Folio Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan

Laporan Aktiviti Khidmat Masyarakat Tema/Tajuk:Hidup Bermasyarakat Disediakan oleh:Kumpulan Baja-C 1)Lim Chin Yang 2)Alaric Sam a/l Arokiasamy 3)Benjamin Phoon Feng En 4)Lim Jian Min 5)Sivaneshwaran a/l Loganathan Tingkatan: 2Edison Nama Guru: Cik Sarah Zatil Aqmar bt Mohd Ramli

Tarikh: Markah:

Tandatangan guru

30%

Kandungan:

Isi Kandungan Penghargaan Catatan Laporan Carta Gantt Rumusan/Kesimpulan

Muka Surat 1 2 3-

Penghargaan

Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Cik Sarah Zatil Aqmar bt Mohd Ramli, guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan kami, dan Puan Masliza,guru penasihat koperasi Sekolah Menengah Taman Tun Dr.Ismail kerana membimbing dan membantu kami. Selain itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa kami kerana memberi sokongan kepada kami. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih rakan-rakan sekumpulan.

Catatan aktiviti di Koperasi S.M.K.T.T.D.I

Bi Tarikh l 1 5/5/08 2 5/5/08 3 5/5/08 4 5/5/08 5 6/5/08 6 7/5/08 7 8/5/08 8 9/5/08 9 12/5/0 8 1 12/5/0 0 8 1 12/5/0 1 8 1 12/5/0 2 8 1 13/5/0 3 8 1 14/5/0 4 8 1 15/5/0 5 8 1 16/5/0 6 8 1 19/5/0 7 8 1 19/5/0 8 8 1 19/5/0 9 8 2 19/5/0 0 8 2 20/5/0 1 8 2 21/5/0

Aktiviti

Bertugas di Koperasi Menyapu sampah Membuang sampah Menyusun barang Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Menyapu sampah Membuang sampah Menyusun barang Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Menyapu sampah Membuang sampah Menyusun barang Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi

Masa yang diamb il 25min it 15min it 5minit 10min it 25min it 25min it 25min it 25min it 25min it 15min it 5minit 10min it 25min it 25min it 25min it 25min it 25min it 15min it 5minit 10min it 25min it 25min

Masa mula 10.30a. m. 12.30p. m. 12.45p. m. 12.50p. m. 10.10a. m. 10.10a. m. 10.10a. m. 9.50a.m 10.30a. m. 12.30p. m. 12.45p. m. 12.50p. m. 10.10a. m. 10.10a. m. 10.10a. m. 9.50a.m 10.30a. m. 12.30p. m. 12.45p. m. 12.50p. m. 10.10a. m. 10.10a.

Masa akhir 10.55a. m. 12.45p. m. 12.50p. m. 1.00p.m . 10.35a. m. 10.35a. m. 10.35a. m. 10.15a. m. 10.55a. m. 12.45p. m. 12.50p. m. 1.00p.m . 10.35a. m. 10.35a. m. 10.35a. m. 10.15a. m. 10.55a. m. 12.45p. m. 12.50p. m. 1.00p.m . 10.35a. m. 10.35a.

Tandatang an

2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

8 22/5/0 8 23/5/0 8 26/5/0 8 26/5/0 8 26/5/0 8 26/5/0 8 27/5/0 8 28/5/0 8 29/5/0 8 30/5/0 8

Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Menyapu sampah Membuang sampah Menyusun barang Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi Bertugas di Koperasi

it 25min it 25min it 25min it 15min it 5minit 10min it 25min it 25min it 25min it 25min it

m. 10.10a. m. 9.50a.m . 10.30a. m. 12.30p. m. 12.45p. m. 12.50p. m. 10.10a. m. 10.10a. m. 10.10a. m. 9.50a.m .

m. 10.35a. m. 10.15a. m. 10.55a. m. 12.45p. m. 12.50p. m. 1.00p.m . 10.35a. m. 10.35a. m. 10.35a. m. 10.15a. m.

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Laporan Aktiviti:Bertugas di Koperasi Ahli Kumpulan: 1)Lim Chin Yang 2)Alaric Sam a/l Arokiasamy 3)Benjamin Phoon Feng En 4)Lim Jian Min 5)Sivaneshwaran a/l Loganathan Tarikh5/5/08

Carta Gantt
Perkara Mei Tinjauan ke Koperasi Mesyuar at pertama Perlaksa naan projek Mesyuar at kedua Penulisa n laporan Bulan Jun Julai

Rujukan
1. Buku Teks KBSM Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 2 2. www.smkttdi.com(laman web S.M.K.T.T.D.I)

Kesimpulan
Untuk Projek Khidmat Masyarakat ini, kumpulan kami yang terdiri daripada Alaric, Benjamin, Lim Chin Yang, Lim Jian Min dan Sivaneshwaran, telah bertugas di Koperasi S.M.K.T.T.D.I. Semasa bertugas di Koperasi, kami telah memperolehi pengalaman yang baru. Melalui pengalaman baru ini, kami telah mempelajari banyak perkara. Melalui Projek Khidmat Masyarakat ini, kami telah memberi beberapa sumbangan kepada warga sekolah S.M.K.T.T.D.I. Kami telah membantu Pn.Masliza , guru penasihat Koperasi Taman Tun Dr.Ismail menjaga dan membersih Koperasi. Selain itu, kami telah melayan pelajarpelajar serta guru-guru yang datang ke koperasi untuk membeli makanan atau barang-barang keperluan seperti baju jasmani, baju kokurikulum, tie dan sebagainya. Selain itu, kami telah mempelajari sikap bertanggungjawab dan kerjasama semasa bertugas di Koperasi. Kami juga telah mempelajari kepentingan mengagihkan tugas. Di samping itu, kami telah berjaya mengajar kepentingan Koperasi kepada murid-murid dan guru-guru. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan ahli-ahli kumpulan kami. Selain itu, kami berharap Projek Khidmat Masyarakat ini tidak berakhir di sini dan akan diteruskan pada masa hadapan.