Anda di halaman 1dari 1

Bab 1: Pengangkutan

1.1Kepentingan Mempunyai Sistem Pengangkutan

Gambar amoeba

1. Organisma hidup perlu menyerap dan membebaskan:-


a) makanan
b) bahan perkumuhan
c) gas-gas
2. Organisma kecil boleh menjalankan proses penyerapan dan pembebasan dengan
mudah tetapi bukan organisma yang besar seperti manusia.
2. Ini adalah disebabkan;
a) jumlah luas permukaan/isipadu organisma besar adalah kecil.
b) proses resapan berlaku secara perlahan.

Jumlah luas permukaan/Isipadu

1. Proses resapan boleh berlaku di dalam organisma kecil dengan mudah jika:
a) JLP/I adalah besar.
b) jarak diantara sumber nutrient dengan sel adalah kecil.
c) wujudnya cerun kepekatan yang tinggi.