Nama Kelompok

:

1. Lalatul Zulfa 2. Lia 3. Lucya Herti. A 4. M. Aldo Ricard 5. Morizel Efatra. S 6. M. Izza 7. Nadia Khairunisa 8. Niken Uswatun. A 9. Nurhayati

SMP NEGERI 1 CIBARUSAH 2010 / 2011

heureuy . kesunyian. lebih lucu) 3. kesepian. tragedi) . tiiseun. jempling (kesedihan. gogonjakan (humoris. Pupuh Ladrang Gl Gw Aki dartam leumpangna ngagidig Gancang Pisan 2x Bari aya nu dijingjing Mawa kisa eusina ucing anakan i a i a 10 4 (2x) 8 12 Watekna : Banyol. Mijil Gl Gw Aduh gusti nu maha suci Sim abdi rumaos Ageung dosa réh kurang tulatén Boh kasepuh kakadang wargi Sok kaluli luli i o é i i u 10 6 10 10 6 6 Mugi di tawakuf Watekna : Susah. lucu) 2. Lambang Gl Gw Asin hayang jadi jalma Sangkan ucing teu ngahakan Malah mun ucing ngabangsat Rek digebah satakerna a a a a 8 8 8 8 Watekna : Cara ladrang ngan leuwih motak (lebih humoris.Conto Pupuh : 1. sedih. cilaka.

Pucung Gl Gw Utamana jalma kudu réa batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma u a i a 12 6 8 12 Watekna : Piwuruk. nasehat) . menyadarkan.4. berita. wawaran. pepeling (pengajaran. kaget.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful