P. 1
Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 5

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 5

|Views: 185|Likes:
Dipublikasikan oleh lex_missa6428

More info:

Published by: lex_missa6428 on Jan 09, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MING GU

1

ASPEK
PERSEPSI ESTETIK 1.1 Detik -detik berkala

HASIL PEMBELAJARAN
a)memainkan detik secara konsisten sepanjang enam bar dalam meter 3 dan 4 4 4

AKTIVITI
-mengesan detik berkala pada lagu. -memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan. -membuat latihanlatihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. -membuat latihanlatihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. -mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 3 , 4 4 4 4 -mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. mendengar,membu nyikan dan memainkan pic tinggi,tengah, rendah,tertinggi dan terendah. -membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. -menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 , 4 secara solo dan 4 4 4 berkumpulan

STRATEGI
-kecerdasan pelbagai

BAHAN
-alat perkusi -kibod

2

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 teknik dalam nyanyian.

ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

-kecerdasan pelbagai -kontekstual

-kibod -kaset

3

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 teknik dalam nyanyian.

ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga detik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

-kecerdasan pelbagai -kontekstual

-kibod -kaset

4

PERSEPSI ESTETIK 1.1 Irama 1.1.2 Meter 2 , 3 , 4 4 4 4 PERSEPSI ESTETIK 1.1 Irama 1.1.3 Tempo lambat,cepat, sederhana. PERSEPSI ESTETIK 1.2 Melodi 1.2.1 Pic aras pic

a)mengenal pasti jenis meter pada lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. a)mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. a)mengenal pasti pic tinggi,rendah,tengah,tertingg i dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengarkan dengan betul.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -kaset

5

-kecerdasan pelbagai -BCB -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-kaset -kibod

-kibod -kaset

6

7

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Pengalaman muzik 2.2.1 menyanyi -kemahiran menyanyi pic,tempo,dinamik,mud

a)menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic,tempo dan dinamik dengan bimbingan.

-kecerdasan pelbagai -konstruktivisme

-kibod -kaset

fa. 9 EKSPRESI KREATIF 3. a)menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.8 PENGALAMAN MUZIKAL 2.la.re.re.tempo.2 Pengalaman muzik 2. -latihan memegang dan memainkan dram getar.mi.re. ti.1. so la.ti.so.so.fa.fa.fa. -alat perkusi -bahan terbuan g -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset -kecerdasan pelbagai -kibod -carta -kaset 12 PERSEPSI ESTETIK 1.1.re.dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang -kecerdasan pelbagai -alat perkusi -skor lagu . -menyanyikan lagu tau keratan lagu yang mengandungi pic do.mi. so. -memainkan alat muzik secara tidak konvensional.la.ti. do -meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara.lambat.mi. bahan improvisasi.1 solfa do.4 nilai not dan tanda rehat PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Irama 1. PENGALAMAN MUZIKAL 2. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -carta 13 b)memainkan dram getar.re.ti.mi. mi.do ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul. -membuat latihan solfa dengan pic do.ti.2 Permainan alat perkusi 2. -membuat latihan solfa dengan pic do. dengan tumpuan pada pic.la.alat muzik. cepat.ti.mengandungi pic do -do -memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan notasi yang dipaparkan.perkusi badan. fa.1 Irama 1.1.la. ARAS 2 Menyanyikan pic do. -mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.mi.3 tempo -perubahan tempo .1 Penerokaan -pengalaman menemui meneroka pelbagai bunyi.do secara berpandu dengan tepat.so.2 aplikasi teknik -memegang dan mengendali a)mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.ti. 10 11 PERSEPSI ESTETIK 1.alat improvisasi dan perkusi badan.so.fa.re.re.dram tenor dan alat -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -carta -kaset -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod.la.2. dinamik dan mud.do a)menyanyikan pic do.d o.fa.mi.do dalam keratan lagu dengan tepat.la.d o -menyanyikan lagu atau keratan lagu yang .so.2 Pengalaman muzik -solfa do.

14 EKSPRESI KREATIF 3. dron . 17 PERSEPSI ESTETIK 1.2 harmoni lapisan suara melodi kaunter . (rujuk HSP m/s 62) -meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara. tekanan.2.3 tekstur -deskripsi tekstur tebal. (rujuk HSP m/s 56) -menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 .menya nyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. mendengar. 16 PENGALAMAN MUZIKAL 2. 3 .2. perkusi lain.-memainkan dua bar.alat muzik.nipis a)mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang didengar dengan betul. mendengar.1 Penerokaan -pengalaman menemui meneroka pelbagai bunyi. -memainkan alat perkusi secara tidak konvensional.2 Melodi 1. 4 secara 4 4 4 solo dan berkumpulan.2 Melodi 1.menya nyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.2 memainkan alat perkusi -kemahiran bermain alat perkusi a)memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.alat improvisasi dan perkusi badan.perkusi badan. ostinato melodi.bahan improvisasi ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.tempo dan dinamik. a)mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul. -memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. -memberi deskripsi -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -BCB -alat perkusi -alat improvis asi -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -kibod -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset .2 Permainan alat perkusi 2. 15 PERSEPSI ESTETIK 1.2.

-mengecam lagu AB dan ABA. -membaca notasi. -memainkan not-not -latihan penjarian berkaitan dengan penjarian tanpa dan dengan yang betul. -membaca dan menulis notasi muzik. tekstur.2 Improvisasi -pengalaman kreatif mengimprovisasi corak irama. -mendengar lagu dan menulis lambang dinamik pada lirik dan skor lagu yang mudah secara berpandu.bentuk. 21 PENGALAMAN MUZIKAL 2.Bb. tiupan. F#. -menyatakan ciriciri bentuk lagu yang didengar. PERSEPSI ESTETIK 1. -konstruktivisme -alat perkusi -kibod -carta 20 ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik. -membaca notasi not C.kuat.4 Sistem notasi 1.F.2 bermain rekoder secara muzikal -kemahiran bermain dan membaca notasi. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -carta 19 b)memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi.mud. -kecerdasan pelbagai.menyanyi dan memainkan melodi mudah.18 PENGHARGAAN ESTETIK 4.3.2 Permainan alat perkusi 2. -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -carta -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -rekoder -kibod -kecerdasan pelbagai -BCB -rekoder -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -alat perkusi -kibod .A.C .1 lambang not muzik dan tanda rehat -kedudukan not pada baluk a)membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengarkan tekstur lagu yang didengar.1 dinamik -lembut. -latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan.D.3 Ekspresi 1.2.G.tempo. PENGALAMAN MUZIKAL 2..4.D ARAS 2 -memainkan Menandakan dinamik dengan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti alat perkusi dan yang diperdengarkan. -membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. rekoder.B.E. menggunakan alat perkusi.3. a)mengimprovisasi corak -membalas corak irama sepanjang dua bar irama yang diberi yang betul dari segi nilai not dengan dan meter. < > 23 EKSPRESI KREATIF 3.2 Permainan alat perkusi 2.2 memainkan alat perkusi -kemahiran bermain sambil membaca notasi.1 Nyanyian -memberi respon warna ton. 22 PERSEPSI ESTETIK 1.

3. 4 4 4 4 secara solo atau berkumpulan. -latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa. -kecerdasan pelbagai -P. -membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . -memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod lembara n kerja 28 PENGALAMAN MUZIKAL 2. -kecerdasan pelbagai -P. -membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . -menggabungkan permainan kaunter melodi dengan -kecerdasan pelbagai -P. -membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengar. takut.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu .3. -latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa.2 Mud riang. 4 4 4 4 secara solo atau berkumpulan.Masteri -BCB -rekoder -kibod 25 PENGALAMAN MUZIKAL 2.24 PENGALAMAN MUZIKAL 2.tenang.2 bermain rekoder secara muzikal c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau ARAS 2 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor. -menggabungkan permainan kaunter melodi dengan melodi. 3 .2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental c)mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru.dinyanyik an. -memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor.dimainkan.sedih. a)menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengarkan dengan betul. 3 .bersemangat. -mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.Masteri -BCB -rekoder -kibod 26 PENGALAMAN MUZIKAL 2.3 Ekspresi 1.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental b)memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul.ce mas.2 Permainan alat perkusi 2.Masteri -BCB -rekoder -kibod 27 PERSEPSI ESTETIK 1.

Waltz.mi la. ARAS 2 -mendengar dan Membanding beza frasa-frasa menyanyikan dalam lagu yang didengar pelbagai jenis lagu. melodi. a)mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. ABA la. 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.betul dan 4 berekspresi. -memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu mendengar.2 Melodi -1. -memainkan rekoder mengikut frasa (rujuk HSP m/s 57) ARAS 3 -membaca dan Memainkan lagu melebihi memainkan lapan bar yang pelbagai corak pelbagai jenis lagu irama dalam pelbagai meter dalam meter 2 .1.4 bentuk -struktur AB .mi. 3 .2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 33 PERSEPSI ESTETIK 1.mi.5 Corak irama -rentak zapin 31 PERSEPSI ESTETIK 1.4 bentuk frasa 32 PENGALAMAN MUZIKAL 2. lagu berbentuk AB dan ABA. -menandakan seksyen-seksyen -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -rekoder -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -- -kaset -kibod -keratan lagu .menya dengan betul berdasarkan nyikan dan empat buah lagu yang memainkan lagudiperdengarkan.re -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -carta 30 PERSEPSI ESTETIK 1. -nyanyian solfa mengikut urutan kodaly la.2. Mac. dengan betul. dengan lancar.re.so.do a)mengecam lagu berentak -mendengar dan zapin daripada sekumpulan menyanyikan lagulagu yang didengar dengan lagu berentak betul. -memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.2 Improvisasi -pengalaman kreatif mengimprovisasi melodi.muzik instrumental 29 EKSPRESI KREATIF 3. Inang dan Zapin.so.so. -membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu.Masri.2.2 Melodi 1.

balu -menyatakan k. trebel -memadankan istilah dengan maksud yang diberi.2 tanda isyarat dan dan istilah dalam skor muzik n.l tanda isyarat.kaitan.4 Sistem notasi b)mengecam semua pic pada menulis notasi 1. PERSEPSI ESTETIK ARAS 3 -membaca dan 1.34 35 36 37 38 dalam lagu.tarian. egato -menyebut istilah staccato. -etika persembahan muzik nyanyian dan -memainkan alat instrumental dengan muzik dengan bimbingan guru pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. -menyanyikan 2.menye 1. dan tanda isyarat.5 corak irama irama ostinato yang but dan memainkan -ostinato irama didengari dengan betul.andante.1.fermata/pause. -menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia (rujuk HSP m/s 69) PERSEPSI ESTETIK ARAS 2 1. Malaysia muzik dan konsep muzik upacara.frasa.4 Sistem notasi Mengenal pasti tanda isyarat mengecam. -meneliti fungsi dengan betul bagi dua buah -membuat refleksi lagu masyarakat Malaysia tentang muzik yang diperdengarkan.4. pelbagai ostinato irama -memainkan ostinato irama dengan alat perkusi.garis tamat.tanda yang diberi kromat.1 lambang not muzik baluk dengan betul dan muzik pada baluk. PENGHARGAAN ESTETIK ARAS 2 -fungsi lagu seperti 4.garis bar. baik semasa persembahan berkumpulan.allegro.1 Irama Mengajuk semula corak mendengar. masyarakat Malaysia. suara serta bunyi dengan secara koordinasi.forte.3 Muzik masyarakat Membanding beza fungsi perayaan. PERSEPSI ESTETIK ARAS 2 1.4. pantas -memainkan -kecerdasan pelbagai -BCB -kontekstual -konstruktivisme -kaset -VCD -carta -gambar -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kaset -kibod -rekoder -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -BCB -kibod -skor lagu lembara n kerja -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu . PENGALAMAN MUZIKAL a)mengawal kesepaduan.keseimbangan.4 Kriteria persembahan keseimbangan dan koordinasi pelbagai jenis lagu -kesepaduan.membuat latihan istilah dengan betul.menyali 1.klef maksud istilah. menulis tandapiano.

rekoder mengikut skor yang disediakan. tanda isyarat.frasa .frasa. -menganalisis skor dengan memberi fokus kepadabilangan bar . 40 EKSPRESI KREATIF 3. -menyebut istilah yang diberi -menyatakan maksud istilah.balu k.tanda kromat. -memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.fermata/pause.2 tanda isyarat dan istilah piano.l egato staccato.4 Sistem notasi 1.4.kaitan.andante. dinamik . ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.klef trebel ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -carta -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -alat perkusi -kibod .-kedudukan not pada baluk. -memadankan istilah dengan maksud yang diberi. 39 PERSEPSI ESTETIK 1.allegro.garis tamat.tempo .forte.3 Reka cipta -pengalaman kreatif mereka cipta ostinato irama.garis bar. jenis not .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->