RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI TINGKATAN 4
Disediakan Oleh :

Unit Kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Perak

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI TAJUK 1. Kedudukan KONSEP Garisan Grid Rujukan 1 Grid Menyatakan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan • RG 4 angka • RG 6 angka Menjelaskan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka. Membandingkan dan membezakan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka. 2. Arah Utara Bearing 3&4 Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut. Mengenal pasti Utara Grid, Utara Benar dan Utara Magnet. Mengukur bearing grid sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut. Menunjuk cara mengira bearing benar dan bearing magnet. Menunjuk cara mengukur bearing grid. Peta topografi. Jangka sudut. Mengenalpasti sistem grid kebangsaan. WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menentukan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan Rujukan Grid (RG). UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan cara menentukan kedudukan ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta topografi berdasarkan RG 4 angka dan RG 6 angka. BBM Peta topografi.

2

3. Skala dan Jarak

Skala Jarak Keluasan

5

Menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan dalam menentukan jarak dan keluasan. Menyatakan jenis-jenis skala. Mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Menunjukkan cara mengukur jarak.

Peta topografi.

2

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

Menunjukkan cara mengira keluasan kawasan sekata dan tidak sekata dengan menggunakan segi empat grid. Melukis keratan rentas dan mengira lampauan tegak. 8 Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur dan mengira kecerunan. JPN Perak . Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur. Mengira kecerunan dalam nisbah. 3 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Menghasilkan model pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur. Ketinggian. 4. Peta topografi. Mengira kecerunan dalam nisbah dan peratus. Peta topografi 9 5. Menerangkan teknik melukis keratan rentas. Keratan Rentas. Menunjukkan cara mengira kecerunan. Menyatakan kecerunan berdasarkan garisan kontur.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 TAJUK KONSEP WAKTU 6 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengira keluasan kawasan sekata dengan menggunakan segi empat grid. Lampauan tegak. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan cara menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar di atas permukaan bumi dengan menggunakan skala. Kontur Kecerunan. BBM Peta topografi 7 Mengira keluasan kawasan tidak sekata dengan menggunakan kaedah segi empat grid.

bersyukur terhadap keunikan ciriciri fizikal dan budaya negara Malaysia. Membaca dan mentafsir peta topografi. Mengira lampauan tegak berpandukan skala tegak dan skala mendatar yang diberi. CADANGAN AKTIVITI Menghasilkan model untuk menunjukkan keratan rentas. Peta Topografi 13 Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi. Kuiz: Simbol-simbol dalam peta topografi. Menunjuk cara mengira lampauan tegak. . 4 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Menjelaskan dengan contoh jenis-jenis simbol : • Simbol kawasan • Simbol titik • Simbil garisan • Simbol bergambar • Singkatan perkataan Mengkategori simbol-simbol mengikut jenis. TAJUK KONSEP WAKTU 11 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas. Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dalam peta topografi. BBM Peta topografi Mencintai negara Malaysia. Perbincangan ciri-ciri fizikal: • Bentuk muka bumi • Saliran • Tumbuh-tumbuhan semula jadi Peta topografi Menjelaskan simbolsimbol yang terdapat dalam peta topografi. Mengira lampauan tegak berdasarkan keratan rentas yang dilukis. UNSUR PATRIOTISME Menjelaskan perbezaan skala tegak dan skala mendatar. 12 Mengenalpasti jenis-jenis simbol dalam peta topografi. Pandang darat fizikal Pandang darat budaya Organisasi ruangan Saling kaitan. JPN Perak . 6.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 10 Melukis keratan rentas. Pentafsiran Peta Topografi.

Melukis graf dan carta menggunakan data dan maklumat tentang : Kegiatan ekonomi Penduduk Iklim Mengkaji graf dan carta daripada pelbagai sumber. Melukis graf garisan mudah. Graf bar mudah Graf bar berganda Graf bar majmuk Graf garisan mudah Graf gabungan Carta pai mudah Melukis graf bar mudah. BBM Carta Jadual data Kertas graf Jangka sudut Jangka lukis Membaca dan mentafsir graf dan carta 15 Mengenalpasti pelbagai jenis graf dan carta. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 Perbincangan ciri-ciri budaya : • jenis-jenis guna tanah Kajian peta topografi : • Saling kaitan ciriciri fizikal dan budaya TAJUK 7. CADANGAN AKTIVITI Mencari data dan maklumat berpandukan pelbagai media seperti akhbar. Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dalam peta topografi. Melukis graf bar berganda. JPN Perak . Melukis graf gabungan. Graf dan Carta KONSEP Min Maksimum WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia. Menyusun data dan maklumat serta mempersembahkannya dalam bentuk graf dan carta yang tepat. majalah dan internet.14 Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi. Minimum Julat • • • • • • 16 17 18 19 5 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. . Melukis graf bar majmuk. Melukis cartai pai mudah.berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi negara Malaysia.

Membaca maklumat dalam peta tematik.. JPN Perak . rajah seperti : Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Peta koroplet Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. Peta titik Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. • Peta aliran. Peta titik Peta koroplet Peta aliran Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. 22 23 24 9. Peta Tematik. Rajah Aliran 6 Mencintai negara Melukis dan melabel Malaysia.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 20 Mentafsir graf dan carta. Menyusun. mempersembahkan dan mentafsir rajah. KONSEP Aliran Taburan Kepadatan Pola WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara melukis peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. Peta titik Peta koroplet Peta aliran BBM Edaran peta kosong Membaca maklumat dalam peta tematik 21 Mengenalpasti jenis-jenis peta tematik. TAJUK 8.

Mentafsir rajah. JPN Perak . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 . 7 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.proses kejadian Carta dan keseimbangan hujan asid bahan ekosistem.menghargai sumbangan kerajaan dalam pembangunan negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri : . UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia .Pandang darat fizikal . Foto KONSEP Perubahan Saling kaitan WAKTU HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Menyenarai dan merumus maklumat yang terdapat dalam foto.prihatin terhadap .Saling kaitan 25 26 Memberi maklumat berdasarkan rajah yang disediakan.Pandang darat budaya Mengadakan aktiviti kumpulan. Menyusun maklumat yang terdapat dalam foto mengikut : Pandang darat fizikal Pandang darat budaya Merumus maklumat yang terdapat dalam foto. rantaian makanan edaran proses kerpasan TAJUK 10. 27 Menyenaraikan maklumat yang terdapat dalam foto. BBM Foto. Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk rajah.

Struktur bumi Kerak bumi Mantel Teras bumi 30 Menghasilkan model tentang struktur bumi Manila kad Menyenaraikan struktur bumi Menjelaskan struktur bumi • 31 Kerak bumi Menjelaskan struktur bumi • Mantel • Teras bumi 8 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. video dan internet.1 Sistem bumi a. TAJUK 1.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN B : TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA. Sistem bumi KONSEP Sistem Atmosfera 28 Litosfera Biosfera Hidrosfera 29 Mengenal pasti sistem bumi Menghuraikan sistem bumi Atmosfera Litosfera WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenal sistem bumi UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menerangkan sistem bumi dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah. JPN Perak . Menghasilkan buku skrap tentang sistem bumi BBM Video Internet Kertas Mahjung Menghuraikan sistem bumi Biosfera Hidrosfera Mengenal struktur bumi b.

cakera padat dan internet Animasi / ICT 9 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai sumber semula jadi Membincangkan: • jenis-jenis batuan • proses pembentukan • kepentingan batuan Mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Geologi Bahan realia Gambar Mengenal pasti tiga jenis batuan: • Batuan igneus • Batuan enapan • Batuan metamorfosis TAJUK KONSEP WAKTU 33 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menyenaraikan kepentingan batuan. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM Bahan realia 34 Menerangkan proses pembentukan tiga jenis batuan: • Batuan igneus • Batuan enapan • Batuan metamorfosis 35 Menjelaskan dengan contoh kepentingan batuan kepada manusia.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 c. JPN Perak . 1. Jenis batuan dan kepentingan 32 Mengenal jenis batuan dan kepentingannya Mencintai negara Malaysia .2 Proses Pembentukan dan Taburan Bentuk Muka Bumi Mampatan Tegangan 36 Memahami proses pergerakan plat tektonik Menyenaraikan proses pergerakan plat tektonik secara: • pertembungan • pencapahan / pemisahan Membincangkan proses pergerakan plat tektonik melalui siri rajah dan pelbagai media seperti carta.

3 Perubahan Pandang Luluhawa Membincangkan proses luluhawa berpandukan pelbagai media seperti Video Foto Internet 10 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. BBM Cakera padat Internet Foto 39 Menyenaraikan: • bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) • bentuk muka bumi jalar luar (terobosan) Menjelaskan melalui rajah: • bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) • bentuk muka bumi jalar luar (terobosan) Menghuraikan proses pembentukan gunung berapi Memahami proses luluhawa dan kesannya terhadap pandang darat 40 1. JPN Perak . Menghasilkan buku skrap tentang gunung berapi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 a. Pergerakan plat tektonik 37 Menjelaskan proses pergerakan plat tektoniksecara: • pertembungan • pencapahan / pemisahan Membanding dan membezakan proses pergerakan plat tektonik: a) secara pertembungan • lipatan • gempa bumi b) secara pencapahan / pemisahan • gelinciran / sesar • hanyutan benua 38 TAJUK b. Pembentukan Gunung Berapi KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami proses pembentukan gunung berapi. UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia dan bersyukur kerana negara Malaysia tidak mengalami letupan gunung berapi dan gempa bumi CADANGAN AKTIVITI Membincangkan proses pembentukan gunung berapi berpandukan pelbagai media seperti rajah. model dan cakera padat.

• Luluhawa organik Menyenaraikan kesan proses luluhawa terhadap pandang darat.Darat Fizikal a. Menghuraikan dengan contoh kesan proses luluhawa terhadap pandang darat di kawasan: • gurun panas • tropika lembap Membandingkan dan membezakan jenis-jenis luluhawa. • luluhawa mekanika • luluhawa kimia Menerangkan proses luluhawa.prihatin terhadap pembangunan di kawasan bercerun CADANGAN AKTIVITI Membincangkan jenisjenis dan proses gerakan jisim berpandukan pelbagai media seperti rajah. Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan jenis-jenis luluhawa. Luluhawa 41 Menyenaraikan jenis-jenis luluhawa: Menerangkan proses luluhawa. video dan internet Melengkapkan pengurusan grafik BBM Akhbar Majalah Internet peta 45 Menyenaraikan jenis-jenis gerakan jisim: • kesotan tanah • gelangsar • aliran lumpur • gelongsoran tanah / tanah runtuh Menerangkan jenis-jenis dan proses gerakan jisim. foto dan laman web yang berkaitan. 11 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. 42 43 44 TAJUK b. Gerak an jisim KONSEP Gerakan jisim WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Memahami gerakan jisim UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia . JPN Perak . RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 video.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 tentang jenis-jenis dan proses gerakan jisim. UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia .46 Membanding dan membezakan jenis-jenis dan proses gerakan jisim.prihatin terhadap kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan pelbagai bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah. Tindakan air mengalir dan tindakan ombak Memahami proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak 47 Menyenaraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: • hakisan • pengangkutan • pemendapan Menghuraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: • hakisan • pengangkutan • pemendapan Membincangkan tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah. Menghasilkan buku skrap tentang gerakan jisim. Kesan tindakan air mengalir dan tindakan ombak KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenali bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak. BBM Akhbar Majalah Internet peta 49 & 50 Menyenaraikan bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat: • hakisan • pemendapan 12 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. video dan internet. video dan internet Akhbar Majalah Internet peta 48 TAJUK d. c. JPN Perak .

gerakan jisim . Pengaruh kegiatan manusia 53 Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap gerakan jisim. Akhbar Majalah Internet peta 54 TAJUK KONSEP WAKTU 55 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap : • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM Akhbar Majalah Internet peta 13 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. e. tindakan air mengalir dan tindakan ombak serta usaha-usaha untuk mengurangkannya. Teka silangkata. JPN Perak . majalah dan internet. Menyenaraikan kegiatan manusia yang mempengaruhi: • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak Menyenaraikan usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap: • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak Mencintai negara Malaysia .tindakan air mengalir .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat: • hakisan • pemendapan 51 & 52 Menghasilkan model profil sungai.prihatin terhadap kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia Sumbang saran kegiatan manusia yang mempengaruhi: .tindakan ombak Mengumpul maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar.

Menerangkan proses pembentukan terumbu karang.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 1. Menghasilkan model proses pembentukan terumbu karang. carta. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang. JPN Perak . Berusaha membangunkan negara Malaysia . Menyatakan proses pembentukan terumbu karang.menghargai potensi lautan terhadap pembangunan negara Malaysia. Akhbar Majalah Internet Peta TAJUK KONSEP WAKTU 59 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Merumuskan tentang kepentingan dan potensi laut dan lautan.4 Laut dan Lautan a. BBM Akhbar Majalah Internet Peta 14 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Terumbu Karang 56 Memahami proses pembentukan terumbu karang. Mengenalpasti pentas benua dan jurang lautan. foto dan internet. b. 57 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang. Kepentingan dan potensi laut dan lautan Pemeliharaan Pemuliharaan Membincangkan proses pembentukan terumbu karang berpandukan pelbagai media seperti rajah. Akhbar Majalah Internet peta Memahami kepentingan dan potensi laut dan lautan 58 Menyenaraikan kepentingan dan potensi laut dan lautan Menerangkan dengan contoh kepentingan dan potensi laut dan lautan. risalah. video dan internet. Mengumpulkan maklumat tentang Taman Laut Negara Malaysia daripada pelbagai media seperti akhbar. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membuat kesimpulan tentang kepentingan dan potensi laut negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. majalah.

62 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 63 64 mengurangkan masalah Menghasilkan buku skrap tentang kesankesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. TAJUK 2. cakera padat dan internet. Menghuraikan dengan contoh langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan laut dan lautan. Mencadangkan langkah-langkah pencemaran laut dan lautan. 61 Menjelaskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan Memahami kesan-kesan kegiatan manusia dan langkahlangkah mengurangkannya 60 Mengenalpasti kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Membincangkan kesankesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan berpandukan pelbagai media seperti video. Akhbar Majalah Internet Peta Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) BAHAGIAN B : TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membincangkan sistem suria dengan menggunakan pelbagai BBM Akhbar Majalah Internet 15 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 c.1. Menyenaraikan cara-cara manusia memelihara dan memulihara potensi lautan.Sistem Suria KONSEP Paksi bumi Putaran bumi WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Memahami pergerakan bumi dalam sistem suria dan kesan-kesannya. JPN Perak .

68 Mengenal pasti zon waktu Meridian Pangkal ( 0°) dan Garisan Tarikh Antarabangsa (180°T/B) Mengira waktu dan menentukan tarikh. Melengkapkan pengurusan grafik tentang kesan-kesan pergerakan dalam sistem suria . UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 16 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Peredaran bumi 65 Mengenal pasti sistem suria Menerangkan pergerakan bumi dalam sistem suria : • Putaran • Peredaran RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 media seperti rajah. Zon waktu Zon Waktu Meridian Pangkal Garisan Tarikh Antarabangsa Menunjukkan cara pengiraan waktu tempatan . Pergerakan bumi dan kesankesannya. Mengira waktu tempatan dan menentukan tarikh 67 b. JPN Perak . Menghasilkan model pergerakan bumi 66 Menyatakan kesan –kesan pergerakan bumi dalam sistem suria : • Kejadian siang dan malam • Kejadian empat musim • Kejadian pasang surut • Kejadian gerhana Menjelaskan dengan rajah peredaran bumi dan kesankesannya. Peta model. cakera padat dan laman web yang berkaitan. Akhbar Majalah Internet Peta 69 TAJUK KONSEP WAKTU 70 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan kedudukan longitud sesuatu tempat berdasarkan waktu. Simulasi tentang pergerakan bumi dalam sistem suria .a.

Unsurunsur cuaca dan iklim Pemeluwapan Kerpasan 71 & 72 Memahami unsur-unsur cuaca dan iklim serta fenomenanya. majalah. 75 Menyatakan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. hujan dan angin.3. Akhbar Majalah Internet Peta 73 74 2.2. cakera padat dan internet. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya Kesan rumah hijau Pulau haba Akhbar Majalah Internet Peta 76 Menyatakan ciri-ciri iklim Khatulistiwa dan iklim Mediterranean Menyenaraikan jenis-jenis tanaman di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean 77 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 17 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. JPN Perak .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 2. • Kemarau • Banjir • Taufan Kajian kes: Mengkaji pengaruh iklim terhadap kegiatan pertanian di kawasan iklim Mediterranean. Mencari maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar. Membincangkan fenomena cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video. rajah dan internet. Projek kelas: Membuat pencerapan dan merekod suhu. Menyenaraikan unsur-unsur cuaca dan iklim : • Suhu • Hujan • Angin Menyatakan fenomena cuaca dan iklim Menerangkan dengan contoh fenomena cuaca dan iklim Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 78 Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim . Akhbar Majalah Internet 79 80 81 82 83 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 84 85 Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) 18 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Membuat ramalan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim . Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi cuaca dan iklim Menghuraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean Merumuskan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim . Menghuraikan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. JPN Perak . Menghasilkan buku skrap tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya.

1 Jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. KONSEP Kepelbagaian biologi WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenal ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membincangkan ciriciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenisjenis hidupan liar secara bersepadu berpandukan pelbagai media seperti video. 86 Mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Memadankan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Menyenaraikan jenis-jenis dan taburan hidupan liar di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer 87 88 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 19 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN B : TEMA 3 : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK 3. Mengadakan kuiz tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. BBM Video Risalah Cakera padat Peta dunia. Mencipta dan mendeklamasikan sajak tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. cakera padat dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. risalah. JPN Perak .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 89 Menghubungkaitkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dengan taburan kawasan yang terdapat pada peta dunia: Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Membandingkan dan membezakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Memahami ekosistem Hutan Hujan Tropika. Membincangkan kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi dalam konteks ekosistem. Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau 91 92 Mentakrifkan konsep ekosistem hutan. Menerangkan ekosistem berpandukan rajah rantaian makanan dengan menggunakan pelbagai media seperti cakera padat dan internet.menghargai kepelbagaian tumbuhtumbuhan dan hidupan liar negara Malaysia. Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Menerangkan ekosistem Hutan Hujan Tropika : Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Mencintai negara Malaysia. . JPN Perak .2 Kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi • Ekosistem • Biotik • Abiotik • Primer • Sekunder • Rantaian makanan • Pengeluar • Pengguna primer • Pengguna sekunder • Pengguna tertier • Siratan makanan • Pengurai Cakera padat Internet Kertas Mahjung 93 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF 20 UNSUR CADANGAN BBM PATRIOTISME AKTIVITI Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Menyatakan ekosistem hutan Hujan Tropika. Akhbar Majalah Internet Peta 90 3. Menyatakan konsep ekosistem hutan. Mengadakan lawatan sambil belajar Menghasilkan penanda buku. Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia.

Mengadakan syarahan tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. JPN Perak .3 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 98 21 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 • Pen gurai 94 Menerangkan kepentingan ekosistem tumbuh-tumbuhan semula jadi di Hutan Hujan Tropika: Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Membanding dan membezakan ekosistem Hutan Hujan Tropika : Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Memahami kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Mencari maklumat kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan daripada pelbagai media seperti akhbar. Akhbar Majalah Internet Peta 95 3. majalah dan internet. Menyatakan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat : • Pembalakan Pertanian Pengangkutan Pembinaan empangan Perlombongan Menjelaskan dengan contoh kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat : • Pembalakan Pertanian Pengangkutan Pembinaan empangan Perlombongan Mencintai negara Malaysia. . Akhbar Majalah Internet Menghasilkan penanda buku.prihatin terhadap keseimbangan ekosistem hutan negara Malaysia. 96 & 97 Menyenaraikan kegiatan manusia yang mendatangkan kesan ke atas keseimbangan ekosistem hutan. Mengadakan pertandingan menulis esei tentang kesankesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.

Pemeliharaan Pemuliharaan 100 Memahami usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Akhbar Majalah Internet Peta 3. Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Berusaha mempertahankan negara Malaysia. Mengadakan pidato spontan tentang usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Merumuskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan pada masa depan. Mentakrifkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. JPN Perak . 101 102 103 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 104 105 Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) 22 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Menghasilkan buku skrap tentang usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah kepupusan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. majalah dan internet. .4 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 99 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 UNSUR CADANGAN BBM PATRIOTISME AKTIVITI Meramalkan kesankesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.menghargai peranan kerajaan dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mencari maklumat daripada media seperti akhbar. Mengadakan pertandingan melukis poster.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful