Anda di halaman 1dari 14

Folio Pendidikan Sivik Dan

Kewarganegaraan

Laporan Aktiviti Khidmat Masyarakat

Tema/Tajuk:Hidup Bermasyarakat

Disediakan oleh:Kumpulan Baja-C

1)Lim Chin Yang

2)Alaric Sam a/l Arokiasamy

3)Benjamin Phoon Feng En

4)Lim Jian Min

5)Sivaneshwaran a/l Loganathan

Tingkatan: 2Edison

Nama Guru: Cik Sarah Zatil Aqmar bt Mohd Ramli

Tarikh: Tandatangan guru


Markah:

30%
Kandungan:

Isi Kandungan Muka Surat


Penghargaan 1
Catatan 2
Laporan 3-
Carta Gantt
Rumusan/Kesimpulan
Penghargaan

Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi


terima kasih kepada Cik Sarah Zatil Aqmar bt
Mohd Ramli, guru Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan kami, dan Puan Masliza,guru
penasihat koperasi Sekolah Menengah Taman Tun
Dr.Ismail kerana membimbing dan membantu
kami. Selain itu, kami ingin mengucapkan ribuan
terima kasih kepada ibu bapa kami kerana
memberi sokongan kepada kami. Akhir sekali,
kami ingin mengucapkan terima kasih rakan-rakan
sekumpulan.
Catatan aktiviti di Koperasi S.M.K.T.T.D.I

Bi Tarikh Aktiviti Masa Masa Masa Tandatang


l yang mula akhir an
diamb
il
1 5/5/08 Bertugas di Koperasi 25min 10.30a. 10.55a.
it m. m.
2 5/5/08 Menyapu sampah 15min 12.30p. 12.45p.
it m. m.
3 5/5/08 Membuang sampah 5minit 12.45p. 12.50p.
m. m.
4 5/5/08 Menyusun barang 10min 12.50p. 1.00p.m
it m. .
5 6/5/08 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
it m. m.
6 7/5/08 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
it m. m.
7 8/5/08 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
it m. m.
8 9/5/08 Bertugas di Koperasi 25min 9.50a.m 10.15a.
it m.
9 12/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.30a. 10.55a.
8 it m. m.
1 12/5/0 Menyapu sampah 15min 12.30p. 12.45p.
0 8 it m. m.
1 12/5/0 Membuang sampah 5minit 12.45p. 12.50p.
1 8 m. m.
1 12/5/0 Menyusun barang 10min 12.50p. 1.00p.m
2 8 it m. .
1 13/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
3 8 it m. m.
1 14/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
4 8 it m. m.
1 15/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
5 8 it m. m.
1 16/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 9.50a.m 10.15a.
6 8 it m.
1 19/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.30a. 10.55a.
7 8 it m. m.
1 19/5/0 Menyapu sampah 15min 12.30p. 12.45p.
8 8 it m. m.
1 19/5/0 Membuang sampah 5minit 12.45p. 12.50p.
9 8 m. m.
2 19/5/0 Menyusun barang 10min 12.50p. 1.00p.m
0 8 it m. .
2 20/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
1 8 it m. m.
2 21/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
2 8 it m. m.
2 22/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
3 8 it m. m.
2 23/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 9.50a.m 10.15a.
4 8 it . m.
2 26/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.30a. 10.55a.
5 8 it m. m.
2 26/5/0 Menyapu sampah 15min 12.30p. 12.45p.
6 8 it m. m.
2 26/5/0 Membuang sampah 5minit 12.45p. 12.50p.
7 8 m. m.
2 26/5/0 Menyusun barang 10min 12.50p. 1.00p.m
8 8 it m. .
2 27/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
9 8 it m. m.
3 28/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
0 8 it m. m.
3 29/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 10.10a. 10.35a.
1 8 it m. m.
3 30/5/0 Bertugas di Koperasi 25min 9.50a.m 10.15a.
2 8 it . m.
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Laporan

Aktiviti:Bertugas di Koperasi

Ahli Kumpulan: 1)Lim Chin Yang

2)Alaric Sam a/l Arokiasamy

3)Benjamin Phoon Feng En

4)Lim Jian Min

5)Sivaneshwaran a/l Loganathan

Tarikh5/5/08
Carta Gantt
Perkara Bulan

Mei Jun Julai

Tinjauan
ke
Koperasi

Mesyuar
at
pertama

Perlaksa
naan
projek

Mesyuar
at kedua

Penulisa
n
laporan
Rujukan
1. Buku Teks KBSM Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 2

2. www.smkttdi.com(laman web S.M.K.T.T.D.I)


Kesimpulan
Untuk Projek Khidmat Masyarakat ini, kumpulan kami
yang terdiri daripada Alaric, Benjamin, Lim Chin Yang, Lim
Jian Min dan Sivaneshwaran, telah bertugas di Koperasi
S.M.K.T.T.D.I. Semasa bertugas di Koperasi, kami telah
memperolehi pengalaman yang baru. Melalui pengalaman
baru ini, kami telah mempelajari banyak perkara.
Melalui Projek Khidmat Masyarakat ini, kami telah
memberi beberapa sumbangan kepada warga sekolah
S.M.K.T.T.D.I. Kami telah membantu Pn.Masliza , guru
penasihat Koperasi Taman Tun Dr.Ismail menjaga dan
membersih Koperasi. Selain itu, kami telah melayan pelajar-
pelajar serta guru-guru yang datang ke koperasi untuk
membeli makanan atau barang-barang keperluan seperti
baju jasmani, baju kokurikulum, tie dan sebagainya.
Selain itu, kami telah mempelajari sikap
bertanggungjawab dan kerjasama semasa bertugas di
Koperasi. Kami juga telah mempelajari kepentingan
mengagihkan tugas. Di samping itu, kami telah berjaya
mengajar kepentingan Koperasi kepada murid-murid dan
guru-guru.
Akhir sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih
kepada guru-guru dan ahli-ahli kumpulan kami. Selain itu,
kami berharap Projek Khidmat Masyarakat ini tidak berakhir
di sini dan akan diteruskan pada masa hadapan.