Anda di halaman 1dari 68

PENYELIAAN PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN

smk paya keladi, kepala batas


OBJEKTIF
 Menjelaskan konsep, pengertian dan jenis-jenis
penyeliaan
 Menghuraikan rasional, peranan dan tugas melaksanakan
penyeliaan secara objektif, bermakna dan berkesan
 Menyenaraikan unsur dan aspek penyeliaan
 Menyenaraikan langkah-langkah proses penyeliaan dan
teknik menjana maklum balas

12/08/21 2
KANDUNGAN
 Definisi/Konsep Penyeliaan
 Objektif Penyeliaan
 Tujuan Penyeliaan
 Penyelia sebagai Pemimpin
 Unsur-Unsur Penyeliaan
 Tugas Penyelia
 Jenis-Jenis Penyeliaan
 Jenis-Jenis Kecekapan Guru
 Penyeliaan Klinikal
12/08/21
 Etika penyeliaan 3
PENYELIAAN

 Merupakan amalan birokratik (di abad


ke sembilan belas)
 Merupakan pendekatan demokratik
yang berfokus kepada penambahbaikan
(di abad ini)

Definisi (Milenium) bagi Penyeliaan:


--- aktiviti berasaskan sekolah, amalan, proses yang
mambabitkan guru dalam dialog pengajaran yang bermakna
12/08/21 semata-mata untuk membaiki P & P. 4
A Poem on Supervision
With keenly peering eyes and snooping nose,
From room to room the Snoopervisor goes,
He notes each slip, each fault with lofty frown,
And on his rating card he writes it down;
His duty done, when he has brought to light,
The things the teachers do that are not right …
The Supervisor enters quietly,
“What do you need? How can I help today?
John, let me show you. Mary, try this way.”
He aims to help, encourage and suggest,
That teachers, pupils all may do their best.
12/08/21 5
Glatthorn (1984) mendefinisi penyeliaan
pembelajaran sebagai:

“a process designed to improve


instruction by conferring with the
teacher on lesson planning, observing
the lesson, analyzing the observation
data, and giving the teacher feedback
about the observation”.

12/08/21 6
Good et al. (1973) mendefinisi
penyeliaan pembelajaran sebagai:

“all efforts of designated school officials directed


toward providing leadership to teachers in the
improvement of instructions; involves the
simulation of professional growth and
development of teachers, the selection and revision
of educational objectives, materials of instruction,
and methods of teaching and the evaluation of
instruction”.

12/08/21 7
Perbezaan antara Penyeliaan dan Penilaian
Penilaian Penyeliaan
Objektif Menilai prestasi guru • Meningkatkan prestasi guru
Aktiviti  tentukan prestasi guru • Mengenalpasti keperluan guru
 Memberitahu kelemahan guru • Fokus kepada bahagian yang
 Gunakan nilai-nilai subjektif perlukan bantuan
(baik, buruk atau sederhana) • Melibatkan guru dalam
perancangan penambahbaikan
• Gunakan tema-tema objektif
Kesan  menjatuhkan semangat • Motivasi meningkat
 Kekecewaan • Inspirasi guru meningkat
 Syak dengan keputusan • Berterusan
 Kepercayaan terhadap • Kepercayaan terhadap
penyelia berkurangan penyelia berkembang
12/08/21 8
APA ITU PENYELIAAN?

Dalam konteks sekolah, penyeliaan bermaksud:

menyelia proses pengajaran dan


pembelajaran dalam bilik darjah iaitu
dengan memfokus kepada penyeliaan
kurikulum operasi.

12/08/21 9
Merunding
Menilai

Memerhati

Membaiki

Mengendali
KONSEP
PENYELIAAN
Menyelenggara
Membimbing

Menegur
Memuji

12/08/21 10
Objektif Penyeliaan

 Meningkatkan mutu pengajaran


 Mampastikan kurikulum rasmi dilaksanakan
 Melihat apa berlaku dalam bilik darjah
 Memberi motivasi kepada guru
 Memberi maklumbalas kepada guru
 Menilai prestasi / kemahiran mengajar

12/08/21 11
RASIONAL PENYELIAAN
PENGAJARAN-PEMBELAJARAN

Pekeliling Bil:3/1987 KP(BS)8591/Jld.1 1977, tarikh


11 November 1987

Mengarahkan Guru Besar/Pengetua


melaksanakan penyeliaan pengajaran-
pembelajaran secara rapi dan sistematik
untuk memastikan kejayaan
pelaksanaan kurikulum sekolah.
12/08/21 12
TUJUAN PENYELIAAN

Good et al. (1973) menyatakan:


“… tujuan penyeliaan adalah untuk
membina usaha-usaha berterusan dalam
menyediakan program pendidikan yang
berkualiti tinggi kepada pelajar”.

12/08/21 13
Hayman (1987) menyatakan bahawa:
“tujuan penyeliaan adalah berkaitan dengan
pembangunan insan yang terlibat iaitu pembangunan
diri guru serta kemahirannya dan pembangunan diri
pelajar dalam pembelajarannya”.

12/08/21 14
Penghubung

Penilai Jurulatih

Penyelia
PERANAN PENYELIA
Pembuat
Keputusan SEBAGAI PEMIMPIN

Penasihat
teknikal

Pendengar
Profesional yang
berwibawa

12/08/21 15
PENYELIA SEBAGAI PEMIMPIN

Gray (1986) menyatakan:


“… seseorang penyelia harus mempunyai
kualiti seorang pemimpin dan seorang
pemimpin juga harus mempunyai kualiti
seorang penyelia yang berkesan dan cekap”.

12/08/21 16
Pemulihan Pencegahan

UNSUR-UNSUR
DALAM
PENYELIAAN

Pengembangan Pentadbiran

12/08/21 17
Merancang

Merencana
aktiviti susulan Memerhati

TUGAS
PENYELIA
Berunding

Merekod

Menganalisis Mencatat

12/08/21 18
Tingkap Johary dalam Konteks Penyeliaan
(perspektif guru)

Guru Tahu Guru Tidak Tahu

1 2
Penyelia Terbuka/Dikongsi Buta (Blind )
Tahu

Penyelia 3 4
Tidak Tersembunyi/Rahsia Tidak Diketahui
Tahu

12/08/21 19
JENIS-JENIS PENYELIAAN

• Umum/Pentadbiran
• Klinikal
• Berbeza
• Rakan sejawat
• Informal
• Pandu kendiri
• Inkuiri
12/08/21 20
JENIS-JENIS PENYELIAAN …

• Penyeliaan Pentadbiran
--- mengutamakan hal-hal
pentadbiran kurikulum pengajaran
dan operasi: Penggunaan
peruntukan kewangan dan ruang

12/08/21 21
PENYELIAAN KLINIKAL

Cogan (1973) menyatakan:

“… penyeliaan klinikal amat


berguna untuk memperbaiki
prestasi guru dalam bilik
darjah”.

12/08/21 22
Unsur Penyeliaan Klinikal

• melibatkan lawatan ke bilik darjah


• melibatkan aspek khusus
• pendekatan yang sistematik
• berkomunikasi sebagai rakan profesional
• guru mengenalpasti masalah
• penyelia membantu menganalisis masalah

12/08/21 23
Unsur Penyeliaan Klinikal …

• penyelia memberi syor


• fokus kepada aspek:
--- pembangunan
--- kecekapan teknikal
--- klinikal
--- peribadi

12/08/21 24
PENYELIAAN BERBEZA

• Konsep guru sebagai insan berbeza


termasuk teknik pengajaran dan
pembelajaran.
• Tahap perkembangan kognitif,
teknikal dan kemahiran
profesional membezakan prestasi
dalam pengajaran
12/08/21 25
PENYELIAAN RAKAN SEJAWAT

• Konsep kerjasama antara rakan


sejawat.
• Menyokong antara satu sama
lain. Bukan penilaian.

12/08/21 26
PENYELIAAN INFORMAL

Tidak berstruktur, kerap,


ringkas.

12/08/21 27
PENYELIAAN INKUIRI

Perlu mengenalpasti masalah dan


menyelesaikan masalah berasaskan
penyelidikan tindakan.

12/08/21 28
PENYELIAAN PANDU KENDIRI

• Guru menyelia diri sendiri.


• Bina rancangan untuk
membangunkan ketrampilan diri.

12/08/21 29
FOKUS UTAMA
PENYELIAAN

Jenis Kecekapan Guru

Teknikal
Kritikal

Klinikal Peribadi

12/08/21 30
Kecekapan Teknikal

1. Penguasaan kaedah

2. Kemahiran-kemahiran
khusus

3. Pemilihan dan pengolahan


kandungan kurikulum

4. Pengawalan kelas

12/08/21 31
Kecekapan Klinikal

1. Menangani
masalah praktikal

2. Membuat keputusan
secara reflektif

12/08/21 32
Kecekapan Peribadi

1. Kesedaran kendiri

2. Kemahiran interpretif

3. Dinamika kumpulan

4. Gaya peribadi profesional

12/08/21 33
Kecekapan Kritikal

1. Membuat keputusan
dalam suasana kritikal

2. Membuat pendirian etika

3. Mengutamakan kualiti

4. Menentang kawalan
/penindasan sosial

12/08/21 34
SIAPA PILIH OBJEKTIF PENYELIAAN?

• Penyelia ?
• Guru ? atau
• Penyelia dan Guru bersama-sama ?

Jawapan:Bergantung kepada jenis


penyeliaan

12/08/21 35
JENIS RANCANGAN PENYELIAAN

• Rancangan penyeliaan yang


ditentukan oleh penyelia
• Rancangan penyeliaan yang
ditentukan oleh guru
• Rancangan penyeliaan yang
ditentukan secara bersama

12/08/21 36
Penyeliaan harus membawa:

 perubahan positif
 pembangunan diri
 peningkatan mutu pengajaran
 peningkatan pembelajaran

12/08/21 37
Penyeliaan membawa jawapan
kepada soalan-soalan:
 Apa berlaku dalam bilik darjah ?
 Apa yang dibuat oleh guru dan pelajar ?
 Apa sebenarnya hasil pembelajaran ?
 Apa sepatutnya berlaku dalam bilik darjah ?
 Apa makna proses P & P ?
 Apa patut dilakukan seterusnya ?

12/08/21 38
Penyeliaan Klinikal
 Di klinik, doktor meneliti/memberi perhatian
kepada pesakit untuk memberi rawatan yang
mujarab/sesuai.

 Di bilik darjah, penyelia meneliti/ memberi


perhatian kepada guru untuk
menambahbaikkan kemahiran mengajar guru
itu

12/08/21 39
DEFINISI PENYELIAAN KLINIKAL

“Amalan rasional yang direka bentuk untuk


membaiki perlakuan guru di dalam bilik darjah”
Morris Cogan (1961)

Clinical Supervision is an effective model for it


concentrates on the teacher’s behavior in the
classroom

12/08/21 40
 
Penyeliaan Tradisi Penyeliaan Klinikal
(PT) (PK)
 

Matlamat Menambahbaikkan Menambahbaikkan


pengajaran pengajaran
   
Pendekatan Melawat bilik darjah, Melawat bilik darjah,
memerhatikan perlakuan memerhatikan perlakuan
guru, menyemak suasana guru, menyemak
b/darjah suasana b/darjah
 

Pemula Penyelia Guru


 

Masa Cekap Makan masa


 

Struktur Tidak berstruktur Berstruktur tinggi


 

Perspektif Lebih global Terfokus


 

Tugas Memantau untuk melihat Membantu guru


sama ada guru menjalankan mengenalpasti masalah dan
12/08/21 tugas membaikinya 41
 
   
Penyeliaan Tradisi Penyeliaan Klinikal
(PT) (PK)
Komunikasi Mengarah, menilai, Menggalak, menjelajah,
memaksa,mendesak Berkolaborasi
 

Kesan Guru bergantung kepada Guru lebih bebas


Penyelia

Peranan Nazir Rakan/Pembimbing


 
Penyelia  

12/08/21 42
Langkah-Langkah dalam
Penyeliaan Klinikal

 1. Persidangan Pra Pemerhatian


 2. Pemerhatian
 3. Analisis Pasca Pemerhatian
 4. Persidangan Pasca Pemerhatian
 5. Analisis Pasca Persidangan

12/08/21 43
1. Persidangan Pra Pemerhatian

 Perbualan bersemuka antara guru dan


penyelia
 Dilakukan sebelum pemerhatian
 Untuk menentukan perkara-perkara seperti:
• Bidang yang difokus (guru mengenalpastinya)
• Perancangan untuk membaiki bidang
berkenaan(guru dan penyelia berbincang)
• Pemilihan tarikh dan masa untuk lawatan

12/08/21 44
Bidang-Bidang yang guru ingin dapat
maklumbalas daripada penyelia:

 Interaksi verbal antara guru dgn pelajar


 Penggunaan soalan verbal
 Cara guru membina kumpulan
 Persembahan guru
 Perlakuan guru yang bukan verbal
 Teknik pengurusan bilik darjah
 Penggunaan ABM
 Cara guru membantu individu
 Kejelasan arahan guru
 dan lain-lain lagi
12/08/21 45
2. Pemerhatian
 Pungut data tentang perlakuan guru yang
dipersetujui dalam tahap 1
 Fokuskan kepada bukti-bukti perlakuan tersebut
 Sediakan kertas & pensel untuk membuat catatan
yang berguna
 Gunakan ‘verbatim note taking’ supaya segala aksi
guru dan pelajar tercatat
 Rakamkan sesi pengajaran jika perlu

12/08/21 46
3. Analisis Pasca Pemerhatian

 Buat analisis terhadap:

 perancangan pra pemerhatian yang dilaksanakan


 aspek-aspek perancangan yang tidak dilaksanakan
 reaksi pelajar yang diperhatikan
 perubahan dalam kemahiran guru dalam bidang yang
difokuskan itu

12/08/21 47
3. Analisis Pasca Pemerhatian…

 Kenalpasti kelebihan/kelemahan guru


 Apakah perlakuan guru yang harus diikuti?
 Apakah isu yang perlu dipertimbangkan?
 Pastikan pandangan/pemerhatian anda itu
“justified” dengan memberi alasan yang
kukuh
 Buat keputusan tentang bagaimana guru itu
boleh membaiki kemahiran berkenaan

12/08/21 48
4. Persidangan Pasca Pemerhatian
 Juga dikenali sebagai “Persidangan Maklumbalas”
atau “Persidangan Penyeliaan”
 Langkah yang agak mustahak dalam penyeliaan
klinikal
 Galakkan guru memberi reaksinya
 Cuba dapatkan persetujuan guru terhadap cadangan
anda
 Berilah maklumbalas yang berguna walaupun
negatif:
 kelebihan/kelemahan pengajaran
 apa-apa yang kurang jelas semasa pengajaran(tetapi
12/08/21 pastikan guru tidak tersinggung) 49
5. Analisis Pasca Persidangan
 Tahap terakhir dalam proses penyeliaan klinikal
 Juga dikenali sebagai “post mortem”
 Buat refleksi terhadap perlakuan profesional kendiri
serta proses penyeliaan keseluruhan
 Tahap ini harus berfokus kepada bagaimana anda
dan guru itu menjalankan peranan masing-masing
 Fokuskan kepada soalan-soalan seperti:
 Sejauhmana persidangan tadi berjaya?
 Sejauhmana anda menangani sesi itu?
 Adakah guru itu menunjukkan reaksi, penilaian,
taksiran terhadap pelajaran itu dengan baik?
12/08/21 50
Kelebihan Penyeliaan Klinikal
Berbanding Penyeliaan Tradisi

 Penyelia dan guru bekerjasama ke arah


objektif umum

 Penyelia mempengaruhi perlakuan guru


dalam bilik darjah

 Penyelia dan guru membina sikap yang


positif terhadap proses penyeliaan
12/08/21 51
RUMUSAN LANGKAH-LANGKAH
PENYELIAAN

 Menetapkan kontrak penyeliaan - dasar umum


mengenai penyeliaan
 Persediaan guru & sokongan pengurus
 Perbincangan pra pemerhatian dengan guru
 Pemerhatian dalam bilik darjah
 Perbincangan
 Kaunseling selepas pemerhatian
 Tindakan susulan
12/08/21 52
EVERTON & HOLLEY (1981)
PERLAKUAN P&P - SKALA
 PERSEDIAAN GURU
 OBJEKTIF PENGAJARAN
 PENERAPAN NILAI
 TEKNIK PENGAJARAN
 SIKAP & PERLAKUAN INTERAKSI
 PENGGUNAAN BAHAN
 PENILAIAN
 PENCAPAIAN OBJEKTIF

12/08/21 53
TIGA PENDEKATAN

 MEMBERITAHU & MEMUJUK (TELL &


PERSUADE)
 MEMBERITAHU & MENDENGAR (TELL &
LISTEN)
 PENYELESAIAN MASALAH (PROBLEM
SOLVING) SERTA MENCARI ALTERNATIF

12/08/21 54
Prinsip-prinsip menjana
maklum balas…sambungan
 Memastikan ketetapan maklumat-mudah
didokumentasi
 Tidak overload
 Merupakan permintaan
 Dapatkan maklumbalas

12/08/21 55
Prinsip-prinsip menjana
maklum balas
 Kesediaan Penerima
 Masa yang sesuai/secepat yang mungkin
 Jelas
 Titikberatkan yang positif
 Bersifat deskriptif bukan bersifat menilai diri
guru
 Secara spesifik bukan umum
 Mengambil kira motif
 Boleh diubah

12/08/21 56
HASIL PENYELIAAN

 MESYUARAT JK KURIKULUM
 PERKEMBANGAN STAF
 PRESTASI GURU

12/08/21 57
PROSES/PROSEDUR PENYELIAAN

  PRA PENYELIAAN
  
 KONFERENS PRA PEMERHATIAN
  
 PEMERHATIAN
  
 ANALISIS
  
 KONFERENS POS PEMERHATIAN

12/08/21 58
Hello SUPERVISOR,

Do You have the RIGHT:


 
Attitudes ?
 
o    Commitment
 
o    Acceptance

o    Trust

12/08/21 o    Giving 59


    Experiences ?
 

o    Student

o    Teacher

o    Supervisor

12/08/21 60
Skills ?
 
 o    Observing

o    Conducting Conference

o    Facilitating Seminars

o    Counseling

o    Communicating

12/08/21 o    Evaluating 61


   Attributes?
 Prihatin (Caring)
 Saksama (Conscientious)
 Tegas/Empati (Empathetic)
 Minda Terbuka (Open-Minded)
 Bijaksana (Tactful)
 Boleh Sesuaikan Diri (Adaptable)
 Boleh Berjenaka(Good Sense of Humor)
 Harga Diri yang Tinggi (High Self Esteem)
 Sikap Menyelesaikan Masalah yang Positif
12/08/21 (Positive Pr. Solving Attitude) 62
PRINSIP ETIKA PENYELIAAN

 Kebaikan maksima
 Tidak menganiayai
 Hormat menghormati
 Keadilan
 Menerima seseorang sebagai unik
 Kerahsiaan
 Pembangunan diri
12/08/21 63
Soalan-Soalan Bengkel
• “Jika boleh, saya tidak mahu dicerap/diselia ”. Bincang
komen di atas yang disampaikan oleh seorang guru sains.
• Bincangkan cara-cara untuk menggunakan keputusan
penyeliaan sebaik mungkin.
• Bincangkan satu sistem penilaian pembelajaran sains
yang lebih bermakna menurut pendapat anda.
• Bincangkan SATU ISU SEMASA dalam pendidikan
sains/matematik yang perlu diberi perhatian.

12/08/21 64
Ciri-Ciri Pengajaran Berkesan

• Objektif jelas dan realistik


• Guru mahir dalam teknik
mengajar
• Fleksibiliti dalam strategi
penyampaian
• Minat dan ceria
• Suasana riang, terkawal,
12/08/21
demokratik 65
Ciri-Ciri Pengajaran Berkesan …

• Penyampaian jelas
• Isi pelajaran teratur
• Peneguhan positif berterusan
• Penyertaan aktif murid
• Maklum balas yang objektif, konkrit
• Rumusan komprehensif
• Teknik soalan yang merangsang minda
12/08/21 66
Glickman (1998) claims that
Supervision, in its
“beautiful form ” can be :

 Collaborative rather than Hierarchical


 Dialogic versus Didactic
 Descriptive rather than Judge-mental
 Supportive rather than Punitive

12/08/21 67
THANK YOU
12/08/21 68

Anda mungkin juga menyukai