RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI TINGKATAN 4
Disediakan Oleh :

Unit Kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Perak

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI TAJUK 1. Kedudukan KONSEP Garisan Grid Rujukan 1 Grid Menyatakan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan • RG 4 angka • RG 6 angka Menjelaskan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka. Membandingkan dan membezakan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka. 2. Arah Utara Bearing 3&4 Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut. Mengenal pasti Utara Grid, Utara Benar dan Utara Magnet. Mengukur bearing grid sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut. Menunjuk cara mengira bearing benar dan bearing magnet. Menunjuk cara mengukur bearing grid. Peta topografi. Jangka sudut. Mengenalpasti sistem grid kebangsaan. WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menentukan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan Rujukan Grid (RG). UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan cara menentukan kedudukan ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta topografi berdasarkan RG 4 angka dan RG 6 angka. BBM Peta topografi.

2

3. Skala dan Jarak

Skala Jarak Keluasan

5

Menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan dalam menentukan jarak dan keluasan. Menyatakan jenis-jenis skala. Mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Menunjukkan cara mengukur jarak.

Peta topografi.

2

Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi, JPN Perak

Ketinggian. Lampauan tegak. Melukis keratan rentas dan mengira lampauan tegak. Mengira kecerunan dalam nisbah dan peratus. Menghasilkan model pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur. Menerangkan teknik melukis keratan rentas. Peta topografi 9 5. BBM Peta topografi 7 Mengira keluasan kawasan tidak sekata dengan menggunakan kaedah segi empat grid. Menyatakan kecerunan berdasarkan garisan kontur. 8 Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur dan mengira kecerunan. Menunjukkan cara mengira kecerunan. Mengira kecerunan dalam nisbah. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan cara menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar di atas permukaan bumi dengan menggunakan skala. Peta topografi. Kontur Kecerunan. Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur. JPN Perak . 4. Menunjukkan cara mengira keluasan kawasan sekata dan tidak sekata dengan menggunakan segi empat grid. 3 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Keratan Rentas.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 TAJUK KONSEP WAKTU 6 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengira keluasan kawasan sekata dengan menggunakan segi empat grid.

12 Mengenalpasti jenis-jenis simbol dalam peta topografi. Membaca dan mentafsir peta topografi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 10 Melukis keratan rentas. 6. JPN Perak . Pandang darat fizikal Pandang darat budaya Organisasi ruangan Saling kaitan. Perbincangan ciri-ciri fizikal: • Bentuk muka bumi • Saliran • Tumbuh-tumbuhan semula jadi Peta topografi Menjelaskan simbolsimbol yang terdapat dalam peta topografi. Peta Topografi 13 Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi. Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dalam peta topografi. Mengira lampauan tegak berpandukan skala tegak dan skala mendatar yang diberi. BBM Peta topografi Mencintai negara Malaysia. Menjelaskan dengan contoh jenis-jenis simbol : • Simbol kawasan • Simbol titik • Simbil garisan • Simbol bergambar • Singkatan perkataan Mengkategori simbol-simbol mengikut jenis. Kuiz: Simbol-simbol dalam peta topografi. CADANGAN AKTIVITI Menghasilkan model untuk menunjukkan keratan rentas. Pentafsiran Peta Topografi. Mengira lampauan tegak berdasarkan keratan rentas yang dilukis.bersyukur terhadap keunikan ciriciri fizikal dan budaya negara Malaysia. 4 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. TAJUK KONSEP WAKTU 11 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas. Menunjuk cara mengira lampauan tegak. UNSUR PATRIOTISME Menjelaskan perbezaan skala tegak dan skala mendatar. .

JPN Perak . Melukis graf bar berganda. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 Perbincangan ciri-ciri budaya : • jenis-jenis guna tanah Kajian peta topografi : • Saling kaitan ciriciri fizikal dan budaya TAJUK 7. Melukis graf dan carta menggunakan data dan maklumat tentang : Kegiatan ekonomi Penduduk Iklim Mengkaji graf dan carta daripada pelbagai sumber. Graf dan Carta KONSEP Min Maksimum WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia.14 Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi. Minimum Julat • • • • • • 16 17 18 19 5 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Melukis graf gabungan. . Melukis graf garisan mudah. CADANGAN AKTIVITI Mencari data dan maklumat berpandukan pelbagai media seperti akhbar. majalah dan internet. Melukis cartai pai mudah. Melukis graf bar majmuk.berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi negara Malaysia. Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya dalam peta topografi. Graf bar mudah Graf bar berganda Graf bar majmuk Graf garisan mudah Graf gabungan Carta pai mudah Melukis graf bar mudah. BBM Carta Jadual data Kertas graf Jangka sudut Jangka lukis Membaca dan mentafsir graf dan carta 15 Mengenalpasti pelbagai jenis graf dan carta. Menyusun data dan maklumat serta mempersembahkannya dalam bentuk graf dan carta yang tepat.

JPN Perak . Menyusun. Rajah Aliran 6 Mencintai negara Melukis dan melabel Malaysia. Peta koroplet Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. 22 23 24 9. Peta titik Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. rajah seperti : Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.. TAJUK 8. Peta Tematik. Peta titik Peta koroplet Peta aliran Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. KONSEP Aliran Taburan Kepadatan Pola WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menunjuk cara melukis peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul. Membaca maklumat dalam peta tematik. mempersembahkan dan mentafsir rajah. Peta titik Peta koroplet Peta aliran BBM Edaran peta kosong Membaca maklumat dalam peta tematik 21 Mengenalpasti jenis-jenis peta tematik. • Peta aliran.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 20 Mentafsir graf dan carta.

Foto KONSEP Perubahan Saling kaitan WAKTU HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Menyenarai dan merumus maklumat yang terdapat dalam foto. UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia .prihatin terhadap . Mentafsir rajah. 27 Menyenaraikan maklumat yang terdapat dalam foto.proses kejadian Carta dan keseimbangan hujan asid bahan ekosistem. JPN Perak .Pandang darat fizikal . Menyusun maklumat yang terdapat dalam foto mengikut : Pandang darat fizikal Pandang darat budaya Merumus maklumat yang terdapat dalam foto. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 . BBM Foto. rantaian makanan edaran proses kerpasan TAJUK 10. 7 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk rajah.Saling kaitan 25 26 Memberi maklumat berdasarkan rajah yang disediakan.Pandang darat budaya Mengadakan aktiviti kumpulan.menghargai sumbangan kerajaan dalam pembangunan negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri : .

1 Sistem bumi a. TAJUK 1. Struktur bumi Kerak bumi Mantel Teras bumi 30 Menghasilkan model tentang struktur bumi Manila kad Menyenaraikan struktur bumi Menjelaskan struktur bumi • 31 Kerak bumi Menjelaskan struktur bumi • Mantel • Teras bumi 8 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. video dan internet. Menghasilkan buku skrap tentang sistem bumi BBM Video Internet Kertas Mahjung Menghuraikan sistem bumi Biosfera Hidrosfera Mengenal struktur bumi b. JPN Perak . Sistem bumi KONSEP Sistem Atmosfera 28 Litosfera Biosfera Hidrosfera 29 Mengenal pasti sistem bumi Menghuraikan sistem bumi Atmosfera Litosfera WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenal sistem bumi UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Menerangkan sistem bumi dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN B : TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA.

UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM Bahan realia 34 Menerangkan proses pembentukan tiga jenis batuan: • Batuan igneus • Batuan enapan • Batuan metamorfosis 35 Menjelaskan dengan contoh kepentingan batuan kepada manusia. 1.2 Proses Pembentukan dan Taburan Bentuk Muka Bumi Mampatan Tegangan 36 Memahami proses pergerakan plat tektonik Menyenaraikan proses pergerakan plat tektonik secara: • pertembungan • pencapahan / pemisahan Membincangkan proses pergerakan plat tektonik melalui siri rajah dan pelbagai media seperti carta.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 c. Jenis batuan dan kepentingan 32 Mengenal jenis batuan dan kepentingannya Mencintai negara Malaysia . cakera padat dan internet Animasi / ICT 9 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai sumber semula jadi Membincangkan: • jenis-jenis batuan • proses pembentukan • kepentingan batuan Mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Geologi Bahan realia Gambar Mengenal pasti tiga jenis batuan: • Batuan igneus • Batuan enapan • Batuan metamorfosis TAJUK KONSEP WAKTU 33 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menyenaraikan kepentingan batuan. JPN Perak .

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 a. Menghasilkan buku skrap tentang gunung berapi. model dan cakera padat. BBM Cakera padat Internet Foto 39 Menyenaraikan: • bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) • bentuk muka bumi jalar luar (terobosan) Menjelaskan melalui rajah: • bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan) • bentuk muka bumi jalar luar (terobosan) Menghuraikan proses pembentukan gunung berapi Memahami proses luluhawa dan kesannya terhadap pandang darat 40 1. Pergerakan plat tektonik 37 Menjelaskan proses pergerakan plat tektoniksecara: • pertembungan • pencapahan / pemisahan Membanding dan membezakan proses pergerakan plat tektonik: a) secara pertembungan • lipatan • gempa bumi b) secara pencapahan / pemisahan • gelinciran / sesar • hanyutan benua 38 TAJUK b.3 Perubahan Pandang Luluhawa Membincangkan proses luluhawa berpandukan pelbagai media seperti Video Foto Internet 10 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia dan bersyukur kerana negara Malaysia tidak mengalami letupan gunung berapi dan gempa bumi CADANGAN AKTIVITI Membincangkan proses pembentukan gunung berapi berpandukan pelbagai media seperti rajah. JPN Perak . Pembentukan Gunung Berapi KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami proses pembentukan gunung berapi.

• Luluhawa organik Menyenaraikan kesan proses luluhawa terhadap pandang darat. Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan jenis-jenis luluhawa.prihatin terhadap pembangunan di kawasan bercerun CADANGAN AKTIVITI Membincangkan jenisjenis dan proses gerakan jisim berpandukan pelbagai media seperti rajah.Darat Fizikal a. video dan internet Melengkapkan pengurusan grafik BBM Akhbar Majalah Internet peta 45 Menyenaraikan jenis-jenis gerakan jisim: • kesotan tanah • gelangsar • aliran lumpur • gelongsoran tanah / tanah runtuh Menerangkan jenis-jenis dan proses gerakan jisim. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 video. Gerak an jisim KONSEP Gerakan jisim WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Memahami gerakan jisim UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia . Luluhawa 41 Menyenaraikan jenis-jenis luluhawa: Menerangkan proses luluhawa. Menghuraikan dengan contoh kesan proses luluhawa terhadap pandang darat di kawasan: • gurun panas • tropika lembap Membandingkan dan membezakan jenis-jenis luluhawa. • luluhawa mekanika • luluhawa kimia Menerangkan proses luluhawa. foto dan laman web yang berkaitan. 11 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. 42 43 44 TAJUK b. JPN Perak .

JPN Perak .46 Membanding dan membezakan jenis-jenis dan proses gerakan jisim. UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia . video dan internet.prihatin terhadap kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia CADANGAN AKTIVITI Menunjukkan pelbagai bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah. video dan internet Akhbar Majalah Internet peta 48 TAJUK d. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 tentang jenis-jenis dan proses gerakan jisim. Tindakan air mengalir dan tindakan ombak Memahami proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak 47 Menyenaraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: • hakisan • pengangkutan • pemendapan Menghuraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak: • hakisan • pengangkutan • pemendapan Membincangkan tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah. BBM Akhbar Majalah Internet peta 49 & 50 Menyenaraikan bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat: • hakisan • pemendapan 12 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Kesan tindakan air mengalir dan tindakan ombak KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenali bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak. Menghasilkan buku skrap tentang gerakan jisim. c.

Teka silangkata. e.gerakan jisim .prihatin terhadap kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia Sumbang saran kegiatan manusia yang mempengaruhi: . Menyenaraikan kegiatan manusia yang mempengaruhi: • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak Menyenaraikan usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap: • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak Mencintai negara Malaysia .tindakan ombak Mengumpul maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat: • hakisan • pemendapan 51 & 52 Menghasilkan model profil sungai. Pengaruh kegiatan manusia 53 Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap gerakan jisim. majalah dan internet. JPN Perak . tindakan air mengalir dan tindakan ombak serta usaha-usaha untuk mengurangkannya. Akhbar Majalah Internet peta 54 TAJUK KONSEP WAKTU 55 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap : • gerakan jisim • tindakan air mengalir • tindakan ombak UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM Akhbar Majalah Internet peta 13 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.tindakan air mengalir .

Terumbu Karang 56 Memahami proses pembentukan terumbu karang. Menerangkan proses pembentukan terumbu karang. Akhbar Majalah Internet peta Memahami kepentingan dan potensi laut dan lautan 58 Menyenaraikan kepentingan dan potensi laut dan lautan Menerangkan dengan contoh kepentingan dan potensi laut dan lautan. Berusaha membangunkan negara Malaysia . Menghasilkan model proses pembentukan terumbu karang. Menyatakan proses pembentukan terumbu karang. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membuat kesimpulan tentang kepentingan dan potensi laut negara Malaysia secara grafik seperti peta minda. foto dan internet. majalah.4 Laut dan Lautan a. BBM Akhbar Majalah Internet Peta 14 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 1. b. risalah.menghargai potensi lautan terhadap pembangunan negara Malaysia. JPN Perak . 57 Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang. carta. Akhbar Majalah Internet Peta TAJUK KONSEP WAKTU 59 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Merumuskan tentang kepentingan dan potensi laut dan lautan. Mengumpulkan maklumat tentang Taman Laut Negara Malaysia daripada pelbagai media seperti akhbar. video dan internet. Kepentingan dan potensi laut dan lautan Pemeliharaan Pemuliharaan Membincangkan proses pembentukan terumbu karang berpandukan pelbagai media seperti rajah. Mengenalpasti pentas benua dan jurang lautan.

JPN Perak .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 c.Sistem Suria KONSEP Paksi bumi Putaran bumi WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Memahami pergerakan bumi dalam sistem suria dan kesan-kesannya. cakera padat dan internet. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membincangkan sistem suria dengan menggunakan pelbagai BBM Akhbar Majalah Internet 15 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. 62 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 63 64 mengurangkan masalah Menghasilkan buku skrap tentang kesankesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Menyenaraikan cara-cara manusia memelihara dan memulihara potensi lautan. Akhbar Majalah Internet Peta Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) BAHAGIAN B : TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA. 61 Menjelaskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Membincangkan kesankesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan berpandukan pelbagai media seperti video.1. Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan Memahami kesan-kesan kegiatan manusia dan langkahlangkah mengurangkannya 60 Mengenalpasti kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. Menghuraikan dengan contoh langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan laut dan lautan. Mencadangkan langkah-langkah pencemaran laut dan lautan. TAJUK 2.

Akhbar Majalah Internet Peta 69 TAJUK KONSEP WAKTU 70 HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Menjelaskan kedudukan longitud sesuatu tempat berdasarkan waktu. Pergerakan bumi dan kesankesannya. 68 Mengenal pasti zon waktu Meridian Pangkal ( 0°) dan Garisan Tarikh Antarabangsa (180°T/B) Mengira waktu dan menentukan tarikh. Menghasilkan model pergerakan bumi 66 Menyatakan kesan –kesan pergerakan bumi dalam sistem suria : • Kejadian siang dan malam • Kejadian empat musim • Kejadian pasang surut • Kejadian gerhana Menjelaskan dengan rajah peredaran bumi dan kesankesannya. Peta model. Peredaran bumi 65 Mengenal pasti sistem suria Menerangkan pergerakan bumi dalam sistem suria : • Putaran • Peredaran RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 media seperti rajah. JPN Perak . cakera padat dan laman web yang berkaitan. Simulasi tentang pergerakan bumi dalam sistem suria . Melengkapkan pengurusan grafik tentang kesan-kesan pergerakan dalam sistem suria . Zon waktu Zon Waktu Meridian Pangkal Garisan Tarikh Antarabangsa Menunjukkan cara pengiraan waktu tempatan . Mengira waktu tempatan dan menentukan tarikh 67 b.a. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 16 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.

75 Menyatakan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia. Menyenaraikan unsur-unsur cuaca dan iklim : • Suhu • Hujan • Angin Menyatakan fenomena cuaca dan iklim Menerangkan dengan contoh fenomena cuaca dan iklim Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya. Unsurunsur cuaca dan iklim Pemeluwapan Kerpasan 71 & 72 Memahami unsur-unsur cuaca dan iklim serta fenomenanya. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya Kesan rumah hijau Pulau haba Akhbar Majalah Internet Peta 76 Menyatakan ciri-ciri iklim Khatulistiwa dan iklim Mediterranean Menyenaraikan jenis-jenis tanaman di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean 77 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 17 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. • Kemarau • Banjir • Taufan Kajian kes: Mengkaji pengaruh iklim terhadap kegiatan pertanian di kawasan iklim Mediterranean. JPN Perak . Akhbar Majalah Internet Peta 73 74 2. Membincangkan fenomena cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video. hujan dan angin. Mencari maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar. majalah.2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 2.3. Projek kelas: Membuat pencerapan dan merekod suhu. cakera padat dan internet. rajah dan internet.

Menghasilkan buku skrap tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya. Membuat ramalan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim . Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi cuaca dan iklim Menghuraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean Merumuskan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim . Akhbar Majalah Internet 79 80 81 82 83 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 84 85 Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) 18 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. JPN Perak .RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 78 Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim . Menghuraikan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 BAHAGIAN B : TEMA 3 : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR TAJUK 3.1 Jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. BBM Video Risalah Cakera padat Peta dunia. UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI Membincangkan ciriciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenisjenis hidupan liar secara bersepadu berpandukan pelbagai media seperti video. Mengadakan kuiz tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. 86 Mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Memadankan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Menyenaraikan jenis-jenis dan taburan hidupan liar di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer 87 88 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI BBM 19 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. JPN Perak . risalah. cakera padat dan internet. KONSEP Kepelbagaian biologi WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Mengenal ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. Mencipta dan mendeklamasikan sajak tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar. Menghasilkan buku skrap tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar.

Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Menyatakan konsep ekosistem hutan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 89 Menghubungkaitkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dengan taburan kawasan yang terdapat pada peta dunia: Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Membandingkan dan membezakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia : Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Padang Rumput Sederhana (Steppe) Hutan Konifer Memahami ekosistem Hutan Hujan Tropika. Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Menerangkan ekosistem Hutan Hujan Tropika : Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Mencintai negara Malaysia. Mengadakan lawatan sambil belajar Menghasilkan penanda buku.2 Kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi • Ekosistem • Biotik • Abiotik • Primer • Sekunder • Rantaian makanan • Pengeluar • Pengguna primer • Pengguna sekunder • Pengguna tertier • Siratan makanan • Pengurai Cakera padat Internet Kertas Mahjung 93 TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF 20 UNSUR CADANGAN BBM PATRIOTISME AKTIVITI Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. JPN Perak . . Akhbar Majalah Internet Peta 90 3.menghargai kepelbagaian tumbuhtumbuhan dan hidupan liar negara Malaysia. Menyatakan ekosistem hutan Hujan Tropika. Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau 91 92 Mentakrifkan konsep ekosistem hutan. Menerangkan ekosistem berpandukan rajah rantaian makanan dengan menggunakan pelbagai media seperti cakera padat dan internet. Membincangkan kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi dalam konteks ekosistem.

Akhbar Majalah Internet Peta 95 3.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 • Pen gurai 94 Menerangkan kepentingan ekosistem tumbuh-tumbuhan semula jadi di Hutan Hujan Tropika: Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Membanding dan membezakan ekosistem Hutan Hujan Tropika : Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap Hutan Paya Bakau Memahami kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Mengadakan syarahan tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Mengadakan pertandingan menulis esei tentang kesankesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Menyatakan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat : • Pembalakan Pertanian Pengangkutan Pembinaan empangan Perlombongan Menjelaskan dengan contoh kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat : • Pembalakan Pertanian Pengangkutan Pembinaan empangan Perlombongan Mencintai negara Malaysia. Akhbar Majalah Internet Menghasilkan penanda buku.3 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. .prihatin terhadap keseimbangan ekosistem hutan negara Malaysia. majalah dan internet. JPN Perak . 98 21 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi. Mencari maklumat kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan daripada pelbagai media seperti akhbar. 96 & 97 Menyenaraikan kegiatan manusia yang mendatangkan kesan ke atas keseimbangan ekosistem hutan.

Berusaha mempertahankan negara Malaysia. Mencari maklumat daripada media seperti akhbar. 99 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN 4 UNSUR CADANGAN BBM PATRIOTISME AKTIVITI Meramalkan kesankesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah kepupusan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 101 102 103 Kajian Geografi Tempatan (KGT) 104 105 Rujuk HSP (ms 47 hingga 58) 22 Dihasilkan Oleh : Guru Sumber Geografi.menghargai peranan kerajaan dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mengadakan pertandingan melukis poster. Menghasilkan buku skrap tentang usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mentakrifkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan.4 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. majalah dan internet. Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mengadakan pidato spontan tentang usahausaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.TAJUK KONSEP WAKTU HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF Merumuskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan pada masa depan. Pemeliharaan Pemuliharaan 100 Memahami usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Akhbar Majalah Internet Peta 3. . JPN Perak .