Nama Kelompok

:

1. Lalatul Zulfa 2. Lia 3. Lucya Herti. A 4. M. Aldo Ricard 5. Morizel Efatra. S 6. M. Izza 7. Nadia Khairunisa 8. Niken Uswatun. A 9. Nurhayati

SMP NEGERI 1 CIBARUSAH 2010 / 2011

lucu) 2. lebih lucu) 3. tiiseun. kesepian. Mijil Gl Gw Aduh gusti nu maha suci Sim abdi rumaos Ageung dosa réh kurang tulatén Boh kasepuh kakadang wargi Sok kaluli luli i o é i i u 10 6 10 10 6 6 Mugi di tawakuf Watekna : Susah. jempling (kesedihan. tragedi) .Conto Pupuh : 1. kesunyian. heureuy . Pupuh Ladrang Gl Gw Aki dartam leumpangna ngagidig Gancang Pisan 2x Bari aya nu dijingjing Mawa kisa eusina ucing anakan i a i a 10 4 (2x) 8 12 Watekna : Banyol. sedih. Lambang Gl Gw Asin hayang jadi jalma Sangkan ucing teu ngahakan Malah mun ucing ngabangsat Rek digebah satakerna a a a a 8 8 8 8 Watekna : Cara ladrang ngan leuwih motak (lebih humoris. cilaka. gogonjakan (humoris.

menyadarkan. kaget. nasehat) .4. Pucung Gl Gw Utamana jalma kudu réa batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma u a i a 12 6 8 12 Watekna : Piwuruk. berita. wawaran. pepeling (pengajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful