LATAR DIRI [1994-2009] ANUAR BIN PUTEH JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

2

CURRICULUM VITEA LATAR DIRI Nama Tarikh dan Tempat lahir Kewarganegaraan Status diri Alamat Surat-menyurat Telefon (Pejabat / Rumah) Pekerjaan sekarang : : : : : : : Anuar bin Puteh. 30 November 1970 / Jerantut, Pahang. Malaysia. Berkahwin. No. 77, Jalan 3/23, Seksyen Tiga Tambahan, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor. 03-89213154(P)/03-89263109(R)/013-3496163(HP) Pensyarah Universiti DS 45 : Kelulusan Sijil Tamat Darjah 6 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Menengah Agama Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Sarjana muda Pengajian Islam Sarjana Pengajian Islam Tahun 1977-1982 1983-1987 1988-1989 1990-1994 1996-1999

Pendidikan Formal/Kelulusan

Bil. Sekolah / Institusi Pengajian 1. Sekolah Kebangsaan Kg. Gintong, Jerantut, Pahang. 2. Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar, Jerantut, Pahang 3. 4. 5. Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar, Pekan, Pahang Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hadiah / Anugerah : Bil. 1. 2. 3. 4. Penganugerahan Anugerah Fakulti Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anugerah Fakulti Pemenang Ketiga Anugerah Penerbitan Kategori Buku Suntingan sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam 2005. Buku suntingan bertajuk : “Dakwah dalam Perspektif Sosio budaya Malaysia – Indonesia Anjakan Gaji Anugerah Khidmat Masyarakat Fakulti Pengajian Islam Tahun 2001 2004 2004 2005

5. 6.

2006 2007

3

Sejarah kerjaya : Bil. Pengalaman kerjaya 1. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Chebong Jerantut, Pahang. 2. Guru Sandaran Tidak Terlatih di Sekolah Kebangsaan Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang. 3. Tutor di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 4. Pensyarah di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Tahun Jan-Mei 1990 Mac-Mei 1993 19 Sept. 19948 Nov. 1998 18 Nov. 1999sekarang

A. PENGARAHAN DAN PENDIDIKAN

1. Senarai kursus yang pernah dan sedang diajar
Bil. 1. Kod kursus PE2433 PE3463 PM1942 PE2433 PM2043 PY1232 PE3463 PM1942 PM2043 PE2433 PM2032 PM1942 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PY1232 HD1021 PY1222 PM2043 PY1232 HD1011 PM3313 PY1232 HD1021 PM3313 PM2043 PM3313 Nama kursus Penyeliaan / Penasihatan Akademik Ilmu Organisasi Dakwah Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Kepimpinan dan Pengurusan Islam (PJJ) Dakwah dan Pembangunan Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Ilmu Organisasi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya Dakwah dan Pembangunan (Liberal) Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Metodologi Dakwah Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid I Bimbingan Saudara Baru Kepimpinan dan Pengurusan Islam Pengurusan Masjid II Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Bimbingan Saudara Baru Tahun 2000-2008 -2000-

2.

-2001-

3.

-2002-

4. 5.

-2003-

-2004-

6.

-2005-

7.

-2006-

8.

4
PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 PM3313 PM2043 PY1232 Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam Bimbingan Saudara Baru Ilmu Organisasi Dakwah Kepimpinan dan Pengurusan Islam -2007-2008-2009-

9 10

2. Senarai beban pengajaran mengikut sesi. Sesi 1994/1995 Semester II [Tutorial] 1995/1996 Semester I [Tutorial] Semester II [Tutorial] 1996/1997 Semester I [Tutorial] Semester II 1997/1998 Semester I Semester II 1998/1999 Semester I Semester II [Tutorial] 1999/2000 Semester I [Tutorial] Kod/Judul kursus Peringkat kursus Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Jum. jam/m inggu 6 6 6 6 6 6 4 3 6 Jumlaj jam/se mester 84 84 84 84 84 84 56 42 84 Bil. pelajar 95 80 81 80 90 87 75 42 85

PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ2832 Dakwah Islamiah II PZ1962 Dakwah Islamiah I PZ1962 Dakwah Islamiah I Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) Cuti belajar (Sarjana) PZ1962 Dakwah Islamiah I PE1433 Pengantar Kepimpinan Islam PE1453 Masyarakat Islam

Semester II [Tutorial]

PE2523 Metodologi Dakwah : Teori dan Praktik PE1423 Jihad : Teori dan Pelaksanaan

5
PZ1243 Dakwah Islamiah 2000/2001 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah PZ1243 Dakwah Islamiah PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) 2001/2002 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PE2433 Ilmu Organisasi Dakwah (Setara) PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim PE3463 Dakwah dan Pembangunan PE3463 Dakwah dan Pembangunan PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 3 2 2 7 2 3 1 5 2 1 2 3 5 2 3 1 2 42 28 28 98 28 42 14 70 28 14 28 42 18 70 28 42 14 28 50 22 22 115 36 36 75 75 16 16 36 36 66 85 41 41 30 30

6 Pembangunan (Liberal) [Kuliah] [Tutorial] 2002/2003 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] 2003/2004 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM2032 Pembangunan Islam dan Perubahan Sosio Budaya PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM1942 Dakwah dan Pembangunan (Liberal) PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan PJJ Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti 4 2 3 1 5 1 4 2 3 2 3 1 5 2 3 1 24 56 28 42 14 70 14 56 28 42 28 42 14 70 28 42 14 122 60 30 30 71 71 50 50 38 38 36 36 150 75 36 36 250 .

7 Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1222 Metodologi Dakwah HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1022 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru [Tutorial] 2004/2005 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2005/2006 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] Semester II [Kuliah] Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pusat KoKurikulum Fakulti 6 2 3 1 5 2 2 1 6 4 2 2 3 1 5 2 2 84 28 42 14 70 28 28 14 84 4 14 28 42 14 70 14 28 90 36 36 250 75 26 26 280 90 43 196 36 36 250 75 200 32 .

8 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2006/2007 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2007/2008 Semester I [Kuliah] PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1021 Pengurusan Masjid II PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam HD1011 Pengurusan Masjid I PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Pusat KoKurikulum Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Fakulti 2 1 6 2 2 2 3 1 5 4 2 2 2 1 6 2 2 28 14 84 10 24 28 42 14 70 8 14 28 28 14 84 10 28 32 250 90 100 200 36 36 250 75 208 200 32 32 250 90 200 30 .

9 [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Baru PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM2012 Ilmu Pidato dan Debat PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PM2043 Ilmu Organisasi Dakwah PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PM3313 Bimbingan Saudara Baru PM3313 Bimbingan Saudara Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Eksekutif Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti Fakulti Fakulti Pengajian b’terusan Fakulti Fakulti 3 1 5 4 42 14 70 8 30 250 75 208 Semester II [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Kuliah] 2008/2009 Semester I [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] [Tutorial] [Kuliah] 2 2 1 6 2 3 1 5 4 28 28 14 84 28 42 14 70 8 32 32 250 90 200 35 30 30 203 75 483 Semester II [Kuliah] [Tutorial] 2 2 28 28 29 29 .

10 Baru [Kuliah] [Tutorial] PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam PY1232 Kepimpinan dan Pengurusan Islam Fakulti Fakulti 1 5 14 70 180 75 3. Sendiri Lulus 3. Pendekatan Dakwah terhadap Pekerja Remaja Kilang Ingress Corporation Bhd. Pascasiswazah : Bil. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] Muhamad Amar bin Mahmad [P27802] Sendiri 2004 Sedang maju Lulus 5. Nilai. Senarai Tesis / Disertasi / Latihan Ilmiah yang Telah dan Sedang diselia. 1. 7 Nik Rosmawati Yusoff [P27809] Amar Sidique Mohd. Sendiri 2004 6. Sendiri Sedang maju 4. Modul Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Kelantan. Anuar [P17477] Rosmani binti Hussin [P22520] Noraizan binti Abdul Ghani [P23526] Status selia Sendiri Tahun 20002002 20022004 2003 Status Lulus 2. Negeri Sembilan. Tajuk Tesis peringkat Sarjana Pemahaman Islam di kalangan Saudara Kita di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang.2004 Saudara Baru di Negeri Sembilan:Tinjauan Terhadap Dorongan dan Cabarannya Nama pelajar Shakirah binti Mohd. Pendekatan Dakwah Keluar PERKIM dari tahun 1999 . Keseragaman Program Bimbingan Saudara Baru di Agensi-agensi Dakwah di Negeri Johor. Amin [P42659] Sendiri Sendiri 2004 2009 Sedang maju Sedang Maju Prasiswazah : . Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Agama Islam Pahang.

Institut Latihan Islam Malaysia : Kajian terhadap Pusat Pengajian Pengurusan Hal Ehwal Islam dalam membentuk Profesionalisme Imam-imam. Remaja Sebagai Sasaran Dakwah : Bagaimana Kaedah Mendekatinya : Kajian Kes di Mukim Ketil. Pengkalan Chepa. Penerapan Nilai-nilai Murni di kalangan Pelatih-pelatih Pusat Serenti : Kajian Khusus di Pusat Serenti Wanita Kemumin. Pembangungan Insan dalam Nama pelajar Azita binti Abdullah [A55181] Easah Ibrahim [A55199] Siti Rafidah Hassan Basri [A55390] Nor Azian Mahyudin [A60657] Tahun 2000 Status Lulus 2000 Lulus 2000 Lulus 2001 Lulus Norjan Andul Muin [A61125] 2001 Lulus Manisah Mustapha {A65469] 2001 Lulus Ruhani Ismail [A65557] 2001 Lulus Zarini Yusof [A65608] 2001 Lulus Muna Fahmi Mansor [A66077] Normohamad Khalim Miswan [A67795] Mohamad Zabidi Kamaruddin [A67394] 2001 Lulus 2002 2002 Lulus Lulus Fadzilah Mustapha 2002 Lulus . Kuala Terengganu. Kelantan. Kurikulum Pendidikan Saudara Baru : Kajian di Persatuan Cina Muslim Malaysia (MACMA) 11. 2. 8. Pengurusan dan Pembelaan Hak Anak-anak Yatim : Satu Kajian di Rumah Budi. Pelaksanaan Sistem Muamalah dan Pentadbiran Islam di Kalangan Kakitangan Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 5. 12. Pemahaman Dakwah di kalangan Masyarakat Kampong : Kajian Kes di Kampong Ayer Chanal. Tajuk Projek Ilmiah 1.11 Bil. 7. Tanah Merah. 3. 9. Peranan Wanita dalam Usaha Penyebaran Dakwah Islamiah : Tinjauan Khusus Wanita Jamaah Islah Malaysia (JIM) 4. Sistem Pendidikan PERKIM dan Keberkesanannya terhadap Saudara Baru : Kajian Khusus di Kelantan Darul Naim. 6. Pelaksanaan Dakwah Bil Hal dan Keberkesanannya Terhadap Golongan Pekerja : Kajian di Organisasi Dakwah Fitrah Perkasa Sdn. Bhd. Penerimaan Islam oleh Masyarakat Cina : Satu Kajian Kes di Kampong Tirok. Terengganu. Yan Kedah Darul Aman. 10.

Majlis Agama Islam Melaka. Selangor. Peranan JHEOA dalam membimbing Saudara Baru : Kajian di JHEOA Gua Musang. Pengalaman Beragama Saudara Baru Sebelum dan Selepas memeluk Islam : Kajian di PERKIM. Bhd. Zulkifli Hussin [A72357] Mohammad Anizu Mat Nor [A74112] Azizul Azra Abdul Razak [A74079] Norhud’in binti Danu @ Dadoo [A74131] Aniza Aziz [A77651] 2002 Lulus 16. 18. Pandangan Peniaga-peniaga Cina terhadap Kepimpinan Islam di Kelantan. 19. 21. Bimbingan al-Quran Saudara Baru di Sabah : Kajian Kes di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah. Unit Saudara Kita. Bimbingan Saudara Baru Cina di Johor : Kajian Kes di MACMA Cawangan Johor. Kurikulum Bimbingan Saudara Baru. Kelantan. Kesan Perkahwinan Campur terhadap Pemahaman Agama [A72110] 13. Hasmida Saidi [A72130] Norazlina Saian [A72242] 2002 2002 Lulus Lulus 15. Selangor. 2004 Lulus . Hulu Langat. 14. 2003 Lulus 17. Perkahwinan Campur dan Kesannya dari segi Pengahayatan Nilai-nilai Islam : Satu Kajian di Daerah Hulu Langat. Pengurusan dan Pengagihan Zakat : Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM0 Kepimpinan Tuan Haji Hassanuddin bin Muhammad dalam Kegiatan Dakwah di Temerluh. Kesan Perkahwinan Campur dalam Meningkatkan Kefahaman islam Saudara Kita di Daerah Gombak. 2004 Lulus 25.12 Membentuk Sahsiah Para Belia : Kajian di Unit Kaunseling dan Kerohanian IKBN Dusun Tua. 22. Irdawani Zakaria [A77700] Muhamad Amar Mahmud [A77752] Khaidir bin Othman [A77712] Norizan binti Abdul Wahab [A80493] Nor Aisha binti Hamzah [A82745] Siti Aisah binti Ali [A82855] 2003 2003 2004 Lulus Lulus Lulus 23. Pahang. Metodologi Dakwah melalui Aktiviti dan Kurikulum Saudara Baru di Jabatan Agama Johor. Keberkesanan Modul : Satu Kajian Kes di Fitrah Perkasa Sdn. 2003 2003 2003 Lulus Lulus Lulus 20. 2004 Lulus 24.

Penguasaan al-Quran di kalangan Murid Sekolah Rendah Tahap Dua : Kajian di Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail I Kota Bharu. Kelantan. Peranan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam mengagihkan Zakat kepada Saudara Baru. Zainizan Hussain [Y12817]-PJJ Atiqah Wajihah binti Osman [A87598] 2004 Lulus 34. Kelantan. Gejala Samseng di Sekolah Menengah : Kajian di Bandar Tanah Merah. 2004 2004 Lulus Lulus 32. 31. Pengalaman Beragama di kalangan Saudara Bru Cina : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru. Kedah. Besut. Pemahaman Konsep Bid’ah di kalangan Masyarakat di Kemaman. Kelantan. Cabaran Wanita Bekerjaya Saudara Baru dalam Meningkatkan Kefahaman Islam : Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam. 2005 Lulus 35. Terengganu. Pengkalan Chepa. Sungai Petani Kedah (PUSBA). Terengganu. Kepentingan Kahwin Campur dan 26. Wan Rosliza Wan Mohammad [Y12807]PJJ 2004 Lulus 33. Kota Bharu. Siti Rohani binti Yahya 2005 Lulus . Salmah binti Yaacob [Y15245]-PJJ Che Rohaizan Che Shaffaii [Y15178]-PJJ Mohamad Husnin @ husni bin Husin [Y15125]-PJJ Mazlan bin Awang [Y15124]-PJJ Norma binti Awang [Y13756]-PJJ 2004 Lulus 28. Kelantan. Cabaran Saudara Baru dari sudut Bimbingan : Kaian di Institut Dakwah Islamiah PERKIM (IDIP). Zarinah binti Sezali [A82913] 2004 Lulus 27. Keberkesanan Kurikulum Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak Murid : Kajian di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Nyireh.13 Islam di kalangan Saudara Baru : Kajian di Pusat Bimbingan dan Latihan Saudara Baru Sungai Petani. 2004 2004 Lulus Lulus 30. Rozlin binti Mat Hussin [A89981] 2005 Lulus 36. 29. Kefahaman Menutup Aurat di kalangan Pelajar Perempuan : Satu Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Amat Pasir Putih. Keberkesanan Kaedaj Penulisan Jawi Baru di Sekolah Rendah : Kajian di Sekolah Kebangsaan Kelantan.

Pengurusan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Darul Ukhuwwah. 40. Syarifah Rokiah Samani binti Mahasan [A100870] Iskandar Zulkarnain bin Arani [A100914] Norhafizah binti Musa [A100986] Nur Athiroh Masyaa’il Tan @ Tan Ai Pao [A103797] Mohd. Johor. 2007 Lulus 46. Peruntukan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Jabatan Agama Islam Selangor. 39. Keberkesanan Kahwin Campur dan Kahwin Sesama Saudara Baru dalam Penghayatan Islam : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan. Persepsi Masyarakat Cina NonMuslim terhadap Saudara Baru Cina : Kajian di Kajang. Prosedur Pengislaman Saudara Baru : Kajian di Negeri Perlis. 47. Fazli bin Hamidon [A103814] 2007 2007 2007 2007 2007 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus. Bangi. Wan Rahman Wan Ahmad [A95678] 2006 Lulus 44. 38. Norazlin binti Mustapar [A95403] 2006 Lulus 43. Selangor. Konsep Budaya Kerja Total Quality Management (TQM) dalam Pelaksanaannya dalam Organisasi : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Peruntukan Zakat dan Kebajikan Saudara Baru di Negeri Kedah. 41. 48. Kefahaman dana Ajaran Amalan Islam kalangan Saudara Baru Masyarakat Siam di Kelantan : Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. [A90010] Azlina binti Mohd Zait [A92215] Noor Elyana Mohd. Cabaran Saudara Baru Cina Terhadap Penerimaan Islam : Kajian di Negeri Johor. Pembinaan Da’i menerusi Kecemerlangan Pengurusan Diri : Kajian di al-Farabi Consultant and Management. Perak. . Mohammad Sharifuddin bin Din [A95287] Hafazah binti Ahamad Afandi [A100746] 2006 Lulus 45. 50. Terengganu Pengurusan Saudara Baru : Kajian di Sarawak.14 Pengaruhnya terhadap Dakwah : Kajian terhadap Saudara Baru Cina di Kuala Lumpur. Pendekatan Bimbingan Saudara Baru : Kajian di Besut. 49. 42. Pengurusan Agihan Zakat kepada Saudara Baru : Kajian di Daerah Pengkalan Hulu. Keberkesanan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru daripada aspek Pelaksanaan Ibadah Solat dan Puasa : Kajian di Daerah Mersing. Sikus [A97866] Salwani Omar Baki [A95629] Mashriyah binti Shahabudin [A95514] Norazieah Mat Jaafar [A95580] 2005 2005 2006 2006 2006 Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus 37.

2008 Lulus 53. [A104037] Nor Hidayah [A109937] 57. 56. Masalah Dan Cabaran Nurul Ain Binti Sunif Pengurusan Kelas Bimbingan [A104033] Saudara Baru: Satu Kajian Di Unit Ukhuwah. 2008 Lulus Yunus [A106145] Nor Sakinah Wan 2008 Lulus 54. 61. Jabatan Agama Johor Keberkesanan Dakwah Saudara Dayang Bahyia Binti Kita Bagi Masyarakat Suhaibun [A106370] Kadazan/Dusun: Suatu Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Aktiviti Penghayatan Islam dalam Kalangan Saudara Baru:Kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Langat Peranan Penggerak Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Saudara Baru Orang Asli di Negeri Kelantan Prosedur Memeluk Agama Islam Saudara Baru Negeri Perak Karenah Birokrasi di Jabatan Agama Islam Selangor dan Kesannya kepada Saudara Baru:Kajian Kes di Sabak Bernam Metode dan Kesan Dakwah kepada Saudara Baru di Daerah Kuala Selangor Tahap Kefahaman Saudara Baru Terhadap Bimbingan Fardhu Ain:Kajian di Pejabat Agama Daerah Kuala Kerai Kelantan Pengamalan Islam dalam Kalangan Belia Saudara Baru Etnik Sabah di IPTA: Kajian Kes di Lembah Kelang Pendekatan Dakwah Terhadap Saudara Baru:Kajian di JAWI. Zakiah [A113125] Muhammad fauzee 2009 Saidin [A116105] Shahnizam Othman 2009 2009 Nordin 2009 Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju Sedang Maju 59. Putrajaya MACMA:Sumbangan dan Kepentingannya kepada Saudara Baru Cina Sedang dalam proses mencari tajuk 4. 60. 58. Kegiatan Pendidikan Lain Norhafizah Mohamad 51. Wahab Sain 2008 2008 Lulus Lulus 55. Bahagian Dakwah. Ahmad Zainab Faiz Ahmad Razali 2009 2009 Ubaidah [A111378] [A111677] Kazman [A111927] Mohd. Ishak [A106338] Zainab Abd.15 Johor. 62. Azmi [A112477] . 2008 Lulus 52.

Koi. 10. Perak. Kg.16 4. Terisu. 2007 [1 minggu] 31 Ogos-3 Sept. Pahang Kampung Orang Asli Sayung Pinang. 1. Cameron Highlands. 8. 7. 6 7 11. N. Muadzam Shah. Raub. Pahang. Sg. Serdang. Pahang. 2008 [1 minggu] 2. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim Kg. 5. Gua Musang. Pahang. Kg. Ruai. Pahang. Tasik Chini Pahang. Kg. Kota Tinggi. Kuala Pilah. Kol. PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim 3. Sembilan. Felda Keratong 3. Sg. Pahang. 6. Rawang. Kg. Pahang. Ulu Cheka. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim PM2022 Metodologi Dakwah kepada NonMuslim. Pasid. PM3012 Metodologi Dakwah kepada Muslim. Johor. Perkampungan masyarakat Orang Asli Kampung Gumum. 10 15-19 Ogos 2008 [1 minggu] . Pelajar 13 15 16 15 13 12 10 9 6 7 10 9 Tarikh/Tempoh seliaan 16-21 Julai 1995 [6 hari] 19-25 Julai 1996 [1 minggu] 19-24 Julai 1999 [1 minggu] 2-8 Oktober 20001 [1 minggu] 15-22 Mac 2002 [1 minggu] 27 Disember 20024 Januari 2003 [1 minggu] 27 Jul-1 Ogos 2003 [1minggu] 22-29 Mac 2004 [1 minggu] 14-20 Ogos 2004 [1 minggu] 28 Mac-3 April 2005 [1 minggu] 19-24 Ogos 2006 [1 minggu] 19-24 Feb. Bukit Manchong. Kuala Mu. Jerantut. Pahang Bil. 9. Kampung Orang Asli Tenggalong. Rasau. Kampung Mikang. 4. Jerantut. Kelantan Kg. Kg. Penyeliaan Latihan Amali Dakwah Kod / Nama Kursus PE3413 Dakwah Islamiah kepada Non-Muslim Tempat Kg. 2007 [1 minggu] 1-9 Feb. Muadzam Shah. Felda Gugusan Chini. Pahang. Siput.1 Bil. Kg. Sg. Dingkir.

Penasihat Akademik Pelajar M. Pahang. Penasihat Akademik Pelajar M. Kuala Lipis dan Bentong. 3. Penyeliaan Latihan Amali Industri Kod/Nama latihan PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri PL1992 Latihan Amali Industri Penilaian Akademik Penglibatan Penasihat Akademik Pelajar M. 10. 5. 2. Tajuk kajian Tahun 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2001 2002 Tempat Temerloh.A.A. Chenor dan Karak. Jerantut. Jerantut. 1. 4. pelajar 15 6 6 6 10 5 10 Tarikh dan temph lawatan 15-30 April 2002 [1 kali] 15-30 April 2003 [1 kali] 15-31 Mei 2004 [1 kali] Mei 2005 [1 kali] Jun 2006 [1 kali] Jun 2007 [1 kali] Jun & Ogos2008 [2 kali] . Pahang. Jerantut. Pahang.2 Bil. Jerantut dan Raub. Jerantut. Aziz Johari Abdullah Wahyu Hidayat Ainuddin Kamaruddin Noraini binti Mohamad Abdul Hadi bin Borham 12 pelajar Prasiswazah FPI 9 pelajar Prasiswazah FPI. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Nama/Bil. Penasihat Akademik Pelajar M. Maran. Bil. 4. Penasihat Akademik Pelajar M. Penasihat Akademik Pelajar M.A. 4.3 Bil. 12. 5. Kuala Lipis dan Temerloh. Amar Mahmud Aniza Abd.A. 7. 9. Penasihat Akademik Pelajar M. 6.A. Temerloh. Pahang.A.17 4. Pahang. Pahang.A. 6. Penasihat Akademik Pelajar M. 11.A. Bera. Jerantut. Pahang. Kuala Lipis dan Raub. 8. Fadzli Ramli Norehan Ahmad Rahim Mohd. Jengka. Pelajar Muhammad Zahir Ghazali [P20470] Mohd. 7. 1. 3. Penasihat Akademik Pelajar M.A. Penasihat Akademik Pelajar M. 2.A.

23. 22. Azizul Azra Abdul Razak [P27802] 2004 Encik Ahmad Redzuwan Mohd. Pemeriksa Dalam Disertasi Asmah Hassan [P23478] 2005 20. Pemeriksa Dalam Disertasi Sazelin Arif [P15509] 2002 18. 15. 14. Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pensyarah Penilai Kertas Cadangan Disertasi Pelajar Sarjana Pengajian Islam UKM Menyediakan Kertas Cadangan Penawaran Program P’belajaran Berterusan (PPB) – Pengkhususn jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. [lulus] Aktiviti Pelancongan serta Implikasinya ke atas Umat Islam : Satu Kajian di Banda Hilir. [lulus] 2004/ 2005 2005/ 2006 2001 16. 21. Pemeriksa Dalam Disertasi Aisyah Jami’an [P20391] 2004 19. Melaka. [lulus] Penghayatan Islam di kalangan Saudara Baru India di Kuala Lumpur. Pemeriksa Dalam Disertasi 2002 17. Yunus [K006939] Nik Rosmawati Yusoff [P27809] - 2004 2004 - - 2005 . [lulus] Persepsi Pelajar NonMuslim terhadap Agama dan Umat Islam di Universiti Multimedia Melaka. Pahang.18 13. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik [Mentor] Pemeriksa Dalam Disertasi 9 pelajar Prasiswazah FPI 6 pelajar Prasiswazah FPI Nur Kareelawati Abdul Karim [P14731] Shahrulanuar Muhamed [P15510] Metodologi Dakwah kepada Saudara Baru : Kajian khusus di Darul Arqam Singapura. [lulus] Persepsi Masyarakat Melayu terhadap Orang Asli dan Kesannya terhadap Dakwah : Kajian di Felda Gugusan Mempaga Bentong.

[lulus] Cabaran Psikologi Saudara Baru:Kajian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Pemeriksa Dalam Disertasi Izwah bt.19 24. 2007 2008/9 26. Negeri Kelantan. 2008 diterbitkan sebagai buku Hantar Laporan akhir pada 18 Ogos 2004. Muadzam Tempat Kuala Lumpur dan sebahagian negeri Selangor [Okt. Sumber K’wangn UKM UKM 3. Penasihat Akademik Pelajar M. Perubahan dan Hala tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam [P/1/2001] Penilaian terhadap Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di Jabatan Hal Ehwal Agama islam Kelantan [PP-013-2004] Persepsi Masyarakat Orang Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Orang Asli Muslim. 2007] UKM 4.PENYELIDIKAN/PERUNDINGAN/PENGEMBANGAN 1. Kuala Lumpur. 2008/ 2009 2009 B.2003] Fakulti Pengajian Islam UKM [Jul. 28. 2006] Negeri Pahang. 2002] Status Hantar Laporan akhir pada 29 Nov. 2008 diterbitkan sebagai monograf Selesai laporan akhir. 2002Feb. 2006-16 Okt. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang [P/1/2000] 2. 200514 Okt.A. UKM . Siap dijilid.A. Dareah Muadzam Shah [16 Okt. Tajuk 1. 2002-Jul. Saudi Safinah Ismail [P38840] Profesional Ustaz (PROTAZ):Pendekatan Dakwah kepada Masyarakat di Malaysia. 2002. 25. Pemeriksa Dalam Disertasi Nur A’thiroh Masyaa’il Tan Abdullah [P42328] 6 pelajar Prasiswazah FPI Ahmad Jafri Bahar 2009 27. Penyelidikan Bil. Daerah kota Bharu dan beberapa daerah lain [15 Okt. Kajian di Kampung Mikang. Penasihat Akademik [Mentor] Penasihat Akademik Pelajar M.

Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. hlm 135-146.. hlm 143-155. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. April-Jun. Anuar Puteh. Pahang. Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). 28. Bil. Utusan Melayu Berhad Sdn. Jurnal Tasawwur Islam. Jilid 7. hlm 91-109. Raub. Jurnal Tasawwur Islam. Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka.2. Jilid 8. Yunus & Anuar Puteh. XIX. 2002/2002 : Masjid Sebagai Pemangkin Pembangunan Kebudayaan Masyarakat. Malaysia [UKM-GUPTKS-07-08-075] 5. 5. Selesai Menyediakan manuskrip modul Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Jurnal YADIM. Bhd. hlm 79-101. Jurnal Islamiyyat. PENERBITAN / PENULISAN 1. FRGS [RM26000] MAIWP[RM56000] GUP [RM80000] 8. Pahang [PP009-2006] Pembangunan Metodologi Dakwah Masyarakat Orang Asli di Malaysia [UKM-PP05-FRGS0006-2006] Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru [R71107] Pembangunan Modul Pengajaran Dan Pembelajaran Saudara Baru Di Sabah Dan Sarawak [UKM-GUPTKS-07-08-073] Keberkesanan Dakwah Masyarakat Orang Asli di Pantai Timur. 10. 6 Anuar Puteh & Sazliza Mat Isa. Anuar Puteh. 2004 : Pendekatam Dakwah kepada Orang Asli Suku Semai di Kampung Sungai Ruai. hlm 33-45 Kebangsaan 2. 2003/2004 : Peruntukan Zakat Asnaf Mualaf dan Kesannya kepada Perkembangan Dakwah. Che Yusoff Che Mamat. 2. Bil. Melaka : Jabatan Agama Islam Melaka. Pascasidang / Prosiding . hlm 190-205. Jld. Ahmad Redzuwan mohd. Antarabangsa 1. Jan-Dis 2008. 7. 3. Anuar Puteh. 4. 2001 : Perkembangan dan Pembentukan Remaja Menurut Perspektif Islam. Pemikir. 2002 : Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. 2003/2004. Disember. GUP [RM50000] C. No. Kajian Malaysia. Mengumpul data-data untuk proses menyediakan laporan akhir. Jurnal Bil. Seluruh Semenanjung Malaysia [2007] Wilayah Persekutuan [30 Julai 2007-29 Julai 2008] Sabah dan Sarawak [1/10/2007 30/09/2009] Pantai Timur Malaysia [1/10/2007 30/09/2009] 6.20 Shah. Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia. Jilid 25. 2008 : Perkahwinan Campur dan Kepentingannya Kepada Usaha Dakwah.

Anuar Puteh. Anuar Puteh. 6. 2007 : Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia. Universiti Brunei Darussalam. Kuching.). dalam Zulkiple Abdul Ghani. Bangi. Badlihisham Mohd. Hlm. Anuar Puteh. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo. 2003 : Dilema Budaya Masyarakat Cina dalam Malaysia International Conference on Languages. 2003 : Terjemahan Kosa Kata Bahasa Temiar ke Bahasa Melayu di Kg. Sham (Dr. 4. dalam Abdullah Hassan (Pyt). Yaakob Matondang (Pyt). Yunus. 2. Anuar Puteh & Fariza Md. dalam Malaysia Internetional Conference on Languages.21 Bil. Ahmad Redzuwan Mohd. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Hlm. 820-827. Hlm. Tanjung Malim. Nasir & Anuar Puteh. 11. Izziah Suryani Mat Resad. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pasid. 2003 : Kemunculan dan Perkembangan Dakwah Islamiah di Sabah : Perspektif Sejarah. 5. 9. 2006 : Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia. Diprosidingkan dalam Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. UKM. dalam Farid Mat Zin. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Cakera Padat. 2007 : . Hlm. Bangi. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. 233-240. Tanjung Malim. 30-38. Mohd. Hlm. Perak. 2003 : Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan dalam Bimbingan Saudara Baru di Malaysia. 2006 : Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang. Pasid Gua musang Kelantan : Relevensi Dakwah terhadapnya. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Bangi dan Kerajaan Negeri Sarawak. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Mazlan Ibrahim. 403-415. Yunus. 2002 : Aspekaspek Kepimpinan Organisasi Islam menurut al-Quran. Yunus. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2003 : Kajian terhadap Program Pengajaran al-Quran yang Berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Cjinese Muslim Association. Perak. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar Puteh. Sarawak. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. Serdang. 10. Sazliza Mat Isa & Fadzilah Mustafa. Hlm. Diprosidingkan dalam CD MICOLLAC 2003. Hlm. Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus & Anuar Puteh. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Kuala Lumpur. Yunus & Anuar Puteh. Gua Musang Kelantan. Diprosidingkan dalam Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. Syukri Yeoh Abdullah & Che Rohaizan Che Shaffaii. Sazliza Mat Isa & Muhammad Anizu Mat Nor. Diprosidingkan dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu al-Quran dan al-Hadith. 2003 : Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. Diprosidingkan dalam Dakwah Dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia-Indonesia. Antarabangsa 1. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Ahmad Redzuwan Mohd. 7. Penerbit Bersama Pusat Islam UPM dan Unit Bahasa Arab FBMK Universiti Putra Malaysia. 8. 3. 121-136. 60-70. 245-262. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Anuar puteh. Diprosidingkan dalam Nadwah Ulama Nusantara III : Ketokohan dan Pemikiran Ulama Melayu. dalam Abdullah Hassan (Pyt).

. dalam Dr. 33-49. Jamaluddin Kassim ed. al (Pyt). 82-87. Anuar Puteh & Che Yusoff Che Mamat. Hlm. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Sains. Yunus & Razaleigh Kawangit @ Muhamat. 2003 : Implikasi Aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga muslim dari Sudut Dakwah. Kesenian dan Pelancongan. 2003 : Penyelidikan dan Pembangunan Menurut Perspektif Islam. 104-114. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. 2002 : Pengurusan Dakwah Kepada Orang Asli (Suku Temiar) : Pengalaman di Kg. Anuar Puteh. Yunus & Anuar Puteh. Yunus ed. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Ahmad Redzuwan mohd. Perana dan Strategi. Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. 15. Yunus & Anuar Puteh. Hlm. dalam Ramlee Mustapha ed. 76-83. Kebangsaan Ahmad Redzuwan Mohd. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. Jamaluddin Kassim ed. Yunus. Sazelin Arif. Pasid. Yunus & Anuar Puteh. Che Yusoff Che mamat. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). Hulu Langat. Hlm. Sintok. Diprosidingkan dalam Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Teknologi dan Sains Sosial. Kuala Lumpur. Bangi dan kementerian Kebudayaan. 2003 : Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan Dalam Islam. Ahmad Redzuwan mohd.al (Pyt). Kedah. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Sains dan Teknologi dan Sains Sosial. Penerbit Fakulti Pendidikan. Hlm. Penerbit Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Selangor Dalam Aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia. Universiti utara Malaysia. Diprosidingkan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan.22 Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan. Bangi dan Kementerian Kebudayaan. 2002 : Peranan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Dusun Tua. Kuala Lumpur. Kajian di Banda Hilir Melaka. Anuar Puteh & Ahamad Redzuwan Mohd. Peranan dan Strategi. Ahmad Redzuwan Mohd. Bandar Jengka. Kamarulzaman Abdul Ghani (Pyt). Hlm. dalam Noor Azniza & Najib Ahmad Marzuki (Pyt). 18. Bandar jengka. Kedah. Hlm. Kesenian dan Pelancongan. dalam Dr. Hlm. Yunus (Pyt). Diprosidingkan dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial 2002 Belia & NGO Dalam Kerja Sosial : Isu. Ahmad Redzuwan Mohd. Universiti Kebangsaan Malaysia.). 11. Yunus. Penerbit Sekolah Pembangunan Sosial. Hlm. 50-62. 2002 : Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam. UKM. 2002 : Peranan ibu Bapa Membentuk Remaja Cemerlang Melalui Pendidikan Remaja. Kuala Lumpur. 40-44. 2002 : Belia dan Tuntutan Berdakwah.al (Pyt). Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. al (Pyt. dalam Ab. Sintok. 13. Universiti Utara Malaysia. Gua Musang Kelantan. Halim Tamuri. 17. Yunus. Penerbit UiTM Cawangan Pahang. 16. 14. UKM. Yunus & Anuar Puteh. Ahmad Redzuwan. 58-66. 12. Hlm. dalam Ahmad Redzuwan Mohd. Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd. Diprosidingkan dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Penerbit Fakulti Pendidikan. 71-82. Universiti Kebangsaan Malaysia. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah & Pembangunan Belia Islam. 103114. 19.

Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Mazlan Ibrahim & Anuar bin Puteh. 6. Pahang Darul Makmur. Ideris Endot. UKM. 2003 : Halangan yang Terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia. Diterbitkan dalam 35 Tahun Fakulti Pengajian Islam Membina Kecemerlangan. 167-169. dalam Khadijah Abdul Razak ed. Realiti & Cabaran. Hlm. (Pyt). Yunus (Pyt). Penerbit Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Sham & Anuar Puteh 2009 : Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. Penerbit Fakulti Pendidikan UKM. Diterbitkan dalam Dakwah Tarekat Tasawuf di Malaysia : Relevansi dan Cabaran. & Ahmad Redzuwan Mohd. Harapan. Anuar bin Puteh. 25-35. Diterbitkan dalam Agama dan Perpaduan Kaum di Malaysia. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Ghani & Ahmad Redzuwan Mohd. UKM. Hlm. Anuar Puteh. 3. Nasir Omar dan Muda @ Ismail Ab. dalam Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Badlihisham Mohd. 2005 : Keperluan Bimbingan Kepada Saudara Baru dalam Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Yunus.Anuar Puteh. Makalah 1. 29-31. Penerbit Pusat Islam. Malaysia. Hlm. Hlm. Penerbit Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. Ideris Endot. Hlm. Anuar Puteh. Don. Hlm. Mohd. Hlm. 2005 : Pengajaran. 4. 20-31. 2005 : Konsep Kuasa Politik Negara (daulah) dan Perkembangan Dakwah. 109-118. Syukri Yeoh Andullah (Pyt). UKM. 182-201. 15-18. Ghani & Mohd. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. UKM. UKM. UKM. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. Penerbit di Fakulti Pengajian Islam. . Yunus. Badlihisham Mohd. & Ahmad Redzuwan mohd. Rahman (Pyt). dalam Zulkiple Abd. Ahmad Redzuwan Mohd. Muadzam Shah.23 2003 : Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan. dalam Farid Mat Zain (Penyelenggara). 21 22. Diterbit dalam Isu-isu Kemasyarakatan Islam. Penerbit Utusan Publications & Distributors Sdn. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. 20. Anuar Puteh. Nasir. Bhd. 104-114. 2003 : Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka Memilih Agama Islam. Diprosidingkan dalam Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP 2007 Sesi II. Ghani. Sham. Abdul Ghafar Hj. Hlm. UKM & Sekretariat Penerbit dan Pengedar Buku Islam Malaysia (SPEEDI). 3. 2004 : Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat alQuran. Abdul Ghafar Hj. UKM. Diprosidingkan dalam Pengkaedahan Pengajaran Pendidikan Islam : Antara Tradisi dan Inovasi. Makalah Bab dalam Buku Bil. Don. Anuar Puteh. Faudzinaim Haji Badaruddin & Khairil Khuzairi Omar (Pyt). 5. 17-32. Zulkiple Abd. Anuar bin Puteh. dalam Zulkiple Abd. Hlm. al (Pyt). Fariza Md. Hlm. Diterbitkan dalam Dakwah dan Etika Politik di Malaysia. Yunus. 161-163. Nasir. 2007 : Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. Diterbitkan dalam Masa Depan Saudara Baru. 2009 : Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak. Abdul Ghafar Don. 2. dalam Jaffary Awang. Fariza Md.

Anuar Puteh (Pyt). UKM.s. 242 m. Don. 65 m. Tiek & Othman Hj. Ahmad Redzuwan Mohd. 2002. 137 m. 2. Sham. Penerbit Karisma Publications SDN. 2.s. Anuar Puteh (Pyt). 5. Anuar Puteh. 3. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 9. 2008 : Pola Penyelidikan Pelajar Siswazah Fakulti Pengajian Islam. Siti Rugayah Hj. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor dengan kerjasama Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. dalam Fariza Md. 2003. Fakulti Pengajian Islam.s.s. 2008 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Penerbit Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 4. dalam Siti Rugayah Hj. Jilid 23. 3. Zulkiple Abd. 8. Ghani & Anuar Puteh. 2001 : Kepimpinan dan Pengurusan Islam. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. Anuar bin Puteh & Norazlina Saian. 5. Anuar bin Puteh & Abd. Abdul Ghafar Hj.. 63-71. Anuar bin Puteh. Anuar Puteh. 2003. 14-24. Hlm. 144 m. Hlm. Suntingan Bil. Diterbitkan dalam Dakwah dan Pembangunan Masyarakat. Buku Karya Asli Bil. Hlm. Anuar Puteh (Pyt). Buku 1. Ideris Endot & Anuar Puteh. 2005 : Perkahwinan Campur di kalangan Saudara Baru di Daerah Hulu Langat. 52 m. UKM Bangi dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal Islamiyyat. Yunus. Suntingan 1. Anuar Puteh (Pyt). UKM. 2003. Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia. Bangi : Pusat Pengajian Jarak Jauh.s. . Bangi : Fakulti Pengajian Islam.s. UKM Bangi. Bangi. 118-129. 2004. 4. Yunus & Anuar Puteh. 151 m. Diterbitkan dalam Islam Pasca Kemerdekaan. Dakwah dalam Perspektif Sosio-Budaya Malaysia Indonesia. 98 m. 6.. Talib (Pyt).s. 159 m.s. Jilid 23. UKM. UKM. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 140 m. Jurnal Islamiyyat. 2008 : Bimbingan Al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Selangor. Ahmad Redzuwan Mohd. UKM. 220 m. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.. Jurnal Islamiyyat. Diterbitkan dalam Dakwah dan Kaunseling di Malaysia. 242 m. Ahmad Redzuwan Mohd. 2003. Ghafar Don. 2008 : Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan.BHD. 4.s.. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Jilid 23.s. Tibek & Salasiah Hanin Hamjah (Pyt).. dalam Mazlan Ibrahim & Kamarudin Salleh (Pyt). Dakwah kepada Masyarakat Muslim di Malaysia.24 7. UKM. Bangi. 2006 : Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi : Fakulti Pengajian Islam. 5 Zainab Ismail. Yunus. Anuar Puteh (Pyt). Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.. Anuar Puteh (Pyt). 2004 : Islam dan Saudara Kita.s. Bangi : Pusat Kembangan Pendidikan.

s. 374 m..al (Pyt). 2006. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Zainab Ismail. 2002. 4. 9. Fakulti Pengajian Islam. UKM dan Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. Anuar Puteh dan Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. Shah Alam : Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 460 m. 18 m.al (Penyusun). Bangi. 17-19 Ogos. Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Muslim UKM-MAIWP. 2002. .al (Pyt).s. Fakulti Pengajian Islam. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 29 November 2002. 2002. Zulkiple Abd. UKM. Mazlan Ibrahim & Anuar Puteh. 2. Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina. Fakulti Pengajian Islam. Nasir. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Anuar Puteh. Fakulti Pengajian Islam. Abstrak Pameran Poster Penyelidikan Pengajian Islam. 600 m. Bangi. Anuar Puteh et. 2000. 9 m.25 7. 2005. UKM. 18 m. UKM. Don. 3. Abdul Ghafar Don. Anuar Puteh. anjuran Masjid UKM. UKM.s. Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Yunus & Abdul Halim Tamuri. 700 m. 27-29 Julai 2001.. Perubahan dan Hala Tuju Penyelidikan Pelajar Fakulti Pengajian Islam. Seremban. Fakulti Pengajian Islam. 70 m.s. 5. 11 m. Ahmad Redzuwan Mohd. 8. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III. Anuar Puteh. Dewan Persidangan Masjid UKM. 31 m. Anuar Puteh et. Cabaran-cabaran Getir dalam Kehidupan Beragama Saudara Baru Cina. Hilton Hotel. Bilik Jumaah. Bangi. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.s. UKM. Fakulti Pengajian Islam. 2000. Anuar Puteh.s. 11. Indriaty Ismail & Anuar Puteh (Pyt). Ghani. 2003 Bimbingan Saudara Baru.s. 2008. 7. 10.. UKM. UKM. Laporan 1. UKM. Prosiding Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian. Manuskrip Bil. Ghani & Anuar Puteh. Prosiding Kolokium Siswazah Fakulti Pengajian Islam Siri III 2007. Laporan Teknik / Laporan Akhir Penyelidikan / Laporan Akhir Perundingan Bil. 2001. 25-26 Jun 2001. Buku. Kertas kerja dibentangkan dalam International Seminar Da’wah and Sufi Order. Badlihisham Mohd.. anjuran Fakulti Pengajian Islam. 2007.. Fakulti Pengajian Islam. Abstrak Tesis Doktor Falsafah dan Sarjana Fakulti Pengajian Islam. Abdul Ghafar Hj. Bangi. 6. Anuar Puteh et. 7-8 Ogos 2000. Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 2007. Konsep Kuasa Politik Negara (daulah : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah. Laporan diserahkan kepada Fakulti Pengajian Islam pada 18 Ogos 2004.. UKM. anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2008.. Tafsiran Sufi terhadap Ayat-ayat al-Quran : Sejauhmanakan Ianya diterima. 2007. Bilik Jumaah.al (Pyt). Manuskrip 1.s. Anuar Puteh. 2. Bangi.s.. Anuar Puteh et. Laporan diserahkan kepada MAIWP pada Ogos 2008. Zulkiple Abd.. 3..s.

Residence Hotel UNITEN Bangi. Padang Indonesia. Nasir. Sham . Kertas kerja Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. 2005 : Kesan Program Pembelajaran al-Quran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang. Fakulti Pengajian Islam. anjuran Fakulti Pengajian Islam. 2004 : Ransangan sebagai Refleksi Masalah Hidup Beragama Saudara Baru..s. 11. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit.s. 23-26 Ogos 2005. Anuar Puteh . anjuran Fakulti Pendidikan. 20 Ogos 2002.250 m. Sistem dan Modul Pengajaran & Pembelajaran Saudara Muslim (SMPPSM). 2002 : Pendidikan Dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui Konsep al-Tazkiah dalam Pembentukan Peribadi Insan. Anuar Puteh. 13 14. 23-26 Ogos 2005.26 6. 10. UKM.). 7. Fakulti Pengajian Islam. 21-25 Ogos 2004. Fakulti Pengajian Islam. Anuar Puteh & Badlihisham Mohd. Kerohanian dan Qiadah. Yunus & Abdul Halim Tamuri. 2004 : Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM. Residence Hotel UNITEN Bangi.s.s. Razaleigh Muhamat@Kawangit & Rosmani Husin. Madya Dr. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. Fariza Md. Anuar Puteh & Ahmad Redzuwan Mohd.. Padang Indonesia. Yunus. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG. Ghani.Modul/Buku. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 28 September 2005. Kertas kerja Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III. Nur Athiroh Masyaa`il Tan Abdullah. UKM. Anuar Puteh. Bilik Jumaah. 9. 2005 : Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam. 8-9 Ogos 2005. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. 15. Anuar Puteh & Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. UKM. Bilik Jumaah UKM. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945.. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Anuar Puteh. 24 Januari 2008. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 9 m. 12. Zulkiple Abdul Ghani (Prof. Nasir. Kertas kerja Bicara Dakwah (Bicara Siswa) anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kertas kerja Seminar Dakwah. 2008 : Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi. Madya Dr. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. 24 Januari 2008. UKM. Fakulti Pengajian Islam. Zainab Ismail (Prof. UKM. 2005 : Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman Masjid UKM. Fakulti Pengajian Islam. Surabaya Indonesia. Ahmad Redzuwan Mohd. Fakulti Pengajian Islam. Bilik Seminar 1 FPI. UKM. Don. Tulisan dalam Media Massa / Majalah Popular . Surabaya Indonesia. 19 m. Zulkiple Abd. Kerohanian dan Qiadah anjuran Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah.) & Anuar Puteh. Razaleigh Muhamat @ Kawangit. Abdul Ghafar Hj. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. 2005 : Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah. UKM. 23 m. Fakulti Pengajian Islam. Kerohanian dan Qiadah.. 8. anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah. UKM. Kertas kerja Seminar Dakwah. anjuran Fakultas Dakwah. UKM. 2008 : Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK. Badlihisham Mohd. IAIN Imam Bonjol Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 8. anjuran Fakultas Dakwah. 21-25 Oos 2004.

15. Petua bagi Keberkesanan Kepimpinan. Tajuk 1. 2. FPI. 1. Enam perkara perlu dijauhi ketika menyambut Aidilfitri. 9. Keluaran Berita Harian Berita Harian Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Berita Harian Utusan Malaysia Berita Harian Utusan Malaysia Tarikh 11 November 2000 20 September 2001 21 September 2001 12 November 2003 20 November 2003 16 Disember 2003 17 Disember 2003 2 Januari 2004 20 Januari 2004 27 Februari 2004 2 Mac 2004 25 Mei 2004 3 November 2005 5 November 2005 24 Oktober 2006 D. 13. Berpuasa Melatih Fizikal dan Spiritual. Larangan di Aidilfitri 14. Tauhid paksi utama Pengurusan Islam. UKM. 3. Ibadat Puasa Landasan Terbaik Mentarbiyah Diri. 1994 17 Ogos 1999 Status Peserta (wakil Jabatan) Urusetia/ Peserta 2. 5. 4. Pengurusan. 12. 3. Sistem Pengurusan Cemerlang Jamin Kejayaan di Dunia Akhirat. Tujuan Pelancongan dalam Islam. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Tempat Pusat Islam Malaysia UKM Tarikh 7-8 Nov. Amalan Menyambut Aidilfitri. FPI. 10. PENYERTAAN SEMINAR DAN SEBAGAINYA Bil. UKM. Seminar/Tajuk Kertas kerja Seminar Antarabangsa Warisan Islam di China Seminar Kebangsaan Dakwah Dan Gerakan Islam Alaf Baru Tenik Mengumpul Data dalam Seminar Penulisan Latihan Ilmiah Kepentingan Saudara Baru Cina dalam Konteks Penganjur Jabatan Perdana Menteri Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan.27 Bil. Balasan Penderhaka Ibu Bapa dipercepat. Islam menggalakkan Pelancongan. UKM 26 Julai 2000 Setiausaha Seminar/ Pembentang . 6. Adab Pengembaraan menurut Islam. 7. UKM 12 Februari 2000 Pembentang 4. 11. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Mencapai Matlamat Pengurusan yang diredahai Allah. Etika Iklan menurut Perspektif Islam. pekerja harus utama kebenaran 8.

UKM UKM 10. Konsep Kuasa politik Negara Kepimpinan. Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. 9. Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Cina : Tinjauan terhadap Kecenderungan mereka memilih Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Agama-agama Masyarakat Malaysia. Halangan yang terpaksa dilalui oleh Saudara Baru Cina di Malaysia dalam Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam. Seminar Berkala FPI. FPI. UKM 7-8 Ogos 2000 Penolong Setiausaha/ Pembentang 5. UKM. 7. UKM UKM 9 Disember 2000 18 Disember 2000 10 Januari 2001 Peserta Peserta (wakil Jabatan) Pembentang 12. Simposium Laksamana Cheng Ho. Seminar mengenai Harta Intelek dan Paten. UKM Kelab PERKIM UKM dan Ikatan Studi Islam UKM Fakulti Pengajian Islam. UKM. UKM Jabatan Usuluddin.28 Dakwah Islamiah dalam Bicara Dakwah Bulanan III Kepentingan Khidmat Nasihat dalam Menangani Masalah Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam. 2000 Pengerusi Sidang Peserta (wakil Fakulti) Pengerusi Sidang Pembentang 8. FPI. 2000 25 nov. 11. UKM 13. UKM. UKM dan Jabatan Perpaduan Negara Malaysia UKM UKM 15 Ogos 2000 31 Okt. FPI. FPI. FPI. 6. 2000 15 Nov. Jabatan Pengajian UKM 25-26 Jun 2001 Urusetia/ Pembentang . UKM Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM Fakulti Pengajian Islam.

Hotel Vistana. Kuantan Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang 19. Hotel. 2001 Peserta Urusetia/ Peserta 17. Cawangan Jengka. 16. Pahang Century Mahkota. Cabaran-cabaran getir dalam kehidupan beragama Saudara Baru Cina dalam Seminar Kebangsaan Penghayatan Islam Saudara Baru III Seminar Berkala Fakulti Pengajian Islam Seminar Islam di Pusat-pusat Pengajian Tinggi Asean ke-3 Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam aspek Bimbingan Saudara Baru di Malaysia dalam Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia. UKM dan Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara UiTM Cawangan Jengka. 14. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara.29 (Daulah) : Kepentingannya kepada Perkembangan Dakwah Islamiah dalam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. Pahang 27-28 Mei 2002 Pembentang . Pengurusan Dakwah kepada Orang Asli Suku Temiar : Dakwah Dan Kepimpinan. Medan Indonesia 15 Ogos 2000 5-7 Nov. Pengenalan kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. Fakulti UKM Pengajian Islam Fakulti Pengajian Islam. UKM. UKM dan Kerajaan Negeri Melaka Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan. Pahang Hotel Vistana Kuantan. FPI. Kelab PERKIM UKM dan Masjid UKM Masjid UKM 27-29 Julai 2001 Pembentang 15. FPI. 18-21 Mei 2002 Setiausaha seminar/ Pembentang 18. Melaka Hotel Garuda. UiTM.

Belia dan Tuntutan Berdakwah dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. Pusat Islam UPM dan Fakulti Bahasa Moden dan Kemanusiaan UPM Sekolah Pembangunan UUM. Tafsiran Sufi terhadap ayat-ayat al-Quran : 20. UUM. Teknologi : Ke arah Pembangunan Negara. UKM dan Seremban 17-19 Ogos 2002 Urusetia/ Pembentang . Aspek-ASoek Kepimpinan Organisasi menurut al-Quran dalam Seminar Serantau Pengajian Ilmu alQuran dan Hadis. Peranan dan Strategi. Sekolah Pembangunan. Pahang. Hulu Langat Selangor dalam aspek Latihan dan Pembentukan Moral Belia & NGO dalam Persidangan Kebangsaan Kerja Sosial Belia & NGO dalam Kerja Sosial : Isu. UiTM Cawangan Jengka. Peranan IKBN Dusun Tua. Peranan dan Strategi. Islam. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos 2002 Pembentang 24. Pasid Gua Musang. Hotel Vistana. Fakulti Hilton Pengajian Hotel. 12-13 Ogos 2002 Pembentang 22. Hotel Legend Kuala Lumpur 13-15 Ogos2002 Pembentang 23.30 Pengalaman di Kg. Kuantan Pahang UPM 27-28 Mei 2002 Pengerusi Sidang 21. Seminar Kebangsaan Sains. Kelantan dan Pengenalan Kepada Pengurusan Organisasi menurut Perspektif Islam dalam Seminar Kebangsaan Sains. Teknologi dan Sains Sosial : Ke arah Pembangunan Negara.

Pendidikan dalaman (Tarbiyah Ruhiyah) melalui konsep al-Tazkiyah dalam Pembentukan Peribadi Insan dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Auditorium Masjid Putra. UKM UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 27. Fakulti Pendidikan UKM. 26. Sarawak 14-15 Julai 2003 Urusetia/ Pembentang 29. Putrajaya Sunway Lagoon Resort Hotel. UKM UKM 23 Januari 2003 Pembentang 28.-2 Okt. Kemunculan dan Perkembangan Dakwah di Sabah : Perspektif Sejarah dalam Nadwah Ulama Nusantara II : Sumbangan ulama dan Tokoh agama Borneo. Fakulti Pengajian Islam dan Kerajaan Negeri Sarawak Holiday Inn. Fakulti Pendidikan. Peranan Ibu bapa membentuk Remaja Cemerlang melalui Pendekatan Islam dalam Wacana Pendidikan dan Pembangunan Manusia. 2003 Pencatat Pembentang . Petaling Jaya 19 Julai 2003 30 Sept. Seminar Penghayatan Islam UKM-JAKIM Dilema Budaya dalam kehidupan masyarakat Cina Islam dalam International Conference on Pejabat Mufti Negeri Sembilan. Kushing. Penyelidikan dan Pembangunan menurut Perspektif Islam alam Wacana Pendidikan Peringkat Kebangsaan. HEP UKM & Pusat Islam UKM UPM 30. UKM 20 Ogos 2002 Pembentang 25. Bilik Senat.31 Sejauhmana ianya diterima dalam Internetional Seminar Da’wah and Sufi Order.

Kelantan : Relevansi Dakwah terhadapnya alam Interntional Conference on Languages. Pasid. Pasid. Kepentingan Perkahwinan 31. Fakulti Pendidikan UKM UKM 21 Ogos 2003 Pembentang 35. 2003 Pembentang 32. Jabatan Pengajian UKM 27 Ogos 2003 Urusetia/ Pembentang . Gua Musang. Kelantan dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9 Budaya Hedonisme : Corak dan Kesannya kepada Pembangunan Masyarakat dan Negara alam Wacana Pemikiran dan Pendidikan Peringkat Kebangsaan.-2 Okt. UPSI & Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2-4 Sept. Budaya Orang Asli Suku Temiar Kg. UPM Sunway Lagoon Resort Hotel. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). 2003 Pembentang 33.32 Languages. Terjemahan Kosa Kata Bahasa Orang Asli Suku Temiar : Kajian di Kg. UPSI dan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2003 Pembentang 34. Kajian terhadap Program Pengajaran alQuran yang berkesan kepada Saudara Baru Cina dalam Malaysian Chinese Muslim Association dalam Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Petaling Jaya 30 Sept. Literatures and Cultures (MICOLLAC 2003). Gua Musang.

FPI. Bangi.33 Campur di kalangan Saudara Baru : Kajian Pengenalan di Daerah Hulu Langat Selangor dalam Bicara Dakwah Bulanan IV (Siri III). Kesenian dan Pelancongan Fakulti Pendidikan.UKM Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Implikasi aktiviti Pelancongan ke atas Peniaga Muslim dari sudut Dakwah : Kajian di Banda hilir Melaka dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. Bangi. 2-3 Sept. UKM 36. Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang : Kajian Pengenalan dalam Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke III Bicara Dakwah Dakwah dan Kepimpinan. Pengurusan Hal Ehwal Islam di Universiti : Peranan dan Tanggungjawab Pusat Islam UKM dalam Seminar Antarabangsa Agam Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Bilik Seminar Siswazah. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. Tujuan dan Garis Panduan Umum Pelancongan dalam Islam dalam Seminar Kebangsaan Islam dan Pelancongan. FPI. Kesenian dan Pelancongan. UKM dan Kementerian Kebudayaan. 37. UKM Hotel Equatorial. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. FPI. 2-3 Sept. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 38. Seremban 16 Okt. FPI. Indonesia. 2003 Pembentang 39. 2003 Urusetia/ Pembentang Riyal Adelphi. UKM dan Kementerian Kebudayaan. FPI. 40. 2004 Peserta 21-25 Ogos 2004 Pembentang . 2003 Urusetia/ Pembentang Hotel Equatorial. UKM Surabaya.

Fakulti Pengajian Islam. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Keperluan aspek Bimbingan kepada 41. FPI. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. Fakulti Pengajian Islam. Indonesia. Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol. 45. UKM 8-9 Ogos 2005 Urusetia. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. UKM UKM 12 Ogos 2005 Pengerusi sesi. Hotel Equatorial Bangi UKM 5 Okt. Konsep Perkahwinan Campur dan Kepentingannya kepada Dakwah dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. UKM dengan kerjasama Universitas 17 Augustus 1945. 47. FPI. Peserta dan Pembentang 44. FPI. Rangsangan sebagai Refleksi Masalah hidup Beragama Saudara Baru dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan UKM-UNTAG Seminar Masyarakat Cina dan Perkembangan Islam di Malaysia. FPI 2005. 21-25 Ogos 2004 Pembentang 42. peserta dan pembentang IAIN Imam Bonjol. Padang Indonesia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Pusat Uslam UKM dan Kelab IAIN Imam Bonjol. 2004 Peserta 43. UKM. Padang Indonesia 23-26 Ogos 2005 Urusetia. Pengurusan Masjid di Institut Pengajian Tinggi : Pengalaman di Masjid UKM dalam Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun. 46.34 dan Pembangunan UKM-UNTAG. Pola Penyelidikan Pelajar Pasca Siswazah Fakulti Pengajian Islam dalam Persidangan Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam III Program Bicara Buku sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. peserta dan pembentang Hotel Equatorial 27 Ogos 2005 Peserta dan Pembentang . UKM. urusetia dan Peserta. KUIM Surabaya.

Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 16 September 2006 Urusetia. peserta dan pembentang 19-20 September 2006 Peserta dan Pembentang 52. FPI. UKM Bangi 48. UKM. UKM dengan kerjasama Kementerian Kesenian. Pusat KoKurikulum. Urusetia. Dewan Canselor. 2005 Pembentang 49. Peranan Masjid dalam Dakwah Saudara Baru dalam Simulasi Pengurusan Masjid I. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Dewan P’badanan Produktiviti Negara (NPC) Kepala Batas. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Peranan dan Pengalaman. Pengerusi sesi. Peranan Tuan Guru Haji Hasanuddin bin Mohammad dalam Kegiatan Dakwah di Pahang dalam Ndwah Ulama Nusantara III Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Bimbingan Saudara Baru : Pengalaman di Malaysia dalam Seminar Serantau Pemikiran Dakwah. 51. 50. 7-8 Ogos 2006 . UKM dengan kerjasama Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) Jabatan Usuluddin Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien. UKM 28 Sept. Universiti Brunei Darussalam (UBD).35 Saudara Baru dalam Seminar Saudara Baru peringkat Kebangsaan 2005 Kesan Program Pembelajaran alQuran Saudara Baru Cina di Lembah Kelang dalam Bicara Dakwah (Bicara Siswa). UBD. Fakulti Pengajian Islam. UKM. Pengerusi sesi. Kebudayaan Dewan Solat Masjid UKM (Pusat Islam UKM). FPI. 15-17 April 2006 Urusetia. Pulau Pinang. Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian PERKIM. Peserta dan Pembentang. Pengerusi sesi dan Peserta.

Bimbingan Saudara Baru di Malaysia Era Pasca Kemerdekaan dalam Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan III. Muadzam Shah. Peserta dan Pembentang 58. Pusat Kokurikulum UKM. Fakulti Pengajian Islam. Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Julai 2007 AJK Pelaksana. UKM Bilik Senat dan Bilik Majlis UKM 29-30 Ogos 2007 AJK Pelaksana & Pengerusi Sesi . Majlis Perwakilan Pelajar KUIS dengan kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Lembaga Zakat Selangor.36 dan Warisan. Jabatan Usuluddin dan Falsafah. Bilik Senat UKM. Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 27-28 Nov. Seminar Pertukaran Agama dan Kesan dari segi Perspektif Syariah dan Perundangan. Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam FPI UKM. Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim Terhadap Masyarakat Asli Muslim:Kajian di Kampung Mikang. UKM Kelab Rekreasi UKM (Danau Golf). Pahang Darul Makmur dalam Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke4 Kolokium Siswazah Pengajian Islam Peringkat Kebangsaan 2007 Siri III 56. Dewan KUIS. Islam pasca Kemerdekaan. 2006 Peserta. 55. Fakulti Pengajian Islam. 15 Julai 2006 Peserta 54. Peserta dan Pembentang 57. 7 April 2007 6-8 Julai 2007 Pengerusi Sesi & Peserta. FPI UKM & Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Seminar Antarabangsa Islam di asia Tenggara. 53. Seminar Kebangsaan Pendidikan KoKurikulum di Malaysia (SKOR ).

Peserta dan Pembentang 63. Kerohanian dan Qiadah Cabaran Saudara Kita: Kajian Dari Aspek Psikologi dalam Seminar Dakwah. 10-11 Sept. Peserta dan Pembentang 62. 5 Ogos 2008 . Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. 2007 AJK Pelaksana.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha).37 59.2008 AJK Pelaksana (Setiausaha). Peserta dan Pembentang 60. FPI UKM Wisma JKKR Felda Kratong 3 Muadzam Shah Pahang Jabatan Bilik Senat Pengajian & Bilik Dakwah dan Majlis Kepimpinan FPI UKM UKM dengan kerjasama YADIM 3 Sept. 2007 AJK Pelaksana. 2007 AJK Pelaksana. Peserta dan Pembentang AJK Pelaksana & Peserta 64. Islam Hadhari Membangun Masyarakat dalam Seminar Kefahaman Islam Kesan Program Kerohanian di Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua (IKBNDT) Terhadap Golongan Belia dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Gejala Gansterisme (Samseng) di Kalangan Remaja sekolah (Belia):Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah di Bandar Tanah Merah Kelantan dalam Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Perlaksanaan Kurikulum Bimbingan Saudara Baru di JAHEAIK dalam Seminar Dakwah. Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Kerohanian dan Qiadah Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah alGhadamsi alJAKIM dengan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM dengan kerjasama YADIM Bilik Senat & Bilik Majlis UKM 10-11 Sept. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Jabatan Dakwah FPI UKM dengan kerjasama Residen Hotel UNITEN Bangi 24 Jan. Kerohanian dan Qiadah JPDK FPI UKM Kumpulan Penyelidik Bidang Dakwah. Palace Of Golden Horses Hotel. Peserta dan Pembentang 61.

KURSUS YANG PERNAH DISERTAI Bil. Bengkel Keberkesanan Pengajaran di Puteri Resort. [11-13 April 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [7-9 Julai 2000] 3. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. 67. Pusat Pembangunan Akademik (PPA) UKM. Penaja Bahagian Latihan UKM. Bicara Dakwah KeVII Kolokium Siswazah Pengajian Islam UKM Peringkat Kebangsaan 2008 Pembangunan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Saudara Baru di Sabah dan Sarawak dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) Keberkesanan Dakwah Orang Asli di Pantai Timur. 68. Fakulti Pengajian 4. PPPI UKM Hotel Holiday Inn. Malaysia dalam Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan GUP (Sesi 2) World Islamic Call Society (Libya) Jabatan Dakwah FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPS UKM PPPI UKM Selangor Bilik Senat UKM Bilik Senat UKM Hotel Holiday Inn.38 Maghribi:Dakwah dan Media 65. Melaka 15 Okt. 2008 30-31 Dis. Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Pengenalan Program Pemantapan Tenaga Akademik Baru : Kursus Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Dialog Bersama S/U Parlimen Kementerian Pendidikan Tempat/Tarikh Bilik Latihan UKM [12-20 Jun 1995] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [21-22 Mac 2000] Kelab Rekreasi UKM (KRU) dan Fakulti Pendidikan UKM. Nama Kursus 1. 5. 2009 AJK Pelaksana (Setiausaha) & Peserta AJK Pelaksana & Peserta Pembentang & Peserta 66. UKM. 2008 21-23 Jan. Kursus SLAB 2. 2009 Pembentang & Peserta E. Air . Melaka 21-23 Jan. Pusat Pembangunan Akademik (PPA).

20. 7. 18. Bengkel Penyelidikan/Penggunaan Perisian SPSS Sanggar Kerja Penerbit UKM : Dasar dan Hala tuju. [7-9 Julai 2000] UKM [1 Okt. 14. Fakulti Pengajian Islam Bahagian Sumber Manusia UKM. [16-18 Ogos 2002] Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 3/2001 Keroh Melaka. Bengkel Pelan Operasian Tindakan Strategik UKM 2000-2020 Bengkel Microsoft Power point Bengkel Pengurusan Peperiksaan Prasiswazah/PJJ Fakulti Pengajian Islam Bengkel Kaedah Penyelidikan dan Penulisan untuk Penulis Muda UKM. 2001] De Ru Beach Resort Kuantan [29-31 OKt. Penerangan Pangkalan Data dalam Talian. [24-26 Okt. 13. Bengkel Penyelidikan Fakulti Pengajian Islam. 16. Jabatan Pengajian 6. Port Dickson [30-31 Mac 2002] Makmal Komputer. 12. Perpustakaan Tun Seri Lanang. 21. 2001] Bilik Latihan Pejabat Pendaftar. Penerbit (PPTP) UKM. 8. [23 Mei-4 Apr 2001] Makmal Komputer FPI [14 Mei 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [22-24 Jun 2001] Bilik Seminar PPTP UKM [11 Ogos 2001] Century Mahkota Hotel Melaka [10-11 Okt. UKM. Fakulti Pengajian Islam. 19. 17. Taklimat Penerbitan Pensyarah Muda Bengkel Pengajian Siswazah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran PJJ FPI. FPI. Fakulti Pengajian Islam. 11. Penerbit (PPTP) UKM. 2001] De Palma Inn. 2002] Bilik Seminar PPTP UKM. Pulau Pinang. Fakulti Pengajian Islam. Pusat Pengurusan Penyelidikan UKM. Bengkel Penulisan Pengajian Islam Bengkel Tatabahasa untuk Sidang Editor dan Penulis. Melaka. Penerbit (PPTP) UKM. FPI. [20 Februari 2002] Hotel Regency. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam dan PPTP UKM. FPI [11 April 2002] Copthorne Orchid Hotel. UKM Bengkel Peningkatan Kualiti Sistem Mentor dan Penyeliaan/Penasihatan Akademik. Port Dickson [16-17 Dis. Latihan Penggunaan Peralatan 10. 9. 15. Fakulti Pengajian Islam.39 bawah Penstrukturan Semula SPIT. Kursus Induksi Bil. 10-12 Mei 2002] Century Mahkota Hotel. UKM. 2002] Studio FPI Islam Fakulti Pengajian Islam. Sepang. 2000] The Regency Hotel. [6 Sept. .

FPI UKM. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPP UKM. Taklimat Pengluasan Skop ISO Prasiswazah Fakulti Pengajian Islam UKM. Bengkel Peranan Sidang Editor Jurnal Ilmiah. [28 Ogos 2004] Hotel Coral Paradise Port Dickson. . Penerbit (PPTP) UKM. [17-18 Sept. 25. Taklimat Mengenai Universiti Penyelidikan Taklimat Penyelidikan Geran Siswazah Taklimat Penyediaan OBE JPDK FPI UKM Bengkel Hala Tuju FPI UKM Taklimat Penerbitan untuk Pensyarah Muda FPI [23-24 Okt. 31. [18 Jun 2007] BSS 1 FPI UKM. 22. 26. 34. Bengkel Retreat Penyelidikan Fundamental RMK 9 Fakulti Pengajian Islam UKM. [11-13 Nov. Fakulti Undangundang UKM. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK3) – Kumpulan 5. 2004] Makmal Bahasa FPI UKM. Fakulti Pengajian Islam. 24. 27. Bengkel Penulisan Akademik dan Ilmiah. 29. 28. Selangor. Fakulti Pengajian Islam. 2003] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [2-14 Jan. Fakulti Pengajian Islam. Fakulti Pengajian Islam. 32. [7 Mei 2003] Fakulti Pengajian Islam. [5-6 Apr. 2002] Kelab Rekreasi UKM (KRU) [11 Januari 2003] Hotel Equatorial Bangi. [27 Jun 2007] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Julai 2007] Danau UKM [4 Ogos 2007] BSS 1 FPI [22 Ogos 2007] Dakwah dan Kepimpinan. 35. Fakulti Pengajian Islam dengan kerjasama PPA UKM.40 Studio )Kamera dan Editing). 23. [11 Mei 2007] BSS 1 FPI UKM. 2003] Century Mahkota Hotel. Pusat Komputer UKM. 33. Fakulti Pengajian Islam. UKM. Melaka. Kursus E-Learning Kursus E-Learning Bengkel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. 36. Bengkel Penstrukturan Ilmu Dalaman II FPI UKM. Fakulti Pengajian Islam UKM. 2004] Pusat Komputer UKM. Bengkel Penyeliaan Latihan/ Projek Ilmiah Pelajar PJJ FPI UKM. [24-26 Dis. [12-13 Jun 2006] BSS 1 FPI UKM. 2004] Pusat Latihan KWSP (ESSET) Bangi. JPDK FPI UKM FPI UKM FPI UKM dengan kerjasama PPTP UKM 30. Pusat Pembangunan Akademik.

41. Pemantauan Kecemerlangan Akademik Pelajar Fakulti Pengajian Islam. 10. 8. 39. Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 2008] Bilik Mesyuarat Syariah FPI UKM [5 Dis. Sidang Editor Jurnal Islamiyyat Tahun 1993-2000 1999 1999 2000-2003 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001-2003 . 42. 5. Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ahli Jawatankuasa Cenderamata Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Pameran Ahli Jawatankuasa Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Publisiti Setiausaha Persatuan/Lembaga/Jawatankuasa Persatuan Belia Tunas Baru. Melaka [15-17 Feb. Melaka [2-4 Nov. Seminar Gerakan Islam Alaf Baru Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Bicara Dakwah Bulanan III Jabatan Pengajian Dakwah dan kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Sempena Pesta konvokesyen ke-28 UKM Fakulti Pengajian Islam Sempena 30 Tahun UKM. 9. 6. 7. 43. Jerantut. Penyelidikan Pembangunan Insan UKM dan Tamadun Islam (PITI) [6-7 Jun 2008] Bengkel Penyelarasan Pengolahan Semula Kurikulum FPI Selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) Perbincangan Mengenai Penyelidikan bersama Naib Canselor Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Bengkel Mengemaskini Penstrukturan Dalaman Fakulti Puri Pujangga UKM [21-22 Jun 2008] Bilik Senat UKM [20 Okt. LEMBAGA. JAWATANKUASA DAN SEBAGAINYA Bil. Kampong Gintong. Seminar Kebangsaan Dakwah dan Etika Politik. FPI UKM JPDK FPI UKM JPDK FPI UKM G. Pahang. PENYERTAAN PERSATUAN. Penglibatan 1. 2008] Puri Pujangga UKM [31 Okt. 2007] Bengkel Penstrukturan Dalaman FPI Hotel Grand (OBE) Continental. Bengkel penyeliaan Siswazah Berkesan Hotel Century Mahkota. 2008]] Bengkel Pemantapan Kelompok Kelab Danau Golf. 3. Ahli Jawatankuasa 2. 4.41 37. 11. 38. 2008] FPI UKM FPI UKM Kumpulan Penyelidikan Pembangunan Insan dan Tamadun Islam FPI UKM 40. Seminar Kebangsaan Sempena 30 Tahun UKM : Dakwah dan Kaunseling Islam.

Seksyen Tiga Tambahan Bandar Baru Bangi Sekolah Agama (Tahfiz Ummah). Fakulti Pengajian Islam Sempena Minggu Penyelidikan dan 12. 18. 16. Seksyen Tiga Tambahan. UKM Persatuan Penduduk Bangi Tiga. 30. Fakulti Pengajian Islam. 19. 20. Seksyen Tiga Tambahan. 22. 13. 14. 23. Fakulti Pengajian Islam Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD). 33. 25. 26. UKM IT. Bandar Baru Bangi. UKM Program Kemahiran Pelajar Fakulti Pengajian Islam UKM Penerbitan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 31. 17. Sempena 35 Tahun UKM Nadwah Ulama Nusantara III Latihan Amali Dakwah. 15. 28. 24. Surau al-Daris. Fakulti Pengajian Islam. 34. 21. Bandar Baru Bangi. Ahli Jawatankuasa Induk (Reportour) Ahli Jawatankuasa Kecil Persembahan Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ketua Ahli Jawatankuasa Tugas-tugas Khas Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Kerohanian Ahli Jawatankuasa (wakil Pemuda) Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Pameran Fakulti Pengajian Islam Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa 2001 2001 2001-2005 2002 2002 2003 2003-2005 2003 2003 2003-2005 2003 2003-2005 2004-2005 2004 2004 2004 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2004-2005 2005 2005 2005 2005 . Fakulti Pengajian Islam. 27. 35.42 Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Islam di Pusat Pengajian Tinggi ASEAN III Majlis Makan Malam Sireh Pulang ke Gagang. 29. Seminar Antarabangsa Pengajian Dakwah Malaysia-Indonesia Seminar Antarabangsa Dakwah dan Tarekat Tasawwuf Nadwah Ulama Nusantara II Seminar Tak Berkala Fakulti Pengajian Islam Majalah Fakulti Pengajian Islam Seminar Kebangsaan Dakwah dan Pelancongan Khidmat Masyarakat Jabatan Penerbitan Buku dan Hadiah Pelajar Cemerlang Fakulti Pengajian Islam. UKM Pelancaran Buku Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Pemikiran Dakwah Malaysia-Brunei Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian Islam. 32.

44. Fakulti Pengajian Islam UKM Program Bicara Dakwah Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 38. 37. 55. 2006 2006/2007 2006 2006 2006/2008 2007 2007-2008 2007 2007 . Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian Anugerah Penerbitan Bagi Pemilihan Anugerah-anugerah Khas Kualiti UKM Pendokumentasian Abstrak Tesis dan Disertasi Fakulti Pengajian Islam Perjalanan Sidang Kolokium Siswazah. 39. 54. Fakulti Pengajian Islam Pameran Poster Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Forum dan Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Surau Abdul Rahman bin Auf Seksyen Tiga Tambahan. 48. 2005 2005 2005 2005-2007 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005. 47. Fakulti Pengajian Islam Penyediaan Proposal Diploma Pengajian islam secara Eksekutif Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 40. Bandar Baru Bangi Seminar Antarabangsa Dakwah Serumpun Malaysia-Indonesia Latihan Amali Industri Fakulti Pengajian Islam. 51. 45. Fakulti Pengajian Islam UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga 36. 50. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Belia Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 52. 46. 43. 42. Nadwah Ulama Nusantara III Badan Kebajikan Kakitangan Akademik (BAKKAD) Fakulti Pengajian Islam Ensiklopedia Islam di Malaysia Fakulti Pengajian islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 53.43 Pelancaran Buku Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Tarbiyah dan Dakwah Ketua Ahli Jawatankuasa Publisiti Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Penulis Ahli Jawatankuasa Penerbitan Ketua Ahli Jawatankuasa Kertas Kerja Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Kecil Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa ISO Prasiswazah Ketua Ahli Jawatankuasa Pemasaran Ahli Jawatankuasa Persidangan Setiausaha Ketua Ahli Jawatankuasa Penerbitan Fakulti Pengajian Islam Seminar Penyelidikan Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan. 49. 41.

69. 60.44 Sukan dan Sukaneka 56. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Ahli Panel . 62.B. 68. Seminar Penyelidikan dalam Pengajian Islam ke-4 Bicara Dakwah Kolokium Siswazah FPI Jawatankuasa Sukarelawan Pendakwah Muda MACMA-JPDK FPI UKM Anugerah Penerbitan FPI Sempena Majlis Anugerah Gemilang FPI Pameran FPI Sempena Musabaqah Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa di PWTC Pameran FPI Sempena Hari Q UKM Sempena Sambutan Hari Keluarga Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. UKM. 64. 57. 65. 61. 67. Pengerusi Minggu Dakwah Ahli Jawatankuasa Pendaftaran Ahli Jawatankuasa Setiausaha Ahli Jawatankuasa Penyelaras Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Ketua Ahli Jawatankuasa Sukan dan Sukaneka Ahli Jawatankuasa Ahli Jawatankuasa Kebajikan Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar Ahli Jawatankuasa (FPI) Setiausaha Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Fakulti Pengajian Islam UKM Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Forum / Seminar / Kursus Forum/Seminar/Kursus Forum Ehwal Islam : Membentuk Generasi Qur’ani anjuran JAKSA Kolej Rahim Kajai. Ahli Panel 2. 70. Fakulti Pengajian Islam UKM Anugerah Kualiti UKM 2007 Bengkel Jurnal Berimpak Tinggi Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI UKM 2007 2007 2007 2007& 2008 2007 & 2008 2007 2007 2007 2007 2008 66. Fakulti Pengajian Islam UKM Seminar Antarabangsa Syeikh Abdullah al-Ghadamsi alMaghribi:Dakwah dan Media Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 63. Forukm Ehwal Islam : Hakikat Cinta Hakiki dalam Kehidupan Realiti anjuran Kolej Rahum Kajai UKM Tarikh 11 Ogos 2001 10 Jan. Perdana Menteri Malaysia. 59. 2002 Bil. Fakulti Pengajian Islam. 2008 2008-2010 2008-2010 2008 2008 H. 58.A. UKM Majlis bersama Y. PERKARA-PERKARA LAIN YANG TIDAK TERCAKUPI DALAM A-F DI ATAS 1. Penglibatan 1.

2004 8 Nov. Ahli Panel Forum Wadah Wawasan : Remaja Cemerlang Negara Gemilang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ramadhan anjuran Bahagian Media Elekteonik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Aidilfitri anjuran JAKSA Kolej Idris alMarbawi UKM Forum Wadah Wawasan : Wanita Pelindung dan Dilindungi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Akhlak Cerminan Peribadi anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Kemakmuran Negara : Di antara Cabaran dan Realiti anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Perpaduan : Masalah dan Penyelesaiannya anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Dimanakan silapnya? anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Rasulullah Pemimpin sepanjang Zaman anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Wadah Wawasan : Ibu. 2004 2 Mac 2004 2 Mac 2004 27 April 2004 11 Mei 2004 11 Mei 2004 8 Ogos 2004 9 Sept. 19. 7. 2003 28 Jan. UKM Forum Islam Semasa : Usaha Membina Harapan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasma RTM Forum Islam Semasa : Kita Seorang Hamba anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Harta yang Berkatanjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Islam Semasa : Silaturrahim Penghubung 12 Sept. Ahli Panel 11. 2004 8 Nov. 16. Ahli Panel Ahli Panel 13. 9. 17. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel 10. 5. 2002 Okt. 4. 2002 22 Feb. 12. 15.45 3. 6. 2003 13 Dis. 2004 21 Sept. 2004 28 Jan. 2004 21 Sept. 18. 8. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel . Engkaulah Ratu Hatiku anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Diskusi Ilmiah Sempena Pesta konvokesyen ke-32 UKM Forum Mahasiswa : Budaya Hedonisme anjuran PMFPI. 14.

26. 27. 35.2006 2006 2007 6 Dis 2006 2006-2007 4 Julai 2006 5 April 2007 27 Disember 2007 2007 20 Mac 20. Majlis Ceramah Kecemerlangan Pelajar untuk Mahasiswa/i Baru Sesi 2006/2007 FPI pada 4 Julai 2006 Pengerusi Sidang Dialog Saudara Baru sempena Minggu Dakwah JPDK 2007 Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelaras Sekretariat Sukarelawan Pendakwah Muda Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan -MACMA Forum : Rasulullah SAW Contoh Ikutan Terbaik 2004 16 Jan. 31. 29. 2005 16 Jan. 36. Tanggungjawab Bersama anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Program Bicara Buku Sempena Minggu Penyelidikan dan Penerbitan FPI : Hadith Daif : Ciriciri dan Hukum anjuran Fakulti Pengajian Islam Forum Perdana : Patriotisme dalam Penghayatan Kemerdekaan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Cemburu Menurut Islam anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kursus Pra Penempatan Latihan Amali/Industri FPI Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM Forum : Dakwah di Malaysia Masa Kini : Cabaran Harapan anjuran Jabatan Agama Islam Johor (JAIJ). 23. 30. 21.46 Kasih anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Budi dan Bahasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Nadwah : Valentine Day anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Anak Pembawa Rahmat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Masyarakat Penyayang anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Forum Perdana : Remaja. 2005 1 Apr. 33. 24. 32. Beberapa kali. 34. 37. 2005 16 Jun 2005 16 Jun 2005 24 Jun 2005 11 Ogos 2005 2 Sept. Kelas Bimbingan Saudara Baru anjuran Kelab PERKIM UKM. Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Ahli Panel Ahli Panel Pengerusi Sesi Forum Penyelaras Penyelaras Ahli Panel Pembimbing Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Pengerusi Sesi & Pemudahcara Penyelaras Ahli Panel . 2005 2 Sept. 28. 25. 22.

2004 . Salangor. Penceramah 2. 2003 9 Dis. Slot Fikrah Wahyu Radio I anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 2003 4. 2004 10. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Ceramah / syarahan Ceramah/Syarahan Nuzul Quran : Al-Quran dijunjung Sunnah Nabi diagung anjuran JAKSA Kolej Ibrahim Yaakub. Slot A-Nur TV RTM : Sihir dan Kepercayaan Masyarakat anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Kerjasama RTM. Penceramah 29 Okt. Penceramah 21 Feb. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Slot Ihya’ Ramadhan anjuran Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Penceramah 6 Feb. Penceramah 22 Apr. Bengkel Penggerak Masyarakat JAKIM : Kemahiran Pengucapan Awam (Public Speaking) anjuran Bahagian Dakwah JAKIM. Penceramah 20 Mac 2003 6. 2003 9. 2. 2002 3. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. UKM. FPI. 8. 2001 2008 Bil. Program Motivasi Peperiksaan anjuran Jawatankuasa Kepimpinan Mahasiswa Jabtan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan (JAKMA). Penglibatan 1. Penceramah 21 Mei 2003 7.47 anjuran AJK Surau Bukit Beruntung. Penceramah 5 Mac 2003 5. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan Tarikh 5 Dis. Penceramah Penceramah 3 Nov.

Slot Tip HAWA RTM 1 : Panduan menamakan anak- 11. Slot Laman Nurani anjuran PMFPI. Penceramah Penceramah 14 Okt. UKM. Bandar Baru Bangi. Penceramah 8 Julai 2004 14. 2005 3 Feb. 2004 18.48 kerjasama RTM. Program Tazkirah Mingguan anjuran Badan Kebajikan Kakitangan Sokongan FPI (BAKKAS). Penceramah 1 Sept. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. 17. Program Tazkirah untuk Pelajar Ko=Kurikulum HD 1021 Pengurusan Masjid II. Penceramah 15 Julai 2004 15. Slot Kuliah Subuh Surau alDaris. Seksyen 3 Tambahan. 2005 23. 19. Tazkiran Ramadhan Radio IKIM. 2005 . Penceramah Penceramah Penceramah 3 Feb. 12. Slot Tip HAWA RTM 1 : Keserasian nama anak-anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Penceramah 1 Sept. Siaran Langsung Radio MIDAS (Program Komunikasi FSSK. UKM. Slot Tip HAWA RTM 1 : Mengubat Hati Tidak Tenteram anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. 2005 19 Ogos 2005 21. Penceramah 2 Sept. Slot Dinamik Radio I RTM (Siaran Langsung) anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM. Program Motivasi kepada Pelajar Sekolah Menengah Permas Jaya II anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Johor (PERMAJ). 2004 15 Okt. 2004 16. UKM) : Batasan Pergaulan antara Lelaki dan Wanita. 2005 22. Penceramah 1 Sept. Panel Penceramah Penceramah 2004 4 Julai 2004 13. 20.

Bandar Baru Bangi. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Penceramah 5 Mac 2006 29. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 23 Mac 2006 28 Mac 2006 31. 28 Feb. 30. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Peristiwaperistiwa penting dalam Bulan Ramadhan. Sempena Aidiladha di Radio 1 RTM : Qurban anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS).49 anak anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM 1. Kelas Bimbingan Saudara Baru : Apa Ertinya Saya Menganut Islam anjuran Kelab PERKIM. UKM. Penceramah dan Pemudahcara 25 Apr. 2006 27. Penceramah Kuliah Subuh Penceramah Program Khas Penceramah dan Pemudahcara 2 Okt. Program Ramadhan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) : Laranganlarangan dan galakan-galakan dalam menyambut Aidilfitri. 2005 3 Jan. 2006 . 2006 28. Kepada Pelajar Kursus KoKurikulum Pengurusan Masjid HD1011. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). Rakaman Radio Program Pelajar Jabatan Komunikasi FSSK. Seksyen Tiga Tambahan. Penceramah 6 Okt. Kepada Guru-guru Takmir/AlQuran Negeri Selangor : Komunikasi Berkesan anjuran Institut Dakwah Islamiah Selangor (ILDAS). 2006 32. 2005 16 Okt. 26. 25. UKM : Budaya Transeksual di IPT. Surau Abdul Rahman bin Auf. 24. Penceramah dan Pemudahcara 23 Mei 2006 33. 2006 34. Penceramah 6 Okt.

Penceramah 27 Feb. Penceramah Program Ramadhan anjuran Kelab Mahasiswa Jabatan Pengajian al-Quran dan alSunnah. 2006 38. 2007 40. Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Nuzul al-Quran anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qadha Puasa anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Kelebihan 8 Okt. Penceramah Penceramah dan Pemudahcara 16 Okt. Program Motivasi Penghuni Fasa 3 dan 4 anjuran Pusat Serenti Dengkil : Penjenamaan Kendiri. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Motivasi Berkesan Kepada Penghuni. Pahang. 2007 . FPI. Program Motivasi anjuran Kelab Mahasiswa Persatuan Anak Pahang UKM (PKAP) di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Tembeling Jerantut. Penceramah Penceramah 29 Mac 2007 31 Mei 2007 42. Program Kursus Metodologi Dakwah kepada Muslim. 2007 39. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 37. Penceramah 27 Jan. Program Tazkirah Ramadhan di Masjid UKM. 41. Program Anjuran Kakitangan Pusat Perlindungan Wanita (Baitul Ehsan) Majlis Agama Islam Selangor bertajuk Penyelesaian Masalah. 2006 6 Dis. NonMuslim dan Saudara Baru anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Interaksi Dakwah dengan Muslim. Penceramah 31 Mei 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. UKM : Mahasiswa Pembimbing Masyarakat. Kepada 800 peserta AJK Masjid seluruh Negeri Johor : Peranan sebagai Pendakwah anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAIJ). 2006 36.50 35. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. NonMuslim dan Saudara Baru.

2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Selangor. Program Ihya’ Ramadhan Anjuran Surau Abd. Seri Serdang. Program Anjuran Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) : Kepentingan Pengucapan Awam dalam Tugas Harian. 2008 Penceramah 27 Nov. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. Program Sambutan Maulidur Rasul Anjuran Sek.51 Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Qiyam al-Lail & Iktikaf anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Lailatul Qadar anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Rukhsah anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bingkisan Ramadhan di Radio 1 RTM Bertajuk Hukum Hakam Ibadah Puasa – Wanita anjuran Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM dengan kerjasama RTM Bengkel Peningkatan Profesional Tenaga Pengajar Kelas PERKIM Anjuran PERKIM Pusat bertajuk Peranan Badan Dakwah Bukan Kerajaan (NGO) dalam Bimbingan Saudara Baru. Rahman bin Auf. Penglibatan Lain Tarikh 1995-2005 2001 Bil. 2007 Penceramah Program Khas 27 Sept. 2007 Penceramah 25 Nov. Bandar Baru Bangi. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kaitangan UKM. 2. Penceramah Program Khas 27 Sept. Men. 2008 3. Selangor. Penglibatan 1. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Sepak Takraw . Taman Bangi Tiga. 2007 Penceramah Penceramah 29 Mac 2008 19 Sept.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Dato’ Dr. 2005 27 Feb. Johol Negeri Sembilan. Peserta Majlis Dialog dan Ramah Mesra Penulis Skrip dan Artis Media Elektronik dan Penyiaran (MEP) JAKIM dengan Y.B. FPI. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM Peserta (wakil Fakulti/Universiti) Sambutan Maal Hijrah 1422 Peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Peserta (wakil Fakulti) Program Rekreasi bersama Yang Berbahagia Dato’ Naib Canselor di Hutan Simpan/ Rekreasi UKM. UKM. Pahang. UKM di Kampung Orang Asli Ruai. UKM di Kampung Orang Asli Koi. 22. 17. 16. Pertak. 19. Pengerusi Majlis Perasmian Kursus Pra Penempatan Latihan Amali Industri (LAI) FPI. 10. 14. Raub. FPI. 12. 1995-2002 1998-2001 2000 2001 2001/1422 2001/1422 5-10 Okt. Kuala Kubu Bharu. 7. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 15. Mewakili Fakulti Pengajian Islam dalam pasukan Bola Sepak dan Sepak Takraw. 2005 2005/1426 1 Mac 2005 21. 5. 11. Ketua Pengarah sambutan Maulidur Rasul peringkat Taman Perumahan Taman Bangi Tiga. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 20. 6.UKM. 3. 18. 8. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Kelantan. Pahang. Peserta (wakil Fakulti) pPerarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat UKM. Pengadil Pertandingan Pidato anjuran JAKMA. 2002 2002 2002/1423 2002 2003 22-29 Mac 2004 15 Apr. Inas. Selangor. 13. 14 Jun 2005 2006 10 Jan. Penyelia Sukarela Projek Dakwah Orang Asli di Kg. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. Abdullah Muhamad Zin) Peserta Seminar Percambahan Islam Hadhari peringkat IPT di UKM. Bandar Baru Bangi.52 sempena Sukan Kaitangan UKM. Guru al-Quran Kelas Bimbingan al-Quran (percuma) kepada Kanak-kanak Sekolah. FPI. 23. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 2006 . Jerantut. 2004 2004/1425 19 Jan. 4. AJK Majlis Korban sempena Hari Raya Aidiladha Taman Bangi 3. UKM di Kampung Orang Aasli Pos Pasid. UKM di Kampung Dingkir. Penyelia Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Gua Musang. UKM di Kampung Orang Asli Pos Terisu Cameron Highland. 9. Seksyen Tiga Tambahan. FPI. Pahang. Peserta (wakil Fakulti) Perarakan dan Perhimpunan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat UKM.

Peserta dalam sambutan Lawatan Muhibbah Institut Latihan Dakwah Selangor (ILDAS) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. 39. Pengurus Pasukan Bola Sepan Gugusan Sastera sempena Sukan Kakitangan UKM. 2007 19-24 Feb. Pahang. 27. Hakim Pertandingan Nasyid Anjuran Jawatankuasa Singgahan Ilmu Unit bahasa Arab. Hakim Pertandingan Debat Sempena Program Minggu Dakwah Anjuran JAKMA. Pahang. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 35. Ahli Koperasi Cahaya Malaysia Berhad. Pengarah Program Forum Perdana Taman Bangi 3. Peserta aktiviti Merentas Hutan Pendidikan Alam UKM anjuran Fakulti Pengajian Islam dan Pusat Ko-Kurikulum UKM. FPI. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. FPI. UKM Felda Gugusan Chini. 2007 26-29 Disember 2007 26-29 Disember 2007 3-9 Feb. 2007 20-26 Ogos 2007 31 Ogos – 3 Sept. 29. AJK dan Pemudahcara (fasilitator) Program Khemah Solat Remaja Taman Bangi 3. UKM. UKM Felda Keratong 3. 42. Muadzam Shah. Pahang. UKM. UKM di Kampung Orang Asli Gumum. Mewakili Gugusan Sastera dalam Pasukan Bola Sepak sempena Sukan Kakitangan UKM. 25 Mac 2006 11 Mei 2006 26-28 Mei 2006 2006 19-24 Ogos 2006 6 Sept. 30. 2008 28 Julai 2008 15-19 Ogos 2008 13-20 Dis. Program Jaringan Penyelidikan di Victoria University of Wellington. Peserta dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Kor Agama Tentera Darat (KAGAT) ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. JPDK. 36. FPI. 37. 28. 31. Muadzam Shah. 2007 14 Feb. 38. FPI. 2006 2007 2007 24 Jan. Muadzam Shah. Bandar Baru Bangi. 40. Tasik Chini. Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. Pengarah dalam Sambutan Lawatan Muhibbah Masyarakat Orang Asli Muslim Daerah Rompin Pahang ke Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 2008 . UKM di Kampung Orang Asli Mikang. UKM di Kampung Orang Asli Tenggalong. FPI.53 Bandar Baru Bangi. UKM. 41. Pahang. Pegawai Pengiring/Pensyarah Program Dailog antarabangsa UKM-UBD Brunei Darussalam di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Program Jaringan Penyelidikan di UBD (Universiti Brunei Darussalam) Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI. 32. 33. Bandar Baru Bangi. Pahang. 34. UKM Penyelia/Pensyarah dalam Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. 26. 25. New Zealand 24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful