Anda di halaman 1dari 4

KUMPULAN 11

Rekod Pengajaran Harian (RPH)

Nama Guru: Abg. Rahabidin b. Abg. Sulaiman /Samsuddin b. Kadiron

Tingkatan/Kumpulan: 1 Alfa Bidang/Tema: SEJARAH DAN KITA

Tajuk Pelajaran: Sumber Sejarah Jangka masa: 40 minit

Ringkasan Pelajaran
• Pengertian Sumber
• Jenis-jenis sumber

Aras:
Hasil Pembelajaran: 1.3 Mentakrif dan memberi contoh
sumber sejarah
Memahami Kemahiran Sejarah 2.2 Memberi contoh peristiwa-peristiwa
sejarah.
3.2 Mengelaskan sumber sejarah

Objektif :

Di akhir pelajaran pelajar-pelajar dapat :

i. Mentakrif maksud sumber dengan tepat serta memberi beberapa contoh sumber
sejarah.
ii. Menyata dan menjelaskan contoh peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan sumber

Pengetahuan Perlu Ada :


1. Pelajar telah memahami definisi dan ciri-ciri sejarah.
2. Pelajar telah mengetahui tempat-tempat tertentu untuk mencari sumber seperti
perpustakaan, arkib, muzium dan lain-lain.

Isi Kandungan
i. Definisi sumber
ii. Jenis-jenis dan contoh sumber
iii. Tafsiran sumber
iv. Contoh-contoh peristiwa bersejarah

Nilai Murni/Unsur Patriotisme


Menghargai tinggalan sejarah dan sejarah negara kita.

Bahan Bantu Belajar


i. Power point
ii. Buku teks sejarah tingkatan Satu
iii. Teks artikel
iv. Lembaran Kerja
KUMPULAN 11

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari :


i. Mentaksir
ii. Visual
iii. Generatif
iv. Berpusatkan kepada pelajar

Elemen Pembelajaran
Prosedur Pelaksanaan: Bestari Catatan
KUMPULAN 11

Set Induksi (5 minit)


KB, KF, ICT Bahan dari tayangan
i. Guru mempamerkan peta, KPS/Meneroka bukti dan slide melalui teknik
gambar artifak. membuat imaginasi (secara ‘hyperlink’
GAMBAR visual)

ii. Guru menyoal dan pelajar


memberi respon

iii. Secara rawak pelajar dipilih


untuk menyatakan yang
manakah sumber pertama
atau sumber kedua

iv. Guru meminta pelajar


menyatakan contoh-contoh
lain sumber sejarah.

LANGKAH – LANGKAH
PERKEMBANGAN

Langkah 1 (10 minit)

i. Guru mengedarkan
lembaran kerja kepada • Direktif Lembaran Kerja dan
pelajar. • Pemerhatian gambar melalui
ii. Guru menggunaka slaid • Mediatif power point.
power point untuk • Mengenalpasti
menunjukkan beberapa
gambar kepada pelajar
iii. Pelajar dibimbing untuk
mencatat maklumat hasil
pemerhatian mereka
terhadap gambar.

iv. Dua atau tiga orang pelajar


diminta untuk menyatakan
hasil catatan mereka.
LEMBARA KERJA

Langkah 2 (10 minit)

i. Pelajar bergerak dalam Kad Arahan Aktiviti


kumpulan. • Kolaboratif
dan Power Point.
ii. Guru meminta pelajar • ICT
berbincang tentang definisi
sumber, jenis-jenis sumber,
contoh-contoh sumber,
tafsiran sumber dan satu
contoh peristiwa sejarah
KUMPULAN 11

bagi negara Malaysia.

ARAHAN AKTIVITI

Langkah 3 (12 minit)

i. Guru mengadakan kuiz


ringkas bagi menguji dan KBKK
memastikan penguasaan Soal jawab
pelajar tentang tajuk yang
dipelajari.

Penutup (3 minit)
Guru membimbing pelajar
merumus isi pelajaran.

Refleksi