P. 1
Pekeliling SPA Bil 1 2010

Pekeliling SPA Bil 1 2010

|Views: 385|Likes:
Dipublikasikan oleh Ley Loo

More info:

Published by: Ley Loo on Jan 05, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

SPA:U/2400/Jld.

4 ( )

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2010

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Pulau Pinang Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Melaka Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Sembilan Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Perlis

TATACARA PERMOHONAN PENGISIAN KEKOSONGAN JAWATAN

TUJUAN 1. Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai tatacara

permohonan pengisian kekosongan jawatan bagi tahun 2010 yang meliputi jawatan dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan jawatan Kumpulan Sokongan yang berkelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke atas bagi Perkhidmatan Awam Am Persekutuan serta Perkhidmatan Awam Negeri Pulau Pinang, Melaka, Negeri Sembilan dan Perlis.

1

LATAR BELAKANG 2. Urusan pengisian jawatan kosong dalam sektor awam adalah satu

komponen penting dalam pengurusan sumber manusia. Pengisian jawatan yang sistematik dan terancang mampu mewujudkan sebuah organisasi yang mantap dan berupaya menjalankan peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan cekap.

3.

Pengisian

jawatan

kosong

yang

dilaksanakan

oleh

Suruhanjaya

Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia melalui urusan pengambilan adalah berdasarkan kepada Perkara 5(1), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

[P.U.(A)176/2005] iaitu semua pelantikan ke dalam perkhidmatan awam hendaklah mengikut syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan yang sedang berkuatkuasa.

GARIS PANDUAN PERMOHONAN PENGISIAN PERJAWATAN Jadual Permohonan 4. SPA telah melaksanakan urusan permohonan jawatan sepanjang masa

secara online melalui Borang SPA8i yang boleh dicapai di portal SPA, http://www.spa.gov.my. Dengan kaedah ini SPA tidak lagi mengiklankan kekosongan jawatan di akhbar sebelum sesuatu urusan pengambilan bagi pengisian jawatan kosong dilaksanakan. Data-data permohonan yang telah didaftar di SPA secara online akan digunakan untuk memilih calon yang sesuai bagi memenuhi keperluan Kementerian/ Jabatan/ Setiausaha Kerajaan (SUK) Negeri. Dengan hasrat untuk mengurus pengisian kekosongan jawatan dengan lebih sistematik, permohonan pengisian jawatan oleh Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri hendaklah dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh SPA. Jadual permohonan pengisian jawatan mengikut klasifikasi perkhidmatan adalah seperti di Lampiran A. Urusan permohonan pengisian bagi sesuatu jawatan adalah tidak melebihi dua (2) kali setahun. Sehubungan itu, Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu membuat perancangan yang teliti serta mengambil 2

kira urusan kenaikan pangkat sebelum mengemukakan permohonan pengisian jawatan kepada SPA.

Permohonan Secara Online 5. Selaras dengan perkembangan teknologi dan berikutan permohonan

jawatan yang telah dilaksanakan secara online, permohonan pengisian jawatan oleh Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri juga perlu dilaksanakan secara online iaitu melalui aplikasi e-PGSPA. Aplikasi ini merupakan satu Sistem Elektronik Pengambilan SPA di mana Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri boleh mengemukakan permohonan pengisian jawatan secara online melalui portal SPA bagi menggantikan Borang PGSPA yang diisi secara manual. Melalui kaedah ini, agensi boleh merancang dan seterusnya memantau status permohonan secara terus melalui internet. Ciri-ciri keselamatan dalam sistem ini adalah melalui penggunaan ID pengguna dan kata laluan. Setiap transaksi yang dijalankan akan direkodkan ke dalam sistem bagi tujuan audit. Pengurus Sumber Manusia di Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri adalah bertanggungjawab sepenuhnya semasa permohonan pengisian jawatan dibuat melalui e-PGSPA. Manual penggunaan e-PGSPA adalah seperti di Lampiran B. Perkhidmatan Gunasama dan Kader 6. Bagi perkhidmatan gunasama dan perkhidmatan kader, kekosongan hendaklah dimaklumkan kepada Ketua Perkhidmatan jawatan

jawatan

berkenaan. Urusan pengambilan hanya akan dijalankan setelah SPA menerima permohonan berkenaan. pengisian jawatan daripada Ketua Perkhidmatan jawatan

Bidang Pengkhususan 7. Bagi membolehkan SPA membuat proses senarai pendek, pihak

Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri hendaklah menyatakan dengan jelas bidang pengkhususan yang diperlukan bagi sesuatu jawatan dan menyatakan dengan tepat jumlah calon simpanan yang diperlukan berdasarkan kepada jumlah kekosongan yang dijangka berlaku dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh permohonan itu. 3

PERANCANGAN URUSAN PENGAMBILAN 10. Skim perkhidmatan yang memerlukan peperiksaan berkenaan adalah seperti di Lampiran C. 11. Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu membuat perancangan yang teliti dan teratur sebelum permohonan pengisian jawatan dikemukakan ke SPA. Kementerian/ Jabatan/ SUK Negeri perlu memaklumkan kekosongan sebenar yang ingin diisi dan kekosongan yang dijangka berlaku pada tahun 2010 akibat persaraan wajib atau pilihan. peperiksaan amali. Ini adalah untuk memastikan pengisian dapat dibuat dengan sistematik. 9. 4 . kenaikan pangkat. assessment centre dan saringan-saringan lain.8. adalah wajar agar permohonan pengisian kekosongan jawatan dibuat oleh pegawaipegawai yang telah diwakilkan kuasa oleh Pegawai Pengawal mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2002 (Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Pengisian Jawatan). ujian kecergasan. urusan pengambilan akan diadakan secara berterusan sepanjang masa dan tidak tertakluk kepada pengemukaan permohonan pengisian jawatan melalui e-PGSPA. Sehubungan itu. Bagi jawatan yang disyaratkan perkhidmatan wajib seperti Pegawai Perubatan. Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi. perletakan jawatan. pewujudan jawatan-jawatan baru dan lain-lain kekosongan yang akan berlaku bagi tahun yang dirancang. Bagi memastikan kelancaran urusan pengambilan. dengan berkuatkuasanya pelaksanaan e-PGPSA. pemeriksaan penglihatan. Ketua Perkhidmatan hendaklah merancang urusan pengambilan dengan mengambilkira tempoh masa yang diambil untuk menyelesaikan saringan-saringan ini. Bagi urusan pengambilan ke jawatan-jawatan yang telah ditetapkan perlu melalui proses peperiksaan bertulis. Perancangan yang teliti dan teratur adalah penting bagi memastikan urusan pengambilan dapat dijalankan dengan lebih sistematik dan pengisian jawatanjawatan kosong dapat dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. peperiksaan fizikal. ujian psikologi.

.

LAMPIRAN A JADUAL PERMOHONAN PENGISIAN JAWATAN DIBAWAH BIDANG KUASA SPA MENGIKUT KLASIFIKASI PERKHIDMATAN BULAN JANUARI & JULAI KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Pertanian (G) Tadbir dan Diplomatik (M) Bakat dan Seni (B) .Jurutera (Elektronik) J41 .Ahli Fotografi B27 .Ahli Fotografi B17 . KP dan KX) Pentadbiran dan Sokongan (N) Penguatkuasaan Maritim (X) Bakat dan Seni (B) .Pegawai Kebudayaan B27 .Jurutera (Elektrik) J41 FEBRUARI & OGOS Sistem Maklumat (F) Sosial (S) Perubatan dan Kesihatan (U) Bakat dan Seni (B) .Pegawai Kebudayaan B17 Kejuruteraan (J) .Jurutera (Awam) J41 .Jurusolek B17 Kejuruteraan (J) .Jurutera (Mekanikal) J41 Pencegahan (P) .Artis Budaya B17 Kejuruteraan (J) .Penolong Jurutera (Awam) J29 .Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan P29/P41 MAC & SEPTEMBER Keselamatan dan Pertahanan Awam (KB.Artis Budaya B27 .Pegawai Kebudayaan B41 .Penolong Jurutera (Elektrik) J29 .

2) Bagi jawatan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan. Elektronik dan Mekanikal.BULAN APRIL & OKTOBER KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Ekonomi (E) Penyelidikan dan Pembangunan (Q) Kewangan (W) Bakat dan Seni (B) .Ahli Muzik B17 Kejuruteraan (J) .Penerbit Rancangan B41 .Ahli Muzik B41 .Ahli Muzik B27 . .Pereka B41 . selain daripada jawatan Jurutera.Juruteknik (Elektronik) J17 .Pereka B27 .Penerbit Rancangan B17 Kejuruteraan (J) .Penolong Jurutera (Elektronik) J29 .Juruteknik (Awam) J17 .Juruteknik (Elektrik) J17 JUN & DISEMBER Pendidikan (DG dan DGA) Lain-lain jawatan dalam Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) Mahir. Elektrik.Penerbit Rancangan B27 .Pereka B17 Kejuruteraan (J) . Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi.Juruteknik (Mekanikal) J17 Catatan :1) Jawatan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan yang disyaratkan perkhidmatan wajib seperti Pegawai Perubatan. Penolong Jurutera dan Juruteknik dalam bidang Awam. permohonan pengisian jawatan hendaklah dihantar pada bulan Jun dan Disember.Penolong Jurutera (Mekanikal) J29 MEI & NOVEMBER Pengangkutan (A) Sains (C) Perundangan dan Kehakiman (L dan LS) Bakat dan Seni (B) . Separuh Mahir dan Tidak Mahir (R) Bakat dan Seni (B) . tidak tertakluk kepada jadual di atas.

Blok C7.0 Lampiran B Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Aras 6 – 10. Parcel C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62520 Putrajaya Manual Pengguna ePGSPA Disediakan Oleh: Bahagian Pengurusan Maklumat .Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.

................................................................ 26 1 ....1.......................................................... 2 MODUL UTAMA SISTEM ePGSPA DAN LAMAN WEB .. PENDAFTARAN LAPORAN P.................4...................... 5 6.......................... Daftar Maklumat PGSPA ... 2 LOGIN SISTEM ePGSPA ..............(B) 496. 6 6...................(B) 496) .................................................... Hantar maklumat PGSPA .U............. Daftar Laporan P..... KHIDMAT BANTUAN ........................... 13 7...4...............U...............................U..............................................(B) 496 (Pendaftaran Skim P........................Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1....1.......................... 25 8........................................ 14 7........................................................... Hantar Laporan P...... 11 6..................................(B) 496.................................0 ISI KANDUNGAN 1......... Proses Kerja Pendaftaran Laporan P................. 15 7................................................................................... 5 6............................... Skim P.......... PENGENALAN ........ 5.............. 10 6. Proses Kerja Permohonan PGSPA ...U.... 20 7................................... 14 7..............................................3.............. Tambah maklumat calon P............3...... Status PGSPA (Paparan Status Permohonan PGSPA) ....................... 2..6....................................................................5.... 24 7.. 3 LAMAN UTAMA SISTEM ePGSPA .............................. 3.................................................... Peti Masuk (Paparan Penerimaan Mesej Baru) ......U.............. 4 PERMOHONAN PGSPA ........................................................................................................................................................U...............5..............................................................................2.................... Skim Permohonan (Pendaftaran Skim Permohonan) ....... 2 OBJEKTIF ......................................(B) 496 ............................ 4...........................(B) 496 .........................(B) 496 ..................................................U....... 12 6.................................................................... 6...........................................................................2.....

6. OBJEKTIF Objektif pembangunan sistem ini adalah untuk memudahkan dan mempercepatkan proses permohonan pengisian jawatan di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri dan juga memudahkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri mengetahui status permohonan pengisian jawatan yang dipohon. MODUL UTAMA SISTEM ePGSPA DAN LAMAN WEB Sistem ePGSPA mempunyai 6 modul utama iaitu: 1.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U. ia juga membolehkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri membuat pengisian Laporan P. Peti Masuk Status PGSPA Maklumat PGSPA Skim Permohonan Laporan P. 2. pengguna perlu menggunakan pelayar web (Web Browser) dan menaip alamat web (URL) seperti berikut: http://epgspa.0 1. PENGENALAN ePGSPA merupakan Sistem Permohonan Pengisian Jawatan di bawah Bidang Kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). 3.(B) 496 Untuk mencapai Sistem ePGSPA ini.spa. 4. 2.U.(B) 496 di Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri.(B) 496 secara online bagi menggantikan proses pengisian secara manual sebelum ini. Sistem ini membolehkan Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri membuat pengisian jawatan secara online bagi menggantikan borang PGPSA yang diisi secara manual. 3.(B) 496 Skim P. 5.gov. Kementerian/Jabatan/Pentadbiran Negeri akan diberikan kata laluan (id) untuk mencapai dan menghantar maklumat PGSPA melalui Portal SPA. Selain itu.my 2 .U.U. Selain daripada itu. ia juga dapat memudahkan dan mempercepatkan proses pengisian Laporan P.

LOGIN SISTEM ePGSPA 4.1. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.0 4. Sila tukar Kata Laluan bagi pertama kali login ke sistem ePGSPA. Masukkan kata laluan lama Masukkan kata laluan baru Sahkan kata laluan baru Klik `Tukar Kata Laluan` 3 . Contohnya: Id Pengguna : Kata Laluan : jpa jpa123 Masukkan ID Pengguna Masukkan Kata Laluan Klik `Masuk` 4.2.

U.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496.U.U. LAMAN UTAMA SISTEM ePGSPA Memaparkan jumlah pesanan di dalam peti masuk.(B) 496 yang hendak dilaporkan Fungsi tukar kata laluan Keluar dari sistem ePGSPA Kembali ke laman Utama Keluar dari sistem ePGSPA Emelkan sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan sistem ePGSPA 4 . pertanyaan Klik untuk muat turun Emelkan sebarang aduan atau berkaitan sistem ePGSPA Menu Utama sistem ePGSPA Kembali ke laman utama Peti Masuk Untuk Menyemak status borang PGSPA yang dihantar Daftar borang PGSPA Daftar skim yang hendak dipohon Daftar Laporan P.(B) 496 Daftar skim P. Klik untuk lihat Muat turun Borang Daftar Pengguna Sistem ePGSPA dan Manual Pengguna Sistem ePGSPA / Laporan P.0 5.

Anda perlulah pilih rekod yang hendak dihantar terlebih dahulu.0 6. Jika senarai skim perkhidmatan yang hendak dipohon tidak ada pada senarai. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan.1. Klik `Tambah`. Login Sistem ePGSPA - Klik menu `Maklumat PGSPA`. - Klik menu `Peti Masuk`. Klik butang `Hantar`. Isikan borang PGSPA. 5 . Isikan catatan jika perlu. PERMOHONAN PGSPA 6. Proses Kerja Permohonan PGSPA Proses kerja ini adalah bertujuan supaya pengguna lebih memahami bagaimana perjalanan proses permohonan PGSPA ini. - Pada menu `Maklumat PGSPA` klik `Hantar`. sila ke menu `Skim Permohonan` untuk tambah skim baru yang hendak dipohon. Jika ingin lihat setiap status permohonan PGSPA. Jika ada mesej penerimaan permohonan dari pihak SPA bermaksud permohonan tersebut sedang diproses.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. sila klik menu `Status PGSPA`.

6.2. 6. sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi.2. Klik `Tambah`. (1).2.1. sila tambah skim tersebut pada menu `Skim Permohonan` seperti contoh pada bilangan (6. Klik `Tambah` untuk mendaftar maklumat PGSPA baru.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Daftar Maklumat PGSPA 6.3. Jika senarai skim perkhidmatan yang ingin di pohon tidak ada pada pilihan skim perkhidmatan.2. 6 . Klik Menu `Maklumat PGSPA`. (2). Klik pada Menu `Maklumat PGSPA`.0 6. Skrin borang PGSPA.2.4.) di bawah.

Senarai Tugas dan Diskripsi Tugas Jawatan serta lain-lain lampiran. Masukkan Fail Lampiran Waran Perjawatan.2.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat PGSPA yang telah diisi.0 6.4. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang. 6.5. Klik `Padam` Klik `Simpan Rekod` untuk daftar borang PGSPA 7 .2.

2. Petunjuk-petunjuk pada laman Maklumat PGSPA. 6. 6.2.6.1. Paparan maklumat PGSPA.6.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.6. Fungsi carian ringkas Maklumat PGSPA Klik untuk `refresh` skrin Fungsi Carian Lanjut Maklumat PGSPA Klik untuk daftar PGSPA baru Pilih untuk membuat aktiviti `Hapus` dan `Hantar` Klik untuk lihat Maklumat PGSPA Pilih untuk melihat rekod per muka surat senarai maklumat PGSPA Klik untuk kemaskini maklumat PGSPA Klik untuk Hapus maklumat PGSPA Klik untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia 8 .2.2. Paparan maklumat PGSPA yang telah disimpan.0 6.

9.7. Klik untuk `cetak` Borang PGSPA 6. 9 .8.2. Klik `Lihat` untuk melihat maklumat PGSPA.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. 6.2.2. Klik `Hapus` untuk hapus maklumat PGSPA.0 6. Klik `Kemaskini` untuk kemaskini maklumat PGSPA.

3.3.5.3. Hantar maklumat PGSPA 6.3.0 6. 6. Klik `Pilih` dan kilk butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia. anda perlulah maklumkan kepada pihak SPA Malaysia untuk tindakan lanjut.1. 10 . Isikan catatan jika ada 6.3. 6. Jika anda belum hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia.4. anda masih lagi boleh kemaskini atau hapus segala maklumat PGSPA.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.3. Isikan catatan jika ada. Jika ingin membuat kemaskini atau hapus maklumat PGSPA selepas hantar. Klik butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA tersebut.2. 6.3. Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar permohonan PGSPA.

11 . Permohonan skim ini ialah apabila pihak kementerian/jabatan anda hendak memilih skim-skim baru untuk pengisian di kementerian/jabatan anda. Sila pilih senarai skim yang dipohon 6.4.4. Klik `Tambah` untuk daftar skim dipohon.3.4.2.1. 6.4. Klik `Lihat` untuk lihat maklumat skim dipohon.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.4. Klik `Tambah` untuk daftar skim dipohon 6. Skim Permohonan (Pendaftaran Skim Permohonan) 6.4.5.0 6.4. 6. Pilih senarai skim dan klik butang `Tambah` untuk daftar skim dipohon. Klik Menu `Skim Permohonan` untuk daftar skim dipohon untuk pengisian oleh pihak SPA Malaysia.

12 . Peti Masuk (Paparan Penerimaan Mesej Baru) 6.1. 6.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.5.5.3.5. Mesej makluman penerimaan penghantaran permohonan pengisian jawatan daripada SPA Malaysia tersebut bermaksud.0 6. Klik pada `status` untuk melihat status tindakan.5.2. Klik Menu `Peti Masuk` untuk lihat mesej di dalam peti masuk. SPA Malaysia telah menerima permohonan tersebut dan akan memproses permohonan tersebut. Klik `Pilih` dan klik butang `Hapus` untuk hapus maklumat di peti masuk Klik `Lihat` untuk lihat maklumat PGSPA 6.

6. tarikh tawaran calon simpanan.0 6.3. tarikh temuduga dan tarikh tawaran. Status-status tindakan yang terlibat yang dipaparkan pada skrin peti masuk dan status PGSPA.6. 6. 6.6.4.6.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. 6.6. Jika status `Batal` bermaksud SPA telah batalkan proses pengambilan tersebut. tarikh penyediaan PLP.5.3. Jika status `Penyediaan PLP` bermaksud SPA dalam proses penyediaan PLP untuk permohonan tersebut.3.2.3. 6.6. Klik Menu `Status PGSPA` untuk lihat paparan status permohonan PGSPA.3. Klik `pilih` dan klik `Lihat` untuk lihat maklumat PGSPA. 6.3.2. 13 . 6. Jika status `Tawaran` bermaksud SPA telah bersedia untuk membekalkan pegawai kepada pihak kementerian / jabatan. Jika status `Tawaran Calon Simpanan` bermaksud SPA bersedia untuk menawarkan calon-calon simpanan kepada pihak kementerian / jabatan.6. Jika status `Temuduga` bermaksud proses pengambilan tersebut dalam proses temuduga.7.6.6.6. Jika status `Dalam Tindakan` bermaksud SPA masih memproses permohonan tersebut. tarikh SPA terima tindakan.1. 6. 6.6.8. Jika status `KIV` bermaksud SPA KIV permohonan tersebut atas faktor-faktor tertentu.3. 6.6.1. Skrin ini memaparkan setiap aktiviti permohonan PGSPA tersebut dan memaparkan tarikh hantar permohonan.3.6.3. Jika status `Urusan Selesai` bermaksud semua proses urusan pengambilan ini telah selesai dilaksanakan. Status PGSPA (Paparan Status Permohonan PGSPA) 6.6.3.

(B) 496 Proses kerja ini adalah bertujuan supaya pengguna lebih memahami bagaimana perjalanan proses pendaftaran Laporan P.(B) 496`.U.(B) 496 yang hendak dilaporkan tidak ada pada senarai. Isikan borang maklumat Calon P.U. Buat pilihan urusan pengambilan P.U.U.U.U.U. Anda perlulah pilih rekod yang hendak dihantar terlebih dahulu.U. - Pada menu `Laporan P.(B) 496` klik `Hantar`.(B) 496 7.(B) 496 berdasarkan jawatan dan gred P.(B) 496 samaada `Ada` atau `Tiada`. Klik `Tambah`. Klik butang `Hantar`. Jika Ada.U. Isikan borang maklumat Laporan P. - Jika ingin lihat setiap status Laporan P.U. - - Jika pilihan urusan pengambilan P.1. Login Sistem ePGSPA - - Klik Menu `Laporan P.U. sila klik menu `Laporan P.U. Isikan catatan jika perlu.(B) 496` untuk tambah skim baru yang hendak dilaporkan. sila ke menu `Skim P. Proses Kerja Pendaftaran Laporan P.U.(B) 496`. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan. Klik `Tambah`.(B) 496 dan buat pilihan `TIADA URUSAN PENGAMBILAN` pada pilihan jawatan dan gred P.U.(B) 496 yang hendak dilaporkan. Klik `Simpan Rekod` untuk penyimpanan. Jika Tiada.U.U.U.(B) 496 dengan klik pada hyperlink `Senarai Calon` pada menu `Laporan P.(B) 496.0 7.(B) 496 `Ada`.U.(B) 496 ini.(B) 496 yang telah dihantar. 14 . Isikan borang maklumat Laporan P.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496. sila daftarkan maklumat Calon P. Jika senarai jawatan dan gred P.(B) 496`. PENDAFTARAN LAPORAN P.

U.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Skrin daftar maklumat Laporan P.U. Klik pada Menu `Laporan P. Daftar Laporan P.(B) 496 dan klik pada pilihan Urusan Pengambilan P. 15 .1. (2).U. Klik `Tambah` untuk mengisi maklumat Laporan P.2.3.0 7.2.(B) 496 7.(B) 496` 7.(B) 496`.2.2. Klik `Tambah` (1).2.(B) 496 samaada `Ada` atau `Tiada`.U. 7.U. Klik Menu `Laporan P.(B) 496.U.

U. 7. 7.6.2.(B) 496 tidak ada pada pilihan jawatan dan gred. Jika pilih `Ada`. sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi.) di bawah.4.U. sila tambah skim tersebut pada menu `Skim P. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.U.2.(B) 496 ` seperti contoh pada bilangan (7.5.5. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat Laporan P.2.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.0 7. Jika senarai jawatan dan gred P.(B) 496 yang telah diisi. 16 .

U. sila pilih `TIADA URUSAN PENGAMBILAN` pada pilihan jawatan dan gred P.7.2. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang.0 7.2.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. 7.U. 17 .2. Jika pilih `Tiada`.(B) 496 yang telah diisi. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat Laporan P.9.8.(B) 496 dan pastikan juga ruang mandatori * yang lain diisi. 7.

2.(B) 496 yang telah disimpan.10.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.2.10.0 7.2. 7. kemaskini.(B) 496 Klik untuk tambah.1.(B) 496 Klik untuk `refresh` skrin Fungsi carian lanjut Laporan P.U.(B) 496. Petunjuk-petunjuk pada laman Laporan P.(B) 496 Klik untuk lihat Maklumat P.(B) 496 Klik untuk Hapus Laporan P.U. Paparan maklumat Laporan P.U.U.U.U.U.(B) 496 Klik untuk kemaskini Laporan P. Paparan maklumat Laporan P.U.(B) 496 Klik untuk hantar permohonan PGSPA kepada pihak SPA Malaysia 18 .(B) 496 Klik untuk daftar Laporan P.10.2. Fungsi carian ringkas Laporan P.U.U. hapus dan lihat maklumat calon P.(B) 496 baru Pilih untuk membuat aktiviti `Hapus` dan `Hantar` Pilih untuk melihat rekod per muka Laporan surat senarai Laporan P. 7.(B) 496.U.

U. Klik `Hapus` untuk hapus Laporan P. 19 .(B) 496.(B) 496.12.U.2.(B) 496 Klik untuk `cetak` Maklumat Lengkap Calon P.(B) 496.0 7.2.11.U.U. 7. Klik `Lihat` untuk melihat Laporan P.13.(B) 496 Klik untuk `cetak` Lampiran Kepada Jadual Kedua 7.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. Klik `Kemaskini` untuk kemaskini Laporan P. Klik untuk `cetak` Laporan P.U.2.

Klik `Senarai Calon` untuk tambah.0 7. Tambah maklumat calon P. kemaskini.U. 7.U. Klik `Tambah` untuk tambah maklumat calon P.(B) 496. hapus dan lihat maklumat calon P. Klik `Tambah` untuk tambah maklumat calon P.(B) 496.1.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1. hapus dan lihat maklumat calon P.(B) 496 7.(B) 496 20 .3. kemaskini.U.U.U.2. Klik `Senarai Calon` untuk proses tambah.3.3.(B) 496 yang baru.

3.3.5. 7. Klik `Padam` jika hendak isi semula borang. Sila isikan borang ini dan pastikan ruang mandatori * diisi.U. 21 .(B) 496 yang telah diisi. 7.4.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.3.0 7.3. Klik `Simpan Rekod` untuk simpan maklumat calon P.

U.(B) 496 22 .U.U.U.(B) 496 Klik untuk kemaskini calon P.U.(B) 496.(B) 496 Pilih untuk melihat rekod per muka surat senarai calon P. Paparan maklumat calon P.U.(B) 496 baru Klik untuk cetak maklumat lengkap calon P.6. Fungsi carian ringkas calon P.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.3. 7.(B) 496 yang telah disimpan. Paparan maklumat calon P.3.(B) 496 Klik untuk `refresh` skrin Klik untuk daftar maklumat calon P.2.U.U.(B) 496 Klik untuk Hapus maklumat calon P.6.1.6.(B) 496 Pilih untuk `Hapus` Klik untuk lihat calon P. Petunjuk-petunjuk pada laman maklumat calon P. 7.U.0 7.U.(B) 496.3.

0 7.(B) 496. 7.8.9.U.(B) 496 7.3.(B) 496.7. 23 .U. Klik untuk `cetak` maklumat calon P. Klik `Kemaskini` untuk kemaskini maklumat calon P.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.(B) 496.U.3.U. Klik `Hapus` untuk hapus calon P.3. Klik `Lihat` untuk melihat maklumat calon P.

Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar Laporan P. Jika Urusan Pengambilan P. Klik `Pilih` dan klik butang `Hantar` untuk hantar Laporan P.3.4.(B) 496 kepada pihak SPA Malaysia.(B) 496 kepada pihak SPA Malaysia. 24 .Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U.(B) 496 `Tiada`.(B) 496 7. Hantar dibenarkan.4.4. anda perlulah maklumkan kepada pihak SPA Malaysia untuk tindakan lanjut. 7.U.2. anda masih lagi boleh kemaskini atau hapus segala laporan P. Isikan catatan jika ada 7.(B) 496. 7.(B) 496 selepas hantar.(B) 496.U.(B) 496 tersebut.U.1.(B) 496 yang telah diisi. Hantar Laporan P.U. Klik butang `Hantar` untuk hantar laporan P.6. 7.4.4.4. Jika anda belum hantar laporan P.4.4.U.4. Hantar hanya dibenarkan apabila terdapat senarai maklumat calon P.5.U. Jika ingin membuat kemaskini atau hapus laporan P.U.U.0 7. Jika Urusan Pengambilan P.7. 7.(B) 496 `Ada`.U. 7. Isikan catatan jika ada.

Sila pilih senarai skim P.U.U.U.(B) 496.4.(B) 496 (Pendaftaran Skim P.(B) 496 ini akan digunakan untuk pilihan gred dan jawatan untuk pengisian Laporan P.U. Klik `Tambah` untuk daftar skim P. 25 .U.5. Klik `Lihat` untuk lihat maklumat skim P. Klik `Tambah` untuk daftar skim P.(B) 496 7. 7.U.5.5.(B) 496.(B) 496 7.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.U.(B) 496. Pilih skim P.U.2. Skim P.(B) 496` untuk daftar skim dipohon.0 7.(B) 496) 7.(B) 496.5.5. 7.(B) 496 dan klik butang `Tambah` untuk daftar skim P.5.3. Klik Menu `Skim P. Daftar Skim P.U.U.U.5.1.

gov.gov.gov. SPA Nama Pegawai: Afidah binti Mohd Isa Telefon: 03-8885 6101 Emel: afidah@spa.my Nama Pegawai: Mohamad Nazmi bin Ismail Telefon: 03-8885 6327 Emel: nazmi@spa.my Nama Pegawai: Neo Su Bing Telefon: 03-8885 6243 Emel: neo@spa. KHIDMAT BANTUAN Bahagian Pengambilan Khas.gov. SPA Nama Pegawai: Haslina binti Ahmad Telefon: 03-8885 6245 Emel: haslina@spa.gov.my Bahagian Pengurusan Maklumat.gov.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Manual Pengguna Sistem ePGSPA Versi 1.0 8. SPA Nama Pegawai: Norfazrin binti Mohamad Noh Telefon: 03-8885 6310 Emel: fazrin@spa.my 26 .my Bahagian Pengambilan.my Nama Pegawai: Muhammad Sofri bin Omar Telefon: 03-8885 6151 Emel: msofri@spa.

15. 7. 19.LAMPIRAN C JAWATAN . Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Penerbit Rancangan Penerbit Rancangan Penerbit Rancangan Ahli Muzik Ahli Muzik Ahli Muzik Pereka Pereka Pereka Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan Pegawai Kebudayaan Ahli Fotografi Ahli Fotografi Artis Budaya Artis Budaya Jurusolek Penguasa Bomba Penolong Penguasa Bomba Gred A41 A29 A17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B41 B27 B17 B27 B17 B27 B17 B17 KB41 KB29 . 20. 9. 5. 10. 8. 16. 21. 11. 14. 12. 18. Nama Jawatan 1. 6. 22. 4.JAWATAN YANG MENSYARATKAN PEPERIKSAAN KHAS Bil. 17. 13. 3. 2.

35. 25. 27. 42. 44. Nama Jawatan 23. 47. 31. 40. 32. 45. 29. 41. 30. 33. 36. Pegawai Bomba Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pertahanan Awam Pembantu Pertahanan Awam Penguasa Imigresen Penolong Penguasa Imigresen Pegawai Imigresen Pegawai Siasatan Penguasa Penjara Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Tadbir Pegawai Penguatkuasa Penolong Pegawai Penguatkuasa Pembantu Penguatkuasa Penolong Pegawai Tadbir Setiausaha Pejabat Pembantu Setiausaha Pejabat Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred KB17 KP41 KP27 KP17 KP41 KP27 KP17 KP41 KP27 KP17 P41 KX41 KX27 KX17 M41 N41 N41 N27 N17 N27 N27 N17 S41 S41 S41 . 46. 28. 39. 26. 37. 24. 34. 43. 38.Bil.

Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Psikologi Pegawai Penerangan Pegawai Kesatria Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria Jururawat Pelatih Penolong Pegawai Perubatan Pelatih Penolong Pegawai Farmasi Pelatih Juruteknologi Makmal Perubatan Pelatih Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Pelatih Juru X-Ray Pelatih Jururawat Pergigian Pelatih Juruteknologi Pergigian Pelatih Jurupulih Perubatan (Cara Kerja) Pelatih Jurupulih Perubatan (Anggota) Pelatih Akauntan Penguasa Kastam Penolong Penguasa Kastam Pembantu Penguasa Kastam Leftenan Maritim Leftenan Muda Maritim Laskar Kelas II Maritim Gred S41 S27 S41 S41 S41 S41 S27 S17 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 U29 W41 W41 W27 W17 X17 X13 X1 . 52. 67. 72. 64. 58.Bil. 63. 59. 69. Nama Jawatan 48. 53. 56. 50. 51. 65. 61. 62. 68. 66. 57. 71. 54. 70. 55. 60. 49.

Kementerian/Jabatan 3. Nama Jawatan 2.LAMPIRAN D RINGKASAN KENYATAAN PERKHIDMATAN A. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN YANG DISANDANG SEKARANG 1. Kelulusan Ijazah/Diploma/Sijil 9. Tindakan Tatatertib (Sekiranya Ada) : : : Disahkan oleh Ketua Jabatan : Tandatangan Nama Jawatan : : : Cop Kementerian/Jabatan : . Nama 2. No. Tarikh Lulus Peperiksaan Khas (KPSL) : 8. Tarikh Lantikan : : : : : Tarikh Disahkan Dalam Perkhidmatan: Tarikh Kenaikan Pangkat: Gred : 6. Ketua Perkhidmatan 4. Kad Pengenalan 3. BUTIR-BUTIR PERIBADI 1. Tarikh Lahir : : : B. Gaji Sekarang : 7. Taraf Jawatan 5. Tarikh Lulus Pengisytiharan Harta 10.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->