Anda di halaman 1dari 44

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR

SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 1

GAMBARAJAH DAYA RICIH &


MOMEN LENTUR SERTA
MOMEN MAKSIMA

OBJEKTIF AM :

Mempelajari dan memahami daya ricih dan momen lentur bagi


rasuk boleh tentu statik yang melibatkan beban tumpu, beban
teragih seragam dan momen.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir pelajaran pelajar diharap dapat :

 Mengira daya ricih dan momen lentur rasuk julur dan


juntai
 Melakar gambarajah daya ricih dan momen lentur rasuk
julur dan rasuk juntai
 Menentukan daya ricih maksima, momen maksima dan
titik kontra lentur
 Melakar bentuk pesongan pada rasuk
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 2

INPUT 5A

Unit 5 adalah sambungan dari unit 4 iaitu melakarkan GDR dan GML Baiklah
sekarang cuba pelajar amati contoh seterusnya.

RasukJulur Dengan Beban Titik

Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk dalam rajah 5.1
di bawah:

20 kN 10 kN

A B C
2m 3m

Rajah 5.1

Tips melukis GDR dan GML untuk rasuk julur

 Nilai tindakbalas dan momen perlu ditentukan terlebih dahulu.


 Nilai daya ricih ditentukan dengan meninjau daya dari kiri ke kanan rasuk.
 Nilai momen lentur ditentukan dengan meninjau dari hujung bebas.
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 3

Penyelesaian.

20 kN 10 kN 1. Tindakbalas pada penatang


Ax Ax = 0
MA = 90 kNm
A B C Ay = 30 kN
MA
Ay

2m 3m 2. Nilai daya ricih (kN)

FA = 30
30 30 FB = 30 – 20 =10
+ve 10 10 FC = 10 – 10 = 0

Gambarajah daya ricih (kN)


90
3. Nnilai momen lentur (kNm)

MC = 0
MB = 10 (3) = 30
30 MA = 10 (5)– 20 (2) = 90
+ve
MA’ = 90 – 90 = 0

Momen di titik A (MA) nilai


Gambarajah momen Lentur (KNm)
negatif kerana ia bertindak
lawan arah jam.

Rajah 5.2
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 4

5.2 RASUK JULUR DENGAN BEBAN TERAGIH SERAGAM

35 kN/m

5m 1m

Rajah 5.3

Bedasarkan rajah 5.3 tentukan :

a. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat.


b. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih.
c. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur
d. Nilai momen maksima.
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 5

Penyelesaian.

35x 5 = 175
Tindakbalas pada penatang
Cy Cx = 0
Cy = 35 x 5 = 175 kN
A B Cy MC Mc = 612.5 kNm
5m 1m

Tentukan nilai daya ricih (kN)

FA = 0
-ve FB = -175
FC = -175 + 175 = 0

- 175 -175

Gambarajah daya ricih

Menentukan nilai momen lentur


(kNm)

MA = 0
5
MB = -175 ( ) = - 437.5
2
-ve 5
MC = -175 ( + 1) = - 612.5
2

-437.5 MC’ = - 612.5 + 612.5 = 0

-612.5

Gambarajah momen lentur Momen maksima 612.5 kNm iaitu terletak


dihujung bebas rasuk

Rajah 5.4
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 6

5.3 RASUK JULUR DENGAN GABUNGAN BEBAN

Rajah 5.5 menunjukkan rasuk julur yang dibebani dengan beban teragih
seragam dan momen.Tentukan :

a. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat.


b. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih.
c. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur

25kN/m 15 kNm

A B C

5m 3m

Rajah 5.5
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 7

25kN/m 15 kNm
MC
Tindakbalas pada penatang
Cx
Cx = 0
Cy Cy = 25 x 8 = 200 kN
A B MA = 15 + 25 (8) (4)
= 815 kNm
5m 3m

Nilai daya ricih (kN)


-ve
FA = 0
-125 FB =- 25 (5)= - 125
FC =-125 –25(3)
= -200
FC ‘ = -200 + 200 = 0

- 200
Gambarajah daya ricih
Menentukan nilai momen
lentur (kNm)

MA = 0
5
MB = -25 (5)( )=-
-ve 2
-62.5 62.5
5
MB ‘ = -25 (5) ( ) - 15
2
-77.5 = - 77.5
8
MA = -25 (8) ( ) - 15
2
-815 = - 815
Gambarajah momen lentur MA’= - 815 + 815 = 0

Rajah 5.6
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 8

AKTIVITI 5A

 SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
 SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

5.1 Lengkapkan rajah 5.7di bawah dengan melakarkan gambarajah daya ricih dan
momen lentur

Rasuk Julur

Gambarajah daya ricih

Gambarajah momen lentur

Rajah 5.7
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 9

5.2 Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk julur
dalam rajah 5.8 di bawah.

i. P1 P2

ii.

iii.

W kN/m

Rajah 5.8
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 10

5.3 Rajah 5.9 hingga 5.11 menunjukkan rasuk julur yang dibebani dengan
pelbagai bentuk beban.Tentukan :

a. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat.


b. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih.
c. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur

i.

20 kN/m

A B C

3m 4m

Rajah 5.9

ii.
10 kN/m 15 kN/m

A B C

3m 4m

Rajah 5.10

iii.

5 kN/m

10 kNm
A B C

2m 3m

Rajah 5.11
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 11

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5A

5.1

Rasuk GDR GML

+ve

-ve

Rajah 5.12

5.2

i.

Rasuk GDR GML

P1 P2

+ve
-ve

Rajah 5.13
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 12

ii.

Rasuk GDR GML

-ve
-ve

Rajah 5.14

iii.

Rasuk GDR GML

+ve
-ve

Rajah 5.15
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 13

5.3

i.

20 kN/m

A B C

3m 4m

80 Gambarajah
+ve
Daya Ricih

-ve
Gambarajah
Momen Lentur
160

400

Rajah 5.16
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 14

ii.
10 kN/m 15 kN/m

A B C

3m 4m

Gambarajah Daya
-ve Ricih
30

90

-ve Gambarajah
Momen Lentur
30

285

Rajah 5.17
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 15

iii.

5 kN/m

10 kNm
A B C

2m 3m

-ve Gambarajah Daya Ricih

10 10

Gambarajah Momen
-ve Lentur
10

20 20

Rajah 5.18
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 16

INPUT 5B

5.4 RASUK JUNTAI DENGAN BEBAN TITIK

Daripada rajah 5.19 lakarkan gambarajah momen lentur dan daya ricih,

10 kN 15 kN

C A D B

2m 3m 2m

Rajah 5.19
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 17

Penyelesaian

10 kN 15 kN

Daya tindakbalas
C A D B
AX = 0 kN
2m 3m 2m AY = 20 kN
BY = 5 kN

10 10 Nilai Daya Ricih (kN)


+ve
FC = -10
-ve -ve
FCA = -10
-5 -5 FA = -10 + 20 = 10
-10 -10 FD = 10 –15 = -5
FDB = -5
FB = -5 +5 = 0
Gambarajah daya ricih (kN)

Nilai Momen Lentur (kNm)

MC = 0
10 MA =-10 (2) = -20
+ve MD = -10 (5) + 20 (3) = 10
-ve
MB = -10 (7) + 20 (5) - 15 (2)
= 0

-20

Gambarajah momen lentur (kNm)

Rajah 5.20
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 18

5.5 RASUK JUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN

Daripada rajah 5.21 di bawah lakarkan gambarajah momen lentur dan daya
ricih,

20 kN

15 kNm
30°

A C B D

2m 3m 2m

Rajah 5.21

Analisis

Soalan di atas terdapat daya pada arah ufuk kerana terdapat daya sending
20 kN dengan kecerunan 30°. Oleh itu daya-daya ufuk dan pugak perlu di
tentukan terlebih dahulu.
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 19

Penyelesaian
20 kN
15 kNm
20 kos 30°= 17.32 kN

Ax 30°

20 sin 30° = 10 kN
Ay B Cy D 20 kN
2m 3m 2m

Daya tindakbalas

Ax = 17.32 kN
9 9 Ay = 9 kN
Cy = 1 kN
+ve

Nilai Daya Ricih (kN)

-ve FA = 9
FAB = 9
-1 -1
FB = 9 – 10
Gambarajah Daya Ricih (kN0 = -1
FBC = -1
FC = -1 +1
=0
18
15
FCD = 0
+ve FD = 0

Nilai Momen Lentur (kNm)


Gambarajah Momen Lentur (kNm)
MA = 0
MB = 9 (2) = 18
MC = 9 (5) – 10 (3) = 15
MD = 9 (7) – 10 (5) + 1 (2)
= 15
Rajah 5.22 MD’ = 15- 15 = 0
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 20

5.6 RASUK JUNTAI DENGAN BEBAN TERAGIH SERAGAM

Rajah 5.23 menunjukkan rasuk juntai yang dikenakan beban teragih seragam.

a. Tentukan nilai daya ricih dan momen lentur serta lakarkan kedua-dua
gambarajah tersebut.

b. Tentukan momen lentur dititik D

20kN/m

C A D B

2m 4m 2m

Rajah 5.23
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 21

Penyelesaian

20kN/m

C A D B

2m 4m 2m Daya tindakbalas

Ax = 0 kN
Ay = 46.67 kN
By = -6.67 kN

+ve Nilai Daya Ricih (kN)


-6.67 -6.67
FC = 0
FA = -20(2) =-40
FA’ = – 40+ 46.67
-40 = - 6.67
FAD = - 6.67
Gambarajah daya ricih FDB = -6.67
FB =-6.67 + 6.67
=0
40

+ve

Nilai Momen Lentur (kNm)


-ve
MC = 0
MA = -20 (2) (1) = 40
13.32 MD = -20 (2) 5 + 46.67 (4) = -13.32
MB = -20 (2) 7 + 46.67 (6) = 0
Gambarajah momen lentur

Rajah 5.24

Momen di titik D = -13.32 kNm


GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 22

AKTIVITI 5B

 SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
 SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

5.4 Berdasarkan rajah 5.25 hingga 5.28 selesaikan masalah di bawah :

a. Tentukan tindakbalas pada penatang


b. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting
c. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai
penting.
d. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya.

i.
20 kN 40 kN

60°

A B

2m 2m 2m

Rajah 5.25

ii.

10 kNm 40 kN 15 kN

30° 60°

A B

2m 2m 2m 2m
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 23

Rajah 5.26

iii.
20 kN
15 kNm 10 kNm

A B

4m 1m 1m 4m

Rajah 5.27

iv.
20kN/m

A B

2m 4m

Rajah 5.28

- SELAMAT MENCUBA -
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 24

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5B

5.4
i.
20 kN 40 kN

60°

A B

2m 2m 2m

34.64 34.64
+ve

-ve
-7.32

-27.32 -27.32

-ve
-14.64

-69.28

Rajah 5.29
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 25

ii.

10 kNm 40 kN 15 kN

30° 60°

A B

2m 2m 2m 2m

3.75 7.5

+ve +ve Gambarajah Daya Ricih

-ve
-16.25
.

10 17.32
Gambarajah Momen
+ve lentur

-ve

-15

Rajah 5.30
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 26

iii.
20 kN
15 kNm 10 kNm

A B

4m 1m 1m 4m

Gambarajah Daya Ricih


-ve
-0.83

-20.83 -20.83

11.65 10.83
Gambarajah Momen Lentur

-3.32

-10

Rajah 5.31

iv.
20kN/m

A B

2m 4m

Rajah 5.32
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 27

Untuk soalan ini, pelajar boleh berbincang dengan rakan untuk mendapatkan
jawapannya. .

INPUT 5C

5.7 Rasuk terletak mudah dengan gabungan beban.

Berdasarkan rajah 5.33 sila jawab soalan di bawah :

a. Tentukan tindakbalas pada penatang


b. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai
penting
c. Nilai daya ricih maksima.
d. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai
penting.
e. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya.

10 kN

20 kN/m

A B C

2m 2m
Rajah 5.33

Analisis
Soalan di atas memerlukan pelajar menentukan nilai momen lentur maksima dan
kedudukannya. Masih ingat lagi momen maksima, momen maksima terletak pada
garisan daya ricih yang memotong garisan paksi x = 0. Oleh itu pelajar perlu
menentukan kedudukan tersebut terlebih dahulu sebelum mengira momen lentur
maksima.
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 28

Penyelesaian
10 kN

20 kN/m
Daya tindakbalas

Ax AX = 0
AY = 35 kN
Cy
CY = 15 kN
Ay
2m 2
A B C

Nilai Daya ricih (kN)


35
FA = 35
+ve FB = 35 – 20 (2) = - 5
FB’ = -5 – 10 = - 15
FC = – 15 + 15 = 0
-ve
-5

-15 -15 Momen Lentur (kNm)


Gambarajah Daya Ricih (kN)
MA = 0
Momen Maksima 2
MB = 35 (2)– 20 (2) ( )
2
30 = 30
MC = 35 (4) – 20 (2)
+ve
2
( + 2) – 10(2)
2
=0
Gambarajah Momen Lentur (kNm)

Rajah 5.34

Tips.....
Dalam contoh di atas bentuk lengkungan dari titik A ke B ditentukan
dengan melihat gambarajah daya ricih. Momen maksima berlaku
apabila titik garisan daya ricih memotong garisan asalan x = 0
pada gambarajah daya ricih. Oleh yang demikian momen maksima
tidak berlaku pada titik B (30 kNm) tetapi pada titikyang dirujuk dar
gambarajah daya ricih.
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 29

Menentukan daya ricih maksima

Tinjau gambarah daya ricih dan nilai daya ricih maksima ialah 35 kN dan ia bertindak
pada titik A

Menentukan kedudukan momen maksima.

Untuk menentukan nilai momen maksima kedudukan momen maksima tersebut perlu
ditentukan terlebih dahulu. Lihat kembali gambarajah daya ricih, pada titik A dan B
(rujuk rajah 5.35)

35

2- x
A B

x -5

2m

Rajah 5.35

Dengan menggunakan kaedah segititiga sebentuk tentukan nilai x. Pelajar tentu masih
ingat kaedah bukan ? Ok sekarang ikuti pengiraan kaedah segitiga sebentuk ini.

x 2 −x
=
35 5

Abaikan nilai negatif daya ricih dan darab silang persamaan ini.

5x = 35 (2-x)

5x = 70 – 35x
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 30

40 x = 70

x = 1.75 m

∴ Momen maksima bertindak 1.75 m dari titik A

Menentukan nilai momen maksima.

Lihat kembali rajah 5.33 rasuk dan buat keratan 1.75 m dari titik A iaitu kedudukan
di mana berlakunya momen maksima. Lukis gambarajah keratan rasuk dan
namakan titik keratan, sebagai contoh P seperti rajah 5.36

20 kN/m

A p

1.75 m
35 kN

Rajah 5.36

1.75
MP = 35 (1.75) – 20 (1.75)( )
2
MP = 30.63 kNm

Nilai Momen maksima 30.63 kN/mm dan kedudukannya 1.75m dari penatang A.

5.8 RASUK TERJUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN

Rasuk juntai dalam rajah 5.37 dikenakan beban teraggih seragam dan beban
titik. Tentukan:

a. Tindakbalas pada penatang.


b. Gambarajah daya ricih dan momen lentur .
c. Kedudukan dan nilai momen maksima .
d. Kedudukan titik kontra lentur.

15 kN

25 kN/m
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 31

A B C D E

2m 2m 2m 2m

Rajah 5.37

Penyelesaian

Daya Tindakbalas (kN)


15 kN BX = 0
BY = 105kN
25 kN/m EY = 10kN
BX

A C D

2m 2m 2m 2m
BY EY
Nilai Daya ricih (kN)
55
Titik kontra ricih
FA =0
5 FB = 25(2) = - 50
FB ‘ = -50 + 105 = 55
FC = 55–25(2) = 5
FD = 5 - 15 = -10
-10 FE =-10 +10 = 0

-50
Gambarajah daya
Momen Lentur (kNm)
20
10 MA = 0
2
MB = -25 (2)( )= -50
+ve 2
4
MC = -25(4)( ) + 105 (2)
2
P =10
MD = -25(4)(2+2) + 105 (4) = 20
Titik kontra lentur

ME = -25(4)(2+4) + 105 (6)


-50 – 15(2)
=0
Gambarajah momen lentur
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 32

Rajah 5.38

d. Nilai momen maksima

Sebagaimana yang kita ketahui momen maksima berlaku pada titik yang terdapat
garisan daya ricih memotong paksi x. Daripada gambarajah daya ricih kita dapati dua
garisan yang memotong paksi x iaitu pada titik B atau titik di antara C dan D. Namun
jika kita tinjau kedua-dua kedudukan ini pada gambarajah momen lentur kita dapati
pada titik B nilai momen ialah –50 kNm dan titik diantara C dan D julat momen
maksima ialah 10 kNm ke 20 kNm. Oleh yang demikian nilai momen maksima ialah
50 kNm dan kedudukan pada titik B.

e. Kedudukan titik kontra lentur

Titik kontra lentur iaitu titik peralihan di mana garisan pada gambarajah momen
lentur memotong paksi x . Ini bermakna titik kontra lentur ini jumlah momen =
0. Jika kita rujuk pada gambarajah momen lentur (rajah 5.38), garisan yang
memotong paksi x ialah di antara titik B dan C. Kita namakan titik ini sebagai
P. Untuk menentukan kedudukan titik kontra lentur, x kita ambil momen pada
titik tersebut.

25 kN/m Σ MP = 0
x
105 (x –2) - 25 (x) ( )=0
2
A P 25 x 2
105x - 210 - =0
2
-12.5 x 2 + 105x – 210 = 0
2m
x= -b± b 2 − 4ac
BY =105 kN
2a
x
-105 ± 105 2
−4( −12 .5)( −210 )
2 (-12.5)
Rajah 5.39

−105 ± 525
=
− 25

= 3.28 @ 5.12
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 33

Jarak titik A ke C cuma 4 m oleh itu nilai titik kontra lentur ialah 3.28 m

5.9 RASUK JUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN

20 kN 40 kN/m 25 kN

A B

1m 4m 1m

Rajah 5.40

Rasuk juntai dalam rajah 5.40 dikenakan beban teragih seragam dan beban
titik. Tentukan:

a. Tindakbalas pada penatang.


b. Gambarajah daya ricih dan momen lentur .
c. Kedudukan dan nilai daya ricih dan momen lentur maksima .
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 34

Penyelesaian

20 kN 25 kN

40 kN/m

Ax
P
C A B D Daya Tindakbalas (kN)
Bx = 0
Ay By Ay = 98.75kN
By = 106.25kN
1m 4m 1m

78.75

25 Nilai Daya ricih (kN)

Fc = -20
FA = -20 + 98.75 = 78.75
-ve FB = 78.75 –40(4) = -81.25
-20
FB ‘ = -81.25 + 106.25 = 25
FD = 25-25 = 0
Gambarajah daya ricih
Momen Lentur (kNm)

-81.25 MC = 0
MA = -20 (1) = -20
+ve
MB = -20 (5) + 98.75 (4) –
4
40(4) ( )
2
-ve
= -27
MD = -20 (6) + 98.75 (5) – 40(4)
Titik
4
kontra (1 + ) + 106.25 (1)
-20 lentur 2
=0
-27
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 35

Gambarajah momen lentur

Rajah 5.41

Tips
Daya teragih seragam menghasilkan lengkungan pada gambarajah momen lentur.
Seperti cth di atas pada titik A nilai momen –20 dan titk B nilai momen –27.Maka untuk
menyambung titik A dan B, kita akan melakarkan satu lengkungan tetapi didapati ada
garisan yang memotong garisan x = 0 pada gambarajah daya ricih.Oleh itu pada
lengkungan ini terdapat momen maksima.

Nilai Daya ricih maksima

81 kN dan terletak pada titik B

Kedudukan dan nilai momen maksima.

Sila rujuk gambarajah daya ricih

78.75 Kaedah segitiga sebentuk

x 4 −x
=
+ve 78 .75 81 .25
4-x
B
81.25x = 315 – 78.75x
x -ve
160x = 315

x = 1.97
81.25

4m

20 kN
40 kN/m
Momen maksima

1.98
P
-20(2.98) + 98.75 (1.98) – 40 (1.98)
2
= 57.52 kNm
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 36

1m 1.98 m

AY = 98.75kN
Rajah 5.42

5.9 BENTUK PESONGAN RASUK

Apabila sebuat rasuk dikenakan beban, ia akan melentur dan terpesong dari
bentuk asalnya. Bentuk pesongan rasuk yang terbeban ditunjukkn pada rajah
5.43.

a.
P

b.
Pesongan rasuk
W

Pesongan
maksima

c.

P1 P2
W

d.
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 37

Pesongan
maksima

Rajah 5.43

AKTIVITI 5C

 SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
 SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

5.5 Berdasarkan rajah 5.44 hingga 5.46 di bawah :

i. Tentukan tindakbalas pada penatang


ii. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting
iii.Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting.
iv. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya.

a.
30 kN

15 kN 20 kN/m 10kNm
30°

A B

2m 1m 2m 1m 1m 1m

Rajah 5.44

b.
6 kN 3 kN

3kN/m 2 kN
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 38

A B

1.5 m 1.5 m 1.5 m 2.4 m

Rajah 5.45

c.
8kN
4 kN
2 kN/m
6 kNm

A B

1m 2m 1m 2m 2m
Rajah 5.46

5.6 Berdasarkan rajah 5.47 hingga 5.49 di bawah :

i. Tentukan tindakbalas pada penatang


ii. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting
iii. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting.
iv. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya.
v. Kedudukan titik kontra lentur jika ada

a.
5.5 kN 2 kN

2 kN/m

A C B D

2m 3m 2m
Rajah 5.47

b.

3 kN 4 kN
1 kN/m
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 39

A B C D

1m 6m 1.5 m
Rajah 5.48

c. 11kN
4 kN
4 kN/m

A B C D

2m 3m 2m
Rajah 5.49

5.7 Lakarkan bentuk pesongan rasuk sekiranya ia dikenakan beban seperti dalam
rajah 5.50 di bawah.

a.
P1
W

b.

P1 P2

c.

P1
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 40

Rajah 5.50

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5C

5.5

a. Nilai momen maksima 97.49 kNm


Kedudukanya 3.97 m dari A

b. Nilai momen maksima 12.68 kNm


Kedudukanya 1.57 m dari A

c. Nilai momen maksima 8 kNm


Kedudukanya 6 m dari A

5.6
a. Nilai momen maksima 11 kNm
Kedudukanya 2 m dari A
Kedudukan titik kontra lentur 1.46 m dari titik D

b. Nilai momen maksima 6 kNm


Kedudukanya 1.5 m dari D
Kedudukan titik kontra lentur 2 m dan 3mdari titik B

c. Nilai momen maksima 22 kNm


Kedudukanya 2 m dari A
Kedudukan titik kontra lentur 2.54 m dari titik D

5.7
a.

b.
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 41

c.

Rajah 5.51

PENILAIAN KENDIRI

1. Berdasarkan rajah 5.52 tentukan :


a. Daya tindakbalas pada penyokong
b. Gambarajah daya ricih
c. Gambarajah momen lentur
d. Nilai momen maksima
i.
20 kN

45 kN/m

1m 4m

ii.
45 kN

25 kN/m

3m 5m

iii. 45kN

30 kN/m
15kN/m
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 42

3m 4m

Rajah 5.52
2. Berdasarkan rajah 5.53 tentukan :

a. Daya tindakbalas pada penyokong


b. Gambarajah daya ricih dan gambarajah momen lentur
c. Nilai daya ricih maksima
d. Nilai momen maksima dan kedudukannya
e. Nilai titik kontra lentur.
f. Bentuk pesongan rasuk.

i.
20 kN
10 kN/m

2m 3m 3m

ii.
45 kN

45 kN/m

4m 1m 3m

iii.

35 kN
35 kN/m

25 kN/m
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 43

1m 3m 3m 1m

Rajah 5.53

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

• Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak


jawapan dengan pensyarah.

• Sekiranya anda hadapi kesukaran, anda boleh ikuti panduan


di bawah
GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
SERTA MOMEN MAKSIMA
C 2007 / UNIT 5 / 44

___________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB DENGAN
BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 6