Anda di halaman 1dari 1

MODEL KAJIAN TINDAKAN

TERUSKAN KE GELUNGAN GELUNG 2


SETERUSNYA (JIKA PERLU)
Guru membuat renungan atau refleksi terhadap kajian
yang telah dilakukan, sama ada berjaya atau tidak.
Laporan juga ditulis di peringkat ini. Perihal dokumentasi
ini, perlu ditekankan sikit. Sebenarnya ramai guru
membuat kajian dalam bilik darjah. Malah hampir setiap
hari. Bagaimanapun, yang kurangnya dokumentasi. Jadi
ilmu itu tidak disebarkan.Sekiranya program tindakan

MEREFLEK
tersebut berjaya, maka bolehlah disebarkan kepada guru-
guru lain. Hal ini penting agar guru lain yang menghadapi TINJAUAN AWAL
masalah yang sama akan dapat menyelesaikan masalah Muhasabah/merefleksi - Pengumpulan awal data bagi
pembelajaran tersebut dengan menggunakan kaedah yang
sama. Jika tidak berjaya, perlu dirancang semula. Dalam
diri bagi melihat mengesahkan isu/masalah sebenar
hal ini, teknik tindakan yang berbeza boleh difikirkan. kekuatan dan - Pada peringkat ini merupakan satu
Penggunaan teknik yang berbeza bagi masalah yang kelemahan p&p diri peringkat yang sangat penting kerana
sama ini akan membawa kepada konsep Gegelung Kedua sendiri pada peringkat inilah permasalahan
dalam kajian tindakan. utama pembelajaran dikenalpasti
(mengenal pasti fokus masalah yang
menjadi keperihatinan)

MEMERHATI
Mengumpul dan GELUNG 1
menganalisis data bagi MERANCANG
menilai keberkesanan merancang tindakan/
tindakan intervensi/ bagi mengatasi
masalah yang difokuskan.
Pada peringkat ini, pemerhatian boleh dilakukan
oleh guru sendiri yang juga sebagai penyelidik.
Guru juga boleh meminta bantuan daripada guru
lain untuk membuat pemerhatian semasa sesi
pengajaran guru. Kalau mahu lebih terbuka,
guru juga boleh meminta bantuan salah seorang
murid untuk dalam kelas berkenaan untuk BERTINDAK Setelah masalah dikenalpasti, barulah
membuat pemerhatian. Semuanya mesti Melaksanakan program tindakan yang bersesuaian
menggunakan borang senarai semak atau dirancang. Program yang juga merupakan
seumpamanya Penilaian dalam pelbagai teknik tindakan bagi
rawatan kepada masalah pembelajaran ini
juga boleh dilakukan pada peringkat ini. mengatasi masalah boleh diambil daripada program orang lain
Penilaian mesti dilakukan untuk menilai yang menjadi fokus atau ciptaan sendiri. Biasanya inovasi p&p
keberkesanan program. Gunakan borang
walaupun temubual sahaja. akan lahir di sini sekiranya guru mencipta
sendiri sesi rawatan tersebut

Ini merupakan peringkat pelaksanaan program


tindakan atau rawatan. Sesi rawatan atau tindakan ini
mungkin melibatkan beberapa masa p&p biasa. Dalam
waktu pembelajaran atau di luar waktu pembelajaran.
Oleh kerana masalah pelajar itu masalah biasa dalam
kelas maka sesi tindakan yang diintegrasikan dengan
waktu p&p biasa juga baik. Mudah sahaja. Masalah itu
akan tetap mengganggu kalau tidak diselesaikan