Anda di halaman 1dari 1

Ayat Aktif Ayat Pasif

~ Ayat yang mengutamakan subjek sebagai pelaku dan objek sebagai penderita ~ Ayat yang mengutamakan objek sebagi unsur yang diterangkan
Subjek Predikat ~ Objek diletakkan dibahagian depan dan subjek pula di belakang ayat
Kata kerja transitif Objek
Ali menyepak bola itu.  Ayat pasif Diri pertama dan kedua
(aku, engkau, awak, saya, hamba, beta, patik dan kamu)

Ayat aktif Ayat pasif susunan biasa Ayat pasif susunan


Subjek Predikat songsang
Kata kerja tak transitif Unsur pelengkap/ 1) Saya membaca Buku itu saya baca. Saya baca buku itu.
unsure keterangan buku.
Burung terbang di udara. 2) Saya
menghadiahkan
sebatang pen kepada
Ramu
Frasa kerja Aktif 3) Kami menduduki
peperiksaan itu tahun
Frasa kerja Ayat contoh hadapan.
Frasa kerja transitif - Azrul sedang makan nasi
aktif - ___________________________
 Ayat Pasif Diri Ketiga
______________________________
(mereka,baginda ia, atau nya.)
Frasa kerja tak transitif - Mereka tidur bertilamkan rumput
Ayat aktif Ayat pasif
aktif - _____________________________
1) Ali mencuci pinggan Pinggan itu dicuci oleh Ali
_________________________________
2) Pak Man membersihkan
kebun
Cakap ajuk dan cakap pindah. 3) Puan Aini melampini bayinya

Contoh cakap ajuk:


1) _____________________________________________________________  Ayat Pasif Dengan Imbuhan Pasif
______________________________________________________________ (terbina daripada kata kerja berimbuhan beR-, teR-, dan Ke-…-an)
Contoh:
2) Jamilah berkata kepada Azman, “Saya akan pergi ke Johor pada hujung -Kain itu belum berjemur
minggu ini.” -Sarapan sudah terhidang di atas meja
-______________________________________________
Cakap pindah: - ______________________________________________
1) Kasim berkata bahawa Ain sering mengadu tentang masalah itu.
2) _____________________________________________________________  Ayat Pasif Dengan kata Bantu pasif
_____________________________________________________________ - mengandungi kata banttu pasif “kena”
- contoh:
Kaki adik kena cakar sehingga luka
_____________________________________________
_____________________________________________