Anda di halaman 1dari 28

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 2

Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.1 Pengetahuan Teknik ARAS 1  Latihan postur


duduk dan berdiri
MUZIKAL 2.1.1 Teknik dalam (a) Menyanyi dengan  Menyanyi lagu
nyanyian – postur yang betul - Negaraku
 Postur (b) Menyanyi dengan - Negeri
1–4  sebutan sebutan lirik yang Selangor
jelas - Lagu
sekolah
 Membuat latihan
sebutan
perkataan
 Latihan sebutan
irama

PERSEPSI 1.2 Melodi ARAS 1  Mendengar ,


1.2.1 Pic – membunyikan pic
ESTETIK  Aras pic – pic tinggi dan pic
a) Mengenal pasti
tinggi, pic aras pic tinggi dan rendah
rendah pic rendah dengan  Menyanyi lagu
betul secara grafik - Negaraku
- Negeri
Selangor
- Lagu
sekolah
 Membuat lakaran
grafik
menunjukkan pic
tinggi dan rendah
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

EKSPRESI 3.1 PENEROKAAN ARAS 1  Menghasilkan


bunyi dengan jari,
KREATIF • Pengalaman (a) Menghasilkan dua tangan, kaki dan
menemui bunyi menggunakan mulut.
- Meneroka bahagian anggota
pelbagai bunyi badan.  Meneroka dan
merasai pelbagai
: Perkusi badan kesan bunyi
dengan anggota
badan.

PENGALAMAN 2.1 PENGETAHUAN ARAS 1  Meneroka alat


TEKNIK secara bebas dari
MUZIKAL 2.1.2 Teknik dalam a) Memegang alat segi teknik
permainan perkusi dengan memegang dan
perkusi teknik yang betul. membunyikan.
 Mempraktikkan
• Memegang dan b) Memainkan alat teknik memegang
mengendali perkusi mengikut dan memainkan
• Memainkan teknik yang betul. alat perkusi
sambil menyanyi
dan membuat
gerakan.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.2 KRITERIA ARAS 1  Menyanyi kan


PERSEMBAHAN pelbagai jenis
MUZIKAL (a) Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika lagu
Keseimbangan menyanyi dan bermain alat muzik secara berkumpulan  Memainkan alat
- Nyanyian perkusi dalam
5–8 - Permainan muzik kumpulan
instrumental (alat
perkusi)

2.3 KRITERIA ARAS 1


PENGALAMAN PERSEMBAHAN  Menyanyi kan
MUZIKAL (a) Mengekalkan pelbagai jenis
 Keseimbangan keseimbangan lagu
- Nyanyian suara  Memainkan alat
- Permainan dengan baik ketika perkusi dalam
muzik menyanyi dan pelbagai jenis
instrumental bermain alat muzik lagu yang telah
secara dipelajari
 Etika berkumpulan.
(b) Dapat menunjukkan
disiplin dalam
persembahan
nyanyian dan
permainan muzik
instrumental
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PERSEPSI 1.1 IRAMA ARAS 1


 Membuat
ESTETIK 1.1.3 Corak Irama (a) Mengecam rentak gerakan
 Rentak mac dan mac dan masri berdasarkan lagu
masri dalam lagu yang berentak mac
diperdengarkan dan masri
dengan betul

PERSEPSI 1.2 IRAMA


ESTETIK ARAS 2
1.1.3 Corak Irama  Mendengar dan
Rentak mac dan (a) Menyatakan menyanyikan
masri ciri-ciri lagu-lagu
rentak mac berentak mac
dan masri dan masri.
dengan  Membuat
respon gerakan
yang berdasarkan lagu
sesuai berentak mac
secara dan masri
berpandu

ARAS 3

(a) Membanding
beza corak
irama rentak
mac dan
masri pada
lagu yang
diperdengar
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

 Menghasilkan
EKSPRESI 3.1 PENEROKAAN ARAS 1 bunyi dengan
KREATIF jari, tangan, kaki
 Pengalaman (a) Menghasilkan dua dan mulut
menemui – bunyi menggunakan
Meneroka anggota badan
9 – 12 pelbagai bunyi
perkusi badan
ARAS 2

Menghasilkan tiga bunyi menggunakan bahagian


anggota badan.

EKSPRESI 3.2 PENEROKAAN ARAS 2  Meneroka dan


KREATIF menghasilkan
 Pengalaman (a)Menghasilkan pelbagai bunyi
menemui – tiga bunyi persekitaran
Meneroka menggunakan dengan
pelbagai bunyi: bahagian menggunakan
Bunyi anggota bahagian
persekitaran badan - mulut anggota badan-
mulut

PENGALAMAN 2.2 PENGALAMAN ARAS 1  Menyanyikan


MUZIKAL MUZIK lagu secara solo
(a) Menyanyikan lagu dan berkumpulan
2.2.1 Menyanyi mengikut irama dan
• Melodi melodi dengan betul
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.3 PENGALAMAN ARAS 1  Menyanyikan


MUZIK lagu secara solo
MUZIKAL (a) Menyanyikan lagu dan berkumpulan
2.3.1 Menyanyi mengikut irama ,
• Melodi melodi dan tempo
• Tempo dengan betul

PERSEPSI IRAMA ARAS 1  Memainkan


ESTETIK permainan detik
1.1.1 Detik (a) Mengenal pasti seperti
13 – 16 detik lagu yang melambung bola
diperdengar, atau pundi
dengan betul. kacang.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PERSEPSI 1.1 IRAMA (a) Menyatakan  Menyanyikan


perbezaan tempo pelbagai jenis
ESTETIK 1.1.2 Tempo lagu yang lagu yang
diperdengar berlainan tempo.
• Tempo dengan betul
lambat ; tempo  Memainkan alat
cepat muzik dalam
pelbagai jenis
lagu yang
berlainan tempo.

 Menyanyikan
lagu dalam
pelbagai tempo.
Contoh:
Rangkap 1 –
cepat
Rangkap 2 –
lambat
Rangkap 3 –
cepat
Rangkap 4 –
Lambat
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.2. PENGALAMAN ARAS 1


MUZIK
MUZIKAL (a) Menyanyikan pic la, Membuat latihan solfa
2.2.1 Menyanyi so dan mi dengan dengan pic la ; so ;
 Pic – solfa: betul secara mi.
la ; so ; mi berpandu.
Membuat latihan solfa
dengan isyarat tangan
Curwen.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.2. PENGALAMAN ARAS 2


MUZIK
MUZIKAL 4
Menyanyikan melodi mudah yang mengandungi pic la, so dan Membuat latihan solfa
2.2.1 Menyanyi mi dengan betul secara berpandu. dengan pic la ; so ;
• Pic – solfa: la ; mi.
so ; mi ARAS 3
Membuat latihan solfa
Menyanyikan dengan betul melodi mudah yang mengandungi dengan isyarat tangan
pic la , so dan mi. Curwen.

Menyanyikan lagu
atau keratan lagu
yang mengandungi
pic la ; so ; mi.


: Tidak semestinya ketiga-tiga pic terkandung dalam sesebuah lagu atau keratan lagu yang sama.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

EKSPRESI 3.2 IMPROVISASI ARAS 1 Mendengar contoh


KREATIF corak irama.
• Pengalaman (a) Membalas corak
kreatif irama yang Mengecam corak
- Corak irama diperdengar dengan irama yang
17 – 20
memberi satu jawapan diperdengar.
yang sesuai.
Membalas corak
irama menggunakan
perkusi badan dan
alat perkusi ringan
ARAS 2

Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi dua


jawapan yang sesuai.

ARAS 3

Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi


lebih daripada dua jawapan yang sesuai
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGHARGAAN 4.1 NYANYIAN ARAS 1


Memberi reaksi
ESTETIK • Memberi respon: (a) Memberi respon yang secara lisan, bertulis
- Warna ton sesuai kepada lagu dan gerakan kreatif
- Tekstur yang diperdengar terhadap lagu yang
diperdengar.

Contoh aktiviti
bertulis:
Mewarna, menanda
pada senarai semak,
melukis menulis dan

PENGHARGAAN 4.1 NYANYIAN ARAS 2 Memberi reaksi


secara lisan, bertulis
ESTETIK • Memberi respon: (a)Menyatakan dan gerakan kreatif
- Tempo tentang terhadap lagu yang
- Ekspresi konsep muzik diperdengar.
yang terdapat
dalam lagu Contoh aktiviti
yang bertulis:
diperdengar, Mewarna, menanda
dengan betul. pada senarai semak,
melukis menulis.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

EKSPRESI 3.3 REKA CIPTA ARAS 1 Menggunakan ikon


untuk mencipta corak
KREATIF • Pengalaman (a) Membina corak irama.
kreatif irama yang sesuai
- Corak irama sepanjang Contoh ikon untuk
satu bar dengan mewakili perkusi
meter 2 atau 4 badan:
4 4
secara berpandu.  Tepuk pipi
 Tepuk tangan
 Petik jari

PENGALAMAN 2.1 PENGETAHUAN ARAS 1 Latihan persediaan


MUZIKAL TEKNIK diri sebelum
(a) Mempraktikkan menyanyi.
2.1.1 Teknik dalam postur, sebutan dan
21 - 24 nyanyian pernafasan yang Latihan vokal atau
betul ketika menyebut lirik lagu
• Postur menyanyi secara berirama.
• Sebut secara berpandu.
an Latihan pernafasan
• Pernaf dan kawalan nafas.
asan

PERSEPSI 1.2 MELODI ARAS 1


ESTETIK 1.2.3 Bentuk (a) Mengenal pasti Mendengar dan
frasa menyanyikan pelbagai
• Frasa lagu dalam lagu dengan jenis lagu.
betul secara
berpandu.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PERSEPSI 1.2 MELODI (a) Mengenal pasti Mendengar dan


seksyen ‘A’ dan ‘B’ menyanyikan pelbagai
ESTETIK 1.2.3 Bentuk dalam sesebuah jenis lagu.
lagudengan betul
• Struktur AB secara berpandu. Membuat gerakan
kreatif mengikut
seksyen.

Contoh lagu AB:


Bunyi Binatang,
Bergalop, Geylang
Si Paku Geylang.

PENGALAMAN
2.2.2 Memainkan alat ARAS 1 Pass pundi kacang
MUZIKAL perkusi kepada rakan di
sebelah mengikut
• Detik (a) Memainkan detik detik atau tekanan.
mengikut tempo
yang ditetapkan Melakukan perkusi
dengan betul. badan mengikut detik
atau tekanan, dengan
atau tanpa iringan
muzik.

Memainkan alat
perkusi mengiringi
nyanyian dan muzik
instrumental.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGHARGAAN 4.2 MUZIK ARAS 1 Mendengar muzik


ESTETIK INSTRUMENTAL nyanyian yang sesuai.
(a) Memberi respon
• Memberi respon: yang sesuai Menonton video
- Warna ton kepada lagu persembahan muzik
25 - 28 - Tekstur yang diperdengar instrumental.
secara berpandu.
Membuat catatan,
lakaran dan refleksi.

Memberi reaksi
terhadap lagu dengan
cara lisan atau
gerakan.

Soal jawab dengan


rakan dan guru.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.2 PENGALAMAN ARAS 1 Memainkan alat


MUZIKAL MUZIK perkusi mengiringi
(c) Memainkan corak nyanyian dan muzik
2.2.2 Memainkan alat irama sepanjang dua instrumental.
perkusi bar dengan betul.
• Corak Irama
ARAS 2

Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan betul

ARAS 3

Memainkan corak irama dengan betul dalam tempo dan


dengan dinamik yang ditetapkan menggunakan alat perkusi.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PERSEPSI 1.3 EKSPRESI ARAS 1 Mendengar dan


ESTETIK menyanyikan lagu-
1.3.1 Dinamik (a) Memberi respon lagu yang
terhadap dinamik mempamerkan
• Lembut dengan betul pada dinamik lembut dan
• Kuat lagu yang kuat.
diperdengar.
Membanding beza
dinamik dalam lagu-
lagu yang didengari,
dinyanyikan dan
dimainkan.

Membuat gerakan
mengikut dinamik
lembut dan kuat.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PERSEPSI 1.3.2 Mud ARAS 1 Mendengar dan


ESTETIK menyanyikan lagu-
• Riang ; Sedih; (a) Memberi respon yang lagu pelbagai mud.
Bersemangat sesuai terhadap mud
lagu yang Membuat gerakan
diperdengar. kreatif untuk
menunjukkan mud.

Memilih dan
memainkan alat
perkusi yang sesuai
untuk menunjukkan
mud.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan
29 –
32 EKSPRESI
3.1 PENEROKAAN ARAS 1 Menghasilkan bunyi
KREATIF dengan jari, tangan,
• Pengalaman (b) Menghasilkan dua kaki dan mulut.
menemui bunyi menggunakan
- Meneroka anggota badan Meneroka dan
pelbagai bunyi merasai pelbagai
kesan bunyi
; Bahan ARAS 2 dengan anggota
improvisasi badan.
Menghasilkan tiga bunyi menggunakan bahagian
anggota badan.

ARAS 3

Menghasilkan melebihi tiga bunyi menggunakan


bahagian
anggota badan.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PERSEPSI 1.1 IRAMA ARAS 1 Mendengar contoh


1.1.3 Corak Irama not panjang dan not
ESTETIK (a) Mengecam not pendek.
• Not panjang; panjang dan not
Not pendek pendek dengan Memainkan corak
betul dalam irama menggunakan
sekumpulan alat perkusi ringan
bunyi yang berdasarkan ikon
diperdengar. yang dibaca.

.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.1 PENGETAHUAN ARAS 1


TEKNIK
MUZIKAL
(a) Mempraktikkan Latihan persediaan
2.1.1 Teknik dalam pernafasan yang diri sebelum
nyanyian betul ketika menyanyi.
menyanyi secara
• Pernaf berpandu. Latihan vokal atau
asan menyebut lirik lagu
secara berirama.

Latihan pernafasan
dan kawalan nafas.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

EKSPRESI 3.3 REKA CIPTA ARAS 1 Menggunakan ikon


KREATIF untuk mencipta corak
• Pengalaman (a) Membina corak irama.
kreatif irama yang sesuai
- Corak irama sepanjang satu bar Contoh ikon untuk
dengan meter mewakili perkusi
2 atau 4 badan:
4 4 secara
berpandu.  Tepuk pipi
 Tepuk tangan
ARAS 2
 Petik jari

Membina corak irama yang sesuai sepanjang dua bar dengan


meter 2 atau 4 4 4
secara berpandu.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

NYANYIAN 4.1 NYANYIAN ARAS 1 Memberi reaksi


secara lisan, bertulis
• Memberi respon: (b) Memberi respon yang dan gerakan kreatif
- Warna ton sesuai kepada lagu terhadap lagu yang
- Tekstur yang diperdengar. diperdengar.Contoh
33 – 36 - Tempo aktiviti bertulis:
- Ekspresi ARAS 2 Mewarna, menanda
pada senarai semak,
Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu melukis menulis dan
yang diperdengar, dengan betul. mencatat.

MUZIK 4.2 MUZIK ARAS 1 Mendengar muzik


INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL nyanyian yang sesuai.
(a) Memberi respon
• Memberi respon: yang sesuai Menonton video
- Tempo kepada lagu persembahan muzik
- Ekspresi yang diperdengar instrumental.
secara berpandu
Membuat catatan,
ARAS 2 lakaran dan refleksi.

Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu Memberi reaksi
yang diperdengar, dengan betul secara berpandu. terhadap lagu dengan
cara lisan atau
gerakan.

Soal jawab dengan


rakan dan guru.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.2 PENGALAMAN ARAS 1


MUZIKAL MUZIK
(a) Menyanyikan lagu Menyanyi pelbagai
2.2.1 Menyanyi mengikut irama, jenis lagu secara solo
• Ekspr melodi dan ekspresi atau kumpulan.
esi dengan betul.
Menyanyi secara
hafalan mengikut
tempo, pic, dinamik
dan mud.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.2 PENGALAMAN ARAS 1 Memainkan alat


MUZIKAL MUZIK perkusi mengiringi
2.2.2 Memainkan (a) Memainkan detik nyanyian dan muzik
Alat perkusi mengikut tempo instrumental dalam
 Tekanan yang ditetapkan meter 2 dan 4.
2an ; dengan betul. 4 4
4an (b) Memainkan
tekanan dalam
lagu meter 2 dan 4
4 4
dengan betul.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

EKSPRESI 3.3 REKA CIPTA ARAS 1 Menggunakan ikon


KREATIF untuk mencipta corak
• Pengalaman (b) Membina corak irama.
kreatif irama yang sesuai
- Corak irama sepanjang satu bar Contoh ikon untuk
37 – 40 dengan meter mewakili perkusi
2 atau 4 badan:
4 4 secara
berpandu.  Tepuk pipi
 Tepuk tangan
ARAS 2
 Petik jari

Membina corak irama yang sesuai sepanjang dua bar dengan


meter 2 atau 4 4 4
secara berpandu.

ARAS 3

Membina corak irama yang sesuai dengan panjang melebihi


dua bar dengan meter 2
4
atau 4 secara
4
berpandu
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PERSEPSI 1.3 EKSPRESI ARAS 1 Mendengar dan


ESTETIK menyanyikan lagu-
1.3.3 Dinamik (b) Memberi respon lagu yang
terhadap dinamik mempamerkan
• Lembut dengan betul pada dinamik lembut dan
• Kuat lagu yang kuat.
diperdengar.
Membanding beza
dinamik dalam lagu-
lagu yang didengari,
dinyanyikan dan
dimainkan.

Membuat gerakan
mengikut dinamik
lembut dan kuat.
Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

PENGALAMAN 2.1 PENGETAHUAN ARAS 1 Meneroka alat secara


MUZIKAL TEKNIK bebas dari segi cara
2.1.2 Teknik dalam memegang dan
permainan (a) Memegang alat membunyikan.
5
perkusi perkusi dengan
teknik yang betul. Mempraktikkan teknik
• Memegang dan memegang dan
Mengendali memainkan alat
(a) Memainkan alat perkusi sambil
• Memainkan perkusi mengikut menyanyi, membuat
gerakan kreatif dan
teknik yang betul.
mendengar muzik.


Cadangan
Mingg
Aspek Item Hasil Pembelajaran Aktiviti /
u
Catatan

EKSPRESI 3.2 IMPROVISASI Mendengar contoh


KREATIF corak irama.
• Pengalaman
kreatif ARAS 3 Mengecam corak
- Corak irama irama yang
Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi lebih diperdengar.
daripada dua jawapan yang sesuai.
Membalas corak
irama menggunakan
perkusi badan dan
alat perkusi ringan.