Anda di halaman 1dari 3

CONTOH

SMK AYER HANGAT


PERANCANGAN PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2011
++

Pelaksana/Tanggung Tempoh Kos/ TOV ETR Penilaian/ Indikator


Bil Program/Aktiviti Objektif jawab Sumber Pencapaian
A Program Utama
1 Rancangan Melaksanakan T.1- Pn.S.SUHANI Januari PCG Panitia 100% guru yang 100% guru yang Rancangan
Pelajaran P & P mengikut T.2- Pn. AIZATUL mengajar mengajar Pelajaran dimuatkan
Tahunan sukatan yang T.3- Pn. Saba menyediakannya menyediakannya dalam Buku
ditetapkan T.4- Pn. Zu Persediaan
T.5- Pn. Mashitah Mengajar
T.6- Pn. SHARIFAH++

2 Pencerapan P& P Memastikan P&P Semua guru Bahasa Februari 100% guru dicerap 100% guru dicerap Rekod Pencerapan
berjalan mengikut Melayu hingga dua kali setahun dua kali setahun dua kali setahun
prosedur yang Mac, bagi setiap guru
ditetapkan Julai
hingga
Ogos

-
3 Semakan Buku Memenuhi Dasar Semua guru Bahasa Februari Sekurang-kurangnya Sekurang-kurangnya Rekod Semakan
Latihan Latihan Minima Melayu hingga 10 buah buku 10 buah buku Buku Latihan
Mac, disemak mengikut disemak mengikut
Julai mata pelajaran dan mata pelajaran dan
hingga kelas dalam tempoh kelas dalam tempoh
Ogos setahun setahun

4 Bengkel Mata Meningkatkan Semua guru Bahasa April, PCG Panitia 100% guru dan 100% guru dan Keputusan
pelajaran/Weekly peratus lulus/ Melayu Julai pelajar terlibat pelajar terlibat peperiksaan
Workshop cemerlang pelajar hingga meningkat dari segi
- Menggilap Sinar Sept. kuantiti dan kualiti.
- Mengukir
Harapan
CONTOH LAPORAN:

SASARAN KERJA TAHUNAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN


PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2011

BIL AKTIVITI / PROJEK PETUNJUK SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN/CATATAN/


PRESTASI KERJA ( Diisi pada akhir tempoh KEKANGAN
penilaian )
1 Program Peningkatan PMR : 100 % (246 Peperiksaan Percubaan : Berdasarkan peperiksaan
Akademik PMR & SPM: - Peratus pelajar Lulus pelajar) 99.59%(243/244) percubaan 2010, lazimnya
a. Mastery Design -Peratus pelajar capai capai ETR dalam pep
b. Nota poket A 68.70% 42.62% sebenar .
c. Peta minda B 18.29% 43.85%
d. Latih tubi Topikal C 13.01% 11.07%
e. Modul Pengajaran SPM: (151 Pelajar) Peperiksaan Percubaan : Berdasarkan peperiksaan
f. Bengkel Teknik - Kuantiti-peratus percubaan 2010. Lazimnya
Menjawab Soalan pelajar lulus 100 % Lulus: 49.33% (74/150) capai ETR dalam pep
- Kualiti- peratus Kualiti A: 13.04% (3/23) sebenar
pelajar capai A 15.2%

2 Perbincangan Profesional Bilangan Perbincangan 5 kali setahun


Bilangan kehadiran 100% guru hadir
3 Bulan Bahasa Kebangsaan Peratus guru dan pelajar 100% guru dan Tarikh :
terlibat pelajar terlibat

4 Buletin Bahasa Bilangan keluaran 4 kali setahun Tarikh keluaran :


Peratus guru dan pelajar 100% guru dan 1.
terlibat pelajar terlibat 2.
3.
CONTOH
Borang Anggaran Perbelanjaan Tahunan
Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2011
Nama Sekolah : SMK AYER HANGAT ,LANGKAWI
Peruntukan :

A Sumber Kewangan Baki Terkumpul :

Peruntukan Semasa :

Jumlah :

B Rumusan Pengagihan Mengikut Unit Di Bawah Kawalan.

C Anggaran Perbelanjaan Mengikut Mata Pelajaran : BAHASA MELAYU

No. Jenis Perbelanjaan Harga/unit(RM) Bilangan Jumlah(RM)


1. Pilot Whiteboard Marker - Hitam 5.00 14 70.00

2. Pilot Whiteboard Marker – Biru 5.00 14 70.00

3. Pilot Whiteboard Marker Refill - Hitam 3.30 14 46.20

4. Pilot Whiteboard Marker Refill – Biru 3.30 14 46.20

5. Disket 12.00 2 24.00

6. CD kosong 1.00 50 50.00

7. Permanent Marker Artline 70 – Hitam 33.00 4 kotak 132.00

8. Permanent Marker Artline 70 – Hitam 33.00 4 kotak 132.00

9. Kertas A4 – Fancy Paper- Kuning 8.50 2 rim 17.00

10 2 Sheet Card – Kuning 12.00 2 rim 24.00

11 Double Sided tape ½ inci 2.50 2 5.00

12 Sijil 0.39 1000 390.00

13 Kertas A4 - Putih 8.00 57 rim 456.00

14 Binding Tape (1 ½ inci) – Merah 3.00 2 6.00

15 ABBA Sheet Protector 2.50 20 paket 50.00

16 Alat tulis (Aktiviti Minggu Bahasa) - - 400.00

17 Tatabahasa Dewan 35.00 2 70.00

JUMLAH 2 208.40