KEW.

PS-11
No. Permohonan : …………………………………………………. (Tatacara Pengurusan Stor 143) (Untuk Kegunaan di Stor Unit - diisi dalam 2 salinan) Bil . 1. 2. 3. 4. Permohonan Perihal Stok Kuantiti Dipesan Ink Canon iPixma 1800 Black Ink Canon iPixma 1800 Colour Blank CD 4 4 50 Pegawai Pelulus Kuantiti Baki Dilulusk Kuantiti an Dipesan Catatan

BORANG PERMOHONAN STOK

Kelulusan: Permohonan diluluskan/tidak diluluskan* ……………………………………. (Tandatangan Pemohon) Nama : Jawatan Tarikh : : ……………………………………. (Tandatangan Pegawai Pelulus) Nama : Jawata n Tarikh : :

*sila potong yang berkenaan. Kemaskini Rekod: Stok telah dikeluarkan dan direkod Di Kad Petak No:………………………………. Perakuan Penerimaan:

……………………………………….. (Tandatangan Pegawai Stor) Nama : Jawatan Tarikh : :

……………………………………… (Tandatangan Pemohon) Nama : Jawata n Tarikh : :