LATAR DIRI [1994-2009] ANUAR BIN PUTEH JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

2

CURRICULUM VITEA LATAR DIRI Nama Tarikh dan Tempat lahir Kewarganegaraan Status diri Alamat Surat-menyurat Telefon (Pejabat / Rumah) Pekerjaan sekarang : : : : : : : Anuar bin Puteh. 30 November 1970 / Jerantut, Pahang. Malaysia. Berkahwin. No. 77, Jalan 3/23, Seksyen Tiga Tambahan, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. 03-89213154(P)/03-89263109(R)/013-3496163(HP) Pensyarah Universiti DS 45 : Kelulusan Sijil Tamat Darjah 6 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Menengah Agama Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Sarjana muda Pengajian Islam Sarjana Pengajian Islam Tahun 1977-1982 1983-1987 1988-1989 1990-1994 1996-1999

Pendidikan Formal/Kelulusan

Bil. Sekolah / Institusi Pengajian 1. Sekolah Kebangsaan Kg. Gintong, Jerantut, Pahang. 2. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar, Jerantut, Pahang 3. 4. 5. Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hadiah / Anugerah : Bil. 1. 2. 3. 4. Penganugerahan Anugerah Fakulti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anugerah Fakulti Pemenang Ketiga Anugerah Penerbitan Kategori Buku Suntingan sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam 2005. Buku suntingan bertajuk : “Dakwah dalam Perspektif Sosio budaya Malaysia – Indonesia Anjakan Gaji Anugerah Khidmat Masyarakat Fakulti Pengajian Islam Tahun 2001 2004 2004 2005

5. 6.

2006 2007

3

Sejarah kerjaya : Bil. Pengalaman kerjaya 1. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Chebong Jerantut, Pahang. 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang. 3. Tutor di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 4. Pensyarah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Tahun Jan-Mei 1990 Mac-Mei 1993 19 Sept. 19948 Nov. 1998 18 Nov. 1999sekarang

A. PENGARAHAN DAN PENDIDIKAN

1. Senarai kursus yang pernah dan sedang diajar
Bil. 1. Kod kursus PE2433 PE3463 PM1942 PE2433 PM2043 PY1232 PE3463 PM1942 PM2043 PE2433 PM2032 PM1942 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PY1232 HD1021 PY1222 PM2043 PY1232 HD1011 PM3313 PY1232 HD1021 PM3313 PM2043 PM3313 Nama kursus Penyeliaan / Penasihatan Akademik Ilmu Organisasi Dakwah Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Kepimpinan dan Pengurusan Islam (PJJ) Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Metodologi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid I Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Bimbingan Saudara Baru Tahun 2000-2008 -2000-

2.

-2001-

3.

-2002-

4. 5.

-2003-

-2004-

6.

-2005-

7.

-2006-

8.

4
PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam -2007-2008-2009-

9 10

2. Senarai beban pengajaran mengikut sesi. Sesi 1994/1995 Semester II [Tutorial] 1995/1996 Semester I [Tutorial] Semester II [Tutorial] 1996/1997 Semester I [Tutorial] Semester II 1997/1998 Semester I Semester II 1998/1999 Semester I Semester II [Tutorial] 1999/2000 Semester I [Tutorial] Kod/Judul kursus Peringkat kursus Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Jum. jam/m inggu 6 6 6 6 6 6 4 3 6 Jumlaj jam/se mester 84 84 84 84 84 84 56 42 84 Bil. pelajar 95 80 81 80 90 87 75 42 85

PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ2832 Dakwah Islamiah II PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ1962 Dakwah Islamiah I Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) PZ1962 Dakwah Islamiah I PE1433 Pengantar Kepimpinan Islam PE1453 Masyarakat Islam

Semester II [Tutorial]

PE2523 Metodologi Dakwah : Teori dan Praktik PE1423 Jihad : Teori dan Pelaksanaan

5
PZ1243 Dakwah Islamiah 2000/2001 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PZ1243 Dakwah Islamiah PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) 2001/2002 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 3 2 2 7 2 3 1 5 2 1 2 3 5 2 3 1 2 42 28 28 98 28 42 14 70 28 14 28 42 18 70 28 42 14 28 50 22 22 115 36 36 75 75 16 16 36 36 66 85 41 41 30 30

6 Pembangunan (Liberal) [Kuliah] [Tutorial] 2002/2003 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] 2003/2004 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 4 2 3 1 5 1 4 2 3 2 3 1 5 2 3 1 24 56 28 42 14 70 14 56 28 42 28 42 14 70 28 42 14 122 60 30 30 71 71 50 50 38 38 36 36 150 75 36 36 250 .

7 Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1222 Metodologi Dakwah HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1022 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru [Tutorial] 2004/2005 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2005/2006 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] Semester II [Kuliah] Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pusat KoKurikulum Fakulti 6 2 3 1 5 2 2 1 6 4 2 2 3 1 5 2 2 84 28 42 14 70 28 28 14 84 4 14 28 42 14 70 14 28 90 36 36 250 75 26 26 280 90 43 196 36 36 250 75 200 32 .

8 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2006/2007 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2007/2008 Semester I [Kuliah] PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1011 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Fakulti 2 1 6 2 2 2 3 1 5 4 2 2 2 1 6 2 2 28 14 84 10 24 28 42 14 70 8 14 28 28 14 84 10 28 32 250 90 100 200 36 36 250 75 208 200 32 32 250 90 200 30 .

9 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2012 Ilmu Pidato dan Debat PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti 3 1 5 4 42 14 70 8 30 250 75 208 Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2008/2009 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2 2 1 6 2 3 1 5 4 28 28 14 84 28 42 14 70 8 32 32 250 90 200 35 30 30 203 75 483 Semester II [Kuliah] [Tutorial] 2 2 28 28 29 29 .

Senarai Tesis / Disertasi / Latihan Ilmiah yang Telah dan Sedang diselia. 1. Modul Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Kelantan.2004 Saudara Baru di Negeri Sembilan:Tinjauan Terhadap Dorongan dan Cabarannya Nama pelajar Shakirah binti Mohd. Nilai. Sendiri Lulus 3. Negeri Sembilan. Pendekatan Dakwah Keluar PERKIM dari tahun 1999 . Azizul Azra Abdul Razak [P27802] Muhamad Amar bin Mahmad [P27802] Sendiri 2004 Sedang maju Lulus 5. Sendiri 2004 6. Pascasiswazah : Bil.10 Baru [Kuliah] [Tutorial] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam Fakulti Fakulti 1 5 14 70 180 75 3. 7 Nik Rosmawati Yusoff [P27809] Amar Sidique Mohd. Tajuk Tesis peringkat Sarjana Pemahaman Islam di kalangan Saudara Kita di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Agama Islam Pahang. Anuar [P17477] Rosmani binti Hussin [P22520] Noraizan binti Abdul Ghani [P23526] Status selia Sendiri Tahun 20002002 20022004 2003 Status Lulus 2. Amin [P42659] Sendiri Sendiri 2004 2009 Sedang maju Sedang Maju Prasiswazah : . Sendiri Sedang maju 4. Keseragaman Program Bimbingan Saudara Baru di Agensi-agensi Dakwah di Negeri Johor. Pendekatan Dakwah terhadap Pekerja Remaja Kilang Ingress Corporation Bhd.

6. Institut Latihan Islam Malaysia : Kajian terhadap Pusat Pengajian Pengurusan Hal Ehwal Islam dalam membentuk Profesionalisme Imam-imam. Tanah Merah. Sistem Pendidikan PERKIM dan Keberkesanannya terhadap Saudara Baru : Kajian Khusus di Kelantan Darul Naim. Pemahaman Dakwah di kalangan Masyarakat Kampong : Kajian Kes di Kampong Ayer Chanal.11 Bil. Kurikulum Pendidikan Saudara Baru : Kajian di Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) 11. 7. Peranan Wanita dalam Usaha Penyebaran Dakwah Islamiah : Tinjauan Khusus Wanita Jamaah Islah Malaysia (JIM) 4. 2. 3. 10. Pelaksanaan Sistem Muamalah dan Pentadbiran Islam di Kalangan Kakitangan Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 5. 8. Kelantan. Remaja Sebagai Sasaran Dakwah : Bagaimana Kaedah Mendekatinya : Kajian Kes di Mukim Ketil. 12. Yan Kedah Darul Aman. Terengganu. Pembangungan Insan dalam Nama pelajar Azita binti Abdullah [A55181] Easah Ibrahim [A55199] Siti Rafidah Hassan Basri [A55390] Nor Azian Mahyudin [A60657] Tahun 2000 Status Lulus 2000 Lulus 2000 Lulus 2001 Lulus Norjan Andul Muin [A61125] 2001 Lulus Manisah Mustapha {A65469] 2001 Lulus Ruhani Ismail [A65557] 2001 Lulus Zarini Yusof [A65608] 2001 Lulus Muna Fahmi Mansor [A66077] Normohamad Khalim Miswan [A67795] Mohamad Zabidi Kamaruddin [A67394] 2001 Lulus 2002 2002 Lulus Lulus Fadzilah Mustapha 2002 Lulus . Kuala Terengganu. Penerimaan Islam oleh Masyarakat Cina : Satu Kajian Kes di Kampong Tirok. Pengurusan dan Pembelaan Hak Anak-anak Yatim : Satu Kajian di Rumah Budi. Tajuk Projek Ilmiah 1. Bhd. Pengkalan Chepa. Penerapan Nilai-nilai Murni di kalangan Pelatih-pelatih Pusat Serenti : Kajian Khusus di Pusat Serenti Wanita Kemumin. 9. Pelaksanaan Dakwah Bil Hal dan Keberkesanannya Terhadap Golongan Pekerja : Kajian di Organisasi Dakwah Fitrah Perkasa Sdn.

2004 Lulus 25. Pahang. Bhd. Peranan JHEOA dalam membimbing Saudara Baru : Kajian di JHEOA Gua Musang. Majlis Agama Islam Melaka. 18. 22. 14. 2004 Lulus . Kurikulum Bimbingan Saudara Baru. Bimbingan Saudara Baru Cina di Johor : Kajian Kes di MACMA Cawangan Johor. Kesan Perkahwinan Campur dalam Meningkatkan Kefahaman islam Saudara Kita di Daerah Gombak. Kesan Perkahwinan Campur terhadap Pemahaman Agama [A72110] 13. Metodologi Dakwah melalui Aktiviti dan Kurikulum Saudara Baru di Jabatan Agama Johor. Bimbingan al-Quran Saudara Baru di Sabah : Kajian Kes di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah. Selangor. 2003 2003 2003 Lulus Lulus Lulus 20. 2003 Lulus 17.12 Membentuk Sahsiah Para Belia : Kajian di Unit Kaunseling dan Kerohanian IKBN Dusun Tua. 19. Selangor. 21. Zulkifli Hussin [A72357] Mohammad Anizu Mat Nor [A74112] Azizul Azra Abdul Razak [A74079] Norhud’in binti Danu @ Dadoo [A74131] Aniza Aziz [A77651] 2002 Lulus 16. 2004 Lulus 24. Hulu Langat. Irdawani Zakaria [A77700] Muhamad Amar Mahmud [A77752] Khaidir bin Othman [A77712] Norizan binti Abdul Wahab [A80493] Nor Aisha binti Hamzah [A82745] Siti Aisah binti Ali [A82855] 2003 2003 2004 Lulus Lulus Lulus 23. Pengalaman Beragama Saudara Baru Sebelum dan Selepas memeluk Islam : Kajian di PERKIM. Kelantan. Unit Saudara Kita. Keberkesanan Modul : Satu Kajian Kes di Fitrah Perkasa Sdn. Hasmida Saidi [A72130] Norazlina Saian [A72242] 2002 2002 Lulus Lulus 15. Perkahwinan Campur dan Kesannya dari segi Pengahayatan Nilai-nilai Islam : Satu Kajian di Daerah Hulu Langat. Pengurusan dan Pengagihan Zakat : Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM0 Kepimpinan Tuan Haji Hassanuddin bin Muhammad dalam Kegiatan Dakwah di Temerluh. Pandangan Peniaga-peniaga Cina terhadap Kepimpinan Islam di Kelantan.

Sungai Petani Kedah (PUSBA). Peranan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam mengagihkan Zakat kepada Saudara Baru. 31. Cabaran Wanita Bekerjaya Saudara Baru dalam Meningkatkan Kefahaman Islam : Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam. Kedah. Terengganu. Kelantan. Keberkesanan Kaedaj Penulisan Jawi Baru di Sekolah Rendah : Kajian di Sekolah Kebangsaan Kelantan. Pengalaman Beragama di kalangan Saudara Bru Cina : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru. Besut. Kota Bharu. Kefahaman Menutup Aurat di kalangan Pelajar Perempuan : Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Amat Pasir Putih. Kelantan. Gejala Samseng di Sekolah Menengah : Kajian di Bandar Tanah Merah. 2004 2004 Lulus Lulus 32. Siti Rohani binti Yahya 2005 Lulus . Salmah binti Yaacob [Y15245]-PJJ Che Rohaizan Che Shaffaii [Y15178]-PJJ Mohamad Husnin @ husni bin Husin [Y15125]-PJJ Mazlan bin Awang [Y15124]-PJJ Norma binti Awang [Y13756]-PJJ 2004 Lulus 28. 2004 2004 Lulus Lulus 30. Kepentingan Kahwin Campur dan 26. Cabaran Saudara Baru dari sudut Bimbingan : Kaian di Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). Terengganu. Kelantan.13 Islam di kalangan Saudara Baru : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru Sungai Petani. Rozlin binti Mat Hussin [A89981] 2005 Lulus 36. Kelantan. Zainizan Hussain [Y12817]-PJJ Atiqah Wajihah binti Osman [A87598] 2004 Lulus 34. 2005 Lulus 35. Zarinah binti Sezali [A82913] 2004 Lulus 27. Pemahaman Konsep Bid’ah di kalangan Masyarakat di Kemaman. Pengkalan Chepa. Penguasaan al-Quran di kalangan Murid Sekolah Rendah Tahap Dua : Kajian di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I Kota Bharu. 29. Wan Rosliza Wan Mohammad [Y12807]PJJ 2004 Lulus 33. Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak Murid : Kajian di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Nyireh.

40. Prosedur Pengislaman Saudara Baru : Kajian di Negeri Perlis. Mohammad Sharifuddin bin Din [A95287] Hafazah binti Ahamad Afandi [A100746] 2006 Lulus 45. Peruntukan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor. Terengganu Pengurusan Saudara Baru : Kajian di Sarawak. 48. Sikus [A97866] Salwani Omar Baki [A95629] Mashriyah binti Shahabudin [A95514] Norazieah Mat Jaafar [A95580] 2005 2005 2006 2006 2006 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus 37. 41. Pendekatan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Besut. . 47. Pembinaan Da’i menerusi Kecemerlangan Pengurusan Diri : Kajian di al-Farabi Consultant and Management. Kefahaman dana Ajaran Amalan Islam kalangan Saudara Baru Masyarakat Siam di Kelantan : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. [A90010] Azlina binti Mohd Zait [A92215] Noor Elyana Mohd. Johor. 50. Keberkesanan Kahwin Campur dan Kahwin Sesama Saudara Baru dalam Penghayatan Islam : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan. Wan Rahman Wan Ahmad [A95678] 2006 Lulus 44. Persepsi Masyarakat Cina NonMuslim terhadap Saudara Baru Cina : Kajian di Kajang. 2007 Lulus 46. Keberkesanan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru daripada aspek Pelaksanaan Ibadah Solat dan Puasa : Kajian di Daerah Mersing. Bangi. 39. Pengurusan Agihan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Daerah Pengkalan Hulu. Pengurusan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Darul Ukhuwwah. 38.14 Pengaruhnya terhadap Dakwah : Kajian terhadap Saudara Baru Cina di Kuala Lumpur. Fazli bin Hamidon [A103814] 2007 2007 2007 2007 2007 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus. Peruntukan Zakat dan Kebajikan Saudara Baru di Negeri Kedah. Perak. 49. 42. Syarifah Rokiah Samani binti Mahasan [A100870] Iskandar Zulkarnain bin Arani [A100914] Norhafizah binti Musa [A100986] Nur Athiroh Masyaa’il Tan @ Tan Ai Pao [A103797] Mohd. Norazlin binti Mustapar [A95403] 2006 Lulus 43. Konsep Budaya Kerja Total Quality Management (TQM) dalam Pelaksanaannya dalam Organisasi : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Cabaran Saudara Baru Cina Terhadap Penerimaan Islam : Kajian di Negeri Johor. Selangor.

Ishak [A106338] Zainab Abd. Jabatan Agama Johor Keberkesanan Dakwah Saudara Dayang Bahyia Binti Kita Bagi Masyarakat Suhaibun [A106370] Kadazan/Dusun: Suatu Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Aktiviti Penghayatan Islam dalam Kalangan Saudara Baru:Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Langat Peranan Penggerak Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Saudara Baru Orang Asli di Negeri Kelantan Prosedur Memeluk Agama Islam Saudara Baru Negeri Perak Karenah Birokrasi di Jabatan Agama Islam Selangor dan Kesannya kepada Saudara Baru:Kajian Kes di Sabak Bernam Metode dan Kesan Dakwah kepada Saudara Baru di Daerah Kuala Selangor Tahap Kefahaman Saudara Baru Terhadap Bimbingan Fardhu Ain:Kajian di Pejabat Agama Daerah Kuala Kerai Kelantan Pengamalan Islam dalam Kalangan Belia Saudara Baru Etnik Sabah di IPTA: Kajian Kes di Lembah Kelang Pendekatan Dakwah Terhadap Saudara Baru:Kajian di JAWI. 62.15 Johor. Putrajaya MACMA:Sumbangan dan Kepentingannya kepada Saudara Baru Cina Sedang dalam proses mencari tajuk 4. Azmi [A112477] . Zakiah [A113125] Muhammad fauzee 2009 Saidin [A116105] Shahnizam Othman 2009 2009 Nordin 2009 Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju 59. Bahagian Dakwah. Wahab Sain 2008 2008 Lulus Lulus 55. [A104037] Nor Hidayah [A109937] 57. 2008 Lulus 53. Kegiatan Pendidikan Lain Norhafizah Mohamad 51. 61. 58. Masalah Dan Cabaran Nurul Ain Binti Sunif Pengurusan Kelas Bimbingan [A104033] Saudara Baru: Satu Kajian Di Unit Ukhuwah. 2008 Lulus Yunus [A106145] Nor Sakinah Wan 2008 Lulus 54. Ahmad Zainab Faiz Ahmad Razali 2009 2009 Ubaidah [A111378] [A111677] Kazman [A111927] Mohd. 60. 2008 Lulus 52. 56.

Serdang. 6 7 11. Kg. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim Kg. 2007 [1 minggu] 1-9 Feb. 2007 [1 minggu] 31 Ogos-3 Sept. Pelajar 13 15 16 15 13 12 10 9 6 7 10 9 Tarikh/Tempoh seliaan 16-21 Julai 1995 [6 hari] 19-25 Julai 1996 [1 minggu] 19-24 Julai 1999 [1 minggu] 2-8 Oktober 20001 [1 minggu] 15-22 Mac 2002 [1 minggu] 27 Disember 20024 Januari 2003 [1 minggu] 27 Jul-1 Ogos 2003 [1minggu] 22-29 Mac 2004 [1 minggu] 14-20 Ogos 2004 [1 minggu] 28 Mac-3 April 2005 [1 minggu] 19-24 Ogos 2006 [1 minggu] 19-24 Feb.1 Bil. 10. 2008 [1 minggu] 2. Kota Tinggi. Kampung Orang Asli Tenggalong. 4. Pahang Kampung Orang Asli Sayung Pinang. Perak. Rawang. Kuala Pilah. Kol. Pahang. Felda Keratong 3. Sembilan. 8. Penyeliaan Latihan Amali Dakwah Kod / Nama Kursus PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim Tempat Kg. Jerantut. 9. Muadzam Shah. Felda Gugusan Chini. Sg. Gua Musang. Kelantan Kg. Bukit Manchong. Cameron Highlands. Sg. 7. 1. Pahang. Terisu. Pahang. Kg. Dingkir. Ulu Cheka. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim 3. 6. Kg. Pahang Bil. Sg. Pahang. Pahang. Kuala Mu. N. Perkampungan masyarakat Orang Asli Kampung Gumum. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim. Raub. Kg. Kg. Koi. Siput. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim. 5. Rasau. Johor. Pahang. Tasik Chini Pahang. Kampung Mikang. Jerantut. Ruai. Kg. Pasid. 10 15-19 Ogos 2008 [1 minggu] . Muadzam Shah.16 4. Pahang.

7. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Nama/Bil. Pahang. Penasihat Akademik Pelajar M. 8. Bil.A. Pahang. Penyeliaan Latihan Amali Industri Kod/Nama latihan PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri Penilaian Akademik Penglibatan Penasihat Akademik Pelajar M. 7.A. Pelajar Muhammad Zahir Ghazali [P20470] Mohd. 6. Pahang. Penasihat Akademik Pelajar M. Penasihat Akademik Pelajar M. 2.A.A. 10.A.17 4.A. 4. Pahang. Amar Mahmud Aniza Abd. Penasihat Akademik Pelajar M. 6. Kuala Lipis dan Bentong. Penasihat Akademik Pelajar M. Jerantut dan Raub.A. 9. Aziz Johari Abdullah Wahyu Hidayat Ainuddin Kamaruddin Noraini binti Mohamad Abdul Hadi bin Borham 12 pelajar Prasiswazah FPI 9 pelajar Prasiswazah FPI. Temerloh. Maran. 5. pelajar 15 6 6 6 10 5 10 Tarikh dan temph lawatan 15-30 April 2002 [1 kali] 15-30 April 2003 [1 kali] 15-31 Mei 2004 [1 kali] Mei 2005 [1 kali] Jun 2006 [1 kali] Jun 2007 [1 kali] Jun & Ogos2008 [2 kali] . Pahang. Jerantut. Jerantut. Penasihat Akademik Pelajar M. Fadzli Ramli Norehan Ahmad Rahim Mohd.3 Bil. Bera. 11.A. Jerantut. 4.2 Bil. Chenor dan Karak. Jerantut. Penasihat Akademik Pelajar M. Tajuk kajian Tahun 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2001 2002 Tempat Temerloh. Kuala Lipis dan Raub. 12. Kuala Lipis dan Temerloh. Pahang. Jerantut.A. 4. 3.A. 3. 2. 1. 5. Penasihat Akademik Pelajar M. Pahang. Jengka. Penasihat Akademik Pelajar M. 1.

[lulus] 2004/ 2005 2005/ 2006 2001 16. Melaka. Pemeriksa Dalam Disertasi Asmah Hassan [P23478] 2005 20. Pemeriksa Dalam Disertasi Sazelin Arif [P15509] 2002 18. 22. 23. [lulus] Penghayatan Islam di kalangan Saudara Baru India di Kuala Lumpur. [lulus] Aktiviti Pelancongan serta Implikasinya ke atas Umat Islam : Satu Kajian di Banda Hilir. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] 2004 Encik Ahmad Redzuwan Mohd. Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pensyarah Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Menyediakan Kertas Cadangan Penawaran Program P’belajaran Berterusan (PPB) – Pengkhususn jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.18 13. 14. [lulus] Persepsi Masyarakat Melayu terhadap Orang Asli dan Kesannya terhadap Dakwah : Kajian di Felda Gugusan Mempaga Bentong. Pemeriksa Dalam Disertasi 2002 17. Pemeriksa Dalam Disertasi Aisyah Jami’an [P20391] 2004 19. Pahang. Yunus [K006939] Nik Rosmawati Yusoff [P27809] - 2004 2004 - - 2005 . [lulus] Persepsi Pelajar NonMuslim terhadap Agama dan Umat Islam di Universiti Multimedia Melaka. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Pemeriksa Dalam Disertasi 9 pelajar Prasiswazah FPI 6 pelajar Prasiswazah FPI Nur Kareelawati Abdul Karim [P14731] Shahrulanuar Muhamed [P15510] Metodologi Dakwah kepada Saudara Baru : Kajian khusus di Darul Arqam Singapura. 21. 15.

Pemeriksa Dalam Disertasi Izwah bt. 2002] Status Hantar Laporan akhir pada 29 Nov. 2002-Jul. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang [P/1/2000] 2. Kajian di Kampung Mikang. 28. Pemeriksa Dalam Disertasi Nur A’thiroh Masyaa’il Tan Abdullah [P42328] 6 pelajar Prasiswazah FPI Ahmad Jafri Bahar 2009 27. Daerah kota Bharu dan beberapa daerah lain [15 Okt. 2007] UKM 4. 200514 Okt. 2006] Negeri Pahang. Saudi Safinah Ismail [P38840] Profesional Ustaz (PROTAZ):Pendekatan Dakwah kepada Masyarakat di Malaysia. 2008 diterbitkan sebagai buku Hantar Laporan akhir pada 18 Ogos 2004. Muadzam Tempat Kuala Lumpur dan sebahagian negeri Selangor [Okt. Penyelidikan Bil. 2002Feb. 2008 diterbitkan sebagai monograf Selesai laporan akhir. Dareah Muadzam Shah [16 Okt. 25. Penasihat Akademik Pelajar M. 2002. [lulus] Cabaran Psikologi Saudara Baru:Kajian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir.PENYELIDIKAN/PERUNDINGAN/PENGEMBANGAN 1.19 24.2003] Fakulti Pengajian Islam UKM [Jul.A. Tajuk 1. 2006-16 Okt. Kuala Lumpur. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik Pelajar M. Negeri Kelantan. 2007 2008/9 26. Sumber K’wangn UKM UKM 3.A. Siap dijilid. Perubahan dan Hala tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam [P/1/2001] Penilaian terhadap Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Hal Ehwal Agama islam Kelantan [PP-013-2004] Persepsi Masyarakat Orang Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Orang Asli Muslim. 2008/ 2009 2009 B. UKM .

Jurnal Tasawwur Islam. 2003/2004. Ahmad Redzuwan mohd. FRGS [RM26000] MAIWP[RM56000] GUP [RM80000] 8. Antarabangsa 1. Jurnal Islamiyyat. Jilid 25. 4. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia. PENERBITAN / PENULISAN 1. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Yunus & Anuar Puteh. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 2. Che Yusoff Che Mamat. 7. Bil. 28. Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. 10. Anuar Puteh. Jilid 8. 3. Kajian Malaysia. Jilid 7. Jan-Dis 2008. Raub. hlm 91-109. Utusan Melayu Berhad Sdn. hlm 135-146. Seluruh Semenanjung Malaysia [2007] Wilayah Persekutuan [30 Julai 2007-29 Julai 2008] Sabah dan Sarawak [1/10/2007 30/09/2009] Pantai Timur Malaysia [1/10/2007 30/09/2009] 6. Bhd. 2004 : Pendekatam Dakwah kepada Orang Asli Suku Semai di Kampung Sungai Ruai. hlm 190-205. hlm 33-45 Kebangsaan 2.2. 2002 : Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. Pascasidang / Prosiding ..20 Shah. Disember. GUP [RM50000] C. 5. Jurnal YADIM. 6 Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Jurnal Bil. No. Anuar Puteh. April-Jun. 2003/2004 : Peruntukan Zakat Asnaf Mualaf dan Kesannya kepada Perkembangan Dakwah. Malaysia [UKM-GUPTKS-07-08-075] 5. Bil. Pahang [PP009-2006] Pembangunan Metodologi Dakwah Masyarakat Orang Asli di Malaysia [UKM-PP05-FRGS0006-2006] Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru [R71107] Pembangunan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Saudara Baru Di Sabah Dan Sarawak [UKM-GUPTKS-07-08-073] Keberkesanan Dakwah Masyarakat Orang Asli di Pantai Timur. 2008 : Perkahwinan Campur dan Kepentingannya Kepada Usaha Dakwah. 2001 : Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut Perspektif Islam. Pemikir. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. hlm 143-155. Anuar Puteh. Selesai Menyediakan manuskrip modul Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Jld. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. XIX. 2002/2002 : Masjid Sebagai Pemangkin Pembangunan Kebudayaan Masyarakat. Pahang. hlm 79-101. Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Jurnal Tasawwur Islam.

5. 30-38. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. dalam Abdullah Hassan (Pyt). 233-240. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. dalam Farid Mat Zin. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Yunus & Anuar Puteh. Gua Musang Kelantan. Diprosidingkan dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Quran dan al-Hadith. 2003 : Kemunculan dan Perkembangan Dakwah Islamiah di Sabah : Perspektif Sejarah. 403-415. 2003 : Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Nasir & Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara III : Ketokohan dan Pemikiran Ulama Melayu. Anuar Puteh. 2007 : Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia. Mohd. Yunus. Hlm. Cakera Padat. Hlm. Perak. Yaakob Matondang (Pyt). Bangi dan Kerajaan Negeri Sarawak. 10. 11. 6. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). 2003 : Terjemahan Kosa Kata Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. 2006 : Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang. 60-70. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo. Anuar Puteh. Sham (Dr. Anuar Puteh. Anuar Puteh & Fariza Md. Kuala Lumpur. 2006 : Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia. UKM.). Syukri Yeoh Abdullah & Che Rohaizan Che Shaffaii. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. 245-262. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). 9. Hlm. 2003 : Dilema Budaya Masyarakat Cina dalam Malaysia International Conference on Languages. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 3. Anuar Puteh. Penerbit Bersama Pusat Islam UPM dan Unit Bahasa Arab FBMK Universiti Putra Malaysia. Yunus & Anuar Puteh. Universiti Kebangsaan Malaysia. 4. Tanjung Malim. 2. 2007 : . Antarabangsa 1. UKM. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Pasid Gua musang Kelantan : Relevensi Dakwah terhadapnya. 8. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. 2002 : Aspekaspek Kepimpinan Organisasi Islam menurut al-Quran. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Mazlan Ibrahim. Izziah Suryani Mat Resad. Ahmad Redzuwan Mohd.21 Bil. dalam Malaysia Internetional Conference on Languages. Yunus. Anuar puteh. dalam Abdullah Hassan (Pyt). 7. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. Sazliza Mat Isa & Muhammad Anizu Mat Nor. Hlm. 2003 : Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan dalam Bimbingan Saudara Baru di Malaysia. Badlihisham Mohd. Hlm. Sarawak. Perak. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Ahmad Redzuwan Mohd. Serdang. 2003 : Kajian terhadap Program Pengajaran al-Quran yang Berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Cjinese Muslim Association. Diprosidingkan dalam Dakwah Dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia-Indonesia. Bangi. Yunus. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Ahmad Redzuwan Mohd. dalam Zulkiple Abdul Ghani. Diprosidingkan dalam Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hlm. Tanjung Malim. 820-827. Sazliza Mat Isa & Fadzilah Mustafa. Hlm. Universiti Brunei Darussalam. 121-136. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Bangi. Kuching. Pasid.

14. Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Hulu Langat. Hlm. 13. Universiti utara Malaysia. Hlm. Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm. Universiti Utara Malaysia. 17. Hlm. 2003 : Penyelidikan dan Pembangunan Menurut Perspektif Islam. Yunus & Anuar Puteh. 16. 82-87. dalam Dr. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. 58-66. 103114. Penerbit Fakulti Pendidikan. Kuala Lumpur. Bangi dan Kementerian Kebudayaan. Kedah. Peranan dan Strategi. Kamarulzaman Abdul Ghani (Pyt). Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). 2003 : Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan Dalam Islam. Jamaluddin Kassim ed. 2002 : Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam. Diprosidingkan dalam Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Bandar jengka. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. Yunus ed. Teknologi dan Sains Sosial. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Pasid. Jamaluddin Kassim ed. 71-82. Sazelin Arif. Yunus & Anuar Puteh. 18. 12. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. Yunus. al (Pyt. Che Yusoff Che mamat. Perana dan Strategi. Anuar Puteh. Kajian di Banda Hilir Melaka. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Sains. 50-62. 2002 : Pengurusan Dakwah Kepada Orang Asli (Suku Temiar) : Pengalaman di Kg. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. 2002 : Peranan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Dusun Tua. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. Diprosidingkan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan. Ahmad Redzuwan Mohd. 2003 : Implikasi Aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga muslim dari Sudut Dakwah. 19. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. dalam Ab. Yunus. 2002 : Belia dan Tuntutan Berdakwah. Hlm. al (Pyt). Yunus & Razaleigh Kawangit @ Muhamat. 104-114. 15. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. dalam Ramlee Mustapha ed. Ahmad Redzuwan Mohd. Sintok. Hlm. Hlm. Hlm. Selangor Dalam Aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia. Penerbit Fakulti Pendidikan.al (Pyt). Hlm. dalam Dr. Bangi dan kementerian Kebudayaan. 33-49.al (Pyt). Ahmad Redzuwan. Yunus & Anuar Puteh. Kesenian dan Pelancongan. Kesenian dan Pelancongan. Ahmad Redzuwan mohd. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. Ahmad Redzuwan mohd. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. . Halim Tamuri. Bandar Jengka. Kebangsaan Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus. 40-44. 76-83. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Yunus & Anuar Puteh. 11. 2002 : Peranan ibu Bapa Membentuk Remaja Cemerlang Melalui Pendidikan Remaja.). Yunus (Pyt). Sintok.22 Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Gua Musang Kelantan. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Sains dan Teknologi dan Sains Sosial. Anuar Puteh & Ahamad Redzuwan Mohd. Kedah. UKM.

4. UKM. Hlm. Hlm. 104-114. 2. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 109-118. Ghani & Mohd. Don. Anuar Puteh. Diterbitkan dalam Dakwah Tarekat Tasawuf di Malaysia : Relevansi dan Cabaran. Ideris Endot. & Ahmad Redzuwan mohd. Fariza Md. dalam Khadijah Abdul Razak ed. Diterbitkan dalam 35 Tahun Fakulti Pengajian Islam Membina Kecemerlangan. 182-201. Hlm. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. Hlm. Ghani & Ahmad Redzuwan Mohd. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Ideris Endot. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Nasir Omar dan Muda @ Ismail Ab. 21 22. Badlihisham Mohd. Yunus (Pyt). 2009 : Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak. UKM. Penerbit Pusat Islam. 161-163. Fakulti Pengajian Islam. UKM. Anuar bin Puteh. 167-169. 6. UKM. dalam Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlihisham Mohd. Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. 25-35. Hlm. Anuar Puteh. Yunus. Faudzinaim Haji Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (Pyt). Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. dalam Jaffary Awang. Anuar Puteh. Penerbit di Fakulti Pengajian Islam. Ghani. Harapan. Rahman (Pyt). 2004 : Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat alQuran. 3. Diterbit dalam Isu-isu Kemasyarakatan Islam. 29-31. UKM. Abdul Ghafar Don.Anuar Puteh. Diterbitkan dalam Dakwah dan Etika Politik di Malaysia. Syukri Yeoh Andullah (Pyt). Abdul Ghafar Hj. 2003 : Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka Memilih Agama Islam. Mazlan Ibrahim & Anuar bin Puteh. 2005 : Konsep Kuasa Politik Negara (daulah) dan Perkembangan Dakwah. dalam Zulkiple Abd. Zulkiple Abd. Makalah 1. Makalah Bab dalam Buku Bil. Diprosidingkan dalam Pengkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam : Antara Tradisi dan Inovasi. (Pyt). UKM. Sham & Anuar Puteh 2009 : Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. Muadzam Shah. dalam Farid Mat Zain (Penyelenggara). Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn. Realiti & Cabaran. Nasir. 5. 20. Hlm. Ahmad Redzuwan Mohd.23 2003 : Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan. UKM & Sekretariat Penerbit dan Pengedar Buku Islam Malaysia (SPEEDI). Fariza Md. 2005 : Pengajaran. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Yunus. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 2005 : Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru dalam Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Anuar bin Puteh. . 17-32. UKM. 15-18. Anuar Puteh. & Ahmad Redzuwan Mohd. Hlm. Hlm. 2007 : Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. Diterbitkan dalam Masa Depan Saudara Baru. Nasir. Malaysia. 3. Hlm. Bhd. 2003 : Halangan yang Terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. dalam Zulkiple Abd. 20-31. Don. Abdul Ghafar Hj. al (Pyt). Mohd. Yunus. Diterbitkan dalam Agama dan Perpaduan Kaum di Malaysia. Pahang Darul Makmur. Hlm. Sham.

118-129. Dakwah kepada Masyarakat Muslim di Malaysia. Dakwah dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia Indonesia. Suntingan 1.. Diterbitkan dalam Islam Pasca Kemerdekaan. 3. Bangi : Pusat Kembangan Pendidikan. UKM. 2006 : Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru. Ahmad Redzuwan Mohd. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Ideris Endot & Anuar Puteh. Ahmad Redzuwan Mohd. Talib (Pyt). . Tiek & Othman Hj. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia. Bangi. Hlm. 2003. Zulkiple Abd. 2003.. 2. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.s. UKM. Bangi : Fakulti Pengajian Islam.s. 63-71. dalam Mazlan Ibrahim & Kamarudin Salleh (Pyt). 4. UKM. 14-24. UKM. 2005 : Perkahwinan Campur di kalangan Saudara Baru di Daerah Hulu Langat. Yunus & Anuar Puteh. Yunus. 2004.BHD. Anuar Puteh. 5 Zainab Ismail. Diterbitkan dalam Dakwah dan Kaunseling di Malaysia.s.s. Siti Rugayah Hj.s. 4. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Anuar bin Puteh & Abd. dalam Siti Rugayah Hj. 2003. 2. 151 m. 6.. Suntingan Bil. Anuar Puteh (Pyt). Bangi : Pusat Pengajian Jarak Jauh. Jilid 23. Anuar Puteh (Pyt). Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Hlm. Ahmad Redzuwan Mohd. 52 m.. dalam Fariza Md. 2003.. 242 m. Jilid 23. Don. 242 m. 98 m. 5. 2001 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Yunus.. 3. Sham. Abdul Ghafar Hj. Jurnal Islamiyyat. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. 144 m. 2004 : Islam dan Saudara Kita. Buku 1. Bangi : Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh (Pyt). Anuar Puteh (Pyt). Ghani & Anuar Puteh.s. Hlm. 137 m. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM Bangi. Anuar Puteh (Pyt). Fakulti Pengajian Islam. 159 m.24 7. Fakulti Pengajian Islam. Selangor. UKM. 65 m. 4. 2008 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor dengan kerjasama Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Jurnal Islamiyyat. Ghafar Don. Bangi. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. 2008 : Bimbingan Al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Anuar Puteh (Pyt).s. 9. Anuar bin Puteh & Norazlina Saian. 2008 : Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan. UKM. 8. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (Pyt). 140 m. Anuar bin Puteh. 220 m. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jilid 23. Anuar Puteh. 2008 : Pola Penyelidikan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam. Penerbit Karisma Publications SDN.s. Jurnal Islamiyyat.s. 2002. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku Karya Asli Bil. Bangi.s. Diterbitkan dalam Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. 5.s.

2. Laporan diserahkan kepada MAIWP pada Ogos 2008. Mazlan Ibrahim & Anuar Puteh. anjuran Fakulti Pengajian Islam.25 7.s. Anuar Puteh et. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian. 7-8 Ogos 2000. Cabaran-cabaran Getir dalam Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina.s.. UKM.s. Zulkiple Abd. UKM. UKM. Ghani. Badlihisham Mohd. Hilton Hotel. Abdul Ghafar Don. 2002. 3. Manuskrip 1.. Fakulti Pengajian Islam. Bangi. 11. Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat al-Quran : Sejauhmanakan Ianya diterima. 17-19 Ogos. Laporan 1. Anuar Puteh dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus.. Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina. Anuar Puteh. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam. Perubahan dan Hala Tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam.al (Pyt). 2008. Laporan Teknik / Laporan Akhir Penyelidikan / Laporan Akhir Perundingan Bil.s. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III. Anuar Puteh et.s. 2.. Zulkiple Abd. Anuar Puteh. 3. Buku. Anuar Puteh. Fakulti Pengajian Islam. 700 m. Bangi. 8. anjuran Masjid UKM.. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007.. 10. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Abdul Ghafar Hj. Anuar Puteh et. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. 600 m. 27-29 Julai 2001. UKM.s. UKM. 4.. 7. 2005. 2000.. Kertas kerja dibentangkan dalam International Seminar Da’wah and Sufi Order.. 9 m. 18 m. . Bangi.al (Pyt). Manuskrip Bil. Bilik Jumaah. Dewan Persidangan Masjid UKM. 11 m. Don. Anuar Puteh. 9.al (Penyusun). Nasir. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 70 m. Indriaty Ismail & Anuar Puteh (Pyt). Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). UKM. Ahmad Redzuwan Mohd. 25-26 Jun 2001. Yunus & Abdul Halim Tamuri. Bangi.al (Pyt). 2007. 2001. Konsep Kuasa Politik Negara (daulah : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah.s. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 29 November 2002. 2003 Bimbingan Saudara Baru. UKM dan Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Muslim UKM-MAIWP. 2006. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam.s. Bangi. Anuar Puteh. Abstrak Tesis Doktor Falsafah dan Sarjana Fakulti Pengajian Islam. Bilik Jumaah. 2008. Abstrak Pameran Poster Penyelidikan Pengajian Islam. UKM. Fakulti Pengajian Islam. 374 m.s. 460 m. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2002. Prosiding Kolokium Siswazah Fakulti Pengajian Islam Siri III 2007.s. Ghani & Anuar Puteh. 5. Anuar Puteh et. 18 m. 2007. 2002. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 18 Ogos 2004. 2000. 31 m. Zainab Ismail. UKM. Fakulti Pengajian Islam. UKM.. 6. Seremban.

. 9 m. Bilik Jumaah. UKM.) & Anuar Puteh. Anuar Puteh . Anuar Puteh.250 m. Sistem dan Modul Pengajaran & Pembelajaran Saudara Muslim (SMPPSM). UKM. Surabaya Indonesia.s. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. 12. 23 m. 24 Januari 2008. Abdul Ghafar Hj. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Fakulti Pengajian Islam. anjuran Fakultas Dakwah. Zainab Ismail (Prof. Bilik Seminar 1 FPI. Fakulti Pengajian Islam. Madya Dr. 2005 : Kesan Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. 23-26 Ogos 2005. Anuar Puteh. 9. Residence Hotel UNITEN Bangi. UKM. 13 14. Kertas kerja Seminar Dakwah. 2004 : Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM. 20 Ogos 2002. UKM. 2005 : Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman Masjid UKM. 2008 : Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi. Don.s. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG. 2005 : Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam. Nur Athiroh Masyaa`il Tan Abdullah. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Kerohanian dan Qiadah. anjuran Fakulti Pendidikan. Kertas kerja Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Kertas kerja Bicara Dakwah (Bicara Siswa) anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.Modul/Buku. Nasir. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Madya Dr. Badlihisham Mohd. Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. 21-25 Oos 2004. 2008 : Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK. Sham . 8. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). 15. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. 8.s. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. anjuran Fakultas Dakwah. 28 September 2005. Yunus. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM.. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Kertas kerja Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III. Tulisan dalam Media Massa / Majalah Popular . Anuar Puteh.. Ghani. anjuran Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. Surabaya Indonesia. Yunus & Abdul Halim Tamuri. UKM. 19 m. Padang Indonesia. Anuar Puteh & Badlihisham Mohd. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 10. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945.26 6. 2005 : Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah. Padang Indonesia.). Zulkiple Abd. 21-25 Ogos 2004. 24 Januari 2008. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM. 2004 : Ransangan sebagai Refleksi Masalah Hidup Beragama Saudara Baru. Nasir.. Razaleigh Muhamat@Kawangit & Rosmani Husin. Fakulti Pengajian Islam. Kertas kerja Seminar Dakwah. 7. Residence Hotel UNITEN Bangi. Bilik Jumaah UKM. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Fakulti Pengajian Islam. Fariza Md. 8-9 Ogos 2005. Fakulti Pengajian Islam. UKM. UKM. Ahmad Redzuwan Mohd. 23-26 Ogos 2005. 11.s. Zulkiple Abdul Ghani (Prof. 2002 : Pendidikan Dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui Konsep al-Tazkiah dalam Pembentukan Peribadi Insan. Kerohanian dan Qiadah. Razaleigh Muhamat @ Kawangit.

7. Tajuk 1. UKM. PENYERTAAN SEMINAR DAN SEBAGAINYA Bil. 3. Tujuan Pelancongan dalam Islam. Mencapai Matlamat Pengurusan yang diredahai Allah. Tauhid paksi utama Pengurusan Islam. FPI. 2. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Larangan di Aidilfitri 14. Amalan Menyambut Aidilfitri. Islam menggalakkan Pelancongan. 10. pekerja harus utama kebenaran 8. 3. Sistem Pengurusan Cemerlang Jamin Kejayaan di Dunia Akhirat. Enam perkara perlu dijauhi ketika menyambut Aidilfitri. Adab Pengembaraan menurut Islam. UKM. Berpuasa Melatih Fizikal dan Spiritual. Pengurusan. 9. Balasan Penderhaka Ibu Bapa dipercepat. Seminar/Tajuk Kertas kerja Seminar Antarabangsa Warisan Islam di China Seminar Kebangsaan Dakwah Dan Gerakan Islam Alaf Baru Tenik Mengumpul Data dalam Seminar Penulisan Latihan Ilmiah Kepentingan Saudara Baru Cina dalam Konteks Penganjur Jabatan Perdana Menteri Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. 6. 12. UKM 12 Februari 2000 Pembentang 4. Etika Iklan menurut Perspektif Islam. 4. 15. Keluaran Berita Harian Berita Harian Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Tarikh 11 November 2000 20 September 2001 21 September 2001 12 November 2003 20 November 2003 16 Disember 2003 17 Disember 2003 2 Januari 2004 20 Januari 2004 27 Februari 2004 2 Mac 2004 25 Mei 2004 3 November 2005 5 November 2005 24 Oktober 2006 D. Ibadat Puasa Landasan Terbaik Mentarbiyah Diri. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Tempat Pusat Islam Malaysia UKM Tarikh 7-8 Nov. FPI. 1. UKM 26 Julai 2000 Setiausaha Seminar/ Pembentang . 5. 13.27 Bil. 11. Petua bagi Keberkesanan Kepimpinan. 1994 17 Ogos 1999 Status Peserta (wakil Jabatan) Urusetia/ Peserta 2.

UKM. Jabatan Pengajian UKM 25-26 Jun 2001 Urusetia/ Pembentang . UKM. FPI. Konsep Kuasa politik Negara Kepimpinan. 2000 Pengerusi Sidang Peserta (wakil Fakulti) Pengerusi Sidang Pembentang 8. 6. UKM. FPI.28 Dakwah Islamiah dalam Bicara Dakwah Bulanan III Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Seminar Berkala FPI. 7. 9. UKM Kelab PERKIM UKM dan Ikatan Studi Islam UKM Fakulti Pengajian Islam. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. UKM 13. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka memilih Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Agama-agama Masyarakat Malaysia. FPI. UKM Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM Fakulti Pengajian Islam. FPI. 2000 25 nov. Seminar mengenai Harta Intelek dan Paten. UKM dan Jabatan Perpaduan Negara Malaysia UKM UKM 15 Ogos 2000 31 Okt. Simposium Laksamana Cheng Ho. UKM 7-8 Ogos 2000 Penolong Setiausaha/ Pembentang 5. UKM UKM 10. 11. Halangan yang terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia dalam Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. UKM Jabatan Usuluddin. 2000 15 Nov. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. FPI. UKM UKM 9 Disember 2000 18 Disember 2000 10 Januari 2001 Peserta Peserta (wakil Jabatan) Pembentang 12.

UiTM. Cawangan Jengka. Melaka Hotel Garuda. 16. Fakulti UKM Pengajian Islam Fakulti Pengajian Islam. Hotel. Cabaran-cabaran getir dalam kehidupan beragama Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Seminar Islam di Pusat-pusat Pengajian Tinggi Asean ke-3 Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam aspek Bimbingan Saudara Baru di Malaysia dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia. Medan Indonesia 15 Ogos 2000 5-7 Nov. Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang .29 (Daulah) : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Pahang Hotel Vistana Kuantan. Hotel Vistana. UKM. 2001 Peserta Urusetia/ Peserta 17. Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. 14. Kelab PERKIM UKM dan Masjid UKM Masjid UKM 27-29 Julai 2001 Pembentang 15. Pengurusan Dakwah kepada Orang Asli Suku Temiar : Dakwah Dan Kepimpinan. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. Pahang Century Mahkota. 18-21 Mei 2002 Setiausaha seminar/ Pembentang 18. FPI. Kuantan Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang 19. FPI. UKM dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara UiTM Cawangan Jengka. UKM dan Kerajaan Negeri Melaka Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan.

Peranan IKBN Dusun Tua. Kelantan dan Pengenalan Kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. UiTM Cawangan Jengka. Pasid Gua Musang. Fakulti Hilton Pengajian Hotel. Islam. Sekolah Pembangunan.30 Pengalaman di Kg. Hotel Vistana. Belia dan Tuntutan Berdakwah dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. Hulu Langat Selangor dalam aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia & NGO dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. Pusat Islam UPM dan Fakulti Bahasa Moden dan Kemanusiaan UPM Sekolah Pembangunan UUM. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara. 12-13 Ogos 2002 Pembentang 22. Kuantan Pahang UPM 27-28 Mei 2002 Pengerusi Sidang 21. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos 2002 Pembentang 24. Peranan dan Strategi. Tafsiran Sufi terhadap ayat-ayat al-Quran : 20. Teknologi : Ke arah Pembangunan Negara. UKM dan Seremban 17-19 Ogos 2002 Urusetia/ Pembentang . UUM. Pahang. Aspek-ASoek Kepimpinan Organisasi menurut al-Quran dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu alQuran dan Hadis. Peranan dan Strategi. Seminar Kebangsaan Sains. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos2002 Pembentang 23.

Bilik Senat. Petaling Jaya 19 Julai 2003 30 Sept.-2 Okt. Kemunculan dan Perkembangan Dakwah di Sabah : Perspektif Sejarah dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan ulama dan Tokoh agama Borneo. UKM UKM 23 Januari 2003 Pembentang 28. 2003 Pencatat Pembentang . HEP UKM & Pusat Islam UKM UPM 30. UKM UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 27. UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 25. Pendidikan dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui konsep al-Tazkiyah dalam Pembentukan Peribadi Insan dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Putrajaya Sunway Lagoon Resort Hotel. Fakulti Pengajian Islam dan Kerajaan Negeri Sarawak Holiday Inn. Kushing. Seminar Penghayatan Islam UKM-JAKIM Dilema Budaya dalam kehidupan masyarakat Cina Islam dalam International Conference on Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Fakulti Pendidikan UKM. Fakulti Pendidikan. Penyelidikan dan Pembangunan menurut Perspektif Islam alam Wacana Pendidikan Peringkat Kebangsaan.31 Sejauhmana ianya diterima dalam Internetional Seminar Da’wah and Sufi Order. Peranan Ibu bapa membentuk Remaja Cemerlang melalui Pendekatan Islam dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Sarawak 14-15 Julai 2003 Urusetia/ Pembentang 29. Auditorium Masjid Putra. 26.

Pasid. Fakulti Pendidikan UKM UKM 21 Ogos 2003 Pembentang 35. 2003 Pembentang 33. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). UPSI dan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2003 Pembentang 34. Jabatan Pengajian UKM 27 Ogos 2003 Urusetia/ Pembentang . Pasid.32 Languages. Terjemahan Kosa Kata Bahasa Orang Asli Suku Temiar : Kajian di Kg. Gua Musang. UPSI & Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2-4 Sept. Kepentingan Perkahwinan 31. Kelantan : Relevansi Dakwah terhadapnya alam Interntional Conference on Languages. Gua Musang. Kelantan dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 Budaya Hedonisme : Corak dan Kesannya kepada Pembangunan Masyarakat dan Negara alam Wacana Pemikiran dan Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Kajian terhadap Program Pengajaran alQuran yang berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Chinese Muslim Association dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9.-2 Okt. Petaling Jaya 30 Sept. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). 2003 Pembentang 32. Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. UPM Sunway Lagoon Resort Hotel.

Indonesia. 38. FPI. 2-3 Sept. Implikasi aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga Muslim dari sudut Dakwah : Kajian di Banda hilir Melaka dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. 2004 Peserta 21-25 Ogos 2004 Pembentang . Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke III Bicara Dakwah Dakwah dan Kepimpinan. Seremban 16 Okt. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. Bilik Seminar Siswazah.33 Campur di kalangan Saudara Baru : Kajian Pengenalan di Daerah Hulu Langat Selangor dalam Bicara Dakwah Bulanan IV (Siri III). 2003 Urusetia/ Pembentang Hotel Equatorial. UKM 36. Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan dalam Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. FPI. FPI. FPI. Bangi. UKM dan Kementerian Kebudayaan. Bangi. UKM Hotel Equatorial.UKM Jabatan Usuluddin dan Falsafah. FPI. 2-3 Sept. FPI. Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM dalam Seminar Antarabangsa Agam Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 40. 37. 2003 Pembentang 39. 2003 Urusetia/ Pembentang Riyal Adelphi. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kesenian dan Pelancongan Fakulti Pendidikan. UKM dan Kementerian Kebudayaan. UKM Surabaya. Kesenian dan Pelancongan. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

FPI 2005. peserta dan pembentang IAIN Imam Bonjol. FPI. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. 21-25 Ogos 2004 Pembentang 42. 2004 Peserta 43. Hotel Equatorial Bangi UKM 5 Okt. Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Rangsangan sebagai Refleksi Masalah hidup Beragama Saudara Baru dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG Seminar Masyarakat Cina dan Perkembangan Islam di Malaysia. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. UKM. UKM 8-9 Ogos 2005 Urusetia.34 dan Pembangunan UKM-UNTAG. KUIM Surabaya. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. FPI. Pusat Uslam UKM dan Kelab IAIN Imam Bonjol. UKM UKM 12 Ogos 2005 Pengerusi sesi. peserta dan pembentang Hotel Equatorial 27 Ogos 2005 Peserta dan Pembentang . Peserta dan Pembentang 44. Fakulti Pengajian Islam. UKM. Indonesia. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. Keperluan aspek Bimbingan kepada 41. 47. 45. FPI. urusetia dan Peserta. Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman di Masjid UKM dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Fakulti Pengajian Islam. 46. Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam dalam Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III Program Bicara Buku sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan.

Pulau Pinang. 7-8 Ogos 2006 . Pengerusi sesi dan Peserta. UKM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) Jabatan Usuluddin Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. UKM Bangi 48. Kebudayaan Dewan Solat Masjid UKM (Pusat Islam UKM). 51. Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian PERKIM. UBD. Dewan Canselor. peserta dan pembentang 19-20 September 2006 Peserta dan Pembentang 52. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pengerusi sesi. Fakulti Pengajian Islam. Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang dalam Ndwah Ulama Nusantara III Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia dalam Seminar Serantau Pemikiran Dakwah. Urusetia. Peranan dan Pengalaman. Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 16 September 2006 Urusetia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM. UKM. Dewan P’badanan Produktiviti Negara (NPC) Kepala Batas.35 Saudara Baru dalam Seminar Saudara Baru peringkat Kebangsaan 2005 Kesan Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang dalam Bicara Dakwah (Bicara Siswa). Universiti Brunei Darussalam (UBD). Pengerusi sesi. 50. FPI. UKM 28 Sept. Peserta dan Pembentang. 2005 Pembentang 49. FPI. Pusat KoKurikulum. 15-17 April 2006 Urusetia. Peranan Masjid dalam Dakwah Saudara Baru dalam Simulasi Pengurusan Masjid I. UKM dengan kerjasama Kementerian Kesenian.

Majlis Perwakilan Pelajar KUIS dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Lembaga Zakat Selangor. Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Nov. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Seminar Kebangsaan Pendidikan KoKurikulum di Malaysia (SKOR ). Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Julai 2007 AJK Pelaksana. Fakulti Pengajian Islam. Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan III. Seminar Pertukaran Agama dan Kesan dari segi Perspektif Syariah dan Perundangan. UKM Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 29-30 Ogos 2007 AJK Pelaksana & Pengerusi Sesi . Pahang Darul Makmur dalam Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke4 Kolokium Siswazah Pengajian Islam Peringkat Kebangsaan 2007 Siri III 56.36 dan Warisan. 7 April 2007 6-8 Julai 2007 Pengerusi Sesi & Peserta. FPI UKM & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Peserta dan Pembentang 58. Muadzam Shah. 53. Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam FPI UKM. 2006 Peserta. Pusat Kokurikulum UKM. Seminar Antarabangsa Islam di asia Tenggara. Dewan KUIS. 55. Islam pasca Kemerdekaan. Fakulti Pengajian Islam. Bilik Senat UKM. 15 Julai 2006 Peserta 54. UKM Kelab Rekreasi UKM (Danau Golf). Peserta dan Pembentang 57.

2008 AJK Pelaksana (Setiausaha).2008 AJK Pelaksana (Setiausaha). Peserta dan Pembentang 61. Peserta dan Pembentang AJK Pelaksana & Peserta 64. 10-11 Sept. Kerohanian dan Qiadah Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah alGhadamsi alJAKIM dengan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Islam Hadhari Membangun Masyarakat dalam Seminar Kefahaman Islam Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK dalam Seminar Dakwah.37 59. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Jabatan Dakwah FPI UKM dengan kerjasama Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. Peserta dan Pembentang 62. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM dengan kerjasama YADIM Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 10-11 Sept. Peserta dan Pembentang 60. 2007 AJK Pelaksana. Palace Of Golden Horses Hotel. Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. Kerohanian dan Qiadah Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi dalam Seminar Dakwah. 2007 AJK Pelaksana. Peserta dan Pembentang 63. 5 Ogos 2008 . 2007 AJK Pelaksana. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. FPI UKM Wisma JKKR Felda Kratong 3 Muadzam Shah Pahang Jabatan Bilik Senat Pengajian & Bilik Dakwah dan Majlis Kepimpinan FPI UKM UKM dengan kerjasama YADIM 3 Sept.

UKM. Air . Pusat Pembangunan Akademik (PPA). Fakulti Pengajian 4. 5. Penaja Bahagian Latihan UKM. 68. 2009 Pembentang & Peserta E. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. 2008 21-23 Jan. [11-13 April 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [7-9 Julai 2000] 3.38 Maghribi:Dakwah dan Media 65. Kursus SLAB 2. Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Pengenalan Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Dialog Bersama S/U Parlimen Kementerian Pendidikan Tempat/Tarikh Bilik Latihan UKM [12-20 Jun 1995] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [21-22 Mac 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) dan Fakulti Pendidikan UKM. Bicara Dakwah KeVII Kolokium Siswazah Pengajian Islam UKM Peringkat Kebangsaan 2008 Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. 2009 AJK Pelaksana (Setiausaha) & Peserta AJK Pelaksana & Peserta Pembentang & Peserta 66. Nama Kursus 1. Bengkel Keberkesanan Pengajaran di Puteri Resort. Malaysia dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) World Islamic Call Society (Libya) Jabatan Dakwah FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPS UKM PPPI UKM Selangor Bilik Senat UKM Bilik Senat UKM Hotel Holiday Inn. 67. Melaka 21-23 Jan. KURSUS YANG PERNAH DISERTAI Bil. PPPI UKM Hotel Holiday Inn. 2008 30-31 Dis. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. Melaka 15 Okt.

17. 15. Fakulti Pengajian Islam dan PPTP UKM. [6 Sept.39 bawah Penstrukturan Semula SPIT. Sepang. Fakulti Pengajian Islam. 10-12 Mei 2002] Century Mahkota Hotel. 20. [20 Februari 2002] Hotel Regency. Port Dickson [16-17 Dis. Kursus Induksi Bil. 18. 2001] De Palma Inn. 16. Penerbit (PPTP) UKM. Bengkel Penyelidikan/Penggunaan Perisian SPSS Sanggar Kerja Penerbit UKM : Dasar dan Hala tuju. 9. Taklimat Penerbitan Pensyarah Muda Bengkel Pengajian Siswazah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran PJJ FPI. Bengkel Pelan Operasian Tindakan Strategik UKM 2000-2020 Bengkel Microsoft Power point Bengkel Pengurusan Peperiksaan Prasiswazah/PJJ Fakulti Pengajian Islam Bengkel Kaedah Penyelidikan dan Penulisan untuk Penulis Muda UKM. UKM. FPI [11 April 2002] Copthorne Orchid Hotel. 12. [24-26 Okt. FPI. 3/2001 Keroh Melaka. Penerangan Pangkalan Data dalam Talian. Port Dickson [30-31 Mac 2002] Makmal Komputer. 2002] Studio FPI Islam Fakulti Pengajian Islam. FPI. 2001] De Ru Beach Resort Kuantan [29-31 OKt. Penerbit (PPTP) UKM. Fakulti Pengajian Islam. 21. 11. 19. . Fakulti Pengajian Islam. Perpustakaan Tun Seri Lanang. Penerbit (PPTP) UKM. Latihan Penggunaan Peralatan 10. UKM. 14. 2000] The Regency Hotel. [23 Mei-4 Apr 2001] Makmal Komputer FPI [14 Mei 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [22-24 Jun 2001] Bilik Seminar PPTP UKM [11 Ogos 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [10-11 Okt. Melaka. [16-18 Ogos 2002] Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2002] Bilik Seminar PPTP UKM. 8. UKM Bengkel Peningkatan Kualiti Sistem Mentor dan Penyeliaan/Penasihatan Akademik. Bengkel Penulisan Pengajian Islam Bengkel Tatabahasa untuk Sidang Editor dan Penulis. 2001] Bilik Latihan Pejabat Pendaftar. Fakulti Pengajian Islam. 13. Pulau Pinang. Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM. [7-9 Julai 2000] UKM [1 Okt. Fakulti Pengajian Islam Bahagian Sumber Manusia UKM. Jabatan Pengajian 6. 7. Bengkel Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam.

. Melaka. Kursus E-Learning Kursus E-Learning Bengkel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. [17-18 Sept. 2002] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [11 Januari 2003] Hotel Equatorial Bangi. 22. Selangor. Pusat Komputer UKM. 32. [11 Mei 2007] BSS 1 FPI UKM. [7 Mei 2003] Fakulti Pengajian Islam. Penerbit (PPTP) UKM. Bengkel Penulisan Akademik dan Ilmiah. JPDK FPI UKM FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPTP UKM 30. Fakulti Pengajian Islam. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK3) – Kumpulan 5. 34. Fakulti Undangundang UKM. 27. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPP UKM. UKM. 28. [18 Jun 2007] BSS 1 FPI UKM. 35. 23. Fakulti Pengajian Islam UKM.40 Studio )Kamera dan Editing). Fakulti Pengajian Islam. Pusat Pembangunan Akademik. Bengkel Peranan Sidang Editor Jurnal Ilmiah. Bengkel Penyeliaan Latihan/ Projek Ilmiah Pelajar PJJ FPI UKM. [12-13 Jun 2006] BSS 1 FPI UKM. 2004] Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. 33. 2004] Makmal Bahasa FPI UKM. 25. 29. 2004] Pusat Komputer UKM. [27 Jun 2007] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Julai 2007] Danau UKM [4 Ogos 2007] BSS 1 FPI [22 Ogos 2007] Dakwah dan Kepimpinan. [11-13 Nov. 2003] Century Mahkota Hotel. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPA UKM. [24-26 Dis. Fakulti Pengajian Islam. Taklimat Pengluasan Skop ISO Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam UKM. 2003] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [2-14 Jan. Taklimat Mengenai Universiti Penyelidikan Taklimat Penyelidikan Geran Siswazah Taklimat Penyediaan OBE JPDK FPI UKM Bengkel Hala Tuju FPI UKM Taklimat Penerbitan untuk Pensyarah Muda FPI [23-24 Okt. 31. [28 Ogos 2004] Hotel Coral Paradise Port Dickson. Bengkel Retreat Penyelidikan Fundamental RMK 9 Fakulti Pengajian Islam UKM. 36. FPI UKM. 24. [5-6 Apr. 26. Bengkel Penstrukturan Ilmu Dalaman II FPI UKM.

9.41 37. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2008] Puri Pujangga UKM [31 Okt. Melaka [15-17 Feb. LEMBAGA. 5. 2008]] Bengkel Pemantapan Kelompok Kelab Danau Golf. Ahli Jawatankuasa 2. PENYERTAAN PERSATUAN. Seminar Gerakan Islam Alaf Baru Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Bicara Dakwah Bulanan III Jabatan Pengajian Dakwah dan kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Sempena Pesta konvokesyen ke-28 UKM Fakulti Pengajian Islam Sempena 30 Tahun UKM. Sidang Editor Jurnal Islamiyyat Tahun 1993-2000 1999 1999 2000-2003 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001-2003 . 10. Jerantut. 2008] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Dis. JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA Bil. Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. 41. 7. 2007] Bengkel Penstrukturan Dalaman FPI Hotel Grand (OBE) Continental. Penglibatan 1. 8. Penyelidikan Pembangunan Insan UKM dan Tamadun Islam (PITI) [6-7 Jun 2008] Bengkel Penyelarasan Pengolahan Semula Kurikulum FPI Selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Perbincangan Mengenai Penyelidikan bersama Naib Canselor Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Bengkel Mengemaskini Penstrukturan Dalaman Fakulti Puri Pujangga UKM [21-22 Jun 2008] Bilik Senat UKM [20 Okt. 6. Kampong Gintong. 2008] FPI UKM FPI UKM Kumpulan Penyelidikan Pembangunan Insan dan Tamadun Islam FPI UKM 40. Melaka [2-4 Nov. 4. Pemantauan Kecemerlangan Akademik Pelajar Fakulti Pengajian Islam. Bengkel penyeliaan Siswazah Berkesan Hotel Century Mahkota. 3. 39. 42. 43. 38. 11. Pahang. Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. FPI UKM JPDK FPI UKM JPDK FPI UKM G. Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ahli Jawatankuasa Cenderamata Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Publisiti Setiausaha Persatuan/Lembaga/Jawatankuasa Persatuan Belia Tunas Baru.

24. Seksyen Tiga Tambahan. Bandar Baru Bangi. 30. 21. 31. UKM Pelancaran Buku Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Pemikiran Dakwah Malaysia-Brunei Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian Islam. 15. UKM IT. 29. 28. Surau al-Daris. UKM Persatuan Penduduk Bangi Tiga. Fakulti Pengajian Islam Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD). 32. 14. Ahli Jawatankuasa Induk (Reportour) Ahli Jawatankuasa Kecil Persembahan Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ketua Ahli Jawatankuasa Tugas-tugas Khas Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Kerohanian Ahli Jawatankuasa (wakil Pemuda) Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Pameran Fakulti Pengajian Islam Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa 2001 2001 2001-2005 2002 2002 2003 2003-2005 2003 2003 2003-2005 2003 2003-2005 2004-2005 2004 2004 2004 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2005 2005 2005 2005 . 26. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. UKM Program Kemahiran Pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM Penerbitan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 25. 16. 18. Fakulti Pengajian Islam. 27. 35. Bandar Baru Bangi. 34. 22.42 Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Islam di Pusat Pengajian Tinggi ASEAN III Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke Gagang. 20. Fakulti Pengajian Islam Sempena Minggu Penyelidikan dan 12. Seksyen Tiga Tambahan Bandar Baru Bangi Sekolah Agama (Tahfiz Ummah). 17. 19. 33. 13. Sempena 35 Tahun UKM Nadwah Ulama Nusantara III Latihan Amali Dakwah. Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia Seminar Antarabangsa Dakwah dan Tarekat Tasawwuf Nadwah Ulama Nusantara II Seminar Tak Berkala Fakulti Pengajian Islam Majalah Fakulti Pengajian Islam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Pelancongan Khidmat Masyarakat Jabatan Penerbitan Buku dan Hadiah Pelajar Cemerlang Fakulti Pengajian Islam. Seksyen Tiga Tambahan. 23.

53. 50. 42. 45. 39. 52. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian Anugerah Penerbitan Bagi Pemilihan Anugerah-anugerah Khas Kualiti UKM Pendokumentasian Abstrak Tesis dan Disertasi Fakulti Pengajian Islam Perjalanan Sidang Kolokium Siswazah. 46. Nadwah Ulama Nusantara III Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 49. Fakulti Pengajian Islam UKM Program Bicara Dakwah Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 38. 40. 37. 54. 2006 2006/2007 2006 2006 2006/2008 2007 2007-2008 2007 2007 . 48. 2005 2005 2005 2005-2007 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005. Fakulti Pengajian Islam Pameran Poster Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Forum dan Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Surau Abdul Rahman bin Auf Seksyen Tiga Tambahan. 44. Fakulti Pengajian Islam UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga 36. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.43 Pelancaran Buku Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Tarbiyah dan Dakwah Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ketua Ahli Jawatankuasa Kertas Kerja Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa ISO Prasiswazah Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Seminar Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. 43. 41. Bandar Baru Bangi Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun Malaysia-Indonesia Latihan Amali Industri Fakulti Pengajian Islam. 55. 51. 47. Fakulti Pengajian Islam Penyediaan Proposal Diploma Pengajian islam secara Eksekutif Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

Forukm Ehwal Islam : Hakikat Cinta Hakiki dalam Kehidupan Realiti anjuran Kolej Rahum Kajai UKM Tarikh 11 Ogos 2001 10 Jan. 57. Forum / Seminar / Kursus Forum/Seminar/Kursus Forum Ehwal Islam : Membentuk Generasi Qur’ani anjuran JAKSA Kolej Rahim Kajai. PERKARA-PERKARA LAIN YANG TIDAK TERCAKUPI DALAM A-F DI ATAS 1. 64.B. 62. 67. Penglibatan 1.44 Sukan dan Sukaneka 56. 69.A. 60. Pengerusi Minggu Dakwah Ahli Jawatankuasa Pendaftaran Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Sukan dan Sukaneka Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Kebajikan Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar Ahli Jawatankuasa (FPI) Setiausaha Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 68. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah al-Ghadamsi alMaghribi:Dakwah dan Media Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2002 Bil. Perdana Menteri Malaysia. UKM Majlis bersama Y. 58. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Seminar Penyelidikan dalam Pengajian Islam ke-4 Bicara Dakwah Kolokium Siswazah FPI Jawatankuasa Sukarelawan Pendakwah Muda MACMA-JPDK FPI UKM Anugerah Penerbitan FPI Sempena Majlis Anugerah Gemilang FPI Pameran FPI Sempena Musabaqah Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa di PWTC Pameran FPI Sempena Hari Q UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 63. Ahli Panel 2. 61. 2008 2008-2010 2008-2010 2008 2008 H. 65. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam UKM Anugerah Kualiti UKM 2007 Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM 2007 2007 2007 2007& 2008 2007 & 2008 2007 2007 2007 2007 2008 66. 59. Ahli Panel . 70. UKM.

7. 17. 18. 2004 28 Jan. 2003 28 Jan. 15. 16.45 3. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel . 5. 2004 21 Sept. 2002 Okt. 2004 21 Sept. UKM Forum Islam Semasa : Usaha Membina Harapan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasma RTM Forum Islam Semasa : Kita Seorang Hamba anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Harta yang Berkatanjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Silaturrahim Penghubung 12 Sept. 2002 22 Feb. 2003 13 Dis. 12. 14. Ahli Panel 11. 2004 8 Nov. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel 10. 19. 9. 4. 8. 2004 8 Nov. Ahli Panel Ahli Panel 13. 2004 2 Mac 2004 2 Mac 2004 27 April 2004 11 Mei 2004 11 Mei 2004 8 Ogos 2004 9 Sept. Ahli Panel Forum Wadah Wawasan : Remaja Cemerlang Negara Gemilang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ramadhan anjuran Bahagian Media Elekteonik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Aidilfitri anjuran JAKSA Kolej Idris alMarbawi UKM Forum Wadah Wawasan : Wanita Pelindung dan Dilindungi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Akhlak Cerminan Peribadi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Kemakmuran Negara : Di antara Cabaran dan Realiti anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Perpaduan : Masalah dan Penyelesaiannya anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Dimanakan silapnya? anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Rasulullah Pemimpin sepanjang Zaman anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Ibu. Engkaulah Ratu Hatiku anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ilmiah Sempena Pesta konvokesyen ke-32 UKM Forum Mahasiswa : Budaya Hedonisme anjuran PMFPI. 6.

46 Kasih anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Budi dan Bahasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Valentine Day anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Anak Pembawa Rahmat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Masyarakat Penyayang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Remaja. 32. 30. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Forum Penyelaras Penyelaras Ahli Panel Pembimbing Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Penyelaras Ahli Panel . 24. 36. 35. 28.2006 2006 2007 6 Dis 2006 2006-2007 4 Julai 2006 5 April 2007 27 Disember 2007 2007 20 Mac 20. 33. Majlis Ceramah Kecemerlangan Pelajar untuk Mahasiswa/i Baru Sesi 2006/2007 FPI pada 4 Julai 2006 Pengerusi Sidang Dialog Saudara Baru sempena Minggu Dakwah JPDK 2007 Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelaras Sekretariat Sukarelawan Pendakwah Muda Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan -MACMA Forum : Rasulullah SAW Contoh Ikutan Terbaik 2004 16 Jan. 29. 25. 27. Beberapa kali. 37. 2005 2 Sept. 34. 31. 26. 21. 2005 16 Jan. 2005 1 Apr. Tanggungjawab Bersama anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Program Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan FPI : Hadith Daif : Ciriciri dan Hukum anjuran Fakulti Pengajian Islam Forum Perdana : Patriotisme dalam Penghayatan Kemerdekaan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Cemburu Menurut Islam anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri FPI Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Forum : Dakwah di Malaysia Masa Kini : Cabaran Harapan anjuran Jabatan Agama Islam Johor (JAIJ). 23. 22. 2005 16 Jun 2005 16 Jun 2005 24 Jun 2005 11 Ogos 2005 2 Sept. Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM.

Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. UKM. Salangor. Program Motivasi Peperiksaan anjuran Jawatankuasa Kepimpinan Mahasiswa Jabtan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan (JAKMA). Penceramah 20 Mac 2003 6. 2003 9. 2004 . Penglibatan 1. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Ceramah / syarahan Ceramah/Syarahan Nuzul Quran : Al-Quran dijunjung Sunnah Nabi diagung anjuran JAKSA Kolej Ibrahim Yaakub. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Penceramah 29 Okt. 2002 3. 8. 2. Bengkel Penggerak Masyarakat JAKIM : Kemahiran Pengucapan Awam (Public Speaking) anjuran Bahagian Dakwah JAKIM. 2003 9 Dis. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Tarikh 5 Dis. Penceramah 5 Mac 2003 5. Slot A-Nur TV RTM : Sihir dan Kepercayaan Masyarakat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Kerjasama RTM.47 anjuran AJK Surau Bukit Beruntung. Penceramah 2. Penceramah Penceramah 3 Nov. 2004 10. Penceramah 21 Feb. Penceramah 21 Mei 2003 7. 2003 4. Penceramah 6 Feb. Slot Fikrah Wahyu Radio I anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2001 2008 Bil. FPI. Slot Ihya’ Ramadhan anjuran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Penceramah 22 Apr.

Slot Laman Nurani anjuran PMFPI. Tazkiran Ramadhan Radio IKIM. Penceramah 15 Julai 2004 15. Program Motivasi kepada Pelajar Sekolah Menengah Permas Jaya II anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Johor (PERMAJ). Penceramah 8 Julai 2004 14. 17. Slot Kuliah Subuh Surau alDaris. 2005 22. 2005 . UKM) : Batasan Pergaulan antara Lelaki dan Wanita. 20. Slot Tip HAWA RTM 1 : Mengubat Hati Tidak Tenteram anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Penceramah 1 Sept. Program Tazkirah untuk Pelajar Ko=Kurikulum HD 1021 Pengurusan Masjid II. Seksyen 3 Tambahan. Siaran Langsung Radio MIDAS (Program Komunikasi FSSK. UKM. 12. 2004 16. Penceramah Penceramah Penceramah 3 Feb. Penceramah 1 Sept. UKM. Slot Tip HAWA RTM 1 : Keserasian nama anak-anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Slot Tip HAWA RTM 1 : Panduan menamakan anak- 11. Program Tazkirah Mingguan anjuran Badan Kebajikan Kakitangan Sokongan FPI (BAKKAS).48 kerjasama RTM. 2005 23. Penceramah 1 Sept. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2005 19 Ogos 2005 21. 2004 18. Penceramah Penceramah 14 Okt. 2004 15 Okt. 19. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Bandar Baru Bangi. Panel Penceramah Penceramah 2004 4 Julai 2004 13. 2005 3 Feb. Penceramah 2 Sept.

24. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Laranganlarangan dan galakan-galakan dalam menyambut Aidilfitri. Penceramah dan Pemudahcara 25 Apr. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Surau Abdul Rahman bin Auf. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Sempena Aidiladha di Radio 1 RTM : Qurban anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). UKM. 26. Penceramah dan Pemudahcara 23 Mei 2006 33. 2006 32. 2006 27. Penceramah 6 Okt. UKM : Budaya Transeksual di IPT.49 anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Kepada Pelajar Kursus KoKurikulum Pengurusan Masjid HD1011. 2006 28. 2005 3 Jan. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 23 Mac 2006 28 Mac 2006 31. Penceramah 6 Okt. 30. Rakaman Radio Program Pelajar Jabatan Komunikasi FSSK. 28 Feb. 2006 . 25. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Peristiwaperistiwa penting dalam Bulan Ramadhan. Bandar Baru Bangi. Penceramah Kuliah Subuh Penceramah Program Khas Penceramah dan Pemudahcara 2 Okt. Penceramah 5 Mac 2006 29. 2006 34. Kelas Bimbingan Saudara Baru : Apa Ertinya Saya Menganut Islam anjuran Kelab PERKIM. Seksyen Tiga Tambahan. 2005 16 Okt.

Program Motivasi Penghuni Fasa 3 dan 4 anjuran Pusat Serenti Dengkil : Penjenamaan Kendiri. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 41. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Penyelesaian Masalah. Program Motivasi anjuran Kelab Mahasiswa Persatuan Anak Pahang UKM (PKAP) di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Tembeling Jerantut. Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Nuzul al-Quran anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qadha Puasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Kelebihan 8 Okt. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 16 Okt. Program Tazkirah Ramadhan di Masjid UKM.50 35. NonMuslim dan Saudara Baru anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Interaksi Dakwah dengan Muslim. Penceramah 27 Feb. 2007 40. NonMuslim dan Saudara Baru. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Motivasi Berkesan Kepada Penghuni. 2007 39. Penceramah 31 Mei 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Penceramah Program Ramadhan anjuran Kelab Mahasiswa Jabatan Pengajian al-Quran dan alSunnah. 2006 6 Dis. 2007 . UKM : Mahasiswa Pembimbing Masyarakat. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Pahang. 2006 38. Kepada 800 peserta AJK Masjid seluruh Negeri Johor : Peranan sebagai Pendakwah anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAIJ). 2006 36. Penceramah 27 Jan. Penceramah Penceramah 29 Mac 2007 31 Mei 2007 42. FPI. 37. Program Kursus Metodologi Dakwah kepada Muslim.

Program Anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Kepentingan Pengucapan Awam dalam Tugas Harian. Seri Serdang. Program Ihya’ Ramadhan Anjuran Surau Abd. 2008 Penceramah 27 Nov.51 Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qiyam al-Lail & Iktikaf anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Lailatul Qadar anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Rukhsah anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Hukum Hakam Ibadah Puasa – Wanita anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bengkel Peningkatan Profesional Tenaga Pengajar Kelas PERKIM Anjuran PERKIM Pusat bertajuk Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam Bimbingan Saudara Baru. 2007 Penceramah Penceramah 29 Mac 2008 19 Sept. 2. Program Sambutan Maulidur Rasul Anjuran Sek. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Penglibatan Lain Tarikh 1995-2005 2001 Bil. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Sepak Takraw . Taman Bangi Tiga. 2007 Penceramah 25 Nov. Penglibatan 1. Men. 2008 3. Bandar Baru Bangi. Rahman bin Auf. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Selangor. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Selangor. Penceramah Program Khas 27 Sept. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kaitangan UKM.

Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Dato’ Dr. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Seksyen Tiga Tambahan. Kelantan. Raub. UKM di Kampung Dingkir. 8.52 sempena Sukan Kaitangan UKM. 20. 6. 22. 4. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 10. 13. Jerantut. Pengerusi Majlis Perasmian Kursus Pra Penempatan Latihan Amali Industri (LAI) FPI. 5. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat UKM. Bandar Baru Bangi. FPI. Pahang. 11. UKM di Kampung Orang Asli Koi. 9.UKM. 2002 2002 2002/1423 2002 2003 22-29 Mac 2004 15 Apr. FPI. 2006 . Pahang. UKM di Kampung Orang Aasli Pos Pasid. 15. 14 Jun 2005 2006 10 Jan. 7. Inas. Penyelia Sukarela Projek Dakwah Orang Asli di Kg. Pertak. 18. 16. Peserta (wakil Fakulti) Program Rekreasi bersama Yang Berbahagia Dato’ Naib Canselor di Hutan Simpan/ Rekreasi UKM. UKM di Kampung Orang Asli Pos Terisu Cameron Highland. Guru al-Quran Kelas Bimbingan al-Quran (percuma) kepada Kanak-kanak Sekolah. FPI. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. Peserta (wakil Fakulti) pPerarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. Selangor. Mewakili Fakulti Pengajian Islam dalam pasukan Bola Sepak dan Sepak Takraw. Gua Musang. 19. Peserta Majlis Dialog dan Ramah Mesra Penulis Skrip dan Artis Media Elektronik dan Penyiaran (MEP) JAKIM dengan Y. 2004 2004/1425 19 Jan. FPI.B. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 17. 12. 14. Abdullah Muhamad Zin) Peserta Seminar Percambahan Islam Hadhari peringkat IPT di UKM. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2005 2005/1426 1 Mac 2005 21. Ketua Pengarah sambutan Maulidur Rasul peringkat Taman Perumahan Taman Bangi Tiga. FPI. 2005 27 Feb. UKM di Kampung Orang Asli Ruai. 3. Johol Negeri Sembilan. AJK Majlis Korban sempena Hari Raya Aidiladha Taman Bangi 3. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM Peserta (wakil Fakulti/Universiti) Sambutan Maal Hijrah 1422 Peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kuala Kubu Bharu. 23. Pengadil Pertandingan Pidato anjuran JAKMA. Pahang. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM. 1995-2002 1998-2001 2000 2001 2001/1422 2001/1422 5-10 Okt.

37. Ahli Koperasi Cahaya Malaysia Berhad. Program Jaringan Penyelidikan di Victoria University of Wellington. UKM. UKM di Kampung Orang Asli Tenggalong. 30. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Peserta aktiviti Merentas Hutan Pendidikan Alam UKM anjuran Fakulti Pengajian Islam dan Pusat Ko-Kurikulum UKM. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Hakim Pertandingan Nasyid Anjuran Jawatankuasa Singgahan Ilmu Unit bahasa Arab. 2006 2007 2007 24 Jan. Pengarah dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Masyarakat Orang Asli Muslim Daerah Rompin Pahang ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 2007 14 Feb. Pegawai Pengiring/Pensyarah Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Program Jaringan Penyelidikan di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Peserta dalam sambutan Lawatan Muhibbah Institut Latihan Dakwah Selangor (ILDAS) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 42.53 Bandar Baru Bangi. Hakim Pertandingan Debat Sempena Program Minggu Dakwah Anjuran JAKMA. 26. 33. 2007 20-26 Ogos 2007 31 Ogos – 3 Sept. Bandar Baru Bangi. JPDK. 40. 31. Pahang. FPI. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. 34. 38. FPI. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pahang. UKM di Kampung Orang Asli Mikang. Muadzam Shah. Pengarah Program Forum Perdana Taman Bangi 3. New Zealand 24. UKM Felda Gugusan Chini. 25. Pahang. Muadzam Shah. Bandar Baru Bangi. 2007 26-29 Disember 2007 26-29 Disember 2007 3-9 Feb. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Tasik Chini. 25 Mac 2006 11 Mei 2006 26-28 Mei 2006 2006 19-24 Ogos 2006 6 Sept. FPI. FPI. 35. FPI. 41. Peserta dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Kor Agama Tentera Darat (KAGAT) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 36. UKM. 32. Muadzam Shah. Pahang. UKM Felda Keratong 3. 2008 28 Julai 2008 15-19 Ogos 2008 13-20 Dis. 28. UKM di Kampung Orang Asli Gumum. Pahang. 39. 2008 . 2007 19-24 Feb. AJK dan Pemudahcara (fasilitator) Program Khemah Solat Remaja Taman Bangi 3. UKM. 29. 27. Pengurus Pasukan Bola Sepan Gugusan Sastera sempena Sukan Kakitangan UKM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful