Anda di halaman 1dari 2

MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BIJAK.

keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak


hanya pada kepentingannya sendiri, melainkan juga
Setiap hari kita membuat keuputusan
kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. 
semasa bertugas. Pencapaian kita secara individu
dan berkumpulan bergantung pada sama ada
keputusan yang dibuat adalah betul. Walaupun
kebanyakan keputusan ini adalah rutin kepada tugas
kita, kadang kala kita menghadapi situasi yang BERFIKIRAN JAUH
memerlukan kita mempertimbangkan pilihan yang
ada sebelum tindakan diambil. Di dalam keadaan Kita semua bermula dengan langkah-
begini, seseorang perlu mengambil langkah-langkah langkah kecil. Intinya adalah untuk membawa kita ke
yang tepat untuk membantu kita membuat pilihan langkah besar yang mampu kita ambil. Kita bermula
yang betul. dengan sesuatu yang kecil, tetapi kita
meneruskannya. Manusia sukakan cabaran. Itu
Pada tahun 1991, akibat tidak mempu
membayar pinjaman sebanyak 3.5 bilion, merupakan sikap kita. Kita perlu menyelaraskannya
perniagaannya disahkan muflis. Pada waktu itu, dengan matlamat dan mula bergerak maju dengan
hutang peribadinya dianggarkan sekitar $900 juta. momentum yang diperlukan untuk mendapatkan
Berikutan itu, bank dan pemegang bon juga prestasi yang tinggi.
kehilangan berjuta-juta dolar. Mereka ini datang
berjumpa untuk berkompromi dengan Donald Trump. Pada tahun 1971, pada umur 25 tahun,
Bank-bank memberikan suku bunga yang lebih
Donald Trump berpindah ke sebuah apartmen kecil
rendah dan jangka waktu yang lebih lama untuk
membayar hutang dan Donald Trump memberikan yang suram di Third Avenue di Manhattan di mana
pelabur setengah pemilikan kasino Taj Mahal. Lebih beliau memulakan perjalanannya untuk masa yang
kurang sebulan, kasino telah dapat memulakan besar. Salah satu langkah pertamanya dalam
operasi perniagaan. Setahun kemudian, Trump Plaza membina hubungan yang kemudiannya akan
Hotel pula ditutup dan diistiharkan muflis. Sekali lagi, membawa kepada kepentingannya adalah menyertai
beliau berpakat di mana beliau akan memberi hingga kelab berprestij dan ekslusif iaitu Le Club. Untuk
49 peratus dari hotel untuk Citibank dan pengkredit
lain dan beliau akan mendapatkan lebih banyak masa mencapai langkah ini memerlukan tahap kegigihan
untuk membayar pinjaman semula. Ini membawanya dan ketekunan yang paling menghalang manusia
selama dua tahun untuk membayar sebahagian kerana keahlian di Le Club adalah melalui undangan
hutang dengan banyak pengorbanan. Beliau harus sahaja dan Donald tidak mengenali sesiapa pun di
menyerahkan Shuttle Trump. Pada tahun 2004, kelab itu. Setelah beberapa kali mencuba, akhirnya
Donald Trump mengajukan perlindungan Donald Trump Berjaya mendapatkan keahlian di
kebankrapan dan penstrukturan hutang. Beliau telah
kelab itu.
mengurangkan pemilikan Trump Hotels & Casino
Resorts sebanyak 27 peratus dan memberikan
pemegang saham bon untuk membantu hutangnya Pada 29 Julai 1974, semasa Donald Trump
menjadi lebih rendah dan kemudiannya berumur 28 tahun, beliau mempunyai pilihan untuk
mengundurkan diri menjadi CEO. Pada tahun 2005, membeli beberapa tapak di tepi pantai yang dimiliki
Trumps Hotel & Casino Resorts keluar dari oleh Penn Central sebanyak $62 bilion tanpa wang
kebankrapan dengan nama baru, Trump pendahuluan. Diikuti dengan empat tahun perdebatan
Entertainment Resort Holdings.
awam, kontroversi dan politik tentang perlu atau tidak
salah satu dari tapak tersebut harus digunakan
Dalam membuat keputusan, kita hendaklah
sebagai lokasi Pusat Konvensyen yang baru untuk
teliti dengan situasi yang dihadapi. Demi menentukan
bandar itu. Bandar New York akhirnya membayar
tindakan yang terbaik diambil, seseorang mesti
sebanyak 12 juta dolar untuk satu tapak Pusat
memahami situasi itu dengan jelas. Tanya diri
Konvensyen yang baru dan Donald Trump menerima
sendiri, apa sebenarnya yang kita diminta melakukan
833,000 dolar kerana melepaskan pilihannya.
dan tentukan jika kekhuatiran itu berasaskan fakta,
khabar angina tau sangkaan. Pasikan kita
Perkara yang paling mudah yang kita dapat
mempunyai kesemua fakta yang perlu untuk
lakukan adalah memulakan sesuatu dengan niat yang
membuat keputusan yang arif. Seorang pemimpin
baik, emosi yang ceria, perawakan yang menarik,
dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema
merancang kerja dan tidak bertangguh, sentiasa
etika dan moral. Keputusan yang diambil pemimpin
proaktif dan menghargai kebaikan serta menjauhi
tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain.
perkara negatif. Kita akan menjadi hebat kerana kita
Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integriti yang
mempunyai impian di dalam fikiran kita. Jika kita
menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Sehingga,
yakin dan percaya, kita akan mampu menghasilkan
keajaiban dengan mencapai kejayaan yang tidak
pernah kita impikan apabila ia menjadi kenyataan.

Anda mungkin juga menyukai