KURSUS INDUKSI UMUM

INSAN

DASAR PENDIDIKAN NEGARA
Oleh :

RAFFAEE HJ. MUSLEH
PENSYARAH Institut Pendidikan Guru, Kampus Gaya, KK

3
DEFINISI DASAR

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DASAR ?
MENGIKUT KAMUS DEWAN, DASAR IALAH; ´ ASAS, TERAS, PANDUAN, ATURANµ Dasar mempunyai tujuan ( Matlamat, Fungsi dan Tugas) demi kepentingan negara, agensi, unit atau pihak tertentu. Tanpa dasar ( dan tujuannya) keadaan akan menjadi kelamkelam-kabut dan tiada satupun akan tercapai seperti yang diinginkan

4 MENGAPA DASAR KERAJAAN DIGUBAL Meningkatkan kecekapan Meningkatkan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan Mengatasi masalah Meletakakan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik di praktikan .

DASAR ± DASAR KERAJAAN KE ARAH PEMANTAPAN PENGURUSAN NEGARA .

kira-kira.Fardu ain. anyaman * Seni mempertahankan diri Penglipur Lara Pencerita yang mahir Cerita disampaikan secara lisan * Kisah raja * Kisah pahlawan * Kisah binatang Unsur dongeng diserapkan dalam cerita Pendidikan Istana Dipelajari golongan istana .bakul. Lulusan berpeluang melanjut pelajaran ke universiti Al-Azhar Sistem Pendidikan Sebelum British Pendidikan Tidak Formal Ilmu / kemahiran dipelajari secara tidak langsung * Kemahiran menghasilkan alat pertanian * Kemahiran memperbaiki alat pertanian * Kraf tangan . rukun Islam & Rukun Iman Tempat . pertanian.Pendidikan Agama (kurun 15-17) Kira-mengira.guru agama Madrasah Sekolah agama teratur/lebih bersistem Pelajaran . ukiran.masjid/surau/rumah guru Pengendali .vokasional (perdagangan. menulis Jawi pelajaran agama . kraf tangan) Madrasah Al-Masyhur Pulau Pinang.

kelapa & getah 1850 . pengantar Tulisan Jawi kemudian Rumi 1903 Serba kekurangan -buku teks. Kurikulum daripada England Untuk kanak-kanak pembesar/ pemerintah dapat bantuan & galakan kjn Inggeris Sistem Sekolah Semasa British Sekolah Cina Tidak mendapat galakan kjn Inggeris 1816 Sek. peluang menjawat jawatan terhad 1855 -T.Anglo Tamil School .P Sekolah Inggeris Dipelopori mubaligh Kristian 1816 Penang Free School 1826 Melaka Free School.Belanga.berbagai-bagai Buku teks & guru dari negara asal 1920 sekolah Cina didaftarkan Umumnya serba kekurangan Sekolah Tamil Berkait rapat dgn perkembangan perusahaan kopi.Melaka Buku teks & guru daripada India Tidak mendapat galakan kjn Inggeris Umumnya serba kekurangan . Cina Pertama di Melaka Bahasa pengantar . guru bangunan.b. tebu.Sekolah Melayu Percuma Pendidikan sekolah rendah Bahasa Melayu . Bayan Lepas P.

2. SEKOLAH-SEKOLAH TERPISAH DI ANTARA SATU DENGAN LAIN MENURUT KEDUDUKAN GEOGRAFI DAN TABURAN PENDUDUKNYA. 4.CIRICIRI-CIRI AM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA 1. KURIKULUM ADALAH BERBEZA DAN TIDAK SEHALA. TIDAK ADA DASAR MENGENAI BAHASA PENGANTAR YANG TUNGGAL. SETIAP JENIS SEKOLAH KHUSUS UNTUK SESUATU KAUM. . 3.

1990 * Dasar Pendidikan Kebangsaan * Kesesuaian kemahiran guna tenaga * Dasar Kebudayaan kebangsaan * Perpaduan .Kesan Sistem Pendidikan Zaman Inggeris : Sistem pendidikan berkembang tanpa mengambil kira: * Keseimbangan pembangunan * Pembentukan identiti kebangsaan langkah-langkah Ke Arah Perpaduan Negara * Rukun Negara * Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970 .

 1974 ² JK Kabinet ditubuhkan untuk mengkaji Dasar Pendidikan. kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 10 LATARBELAKANG : Digubal bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah Inggeris Lahir atas satu Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam ordinan Pelajaran 1957. . Disemak semula pada 1960 yang menghasilkan Penyata Rahman Talib 1960.

1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. sosial..OBJEKTIF DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DINYATAKAN DALAM PENDAHULUAN AKTA PELAJARAN 1961: ³BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diistiharkan dalam Ordinan pelajaran. ekonomi dan politiknya.´ ..

Menyatupadukan kanan-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja Melahirkan masyarakat yang bersatupadu. berdisiplin dan terlatih .12 OBJEKTIF  Dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. sosial. ekonomi dan politik.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. berketerampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

berketerampilan KURIKULUM DAN SUKATAN PELAJARAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN PENDIDIKAN BERSEPADU NILAINILAI MURNI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bertangungjawab Berakhlak Mulia Berbakti dan Menyumbang Kepada Negara dan Masyarakat Saksiah yang seimbang dan Sepadu JASMANI EMOSI BAHASA .FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENGOPERASIAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGRA HASIL INSAN YANG BAIK Percaya dan Patuh Kepada Tuhan ROHANI INTELEK ILMU DAN KEMAHIRAN Berilmu. Berpengetahuan.

rohani.Individu Berakhlak mulia Seimbang ~ Intelek. emosi & jasmani Sedia berkhidmat Warganegara terdidik Sosial Memahami warisan ekologi & budaya Bermasyarakat secara bersusila Ekonomi Pekerja produktif Pengeluar & pengguna rasional Politik Cintakan negara Menyedari dan menggunakan hak-hak berpolitik secara bijaksana dan beretika Memahami ciri-ciri & prinsip demokrasi Menghormati & mematuhi undang-undang Menyokong usaha membangun negara Matlamat Dasar Pendidikan Negara .

moral & disiplin .Strategi Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Melalui : Penyata Razak 1956 Laporan Rahman Talib 1960 Menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan ~ bahasa pengantar utama di sekolah Bahasa Melayu & Inggeris wajib diajar di sekolah Kurikulum sama & berorientasikan Malaysia Sistem peperiksaan yang sama Menyediakan pendidikan seimbang & bersepadu Mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun Mendemokrasikan pendidikan ~ peluang belajar ~ agihan peruntukan ~ pembangunan pendidikan bandar & luar bandar Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berteraskan 3 m (1983) Menyediakan pendidikan menengah mengikut KBSM (1989) Memperluaskan pendidikan Vokasional & Teknik (1978) Menyusun & pelbagaikan program Pengajian di Inst. Pengajian Tinggi Mempertingkatkan pendidikan kerohanian.

penyata Razak (1956) dan laporan Rahman Talib (1960) telah menggariskan asas utama seperti berikut: Sistem persekolahan yang sama bagi semua.MATLAMAT PERPADUAN NEGARA Untuk mencapai matlamat tersebut. . Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama di semua peringkat persekolahan. Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan.

 Pendidikan berterusan pada peringkat selepas sekolah. Seseorang perlu meningkatkan kemahiran dari semasa ke semasa. Perkembangan teknologi adalah pesat. Secara .Pendidikan Suatu Usaha Berterusan berterusan dalam diri seseorang sejak kecil hingga ke akhir hayat.

K O N S E P P E N D I D I K A N B E R T E R U S A N Peringkat Awal Pendidikan asas di ‡ Rumah ‡ Tadika Peringkat Sekolah Pendidikan di ‡ Sekolah rendah ‡ Sekolah menengah ‡ Pertuturan ‡ Bimbingan agama ‡ Asuhan budi pekerti P ‡ Penjagaan kesihatan ‡ Perhubungan fizikal pengetahuan dan kemahiran E ‡ Perolehan pelbagai ilmu N ‡ Penghayatan agama & nilai murni E ‡ Perkembangan bakat & potensi K ‡ Pembentukan jati diri Peringkat Selepas Sekolah Pendidikan di ‡ IPT ‡ Tempat kerja ‡ Dalam komuniti ‡ Secara pembelajaran kendiri ‡ Berbentuk ICT ‡ Secara On-line ‡ Bantuan media masa A ‡Peningkatan perolehan pelbagai N ilmu pengetahuan dan kemahiran ‡ Penghayatan agama & nilai murni A ‡ Penyesuaian hidup N ‡ Perkembangan bakat & potensi PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT .

4 aspek perlu diambil kira.Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu  Tidak semua keupayaan dapat dilihat dengan jelas kerana ianya terpendam dalam diri individu. EMOSI INTELEK POTENSI INDIVIDU ROHANI JASMANI . Dalam perkembangan potensi.

Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu Potensi dikembangkan secara bersepadu .

Insan yang Seimbang dan Harmonis   memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan fikiran dan jiwa yang tenteram tubuh badan yang sihat dan cergas .

Berilmu.Insan yang Beriman. Mulia. Berketerampilan dan Sejahtera Agama Islam Pendidikan Moral Nilai Sejarah Sains Matematik Keterampilan Aplikasi ICT Kemahiran Hidup Reka Cipta . Berilmu. Mulia. Berakhlak Beriman.

Sumber Tenaga Manusia untuk Keperluan dan Kemajuan Negara Tenaga kerja Fleksibel Memperoleh pengetahuan yang Produktif Inovatif yang: terkini InovatifInovatifInvoatif InovatifInovatifInovatif .

Projek Sekolah Bestari Ciri-ciri murid Sekolah Bestari secara analitik menguasai kemahiran berfikir dan kreatif belajar secara kendiri menggunakan ICT untuk pembelajaran tabah bermoral .

Memberikan peluang-peluang pendidikan peluangkepada semua warganegara Malaysia    Semua warganegara Malaysia mendapat peluang yang sama rata tanpa mengira latar belakang Pendidikan formal Kurikulum khas untuk kanak-kanak yang kurang berupaya Yuran yang minimum Bantuan kewangan Sekolah berasrama Kurikulum alternatif bagi murid berpencapaian rendah .

Pendidikan Berkualiti ‡ Prasarana berkualiti ‡ Aplikasi teknologi yang canggih ‡ Warga pendidikan yang proaktif ‡ Kurikulum yang kemaskini ‡ Dasar pendidikan terbuka ‡ Peluang untuk penyelidikan dan pembangunan .

PERKEMBANGAN TERKINI .APLIKASI TEKNOLOGI CANGGIH WARGA PRASARANA BERKUALITI PENDIDIKAN YANG PROAKTIF SISTEM PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA DASAR PENDIDIKAN TERBUKA PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMASKINI & SESUAI DGN.

Jasmani. Emosi) = Harmonis Rakyat Bersatupadu = Sejahtera diri Sejahtera negara Pemikiran. Rohani.Mengapa Sekolah Bestari Wawasan 2020 * Negara maju tanpa mengorbankan nilai murni (agama & moral) ~ Sains & Teknologi perlu dibangunkan Globalisasi & Ledakan Maklumat * Negara harus berdaya saing * Individu berdaya saing * Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan Era Maklumat Falsafah Pendidikan Negara * Membangunkan Insan Seimbang (Intelek. Fungsi & Identiti Baru Sekolah .

Objektif Sekolah Bestari Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya fikir & celik teknologi Mewujudkan peluang meningkatkan kekuatan & kebolehan Membangunkan insan seimbang & harmonis iMencapai matlamat FPN i Membangunkan tenaga kerja untuk zaman maklumat Mendemokrasikan pendidikan Meningkatkan penglibatan stakeholders .

RUMUSAN Objektif Dasar Pendidikan Kebangsaan Melahirkan tenaga rakyat (individu) yang sesuai dengan keperluan pembangunan negara Melahirkan rakyat (masyarakat) yang bersatupadu. terlatih & berkemahiran . berdisiplin.

. Bagaimanakah perpaduan rakyat ini dapat dicapai melalui dasar Pendidikan negara.SOALAN Dasar Pendidikan Negara digubal bagi membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.

PERKHIDMATAN DAN SEBAGAINYA. . DASAR MENGGALAKKAN LEBIH RAMAI RAKYAT AKTIF DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN DAN TIDAK BERGANTUNG SEMATA-MATA KEPADA KERAJAAN. P E N U T U P SELARAS DENGAN HASRAT NEGARA SEBAGAI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN ADALAH PENTING RAKYAT MEMPUNYAI PENDIDIKAN SECUCUK DENGAN KEPERLUAN SWASTA DALAM BIDANG PENGELUARAN.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN HARUS MENAMPUNG KEPERLUAN NEGARA PADA MASA KINI DAN AKAN DATANG. PELANCONGAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful