JENIS-JENIS PERKAHWINAN DALAM MASYARAKAT JAHILIAH SEBELUM KEDATANGAN ISLAM

NIKAH ISTIBDA¶ ‡ untuk mendapat baka baik NIKAH ISYTIRAK ‡ perempuan berkahwin lebih daripada seorang lelaki NIKAH MAQTI ‡ anak dapat mewarisi isteri bapa NIKAH SIFAH ‡ perempuan memperdagang tubuhnya NIKAH BADLI MUBADALAH ‡ pertukaran pasangan lelaki-perempuan