LATAR DIRI [1994-2009] ANUAR BIN PUTEH JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

2

CURRICULUM VITEA LATAR DIRI Nama Tarikh dan Tempat lahir Kewarganegaraan Status diri Alamat Surat-menyurat Telefon (Pejabat / Rumah) Pekerjaan sekarang : : : : : : : Anuar bin Puteh. 30 November 1970 / Jerantut, Pahang. Malaysia. Berkahwin. No. 77, Jalan 3/23, Seksyen Tiga Tambahan, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. 03-89213154(P)/03-89263109(R)/013-3496163(HP) Pensyarah Universiti DS 45 : Kelulusan Sijil Tamat Darjah 6 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Menengah Agama Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Sarjana muda Pengajian Islam Sarjana Pengajian Islam Tahun 1977-1982 1983-1987 1988-1989 1990-1994 1996-1999

Pendidikan Formal/Kelulusan

Bil. Sekolah / Institusi Pengajian 1. Sekolah Kebangsaan Kg. Gintong, Jerantut, Pahang. 2. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar, Jerantut, Pahang 3. 4. 5. Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hadiah / Anugerah : Bil. 1. 2. 3. 4. Penganugerahan Anugerah Fakulti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anugerah Fakulti Pemenang Ketiga Anugerah Penerbitan Kategori Buku Suntingan sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam 2005. Buku suntingan bertajuk : “Dakwah dalam Perspektif Sosio budaya Malaysia – Indonesia Anjakan Gaji Anugerah Khidmat Masyarakat Fakulti Pengajian Islam Tahun 2001 2004 2004 2005

5. 6.

2006 2007

3

Sejarah kerjaya : Bil. Pengalaman kerjaya 1. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Chebong Jerantut, Pahang. 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang. 3. Tutor di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 4. Pensyarah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Tahun Jan-Mei 1990 Mac-Mei 1993 19 Sept. 19948 Nov. 1998 18 Nov. 1999sekarang

A. PENGARAHAN DAN PENDIDIKAN

1. Senarai kursus yang pernah dan sedang diajar
Bil. 1. Kod kursus PE2433 PE3463 PM1942 PE2433 PM2043 PY1232 PE3463 PM1942 PM2043 PE2433 PM2032 PM1942 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PY1232 HD1021 PY1222 PM2043 PY1232 HD1011 PM3313 PY1232 HD1021 PM3313 PM2043 PM3313 Nama kursus Penyeliaan / Penasihatan Akademik Ilmu Organisasi Dakwah Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Kepimpinan dan Pengurusan Islam (PJJ) Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Metodologi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid I Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Bimbingan Saudara Baru Tahun 2000-2008 -2000-

2.

-2001-

3.

-2002-

4. 5.

-2003-

-2004-

6.

-2005-

7.

-2006-

8.

4
PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam -2007-2008-2009-

9 10

2. Senarai beban pengajaran mengikut sesi. Sesi 1994/1995 Semester II [Tutorial] 1995/1996 Semester I [Tutorial] Semester II [Tutorial] 1996/1997 Semester I [Tutorial] Semester II 1997/1998 Semester I Semester II 1998/1999 Semester I Semester II [Tutorial] 1999/2000 Semester I [Tutorial] Kod/Judul kursus Peringkat kursus Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Jum. jam/m inggu 6 6 6 6 6 6 4 3 6 Jumlaj jam/se mester 84 84 84 84 84 84 56 42 84 Bil. pelajar 95 80 81 80 90 87 75 42 85

PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ2832 Dakwah Islamiah II PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ1962 Dakwah Islamiah I Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) PZ1962 Dakwah Islamiah I PE1433 Pengantar Kepimpinan Islam PE1453 Masyarakat Islam

Semester II [Tutorial]

PE2523 Metodologi Dakwah : Teori dan Praktik PE1423 Jihad : Teori dan Pelaksanaan

5
PZ1243 Dakwah Islamiah 2000/2001 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PZ1243 Dakwah Islamiah PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) 2001/2002 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 3 2 2 7 2 3 1 5 2 1 2 3 5 2 3 1 2 42 28 28 98 28 42 14 70 28 14 28 42 18 70 28 42 14 28 50 22 22 115 36 36 75 75 16 16 36 36 66 85 41 41 30 30

6 Pembangunan (Liberal) [Kuliah] [Tutorial] 2002/2003 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] 2003/2004 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 4 2 3 1 5 1 4 2 3 2 3 1 5 2 3 1 24 56 28 42 14 70 14 56 28 42 28 42 14 70 28 42 14 122 60 30 30 71 71 50 50 38 38 36 36 150 75 36 36 250 .

7 Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1222 Metodologi Dakwah HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1022 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru [Tutorial] 2004/2005 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2005/2006 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] Semester II [Kuliah] Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pusat KoKurikulum Fakulti 6 2 3 1 5 2 2 1 6 4 2 2 3 1 5 2 2 84 28 42 14 70 28 28 14 84 4 14 28 42 14 70 14 28 90 36 36 250 75 26 26 280 90 43 196 36 36 250 75 200 32 .

8 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2006/2007 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2007/2008 Semester I [Kuliah] PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1011 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Fakulti 2 1 6 2 2 2 3 1 5 4 2 2 2 1 6 2 2 28 14 84 10 24 28 42 14 70 8 14 28 28 14 84 10 28 32 250 90 100 200 36 36 250 75 208 200 32 32 250 90 200 30 .

9 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2012 Ilmu Pidato dan Debat PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti 3 1 5 4 42 14 70 8 30 250 75 208 Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2008/2009 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2 2 1 6 2 3 1 5 4 28 28 14 84 28 42 14 70 8 32 32 250 90 200 35 30 30 203 75 483 Semester II [Kuliah] [Tutorial] 2 2 28 28 29 29 .

Nilai.10 Baru [Kuliah] [Tutorial] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam Fakulti Fakulti 1 5 14 70 180 75 3. Amin [P42659] Sendiri Sendiri 2004 2009 Sedang maju Sedang Maju Prasiswazah : . Sendiri Sedang maju 4. Keseragaman Program Bimbingan Saudara Baru di Agensi-agensi Dakwah di Negeri Johor. Sendiri Lulus 3. Sendiri 2004 6. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] Muhamad Amar bin Mahmad [P27802] Sendiri 2004 Sedang maju Lulus 5. Anuar [P17477] Rosmani binti Hussin [P22520] Noraizan binti Abdul Ghani [P23526] Status selia Sendiri Tahun 20002002 20022004 2003 Status Lulus 2. 7 Nik Rosmawati Yusoff [P27809] Amar Sidique Mohd. Pendekatan Dakwah terhadap Pekerja Remaja Kilang Ingress Corporation Bhd. 1. Pascasiswazah : Bil. Senarai Tesis / Disertasi / Latihan Ilmiah yang Telah dan Sedang diselia. Pendekatan Dakwah Keluar PERKIM dari tahun 1999 . Negeri Sembilan. Tajuk Tesis peringkat Sarjana Pemahaman Islam di kalangan Saudara Kita di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Agama Islam Pahang.2004 Saudara Baru di Negeri Sembilan:Tinjauan Terhadap Dorongan dan Cabarannya Nama pelajar Shakirah binti Mohd. Modul Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Kelantan.

2. 3. Yan Kedah Darul Aman. 8. Kurikulum Pendidikan Saudara Baru : Kajian di Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) 11. Pelaksanaan Sistem Muamalah dan Pentadbiran Islam di Kalangan Kakitangan Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 5. 7. Pengurusan dan Pembelaan Hak Anak-anak Yatim : Satu Kajian di Rumah Budi. Tajuk Projek Ilmiah 1. Terengganu. Pemahaman Dakwah di kalangan Masyarakat Kampong : Kajian Kes di Kampong Ayer Chanal.11 Bil. 9. Penerapan Nilai-nilai Murni di kalangan Pelatih-pelatih Pusat Serenti : Kajian Khusus di Pusat Serenti Wanita Kemumin. 6. Peranan Wanita dalam Usaha Penyebaran Dakwah Islamiah : Tinjauan Khusus Wanita Jamaah Islah Malaysia (JIM) 4. Bhd. Penerimaan Islam oleh Masyarakat Cina : Satu Kajian Kes di Kampong Tirok. 10. Sistem Pendidikan PERKIM dan Keberkesanannya terhadap Saudara Baru : Kajian Khusus di Kelantan Darul Naim. Kuala Terengganu. Pengkalan Chepa. Pelaksanaan Dakwah Bil Hal dan Keberkesanannya Terhadap Golongan Pekerja : Kajian di Organisasi Dakwah Fitrah Perkasa Sdn. Pembangungan Insan dalam Nama pelajar Azita binti Abdullah [A55181] Easah Ibrahim [A55199] Siti Rafidah Hassan Basri [A55390] Nor Azian Mahyudin [A60657] Tahun 2000 Status Lulus 2000 Lulus 2000 Lulus 2001 Lulus Norjan Andul Muin [A61125] 2001 Lulus Manisah Mustapha {A65469] 2001 Lulus Ruhani Ismail [A65557] 2001 Lulus Zarini Yusof [A65608] 2001 Lulus Muna Fahmi Mansor [A66077] Normohamad Khalim Miswan [A67795] Mohamad Zabidi Kamaruddin [A67394] 2001 Lulus 2002 2002 Lulus Lulus Fadzilah Mustapha 2002 Lulus . Kelantan. Tanah Merah. Institut Latihan Islam Malaysia : Kajian terhadap Pusat Pengajian Pengurusan Hal Ehwal Islam dalam membentuk Profesionalisme Imam-imam. 12. Remaja Sebagai Sasaran Dakwah : Bagaimana Kaedah Mendekatinya : Kajian Kes di Mukim Ketil.

Perkahwinan Campur dan Kesannya dari segi Pengahayatan Nilai-nilai Islam : Satu Kajian di Daerah Hulu Langat. Pengurusan dan Pengagihan Zakat : Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM0 Kepimpinan Tuan Haji Hassanuddin bin Muhammad dalam Kegiatan Dakwah di Temerluh. Selangor. Pahang. Majlis Agama Islam Melaka. 2003 2003 2003 Lulus Lulus Lulus 20. Unit Saudara Kita. Peranan JHEOA dalam membimbing Saudara Baru : Kajian di JHEOA Gua Musang. Keberkesanan Modul : Satu Kajian Kes di Fitrah Perkasa Sdn. Kesan Perkahwinan Campur terhadap Pemahaman Agama [A72110] 13. Kelantan. 21. 18. Hasmida Saidi [A72130] Norazlina Saian [A72242] 2002 2002 Lulus Lulus 15. Pengalaman Beragama Saudara Baru Sebelum dan Selepas memeluk Islam : Kajian di PERKIM. Irdawani Zakaria [A77700] Muhamad Amar Mahmud [A77752] Khaidir bin Othman [A77712] Norizan binti Abdul Wahab [A80493] Nor Aisha binti Hamzah [A82745] Siti Aisah binti Ali [A82855] 2003 2003 2004 Lulus Lulus Lulus 23. Bhd. Metodologi Dakwah melalui Aktiviti dan Kurikulum Saudara Baru di Jabatan Agama Johor. Bimbingan Saudara Baru Cina di Johor : Kajian Kes di MACMA Cawangan Johor. Zulkifli Hussin [A72357] Mohammad Anizu Mat Nor [A74112] Azizul Azra Abdul Razak [A74079] Norhud’in binti Danu @ Dadoo [A74131] Aniza Aziz [A77651] 2002 Lulus 16. Hulu Langat. Kesan Perkahwinan Campur dalam Meningkatkan Kefahaman islam Saudara Kita di Daerah Gombak. Kurikulum Bimbingan Saudara Baru. 2003 Lulus 17. 2004 Lulus 24. 22. 2004 Lulus 25. 2004 Lulus . 19. 14. Bimbingan al-Quran Saudara Baru di Sabah : Kajian Kes di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah.12 Membentuk Sahsiah Para Belia : Kajian di Unit Kaunseling dan Kerohanian IKBN Dusun Tua. Selangor. Pandangan Peniaga-peniaga Cina terhadap Kepimpinan Islam di Kelantan.

Zainizan Hussain [Y12817]-PJJ Atiqah Wajihah binti Osman [A87598] 2004 Lulus 34. Wan Rosliza Wan Mohammad [Y12807]PJJ 2004 Lulus 33. Besut. Siti Rohani binti Yahya 2005 Lulus . Kelantan. Rozlin binti Mat Hussin [A89981] 2005 Lulus 36. Kelantan. 29. 2004 2004 Lulus Lulus 32. Kelantan. Terengganu. Sungai Petani Kedah (PUSBA). Gejala Samseng di Sekolah Menengah : Kajian di Bandar Tanah Merah. Kefahaman Menutup Aurat di kalangan Pelajar Perempuan : Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Amat Pasir Putih. Kota Bharu. 31. Kepentingan Kahwin Campur dan 26. Terengganu.13 Islam di kalangan Saudara Baru : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru Sungai Petani. Kedah. Cabaran Wanita Bekerjaya Saudara Baru dalam Meningkatkan Kefahaman Islam : Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam. Pengalaman Beragama di kalangan Saudara Bru Cina : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru. Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak Murid : Kajian di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Nyireh. Pengkalan Chepa. Kelantan. Keberkesanan Kaedaj Penulisan Jawi Baru di Sekolah Rendah : Kajian di Sekolah Kebangsaan Kelantan. Salmah binti Yaacob [Y15245]-PJJ Che Rohaizan Che Shaffaii [Y15178]-PJJ Mohamad Husnin @ husni bin Husin [Y15125]-PJJ Mazlan bin Awang [Y15124]-PJJ Norma binti Awang [Y13756]-PJJ 2004 Lulus 28. Penguasaan al-Quran di kalangan Murid Sekolah Rendah Tahap Dua : Kajian di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I Kota Bharu. Pemahaman Konsep Bid’ah di kalangan Masyarakat di Kemaman. Cabaran Saudara Baru dari sudut Bimbingan : Kaian di Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). Zarinah binti Sezali [A82913] 2004 Lulus 27. Peranan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam mengagihkan Zakat kepada Saudara Baru. 2005 Lulus 35. 2004 2004 Lulus Lulus 30.

42. . Wan Rahman Wan Ahmad [A95678] 2006 Lulus 44. Keberkesanan Kahwin Campur dan Kahwin Sesama Saudara Baru dalam Penghayatan Islam : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan. Peruntukan Zakat dan Kebajikan Saudara Baru di Negeri Kedah. Fazli bin Hamidon [A103814] 2007 2007 2007 2007 2007 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus. Johor. Cabaran Saudara Baru Cina Terhadap Penerimaan Islam : Kajian di Negeri Johor. Mohammad Sharifuddin bin Din [A95287] Hafazah binti Ahamad Afandi [A100746] 2006 Lulus 45. 2007 Lulus 46. 39. Perak. [A90010] Azlina binti Mohd Zait [A92215] Noor Elyana Mohd. Kefahaman dana Ajaran Amalan Islam kalangan Saudara Baru Masyarakat Siam di Kelantan : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. 50. Selangor. 48. 47. Norazlin binti Mustapar [A95403] 2006 Lulus 43. 41. Bangi. Pengurusan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Darul Ukhuwwah. 40. Terengganu Pengurusan Saudara Baru : Kajian di Sarawak. Peruntukan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor. Pembinaan Da’i menerusi Kecemerlangan Pengurusan Diri : Kajian di al-Farabi Consultant and Management. Pengurusan Agihan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Daerah Pengkalan Hulu.14 Pengaruhnya terhadap Dakwah : Kajian terhadap Saudara Baru Cina di Kuala Lumpur. 49. Sikus [A97866] Salwani Omar Baki [A95629] Mashriyah binti Shahabudin [A95514] Norazieah Mat Jaafar [A95580] 2005 2005 2006 2006 2006 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus 37. 38. Pendekatan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Besut. Keberkesanan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru daripada aspek Pelaksanaan Ibadah Solat dan Puasa : Kajian di Daerah Mersing. Syarifah Rokiah Samani binti Mahasan [A100870] Iskandar Zulkarnain bin Arani [A100914] Norhafizah binti Musa [A100986] Nur Athiroh Masyaa’il Tan @ Tan Ai Pao [A103797] Mohd. Konsep Budaya Kerja Total Quality Management (TQM) dalam Pelaksanaannya dalam Organisasi : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Prosedur Pengislaman Saudara Baru : Kajian di Negeri Perlis. Persepsi Masyarakat Cina NonMuslim terhadap Saudara Baru Cina : Kajian di Kajang.

Azmi [A112477] . Ishak [A106338] Zainab Abd. 61. 56. Bahagian Dakwah. Masalah Dan Cabaran Nurul Ain Binti Sunif Pengurusan Kelas Bimbingan [A104033] Saudara Baru: Satu Kajian Di Unit Ukhuwah. 2008 Lulus Yunus [A106145] Nor Sakinah Wan 2008 Lulus 54. Zakiah [A113125] Muhammad fauzee 2009 Saidin [A116105] Shahnizam Othman 2009 2009 Nordin 2009 Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju 59. Ahmad Zainab Faiz Ahmad Razali 2009 2009 Ubaidah [A111378] [A111677] Kazman [A111927] Mohd. Wahab Sain 2008 2008 Lulus Lulus 55. 62. 60. Kegiatan Pendidikan Lain Norhafizah Mohamad 51.15 Johor. 2008 Lulus 52. 2008 Lulus 53. 58. Putrajaya MACMA:Sumbangan dan Kepentingannya kepada Saudara Baru Cina Sedang dalam proses mencari tajuk 4. [A104037] Nor Hidayah [A109937] 57. Jabatan Agama Johor Keberkesanan Dakwah Saudara Dayang Bahyia Binti Kita Bagi Masyarakat Suhaibun [A106370] Kadazan/Dusun: Suatu Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Aktiviti Penghayatan Islam dalam Kalangan Saudara Baru:Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Langat Peranan Penggerak Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Saudara Baru Orang Asli di Negeri Kelantan Prosedur Memeluk Agama Islam Saudara Baru Negeri Perak Karenah Birokrasi di Jabatan Agama Islam Selangor dan Kesannya kepada Saudara Baru:Kajian Kes di Sabak Bernam Metode dan Kesan Dakwah kepada Saudara Baru di Daerah Kuala Selangor Tahap Kefahaman Saudara Baru Terhadap Bimbingan Fardhu Ain:Kajian di Pejabat Agama Daerah Kuala Kerai Kelantan Pengamalan Islam dalam Kalangan Belia Saudara Baru Etnik Sabah di IPTA: Kajian Kes di Lembah Kelang Pendekatan Dakwah Terhadap Saudara Baru:Kajian di JAWI.

Serdang. Ulu Cheka. Pahang. Bukit Manchong. Pahang. Kg. Felda Keratong 3. Sg. N.16 4. Pahang. 8. Pahang Bil. Kg. Penyeliaan Latihan Amali Dakwah Kod / Nama Kursus PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim Tempat Kg. Sembilan. Kuala Mu. 10. 10 15-19 Ogos 2008 [1 minggu] . Perak. Kg. Pasid. Dingkir. 2008 [1 minggu] 2. Jerantut. Siput. 2007 [1 minggu] 1-9 Feb. Kol. Rasau. Pahang. 6 7 11. 2007 [1 minggu] 31 Ogos-3 Sept. Pelajar 13 15 16 15 13 12 10 9 6 7 10 9 Tarikh/Tempoh seliaan 16-21 Julai 1995 [6 hari] 19-25 Julai 1996 [1 minggu] 19-24 Julai 1999 [1 minggu] 2-8 Oktober 20001 [1 minggu] 15-22 Mac 2002 [1 minggu] 27 Disember 20024 Januari 2003 [1 minggu] 27 Jul-1 Ogos 2003 [1minggu] 22-29 Mac 2004 [1 minggu] 14-20 Ogos 2004 [1 minggu] 28 Mac-3 April 2005 [1 minggu] 19-24 Ogos 2006 [1 minggu] 19-24 Feb. Koi. Pahang. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim Kg. Pahang. Kg. Pahang. Gua Musang. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim. Jerantut. Ruai. Kampung Orang Asli Tenggalong. 5. Sg. Kuala Pilah. Kg. Pahang Kampung Orang Asli Sayung Pinang. Kelantan Kg. Cameron Highlands. 1. 9. Felda Gugusan Chini. Kota Tinggi.1 Bil. Terisu. Raub. Rawang. Tasik Chini Pahang. Johor. Muadzam Shah. Perkampungan masyarakat Orang Asli Kampung Gumum. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim 3. Kg. 6. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim. Kampung Mikang. Muadzam Shah. 4. Sg. 7.

4. 6. Penasihat Akademik Pelajar M. Penasihat Akademik Pelajar M. Bil. Pelajar Muhammad Zahir Ghazali [P20470] Mohd. Jerantut. Fadzli Ramli Norehan Ahmad Rahim Mohd. Penyeliaan Latihan Amali Industri Kod/Nama latihan PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri Penilaian Akademik Penglibatan Penasihat Akademik Pelajar M. Tajuk kajian Tahun 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2001 2002 Tempat Temerloh. Kuala Lipis dan Bentong. Aziz Johari Abdullah Wahyu Hidayat Ainuddin Kamaruddin Noraini binti Mohamad Abdul Hadi bin Borham 12 pelajar Prasiswazah FPI 9 pelajar Prasiswazah FPI. Penasihat Akademik Pelajar M.A. 11. 10.A. Pahang. Pahang. 9. Pahang. 2.A. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Nama/Bil. Jerantut. Penasihat Akademik Pelajar M. Pahang. Penasihat Akademik Pelajar M. 8. 5.17 4.A. 5. 6. Pahang. Temerloh. Kuala Lipis dan Temerloh. 7. 1. 3. Penasihat Akademik Pelajar M. 2.2 Bil.A.A. Bera. Pahang.A. Amar Mahmud Aniza Abd.A. Jengka.A. 12.3 Bil. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut.A. Penasihat Akademik Pelajar M. 3. Chenor dan Karak. Penasihat Akademik Pelajar M. pelajar 15 6 6 6 10 5 10 Tarikh dan temph lawatan 15-30 April 2002 [1 kali] 15-30 April 2003 [1 kali] 15-31 Mei 2004 [1 kali] Mei 2005 [1 kali] Jun 2006 [1 kali] Jun 2007 [1 kali] Jun & Ogos2008 [2 kali] . Kuala Lipis dan Raub. 4. 7. 1. Jerantut. Jerantut dan Raub. Jerantut. Maran. 4. Pahang.

Pahang. [lulus] Penghayatan Islam di kalangan Saudara Baru India di Kuala Lumpur. [lulus] Persepsi Masyarakat Melayu terhadap Orang Asli dan Kesannya terhadap Dakwah : Kajian di Felda Gugusan Mempaga Bentong. 15.18 13. 14. Melaka. Pemeriksa Dalam Disertasi Asmah Hassan [P23478] 2005 20. [lulus] Persepsi Pelajar NonMuslim terhadap Agama dan Umat Islam di Universiti Multimedia Melaka. 22. Pemeriksa Dalam Disertasi 2002 17. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] 2004 Encik Ahmad Redzuwan Mohd. [lulus] Aktiviti Pelancongan serta Implikasinya ke atas Umat Islam : Satu Kajian di Banda Hilir. Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pensyarah Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Menyediakan Kertas Cadangan Penawaran Program P’belajaran Berterusan (PPB) – Pengkhususn jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Yunus [K006939] Nik Rosmawati Yusoff [P27809] - 2004 2004 - - 2005 . 21. Pemeriksa Dalam Disertasi Sazelin Arif [P15509] 2002 18. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Pemeriksa Dalam Disertasi 9 pelajar Prasiswazah FPI 6 pelajar Prasiswazah FPI Nur Kareelawati Abdul Karim [P14731] Shahrulanuar Muhamed [P15510] Metodologi Dakwah kepada Saudara Baru : Kajian khusus di Darul Arqam Singapura. [lulus] 2004/ 2005 2005/ 2006 2001 16. 23. Pemeriksa Dalam Disertasi Aisyah Jami’an [P20391] 2004 19.

Negeri Kelantan.A. Pemeriksa Dalam Disertasi Nur A’thiroh Masyaa’il Tan Abdullah [P42328] 6 pelajar Prasiswazah FPI Ahmad Jafri Bahar 2009 27.19 24.A. 2002. Penyelidikan Bil. 200514 Okt. Tajuk 1. Sumber K’wangn UKM UKM 3.PENYELIDIKAN/PERUNDINGAN/PENGEMBANGAN 1. 2008/ 2009 2009 B. 28. Perubahan dan Hala tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam [P/1/2001] Penilaian terhadap Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Hal Ehwal Agama islam Kelantan [PP-013-2004] Persepsi Masyarakat Orang Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Orang Asli Muslim. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. 2008 diterbitkan sebagai buku Hantar Laporan akhir pada 18 Ogos 2004.2003] Fakulti Pengajian Islam UKM [Jul. 2007 2008/9 26. Saudi Safinah Ismail [P38840] Profesional Ustaz (PROTAZ):Pendekatan Dakwah kepada Masyarakat di Malaysia. Siap dijilid. 25. 2002] Status Hantar Laporan akhir pada 29 Nov. Dareah Muadzam Shah [16 Okt. 2006-16 Okt. 2007] UKM 4. Penasihat Akademik Pelajar M. 2006] Negeri Pahang. 2002-Jul. 2002Feb. UKM . Kajian di Kampung Mikang. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik Pelajar M. Pemeriksa Dalam Disertasi Izwah bt. Daerah kota Bharu dan beberapa daerah lain [15 Okt. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang [P/1/2000] 2. Muadzam Tempat Kuala Lumpur dan sebahagian negeri Selangor [Okt. [lulus] Cabaran Psikologi Saudara Baru:Kajian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kuala Lumpur. 2008 diterbitkan sebagai monograf Selesai laporan akhir.

Jilid 8. Pahang. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. 4. 28. 7. Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Kajian Malaysia. Jld. hlm 33-45 Kebangsaan 2. GUP [RM50000] C. Raub. XIX. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Pahang [PP009-2006] Pembangunan Metodologi Dakwah Masyarakat Orang Asli di Malaysia [UKM-PP05-FRGS0006-2006] Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru [R71107] Pembangunan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Saudara Baru Di Sabah Dan Sarawak [UKM-GUPTKS-07-08-073] Keberkesanan Dakwah Masyarakat Orang Asli di Pantai Timur. Ahmad Redzuwan mohd. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia. Antarabangsa 1. Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Jurnal Tasawwur Islam. Pemikir. 3. 2008 : Perkahwinan Campur dan Kepentingannya Kepada Usaha Dakwah. Yunus & Anuar Puteh. Jurnal Islamiyyat. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. 10. Bhd. April-Jun. Anuar Puteh. 6 Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Che Yusoff Che Mamat. Seluruh Semenanjung Malaysia [2007] Wilayah Persekutuan [30 Julai 2007-29 Julai 2008] Sabah dan Sarawak [1/10/2007 30/09/2009] Pantai Timur Malaysia [1/10/2007 30/09/2009] 6. Jurnal YADIM. Jan-Dis 2008. 2002 : Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. Bil. Jilid 7. 2002/2002 : Masjid Sebagai Pemangkin Pembangunan Kebudayaan Masyarakat..20 Shah. Malaysia [UKM-GUPTKS-07-08-075] 5. hlm 135-146. 2. Selesai Menyediakan manuskrip modul Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. 2004 : Pendekatam Dakwah kepada Orang Asli Suku Semai di Kampung Sungai Ruai. Jilid 25. hlm 143-155. 2001 : Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut Perspektif Islam. 2003/2004 : Peruntukan Zakat Asnaf Mualaf dan Kesannya kepada Perkembangan Dakwah. No. Utusan Melayu Berhad Sdn. FRGS [RM26000] MAIWP[RM56000] GUP [RM80000] 8. hlm 190-205. hlm 79-101. hlm 91-109. 2003/2004. Bil.2. Jurnal Bil. Anuar Puteh. Pascasidang / Prosiding . Anuar Puteh. PENERBITAN / PENULISAN 1. Disember. Jurnal Tasawwur Islam. 5. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

2003 : Kajian terhadap Program Pengajaran al-Quran yang Berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Cjinese Muslim Association. Perak. Universiti Brunei Darussalam. 4. Anuar Puteh. Anuar Puteh. Perak.21 Bil. Sazliza Mat Isa & Muhammad Anizu Mat Nor. Yunus. Yunus. 820-827. Tanjung Malim. 5. 10. Anuar Puteh. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Pasid Gua musang Kelantan : Relevensi Dakwah terhadapnya. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 9. Nasir & Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Quran dan al-Hadith. 2006 : Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia. 121-136. Antarabangsa 1. 30-38. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Tanjung Malim. Hlm.). 2007 : Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia. UKM. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Yunus & Anuar Puteh. Izziah Suryani Mat Resad. Ahmad Redzuwan Mohd. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Hlm. Gua Musang Kelantan. Syukri Yeoh Abdullah & Che Rohaizan Che Shaffaii. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. dalam Abdullah Hassan (Pyt). Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Diprosidingkan dalam Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. 233-240. Bangi dan Kerajaan Negeri Sarawak. dalam Farid Mat Zin. dalam Malaysia Internetional Conference on Languages. Serdang. Anuar puteh. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. 2007 : . 3. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo. 60-70. Hlm. Sazliza Mat Isa & Fadzilah Mustafa. Badlihisham Mohd. dalam Zulkiple Abdul Ghani. Penerbit Bersama Pusat Islam UPM dan Unit Bahasa Arab FBMK Universiti Putra Malaysia. Cakera Padat. 2003 : Terjemahan Kosa Kata Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. Kuching. Sarawak. Sham (Dr. Anuar Puteh & Fariza Md. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. 2006 : Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2003 : Kemunculan dan Perkembangan Dakwah Islamiah di Sabah : Perspektif Sejarah. 8. Bangi. 6. 245-262. 2003 : Dilema Budaya Masyarakat Cina dalam Malaysia International Conference on Languages. Hlm. Yunus. Ahmad Redzuwan Mohd. Hlm. 2003 : Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Yunus & Anuar Puteh. Kuala Lumpur. dalam Abdullah Hassan (Pyt). UKM. 11. Diprosidingkan dalam Dakwah Dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia-Indonesia. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Ahmad Redzuwan Mohd. Pasid. Yaakob Matondang (Pyt). Hlm. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Mazlan Ibrahim. Hlm. 2. 403-415. Bangi. 2002 : Aspekaspek Kepimpinan Organisasi Islam menurut al-Quran. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara III : Ketokohan dan Pemikiran Ulama Melayu. Mohd. Universiti Kebangsaan Malaysia. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. Anuar Puteh. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 7. 2003 : Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan dalam Bimbingan Saudara Baru di Malaysia.

UKM.al (Pyt). Hlm. 19. 11. Ahmad Redzuwan Mohd. 50-62. Bangi dan Kementerian Kebudayaan. dalam Ab. Jamaluddin Kassim ed. 2002 : Peranan ibu Bapa Membentuk Remaja Cemerlang Melalui Pendidikan Remaja. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam.22 Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan. 13. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. al (Pyt). Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Peranan dan Strategi. Bandar Jengka. 18. Hlm. Hlm. Penerbit Fakulti Pendidikan. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). Ahmad Redzuwan mohd. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Sains dan Teknologi dan Sains Sosial. dalam Dr. Bangi dan kementerian Kebudayaan. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. 2003 : Implikasi Aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga muslim dari Sudut Dakwah. Che Yusoff Che mamat. Yunus. Halim Tamuri. 2002 : Peranan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Dusun Tua. Kebangsaan Ahmad Redzuwan Mohd. Perana dan Strategi. Hlm. Yunus. Bandar jengka. dalam Dr. dalam Ramlee Mustapha ed. Diprosidingkan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan. Ahmad Redzuwan mohd. Anuar Puteh & Ahamad Redzuwan Mohd. Hlm. Diprosidingkan dalam Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. 15. 2003 : Penyelidikan dan Pembangunan Menurut Perspektif Islam. Hlm. 71-82. Yunus & Anuar Puteh.).al (Pyt). Sintok. Penerbit Fakulti Pendidikan. Yunus & Razaleigh Kawangit @ Muhamat. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. Yunus & Anuar Puteh. 17. Kuala Lumpur. Yunus. Anuar Puteh. Pasid. 33-49. Sazelin Arif. Gua Musang Kelantan. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. 104-114. UKM. Kedah. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. 2002 : Belia dan Tuntutan Berdakwah. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. Jamaluddin Kassim ed. Teknologi dan Sains Sosial. Ahmad Redzuwan. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. Yunus ed. Kajian di Banda Hilir Melaka. Yunus & Anuar Puteh. 103114. Yunus (Pyt). Hlm. al (Pyt. Universiti Kebangsaan Malaysia. Yunus & Anuar Puteh. Kamarulzaman Abdul Ghani (Pyt). Kuala Lumpur. 82-87. Selangor Dalam Aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia. 76-83. Universiti utara Malaysia. Kedah. Sintok. Universiti Utara Malaysia. Hlm. Hulu Langat. Kesenian dan Pelancongan. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Sains. 14. 2003 : Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan Dalam Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2002 : Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam. Hlm. 58-66. Kesenian dan Pelancongan. Kuala Lumpur. 2002 : Pengurusan Dakwah Kepada Orang Asli (Suku Temiar) : Pengalaman di Kg. 12. 16. Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 40-44. .

Hlm. Hlm. 167-169. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. Nasir Omar dan Muda @ Ismail Ab. UKM. dalam Zulkiple Abd. 20. UKM & Sekretariat Penerbit dan Pengedar Buku Islam Malaysia (SPEEDI). Hlm. UKM. Diterbitkan dalam Dakwah dan Etika Politik di Malaysia. Syukri Yeoh Andullah (Pyt). 25-35. al (Pyt). Nasir. Hlm. . Hlm. 21 22. UKM. Sham. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Bhd. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. dalam Zulkiple Abd. 109-118. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Nasir. 5. 2004 : Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat alQuran. Diterbitkan dalam Dakwah Tarekat Tasawuf di Malaysia : Relevansi dan Cabaran. Badlihisham Mohd. Diterbit dalam Isu-isu Kemasyarakatan Islam. Fariza Md. 2003 : Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka Memilih Agama Islam. 182-201. Anuar Puteh. 15-18. 2003 : Halangan yang Terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia. 2. 2005 : Pengajaran. Ideris Endot. Makalah Bab dalam Buku Bil. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. Yunus. Anuar Puteh. Abdul Ghafar Hj. UKM. Hlm. 29-31. dalam Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlihisham Mohd. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Anuar bin Puteh. Zulkiple Abd. dalam Farid Mat Zain (Penyelenggara). 6. 2009 : Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak. Anuar Puteh. UKM. UKM. Yunus. 104-114. Ideris Endot. Harapan. Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn. 2007 : Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. Abdul Ghafar Hj. Don. Yunus. Mohd. 161-163. Diterbitkan dalam Agama dan Perpaduan Kaum di Malaysia. Yunus (Pyt). Makalah 1. Ghani & Ahmad Redzuwan Mohd. Diprosidingkan dalam Pengkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam : Antara Tradisi dan Inovasi. 17-32. Rahman (Pyt). UKM. Faudzinaim Haji Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (Pyt).23 2003 : Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan. Ahmad Redzuwan Mohd. Sham & Anuar Puteh 2009 : Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. Abdul Ghafar Don. Fariza Md.Anuar Puteh. 3. Muadzam Shah. Fakulti Pengajian Islam. 2005 : Konsep Kuasa Politik Negara (daulah) dan Perkembangan Dakwah. Hlm. & Ahmad Redzuwan mohd. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Realiti & Cabaran. & Ahmad Redzuwan Mohd. dalam Jaffary Awang. Ghani & Mohd. Anuar Puteh. Penerbit Pusat Islam. Pahang Darul Makmur. dalam Khadijah Abdul Razak ed. Don. Mazlan Ibrahim & Anuar bin Puteh. 20-31. Ghani. Penerbit di Fakulti Pengajian Islam. Hlm. 3. (Pyt). Hlm. 4. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Hlm. Diterbitkan dalam 35 Tahun Fakulti Pengajian Islam Membina Kecemerlangan. Diterbitkan dalam Masa Depan Saudara Baru. 2005 : Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru dalam Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Malaysia. Anuar bin Puteh.

2003. 2008 : Pola Penyelidikan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam.s. 3. Anuar Puteh (Pyt). 8. Zulkiple Abd. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. . 242 m. Jilid 23. Anuar Puteh (Pyt). Jurnal Islamiyyat. 2003.s. Ahmad Redzuwan Mohd. Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia. Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar Puteh. 118-129. Abdul Ghafar Hj. Diterbitkan dalam Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Anuar Puteh (Pyt). Yunus. 2. Dakwah dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia Indonesia. 5. Hlm. Fakulti Pengajian Islam. dalam Fariza Md.s. UKM. UKM. Buku Karya Asli Bil. Jilid 23. Bangi. 2. Siti Rugayah Hj. Dakwah kepada Masyarakat Muslim di Malaysia. dalam Mazlan Ibrahim & Kamarudin Salleh (Pyt). Anuar bin Puteh & Abd. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Yunus. Anuar Puteh. Anuar Puteh (Pyt). Ghafar Don. 137 m. Hlm. Jurnal Islamiyyat. 2004 : Islam dan Saudara Kita. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm. Bangi : Fakulti Pengajian Islam. Bangi : Pusat Kembangan Pendidikan. 98 m. 5. 63-71. Suntingan 1.s. UKM. 2002. 2001 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (Pyt).s. Ghani & Anuar Puteh. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2005 : Perkahwinan Campur di kalangan Saudara Baru di Daerah Hulu Langat. Fakulti Pengajian Islam. UKM Bangi. 3. 4. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. UKM. 4. 144 m. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Talib (Pyt). Selangor. 9. Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar bin Puteh. 2003. Diterbitkan dalam Islam Pasca Kemerdekaan. UKM. 65 m.s. 5 Zainab Ismail. 2008 : Bimbingan Al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang.. Sham. 140 m. Buku 1. 2003. Bangi.. Tiek & Othman Hj. Anuar Puteh (Pyt).s. 14-24. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.. Bangi : Pusat Pengajian Jarak Jauh.s. Anuar bin Puteh & Norazlina Saian. Suntingan Bil. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.s. Don. 242 m. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor dengan kerjasama Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 52 m. 4. 220 m. 151 m. 2008 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam.BHD. 2008 : Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan. Jilid 23. Jurnal Islamiyyat. 2004. Ideris Endot & Anuar Puteh.. Penerbit Karisma Publications SDN. dalam Siti Rugayah Hj.s.24 7.. Bangi : Fakulti Pengajian Islam.s.. 6. Bangi. 159 m. Diterbitkan dalam Dakwah dan Kaunseling di Malaysia. Anuar Puteh (Pyt). 2006 : Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru. UKM. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. Yunus & Anuar Puteh.

Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 11.. 9.al (Penyusun).. Anuar Puteh. 7-8 Ogos 2000. 2005.s. 700 m. 2006. 9 m. Anuar Puteh et. Cabaran-cabaran Getir dalam Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. Anuar Puteh. Nasir.s. UKM. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 18 Ogos 2004.al (Pyt). 2007. UKM. 18 m. Fakulti Pengajian Islam. Abdul Ghafar Hj. 2007.s. Laporan 1. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III. 2000. Abdul Ghafar Don. 2.. Fakulti Pengajian Islam.s. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. 2001. 3. Bangi. Anuar Puteh et. Ghani. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 29 November 2002. Zainab Ismail.s.25 7. 27-29 Julai 2001. Abstrak Pameran Poster Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi.. Anuar Puteh. UKM. Fakulti Pengajian Islam. 2003 Bimbingan Saudara Baru.. UKM dan Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Bilik Jumaah. Anuar Puteh et. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 25-26 Jun 2001. Laporan diserahkan kepada MAIWP pada Ogos 2008. Ghani & Anuar Puteh. 10. Indriaty Ismail & Anuar Puteh (Pyt). Yunus & Abdul Halim Tamuri.al (Pyt). 374 m. Zulkiple Abd. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. Anuar Puteh et. Fakulti Pengajian Islam. Bangi.s.. Prosiding Kolokium Siswazah Fakulti Pengajian Islam Siri III 2007. 2002. Manuskrip Bil. Anuar Puteh. Fakulti Pengajian Islam. Perubahan dan Hala Tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam. Bilik Jumaah. . Abstrak Tesis Doktor Falsafah dan Sarjana Fakulti Pengajian Islam. 2000.s. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 5. Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina. 11 m. Hilton Hotel. 2. Fakulti Pengajian Islam. Mazlan Ibrahim & Anuar Puteh. 4. Fakulti Pengajian Islam. Buku.. 18 m. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. 460 m.. Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat al-Quran : Sejauhmanakan Ianya diterima. Don.s. Zulkiple Abd.s. 7. Bangi. Manuskrip 1. Bangi. 17-19 Ogos. UKM. Kertas kerja dibentangkan dalam International Seminar Da’wah and Sufi Order. Laporan Teknik / Laporan Akhir Penyelidikan / Laporan Akhir Perundingan Bil. Ahmad Redzuwan Mohd. 3. 6. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian. 2008. UKM. 2002. 2002. Badlihisham Mohd.s. 600 m. UKM. anjuran Fakulti Pengajian Islam. Seremban.. UKM. Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Muslim UKM-MAIWP. 70 m.al (Pyt). 31 m. UKM. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. anjuran Masjid UKM. Anuar Puteh dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. UKM. 8. Konsep Kuasa Politik Negara (daulah : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah.. Dewan Persidangan Masjid UKM. 2008. Anuar Puteh.

Bilik Jumaah UKM. anjuran Fakultas Dakwah. Fakulti Pengajian Islam. Zainab Ismail (Prof.. 23-26 Ogos 2005. Nur Athiroh Masyaa`il Tan Abdullah. Kertas kerja Seminar Dakwah. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Fakulti Pengajian Islam. 20 Ogos 2002. Razaleigh Muhamat@Kawangit & Rosmani Husin. 2005 : Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman Masjid UKM. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Zulkiple Abd. 2008 : Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi. Kertas kerja Seminar Dakwah. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Surabaya Indonesia. Anuar Puteh . 8-9 Ogos 2005. 24 Januari 2008. 2005 : Kesan Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. UKM. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Yunus. Kertas kerja Bicara Dakwah (Bicara Siswa) anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.. 21-25 Ogos 2004. UKM.s. Fariza Md. 12. Surabaya Indonesia. 2002 : Pendidikan Dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui Konsep al-Tazkiah dalam Pembentukan Peribadi Insan. Nasir. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Fakulti Pengajian Islam. Badlihisham Mohd. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. 2005 : Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam. 7. Ahmad Redzuwan Mohd.. anjuran Fakultas Dakwah. Sistem dan Modul Pengajaran & Pembelajaran Saudara Muslim (SMPPSM). Kertas kerja Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia.250 m. UKM. UKM. 11. Sham . Fakulti Pengajian Islam. UKM. Razaleigh Muhamat @ Kawangit.). Ghani. 2008 : Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK. Residence Hotel UNITEN Bangi. Fakulti Pengajian Islam. 2004 : Ransangan sebagai Refleksi Masalah Hidup Beragama Saudara Baru. 23 m. 21-25 Oos 2004. Residence Hotel UNITEN Bangi. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah.s. anjuran Fakulti Pengajian Islam. Madya Dr.s. UKM. Abdul Ghafar Hj. 8. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd.. Tulisan dalam Media Massa / Majalah Popular . Anuar Puteh. Nasir. 19 m. Fakulti Pengajian Islam. Padang Indonesia. Zulkiple Abdul Ghani (Prof. UKM. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Bilik Seminar 1 FPI. 23-26 Ogos 2005. Yunus & Abdul Halim Tamuri. Madya Dr. 9 m. UKM. UKM. 8. 2004 : Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Padang Indonesia. Don. Anuar Puteh & Badlihisham Mohd. 13 14. Kerohanian dan Qiadah. Fakulti Pengajian Islam. 9.s. anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Anuar Puteh. Kerohanian dan Qiadah. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kertas kerja Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III. Bilik Jumaah. 24 Januari 2008.Modul/Buku. 2005 : Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah.) & Anuar Puteh. Anuar Puteh. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 28 September 2005. 15. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.26 6. 10. anjuran Fakulti Pendidikan.

Jabatan Pengajian Dakwah Dan Tempat Pusat Islam Malaysia UKM Tarikh 7-8 Nov. Ibadat Puasa Landasan Terbaik Mentarbiyah Diri. 3. Islam menggalakkan Pelancongan. Balasan Penderhaka Ibu Bapa dipercepat. 6. 3. Pengurusan. 1994 17 Ogos 1999 Status Peserta (wakil Jabatan) Urusetia/ Peserta 2. Amalan Menyambut Aidilfitri. Tujuan Pelancongan dalam Islam. Etika Iklan menurut Perspektif Islam. Adab Pengembaraan menurut Islam. Seminar/Tajuk Kertas kerja Seminar Antarabangsa Warisan Islam di China Seminar Kebangsaan Dakwah Dan Gerakan Islam Alaf Baru Tenik Mengumpul Data dalam Seminar Penulisan Latihan Ilmiah Kepentingan Saudara Baru Cina dalam Konteks Penganjur Jabatan Perdana Menteri Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Enam perkara perlu dijauhi ketika menyambut Aidilfitri. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. 5. PENYERTAAN SEMINAR DAN SEBAGAINYA Bil. UKM 26 Julai 2000 Setiausaha Seminar/ Pembentang . 4. 9. Keluaran Berita Harian Berita Harian Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Tarikh 11 November 2000 20 September 2001 21 September 2001 12 November 2003 20 November 2003 16 Disember 2003 17 Disember 2003 2 Januari 2004 20 Januari 2004 27 Februari 2004 2 Mac 2004 25 Mei 2004 3 November 2005 5 November 2005 24 Oktober 2006 D. FPI. Berpuasa Melatih Fizikal dan Spiritual. 2. UKM. 7. 10. UKM. 15. Sistem Pengurusan Cemerlang Jamin Kejayaan di Dunia Akhirat. Tajuk 1. Petua bagi Keberkesanan Kepimpinan. 11. Tauhid paksi utama Pengurusan Islam. Mencapai Matlamat Pengurusan yang diredahai Allah. UKM 12 Februari 2000 Pembentang 4.27 Bil. 12. FPI. pekerja harus utama kebenaran 8. 1. Larangan di Aidilfitri 14. 13.

UKM UKM 10. UKM. UKM Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM Fakulti Pengajian Islam. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Seminar Berkala FPI. FPI. UKM Kelab PERKIM UKM dan Ikatan Studi Islam UKM Fakulti Pengajian Islam. UKM dan Jabatan Perpaduan Negara Malaysia UKM UKM 15 Ogos 2000 31 Okt. FPI. 11. UKM UKM 9 Disember 2000 18 Disember 2000 10 Januari 2001 Peserta Peserta (wakil Jabatan) Pembentang 12. FPI.28 Dakwah Islamiah dalam Bicara Dakwah Bulanan III Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Halangan yang terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia dalam Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. 9. 2000 25 nov. 6. FPI. UKM 7-8 Ogos 2000 Penolong Setiausaha/ Pembentang 5. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka memilih Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Agama-agama Masyarakat Malaysia. 2000 15 Nov. UKM. Seminar mengenai Harta Intelek dan Paten. 7. Simposium Laksamana Cheng Ho. UKM 13. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. FPI. Konsep Kuasa politik Negara Kepimpinan. Jabatan Pengajian UKM 25-26 Jun 2001 Urusetia/ Pembentang . UKM. 2000 Pengerusi Sidang Peserta (wakil Fakulti) Pengerusi Sidang Pembentang 8. UKM Jabatan Usuluddin.

UKM dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara UiTM Cawangan Jengka. FPI. UiTM. Pengurusan Dakwah kepada Orang Asli Suku Temiar : Dakwah Dan Kepimpinan. Medan Indonesia 15 Ogos 2000 5-7 Nov. Pahang Century Mahkota. 18-21 Mei 2002 Setiausaha seminar/ Pembentang 18. Hotel. Kelab PERKIM UKM dan Masjid UKM Masjid UKM 27-29 Julai 2001 Pembentang 15. Cabaran-cabaran getir dalam kehidupan beragama Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Seminar Islam di Pusat-pusat Pengajian Tinggi Asean ke-3 Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam aspek Bimbingan Saudara Baru di Malaysia dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia. Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. FPI.29 (Daulah) : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang . Hotel Vistana. Cawangan Jengka. 16. Pahang Hotel Vistana Kuantan. UKM dan Kerajaan Negeri Melaka Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. UKM. 14. Melaka Hotel Garuda. Fakulti UKM Pengajian Islam Fakulti Pengajian Islam. Kuantan Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang 19. 2001 Peserta Urusetia/ Peserta 17.

12-13 Ogos 2002 Pembentang 22. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos 2002 Pembentang 24. UUM. Kelantan dan Pengenalan Kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. Seminar Kebangsaan Sains. Pasid Gua Musang. Aspek-ASoek Kepimpinan Organisasi menurut al-Quran dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu alQuran dan Hadis. Pahang. Sekolah Pembangunan. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. Pusat Islam UPM dan Fakulti Bahasa Moden dan Kemanusiaan UPM Sekolah Pembangunan UUM. UKM dan Seremban 17-19 Ogos 2002 Urusetia/ Pembentang . Teknologi : Ke arah Pembangunan Negara. Tafsiran Sufi terhadap ayat-ayat al-Quran : 20. Peranan dan Strategi. Kuantan Pahang UPM 27-28 Mei 2002 Pengerusi Sidang 21. Belia dan Tuntutan Berdakwah dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. Fakulti Hilton Pengajian Hotel. Peranan IKBN Dusun Tua. Hotel Vistana. UiTM Cawangan Jengka. Hulu Langat Selangor dalam aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia & NGO dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu.30 Pengalaman di Kg. Peranan dan Strategi. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos2002 Pembentang 23. Islam.

31 Sejauhmana ianya diterima dalam Internetional Seminar Da’wah and Sufi Order. 2003 Pencatat Pembentang . UKM UKM 23 Januari 2003 Pembentang 28. UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 25. Putrajaya Sunway Lagoon Resort Hotel. 26. Fakulti Pendidikan UKM. Penyelidikan dan Pembangunan menurut Perspektif Islam alam Wacana Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Fakulti Pendidikan. Kemunculan dan Perkembangan Dakwah di Sabah : Perspektif Sejarah dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan ulama dan Tokoh agama Borneo. HEP UKM & Pusat Islam UKM UPM 30. UKM UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 27.-2 Okt. Petaling Jaya 19 Julai 2003 30 Sept. Kushing. Seminar Penghayatan Islam UKM-JAKIM Dilema Budaya dalam kehidupan masyarakat Cina Islam dalam International Conference on Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Fakulti Pengajian Islam dan Kerajaan Negeri Sarawak Holiday Inn. Peranan Ibu bapa membentuk Remaja Cemerlang melalui Pendekatan Islam dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Pendidikan dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui konsep al-Tazkiyah dalam Pembentukan Peribadi Insan dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Sarawak 14-15 Julai 2003 Urusetia/ Pembentang 29. Bilik Senat. Auditorium Masjid Putra.

Gua Musang. UPSI dan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2003 Pembentang 34. 2003 Pembentang 32. UPSI & Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2-4 Sept. Kelantan dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 Budaya Hedonisme : Corak dan Kesannya kepada Pembangunan Masyarakat dan Negara alam Wacana Pemikiran dan Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Gua Musang. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. UPM Sunway Lagoon Resort Hotel. Pasid.32 Languages. Jabatan Pengajian UKM 27 Ogos 2003 Urusetia/ Pembentang . Kajian terhadap Program Pengajaran alQuran yang berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Chinese Muslim Association dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9.-2 Okt. Pasid. Terjemahan Kosa Kata Bahasa Orang Asli Suku Temiar : Kajian di Kg. Fakulti Pendidikan UKM UKM 21 Ogos 2003 Pembentang 35. Petaling Jaya 30 Sept. 2003 Pembentang 33. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Kelantan : Relevansi Dakwah terhadapnya alam Interntional Conference on Languages. Kepentingan Perkahwinan 31.

2-3 Sept.33 Campur di kalangan Saudara Baru : Kajian Pengenalan di Daerah Hulu Langat Selangor dalam Bicara Dakwah Bulanan IV (Siri III). UKM dan Kementerian Kebudayaan. Seremban 16 Okt. Kesenian dan Pelancongan. FPI. Bangi. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 2004 Peserta 21-25 Ogos 2004 Pembentang . Bilik Seminar Siswazah. Bangi. UKM Hotel Equatorial. FPI. Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM dalam Seminar Antarabangsa Agam Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 2003 Urusetia/ Pembentang Hotel Equatorial. UKM Surabaya. 2003 Pembentang 39. Kesenian dan Pelancongan Fakulti Pendidikan. Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke III Bicara Dakwah Dakwah dan Kepimpinan.UKM Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Indonesia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM dan Kementerian Kebudayaan. Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan dalam Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Implikasi aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga Muslim dari sudut Dakwah : Kajian di Banda hilir Melaka dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. 2-3 Sept. 2003 Urusetia/ Pembentang Riyal Adelphi. 38. 37. FPI. 40. FPI. UKM 36. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945.

Hotel Equatorial Bangi UKM 5 Okt. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Indonesia.34 dan Pembangunan UKM-UNTAG. Peserta dan Pembentang 44. FPI. Rangsangan sebagai Refleksi Masalah hidup Beragama Saudara Baru dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG Seminar Masyarakat Cina dan Perkembangan Islam di Malaysia. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. UKM. peserta dan pembentang IAIN Imam Bonjol. Pusat Uslam UKM dan Kelab IAIN Imam Bonjol. 21-25 Ogos 2004 Pembentang 42. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. Fakulti Pengajian Islam. FPI. UKM 8-9 Ogos 2005 Urusetia. KUIM Surabaya. UKM UKM 12 Ogos 2005 Pengerusi sesi. Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. urusetia dan Peserta. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. FPI 2005. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. 47. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. 46. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam dalam Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III Program Bicara Buku sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. peserta dan pembentang Hotel Equatorial 27 Ogos 2005 Peserta dan Pembentang . Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman di Masjid UKM dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Fakulti Pengajian Islam. 2004 Peserta 43. Keperluan aspek Bimbingan kepada 41. UKM. 45.

35 Saudara Baru dalam Seminar Saudara Baru peringkat Kebangsaan 2005 Kesan Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang dalam Bicara Dakwah (Bicara Siswa). Dewan P’badanan Produktiviti Negara (NPC) Kepala Batas. FPI. 7-8 Ogos 2006 . Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian PERKIM. Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 16 September 2006 Urusetia. UKM 28 Sept. Peranan dan Pengalaman. UKM Bangi 48. Pengerusi sesi. Dewan Canselor. 51. peserta dan pembentang 19-20 September 2006 Peserta dan Pembentang 52. UKM. Fakulti Pengajian Islam. Pusat KoKurikulum. 2005 Pembentang 49. UKM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) Jabatan Usuluddin Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Pulau Pinang. Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang dalam Ndwah Ulama Nusantara III Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia dalam Seminar Serantau Pemikiran Dakwah. 15-17 April 2006 Urusetia. 50. Peranan Masjid dalam Dakwah Saudara Baru dalam Simulasi Pengurusan Masjid I. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pengerusi sesi. Peserta dan Pembentang. Pengerusi sesi dan Peserta. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Universiti Brunei Darussalam (UBD). FPI. Urusetia. UKM dengan kerjasama Kementerian Kesenian. UKM. UBD. Kebudayaan Dewan Solat Masjid UKM (Pusat Islam UKM).

Peserta dan Pembentang 57. Fakulti Pengajian Islam. Peserta dan Pembentang 58. 55. 2006 Peserta. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam FPI UKM. Islam pasca Kemerdekaan. UKM Kelab Rekreasi UKM (Danau Golf). Seminar Kebangsaan Pendidikan KoKurikulum di Malaysia (SKOR ). Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan III. Muadzam Shah. Seminar Pertukaran Agama dan Kesan dari segi Perspektif Syariah dan Perundangan. Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. 7 April 2007 6-8 Julai 2007 Pengerusi Sesi & Peserta. 53. Dewan KUIS. Seminar Antarabangsa Islam di asia Tenggara. Bilik Senat UKM. Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Nov. Majlis Perwakilan Pelajar KUIS dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Lembaga Zakat Selangor. FPI UKM & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).36 dan Warisan. Pusat Kokurikulum UKM. Pahang Darul Makmur dalam Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke4 Kolokium Siswazah Pengajian Islam Peringkat Kebangsaan 2007 Siri III 56. 15 Julai 2006 Peserta 54. Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Julai 2007 AJK Pelaksana. Fakulti Pengajian Islam. UKM Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 29-30 Ogos 2007 AJK Pelaksana & Pengerusi Sesi .

Peserta dan Pembentang 63. Peserta dan Pembentang 60. FPI UKM Wisma JKKR Felda Kratong 3 Muadzam Shah Pahang Jabatan Bilik Senat Pengajian & Bilik Dakwah dan Majlis Kepimpinan FPI UKM UKM dengan kerjasama YADIM 3 Sept. Palace Of Golden Horses Hotel.37 59.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha). Kerohanian dan Qiadah Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi dalam Seminar Dakwah. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Jabatan Dakwah FPI UKM dengan kerjasama Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM dengan kerjasama YADIM Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 10-11 Sept. 5 Ogos 2008 . Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. 2007 AJK Pelaksana. 2007 AJK Pelaksana. 2007 AJK Pelaksana. Islam Hadhari Membangun Masyarakat dalam Seminar Kefahaman Islam Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK dalam Seminar Dakwah. 10-11 Sept.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha). Kerohanian dan Qiadah Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah alGhadamsi alJAKIM dengan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Peserta dan Pembentang AJK Pelaksana & Peserta 64. Peserta dan Pembentang 62. Peserta dan Pembentang 61.

5. 2009 Pembentang & Peserta E. 68. 2008 30-31 Dis. Malaysia dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) World Islamic Call Society (Libya) Jabatan Dakwah FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPS UKM PPPI UKM Selangor Bilik Senat UKM Bilik Senat UKM Hotel Holiday Inn. Kursus SLAB 2. 67. Fakulti Pengajian 4. PPPI UKM Hotel Holiday Inn. 2009 AJK Pelaksana (Setiausaha) & Peserta AJK Pelaksana & Peserta Pembentang & Peserta 66. Penaja Bahagian Latihan UKM. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. Bicara Dakwah KeVII Kolokium Siswazah Pengajian Islam UKM Peringkat Kebangsaan 2008 Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. Melaka 15 Okt. UKM. Bengkel Keberkesanan Pengajaran di Puteri Resort. [11-13 April 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [7-9 Julai 2000] 3. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Pengenalan Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Dialog Bersama S/U Parlimen Kementerian Pendidikan Tempat/Tarikh Bilik Latihan UKM [12-20 Jun 1995] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [21-22 Mac 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) dan Fakulti Pendidikan UKM. Pusat Pembangunan Akademik (PPA). Nama Kursus 1.38 Maghribi:Dakwah dan Media 65. KURSUS YANG PERNAH DISERTAI Bil. 2008 21-23 Jan. Melaka 21-23 Jan. Air .

10-12 Mei 2002] Century Mahkota Hotel. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. [7-9 Julai 2000] UKM [1 Okt. FPI [11 April 2002] Copthorne Orchid Hotel. Bengkel Penyelidikan/Penggunaan Perisian SPSS Sanggar Kerja Penerbit UKM : Dasar dan Hala tuju.39 bawah Penstrukturan Semula SPIT. Bengkel Penulisan Pengajian Islam Bengkel Tatabahasa untuk Sidang Editor dan Penulis. 20. Jabatan Pengajian 6. Taklimat Penerbitan Pensyarah Muda Bengkel Pengajian Siswazah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran PJJ FPI. UKM. Melaka. Bengkel Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam. Penerbit (PPTP) UKM. 7. Latihan Penggunaan Peralatan 10. 12. 16. 19. 13. Sepang. Fakulti Pengajian Islam. 9. Port Dickson [30-31 Mac 2002] Makmal Komputer. FPI. FPI. Fakulti Pengajian Islam Bahagian Sumber Manusia UKM. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. UKM Bengkel Peningkatan Kualiti Sistem Mentor dan Penyeliaan/Penasihatan Akademik. 17. Fakulti Pengajian Islam. Perpustakaan Tun Seri Lanang. 21. Bengkel Pelan Operasian Tindakan Strategik UKM 2000-2020 Bengkel Microsoft Power point Bengkel Pengurusan Peperiksaan Prasiswazah/PJJ Fakulti Pengajian Islam Bengkel Kaedah Penyelidikan dan Penulisan untuk Penulis Muda UKM. 3/2001 Keroh Melaka. 18. . Pulau Pinang. [20 Februari 2002] Hotel Regency. 2002] Studio FPI Islam Fakulti Pengajian Islam. Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM. UKM. [24-26 Okt. [6 Sept. 14. Penerbit (PPTP) UKM. 11. 2001] De Ru Beach Resort Kuantan [29-31 OKt. Fakulti Pengajian Islam. [23 Mei-4 Apr 2001] Makmal Komputer FPI [14 Mei 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [22-24 Jun 2001] Bilik Seminar PPTP UKM [11 Ogos 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [10-11 Okt. 2001] De Palma Inn. 15. 8. [16-18 Ogos 2002] Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM. Fakulti Pengajian Islam dan PPTP UKM. 2000] The Regency Hotel. Kursus Induksi Bil. Penerbit (PPTP) UKM. Port Dickson [16-17 Dis. Penerangan Pangkalan Data dalam Talian. 2001] Bilik Latihan Pejabat Pendaftar. 2002] Bilik Seminar PPTP UKM.

Fakulti Undangundang UKM. JPDK FPI UKM FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPTP UKM 30. 2003] Century Mahkota Hotel. Taklimat Mengenai Universiti Penyelidikan Taklimat Penyelidikan Geran Siswazah Taklimat Penyediaan OBE JPDK FPI UKM Bengkel Hala Tuju FPI UKM Taklimat Penerbitan untuk Pensyarah Muda FPI [23-24 Okt. 23. Pusat Komputer UKM.40 Studio )Kamera dan Editing). 32. 22. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK3) – Kumpulan 5. Fakulti Pengajian Islam UKM. 2003] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [2-14 Jan. Pusat Pembangunan Akademik. . UKM. [11-13 Nov. [17-18 Sept. 33. 24. Fakulti Pengajian Islam. 35. [12-13 Jun 2006] BSS 1 FPI UKM. FPI UKM. 25. Fakulti Pengajian Islam. Selangor. 31. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPA UKM. [28 Ogos 2004] Hotel Coral Paradise Port Dickson. 29. 28. Bengkel Penulisan Akademik dan Ilmiah. Fakulti Pengajian Islam. Bengkel Peranan Sidang Editor Jurnal Ilmiah. [5-6 Apr. Bengkel Penyeliaan Latihan/ Projek Ilmiah Pelajar PJJ FPI UKM. [27 Jun 2007] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Julai 2007] Danau UKM [4 Ogos 2007] BSS 1 FPI [22 Ogos 2007] Dakwah dan Kepimpinan. [7 Mei 2003] Fakulti Pengajian Islam. Bengkel Penstrukturan Ilmu Dalaman II FPI UKM. Fakulti Pengajian Islam. 2002] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [11 Januari 2003] Hotel Equatorial Bangi. 26. 2004] Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi. Kursus E-Learning Kursus E-Learning Bengkel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 2004] Pusat Komputer UKM. Melaka. Penerbit (PPTP) UKM. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPP UKM. [24-26 Dis. Fakulti Pengajian Islam. 2004] Makmal Bahasa FPI UKM. 34. Bengkel Retreat Penyelidikan Fundamental RMK 9 Fakulti Pengajian Islam UKM. [11 Mei 2007] BSS 1 FPI UKM. 27. Taklimat Pengluasan Skop ISO Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam UKM. 36. [18 Jun 2007] BSS 1 FPI UKM.

3. Bengkel penyeliaan Siswazah Berkesan Hotel Century Mahkota. Seminar Gerakan Islam Alaf Baru Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Bicara Dakwah Bulanan III Jabatan Pengajian Dakwah dan kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Sempena Pesta konvokesyen ke-28 UKM Fakulti Pengajian Islam Sempena 30 Tahun UKM. 2008] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Dis. 4. 7. JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA Bil. 2008] FPI UKM FPI UKM Kumpulan Penyelidikan Pembangunan Insan dan Tamadun Islam FPI UKM 40. Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. LEMBAGA. 8. Sidang Editor Jurnal Islamiyyat Tahun 1993-2000 1999 1999 2000-2003 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001-2003 . PENYERTAAN PERSATUAN. 39. 2008] Puri Pujangga UKM [31 Okt. Penyelidikan Pembangunan Insan UKM dan Tamadun Islam (PITI) [6-7 Jun 2008] Bengkel Penyelarasan Pengolahan Semula Kurikulum FPI Selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Perbincangan Mengenai Penyelidikan bersama Naib Canselor Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Bengkel Mengemaskini Penstrukturan Dalaman Fakulti Puri Pujangga UKM [21-22 Jun 2008] Bilik Senat UKM [20 Okt. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 9. Kampong Gintong. Ahli Jawatankuasa 2. 2007] Bengkel Penstrukturan Dalaman FPI Hotel Grand (OBE) Continental. 38. Melaka [2-4 Nov.41 37. 6. 42. 41. 11. 43. FPI UKM JPDK FPI UKM JPDK FPI UKM G. Penglibatan 1. 5. Melaka [15-17 Feb. Jerantut. 2008]] Bengkel Pemantapan Kelompok Kelab Danau Golf. 10. Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ahli Jawatankuasa Cenderamata Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Publisiti Setiausaha Persatuan/Lembaga/Jawatankuasa Persatuan Belia Tunas Baru. Pemantauan Kecemerlangan Akademik Pelajar Fakulti Pengajian Islam. Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Pahang.

UKM Persatuan Penduduk Bangi Tiga. 20. 33. UKM Pelancaran Buku Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Pemikiran Dakwah Malaysia-Brunei Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian Islam. 14. 17.42 Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Islam di Pusat Pengajian Tinggi ASEAN III Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke Gagang. Seksyen Tiga Tambahan. 34. Fakulti Pengajian Islam Sempena Minggu Penyelidikan dan 12. 31. 16. 15. 19. 26. Fakulti Pengajian Islam. UKM IT. 23. 27. 21. Sempena 35 Tahun UKM Nadwah Ulama Nusantara III Latihan Amali Dakwah. Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia Seminar Antarabangsa Dakwah dan Tarekat Tasawwuf Nadwah Ulama Nusantara II Seminar Tak Berkala Fakulti Pengajian Islam Majalah Fakulti Pengajian Islam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Pelancongan Khidmat Masyarakat Jabatan Penerbitan Buku dan Hadiah Pelajar Cemerlang Fakulti Pengajian Islam. 25. Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Surau al-Daris. 13. 18. 22. Fakulti Pengajian Islam Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD). 24. Seksyen Tiga Tambahan. Ahli Jawatankuasa Induk (Reportour) Ahli Jawatankuasa Kecil Persembahan Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ketua Ahli Jawatankuasa Tugas-tugas Khas Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Kerohanian Ahli Jawatankuasa (wakil Pemuda) Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Pameran Fakulti Pengajian Islam Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa 2001 2001 2001-2005 2002 2002 2003 2003-2005 2003 2003 2003-2005 2003 2003-2005 2004-2005 2004 2004 2004 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2005 2005 2005 2005 . Fakulti Pengajian Islam. 29. 30. 28. UKM Program Kemahiran Pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM Penerbitan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Seksyen Tiga Tambahan Bandar Baru Bangi Sekolah Agama (Tahfiz Ummah). Fakulti Pengajian Islam. 32. 35.

Bandar Baru Bangi Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun Malaysia-Indonesia Latihan Amali Industri Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam Pameran Poster Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Forum dan Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Surau Abdul Rahman bin Auf Seksyen Tiga Tambahan. 2005 2005 2005 2005-2007 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005. 51. 42. Fakulti Pengajian Islam Penyediaan Proposal Diploma Pengajian islam secara Eksekutif Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 47. 2006 2006/2007 2006 2006 2006/2008 2007 2007-2008 2007 2007 . 45. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian Anugerah Penerbitan Bagi Pemilihan Anugerah-anugerah Khas Kualiti UKM Pendokumentasian Abstrak Tesis dan Disertasi Fakulti Pengajian Islam Perjalanan Sidang Kolokium Siswazah. Nadwah Ulama Nusantara III Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 38. 52. 44. 55. 37. 48. 41. 43. 40. 53. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga 36. 49. Fakulti Pengajian Islam UKM Program Bicara Dakwah Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 46. 54. 39. 50.43 Pelancaran Buku Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Tarbiyah dan Dakwah Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ketua Ahli Jawatankuasa Kertas Kerja Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa ISO Prasiswazah Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Seminar Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan.

UKM. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 64. Ahli Panel . 2002 Bil. Forukm Ehwal Islam : Hakikat Cinta Hakiki dalam Kehidupan Realiti anjuran Kolej Rahum Kajai UKM Tarikh 11 Ogos 2001 10 Jan. Pengerusi Minggu Dakwah Ahli Jawatankuasa Pendaftaran Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Sukan dan Sukaneka Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Kebajikan Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar Ahli Jawatankuasa (FPI) Setiausaha Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah al-Ghadamsi alMaghribi:Dakwah dan Media Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Penglibatan 1. 60. Seminar Penyelidikan dalam Pengajian Islam ke-4 Bicara Dakwah Kolokium Siswazah FPI Jawatankuasa Sukarelawan Pendakwah Muda MACMA-JPDK FPI UKM Anugerah Penerbitan FPI Sempena Majlis Anugerah Gemilang FPI Pameran FPI Sempena Musabaqah Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa di PWTC Pameran FPI Sempena Hari Q UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.A.B. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2008 2008-2010 2008-2010 2008 2008 H. 58. Perdana Menteri Malaysia. 61. 70. 62. 67. 59. UKM Majlis bersama Y. Ahli Panel 2. 69. Fakulti Pengajian Islam UKM Anugerah Kualiti UKM 2007 Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM 2007 2007 2007 2007& 2008 2007 & 2008 2007 2007 2007 2007 2008 66.44 Sukan dan Sukaneka 56. PERKARA-PERKARA LAIN YANG TIDAK TERCAKUPI DALAM A-F DI ATAS 1. 68. 63. Fakulti Pengajian Islam. Forum / Seminar / Kursus Forum/Seminar/Kursus Forum Ehwal Islam : Membentuk Generasi Qur’ani anjuran JAKSA Kolej Rahim Kajai. 57. 65.

15. 2004 28 Jan. Ahli Panel 11. Engkaulah Ratu Hatiku anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ilmiah Sempena Pesta konvokesyen ke-32 UKM Forum Mahasiswa : Budaya Hedonisme anjuran PMFPI. 18. 2003 13 Dis. 2004 21 Sept. 19. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel 10. 2004 8 Nov. 6. 5. 16. 8. 9. 2002 Okt. UKM Forum Islam Semasa : Usaha Membina Harapan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasma RTM Forum Islam Semasa : Kita Seorang Hamba anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Harta yang Berkatanjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Silaturrahim Penghubung 12 Sept. 14. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel . 4. 7. 17. Ahli Panel Forum Wadah Wawasan : Remaja Cemerlang Negara Gemilang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ramadhan anjuran Bahagian Media Elekteonik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Aidilfitri anjuran JAKSA Kolej Idris alMarbawi UKM Forum Wadah Wawasan : Wanita Pelindung dan Dilindungi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Akhlak Cerminan Peribadi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Kemakmuran Negara : Di antara Cabaran dan Realiti anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Perpaduan : Masalah dan Penyelesaiannya anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Dimanakan silapnya? anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Rasulullah Pemimpin sepanjang Zaman anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Ibu. 2002 22 Feb. 2004 8 Nov. 2004 21 Sept.45 3. Ahli Panel Ahli Panel 13. 2003 28 Jan. 12. 2004 2 Mac 2004 2 Mac 2004 27 April 2004 11 Mei 2004 11 Mei 2004 8 Ogos 2004 9 Sept.

2005 16 Jan. 2005 16 Jun 2005 16 Jun 2005 24 Jun 2005 11 Ogos 2005 2 Sept. 23. 26.2006 2006 2007 6 Dis 2006 2006-2007 4 Julai 2006 5 April 2007 27 Disember 2007 2007 20 Mac 20. 34. 29. Majlis Ceramah Kecemerlangan Pelajar untuk Mahasiswa/i Baru Sesi 2006/2007 FPI pada 4 Julai 2006 Pengerusi Sidang Dialog Saudara Baru sempena Minggu Dakwah JPDK 2007 Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelaras Sekretariat Sukarelawan Pendakwah Muda Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan -MACMA Forum : Rasulullah SAW Contoh Ikutan Terbaik 2004 16 Jan. 32.46 Kasih anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Budi dan Bahasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Valentine Day anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Anak Pembawa Rahmat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Masyarakat Penyayang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Remaja. 21. Tanggungjawab Bersama anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Program Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan FPI : Hadith Daif : Ciriciri dan Hukum anjuran Fakulti Pengajian Islam Forum Perdana : Patriotisme dalam Penghayatan Kemerdekaan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Cemburu Menurut Islam anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri FPI Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Forum : Dakwah di Malaysia Masa Kini : Cabaran Harapan anjuran Jabatan Agama Islam Johor (JAIJ). Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Forum Penyelaras Penyelaras Ahli Panel Pembimbing Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Penyelaras Ahli Panel . Beberapa kali. 22. 2005 2 Sept. 33. 30. 2005 1 Apr. 24. 31. 37. 25. 36. Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM. 27. 35. 28.

Slot Fikrah Wahyu Radio I anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 8. Slot A-Nur TV RTM : Sihir dan Kepercayaan Masyarakat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Kerjasama RTM. Penceramah 21 Feb. 2004 10. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Penceramah 5 Mac 2003 5. Penceramah 21 Mei 2003 7. Program Motivasi Peperiksaan anjuran Jawatankuasa Kepimpinan Mahasiswa Jabtan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan (JAKMA). Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Tarikh 5 Dis. FPI. Penceramah 29 Okt. Penglibatan 1.47 anjuran AJK Surau Bukit Beruntung. Penceramah Penceramah 3 Nov. 2004 . Penceramah 2. Bengkel Penggerak Masyarakat JAKIM : Kemahiran Pengucapan Awam (Public Speaking) anjuran Bahagian Dakwah JAKIM. 2001 2008 Bil. Penceramah 22 Apr. Salangor. 2003 4. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2003 9 Dis. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Ceramah / syarahan Ceramah/Syarahan Nuzul Quran : Al-Quran dijunjung Sunnah Nabi diagung anjuran JAKSA Kolej Ibrahim Yaakub. UKM. 2003 9. 2002 3. Penceramah 6 Feb. Slot Ihya’ Ramadhan anjuran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Penceramah 20 Mac 2003 6. 2.

Penceramah 1 Sept. Siaran Langsung Radio MIDAS (Program Komunikasi FSSK. 2005 23. UKM. Penceramah 2 Sept. Penceramah 8 Julai 2004 14. Slot Tip HAWA RTM 1 : Mengubat Hati Tidak Tenteram anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Seksyen 3 Tambahan. 17. UKM. 2005 . Penceramah 1 Sept. 19. Penceramah Penceramah Penceramah 3 Feb. Penceramah 1 Sept. 2005 3 Feb.48 kerjasama RTM. Tazkiran Ramadhan Radio IKIM. Program Tazkirah untuk Pelajar Ko=Kurikulum HD 1021 Pengurusan Masjid II. Slot Kuliah Subuh Surau alDaris. 2005 22. 2004 15 Okt. 2005 19 Ogos 2005 21. Penceramah 15 Julai 2004 15. Program Motivasi kepada Pelajar Sekolah Menengah Permas Jaya II anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Johor (PERMAJ). Slot Laman Nurani anjuran PMFPI. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. UKM) : Batasan Pergaulan antara Lelaki dan Wanita. 2004 18. Penceramah Penceramah 14 Okt. Program Tazkirah Mingguan anjuran Badan Kebajikan Kakitangan Sokongan FPI (BAKKAS). 2004 16. Panel Penceramah Penceramah 2004 4 Julai 2004 13. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Slot Tip HAWA RTM 1 : Keserasian nama anak-anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Bandar Baru Bangi. 20. 12. Slot Tip HAWA RTM 1 : Panduan menamakan anak- 11.

Rakaman Radio Program Pelajar Jabatan Komunikasi FSSK. Penceramah 6 Okt. Penceramah dan Pemudahcara 25 Apr. Penceramah Kuliah Subuh Penceramah Program Khas Penceramah dan Pemudahcara 2 Okt. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 23 Mac 2006 28 Mac 2006 31. Sempena Aidiladha di Radio 1 RTM : Qurban anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 2006 34. Surau Abdul Rahman bin Auf. 25. 24. UKM. Kepada Pelajar Kursus KoKurikulum Pengurusan Masjid HD1011. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 2006 28. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Laranganlarangan dan galakan-galakan dalam menyambut Aidilfitri. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Penceramah 6 Okt.49 anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 26. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Peristiwaperistiwa penting dalam Bulan Ramadhan. Seksyen Tiga Tambahan. 28 Feb. 2006 27. 2006 32. 2005 16 Okt. 2006 . 30. Penceramah 5 Mac 2006 29. Penceramah dan Pemudahcara 23 Mei 2006 33. UKM : Budaya Transeksual di IPT. Kelas Bimbingan Saudara Baru : Apa Ertinya Saya Menganut Islam anjuran Kelab PERKIM. Bandar Baru Bangi. 2005 3 Jan.

Program Motivasi Penghuni Fasa 3 dan 4 anjuran Pusat Serenti Dengkil : Penjenamaan Kendiri. Penceramah Program Ramadhan anjuran Kelab Mahasiswa Jabatan Pengajian al-Quran dan alSunnah. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 16 Okt. 2007 39. Program Tazkirah Ramadhan di Masjid UKM.50 35. 2006 38. FPI. Program Kursus Metodologi Dakwah kepada Muslim. 2006 36. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Penceramah 27 Jan. NonMuslim dan Saudara Baru anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Interaksi Dakwah dengan Muslim. 37. UKM : Mahasiswa Pembimbing Masyarakat. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Penyelesaian Masalah. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2007 40. Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Nuzul al-Quran anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qadha Puasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Kelebihan 8 Okt. Program Motivasi anjuran Kelab Mahasiswa Persatuan Anak Pahang UKM (PKAP) di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Tembeling Jerantut. 41. NonMuslim dan Saudara Baru. Penceramah 31 Mei 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Motivasi Berkesan Kepada Penghuni. Pahang. Penceramah 27 Feb. 2006 6 Dis. Kepada 800 peserta AJK Masjid seluruh Negeri Johor : Peranan sebagai Pendakwah anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAIJ). Penceramah Penceramah 29 Mac 2007 31 Mei 2007 42. 2007 .

2. Selangor. Bandar Baru Bangi. Rahman bin Auf. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kaitangan UKM. Penceramah Program Khas 27 Sept. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Sepak Takraw . 2007 Penceramah Penceramah 29 Mac 2008 19 Sept. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Penglibatan 1. Seri Serdang. Men. Program Anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Kepentingan Pengucapan Awam dalam Tugas Harian. 2008 3. Taman Bangi Tiga. 2008 Penceramah 27 Nov. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Program Sambutan Maulidur Rasul Anjuran Sek. Penglibatan Lain Tarikh 1995-2005 2001 Bil. Selangor.51 Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qiyam al-Lail & Iktikaf anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Lailatul Qadar anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Rukhsah anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Hukum Hakam Ibadah Puasa – Wanita anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bengkel Peningkatan Profesional Tenaga Pengajar Kelas PERKIM Anjuran PERKIM Pusat bertajuk Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam Bimbingan Saudara Baru. 2007 Penceramah 25 Nov. Program Ihya’ Ramadhan Anjuran Surau Abd.

Ketua Pengarah sambutan Maulidur Rasul peringkat Taman Perumahan Taman Bangi Tiga. UKM di Kampung Orang Asli Koi. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat UKM. 6. Pahang. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 14. 16. 2006 . Peserta Majlis Dialog dan Ramah Mesra Penulis Skrip dan Artis Media Elektronik dan Penyiaran (MEP) JAKIM dengan Y. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM Peserta (wakil Fakulti/Universiti) Sambutan Maal Hijrah 1422 Peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil. 22. FPI. UKM di Kampung Orang Asli Pos Terisu Cameron Highland. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. 2005 2005/1426 1 Mac 2005 21. 11. 2002 2002 2002/1423 2002 2003 22-29 Mac 2004 15 Apr. Pengadil Pertandingan Pidato anjuran JAKMA. 1995-2002 1998-2001 2000 2001 2001/1422 2001/1422 5-10 Okt. AJK Majlis Korban sempena Hari Raya Aidiladha Taman Bangi 3. 9. UKM di Kampung Orang Asli Ruai. UKM di Kampung Dingkir. FPI. 14 Jun 2005 2006 10 Jan. Raub. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kelantan. 10. 18. 15.B. FPI. 19. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM.52 sempena Sukan Kaitangan UKM. 2005 27 Feb. 12. Abdullah Muhamad Zin) Peserta Seminar Percambahan Islam Hadhari peringkat IPT di UKM. 2004 2004/1425 19 Jan. 4. 23. Mewakili Fakulti Pengajian Islam dalam pasukan Bola Sepak dan Sepak Takraw. 8. Jerantut. Penyelia Sukarela Projek Dakwah Orang Asli di Kg. Kuala Kubu Bharu. Johol Negeri Sembilan. FPI. Bandar Baru Bangi. Selangor. 5. Pertak. Pahang. Peserta (wakil Fakulti) pPerarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. 3. 20. Gua Musang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Dato’ Dr. Inas. UKM di Kampung Orang Aasli Pos Pasid. Seksyen Tiga Tambahan. 13. 7. FPI.UKM. UKM. 17. Guru al-Quran Kelas Bimbingan al-Quran (percuma) kepada Kanak-kanak Sekolah. Peserta (wakil Fakulti) Program Rekreasi bersama Yang Berbahagia Dato’ Naib Canselor di Hutan Simpan/ Rekreasi UKM. Pengerusi Majlis Perasmian Kursus Pra Penempatan Latihan Amali Industri (LAI) FPI. Pahang.

2008 . 29. 2006 2007 2007 24 Jan. Pahang. New Zealand 24. Peserta dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Kor Agama Tentera Darat (KAGAT) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Bandar Baru Bangi. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 36. Hakim Pertandingan Debat Sempena Program Minggu Dakwah Anjuran JAKMA. Pengarah dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Masyarakat Orang Asli Muslim Daerah Rompin Pahang ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Pahang. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM di Kampung Orang Asli Gumum. 2008 28 Julai 2008 15-19 Ogos 2008 13-20 Dis. Pahang. 2007 19-24 Feb. Bandar Baru Bangi. Pengurus Pasukan Bola Sepan Gugusan Sastera sempena Sukan Kakitangan UKM. Pahang. UKM. JPDK. Muadzam Shah. Program Jaringan Penyelidikan di Victoria University of Wellington. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. Muadzam Shah. 40. Pengarah Program Forum Perdana Taman Bangi 3. 28. FPI. 38. 32. Hakim Pertandingan Nasyid Anjuran Jawatankuasa Singgahan Ilmu Unit bahasa Arab. Tasik Chini. Ahli Koperasi Cahaya Malaysia Berhad. AJK dan Pemudahcara (fasilitator) Program Khemah Solat Remaja Taman Bangi 3. 41. 42. UKM. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. UKM di Kampung Orang Asli Tenggalong. FPI. 35. 37. 34. UKM di Kampung Orang Asli Mikang. Muadzam Shah. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM Felda Keratong 3. Pahang. Pegawai Pengiring/Pensyarah Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Program Jaringan Penyelidikan di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 25. Peserta dalam sambutan Lawatan Muhibbah Institut Latihan Dakwah Selangor (ILDAS) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 25 Mac 2006 11 Mei 2006 26-28 Mei 2006 2006 19-24 Ogos 2006 6 Sept. FPI. 30. 31. 2007 14 Feb. 39.53 Bandar Baru Bangi. FPI. 2007 20-26 Ogos 2007 31 Ogos – 3 Sept. 27. UKM. 2007 26-29 Disember 2007 26-29 Disember 2007 3-9 Feb. 33. Peserta aktiviti Merentas Hutan Pendidikan Alam UKM anjuran Fakulti Pengajian Islam dan Pusat Ko-Kurikulum UKM. UKM Felda Gugusan Chini. FPI. 26.