Anda di halaman 1dari 9

Aspek Pm Pn

Definisi Kesanggupan dan kemampuan Kesanggupan dan kemampuan


pengguna membeli sesuatu pengeluar menawarkan sesuatu
barangan pada tingkat harga dan barangan pada tingkat harga dan
jangka masa tertentu jangka masa tertentu
Hukum P meningkat,Qd menurun P meningkat,Qs meningkat
P menurun,Qd meningkat P menurun,Qs menurun
Hubungan Songsang krn kesan gantian dan Langsung/positif krn matlamat
kesan pendapatan pengeluar iaitu
memaksimumkan keuntungan
Jadual P Qd P Qs
1 10 0 10
2 8 1 15
3 6 2 20
4 4 3 25
5 2 4 30

Graf P P

5
4 4
3 3
2 2
1 1
1 2 4 6 8 10 Qd 0 10 15 20 25 30 Qs

!.Apb P=3,Qd=6 unit 1.Apb P=2,Qs=20 unit


2.Apb P meningkat dr 3 ke 4,Qd 2.Apb P meningkat dr 2 ke 3,Qs
menurun dr 6 ke 4 meningkat dr 20 ke 25
3.Apb P menurun dr 3 ke 2,Qd 3.Apb P menurun dr 2 ke 1,Qs
meningkat dr 6 ke 8 menurun dr 20 ke 15
*Keluk pm bercerun ke bawah dr *Keluk pn bercerun ke atas dr
kiri ke kanan menunjukkan kiri ke kanan menunjukkan
adanya hubungan songsang. adanya hubungan positif.

Persamaan Qd=a-bP Qs=a bP


bP= Qd/ P bP= Qs/ P

DONE BY:
SUREN RAMZ
Pm individu & pasaran

Pm individu-Kesanggupan & kemampuan seorg individu membeli brg & perkhidmatan yg ditawarkan

oleh pengeluar pd tingkat hg & jangka masa tertentu

Pm pasaran-diperolehi dgn mencampurkan pm individu secara mendatar pd tingkat hg tertentu

Jadual

Harga Pm individu A Pm individu B Pm pasaran


0 10 15 25
1 8 12 20
2 6 9 15
3 4 6 10
4 2 3 5

Graf

P P P

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

0 2 4 6 8 10 Qd 0 3 6 9 12 15 Q 0 5 10 15 20 25 Qd

Pm individu A Pm individu B Pm pasaran

Huraian

1.Pd tingkat P,RM 2,Pm A=6unit,Pm B=9unit & jumlah Pm pasaran=15unit

2.Jika hg meningkat dr RM2 ke RM3,Pm A menurun dr 6 ke 4 unit,Pm B menurun dr 9 ke 6 unit,jumlah


Pm pasaran=10 unit

3.Jika hg menurun dr RM2 ke RM1,Pm A meningkat dr RM6 ke RM8,Pm B meningkat dr RM9 ke


RM12,jumlah Pm pasaran=20

*Keluk Pm pasaran bercerun ke bawah dr kiri ke kanan krn hubungan atr P & Qd adalah songsang.

Persamaan

DONE BY:
SUREN RAMZ
QdA=10-2P Qd B=15-3P Qd C=25-5P

Pn Firma-kesanggupan & kemampuan sebuah firma menghasilkan brgn pd tingkat hg & j/masa tertentu

Pn Industri-diperolehi dgn mencampurkan Pn firma secara mendatar pd tingkat P tertentu

Jadual

Hg Pn firma A Pn firma B Pn industri


1 6 4 10
2 9 6 15
3 12 8 20
4 15 10 25
5 18 12 30

Graf

P P P

5 5 5

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

0 6 9 12 15 18 Qs 0 4 6 8 10 12 Qs 0 10 15 20 25 30 Qs

Pn Firma A Pn Firma B Pn Industri

Huraian

1.Pd tingkat P=3,firma A tawarkan=12unit,firma B tawarkan=8unit,jumlah Pn industri=20unit

2.Apb P meningkat dr RM3 ke RM4,Pn firma A meningkat dr 12unit ke 15unit,Pn firma B meningkat dr
8unit ke 10unit,jumlah Pn industri meningkat dr 20unit ke 25unit

3.Apb P menurun dr RM3 ke RM2,Pn firma A menurun dr 12unit ke 9unit,Pn firma B menurun dr 8unit
ke 6unit,jumlah Pn industri menurun dr 20unit ke 15unit

*Keluk Pn industry bercerun ke atas dr kiri ke kanan

Persamaan

QsA=3+3P Qs B=2+2P Qs P=5+5P

DONE BY:
SUREN RAMZ
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pm & Pn

Penentu Pm Penentu Pm
Hg brg itu-hukum Pm iaitu P meningkat,Qd Hg brg itu-hukum Pn iaitu P meningkat,Qs
menurun dan P menurun,Qd meningkat meningkat dan P menurun,Qs menurun

Hg brg lain: Kos pengeluaran:


a) Brg pengganti-sesuatu brg yg boleh Kos =keuntungan =ffp =SS
diganti dgn brg lain yg akan member Kos = keuntungan =ffp =SS
tingkat kepuasan yg sama.Cth:coke
dan pepsi.Hg pepsi meningkat ,Qd
coke meningkat.

Hg Hg

P1
P0
P0
D D 0 D1
0 Q1 Q0 Qd 0 Q0 Q1 Qd
Pepsi Coke

b) Brg penggenap-brg yg perlu


digunakan bersama.Cth:kereta &
petrol.Hg kereta meningkat,Qd petrol
menurun.

Hg Hg

P1
P0
P2
D D 0 D1
0 Q1 Q0 Qd 0 Q0 Q1 Qd
kereta petrol

DONE BY:
SUREN RAMZ
Pendapatan:
a)Brg normal

Y2 >brg yg biasa dibeli


oleh pengguna bg
Y1 max.kepuasan.

0 Q1 Q2 Qd

b)Brg bawahan

Y2 >brg yg biasa dibeli


oleh gol Y rendah
Y1

0 Q1 Q2 Qd

c)Brg mesti

Y2 >brg yg mesti dibeli


oleh pengguna
Y1

0 Q1 Qd

Musim: Musim:
1)Perayaan 1)Perayaan
2)Iklim cuaca 2)Iklim cuaca

Jangkaan hg pd masa hadapan Dasar kerajaan:


1)cukai=kos pengeluaran =SS
2)subsidi=sbhgn kos ditanggung oleh kerajaan=SS
Perubahan citarasa Bilangan firma:
1)Byk=SS
2)Sedikit=SS

DONE BY:
SUREN RAMZ
Konsep perubahan dlm Qd & Pm Konsep perubahan dlm Qs & Pn
Hg Hg Hg Hg
S
P1 P1 S1
S0
P0 P0 S2
P0 P0
P2 P2
D D 1 D0 D2 D D 1 D0 D2
0 Q1 Q0 Q2 Qd 0 Q1 Q0 Q2 Qd 0 Q1 Q0 Q2 Qd 0 Q1 Q0 Q2 Qd
dlm Qs dlm Pn
dlm Qd dlm Pm
1) dlm Qs disebabkan oleh P brg itu
1) dlm Qd disebabkan oleh dlm P
misalnya P meningkat dari P0 ke P1,Qs
brg itu misalnya apb P meningkat dr
akan meningkat dr Q0 ke Q1, dlm Qs yg
P0 ke P1,Qd akan menurun dr Q0 ke Q1
dan sebaliknya. dlm Qd yg disebabkan oleh P brg itu akan
disebabkan oleh P akan menyebabkan di sepjg keluk Pn yg sama.
menyebabkan di sepjg keluk Pm yg
sama.
2) dlm Pm disebabkan oleh faktor- 2) dlm Pn disebabkan oleh faktor-faktor lain
faktor lain selain P brg itu misalnya selain P brg itu spt kos
pendapatan(Y).Apb Y pengeluaran,teknologi,dasar kerajaan,
meningkat,kuasa beli akan musim & sebagainya.Apb kerajaan
meningkat,keluk Pm akan berpindah mengenakan cukai,kos pengeluaran akan
dr D0D0 ke D2D2 dan sebaliknya. meningkat,keluk Pn akan berpindah dr
dlm Pm yg disebabkan oleh faktor- S0S0 ke S1S1 dan sebaliknya,pemberian
faktor lain akan memindahkan keluk subsidi mengurangkan kos, keluk
Pm sama ada ke kanan/kiri. berpindah dr S0S0 ke S2S2. dlm Pn
disebabkan oleh faktor-faktor lain akan
memindahkan keluk Pn ke kiri/kanan.

DONE BY:
SUREN RAMZ
KESEIMBANGAN PASARAN

1.Definisi:Keadaan di mana pengguna memaksimumkan kepuasan & pengeluar memaksimumkan


keuntungan.

2.Syarat:Qd=Qs/Pm=Pn

3.Jadual:

Hg Qd Qs
1 18 6
2 15 9
3 12 12
4 9 15
5 6 18

4.Graf:

P S

1 D

0 12 Q

5.Persamaan Pn & Pm:

Qs=a+bP Qd=a-bP

Qs=3+3P Qd=21-3P

Keseimbangan Qd=Qs,

21-3P=3+3P

DONE BY:
SUREN RAMZ
P=3

Gantikan P=3 dlm Qd,

Qd=21-3(3)

Qd=12

Kesan Perubahan Pm & Pn ke atas keseinbangan pasaran

Kesan perubahan Pm Kesan perubahan Pn

P P
D2 D S1
D0 S S0
D1
P2 P1 S2
P0 P0
P1 P2

0 Q 1 Q0 Q 2 Qs
0 Q1Q0Q2 Qd

1.Pd mulanya,keseimbangan berlaku di e0 di 1.Pd mulanya,keseimbangan berlaku di e 0 di mana


mana D0D0=SS DD=S0S0
2.e0-hg keseimbangan ialah P0 & Q keseimbangan 2.e0-hg keseimbangan ialah P0 & Q keseimbangan
ialah Q0 ialah Q0
3.Apb Pm meningkat,keluk Pm berubah dr D0D0 3.Apb Pn meningkat,keluk Pn berubah dr S 0S0 ke
ke D2D2 S2S2
4.Keseimbangan berubah dr e0 ke e2 di mana hg 4.Keseimbangan berubah dr e0 ke e2 di mana hg
keseimbangan meningkat dr P0 ke P2 & Q keseimbangan menurun dr P0 ke P2 & Q
keseimbangan meningkat dr Q0 ke Q2. keseimbangan meningkat dr Q0 ke Q2.
5.Apb Pm menurun,keluk Pm berubah dr D0D0 ke 5.Apb Pn menurun,keluk Pm berubah dr S 0S0 ke
D1D1 S1S1
6.Keseimbangan berubah dr e0 ke e1 di mana hg 6.Keseimbangan berubah dr e0 ke e1 di mana hg
keseimbangan menurun dr P0 ke P1 & Q keseimbangan meningkat dr P0 ke P1 & Q
keseimbangan menurun dr Q0 ke Q1 keseimbangan menurun dr Q0 ke Q1

DONE BY:
SUREN RAMZ
Kesan Perubahan Pm & Pn

-Andaian:Kadar perubahan dlm Pn & Pm adalah sama

P3

P0

P4 S2

S0 S1 D2 D0 D1

0 Q2 Q0 Q1 Q

*Pd mulanya keseimbangan di e0 di mana D0D0=S0S0.

*e0,hg keseimbangan adalah P0 & Q keseimbangan adalah Qo

Pm Pn Pm Pn Pm Pn Pm Pn
-Keseimbangan -Keseimbangan berubah -Keseimbangan berubah -Keseimbangan berubah
berubah dr e0 ke e1 dr e0 ke e2 dr e0 ke e3 dr e0 ke e4
-e1,hg keseimbangan -e2,hg keseimbangan -e3,hg keseimbangan e4,hg keseimbangan
tidak berubah & Q tdk berubah & Q meningkat dr P0 ke P3 & menurun dr P0 ke P4 &
keseimbangan keseimbangan menurun Q keseimbangan tdk Q keseimbangan tdk
meningkat dr Q0 ke Q1 dr Q0 ke Q2 berubah berubah

DONE BY:
SUREN RAMZ