LATAR DIRI [1994-2009] ANUAR BIN PUTEH JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

2

CURRICULUM VITEA LATAR DIRI Nama Tarikh dan Tempat lahir Kewarganegaraan Status diri Alamat Surat-menyurat Telefon (Pejabat / Rumah) Pekerjaan sekarang : : : : : : : Anuar bin Puteh. 30 November 1970 / Jerantut, Pahang. Malaysia. Berkahwin. No. 77, Jalan 3/23, Seksyen Tiga Tambahan, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. 03-89213154(P)/03-89263109(R)/013-3496163(HP) Pensyarah Universiti DS 45 : Kelulusan Sijil Tamat Darjah 6 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Menengah Agama Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Sarjana muda Pengajian Islam Sarjana Pengajian Islam Tahun 1977-1982 1983-1987 1988-1989 1990-1994 1996-1999

Pendidikan Formal/Kelulusan

Bil. Sekolah / Institusi Pengajian 1. Sekolah Kebangsaan Kg. Gintong, Jerantut, Pahang. 2. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar, Jerantut, Pahang 3. 4. 5. Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hadiah / Anugerah : Bil. 1. 2. 3. 4. Penganugerahan Anugerah Fakulti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anugerah Fakulti Pemenang Ketiga Anugerah Penerbitan Kategori Buku Suntingan sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam 2005. Buku suntingan bertajuk : “Dakwah dalam Perspektif Sosio budaya Malaysia – Indonesia Anjakan Gaji Anugerah Khidmat Masyarakat Fakulti Pengajian Islam Tahun 2001 2004 2004 2005

5. 6.

2006 2007

3

Sejarah kerjaya : Bil. Pengalaman kerjaya 1. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Chebong Jerantut, Pahang. 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang. 3. Tutor di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 4. Pensyarah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Tahun Jan-Mei 1990 Mac-Mei 1993 19 Sept. 19948 Nov. 1998 18 Nov. 1999sekarang

A. PENGARAHAN DAN PENDIDIKAN

1. Senarai kursus yang pernah dan sedang diajar
Bil. 1. Kod kursus PE2433 PE3463 PM1942 PE2433 PM2043 PY1232 PE3463 PM1942 PM2043 PE2433 PM2032 PM1942 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PY1232 HD1021 PY1222 PM2043 PY1232 HD1011 PM3313 PY1232 HD1021 PM3313 PM2043 PM3313 Nama kursus Penyeliaan / Penasihatan Akademik Ilmu Organisasi Dakwah Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Kepimpinan dan Pengurusan Islam (PJJ) Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Metodologi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid I Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Bimbingan Saudara Baru Tahun 2000-2008 -2000-

2.

-2001-

3.

-2002-

4. 5.

-2003-

-2004-

6.

-2005-

7.

-2006-

8.

4
PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam -2007-2008-2009-

9 10

2. Senarai beban pengajaran mengikut sesi. Sesi 1994/1995 Semester II [Tutorial] 1995/1996 Semester I [Tutorial] Semester II [Tutorial] 1996/1997 Semester I [Tutorial] Semester II 1997/1998 Semester I Semester II 1998/1999 Semester I Semester II [Tutorial] 1999/2000 Semester I [Tutorial] Kod/Judul kursus Peringkat kursus Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Jum. jam/m inggu 6 6 6 6 6 6 4 3 6 Jumlaj jam/se mester 84 84 84 84 84 84 56 42 84 Bil. pelajar 95 80 81 80 90 87 75 42 85

PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ2832 Dakwah Islamiah II PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ1962 Dakwah Islamiah I Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) PZ1962 Dakwah Islamiah I PE1433 Pengantar Kepimpinan Islam PE1453 Masyarakat Islam

Semester II [Tutorial]

PE2523 Metodologi Dakwah : Teori dan Praktik PE1423 Jihad : Teori dan Pelaksanaan

5
PZ1243 Dakwah Islamiah 2000/2001 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PZ1243 Dakwah Islamiah PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) 2001/2002 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 3 2 2 7 2 3 1 5 2 1 2 3 5 2 3 1 2 42 28 28 98 28 42 14 70 28 14 28 42 18 70 28 42 14 28 50 22 22 115 36 36 75 75 16 16 36 36 66 85 41 41 30 30

6 Pembangunan (Liberal) [Kuliah] [Tutorial] 2002/2003 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] 2003/2004 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 4 2 3 1 5 1 4 2 3 2 3 1 5 2 3 1 24 56 28 42 14 70 14 56 28 42 28 42 14 70 28 42 14 122 60 30 30 71 71 50 50 38 38 36 36 150 75 36 36 250 .

7 Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1222 Metodologi Dakwah HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1022 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru [Tutorial] 2004/2005 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2005/2006 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] Semester II [Kuliah] Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pusat KoKurikulum Fakulti 6 2 3 1 5 2 2 1 6 4 2 2 3 1 5 2 2 84 28 42 14 70 28 28 14 84 4 14 28 42 14 70 14 28 90 36 36 250 75 26 26 280 90 43 196 36 36 250 75 200 32 .

8 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2006/2007 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2007/2008 Semester I [Kuliah] PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1011 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Fakulti 2 1 6 2 2 2 3 1 5 4 2 2 2 1 6 2 2 28 14 84 10 24 28 42 14 70 8 14 28 28 14 84 10 28 32 250 90 100 200 36 36 250 75 208 200 32 32 250 90 200 30 .

9 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2012 Ilmu Pidato dan Debat PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti 3 1 5 4 42 14 70 8 30 250 75 208 Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2008/2009 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2 2 1 6 2 3 1 5 4 28 28 14 84 28 42 14 70 8 32 32 250 90 200 35 30 30 203 75 483 Semester II [Kuliah] [Tutorial] 2 2 28 28 29 29 .

Negeri Sembilan. 7 Nik Rosmawati Yusoff [P27809] Amar Sidique Mohd. Pascasiswazah : Bil. 1. Amin [P42659] Sendiri Sendiri 2004 2009 Sedang maju Sedang Maju Prasiswazah : . Sendiri 2004 6. Anuar [P17477] Rosmani binti Hussin [P22520] Noraizan binti Abdul Ghani [P23526] Status selia Sendiri Tahun 20002002 20022004 2003 Status Lulus 2. Nilai.10 Baru [Kuliah] [Tutorial] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam Fakulti Fakulti 1 5 14 70 180 75 3.2004 Saudara Baru di Negeri Sembilan:Tinjauan Terhadap Dorongan dan Cabarannya Nama pelajar Shakirah binti Mohd. Sendiri Sedang maju 4. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] Muhamad Amar bin Mahmad [P27802] Sendiri 2004 Sedang maju Lulus 5. Keseragaman Program Bimbingan Saudara Baru di Agensi-agensi Dakwah di Negeri Johor. Senarai Tesis / Disertasi / Latihan Ilmiah yang Telah dan Sedang diselia. Tajuk Tesis peringkat Sarjana Pemahaman Islam di kalangan Saudara Kita di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Pendekatan Dakwah terhadap Pekerja Remaja Kilang Ingress Corporation Bhd. Sendiri Lulus 3. Modul Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Kelantan. Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Agama Islam Pahang. Pendekatan Dakwah Keluar PERKIM dari tahun 1999 .

Kuala Terengganu. Penerapan Nilai-nilai Murni di kalangan Pelatih-pelatih Pusat Serenti : Kajian Khusus di Pusat Serenti Wanita Kemumin. Kurikulum Pendidikan Saudara Baru : Kajian di Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) 11. Tajuk Projek Ilmiah 1. Remaja Sebagai Sasaran Dakwah : Bagaimana Kaedah Mendekatinya : Kajian Kes di Mukim Ketil. 7. 10. Yan Kedah Darul Aman.11 Bil. Pembangungan Insan dalam Nama pelajar Azita binti Abdullah [A55181] Easah Ibrahim [A55199] Siti Rafidah Hassan Basri [A55390] Nor Azian Mahyudin [A60657] Tahun 2000 Status Lulus 2000 Lulus 2000 Lulus 2001 Lulus Norjan Andul Muin [A61125] 2001 Lulus Manisah Mustapha {A65469] 2001 Lulus Ruhani Ismail [A65557] 2001 Lulus Zarini Yusof [A65608] 2001 Lulus Muna Fahmi Mansor [A66077] Normohamad Khalim Miswan [A67795] Mohamad Zabidi Kamaruddin [A67394] 2001 Lulus 2002 2002 Lulus Lulus Fadzilah Mustapha 2002 Lulus . Pengkalan Chepa. 9. Terengganu. Pelaksanaan Sistem Muamalah dan Pentadbiran Islam di Kalangan Kakitangan Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 5. Pemahaman Dakwah di kalangan Masyarakat Kampong : Kajian Kes di Kampong Ayer Chanal. Pengurusan dan Pembelaan Hak Anak-anak Yatim : Satu Kajian di Rumah Budi. Tanah Merah. Bhd. 12. Pelaksanaan Dakwah Bil Hal dan Keberkesanannya Terhadap Golongan Pekerja : Kajian di Organisasi Dakwah Fitrah Perkasa Sdn. Peranan Wanita dalam Usaha Penyebaran Dakwah Islamiah : Tinjauan Khusus Wanita Jamaah Islah Malaysia (JIM) 4. Penerimaan Islam oleh Masyarakat Cina : Satu Kajian Kes di Kampong Tirok. 3. 8. Sistem Pendidikan PERKIM dan Keberkesanannya terhadap Saudara Baru : Kajian Khusus di Kelantan Darul Naim. Kelantan. 6. Institut Latihan Islam Malaysia : Kajian terhadap Pusat Pengajian Pengurusan Hal Ehwal Islam dalam membentuk Profesionalisme Imam-imam. 2.

Pandangan Peniaga-peniaga Cina terhadap Kepimpinan Islam di Kelantan. Bimbingan Saudara Baru Cina di Johor : Kajian Kes di MACMA Cawangan Johor. Kurikulum Bimbingan Saudara Baru. Keberkesanan Modul : Satu Kajian Kes di Fitrah Perkasa Sdn. 2003 Lulus 17. 2003 2003 2003 Lulus Lulus Lulus 20. 21. Selangor. Metodologi Dakwah melalui Aktiviti dan Kurikulum Saudara Baru di Jabatan Agama Johor. Bimbingan al-Quran Saudara Baru di Sabah : Kajian Kes di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah. Pahang. Unit Saudara Kita. 19. Selangor. Pengurusan dan Pengagihan Zakat : Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM0 Kepimpinan Tuan Haji Hassanuddin bin Muhammad dalam Kegiatan Dakwah di Temerluh.12 Membentuk Sahsiah Para Belia : Kajian di Unit Kaunseling dan Kerohanian IKBN Dusun Tua. Irdawani Zakaria [A77700] Muhamad Amar Mahmud [A77752] Khaidir bin Othman [A77712] Norizan binti Abdul Wahab [A80493] Nor Aisha binti Hamzah [A82745] Siti Aisah binti Ali [A82855] 2003 2003 2004 Lulus Lulus Lulus 23. Kesan Perkahwinan Campur terhadap Pemahaman Agama [A72110] 13. Zulkifli Hussin [A72357] Mohammad Anizu Mat Nor [A74112] Azizul Azra Abdul Razak [A74079] Norhud’in binti Danu @ Dadoo [A74131] Aniza Aziz [A77651] 2002 Lulus 16. Majlis Agama Islam Melaka. Pengalaman Beragama Saudara Baru Sebelum dan Selepas memeluk Islam : Kajian di PERKIM. Kelantan. 2004 Lulus 25. Hasmida Saidi [A72130] Norazlina Saian [A72242] 2002 2002 Lulus Lulus 15. Bhd. Perkahwinan Campur dan Kesannya dari segi Pengahayatan Nilai-nilai Islam : Satu Kajian di Daerah Hulu Langat. 2004 Lulus . 18. Peranan JHEOA dalam membimbing Saudara Baru : Kajian di JHEOA Gua Musang. 14. Kesan Perkahwinan Campur dalam Meningkatkan Kefahaman islam Saudara Kita di Daerah Gombak. Hulu Langat. 2004 Lulus 24. 22.

Keberkesanan Kaedaj Penulisan Jawi Baru di Sekolah Rendah : Kajian di Sekolah Kebangsaan Kelantan. Rozlin binti Mat Hussin [A89981] 2005 Lulus 36. Kedah. Kelantan. 29. 2004 2004 Lulus Lulus 30. 31. Zarinah binti Sezali [A82913] 2004 Lulus 27. Terengganu. Zainizan Hussain [Y12817]-PJJ Atiqah Wajihah binti Osman [A87598] 2004 Lulus 34. Besut. Wan Rosliza Wan Mohammad [Y12807]PJJ 2004 Lulus 33. Kelantan. Penguasaan al-Quran di kalangan Murid Sekolah Rendah Tahap Dua : Kajian di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I Kota Bharu. Sungai Petani Kedah (PUSBA). 2004 2004 Lulus Lulus 32. Pengkalan Chepa. Cabaran Saudara Baru dari sudut Bimbingan : Kaian di Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). Peranan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam mengagihkan Zakat kepada Saudara Baru. Gejala Samseng di Sekolah Menengah : Kajian di Bandar Tanah Merah. Pengalaman Beragama di kalangan Saudara Bru Cina : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru. Kelantan. Pemahaman Konsep Bid’ah di kalangan Masyarakat di Kemaman. Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak Murid : Kajian di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Nyireh. Salmah binti Yaacob [Y15245]-PJJ Che Rohaizan Che Shaffaii [Y15178]-PJJ Mohamad Husnin @ husni bin Husin [Y15125]-PJJ Mazlan bin Awang [Y15124]-PJJ Norma binti Awang [Y13756]-PJJ 2004 Lulus 28.13 Islam di kalangan Saudara Baru : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru Sungai Petani. Terengganu. 2005 Lulus 35. Kefahaman Menutup Aurat di kalangan Pelajar Perempuan : Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Amat Pasir Putih. Cabaran Wanita Bekerjaya Saudara Baru dalam Meningkatkan Kefahaman Islam : Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam. Kelantan. Siti Rohani binti Yahya 2005 Lulus . Kepentingan Kahwin Campur dan 26. Kota Bharu.

47. 41. Wan Rahman Wan Ahmad [A95678] 2006 Lulus 44. Peruntukan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor. Keberkesanan Kahwin Campur dan Kahwin Sesama Saudara Baru dalam Penghayatan Islam : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan. Cabaran Saudara Baru Cina Terhadap Penerimaan Islam : Kajian di Negeri Johor. Konsep Budaya Kerja Total Quality Management (TQM) dalam Pelaksanaannya dalam Organisasi : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Perak.14 Pengaruhnya terhadap Dakwah : Kajian terhadap Saudara Baru Cina di Kuala Lumpur. Selangor. Pengurusan Agihan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Daerah Pengkalan Hulu. 40. Keberkesanan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru daripada aspek Pelaksanaan Ibadah Solat dan Puasa : Kajian di Daerah Mersing. Pembinaan Da’i menerusi Kecemerlangan Pengurusan Diri : Kajian di al-Farabi Consultant and Management. 42. Norazlin binti Mustapar [A95403] 2006 Lulus 43. . 48. 2007 Lulus 46. Syarifah Rokiah Samani binti Mahasan [A100870] Iskandar Zulkarnain bin Arani [A100914] Norhafizah binti Musa [A100986] Nur Athiroh Masyaa’il Tan @ Tan Ai Pao [A103797] Mohd. Mohammad Sharifuddin bin Din [A95287] Hafazah binti Ahamad Afandi [A100746] 2006 Lulus 45. Prosedur Pengislaman Saudara Baru : Kajian di Negeri Perlis. Peruntukan Zakat dan Kebajikan Saudara Baru di Negeri Kedah. Terengganu Pengurusan Saudara Baru : Kajian di Sarawak. 50. Fazli bin Hamidon [A103814] 2007 2007 2007 2007 2007 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus. Persepsi Masyarakat Cina NonMuslim terhadap Saudara Baru Cina : Kajian di Kajang. Sikus [A97866] Salwani Omar Baki [A95629] Mashriyah binti Shahabudin [A95514] Norazieah Mat Jaafar [A95580] 2005 2005 2006 2006 2006 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus 37. 38. Pendekatan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Besut. [A90010] Azlina binti Mohd Zait [A92215] Noor Elyana Mohd. 49. Kefahaman dana Ajaran Amalan Islam kalangan Saudara Baru Masyarakat Siam di Kelantan : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Pengurusan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Darul Ukhuwwah. 39. Johor. Bangi.

Masalah Dan Cabaran Nurul Ain Binti Sunif Pengurusan Kelas Bimbingan [A104033] Saudara Baru: Satu Kajian Di Unit Ukhuwah. 2008 Lulus 53. 61. Wahab Sain 2008 2008 Lulus Lulus 55. 56. [A104037] Nor Hidayah [A109937] 57. 60. 2008 Lulus Yunus [A106145] Nor Sakinah Wan 2008 Lulus 54. Azmi [A112477] . Ishak [A106338] Zainab Abd. Kegiatan Pendidikan Lain Norhafizah Mohamad 51. Jabatan Agama Johor Keberkesanan Dakwah Saudara Dayang Bahyia Binti Kita Bagi Masyarakat Suhaibun [A106370] Kadazan/Dusun: Suatu Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Aktiviti Penghayatan Islam dalam Kalangan Saudara Baru:Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Langat Peranan Penggerak Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Saudara Baru Orang Asli di Negeri Kelantan Prosedur Memeluk Agama Islam Saudara Baru Negeri Perak Karenah Birokrasi di Jabatan Agama Islam Selangor dan Kesannya kepada Saudara Baru:Kajian Kes di Sabak Bernam Metode dan Kesan Dakwah kepada Saudara Baru di Daerah Kuala Selangor Tahap Kefahaman Saudara Baru Terhadap Bimbingan Fardhu Ain:Kajian di Pejabat Agama Daerah Kuala Kerai Kelantan Pengamalan Islam dalam Kalangan Belia Saudara Baru Etnik Sabah di IPTA: Kajian Kes di Lembah Kelang Pendekatan Dakwah Terhadap Saudara Baru:Kajian di JAWI. 58. Zakiah [A113125] Muhammad fauzee 2009 Saidin [A116105] Shahnizam Othman 2009 2009 Nordin 2009 Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju 59. Ahmad Zainab Faiz Ahmad Razali 2009 2009 Ubaidah [A111378] [A111677] Kazman [A111927] Mohd. 2008 Lulus 52. Bahagian Dakwah. 62. Putrajaya MACMA:Sumbangan dan Kepentingannya kepada Saudara Baru Cina Sedang dalam proses mencari tajuk 4.15 Johor.

Pahang Kampung Orang Asli Sayung Pinang. Raub. Cameron Highlands. Rawang. Sg. Sg. Tasik Chini Pahang. Rasau. Kg. Kelantan Kg. Terisu. Sg. 2007 [1 minggu] 1-9 Feb. Pahang. Kota Tinggi. Pelajar 13 15 16 15 13 12 10 9 6 7 10 9 Tarikh/Tempoh seliaan 16-21 Julai 1995 [6 hari] 19-25 Julai 1996 [1 minggu] 19-24 Julai 1999 [1 minggu] 2-8 Oktober 20001 [1 minggu] 15-22 Mac 2002 [1 minggu] 27 Disember 20024 Januari 2003 [1 minggu] 27 Jul-1 Ogos 2003 [1minggu] 22-29 Mac 2004 [1 minggu] 14-20 Ogos 2004 [1 minggu] 28 Mac-3 April 2005 [1 minggu] 19-24 Ogos 2006 [1 minggu] 19-24 Feb. Kg. Jerantut.16 4. Muadzam Shah. 2008 [1 minggu] 2. Ulu Cheka. 4. 1. Bukit Manchong. Sembilan. N. 2007 [1 minggu] 31 Ogos-3 Sept. Pasid. Pahang. Kg. Penyeliaan Latihan Amali Dakwah Kod / Nama Kursus PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim Tempat Kg. 6 7 11. Pahang. Kampung Mikang. Ruai. Felda Keratong 3. 5. Pahang. Serdang. 9. Jerantut. 10. Felda Gugusan Chini. Pahang. Kuala Pilah.1 Bil. Pahang. Kg. Muadzam Shah. Dingkir. Koi. 6. Kol. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim 3. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim. 7. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim Kg. Perkampungan masyarakat Orang Asli Kampung Gumum. Siput. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim. Kuala Mu. Pahang. Gua Musang. Johor. Perak. Kg. 10 15-19 Ogos 2008 [1 minggu] . 8. Kg. Pahang Bil. Kampung Orang Asli Tenggalong.

3. Penyeliaan Latihan Amali Industri Kod/Nama latihan PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri Penilaian Akademik Penglibatan Penasihat Akademik Pelajar M. Penasihat Akademik Pelajar M. 8.A. 11. Bil. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut dan Raub. Kuala Lipis dan Bentong.A.A. Maran. Penasihat Akademik Pelajar M. Pahang. Pahang. Pelajar Muhammad Zahir Ghazali [P20470] Mohd. 4. 3.A. Chenor dan Karak. 12. Pahang. Pahang. Jerantut.A. Tajuk kajian Tahun 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2001 2002 Tempat Temerloh. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut. Kuala Lipis dan Raub. 2.A. 6. Pahang. Temerloh. Fadzli Ramli Norehan Ahmad Rahim Mohd. Penasihat Akademik Pelajar M. Amar Mahmud Aniza Abd. Jerantut.A. Pahang. 1.17 4.A. Aziz Johari Abdullah Wahyu Hidayat Ainuddin Kamaruddin Noraini binti Mohamad Abdul Hadi bin Borham 12 pelajar Prasiswazah FPI 9 pelajar Prasiswazah FPI.2 Bil. Pahang. 4. Bera. pelajar 15 6 6 6 10 5 10 Tarikh dan temph lawatan 15-30 April 2002 [1 kali] 15-30 April 2003 [1 kali] 15-31 Mei 2004 [1 kali] Mei 2005 [1 kali] Jun 2006 [1 kali] Jun 2007 [1 kali] Jun & Ogos2008 [2 kali] .3 Bil.A. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut. 7.A. Kuala Lipis dan Temerloh. Penasihat Akademik Pelajar M. 6. 7. 10. 4. Jerantut. Penasihat Akademik Pelajar M. 2. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Nama/Bil. 5. 5. 9. Jengka. 1. Penasihat Akademik Pelajar M.

15. Pemeriksa Dalam Disertasi Aisyah Jami’an [P20391] 2004 19. [lulus] Persepsi Masyarakat Melayu terhadap Orang Asli dan Kesannya terhadap Dakwah : Kajian di Felda Gugusan Mempaga Bentong. Pemeriksa Dalam Disertasi Asmah Hassan [P23478] 2005 20. [lulus] Persepsi Pelajar NonMuslim terhadap Agama dan Umat Islam di Universiti Multimedia Melaka. 22.18 13. 21. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] 2004 Encik Ahmad Redzuwan Mohd. [lulus] 2004/ 2005 2005/ 2006 2001 16. Yunus [K006939] Nik Rosmawati Yusoff [P27809] - 2004 2004 - - 2005 . Pemeriksa Dalam Disertasi Sazelin Arif [P15509] 2002 18. [lulus] Penghayatan Islam di kalangan Saudara Baru India di Kuala Lumpur. Melaka. Pemeriksa Dalam Disertasi 2002 17. Pahang. 23. Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pensyarah Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Menyediakan Kertas Cadangan Penawaran Program P’belajaran Berterusan (PPB) – Pengkhususn jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. [lulus] Aktiviti Pelancongan serta Implikasinya ke atas Umat Islam : Satu Kajian di Banda Hilir. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Pemeriksa Dalam Disertasi 9 pelajar Prasiswazah FPI 6 pelajar Prasiswazah FPI Nur Kareelawati Abdul Karim [P14731] Shahrulanuar Muhamed [P15510] Metodologi Dakwah kepada Saudara Baru : Kajian khusus di Darul Arqam Singapura. 14.

[lulus] Cabaran Psikologi Saudara Baru:Kajian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dareah Muadzam Shah [16 Okt. Penyelidikan Bil. Pemeriksa Dalam Disertasi Izwah bt.2003] Fakulti Pengajian Islam UKM [Jul. Kuala Lumpur. 2008 diterbitkan sebagai monograf Selesai laporan akhir. 2007] UKM 4. Kajian di Kampung Mikang. 2007 2008/9 26. Muadzam Tempat Kuala Lumpur dan sebahagian negeri Selangor [Okt. 200514 Okt. Perubahan dan Hala tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam [P/1/2001] Penilaian terhadap Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Hal Ehwal Agama islam Kelantan [PP-013-2004] Persepsi Masyarakat Orang Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Orang Asli Muslim. Siap dijilid. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik Pelajar M. UKM . Negeri Kelantan. Tajuk 1. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. 28. 2008 diterbitkan sebagai buku Hantar Laporan akhir pada 18 Ogos 2004. 2002] Status Hantar Laporan akhir pada 29 Nov. Pemeriksa Dalam Disertasi Nur A’thiroh Masyaa’il Tan Abdullah [P42328] 6 pelajar Prasiswazah FPI Ahmad Jafri Bahar 2009 27. Saudi Safinah Ismail [P38840] Profesional Ustaz (PROTAZ):Pendekatan Dakwah kepada Masyarakat di Malaysia. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang [P/1/2000] 2. 25.A.PENYELIDIKAN/PERUNDINGAN/PENGEMBANGAN 1. 2006] Negeri Pahang. Penasihat Akademik Pelajar M. 2002. 2008/ 2009 2009 B. 2002Feb. Daerah kota Bharu dan beberapa daerah lain [15 Okt. 2002-Jul. 2006-16 Okt.19 24.A. Sumber K’wangn UKM UKM 3.

Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Antarabangsa 1. 3. Pahang [PP009-2006] Pembangunan Metodologi Dakwah Masyarakat Orang Asli di Malaysia [UKM-PP05-FRGS0006-2006] Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru [R71107] Pembangunan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Saudara Baru Di Sabah Dan Sarawak [UKM-GUPTKS-07-08-073] Keberkesanan Dakwah Masyarakat Orang Asli di Pantai Timur. Utusan Melayu Berhad Sdn. Jurnal Islamiyyat. Anuar Puteh.20 Shah. Jilid 8. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. FRGS [RM26000] MAIWP[RM56000] GUP [RM80000] 8. Jilid 7. Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). No. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Seluruh Semenanjung Malaysia [2007] Wilayah Persekutuan [30 Julai 2007-29 Julai 2008] Sabah dan Sarawak [1/10/2007 30/09/2009] Pantai Timur Malaysia [1/10/2007 30/09/2009] 6. hlm 143-155. hlm 33-45 Kebangsaan 2. Bil. Jld. Raub. Jurnal Bil. Kajian Malaysia. Bhd. 2003/2004. Pemikir. Jurnal Tasawwur Islam. Anuar Puteh. Ahmad Redzuwan mohd. Disember. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia. Bil. Malaysia [UKM-GUPTKS-07-08-075] 5. 2004 : Pendekatam Dakwah kepada Orang Asli Suku Semai di Kampung Sungai Ruai. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Pahang. Jan-Dis 2008. 10. hlm 79-101. PENERBITAN / PENULISAN 1. 6 Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. hlm 190-205.. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. Che Yusoff Che Mamat. hlm 135-146. 28. 7. 2008 : Perkahwinan Campur dan Kepentingannya Kepada Usaha Dakwah. Selesai Menyediakan manuskrip modul Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. hlm 91-109. 5. Jurnal YADIM. XIX. Jurnal Tasawwur Islam. 2003/2004 : Peruntukan Zakat Asnaf Mualaf dan Kesannya kepada Perkembangan Dakwah. Jilid 25. 2. Pascasidang / Prosiding . Yunus & Anuar Puteh. 2001 : Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut Perspektif Islam. GUP [RM50000] C.2. 4. Anuar Puteh. April-Jun. 2002/2002 : Masjid Sebagai Pemangkin Pembangunan Kebudayaan Masyarakat. 2002 : Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina.

2007 : Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia.21 Bil. dalam Abdullah Hassan (Pyt). 5. Diprosidingkan dalam Dakwah Dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia-Indonesia. Hlm. 2. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Yunus. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Yunus & Anuar Puteh. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo. dalam Abdullah Hassan (Pyt). Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Gua Musang Kelantan. 2003 : Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan dalam Bimbingan Saudara Baru di Malaysia. 30-38. 2007 : . Hlm. Kuching. UKM. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Anuar Puteh & Fariza Md. 10. 11. 60-70. Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar Puteh. Penerbit Bersama Pusat Islam UPM dan Unit Bahasa Arab FBMK Universiti Putra Malaysia. dalam Zulkiple Abdul Ghani. Sham (Dr. 2006 : Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang. Antarabangsa 1. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 8. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. 2003 : Dilema Budaya Masyarakat Cina dalam Malaysia International Conference on Languages. Mohd. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Universiti Brunei Darussalam. Nasir & Anuar Puteh. Sazliza Mat Isa & Muhammad Anizu Mat Nor. 245-262. UKM. Tanjung Malim. Perak. 2003 : Kemunculan dan Perkembangan Dakwah Islamiah di Sabah : Perspektif Sejarah. Diprosidingkan dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Quran dan al-Hadith. Tanjung Malim. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Bangi. Ahmad Redzuwan Mohd. Pasid. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Syukri Yeoh Abdullah & Che Rohaizan Che Shaffaii. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Yunus. Badlihisham Mohd. 403-415. Hlm. 9. 121-136. Sarawak. 7. Kuala Lumpur. Cakera Padat. 2003 : Terjemahan Kosa Kata Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. Anuar Puteh. 2003 : Kajian terhadap Program Pengajaran al-Quran yang Berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Cjinese Muslim Association. Yunus & Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 : Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. 6. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. dalam Malaysia Internetional Conference on Languages. Hlm. Anuar puteh. 233-240. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Mazlan Ibrahim. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. Ahmad Redzuwan Mohd. 4. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. dalam Farid Mat Zin. 820-827. Sazliza Mat Isa & Fadzilah Mustafa. Hlm. Hlm. Bangi dan Kerajaan Negeri Sarawak. Serdang. Yunus. Anuar Puteh. Yaakob Matondang (Pyt). Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara III : Ketokohan dan Pemikiran Ulama Melayu. Perak. Izziah Suryani Mat Resad. Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien.). Hlm. 3. Bangi. Pasid Gua musang Kelantan : Relevensi Dakwah terhadapnya. 2006 : Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia. 2002 : Aspekaspek Kepimpinan Organisasi Islam menurut al-Quran.

Hulu Langat. Hlm. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. Yunus. Ahmad Redzuwan Mohd. 15. Bandar Jengka. Selangor Dalam Aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. 2002 : Peranan ibu Bapa Membentuk Remaja Cemerlang Melalui Pendidikan Remaja. Kebangsaan Ahmad Redzuwan Mohd. Gua Musang Kelantan. UKM. 104-114. 2002 : Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam. Sintok. Bangi dan kementerian Kebudayaan. Hlm. Yunus. Yunus & Anuar Puteh. Hlm. Hlm. Sintok. 12. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. dalam Ab. Yunus. Yunus & Anuar Puteh. 58-66. Yunus & Razaleigh Kawangit @ Muhamat. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Jamaluddin Kassim ed. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 : Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan Dalam Islam. Kedah. Che Yusoff Che mamat. 16. Ahmad Redzuwan mohd. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). 14. Anuar Puteh. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). dalam Dr. Kuala Lumpur. 82-87. 11. Pasid. al (Pyt. 18. Hlm. Kuala Lumpur. 2003 : Implikasi Aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga muslim dari Sudut Dakwah. al (Pyt).al (Pyt). Kuala Lumpur. Diprosidingkan dalam Pendidikan dan Pembangunan Manusia. 2002 : Peranan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Dusun Tua. Teknologi dan Sains Sosial. Yunus & Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Bandar jengka. Penerbit Fakulti Pendidikan.22 Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. 33-49. 19. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. 103114. Hlm.). Sazelin Arif. Jamaluddin Kassim ed. . Peranan dan Strategi. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. 76-83. Ahmad Redzuwan mohd. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Sains dan Teknologi dan Sains Sosial. Universiti Kebangsaan Malaysia. 17. Yunus ed. 2003 : Penyelidikan dan Pembangunan Menurut Perspektif Islam. Perana dan Strategi. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. 50-62. Kajian di Banda Hilir Melaka. Bangi dan Kementerian Kebudayaan. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Ahmad Redzuwan. 2002 : Pengurusan Dakwah Kepada Orang Asli (Suku Temiar) : Pengalaman di Kg. Hlm. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Diprosidingkan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan.al (Pyt). dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). Kesenian dan Pelancongan. 2002 : Belia dan Tuntutan Berdakwah. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh. Ahmad Redzuwan Mohd. Hlm. dalam Dr. Kedah. Anuar Puteh & Ahamad Redzuwan Mohd. UKM. Yunus (Pyt). Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Sains. Penerbit Fakulti Pendidikan. 13. dalam Ramlee Mustapha ed. Hlm. Universiti utara Malaysia. Kamarulzaman Abdul Ghani (Pyt). 71-82. Kesenian dan Pelancongan. Halim Tamuri. 40-44. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Utara Malaysia.

Abdul Ghafar Don. 109-118. Rahman (Pyt). 25-35. 5. Penerbit di Fakulti Pengajian Islam. 6. 104-114. Yunus. Diterbitkan dalam Dakwah Tarekat Tasawuf di Malaysia : Relevansi dan Cabaran. . 4. 20. 2005 : Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru dalam Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Mazlan Ibrahim & Anuar bin Puteh. Diterbit dalam Isu-isu Kemasyarakatan Islam. Anuar Puteh. Ideris Endot. 2. 167-169. Nasir. Hlm. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. dalam Khadijah Abdul Razak ed. UKM. 2005 : Konsep Kuasa Politik Negara (daulah) dan Perkembangan Dakwah. Yunus. dalam Farid Mat Zain (Penyelenggara). Zulkiple Abd. Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. Malaysia. Anuar Puteh. Anuar Puteh. Mohd. Fariza Md. Makalah Bab dalam Buku Bil. Anuar bin Puteh. Hlm. Hlm. Diterbitkan dalam 35 Tahun Fakulti Pengajian Islam Membina Kecemerlangan. UKM & Sekretariat Penerbit dan Pengedar Buku Islam Malaysia (SPEEDI). Fakulti Pengajian Islam. Hlm. 15-18. UKM. Abdul Ghafar Hj. 2005 : Pengajaran. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. 2004 : Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat alQuran. Yunus. Makalah 1. dalam Jaffary Awang. 182-201. Don. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Hlm.Anuar Puteh. 161-163. dalam Zulkiple Abd. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II.23 2003 : Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan. Diterbitkan dalam Dakwah dan Etika Politik di Malaysia. Hlm. Diterbitkan dalam Agama dan Perpaduan Kaum di Malaysia. Hlm. Ghani. Badlihisham Mohd. 3. Hlm. Diprosidingkan dalam Pengkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam : Antara Tradisi dan Inovasi. Fariza Md. Syukri Yeoh Andullah (Pyt). Anuar bin Puteh. 20-31. Pahang Darul Makmur. UKM. UKM. Abdul Ghafar Hj. Hlm. 2003 : Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka Memilih Agama Islam. & Ahmad Redzuwan mohd. Hlm. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Don. Sham. Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn. dalam Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlihisham Mohd. UKM. 17-32. 29-31. 2007 : Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. Sham & Anuar Puteh 2009 : Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. Ghani & Mohd. (Pyt). UKM. 2003 : Halangan yang Terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia. UKM. Diterbitkan dalam Masa Depan Saudara Baru. al (Pyt). Harapan. 3. & Ahmad Redzuwan Mohd. Nasir Omar dan Muda @ Ismail Ab. 21 22. Faudzinaim Haji Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (Pyt). 2009 : Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak. Muadzam Shah. Realiti & Cabaran. dalam Zulkiple Abd. Anuar Puteh. Ahmad Redzuwan Mohd. Bhd. Penerbit Pusat Islam. Ideris Endot. Nasir. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Ghani & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus (Pyt). Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

2008 : Pola Penyelidikan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam. UKM. Jilid 23. 144 m.s.s. UKM. 3.s. Buku Karya Asli Bil. 2003.s. Jurnal Islamiyyat. Selangor.. dalam Mazlan Ibrahim & Kamarudin Salleh (Pyt). Anuar Puteh (Pyt). Suntingan Bil.s. Hlm. dalam Siti Rugayah Hj. Diterbitkan dalam Dakwah dan Kaunseling di Malaysia. Anuar Puteh. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Yunus. . Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia. Buku 1. Anuar Puteh (Pyt). 220 m. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Ghafar Don. Fakulti Pengajian Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.s. Hlm. UKM. 2006 : Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru. Sham. 140 m. Anuar bin Puteh. 5. Anuar Puteh (Pyt). Dakwah kepada Masyarakat Muslim di Malaysia. Don. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 5. 2004. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. 2008 : Bimbingan Al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. 151 m. 2008 : Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan. UKM. UKM Bangi. Anuar Puteh (Pyt). 2.s.. 2002. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. Ghani & Anuar Puteh. Bangi : Fakulti Pengajian Islam. Zulkiple Abd. UKM. Bangi : Pusat Pengajian Jarak Jauh.. 159 m.s. 2008 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Jurnal Islamiyyat. 2001 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Anuar Puteh. Bangi. 5 Zainab Ismail. Bangi : Fakulti Pengajian Islam. Hlm. 2. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.s. 98 m. 2004 : Islam dan Saudara Kita. 4. 2005 : Perkahwinan Campur di kalangan Saudara Baru di Daerah Hulu Langat. dalam Fariza Md. Ahmad Redzuwan Mohd. 137 m. Anuar Puteh (Pyt). 14-24. 8.BHD. Fakulti Pengajian Islam. Penerbit Karisma Publications SDN. Ahmad Redzuwan Mohd. 2003. 6. 118-129. 4. 2003. 9.. 242 m. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 52 m. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (Pyt). Ahmad Redzuwan Mohd. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Anuar bin Puteh & Abd. Talib (Pyt). 242 m. Ideris Endot & Anuar Puteh. Anuar Puteh (Pyt). Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.. Bangi : Pusat Kembangan Pendidikan. UKM. 2003. Bangi. Diterbitkan dalam Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Diterbitkan dalam Islam Pasca Kemerdekaan. Abdul Ghafar Hj. 65 m. Yunus & Anuar Puteh.s. Siti Rugayah Hj. Tiek & Othman Hj. Bangi. Suntingan 1. Jilid 23.s. Yunus. Jilid 23. 63-71. Anuar bin Puteh & Norazlina Saian. Dakwah dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia Indonesia. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor dengan kerjasama Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.. Jurnal Islamiyyat. 3. 4.24 7.

Prosiding Kolokium Siswazah Fakulti Pengajian Islam Siri III 2007. Ghani.al (Pyt). Abstrak Tesis Doktor Falsafah dan Sarjana Fakulti Pengajian Islam. 2000. UKM. Badlihisham Mohd. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian. Anuar Puteh. Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III. 27-29 Julai 2001. anjuran Masjid UKM. 2000. . Zulkiple Abd. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Seremban.al (Penyusun). UKM. 2006. Abstrak Pameran Poster Penyelidikan Pengajian Islam. 2.25 7. Zulkiple Abd. 2002. 2001.al (Pyt). 2007. Hilton Hotel. 10. 11. 9..al (Pyt). Laporan 1. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. 2008. Abdul Ghafar Don. Ahmad Redzuwan Mohd.. Mazlan Ibrahim & Anuar Puteh. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 18 Ogos 2004.. Fakulti Pengajian Islam. 17-19 Ogos. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Fakulti Pengajian Islam. UKM. 2007. 2005. Fakulti Pengajian Islam. 460 m. 374 m. 8. 3.s.s. Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh et. Anuar Puteh dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2. 7. 70 m. 2008. Kertas kerja dibentangkan dalam International Seminar Da’wah and Sufi Order. Anuar Puteh.s. 2002. Manuskrip Bil. 25-26 Jun 2001. UKM.s.. 2002.. UKM. Bangi.. 31 m.s. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina. Laporan Teknik / Laporan Akhir Penyelidikan / Laporan Akhir Perundingan Bil.. Buku. Fakulti Pengajian Islam.. UKM.. Bilik Jumaah. Konsep Kuasa Politik Negara (daulah : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah. Perubahan dan Hala Tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam. 11 m.s. Bangi. Nasir. Dewan Persidangan Masjid UKM. 9 m. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat al-Quran : Sejauhmanakan Ianya diterima. 4. 700 m. Abdul Ghafar Hj. Cabaran-cabaran Getir dalam Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. UKM.s. 18 m. Bilik Jumaah. anjuran Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh. Anuar Puteh et. UKM dan Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 29 November 2002. Bangi. 600 m.s. Ghani & Anuar Puteh.s. Bangi.. 5. 3. 2003 Bimbingan Saudara Baru. Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Muslim UKM-MAIWP. Anuar Puteh et. UKM. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Don. Yunus & Abdul Halim Tamuri. 6. 18 m. Indriaty Ismail & Anuar Puteh (Pyt). 7-8 Ogos 2000. Anuar Puteh. Manuskrip 1. Laporan diserahkan kepada MAIWP pada Ogos 2008. UKM. Anuar Puteh et. Fakulti Pengajian Islam. Bangi.s. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Zainab Ismail.

Fakulti Pengajian Islam. 21-25 Oos 2004.). Abdul Ghafar Hj. Kertas kerja Seminar Dakwah. 21-25 Ogos 2004. 24 Januari 2008. 15. Anuar Puteh. Kertas kerja Bicara Dakwah (Bicara Siswa) anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit.Modul/Buku. 13 14. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Kerohanian dan Qiadah. 28 September 2005. 2008 : Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK. 20 Ogos 2002. 2004 : Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM. Bilik Seminar 1 FPI.s. UKM. Tulisan dalam Media Massa / Majalah Popular . 2005 : Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman Masjid UKM. UKM. Surabaya Indonesia. Madya Dr. UKM. 2008 : Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi. Ghani. Zainab Ismail (Prof. 9 m. Padang Indonesia. Anuar Puteh & Badlihisham Mohd. Bilik Jumaah. UKM. UKM. Sistem dan Modul Pengajaran & Pembelajaran Saudara Muslim (SMPPSM). 10.. Anuar Puteh.26 6. anjuran Fakultas Dakwah. 12. Nasir. Fakulti Pengajian Islam. Surabaya Indonesia. Fakulti Pengajian Islam. 23 m. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).) & Anuar Puteh. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Kertas kerja Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III. Zulkiple Abdul Ghani (Prof. UKM. 8-9 Ogos 2005. UKM.. Kertas kerja Seminar Dakwah. Anuar Puteh. Residence Hotel UNITEN Bangi. Padang Indonesia. 11. Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Bilik Jumaah UKM. Kerohanian dan Qiadah. UKM. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 2005 : Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam. 23-26 Ogos 2005. anjuran Fakulti Pendidikan. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG. UKM. Fakulti Pengajian Islam. Badlihisham Mohd. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Zulkiple Abd. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. 2004 : Ransangan sebagai Refleksi Masalah Hidup Beragama Saudara Baru. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 23-26 Ogos 2005.s. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Ahmad Redzuwan Mohd. Sham . 7. Kertas kerja Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia.s. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah.. 19 m. Fariza Md. 2002 : Pendidikan Dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui Konsep al-Tazkiah dalam Pembentukan Peribadi Insan. 2005 : Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah. Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh . Fakulti Pengajian Islam.250 m.s. Don. Yunus & Abdul Halim Tamuri. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. 9. anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. 2005 : Kesan Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Fakulti Pengajian Islam. Residence Hotel UNITEN Bangi. Yunus. Nasir.. 8. Razaleigh Muhamat@Kawangit & Rosmani Husin. anjuran Fakulti Pengajian Islam. Madya Dr. 24 Januari 2008. anjuran Fakultas Dakwah. Nur Athiroh Masyaa`il Tan Abdullah. 8.

UKM. 5. Keluaran Berita Harian Berita Harian Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Tarikh 11 November 2000 20 September 2001 21 September 2001 12 November 2003 20 November 2003 16 Disember 2003 17 Disember 2003 2 Januari 2004 20 Januari 2004 27 Februari 2004 2 Mac 2004 25 Mei 2004 3 November 2005 5 November 2005 24 Oktober 2006 D. Tauhid paksi utama Pengurusan Islam. 4. 3. 15. 7. 1. 3. UKM 26 Julai 2000 Setiausaha Seminar/ Pembentang . Mencapai Matlamat Pengurusan yang diredahai Allah. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Tempat Pusat Islam Malaysia UKM Tarikh 7-8 Nov. FPI. Ibadat Puasa Landasan Terbaik Mentarbiyah Diri. 6. Petua bagi Keberkesanan Kepimpinan. UKM 12 Februari 2000 Pembentang 4. 10.27 Bil. Islam menggalakkan Pelancongan. Sistem Pengurusan Cemerlang Jamin Kejayaan di Dunia Akhirat. Pengurusan. FPI. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. 9. Amalan Menyambut Aidilfitri. Larangan di Aidilfitri 14. Etika Iklan menurut Perspektif Islam. 13. Berpuasa Melatih Fizikal dan Spiritual. Tajuk 1. Adab Pengembaraan menurut Islam. 12. Enam perkara perlu dijauhi ketika menyambut Aidilfitri. 11. 2. UKM. Tujuan Pelancongan dalam Islam. Seminar/Tajuk Kertas kerja Seminar Antarabangsa Warisan Islam di China Seminar Kebangsaan Dakwah Dan Gerakan Islam Alaf Baru Tenik Mengumpul Data dalam Seminar Penulisan Latihan Ilmiah Kepentingan Saudara Baru Cina dalam Konteks Penganjur Jabatan Perdana Menteri Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. PENYERTAAN SEMINAR DAN SEBAGAINYA Bil. Balasan Penderhaka Ibu Bapa dipercepat. pekerja harus utama kebenaran 8. 1994 17 Ogos 1999 Status Peserta (wakil Jabatan) Urusetia/ Peserta 2.

11. UKM Kelab PERKIM UKM dan Ikatan Studi Islam UKM Fakulti Pengajian Islam. UKM Jabatan Usuluddin. Konsep Kuasa politik Negara Kepimpinan.28 Dakwah Islamiah dalam Bicara Dakwah Bulanan III Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Simposium Laksamana Cheng Ho. UKM Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM Fakulti Pengajian Islam. UKM dan Jabatan Perpaduan Negara Malaysia UKM UKM 15 Ogos 2000 31 Okt. FPI. UKM UKM 9 Disember 2000 18 Disember 2000 10 Januari 2001 Peserta Peserta (wakil Jabatan) Pembentang 12. UKM. 6. UKM. FPI. UKM 7-8 Ogos 2000 Penolong Setiausaha/ Pembentang 5. FPI. FPI. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. 7. UKM. UKM 13. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka memilih Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Agama-agama Masyarakat Malaysia. Seminar mengenai Harta Intelek dan Paten. Seminar Berkala FPI. 2000 25 nov. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Jabatan Pengajian UKM 25-26 Jun 2001 Urusetia/ Pembentang . 2000 15 Nov. FPI. 9. 2000 Pengerusi Sidang Peserta (wakil Fakulti) Pengerusi Sidang Pembentang 8. UKM UKM 10. Halangan yang terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia dalam Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam.

14. UKM. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. Cabaran-cabaran getir dalam kehidupan beragama Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Seminar Islam di Pusat-pusat Pengajian Tinggi Asean ke-3 Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam aspek Bimbingan Saudara Baru di Malaysia dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia. Medan Indonesia 15 Ogos 2000 5-7 Nov. FPI. Pengurusan Dakwah kepada Orang Asli Suku Temiar : Dakwah Dan Kepimpinan. Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang . Hotel Vistana. Cawangan Jengka.29 (Daulah) : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. 16. 2001 Peserta Urusetia/ Peserta 17. Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. UKM dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara UiTM Cawangan Jengka. Pahang Hotel Vistana Kuantan. FPI. UKM dan Kerajaan Negeri Melaka Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Kelab PERKIM UKM dan Masjid UKM Masjid UKM 27-29 Julai 2001 Pembentang 15. Fakulti UKM Pengajian Islam Fakulti Pengajian Islam. Kuantan Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang 19. UiTM. Hotel. 18-21 Mei 2002 Setiausaha seminar/ Pembentang 18. Melaka Hotel Garuda. Pahang Century Mahkota.

Fakulti Hilton Pengajian Hotel. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos 2002 Pembentang 24. Aspek-ASoek Kepimpinan Organisasi menurut al-Quran dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu alQuran dan Hadis. Peranan dan Strategi. Peranan dan Strategi.30 Pengalaman di Kg. UKM dan Seremban 17-19 Ogos 2002 Urusetia/ Pembentang . UiTM Cawangan Jengka. Tafsiran Sufi terhadap ayat-ayat al-Quran : 20. Pasid Gua Musang. 12-13 Ogos 2002 Pembentang 22. Teknologi : Ke arah Pembangunan Negara. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos2002 Pembentang 23. Belia dan Tuntutan Berdakwah dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. Pusat Islam UPM dan Fakulti Bahasa Moden dan Kemanusiaan UPM Sekolah Pembangunan UUM. Hulu Langat Selangor dalam aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia & NGO dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. Seminar Kebangsaan Sains. Sekolah Pembangunan. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. Islam. Peranan IKBN Dusun Tua. Kuantan Pahang UPM 27-28 Mei 2002 Pengerusi Sidang 21. Pahang. Kelantan dan Pengenalan Kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. UUM. Hotel Vistana.

Seminar Penghayatan Islam UKM-JAKIM Dilema Budaya dalam kehidupan masyarakat Cina Islam dalam International Conference on Pejabat Mufti Negeri Sembilan.31 Sejauhmana ianya diterima dalam Internetional Seminar Da’wah and Sufi Order. Putrajaya Sunway Lagoon Resort Hotel. Auditorium Masjid Putra. HEP UKM & Pusat Islam UKM UPM 30. Fakulti Pengajian Islam dan Kerajaan Negeri Sarawak Holiday Inn. Pendidikan dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui konsep al-Tazkiyah dalam Pembentukan Peribadi Insan dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Sarawak 14-15 Julai 2003 Urusetia/ Pembentang 29. Penyelidikan dan Pembangunan menurut Perspektif Islam alam Wacana Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Fakulti Pendidikan. UKM UKM 23 Januari 2003 Pembentang 28. UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 25. Fakulti Pendidikan UKM. Kushing.-2 Okt. UKM UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 27. Petaling Jaya 19 Julai 2003 30 Sept. Bilik Senat. 26. 2003 Pencatat Pembentang . Peranan Ibu bapa membentuk Remaja Cemerlang melalui Pendekatan Islam dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Kemunculan dan Perkembangan Dakwah di Sabah : Perspektif Sejarah dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan ulama dan Tokoh agama Borneo.

UPM Sunway Lagoon Resort Hotel. Jabatan Pengajian UKM 27 Ogos 2003 Urusetia/ Pembentang . UPSI dan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2003 Pembentang 34. Fakulti Pendidikan UKM UKM 21 Ogos 2003 Pembentang 35. Kelantan dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 Budaya Hedonisme : Corak dan Kesannya kepada Pembangunan Masyarakat dan Negara alam Wacana Pemikiran dan Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Terjemahan Kosa Kata Bahasa Orang Asli Suku Temiar : Kajian di Kg.-2 Okt. Kelantan : Relevansi Dakwah terhadapnya alam Interntional Conference on Languages. Petaling Jaya 30 Sept. Kepentingan Perkahwinan 31. 2003 Pembentang 33.32 Languages. 2003 Pembentang 32. Gua Musang. UPSI & Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2-4 Sept. Gua Musang. Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Pasid. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Kajian terhadap Program Pengajaran alQuran yang berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Chinese Muslim Association dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Pasid.

FPI. 2-3 Sept. FPI. 40. Implikasi aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga Muslim dari sudut Dakwah : Kajian di Banda hilir Melaka dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan.UKM Jabatan Usuluddin dan Falsafah.33 Campur di kalangan Saudara Baru : Kajian Pengenalan di Daerah Hulu Langat Selangor dalam Bicara Dakwah Bulanan IV (Siri III). Kesenian dan Pelancongan Fakulti Pendidikan. 2003 Urusetia/ Pembentang Hotel Equatorial. Kesenian dan Pelancongan. 37. Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan dalam Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. UKM dan Kementerian Kebudayaan. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Bangi. Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke III Bicara Dakwah Dakwah dan Kepimpinan. Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM dalam Seminar Antarabangsa Agam Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2004 Peserta 21-25 Ogos 2004 Pembentang . UKM dan Kementerian Kebudayaan. Bilik Seminar Siswazah. UKM Surabaya. FPI. 2003 Pembentang 39. UKM 36. Seremban 16 Okt. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM Hotel Equatorial. 38. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. 2003 Urusetia/ Pembentang Riyal Adelphi. Bangi. Indonesia. FPI. FPI. FPI. 2-3 Sept.

Fakulti Pengajian Islam. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Fakulti Pengajian Islam. 2004 Peserta 43. UKM UKM 12 Ogos 2005 Pengerusi sesi. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Indonesia. UKM. Peserta dan Pembentang 44. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman di Masjid UKM dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Rangsangan sebagai Refleksi Masalah hidup Beragama Saudara Baru dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG Seminar Masyarakat Cina dan Perkembangan Islam di Malaysia. Keperluan aspek Bimbingan kepada 41. KUIM Surabaya. peserta dan pembentang Hotel Equatorial 27 Ogos 2005 Peserta dan Pembentang . UKM. FPI. 21-25 Ogos 2004 Pembentang 42. 47. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. Pusat Uslam UKM dan Kelab IAIN Imam Bonjol. peserta dan pembentang IAIN Imam Bonjol. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. FPI. UKM 8-9 Ogos 2005 Urusetia. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 46. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia.34 dan Pembangunan UKM-UNTAG. Hotel Equatorial Bangi UKM 5 Okt. Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam dalam Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III Program Bicara Buku sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. 45. urusetia dan Peserta. FPI 2005.

50. Peranan dan Pengalaman. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pengerusi sesi. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Dewan P’badanan Produktiviti Negara (NPC) Kepala Batas. 15-17 April 2006 Urusetia. FPI. Fakulti Pengajian Islam. Urusetia. FPI. Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian PERKIM. UKM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) Jabatan Usuluddin Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang dalam Ndwah Ulama Nusantara III Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia dalam Seminar Serantau Pemikiran Dakwah. Pengerusi sesi. Peserta dan Pembentang. Peranan Masjid dalam Dakwah Saudara Baru dalam Simulasi Pengurusan Masjid I. UKM 28 Sept. Pusat KoKurikulum. peserta dan pembentang 19-20 September 2006 Peserta dan Pembentang 52. 7-8 Ogos 2006 . Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 16 September 2006 Urusetia. 2005 Pembentang 49. UKM Bangi 48. 51. Pulau Pinang. UBD. UKM. Kebudayaan Dewan Solat Masjid UKM (Pusat Islam UKM). UKM.35 Saudara Baru dalam Seminar Saudara Baru peringkat Kebangsaan 2005 Kesan Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang dalam Bicara Dakwah (Bicara Siswa). Universiti Brunei Darussalam (UBD). Dewan Canselor. UKM dengan kerjasama Kementerian Kesenian. Pengerusi sesi dan Peserta.

Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Nov. Fakulti Pengajian Islam. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam FPI UKM. Peserta dan Pembentang 57. UKM Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 29-30 Ogos 2007 AJK Pelaksana & Pengerusi Sesi . Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Julai 2007 AJK Pelaksana. Bilik Senat UKM. Peserta dan Pembentang 58. 15 Julai 2006 Peserta 54. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. 55. Seminar Kebangsaan Pendidikan KoKurikulum di Malaysia (SKOR ). Seminar Pertukaran Agama dan Kesan dari segi Perspektif Syariah dan Perundangan. Pusat Kokurikulum UKM. Majlis Perwakilan Pelajar KUIS dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Lembaga Zakat Selangor.36 dan Warisan. 7 April 2007 6-8 Julai 2007 Pengerusi Sesi & Peserta. Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. Dewan KUIS. Pahang Darul Makmur dalam Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke4 Kolokium Siswazah Pengajian Islam Peringkat Kebangsaan 2007 Siri III 56. Muadzam Shah. UKM Kelab Rekreasi UKM (Danau Golf). Fakulti Pengajian Islam. FPI UKM & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). 2006 Peserta. Seminar Antarabangsa Islam di asia Tenggara. 53. Islam pasca Kemerdekaan. Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan III.

Peserta dan Pembentang 62. Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. Palace Of Golden Horses Hotel. Peserta dan Pembentang 61.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha). Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM dengan kerjasama YADIM Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 10-11 Sept. FPI UKM Wisma JKKR Felda Kratong 3 Muadzam Shah Pahang Jabatan Bilik Senat Pengajian & Bilik Dakwah dan Majlis Kepimpinan FPI UKM UKM dengan kerjasama YADIM 3 Sept. Peserta dan Pembentang 63. Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. 2007 AJK Pelaksana. Kerohanian dan Qiadah Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah alGhadamsi alJAKIM dengan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Peserta dan Pembentang 60.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha).37 59. 2007 AJK Pelaksana. 2007 AJK Pelaksana. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Jabatan Dakwah FPI UKM dengan kerjasama Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. Kerohanian dan Qiadah Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi dalam Seminar Dakwah. Peserta dan Pembentang AJK Pelaksana & Peserta 64. 5 Ogos 2008 . 10-11 Sept. Islam Hadhari Membangun Masyarakat dalam Seminar Kefahaman Islam Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK dalam Seminar Dakwah.

[11-13 April 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [7-9 Julai 2000] 3.38 Maghribi:Dakwah dan Media 65. 2008 30-31 Dis. 5. Malaysia dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) World Islamic Call Society (Libya) Jabatan Dakwah FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPS UKM PPPI UKM Selangor Bilik Senat UKM Bilik Senat UKM Hotel Holiday Inn. Bengkel Keberkesanan Pengajaran di Puteri Resort. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Pengenalan Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Dialog Bersama S/U Parlimen Kementerian Pendidikan Tempat/Tarikh Bilik Latihan UKM [12-20 Jun 1995] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [21-22 Mac 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) dan Fakulti Pendidikan UKM. 2009 AJK Pelaksana (Setiausaha) & Peserta AJK Pelaksana & Peserta Pembentang & Peserta 66. Kursus SLAB 2. 68. Pusat Pembangunan Akademik (PPA). 2009 Pembentang & Peserta E. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. 67. Fakulti Pengajian 4. Melaka 15 Okt. Air . Penaja Bahagian Latihan UKM. UKM. Bicara Dakwah KeVII Kolokium Siswazah Pengajian Islam UKM Peringkat Kebangsaan 2008 Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. Melaka 21-23 Jan. KURSUS YANG PERNAH DISERTAI Bil. PPPI UKM Hotel Holiday Inn. 2008 21-23 Jan. Nama Kursus 1.

Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Taklimat Penerbitan Pensyarah Muda Bengkel Pengajian Siswazah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran PJJ FPI. Bengkel Pelan Operasian Tindakan Strategik UKM 2000-2020 Bengkel Microsoft Power point Bengkel Pengurusan Peperiksaan Prasiswazah/PJJ Fakulti Pengajian Islam Bengkel Kaedah Penyelidikan dan Penulisan untuk Penulis Muda UKM. 16. 11. [7-9 Julai 2000] UKM [1 Okt. 19. FPI [11 April 2002] Copthorne Orchid Hotel. 20. FPI. UKM Bengkel Peningkatan Kualiti Sistem Mentor dan Penyeliaan/Penasihatan Akademik. Port Dickson [16-17 Dis. Fakulti Pengajian Islam dan PPTP UKM. 8.39 bawah Penstrukturan Semula SPIT. Pulau Pinang. [20 Februari 2002] Hotel Regency. 2002] Bilik Seminar PPTP UKM. Fakulti Pengajian Islam Bahagian Sumber Manusia UKM. 18. 3/2001 Keroh Melaka. Melaka. [24-26 Okt. Bengkel Penyelidikan/Penggunaan Perisian SPSS Sanggar Kerja Penerbit UKM : Dasar dan Hala tuju. Fakulti Pengajian Islam. . 2001] Bilik Latihan Pejabat Pendaftar. Fakulti Pengajian Islam. Jabatan Pengajian 6. Penerbit (PPTP) UKM. [16-18 Ogos 2002] Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM. Fakulti Pengajian Islam. UKM. Bengkel Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam. 14. 13. Latihan Penggunaan Peralatan 10. UKM. 15. [6 Sept. 10-12 Mei 2002] Century Mahkota Hotel. 17. [23 Mei-4 Apr 2001] Makmal Komputer FPI [14 Mei 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [22-24 Jun 2001] Bilik Seminar PPTP UKM [11 Ogos 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [10-11 Okt. 2001] De Ru Beach Resort Kuantan [29-31 OKt. 2000] The Regency Hotel. Bengkel Penulisan Pengajian Islam Bengkel Tatabahasa untuk Sidang Editor dan Penulis. 12. 2002] Studio FPI Islam Fakulti Pengajian Islam. Penerangan Pangkalan Data dalam Talian. Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM. 9. Fakulti Pengajian Islam. FPI. Penerbit (PPTP) UKM. 2001] De Palma Inn. Kursus Induksi Bil. Perpustakaan Tun Seri Lanang. Port Dickson [30-31 Mac 2002] Makmal Komputer. 21. Fakulti Pengajian Islam. Sepang. Penerbit (PPTP) UKM. 7.

2004] Makmal Bahasa FPI UKM. 24. Bengkel Penyeliaan Latihan/ Projek Ilmiah Pelajar PJJ FPI UKM. Pusat Komputer UKM. Bengkel Penulisan Akademik dan Ilmiah. JPDK FPI UKM FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPTP UKM 30. 2004] Pusat Komputer UKM. [27 Jun 2007] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Julai 2007] Danau UKM [4 Ogos 2007] BSS 1 FPI [22 Ogos 2007] Dakwah dan Kepimpinan. [11-13 Nov. Bengkel Retreat Penyelidikan Fundamental RMK 9 Fakulti Pengajian Islam UKM. 2003] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [2-14 Jan. 32. Fakulti Undangundang UKM. Bengkel Penstrukturan Ilmu Dalaman II FPI UKM. [17-18 Sept. Penerbit (PPTP) UKM. Selangor. [18 Jun 2007] BSS 1 FPI UKM. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK3) – Kumpulan 5. [7 Mei 2003] Fakulti Pengajian Islam. 34. 26. [28 Ogos 2004] Hotel Coral Paradise Port Dickson. [5-6 Apr. FPI UKM. Fakulti Pengajian Islam. 2002] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [11 Januari 2003] Hotel Equatorial Bangi. 28. 2004] Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi. [11 Mei 2007] BSS 1 FPI UKM. Melaka. [12-13 Jun 2006] BSS 1 FPI UKM. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. 23. 27. Fakulti Pengajian Islam UKM. 2003] Century Mahkota Hotel. Taklimat Pengluasan Skop ISO Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam UKM. 36. 31. 25. Pusat Pembangunan Akademik.40 Studio )Kamera dan Editing). Fakulti Pengajian Islam. 29. [24-26 Dis. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPP UKM. 33. Taklimat Mengenai Universiti Penyelidikan Taklimat Penyelidikan Geran Siswazah Taklimat Penyediaan OBE JPDK FPI UKM Bengkel Hala Tuju FPI UKM Taklimat Penerbitan untuk Pensyarah Muda FPI [23-24 Okt. Fakulti Pengajian Islam. 22. Kursus E-Learning Kursus E-Learning Bengkel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 35. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPA UKM. . Bengkel Peranan Sidang Editor Jurnal Ilmiah. UKM.

Sidang Editor Jurnal Islamiyyat Tahun 1993-2000 1999 1999 2000-2003 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001-2003 . 42. 2008] FPI UKM FPI UKM Kumpulan Penyelidikan Pembangunan Insan dan Tamadun Islam FPI UKM 40. Penyelidikan Pembangunan Insan UKM dan Tamadun Islam (PITI) [6-7 Jun 2008] Bengkel Penyelarasan Pengolahan Semula Kurikulum FPI Selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Perbincangan Mengenai Penyelidikan bersama Naib Canselor Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Bengkel Mengemaskini Penstrukturan Dalaman Fakulti Puri Pujangga UKM [21-22 Jun 2008] Bilik Senat UKM [20 Okt. Jerantut. 10. 39. 38. 7. JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA Bil. Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Pahang. 43. Melaka [2-4 Nov. Bengkel penyeliaan Siswazah Berkesan Hotel Century Mahkota. 11. Melaka [15-17 Feb. Ahli Jawatankuasa 2. 2008] Puri Pujangga UKM [31 Okt. Penglibatan 1. Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ahli Jawatankuasa Cenderamata Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Publisiti Setiausaha Persatuan/Lembaga/Jawatankuasa Persatuan Belia Tunas Baru. PENYERTAAN PERSATUAN. 8. 5. Kampong Gintong. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Pemantauan Kecemerlangan Akademik Pelajar Fakulti Pengajian Islam. 2008]] Bengkel Pemantapan Kelompok Kelab Danau Golf. FPI UKM JPDK FPI UKM JPDK FPI UKM G. 6. 3. 2007] Bengkel Penstrukturan Dalaman FPI Hotel Grand (OBE) Continental. 2008] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Dis. 41.41 37. 9. Seminar Gerakan Islam Alaf Baru Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Bicara Dakwah Bulanan III Jabatan Pengajian Dakwah dan kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Sempena Pesta konvokesyen ke-28 UKM Fakulti Pengajian Islam Sempena 30 Tahun UKM. 4. LEMBAGA.

UKM IT. 29. 15. Seksyen Tiga Tambahan. UKM Program Kemahiran Pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM Penerbitan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 20. Seksyen Tiga Tambahan. 23. Fakulti Pengajian Islam. 31. UKM Persatuan Penduduk Bangi Tiga.42 Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Islam di Pusat Pengajian Tinggi ASEAN III Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke Gagang. 27. 26. 17. 22. Bandar Baru Bangi. 14. 33. Fakulti Pengajian Islam Sempena Minggu Penyelidikan dan 12. 18. 19. Fakulti Pengajian Islam Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD). 34. 35. Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia Seminar Antarabangsa Dakwah dan Tarekat Tasawwuf Nadwah Ulama Nusantara II Seminar Tak Berkala Fakulti Pengajian Islam Majalah Fakulti Pengajian Islam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Pelancongan Khidmat Masyarakat Jabatan Penerbitan Buku dan Hadiah Pelajar Cemerlang Fakulti Pengajian Islam. Bandar Baru Bangi. 25. UKM Pelancaran Buku Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Pemikiran Dakwah Malaysia-Brunei Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian Islam. Seksyen Tiga Tambahan Bandar Baru Bangi Sekolah Agama (Tahfiz Ummah). 13. Fakulti Pengajian Islam. 21. Fakulti Pengajian Islam. 16. 30. 32. Surau al-Daris. Ahli Jawatankuasa Induk (Reportour) Ahli Jawatankuasa Kecil Persembahan Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ketua Ahli Jawatankuasa Tugas-tugas Khas Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Kerohanian Ahli Jawatankuasa (wakil Pemuda) Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Pameran Fakulti Pengajian Islam Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa 2001 2001 2001-2005 2002 2002 2003 2003-2005 2003 2003 2003-2005 2003 2003-2005 2004-2005 2004 2004 2004 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2005 2005 2005 2005 . 24. 28. Sempena 35 Tahun UKM Nadwah Ulama Nusantara III Latihan Amali Dakwah.

49. 37. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian Anugerah Penerbitan Bagi Pemilihan Anugerah-anugerah Khas Kualiti UKM Pendokumentasian Abstrak Tesis dan Disertasi Fakulti Pengajian Islam Perjalanan Sidang Kolokium Siswazah. 39. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2006 2006/2007 2006 2006 2006/2008 2007 2007-2008 2007 2007 . 42. 53. 55. 38. Fakulti Pengajian Islam UKM Program Bicara Dakwah Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 47. 45. 52. Bandar Baru Bangi Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun Malaysia-Indonesia Latihan Amali Industri Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga 36. 50. 48. 2005 2005 2005 2005-2007 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005. 54. Nadwah Ulama Nusantara III Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam Pameran Poster Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Forum dan Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Surau Abdul Rahman bin Auf Seksyen Tiga Tambahan. 51.43 Pelancaran Buku Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Tarbiyah dan Dakwah Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ketua Ahli Jawatankuasa Kertas Kerja Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa ISO Prasiswazah Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Seminar Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. 46. 43. 40. 44. 41. Fakulti Pengajian Islam Penyediaan Proposal Diploma Pengajian islam secara Eksekutif Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

61.A. 60. Pengerusi Minggu Dakwah Ahli Jawatankuasa Pendaftaran Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Sukan dan Sukaneka Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Kebajikan Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar Ahli Jawatankuasa (FPI) Setiausaha Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 67. 58. Perdana Menteri Malaysia. 62. UKM Majlis bersama Y. UKM. 2002 Bil. Forukm Ehwal Islam : Hakikat Cinta Hakiki dalam Kehidupan Realiti anjuran Kolej Rahum Kajai UKM Tarikh 11 Ogos 2001 10 Jan. 59.44 Sukan dan Sukaneka 56. 68. Seminar Penyelidikan dalam Pengajian Islam ke-4 Bicara Dakwah Kolokium Siswazah FPI Jawatankuasa Sukarelawan Pendakwah Muda MACMA-JPDK FPI UKM Anugerah Penerbitan FPI Sempena Majlis Anugerah Gemilang FPI Pameran FPI Sempena Musabaqah Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa di PWTC Pameran FPI Sempena Hari Q UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 69. 63. PERKARA-PERKARA LAIN YANG TIDAK TERCAKUPI DALAM A-F DI ATAS 1. Fakulti Pengajian Islam. Penglibatan 1. 2008 2008-2010 2008-2010 2008 2008 H. 64. 57. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Ahli Panel 2. 65. Ahli Panel . 70.B. Fakulti Pengajian Islam UKM Anugerah Kualiti UKM 2007 Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM 2007 2007 2007 2007& 2008 2007 & 2008 2007 2007 2007 2007 2008 66. Forum / Seminar / Kursus Forum/Seminar/Kursus Forum Ehwal Islam : Membentuk Generasi Qur’ani anjuran JAKSA Kolej Rahim Kajai. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah al-Ghadamsi alMaghribi:Dakwah dan Media Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

14. 2004 8 Nov. 8. 2003 13 Dis. 2004 28 Jan. 2004 21 Sept. 2004 2 Mac 2004 2 Mac 2004 27 April 2004 11 Mei 2004 11 Mei 2004 8 Ogos 2004 9 Sept. 18. 7. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel 10. 19. 2004 8 Nov. 17. 2002 Okt. Ahli Panel Ahli Panel 13.45 3. 6. 2003 28 Jan. Ahli Panel 11. 12. 2004 21 Sept. 2002 22 Feb. 9. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel . Ahli Panel Forum Wadah Wawasan : Remaja Cemerlang Negara Gemilang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ramadhan anjuran Bahagian Media Elekteonik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Aidilfitri anjuran JAKSA Kolej Idris alMarbawi UKM Forum Wadah Wawasan : Wanita Pelindung dan Dilindungi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Akhlak Cerminan Peribadi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Kemakmuran Negara : Di antara Cabaran dan Realiti anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Perpaduan : Masalah dan Penyelesaiannya anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Dimanakan silapnya? anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Rasulullah Pemimpin sepanjang Zaman anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Ibu. 15. Engkaulah Ratu Hatiku anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ilmiah Sempena Pesta konvokesyen ke-32 UKM Forum Mahasiswa : Budaya Hedonisme anjuran PMFPI. 5. 16. 4. UKM Forum Islam Semasa : Usaha Membina Harapan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasma RTM Forum Islam Semasa : Kita Seorang Hamba anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Harta yang Berkatanjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Silaturrahim Penghubung 12 Sept.

34. 28. Majlis Ceramah Kecemerlangan Pelajar untuk Mahasiswa/i Baru Sesi 2006/2007 FPI pada 4 Julai 2006 Pengerusi Sidang Dialog Saudara Baru sempena Minggu Dakwah JPDK 2007 Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelaras Sekretariat Sukarelawan Pendakwah Muda Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan -MACMA Forum : Rasulullah SAW Contoh Ikutan Terbaik 2004 16 Jan. 23. 2005 16 Jan. 35. 25. 21. 2005 16 Jun 2005 16 Jun 2005 24 Jun 2005 11 Ogos 2005 2 Sept. Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM. 33. 24. 26.2006 2006 2007 6 Dis 2006 2006-2007 4 Julai 2006 5 April 2007 27 Disember 2007 2007 20 Mac 20. 36. 30. 37. 22. 27. 2005 2 Sept. 32. 31.46 Kasih anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Budi dan Bahasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Valentine Day anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Anak Pembawa Rahmat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Masyarakat Penyayang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Remaja. Beberapa kali. 29. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Forum Penyelaras Penyelaras Ahli Panel Pembimbing Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Penyelaras Ahli Panel . Tanggungjawab Bersama anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Program Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan FPI : Hadith Daif : Ciriciri dan Hukum anjuran Fakulti Pengajian Islam Forum Perdana : Patriotisme dalam Penghayatan Kemerdekaan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Cemburu Menurut Islam anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri FPI Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Forum : Dakwah di Malaysia Masa Kini : Cabaran Harapan anjuran Jabatan Agama Islam Johor (JAIJ). 2005 1 Apr.

Program Motivasi Peperiksaan anjuran Jawatankuasa Kepimpinan Mahasiswa Jabtan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan (JAKMA). 2. Bengkel Penggerak Masyarakat JAKIM : Kemahiran Pengucapan Awam (Public Speaking) anjuran Bahagian Dakwah JAKIM. 8. Penceramah 6 Feb. 2004 . Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Penceramah 22 Apr. Salangor.47 anjuran AJK Surau Bukit Beruntung. 2003 4. UKM. Ceramah / syarahan Ceramah/Syarahan Nuzul Quran : Al-Quran dijunjung Sunnah Nabi diagung anjuran JAKSA Kolej Ibrahim Yaakub. 2003 9. Penceramah Penceramah 3 Nov. Penceramah 21 Mei 2003 7. Penceramah 29 Okt. Slot A-Nur TV RTM : Sihir dan Kepercayaan Masyarakat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Kerjasama RTM. Slot Fikrah Wahyu Radio I anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Penceramah 2. FPI. 2004 10. Slot Ihya’ Ramadhan anjuran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Penceramah 20 Mac 2003 6. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Tarikh 5 Dis. 2002 3. Penceramah 5 Mac 2003 5. Penglibatan 1. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2003 9 Dis. 2001 2008 Bil. Penceramah 21 Feb. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM.

Penceramah Penceramah 14 Okt. Slot Tip HAWA RTM 1 : Panduan menamakan anak- 11. Program Tazkirah untuk Pelajar Ko=Kurikulum HD 1021 Pengurusan Masjid II. Penceramah Penceramah Penceramah 3 Feb. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Seksyen 3 Tambahan. Program Tazkirah Mingguan anjuran Badan Kebajikan Kakitangan Sokongan FPI (BAKKAS). 2004 15 Okt. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Penceramah 8 Julai 2004 14. 2004 18. UKM) : Batasan Pergaulan antara Lelaki dan Wanita. 2004 16. UKM. 2005 3 Feb. Slot Tip HAWA RTM 1 : Keserasian nama anak-anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. 17. Slot Laman Nurani anjuran PMFPI. Bandar Baru Bangi. Tazkiran Ramadhan Radio IKIM. Penceramah 2 Sept. 12. UKM. Siaran Langsung Radio MIDAS (Program Komunikasi FSSK. 19. 2005 22. 2005 . Panel Penceramah Penceramah 2004 4 Julai 2004 13. 2005 19 Ogos 2005 21.48 kerjasama RTM. Penceramah 1 Sept. 2005 23. Penceramah 15 Julai 2004 15. Penceramah 1 Sept. Program Motivasi kepada Pelajar Sekolah Menengah Permas Jaya II anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Johor (PERMAJ). Penceramah 1 Sept. Slot Kuliah Subuh Surau alDaris. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 20. Slot Tip HAWA RTM 1 : Mengubat Hati Tidak Tenteram anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1.

2005 16 Okt. Rakaman Radio Program Pelajar Jabatan Komunikasi FSSK. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 2005 3 Jan. 26. 2006 32. Kelas Bimbingan Saudara Baru : Apa Ertinya Saya Menganut Islam anjuran Kelab PERKIM. Kepada Pelajar Kursus KoKurikulum Pengurusan Masjid HD1011. 2006 34. 2006 . 2006 28. Penceramah dan Pemudahcara 25 Apr. 25. Sempena Aidiladha di Radio 1 RTM : Qurban anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Surau Abdul Rahman bin Auf. Penceramah Kuliah Subuh Penceramah Program Khas Penceramah dan Pemudahcara 2 Okt. 2006 27. 28 Feb. 30. Penceramah dan Pemudahcara 23 Mei 2006 33. UKM : Budaya Transeksual di IPT. UKM.49 anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Penceramah 5 Mac 2006 29. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Laranganlarangan dan galakan-galakan dalam menyambut Aidilfitri. Penceramah 6 Okt. Penceramah 6 Okt. Seksyen Tiga Tambahan. 24. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 23 Mac 2006 28 Mac 2006 31. Bandar Baru Bangi. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Peristiwaperistiwa penting dalam Bulan Ramadhan.

Penceramah 27 Feb. Pahang. 2007 40. 2007 39. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. UKM : Mahasiswa Pembimbing Masyarakat. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Penyelesaian Masalah. Kepada 800 peserta AJK Masjid seluruh Negeri Johor : Peranan sebagai Pendakwah anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAIJ). Program Tazkirah Ramadhan di Masjid UKM. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 16 Okt. 41. 37. Penceramah 31 Mei 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2007 . Penceramah Penceramah 29 Mac 2007 31 Mei 2007 42. Program Motivasi Penghuni Fasa 3 dan 4 anjuran Pusat Serenti Dengkil : Penjenamaan Kendiri. Penceramah Program Ramadhan anjuran Kelab Mahasiswa Jabatan Pengajian al-Quran dan alSunnah.50 35. NonMuslim dan Saudara Baru. 2006 6 Dis. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Motivasi Berkesan Kepada Penghuni. 2006 36. Penceramah 27 Jan. 2006 38. FPI. Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Nuzul al-Quran anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qadha Puasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Kelebihan 8 Okt. NonMuslim dan Saudara Baru anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Interaksi Dakwah dengan Muslim. Program Kursus Metodologi Dakwah kepada Muslim. Program Motivasi anjuran Kelab Mahasiswa Persatuan Anak Pahang UKM (PKAP) di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Tembeling Jerantut. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept.

2007 Penceramah Penceramah 29 Mac 2008 19 Sept. Penglibatan 1. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Sepak Takraw . Penglibatan Lain Tarikh 1995-2005 2001 Bil. Program Anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Kepentingan Pengucapan Awam dalam Tugas Harian. Program Ihya’ Ramadhan Anjuran Surau Abd.51 Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qiyam al-Lail & Iktikaf anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Lailatul Qadar anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Rukhsah anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Hukum Hakam Ibadah Puasa – Wanita anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bengkel Peningkatan Profesional Tenaga Pengajar Kelas PERKIM Anjuran PERKIM Pusat bertajuk Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam Bimbingan Saudara Baru. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Men. Rahman bin Auf. 2007 Penceramah 25 Nov. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kaitangan UKM. Bandar Baru Bangi. Penceramah Program Khas 27 Sept. Selangor. Taman Bangi Tiga. 2008 Penceramah 27 Nov. Selangor. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2008 3. 2. Seri Serdang. Program Sambutan Maulidur Rasul Anjuran Sek.

Guru al-Quran Kelas Bimbingan al-Quran (percuma) kepada Kanak-kanak Sekolah. 15. 10. FPI. 23. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 20. 13. 5. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pahang. 8. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM Peserta (wakil Fakulti/Universiti) Sambutan Maal Hijrah 1422 Peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ketua Pengarah sambutan Maulidur Rasul peringkat Taman Perumahan Taman Bangi Tiga. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 3. UKM di Kampung Orang Asli Koi. Abdullah Muhamad Zin) Peserta Seminar Percambahan Islam Hadhari peringkat IPT di UKM. Peserta (wakil Fakulti) pPerarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. 12. 22. 16. 14. 1995-2002 1998-2001 2000 2001 2001/1422 2001/1422 5-10 Okt. 17. Pahang. Kelantan. UKM di Kampung Dingkir. Inas. Johol Negeri Sembilan. FPI.52 sempena Sukan Kaitangan UKM. Seksyen Tiga Tambahan. Peserta Majlis Dialog dan Ramah Mesra Penulis Skrip dan Artis Media Elektronik dan Penyiaran (MEP) JAKIM dengan Y. UKM di Kampung Orang Aasli Pos Pasid. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat UKM. FPI. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Peserta (wakil Fakulti) Program Rekreasi bersama Yang Berbahagia Dato’ Naib Canselor di Hutan Simpan/ Rekreasi UKM. Mewakili Fakulti Pengajian Islam dalam pasukan Bola Sepak dan Sepak Takraw. Jerantut. Pertak. 11. Pengadil Pertandingan Pidato anjuran JAKMA. Gua Musang. 14 Jun 2005 2006 10 Jan. Kuala Kubu Bharu. Selangor. 2004 2004/1425 19 Jan. 2006 . 19. Pengerusi Majlis Perasmian Kursus Pra Penempatan Latihan Amali Industri (LAI) FPI. 2005 2005/1426 1 Mac 2005 21. UKM di Kampung Orang Asli Pos Terisu Cameron Highland. UKM. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. 2002 2002 2002/1423 2002 2003 22-29 Mac 2004 15 Apr. UKM di Kampung Orang Asli Ruai. 18. Penyelia Sukarela Projek Dakwah Orang Asli di Kg. 4. Pahang. 9. 2005 27 Feb. 7. Raub. Bandar Baru Bangi. AJK Majlis Korban sempena Hari Raya Aidiladha Taman Bangi 3.UKM.B. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Dato’ Dr. 6.

Muadzam Shah. 34. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM di Kampung Orang Asli Gumum. 2007 26-29 Disember 2007 26-29 Disember 2007 3-9 Feb. FPI. AJK dan Pemudahcara (fasilitator) Program Khemah Solat Remaja Taman Bangi 3. Hakim Pertandingan Nasyid Anjuran Jawatankuasa Singgahan Ilmu Unit bahasa Arab. 41. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. Pengarah Program Forum Perdana Taman Bangi 3. Pahang. 2007 20-26 Ogos 2007 31 Ogos – 3 Sept. UKM Felda Keratong 3. FPI. UKM di Kampung Orang Asli Tenggalong. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Pengurus Pasukan Bola Sepan Gugusan Sastera sempena Sukan Kakitangan UKM. 40. 35. 2008 . 37.53 Bandar Baru Bangi. 42. 32. 27. 29. Pahang. 2007 14 Feb. 33. 25 Mac 2006 11 Mei 2006 26-28 Mei 2006 2006 19-24 Ogos 2006 6 Sept. Pegawai Pengiring/Pensyarah Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Program Jaringan Penyelidikan di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 30. 25. 2007 19-24 Feb. Program Jaringan Penyelidikan di Victoria University of Wellington. Bandar Baru Bangi. UKM Felda Gugusan Chini. FPI. 38. Pengarah dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Masyarakat Orang Asli Muslim Daerah Rompin Pahang ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Muadzam Shah. JPDK. 26. Pahang. FPI. 28. Bandar Baru Bangi. Muadzam Shah. Pahang. 36. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM di Kampung Orang Asli Mikang. FPI. 31. Peserta dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Kor Agama Tentera Darat (KAGAT) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Tasik Chini. New Zealand 24. UKM. UKM. Peserta aktiviti Merentas Hutan Pendidikan Alam UKM anjuran Fakulti Pengajian Islam dan Pusat Ko-Kurikulum UKM. Pahang. Peserta dalam sambutan Lawatan Muhibbah Institut Latihan Dakwah Selangor (ILDAS) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 2006 2007 2007 24 Jan. UKM. Ahli Koperasi Cahaya Malaysia Berhad. 2008 28 Julai 2008 15-19 Ogos 2008 13-20 Dis. 39. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Hakim Pertandingan Debat Sempena Program Minggu Dakwah Anjuran JAKMA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful