+

BAB 1 PENGENALAN & LATAR BELAKANG HUBUNGAN MANUSIA

DATU RAZALI DATU HJ ERANZA

+

Objektif Bab 1 


Menyatakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan Membezakan Hubungan Manusia dengan Perhubungan Awam Membincangkan pergerakan Hubungan Manusia Menjelaskan Kepentingan Hubungan Manusia dalam Kerjaya Menghuraikan kajian Hubungan Manusia Membincangkan tema-tema Hubungan Manusia Memahami nasihat klasik Hubungan Manusia 

  

+

Pengenalan

+ Takrif Hubungan Manusia dalam Pengurusan Organisasi (1) Manusia dalam organisasi .

+ Takrif Hubungan Manusia dalam Pengurusan Organisasi (2) Manusia dalam organisasi .

+ Takrif Hubungan Manusia dalam Pengurusan Organisasi (3) Manusia dalam organisasi .

+ Takrif Hubungan Manusia dalam Pengurusan Organisasi (4) Manusia dalam organisasi .

+ Takrif Hubungan Manusia dalam Pengurusan Organisasi (5) Manusia dalam organisasi .

vendor.+ Takrif Hubungan Manusia dalam Pengurusan Organisasi (1)  Manusia dalam organisasi Hubungan Manusia * Perhubungan Awam Di luar organisasi kerja: pelanggan/klien. institusi kewangan. orang awam (external stakeholder) . agensi.

institusi kewangan.+ Takrif Hubungan Manusia dalam Pengurusan Organisasi (2)  Manusia dalam organisasi Hubungan Manusia * Perhubungan Awam Interaksi individu dengan lain dalam satu persekitaran sesebuah organisasi kerja Di luar organisasi kerja: pelanggan/klien. vendor. agensi. orang awam (external stakeholder) .

& hubungan Kepercayaan. sikap. konflik. kerjasama. & tingkahlaku .+ Takrif Hubungan Manusia dalam Pengurusan Organisasi (3)  Manusia dalam organisasi Hubungan Manusia * Perhubungan Awam Interaksi.

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan .

dengan upah yang cukup. Perasaan. ´Kebersihan. dan Memperbaiki Suasanaµ . makanan dan rumah yang sepadan.+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan  Robert Owen The Real Father of Personnel Administration Keuntungan dapat ditingkatkan jika pekerja dibayar dalam jangkamasa yang singkat.

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan 5 agenda   Kesan Revolusi Industri Pengurusan Saintifik Individualiti Penyelidikan Hawthorne Zaman Kemelesetan .

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (1) Kesan Revolusi Industri Sebelum? .

Kualiti .. tukang jahit. Tenaga dan fikiran.+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (1) Kesan Revolusi Industri Sebelum? Kerja dilakukan oleh individu yang mahir / bakat. Cth: Tukang kayu. tukang kasut.

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (1) Kesan Revolusi Industri Selepas? .

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (2)  Pengurusan Saitifik Frederick Taylor (awal abad ke-20) .

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (2) Isu? Komoditi! Upah? Kebajikan? Boleh ditukar-ganti .

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (3) Pengukuran dan Kemunculan Individualiti   Kemahiran / Keupayaan Kapakaran Kepimpinan Bakat Kecekapan & Produktiviti .

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (4)   Penyelidikan Hawthorne ² Elton Mayo (1920) Hawthorne Western Electric (Chicago) Ciri-ciri fizikal = prestasi kerja? Cahaya. dan disuntikkan semangat . angin & keletihan mempengaruh prestasi pekerja? Hawthorne Effect Semangat bekerja dalam kumpulan & motivasi ¶Alat pengeluaran· aset penting diambil peduli. dimotivasikan. dihargai.

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (5)   Dari Zaman Kemelesetan hingga Mutakhir Douglas McGregor·s Theory X dan Y Abrahan Maslow·s Hierarchical Needs Carl Rogers (1980an)    Pengkhususan sederhana Tanggungjawab individu Membuat keputusan dalam kumpulan Kawalan tidak formal Peluang bekerja (jangka panjang) Kenaikan pangkat Menitikberatkan pekerja .

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (5)  Berne (1960) ² transactional analysis Roger ² Perkembangan / Pembangunan Personaliti .

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (5)     William Ouchi (1980) ² Teori Z Pengkhususan sederhana Tanggungjawab individu Membuat keputusan dalam kumpulan Kawalan secara tak formal Peluang bekerja dalam jangka panjang Kenaikan pangkat secara perlahan Menitikberatkan pekerja .

+ Pergerakan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (5)   Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Kualiti Menyeluruh Kualiti Kehidupan Kerja Wujudnya tokoh-tokoh seperti Covey. Peters dsbg . Handy.

+ Amalan Asas Hubungan Manusia yang Baik     Akui kesilapan Beri penghargaan yang ikhlas Beri pengikhtirafan Tanyakan pendapat Sentiasa riang dan ramah Humility Senyum Berfikiran positif Berbudi pekerti mulia .

Kualiti-kualiti peribadi menyumbangkan 85% kepada kejayaan kerjaya  .+ Kepentingan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (1) Pengurus akan bekerja dengan tiga sumber utama yang terdapat dalam organisasi Ketidakmahiran hubungan sesama manusia merupakan sebab utama yang menyebabkan kegagalan seseorang itu dalam kerjayanya.

  .+ Kepentingan Hubungan Manusia dalam Pengurusan (2) Jaminan kerjaya selalunya bergantung kepada kemahiran hubungan sesama manusia. Penampungan hidup manusia semasa bergantung pada ekonomi perkhidmatan. Organisasi tertegak oleh manusia. dan amat kurang pergantungan hidup kita sekarang pada ekonomi Boleh dikatakan setiap komuniti perniagaan mengambilberat tentanghubungan manusia.

+ Sumbangan Sains Sosial dalam Kajian Hubungan Manusia (1) Psikologi .

+ Sumbangan Sains Sosial dalam Kajian Hubungan Manusia (2) Psikologi Sosial .

+ Sumbangan Sains Sosial dalam Kajian Hubungan Manusia (3) Antropologi .

+ Sumbangan Sains Sosial dalam Kajian Hubungan Manusia (4) Sains Politik .

+ Tema-tema Utama Kajian Hubungan Manusia    Komunikasi Penerimaan Kendiri Kesedaran Kendiri Motivasi Saling-mempercayai Keterbukaan Kendiri Pengurusan Konflik .

+ How to win friends and influence people?    Pupuk minat Senyum Sebutkan nama Dengar dengan sebaiknya Bercakap dengan baik Pentingkan orang lain .

+ Kesimpulan? .