Anda di halaman 1dari 12

Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan

Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran


Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Zabidah bt Hamzah No. Kad Pengenalan 650720-03-5370 bertugas di


Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran
Matematik mengaku telah menerima peralatan pada 5hb Jan 2010 adalah seperti
berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku NFU5C061213425


b. Projektor LCD

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada ……………………………..

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Sains, Matematik, dan Bahasa
Inggeris.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Tew Khak Sin No. Kad Pengenalan 690818-03-5308 bertugas di Sekolah
Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran B.Inggeris
mengaku telah menerima peralatan pada 5hb Jan 2010 adalah seperti berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku NFU5C061212836


b. Projektor LCD

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada ………………………………

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Sains, Matematik, dan Bahasa
Inggeris.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Rozita bt Ab Kadir No. Kad Pengenalan 660204-03-5138 bertugas di


Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran B
Inggeris mengaku telah menerima peralatan pada 5hb Jan 2010 adalah seperti
berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku NA14741506022435


b. Projektor LCD

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada ………………………………

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Sains, Matematik, dan Bahasa
Inggeris.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Sapura bt Mohamad No. Kad Pengenalan 710612-03-5172 bertugas di


Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran
Matematik mengaku telah menerima peralatan pada 5hb Jan 2010 adalah seperti
berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku NA1474150622535


b. Projektor LCD

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada


……………………………….

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Sains, Matematik, dan Bahasa
Inggeris.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Shamsuddin b Ab Rahman No. Kad Pengenalan 550103-03-5449


bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata
pelajaran Matematik mengaku telah menerima peralatan pada 2hb May 2010
adalah seperti berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku NFUSC061214859


b. Projektor LCD

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada ………………………………

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Sains, Matematik, dan Bahasa
Inggeris.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh: ………………………


( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Choohaimi b Ab Wahab No. Kad Pengenalan 680905-03-5307 bertugas di


Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran Sains
mengaku telah menerima peralatan pada 5hb Jan 2010 adalah seperti berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku NFUSC061211965


b. Projektor LCD

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada


…………………………………

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Sains, Matematik, dan Bahasa
Inggeris.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)

Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan


Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Mek Azizol bt Junoh No. Kad Pengenalan 6800831-0-5194 bertugas di


Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran
Matematik mengaku telah menerima peralatan pada 5hb Jan 2010 adalah seperti
berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku NFUSC061211896


b. Projektor LCD

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada


……………………………….

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Sains, Matematik, dan Bahasa
Inggeris.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Mohd Rizan b Ismail No. Kad Pengenalan 730515-03-5363 bertugas di


Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran
Matematik mengaku telah menerima peralatan pada 5hb Jan 2010 adalah seperti
berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku NFUSC061213483


b. Projektor LCD

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada


……………………………….

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran Sains, Matematik, dan Bahasa
Inggeris.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Nazri b Hamzah No. Kad Pengenalan 710501-03-5823 bertugas di


Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran Sejarah
mengaku telah menerima peralatan pada 5hb Jan 2010 adalah seperti berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku


b. Projektor LCD PBQ5PD517009695J

Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada


………………………………..

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Wan Ayub b Wan Hamat No. Kad Pengenalan 610505-03-5953 bertugas di
Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran
Pengajian Am mengaku telah menerima peralatan pada 21hb Feb 2010 adalah
seperti berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku


b. Projektor LCD

Peralatan tersebut akan di tempatkan di lokasi : Bilik Media, PSS.


Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada
……………………………….

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Su Azmi b No. Kad Pengenalan 600710-03-5523 bertugas di Sekolah


Menengah Kebangsaan Seri Aman sebagai Kaunselor mengaku telah
menerima peralatan pada 21hb Feb 2010 adalah seperti berikut:-

Item No. Siri

a. Komputer Note Buku


b. Projektor LCD

Peralatan tersebut di tempatkan di lokasi :


Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada
…………………………………

1. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

2. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

3. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulankan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

4. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)
Aku Janji Penerimaan dan Penggunaan
Peralatan bagi Pengajaran dan Pembelajaran
Sains dan Metematik dalam Bahasa Inggeris

Saya Che Hazmi b Jusoh No. Kad Pengenalan 730322-03-5455 bertugas di


Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Aman mengajar mata pelajaran Ekonomi
mengaku telah menerima peralatan pada 21hb Feb 2010 adalah seperti berikut:-

Item No. Siri

c. Komputer Note Buku


d. Projektor LCD PBQSPD717006279J

Peralatan tersebut akan di tempatkan di lokasi : Bilik Tingkatan 6.


Saya akan memulangkan peralatan tersebut pada
……………………………….

5. Saya berjanji akan menjaga peralatan di atas dengan baik, menggunakannya


untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

6. Saya juga akan bertanggungjawab ke atas keselamatan peralatan tersebut


dan sekiranya berlaku kehilangan yang disebabkan kecuaian saya, tindakan
surcaj/tatatertib boleh dikenakan ke atas saya.

7. Saya tidak akan meninggalkan peralatan di rumah sekiranya saya keluar atau
meninggalkan rumah kerana urusan peribadi. Saya akan memulangkan
peralatan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/Guru Penyelaras Makmal
Komputer.

8. Sekiranya saya tidak lagi mengajar mata pelajaran di atas atau bertukar ke
sekolah lain maka peralatan tersebut akan dipulangkan kepada
Pengetua/Guru Besar.

Tandatangan : …………………………… Tarikh:


………………………
( )

Disahkan Benar : …………………………………. Tarikh :


………………………
(Pengetua/Guru Besar)