Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang member pelbagai bantuan
serta kebenaran untuk menjalankan Kajian Geografi Tempatan. Terima kasih khusus kepada
Puan Azlina Suleiman, guru Geografi kelas kami kerana telah banyak memberipanduan,
nasihat serta bimbingan sepanjang masa kajian dijalankan.

Saya jugaingin merakmkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih


kepada pegawai – pegawai di Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Perak yang telah member
penerangan dengan lengkap mengenai hutan paya bakau kepada saya.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan- rakan yang telah memberi panduan
bagi menyiapkan folio. Tanpa mereka saya pasti tidak dapat menyudahkan folio kerja kursus
ini.

Akhir sekali, saya juga ingin merakamkan