P. 1
Dasar Pendidikan Negara

Dasar Pendidikan Negara

|Views: 306|Likes:
Dipublikasikan oleh Sevelonn Flisca

More info:

Published by: Sevelonn Flisca on Jan 03, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

KURSUS INDUKSI UMUM

INSAN

DASAR PENDIDIKAN NEGARA
Oleh :

RAFFAEE HJ. MUSLEH
PENSYARAH Institut Pendidikan Guru, Kampus Gaya, KK

3
DEFINISI DASAR

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DASAR ?
MENGIKUT KAMUS DEWAN, DASAR IALAH; ´ ASAS, TERAS, PANDUAN, ATURANµ Dasar mempunyai tujuan ( Matlamat, Fungsi dan Tugas) demi kepentingan negara, agensi, unit atau pihak tertentu. Tanpa dasar ( dan tujuannya) keadaan akan menjadi kelamkelam-kabut dan tiada satupun akan tercapai seperti yang diinginkan

4 MENGAPA DASAR KERAJAAN DIGUBAL Meningkatkan kecekapan Meningkatkan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan Mengatasi masalah Meletakakan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik di praktikan .

DASAR ± DASAR KERAJAAN KE ARAH PEMANTAPAN PENGURUSAN NEGARA .

anyaman * Seni mempertahankan diri Penglipur Lara Pencerita yang mahir Cerita disampaikan secara lisan * Kisah raja * Kisah pahlawan * Kisah binatang Unsur dongeng diserapkan dalam cerita Pendidikan Istana Dipelajari golongan istana .vokasional (perdagangan. menulis Jawi pelajaran agama .guru agama Madrasah Sekolah agama teratur/lebih bersistem Pelajaran . Lulusan berpeluang melanjut pelajaran ke universiti Al-Azhar Sistem Pendidikan Sebelum British Pendidikan Tidak Formal Ilmu / kemahiran dipelajari secara tidak langsung * Kemahiran menghasilkan alat pertanian * Kemahiran memperbaiki alat pertanian * Kraf tangan . rukun Islam & Rukun Iman Tempat . kraf tangan) Madrasah Al-Masyhur Pulau Pinang. kira-kira.Fardu ain.Pendidikan Agama (kurun 15-17) Kira-mengira. ukiran.masjid/surau/rumah guru Pengendali . pertanian.bakul.

Belanga. Bayan Lepas P.b.Sekolah Melayu Percuma Pendidikan sekolah rendah Bahasa Melayu . pengantar Tulisan Jawi kemudian Rumi 1903 Serba kekurangan -buku teks. Cina Pertama di Melaka Bahasa pengantar . guru bangunan. tebu.P Sekolah Inggeris Dipelopori mubaligh Kristian 1816 Penang Free School 1826 Melaka Free School.Melaka Buku teks & guru daripada India Tidak mendapat galakan kjn Inggeris Umumnya serba kekurangan . Kurikulum daripada England Untuk kanak-kanak pembesar/ pemerintah dapat bantuan & galakan kjn Inggeris Sistem Sekolah Semasa British Sekolah Cina Tidak mendapat galakan kjn Inggeris 1816 Sek. kelapa & getah 1850 . peluang menjawat jawatan terhad 1855 -T.berbagai-bagai Buku teks & guru dari negara asal 1920 sekolah Cina didaftarkan Umumnya serba kekurangan Sekolah Tamil Berkait rapat dgn perkembangan perusahaan kopi.Anglo Tamil School .

KURIKULUM ADALAH BERBEZA DAN TIDAK SEHALA. 4. SEKOLAH-SEKOLAH TERPISAH DI ANTARA SATU DENGAN LAIN MENURUT KEDUDUKAN GEOGRAFI DAN TABURAN PENDUDUKNYA. TIDAK ADA DASAR MENGENAI BAHASA PENGANTAR YANG TUNGGAL. 3.CIRICIRI-CIRI AM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA 1. 2. . SETIAP JENIS SEKOLAH KHUSUS UNTUK SESUATU KAUM.

Kesan Sistem Pendidikan Zaman Inggeris : Sistem pendidikan berkembang tanpa mengambil kira: * Keseimbangan pembangunan * Pembentukan identiti kebangsaan langkah-langkah Ke Arah Perpaduan Negara * Rukun Negara * Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970 .1990 * Dasar Pendidikan Kebangsaan * Kesesuaian kemahiran guna tenaga * Dasar Kebudayaan kebangsaan * Perpaduan .

Disemak semula pada 1960 yang menghasilkan Penyata Rahman Talib 1960. 1974 ² JK Kabinet ditubuhkan untuk mengkaji Dasar Pendidikan. kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. .DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN 10 LATARBELAKANG : Digubal bagi menggantikan sistem pendidikan penjajah Inggeris Lahir atas satu Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam ordinan Pelajaran 1957.

. sosial.´ . 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. ekonomi dan politiknya..OBJEKTIF DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DINYATAKAN DALAM PENDAHULUAN AKTA PELAJARAN 1961: ³BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diistiharkan dalam Ordinan pelajaran.

12 OBJEKTIF  Dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. sosial. Menyatupadukan kanan-kanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja Melahirkan masyarakat yang bersatupadu. berdisiplin dan terlatih . ekonomi dan politik.

berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. berketerampilan. . rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Berpengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENGOPERASIAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGRA HASIL INSAN YANG BAIK Percaya dan Patuh Kepada Tuhan ROHANI INTELEK ILMU DAN KEMAHIRAN Berilmu. berketerampilan KURIKULUM DAN SUKATAN PELAJARAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN PENDIDIKAN BERSEPADU NILAINILAI MURNI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Bertangungjawab Berakhlak Mulia Berbakti dan Menyumbang Kepada Negara dan Masyarakat Saksiah yang seimbang dan Sepadu JASMANI EMOSI BAHASA .

Individu Berakhlak mulia Seimbang ~ Intelek. emosi & jasmani Sedia berkhidmat Warganegara terdidik Sosial Memahami warisan ekologi & budaya Bermasyarakat secara bersusila Ekonomi Pekerja produktif Pengeluar & pengguna rasional Politik Cintakan negara Menyedari dan menggunakan hak-hak berpolitik secara bijaksana dan beretika Memahami ciri-ciri & prinsip demokrasi Menghormati & mematuhi undang-undang Menyokong usaha membangun negara Matlamat Dasar Pendidikan Negara . rohani.

Pengajian Tinggi Mempertingkatkan pendidikan kerohanian.Strategi Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Melalui : Penyata Razak 1956 Laporan Rahman Talib 1960 Menjadikan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan ~ bahasa pengantar utama di sekolah Bahasa Melayu & Inggeris wajib diajar di sekolah Kurikulum sama & berorientasikan Malaysia Sistem peperiksaan yang sama Menyediakan pendidikan seimbang & bersepadu Mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun Mendemokrasikan pendidikan ~ peluang belajar ~ agihan peruntukan ~ pembangunan pendidikan bandar & luar bandar Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yang berteraskan 3 m (1983) Menyediakan pendidikan menengah mengikut KBSM (1989) Memperluaskan pendidikan Vokasional & Teknik (1978) Menyusun & pelbagaikan program Pengajian di Inst. moral & disiplin .

penyata Razak (1956) dan laporan Rahman Talib (1960) telah menggariskan asas utama seperti berikut: Sistem persekolahan yang sama bagi semua. Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama di semua peringkat persekolahan. Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan.MATLAMAT PERPADUAN NEGARA Untuk mencapai matlamat tersebut. .

 Secara .Pendidikan Suatu Usaha Berterusan berterusan dalam diri seseorang sejak kecil hingga ke akhir hayat. Perkembangan teknologi adalah pesat. Seseorang perlu meningkatkan kemahiran dari semasa ke semasa. Pendidikan berterusan pada peringkat selepas sekolah.

K O N S E P P E N D I D I K A N B E R T E R U S A N Peringkat Awal Pendidikan asas di ‡ Rumah ‡ Tadika Peringkat Sekolah Pendidikan di ‡ Sekolah rendah ‡ Sekolah menengah ‡ Pertuturan ‡ Bimbingan agama ‡ Asuhan budi pekerti P ‡ Penjagaan kesihatan ‡ Perhubungan fizikal pengetahuan dan kemahiran E ‡ Perolehan pelbagai ilmu N ‡ Penghayatan agama & nilai murni E ‡ Perkembangan bakat & potensi K ‡ Pembentukan jati diri Peringkat Selepas Sekolah Pendidikan di ‡ IPT ‡ Tempat kerja ‡ Dalam komuniti ‡ Secara pembelajaran kendiri ‡ Berbentuk ICT ‡ Secara On-line ‡ Bantuan media masa A ‡Peningkatan perolehan pelbagai N ilmu pengetahuan dan kemahiran ‡ Penghayatan agama & nilai murni A ‡ Penyesuaian hidup N ‡ Perkembangan bakat & potensi PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT .

4 aspek perlu diambil kira. EMOSI INTELEK POTENSI INDIVIDU ROHANI JASMANI .Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu  Tidak semua keupayaan dapat dilihat dengan jelas kerana ianya terpendam dalam diri individu. Dalam perkembangan potensi.

Perkembangan Potensi Secara Menyeluruh dan Bersepadu Potensi dikembangkan secara bersepadu .

Insan yang Seimbang dan Harmonis   memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan fikiran dan jiwa yang tenteram tubuh badan yang sihat dan cergas .

Mulia.Insan yang Beriman. Mulia. Berilmu. Berilmu. Berakhlak Beriman. Berketerampilan dan Sejahtera Agama Islam Pendidikan Moral Nilai Sejarah Sains Matematik Keterampilan Aplikasi ICT Kemahiran Hidup Reka Cipta .

Sumber Tenaga Manusia untuk Keperluan dan Kemajuan Negara Tenaga kerja Fleksibel Memperoleh pengetahuan yang Produktif Inovatif yang: terkini InovatifInovatifInvoatif InovatifInovatifInovatif .

Projek Sekolah Bestari Ciri-ciri murid Sekolah Bestari secara analitik menguasai kemahiran berfikir dan kreatif belajar secara kendiri menggunakan ICT untuk pembelajaran tabah bermoral .

Memberikan peluang-peluang pendidikan peluangkepada semua warganegara Malaysia    Semua warganegara Malaysia mendapat peluang yang sama rata tanpa mengira latar belakang Pendidikan formal Kurikulum khas untuk kanak-kanak yang kurang berupaya Yuran yang minimum Bantuan kewangan Sekolah berasrama Kurikulum alternatif bagi murid berpencapaian rendah .

Pendidikan Berkualiti ‡ Prasarana berkualiti ‡ Aplikasi teknologi yang canggih ‡ Warga pendidikan yang proaktif ‡ Kurikulum yang kemaskini ‡ Dasar pendidikan terbuka ‡ Peluang untuk penyelidikan dan pembangunan .

APLIKASI TEKNOLOGI CANGGIH WARGA PRASARANA BERKUALITI PENDIDIKAN YANG PROAKTIF SISTEM PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA DASAR PENDIDIKAN TERBUKA PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMASKINI & SESUAI DGN. PERKEMBANGAN TERKINI .

Fungsi & Identiti Baru Sekolah . Jasmani. Rohani.Mengapa Sekolah Bestari Wawasan 2020 * Negara maju tanpa mengorbankan nilai murni (agama & moral) ~ Sains & Teknologi perlu dibangunkan Globalisasi & Ledakan Maklumat * Negara harus berdaya saing * Individu berdaya saing * Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan Era Maklumat Falsafah Pendidikan Negara * Membangunkan Insan Seimbang (Intelek. Emosi) = Harmonis Rakyat Bersatupadu = Sejahtera diri Sejahtera negara Pemikiran.

Objektif Sekolah Bestari Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya fikir & celik teknologi Mewujudkan peluang meningkatkan kekuatan & kebolehan Membangunkan insan seimbang & harmonis iMencapai matlamat FPN i Membangunkan tenaga kerja untuk zaman maklumat Mendemokrasikan pendidikan Meningkatkan penglibatan stakeholders .

berdisiplin.RUMUSAN Objektif Dasar Pendidikan Kebangsaan Melahirkan tenaga rakyat (individu) yang sesuai dengan keperluan pembangunan negara Melahirkan rakyat (masyarakat) yang bersatupadu. terlatih & berkemahiran .

.SOALAN Dasar Pendidikan Negara digubal bagi membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Bagaimanakah perpaduan rakyat ini dapat dicapai melalui dasar Pendidikan negara.

PELANCONGAN. DASAR MENGGALAKKAN LEBIH RAMAI RAKYAT AKTIF DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN DAN TIDAK BERGANTUNG SEMATA-MATA KEPADA KERAJAAN.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN HARUS MENAMPUNG KEPERLUAN NEGARA PADA MASA KINI DAN AKAN DATANG. PERKHIDMATAN DAN SEBAGAINYA. P E N U T U P SELARAS DENGAN HASRAT NEGARA SEBAGAI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN ADALAH PENTING RAKYAT MEMPUNYAI PENDIDIKAN SECUCUK DENGAN KEPERLUAN SWASTA DALAM BIDANG PENGELUARAN. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->