LATAR DIRI [1994-2009] ANUAR BIN PUTEH JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

2

CURRICULUM VITEA LATAR DIRI Nama Tarikh dan Tempat lahir Kewarganegaraan Status diri Alamat Surat-menyurat Telefon (Pejabat / Rumah) Pekerjaan sekarang : : : : : : : Anuar bin Puteh. 30 November 1970 / Jerantut, Pahang. Malaysia. Berkahwin. No. 77, Jalan 3/23, Seksyen Tiga Tambahan, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. 03-89213154(P)/03-89263109(R)/013-3496163(HP) Pensyarah Universiti DS 45 : Kelulusan Sijil Tamat Darjah 6 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Menengah Agama Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Sarjana muda Pengajian Islam Sarjana Pengajian Islam Tahun 1977-1982 1983-1987 1988-1989 1990-1994 1996-1999

Pendidikan Formal/Kelulusan

Bil. Sekolah / Institusi Pengajian 1. Sekolah Kebangsaan Kg. Gintong, Jerantut, Pahang. 2. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar, Jerantut, Pahang 3. 4. 5. Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hadiah / Anugerah : Bil. 1. 2. 3. 4. Penganugerahan Anugerah Fakulti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anugerah Fakulti Pemenang Ketiga Anugerah Penerbitan Kategori Buku Suntingan sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam 2005. Buku suntingan bertajuk : “Dakwah dalam Perspektif Sosio budaya Malaysia – Indonesia Anjakan Gaji Anugerah Khidmat Masyarakat Fakulti Pengajian Islam Tahun 2001 2004 2004 2005

5. 6.

2006 2007

3

Sejarah kerjaya : Bil. Pengalaman kerjaya 1. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Chebong Jerantut, Pahang. 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang. 3. Tutor di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 4. Pensyarah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Tahun Jan-Mei 1990 Mac-Mei 1993 19 Sept. 19948 Nov. 1998 18 Nov. 1999sekarang

A. PENGARAHAN DAN PENDIDIKAN

1. Senarai kursus yang pernah dan sedang diajar
Bil. 1. Kod kursus PE2433 PE3463 PM1942 PE2433 PM2043 PY1232 PE3463 PM1942 PM2043 PE2433 PM2032 PM1942 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PY1232 HD1021 PY1222 PM2043 PY1232 HD1011 PM3313 PY1232 HD1021 PM3313 PM2043 PM3313 Nama kursus Penyeliaan / Penasihatan Akademik Ilmu Organisasi Dakwah Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Kepimpinan dan Pengurusan Islam (PJJ) Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Metodologi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid I Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Bimbingan Saudara Baru Tahun 2000-2008 -2000-

2.

-2001-

3.

-2002-

4. 5.

-2003-

-2004-

6.

-2005-

7.

-2006-

8.

4
PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam -2007-2008-2009-

9 10

2. Senarai beban pengajaran mengikut sesi. Sesi 1994/1995 Semester II [Tutorial] 1995/1996 Semester I [Tutorial] Semester II [Tutorial] 1996/1997 Semester I [Tutorial] Semester II 1997/1998 Semester I Semester II 1998/1999 Semester I Semester II [Tutorial] 1999/2000 Semester I [Tutorial] Kod/Judul kursus Peringkat kursus Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Jum. jam/m inggu 6 6 6 6 6 6 4 3 6 Jumlaj jam/se mester 84 84 84 84 84 84 56 42 84 Bil. pelajar 95 80 81 80 90 87 75 42 85

PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ2832 Dakwah Islamiah II PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ1962 Dakwah Islamiah I Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) PZ1962 Dakwah Islamiah I PE1433 Pengantar Kepimpinan Islam PE1453 Masyarakat Islam

Semester II [Tutorial]

PE2523 Metodologi Dakwah : Teori dan Praktik PE1423 Jihad : Teori dan Pelaksanaan

5
PZ1243 Dakwah Islamiah 2000/2001 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PZ1243 Dakwah Islamiah PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) 2001/2002 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 3 2 2 7 2 3 1 5 2 1 2 3 5 2 3 1 2 42 28 28 98 28 42 14 70 28 14 28 42 18 70 28 42 14 28 50 22 22 115 36 36 75 75 16 16 36 36 66 85 41 41 30 30

6 Pembangunan (Liberal) [Kuliah] [Tutorial] 2002/2003 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] 2003/2004 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 4 2 3 1 5 1 4 2 3 2 3 1 5 2 3 1 24 56 28 42 14 70 14 56 28 42 28 42 14 70 28 42 14 122 60 30 30 71 71 50 50 38 38 36 36 150 75 36 36 250 .

7 Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1222 Metodologi Dakwah HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1022 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru [Tutorial] 2004/2005 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2005/2006 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] Semester II [Kuliah] Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pusat KoKurikulum Fakulti 6 2 3 1 5 2 2 1 6 4 2 2 3 1 5 2 2 84 28 42 14 70 28 28 14 84 4 14 28 42 14 70 14 28 90 36 36 250 75 26 26 280 90 43 196 36 36 250 75 200 32 .

8 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2006/2007 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2007/2008 Semester I [Kuliah] PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1011 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Fakulti 2 1 6 2 2 2 3 1 5 4 2 2 2 1 6 2 2 28 14 84 10 24 28 42 14 70 8 14 28 28 14 84 10 28 32 250 90 100 200 36 36 250 75 208 200 32 32 250 90 200 30 .

9 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2012 Ilmu Pidato dan Debat PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti 3 1 5 4 42 14 70 8 30 250 75 208 Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2008/2009 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2 2 1 6 2 3 1 5 4 28 28 14 84 28 42 14 70 8 32 32 250 90 200 35 30 30 203 75 483 Semester II [Kuliah] [Tutorial] 2 2 28 28 29 29 .

Nilai. Modul Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Kelantan. Sendiri Sedang maju 4. 7 Nik Rosmawati Yusoff [P27809] Amar Sidique Mohd. Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Agama Islam Pahang. Sendiri Lulus 3. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] Muhamad Amar bin Mahmad [P27802] Sendiri 2004 Sedang maju Lulus 5. 1. Tajuk Tesis peringkat Sarjana Pemahaman Islam di kalangan Saudara Kita di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Pendekatan Dakwah Keluar PERKIM dari tahun 1999 . Pendekatan Dakwah terhadap Pekerja Remaja Kilang Ingress Corporation Bhd. Pascasiswazah : Bil. Amin [P42659] Sendiri Sendiri 2004 2009 Sedang maju Sedang Maju Prasiswazah : . Senarai Tesis / Disertasi / Latihan Ilmiah yang Telah dan Sedang diselia. Keseragaman Program Bimbingan Saudara Baru di Agensi-agensi Dakwah di Negeri Johor.2004 Saudara Baru di Negeri Sembilan:Tinjauan Terhadap Dorongan dan Cabarannya Nama pelajar Shakirah binti Mohd. Sendiri 2004 6. Anuar [P17477] Rosmani binti Hussin [P22520] Noraizan binti Abdul Ghani [P23526] Status selia Sendiri Tahun 20002002 20022004 2003 Status Lulus 2. Negeri Sembilan.10 Baru [Kuliah] [Tutorial] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam Fakulti Fakulti 1 5 14 70 180 75 3.

Penerimaan Islam oleh Masyarakat Cina : Satu Kajian Kes di Kampong Tirok. Tanah Merah. Pemahaman Dakwah di kalangan Masyarakat Kampong : Kajian Kes di Kampong Ayer Chanal. Pengurusan dan Pembelaan Hak Anak-anak Yatim : Satu Kajian di Rumah Budi. 10. Kurikulum Pendidikan Saudara Baru : Kajian di Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) 11. 6. 2. Institut Latihan Islam Malaysia : Kajian terhadap Pusat Pengajian Pengurusan Hal Ehwal Islam dalam membentuk Profesionalisme Imam-imam. Tajuk Projek Ilmiah 1. Pelaksanaan Dakwah Bil Hal dan Keberkesanannya Terhadap Golongan Pekerja : Kajian di Organisasi Dakwah Fitrah Perkasa Sdn. Terengganu. Pembangungan Insan dalam Nama pelajar Azita binti Abdullah [A55181] Easah Ibrahim [A55199] Siti Rafidah Hassan Basri [A55390] Nor Azian Mahyudin [A60657] Tahun 2000 Status Lulus 2000 Lulus 2000 Lulus 2001 Lulus Norjan Andul Muin [A61125] 2001 Lulus Manisah Mustapha {A65469] 2001 Lulus Ruhani Ismail [A65557] 2001 Lulus Zarini Yusof [A65608] 2001 Lulus Muna Fahmi Mansor [A66077] Normohamad Khalim Miswan [A67795] Mohamad Zabidi Kamaruddin [A67394] 2001 Lulus 2002 2002 Lulus Lulus Fadzilah Mustapha 2002 Lulus . Peranan Wanita dalam Usaha Penyebaran Dakwah Islamiah : Tinjauan Khusus Wanita Jamaah Islah Malaysia (JIM) 4. Pelaksanaan Sistem Muamalah dan Pentadbiran Islam di Kalangan Kakitangan Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 5. Kuala Terengganu. Pengkalan Chepa. Penerapan Nilai-nilai Murni di kalangan Pelatih-pelatih Pusat Serenti : Kajian Khusus di Pusat Serenti Wanita Kemumin. 8. 3. Bhd. Remaja Sebagai Sasaran Dakwah : Bagaimana Kaedah Mendekatinya : Kajian Kes di Mukim Ketil. 9.11 Bil. Kelantan. Yan Kedah Darul Aman. 7. 12. Sistem Pendidikan PERKIM dan Keberkesanannya terhadap Saudara Baru : Kajian Khusus di Kelantan Darul Naim.

Selangor. Irdawani Zakaria [A77700] Muhamad Amar Mahmud [A77752] Khaidir bin Othman [A77712] Norizan binti Abdul Wahab [A80493] Nor Aisha binti Hamzah [A82745] Siti Aisah binti Ali [A82855] 2003 2003 2004 Lulus Lulus Lulus 23. Perkahwinan Campur dan Kesannya dari segi Pengahayatan Nilai-nilai Islam : Satu Kajian di Daerah Hulu Langat. Majlis Agama Islam Melaka. 2004 Lulus . 2004 Lulus 25. 2003 2003 2003 Lulus Lulus Lulus 20. Kelantan. Pengurusan dan Pengagihan Zakat : Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM0 Kepimpinan Tuan Haji Hassanuddin bin Muhammad dalam Kegiatan Dakwah di Temerluh. Kesan Perkahwinan Campur terhadap Pemahaman Agama [A72110] 13. Peranan JHEOA dalam membimbing Saudara Baru : Kajian di JHEOA Gua Musang. Unit Saudara Kita. Bhd. 19. Kurikulum Bimbingan Saudara Baru. 2004 Lulus 24. Hasmida Saidi [A72130] Norazlina Saian [A72242] 2002 2002 Lulus Lulus 15. 21. Metodologi Dakwah melalui Aktiviti dan Kurikulum Saudara Baru di Jabatan Agama Johor. 2003 Lulus 17. Bimbingan Saudara Baru Cina di Johor : Kajian Kes di MACMA Cawangan Johor.12 Membentuk Sahsiah Para Belia : Kajian di Unit Kaunseling dan Kerohanian IKBN Dusun Tua. Kesan Perkahwinan Campur dalam Meningkatkan Kefahaman islam Saudara Kita di Daerah Gombak. Pengalaman Beragama Saudara Baru Sebelum dan Selepas memeluk Islam : Kajian di PERKIM. 14. Hulu Langat. Zulkifli Hussin [A72357] Mohammad Anizu Mat Nor [A74112] Azizul Azra Abdul Razak [A74079] Norhud’in binti Danu @ Dadoo [A74131] Aniza Aziz [A77651] 2002 Lulus 16. Pahang. Keberkesanan Modul : Satu Kajian Kes di Fitrah Perkasa Sdn. Bimbingan al-Quran Saudara Baru di Sabah : Kajian Kes di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah. 22. Pandangan Peniaga-peniaga Cina terhadap Kepimpinan Islam di Kelantan. Selangor. 18.

Salmah binti Yaacob [Y15245]-PJJ Che Rohaizan Che Shaffaii [Y15178]-PJJ Mohamad Husnin @ husni bin Husin [Y15125]-PJJ Mazlan bin Awang [Y15124]-PJJ Norma binti Awang [Y13756]-PJJ 2004 Lulus 28. Terengganu. Pemahaman Konsep Bid’ah di kalangan Masyarakat di Kemaman. Terengganu. Penguasaan al-Quran di kalangan Murid Sekolah Rendah Tahap Dua : Kajian di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I Kota Bharu. 2004 2004 Lulus Lulus 30. Gejala Samseng di Sekolah Menengah : Kajian di Bandar Tanah Merah. Sungai Petani Kedah (PUSBA). Kelantan. Besut. 2004 2004 Lulus Lulus 32. Wan Rosliza Wan Mohammad [Y12807]PJJ 2004 Lulus 33. Kota Bharu. Pengalaman Beragama di kalangan Saudara Bru Cina : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru. 31. Cabaran Saudara Baru dari sudut Bimbingan : Kaian di Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). Rozlin binti Mat Hussin [A89981] 2005 Lulus 36. Pengkalan Chepa. Cabaran Wanita Bekerjaya Saudara Baru dalam Meningkatkan Kefahaman Islam : Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam. Kedah. 2005 Lulus 35. Peranan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam mengagihkan Zakat kepada Saudara Baru. Siti Rohani binti Yahya 2005 Lulus .13 Islam di kalangan Saudara Baru : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru Sungai Petani. 29. Kelantan. Zainizan Hussain [Y12817]-PJJ Atiqah Wajihah binti Osman [A87598] 2004 Lulus 34. Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak Murid : Kajian di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Nyireh. Zarinah binti Sezali [A82913] 2004 Lulus 27. Kelantan. Kelantan. Keberkesanan Kaedaj Penulisan Jawi Baru di Sekolah Rendah : Kajian di Sekolah Kebangsaan Kelantan. Kefahaman Menutup Aurat di kalangan Pelajar Perempuan : Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Amat Pasir Putih. Kepentingan Kahwin Campur dan 26.

Kefahaman dana Ajaran Amalan Islam kalangan Saudara Baru Masyarakat Siam di Kelantan : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. 2007 Lulus 46. Keberkesanan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru daripada aspek Pelaksanaan Ibadah Solat dan Puasa : Kajian di Daerah Mersing. Mohammad Sharifuddin bin Din [A95287] Hafazah binti Ahamad Afandi [A100746] 2006 Lulus 45. Keberkesanan Kahwin Campur dan Kahwin Sesama Saudara Baru dalam Penghayatan Islam : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan. Peruntukan Zakat dan Kebajikan Saudara Baru di Negeri Kedah. Cabaran Saudara Baru Cina Terhadap Penerimaan Islam : Kajian di Negeri Johor. Terengganu Pengurusan Saudara Baru : Kajian di Sarawak. Prosedur Pengislaman Saudara Baru : Kajian di Negeri Perlis. 41. Sikus [A97866] Salwani Omar Baki [A95629] Mashriyah binti Shahabudin [A95514] Norazieah Mat Jaafar [A95580] 2005 2005 2006 2006 2006 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus 37. Selangor. Peruntukan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor. 48. Konsep Budaya Kerja Total Quality Management (TQM) dalam Pelaksanaannya dalam Organisasi : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). [A90010] Azlina binti Mohd Zait [A92215] Noor Elyana Mohd. Syarifah Rokiah Samani binti Mahasan [A100870] Iskandar Zulkarnain bin Arani [A100914] Norhafizah binti Musa [A100986] Nur Athiroh Masyaa’il Tan @ Tan Ai Pao [A103797] Mohd.14 Pengaruhnya terhadap Dakwah : Kajian terhadap Saudara Baru Cina di Kuala Lumpur. 47. Bangi. Pengurusan Agihan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Daerah Pengkalan Hulu. Fazli bin Hamidon [A103814] 2007 2007 2007 2007 2007 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus. 50. Persepsi Masyarakat Cina NonMuslim terhadap Saudara Baru Cina : Kajian di Kajang. . Norazlin binti Mustapar [A95403] 2006 Lulus 43. 49. Pendekatan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Besut. Johor. Perak. 38. Wan Rahman Wan Ahmad [A95678] 2006 Lulus 44. 40. Pembinaan Da’i menerusi Kecemerlangan Pengurusan Diri : Kajian di al-Farabi Consultant and Management. 39. Pengurusan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Darul Ukhuwwah. 42.

56. Masalah Dan Cabaran Nurul Ain Binti Sunif Pengurusan Kelas Bimbingan [A104033] Saudara Baru: Satu Kajian Di Unit Ukhuwah. Jabatan Agama Johor Keberkesanan Dakwah Saudara Dayang Bahyia Binti Kita Bagi Masyarakat Suhaibun [A106370] Kadazan/Dusun: Suatu Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Aktiviti Penghayatan Islam dalam Kalangan Saudara Baru:Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Langat Peranan Penggerak Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Saudara Baru Orang Asli di Negeri Kelantan Prosedur Memeluk Agama Islam Saudara Baru Negeri Perak Karenah Birokrasi di Jabatan Agama Islam Selangor dan Kesannya kepada Saudara Baru:Kajian Kes di Sabak Bernam Metode dan Kesan Dakwah kepada Saudara Baru di Daerah Kuala Selangor Tahap Kefahaman Saudara Baru Terhadap Bimbingan Fardhu Ain:Kajian di Pejabat Agama Daerah Kuala Kerai Kelantan Pengamalan Islam dalam Kalangan Belia Saudara Baru Etnik Sabah di IPTA: Kajian Kes di Lembah Kelang Pendekatan Dakwah Terhadap Saudara Baru:Kajian di JAWI. Azmi [A112477] . Wahab Sain 2008 2008 Lulus Lulus 55. Ishak [A106338] Zainab Abd. 60. 61.15 Johor. [A104037] Nor Hidayah [A109937] 57. 58. 62. Putrajaya MACMA:Sumbangan dan Kepentingannya kepada Saudara Baru Cina Sedang dalam proses mencari tajuk 4. 2008 Lulus 52. Bahagian Dakwah. Kegiatan Pendidikan Lain Norhafizah Mohamad 51. Ahmad Zainab Faiz Ahmad Razali 2009 2009 Ubaidah [A111378] [A111677] Kazman [A111927] Mohd. 2008 Lulus 53. 2008 Lulus Yunus [A106145] Nor Sakinah Wan 2008 Lulus 54. Zakiah [A113125] Muhammad fauzee 2009 Saidin [A116105] Shahnizam Othman 2009 2009 Nordin 2009 Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju 59.

Muadzam Shah. 9. Perkampungan masyarakat Orang Asli Kampung Gumum. Kuala Pilah.1 Bil. Rawang. Kuala Mu. Pahang. Muadzam Shah. Pahang Kampung Orang Asli Sayung Pinang. Kg. 1. Gua Musang. Kampung Orang Asli Tenggalong. N. Pahang. Pasid. Cameron Highlands. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim 3. Tasik Chini Pahang. Kg. Pahang. Terisu. Jerantut. 7. Serdang. Kota Tinggi. Kg. Sg. Ulu Cheka. Jerantut. Bukit Manchong. 6. Pelajar 13 15 16 15 13 12 10 9 6 7 10 9 Tarikh/Tempoh seliaan 16-21 Julai 1995 [6 hari] 19-25 Julai 1996 [1 minggu] 19-24 Julai 1999 [1 minggu] 2-8 Oktober 20001 [1 minggu] 15-22 Mac 2002 [1 minggu] 27 Disember 20024 Januari 2003 [1 minggu] 27 Jul-1 Ogos 2003 [1minggu] 22-29 Mac 2004 [1 minggu] 14-20 Ogos 2004 [1 minggu] 28 Mac-3 April 2005 [1 minggu] 19-24 Ogos 2006 [1 minggu] 19-24 Feb. Penyeliaan Latihan Amali Dakwah Kod / Nama Kursus PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim Tempat Kg. Kg. 5. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim Kg. Pahang. 6 7 11. Kampung Mikang. Sg. 2007 [1 minggu] 1-9 Feb. Pahang. Raub. 2008 [1 minggu] 2. Kol. Dingkir. Kg. Felda Keratong 3. 10 15-19 Ogos 2008 [1 minggu] . Kg. Kelantan Kg. Pahang. Sembilan. Rasau. 10. Perak. Koi. Sg. Johor. Felda Gugusan Chini. 2007 [1 minggu] 31 Ogos-3 Sept. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim.16 4. Ruai. Siput. Pahang Bil. 8. Pahang. 4.

Kuala Lipis dan Temerloh. Pahang. Pahang. 1. 4.A. Tajuk kajian Tahun 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2001 2002 Tempat Temerloh.A. Amar Mahmud Aniza Abd. Penasihat Akademik Pelajar M. Kuala Lipis dan Bentong. 5. Bera.A. 6. Pahang. 11. 12. 10. 3. Penasihat Akademik Pelajar M.A. Pahang.A. 4. Bil. Pahang. 8. pelajar 15 6 6 6 10 5 10 Tarikh dan temph lawatan 15-30 April 2002 [1 kali] 15-30 April 2003 [1 kali] 15-31 Mei 2004 [1 kali] Mei 2005 [1 kali] Jun 2006 [1 kali] Jun 2007 [1 kali] Jun & Ogos2008 [2 kali] . Penasihat Akademik Pelajar M.A. Penasihat Akademik Pelajar M. 5. Pahang. Maran. 3. 2. Jerantut. Jerantut. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut dan Raub. Penasihat Akademik Pelajar M. Kuala Lipis dan Raub. 2. 1. Fadzli Ramli Norehan Ahmad Rahim Mohd. 9. Penasihat Akademik Pelajar M. Jengka. Chenor dan Karak. 4.2 Bil.17 4. Jerantut. Pahang.A. 6.3 Bil. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut.A. 7. Penyeliaan Latihan Amali Industri Kod/Nama latihan PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri Penilaian Akademik Penglibatan Penasihat Akademik Pelajar M. Aziz Johari Abdullah Wahyu Hidayat Ainuddin Kamaruddin Noraini binti Mohamad Abdul Hadi bin Borham 12 pelajar Prasiswazah FPI 9 pelajar Prasiswazah FPI.A. Pelajar Muhammad Zahir Ghazali [P20470] Mohd. 7. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Nama/Bil.A. Jerantut. Penasihat Akademik Pelajar M. Temerloh.

22. Pemeriksa Dalam Disertasi Asmah Hassan [P23478] 2005 20. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] 2004 Encik Ahmad Redzuwan Mohd. Pemeriksa Dalam Disertasi 2002 17. 15. Pemeriksa Dalam Disertasi Aisyah Jami’an [P20391] 2004 19. 23. [lulus] Persepsi Masyarakat Melayu terhadap Orang Asli dan Kesannya terhadap Dakwah : Kajian di Felda Gugusan Mempaga Bentong. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Pemeriksa Dalam Disertasi 9 pelajar Prasiswazah FPI 6 pelajar Prasiswazah FPI Nur Kareelawati Abdul Karim [P14731] Shahrulanuar Muhamed [P15510] Metodologi Dakwah kepada Saudara Baru : Kajian khusus di Darul Arqam Singapura. [lulus] Aktiviti Pelancongan serta Implikasinya ke atas Umat Islam : Satu Kajian di Banda Hilir. 21. Pahang.18 13. 14. Yunus [K006939] Nik Rosmawati Yusoff [P27809] - 2004 2004 - - 2005 . [lulus] Penghayatan Islam di kalangan Saudara Baru India di Kuala Lumpur. [lulus] 2004/ 2005 2005/ 2006 2001 16. Pemeriksa Dalam Disertasi Sazelin Arif [P15509] 2002 18. Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pensyarah Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Menyediakan Kertas Cadangan Penawaran Program P’belajaran Berterusan (PPB) – Pengkhususn jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Melaka. [lulus] Persepsi Pelajar NonMuslim terhadap Agama dan Umat Islam di Universiti Multimedia Melaka.

Kajian di Kampung Mikang. 2008 diterbitkan sebagai monograf Selesai laporan akhir. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang [P/1/2000] 2.A. 2006-16 Okt. Siap dijilid. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik Pelajar M. 2008/ 2009 2009 B. Pemeriksa Dalam Disertasi Izwah bt. Dareah Muadzam Shah [16 Okt. Penyelidikan Bil. 2002Feb. Muadzam Tempat Kuala Lumpur dan sebahagian negeri Selangor [Okt. Daerah kota Bharu dan beberapa daerah lain [15 Okt. Negeri Kelantan.2003] Fakulti Pengajian Islam UKM [Jul. 2002] Status Hantar Laporan akhir pada 29 Nov. Penasihat Akademik Pelajar M. Saudi Safinah Ismail [P38840] Profesional Ustaz (PROTAZ):Pendekatan Dakwah kepada Masyarakat di Malaysia. 2007] UKM 4.19 24. Kuala Lumpur. Tajuk 1. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. 200514 Okt. Pemeriksa Dalam Disertasi Nur A’thiroh Masyaa’il Tan Abdullah [P42328] 6 pelajar Prasiswazah FPI Ahmad Jafri Bahar 2009 27.A. Sumber K’wangn UKM UKM 3.PENYELIDIKAN/PERUNDINGAN/PENGEMBANGAN 1. 2008 diterbitkan sebagai buku Hantar Laporan akhir pada 18 Ogos 2004. 25. 2002. [lulus] Cabaran Psikologi Saudara Baru:Kajian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. 2006] Negeri Pahang. UKM . 2002-Jul. 28. Perubahan dan Hala tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam [P/1/2001] Penilaian terhadap Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Hal Ehwal Agama islam Kelantan [PP-013-2004] Persepsi Masyarakat Orang Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Orang Asli Muslim. 2007 2008/9 26.

Jld. Yunus & Anuar Puteh. Pemikir. Bil. Selesai Menyediakan manuskrip modul Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. hlm 79-101. 2. Jilid 7. Kajian Malaysia. 6 Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Che Yusoff Che Mamat. Bhd. hlm 135-146. hlm 143-155. 2002/2002 : Masjid Sebagai Pemangkin Pembangunan Kebudayaan Masyarakat. 2003/2004 : Peruntukan Zakat Asnaf Mualaf dan Kesannya kepada Perkembangan Dakwah. 4. Jurnal Tasawwur Islam. hlm 91-109. hlm 33-45 Kebangsaan 2. 2002 : Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. Jurnal YADIM. 7. 2001 : Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut Perspektif Islam. FRGS [RM26000] MAIWP[RM56000] GUP [RM80000] 8. 3. 2003/2004. Jurnal Islamiyyat. GUP [RM50000] C. Pahang [PP009-2006] Pembangunan Metodologi Dakwah Masyarakat Orang Asli di Malaysia [UKM-PP05-FRGS0006-2006] Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru [R71107] Pembangunan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Saudara Baru Di Sabah Dan Sarawak [UKM-GUPTKS-07-08-073] Keberkesanan Dakwah Masyarakat Orang Asli di Pantai Timur. Utusan Melayu Berhad Sdn. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. No. Anuar Puteh. Antarabangsa 1. Seluruh Semenanjung Malaysia [2007] Wilayah Persekutuan [30 Julai 2007-29 Julai 2008] Sabah dan Sarawak [1/10/2007 30/09/2009] Pantai Timur Malaysia [1/10/2007 30/09/2009] 6. Raub. 5. Jilid 8. hlm 190-205. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia. 10. Jurnal Bil. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Anuar Puteh. Malaysia [UKM-GUPTKS-07-08-075] 5. Bil. 2004 : Pendekatam Dakwah kepada Orang Asli Suku Semai di Kampung Sungai Ruai. Ahmad Redzuwan mohd.20 Shah. Disember. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. 2008 : Perkahwinan Campur dan Kepentingannya Kepada Usaha Dakwah.2. Jan-Dis 2008. Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Jurnal Tasawwur Islam. Anuar Puteh. Pahang. April-Jun. 28. PENERBITAN / PENULISAN 1.. Jilid 25. XIX. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Pascasidang / Prosiding . Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 121-136. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo. dalam Zulkiple Abdul Ghani. 2002 : Aspekaspek Kepimpinan Organisasi Islam menurut al-Quran. Kuching. Anuar Puteh. Tanjung Malim. 2003 : Kemunculan dan Perkembangan Dakwah Islamiah di Sabah : Perspektif Sejarah. Cakera Padat. Penerbit Bersama Pusat Islam UPM dan Unit Bahasa Arab FBMK Universiti Putra Malaysia. Yunus & Anuar Puteh. Yunus. dalam Farid Mat Zin. Hlm. 245-262. Hlm. Hlm. 8. Gua Musang Kelantan. 820-827. 2. Pasid. 9. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. UKM. 30-38. 2006 : Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang. dalam Malaysia Internetional Conference on Languages. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar Puteh & Fariza Md.). dalam Abdullah Hassan (Pyt). Perak. Izziah Suryani Mat Resad. Ahmad Redzuwan Mohd. Diprosidingkan dalam Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Sazliza Mat Isa & Fadzilah Mustafa. 10. Perak. Hlm. Badlihisham Mohd. Yunus & Anuar Puteh. Anuar Puteh. Universiti Kebangsaan Malaysia. Diprosidingkan dalam Dakwah Dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia-Indonesia. 11. 2003 : Dilema Budaya Masyarakat Cina dalam Malaysia International Conference on Languages. 233-240. 4. dalam Abdullah Hassan (Pyt). 2006 : Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia. Sarawak. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Nasir & Anuar Puteh. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Serdang. Bangi. Bangi. Anuar Puteh. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Bangi dan Kerajaan Negeri Sarawak. Yaakob Matondang (Pyt).21 Bil. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Yunus. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. Kuala Lumpur. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Sham (Dr. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). 5. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Mazlan Ibrahim. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Hlm. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Antarabangsa 1. Diprosidingkan dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Quran dan al-Hadith. 6. Sazliza Mat Isa & Muhammad Anizu Mat Nor. Hlm. 60-70. Universiti Brunei Darussalam. Tanjung Malim. 2003 : Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 : Terjemahan Kosa Kata Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. Syukri Yeoh Abdullah & Che Rohaizan Che Shaffaii. 3. 2007 : . 403-415. UKM. 7. Ahmad Redzuwan Mohd. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. Anuar puteh. Yunus. Pasid Gua musang Kelantan : Relevensi Dakwah terhadapnya. 2003 : Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan dalam Bimbingan Saudara Baru di Malaysia. Hlm. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara III : Ketokohan dan Pemikiran Ulama Melayu. Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar Puteh. 2003 : Kajian terhadap Program Pengajaran al-Quran yang Berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Cjinese Muslim Association. Mohd. 2007 : Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia.

Yunus & Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan. Ahmad Redzuwan. 2003 : Implikasi Aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga muslim dari Sudut Dakwah. Hlm. Yunus & Anuar Puteh. Kuala Lumpur. Anuar Puteh & Ahamad Redzuwan Mohd. Kamarulzaman Abdul Ghani (Pyt). Hlm. Universiti utara Malaysia. 58-66. 14. dalam Dr. Gua Musang Kelantan. Diprosidingkan dalam Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Hlm. Yunus. dalam Ramlee Mustapha ed. Universiti Kebangsaan Malaysia. Sazelin Arif. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. Bandar Jengka. Kuala Lumpur. 13. Kesenian dan Pelancongan. Yunus & Anuar Puteh. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Hlm. Sintok. Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 : Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan Dalam Islam. Hlm. Universiti Utara Malaysia.). Hlm. 2002 : Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam. 2002 : Pengurusan Dakwah Kepada Orang Asli (Suku Temiar) : Pengalaman di Kg. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. Pasid. 19. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. 11. Peranan dan Strategi. 33-49. Anuar Puteh. UKM. Ahmad Redzuwan mohd. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Ahmad Redzuwan Mohd. dalam Dr. 104-114. Jamaluddin Kassim ed. dalam Ab. Teknologi dan Sains Sosial. Penerbit Fakulti Pendidikan. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus. . 2003 : Penyelidikan dan Pembangunan Menurut Perspektif Islam. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. al (Pyt). Jamaluddin Kassim ed. Halim Tamuri. Che Yusoff Che mamat. Yunus & Razaleigh Kawangit @ Muhamat. Yunus ed. Kuala Lumpur. Yunus & Anuar Puteh. 2002 : Peranan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Dusun Tua. al (Pyt. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. Penerbit Fakulti Pendidikan. Bangi dan Kementerian Kebudayaan. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). Hlm.al (Pyt). Selangor Dalam Aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia. 76-83. Kajian di Banda Hilir Melaka. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Bangi dan kementerian Kebudayaan. 2002 : Belia dan Tuntutan Berdakwah. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus (Pyt). Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. 50-62. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Sains. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). UKM. 103114.22 Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan. Kebangsaan Ahmad Redzuwan Mohd. Sintok. Perana dan Strategi. Yunus. 12.al (Pyt). 16. Hlm. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bandar jengka. Kedah. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Sains dan Teknologi dan Sains Sosial. 71-82. Hulu Langat. 40-44. 17. Ahmad Redzuwan mohd. 15. Hlm. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. Kedah. Kesenian dan Pelancongan. 82-87. 18. 2002 : Peranan ibu Bapa Membentuk Remaja Cemerlang Melalui Pendidikan Remaja.

6. Pahang Darul Makmur. Ghani & Ahmad Redzuwan Mohd. 25-35. 20. Nasir. 3. Realiti & Cabaran. dalam Jaffary Awang. Abdul Ghafar Hj. Hlm. Diterbitkan dalam 35 Tahun Fakulti Pengajian Islam Membina Kecemerlangan. Hlm. 5. Harapan. Yunus (Pyt). 167-169. Makalah 1. Hlm. Nasir Omar dan Muda @ Ismail Ab. 2003 : Halangan yang Terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia. 17-32. Anuar Puteh. Hlm. Diterbitkan dalam Masa Depan Saudara Baru. Abdul Ghafar Hj. Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. (Pyt). Hlm. al (Pyt). 2007 : Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. 2004 : Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat alQuran. Fakulti Pengajian Islam. Mohd. 182-201. dalam Zulkiple Abd. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 2003 : Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka Memilih Agama Islam. Anuar bin Puteh. Ideris Endot. 109-118. dalam Zulkiple Abd. Diterbitkan dalam Dakwah Tarekat Tasawuf di Malaysia : Relevansi dan Cabaran. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Don. Abdul Ghafar Don. Syukri Yeoh Andullah (Pyt). 161-163. Ghani. 20-31. 21 22. 2005 : Pengajaran. Sham & Anuar Puteh 2009 : Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. Ghani & Mohd. Diprosidingkan dalam Pengkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam : Antara Tradisi dan Inovasi. Sham. Hlm. dalam Khadijah Abdul Razak ed. Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn. Makalah Bab dalam Buku Bil. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. Malaysia. 15-18. 2009 : Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak. UKM. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Diterbit dalam Isu-isu Kemasyarakatan Islam. dalam Farid Mat Zain (Penyelenggara). Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. UKM. UKM. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. UKM & Sekretariat Penerbit dan Pengedar Buku Islam Malaysia (SPEEDI). UKM. UKM. Diterbitkan dalam Dakwah dan Etika Politik di Malaysia. Don. 29-31. dalam Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlihisham Mohd. Hlm. Ahmad Redzuwan Mohd. Bhd. Diterbitkan dalam Agama dan Perpaduan Kaum di Malaysia. Yunus. Anuar Puteh. Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. 2005 : Konsep Kuasa Politik Negara (daulah) dan Perkembangan Dakwah. Ideris Endot. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 104-114. & Ahmad Redzuwan mohd. Anuar bin Puteh. Muadzam Shah. Anuar Puteh. . Fariza Md.Anuar Puteh. UKM. Hlm. Nasir. Penerbit di Fakulti Pengajian Islam. Badlihisham Mohd. Hlm. Yunus. & Ahmad Redzuwan Mohd. Rahman (Pyt). Yunus. 3. Zulkiple Abd. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 4. Hlm.23 2003 : Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan. Penerbit Pusat Islam. 2. UKM. Mazlan Ibrahim & Anuar bin Puteh. Faudzinaim Haji Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (Pyt). Fariza Md. 2005 : Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru dalam Razaleigh Muhamat @ Kawangit.

Anuar bin Puteh. Hlm. Jilid 23. 4.. Anuar Puteh. Yunus & Anuar Puteh. Jurnal Islamiyyat. 8. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara.24 7. 3. 3. 2. 14-24. 2001 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. 140 m. Buku 1. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm. 5. Yunus. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Diterbitkan dalam Islam Pasca Kemerdekaan. UKM. dalam Fariza Md.s. 220 m. UKM.. 65 m. 2005 : Perkahwinan Campur di kalangan Saudara Baru di Daerah Hulu Langat. 118-129. Anuar Puteh (Pyt).BHD. Dakwah kepada Masyarakat Muslim di Malaysia. Ahmad Redzuwan Mohd. UKM. 2006 : Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru. Anuar bin Puteh & Norazlina Saian. Ideris Endot & Anuar Puteh. 159 m. UKM. 242 m. 2008 : Pola Penyelidikan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam.s. Anuar Puteh (Pyt). Suntingan 1. Abdul Ghafar Hj. Fakulti Pengajian Islam. Jurnal Islamiyyat. Jilid 23.. Anuar bin Puteh & Abd. Buku Karya Asli Bil. 2003. 144 m.s. 52 m. Bangi : Fakulti Pengajian Islam. Ghafar Don. 4. Tiek & Othman Hj. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor dengan kerjasama Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 5 Zainab Ismail. Diterbitkan dalam Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Bangi. 4. Jilid 23. UKM Bangi. 2004. Anuar Puteh (Pyt). . 2008 : Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan. UKM. Fakulti Pengajian Islam. Bangi. Ahmad Redzuwan Mohd.s. dalam Mazlan Ibrahim & Kamarudin Salleh (Pyt). 151 m. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.. Hlm. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 242 m. Jurnal Islamiyyat.s. Yunus.s. 2008 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Ahmad Redzuwan Mohd. 2002. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Penerbit Karisma Publications SDN. Diterbitkan dalam Dakwah dan Kaunseling di Malaysia.s. 2. 98 m. Sham. 2004 : Islam dan Saudara Kita. 6. Anuar Puteh. Bangi : Pusat Kembangan Pendidikan. UKM. Anuar Puteh (Pyt).s. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (Pyt). Talib (Pyt). Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia.s. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Suntingan Bil. Don. Anuar Puteh (Pyt).s. Bangi : Fakulti Pengajian Islam. 2003. Ghani & Anuar Puteh. 9. Zulkiple Abd. Anuar Puteh (Pyt). 2003. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.s. 137 m. Bangi : Pusat Pengajian Jarak Jauh. 63-71. 5. dalam Siti Rugayah Hj. Selangor. Siti Rugayah Hj. 2008 : Bimbingan Al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. 2003. Bangi... Dakwah dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia Indonesia.

2. 2005. Zainab Ismail. Cabaran-cabaran Getir dalam Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 8. 5. 2007. Dewan Persidangan Masjid UKM. UKM. UKM. Abstrak Tesis Doktor Falsafah dan Sarjana Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. Bangi. Prosiding Kolokium Siswazah Fakulti Pengajian Islam Siri III 2007. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Bangi.al (Penyusun). 2006. 4.. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 2. Bangi. 27-29 Julai 2001. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian.. Bilik Jumaah. Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina.s. 460 m.al (Pyt). Laporan diserahkan kepada MAIWP pada Ogos 2008.. Anuar Puteh. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. Anuar Puteh. Don. 70 m. UKM. Abdul Ghafar Don. UKM. Fakulti Pengajian Islam. 11. UKM. Zulkiple Abd. 9 m.. 18 m. 2008.s. 3. Fakulti Pengajian Islam. 18 m.. Konsep Kuasa Politik Negara (daulah : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah. Abstrak Pameran Poster Penyelidikan Pengajian Islam. Anuar Puteh et. 3. 700 m. UKM. 2000. Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat al-Quran : Sejauhmanakan Ianya diterima. 2002.al (Pyt).al (Pyt). Manuskrip Bil. 7-8 Ogos 2000. Anuar Puteh et. UKM.s. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 29 November 2002. Mazlan Ibrahim & Anuar Puteh.25 7.s. 2003 Bimbingan Saudara Baru. Bangi. 7. 17-19 Ogos. Zulkiple Abd. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam..s.. 6. Fakulti Pengajian Islam. Yunus & Abdul Halim Tamuri. Abdul Ghafar Hj.s. Badlihisham Mohd. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Muslim UKM-MAIWP. UKM. 2000. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III.s. Hilton Hotel. Anuar Puteh et. UKM. 25-26 Jun 2001..s. Nasir. Manuskrip 1. 9.s. anjuran Masjid UKM. 10. 31 m. anjuran Fakulti Pengajian Islam. Bangi. Fakulti Pengajian Islam. Kertas kerja dibentangkan dalam International Seminar Da’wah and Sufi Order. . UKM dan Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Laporan 1. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 18 Ogos 2004. Ghani. Laporan Teknik / Laporan Akhir Penyelidikan / Laporan Akhir Perundingan Bil. 11 m. 2002. Ghani & Anuar Puteh. Ahmad Redzuwan Mohd. 2008.. Anuar Puteh et. Fakulti Pengajian Islam. 600 m. Anuar Puteh dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. Buku. Bilik Jumaah. Seremban. Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh.s.. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 374 m. 2002. Perubahan dan Hala Tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam. Indriaty Ismail & Anuar Puteh (Pyt). 2007. 2001. Anuar Puteh. Anuar Puteh.

Madya Dr. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Abdul Ghafar Hj. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Padang Indonesia. 8. Kertas kerja Seminar Dakwah. UKM. 8-9 Ogos 2005. 2008 : Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi.s. Fakulti Pengajian Islam. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. 19 m. Anuar Puteh . Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Residence Hotel UNITEN Bangi.). 11. 2005 : Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Zulkiple Abd. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG. 13 14. Fariza Md. UKM. Don. UKM. Badlihisham Mohd. 21-25 Ogos 2004. Madya Dr. Razaleigh Muhamat@Kawangit & Rosmani Husin. Surabaya Indonesia. 2005 : Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam. anjuran Fakultas Dakwah. 8. 28 September 2005. Bilik Seminar 1 FPI.. 2004 : Ransangan sebagai Refleksi Masalah Hidup Beragama Saudara Baru. Yunus & Abdul Halim Tamuri. 23-26 Ogos 2005. Nasir. 2002 : Pendidikan Dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui Konsep al-Tazkiah dalam Pembentukan Peribadi Insan. Razaleigh Muhamat @ Kawangit. anjuran Fakulti Pendidikan. Ghani. Fakulti Pengajian Islam. UKM. anjuran Fakulti Pengajian Islam. 7.s..Modul/Buku. 23-26 Ogos 2005. Kerohanian dan Qiadah. 2005 : Kesan Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Tulisan dalam Media Massa / Majalah Popular . Surabaya Indonesia. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM. Kertas kerja Bicara Dakwah (Bicara Siswa) anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kertas kerja Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III. 15. Zulkiple Abdul Ghani (Prof. 2005 : Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman Masjid UKM. 2008 : Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK.s. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Sham . 24 Januari 2008.250 m. UKM. Nasir. Kertas kerja Seminar Dakwah. Fakulti Pengajian Islam.26 6.. Nur Athiroh Masyaa`il Tan Abdullah. Zainab Ismail (Prof. Padang Indonesia. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Kertas kerja Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh. UKM.s. 24 Januari 2008. Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh. 10. UKM. Yunus. Kerohanian dan Qiadah. Bilik Jumaah UKM. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).) & Anuar Puteh. 20 Ogos 2002. 9.. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. anjuran Fakultas Dakwah. Fakulti Pengajian Islam. UKM. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Sistem dan Modul Pengajaran & Pembelajaran Saudara Muslim (SMPPSM). Fakulti Pengajian Islam. Residence Hotel UNITEN Bangi. Bilik Jumaah. 12. 2004 : Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM. 23 m. Anuar Puteh & Badlihisham Mohd. Anuar Puteh. Ahmad Redzuwan Mohd. 9 m. 21-25 Oos 2004.

Tajuk 1. 6. 2. Amalan Menyambut Aidilfitri. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan.27 Bil. UKM. 13. 11. 10. Ibadat Puasa Landasan Terbaik Mentarbiyah Diri. Adab Pengembaraan menurut Islam. pekerja harus utama kebenaran 8. Pengurusan. Berpuasa Melatih Fizikal dan Spiritual. 1. 15. 5. Larangan di Aidilfitri 14. Mencapai Matlamat Pengurusan yang diredahai Allah. FPI. Etika Iklan menurut Perspektif Islam. Tauhid paksi utama Pengurusan Islam. 7. Sistem Pengurusan Cemerlang Jamin Kejayaan di Dunia Akhirat. UKM. 12. 3. Keluaran Berita Harian Berita Harian Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Tarikh 11 November 2000 20 September 2001 21 September 2001 12 November 2003 20 November 2003 16 Disember 2003 17 Disember 2003 2 Januari 2004 20 Januari 2004 27 Februari 2004 2 Mac 2004 25 Mei 2004 3 November 2005 5 November 2005 24 Oktober 2006 D. Islam menggalakkan Pelancongan. 3. Tujuan Pelancongan dalam Islam. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Tempat Pusat Islam Malaysia UKM Tarikh 7-8 Nov. PENYERTAAN SEMINAR DAN SEBAGAINYA Bil. Balasan Penderhaka Ibu Bapa dipercepat. UKM 26 Julai 2000 Setiausaha Seminar/ Pembentang . Enam perkara perlu dijauhi ketika menyambut Aidilfitri. Seminar/Tajuk Kertas kerja Seminar Antarabangsa Warisan Islam di China Seminar Kebangsaan Dakwah Dan Gerakan Islam Alaf Baru Tenik Mengumpul Data dalam Seminar Penulisan Latihan Ilmiah Kepentingan Saudara Baru Cina dalam Konteks Penganjur Jabatan Perdana Menteri Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. 4. Petua bagi Keberkesanan Kepimpinan. 1994 17 Ogos 1999 Status Peserta (wakil Jabatan) Urusetia/ Peserta 2. FPI. UKM 12 Februari 2000 Pembentang 4. 9.

UKM 13. FPI.28 Dakwah Islamiah dalam Bicara Dakwah Bulanan III Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Seminar mengenai Harta Intelek dan Paten. 7. Jabatan Pengajian UKM 25-26 Jun 2001 Urusetia/ Pembentang . FPI. 6. UKM Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM Fakulti Pengajian Islam. UKM. UKM UKM 10. UKM dan Jabatan Perpaduan Negara Malaysia UKM UKM 15 Ogos 2000 31 Okt. Halangan yang terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia dalam Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. 2000 15 Nov. FPI. Simposium Laksamana Cheng Ho. UKM. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. UKM UKM 9 Disember 2000 18 Disember 2000 10 Januari 2001 Peserta Peserta (wakil Jabatan) Pembentang 12. UKM. 2000 25 nov. 2000 Pengerusi Sidang Peserta (wakil Fakulti) Pengerusi Sidang Pembentang 8. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. 11. Seminar Berkala FPI. UKM Jabatan Usuluddin. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka memilih Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Agama-agama Masyarakat Malaysia. 9. Konsep Kuasa politik Negara Kepimpinan. UKM Kelab PERKIM UKM dan Ikatan Studi Islam UKM Fakulti Pengajian Islam. FPI. UKM 7-8 Ogos 2000 Penolong Setiausaha/ Pembentang 5. FPI.

Melaka Hotel Garuda. FPI. Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang . Kuantan Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang 19. 2001 Peserta Urusetia/ Peserta 17. Pahang Century Mahkota. Hotel. Pahang Hotel Vistana Kuantan. Kelab PERKIM UKM dan Masjid UKM Masjid UKM 27-29 Julai 2001 Pembentang 15.29 (Daulah) : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Cabaran-cabaran getir dalam kehidupan beragama Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Seminar Islam di Pusat-pusat Pengajian Tinggi Asean ke-3 Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam aspek Bimbingan Saudara Baru di Malaysia dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia. UiTM. UKM dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara UiTM Cawangan Jengka. Fakulti UKM Pengajian Islam Fakulti Pengajian Islam. 18-21 Mei 2002 Setiausaha seminar/ Pembentang 18. 14. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. FPI. UKM. UKM dan Kerajaan Negeri Melaka Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Cawangan Jengka. Medan Indonesia 15 Ogos 2000 5-7 Nov. Hotel Vistana. Pengurusan Dakwah kepada Orang Asli Suku Temiar : Dakwah Dan Kepimpinan. 16.

30 Pengalaman di Kg. 12-13 Ogos 2002 Pembentang 22. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. Pusat Islam UPM dan Fakulti Bahasa Moden dan Kemanusiaan UPM Sekolah Pembangunan UUM. UUM. Hotel Vistana. Belia dan Tuntutan Berdakwah dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. UKM dan Seremban 17-19 Ogos 2002 Urusetia/ Pembentang . Islam. Pahang. Teknologi : Ke arah Pembangunan Negara. Kelantan dan Pengenalan Kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. Seminar Kebangsaan Sains. Sekolah Pembangunan. Tafsiran Sufi terhadap ayat-ayat al-Quran : 20. UiTM Cawangan Jengka. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos2002 Pembentang 23. Peranan dan Strategi. Fakulti Hilton Pengajian Hotel. Kuantan Pahang UPM 27-28 Mei 2002 Pengerusi Sidang 21. Aspek-ASoek Kepimpinan Organisasi menurut al-Quran dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu alQuran dan Hadis. Peranan IKBN Dusun Tua. Pasid Gua Musang. Peranan dan Strategi. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos 2002 Pembentang 24. Hulu Langat Selangor dalam aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia & NGO dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu.

Kushing. Auditorium Masjid Putra. 26. Petaling Jaya 19 Julai 2003 30 Sept. UKM UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 27. Seminar Penghayatan Islam UKM-JAKIM Dilema Budaya dalam kehidupan masyarakat Cina Islam dalam International Conference on Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Pendidikan dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui konsep al-Tazkiyah dalam Pembentukan Peribadi Insan dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Sarawak 14-15 Julai 2003 Urusetia/ Pembentang 29.31 Sejauhmana ianya diterima dalam Internetional Seminar Da’wah and Sufi Order. Peranan Ibu bapa membentuk Remaja Cemerlang melalui Pendekatan Islam dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia.-2 Okt. HEP UKM & Pusat Islam UKM UPM 30. Kemunculan dan Perkembangan Dakwah di Sabah : Perspektif Sejarah dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan ulama dan Tokoh agama Borneo. Penyelidikan dan Pembangunan menurut Perspektif Islam alam Wacana Pendidikan Peringkat Kebangsaan. UKM UKM 23 Januari 2003 Pembentang 28. Fakulti Pendidikan UKM. Putrajaya Sunway Lagoon Resort Hotel. Fakulti Pengajian Islam dan Kerajaan Negeri Sarawak Holiday Inn. Bilik Senat. Fakulti Pendidikan. UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 25. 2003 Pencatat Pembentang .

Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Jabatan Pengajian UKM 27 Ogos 2003 Urusetia/ Pembentang . Gua Musang. UPSI dan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2003 Pembentang 34. Kelantan dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 Budaya Hedonisme : Corak dan Kesannya kepada Pembangunan Masyarakat dan Negara alam Wacana Pemikiran dan Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Kepentingan Perkahwinan 31. Kelantan : Relevansi Dakwah terhadapnya alam Interntional Conference on Languages. 2003 Pembentang 32. Pasid. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). UPM Sunway Lagoon Resort Hotel.32 Languages. Pasid. Terjemahan Kosa Kata Bahasa Orang Asli Suku Temiar : Kajian di Kg. Kajian terhadap Program Pengajaran alQuran yang berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Chinese Muslim Association dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Gua Musang. Petaling Jaya 30 Sept. Fakulti Pendidikan UKM UKM 21 Ogos 2003 Pembentang 35. UPSI & Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2-4 Sept.-2 Okt. 2003 Pembentang 33. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003).

Bangi. 37. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kesenian dan Pelancongan Fakulti Pendidikan.UKM Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM dalam Seminar Antarabangsa Agam Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2003 Urusetia/ Pembentang Riyal Adelphi. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Implikasi aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga Muslim dari sudut Dakwah : Kajian di Banda hilir Melaka dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. UKM Surabaya. Seremban 16 Okt. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945.33 Campur di kalangan Saudara Baru : Kajian Pengenalan di Daerah Hulu Langat Selangor dalam Bicara Dakwah Bulanan IV (Siri III). Bilik Seminar Siswazah. FPI. 40. Bangi. Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke III Bicara Dakwah Dakwah dan Kepimpinan. UKM 36. FPI. UKM dan Kementerian Kebudayaan. Kesenian dan Pelancongan. 38. 2004 Peserta 21-25 Ogos 2004 Pembentang . 2-3 Sept. Indonesia. 2003 Urusetia/ Pembentang Hotel Equatorial. UKM dan Kementerian Kebudayaan. 2-3 Sept. FPI. FPI. UKM Hotel Equatorial. Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan dalam Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. FPI. 2003 Pembentang 39. FPI.

UKM. UKM 8-9 Ogos 2005 Urusetia. 46. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Rangsangan sebagai Refleksi Masalah hidup Beragama Saudara Baru dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG Seminar Masyarakat Cina dan Perkembangan Islam di Malaysia. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. urusetia dan Peserta. FPI 2005. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman di Masjid UKM dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. 2004 Peserta 43. Keperluan aspek Bimbingan kepada 41. 21-25 Ogos 2004 Pembentang 42. Peserta dan Pembentang 44. KUIM Surabaya. FPI. FPI. Hotel Equatorial Bangi UKM 5 Okt. UKM UKM 12 Ogos 2005 Pengerusi sesi. Fakulti Pengajian Islam. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. peserta dan pembentang Hotel Equatorial 27 Ogos 2005 Peserta dan Pembentang . Fakulti Pengajian Islam. FPI. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia.34 dan Pembangunan UKM-UNTAG. Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Indonesia. 45. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam dalam Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III Program Bicara Buku sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. peserta dan pembentang IAIN Imam Bonjol. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. Pusat Uslam UKM dan Kelab IAIN Imam Bonjol. 47. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. UKM.

2005 Pembentang 49. Kebudayaan Dewan Solat Masjid UKM (Pusat Islam UKM). FPI. peserta dan pembentang 19-20 September 2006 Peserta dan Pembentang 52. 50. Universiti Brunei Darussalam (UBD). UKM. Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang dalam Ndwah Ulama Nusantara III Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia dalam Seminar Serantau Pemikiran Dakwah. Pengerusi sesi dan Peserta. Peranan Masjid dalam Dakwah Saudara Baru dalam Simulasi Pengurusan Masjid I. Pengerusi sesi. UKM dengan kerjasama Kementerian Kesenian. Dewan Canselor. 15-17 April 2006 Urusetia. Pengerusi sesi. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) Jabatan Usuluddin Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Peserta dan Pembentang. Urusetia. Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 16 September 2006 Urusetia.35 Saudara Baru dalam Seminar Saudara Baru peringkat Kebangsaan 2005 Kesan Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang dalam Bicara Dakwah (Bicara Siswa). 51. Fakulti Pengajian Islam. Pulau Pinang. UBD. Dewan P’badanan Produktiviti Negara (NPC) Kepala Batas. 7-8 Ogos 2006 . UKM. Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian PERKIM. UKM 28 Sept. Pusat KoKurikulum. Peranan dan Pengalaman. UKM Bangi 48.

Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Julai 2007 AJK Pelaksana. UKM Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 29-30 Ogos 2007 AJK Pelaksana & Pengerusi Sesi . Seminar Kebangsaan Pendidikan KoKurikulum di Malaysia (SKOR ). Majlis Perwakilan Pelajar KUIS dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Lembaga Zakat Selangor. 15 Julai 2006 Peserta 54. Muadzam Shah. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam FPI UKM. Peserta dan Pembentang 58. Fakulti Pengajian Islam. Pusat Kokurikulum UKM. Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. Bilik Senat UKM. Peserta dan Pembentang 57. 53. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. 55. 7 April 2007 6-8 Julai 2007 Pengerusi Sesi & Peserta. Pahang Darul Makmur dalam Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke4 Kolokium Siswazah Pengajian Islam Peringkat Kebangsaan 2007 Siri III 56. Seminar Antarabangsa Islam di asia Tenggara. Fakulti Pengajian Islam. Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan III. 2006 Peserta. Seminar Pertukaran Agama dan Kesan dari segi Perspektif Syariah dan Perundangan.36 dan Warisan. Islam pasca Kemerdekaan. UKM Kelab Rekreasi UKM (Danau Golf). FPI UKM & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Dewan KUIS. Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Nov.

Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM dengan kerjasama YADIM Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 10-11 Sept. FPI UKM Wisma JKKR Felda Kratong 3 Muadzam Shah Pahang Jabatan Bilik Senat Pengajian & Bilik Dakwah dan Majlis Kepimpinan FPI UKM UKM dengan kerjasama YADIM 3 Sept. 2007 AJK Pelaksana. Peserta dan Pembentang 60. Peserta dan Pembentang 63. Palace Of Golden Horses Hotel. Kerohanian dan Qiadah Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi dalam Seminar Dakwah. Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Peserta dan Pembentang 62. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Jabatan Dakwah FPI UKM dengan kerjasama Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. 2007 AJK Pelaksana.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha). 5 Ogos 2008 . Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha). Islam Hadhari Membangun Masyarakat dalam Seminar Kefahaman Islam Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK dalam Seminar Dakwah. Peserta dan Pembentang AJK Pelaksana & Peserta 64. Peserta dan Pembentang 61. Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan.37 59. 10-11 Sept. 2007 AJK Pelaksana. Kerohanian dan Qiadah Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah alGhadamsi alJAKIM dengan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

5. Air . Bengkel Keberkesanan Pengajaran di Puteri Resort. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. 67. PPPI UKM Hotel Holiday Inn. [11-13 April 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [7-9 Julai 2000] 3. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. 2008 30-31 Dis. Fakulti Pengajian 4. 68. Kursus SLAB 2. 2009 AJK Pelaksana (Setiausaha) & Peserta AJK Pelaksana & Peserta Pembentang & Peserta 66. Penaja Bahagian Latihan UKM. Melaka 15 Okt. 2008 21-23 Jan. Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Pengenalan Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Dialog Bersama S/U Parlimen Kementerian Pendidikan Tempat/Tarikh Bilik Latihan UKM [12-20 Jun 1995] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [21-22 Mac 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) dan Fakulti Pendidikan UKM. Bicara Dakwah KeVII Kolokium Siswazah Pengajian Islam UKM Peringkat Kebangsaan 2008 Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. KURSUS YANG PERNAH DISERTAI Bil. Malaysia dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) World Islamic Call Society (Libya) Jabatan Dakwah FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPS UKM PPPI UKM Selangor Bilik Senat UKM Bilik Senat UKM Hotel Holiday Inn. Pusat Pembangunan Akademik (PPA). Melaka 21-23 Jan. Nama Kursus 1. 2009 Pembentang & Peserta E. UKM.38 Maghribi:Dakwah dan Media 65.

13. Port Dickson [16-17 Dis. 21. Fakulti Pengajian Islam. Kursus Induksi Bil. 14. 18. 20. FPI. Penerangan Pangkalan Data dalam Talian. 16. Penerbit (PPTP) UKM. 2002] Studio FPI Islam Fakulti Pengajian Islam. 8. UKM. Penerbit (PPTP) UKM. Penerbit (PPTP) UKM. [23 Mei-4 Apr 2001] Makmal Komputer FPI [14 Mei 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [22-24 Jun 2001] Bilik Seminar PPTP UKM [11 Ogos 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [10-11 Okt. 15. 2001] De Ru Beach Resort Kuantan [29-31 OKt. 7. [7-9 Julai 2000] UKM [1 Okt. Bengkel Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam. 2002] Bilik Seminar PPTP UKM. 2000] The Regency Hotel. UKM. Taklimat Penerbitan Pensyarah Muda Bengkel Pengajian Siswazah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran PJJ FPI. 2001] De Palma Inn. Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM. FPI [11 April 2002] Copthorne Orchid Hotel. Melaka. Fakulti Pengajian Islam Bahagian Sumber Manusia UKM. Sepang. 9. Fakulti Pengajian Islam. Bengkel Penulisan Pengajian Islam Bengkel Tatabahasa untuk Sidang Editor dan Penulis. [24-26 Okt. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam dan PPTP UKM. 3/2001 Keroh Melaka. Fakulti Pengajian Islam. Jabatan Pengajian 6. 17. Latihan Penggunaan Peralatan 10. Bengkel Pelan Operasian Tindakan Strategik UKM 2000-2020 Bengkel Microsoft Power point Bengkel Pengurusan Peperiksaan Prasiswazah/PJJ Fakulti Pengajian Islam Bengkel Kaedah Penyelidikan dan Penulisan untuk Penulis Muda UKM. FPI. 2001] Bilik Latihan Pejabat Pendaftar. Fakulti Pengajian Islam. Perpustakaan Tun Seri Lanang. 19. . [6 Sept. 12. [20 Februari 2002] Hotel Regency. 11. Pulau Pinang. Port Dickson [30-31 Mac 2002] Makmal Komputer. 10-12 Mei 2002] Century Mahkota Hotel. UKM Bengkel Peningkatan Kualiti Sistem Mentor dan Penyeliaan/Penasihatan Akademik. Bengkel Penyelidikan/Penggunaan Perisian SPSS Sanggar Kerja Penerbit UKM : Dasar dan Hala tuju.39 bawah Penstrukturan Semula SPIT. Fakulti Pengajian Islam. [16-18 Ogos 2002] Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM.

[24-26 Dis. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPP UKM. 2004] Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi. [12-13 Jun 2006] BSS 1 FPI UKM. [5-6 Apr. 25. 26. 2004] Pusat Komputer UKM. 28. Bengkel Peranan Sidang Editor Jurnal Ilmiah. 2003] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [2-14 Jan. 34. Fakulti Pengajian Islam UKM. Selangor. [27 Jun 2007] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Julai 2007] Danau UKM [4 Ogos 2007] BSS 1 FPI [22 Ogos 2007] Dakwah dan Kepimpinan. 24. Melaka. Bengkel Penyeliaan Latihan/ Projek Ilmiah Pelajar PJJ FPI UKM. 2004] Makmal Bahasa FPI UKM. 36. Fakulti Pengajian Islam. 2003] Century Mahkota Hotel. Taklimat Mengenai Universiti Penyelidikan Taklimat Penyelidikan Geran Siswazah Taklimat Penyediaan OBE JPDK FPI UKM Bengkel Hala Tuju FPI UKM Taklimat Penerbitan untuk Pensyarah Muda FPI [23-24 Okt. Bengkel Penstrukturan Ilmu Dalaman II FPI UKM.40 Studio )Kamera dan Editing). [28 Ogos 2004] Hotel Coral Paradise Port Dickson. 23. [11 Mei 2007] BSS 1 FPI UKM. 29. 31. 2002] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [11 Januari 2003] Hotel Equatorial Bangi. Penerbit (PPTP) UKM. Bengkel Penulisan Akademik dan Ilmiah. UKM. Taklimat Pengluasan Skop ISO Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam UKM. [17-18 Sept. [18 Jun 2007] BSS 1 FPI UKM. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPA UKM. [11-13 Nov. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Undangundang UKM. Pusat Pembangunan Akademik. 22. JPDK FPI UKM FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPTP UKM 30. Pusat Komputer UKM. 33. . [7 Mei 2003] Fakulti Pengajian Islam. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK3) – Kumpulan 5. Kursus E-Learning Kursus E-Learning Bengkel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Fakulti Pengajian Islam. FPI UKM. Bengkel Retreat Penyelidikan Fundamental RMK 9 Fakulti Pengajian Islam UKM. 27. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. 35. 32.

6. 8. Sidang Editor Jurnal Islamiyyat Tahun 1993-2000 1999 1999 2000-2003 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001-2003 . Jerantut. Penyelidikan Pembangunan Insan UKM dan Tamadun Islam (PITI) [6-7 Jun 2008] Bengkel Penyelarasan Pengolahan Semula Kurikulum FPI Selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Perbincangan Mengenai Penyelidikan bersama Naib Canselor Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Bengkel Mengemaskini Penstrukturan Dalaman Fakulti Puri Pujangga UKM [21-22 Jun 2008] Bilik Senat UKM [20 Okt. 2008]] Bengkel Pemantapan Kelompok Kelab Danau Golf. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2008] FPI UKM FPI UKM Kumpulan Penyelidikan Pembangunan Insan dan Tamadun Islam FPI UKM 40. Melaka [15-17 Feb.41 37. Pemantauan Kecemerlangan Akademik Pelajar Fakulti Pengajian Islam. FPI UKM JPDK FPI UKM JPDK FPI UKM G. Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ahli Jawatankuasa Cenderamata Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Publisiti Setiausaha Persatuan/Lembaga/Jawatankuasa Persatuan Belia Tunas Baru. 3. Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. 2008] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Dis. 41. Bengkel penyeliaan Siswazah Berkesan Hotel Century Mahkota. Melaka [2-4 Nov. 38. 11. JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA Bil. 39. 2008] Puri Pujangga UKM [31 Okt. 42. Kampong Gintong. 5. 43. Pahang. PENYERTAAN PERSATUAN. 4. 10. Seminar Gerakan Islam Alaf Baru Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Bicara Dakwah Bulanan III Jabatan Pengajian Dakwah dan kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Sempena Pesta konvokesyen ke-28 UKM Fakulti Pengajian Islam Sempena 30 Tahun UKM. 2007] Bengkel Penstrukturan Dalaman FPI Hotel Grand (OBE) Continental. LEMBAGA. 9. 7. Ahli Jawatankuasa 2. Penglibatan 1.

32. Seksyen Tiga Tambahan. 15. 28. Sempena 35 Tahun UKM Nadwah Ulama Nusantara III Latihan Amali Dakwah. 18. 29. 34. 33. Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia Seminar Antarabangsa Dakwah dan Tarekat Tasawwuf Nadwah Ulama Nusantara II Seminar Tak Berkala Fakulti Pengajian Islam Majalah Fakulti Pengajian Islam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Pelancongan Khidmat Masyarakat Jabatan Penerbitan Buku dan Hadiah Pelajar Cemerlang Fakulti Pengajian Islam. UKM Program Kemahiran Pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM Penerbitan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Seksyen Tiga Tambahan. Seksyen Tiga Tambahan Bandar Baru Bangi Sekolah Agama (Tahfiz Ummah). Fakulti Pengajian Islam Sempena Minggu Penyelidikan dan 12. Bandar Baru Bangi. 20.42 Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Islam di Pusat Pengajian Tinggi ASEAN III Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke Gagang. 14. Fakulti Pengajian Islam. 13. Ahli Jawatankuasa Induk (Reportour) Ahli Jawatankuasa Kecil Persembahan Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ketua Ahli Jawatankuasa Tugas-tugas Khas Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Kerohanian Ahli Jawatankuasa (wakil Pemuda) Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Pameran Fakulti Pengajian Islam Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa 2001 2001 2001-2005 2002 2002 2003 2003-2005 2003 2003 2003-2005 2003 2003-2005 2004-2005 2004 2004 2004 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2005 2005 2005 2005 . Fakulti Pengajian Islam Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD). 19. UKM Pelancaran Buku Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Pemikiran Dakwah Malaysia-Brunei Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian Islam. 22. 30. 21. 17. 35. 24. 27. 16. 31. UKM IT. 26. Fakulti Pengajian Islam. UKM Persatuan Penduduk Bangi Tiga. Fakulti Pengajian Islam. 23. 25. Bandar Baru Bangi. Surau al-Daris.

44. Fakulti Pengajian Islam UKM Program Bicara Dakwah Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2005 2005 2005 2005-2007 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005. Fakulti Pengajian Islam Penyediaan Proposal Diploma Pengajian islam secara Eksekutif Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 46. 54. 37. 2006 2006/2007 2006 2006 2006/2008 2007 2007-2008 2007 2007 . 50.43 Pelancaran Buku Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Tarbiyah dan Dakwah Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ketua Ahli Jawatankuasa Kertas Kerja Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa ISO Prasiswazah Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Seminar Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. 49. Fakulti Pengajian Islam UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga 36. 38. Nadwah Ulama Nusantara III Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam Pameran Poster Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Forum dan Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Surau Abdul Rahman bin Auf Seksyen Tiga Tambahan. 55. 48. Bandar Baru Bangi Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun Malaysia-Indonesia Latihan Amali Industri Fakulti Pengajian Islam. 52. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian Anugerah Penerbitan Bagi Pemilihan Anugerah-anugerah Khas Kualiti UKM Pendokumentasian Abstrak Tesis dan Disertasi Fakulti Pengajian Islam Perjalanan Sidang Kolokium Siswazah. 41. 42. 40. 47. 45. 53. 51. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 43. 39.

Penglibatan 1. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah al-Ghadamsi alMaghribi:Dakwah dan Media Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Forum / Seminar / Kursus Forum/Seminar/Kursus Forum Ehwal Islam : Membentuk Generasi Qur’ani anjuran JAKSA Kolej Rahim Kajai.44 Sukan dan Sukaneka 56. UKM Majlis bersama Y. Perdana Menteri Malaysia. 63. PERKARA-PERKARA LAIN YANG TIDAK TERCAKUPI DALAM A-F DI ATAS 1. Seminar Penyelidikan dalam Pengajian Islam ke-4 Bicara Dakwah Kolokium Siswazah FPI Jawatankuasa Sukarelawan Pendakwah Muda MACMA-JPDK FPI UKM Anugerah Penerbitan FPI Sempena Majlis Anugerah Gemilang FPI Pameran FPI Sempena Musabaqah Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa di PWTC Pameran FPI Sempena Hari Q UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 65. 59. Pengerusi Minggu Dakwah Ahli Jawatankuasa Pendaftaran Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Sukan dan Sukaneka Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Kebajikan Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar Ahli Jawatankuasa (FPI) Setiausaha Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 70. 57. Ahli Panel . 58. Forukm Ehwal Islam : Hakikat Cinta Hakiki dalam Kehidupan Realiti anjuran Kolej Rahum Kajai UKM Tarikh 11 Ogos 2001 10 Jan. Fakulti Pengajian Islam. 62. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 60. 2008 2008-2010 2008-2010 2008 2008 H.B. UKM. 2002 Bil. Ahli Panel 2. Fakulti Pengajian Islam UKM Anugerah Kualiti UKM 2007 Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM 2007 2007 2007 2007& 2008 2007 & 2008 2007 2007 2007 2007 2008 66. 68. 61.A. 64. 67. 69.

12. Ahli Panel 11. 15. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel 10. 2004 21 Sept. 7. 9. 2002 22 Feb. 2004 8 Nov. 19. 8. 2004 28 Jan. 14. Ahli Panel Forum Wadah Wawasan : Remaja Cemerlang Negara Gemilang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ramadhan anjuran Bahagian Media Elekteonik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Aidilfitri anjuran JAKSA Kolej Idris alMarbawi UKM Forum Wadah Wawasan : Wanita Pelindung dan Dilindungi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Akhlak Cerminan Peribadi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Kemakmuran Negara : Di antara Cabaran dan Realiti anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Perpaduan : Masalah dan Penyelesaiannya anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Dimanakan silapnya? anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Rasulullah Pemimpin sepanjang Zaman anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Ibu. Engkaulah Ratu Hatiku anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ilmiah Sempena Pesta konvokesyen ke-32 UKM Forum Mahasiswa : Budaya Hedonisme anjuran PMFPI. 18. 6. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel . 2004 2 Mac 2004 2 Mac 2004 27 April 2004 11 Mei 2004 11 Mei 2004 8 Ogos 2004 9 Sept. 2004 8 Nov. Ahli Panel Ahli Panel 13. 2004 21 Sept. 5. 2002 Okt.45 3. 2003 13 Dis. 2003 28 Jan. 16. 4. 17. UKM Forum Islam Semasa : Usaha Membina Harapan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasma RTM Forum Islam Semasa : Kita Seorang Hamba anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Harta yang Berkatanjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Silaturrahim Penghubung 12 Sept.

2005 2 Sept. 21. 24. Beberapa kali.46 Kasih anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Budi dan Bahasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Valentine Day anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Anak Pembawa Rahmat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Masyarakat Penyayang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Remaja. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Forum Penyelaras Penyelaras Ahli Panel Pembimbing Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Penyelaras Ahli Panel . 36. Tanggungjawab Bersama anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Program Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan FPI : Hadith Daif : Ciriciri dan Hukum anjuran Fakulti Pengajian Islam Forum Perdana : Patriotisme dalam Penghayatan Kemerdekaan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Cemburu Menurut Islam anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri FPI Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Forum : Dakwah di Malaysia Masa Kini : Cabaran Harapan anjuran Jabatan Agama Islam Johor (JAIJ). 2005 1 Apr. 28. 26. 25. 37. Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM. 23. 31. 27. 29. 22. Majlis Ceramah Kecemerlangan Pelajar untuk Mahasiswa/i Baru Sesi 2006/2007 FPI pada 4 Julai 2006 Pengerusi Sidang Dialog Saudara Baru sempena Minggu Dakwah JPDK 2007 Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelaras Sekretariat Sukarelawan Pendakwah Muda Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan -MACMA Forum : Rasulullah SAW Contoh Ikutan Terbaik 2004 16 Jan. 2005 16 Jun 2005 16 Jun 2005 24 Jun 2005 11 Ogos 2005 2 Sept. 30. 32. 2005 16 Jan.2006 2006 2007 6 Dis 2006 2006-2007 4 Julai 2006 5 April 2007 27 Disember 2007 2007 20 Mac 20. 33. 34. 35.

Penglibatan 1. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Penceramah 2. FPI. Penceramah 5 Mac 2003 5. Penceramah 21 Feb. Penceramah 20 Mac 2003 6. Penceramah Penceramah 3 Nov. Slot A-Nur TV RTM : Sihir dan Kepercayaan Masyarakat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Kerjasama RTM. Slot Ihya’ Ramadhan anjuran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Tarikh 5 Dis. 2001 2008 Bil. UKM. 8. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Penceramah 22 Apr. Program Motivasi Peperiksaan anjuran Jawatankuasa Kepimpinan Mahasiswa Jabtan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan (JAKMA). Bengkel Penggerak Masyarakat JAKIM : Kemahiran Pengucapan Awam (Public Speaking) anjuran Bahagian Dakwah JAKIM. 2003 9. Penceramah 6 Feb. 2003 9 Dis. Penceramah 29 Okt. Ceramah / syarahan Ceramah/Syarahan Nuzul Quran : Al-Quran dijunjung Sunnah Nabi diagung anjuran JAKSA Kolej Ibrahim Yaakub. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2004 10. 2003 4. 2004 .47 anjuran AJK Surau Bukit Beruntung. 2. Penceramah 21 Mei 2003 7. Slot Fikrah Wahyu Radio I anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Salangor. 2002 3.

Penceramah 1 Sept. Penceramah 1 Sept. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 17. Slot Kuliah Subuh Surau alDaris. Slot Tip HAWA RTM 1 : Keserasian nama anak-anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. 2005 22. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2005 23. Penceramah 15 Julai 2004 15. 2004 15 Okt. Program Tazkirah untuk Pelajar Ko=Kurikulum HD 1021 Pengurusan Masjid II. Panel Penceramah Penceramah 2004 4 Julai 2004 13.48 kerjasama RTM. Penceramah Penceramah Penceramah 3 Feb. 12. Penceramah 1 Sept. Program Tazkirah Mingguan anjuran Badan Kebajikan Kakitangan Sokongan FPI (BAKKAS). 2005 19 Ogos 2005 21. Penceramah 8 Julai 2004 14. 2004 18. UKM. Seksyen 3 Tambahan. 19. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Tazkiran Ramadhan Radio IKIM. Program Motivasi kepada Pelajar Sekolah Menengah Permas Jaya II anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Johor (PERMAJ). Penceramah 2 Sept. UKM. Slot Tip HAWA RTM 1 : Panduan menamakan anak- 11. Bandar Baru Bangi. 20. Penceramah Penceramah 14 Okt. Slot Tip HAWA RTM 1 : Mengubat Hati Tidak Tenteram anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. 2005 . UKM) : Batasan Pergaulan antara Lelaki dan Wanita. 2005 3 Feb. 2004 16. Slot Laman Nurani anjuran PMFPI. Siaran Langsung Radio MIDAS (Program Komunikasi FSSK.

Surau Abdul Rahman bin Auf. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 23 Mac 2006 28 Mac 2006 31. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS).49 anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. 2006 28. Kepada Pelajar Kursus KoKurikulum Pengurusan Masjid HD1011. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 28 Feb. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Laranganlarangan dan galakan-galakan dalam menyambut Aidilfitri. Penceramah dan Pemudahcara 23 Mei 2006 33. 24. 25. Bandar Baru Bangi. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Peristiwaperistiwa penting dalam Bulan Ramadhan. 2005 16 Okt. Sempena Aidiladha di Radio 1 RTM : Qurban anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 2006 32. Kelas Bimbingan Saudara Baru : Apa Ertinya Saya Menganut Islam anjuran Kelab PERKIM. Seksyen Tiga Tambahan. Rakaman Radio Program Pelajar Jabatan Komunikasi FSSK. Penceramah Kuliah Subuh Penceramah Program Khas Penceramah dan Pemudahcara 2 Okt. 2005 3 Jan. 2006 34. Penceramah 6 Okt. Penceramah 6 Okt. 2006 . UKM : Budaya Transeksual di IPT. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 26. UKM. Penceramah dan Pemudahcara 25 Apr. 2006 27. Penceramah 5 Mac 2006 29. 30.

2006 38. 41. Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Nuzul al-Quran anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qadha Puasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Kelebihan 8 Okt. 2006 6 Dis. Program Tazkirah Ramadhan di Masjid UKM. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Penceramah 31 Mei 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2007 40. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Penyelesaian Masalah. NonMuslim dan Saudara Baru anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Interaksi Dakwah dengan Muslim. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 16 Okt. 37. Kepada 800 peserta AJK Masjid seluruh Negeri Johor : Peranan sebagai Pendakwah anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAIJ). Pahang. Penceramah Penceramah 29 Mac 2007 31 Mei 2007 42. FPI. 2007 . Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Motivasi Berkesan Kepada Penghuni. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2006 36. NonMuslim dan Saudara Baru. Penceramah Program Ramadhan anjuran Kelab Mahasiswa Jabatan Pengajian al-Quran dan alSunnah. Penceramah 27 Jan.50 35. Program Motivasi Penghuni Fasa 3 dan 4 anjuran Pusat Serenti Dengkil : Penjenamaan Kendiri. Program Motivasi anjuran Kelab Mahasiswa Persatuan Anak Pahang UKM (PKAP) di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Tembeling Jerantut. Program Kursus Metodologi Dakwah kepada Muslim. Penceramah 27 Feb. UKM : Mahasiswa Pembimbing Masyarakat. 2007 39.

Penglibatan Lain Tarikh 1995-2005 2001 Bil. 2007 Penceramah 25 Nov. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Bandar Baru Bangi. Program Ihya’ Ramadhan Anjuran Surau Abd. 2008 Penceramah 27 Nov. Program Anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Kepentingan Pengucapan Awam dalam Tugas Harian. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kaitangan UKM. Selangor. Penceramah Program Khas 27 Sept. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Men. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Sepak Takraw . 2. Seri Serdang. Rahman bin Auf. 2008 3. Taman Bangi Tiga. 2007 Penceramah Penceramah 29 Mac 2008 19 Sept. Penglibatan 1. Program Sambutan Maulidur Rasul Anjuran Sek.51 Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qiyam al-Lail & Iktikaf anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Lailatul Qadar anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Rukhsah anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Hukum Hakam Ibadah Puasa – Wanita anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bengkel Peningkatan Profesional Tenaga Pengajar Kelas PERKIM Anjuran PERKIM Pusat bertajuk Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam Bimbingan Saudara Baru. Selangor.

Penyelia Sukarela Projek Dakwah Orang Asli di Kg. 18. Pengadil Pertandingan Pidato anjuran JAKMA. Peserta (wakil Fakulti) pPerarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. FPI. 20. Pengerusi Majlis Perasmian Kursus Pra Penempatan Latihan Amali Industri (LAI) FPI. Pahang. UKM di Kampung Orang Asli Pos Terisu Cameron Highland. Pahang. Bandar Baru Bangi. 22.B. Peserta (wakil Fakulti) Program Rekreasi bersama Yang Berbahagia Dato’ Naib Canselor di Hutan Simpan/ Rekreasi UKM. 2005 2005/1426 1 Mac 2005 21. Jerantut. UKM di Kampung Orang Asli Ruai. 4. Pertak. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Gua Musang. 2002 2002 2002/1423 2002 2003 22-29 Mac 2004 15 Apr. Selangor. 2005 27 Feb. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 5. 15. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. UKM di Kampung Orang Asli Koi. 13. 14. AJK Majlis Korban sempena Hari Raya Aidiladha Taman Bangi 3. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat UKM. 11.UKM. FPI. 7. Seksyen Tiga Tambahan. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.52 sempena Sukan Kaitangan UKM. FPI. 12. Mewakili Fakulti Pengajian Islam dalam pasukan Bola Sepak dan Sepak Takraw. FPI. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. 16. 1995-2002 1998-2001 2000 2001 2001/1422 2001/1422 5-10 Okt. 10. Peserta Majlis Dialog dan Ramah Mesra Penulis Skrip dan Artis Media Elektronik dan Penyiaran (MEP) JAKIM dengan Y. Inas. Kelantan. Abdullah Muhamad Zin) Peserta Seminar Percambahan Islam Hadhari peringkat IPT di UKM. Johol Negeri Sembilan. 23. 14 Jun 2005 2006 10 Jan. 8. Kuala Kubu Bharu. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2004 2004/1425 19 Jan. Pahang. Ketua Pengarah sambutan Maulidur Rasul peringkat Taman Perumahan Taman Bangi Tiga. UKM. 9. 3. UKM di Kampung Dingkir. 2006 . 17. Guru al-Quran Kelas Bimbingan al-Quran (percuma) kepada Kanak-kanak Sekolah. 19. UKM di Kampung Orang Aasli Pos Pasid. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM Peserta (wakil Fakulti/Universiti) Sambutan Maal Hijrah 1422 Peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Raub. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Dato’ Dr. FPI. 6. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

40. 2007 19-24 Feb. 31. Peserta dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Kor Agama Tentera Darat (KAGAT) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Hakim Pertandingan Debat Sempena Program Minggu Dakwah Anjuran JAKMA. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. Tasik Chini. AJK dan Pemudahcara (fasilitator) Program Khemah Solat Remaja Taman Bangi 3. Pahang.53 Bandar Baru Bangi. UKM. Pahang. 27. UKM di Kampung Orang Asli Tenggalong. FPI. Program Jaringan Penyelidikan di Victoria University of Wellington. 25 Mac 2006 11 Mei 2006 26-28 Mei 2006 2006 19-24 Ogos 2006 6 Sept. 26. UKM. Bandar Baru Bangi. 2008 28 Julai 2008 15-19 Ogos 2008 13-20 Dis. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Muadzam Shah. 2007 26-29 Disember 2007 26-29 Disember 2007 3-9 Feb. UKM Felda Gugusan Chini. Pengarah Program Forum Perdana Taman Bangi 3. Hakim Pertandingan Nasyid Anjuran Jawatankuasa Singgahan Ilmu Unit bahasa Arab. 42. UKM Felda Keratong 3. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. UKM. 41. Pegawai Pengiring/Pensyarah Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Program Jaringan Penyelidikan di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 2007 20-26 Ogos 2007 31 Ogos – 3 Sept. 2008 . 30. Pahang. JPDK. 28. 33. FPI. 2007 14 Feb. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 34. 2006 2007 2007 24 Jan. FPI. Peserta aktiviti Merentas Hutan Pendidikan Alam UKM anjuran Fakulti Pengajian Islam dan Pusat Ko-Kurikulum UKM. Bandar Baru Bangi. 36. 39. Peserta dalam sambutan Lawatan Muhibbah Institut Latihan Dakwah Selangor (ILDAS) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pahang. UKM di Kampung Orang Asli Gumum. 38. UKM di Kampung Orang Asli Mikang. New Zealand 24. Muadzam Shah. 29. FPI. Ahli Koperasi Cahaya Malaysia Berhad. FPI. Pahang. Pengurus Pasukan Bola Sepan Gugusan Sastera sempena Sukan Kakitangan UKM. 37. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 25. Muadzam Shah. Pengarah dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Masyarakat Orang Asli Muslim Daerah Rompin Pahang ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 35. 32. FPI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful