PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2011 SK SERI IMAN, KEMAMAN

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOC) BIDANG: KO-KURIKULUM – PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK Kekuatan ( S ) Guru penasihat Persatuan Sains dan Matematik mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang Persatuan Matematik Sekolah Rendah Guru dan pelajar aktif menjalankan aktiviti Persatuan . Terdapat kemudahan prasarana dan sokongan pentadbiran yang membolehkan aktiviti dijalankan dalam suasana yang kondusif. Kualiti pelajar yang baik dalam subjek sains dan matematik memudahkan sebarang aktiviti yang dijalankan. Peluang ( O ) PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari segi moral dan kewangan. Wakil rakyat kawasan, komited dan memberi sokongan ke arah kemajuan persatuan dan Persatuan. Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak-anak dalam semua penyertaan dan pertandingan. PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN 1 Cabaran / Ancaman ( C ) Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam Kokurikulum. Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah. Wujud perkara negatif yang lebih menarik minat pelajar Kelemahan ( W ) Sebilangan guru kurang kemahiran melatih pelajar dalam membentuk sikap positif supaya pelajar suka kepada aktiviti Persatuan sains dan Matematik Sekolah Rendah. Ramai pelajar tidak berminat menyertai aktiviti Kokurikulum. Sikap negatif pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. Kehadiran kurang memuaskan dari semasa ke semasa.

ISU STRATEGIK 1. MATLAMAT STRATEGIK 1. SASARAN 2015 60 % Pelajar berminat untuk penyertaan persatuan Sains dan matematik sekolah rendah. Mempelbagaikan aktiviti yang dapat menarik minat pelajar OBJEKTIF 1. TOV 2010 20% Pelajar berminat dan terlibat untuk menyertai persatuan Sains dan matematik sekolah rendah. Meningkatkan kemahiran guru penasihat Persatuan 2 . Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Sains dan Matematik 2. Penyertaan Pelajar dalam Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah belum mencapai tahap yang memuaskan. Meningkat kan penyertaan pelajar dalam persatuan Sains dan matematik sekolah rendah KPI Bilangan pelajar yang menyertai persatuan Sains dan matematik sekolah rendah meningkat. INISIATIF / STRATEGI 1.

PELAN TAKTIKAL BIDANG : SAINS DAN MATEMATIK –SAINS DAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH Penyertaan Pelajar dalam Persatuan Sains dan Matematik sekolah Rendah belum mencapai tahap yang memuaskan. STRATEGIK 1 MATLAMAT STRATEGIK Mempelbagaikan aktiviti yang dapat menarik minat pelajar OBJEKTIF Meningkatkan penyertaan pelajar dalam persatuan Sains dan matematik sekolah rendah KPI Bilangan pelajar yang menyertai persatuan Sains dan Matematik sekolah rendah meningkat. STRATEGI Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Matematik Meningkatkan kemahiran guru penasihat persatuan 3 .

000.PELAN TAKTIKAL ISU STRATEGIK 1 : Penyertaan Pelajar dalam Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah belum mencapai tahap yang memuaskan Strategi 1: Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Sains dan Matematik Bil Program / Projek PIPP Tangung Jawab .GPK Kokurikulum .00 (Sekolah) Pelajar berminat menyertai Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah Pelajar menghargai keamanan dan keindahan negara Bilangan ahli yang menyertai persatuan meningkat Nisbah kemudahan asas dan peralatan dan dan kemudahan dan pelajar seimbang. Kempen penyertaan Teras 4 ahli RM 20.guru penasihat . Lawatan ke Planetarium / Pusat Sains Negara.GPK Kokurikulum . Kempen menyertai Persatuan kepada pelajar 2.Penyelaras . 4 . Teras 4 Mei RM 1.Penyelaras .00 (Sekolah/ PIBG/ peserta) Aktiviti lawatan sambil belajar.guru penasihat Tempoh / Hari Jan Kos / Sumber Output KPI Pelan Kontigensi 1.

00 PIBG/Majlis guru Pelan Kontigensi Perbincangan di kalangan warga SKSin Program / Projek PIPP Output KPI Program percambahan idea dikalangan guru penasihat Persatuan dan semua guru-guru.GPK Kokurikulum .guru penasihat -semua guru SKSin Tempoh / Hari Sepanjang tahun (dalam pertemuan rasmi dan tak rasmi) Kos / Sumber RM550.PELAN TAKTIKAL ISU STRATEGIK 1 : Penyertaan Pelajar dalam Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah belum mencapai tahap yang memuaskan Strategi 2 : Meningkatkan kemahiran guru penasihat Persatuan Bil .Penyelaras . 1. Teras 2 Peningkatan kemahiran guru Persatuan Bilangan aktiviti menarik dapat ditambah 5 . Tanggung Jawab .

Guru-guru Penasihat TEMPOH 1 hari STATUS / PELAN KONTIGENSI 2.GPK Kokurikulum . kos dan sumber.Penyelaras .PELAN OPERASI Pelan Operasi 1 Nama Projek 2 Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : : : : : Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Sain dan Matematik Kempen Penyertaan Ahli Bilangan pelajar yang berminat sangat kecil i. Penyebaran poster dan senarai aktiviti Persatuan Pendaftaran ahli baru Guru Penasihat & AJK 1 hari 3. Guru Penasihat & AJK 1 hari 6 .Penasihat . TANGGUNGJAWAB . . PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Bagi Penetapan tarikh-tarikh penting Taklimat kepada guru-guru .Bincang aktiviti. Menambah bilangan ahli Persatuan Januari – Feb 2010 Semua pelajar SK Seri Iman Bil. 1.

kos dan sumber.Bincang aktiviti. Penetapan tarikh penting Taklimat kepada guru-guru . Pelajar mendapat pengetahuan ii. PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum TANGGUNGJAWAB GPK Kokurikulum TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI 1 hari 1. Pelajar lebih berkeyakinan untuk menjalankan aktiviti positif dalam kehidupan harian Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : : Mei 2011 Semua Pelajar Yang Berminat Bil.PELAN OPERASI Pelan Operasi 1 Nama Projek 2 Rasional Objektif : : : : Meningkatkan minat di kalangan pelajar terhadap Persatuan Sains dan Matematik Lawatan ke Balai Cerap / Pusat Sains Negara Pelajar Lebih Memahami Kepentingan Ilmu Sains dan Matematik dalam Kehidupan i. Penyelaras Guru-guru Penasihat 7 .Penasihat .

5.Perancangan aktiviti Jadual Aktiviti lawatan Pelaksanaan aktiviti lawatan Guru Penasihat 1 hari 4. 2. Pemantauan & Laporan .Sekurang-kurang dua lawatan dalam setahun. Setiap tahun 8 .Surat makluman kepada ibu bapa. Mesyuarat . . Guru Penasihat & AJK Guru Penasihat Penyelaras GPK Kokurikulum Penyelaras Guru Penasihat 3 hari Januari .Bil. TANGGUNGJAWAB GPK Kokurikulum Penyelaras TEMPOH STATUS / PELAN KONTIGENSI 1 hari 3.Pelantikan AJK . PROSES KERJA Surat-menyurat Tarikh aktiviti kepada guru penasihat.Julai 6.

Guru Penasihat TEMPOH 7 hari STATUS / PELAN KONTIGENSI Percambahan idea Sumber maklumat dari pusat sumber sekolah PROSES KERJA Mesyuarat Jawatankuasa • Tetapkan tarikh 9 . Menambah bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam aktiviti Persatuan Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Bil.GPK Kokurikulum . : : Sepanjang tahun Guru-guru Penasihat Persatuan Sains dan Matematik Sekolah Rendah TANGGUNGJAWAB . ii. 1. Menambah bilangan aktiviti Persatuan .PELAN OPERASI Pelan Operasi 2 Nama Projek 1 Rasional Objektif : : : : Meningkatkan kemahiran guru penasihat Persatuan Percambahan minda Melaksanakan Tugas Ke arah Lebih Berkesan. i.

10 .