Contoh Rancangan Slot Pengajaran Kelas Tarikh Masa Bil.

murid Modul Tajuk/Tema : : : : : : Tadika Mustika 05 Januari 2010 0800- 0830 pagi 25 orang Tema Keluarga saya

Tunjang Utama : KM2.0 Saya dan Keluarga :

Standard Kandungan KM2.1 BM2.2

Mengetahui keluarga terdekat (datuk, nenek, ibu, bapa, adik beradik) Meransang pertuturan melalui soal jawab

Standard Pembelajaran : KM2.1.2 BM2.2.6 Menceritakan salasilah keluarga terdekat. Menjawab soalan dengan jawapan yang bersesuaian

Kesepaduan Tunjang : BM2.0 Kemahiran bertutur :

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :(i) bercerita tentang salasilah keluarga sendiri.

Pengetahuan Sedia ada : Murid telah didedahkan tentang kasih sayang ibu bapa terhadap anak.

Kemahiran Berfikir (KB)

:

Mengekategori umur dan jantina.

kakak LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P 1.Guru bertanya dan murid akan memberitahu / menjawab soalan. bapa. abang. Lagu Kasih Sayang Fokus MI : Kecerdasan Linguistik. 2.Penerapan Nilai : Kasih sayang. ABM:Gambar ahli keluarga KB: menjana idea PN: hormat MI: linguistik Langkah 2 ( 10 minit ) Susunan gambar mengikut: 1. ³Siapakah yang paling tua dalam keluarga?´ 1.Murid diminta menyusun gambar keluarga mengikut ABM:Gambar ahli keluarga KB: mengkategori .Guru perdengarkan lagu ³Kasih Sayang Keluarga´. Gambar Keluarga. Guru mempamerkan gambar keluarga mengikut jawapan murid.Guru dan murid menyanyi lagu ³Kasih Sayang Keluarga´ sambil berpegang tangan. nenek. 2. datuk. hormat menghormati Alat Bantu Mengajar : Carta Pokok Keluarga. bapa dll Soalan guru: ³Siapakah yang kamu paling sayang ?´. adik. nenek. ibu. Kecerdasan interperonal Kosa Kata :Ibu. CATATAN/ ABM Set Induksi (Pendahuluan) ( 5 minit ) Kasih sayang (Tulis senikata lagu) ABM: CD / kaset Lagu: Kasih Sayang Keluarga Langkah 1 ( 5 minit ) Ahli keluarga: datuk.

PN: hormat MI: linguistik Langkah 3 ( 7 minit ) Pokok Keluarga/ Salasilah keluarga Penutup ( 3 minit) Kasih sayang terhadap keluarga 1. Jantina. 2. ABM:Gambar pokok keluarga KB: mengkategori PN: linguistik MI: linguistik ABM: CD/ Kaset Lagu KB: refleksi PN: penyayang Refleksi Guru: Ulasan Penyelia/Pensyarah : Disediakan oleh: Kumpulan ____ .Murid diminta menyusun gambar mengikut pasangan. Murid bercerita tentang pokok keluarga yang telah disiapkan.Peringkat umur. Guru bahagikan murid dalam kumpulan secara berpasangan dan mengedar gambar pokok keluarga untuk dilengkapkan. Pasangan umur atau jantina di papan tulis. 2. Guru merumuskan pelajaran hari itu dan bersama-sama menyanyi lagu ³Kasih Sayang Keluarga´.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful