RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI TINGKATAN 4
Disediakan Oleh :

Unit Kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Perak

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI TAJUK 1. Kedudukan KONSEP Garisan Grid Rujukan 1 Grid Menyatakan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan • RG 4 angka • RG 6 angka Menjelaskan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka. Membandingkan dan membezakan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka. 2. Arah Utara Bearing 3&4 Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut. Mengenal pasti Utara Grid, Utara Benar dan Utara Magnet. Mengukur bearing grid sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut. Menunjuk cara mengira bearing benar dan bearing magnet. Menunjuk cara mengukur bearing grid. Peta topografi. Jangka sudut. Mengenalpasti sistem grid kebangsaan. WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menentukan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan Rujukan Grid (RG). UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan cara menentukan kedudukan ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta topografi berdasarkan RG 4 angka dan RG 6 angka. BBM Peta topografi.

2

3. Skala dan Jarak

Skala Jarak Keluasan

5

Menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan dalam menentukan jarak dan keluasan. Menyatakan jenis-jenis skala. Mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Menunjukkan cara mengukur jarak.

Peta topografi.

2

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

4. 8 Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur dan mengira kecerunan. Peta topografi 9 5. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan cara menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar di atas permukaan bumi dengan menggunakan skala. Menghasilkan model pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur. Menyatakan kecerunan berdasarkan garisan kontur. Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur. Kontur Kecerunan. Mengira kecerunan dalam nisbah. Melukis keratan rentas dan mengira lampauan tegak. Ketinggian. Menunjukkan cara mengira keluasan kawasan sekata dan tidak sekata dengan menggunakan segi empat grid. Lampauan tegak. BBM Peta topografi 7 Mengira keluasan kawasan tidak sekata dengan menggunakan kaedah segi empat grid.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 TAJUK KONSEP WAKTU 6 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengira keluasan kawasan sekata dengan menggunakan segi empat grid. 3 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Mengira kecerunan dalam nisbah dan peratus. Menerangkan teknik melukis keratan rentas. JPN Perak . Keratan Rentas. Menunjukkan cara mengira kecerunan. Peta topografi.

JPN Perak . Membaca dan mentafsir peta topografi. Mengira lampauan tegak berdasarkan keratan rentas yang dilukis. Menunjuk cara mengira lampauan tegak.bersyukur terhadap keunikan ciriciri fizikal dan budaya negara Malaysia. Mengira lampauan tegak berpandukan skala tegak dan skala mendatar yang diberi. 6. Menjelaskan dengan contoh jenis-jenis simbol : • Simbol kawasan • Simbol titik • Simbil garisan • Simbol bergambar • Singkatan perkataan Mengkategori simbol-simbol mengikut jenis. Perbincangan ciri-ciri fizikal: • Bentuk muka bumi • Saliran • Tumbuh-tumbuhan semula jadi Peta topografi Menjelaskan simbolsimbol yang terdapat dalam peta topografi. CADANGAN AKTIVITI Menghasilkan model untuk menunjukkan keratan rentas. Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dalam peta topografi. Pandang darat fizikal Pandang darat budaya Organisasi ruangan Saling kaitan. Pentafsiran Peta Topografi. . BBM Peta topografi Mencintai negara Malaysia. Peta Topografi 13 Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi. 4 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Kuiz: Simbol-simbol dalam peta topografi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 10 Melukis keratan rentas. TAJUK KONSEP WAKTU 11 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas. UNSUR PATRIOTISME Menjelaskan perbezaan skala tegak dan skala mendatar. 12 Mengenalpasti jenis-jenis simbol dalam peta topografi.

Melukis graf garisan mudah. CADANGAN AKTIVITI Mencari data dan maklumat berpandukan pelbagai media seperti akhbar. Melukis cartai pai mudah. JPN Perak . . Minimum Julat • • • • • • 16 17 18 19 5 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. BBM Carta Jadual data Kertas graf Jangka sudut Jangka lukis Membaca dan mentafsir graf dan carta 15 Mengenalpasti pelbagai jenis graf dan carta.berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi negara Malaysia. Melukis graf bar majmuk.14 Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi. Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dalam peta topografi. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 Perbincangan ciri-ciri budaya : • jenis-jenis guna tanah Kajian peta topografi : • Saling kaitan ciriciri fizikal dan budaya TAJUK 7. Melukis graf bar berganda. Melukis graf gabungan. Melukis graf dan carta menggunakan data dan maklumat tentang : Kegiatan ekonomi Penduduk Iklim Mengkaji graf dan carta daripada pelbagai sumber. majalah dan internet. Menyusun data dan maklumat serta mempersembahkannya dalam bentuk graf dan carta yang tepat. Graf bar mudah Graf bar berganda Graf bar majmuk Graf garisan mudah Graf gabungan Carta pai mudah Melukis graf bar mudah. Graf dan Carta KONSEP Min Maksimum WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia.

Peta titik Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 20 Mentafsir graf dan carta. JPN Perak . • Peta aliran. KONSEP Aliran Taburan Kepadatan Pola WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara melukis peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. TAJUK 8. mempersembahkan dan mentafsir rajah. rajah seperti : Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. 22 23 24 9. Peta koroplet Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. Peta titik Peta koroplet Peta aliran BBM Edaran peta kosong Membaca maklumat dalam peta tematik 21 Mengenalpasti jenis-jenis peta tematik. Peta Tematik. Membaca maklumat dalam peta tematik. Menyusun. Peta titik Peta koroplet Peta aliran Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul.. Rajah Aliran 6 Mencintai negara Melukis dan melabel Malaysia.

Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk rajah. Mentafsir rajah.Pandang darat budaya Mengadakan aktiviti kumpulan.prihatin terhadap . 7 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. JPN Perak .Saling kaitan 25 26 Memberi maklumat berdasarkan rajah yang disediakan. rantaian makanan edaran proses kerpasan TAJUK 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 . UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia .proses kejadian Carta dan keseimbangan hujan asid bahan ekosistem. Menyusun maklumat yang terdapat dalam foto mengikut : Pandang darat fizikal Pandang darat budaya Merumus maklumat yang terdapat dalam foto. 27 Menyenaraikan maklumat yang terdapat dalam foto. BBM Foto. Foto KONSEP Perubahan Saling kaitan WAKTU HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Menyenarai dan merumus maklumat yang terdapat dalam foto.Pandang darat fizikal .menghargai sumbangan kerajaan dalam pembangunan negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri : .

video dan internet. JPN Perak . Sistem bumi KONSEP Sistem Atmosfera 28 Litosfera Biosfera Hidrosfera 29 Mengenal pasti sistem bumi Menghuraikan sistem bumi Atmosfera Litosfera WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenal sistem bumi UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menerangkan sistem bumi dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah. TAJUK 1. Menghasilkan buku skrap tentang sistem bumi BBM Video Internet Kertas Mahjung Menghuraikan sistem bumi Biosfera Hidrosfera Mengenal struktur bumi b. Struktur bumi Kerak bumi Mantel Teras bumi 30 Menghasilkan model tentang struktur bumi Manila kad Menyenaraikan struktur bumi Menjelaskan struktur bumi • 31 Kerak bumi Menjelaskan struktur bumi • Mantel • Teras bumi 8 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN B : TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA.1 Sistem bumi a.

cakera padat dan internet Animasi / ICT 9 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.2 Proses Pembentukan dan Taburan Bentuk Muka Bumi Mampatan Tegangan 36 Memahami proses pergerakan plat tektonik Menyenaraikan proses pergerakan plat tektonik secara: • pertembungan • pencapahan / pemisahan Membincangkan proses pergerakan plat tektonik melalui siri rajah dan pelbagai media seperti carta. 1. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM Bahan realia 34 Menerangkan proses pembentukan tiga jenis batuan: • Batuan igneus • Batuan enapan • Batuan metamorfosis 35 Menjelaskan dengan contoh kepentingan batuan kepada manusia. Jenis batuan dan kepentingan 32 Mengenal jenis batuan dan kepentingannya Mencintai negara Malaysia . JPN Perak .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 c.bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai sumber semula jadi Membincangkan: • jenis-jenis batuan • proses pembentukan • kepentingan batuan Mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Geologi Bahan realia Gambar Mengenal pasti tiga jenis batuan: • Batuan igneus • Batuan enapan • Batuan metamorfosis TAJUK KONSEP WAKTU 33 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menyenaraikan kepentingan batuan.

Menghasilkan buku skrap tentang gunung berapi. BBM Cakera padat Internet Foto 39 Menyenaraikan: • bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) • bentuk muka bumi jalar luar (terobosan) Menjelaskan melalui rajah: • bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) • bentuk muka bumi jalar luar (terobosan) Menghuraikan proses pembentukan gunung berapi Memahami proses luluhawa dan kesannya terhadap pandang darat 40 1. Pergerakan plat tektonik 37 Menjelaskan proses pergerakan plat tektoniksecara: • pertembungan • pencapahan / pemisahan Membanding dan membezakan proses pergerakan plat tektonik: a) secara pertembungan • lipatan • gempa bumi b) secara pencapahan / pemisahan • gelinciran / sesar • hanyutan benua 38 TAJUK b.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 a. Pembentukan Gunung Berapi KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami proses pembentukan gunung berapi.3 Perubahan Pandang Luluhawa Membincangkan proses luluhawa berpandukan pelbagai media seperti Video Foto Internet 10 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. JPN Perak . model dan cakera padat. UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia dan bersyukur kerana negara Malaysia tidak mengalami letupan gunung berapi dan gempa bumi CADANGAN AKTIVITI Membincangkan proses pembentukan gunung berapi berpandukan pelbagai media seperti rajah.

• Luluhawa organik Menyenaraikan kesan proses luluhawa terhadap pandang darat. 11 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. foto dan laman web yang berkaitan. Luluhawa 41 Menyenaraikan jenis-jenis luluhawa: Menerangkan proses luluhawa. Menghuraikan dengan contoh kesan proses luluhawa terhadap pandang darat di kawasan: • gurun panas • tropika lembap Membandingkan dan membezakan jenis-jenis luluhawa. • luluhawa mekanika • luluhawa kimia Menerangkan proses luluhawa. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 video. JPN Perak . 42 43 44 TAJUK b. video dan internet Melengkapkan pengurusan grafik BBM Akhbar Majalah Internet peta 45 Menyenaraikan jenis-jenis gerakan jisim: • kesotan tanah • gelangsar • aliran lumpur • gelongsoran tanah / tanah runtuh Menerangkan jenis-jenis dan proses gerakan jisim.Darat Fizikal a. Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan jenis-jenis luluhawa. Gerak an jisim KONSEP Gerakan jisim WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Memahami gerakan jisim UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia .prihatin terhadap pembangunan di kawasan bercerun CADANGAN AKTIVITI Membincangkan jenisjenis dan proses gerakan jisim berpandukan pelbagai media seperti rajah.

video dan internet Akhbar Majalah Internet peta 48 TAJUK d.prihatin terhadap kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan pelbagai bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah. UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia .46 Membanding dan membezakan jenis-jenis dan proses gerakan jisim. video dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang gerakan jisim. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 tentang jenis-jenis dan proses gerakan jisim. Tindakan air mengalir dan tindakan ombak Memahami proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak 47 Menyenaraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: • hakisan • pengangkutan • pemendapan Menghuraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: • hakisan • pengangkutan • pemendapan Membincangkan tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah. BBM Akhbar Majalah Internet peta 49 & 50 Menyenaraikan bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat: • hakisan • pemendapan 12 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Kesan tindakan air mengalir dan tindakan ombak KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenali bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak. c. JPN Perak .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat: • hakisan • pemendapan 51 & 52 Menghasilkan model profil sungai. Teka silangkata.gerakan jisim .tindakan ombak Mengumpul maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar. Pengaruh kegiatan manusia 53 Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap gerakan jisim. tindakan air mengalir dan tindakan ombak serta usaha-usaha untuk mengurangkannya. e. majalah dan internet. JPN Perak .tindakan air mengalir . Akhbar Majalah Internet peta 54 TAJUK KONSEP WAKTU 55 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap : • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM Akhbar Majalah Internet peta 13 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.prihatin terhadap kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia Sumbang saran kegiatan manusia yang mempengaruhi: . Menyenaraikan kegiatan manusia yang mempengaruhi: • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak Menyenaraikan usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap: • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak Mencintai negara Malaysia .

video dan internet. majalah. Menerangkan proses pembentukan terumbu karang. Kepentingan dan potensi laut dan lautan Pemeliharaan Pemuliharaan Membincangkan proses pembentukan terumbu karang berpandukan pelbagai media seperti rajah. Akhbar Majalah Internet peta Memahami kepentingan dan potensi laut dan lautan 58 Menyenaraikan kepentingan dan potensi laut dan lautan Menerangkan dengan contoh kepentingan dan potensi laut dan lautan. Berusaha membangunkan negara Malaysia . Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang. 57 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang. Terumbu Karang 56 Memahami proses pembentukan terumbu karang.menghargai potensi lautan terhadap pembangunan negara Malaysia. risalah. Mengumpulkan maklumat tentang Taman Laut Negara Malaysia daripada pelbagai media seperti akhbar. carta. foto dan internet. Mengenalpasti pentas benua dan jurang lautan. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membuat kesimpulan tentang kepentingan dan potensi laut negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. Akhbar Majalah Internet Peta TAJUK KONSEP WAKTU 59 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Merumuskan tentang kepentingan dan potensi laut dan lautan. Menyatakan proses pembentukan terumbu karang. Menghasilkan model proses pembentukan terumbu karang.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 1.4 Laut dan Lautan a. JPN Perak . b. BBM Akhbar Majalah Internet Peta 14 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.

Sistem Suria KONSEP Paksi bumi Putaran bumi WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Memahami pergerakan bumi dalam sistem suria dan kesan-kesannya.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 c. Menyenaraikan cara-cara manusia memelihara dan memulihara potensi lautan. cakera padat dan internet. Menghuraikan dengan contoh langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan laut dan lautan. Membincangkan kesankesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan berpandukan pelbagai media seperti video. Akhbar Majalah Internet Peta Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) BAHAGIAN B : TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA.1. TAJUK 2. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membincangkan sistem suria dengan menggunakan pelbagai BBM Akhbar Majalah Internet 15 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. 62 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 63 64 mengurangkan masalah Menghasilkan buku skrap tentang kesankesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. JPN Perak . Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan Memahami kesan-kesan kegiatan manusia dan langkahlangkah mengurangkannya 60 Mengenalpasti kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. 61 Menjelaskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Mencadangkan langkah-langkah pencemaran laut dan lautan.

68 Mengenal pasti zon waktu Meridian Pangkal ( 0°) dan Garisan Tarikh Antarabangsa (180°T/B) Mengira waktu dan menentukan tarikh. Akhbar Majalah Internet Peta 69 TAJUK KONSEP WAKTU 70 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan kedudukan longitud sesuatu tempat berdasarkan waktu. Menghasilkan model pergerakan bumi 66 Menyatakan kesan –kesan pergerakan bumi dalam sistem suria : • Kejadian siang dan malam • Kejadian empat musim • Kejadian pasang surut • Kejadian gerhana Menjelaskan dengan rajah peredaran bumi dan kesankesannya. Melengkapkan pengurusan grafik tentang kesan-kesan pergerakan dalam sistem suria . Peredaran bumi 65 Mengenal pasti sistem suria Menerangkan pergerakan bumi dalam sistem suria : • Putaran • Peredaran RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 media seperti rajah. cakera padat dan laman web yang berkaitan. Pergerakan bumi dan kesankesannya. Mengira waktu tempatan dan menentukan tarikh 67 b. JPN Perak . Zon waktu Zon Waktu Meridian Pangkal Garisan Tarikh Antarabangsa Menunjukkan cara pengiraan waktu tempatan . Simulasi tentang pergerakan bumi dalam sistem suria . Peta model.a. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 16 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.

75 Menyatakan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Akhbar Majalah Internet Peta 73 74 2. Projek kelas: Membuat pencerapan dan merekod suhu.3. majalah. JPN Perak . Unsurunsur cuaca dan iklim Pemeluwapan Kerpasan 71 & 72 Memahami unsur-unsur cuaca dan iklim serta fenomenanya. rajah dan internet. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya Kesan rumah hijau Pulau haba Akhbar Majalah Internet Peta 76 Menyatakan ciri-ciri iklim Khatulistiwa dan iklim Mediterranean Menyenaraikan jenis-jenis tanaman di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean 77 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 17 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. hujan dan angin.2. cakera padat dan internet.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 2. Menyenaraikan unsur-unsur cuaca dan iklim : • Suhu • Hujan • Angin Menyatakan fenomena cuaca dan iklim Menerangkan dengan contoh fenomena cuaca dan iklim Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya. • Kemarau • Banjir • Taufan Kajian kes: Mengkaji pengaruh iklim terhadap kegiatan pertanian di kawasan iklim Mediterranean. Membincangkan fenomena cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video. Mencari maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar.

Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi cuaca dan iklim Menghuraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean Merumuskan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim . Menghuraikan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Akhbar Majalah Internet 79 80 81 82 83 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 84 85 Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) 18 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Menghasilkan buku skrap tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya. JPN Perak .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 78 Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim . Membuat ramalan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim .

KONSEP Kepelbagaian biologi WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenal ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. Mengadakan kuiz tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. cakera padat dan internet. JPN Perak . Menghasilkan buku skrap tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. Mencipta dan mendeklamasikan sajak tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN B : TEMA 3 : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK 3.1 Jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membincangkan ciriciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenisjenis hidupan liar secara bersepadu berpandukan pelbagai media seperti video. BBM Video Risalah Cakera padat Peta dunia. risalah. 86 Mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Memadankan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Menyenaraikan jenis-jenis dan taburan hidupan liar di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer 87 88 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 19 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.

Menerangkan ekosistem berpandukan rajah rantaian makanan dengan menggunakan pelbagai media seperti cakera padat dan internet. . Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Membincangkan kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi dalam konteks ekosistem. JPN Perak .menghargai kepelbagaian tumbuhtumbuhan dan hidupan liar negara Malaysia. Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Menerangkan ekosistem Hutan Hujan Tropika : Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Mencintai negara Malaysia. Menyatakan ekosistem hutan Hujan Tropika. Akhbar Majalah Internet Peta 90 3.2 Kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi • Ekosistem • Biotik • Abiotik • Primer • Sekunder • Rantaian makanan • Pengeluar • Pengguna primer • Pengguna sekunder • Pengguna tertier • Siratan makanan • Pengurai Cakera padat Internet Kertas Mahjung 93 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF 20 UNSUR CADANGAN BBM PATRIOTISME AKTIVITI Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 89 Menghubungkaitkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dengan taburan kawasan yang terdapat pada peta dunia: Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Membandingkan dan membezakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Memahami ekosistem Hutan Hujan Tropika. Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau 91 92 Mentakrifkan konsep ekosistem hutan. Menyatakan konsep ekosistem hutan. Mengadakan lawatan sambil belajar Menghasilkan penanda buku.

98 21 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Mengadakan pertandingan menulis esei tentang kesankesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.3 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 96 & 97 Menyenaraikan kegiatan manusia yang mendatangkan kesan ke atas keseimbangan ekosistem hutan. Akhbar Majalah Internet Menghasilkan penanda buku. Menyatakan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat : • Pembalakan Pertanian Pengangkutan Pembinaan empangan Perlombongan Menjelaskan dengan contoh kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat : • Pembalakan Pertanian Pengangkutan Pembinaan empangan Perlombongan Mencintai negara Malaysia. majalah dan internet. JPN Perak . Mencari maklumat kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan daripada pelbagai media seperti akhbar.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 • Pen gurai 94 Menerangkan kepentingan ekosistem tumbuh-tumbuhan semula jadi di Hutan Hujan Tropika: Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Membanding dan membezakan ekosistem Hutan Hujan Tropika : Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Memahami kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. . Akhbar Majalah Internet Peta 95 3. Mengadakan syarahan tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.prihatin terhadap keseimbangan ekosistem hutan negara Malaysia.

Mengadakan pidato spontan tentang usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pemeliharaan Pemuliharaan 100 Memahami usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 99 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 UNSUR CADANGAN BBM PATRIOTISME AKTIVITI Meramalkan kesankesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah kepupusan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. . Akhbar Majalah Internet Peta 3. Berusaha mempertahankan negara Malaysia. Mengadakan pertandingan melukis poster. 101 102 103 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 104 105 Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) 22 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menghasilkan buku skrap tentang usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mentakrifkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Mencari maklumat daripada media seperti akhbar. majalah dan internet.4 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. JPN Perak .menghargai peranan kerajaan dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Merumuskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan pada masa depan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful