Anda di halaman 1dari 1

c 


  

   

c !"#"$ "


% &$ '("

 $&&$"!(")!"""&"$*"$"
(+ ""&)*&(&%

*Nama MOHD KHAHAR BIN BACHOK


|  m AZ
No. atBeanak A020117 mm 54 ahn
No KP (Ba 580211-01-5741 akhDkelakan Wana
No. KP (Lama 5370304 akhDkelakan Wana
*akhLah 11 Feba 1958
*empatLah Negaa: Malaysa
Nege : Joho
*Kewaganegaaan tats Waganegaa:
! Wagengaa (/
! BkanWagenegaa ( 
! Penddketap ( 
Waganegaa (cth: Malaysa
*Jantna Lelak ( /  / Peempan ( 

*Bangsa Melay *Etnk


*Agama Islam Kmplan Daah
tats Pekahwnan ! Bang ( 
! Bekahwn ( / 
! Dda ( 
! Janda ( 
! Bal ( 
* tats mnom
, !$-+-"$$%

tats Bmptea Bmptea ( /  BkanBmptea ( 


No mntkDhbng No eleonPeabat : 07-2332344
No eleonBmbt : 019-7079462 Rasm (  / dakRasm ( / 
Alamat Emal: m_khahayahoo.com.my
*Alamatetap Alamat: Negaa: Malaysa
NO. 24 JALAN LAYANG 13 Nege : Joho
AMAN PERLING Banda: Joho Bah
81200 JOHOR BAHRm JOHOR. Poskod: 81200

No. eleon : 07-2413824


*Alamat Alamat: Negaa: Malaysa
at- menyat NO. 24 JALAN LAYANG 13 Nege : Joho
AMAN PERLING Banda: Joho Bah
81200 JOHOR BAHRm JOHOR. Poskod: 81200

No. eleon : 07-2413824