Anda di halaman 1dari 30

1.

Berapakah umur Nabi


Muhammad SAW
semasa dilantik menjadi
Rasul ?

A. 25 tahun B. 30 tahun
C. 35 tahun D. 40 tahun
2. Bilakah tarikh pembukaan
Kota Makkah ?

A. Bulan Ramadhan Tahun ke-8 Hijrah.


B. Bulan Ramadhan Tahun ke-9 Hijrah.
C. Bulan Ramadhan Tahun ke-10 Hijrah.
D. Bulan Ramadhan Tahun ke-11 Hijrah.
3. Antara berikut
adalahsifat-sifat wajib
bagirasulkecuali ………………

A. As-Siddiq B. Al-Amanah
C. Al-Fatanah D. Al-Baladah
4. Nabi Muhammad SAW
menerima wahyu yang
pertama dari surah
……………….

A. Al-Falaq B. Al-‘Alaq
C. Al-Fatihah D. Al-Ikhlas
5. Bilakah Nabi Muhammad
SAW dilahirkan ?

A. 12 Jamadil-Awal Tahun Gajah.


B. 12 Jamadil-Akhir Tahun Gajah.
C. 12 Rabiul-Awal Tahun Gajah.
D. 12 Rabiul-Akhir Tahun Gajah.
6. Masjid yang pertama
dibina oleh Nabi Muhammad
SAW ialah
 
A. Masjid Nabawi
B. Masjid Qiblatain
C. Masjid Al-Aqsa
D. Masjid Quba’
7. Ibu Nabi Muhammad
bernama ……………….
 

A. Siti Khadijah
B. Siti Fatimah
C. Siti Aminah
D. Siti Aishah
8. Peperangan yang
pertama berlaku dalam Islam
terjadi di suatu tempat
bernama .......................
 

A. Badar
B. Bukit Uhud
C. Lembah Hunain
D. Hudaibiah
9. Pengasuh Nabi
Muhammad
bernama ..............

A. Ummu Salamah
B. Ummu ‘Ain
C. Ummu Habibah
D. Ummu Aiman
10. Nama-nama berikut
adalah tentera Islam yang
memasuki Kota Makkah
semasa Fathi Makkah
kecuali .........................
 
A. Khalid bin Al-Walid
B. Saad bin Ubadah
C. Abu Suffian
D. Zubair bin Al-‘Awam
11. Berikut adalah alat-alat
untuk bersuci daripada najis
kecuali ......................
 

A. Batu B. Kertas
C. Botol D. Kayu
12. Berapakah bahagian najis ?
 

A. 3 bahagian B. 4 bahagian
C. 5 bahagian D. 6 bahagian
13. Apakah nama perjanjian
yang dibuat antara penduduk
Madinah dengan Nabi
Muhammad SAW ?
 

A.
  Perjanjian Hudaibiah
B.
  Perjanjian ‘Aqobah
C. Perjanjian Madinah
D. Perjanjian Uhud
14. Sifat Wahdaniah Allah
bermaksud ..................

A. Allah Maha Esa


B. Allah Maha Berkuasa.
C. Allah Maha Pengampun
D. Allah Maha Hidup
15. Berapakah bilangan
kitab-kitab yang diwahyukan
kepada nabi-nabi ?
 

A. 3 buah B. 4 buah
C. 5 buah D. 6 buah
16. Perkara-perkara berikut
boleh membatalkan wudhuk
kecuali ..........................
 
A. Makan atau minum
B. Berhadas kecil
C. Berhadas besar
D. Terkentut
17. Siapakah sahabat nabi
yang memperkenalkan
sistem kelendar Hijrah ?
 
A. Saidina Abu Bakar As-Siddiq
 
B. Saidina Umar bin Al-Khattab
 
C. Saidina Usman bin Affan
D. Saidina Ali binh Abi Talib
18. Antara berikut adalah
syarat-syarat wajib solat
kecuali .............................
 

A. Islam B. Berakal
C. Baligh D. Mumaiyyiz
19. Ibu Nabi Muhammad SAW
wafat dan dikebumikan
di .........................
 

A. Abwa’ B. Quba’
C. Syam D. Yaman
 
20. Nabi Muhammad SAW
menjadi yatim piatu semasa
berumur ..........................
 

A. 5 tahun B. 6 tahun
C. 7 tahun D. 8 tahun
21. Antara berikut adalah
fungsi-fungsi masjid pada
zaman Rasulullah SAW
kecuali.............
 
A. Pusat Pendidikan
B.Pusat Sumber
C. Pusat Ekonomi
D. Pusat Serenti
22. Apakah hukum
menunaikan solat Jumaat
bagi setiap lelaki muslim
yang cukup syarat ..........
 

A. Fardhu Kifayah
B. Fardhu ‘Ain
C. Sunat Muakkad
D. Sunat Ab’adh
23. Bilakah berlakunya
penghijrahan umat Islam ke
Habsyah kali pertama ?
 

A. 615 Masihi B. 616 Masihi


C. 617 Masihi D. 618 Masihi
24. Siapakah yang mengetuai
rombongan kaum muslimin
semasa penghijrahan ke
Habsyah kali kedua ?
 

A. Abu Bakar As-Siddiq


B. Ali bin Abi Talib
C. Khalid bin Al-Walid
D. Jaafar bin Abi Talib
25. Bilakah Rasulullah SAW
wafat ?
 

A. Hari Isnin, 12 Rabiul Awal Tahun Gajah


B. Hari Isnin, 12 Rabiul Awal Tahun 11 H
C. Hari Isnin, 12 Rabiul Akhir Tahun 11 H
D. Hari Isnin, 12 Jamadil Awal Tahun 11 H
26. Rasulullah wafat ketika
berusia ...................
 

A. 25 tahun B. 40 tahun
C. 63 tahun D. 73 tahun
27. Allah telah mengutuskan
seorang nabi sebagai
penghulu dan penutup segala
nabi dan rasul. Siapakah
nama nabi tersebut ?
 
A. Nabi Muhammad SAW
B. Nabi Isa a.s
C. Nabi Nuh a.s
D. Nabi Khiddir a.s
28. Nyatakan bilangan ayat
dalam Surah Al-Asr.
 

A. 2 ayat B. 3 ayat
C. 4 ayat D. 5 ayat
29. Perkataan “ Al-Asr ”
bermaksud.
 

A.Waktu Subuh B. Waktu pagi


C.Masa D. Minit
Mengapakah Rasulullah SAW
mengasingkan diri ke Gua
Hira' ?
 
A. Untuk beribadat dan mencari ketenangan.
 
B . Untuk melarikan diri dari Masyarakat Arab
Jahiliah.

C. Untuk menerima wahyu daripada Allah.

Anda mungkin juga menyukai