Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN 1 –Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)

BIL. RINGKASAN PETUNJUK KUALITI MASA KOS


AKTIVITI/PROJEK PRESTASI/PIAWAI

1. MENYEDIAKAN i. Rancangan Tahunan Disertai oleh 300 jam Kewangan


RANCANGAN DAN semua AJK ( 20 % ) Bimbingan
AKTIVITI UNTUK Piawaian : Bimbingan dan dan
SATU TAHUN Kaunseling Kaunseling
Mengadakan mesyuarat 3
kali setahun.

Mengadakan diskusi setiap


kali program akan
dilaksanakan.

2. MENGURUS DAN i. Mengendalikan urusan Dilakukan oleh 300 jam Kewangan


MENTADBIR B & K seperti : Guru ( 20% ) Bimbingan
PERKHIDMATAN Bimbingan dan dan
BIMBINGAN DAN - surat-menyurat, Kaunseling Kaunseling
KAUNSELING laporan kes, buku log
harian, mesyuarat
jabatan dan luar
jabatan.
- sistem fail
- keceriaan bilik

ii. Melakukan tugas-tugas


yang diarahkan oleh
Ketua Jabatan yang
berkaitan dengan
Bimbingan dan
Kaunseling mengikut
Kesesuaian.

Piawaian :

- Fail sulit
- Folder
- Kabinet berkunci
- Kertas kerja aktiviti

3. PERKHIDMATAN AKADEMIK
PENGEMBANGAN
i. Kemudahan belajar Tahun 1 - 6 280 jam Kewangan
( 18% ) Bimbingan
- Motivasi dan
- Pengurusan masa Kaunseling
- Teknik mengambil dan Wang
nota Motivasi
- Teknik belajar
BIL. RINGKASAN PETUNJUK KUALITI MASA KOS
AKTIVITI/PROJEK PRESTASI/PIAWAI

ii. Teknik menjawab Tahun 4 Kewangan


Soalan Tahun 5 Bimbingan
- Matapelajaran BM, Tahun 6 dan
BI, Sains dan Kaunseling
Matematik

iii. Persediaan Tahun 6


Menghadapi UPSR

KERJAYA :

i. Taklimat On Line Terbuka


Sekolah Berasrama kepada semua
Penuh murid.

i. Bimbingan Kerjaya Dilakukan oleh


semua AJK
ii. Pameran Kerjaya B & K dan
AJK PSS
FIZIKAL DAN
SEKSUAL

-Perkembangan diri dan Tahun 6 dan


keremajaan. Murid yang
memerlukan.
PSIKOSOSIAL

- Orientasi murid baru. Pra-sekolah


dan Tahun Satu

- Program Sekolah Semua murid


Selamat

4. MENGENDALIKAN SESI i. Mendapatkan klien dari Sekurang- 150 jam


BIMBINGAN pada guru kelas, guru kurangnya 5 ( 10% )
matapelajaran, guru sesi seminggu
disiplin / GPK HEM /
GB..

- Klien dirujuk
- Klien sukarela
- Klien luar

Piawaian :
- Buku log / Ringkasan
Mengajar

- Laporan sesi
- Kabinet berkunci

BI RINGKASAN PETUNJUK KUALITI MASA KOS


L. AKTIVITI/PROJEK PRESTASI/PIAWAI

5 PERKHIDMATAN i. Soal-selidik untuk Semua 150 jam


PENCEGAHAN mengesan masalah Murid Tahap (10%)
murid 1

ii. Data Murid Bermasalah

• Masalah Keluarga
• Masalah
Pembelajaran
• Masalah
Tingkahlaku
• Masalah Emosi
• Masalah
ketagihan Rokok

iii.Taklimat/brosur/bulletin
/risalah/buku skrap –
berkaitan pencegahan
merokok, kesihatan diri
dan rangkaian bantuann
jika memerlukan.

iv. Ceramah

• Ceramah Agama
• Ceramah
Pendidikan
Pencegahan
Rokok dan Dadah
• Ceramah
Kesalahan Juvana
• Ceramah
Keselamatan Di
Jalan Raya

v. Lawatan-lawatan

• Penjara Bentong
• Pusat Serenti
• Balai Polis
Bentong
• Balai Bomba
Bentong

vi. Tayangan Gambar/


Pameran

• Anti Dadah
• Anti Merokok
vii. Kursus/Latihan

7. PERKHIDMATAN I. Pemulihan tingkahlaku : 150 jam


PEMULIHAN (10%)
 Perokok Murid yang
 Gengsterisme berisiko dan
 Vandalisme yang telah
 Kebersihan dikenalpasti
diri
 Kebersihan
sekolah

ii. Pemulihan Nilai/Sikap


Kumpulan
 Pergaulan
sasar yang
bebas
telah
 Ponteng dikenalpasti
sekolah/kelas
 Tidak buat
kerja rumah
 Tidak hormat
guru

iii. Pemulihan Akademik


Kumpulan
 Pemulihan sasar yang
3M telah
 Bimbingan dikenalpasti
matapelajaran
lemah
 Buta huruf
Kumpulan
iv. Fizikal sasar yang
telah
 Obesiti dikenalpasti
 Terlalu kurus
Kumpulan
v. Emosi sasar yang
telah
 Kemurungan dikenalpasti
 Tekanan
belajar
 Histeria
 Lain-lain kes
ikut keperluan

Piawaian :

-Borang penilaian
BI RINGKASAN PETUNJUK KUALITI MASA KOS
L AKTIVITI/PROJEK PRESTASI/PIAWAI

8. PERKHIDMATAN
INTERVENSI I. Akademik 84 jam KOS
( 5% ) LAWATAN:
 Lawatan ke
MRSM Tun Sewa Bas :
Ghafar Baba, RM 1000.00
Melaka (Kewangan
UBK)
 Pameran
akademik dan Makan:
kerjaya RM 400
(PIBG)
 Tayangan DVD
Cenderamata :
RM 50.00
 Kem Motivasi
(UBK)
2. Psikososial

 Kempen
kesihatan
 Kempen
Menabung

Piawaian :

Kerjasama dengan
Pengetua, Guru Besar,
ADK, Pegawai Agro
Bank, LUTH, Pejabat
Kesihatan dan lain-lain.

9. MENJALANKAN TUGAS  Menguruskan


SEBAGAI Kebajikan Murid
• SETIAUSAHA HEM Miskin,Anak
• PENYELARAS Yatim dan Orang
UNIT KEBAJIKAN Asli
HEM  BIASISWA
• AJK UNIT YAYASAN
DISIPLIN,RMT PAHANG
• PEN.SETIAUSAHA  KWAPM 1
JAWATANKUASA  KWAPM E-
KECEMERLANGA KASIH
N UPSR  Menguruskan
• AJK pengagihan susu
JAWATANKUASA percuma.
LINUS  Menguruskan
Derma/Sumbanga
n Murid
Kematian Ibu
bapa/Penjaga dan
mangsa ribut

 Membuat pamplet
hebahan LINUS
untuk
pemantauan pihak
PPD dan JPN.
 Menguruskan
Program Seiring
Sejalan bersama
Ibu bapa/penjaga
murid asli.
 Membawa murid
ke SJKC Karak
untuk program
motivasi Mpower
 Membawa muird
ke Dewan MPB
untuk perasmian
program MPower
 Membawa murid
yatim ke Dewan
MPB untuk
terima bantuan
peralatan sekolah
dan makanan
daripada JKM
dan Majlis
Pembangunan
Wanita
 Menguruskan
sumbangan duit
raya bagi murid
yatim.
 Membuat lawatan
ke rumah murid
kerana masalah
ponteng.
 Menguruskan
penerimaan
sumbangan 15
murid miskin
daripada Kelab
Peminat Burung
Kampung Perting.
10. MENGENDALIKAN  Persatuan
URUSAN KO-KURIKULUM Pembimbing
Rakan Sebaya
 Persatuan Sains
 Rumah Kuning
 Terlibat sebagai
AJK Pendaftaran
Karnival
Kesenian
1Malaysia
Peringkat Daerah
Bentong

Tandatangan PYD Tandatangan PPP

Tarikh : ………………………………. Tarikh : …………………………………….


BAHAGIAN 1 – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
( PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)-

BIL. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi


( Senaraikan aktiviti / projek ) ( Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos )

1. Menyediakan Rancangan Pelajaran Masa


Tahunan/Harian
i. Rancangan Pelajaran Tahunan
 Sains Tahun 5 dan 6 - Sekali setahun
 Kajian Tempatan Tahun 6 ii. Rancangan Pelajaran Harian
 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 5 - Sekali setiap matapelajaran setiap hari

Kualiti
Mengikut sukatan mata pelajaran yang
Ditetapkan.
2. Melaksanakan tugas mengajar Masa

 Sains Tahun 5 Jaguh - 5 waktu 28 waktu seminggu mengikut Rancangan


 Sains Tahun 6 Wira - 5 waktu Pelajaran Tahunan dan Harian
 Sains Tahun 6 Jaguh - 5 waktu
 K. Tempatan 6 Jaguh - 4 waktu Kualiti
 K.Tempatan 6 Wira - 4 waktu
Mengikut Rancangan Pelajaran Harian yang
 PJK Tahun 5 Wira - 2 waktu
telah ditetapkan
 PJK Tahun 5 Jaguh - 2 wakt
3. Menjalankan urusan sebagai Setiausaha Sukan Masa
Sekolah
 Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah Setiap hari mengikut keperluan
 Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan
dengan aktiviti MSS Zon,MSSD,MSSP,MSSM Kualiti
 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan
 Mengurus dan menjaga semua peralatan sukan Sepanjang tahun
 Menyimpan dan mengemaskini buku stok dll
4. Mengendalikan ujian bulanan dan peperiksaan Masa
bagi :
2 kali ujian ( P1 & P3 )
 Sains 2 kali peperiksaan ( ½ tahun & akhir tahun)
 Kajian Tempatan
 Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kualiti
Mengikut takwim yang ditetapkan dan mengikut
Sukatan Pelajaran Kebangsaan.
5. Mengendalikan urusan Ko-kurikulum Masa
 Sukan Tahunan Sekolah Sukan – 1 kali setahun
 Kelab Bola Sepak. Kelab dan Persatuan – mengikut jadual
 Persatuan Tae Kwando Kualiti
 Kelab Kompang Mengikut jadual MSSD & MSSM

Tandatangan PYD Tandatangan PPP

Tarikh : …………………………………… Tarikh : …………………………………….