Anda di halaman 1dari 26

KUMPULAN 1:

• KAMARUL SHUKRI BIN KAMARUDDIN


• MOHAMAD FADZLEY BIN HAMDAN
•JAMALIYAH BINTI JAMAIN
• NUR FAZREEN BINTI SUHAIMI
• SITI RAIZLIZA BINTI MOHAMED HAIZAN
•SUNTARI MUNIANDY
Definisi

Peminjaman kata asing bererti


peminjaman bahasa lain dengan atau
tanpa adaptasi linguistik.
Pengenalan

BAHASA MELAYU mula terima pengarah asing sejak zaman bahasa melayu
kuno.

Pada abad ke 7,bahasa melayu di pengaruhi bahasa sanskrit.

Terima pengaruh bahasa arab apabila agama islam bertapak di kepulauan


melayu.

Bahasa melayu di pengaruhi bahasa eropah seperti Portugis , Belanda dan


inggeris apabila bangsa eropah datang ke Tanah melayu.
Latar Belakang

•Sifat bahasa melayu mudah terima bahasa asing


dikenali sebagai sifat dinamik

•Kosa kata bahasa melayu diperkaya dengan


adanya pinjaman bahasa asing.
Kaedah Peminjaman
Kaedah Peminjaman

Peminjaman secara terus


•Peminjaman terus dilakukan dengan cara
menyesuaikan bentuk atau sebutan sesuatu kata
asing dengan sistem bahasa Melayu.

•Peminjaman ini dilakukan kerana perkataan tersebut


tidak terdapat dalam bahasa Melayu atau sukar untuk
diterjemahkan

•Contohnya perkataan model, komputer, dan bot yang


dipinjam terus daripada bahasa inggeris dan
disesuaikan dengan bentuk dan sebutan bahasa
Melayu
Kaedah Peminjaman

Peminjaman secara terjemahan


•Peminjaman secara terjemahan sesuatu kata atau
konsep pula dilakukan dengan cara memberi maksud
sesuatu kata asing atau konsep asing.

•Contohnya perkataan bulan madu diterjemahkan


daripada bahasa Inggeris honeymoon.
Proses-proses pinjaman
Terdiri daripada :

Penyebaran agama

Pendidikan

Perniagaan dan
perdagangan

Penjajahan politik
Proses-proses pinjaman

a) Penyebaran agama
Proses penyebaran agama menyebabkan banyak
bahasa asing mempengaruhi Bahasa Melayu. Dalam
konteks ini, unsur sanskrit dan Arab dianggap dominan.
Proses-proses pinjaman

b) Pendidikan
Pendidikan juga menyebabkan unsur asing meluas dalam
Bahasa Melayu, khususnya Inggeris dan Arab. Istilah baru
kadangkala diambil daripada kedua-dua bahasa itu
apabila Bahasa Melayu tidak mempunyai perkataan yang
benar-benar tepat.
Proses-proses pinjaman

c) Perniagaan dan perdagangan


Proses ini sudah berlaku sejak dahulu hingga sekarang.
Jika dahulu perkataan sanskrit dan Arab digunakan
sebagai ukuran seperti gantang, kati dan dirham
digunakan, tetapi ketika ini Inggeris pula berperanan besar
seperti kilogram, komoditi dan sebagainya.
Proses-proses pinjaman

d) Penjajahan politik -
 Dalam konteks ini, selain Inggeris unsur asing yang
terdapat akibat penjajahan melibatkan Bahasa Belanda
dan Portugis, sekalipun tidak banyak

i)Unsur bahasa asing yang diambil termasuklah bunyi,


huruf, sistem tulisan, mbuhan, kosa kata dan strukutur
ayat.

ii)Kemasukan unsur bahasa asing ke dalam Bahasa


Melayu bermula daripada sanskrit, Arab, Inggeris,
Portugis, Belanda, Indonesia, Cina dan kembali kepada
Inggeris. Di antara tersebut datang juga pengruh lain
seperti Hindu, Siam dan Filipina.
Jenis Peminjaman

Peminjaman tulen
Peminjaman kacukan
Contoh :
Contoh : Kasut but
Wuquf dan strategi

Peminjaman dialeh
Peminjaman kuno
Contoh :
Contoh :
dialeh Pulau Pinang ,
Pancaindera , purnama
gempar
Peminjaman
Peminjaman
pemerian
berpindah
Contoh :
Kapal terbang,pencakar -Terdiri daripada vokal
langit atau vowel
Faktor yang menyebabkan
peminjaman bahasa asing

Keperluan untuk Kekerapan


menamakan sesuatu penggunaan kosa kata
konsep yang baharu asing yang lebih tinggi
berbanding bahasa
penutur natif.

Bagi mengatasi
Bagi mengungkapkan
masalah sinonim.
sesuatu kata dengan
lebih tepat.
Faktor yang menyebabkan
peminjaman bahasa asing

•Terdapat berberapa sebab bahasa Melayu perlu meminjam


pembendaharaan kata bahasa asing. Antaranya:

a) Keperluan untuk menamakan seuatu benda, konsep, atau


fenomena baru kerana bahasa Melayu tidak mempunyai
perkataan yang sesuai.

Benda, konsep, atau fenomena Bahasa sumber


Syurga dan negara Bahasa Sanskrit
Taubat dan sabar Bahasa Arab
Nakhoda dan temasya Bahasa Parsi
Camca dan gincu Bahasa Cina
Bola dan minggu Bahasa Portugis
Radio dan epal Bahasa Inggeris
Faktor yang menyebabkan
peminjaman bahasa asing

b) Perkataan bahasa Melayu tidak menepati maksud bahasa asing.

Bahasa asing Bahasa Melayu


Fungsi Peranan
Organisasi Pertubuhan
Doktor Tabib
Polis Mata-mata

c) Sikap mengagungkan bahasa asing


Contoh:
standard dan realiti (bahasa Inggeris) dianggap lebih bergaya
Daripada kata piawai dan kenyataan (bahasa Melayu)
Faktor yang menyebabkan
peminjaman bahasa asing

d) Kekerapan penggunaan perkataan asing yang lebih tinggi


Contohnya kata psikologi dan statistik (bahasa Inggeris) lebih difahami
dan
diingati berbanding dengan perkataan ilmu jiwa dan perangkaan
(bahasa Melayu)

e) Untuk mengatasi masalah sinonim


Contohnya :
Perkataan nikah dipinjam daripada bahasa Arab untuk maksud yang
lebih
sopan dan rasmi berbanding perkataan kahwin

f) Perancangan bahasa melayu untuk menjadi bahasa moden.


Contohnya : kita menyerap kata-kata aksesori, cakera padat, disket, e-
mel,
dan multimedia supaya selaras dengan perkembangan semasa yang
menitikberatkan lapangan teknologi maklumat dan komunikasi.
Soalan

1. Pilih pernyataan yang tidak tepat tentang sesuatu


bahasa meminjam perkataan daripada bahasa lain.
A. Untuk menamakan sesuatu benda,tempat atau
konsep baharu.
B. Untuk menggunakan perkataan asing yang lebih
tinggi daripada perkataan dalam bahasa sendiri.
C. Untuk meninggikan status bahasa yang
meminjam.
D. Untuk mengelakkan masalah sinonim.
Soalan
2. Jadual berikut menunjukkan padanan yang betul bagi
basaha dan perkataan yang di pinjam oleh/dalam
bahasa Melayu, kecuali

Bahasa Perkataan
A Sanskrit Dewa
B Inggeris Doktor
C Arab Puasa
D Cina cawan
Soalan
3. Banyak kosa kata sanskrit yang dipinjam oleh bahasa
Melayu.Antara berikut,yang manakah merupakan kata
pinjaman daripada bahasa sanskrit?
A. Haiwan,sihat,sejarah
B. Lontong,tulen,matang
C. Nilam,neraca,cempaka
D. Anggur,kurma,nakhoda
4. Bahasa Melayu banyak meminjam kosa kata daripada
bahasa Arab.Antara yang berikut,bidang manakah
yang paling ketara kosa katanya dipinjam oleh bahasa
Melayu?
A. Ilmu
B. Agama
C. Fikiran dan perasaan
D. Hukum dan peraturan
Soalan
5. Pengaruh bahasa asing yang paling ketara terhadap
bahasa Melayu adalah daripada aspek
A. Imbuhan
B. Kosa kata
C. Nahu
D. Bunyi bahasa

6. Pilih perkataan yang dipinjam menerusi peminjaman


penterjemahan.
I Cecair III Biologi
II Magnet IV Hakisan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Soalan
7. Antara yang berikut, yang manakah bukan menjadi sebab
utama bahasa Melayu perlu meminjam daripada bahasa
asing?
A. Untuk mengatasi masalah sinonim
B. Kerana tiada perkataan bahasa Melayu untuk
menamakan fenomena baru
C. Sikap suka mengagung-agungkan bahasa asing
D. Pembinaan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa
moden

8. Kata-kata dalam bahasa Melayu seperti agama,


swasta, mahasiswa, biduawanita, dan rahsia
merupakan kata-kata yang di ambil daripada bahasa
A. Sanskrit
B. Arab
C. Portugis
D. Jawa
Soalan
9. Awalan bi- merupakan imbuhan pinjaman daripada bahasa
A. Parsi
B. Arab
C. Inggeris
D. Sanskrit

10. Kata-kata dalam bahasa Melayu seperti minggu,


kemeja, peluru, nanas, sekolah, dan tuala berasal
daripada bahasa
A. Portugis
B. Belanda
C. Tamil
D. Arab
Soalan
11. Yang manakah antara kata yang berikut merupakan kata
pinjaman?
I Encik III Bulan
II Mempelam IV Aur
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

12. Bahasa Melayu banyak menerima pengaruh daripada


bahasa
I Portugis III Arab
II Cina IV Inggeris
A. I dan II
B. II dan III
C. II dan IV
D. III dan IV
Soalan
13. Antara yang berikut, yang manakah kumpulan kata yang
dipinjam daripada bahasa Arab?
A. Abadi, rupawan, hadirin, syarat
B. Dewan, seniman, islamisme, ghaib
C. Tatabahasa, mahaguru, meriam, akhirat
D. Ilmu, nafsu, sedekah, tafsir

14. Bahasa Melayu mudah unsur-unsur asing kerana


bahasa tersebut memiliki sifat
A. elastik
B. dinamik
C. proaktif
D. produktif
Soalan

15. Bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa sanskrit


daripada aspek-aspek yang berikut, kecuali
A. Sintaksis
B. Morfologi
C. Kosa kata
D. Bunyi bahasa

Anda mungkin juga menyukai