Contoh Rancangan Slot Pengajaran Kelas Tarikh Masa Bil.

murid Modul Tajuk/Tema : : : : : : Tadika Mustika 05 Januari 2010 0800- 0830 pagi 25 orang Tema Keluarga saya

Tunjang Utama : KM2.0 Saya dan Keluarga :

Standard Kandungan KM2.1 BM2.2

Mengetahui keluarga terdekat (datuk, nenek, ibu, bapa, adik beradik) Meransang pertuturan melalui soal jawab

Standard Pembelajaran : KM2.1.2 BM2.2.6 Menceritakan salasilah keluarga terdekat. Menjawab soalan dengan jawapan yang bersesuaian

Kesepaduan Tunjang : BM2.0 Kemahiran bertutur :

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i) bercerita tentang salasilah keluarga sendiri.

Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang kasih sayang ibu bapa terhadap anak.

Kemahiran Berfikir (KB)

:

Mengekategori umur dan jantina.

ibu. CATATAN/ ABM Set Induksi (Pendahuluan) ( 5 minit ) Kasih sayang (Tulis senikata lagu) ABM: CD / kaset Lagu: Kasih Sayang Keluarga Langkah 1 ( 5 minit ) Ahli keluarga: datuk. Kecerdasan interperonal Kosa Kata :Ibu. ABM:Gambar ahli keluarga KB: menjana idea PN: hormat MI: linguistik Langkah 2 ( 10 minit ) Susunan gambar mengikut: 1. 2. adik. 2. Gambar Keluarga. ³Siapakah yang paling tua dalam keluarga?´ 1. bapa dll Soalan guru: ³Siapakah yang kamu paling sayang ?´.Penerapan Nilai : Kasih sayang. Lagu Kasih Sayang Fokus MI : Kecerdasan Linguistik. datuk. nenek. bapa.Guru dan murid menyanyi lagu ³Kasih Sayang Keluarga´ sambil berpegang tangan. hormat menghormati Alat Bantu Mengajar : Carta Pokok Keluarga. nenek.Murid diminta menyusun gambar keluarga mengikut ABM:Gambar ahli keluarga KB: mengkategori . abang.Guru bertanya dan murid akan memberitahu / menjawab soalan. Guru mempamerkan gambar keluarga mengikut jawapan murid.Guru perdengarkan lagu ³Kasih Sayang Keluarga´. kakak LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P 1.

Pasangan umur atau jantina di papan tulis. ABM:Gambar pokok keluarga KB: mengkategori PN: linguistik MI: linguistik ABM: CD/ Kaset Lagu KB: refleksi PN: penyayang Refleksi Guru: Ulasan Penyelia/Pensyarah : Disediakan oleh: Kumpulan ____ . Guru bahagikan murid dalam kumpulan secara berpasangan dan mengedar gambar pokok keluarga untuk dilengkapkan. 2.Peringkat umur.Murid diminta menyusun gambar mengikut pasangan. PN: hormat MI: linguistik Langkah 3 ( 7 minit ) Pokok Keluarga/ Salasilah keluarga Penutup ( 3 minit) Kasih sayang terhadap keluarga 1. Guru merumuskan pelajaran hari itu dan bersama-sama menyanyi lagu ³Kasih Sayang Keluarga´. Jantina. 2. Murid bercerita tentang pokok keluarga yang telah disiapkan.