Anda di halaman 1dari 6

3.

4 Merekod urus niaga


i. Merekod urus niaga tunai ke dalam akaun tunai dan akaun bank dengan betul
iii. Membuat catatan bergu untuk urus niaga tunai dengan sistematik.

Julai 1 Baki tunai di tangan RM 2000


2 Belian tunai 300
4 Jualan tunai 800
7 Bayar Syarikat ABC secara tunai 600
12 Bayar komisen secara tunai kepada kasim 80
14 Belian tunai 200
16 Jualan tunai 700
20 Bayar bil elektrik 60
23 Jualan tunai 500
28 Bayar sewa 300
28 Bayar gaji 200

Julai 1 Baki di bank 8000


15 Bayaran cek kepada syarikat Ramli 320
16 Bayaran cek kepada syarikat max 300
23 bayaran cek kepada syarikat max 600
terima cek dari aziz 300
24 bayaran syarikat ramli dengan cek 520
25 terima cek daripada halim 1000
27 terima cek daripada ahmad 200
29 Bayar upah dengan cek 600
30 bayar sewa dengan cek 600
Bayar komisen kepada Azman dengan cek 400

Julai 1 Baki tunai di tangan RM 2000


Baki di bank 8000
2 Belian tunai 300
4 Jualan tunai 800
7 Bayar Syarikat ABC secara tunai 600
12 Bayar komisen secara tunai kepada Kasim 80
15 Bayaran cek kepada Syarikat Ramli 320
14 Belian tunai 200
16 Jualan tunai 700
Bayaran cek kepada Syarikat Max 300
20 Bayar bil elektrik 60
23 Jualan tunai 500
Bayaran cek kepada Syarikat Max 600
Terima cek dari Aziz 300
24 Bayaran cek kepada Syarikat Ramli 520
25 Terima cek daripada Halim 1000
27 Terima cek daripada Aziz 200
28 Bayar sewa 300
28 Bayar gaji 1000
29 Bayar komisen kepada kasim dengan cek 200
30 Bayar sewa dengan cek 600
Bayar komisen kepada Azman dengan cek 400
Dt Akaun Tunai Kt
RM RM
Julai 1 Baki b/b 2000 julai 2 Belian 300
4 Jualan 800 7 Syarikat ABC 600
1 Jualan 700 12 Komisen 80
6
2 Jualan 500 14 Belian 200
3
20 Elektrik 60
28 Sewa 300
Gaji 1000

Dt Akaun Bank Kt
RM RM
Julai 1 Baki b/b 8000 julai 15 Syarikat Ramli 320
2 Aziz 300 16 Syarikat Max 300
3
2 Halim 1000 23 Syarikat Max 600
5
2 Aziz 200 24 Syrikat Ramli 520
7
29 Komisen 200
30 Sewa 600
Komisen 400

Dt Akaun Belian Kt
RM RM
Julai 2 Tunai 300 julai
1 Tunai 200
4

Dt Akaun Jualan Kt
RM RM
Julai julai 4 Tunai 800
16 Tunai 700

Dt Akaun Syarikat ABC Kt


RM RM
Julai 7 Tunai 600 julai

Dt Akaun Komisen Kt
RM RM
Julai 1 Tunai 80 julai
2
2 Bank 200
9
3 Bank 400
0
Dt Akaun Syarikat Ramli Kt
RM RM
Julai 1 Bank 320
5
2 Bank 520
4

Dt Akaun Syarikat Max Kt


RM RM
Julai 1 Bank 300 julai
6
2 600
3

Dt Akaun Elektrik Kt
RM RM
Julai 2 Tunai 60 julai
0

Dt Akaun Aziz Kt
RM RM
Julai 2 Bank 300 julai
3
2 Bank 200
7

Dt Akaun Halim Kt
RM RM
Julai 2 Bank 1000 julai
5

Dt Akaun Gaji Kt
RM RM
Julai 2 Tunai 1000 julai
8

Dt Akaun Sewa Kt
RM RM
Julai 2 Tunai 300 julai
8
3 Bank 600
0
3.4 Merekod urus niaga
ii. Merekod urus niaga kedit ke dalam akaun penghutang dan akaun pemiutang dengan betul
iv. Membuat catatan bergu untuk urus niaga kredit dengan sistematik.

Penghutang

Julai 1 Jualan kredit kepada Seng Chong RM 400


5 Jualan kredit kepada Ismail 300
10 Terima tunai daripada Seng Chong 200
12 Jualan kredit kepada Ismail 500
16 Terima cek daripada Ismail 300
20 Jualan kredit kepada Seng Chong 600
25 Terima cek daripada Seng Chong 500
27 Terima tunai daripada Ismail 300
29 Terima cek daripada Seng Chong 300
30 Jualan kredit kepada Ismail 200
Jualan kredit kepada Seng Chong 200

Pemiutang

Julai 1 Belian kredit daripada Syarikat ABC Sdn. Bhd RM 980


5 Beli barang daripada Syarikat Indah Sdn. Bhd 360
8 Belian kredit daripada Syarikat Indah Sdn. Bhd 600
16 Belian kredit daripada Syarikat Indah Sdn. Bhd 400
18 Bayaran Tunai Kepada Syarikat ABC Sdn. Bhd. 500
23 Belian kredit daripada Syarikat Indah Sdn. Bhd 480
25 Bayar Syarikat Indah Sdn. Bhd. Dengan Cek 1200
Bayar Syarikat ABC Sdn. Bhd. Secara tunai 400
28 Bayar tunai kepada Syarikat Indah Sdn Bhd 500
30 Beli barang daripada Syarikat ABC Sdn. Bhd 600

Julai 1 Jualan kredit kepada Seng Chong RM 400


Belian kredit daripada Syarikat ABC Sdn. Bhd 980
5 Jualan kredit kepada Ismail 300
Beli barang daripada Syarikat Indah Sdn. Bhd 360
8 Belian kredit daripada Syarikat Indah Sdn. Bhd 600
10 Terima tunai daripada Seng Chong 200
12 Jualan kredit kepada Ismail 500
16 Terima cek daripada Ismail 300
Belian kredit daripada Syarikat Indah Sdn. Bhd 400
18 Bayaran Tunai Kepada Syarikat ABC Sdn. Bhd. 500
20 Jualan kredit kepada Seng Chong 600
23 Belian kredit daripada Syarikat Indah Sdn. Bhd 480
25 Bayar Syarikat Indah Sdn. Bhd. Dengan Cek 1200
Bayar Syarikat ABC Sdn. Bhd. Secara tunai 400
Terima cek daripada Seng Chong 500
27 Terima tunai daripada Ismail 300
28 Bayar tunai kepada Syarikat Indah Sdn Bhd 500
29 Terima cek daripada Seng Chong 300
30 Beli barang daripada Syarikat ABC Sdn. Bhd 600
Jualan kredit kepada Ismail 200
Jualan kredit kepada Seng Chong 200

Dt Akaun Tunai Kt
RM RM
Julai 1 Seng Chong 200 julai 18 Syarikat ABC Sdn. Bhd 500
0
2 Ismail 300 25 Syarikat ABC Sdn. Bhd 400
7
28 Syarikat Indah Sdn. Bhd 500

Dt Akaun Bank Kt
RM RM
Julai 1 Ismail 300 Julai 25 Syarikat Indah Sdn. Bhd. 1200
6
2 Seng Chong 500
5
2 Seng Chong 300
9

Dt Akaun Jualan Kt
RM RM
Julai Julai 1 Seng Chong 400

5 Ismail 300
12 Ismail 500
20 Seng Chong 600
30 Ismail 200
Seng Chong 200

Dt Akaun Belian Kt
RM RM
Julai 1 Syarikat ABC Sdn. Bhd 980 Julai
5 Syarikat Indah Sdn. Bhd 360
8 Syarikat Indah Sdn. Bhd 600
1 Syarikat Indah Sdn. Bhd 400
6
2 Syarikat Indah Sdn. Bhd 480
3
3 Syarikat ABC Sdn. Bhd 600
0

Dt Akaun Seng Chong Kt


RM RM
Julai 1 Jualan 400 julai 10 Tunai 200
2 Jualan 600 25 Bank 500
0
3 Jualan 200 29 Bank 300
0

Dt Akaun Ismail Kt
RM RM
Julai 5 Jualan 300 Julai 16 Bank 300
1 Jualan 500 27 Tunai 300
2
3 Jualan 200
0

Dt Akaun Syarikat ABC Sdn. Bhd. Kt


RM RM
Julai 1 Tunai 500 julai 1 Belian 980
8
2 Tunai 400 30 Belian 600
5

Dt Akaun Syarikat Indah Sdn. Bhd.


Kt
RM RM
Julai 2 Bank 1200 julai 5 Belian 360
5
2 Tunai 500 8 Belian 600
7
2 16 Belian 400
3
23 Belian 480