BSKT_JPNS1

CONTOH FORMAT : BAHAGIAN I – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI PENGETUA/GURU BESAR
NAMA :X NO. KP : XX NO. FAIL : XY JAWATAN : XXYY

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti MESYUARAT 1.1   Kurikulum 1.2   Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun (JPKA) 1 1.3 HEM 1.4 Staf 1.5 Pengurusan dan Pentadbiran 1.6 Jawatankuasa Disiplin PEMANTAUAN 2.1 Kehadiran Guru/KTBM 2.2 Buku Rekod Mengajar 2.3 Kemasukan Guru ke Dalam Kelas 2.4 Latihan dan Peperiksaan Murid •         Bilangan latihan •         Pemeriksaan tugasan/Kerja Kursus •         Analisis Pencapaian murid dalam ujian dan peperiksaan 2.5 Pemantauan Pengurusan Kelas 2.6 Pemantauan Pengurusan Panitia •         Sistem Fail PKPA 2/91 SPI PKPA 2/91 SPP PKPA 2/91SPI PKPA 2/91 PKPA2/91 PKPA 2/91 SPI SPI SPI 3/99 SPI /87 Kuantiti 4 4 4 4 Seperti diarah Ikut Keperluan 196 Hari 41 Minggu Setiap hari Masa Kos Sem 1 2X dan Sem 2 2x Sem 1 2X dan Sem 2 2X Sem 1 2X dan Sem 2 2X Sem 1 2X dan Sem 2 2X Mesy APC 1 – 18 Jul 2008 TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun 2 Kali 2 Kali 4 Kali 2 Kali 2 Kali 3 kali 116 hari 20 Kali Setiap hari Akhir Tahun 2 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 80 Hari 15 Kali Setiap Hari

CATATAN

Dasar Sekolah SPI Headcount Dasar Sekolah SPI

Ikut Keperluan Sda 6 kali/2 kali 2 Minggu Sekali 2 Kali Setahun Ikut bil mesy 2 X setahun

1 3 Kali/ 1 kali 3 Kali

3 Kali/1 Kali 3 Kali

1 Kali

1 Kali

•         Perancangan/Laporan •         Bahan Kurikulum 2.7 Pemantauan Pengurusan Unit HEM 2.8 Pemantauan Pengurusan Unit Kokurikulum

2

Dasar Sekolah Dasar Sekolah

2 X setahun 2 X setahun

1 Kali 1 Kali

1 Kali 1 Kali

2 BIL

PETUNJUK PRESTASI PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 2.9 Pemantauan Bilik-Bilik Khas •         Pusat Sumber •         Bilik Guru •         Bilik UBK •         Kantin 2.10 Pemantauan Pengurusan Kewangan •         Wang Kerajaan •         Wang SUWA •         Panjar Wang Runcit 2.11 Pemantauan/Pemeriksaan Stok dan Inventori •         Harta Modal •         Inventori •         Alatan Pejabat 2.12 Pemantauan Pembangunan Fizikal Sekolah 3. Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 1 2 Kelas 3 waktu Seminggu 4. Penyeliaan pengajaran dan Pembelajaran •         Jadual •         Rekod •         Maklumbalas penyeliaan 5. Penyeliaan Aktiviti Kokum SPI Ikut Sekolah UB – 18 kali SP-12 kali KP-12 Kali PKPA PKPA Setiap hari SPP Ikut Keperluan ( 2 Kali Setahun) SPP 3/2007 1 kali setahun Kuantiti 2 X setahun Masa Kos TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun 1 kali Akhir Tahun 1 Kali

CATATAN

12 Kali

6 Kali

6 Kali

1 kali

1 Kali

-           

Hujung Tahun

Dasar Sekolah SPI

2 Kali Setahun 6 Waktu Seminggu

1 Kali 6 Waktu Seminggu

1 Kali 6 Waktu Seminggu

3

27 orang Guru

4

15 Orang Guru

5 PENTADBIRAN 6.1 Urusan Surat-menyurat 6.2 Urusan Perjawatan Staf

UB-9 Kali SP-9 Kali KP-9 Kali Setiap hari

UB-3 Kali SP-3 Kali KP-3Kali Setiap hari

P. Lantikan – P. Lantikan1 Orang P. jawatan-4 Tiada Orang Ikut Keperluan P. Taraf Pencen- 4 Orang P.Jawatan-

4 Orang P.Taraf Pencen- 4 Orang 6

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti 6 6.3 Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Staf 6.4 Menjaga Kebajikan Staf SPI Kuantiti 1 Kali Setahun Masa Kos TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun 26 Guru 2 KTBM 17 Hadiah harijadi staf 2 Kali Derma untuk keluarga staf meninggal Haji – Tiada CRK-33 Hari CS- 53 Hari CB-Tiada CIB-3 Org CR-22 Hari 10 Hari Haji- Tiada CRK-18 Hari CS-37 Hari CB- 1 Org CIB-1 Org CR-14 Hari 6 Hari Akhir Tahun 4 Hadiah harijadi staf

CATATAN

Ikut Keperluan

6.5 Pengurusan Cuti (Haji, CRK, CS, CB/CIB,CR dll)

PA bab C Ikut Permohonan

PEMBANGUNAN DIRI 7.1Menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan SPP 6/2006

1.     Kursus PBS PMR 2008 (3 Hari)25-27 Feb 2008 2.     Sem Skim Pinj Perumahan – 24 mac 2008 3.     Kursus Peng dan Pentadbiran Pejabat – 6 – 11 April 2008 4.     Seminar Integriti Warga Pendidik-12 Jul 2008 5.     Bengkel PIPP -15 Jul 2008 6.     Persidangan Pengurusan Pendidikan Pengetua SM Sabah Ke 32 7.     Kursus Protokol & Etiket Untuk Pengetua. 16 – 21 Nov 2008 di Hotel Juta Keningau ( 6 Hari)

7 Hari Setahun(8 Jam Sehari) 7

7.2 Menjadi Penasihat PIBG

Akta Pend 1996

Sepjg Thn Ikut permintaan

2 Kali Mesyuarat -

Tiada

7.3 Memberi sumbangan kepakaran dalam pendidikan kepada yang memerlukan

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti HUBUNGAN KOMUNITI 8.1 Kerjasama dengan agensi luar Kuantiti Ikut keperluan/ permintaan Masa Kos 1.    Taklimat PTPTL 2.    Seminar Pelaburan PNB, 3.    Pemimpin Bersama Rakyat 19/5/2008 di SK Sg Padas 1.    Perasmian Pondok Polis Sg. Manila. 2.    MOHEX 2008-3/5/2008 3.    Taklimat ETIQA-24/3/2008 4.    Taklimat koperasi – 28/4/2008 5.    Perasmian Tapak LHDN – 21/6/2008 TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun 3 Kali Akhir Tahun Tiada

CATATAN

8.2 menghadiri Majlis Anjuran Agensi Lain 8 Ikut Keperluaan

5 kali

Tiada

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai ........................................................ Nama PYD: Tarikh : 03 JANUARI 2011 Nama PPP:

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama ................................................................ Tarikh:

CONTOH FORMAT : BAHAGIAN I – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI GURU
NAMA :X NO. KP : XX NO. FAIL : XY JAWATAN : XXYY

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti GURU MATAPELAJARAN 1.1 Kehadiran Ke Sekolah* 1 1.2 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 1.3 Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) 1.4 Menyediakan Nota kepada murid TUGAS KHAS 1 (Cth: GURU KELAS) 2.1 Buku Kehadiran Murid 2 2.2 Buku Rekod Kesihatan 2.3 Buku Rekod Prestasi Murid TUGAS KHAS 2 (Cth: GURU DATA) 3.1 EMISDATA 3 3.1.1 Data Guru & AKS 3.1.2 Data Murid 3.2 Menyelanggara Laman Web Sekolah SPI SPI SPI 45 Guru 6 AKS 1000 Murid 1 Domain Setiap bulan Setiap bulan Setiap Hari SPI SPI SPI 30 murid 30 murid 30 murid Setiap Hari 2 kali setahun 2 kali setahun AP 1996/SPI AP 1996/SPI SPI SPI 196 hari** 52 Minggu 25 kali seminggu Tertakluk m/p 8 jam 1 jam 30/40 minit 15 – 30 minit Kuantiti Masa Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun Akhir Tahun

Jan – Dis Jan – Dis Jan – Okt Jan – Okt

Jan – Nov Jun & Nov Jun & Nov

Jan – Dis Jan – Dis Jan – Dis

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM/AKTIVITI Kualiti LATIHAN DAN PEPERIKSAAN MURID Latihan 4 Ujian Peperiksaan MESYUARAT 5 5.1 Panitia 5.2 Kelab Pidato Tandatangan Pegawai Yang Dinilai ........................................................ Nama PYD: Tarikh : 03 JANUARI 2011 NOTA: Nama PPP: PKPA 2/1991 PKPA 2/1991 10 kali 10 kali setiap bulan Setiap bulan SPI SPI SPI 25 kali 1 kali seminggu 4 kali 10 minit 40 minit 2 jam Kuantiti Masa Kos

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR Setengah Tahun Akhir Tahun

Jan – Okt Jan – Okt Sem 1, 1 kali Sem 2, 2 kali

Jan – Okt Jan - Okt

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama

............................................ Tarikh:

* Ketidakhadiran guru ke sekolah kerana urusan rasmi (menghadiri mesyuarat, bengkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pembelaj masih berlaku sama ada diganti guru lain. ** Kehadiran minimum 190 hari dan maksimum 196 hari..

BSKT_JPNS2

CATATAN

CATATAN

ai Penilai Pertama ................................................................

ngkel, seminar atau sukan/kokum) dikira HADIR. Walau bagaimanapun, pembelajaran murid

CONTOH FORMAT : BAHAGIAN I – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAGI AKS
NAMA :X NO. KP : XX NO. FAIL : XY JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (N 17)
PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM / AKTIVITI Pengurusan Perkhidmatan Hospitaliti KUALITI KUANTITI MASA KOS

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR SETENGAH TAHUN

1

- Borang permohonan hospitaliti dan Borang P hendaklah diisi dengan lengkap - Pastikan jumlah permohonan tepat - Dokumen lengkap dan disahkan benar - Permohonan dihantar ke Unit Kewangan, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah - Meminta penerima dan pembekal menandatangani LPO.Setelah lengkap,dihantar ke Unit Kewangan

Arahan Perbendahara an

Mengikut keperluan

3 hari atau seminggu sebelum perogram dijalankan

Mengikut jumlah permohonan/ senarai nama

Tarikh permohonan dibuat

Pengurusan Surat Poslaju

2.1 Pengurusan Penghantaran Poslaju - Menerima surat/dokumen daripada pegawai - Mengisi borang poslaju yang telah disediakan - Merekod maklumat surat dan merekod nombor rujukan doket poslaju - Menelefon agensi pos dan menyerahkan kepada PT Kaunter untuk diambil oleh despatch.

Surat/dokumen yang ingin Pekeliling dihantar Perkhidmatan Mengikut amat penting Bil.5 Tahun jumlah surat dan segera 2007 sahaja

Mengikut Tarikh menghantar jumlah surat surat yang dikirim

2

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM / AKTIVITI KUALITI KUANTITI MASA KOS

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR SETENGAH TAHUN

2

2.2 Pengurusan Penerimaan Poslaju - Menerima surat/dokumen daripada PT Kaunter - Merekod maklumat surat mengikut urutan nombor dan dihantar untuk diminit oleh Ketua Pekeliling Bergantung Sektor Perkhidmatan kepada jumlah Mengikut - Merekod surat/minit (tindakan kepada) yang telah Bil.5 Tahun surat yang jumlah surat diminit 2007 diterima - Menyerah/mengagih surat kepada pegawai yang berkenaan mengikut unit - Mendapatkan pengesahan penerimaan (tandatangan)

Tiada

Sepanjang masa

2.3 Membantu dalam membuat tuntutan Poslaju - Menerima invois tuntutan dari agensi poslaju - Menyemak dan mengisi baucer tuntutan/pengesahan perbelanjaan daripada Ketua Bergantung Pembantu Tadbir Arahan kepada jumlah - Membuat salinan doket yang telah disahkan Perbendahara surat yang perbelanjaan an dikirim dalam - Meminta pengesahan dokumen daripada pegawai sebulan yang berkenaan - Menyerahkan permohonan tuntutan kepada Pembantu Am Pejabat untuk dihantar ke Unit Kewangan

30 minit

Invois yang dihantar oleh agensi poslaju setiap hujung bulan

Setiap hujung bulan

PETUNJUK PRESTASI BIL PROGRAM / AKTIVITI Pengurusan Inventori KUALITI KUANTITI MASA KOS

TARIKH PELAKSANAAN

PENCAPAIAN SEBENAR SETENGAH TAHUN

3

- Menerima peralatan pejabat dari pembekal - Menyemak kuantiti barang yang diterima dari segi kuantiti dan kualiti - Pastikan barang-barang yang dihantar disemak dengan lengkap - Merekod stok dalam borang Kew.PS1 - Menyusun barang/stok ditempat yang sesuai - Menyediakan borang pengeluaran barang/stok dan mendapatkan tandatangan pegawai yang mengeluarkannya serta direkod dalam borang tersebut Kew.300-J3 - Menyemak dari masa ke semasa baki stok di dalam stor -Membuat laporan inventori Kew.PA-3 dan Kew.PA5

Tatacara Pengurusan Stor

130 buah inventori 68 buah stok pejabat

Mengikut keperluan

Harga inventori dan Sepanjang masa stok pejabat

Pengurusan Fail Peribadi Pegawai SPS

4

- Menyimpan surat-surat yang berkaitan dengan pegawai di dalam fail perbadi. - Membuat minit untuk setiap surat yang disimpan di dalam fail.
Pengurusan Fail Sekolah Rendah

Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2007

48 buah fail

Mengikut keperluan

Tiada

Sepanjang masa

5

- Mengurus fail daripada PPD Kota Marudu & Sipitang - Menyimpan surat-surat berkaitan daripada sekolah rendah

MS ISO 9001:2008

53 buah fail

1 jam

Tiada

Sepanjang masa

Tandatangan Pegawai Yang Dinilai ........................................................ Nama PYD: Tarikh : 03 JANUARI 2011 Nama PPP:

Tandatangan Pegawai Penilai Pertama

............................ Tarikh:

BSKT_JPNS3

PENCAPAIAN SEBENAR AKHIR TAHUN CATATAN

PENCAPAIAN SEBENAR AKHIR TAHUN CATATAN

PENCAPAIAN SEBENAR AKHIR TAHUN CATATAN

n Pegawai Penilai Pertama ................................................................

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.