REKAP DAFTAR HADIR GURU BULAN OKTOBER MTs AL FALAH GEBANGARUM BONANG DEMAK JUMLAH TIDAK HADIR KELAS

8 9a 9b 2 1 2 4 4 2 2 1 2 4 8 4 7 3 3 4 6 3 2 2 2 3

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NAMA Drs. H. Subakir M. Zaenuddin Akhmad Munir Chanif Azhar Abu Umar Imron Nur Cholis Khamimah Slamet Riyadi, S.Pd. M. Aminudin Arif Efendi, SE Sohifa Fauzi Miswar Anas Siti Mutmainnah

JML PERMINGGU

7a
15 20 20 20 20 15 23 20 12 5 20 15 12 8

7b 1

JUMLAH
4 4 16 3 6 31 19 14 6 3 0 0 0 0

2 6

6 7 2

6 2 3

8

3

11

Ket: KBM selama 4 MINGGU

ER

JML SEHARUSNYA HADIR 60 80 80 80 80 60 92 80 48 20 80 60 48 0 32 Demak, November 2010 Kepala Sekolah

JMLH HADIR 56 76 64 77 74 29 73 66 42 17 80 60 48 0 21

Drs. H. Subakir

REKAP DAFTAR TERLAMBAT GURU BULAN OKTOBER MTs AL FALAH GEBANGARUM BONANG DEMAK JUMLAH TERLAMBAT KELAS 7b 8 9a 1 1 1 1

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NAMA Drs. H. Subakir M. Zaenuddin Akhmad Munir Chanif Azhar Abu Umar Imron Nur Cholis Khamimah Slamet Riyadi, S.Pd. M. Aminudin Arif Efendi, SE Sohifa Fauzi Miswar Anas Siti Mutmainnah 7a 2

JUMLAH 9b 1 1
4 3 0 1 0 0 0 0 0

1

1 0 0 0 0

2

1

3 Demak, November 2010 Kepala Sekolah

Ket: KBM selama 4 mingu

Drs. H. Subakir

DAFTAR HONOR BIMBEL BULAN MARET MTs AL FALAH NO 1 2 3 4 NAMA GURU BIMBEL SLAMET RIADI,S.Pd. AHMAD FAUZI,S.Pd. KHAMIMAH SITI SOKHIFAH,S.Pd. JUMLAH Bendahara Demak, April 2010 Kepala Sekolah JUMLAH BIMBEL (DALAM HARI) 1 2 2 1 HONOR/BIMBEL Rp20,000 Rp20,000 Rp20,000 Rp20,000 JUMLAH Rp20,000 Rp40,000 Rp40,000 Rp20,000 3 4 1 2 TTD

Akhmad Munir Drs. H. Subakir