Anda di halaman 1dari 39

TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800

SMK.MAJAKIR.PAPAR

Jelaskan konsep tamadun dan huraikan bagaimana ahli-ahli arkeologi membuktikan


wujudnya sesebuah tamadun awal manusia yang terdapat di lembah- lembah utama di
dunia.

Pengenalan

 Sebelum munculnya tamadun awal manusia terdapat kelompok- kelompok masyarakat


yang berselerak di merata- rata tempat , menunjukkan bentuk – bentuk kebudayaan ,
kebendaan dan kerohanian yang berbeza . Semasa zaman neolitik terdapat perbezaan
– perbezaan yang di sebabkan oleh percubaan manusia untuk menyesuaikan diri
dengan persekitaran mereka dengan unsur- unsur kehidupan . 
 Munculnya masyarakat bertamadun adalah berasaskan kemajuan teknologi dan
pengetahuan manusia pada tahap neolitik . Ini memberikan suatu asas perkembangan
suatu corak masyarakat yang jauh lebih kompleks daripada perkampungan
sebelumnya .

Isi

A)Konsep Tamadun

 Tiada satu konsep dan takrifan yang muktamad . Salah satunya takrifnya oleh Gordon
Childe , seorang ahli arkeologi Australia mengaitkan tamadun dengan proses
perbandaran. Menurutnya , tamadun melambangkan suatu tahap pencapaian manusia
dalam proses penyesuaian dari dan persekitarannya . Pada tahap itulah manusia
berkumpul di sesuatu pusat yang dapat memenuhi kehendak mereka iaitu untuk
memperbaiki tahap kehidupan , interaksi yang berlaku menghasilkan pertambahan
pengetahuan dan pengalaman yang dapat melengkapi diri mereka dengan ‘cultural
potential’ untuk kehidupan yang lebih sempurna , pengkhususan kerja berlaku dengan
pengeluaran berlebihan , kegiatan pertanian serta pertumbuhan seni , sains dan
teknologi 
 Contohnya masyarakat Mesir dan Sumeria menjadi lebih teratur apabila suatu bentuk
kerajaan timbul dengan munculnya golongan paderi / pendeta yang dianggap sebagai
pelindung masyarakatnya manakala agama di gunakan sebagai kuasa untuk mengawal
golongan ramai dan perkembangan corak ekonomi.
 Selain itu , terdapat pula ahli arkeologi menjelaskan konsep tamadun melalui pembinaan
bangunan - bangunan untuk memenuhi fungsi agama , sosial , politik dan ekonomi dan
tulisan untuk merekodkan pengalamannya untuk kegunaan jangka masa panjang .
Proses perbandaran membolehkan manusia menghadapi cabaran cabaran fizikal
dengan lebih berkesan dan menggunakan kebolehannya untuk menentukan takdir
mereka

B). Cara ahli arkeologi membuktikan kewujudan tamadun awal manusia

1. Melalui kaedah cari gali

 Ahli arkeologi dapat membuktikan kewujudan tamadun tamadun awal melalui kaedah
cari gali atau ekskavasi ( Excavation) . Ini dapat dilihat melalui kaedah tinjauan dan
kaedah cari gali di tapak- tapak yang di kenal pasti sebagai tapak arkeologi . Kaedah

DNPJ/am 2010
Page 1
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

cari gali ini adalah melalui plot atau trench 2 x 2 meter , penggunaan alat seperti scraper
, penapis , berus ,dan sebagainya .
 Melalui kaedah cari gali ahli arkeologi dapat menemui artifak-artifak seperti serpihan
tembikar , tulang binatang , rangka manusia , bangunan lama dan sebagainya . Bagi
menentukan usia atau tempoh artifak sebagai bukti kewujudan tamadun , ahli arkeologi
menggunakan kaedah atau sejenis alat yang dikenali sebagai radio carbon dating atau 
“C14”.

2. Penemuan arkeologi

 Ahli arkeologi membuktikan kewujudan sesebuah tamadun melalui penemuan tinggalan


– tinggalan arkeologi . Penemuan arkeologi ini adalah bukti yang paling penting dan
jelas dapat menentukan di satu- satu tempat itu pernah wujud . Penemuan arkeologi
dapat dibahagikan kepada 3 jenis seperti artifak , inskripsi dan monument. 
 Artifak merupakan tinggalan sejarah yang kecil atau halus yang di temui di tapak
arkeologi seperti serpihan tembikar , manik – manik , fosil – fosil , kapak batu dan lain-
lain . Inskripsi pula merupakan tinggalan arkeologi yang bersifat sederhana besar dan
mempunyai catatan yang tertentu seperti batu nisa , perkuburan , batu bersurat dan
sebagainya . Monumen pula merujuk kepada tinggalan sejarah yang berbentuk
bangunan seperti runtuhan istana , kuil atau rumah berhala , tugu peringatan dan
sebagainya.
 Contohnya kewujudan tamadun Mesir melalui penemuan artifak dan monument purba
seperti pyramid , kuil – kuil , istana firaun , sphinx dan sebagainya

3. Penemuan sains dan teknologi

 Ahli arkeologi membuktikan kewujudan sesebuah tamadun awal adalah melalui


tinggalan – tinggalan sains dan teknologi yang di capai oleh masyarakat lampau .
Kebanyakan masyarakat lampau sudah menguasai ilmu Sains tinggi seperti dalam
bidang kejuruteraan bangunan, perubatan , matematik , astronomi , fizik,kimia dan
sebagainya 
 Ini secara tidak langsung mereka berjaya menghasilkan ciptaan – ciptaan sains dan
teknologi untuk meningkatkan tamadun mereka yang kemudian menjadi lambang atau
simbol kehebatan sesebuah tamadun
 Misalnya Orang Mesir terkenal dalam kimia , perubatan , kejuruteraan dan astronomi
yang membolehkan ahli sejarah menemui tinggalan seperti pyramid , sphinx dan
“mumia”. Tamadun Hwang Ho dibuktikan melalui penemuan sains dan teknologi seperti
tinggalan bangunan purba , kertas , jade , kompas dan sebagainya.

4. Penemuan tapak – tapak kota atau bandar purba

 Ahli arkeologi membuktikan kewujudan sesebuah tamadun melalui penemuan tapak-


tapak kota atau bandar purba yang mempunyai pelbagai kemudahan dan kelengkapan .
Antaranya seperti Istana , rumah ibadat , kubu pertahanan , bangunan pentadbiran ,
tugu peringatan dan sebagainya .Tapak- tapak kota ini adalah berbentuk monument

DNPJ/am 2010
Page 2
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

yang lengkap. Bahkan penemuan ini, mengikut ahli arkeologi sebagai lambang
keagungan sesebuah tamadun awal seperti Mesir , Sumeria , Indus dan lain lain 
 Contohnya arkeologi menemui tapak kota purba Harappa dan Mohenjo daro sebagai
bukti wujudnya tamadun Indus di Lembah Sungai Indus pada tahun 300sm. Tamadun
Sumeria melalui tapak kota purba Babylon di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates.

5. Sistem tulisan

 Ahli arkeologi membuktikan kewujudan tamadun awal juga melalui penemuan sistem
tulisan yang terdapat pada tinggalan arkeologi seperti batu bersurat , tugu peringatan ,
istana ,kuil , surat perjanjian dan sebagainya. Tulisan mengikut Darcy Riberio adalah
lambang dan manifestasi sesuatu bangsa. 
 Bentuk tulisan yang terawal adalah dari bentuk simbol – simbol atau lambang yang di
cantumkan menjadi maksud tertentu .Antaranya tulisan yang terawal seperti hieroglif
(Mesir) Cuneiform ( Sumeria) Ideogram(Hwang Ho) Phoenicia (Yunani) dan
sebagainya . Bentuk tulisan purba ini ditemui pada batu- batu bersurat , tugu
peringatan , rumah -rumah ibadat , kubur , bangunan dan sebagainya .
 Contohnya ahli arkeologi dapat mengkaji perkembangan tamadun Mesir melalui
penemuan batu bersurat yang dikenali sebagai “Rosetta Inscription” dan tulisan- tulisan
yang terdapat pada dinding pyramid.

6. Aktiviti Ekonomi

 Ahli arkeologi dapat juga membuktikan kewujudan sesebuah tamadun melalui


penemuan tinggalan-tinggalan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat purba
.Antaranya melalui sistem pertanian , perdagangan, mata wang , pengangkutan dan
sebagainya 
 Contohnya tamadun Sumeria sering dikaitkan dengan aktiviti perindustrian tekstil dan
senjata , kejayaan mencipta kenderaan beroda yang dikenali “chariot” , penggunaan
kapal layar dan lain- lain. Tamadun Rom dapat di kesan melalui penemuan artifak yang
ada kaitan dengan ekonomi seperti wang syiling emas dan perak dan sebagainya.

7. Agama dan Kepercayaan

 Ahli arkeologi membuktikan kewujudan tamadun melalui agama dan kepercayaan . Ini
kerana setiap tamadun atau masyarakat awal mempunyai agama masing -masing .
Biasanya mereka juga akan meninggalkan kesan -kesan ekonomi yang dapat menjadi
bahan kajian kewujudan tamadun mereka .Antaranya seperti tinggalan rumah ibadat
seperti kuil , berhala , patung dewa atau tuhan , tempat pemujaan dan penyembahan ,
alat- alat penyembahan dan sebagainya . Kebanyakan bukti- bukti dijadikan bahan
rujukan utama kepada ahli arkeologi untuk mengkaji pemikiran budaya , cara hidup ,
nilai sosial , adapt dan sebagainya.
 Contohnya Tamadun Sumeria dapat di kaji penemuan rumah berhala yang dikenali
sebagai “ziggurat” yang merupakan bangunan berbentuk pIramid tujuh tingkat , tamadun
Mesir melalui penemuan kompleks kuil dan patung dewan di bandar keagamaan purba
Mesir di Kernak dan Memphis dan sebagainya.

DNPJ/am 2010
Page 3
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Dengan merujuk kepada contoh-contoh khusus, bandingkan ciri-ciri masyarakat zaman


Paleolitik dan Neolitik

Pendahuluan

1 Zaman prasejarah dikatakan sebagai sebahagian masa silam manusia yang tidak
dicatatkan dalam bentuk tulisan iaitu sebelum sejarah ataupun sejarah silam manusia
sebelum wujudnya rekod-rekod bertulis. Bukti-bukti zaman prasejarah diperolehi melalui
kajian terhadap artifak dan fosil-fosil yang dilakukan oleh ahli-ahli arkeologi.

2 Ahli-ahli arkeologi atau ahli kaji purba telah menjumpai dan mengenalpasti beberapa tapak
masyarakat zaman pra-sejarah di benua Afrika iaitu kebudayaan Sangoans di Afrika Tengah
dan Selatan, kebudayaan Fauresmith di Afrika Timur, Rhodesia dan Afrika Selatan yang
berlangsung sejak dua juta tahun lampau, di Eropah Barat bermula sejak setengah juta tahun
lalu di Perancis dan Sepanyol Utara , di Asia sejak sejuta tahun lampau di Choukoutien, China
Utara – Pithecanthropus Pekinensis dan di Jawa, Indonesia. Masyarakat zaman prasejarah
turut ditemui di Rusia sejak 100,000 tahun dahulu, di Australia sejak 40,000 tahun dahulu dan
di Amerika Syarikat sejak 20,000 tahun dahulu.

Penemuan-penemuan artifak-artifak dan fosil-fosil daripada tapak-tapak kajian arkeologi seperti


tulang-tulang manusia dan haiwan serta alat perkakasan, tempat kediaman, sumber makanan,
lukisan, organisasi sosial dan kepercayaan agama telah dikaji dan dikatakan menjadi asas
kepada corak kehidupan yang berbeza antara zaman Paleolitik Awal dan Akhir, Mesolitik dan
Neolitik. Di samping itu, manusia Homo sapiens dikatakan muncul pada zaman geologi
Pleistocene.

3. Zaman Paleolitik merupakan zaman prasejarah awal manakala zaman Neolitik adalah zaman
prasejarah akhir. Zaman Paleolitik dikatakan bermula sekitar tahun 500,000 SM hingga 10000
SM dan dibahagikan kepada dua iaitu Zaman Paleolitik Awal dan Zaman Paleolitik Akhir. Empat
spesies manusia yang penting pada zaman ini ialah Pithecanthropus Erectus ( Jawa Man ),
Sinanthropus Pekinensis ( Peking Man ), Fontechevade dan Homo Neanderthalensis.
Zaman Neolitik pula dianggarkan bermula sekitar tahun 7000 SM apabila manusia mula
bergantung kepada pertanian sebagai sumber makanan utama dan dikatakan berakhir pada
3500 SM setelah munculnya Tamadun Mesopotamia di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates.

Isi-isi ( 5 isi x 4 markah = 20 markah )

1 Tempat Tinggal / Petempatan

Paleolitik

Masyarakat zaman Paleolitik hidup secara berpindah randah atau nomad dan bergantung
hidup kepada sumber-sumber alam sekitar. Mereka tinggal di dalam gua, lubang bawah
tanah dan pondok-pondok yang mereka bina daripada ranting-ranting kayu. Sebagai
contohnya, penempatan masyarakat Paleolitik terletak di Gua Niah ( Sarawak ), Kota Tampan
( Perak ) dan Gua Tingkayu ( Sabah )

DNPJ/am 2010
Page 4
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Neolitik

Berbeza dengan petempatan masyarakat Neolitik pula mereka tinggal secara tetap di
kampung-kampung berhampiran dengan lembah-lembah sungai yang subur dan
menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang. Masyarakat zaman Neolitik ini
sudah pandai membina rumah daripada tanah liat dan pondok-pondok daripada ranting-
ranting kayu Perkembangan petempatan ini melahirkan perkampungan sebagai contoh Gua
Gomantong ( Sabah ) dan Jenderam Hilir ( Selangor )

2. Kegiatan Ekonomi Utama

Paleolitik

Masyarakat zaman Paleolitik adalah merupakan pengguna kepada sumber-sumber alam


sekitar. Mereka hidup secara nomad dan mengembara untuk mencari makanan. Dalam hal ini,
mereka menjalankan aktiviti mengutip hasil hutan, memburu binatang dan menangkap
ikan. Mereka memburu dalam kumpulan kecil hasil buruan akan dikongsi bersama. Secara
umumnya, mereka adalah merupakan parasit persekitaran dan menjalankan sistem ekonomi
bercorak saradiri.

Neolitik

Dalam aspek kegiatan ekonomi, masyarakat Neolitik pula telah mengalami perubahan yang
amat ketara jika dibandingkan dengan masyarakat zaman Paleolitik. Mereka bukan lagi
sebagai pengguna kepada alam sekitar tetapi telah berubah kepada pengeluar makanan.
Dalam hal ini, mereka telah mula menjalankan aktiviti pertanian seperti bercucuk tanam dan
menternak binatang. Kehidupan secara nomad telah berhenti dan mereka telah mula hidup
secara menetap di kampung-kampung berhampiran dengan lembah-lembah sungai utama.
Tercetusnya revolusi pertanian telah menyebabkan berlakunya lebihan dalam hasil-hasil
pertanian dan ini telah menyebabkan munculnya aktiviti perdagangan yang berkonsepkan
sistem barter. Perkembangan sistem perdagangan telah menyebabkan berlakunya hubungan
dengan masyarakat luar dan ini telah menyebabkan berlakunya pertukaran dan perkembangan
idea dan teknologi baru

3. Teknologi peralatan

Paleolitik

Masyarakat pada zaman Paleolitik mempunyai kemahiran dalam membuat peralatan daripada
batu, kayu dan tulang-tulang haiwan. Sebagai contohnya, kapak genggam atau flaked
tools digunakan untuk pelbagai tujuan dan berfungsi sebagai pisau, gergaji dan kapak. Alat-
alat batu ini digunakan untuk memburu, mengutip hasil hutan, senjata dan mungkin sebagai
perhiasan. Peralatan pada zaman ini adalah ringkas dan kasar dari segi pembuatannya.
Kaedah yang mereka gunakan adalah secara merepih. Fungsi peralatan batu ini adalah terhad
sesuai dengan tahap teknologi masyarakat pada zaman itu yang masih lagi rendah atau primitif.

Neolitik

DNPJ/am 2010
Page 5
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Berbeza dengan teknologi peralatan dalam masyarakat zaman Neolitik yang telah mengalami
perubahan yang ketara. Mereka telah mempunyai kemahiran dalam menghasilkan peralatan
daripada batu yang lebih halus dan kompleks. Masyarakat zaman ini telah mampu membuat
pelbagai alat yang terdiri daripada sabit, cangkul dan tenggala daripada batu yang
mempunyai nilai-nilai teknologi dan estetika yang lebih tinggi daripada zaman sebelumnya.
Penciptaan roda contohnya, telah memaju dan meningkatkan pengeluaran hasil makanan dan
memudahkan urusan harian. Teknologi pembuatan tembikar pula telah menandakan satu
gejala perubahan baru dalam kehidupan masyarakat dan alatan ini digunakan untuk
menyimpan bijirin, makanan, air dan memasak. Di samping itu, penemuan dan penggunaan
layar telah menyebabkan aktiviti perdagangan dapat dimajukan dan berkembang dengan
pesat.

4. Organisasi sosial

Paleolitik

Masyarakat zaman Paleolitik belum lagi mempunyai organisasi sosial. Hal ini disebabkan
mereka masih lagi hidup dalam keadaan nomad dan mengembara. Bagi memenuhi keperluan
ekonomi, mereka berada dalam kelompok kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa
keluarga asas.

Neolitik

Berbeza dengan masyarakat zaman Neolitik yang tellah mula membentuk organisasi sosial
yang mudah. Kesan daripada Revolusi Pertanian telah menyebabkan masyarakat pada
zaman ini mula hidup secara menetap dan bilangan penduduk di sesuatu kawasan telah
semakin ramai. Dalam hal ini, telah wujud ketua keluarga dalam setiap rumah dan di peringkat
kampung telah diadakan jawatan ketua kampung yang berperanan menjaga ketenteraman dan
keamanan kampung serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertanian
dan sebagainya. Kewujudan pengkhususan kerja pada zaman ini telah memulakan
pembentukan masyarakat kelas atasan dan bawahan.

5. Agama dan kepercayaan

Paleolitik

Masyarakat berkebudayaan Paleolitik mempunyai dan mengamalkan kepercayaan berunsurkan


animisme. Dalam hal ini mereka beranggapan semua benda terutamanya alam sekitar
mempunyai kuasa dan roh. Oleh itu, mereka cukup takut kepada petir dan kilat dan
berpendapat unsur-unsur alam ini mampu mempengaruhi kehidupan mereka. Lantaran itu,
mereka mula menyembah dan cuba berdamai dengan unsur-unsur alam atau animisme ini.

Neolitik

Manakala agama dan kepercayaan masyarakat zaman Neolitik mula berubah dan berkembang
maju. Dalam hal ini, masyarakat zaman Neolitik mula belajar untuk menguasai alam sekeliling
terutamanya unsur-unsur alam sekitar. Perbagai amalan atau upacara ritual telah diadakan
dan yang pentingnya ialah mereka dapat berdamai dengan alam sekitar bagi mengelakkan
bencana alam seperti banjir dan kemarau serta wabak penyakit. Sebagai contohnya, mereka

DNPJ/am 2010
Page 6
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

menjalankan upacara penyembahan dewa-dewi bagi menjamin kelangsungan bekalan


makanan dan supaya hasil pertanian yang mereka usahakan akan bertambah berlipat kali
ganda. Mereka juga mula tahu bagaimana untuk menguruskan mayat saudara mara mereka
yang telah meninggal dunia. Mayat-mayat dikendalikan dengan teliti dan dikebumikan
dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat zaman Neolitik telah mula maju
dalam aspek kepercayaan dan turut memberikan sumbangan dan kesan kepada kepercayaan
zaman tamadun-tamadun awal yang bercorak politiesme.

6. Kesenian / kebudayaan

Paleolitik

Ciri-ciri masyarakat zaman Paleolitik seterusnya adalah keseniaan dan kebudayaan.


Masyarakat zaman Paleolitik mengamalkan kesenian bercorak idealisme. Dalam hal ini,
Mereka mula mempunyai kemahiran melakar ukiran, melukis dan menghasilkan mural.
Lukisan atau lakaran yang mereka hasilkan di dinding-dinding gua dan kulit-kulit pokok adalah
gambar-gambar yang datangnya daripada binatang-binatang buruan mereka seperti rusa,
harimau dan gajah. Bentuk-bentuk kesenian yang diamalkan oleh masyarakat zaman Paleolitik
ini adalah berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ringkasnya, seni Paleolitik adalah
berdasarkan realisme yang mereka lihat dan alami sendiri.

Neolitik

Kesenian zaman Neolitik adalah berbeza sekali dengan zaman Paleolitik. Ini dapat dibuktikan
dengan kesenian pada zaman Neolitik yang bercorak simbolisme serta mempunyai unsur-
unsur abstrak. Hal ini dapat dilihat dan ditunjukkan pada permukaan tembikar-tembikar yang
dihias dengan pola-pola geometrik dan simbolik dan ini menunjukkan satu gejala baru yang
memperlihat pemikiran masyarakat ini yang semakin maju dan mula berdasarkan pemikiran
konseptual.

7 Corak hidup

Paleolitik

Masyarakat Paleolitik mengamalkan corak hidup nomad atau berpindah randah. Hal ini adalah
untuk memenuhi keperluan ekonomi melalui aktiviti memburu, mengutip hasil hutan dan
menangkap ikan secara berkumpulan. Oleh kerana mereka menjalankan kehidupan yang
mudah dan simple maka mereka tiada barang-barang perhiasan dan tidak mempunyai
memiliki harta. Sebagai buktinya, mereka hanya tinggal di gua-gua dan hanya bergantung
sepenuhnya kepada sumber-sumber alam sekitar

Neolitik

Perubahan yang ketara dalam aspek corak hidup telah mula berlaku pada zaman Neolitik.
Kesan daripada perkembangan revolusi pertanian, masyarakat Neolitik sudah mula hidup
secara lebih selesa dengan memiliki harta benda. Sebagai buktinya, mereka mula memiliki
tanah-tanah pertanian dan juga binatang-binatang ternakan bagi memastikan bekalan
makanan mereka tidak terputus. Bagi memastikan keselamatan mereka, mereka sudah mula
mencipta senjata-senjata seperti kapak dan pisau untuk mempertahankan diri. Perkembangan

DNPJ/am 2010
Page 7
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

yang amat ketara dalam corak hidup mereka ialah mereka mula tinggal di rumah-rumah yang
mereka bina daripada tanah liat di lembah-lembah sungai dan golongan wanita terutamanya,
mula memakai barang-barang perhiasan seperti gelang, subang dan rantai bagi tujuan
kecantikan dan keagamaan.

8. Pengkhususan pekerjaan

Paleolitik

Masyarakat zaman Paleolitik tidak mempunyai pengkhususan kerja. Semua pekerjaan


dilakukan sendiri oleh mereka secara bersama-sama dalam kumpulan kecil. Jumlah mereka
yang sedikit dan sering berpindah randah menyebabkan pengkhususan pekerjaan tidak wujud
dan tidak praktikal.

Neolitik

Berbeza dengan masyarakat zaman Neolitik yang telah mula mempunyai pengkhususan
kerja. Hal ini dapat dibuktikan, dengan wujudnya pengkhususan pekerjaan berdasarkan
perbezaan peranan yang dimainkan oleh golongan lelaki dan wanita. Golongan lelaki
menjalankan aktiviti yang memerlukan tenaga yang kuat seperti mengusahakan ladang-ladang
pertanian manakala golongan wanita menguruskan urusan rumahtangga dan kerja-kerja yang
mudah. Perkembangan Revolusi Pertanian juga telah menyebabkan perkembangan dalam
aspek pengkhususan pekerjaan di mana telah lahir golongan petani yang menjalankan aktiviti
bercucuk tanam dan menternak binatang serta golongan artisan yang mempunyai kemahiran
membina rumah dan membuat peralatan-peralatan senjata dan pertanian.

9. Institusi Politik

Paleolitik

Tidak wujud institusi politik pada zaman Paleolitik.

Neolitik

Kemajuan dalam bidang pertanian telah menyebabkan munculnya institusi politik kerana
sistem pentadbiran yang teratur bagi mengawasi kerja-kerja pembinaan empangan, terusan
atau tali air. Dalam hal ini, ketua-ketua dilantik untuk mengarahkan kerja-kerja pembinaan
dan penyelenggaraan terusan dan tali air di samping berperanan untuk menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan  pertanian dan pertikaian mengenai hak milik tanah.
Perkembangan inimenyebabkan mula munculnya sistem pentadbiran yang bertujuan untuk
menyelesaikan hak-hak masyarakat yang semakin kompleks, menjamin pengagihan yang lebih
seimbang dan mewujudkan kawalan dan keselamatan sosial dari ancaman musuh

Kesimpulan

Berdasarkan huraian di atas, jelas ternyata bahawa masyarakat zaman prasejarah telah
mengalami satu kemajuan yang pesat dalam pelbagai aspek kehidupan mereka. Bermula
dengan masyarakat Paleolitik , yang merupakan masyarakat pengguna alam sekitar kepada
masyarakat pengeluar makanan yang lebih maju pada zaman Neolitik. Perkembangan

DNPJ/am 2010
Page 8
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Revolusi Pertanian telah mengubah hidup masyarakat pada zaman Neolitik ke arah hidup yang
lebih kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan yang dicapai oleh
masyarakat ini dalam aspek sosial, ekonomi, politik , sosial dan sebagainya sehingga menjadi
asas kepada kemunculan tamadun-tamadun awal manusia di Mesopotamia, Mesir,
Mohenjo-Daro & Harappa dan Hwang Ho.

Huraikan kepentingan zaman Neolitik sebagai perintis kepada kemunculan tamadun


awal.

PENDAHULUAN

1. Latar belakang zaman prasejarah

 Terbahagi kepada tiga zaman iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik.

2. Latar belakang zaman Neolitik

 Dikenali juga sebagai zaman prasejarah akhir atau Zaman Batu Baru.
 Wujud kira-kira 7000 S.M – 3500 S.M
 Kewujudan zaman ini berbeza mengikut tempat di dunia.

3. Zaman neolitik ini merupakan perintis kepada perkembangan tamadun dunia berikutan
kewujudan beberapa ciri persamaan antara zaman neolitik dan zaman tamadun awal manusia.

ISI: Kepentingan zaman Neolitik sebagai perintis kepada kemunculan tamadun awal.

1. Asas Penemuan Kemajuan Sains dan Teknologi

 Perkembangan tahap pemikiran melambangkan kemajuan sains dan teknologi dalam


masyarakat tamadun awal.
 Mereka sudah pandai mencipta roda, layar kapal, terusan, tembok dan benteng.
 Kesemua ini meninggalkan kesan dari segi pertanian, perdagangan dan pengangkutan.
 Kemajuan-kemajuan ini dapat dilihat dalam tamadun awal seperti Mesir dan
Mesopotamia.
 Penemuan bajak dan roda menambahkan lagi daya produktiviti manusia
 Contoh ; penemuan bajak menyebabkan manusia mula menggunakan tenaga haiwan
bagi membantu meringankan pekerjaan mereka.
 Haiwan seperti kuda dan kerbau di latih untuk mengangkut barang atau membajak
sawah.
 Kesan penggunaan alat-alat ini telah meningkatkan hasil pertanian.
 Penciptaan rakit dan perahu pada zaman Neolitik juga membawa kepada
perkembangan pembuatan kapal untuk menjalankan aktiviti perdagangan pada zaman
tamadun awal manusia. Contoh, perdagangan antara Tamadun Mesopotamia dengan
Tamadun Indus.

2. Pembentukkan Revolusi Pertanian

DNPJ/am 2010
Page 9
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

 Zaman neolitik juga dianggap perintis perkembangan tamadun manusia berikutan


kegiatan ekonomi mereka.
 Antara ciri tamadun dalam aspek ini ialah berlakunya revolusi pertanian. Revolusi ini
sebenarnya telahpun bermula pada zaman neolitik.
 Manusia telah pandai mengusahakan kegiatan pertanian untuk mendapatkan bekalan
makanan.
 Mereka tidak lagi bergantung kepada sumber hutan, sebaliknya mula bercucuk tanam
dan menternak haiwan.
 Ekonomi pertanian secara besar-besaran yang menghasilkan lebihan makanan dan
menggalakkan aktiviti perdagangan.
 Kesuburan tanah dan penghasilan makanan yang mencukupi untuk menampung
penduduk telah mencetuskan revulusi urban atau perbandaran.
 Berlakunya Revolusi Pertanian akhirnya membawa kepada kemunculan bandar-bandar
Memphis dan Dhilkah dan Thebes

3. Mewujudkan Proses Urbanisasi/Perbandaran.

 Perubahan kepada cara hidup bermastautin atau membina petempatan kekal juga
menyebabkan zaman neolitik ini dianggap sebagai perintis perkembangan tamadun
manusia.
 Salah satu ciri masyarakat bertamadun ialah kejayaan membina petempatan kekal.
 Dengan corak ini membolehkan manusia bergiat dalam aktiviti bercucuk tanah dan
menternak haiwan serta membina tamadun.
 Masyarakat Neolitik yang telah mula hidup menetap dan bilangan penduduk yang ramai
telah membentuk sebuah perkampungan dan akhirnya berkembang menjadi bandar dan
negara kota.

4. Mewujudkan Sistem Kepercayaan dan Agama

 Kepercayaan manusia neolitik juga menjadi perintis kepada kewujudan sistem


kepercayaan manusia bertamadun.
 Dalam masyarakat neolitik telah wujud naluri berugama. Walaupun masyarakat Neolitik
mempercayai kepercayaan berunsur alam sekitar, namun dari kepercayaan inilah yang
akhirnya telah melahirkan kepercayaan beberapa kepercayaan lain dalam masyarakat
bertamadun.
 Pada zaman Neolitik, manusia mempercayai kuasa ghaib yang dipercayai menentukan
nasib mereka.
 Mereka percaya kepada semangat atau Tuhan yang mengawal alam semesta.
 Manusia boleh menerima hukum alam. Contoh ; banjir.
 Kesan daripada sistem kepercayaan dan agama pada zaman Neolitik menyebabkan
berlakunya amalan politeisme iaitu penyembahan dewa-dewi.
 Dewa-dewi juga dipercayai mempengaruhi kehidupan mereka.
 Jika tidak disembah,dewa-dewi akan membawa malapetaka seperti banjir, dan
kemarau.
 Contoh; tamadun Indus, mereka menyembah dewi bermuka tiga
 Contoh; dalam tamadun Mesopotamia terdapat penyembahan dewa-dewi yang banyak
diadakan ketika upacara keagamaan di Ziggurat.

5. Pembentukkan Pengkhususan kerja

DNPJ/am 2010 Page


10
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

 Pada zaman Neolitik pengkhususan kerja hanya melibatkan jantina sahaja iaitu kaum
lelaki kepada aktiviti memburu dan kraftangan (seperti penghasilan peralatan, tembikar
dll) sementara kaum wanita bercucuk tanam.
 Pengkhususan kerja telah meningkatkan produktiviti mereka dan merangsang kepada
aktiviti perdagangan. Kewujudan pengkhususan kerja ini berikutan telah wujudnya
kepelbagaian keperluan dalam masyarakat Neolitik.
 Pengkhususan kerja pada zaman Neolitik ini menyebabkan setiap anggota masyarakat
pada zaman Tamadun mempunyai tugas dan peranan mereka masing-masing seperti
petani, penternak, artisan dan askar.
 Pengkhususan kerja mempercepat lagi proses urbansisasi dan perkembangan tamadun.
 Contoh; tamadun China

6. Mewujudkan Organisasi Sosial

 Organisasi sosial / institusi kekeluargaan dalam masyarakat Neolitik membawa kepada


kewujudan corak politik yang mudah.
 Pada zaman Neolitik, wujud ketua kampung yang menyelesaikan sebarang ertikaian
berkaitan dengan pertanan atau hak milik tanah.
 Perkembangan ini telah membawa kepada kewujudan institusi politik yang lebih
kompleks dalam masyarakat bertamadun.
 Struktur dan organisasi masayarakat yang tersusun menggambarkan sesuatu
masyarakat telah mencapai ketamadunan.
 Wujud golongan pemerintah dan golongan yang diperintah telah membantu pentadbiran
berjalan lancar dan teratur.
 Biasanya raja menduduki kedudukan yang teratas.
 Diikuti golongan bangsawan yang memainkan peranan sebagai pentadbir.
 Seterusnya ahli agama dan golongan pendeta untuk melakukan upacara keagamaan
 Rakyat biasa yang menjalankan aktiviti ekonomi masing-masing
 Akhirnya golongan hamba yang menjalankan kerja-kerja yang berat.
 Kewujudan organisasi sosial membawa kepada pengenalan sistem perundangan untuk
mendisiplinkan masyarakat dan melindungi nyawa dan harta benda
 Contoh ; tamadun Mesopotamia semasa pemerintahan Raja Hamumurabi

7. Mewujudkan Aktiviti Kesenian dan Sistem Tulisan

 Aktiviti melukis haiwan di dinding gua pada zaman Neolitik telah mencetuskan pula
kelahiran sistem tulisan.
 Tulisan pada petempatan awal dalam bentuk gambar, simbol, atau berbentuk pepaku.
 Tulisan-tulisan ini digunakan untuk merekodkan sesuatu perkara.
 Contoh: tulisan hieroglif (Tamadun Mesir) digunakan untuk merekod upacara
keagamaan dan harta kuil.
 Contoh: tulisan Cunieform (Tamadun Mesopotamia) digunakan untuk merekod tentang
kegiatan perdagangan dan pentadbiran.

Kesimpulan

 Munculnya masyarakat bertamadun adalah berasaskan kemajuan teknologi dan


pengetahuan manusia pada tahap Neolitik.

DNPJ/am 2010 Page


11
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

 Kemunculan tamadun awal manusia telah melahirkan tamadun-tamadun dunia yang lain
seperti Tamadun Yunani dan Tamadun Eropah.

Bincangkan penggunaan teknologi dalam


perkembangan tamadun awal manusia.
Pengenalan (3 m)

1. Konsep tamadun secara umum.

 Definisi

· Prof. M.A.J Beg:

§ Tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina,
undang2 dan politik.

§ Tamadun yg tertua di dunia ; Tamadun Mesopotamia (lahir 5000 tahun yang lampau)

§ Antara ciri utama tamadun Mesopotamia;

§ kewujudan negara kota

§ tugu-tugu peringatan

§ agama

§ sistem agama

 Ciri-ciri tamadun :

· Petempatan kekal

· Pembandaran

· Organisasi sosial

· Kepercayaan dan agama

DNPJ/am 2010 Page


12
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

· Sains dan teknologi

· Bahasa dan sistem tulisan

2. Tamadun-tamadun awal

 Tamadun Mesopotamia di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates


 Tamadun Mesir di Lembah Sungai Nil.
 Tamadun Indus di Lembah Sungai Indus.
 Tamadun Hwang Ho di Lembah Sungai Hwang Ho

Isi Penting (7 isi X 3 markah = 21 markah)

Perkembangan penggunaan teknologi dalam perkembangan tamadun manusia

1. Teknologi dalam aktiviti pertanian

· Dengan terciptanya peralatan, aktiviti pertanian dapat dijalankan dalam bentuk skala yang lebih
besar.

· Contohnya, terusan dibina untuk mengairi sawah.

· Dalam bidang pertanian, orang Sumeria mencipta bajak dan alat menabur mempercepat kerja
pertanian.

· Teknologi pengairan dalam Tamadun Mesopotamia menghasilkan surplus dalam hasil


pertanian dan penternakan yang mendorong kepada pembinaan bandar.

· Kincir air – mengairi kawasan tandus, kawal banjir dan tingkatkan hasil pertanian.

2. Teknologi dalam sistem ketahanan dan pertahanan

· Pembinaan kubu-kubu pertahanan dan tembok berfungsi sebagai pertahanan semasa


peperangan.

· Contoh, dalam Tamadun Mesopotamia tembok-tembok pertahanan menjadi sempadan antara


kawasan bandar dan luar bandar.

· Pada zaman Dinasti Shang, gangsa digunakan untuk membuat alat senjata

· Bahan letupan telah dihasilkan oleh ahli kimia cina pada kurun ke-7 apabila ahli-ahli kimia
Daois berjaya mencampurkan saltpetre dengan sulfur dn karbon.

· Pada zaman dinasti Tang, pihak militari telah menggunakannya dalam peperangan.

DNPJ/am 2010 Page


13
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

3. Teknologi dalam kemudahan asas

· Dalam Tamadun Indus, terdapat kemajuan dalam pembinaan infrastruktur sperti longkang dan
sistem pembuangan air.

· Longkang-longkang yang dibina di sepanjang jalan-jalan utama bertutup dan dilengkapi dengan
lubang pemeriksaan yang memudahkan kerja-kerja pembersihan jika longkang tersumbat.

· Tempat mandi awam didirikan berhampiran dengan jalan-jalan utama dalam Tamadun Indus.

· Binaan yang paling unik ialah kolam mandi great bath.

· Terdapat tangga di kedua-dua belah kolam tersebut.

· Tangga tersebut menuju ke bahagian dasar kolam yang dibina dengan menggunakan batu dan
disadur dengan bitumen.

· Air kolam ini diperoleh daripada sebuah perigi yang terletak berhampiran kolam tersebut.

· Salah satu keistimewaan kolam ini ialah kolam ini boleh dikosongkan dan diisi semula.

· Pembinaan jalan raya juga menjadi satu kemudahan asas kepada pendudukan pada zaman
tamadun awal.

· Contoh, dalam Tamadun Mesopotamia jalan raya dibina untuk menghubungkan pintu masuk
utama dengan tempat-tempat lain di dalam bandar.

· Dalam Tamadun Indus, jalan-jalan utama dibina secara lurus dan berukuran 30 kaki lebar.Jalan
dari utara ke selatan disilangkan oleh jalan-jalan lain pada sudut tepat dan membentuk blok-blok
yang berukuran 130 kaki X 65 kaki.Dalam blok-blok tersebut terdapat lorong-lorong kecil yang
dibina selari dengan jalan-jalan utama.

4. Teknologi dalam petempatan

· Petempatan-petempatan berkembang dengan pesat disebabkan kemahiran dalam pembinaan


dan kemudahan asas.

· Contoh, dalam Tamadun Mesir iaitu pada zaman pradinasti awal (abad 4 S.M), kampung-
kampung yang mengandungi rumah ketua kampung yang lebih besar dan mempunyai pelan
berbentuk segi empat tepat.

· Terdapat pondok-pondok yang berbentuk bulatan dan rumah ibadat bagi Tuhan tempatan turut
dibina.

· Dalam Tamadun Indus pula rumah-rumah dibina menggunakan batu yang bermutu tinggi yang
terdiri daripada rumah setingkat, dua tingkat atau lebih.

DNPJ/am 2010 Page


14
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

· Rumah-rumah dibina mengikut pelan yang sama tetapi saiznya berbeza serta mempunyai
beberapa buah bilik dan serambi yang berbentuk empat segi.

· Ciri yang menarik ialah setiap rumah mempunyai bilik mandi dan perigi.

· Rumah-rumah dibina dalam satu deretan di sepanjang jalan-jalan utama.

· Terdapat ruang yang lapang antara rumah supaya menjamin peredaran udara yang baik.

5. Teknologi dalam aktiviti keagamaan

· Kehidupan masyarakat India sangat erat hubungannya dengan agama, maka bidang seni bina
turut berkembang berdasarkan keagamaan.

· Oleh itu, terlihat binaan yang berteraskan agama Buddha dan Hindu.

· Antara binaan yang mengagumkan termasuklah binaan kompleks kuil di Gua Ajanta.
Kompleks ini mempunyai 20 buah kuil.

· Sementara itu kompleks kuil di Gua Ellora pula mempunyai 28 buah kuil-gua dan dibina antara
abad kelima hingga abad kelapan Masihi.

· Orang Sumeria menganggap raja sebagai wakil Tuhan di dunia dan bukannya sebagai Tuhan.

· Sebuah kuil telah dibina di atas menara yang berbentuk piramid setinggi 6-7 tingkat yang
dipanggil Ziggurat. Ziggurat yang termasyhur ialah The Towel of Babel. Mereka mempercayai
Tuhan yang mereka sembah menetap di sini.

· Ziggurat pertama yang dibina ialah Nippur (untuk Tuhan Enlil/angin).

6. Teknologi dalam aktiviti pengangkutan dan pelayaran

· Kapal layar dihasilkan oleh orang Sumeria akibat hubungan perdagangan mereka dengan dunia
luar.

 Kapal layar dan pengangkutan beroda menguasai jalan laut dan darat.

· Orang-orang Sumeria dipercayai mula-mula mencipta roda. Pengetahuan membuat roda


membolehkan orang Sumeria menggunakan kereta kuda dan lembu, menggunakan pedati dalam
peperangan.

Dalam Tamadun China, Penemuan tentang gejala magnet aruhan (induced magnetism) dalam
kurun ke-6, pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) pada kurun ke-8 dan
ke-9, telah membuahkan penghasilan kompas oleh orang cina dan digunakan semasa pelayaran.

7. Teknologi dalam sistem perbandaran

DNPJ/am 2010 Page


15
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

· Kemajuan dalam teknologi pengairan, penternakan dan pertukangan mendorong kepada


kemunculan bandar.

· Sumbangan orang Sumeria yang paling penting ialah dalam bidang seni bina.

· Mereka merupakan orang pertama membina arca dan tiang-tiang batu dengan menggunakan
batu-bata yang diperbuat daripada lumpur.

· Ziggurat dibina dengan menggunakan batu-bata.

· Bandar-bandar di Mesopotamia mempunyai pintu gerbang yang melambangkan kekayaan


sesebuah badar.

· Terdapat monumen yang diukir dan dihiasi pada pintu gerbang.

· Di Babylon, terdapat lapan pintu gerbang yang dinamakan dengan nama Tuhan.

8. Teknologi dalam bidang Intelektual

· Sumbangan orang Mesir yang amat penting ialah dalam bidang astronomi, takwim (kalendar)
dan matematik.

· Bidang astronomi maju kerana para pendeta dapat mengkaji bumi, langit, peredaran bulan,
bintang dan planet-planet lain.

· Ahli kaji bintang melahirkan takwim yang mempunyai 12 bulan dengan setiap bulan
mengandungi 30 hari dan 5 hari lagi ditambah kepada bulan terakhir atau 365 hari setahun. 12
bulan ini kemudian dibahagikan kepada 3 musim iaitu musim banjir, menanam dan menuai.

· Mereka juga mencipta jam yang menggunakan bayangan matahari dan air. Dalam bidang
matematik, orang Mesir mengetahui cara mengukur keluasan empat segi tepat, bulatan,
menghitung isipadu dan silinder. Pengetahuan ini membolehkan mereka mengukur blok batu
yang digunakan untuk membina piramid.

· Dalam bidang perubatan, mereka mempelajari teknik-teknik mengawet mayat dan fungsi tubuh
manusia. Mereka juga menghasilkan sebuah buku perubatan mengenai pembedahan.

· Orang Sumeria telah mencipta sistem-sistem nombor yang berdasarkan unit-unit 10 dan 60.
Mereka juga telah mencipta kalendar yang terdiri daripada 12 bulan dan setiap bulan
mengandungi 30 hari. Orang Sumeria telah mencipta sistem-sistem nombor yang berdasarkan
unit-unit 10 dan 60. Mereka juga telah mencipta kalendar yang terdiri daripada 12 bulan dan
setiap bulan mengandungi 30 hari.

· Pada zaman Dinasti Chou pula, wang yang dibuat daripada logam digunakan. Buku mulai
dicetak dan alat tulisan mula dihasilkan.

DNPJ/am 2010 Page


16
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

· Terdapat empat ciptaan agung dalam tamadun cina iaitu teknik membuat kertas, pencetakan,
bahan letupan dan kompas.

· Cai Lun telah berjaya membuat kertas dengan menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada
tahun 105.

· Teknologi pencetakkan telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618 –
906) di mana buku jingang jing dipercayai buku yang terawal dicetak iaitu pada 11 Mei 868.

· Pada zaman pemerintahan dinasti Han (206 –220 SM) sifat-sifat magnet telah ditemui di cina.

9. Teknologi dalam penciptaan peralatan

· Dengan kemajuan teknologi, pelbagai peralatan dan aksesori telah dicipta.

· Dalam Tamadun Hwang Ho, tanah liat digunakan untuk membuat tembikar, jed digunakan
sebagai alat perhiasan, dan sutera dihasilkan.

· Petani-petani Yangshao merupakan tukang-tukang kraf yang mahir.

· Mereka telah membuat jarum, mata kail dan alat penebuk.

Kesimpulan (1 markah)

· Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi menyebabkan tamadun-tamadun awal seperti
Tamadun Mesir, Tamadun Mesopotamia, Tamadun China dan Tamadun Indus semakin
berkembang pesat.

( Pelbagai soalan boleh dibentuk dari tajuk ini.


Jawapan mesti disesuaikan dengan kehendak
soalan )
Bandingkan ciri-ciri antara zaman Paleolitik
dengan zaman Neolitik.

DNPJ/am 2010 Page


17
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

PENGENALAN (3 markah)

1. Konsep Prasejarah

 Definisi oleh Frank Hole dan Robert F. Heizer dalam karya bertajuk Prehistoric Archeology ;
prasejarah sebagai sebahagian daripada masa silam manusia yang tidak dicatatkan dalam
bentuk tulisan ( sejarah silam manusia sebelum wujudnya rekod bertulis)
 Bukti-bukti prasejarah diperoleh melalui kajian terhadap artifak dan fosil-fosil oleh ahli-ahli
arkeologi.
 Tempoh prasejarah bermula dan berakhir pada jangka masa yang berlainan antara satu benua
dengan benua yang lain.
 Contoh prasejarah bermula :

~ Di Afrika bermula 2 juta tahun yang lampau

~ Di Asia bermula sejuta tahun dahulu

~ Di Rusia bermua setengah juta tahun

~ Di Australia bermula 40 000 tahun dahulu

 Contoh prasejarah berakhir:

~ Di Iraq lebih kurang 3400 S.M.

~ Di Yunani sekitar 1000 hingga 600 S.M.

~ Di Itali beberapa abad kemudian

 Tahap perkembangan manusia dibahagikan kepada 2 zaman iaitu ;

a. Zaman Batu

b. Zaman Logam

 Zaman Batu dikenali juga sebagai zaman prasejarah. Zaman Batu meliputi 95% daripada sejarah
kewujudan manusia bermula dari 500 000 tahun dahulu dan berlanjutan hingga lebih kurang
5000 S.M.
 Zaman Batu dibahagi kepada 3 peringkat iaitu;

i. Zaman Batu Lama (Paleolitik)

ii. Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik)

iii. Zaman Batu Baru ( Neolitik)

DNPJ/am 2010 Page


18
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

 Zaman Logam merupakan zaman sejarah yang berasaskan kepada rekod-rekod bertulis.

Isi Penting (5 isi X 4 markah)

Perbandingan Ciri-Ciri Antara Zaman Paleolitik Dengan Zaman Neolitik

1. Aspek Alat

— Zaman Paleolitik:

— Alat batu digunakan sebagai senjata @ barang perhiasan

— Alat batu yang digunakan adalah besar dan dari segi pembuatannya.

— Hanya satu bahagian alat ditajamkan untuk tujuan memotong

— Alat-alat batu dipegang dgn tangan yang dikenali sebagai kapak tangan (fist hatcher)

— Kapak tangan digunakan untuk pelbagai tujuan dan berfungsi sebagai gergaji, pisau dan
kapak.

— Terdapat juga alat-alat lain yang diperbuat daripada tulang, tanduk dan gading gajah

— Contoh; jarum diperbuat daripada tulang, kail ikan , lembing dan anak panah.

— Zaman Neolitik:

— Pembuatan peralatannya lebih kompleks dan halus

— Tembikar, penggunaan benang kapuk dan bulu untuk proses penenunan yang baru dipelajari

— Alat-alat baru dibuat dengan sempurna dan digunakan untuk pertanian

— Contoh; tenggala ; untuk memudahkan kerja-kerja membajak sawah, roda; kereta kuda dan
lembu digunakan untuk angkut hasil pertanian, alat-alat tembikar: untuk simpan wain, bijirin dan
minyak, alat-alat batu: sabit, mortar dan anak lesung

— Barang-barang perhiasan berupa gelang dipakai untuk mengelakkan nasib buruk

— Rakit dan perahu juga dicipta. Ini mendorong masyarakat meneroka kawasan-kawasan baru
bagi tujuan pertanian dan ternak binatang

2. Aspek Kegiatan Ekonomi

— Zaman Paleolitik

DNPJ/am 2010 Page


19
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

— Mereka bergantung kepada aktiviti seperti menangkap ikan, memburu binatang dan
mengumpulkan hasil hutan dan buah-buahan.

— Mereka tidak tahu menternak binatang dan bercucuk tanam.

— Hal ini kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenainya dan bergantung kepada
alam sekeliling / sekitar sebagai sumber makanan mereka

— Zaman Neolitik:

— Menyaksikan suatu perubahan yang disifatkan sebagai revolusi pertanian

— Mereka menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan binatang.

— Mereka tidak lagi bergantung kepada sumber-sumber alam semulajadi.

— Mereka menanam tanaman makanan (biji-bijirin). Ini berlaku kerana perubahan persekitaran
dan iklim berikutan dengan tamatnya zaman air batu.

— Mereka menanam tanaman seperti gandum, barli, padi jagung dll.

— Mereka menternak kambing, biri-biri,khinzir dan kambing.

— Perkembangan ini mewujudkan kehidupan yang lebih stabil dan selamat.

— Mereka juga menggunakan terusan tali air untuk mengairi kawasan-kawasan pertanian

— Kesannya hasil pengeluaran meningkat

— Hasil yang berlebihan menyebabkan wujudnya perdagangan

3. Aspek Tempat Kediaman

— Zaman Paleolitik

— Mereka tinggal di dalam gua, persisiran pantai dan tepi sungai

— Tujuannya untuk melindungi mereka daripada segala ancaman musuh seperti binatang liar.

— Mereka sering berpindah-randah (nomad) dalam kumpulan kecil dan tiada pengkhususan
kerja

— Zaman Neolitik:

— Kehidupan secara menetap dan membina perkampungan

DNPJ/am 2010 Page


20
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

— Mereka tidak lagi berpindah randah kerana dapat bergantung kepada bekalan yang dihasilkan
di sekitar petempatan mereka

— Mereka membina rumah yang dibina drpd tanah liat

— Didirikan di kawasan yang terletak berhampiran dengan sumber air (sungai) yang diperlukan
untuk pertanian dan ternakan

— Apabila penduduk bertambah, kampung-kampung turut berkembang dan menjadi bandar

— Contoh; petempatan Jericho; penduduknya bertambah menjadi 2000 orang dan menjalankan
kegiatan bercucuk tanam dan menternak binatang. Mereka mempunyai tempat kediaman tetap
dan kawal pengeluaran makanan sendiri.

4. Aspek Organisasi Sosial

— Zaman Paleolitik

— Mereka hidup dalam kelompok kecil

— Mereka mempunyai struktur sosial yang lebih teratur.

— Penemuan tulang-tulang menunjukkan bahawa mereka memburu dalam kumpulan dan hasil
buruan dikongsi bersama

— Zaman Neolitik:

— Mempunyai organisasi sosial yang tersusun kehidupan yang bertambah kompleks.

— Wujudnya golongan pemerintah dan golongan yang diperintah

— Terdapat pemimpin, pahlawan, golongan paderi/pendeta sebagai golongan yang berkuasa.

— Majoriti masyarakat yang tidak mempunyai alat dan pengetahuan itu menjadi pengikut
kepada golongan tersebut.

5. Aspek Agama dan Kepercayaan

— Zaman Paleolitik

— Amalan ritual dipraktikkan semasa upacara pengebumian

— Penemuan barang-barang pengebumian menunjukkan bahawa wujud kepercayaan terhadap


kehidupan selepas mati.

— Mereka juga mempunyai kepercayaan terhadap kuasa-kuasa ghaib

DNPJ/am 2010 Page


21
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

— Ini jelas daripada upacara ritual yang diamalkan semasa pengebumian seperti:

i. beri penghormatan kepada si mati dengan melukis dan mewarnakan mayat

ii. meletakkan kedua-dua tangan di atas dada

iii. menyertakan barang-barang berharga seperti subang, rantai dan alat-

alat lain seperti senjata di dalam kubur menyertakan barang-barang

berharga seperti subang, rantai dan alat-alat lain spt senjata di dalam

kubur

— Amalan magis juga dipraktikkan.

— Tujuannya untuk menambahkan bekalan sumber makanan

— Amalan ini jelas drpd lukisan-lukisan yang terdapat di dalam gua.

— Imej binatang seperti rusa, bison dan gajah yang ditembusi oleh anak panah @ lembing pada
badannya

— Semasa melukis mereka membaca jampi mentera

— Tujuannya untuk memastikan mereka mendapat hasil buruan yang lebih banyak.

— Zaman Neolitik

— Sistem agamanya lebih kompleks

— Mereka mempercayai kuasa luar biasa dan penyembahan dewa dan dewi

— Masyarakat bergantung kepada fenomena alam seperti hujan, peredaran musim dan kesuburan
tanaman pertanian dan penternakan binatang

— Untuk tujuan tersebut, pelbagai upacara ritual dan amalan korban dijalankan

— Contoh; tarian masyarakat Indian di Amerika. Mereka menari dan melakonkan gerak-geri
binatang yang menjadi sumber makanan mereka

— Tujuan mereka berbuat demikian ialah menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan
mengelakkan spisies tersebut daripada pupus.

6. Aspek Kesenian

DNPJ/am 2010 Page


22
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

— Zaman Paleolitik

— Diilhamkan oleh benda-benda yang mereka nampak

— Meliputi lukisan , ukiran dan mural

— Lukisan dan mural yang dihasilkan terdiri daripada gambar-gambar binatang

— Mereka mempunyai kemahiran dalam melukis pergerakan sesuatu objek.

— Sebahagian daripada mural/lukisan mereka terdiri daripada gambar binatang yang berlari,
melompat, meragut dsb

— Pergerakan binatang ini ditonjolkan dengan melukis garisan-garisan tambahan

— Kesenian merupakan amalan magis yang betujuan menambahkan hasil perburuan

— Zaman Neolitik

— Berasaskan simbolisme.

— Ini ditunjukkan dalam tembikar-tembikar.

— Permukaan tembikar dihias /diukir dengan pola-pola geometrik dan simbolik.

7. Aspek Lebihan Hasil / Surplus

— Zaman Paleolitik

— Tiada lebihan hasil

— Hal ini kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai bercucuk tanam

— Mereka bergantung kepada alam sekeliling/ sekitar sebagai sumber makanan mereka

— Zaman Neolitik

— Lebihan hasil bermula apabila manusia mula menggunakan alat dalam aktiviti pertanian
seperti tajak, roda.

— Penggunaan alat-alat pertanian membolehkan hasil pertanian ditingkatkan.

— Lebihan hasil seperti bijirin yg lebih dijual untuk mendapatkan komoditi-komoditi yang lain
seperti batu permata dan logam

DNPJ/am 2010 Page


23
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

— Perkembangan perdagangan menyebabkan berlaku interaksi antara masyarakat Neolitik yang


menggalakkan pertukaran idea dan teknologi baru.

— Maka wujud sistem pertukaran barangan utk memenuhi keperluan ekonomi

8. Aspek Pengkhususan Kerja

— Zaman Paleolitik

— Tiada pengkhususan kerja.

— Hal ini kerana mereka sering berpindah randah dan bergantung kepada alam sekeliling.

— Zaman Neolitik

— Lebihan hasil menyebabkan berlakunya pengkhususan dalam pekerjaan dan menggalakkan


kegiatan perdagangan berdasarkan sistem barter.

— Selain golongan petani, wujud golongan artisan dan tukang-tukang kraf yang mahir

— Golongan ini memberi tumpuan kepada kerja-kerja membuat alat-alat batu baru seperti sabit,
mortar dan anak lesung.

— Wujudnya perbezaan peranan lelaki dan wanita.

— Golongan lelaki melakukan kerja yang lebih berat berbanding wanita.

— Golongan lelaki menggunakan tenggala ketika aktiviti pertanian manakala golongan wanita
menggunakan cangkul.

— Tukang mahir membuat alat-alat tembikar untuk menyimpan bijirin, wain dan minyak

KESIMPULAN (2 markah)

1. Masyarakat zaman Neolitik lebih maju dan lebih bertamadun jika dibandingkan dengan
masyarakat zaman Paleolitik dan Mesolitik.

Nota:

· Jawapan mesti ada unsur perbandingan.

· Jika tiada perbandingan, markah maksimum 8 markah.

DNPJ/am 2010 Page


24
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Bincangkan pencapaian sains dan teknologi dalam perkembangan tamadun awal


manusia.

Pengenalan (3 m)

1. Konsep tamadun secara umum.

 Definisi - Prof. M.A.J Beg:


 Tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni
bina, undang2 dan politik
 Tamadun yg tertua di dunia ; Tamadun Mesopotamia (lahir 5000 tahun yang lampau)
 Antara ciri utama tamadun Mesopotamia;

§ kewujudan negara kota

§ tugu-tugu peringatan

§ agama

§ sistem agama

Ciri-ciri tamadun :

· Petempatan kekal

· Pembandaran

· Organisasi sosial

· Kepercayaan dan agama

· Sains dan teknologi

· Bahasa dan sistem tulisan

2. Tamadun-tamadun awal

· Tamadun Mesopotamia di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates

DNPJ/am 2010 Page


25
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

· Tamadun Mesir di Lembah Sungai Nil.

· Tamadun Indus di Lembah Sungai Indus.

· Tamadun Hwang Ho di Lembah Sungai Hwang Ho

Isi Penting (7 isi X 3 markah = 21 markah)

Pencapaian Sains dan Teknologi dalam perkembangan tamadun manusia

1. Aktiviti pertanian

 Dengan terciptanya peralatan, aktiviti pertanian dapat dijalankan dalam bentuk skala
yang lebih besar.Contohnya, terusan dibina untuk mengairi sawah.
 Dalam bidang pertanian, orang Sumeria mencipta bajak dan alat menabur mempercepat
kerja pertanian.Teknologi pengairan dalam Tamadun Mesopotamia menghasilkan
surplus dalam hasil pertanian dan penternakan yang mendorong kepada pembinaan
bandar.
 Kincir air – mengairi kawasan tandus, kawal banjir dan tingkatkan hasil pertanian.

2. Sistem ketahanan dan pertahanan

 Pembinaan kubu-kubu pertahanan dan tembok berfungsi sebagai pertahanan semasa


peperangan.
 Contoh, dalam Tamadun Mesopotamia tembok-tembok pertahanan menjadi sempadan
antara kawasan bandar dan luar bandar.
 Pada zaman Dinasti Shang, gangsa digunakan untuk membuat alat senjata
 Bahan letupan telah dihasilkan oleh ahli kimia cina pada kurun ke-7 apabila ahli-ahli
kimia Daois berjaya mencampurkan saltpetre dengan sulfur dan karbon
 Pada zaman dinasti Tang, pihak militari telah menggunakannya dalam peperangan.

3. Kemudahan asas

 Dalam Tamadun Indus, terdapat kemajuan dalam pembinaan infrastruktur seperti


longkang dan sistem pembuangan air.

DNPJ/am 2010 Page


26
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

 Longkang-longkang yang dibina di sepanjang jalan-jalan utama bertutup dan dilengkapi


dengan lubang pemeriksaan yang memudahkan kerja-kerja pembersihan jika longkang
tersumbat.
 Tempat mandi awam didirikan berhampiran dengan jalan-jalan utama dalam Tamadun
Indus.
 Binaan yang paling unik ialah kolam mandi great bath.Terdapat tangga di kedua-dua
belah kolam tersebut.
 Tangga tersebut menuju ke bahagian dasar kolam yang dibina dengan menggunakan
batu dan disadur dengan bitumen.
 Air kolam ini diperoleh daripada sebuah perigi yang terletak berhampiran kolam
tersebut.
 Salah satu keistimewaan kolam ini ialah kolam ini boleh dikosongkan dan diisi semula.
 Pembinaan jalan raya juga menjadi satu kemudahan asas kepada pendudukan pada
zaman tamadun awal.
 Contoh, dalam Tamadun Mesopotamia jalan raya dibina untuk menghubungkan pintu
masuk utama dengan tempat-tempat lain di dalam bandar.
 Dalam Tamadun Indus, jalan-jalan utama dibina secara lurus dan berukuran 30 kaki
lebar.Jalan dari utara ke selatan disilangkan oleh jalan-jalan lain pada sudut tepat dan
membentuk blok-blok yang berukuran 130 kaki X 65 kaki.Dalam blok-blok tersebut
terdapat lorong-lorong kecil yang dibina selari dengan jalan-jalan utama.

4. Petempatan

 Petempatan-petempatan berkembang dengan pesat disebabkan kemahiran dalam


pembinaan dan kemudahan asas.
 Contoh, dalam Tamadun Mesir iaitu pada zaman pradinasti awal (abad 4 S.M),
kampung-kampung yang mengandungi rumah ketua kampung yang lebih besar dan
mempunyai pelan berbentuk segi empat tepat.
 Terdapat pondok-pondok yang berbentuk bulatan dan rumah ibadat bagi Tuhan
tempatan turut dibina.
 Dalam Tamadun Indus pula rumah-rumah dibina menggunakan batu yang bermutu
tinggi yang terdiri daripada rumah setingkat, dua tingkat atau lebih.
 Rumah-rumah dibina mengikut pelan yang sama tetapi saiznya berbeza serta
mempunyai beberapa buah bilik dan serambi yang berbentuk empat segi.
 Ciri yang menarik ialah setiap rumah mempunyai bilik mandi dan perigi.
 Rumah-rumah dibina dalam satu deretan di sepanjang jalan-jalan utama.
 Terdapat ruang yang lapang antara rumah supaya menjamin peredaran udara yang
baik.

5. Aktiviti keagamaan

 Kehidupan masyarakat India sangat erat hubungannya dengan agama, maka bidang
seni bina turut berkembang berdasarkan keagamaan.
 Oleh itu, terlihat binaan yang berteraskan agama Buddha dan Hindu.

DNPJ/am 2010 Page


27
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

 Antara binaan yang mengagumkan termasuklah binaan kompleks kuil di Gua Ajanta.
Kompleks ini mempunyai 20 buah kuil.
 Sementara itu kompleks kuil di Gua Ellora pula mempunyai 28 buah kuil-gua dan dibina
antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi.
 Orang Sumeria menganggap raja sebagai wakil Tuhan di dunia dan bukannya sebagai
Tuhan.
 Sebuah kuil telah dibina di atas menara yang berbentuk piramid setinggi 6-7 tingkat
yang dipanggil Ziggurat. Ziggurat yang termasyhur ialah The Towel of Babel. Mereka
mempercayai Tuhan yang mereka sembah menetap di sini.
 Ziggurat pertama yang dibina ialah Nippur (untuk Tuhan Enlil/angin).

6. Aktiviti pengangkutan dan pelayara

 Kapal layar dihasilkan oleh orang Sumeria akibat hubungan perdagangan mereka
dengan dunia luar.
 Kapal layar dan pengangkutan beroda menguasai jalan laut dan darat.
 Orang-orang Sumeria dipercayai mula-mula mencipta roda. Pengetahuan membuat
roda membolehkan orang Sumeria menggunakan kereta kuda dan lembu,
menggunakan pedati dalam peperangan.
 Dalam Tamadun China, Penemuan tentang gejala magnet aruhan (induced magnetism)
dalam kurun ke-6, pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) pada
kurun ke-8 dan ke-9, telah membuahkan penghasilan kompas oleh orang cina dan
digunakan semasa pelayaran.

7. Sistem perbandaran

 Kemajuan dalam teknologi pengairan, penternakan dan pertukangan mendorong


kepada kemunculan bandar.
 Sumbangan orang Sumeria yang paling penting ialah dalam bidang seni bina.
 Mereka merupakan orang pertama membina arca dan tiang-tiang batu dengan
menggunakan batu-bata yang diperbuat daripada lumpur.
 Ziggurat dibina dengan menggunakan batu-bata.
 Bandar-bandar di Mesopotamia mempunyai pintu gerbang yang melambangkan
kekayaan sesebuah badar.
 Terdapat monumen yang diukir dan dihiasi pada pintu gerbang.
 Di Babylon, terdapat lapan pintu gerbang yang dinamakan dengan nama Tuhan.

8. Intelektual

 Sumbangan orang Mesir yang amat penting ialah dalam bidang astronomi, takwim
(kalendar) dan Matematik.

DNPJ/am 2010 Page


28
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

 Bidang astronomi maju kerana para pendeta dapat mengkaji bumi, langit, peredaran
bulan, bintang dan planet-planet lain.
 Ahli kaji bintang melahirkan takwim yang mempunyai 12 bulan dengan setiap bulan
mengandungi 30 hari dan 5 hari lagi ditambah kepada bulan terakhir atau 365 hari
setahun. 12 bulan ini kemudian dibahagikan kepada 3 musim iaitu musim banjir,
menanam dan menuai.
 Mereka juga mencipta jam yang menggunakan bayangan matahari dan air. Dalam
bidang matematik, orang Mesir mengetahui cara mengukur keluasan empat segi tepat,
bulatan, menghitung isipadu dan silinder. Pengetahuan ini membolehkan mereka
mengukur blok batu yang digunakan untuk membina piramid.
 Dalam bidang perubatan, mereka mempelajari teknik-teknik mengawet mayat dan fungsi
tubuh manusia. Mereka juga menghasilkan sebuah buku perubatan mengenai
pembedahan.
 Orang Sumeria telah mencipta sistem-sistem nombor yang berdasarkan unit-unit 10 dan
60. Mereka juga telah mencipta kalendar yang terdiri daripada 12 bulan dan setiap bulan
mengandungi 30 hari. Orang Sumeria telah mencipta sistem-sistem nombor yang
berdasarkan unit-unit 10 dan 60. Mereka juga telah mencipta kalendar yang terdiri
daripada 12 bulan dan setiap bulan mengandungi 30 hari.
 Pada zaman Dinasti Chou pula, wang yang dibuat daripada logam digunakan. Buku
mulai dicetak dan alat tulisan mula dihasilkan.
 Terdapat empat ciptaan agung dalam tamadun cina iaitu teknik membuat kertas,
pencetakan, bahan letupan dan kompas.
 Cai Lun telah berjaya membuat kertas dengan menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan
pada tahun 105.
 Teknologi pencetakkan telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang
(618 –906) di mana buku jingang jing dipercayai buku yang terawal dicetak iaitu pada 11
Mei 868.
 Pada zaman pemerintahan dinasti Han (206 –220 SM) sifat-sifat magnet telah ditemui di
cina.

9. Peralatan

 Dengan kemajuan teknologi, pelbagai peralatan dan aksesori telah dicipta.


 Dalam Tamadun Hwang Ho, tanah liat digunakan untuk membuat tembikar, jed
digunakan sebagai alat perhiasan, dan sutera dihasilkan.
 Petani-petani Yangshao merupakan tukang-tukang kraf yang mahir.
 Mereka telah membuat jarum, mata kail dan alat penebuk.

Kesimpulan (1 markah)

 Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi menyebabkan tamadun-tamadun awal


seperti Tamadun Mesir, Tamadun Mesopotamia, Tamadun China dan Tamadun Indus
semakin berkembang pesat.

DNPJ/am 2010 Page


29
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Huraikan pengaruh alam sekitar terhadap kehidupan


masyarakat dari zaman pra-sejarah.
Pengenalan:
· Masyarakat zaman prasejarah banyak diperngaruhi oleh faktor alam sekitar dalam kehidupan
seharian mereka.
· Hubungan manusia dengan alam sekitar dan cara manusia mentafsir hubungan tersebut dan
membuat beberapa pengubahsuaian dalam hubungan tersebut, merupakan langkah awal
pembentukan tamadun manusia.
· Zaman prasejarah ialah zaman sebelum wujudnya rekod bertulis tentang kehidupan manusia.
· Terbahagi dua iaitu zaman prasejarah akhir yang terdiri daripada Zaman Paleolitik (kira-kira
500,000 SM – 10,000 SM) dan Zaman Mesolitik (kira-kira 10,000 SM – 7000 SM). Zaman
prasejarah akhir dikenali sabgai Zaman Neolitik (kira-kira 7000 SM hingga 3500 SM).
· Zaman Paleolitik dikenali sebagai Zaman Batu Lama, Zaman Mesolitik disebut sebagai Zaman
Batu Pertengahan, dan Zaman Neolitik dikenali sebagai Zaman Batu Baru.
· Perkembangan tamadun masyarakat prasejarah berkembang di seluruh dunia walau
bagaimanapun tahap perkembangan tamadun ini adalah berbeza-beza.

Isi

Pengaruh Alam Sekitar

1. Pemilihan Tempat Tinggal/Petempatan

Paleolitik – pilih gua, lubang bawah tanah, ranting yang ditutup dengan rumput / daun,
supaya dapat berlindung daripada binatang buas, musuh, dan kesejukan.

Neolitik - pilih lembah sungai, dataran tanah pamah dan persisiran pantai untuk dapat bekalan
air, kesuburan tanaman, tangkap ikan, kemudahan perhubungan & pengangkutan.

2. Agama & kepercayaan

Paleolitik - Alam dipercayai ada kuasa luar biasa – mengancam keselesaan dan kehidupan.

Neolitik – mengharapkan hasil pertanian - upacara ritual pemujaan dan korban membuktikan
mereka percaya kepada kuasa ghaib dan alam sekitar (cara mereka berdamai dengan alam sekitar
agar alam sekitar tidak ‘ mengamuk ‘ ).

3. Peralatan

Paleolitik – mengunakan peralatan yang mudah dan ringkas. Mementingkan fungsi alatan.
Membuat baju daripada kulit binatang kerana suhu yang sejuk.

DNPJ/am 2010 Page


30
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Neolitik – menggunakan peralatan lebih kurang sama tapi halus dan kemas kerana dibuat
daripada batu gua dan batu kapur. Peralatan mudah diperolehi kerana mereka tinggal di tepi
sungai. Mereka mencipta roda dan kapal layar, cipta cangkul, tajak dan kapak (pertanian).
Persekitaran mencabar manusia mencipta peralatan tersebut.

4. Kegiatan Ekonomi

Paleolitik – bergantung kepada alam sekitar untuk mendapat makanan dengan cara berburu dan
memungut hasil hutan. Alam sekitar mempengaruhi mereka.

Neolitik – Pertanian dan penternakan giat dijalankan kerana kawasan delta yang subur.Berlaku
revolusi pertanian. Berlaku surplus iaitu lebihan hasil yang menyebabkan berlaku aktiviti
perdagangan .Sungai sebagai medium perhubungan membolehkan perdagangan secara tukar
barang/barter dijalaankan. Mereka telah cuba mempengaruhi alam sekitar.Jelaslah alam sekitar
mempengaruhi kegiatan ekonomi prasejarah.

5. Gaya Hidup

Paleolitik – Kehidupan ‘simple ‘ . Mereka berpindah randah (nomad) untuk mencari makanan
dan kawasan selamat.Tidak memiliki harta. Hidup dalam kumpulan kecil dan tiada oganisasi.

Neolitik – Kehidupan lebih kompleks. Hidup dalam kumpulan besar dan ada organisasi mudah.
Mula melantik ketua. Melakukan aktiviti yang sesuai di tempat tinggal mereka secara bekerja
sama dan mula melakukan pengkhususan kerja.

Kesimpulan:

Penguasaan terhadap alam sekitar berlaku secara kebetulan tanpa perancangan rapi. Wujud
proses saling melengkapi antara manusia dan alam sekitar, telah banyak membantu penguasaan
manusia teknologi ciptaannya terhadap alam sekitar dan ini bererti meningkatnya tamadun
manusia.

Tamadun asia
 

KULIAH 1
APAKAH ITU TAMADUN
 

OBJEKTIF
Di akhir unit ini anda akan:
1.  mengetahui pentakrifan tamadun secara menyeluruh

DNPJ/am 2010 Page


31
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

2.  mengetahui ciri-ciri tamadun serta elemen-elemen asas dalam


pembentukan sesebuah tamadun
3.  mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan, kejayaan dan
keruntuhan tamadun
 

KERANGKA

1.  Definisi tamadun


2.  Elemen-elemen asas pembentukan tamadun
3.  Ciri-ciri tamadun yang utama
4.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan dan keruntuhan tamadun
5.  Kesimpulan
 

1.  DEFINISI TAMADUN

 Berasal daripada perkataan Arab yang bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan
tingkah laku.
 Berpunca dari kata kerja “maddana” yang bererti memperhalus budi bahasa dan
memperelok tingkah laku.
 Juga membawa erti membuka bandar.
 Terbit pula perkataan “madinah” yang bermaksud bandar dan juga “madani” iaitu orang
yang berkelakuan seperti orang bandar yang bersifat halus dalam budi bahasa dan
beradab sopan dalam tingkah laku.
 Kesimpulannya, istilah “tamadun” boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan
pemerolehan dalam segala perlakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik, halus, sopan
santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tingkah laku serta budi bahasa yang mulia
bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sesebuah
masyarakat atau negara bangsa. Ringkasnya, tamadun boleh dilihat sebagai pencapaian
satu bentuk budaya tinggi.

 2.  ELEMEN-ELEMEN ASAS PEMBENTUKAN TAMADUN

 Penempatan manusia di satu atau beberapa pusat bandar yang strategik.


 Hayat penghidupan stabil yang panjang.
 Wujud organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, ekonomi, sosialisasi dan
pendidikan yang teratur dan sistematik.
 Adanya satu bahasa atau bebarapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri
yang menjadi perantaraan komunikasi, perakaman, penyampaian dan pewaris khazanah
ilmunya.
 Adanya undang-undang yang teratur dan berwibawa untuk mengawal perlakuan dan
tindak tanduk anggota masyarakatnya.
 Lahir dan berkembangnya daya kekreatifan seperti seni, sastera, falsafah dan lain-lain
juga meningkatnya penciptaan sains dan teknologi.

DNPJ/am 2010 Page


32
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

3.  CIRI-CIRI TAMADUN

 Mengikut pendapat Lucien Goldmann, unsur utama yang menjadi pembeza antara
sesebuah dengan tamadun yang lain ialah pandangan semesta (world
view/weltanschauung).

 Berdasarkan konsep pandangan semesta, tamadun manusia secara tipologi dapat


dibahagikan kepada empat ciri yang utama :

i.  tamadun materialistik


ii.  tamadun intelektual
iii.  tamadun mistik
iv.  tamadun berasaskan wahyu

 Namun dalam perkembangan sesebuah tamadun, terdapat tahap-tahap peningkatannya


yang boleh diukur berdasarkan dua asas utama iaitu;
a)     pencapaian fizikal ; boleh dilihat dari segi penubuhan sebuah kerajaan atau  
empayar yang luas  melalui penggabungan beberapa pusat perbandaran yang
berdekatan, peluasan sempadan atau melalui penaklukan.
b)     pencapaian intelektual ; boleh diliaht dari segi penemuan fikiran yang baru
ataupun penemuan, penyuburan dan penafsiran kembali fikiran yang lama yang
membuahkan sistem falsafah, pemikiran, sains dan teknologi.

4.  FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMUNCULAN DAN KERUNTUHAN


TAMADUN

 Secara keseluruhannya, faktor-faktor yang dilihat mendorong kepada kemunculan


sesebuah   tamadun adalah seperti berikut;

1.  Kelahiran sesebuah tamadun kebanyakannya disebabkan oleh kedudukannya


yang strategik yang boleh mewujudkan penempatan masyarakat dan juga
mudah untuk memperolehi sumber-sumber semulajadi bagi menampung
kehidupan masyarakatnya. Contoh; kemunculan Tamadun China di Lembah
Huang-He dan Yong Tse, Tamadun India di Lembah Ganges, Tamadun Mesia di
Lembah Nil dan Melaka di Selat Melaka.

2.  Ransangan daripada keagamaan dan kerohanian kerana amalan


daripada ajaran-ajaran agama mendorong manusia supaya menghayati

DNPJ/am 2010 Page


33
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

nilai-nilai kehidupan yang tulus dan murni. Ini secara tidak langsung telah
menjadikan manusia menuju kepada kehidupan yang bertamadun.
Kemunculan Tamadun Islam umpamanya telah dipengaruhi oleh
ransangan nilai-nilai murni berdasarkan cara hidup Islam yang sempurna.

3.  Penghayatan yang tinggi kepada moral dan nilai murni memandangkan
masyarakat yang menghayati nilai-nilai murni sudah pasti mendorong
kepada sifat kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai positif yang lain seperti
kreativiti, ketekunan, kerajinan, berdisiplin dan sebagainya. Pemimpinnya
juga mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seperti tidak rasuah,
berhemat, bertanggung jawab dan jujur yang seterusnya mendorong
rakyatnya berganding bahu untuk membangunkan negara. Umpamanya;
Plato dan Aristotle dalam Tamadun Yunani, kung Fu-Tze dalam Tamadun
China, Kautilya dalam Tamadun India serta al-Farabi, al-Mawardi, al-
Ghazali dan Ibn Khaldun dalam Tamadun Islam.

4.  Kesengsaraan hidup. Situasi kehidupan yang dibelenggu keperitan dan


kesengsaraan menggalakan masyarakatnya bekerjasama menggembling
tenaga untuk melepaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Ini
akhirnya menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif
dalam membangunkan kehidupan mereka. Umpamanya kebangkitan
Jepun seringkali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas
kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua.

5.  Interaksi antara tamadun. Sikap ingin mewujudkan saling berinteraksi


dengan tamadun-tamadun lain merupakan ransangan kepada kehidupan
bertamadun. Ini kerana sikap toleransi kepada sumbangan tamadun-
tamadun yang lain menggambarkan sikap terbuka untuk menerima nilai-
nilai yang baik daripada tamadun-tamadun tersebut dan seterusnya
membantu kepada kemunculan tamadun baru. Tamadun Islam
umpamanya menerima sumber-sumber ilmu daripada Tamadun China,
India, Parsi dan sebagainya.

 Bagaimanapun, setiap tamadun dalam sejarah manusia mengalami zaman kemerosotan


masing-masing. Menurut pendapat Ibn Khaldun, kemerosotan sesebuah tamadun adalah
disebabkan oleh putaran sejarah. Pada awalnya, ia berjaya kerana mengamalkan nilai-
nilai murni tetapi selepas mencapai kejayaan, nilai-nilai tersebut merosot kerana
limpahan kemewahan dan penyelewengan.

 Tetapi ada juga sarjana yang berpendapat bahawa sesebuah tamadun merosot
bukanlah disebabkan oleh hukum sejarah. Kemerosotan boleh dielakkan sekiranya
mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik.

 Berdasarkan kepada sejarah, sesebuah tamadun merosot disebabkan oleh faktor-faktor


berikut;

DNPJ/am 2010 Page


34
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

1.  Wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara yang miskin


dan kaya.

2.  Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga hak-


hak asasi manusia diketepikan.

3.  Keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama


di kalangan pemimpin.

4.  Wujud sikap tertutup dan tidak mahu menerima


perubahan terutamanya dari segi sains dan teknologi,
struktur politik, ekonomi dan sosial. Ini kerana sikap tertutup
ini menghalang kepada peningkatan daya kreativiti dan
seterusnya menyebabkan masyarakat tersebut hidup dalam
kemunduran. Tamadun Islam Uthmaniyyah misalnya, runtuh
kerana sikap tertutup mereka yang tidak mahu menerima
perubahan teknologi dan sosial.

5.  Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan besar-besaran.

Bagaimanapun, faktor ini adalah diluar kemampuan manusia


untuk menghalangnya daripada terjadi.

5.  KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, setiap tamadun mempunyai ciri-ciri asasnya yang utama


dan ciri-ciri tersebutlah menjadi jati diri bagi sesebuah tamadun. Ada tamadun
yang dikaitkan dengan bangsa, ada tamadun yang dikaitkan dengan agama dan
ada tamadun yang dikaitkan dengan budaya. Satu hal yang penting ialah dalam
memperkatakan perkembangan sesebuah tamadun, kita tidak dapat lari daripada
membicarakan proses interaksi antara tamadun atau peradaban. Ia merupakan
satu proses yang lumrah dalam mana-mana tamadun di dunia ini sebagaimana
pendapat seorang sarjana Jepun, Nyozaken Hasegawa;

“without contact, fusion, inheritence and transmission of various


     different cultures, civilization would undergo no development.”

SOALAN PEMAHAMAN

DNPJ/am 2010 Page


35
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

1. Apakah maknanya “tamadun” dan bagaimanakah dapat kita mengenali sesuatu


tamadun?

2.  Mengapakah sesetengah tamadun dapat berkembang dengan pesat, manakala


tamadun yang lain runtuh dan musnah?
 

RUJUKAN

Ibn Khaldun, 1995. Mukadimah (Terjemahan DBP), Kuala Lumpur: Dewan


Bahasa dan Pustaka.

Abul Hassan Ali Nadwi, 1980. Religion and Civilization, Lucknow: Academy of
Islamic Research and Publications.

Schweitzer, A., 1955. Civilization and Ethics, London: Adams & Charles Black.

Ketamadunan Barat dan ciri-ciri Ketamadunan Islam

Pengenalan

Tamadun dari perspektif Barat dikatakan bermula dengan kelahiran bandar-bandar.


Hal ini adalah merujuk kepada perkataan civilization berasal daripada perkataan Latin yang
berkaitan dengan city atau civitas yang bermaksud bandar atau kota. Kelahiran tamadun awal
manusia dikatakan bermula apabila manusia tinggal menetap dengan membina perkampungan.
Perkampungan berkembang menjadi bandar-bandar dan dari sinilah manusia mencipta sistem
tulisan, mencipta teknologi, mempercayai agama dan sebagainya.

Manakala dari perspektif Islam pula tamadun dikaitkan dengan beberapa perkataan Arab.
Seperti tamadun, hadara dan umran. Ibn Khaldun melalui bukunya al-muqaddimah
menggunakan perkataan umran yang bererti kawasan tanah yang didiami, tinggal menetap,
berkembang subur dan maju. Selain itu, Ibn Khaldun menghuraikan maksud tamadun sebagai
pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehiduapan sehingga dapat membuka
jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai
seni.

Ciri-Ciri Ketamadunan Barat

DNPJ/am 2010 Page


36
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Hidup menetap membawa kepada kelahiran bandar dan seterusnya negara. Menurut Arnold
Toynbee dalam bukunya A Study of History, tamadun adalah jenis kebudayaan yang terdapat di
bandar-bandar. Bandar menjadi pusat industri, pentadbiran, perdagangan dan perkhidmatan.
Tamadun-tamadun awal seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani dan lain-lain lahir akibat
perkembangan bandar-bandar.

Sistem tulisan mula dicipta dalam memenuhi keperluan kehidupan seperti untuk merekod
sesuatu dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Penggunaan sistem tulisan telah
menggalakkan aktiviti keilmuan, ekonomi dan pentadbiran.

Organisasi sosial lahir apabila manusia hidup bermasyarakat bagi memenuhi keperluan hidup.
Mereka terpaksa bergantung di antara satu sama lain. Pada umumnya raja menduduki tangga
teratas diikuti oleh golongan pendeta dan bangsawan, Seterusnya diikuti rakyat biasa yang bebas
seperti petani dan artisan. Golongan yang paling bawah ialah hamba abdi.

Agama dan kepercayaan menjadi unsur penting dalam pembentukan sesuatu tamadun. Dalam
tamadun awal agama berkaitan dengan sistem pemerintahan iaitu raja dianggap mendapat
mandat dan restu dari tuhan atau dewa-dewa untuk memerintah. Jenis kepercayaan pada zaman
tamadun awal adalah berbentuk politeisme atau mempercayai banyak tuhan. Unsur-unsur alam
sekitar disembah untuk mengelakkan malapetaka.

Pengkhususan pekerjaan melambangkan pekerjaan yang khusus dalam sesuatu masyarakat


yang bertamadun. Masyarakat dibahagikan kepada petani, buruh, tentera, hamda, artisan dan
sebagainya dalam menyediakan keperluan hidup masyarakat. Sesetengah masyarakat menjadikan
pekerjaan sebagai hak warisan dan dengan itu tidak berlaku mobiliti sosial dalam masyarakat
tersebut.

Sains dan teknologi muncul dari penemuan-penemuan baru seperti penciptaan kalendar, roda,
alat menyukat, pembinaan bangunan, jalan raya, terusan dan lain-lain. Kemajuan sains dan
teknologi menjadi ukuran dalam menentukan bangsa-bangsa yang bertamadun seperti tamadun
Mesir yang terkenal dalam teknologi pembinaan, tamadun Mesopotamia dalam bidang astronomi
dan pembinaan terusan dan lain-lain

Ciri-ciri Ketamadunan Islam

Tamadun Islam juga mengaitkan kota atau bandar sebagai tempat bermulanya tamadun.
Rasulullah s.a.w sendiri menjadikan kota Madinah sebagai tempat bermulanya perkembangan
tamadun Islam. Khalifah-khalifah yang memerintah selepas itu juga telah mendirikan kota-kota
di seluruh negara Islam. Antaranya Kufah, Baghdad, Basrah, Fustat dan Qairawan.

DNPJ/am 2010 Page


37
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

Penggunaan tulisan adalah salah satu ciri penting tamadun Islam. Ia mempercepatkan proses
penyebaran kebudayaan Islam, seterusnya mempergiatkan perkembangan ilmu yang memberi
kesan terhadap perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan pula
merupakan asas utama dalam tamadun Islam. Wahyu pertama bermula dengan perkataan iqra’
atau bacalah menggambarkan agama Islam menggalakkan umatnya supaya mementingkan ilmu
pengetahuan termasuklah membaca dan menulis. Dari ilmu pengetahuanlah sesuatu masyarakat
manusia itu akan berkembang maju dan hidup secara bertatasusila.

Keadilan amat penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Adil dari sudut pandangan Islam
adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Golongan yang lemah seperti golongan miskin
dalam masyarakat Islam perlu diberi bantuan dan perhatian supaya mereka dapat hidup seperti
anggota masyarakat yang lain. Golongan hamba pula diberi layanan yang baik dan digalakkan
untuk diberi kebebasan. Islam juga lebih menekankan persamaan taraf antara sesama manusia.

Aqidah yang benar iaitu mempercayai Allah yang Maha Esa dan kerasulan Nabi Muhammad
s.a.w dianggap ciri utama manusia yang bertamadun. Tanpa aqidah yang benar manusia hidup
dalam kesesatan seperti masyarakat Arab Jahiliah.

Masyarakat Islam terdiri daripada berbilang bangsa telah membentuk sebuah masyarakat yang
memainkan pelbagai peranan. Perbezaan peranan ini telah melahirkan pembahagian kerja dan
seterusnya mewujudkan suatu bentuk ekonomi bandar. Islam mewajibkan setiap individu dalam
masyarakat menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka dikehendaki sentiasa membaiki
kerja mereka serta bekerjasama dengan orang lain demi kepentingan masyarakat. Setiap individu
bebas memilih peranan mereka sebagai anggota masyarakat dan dengan itu berlaku mobiliti
sosial kerana mereka tidak terikat dengan pekerjaan warisan seperti dalam kebanyakan tamadun
yang terdahulu.

Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang paling cemerlang dalam bidang sains dan
teknologi. Islam telah melahirkan ramai tokoh intelektual yang mngemukakan banyak penemuan
baru. Antaranya seperti al-Biruni, al-Kindi dan Ibn Sina. Di samping menggalakkan
perkembangan sains dan teknologi, Islam tidak mengabaikan aspek-aspek akhlak. Akhlak yang
mulia merupakan amalan hidup manusia yang bertamadun. Bagi agama Islam masyarakat yang
tidak berakhlak tidak dianggap bertamadun walaupun mereka maju dalam aspek kehidupan yang
lain. Nabi Muhammad s.a.w diutuskan ke dunia bertujuan untuk menyempurnakan akhlak
manusia yang rosak pada zaman jahiliah.

DNPJ/am 2010 Page


38
TAMADUN DUNIA SEHINGGA 1800
SMK.MAJAKIR.PAPAR

DNPJ/am 2010 Page


39