LATAR DIRI [1994-2009] ANUAR BIN PUTEH JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

2

CURRICULUM VITEA LATAR DIRI Nama Tarikh dan Tempat lahir Kewarganegaraan Status diri Alamat Surat-menyurat Telefon (Pejabat / Rumah) Pekerjaan sekarang : : : : : : : Anuar bin Puteh. 30 November 1970 / Jerantut, Pahang. Malaysia. Berkahwin. No. 77, Jalan 3/23, Seksyen Tiga Tambahan, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. 03-89213154(P)/03-89263109(R)/013-3496163(HP) Pensyarah Universiti DS 45 : Kelulusan Sijil Tamat Darjah 6 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Menengah Agama Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Sarjana muda Pengajian Islam Sarjana Pengajian Islam Tahun 1977-1982 1983-1987 1988-1989 1990-1994 1996-1999

Pendidikan Formal/Kelulusan

Bil. Sekolah / Institusi Pengajian 1. Sekolah Kebangsaan Kg. Gintong, Jerantut, Pahang. 2. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar, Jerantut, Pahang 3. 4. 5. Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hadiah / Anugerah : Bil. 1. 2. 3. 4. Penganugerahan Anugerah Fakulti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anugerah Fakulti Pemenang Ketiga Anugerah Penerbitan Kategori Buku Suntingan sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam 2005. Buku suntingan bertajuk : “Dakwah dalam Perspektif Sosio budaya Malaysia – Indonesia Anjakan Gaji Anugerah Khidmat Masyarakat Fakulti Pengajian Islam Tahun 2001 2004 2004 2005

5. 6.

2006 2007

3

Sejarah kerjaya : Bil. Pengalaman kerjaya 1. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Chebong Jerantut, Pahang. 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang. 3. Tutor di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 4. Pensyarah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Tahun Jan-Mei 1990 Mac-Mei 1993 19 Sept. 19948 Nov. 1998 18 Nov. 1999sekarang

A. PENGARAHAN DAN PENDIDIKAN

1. Senarai kursus yang pernah dan sedang diajar
Bil. 1. Kod kursus PE2433 PE3463 PM1942 PE2433 PM2043 PY1232 PE3463 PM1942 PM2043 PE2433 PM2032 PM1942 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PY1232 HD1021 PY1222 PM2043 PY1232 HD1011 PM3313 PY1232 HD1021 PM3313 PM2043 PM3313 Nama kursus Penyeliaan / Penasihatan Akademik Ilmu Organisasi Dakwah Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Kepimpinan dan Pengurusan Islam (PJJ) Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Metodologi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid I Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Bimbingan Saudara Baru Tahun 2000-2008 -2000-

2.

-2001-

3.

-2002-

4. 5.

-2003-

-2004-

6.

-2005-

7.

-2006-

8.

4
PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam -2007-2008-2009-

9 10

2. Senarai beban pengajaran mengikut sesi. Sesi 1994/1995 Semester II [Tutorial] 1995/1996 Semester I [Tutorial] Semester II [Tutorial] 1996/1997 Semester I [Tutorial] Semester II 1997/1998 Semester I Semester II 1998/1999 Semester I Semester II [Tutorial] 1999/2000 Semester I [Tutorial] Kod/Judul kursus Peringkat kursus Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Jum. jam/m inggu 6 6 6 6 6 6 4 3 6 Jumlaj jam/se mester 84 84 84 84 84 84 56 42 84 Bil. pelajar 95 80 81 80 90 87 75 42 85

PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ2832 Dakwah Islamiah II PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ1962 Dakwah Islamiah I Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) PZ1962 Dakwah Islamiah I PE1433 Pengantar Kepimpinan Islam PE1453 Masyarakat Islam

Semester II [Tutorial]

PE2523 Metodologi Dakwah : Teori dan Praktik PE1423 Jihad : Teori dan Pelaksanaan

5
PZ1243 Dakwah Islamiah 2000/2001 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PZ1243 Dakwah Islamiah PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) 2001/2002 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 3 2 2 7 2 3 1 5 2 1 2 3 5 2 3 1 2 42 28 28 98 28 42 14 70 28 14 28 42 18 70 28 42 14 28 50 22 22 115 36 36 75 75 16 16 36 36 66 85 41 41 30 30

6 Pembangunan (Liberal) [Kuliah] [Tutorial] 2002/2003 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] 2003/2004 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 4 2 3 1 5 1 4 2 3 2 3 1 5 2 3 1 24 56 28 42 14 70 14 56 28 42 28 42 14 70 28 42 14 122 60 30 30 71 71 50 50 38 38 36 36 150 75 36 36 250 .

7 Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1222 Metodologi Dakwah HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1022 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru [Tutorial] 2004/2005 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2005/2006 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] Semester II [Kuliah] Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pusat KoKurikulum Fakulti 6 2 3 1 5 2 2 1 6 4 2 2 3 1 5 2 2 84 28 42 14 70 28 28 14 84 4 14 28 42 14 70 14 28 90 36 36 250 75 26 26 280 90 43 196 36 36 250 75 200 32 .

8 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2006/2007 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2007/2008 Semester I [Kuliah] PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1011 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Fakulti 2 1 6 2 2 2 3 1 5 4 2 2 2 1 6 2 2 28 14 84 10 24 28 42 14 70 8 14 28 28 14 84 10 28 32 250 90 100 200 36 36 250 75 208 200 32 32 250 90 200 30 .

9 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2012 Ilmu Pidato dan Debat PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti 3 1 5 4 42 14 70 8 30 250 75 208 Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2008/2009 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2 2 1 6 2 3 1 5 4 28 28 14 84 28 42 14 70 8 32 32 250 90 200 35 30 30 203 75 483 Semester II [Kuliah] [Tutorial] 2 2 28 28 29 29 .

Pascasiswazah : Bil. Tajuk Tesis peringkat Sarjana Pemahaman Islam di kalangan Saudara Kita di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Amin [P42659] Sendiri Sendiri 2004 2009 Sedang maju Sedang Maju Prasiswazah : . Keseragaman Program Bimbingan Saudara Baru di Agensi-agensi Dakwah di Negeri Johor. Senarai Tesis / Disertasi / Latihan Ilmiah yang Telah dan Sedang diselia. Pendekatan Dakwah terhadap Pekerja Remaja Kilang Ingress Corporation Bhd. Sendiri Lulus 3. 7 Nik Rosmawati Yusoff [P27809] Amar Sidique Mohd. Pendekatan Dakwah Keluar PERKIM dari tahun 1999 .10 Baru [Kuliah] [Tutorial] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam Fakulti Fakulti 1 5 14 70 180 75 3. Modul Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Kelantan. Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Agama Islam Pahang. Anuar [P17477] Rosmani binti Hussin [P22520] Noraizan binti Abdul Ghani [P23526] Status selia Sendiri Tahun 20002002 20022004 2003 Status Lulus 2. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] Muhamad Amar bin Mahmad [P27802] Sendiri 2004 Sedang maju Lulus 5. Sendiri 2004 6.2004 Saudara Baru di Negeri Sembilan:Tinjauan Terhadap Dorongan dan Cabarannya Nama pelajar Shakirah binti Mohd. Sendiri Sedang maju 4. 1. Negeri Sembilan. Nilai.

6. Pelaksanaan Dakwah Bil Hal dan Keberkesanannya Terhadap Golongan Pekerja : Kajian di Organisasi Dakwah Fitrah Perkasa Sdn. Penerapan Nilai-nilai Murni di kalangan Pelatih-pelatih Pusat Serenti : Kajian Khusus di Pusat Serenti Wanita Kemumin. Bhd. 10. Pengurusan dan Pembelaan Hak Anak-anak Yatim : Satu Kajian di Rumah Budi. Tanah Merah. 12. 2. Peranan Wanita dalam Usaha Penyebaran Dakwah Islamiah : Tinjauan Khusus Wanita Jamaah Islah Malaysia (JIM) 4.11 Bil. Pembangungan Insan dalam Nama pelajar Azita binti Abdullah [A55181] Easah Ibrahim [A55199] Siti Rafidah Hassan Basri [A55390] Nor Azian Mahyudin [A60657] Tahun 2000 Status Lulus 2000 Lulus 2000 Lulus 2001 Lulus Norjan Andul Muin [A61125] 2001 Lulus Manisah Mustapha {A65469] 2001 Lulus Ruhani Ismail [A65557] 2001 Lulus Zarini Yusof [A65608] 2001 Lulus Muna Fahmi Mansor [A66077] Normohamad Khalim Miswan [A67795] Mohamad Zabidi Kamaruddin [A67394] 2001 Lulus 2002 2002 Lulus Lulus Fadzilah Mustapha 2002 Lulus . Terengganu. Sistem Pendidikan PERKIM dan Keberkesanannya terhadap Saudara Baru : Kajian Khusus di Kelantan Darul Naim. Pengkalan Chepa. Penerimaan Islam oleh Masyarakat Cina : Satu Kajian Kes di Kampong Tirok. Pelaksanaan Sistem Muamalah dan Pentadbiran Islam di Kalangan Kakitangan Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 5. Kuala Terengganu. 7. Pemahaman Dakwah di kalangan Masyarakat Kampong : Kajian Kes di Kampong Ayer Chanal. 3. 8. Remaja Sebagai Sasaran Dakwah : Bagaimana Kaedah Mendekatinya : Kajian Kes di Mukim Ketil. Tajuk Projek Ilmiah 1. Kurikulum Pendidikan Saudara Baru : Kajian di Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) 11. Yan Kedah Darul Aman. Kelantan. 9. Institut Latihan Islam Malaysia : Kajian terhadap Pusat Pengajian Pengurusan Hal Ehwal Islam dalam membentuk Profesionalisme Imam-imam.

2004 Lulus 25. Hulu Langat. Kesan Perkahwinan Campur terhadap Pemahaman Agama [A72110] 13. 2004 Lulus . Bhd. Bimbingan Saudara Baru Cina di Johor : Kajian Kes di MACMA Cawangan Johor. Zulkifli Hussin [A72357] Mohammad Anizu Mat Nor [A74112] Azizul Azra Abdul Razak [A74079] Norhud’in binti Danu @ Dadoo [A74131] Aniza Aziz [A77651] 2002 Lulus 16. Perkahwinan Campur dan Kesannya dari segi Pengahayatan Nilai-nilai Islam : Satu Kajian di Daerah Hulu Langat. 18. Selangor. Kesan Perkahwinan Campur dalam Meningkatkan Kefahaman islam Saudara Kita di Daerah Gombak. Irdawani Zakaria [A77700] Muhamad Amar Mahmud [A77752] Khaidir bin Othman [A77712] Norizan binti Abdul Wahab [A80493] Nor Aisha binti Hamzah [A82745] Siti Aisah binti Ali [A82855] 2003 2003 2004 Lulus Lulus Lulus 23. Bimbingan al-Quran Saudara Baru di Sabah : Kajian Kes di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah. Majlis Agama Islam Melaka. Metodologi Dakwah melalui Aktiviti dan Kurikulum Saudara Baru di Jabatan Agama Johor. 2003 Lulus 17. Selangor. 22. Pahang. 19.12 Membentuk Sahsiah Para Belia : Kajian di Unit Kaunseling dan Kerohanian IKBN Dusun Tua. 2003 2003 2003 Lulus Lulus Lulus 20. Hasmida Saidi [A72130] Norazlina Saian [A72242] 2002 2002 Lulus Lulus 15. Kelantan. Kurikulum Bimbingan Saudara Baru. Unit Saudara Kita. Keberkesanan Modul : Satu Kajian Kes di Fitrah Perkasa Sdn. Pandangan Peniaga-peniaga Cina terhadap Kepimpinan Islam di Kelantan. Pengurusan dan Pengagihan Zakat : Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM0 Kepimpinan Tuan Haji Hassanuddin bin Muhammad dalam Kegiatan Dakwah di Temerluh. 21. 14. Pengalaman Beragama Saudara Baru Sebelum dan Selepas memeluk Islam : Kajian di PERKIM. Peranan JHEOA dalam membimbing Saudara Baru : Kajian di JHEOA Gua Musang. 2004 Lulus 24.

Cabaran Wanita Bekerjaya Saudara Baru dalam Meningkatkan Kefahaman Islam : Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam. 31. Kelantan. Zainizan Hussain [Y12817]-PJJ Atiqah Wajihah binti Osman [A87598] 2004 Lulus 34. Peranan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam mengagihkan Zakat kepada Saudara Baru. 2004 2004 Lulus Lulus 32.13 Islam di kalangan Saudara Baru : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru Sungai Petani. Penguasaan al-Quran di kalangan Murid Sekolah Rendah Tahap Dua : Kajian di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I Kota Bharu. Pengalaman Beragama di kalangan Saudara Bru Cina : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru. Kelantan. Pemahaman Konsep Bid’ah di kalangan Masyarakat di Kemaman. Kelantan. Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak Murid : Kajian di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Nyireh. 29. Kota Bharu. Besut. Kelantan. Terengganu. Wan Rosliza Wan Mohammad [Y12807]PJJ 2004 Lulus 33. Cabaran Saudara Baru dari sudut Bimbingan : Kaian di Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). Kepentingan Kahwin Campur dan 26. 2005 Lulus 35. Salmah binti Yaacob [Y15245]-PJJ Che Rohaizan Che Shaffaii [Y15178]-PJJ Mohamad Husnin @ husni bin Husin [Y15125]-PJJ Mazlan bin Awang [Y15124]-PJJ Norma binti Awang [Y13756]-PJJ 2004 Lulus 28. Terengganu. Kedah. Keberkesanan Kaedaj Penulisan Jawi Baru di Sekolah Rendah : Kajian di Sekolah Kebangsaan Kelantan. Zarinah binti Sezali [A82913] 2004 Lulus 27. Sungai Petani Kedah (PUSBA). Rozlin binti Mat Hussin [A89981] 2005 Lulus 36. Gejala Samseng di Sekolah Menengah : Kajian di Bandar Tanah Merah. Siti Rohani binti Yahya 2005 Lulus . Kefahaman Menutup Aurat di kalangan Pelajar Perempuan : Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Amat Pasir Putih. 2004 2004 Lulus Lulus 30. Pengkalan Chepa.

Bangi. Sikus [A97866] Salwani Omar Baki [A95629] Mashriyah binti Shahabudin [A95514] Norazieah Mat Jaafar [A95580] 2005 2005 2006 2006 2006 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus 37. 41. Prosedur Pengislaman Saudara Baru : Kajian di Negeri Perlis. Peruntukan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor. 47. 48. Kefahaman dana Ajaran Amalan Islam kalangan Saudara Baru Masyarakat Siam di Kelantan : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. 39. 49. Keberkesanan Kahwin Campur dan Kahwin Sesama Saudara Baru dalam Penghayatan Islam : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan. Mohammad Sharifuddin bin Din [A95287] Hafazah binti Ahamad Afandi [A100746] 2006 Lulus 45. Johor. Pengurusan Agihan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Daerah Pengkalan Hulu.14 Pengaruhnya terhadap Dakwah : Kajian terhadap Saudara Baru Cina di Kuala Lumpur. Konsep Budaya Kerja Total Quality Management (TQM) dalam Pelaksanaannya dalam Organisasi : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). 40. 38. 50. Syarifah Rokiah Samani binti Mahasan [A100870] Iskandar Zulkarnain bin Arani [A100914] Norhafizah binti Musa [A100986] Nur Athiroh Masyaa’il Tan @ Tan Ai Pao [A103797] Mohd. Cabaran Saudara Baru Cina Terhadap Penerimaan Islam : Kajian di Negeri Johor. 42. Persepsi Masyarakat Cina NonMuslim terhadap Saudara Baru Cina : Kajian di Kajang. Selangor. Wan Rahman Wan Ahmad [A95678] 2006 Lulus 44. Pengurusan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Darul Ukhuwwah. . Terengganu Pengurusan Saudara Baru : Kajian di Sarawak. Perak. [A90010] Azlina binti Mohd Zait [A92215] Noor Elyana Mohd. Pendekatan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Besut. Keberkesanan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru daripada aspek Pelaksanaan Ibadah Solat dan Puasa : Kajian di Daerah Mersing. Norazlin binti Mustapar [A95403] 2006 Lulus 43. Peruntukan Zakat dan Kebajikan Saudara Baru di Negeri Kedah. Fazli bin Hamidon [A103814] 2007 2007 2007 2007 2007 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus. 2007 Lulus 46. Pembinaan Da’i menerusi Kecemerlangan Pengurusan Diri : Kajian di al-Farabi Consultant and Management.

2008 Lulus Yunus [A106145] Nor Sakinah Wan 2008 Lulus 54. Zakiah [A113125] Muhammad fauzee 2009 Saidin [A116105] Shahnizam Othman 2009 2009 Nordin 2009 Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju 59. 58. 61. 62. 2008 Lulus 53. 2008 Lulus 52. Bahagian Dakwah. Jabatan Agama Johor Keberkesanan Dakwah Saudara Dayang Bahyia Binti Kita Bagi Masyarakat Suhaibun [A106370] Kadazan/Dusun: Suatu Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Aktiviti Penghayatan Islam dalam Kalangan Saudara Baru:Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Langat Peranan Penggerak Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Saudara Baru Orang Asli di Negeri Kelantan Prosedur Memeluk Agama Islam Saudara Baru Negeri Perak Karenah Birokrasi di Jabatan Agama Islam Selangor dan Kesannya kepada Saudara Baru:Kajian Kes di Sabak Bernam Metode dan Kesan Dakwah kepada Saudara Baru di Daerah Kuala Selangor Tahap Kefahaman Saudara Baru Terhadap Bimbingan Fardhu Ain:Kajian di Pejabat Agama Daerah Kuala Kerai Kelantan Pengamalan Islam dalam Kalangan Belia Saudara Baru Etnik Sabah di IPTA: Kajian Kes di Lembah Kelang Pendekatan Dakwah Terhadap Saudara Baru:Kajian di JAWI.15 Johor. Kegiatan Pendidikan Lain Norhafizah Mohamad 51. 60. Ahmad Zainab Faiz Ahmad Razali 2009 2009 Ubaidah [A111378] [A111677] Kazman [A111927] Mohd. Putrajaya MACMA:Sumbangan dan Kepentingannya kepada Saudara Baru Cina Sedang dalam proses mencari tajuk 4. [A104037] Nor Hidayah [A109937] 57. Masalah Dan Cabaran Nurul Ain Binti Sunif Pengurusan Kelas Bimbingan [A104033] Saudara Baru: Satu Kajian Di Unit Ukhuwah. Wahab Sain 2008 2008 Lulus Lulus 55. Azmi [A112477] . 56. Ishak [A106338] Zainab Abd.

Bukit Manchong. Pahang. Kg. Pelajar 13 15 16 15 13 12 10 9 6 7 10 9 Tarikh/Tempoh seliaan 16-21 Julai 1995 [6 hari] 19-25 Julai 1996 [1 minggu] 19-24 Julai 1999 [1 minggu] 2-8 Oktober 20001 [1 minggu] 15-22 Mac 2002 [1 minggu] 27 Disember 20024 Januari 2003 [1 minggu] 27 Jul-1 Ogos 2003 [1minggu] 22-29 Mac 2004 [1 minggu] 14-20 Ogos 2004 [1 minggu] 28 Mac-3 April 2005 [1 minggu] 19-24 Ogos 2006 [1 minggu] 19-24 Feb. Pahang. Raub. Sg. Kota Tinggi. 7. Pahang Kampung Orang Asli Sayung Pinang. Serdang. Kuala Mu. 10. 9. Ulu Cheka. Jerantut.16 4. 4. Pahang. 2007 [1 minggu] 31 Ogos-3 Sept. Kampung Orang Asli Tenggalong. Cameron Highlands. 8. Pasid. Sembilan. Jerantut. Dingkir. Sg. Kol. Perak. Johor. Muadzam Shah. 6. Siput. Pahang. 6 7 11. Muadzam Shah. Kuala Pilah. Pahang. Ruai. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim Kg. 10 15-19 Ogos 2008 [1 minggu] . Pahang Bil. Pahang. Pahang. Gua Musang. 2007 [1 minggu] 1-9 Feb. Felda Keratong 3. Perkampungan masyarakat Orang Asli Kampung Gumum. Koi. Felda Gugusan Chini. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim. Terisu. Kg. Sg. 1.1 Bil. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim. 5. Penyeliaan Latihan Amali Dakwah Kod / Nama Kursus PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim Tempat Kg. Rawang. Tasik Chini Pahang. 2008 [1 minggu] 2. Kg. Kampung Mikang. N. Kg. Kg. Kelantan Kg. Rasau. Kg. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim 3.

Penasihat Akademik Pelajar M. Pahang. Pahang. Kuala Lipis dan Raub. Temerloh. 2. 5. 6. 4. Bil. Maran. Penasihat Akademik Pelajar M. Pahang.A. Jerantut. Penasihat Akademik Pelajar M. Tajuk kajian Tahun 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2001 2002 Tempat Temerloh. 10. 12.A. Penasihat Akademik Pelajar M. Jengka. 8. Aziz Johari Abdullah Wahyu Hidayat Ainuddin Kamaruddin Noraini binti Mohamad Abdul Hadi bin Borham 12 pelajar Prasiswazah FPI 9 pelajar Prasiswazah FPI. Kuala Lipis dan Bentong.A. Jerantut. Pelajar Muhammad Zahir Ghazali [P20470] Mohd. Kuala Lipis dan Temerloh. 3. pelajar 15 6 6 6 10 5 10 Tarikh dan temph lawatan 15-30 April 2002 [1 kali] 15-30 April 2003 [1 kali] 15-31 Mei 2004 [1 kali] Mei 2005 [1 kali] Jun 2006 [1 kali] Jun 2007 [1 kali] Jun & Ogos2008 [2 kali] .A. Fadzli Ramli Norehan Ahmad Rahim Mohd. 2. Amar Mahmud Aniza Abd. 3. 1. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut. 4. Pahang.A. Jerantut. Pahang. Pahang. Penasihat Akademik Pelajar M.2 Bil. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut dan Raub. Penyeliaan Latihan Amali Industri Kod/Nama latihan PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri Penilaian Akademik Penglibatan Penasihat Akademik Pelajar M. 4. Chenor dan Karak.A.A. Penasihat Akademik Pelajar M. Bera. 9. Penasihat Akademik Pelajar M.17 4. 7.A.A. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Nama/Bil. 1. 5. 6. Jerantut.A. 11.3 Bil. 7. Pahang.

Yunus [K006939] Nik Rosmawati Yusoff [P27809] - 2004 2004 - - 2005 . Pemeriksa Dalam Disertasi Asmah Hassan [P23478] 2005 20. Pemeriksa Dalam Disertasi Aisyah Jami’an [P20391] 2004 19. [lulus] Penghayatan Islam di kalangan Saudara Baru India di Kuala Lumpur. [lulus] 2004/ 2005 2005/ 2006 2001 16.18 13. Pahang. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Pemeriksa Dalam Disertasi 9 pelajar Prasiswazah FPI 6 pelajar Prasiswazah FPI Nur Kareelawati Abdul Karim [P14731] Shahrulanuar Muhamed [P15510] Metodologi Dakwah kepada Saudara Baru : Kajian khusus di Darul Arqam Singapura. 22. Pemeriksa Dalam Disertasi 2002 17. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] 2004 Encik Ahmad Redzuwan Mohd. 15. Melaka. Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pensyarah Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Menyediakan Kertas Cadangan Penawaran Program P’belajaran Berterusan (PPB) – Pengkhususn jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 23. [lulus] Aktiviti Pelancongan serta Implikasinya ke atas Umat Islam : Satu Kajian di Banda Hilir. Pemeriksa Dalam Disertasi Sazelin Arif [P15509] 2002 18. [lulus] Persepsi Masyarakat Melayu terhadap Orang Asli dan Kesannya terhadap Dakwah : Kajian di Felda Gugusan Mempaga Bentong. 21. 14. [lulus] Persepsi Pelajar NonMuslim terhadap Agama dan Umat Islam di Universiti Multimedia Melaka.

UKM . 2002. 2002-Jul. Tajuk 1. Penyelidikan Bil.A. 2002Feb. Kuala Lumpur. 28.A.PENYELIDIKAN/PERUNDINGAN/PENGEMBANGAN 1. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang [P/1/2000] 2. 2008 diterbitkan sebagai buku Hantar Laporan akhir pada 18 Ogos 2004. 200514 Okt. Kajian di Kampung Mikang. 2002] Status Hantar Laporan akhir pada 29 Nov. Pemeriksa Dalam Disertasi Nur A’thiroh Masyaa’il Tan Abdullah [P42328] 6 pelajar Prasiswazah FPI Ahmad Jafri Bahar 2009 27. 2007] UKM 4. Muadzam Tempat Kuala Lumpur dan sebahagian negeri Selangor [Okt.19 24. Daerah kota Bharu dan beberapa daerah lain [15 Okt. 2008/ 2009 2009 B. 25.2003] Fakulti Pengajian Islam UKM [Jul. [lulus] Cabaran Psikologi Saudara Baru:Kajian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Siap dijilid. 2007 2008/9 26. Negeri Kelantan. Sumber K’wangn UKM UKM 3. Perubahan dan Hala tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam [P/1/2001] Penilaian terhadap Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Hal Ehwal Agama islam Kelantan [PP-013-2004] Persepsi Masyarakat Orang Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Orang Asli Muslim. Dareah Muadzam Shah [16 Okt. Penasihat Akademik Pelajar M. 2008 diterbitkan sebagai monograf Selesai laporan akhir. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik Pelajar M. 2006] Negeri Pahang. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Pemeriksa Dalam Disertasi Izwah bt. Saudi Safinah Ismail [P38840] Profesional Ustaz (PROTAZ):Pendekatan Dakwah kepada Masyarakat di Malaysia. 2006-16 Okt.

Pascasidang / Prosiding . Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. Jilid 8. 6 Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. FRGS [RM26000] MAIWP[RM56000] GUP [RM80000] 8. Bhd. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Raub. Yunus & Anuar Puteh. Jurnal Bil. 2004 : Pendekatam Dakwah kepada Orang Asli Suku Semai di Kampung Sungai Ruai. hlm 33-45 Kebangsaan 2. 2. 3. 10. 2003/2004 : Peruntukan Zakat Asnaf Mualaf dan Kesannya kepada Perkembangan Dakwah. 5. Utusan Melayu Berhad Sdn. 2002 : Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. Bil. Selesai Menyediakan manuskrip modul Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir.20 Shah.2. No. 4. hlm 190-205. Kajian Malaysia. XIX. Jurnal Tasawwur Islam.. Jurnal YADIM. Pahang. 28. Jan-Dis 2008. Jurnal Islamiyyat. Che Yusoff Che Mamat. PENERBITAN / PENULISAN 1. 2001 : Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut Perspektif Islam. Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Malaysia [UKM-GUPTKS-07-08-075] 5. Ahmad Redzuwan mohd. 7. 2003/2004. Jld. Antarabangsa 1. Anuar Puteh. hlm 91-109. hlm 143-155. hlm 135-146. Seluruh Semenanjung Malaysia [2007] Wilayah Persekutuan [30 Julai 2007-29 Julai 2008] Sabah dan Sarawak [1/10/2007 30/09/2009] Pantai Timur Malaysia [1/10/2007 30/09/2009] 6. Jilid 7. 2008 : Perkahwinan Campur dan Kepentingannya Kepada Usaha Dakwah. hlm 79-101. Pemikir. Jurnal Tasawwur Islam. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. Bil. Jilid 25. Anuar Puteh. Disember. April-Jun. Pahang [PP009-2006] Pembangunan Metodologi Dakwah Masyarakat Orang Asli di Malaysia [UKM-PP05-FRGS0006-2006] Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru [R71107] Pembangunan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Saudara Baru Di Sabah Dan Sarawak [UKM-GUPTKS-07-08-073] Keberkesanan Dakwah Masyarakat Orang Asli di Pantai Timur. 2002/2002 : Masjid Sebagai Pemangkin Pembangunan Kebudayaan Masyarakat. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia. GUP [RM50000] C. Anuar Puteh. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir.

dalam Abdullah Hassan (Pyt). Universiti Kebangsaan Malaysia. Izziah Suryani Mat Resad. 30-38. UKM. Sham (Dr. dalam Abdullah Hassan (Pyt). Ahmad Redzuwan Mohd. Diprosidingkan dalam Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. 11. Serdang. 820-827. 7. Sazliza Mat Isa & Muhammad Anizu Mat Nor. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 2003 : Terjemahan Kosa Kata Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh. Cakera Padat. 2007 : Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia. Anuar Puteh.21 Bil. Nasir & Anuar Puteh. 2003 : Kemunculan dan Perkembangan Dakwah Islamiah di Sabah : Perspektif Sejarah. Tanjung Malim. Yunus. Anuar Puteh. dalam Zulkiple Abdul Ghani. Ahmad Redzuwan Mohd. Perak.). 4. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Yaakob Matondang (Pyt). Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo. 2003 : Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Syukri Yeoh Abdullah & Che Rohaizan Che Shaffaii. Hlm. 8. Perak. dalam Farid Mat Zin. Badlihisham Mohd. Anuar Puteh & Fariza Md. 60-70. 2002 : Aspekaspek Kepimpinan Organisasi Islam menurut al-Quran. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 245-262. 2003 : Kajian terhadap Program Pengajaran al-Quran yang Berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Cjinese Muslim Association. Mohd. Anuar Puteh. Yunus. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara III : Ketokohan dan Pemikiran Ulama Melayu. Kuala Lumpur. Sazliza Mat Isa & Fadzilah Mustafa. Hlm. Hlm. 6. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. Pasid. Sarawak. Hlm. Diprosidingkan dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Quran dan al-Hadith. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. 2006 : Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang. 233-240. Anuar Puteh. Hlm. Diprosidingkan dalam Dakwah Dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia-Indonesia. Hlm. Pasid Gua musang Kelantan : Relevensi Dakwah terhadapnya. 121-136. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. 2003 : Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan dalam Bimbingan Saudara Baru di Malaysia. 2006 : Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia. 10. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. 3. dalam Malaysia Internetional Conference on Languages. 5. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 : Dilema Budaya Masyarakat Cina dalam Malaysia International Conference on Languages. 2007 : . Yunus & Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. Kuching. Yunus. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Mazlan Ibrahim. Hlm. Gua Musang Kelantan. Bangi. Tanjung Malim. Antarabangsa 1. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 2. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. 9. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Penerbit Bersama Pusat Islam UPM dan Unit Bahasa Arab FBMK Universiti Putra Malaysia. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Universiti Brunei Darussalam. 403-415. Anuar puteh. Bangi. Bangi dan Kerajaan Negeri Sarawak. UKM.

Gua Musang Kelantan. Perana dan Strategi. Yunus & Anuar Puteh. Kuala Lumpur. 19. Penerbit Fakulti Pendidikan. Yunus & Anuar Puteh. . Yunus. al (Pyt. Selangor Dalam Aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia. Anuar Puteh.al (Pyt). Sazelin Arif. 58-66. 103114. 2003 : Penyelidikan dan Pembangunan Menurut Perspektif Islam. Universiti utara Malaysia. dalam Ramlee Mustapha ed. Yunus ed. Hlm. Hlm. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Kesenian dan Pelancongan. Halim Tamuri. Kesenian dan Pelancongan. Hlm. Sintok. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Hlm. Kuala Lumpur. 104-114. Universiti Utara Malaysia. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. dalam Dr. Hulu Langat. 2002 : Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. Hlm.22 Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan. Yunus & Razaleigh Kawangit @ Muhamat. Yunus (Pyt).al (Pyt). Bangi dan Kementerian Kebudayaan. Yunus & Anuar Puteh. Peranan dan Strategi. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. 2002 : Pengurusan Dakwah Kepada Orang Asli (Suku Temiar) : Pengalaman di Kg. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Sains dan Teknologi dan Sains Sosial. 15. 14. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. 33-49. Ahmad Redzuwan mohd. 40-44. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. Jamaluddin Kassim ed. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahmad Redzuwan Mohd. Ahmad Redzuwan mohd. Bangi dan kementerian Kebudayaan. Bandar jengka. 71-82. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. 2002 : Peranan ibu Bapa Membentuk Remaja Cemerlang Melalui Pendidikan Remaja. Diprosidingkan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan. Hlm. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 13. Hlm. 2002 : Belia dan Tuntutan Berdakwah. Kebangsaan Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 : Implikasi Aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga muslim dari Sudut Dakwah. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. 12. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Kamarulzaman Abdul Ghani (Pyt). Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Anuar Puteh & Ahamad Redzuwan Mohd. UKM. Jamaluddin Kassim ed. 82-87. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. al (Pyt). dalam Ab. Penerbit UiTM Cawangan Pahang.). dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). Yunus & Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Sains. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 : Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan Dalam Islam. Bandar Jengka. 50-62. 17. Kedah. Diprosidingkan dalam Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Kuala Lumpur. Ahmad Redzuwan Mohd. 11. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kedah. Yunus. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). UKM. Teknologi dan Sains Sosial. dalam Dr. Kajian di Banda Hilir Melaka. 16. Penerbit Fakulti Pendidikan. 18. Hlm. 76-83. Hlm. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2002 : Peranan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Dusun Tua. Sintok. Ahmad Redzuwan. Che Yusoff Che mamat. Pasid. Yunus. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan.

Diterbitkan dalam 35 Tahun Fakulti Pengajian Islam Membina Kecemerlangan. Yunus (Pyt).23 2003 : Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan. Yunus. 20. Ideris Endot. Ideris Endot. 109-118. 2003 : Halangan yang Terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia. 29-31. 161-163. 2004 : Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat alQuran. Ahmad Redzuwan Mohd. 2009 : Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak. Hlm. Don. 3. Nasir Omar dan Muda @ Ismail Ab. Abdul Ghafar Hj. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. UKM. Fariza Md. 3. Abdul Ghafar Don. Nasir. 2007 : Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. UKM. Mazlan Ibrahim & Anuar bin Puteh. Anuar Puteh. Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Pengkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam : Antara Tradisi dan Inovasi. Diterbitkan dalam Agama dan Perpaduan Kaum di Malaysia. 2005 : Konsep Kuasa Politik Negara (daulah) dan Perkembangan Dakwah. Ghani. Hlm. Anuar Puteh. Don. Malaysia. (Pyt). dalam Zulkiple Abd. Yunus. Anuar bin Puteh. Sham. Realiti & Cabaran. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Badlihisham Mohd. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Bhd. Pahang Darul Makmur. Hlm. 167-169. 15-18. al (Pyt). 2003 : Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka Memilih Agama Islam. UKM. Ghani & Ahmad Redzuwan Mohd. Makalah 1. Fakulti Pengajian Islam. . 2005 : Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru dalam Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 25-35. Abdul Ghafar Hj. Hlm. UKM. Yunus.Anuar Puteh. Diterbitkan dalam Masa Depan Saudara Baru. dalam Khadijah Abdul Razak ed. Hlm. dalam Farid Mat Zain (Penyelenggara). Mohd. Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn. 5. dalam Zulkiple Abd. Hlm. Hlm. Muadzam Shah. Hlm. UKM. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 6. 104-114. & Ahmad Redzuwan Mohd. Nasir. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Ghani & Mohd. 2005 : Pengajaran. Hlm. Faudzinaim Haji Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (Pyt). 4. 20-31. Diterbitkan dalam Dakwah dan Etika Politik di Malaysia. Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. 21 22. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. Diterbit dalam Isu-isu Kemasyarakatan Islam. Sham & Anuar Puteh 2009 : Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. Makalah Bab dalam Buku Bil. Penerbit Pusat Islam. UKM & Sekretariat Penerbit dan Pengedar Buku Islam Malaysia (SPEEDI). UKM. Diterbitkan dalam Dakwah Tarekat Tasawuf di Malaysia : Relevansi dan Cabaran. & Ahmad Redzuwan mohd. Anuar bin Puteh. Rahman (Pyt). dalam Jaffary Awang. UKM. Zulkiple Abd. Syukri Yeoh Andullah (Pyt). 17-32. Hlm. 2. dalam Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlihisham Mohd. Penerbit di Fakulti Pengajian Islam. 182-201. Fariza Md. Harapan. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II.

UKM. 144 m. Bangi : Fakulti Pengajian Islam. 159 m. Anuar Puteh (Pyt).. 2002. 118-129. Yunus & Anuar Puteh. Bangi : Pusat Kembangan Pendidikan. Anuar Puteh (Pyt). Hlm. Diterbitkan dalam Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Anuar bin Puteh & Norazlina Saian.. 2003. Anuar Puteh (Pyt). Buku 1. Sham. Abdul Ghafar Hj. 220 m. Siti Rugayah Hj. Bangi. 2008 : Pola Penyelidikan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam. Yunus. . Ahmad Redzuwan Mohd. 5.24 7. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Anuar Puteh (Pyt).s. 52 m. Jurnal Islamiyyat. Buku Karya Asli Bil. Hlm. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.s.s.s. Jilid 23. Bangi. UKM. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. UKM. UKM. dalam Mazlan Ibrahim & Kamarudin Salleh (Pyt). UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. Yunus.s. 65 m. Bangi : Fakulti Pengajian Islam.s. Dakwah kepada Masyarakat Muslim di Malaysia. 2008 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. 3. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Ghani & Anuar Puteh. 4. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 242 m.. Don. UKM. Zulkiple Abd. Suntingan Bil.. Ahmad Redzuwan Mohd. Jilid 23. Fakulti Pengajian Islam. 9. Ghafar Don. 5. Ideris Endot & Anuar Puteh.s. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (Pyt). Fakulti Pengajian Islam. 151 m. 2001 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor dengan kerjasama Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Selangor. 3. Ahmad Redzuwan Mohd. 4. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM. Jurnal Islamiyyat. 14-24. Tiek & Othman Hj. Diterbitkan dalam Dakwah dan Kaunseling di Malaysia. Hlm. Diterbitkan dalam Islam Pasca Kemerdekaan. Jurnal Islamiyyat. 5 Zainab Ismail. 2.s... 2003. Talib (Pyt). 140 m. Anuar bin Puteh. 2004 : Islam dan Saudara Kita. Anuar Puteh. 98 m. dalam Siti Rugayah Hj. Anuar Puteh (Pyt). 2008 : Bimbingan Al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Penerbit Karisma Publications SDN. Dakwah dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia Indonesia. 2005 : Perkahwinan Campur di kalangan Saudara Baru di Daerah Hulu Langat. 63-71. 2. 2003. 242 m. 4.BHD. Bangi : Pusat Pengajian Jarak Jauh. Bangi. 137 m.s. 6. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 2004. Anuar bin Puteh & Abd. Jilid 23. Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia. 2008 : Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan. Anuar Puteh (Pyt). 2003. Anuar Puteh. 2006 : Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. dalam Fariza Md.s. 8. Suntingan 1. UKM Bangi. Penerbit Fakulti Pengajian Islam.s.

2005.. Don. Laporan diserahkan kepada MAIWP pada Ogos 2008. Anuar Puteh. 11 m. 25-26 Jun 2001. UKM. Cabaran-cabaran Getir dalam Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. 2002. 6. Anuar Puteh. 3. 4. Fakulti Pengajian Islam. Yunus & Abdul Halim Tamuri. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Anuar Puteh.. 8.. 31 m. Fakulti Pengajian Islam..s. 9 m.al (Penyusun). UKM. Zainab Ismail.s. UKM.s. 2008. Abdul Ghafar Hj. 18 m. 700 m. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III. UKM. 17-19 Ogos.s. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Bangi. Indriaty Ismail & Anuar Puteh (Pyt). 70 m. Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina. 2007. Anuar Puteh et. Anuar Puteh..25 7. 27-29 Julai 2001.. Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 Bimbingan Saudara Baru.. 7. UKM. Perubahan dan Hala Tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2002. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 18 Ogos 2004. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Ghani. Anuar Puteh dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 29 November 2002.al (Pyt). Abstrak Pameran Poster Penyelidikan Pengajian Islam. Hilton Hotel. Fakulti Pengajian Islam. 600 m. . Manuskrip Bil. 374 m.al (Pyt). anjuran Fakulti Pengajian Islam. 10. Bangi. Anuar Puteh et. Fakulti Pengajian Islam. Bilik Jumaah. 2000. Buku.. UKM. 2006. 5. Manuskrip 1. Abdul Ghafar Don. Fakulti Pengajian Islam. Prosiding Kolokium Siswazah Fakulti Pengajian Islam Siri III 2007. 2001..s. Anuar Puteh. 11. 2008.s. Abstrak Tesis Doktor Falsafah dan Sarjana Fakulti Pengajian Islam. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian.. 2000. 7-8 Ogos 2000. Fakulti Pengajian Islam. Badlihisham Mohd. 3. 2007. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Dewan Persidangan Masjid UKM. 9. 2. 460 m. Zulkiple Abd. Fakulti Pengajian Islam. 2. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.s. UKM. Bangi. Anuar Puteh et. Zulkiple Abd. anjuran Masjid UKM. 18 m. Mazlan Ibrahim & Anuar Puteh. Ghani & Anuar Puteh. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. Konsep Kuasa Politik Negara (daulah : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah.s. UKM. 2002.s. Bangi. Bangi. UKM. Bilik Jumaah. Nasir. Seremban. UKM dan Pejabat Mufti Negeri Sembilan.al (Pyt). Kertas kerja dibentangkan dalam International Seminar Da’wah and Sufi Order. Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Muslim UKM-MAIWP. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Anuar Puteh et. Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat al-Quran : Sejauhmanakan Ianya diterima.s. Laporan Teknik / Laporan Akhir Penyelidikan / Laporan Akhir Perundingan Bil. Laporan 1.

Residence Hotel UNITEN Bangi. Fariza Md. Zulkiple Abd. UKM. UKM. 10. Nasir. Anuar Puteh . Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Nasir. 24 Januari 2008. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 20 Ogos 2002. 2008 : Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi.. UKM. Fakulti Pengajian Islam.. Kertas kerja Seminar Dakwah. 28 September 2005. 8. 24 Januari 2008. anjuran Fakultas Dakwah. Fakulti Pengajian Islam. Kerohanian dan Qiadah.. anjuran Fakulti Pendidikan.. Tulisan dalam Media Massa / Majalah Popular . Abdul Ghafar Hj. UKM. 2004 : Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd.250 m.s. Fakulti Pengajian Islam. Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Residence Hotel UNITEN Bangi. Sham . Surabaya Indonesia. Fakulti Pengajian Islam. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Bilik Seminar 1 FPI.). UKM. 8. anjuran Fakulti Pengajian Islam. Bilik Jumaah. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945.26 6. 11. 8-9 Ogos 2005. Kertas kerja Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III. Ghani.) & Anuar Puteh. anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 2002 : Pendidikan Dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui Konsep al-Tazkiah dalam Pembentukan Peribadi Insan. Fakulti Pengajian Islam. 2008 : Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK. Kertas kerja Bicara Dakwah (Bicara Siswa) anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Yunus. Anuar Puteh & Badlihisham Mohd. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). 21-25 Oos 2004. 23-26 Ogos 2005. Zainab Ismail (Prof. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Badlihisham Mohd. 9. 2005 : Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam. Padang Indonesia. anjuran Fakultas Dakwah. 13 14. Kerohanian dan Qiadah. Fakulti Pengajian Islam. Sistem dan Modul Pengajaran & Pembelajaran Saudara Muslim (SMPPSM). Nur Athiroh Masyaa`il Tan Abdullah. 23 m. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. UKM. Kertas kerja Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Fakulti Pengajian Islam. UKM. 23-26 Ogos 2005. Anuar Puteh. Surabaya Indonesia. 15. Padang Indonesia.s. 2004 : Ransangan sebagai Refleksi Masalah Hidup Beragama Saudara Baru.s. 21-25 Ogos 2004. Don. 2005 : Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman Masjid UKM. Zulkiple Abdul Ghani (Prof.Modul/Buku. Razaleigh Muhamat@Kawangit & Rosmani Husin. Bilik Jumaah UKM. UKM. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG. 12. Madya Dr. Ahmad Redzuwan Mohd. UKM. 2005 : Kesan Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2005 : Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah. Anuar Puteh. 7. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Madya Dr. Kertas kerja Seminar Dakwah. Anuar Puteh.s. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. 9 m. Yunus & Abdul Halim Tamuri. 19 m.

UKM 12 Februari 2000 Pembentang 4. 6. 3. Larangan di Aidilfitri 14. Tujuan Pelancongan dalam Islam. 1994 17 Ogos 1999 Status Peserta (wakil Jabatan) Urusetia/ Peserta 2. FPI. UKM. pekerja harus utama kebenaran 8. Pengurusan. 4. UKM 26 Julai 2000 Setiausaha Seminar/ Pembentang . 1. 7. 3. 5. 2. 10.27 Bil. Etika Iklan menurut Perspektif Islam. 12. Balasan Penderhaka Ibu Bapa dipercepat. FPI. Keluaran Berita Harian Berita Harian Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Tarikh 11 November 2000 20 September 2001 21 September 2001 12 November 2003 20 November 2003 16 Disember 2003 17 Disember 2003 2 Januari 2004 20 Januari 2004 27 Februari 2004 2 Mac 2004 25 Mei 2004 3 November 2005 5 November 2005 24 Oktober 2006 D. Amalan Menyambut Aidilfitri. 13. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Tempat Pusat Islam Malaysia UKM Tarikh 7-8 Nov. 11. Berpuasa Melatih Fizikal dan Spiritual. Ibadat Puasa Landasan Terbaik Mentarbiyah Diri. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. PENYERTAAN SEMINAR DAN SEBAGAINYA Bil. Seminar/Tajuk Kertas kerja Seminar Antarabangsa Warisan Islam di China Seminar Kebangsaan Dakwah Dan Gerakan Islam Alaf Baru Tenik Mengumpul Data dalam Seminar Penulisan Latihan Ilmiah Kepentingan Saudara Baru Cina dalam Konteks Penganjur Jabatan Perdana Menteri Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Adab Pengembaraan menurut Islam. 15. UKM. 9. Sistem Pengurusan Cemerlang Jamin Kejayaan di Dunia Akhirat. Islam menggalakkan Pelancongan. Tajuk 1. Tauhid paksi utama Pengurusan Islam. Petua bagi Keberkesanan Kepimpinan. Enam perkara perlu dijauhi ketika menyambut Aidilfitri. Mencapai Matlamat Pengurusan yang diredahai Allah.

UKM Jabatan Usuluddin. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. FPI. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka memilih Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Agama-agama Masyarakat Malaysia. Jabatan Pengajian UKM 25-26 Jun 2001 Urusetia/ Pembentang . FPI. Simposium Laksamana Cheng Ho. 2000 25 nov. Seminar mengenai Harta Intelek dan Paten. FPI. 7. 11. UKM UKM 9 Disember 2000 18 Disember 2000 10 Januari 2001 Peserta Peserta (wakil Jabatan) Pembentang 12. UKM 13. UKM dan Jabatan Perpaduan Negara Malaysia UKM UKM 15 Ogos 2000 31 Okt. FPI. Seminar Berkala FPI. UKM Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM Fakulti Pengajian Islam. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. UKM. UKM. UKM 7-8 Ogos 2000 Penolong Setiausaha/ Pembentang 5. UKM Kelab PERKIM UKM dan Ikatan Studi Islam UKM Fakulti Pengajian Islam.28 Dakwah Islamiah dalam Bicara Dakwah Bulanan III Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. 2000 15 Nov. UKM UKM 10. UKM. 6. FPI. 9. Halangan yang terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia dalam Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. Konsep Kuasa politik Negara Kepimpinan. 2000 Pengerusi Sidang Peserta (wakil Fakulti) Pengerusi Sidang Pembentang 8.

Fakulti UKM Pengajian Islam Fakulti Pengajian Islam. 2001 Peserta Urusetia/ Peserta 17. Kelab PERKIM UKM dan Masjid UKM Masjid UKM 27-29 Julai 2001 Pembentang 15. Pahang Century Mahkota. Hotel Vistana. Medan Indonesia 15 Ogos 2000 5-7 Nov. Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang . Kuantan Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang 19. Melaka Hotel Garuda. 18-21 Mei 2002 Setiausaha seminar/ Pembentang 18. Pengurusan Dakwah kepada Orang Asli Suku Temiar : Dakwah Dan Kepimpinan. Hotel. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. Cabaran-cabaran getir dalam kehidupan beragama Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Seminar Islam di Pusat-pusat Pengajian Tinggi Asean ke-3 Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam aspek Bimbingan Saudara Baru di Malaysia dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia. Pahang Hotel Vistana Kuantan. UiTM.29 (Daulah) : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. FPI. UKM dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara UiTM Cawangan Jengka. UKM dan Kerajaan Negeri Melaka Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. FPI. Cawangan Jengka. 16. 14. Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. UKM.

Islam. UiTM Cawangan Jengka. Fakulti Hilton Pengajian Hotel. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos2002 Pembentang 23. Pahang.30 Pengalaman di Kg. Tafsiran Sufi terhadap ayat-ayat al-Quran : 20. Seminar Kebangsaan Sains. Hotel Vistana. 12-13 Ogos 2002 Pembentang 22. UKM dan Seremban 17-19 Ogos 2002 Urusetia/ Pembentang . Pusat Islam UPM dan Fakulti Bahasa Moden dan Kemanusiaan UPM Sekolah Pembangunan UUM. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. Kelantan dan Pengenalan Kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. Teknologi : Ke arah Pembangunan Negara. UUM. Aspek-ASoek Kepimpinan Organisasi menurut al-Quran dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu alQuran dan Hadis. Sekolah Pembangunan. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos 2002 Pembentang 24. Peranan IKBN Dusun Tua. Hulu Langat Selangor dalam aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia & NGO dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. Belia dan Tuntutan Berdakwah dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. Peranan dan Strategi. Pasid Gua Musang. Kuantan Pahang UPM 27-28 Mei 2002 Pengerusi Sidang 21. Peranan dan Strategi.

Sarawak 14-15 Julai 2003 Urusetia/ Pembentang 29. Putrajaya Sunway Lagoon Resort Hotel. Kemunculan dan Perkembangan Dakwah di Sabah : Perspektif Sejarah dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan ulama dan Tokoh agama Borneo. Petaling Jaya 19 Julai 2003 30 Sept. UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 25.-2 Okt. Penyelidikan dan Pembangunan menurut Perspektif Islam alam Wacana Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Fakulti Pendidikan UKM. 2003 Pencatat Pembentang . Pendidikan dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui konsep al-Tazkiyah dalam Pembentukan Peribadi Insan dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Auditorium Masjid Putra. UKM UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 27. 26. Kushing. Fakulti Pengajian Islam dan Kerajaan Negeri Sarawak Holiday Inn. Peranan Ibu bapa membentuk Remaja Cemerlang melalui Pendekatan Islam dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia.31 Sejauhmana ianya diterima dalam Internetional Seminar Da’wah and Sufi Order. Fakulti Pendidikan. Bilik Senat. HEP UKM & Pusat Islam UKM UPM 30. Seminar Penghayatan Islam UKM-JAKIM Dilema Budaya dalam kehidupan masyarakat Cina Islam dalam International Conference on Pejabat Mufti Negeri Sembilan. UKM UKM 23 Januari 2003 Pembentang 28.

Petaling Jaya 30 Sept.32 Languages. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Kepentingan Perkahwinan 31. Pasid. Kelantan : Relevansi Dakwah terhadapnya alam Interntional Conference on Languages. 2003 Pembentang 33. UPM Sunway Lagoon Resort Hotel.-2 Okt. UPSI & Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2-4 Sept. 2003 Pembentang 32. Gua Musang. Fakulti Pendidikan UKM UKM 21 Ogos 2003 Pembentang 35. UPSI dan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2003 Pembentang 34. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Pasid. Gua Musang. Terjemahan Kosa Kata Bahasa Orang Asli Suku Temiar : Kajian di Kg. Kajian terhadap Program Pengajaran alQuran yang berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Chinese Muslim Association dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Kelantan dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 Budaya Hedonisme : Corak dan Kesannya kepada Pembangunan Masyarakat dan Negara alam Wacana Pemikiran dan Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Jabatan Pengajian UKM 27 Ogos 2003 Urusetia/ Pembentang .

UKM 36. 2-3 Sept. Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM dalam Seminar Antarabangsa Agam Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2003 Urusetia/ Pembentang Hotel Equatorial. Kesenian dan Pelancongan. UKM dan Kementerian Kebudayaan. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Seremban 16 Okt.UKM Jabatan Usuluddin dan Falsafah. FPI. 2004 Peserta 21-25 Ogos 2004 Pembentang . 38. Bangi. 2003 Urusetia/ Pembentang Riyal Adelphi. FPI. Bangi. Kesenian dan Pelancongan Fakulti Pendidikan. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan dalam Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. 2003 Pembentang 39. UKM dan Kementerian Kebudayaan. 37. UKM Surabaya. UKM Hotel Equatorial. FPI. FPI. Implikasi aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga Muslim dari sudut Dakwah : Kajian di Banda hilir Melaka dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke III Bicara Dakwah Dakwah dan Kepimpinan. 2-3 Sept. FPI. Indonesia. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. 40. FPI. Bilik Seminar Siswazah.33 Campur di kalangan Saudara Baru : Kajian Pengenalan di Daerah Hulu Langat Selangor dalam Bicara Dakwah Bulanan IV (Siri III).

47. FPI.34 dan Pembangunan UKM-UNTAG. peserta dan pembentang IAIN Imam Bonjol. 46. Keperluan aspek Bimbingan kepada 41. urusetia dan Peserta. UKM. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. KUIM Surabaya. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam dalam Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III Program Bicara Buku sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. UKM 8-9 Ogos 2005 Urusetia. Fakulti Pengajian Islam. 21-25 Ogos 2004 Pembentang 42. Peserta dan Pembentang 44. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. Pusat Uslam UKM dan Kelab IAIN Imam Bonjol. 2004 Peserta 43. Indonesia. Rangsangan sebagai Refleksi Masalah hidup Beragama Saudara Baru dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG Seminar Masyarakat Cina dan Perkembangan Islam di Malaysia. Fakulti Pengajian Islam. 45. FPI 2005. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. peserta dan pembentang Hotel Equatorial 27 Ogos 2005 Peserta dan Pembentang . Hotel Equatorial Bangi UKM 5 Okt. FPI. Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM. FPI. Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman di Masjid UKM dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. UKM UKM 12 Ogos 2005 Pengerusi sesi.

Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pulau Pinang. FPI. Fakulti Pengajian Islam. 15-17 April 2006 Urusetia. Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian PERKIM. Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang dalam Ndwah Ulama Nusantara III Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia dalam Seminar Serantau Pemikiran Dakwah. Urusetia. Pengerusi sesi. Universiti Brunei Darussalam (UBD). Kebudayaan Dewan Solat Masjid UKM (Pusat Islam UKM). Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) Jabatan Usuluddin Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Peserta dan Pembentang.35 Saudara Baru dalam Seminar Saudara Baru peringkat Kebangsaan 2005 Kesan Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang dalam Bicara Dakwah (Bicara Siswa). 51. UKM. Pengerusi sesi. Dewan Canselor. peserta dan pembentang 19-20 September 2006 Peserta dan Pembentang 52. UKM 28 Sept. Peranan dan Pengalaman. Dewan P’badanan Produktiviti Negara (NPC) Kepala Batas. 2005 Pembentang 49. UKM Bangi 48. UBD. 7-8 Ogos 2006 . Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 16 September 2006 Urusetia. Peranan Masjid dalam Dakwah Saudara Baru dalam Simulasi Pengurusan Masjid I. UKM dengan kerjasama Kementerian Kesenian. Pusat KoKurikulum. FPI. UKM. Pengerusi sesi dan Peserta. 50.

7 April 2007 6-8 Julai 2007 Pengerusi Sesi & Peserta. Dewan KUIS. UKM Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 29-30 Ogos 2007 AJK Pelaksana & Pengerusi Sesi . Seminar Antarabangsa Islam di asia Tenggara. 55. Fakulti Pengajian Islam. Seminar Pertukaran Agama dan Kesan dari segi Perspektif Syariah dan Perundangan. Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Julai 2007 AJK Pelaksana. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam FPI UKM. Peserta dan Pembentang 57. Seminar Kebangsaan Pendidikan KoKurikulum di Malaysia (SKOR ). Pahang Darul Makmur dalam Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke4 Kolokium Siswazah Pengajian Islam Peringkat Kebangsaan 2007 Siri III 56. Bilik Senat UKM.36 dan Warisan. Pusat Kokurikulum UKM. UKM Kelab Rekreasi UKM (Danau Golf). Peserta dan Pembentang 58. FPI UKM & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Majlis Perwakilan Pelajar KUIS dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Lembaga Zakat Selangor. Fakulti Pengajian Islam. Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Nov. 53. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. 15 Julai 2006 Peserta 54. Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan III. Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. Islam pasca Kemerdekaan. Muadzam Shah. 2006 Peserta.

Peserta dan Pembentang 63. Kerohanian dan Qiadah Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi dalam Seminar Dakwah. Peserta dan Pembentang AJK Pelaksana & Peserta 64. Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. 2007 AJK Pelaksana. 5 Ogos 2008 . Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha). Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM dengan kerjasama YADIM Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 10-11 Sept. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Jabatan Dakwah FPI UKM dengan kerjasama Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. Peserta dan Pembentang 62. FPI UKM Wisma JKKR Felda Kratong 3 Muadzam Shah Pahang Jabatan Bilik Senat Pengajian & Bilik Dakwah dan Majlis Kepimpinan FPI UKM UKM dengan kerjasama YADIM 3 Sept.37 59. 2007 AJK Pelaksana. 10-11 Sept. Peserta dan Pembentang 60. Peserta dan Pembentang 61. Palace Of Golden Horses Hotel. 2007 AJK Pelaksana. Islam Hadhari Membangun Masyarakat dalam Seminar Kefahaman Islam Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK dalam Seminar Dakwah. Kerohanian dan Qiadah Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah alGhadamsi alJAKIM dengan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha).

2008 30-31 Dis. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. 5. 2009 Pembentang & Peserta E. Pusat Pembangunan Akademik (PPA). Melaka 21-23 Jan. Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Pengenalan Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Dialog Bersama S/U Parlimen Kementerian Pendidikan Tempat/Tarikh Bilik Latihan UKM [12-20 Jun 1995] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [21-22 Mac 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) dan Fakulti Pendidikan UKM.38 Maghribi:Dakwah dan Media 65. Fakulti Pengajian 4. 67. 68. 2009 AJK Pelaksana (Setiausaha) & Peserta AJK Pelaksana & Peserta Pembentang & Peserta 66. Air . Nama Kursus 1. Bengkel Keberkesanan Pengajaran di Puteri Resort. UKM. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. Malaysia dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) World Islamic Call Society (Libya) Jabatan Dakwah FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPS UKM PPPI UKM Selangor Bilik Senat UKM Bilik Senat UKM Hotel Holiday Inn. Kursus SLAB 2. [11-13 April 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [7-9 Julai 2000] 3. Penaja Bahagian Latihan UKM. Bicara Dakwah KeVII Kolokium Siswazah Pengajian Islam UKM Peringkat Kebangsaan 2008 Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. PPPI UKM Hotel Holiday Inn. 2008 21-23 Jan. KURSUS YANG PERNAH DISERTAI Bil. Melaka 15 Okt.

2001] De Palma Inn. Jabatan Pengajian 6. UKM Bengkel Peningkatan Kualiti Sistem Mentor dan Penyeliaan/Penasihatan Akademik. 21. 2000] The Regency Hotel. Penerbit (PPTP) UKM. Melaka. Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM. [6 Sept. 18. 13. [20 Februari 2002] Hotel Regency. Bengkel Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam. 17. UKM. 2002] Studio FPI Islam Fakulti Pengajian Islam. 10-12 Mei 2002] Century Mahkota Hotel. Latihan Penggunaan Peralatan 10. [23 Mei-4 Apr 2001] Makmal Komputer FPI [14 Mei 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [22-24 Jun 2001] Bilik Seminar PPTP UKM [11 Ogos 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [10-11 Okt. 12. FPI. 19. 8. Fakulti Pengajian Islam. 11. Penerbit (PPTP) UKM. Bengkel Penyelidikan/Penggunaan Perisian SPSS Sanggar Kerja Penerbit UKM : Dasar dan Hala tuju. Fakulti Pengajian Islam dan PPTP UKM. Taklimat Penerbitan Pensyarah Muda Bengkel Pengajian Siswazah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran PJJ FPI.39 bawah Penstrukturan Semula SPIT. 15. 2001] De Ru Beach Resort Kuantan [29-31 OKt. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Sepang. [16-18 Ogos 2002] Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM. 20. Kursus Induksi Bil. Bengkel Penulisan Pengajian Islam Bengkel Tatabahasa untuk Sidang Editor dan Penulis. Bengkel Pelan Operasian Tindakan Strategik UKM 2000-2020 Bengkel Microsoft Power point Bengkel Pengurusan Peperiksaan Prasiswazah/PJJ Fakulti Pengajian Islam Bengkel Kaedah Penyelidikan dan Penulisan untuk Penulis Muda UKM. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. 9. Pulau Pinang. 7. 16. . 2002] Bilik Seminar PPTP UKM. Fakulti Pengajian Islam Bahagian Sumber Manusia UKM. [7-9 Julai 2000] UKM [1 Okt. 3/2001 Keroh Melaka. Penerbit (PPTP) UKM. UKM. Fakulti Pengajian Islam. FPI. Fakulti Pengajian Islam. Perpustakaan Tun Seri Lanang. FPI [11 April 2002] Copthorne Orchid Hotel. 2001] Bilik Latihan Pejabat Pendaftar. Port Dickson [30-31 Mac 2002] Makmal Komputer. Port Dickson [16-17 Dis. 14. [24-26 Okt. Penerangan Pangkalan Data dalam Talian.

22. 2003] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [2-14 Jan. Pusat Pembangunan Akademik. Taklimat Pengluasan Skop ISO Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam UKM. JPDK FPI UKM FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPTP UKM 30. [11 Mei 2007] BSS 1 FPI UKM. [27 Jun 2007] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Julai 2007] Danau UKM [4 Ogos 2007] BSS 1 FPI [22 Ogos 2007] Dakwah dan Kepimpinan. Kursus E-Learning Kursus E-Learning Bengkel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Bengkel Penulisan Akademik dan Ilmiah. FPI UKM. Taklimat Mengenai Universiti Penyelidikan Taklimat Penyelidikan Geran Siswazah Taklimat Penyediaan OBE JPDK FPI UKM Bengkel Hala Tuju FPI UKM Taklimat Penerbitan untuk Pensyarah Muda FPI [23-24 Okt. Bengkel Penyeliaan Latihan/ Projek Ilmiah Pelajar PJJ FPI UKM. 36. [17-18 Sept. Bengkel Retreat Penyelidikan Fundamental RMK 9 Fakulti Pengajian Islam UKM. Selangor. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPP UKM. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. 35. Fakulti Undangundang UKM. [18 Jun 2007] BSS 1 FPI UKM. 25. 33. . 27. Penerbit (PPTP) UKM. 28. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPA UKM. 32. 2004] Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi. 2003] Century Mahkota Hotel. [7 Mei 2003] Fakulti Pengajian Islam. [24-26 Dis. 2002] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [11 Januari 2003] Hotel Equatorial Bangi. 24. Pusat Komputer UKM.40 Studio )Kamera dan Editing). [12-13 Jun 2006] BSS 1 FPI UKM. 31. Melaka. [5-6 Apr. [11-13 Nov. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. 2004] Pusat Komputer UKM. 29. UKM. 34. 2004] Makmal Bahasa FPI UKM. [28 Ogos 2004] Hotel Coral Paradise Port Dickson. 26. Bengkel Penstrukturan Ilmu Dalaman II FPI UKM. 23. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK3) – Kumpulan 5. Bengkel Peranan Sidang Editor Jurnal Ilmiah. Fakulti Pengajian Islam UKM.

11. Jerantut. FPI UKM JPDK FPI UKM JPDK FPI UKM G. 2008] FPI UKM FPI UKM Kumpulan Penyelidikan Pembangunan Insan dan Tamadun Islam FPI UKM 40. 2007] Bengkel Penstrukturan Dalaman FPI Hotel Grand (OBE) Continental. 39. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 6. Kampong Gintong. 8. JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA Bil. 42. 41. 2008] Puri Pujangga UKM [31 Okt. 3. 9. 43. Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Melaka [2-4 Nov. Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Bengkel penyeliaan Siswazah Berkesan Hotel Century Mahkota. 10. Pemantauan Kecemerlangan Akademik Pelajar Fakulti Pengajian Islam. Pahang. Seminar Gerakan Islam Alaf Baru Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Bicara Dakwah Bulanan III Jabatan Pengajian Dakwah dan kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Sempena Pesta konvokesyen ke-28 UKM Fakulti Pengajian Islam Sempena 30 Tahun UKM. 7.41 37. Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ahli Jawatankuasa Cenderamata Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Publisiti Setiausaha Persatuan/Lembaga/Jawatankuasa Persatuan Belia Tunas Baru. 5. Ahli Jawatankuasa 2. 2008] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Dis. Penyelidikan Pembangunan Insan UKM dan Tamadun Islam (PITI) [6-7 Jun 2008] Bengkel Penyelarasan Pengolahan Semula Kurikulum FPI Selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Perbincangan Mengenai Penyelidikan bersama Naib Canselor Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Bengkel Mengemaskini Penstrukturan Dalaman Fakulti Puri Pujangga UKM [21-22 Jun 2008] Bilik Senat UKM [20 Okt. Sidang Editor Jurnal Islamiyyat Tahun 1993-2000 1999 1999 2000-2003 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001-2003 . Penglibatan 1. Melaka [15-17 Feb. 38. 2008]] Bengkel Pemantapan Kelompok Kelab Danau Golf. PENYERTAAN PERSATUAN. LEMBAGA. 4.

27. 32. Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia Seminar Antarabangsa Dakwah dan Tarekat Tasawwuf Nadwah Ulama Nusantara II Seminar Tak Berkala Fakulti Pengajian Islam Majalah Fakulti Pengajian Islam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Pelancongan Khidmat Masyarakat Jabatan Penerbitan Buku dan Hadiah Pelajar Cemerlang Fakulti Pengajian Islam. 22. 33. UKM IT. Surau al-Daris. Seksyen Tiga Tambahan. 31. Fakulti Pengajian Islam Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD). Seksyen Tiga Tambahan. Fakulti Pengajian Islam Sempena Minggu Penyelidikan dan 12. 35. Fakulti Pengajian Islam. 28. Bandar Baru Bangi. 16. 17. 26. Fakulti Pengajian Islam. UKM Persatuan Penduduk Bangi Tiga. Sempena 35 Tahun UKM Nadwah Ulama Nusantara III Latihan Amali Dakwah. 24. 13.42 Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Islam di Pusat Pengajian Tinggi ASEAN III Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke Gagang. UKM Program Kemahiran Pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM Penerbitan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 21. 29. UKM Pelancaran Buku Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Pemikiran Dakwah Malaysia-Brunei Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian Islam. 14. 25. 34. Ahli Jawatankuasa Induk (Reportour) Ahli Jawatankuasa Kecil Persembahan Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ketua Ahli Jawatankuasa Tugas-tugas Khas Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Kerohanian Ahli Jawatankuasa (wakil Pemuda) Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Pameran Fakulti Pengajian Islam Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa 2001 2001 2001-2005 2002 2002 2003 2003-2005 2003 2003 2003-2005 2003 2003-2005 2004-2005 2004 2004 2004 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2005 2005 2005 2005 . 18. 15. 20. 19. Bandar Baru Bangi. Fakulti Pengajian Islam. 23. Seksyen Tiga Tambahan Bandar Baru Bangi Sekolah Agama (Tahfiz Ummah). 30.

40. 41. 47. Fakulti Pengajian Islam UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga 36. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 49. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian Anugerah Penerbitan Bagi Pemilihan Anugerah-anugerah Khas Kualiti UKM Pendokumentasian Abstrak Tesis dan Disertasi Fakulti Pengajian Islam Perjalanan Sidang Kolokium Siswazah. 55. 50. 39. 52. 2006 2006/2007 2006 2006 2006/2008 2007 2007-2008 2007 2007 . 45. 44. 38. 43. 46. Fakulti Pengajian Islam Pameran Poster Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Forum dan Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Surau Abdul Rahman bin Auf Seksyen Tiga Tambahan. 2005 2005 2005 2005-2007 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005. 51. Fakulti Pengajian Islam UKM Program Bicara Dakwah Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 53. 54. 48. Nadwah Ulama Nusantara III Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam Penyediaan Proposal Diploma Pengajian islam secara Eksekutif Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 37. 42. Bandar Baru Bangi Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun Malaysia-Indonesia Latihan Amali Industri Fakulti Pengajian Islam.43 Pelancaran Buku Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Tarbiyah dan Dakwah Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ketua Ahli Jawatankuasa Kertas Kerja Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa ISO Prasiswazah Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Seminar Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan.

Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 58. 67. 62. Fakulti Pengajian Islam UKM Anugerah Kualiti UKM 2007 Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM 2007 2007 2007 2007& 2008 2007 & 2008 2007 2007 2007 2007 2008 66. PERKARA-PERKARA LAIN YANG TIDAK TERCAKUPI DALAM A-F DI ATAS 1. 57. Pengerusi Minggu Dakwah Ahli Jawatankuasa Pendaftaran Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Sukan dan Sukaneka Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Kebajikan Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar Ahli Jawatankuasa (FPI) Setiausaha Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.A. 60. Fakulti Pengajian Islam. 2002 Bil. 68. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah al-Ghadamsi alMaghribi:Dakwah dan Media Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2008 2008-2010 2008-2010 2008 2008 H. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 61. UKM Majlis bersama Y. Ahli Panel . Seminar Penyelidikan dalam Pengajian Islam ke-4 Bicara Dakwah Kolokium Siswazah FPI Jawatankuasa Sukarelawan Pendakwah Muda MACMA-JPDK FPI UKM Anugerah Penerbitan FPI Sempena Majlis Anugerah Gemilang FPI Pameran FPI Sempena Musabaqah Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa di PWTC Pameran FPI Sempena Hari Q UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Ahli Panel 2. Forum / Seminar / Kursus Forum/Seminar/Kursus Forum Ehwal Islam : Membentuk Generasi Qur’ani anjuran JAKSA Kolej Rahim Kajai. Perdana Menteri Malaysia. UKM. 65. 63. 64.B. 70. 59. Forukm Ehwal Islam : Hakikat Cinta Hakiki dalam Kehidupan Realiti anjuran Kolej Rahum Kajai UKM Tarikh 11 Ogos 2001 10 Jan.44 Sukan dan Sukaneka 56. 69. Penglibatan 1.

2002 22 Feb. 14. 2004 28 Jan. 2004 21 Sept. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel 10. 12. Engkaulah Ratu Hatiku anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ilmiah Sempena Pesta konvokesyen ke-32 UKM Forum Mahasiswa : Budaya Hedonisme anjuran PMFPI. 5. UKM Forum Islam Semasa : Usaha Membina Harapan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasma RTM Forum Islam Semasa : Kita Seorang Hamba anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Harta yang Berkatanjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Silaturrahim Penghubung 12 Sept. 17. 8. 18. 2003 13 Dis. 2004 2 Mac 2004 2 Mac 2004 27 April 2004 11 Mei 2004 11 Mei 2004 8 Ogos 2004 9 Sept. 16. Ahli Panel 11. 2004 8 Nov. Ahli Panel Forum Wadah Wawasan : Remaja Cemerlang Negara Gemilang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ramadhan anjuran Bahagian Media Elekteonik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Aidilfitri anjuran JAKSA Kolej Idris alMarbawi UKM Forum Wadah Wawasan : Wanita Pelindung dan Dilindungi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Akhlak Cerminan Peribadi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Kemakmuran Negara : Di antara Cabaran dan Realiti anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Perpaduan : Masalah dan Penyelesaiannya anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Dimanakan silapnya? anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Rasulullah Pemimpin sepanjang Zaman anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Ibu. 6.45 3. 2002 Okt. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel . 15. 2004 21 Sept. 7. Ahli Panel Ahli Panel 13. 9. 4. 19. 2003 28 Jan. 2004 8 Nov.

37.2006 2006 2007 6 Dis 2006 2006-2007 4 Julai 2006 5 April 2007 27 Disember 2007 2007 20 Mac 20. 22. 26. Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM. 29. 33. 36. 31. 2005 16 Jun 2005 16 Jun 2005 24 Jun 2005 11 Ogos 2005 2 Sept.46 Kasih anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Budi dan Bahasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Valentine Day anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Anak Pembawa Rahmat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Masyarakat Penyayang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Remaja. 28. 30. 2005 16 Jan. 35. Tanggungjawab Bersama anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Program Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan FPI : Hadith Daif : Ciriciri dan Hukum anjuran Fakulti Pengajian Islam Forum Perdana : Patriotisme dalam Penghayatan Kemerdekaan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Cemburu Menurut Islam anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri FPI Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Forum : Dakwah di Malaysia Masa Kini : Cabaran Harapan anjuran Jabatan Agama Islam Johor (JAIJ). 2005 1 Apr. Beberapa kali. 27. 34. 23. 2005 2 Sept. 24. 25. Majlis Ceramah Kecemerlangan Pelajar untuk Mahasiswa/i Baru Sesi 2006/2007 FPI pada 4 Julai 2006 Pengerusi Sidang Dialog Saudara Baru sempena Minggu Dakwah JPDK 2007 Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelaras Sekretariat Sukarelawan Pendakwah Muda Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan -MACMA Forum : Rasulullah SAW Contoh Ikutan Terbaik 2004 16 Jan. 21. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Forum Penyelaras Penyelaras Ahli Panel Pembimbing Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Penyelaras Ahli Panel . 32.

Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Tarikh 5 Dis. 2001 2008 Bil. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Slot Fikrah Wahyu Radio I anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2004 . 2003 4. Program Motivasi Peperiksaan anjuran Jawatankuasa Kepimpinan Mahasiswa Jabtan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan (JAKMA). Penceramah 2. Slot A-Nur TV RTM : Sihir dan Kepercayaan Masyarakat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Kerjasama RTM. Penceramah 6 Feb. FPI. Penceramah Penceramah 3 Nov. Penceramah 21 Feb. UKM. Penceramah 22 Apr. 2002 3. Ceramah / syarahan Ceramah/Syarahan Nuzul Quran : Al-Quran dijunjung Sunnah Nabi diagung anjuran JAKSA Kolej Ibrahim Yaakub.47 anjuran AJK Surau Bukit Beruntung. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Penceramah 5 Mac 2003 5. 2. 8. Penceramah 21 Mei 2003 7. Salangor. 2004 10. Penceramah 20 Mac 2003 6. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2003 9 Dis. Penglibatan 1. Slot Ihya’ Ramadhan anjuran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Bengkel Penggerak Masyarakat JAKIM : Kemahiran Pengucapan Awam (Public Speaking) anjuran Bahagian Dakwah JAKIM. 2003 9. Penceramah 29 Okt.

Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Seksyen 3 Tambahan. Slot Tip HAWA RTM 1 : Keserasian nama anak-anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Penceramah Penceramah Penceramah 3 Feb. Penceramah 1 Sept. Slot Laman Nurani anjuran PMFPI. Penceramah 1 Sept. Penceramah 8 Julai 2004 14. Penceramah 1 Sept. Panel Penceramah Penceramah 2004 4 Julai 2004 13.48 kerjasama RTM. 2005 22. 2004 16. Siaran Langsung Radio MIDAS (Program Komunikasi FSSK. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. UKM. Penceramah Penceramah 14 Okt. 17. Program Tazkirah Mingguan anjuran Badan Kebajikan Kakitangan Sokongan FPI (BAKKAS). UKM) : Batasan Pergaulan antara Lelaki dan Wanita. Slot Tip HAWA RTM 1 : Panduan menamakan anak- 11. 2005 . Bandar Baru Bangi. 2005 23. Tazkiran Ramadhan Radio IKIM. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2004 18. Slot Tip HAWA RTM 1 : Mengubat Hati Tidak Tenteram anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Penceramah 2 Sept. Program Motivasi kepada Pelajar Sekolah Menengah Permas Jaya II anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Johor (PERMAJ). Penceramah 15 Julai 2004 15. Slot Kuliah Subuh Surau alDaris. 2005 19 Ogos 2005 21. 2004 15 Okt. 12. 2005 3 Feb. 20. 19. Program Tazkirah untuk Pelajar Ko=Kurikulum HD 1021 Pengurusan Masjid II. UKM.

30. Kelas Bimbingan Saudara Baru : Apa Ertinya Saya Menganut Islam anjuran Kelab PERKIM. Penceramah Kuliah Subuh Penceramah Program Khas Penceramah dan Pemudahcara 2 Okt. Penceramah 6 Okt. UKM : Budaya Transeksual di IPT. 2006 34. 25. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 23 Mac 2006 28 Mac 2006 31. 2006 32. 26. 2006 28. 2005 3 Jan. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Laranganlarangan dan galakan-galakan dalam menyambut Aidilfitri.49 anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Kepada Pelajar Kursus KoKurikulum Pengurusan Masjid HD1011. Penceramah dan Pemudahcara 25 Apr. Penceramah 5 Mac 2006 29. Surau Abdul Rahman bin Auf. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 24. Bandar Baru Bangi. Rakaman Radio Program Pelajar Jabatan Komunikasi FSSK. 28 Feb. Sempena Aidiladha di Radio 1 RTM : Qurban anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 2005 16 Okt. 2006 27. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Penceramah dan Pemudahcara 23 Mei 2006 33. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Peristiwaperistiwa penting dalam Bulan Ramadhan. Seksyen Tiga Tambahan. UKM. Penceramah 6 Okt. 2006 .

41. FPI. Kepada 800 peserta AJK Masjid seluruh Negeri Johor : Peranan sebagai Pendakwah anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAIJ). Penceramah 27 Feb. Program Tazkirah Ramadhan di Masjid UKM. Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Nuzul al-Quran anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qadha Puasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Kelebihan 8 Okt. Program Motivasi Penghuni Fasa 3 dan 4 anjuran Pusat Serenti Dengkil : Penjenamaan Kendiri. Penceramah Penceramah 29 Mac 2007 31 Mei 2007 42. Penceramah Program Ramadhan anjuran Kelab Mahasiswa Jabatan Pengajian al-Quran dan alSunnah. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 16 Okt. 2006 38. Program Motivasi anjuran Kelab Mahasiswa Persatuan Anak Pahang UKM (PKAP) di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Tembeling Jerantut. 2007 40. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Program Kursus Metodologi Dakwah kepada Muslim. 2006 6 Dis. 2007 39.50 35. NonMuslim dan Saudara Baru. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. NonMuslim dan Saudara Baru anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Interaksi Dakwah dengan Muslim. Penceramah 27 Jan. 2007 . Penceramah 31 Mei 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2006 36. Pahang. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Penyelesaian Masalah. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Motivasi Berkesan Kepada Penghuni. UKM : Mahasiswa Pembimbing Masyarakat. 37.

Program Sambutan Maulidur Rasul Anjuran Sek. Program Anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Kepentingan Pengucapan Awam dalam Tugas Harian. 2007 Penceramah 25 Nov. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Sepak Takraw . Penglibatan 1. 2007 Penceramah Penceramah 29 Mac 2008 19 Sept. Selangor. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Rahman bin Auf. Program Ihya’ Ramadhan Anjuran Surau Abd. 2008 3.51 Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qiyam al-Lail & Iktikaf anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Lailatul Qadar anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Rukhsah anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Hukum Hakam Ibadah Puasa – Wanita anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bengkel Peningkatan Profesional Tenaga Pengajar Kelas PERKIM Anjuran PERKIM Pusat bertajuk Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam Bimbingan Saudara Baru. Taman Bangi Tiga. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kaitangan UKM. Seri Serdang. Selangor. Bandar Baru Bangi. 2008 Penceramah 27 Nov. Men. Penglibatan Lain Tarikh 1995-2005 2001 Bil. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Penceramah Program Khas 27 Sept.

14 Jun 2005 2006 10 Jan. Pahang. 6. 14. 7. UKM di Kampung Orang Asli Koi. UKM di Kampung Dingkir. 22. 15. 18. Penyelia Sukarela Projek Dakwah Orang Asli di Kg. 17. 1995-2002 1998-2001 2000 2001 2001/1422 2001/1422 5-10 Okt. 13. 2006 . Pahang. AJK Majlis Korban sempena Hari Raya Aidiladha Taman Bangi 3. Pengerusi Majlis Perasmian Kursus Pra Penempatan Latihan Amali Industri (LAI) FPI. 2004 2004/1425 19 Jan. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. Bandar Baru Bangi. Inas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Dato’ Dr. 12. 9. 2002 2002 2002/1423 2002 2003 22-29 Mac 2004 15 Apr. 8. Kelantan. UKM. Abdullah Muhamad Zin) Peserta Seminar Percambahan Islam Hadhari peringkat IPT di UKM. 5. Pengadil Pertandingan Pidato anjuran JAKMA. Peserta Majlis Dialog dan Ramah Mesra Penulis Skrip dan Artis Media Elektronik dan Penyiaran (MEP) JAKIM dengan Y. FPI. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 4. 11. Kuala Kubu Bharu. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat UKM. 20. Pahang. 2005 27 Feb. 23. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.B. Guru al-Quran Kelas Bimbingan al-Quran (percuma) kepada Kanak-kanak Sekolah. Peserta (wakil Fakulti) Program Rekreasi bersama Yang Berbahagia Dato’ Naib Canselor di Hutan Simpan/ Rekreasi UKM. Jerantut. Johol Negeri Sembilan. UKM di Kampung Orang Asli Pos Terisu Cameron Highland. 16. 10. FPI. 19. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM Peserta (wakil Fakulti/Universiti) Sambutan Maal Hijrah 1422 Peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil.52 sempena Sukan Kaitangan UKM. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Peserta (wakil Fakulti) pPerarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. 2005 2005/1426 1 Mac 2005 21. Pertak. Gua Musang. FPI. Ketua Pengarah sambutan Maulidur Rasul peringkat Taman Perumahan Taman Bangi Tiga. Mewakili Fakulti Pengajian Islam dalam pasukan Bola Sepak dan Sepak Takraw. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. UKM di Kampung Orang Asli Ruai. Raub. Seksyen Tiga Tambahan. 3. Selangor. UKM di Kampung Orang Aasli Pos Pasid. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM.UKM.

41. 25. UKM. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2007 20-26 Ogos 2007 31 Ogos – 3 Sept. 28. UKM di Kampung Orang Asli Gumum. 42. Peserta aktiviti Merentas Hutan Pendidikan Alam UKM anjuran Fakulti Pengajian Islam dan Pusat Ko-Kurikulum UKM. Peserta dalam sambutan Lawatan Muhibbah Institut Latihan Dakwah Selangor (ILDAS) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM. 2006 2007 2007 24 Jan. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI.53 Bandar Baru Bangi. 27. New Zealand 24. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 35. FPI. 30. Muadzam Shah. 38. Peserta dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Kor Agama Tentera Darat (KAGAT) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 2007 19-24 Feb. Muadzam Shah. Program Jaringan Penyelidikan di Victoria University of Wellington. UKM Felda Keratong 3. 37. UKM di Kampung Orang Asli Tenggalong. Bandar Baru Bangi. 2007 14 Feb. JPDK. Ahli Koperasi Cahaya Malaysia Berhad. Hakim Pertandingan Debat Sempena Program Minggu Dakwah Anjuran JAKMA. 32. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. Pegawai Pengiring/Pensyarah Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Program Jaringan Penyelidikan di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Pahang. Pahang. FPI. FPI. 31. 26. 2008 . Bandar Baru Bangi. 39. Tasik Chini. Muadzam Shah. FPI. UKM di Kampung Orang Asli Mikang. Hakim Pertandingan Nasyid Anjuran Jawatankuasa Singgahan Ilmu Unit bahasa Arab. 33. Pahang. 34. Pengarah Program Forum Perdana Taman Bangi 3. 36. UKM. 2008 28 Julai 2008 15-19 Ogos 2008 13-20 Dis. UKM Felda Gugusan Chini. Pengurus Pasukan Bola Sepan Gugusan Sastera sempena Sukan Kakitangan UKM. Pahang. AJK dan Pemudahcara (fasilitator) Program Khemah Solat Remaja Taman Bangi 3. FPI. FPI. 25 Mac 2006 11 Mei 2006 26-28 Mei 2006 2006 19-24 Ogos 2006 6 Sept. Pengarah dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Masyarakat Orang Asli Muslim Daerah Rompin Pahang ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2007 26-29 Disember 2007 26-29 Disember 2007 3-9 Feb. 40. Pahang. 29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful