Contoh Rancangan Slot Pengajaran Kelas Tarikh Masa Bil.

murid Modul Tajuk/Tema : : : : : : Tadika Mustika 05 Januari 2010 0800- 0830 pagi 25 orang Tema Keluarga saya

Tunjang Utama : KM2.0 Saya dan Keluarga :

Standard Kandungan KM2.1 BM2.2

Mengetahui keluarga terdekat (datuk, nenek, ibu, bapa, adik beradik) Meransang pertuturan melalui soal jawab

Standard Pembelajaran : KM2.1.2 BM2.2.6 Menceritakan salasilah keluarga terdekat. Menjawab soalan dengan jawapan yang bersesuaian

Kesepaduan Tunjang : BM2.0 Kemahiran bertutur :

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i) bercerita tentang salasilah keluarga sendiri.

Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang kasih sayang ibu bapa terhadap anak.

Kemahiran Berfikir (KB)

:

Mengekategori umur dan jantina.

abang. CATATAN/ ABM Set Induksi (Pendahuluan) ( 5 minit ) Kasih sayang (Tulis senikata lagu) ABM: CD / kaset Lagu: Kasih Sayang Keluarga Langkah 1 ( 5 minit ) Ahli keluarga: datuk.Murid diminta menyusun gambar keluarga mengikut ABM:Gambar ahli keluarga KB: mengkategori . bapa dll Soalan guru: ³Siapakah yang kamu paling sayang ?´.Guru dan murid menyanyi lagu ³Kasih Sayang Keluarga´ sambil berpegang tangan. ³Siapakah yang paling tua dalam keluarga?´ 1. kakak LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P 1. ibu. Lagu Kasih Sayang Fokus MI : Kecerdasan Linguistik. Gambar Keluarga. hormat menghormati Alat Bantu Mengajar : Carta Pokok Keluarga. Guru mempamerkan gambar keluarga mengikut jawapan murid. bapa. ABM:Gambar ahli keluarga KB: menjana idea PN: hormat MI: linguistik Langkah 2 ( 10 minit ) Susunan gambar mengikut: 1.Guru perdengarkan lagu ³Kasih Sayang Keluarga´. 2. datuk. nenek. 2. nenek. adik.Penerapan Nilai : Kasih sayang. Kecerdasan interperonal Kosa Kata :Ibu.Guru bertanya dan murid akan memberitahu / menjawab soalan.

Murid diminta menyusun gambar mengikut pasangan.Peringkat umur. Pasangan umur atau jantina di papan tulis. Guru bahagikan murid dalam kumpulan secara berpasangan dan mengedar gambar pokok keluarga untuk dilengkapkan. Jantina. Murid bercerita tentang pokok keluarga yang telah disiapkan. Guru merumuskan pelajaran hari itu dan bersama-sama menyanyi lagu ³Kasih Sayang Keluarga´. PN: hormat MI: linguistik Langkah 3 ( 7 minit ) Pokok Keluarga/ Salasilah keluarga Penutup ( 3 minit) Kasih sayang terhadap keluarga 1. 2. 2. ABM:Gambar pokok keluarga KB: mengkategori PN: linguistik MI: linguistik ABM: CD/ Kaset Lagu KB: refleksi PN: penyayang Refleksi Guru: Ulasan Penyelia/Pensyarah : Disediakan oleh: Kumpulan ____ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful