P. 1
Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 5

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 5

|Views: 184|Likes:
Dipublikasikan oleh lex_missa6428

More info:

Published by: lex_missa6428 on Jan 09, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 MING GU

1

ASPEK
PERSEPSI ESTETIK 1.1 Detik -detik berkala

HASIL PEMBELAJARAN
a)memainkan detik secara konsisten sepanjang enam bar dalam meter 3 dan 4 4 4

AKTIVITI
-mengesan detik berkala pada lagu. -memainkan detik berkala dengan alat perkusi atau perkusi badan. -membuat latihanlatihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. -membuat latihanlatihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik-teknik yang dipelajari. -mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 , 3 , 4 4 4 4 -mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. mendengar,membu nyikan dan memainkan pic tinggi,tengah, rendah,tertinggi dan terendah. -membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. -menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 , 3 , 4 secara solo dan 4 4 4 berkumpulan

STRATEGI
-kecerdasan pelbagai

BAHAN
-alat perkusi -kibod

2

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 teknik dalam nyanyian.

ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

-kecerdasan pelbagai -kontekstual

-kibod -kaset

3

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan teknik 2.1.1 teknik dalam nyanyian.

ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga detik nyanyian dengan baik ketika menyanyi.

-kecerdasan pelbagai -kontekstual

-kibod -kaset

4

PERSEPSI ESTETIK 1.1 Irama 1.1.2 Meter 2 , 3 , 4 4 4 4 PERSEPSI ESTETIK 1.1 Irama 1.1.3 Tempo lambat,cepat, sederhana. PERSEPSI ESTETIK 1.2 Melodi 1.2.1 Pic aras pic

a)mengenal pasti jenis meter pada lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. a)mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. a)mengenal pasti pic tinggi,rendah,tengah,tertingg i dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengarkan dengan betul.

-kecerdasan pelbagai -BCB

-kibod -kaset

5

-kecerdasan pelbagai -BCB -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme

-kaset -kibod

-kibod -kaset

6

7

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Pengalaman muzik 2.2.1 menyanyi -kemahiran menyanyi pic,tempo,dinamik,mud

a)menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic,tempo dan dinamik dengan bimbingan.

-kecerdasan pelbagai -konstruktivisme

-kibod -kaset

3 tempo -perubahan tempo . -membuat latihan solfa dengan pic do.alat improvisasi dan perkusi badan.so. a)menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan.d o.2 aplikasi teknik -memegang dan mengendali a)mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul.mi.mi.2 Permainan alat perkusi 2.mi.ti.do a)menyanyikan pic do.perkusi badan.ti.fa.mi.1. ARAS 2 Menyanyikan pic do.1 Irama 1.do ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul.mi.dram tenor dan alat -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -carta -kaset -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod.2. mi. -membuat latihan solfa dengan pic do. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -carta 13 b)memainkan dram getar.la.so. so la.mi.ti.tempo.re. bahan improvisasi.2 Pengalaman muzik -solfa do.2 Pengalaman muzik 2.4 nilai not dan tanda rehat PENGALAMAN MUZIKAL 2. -latihan memegang dan memainkan dram getar.re.ti.d o -menyanyikan lagu atau keratan lagu yang . do -meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara.la.lambat.re.re.ti.la.so.fa. dinamik dan mud.do secara berpandu dengan tepat.la.la.fa. -mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.8 PENGALAMAN MUZIKAL 2. ti.fa.1 Irama 1.1 Penerokaan -pengalaman menemui meneroka pelbagai bunyi. cepat.1 solfa do. 9 EKSPRESI KREATIF 3. so.fa.fa.re.do dalam keratan lagu dengan tepat. fa.mengandungi pic do -do -memadankan nilai not yang diperdengarkan dengan notasi yang dipaparkan.alat muzik.re.la. -alat perkusi -bahan terbuan g -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset -kecerdasan pelbagai -kibod -carta -kaset 12 PERSEPSI ESTETIK 1.so. PENGALAMAN MUZIKAL 2.1. dengan tumpuan pada pic.1. 10 11 PERSEPSI ESTETIK 1. -memainkan alat muzik secara tidak konvensional.dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang -kecerdasan pelbagai -alat perkusi -skor lagu .ti.re.so. -menyanyikan lagu tau keratan lagu yang mengandungi pic do.

menya nyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.-memainkan dua bar.2 harmoni lapisan suara melodi kaunter . 4 secara 4 4 4 solo dan berkumpulan. 15 PERSEPSI ESTETIK 1.2. 14 EKSPRESI KREATIF 3.2 Melodi 1. a)mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2 Permainan alat perkusi 2. (rujuk HSP m/s 56) -menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 .3 tekstur -deskripsi tekstur tebal.alat improvisasi dan perkusi badan. 17 PERSEPSI ESTETIK 1. -memainkan alat perkusi secara tidak konvensional. ostinato melodi. dron . mendengar.2.bahan improvisasi ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru.alat muzik. -memberi deskripsi -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -BCB -alat perkusi -alat improvis asi -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -kibod -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -kaset . (rujuk HSP m/s 62) -meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara. -memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.tempo dan dinamik. tekanan. perkusi lain.2 Melodi 1. 16 PENGALAMAN MUZIKAL 2.nipis a)mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang didengar dengan betul.2 memainkan alat perkusi -kemahiran bermain alat perkusi a)memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.menya nyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.2. mendengar.1 Penerokaan -pengalaman menemui meneroka pelbagai bunyi.perkusi badan. 3 .

tempo.F.D ARAS 2 -memainkan Menandakan dinamik dengan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti alat perkusi dan yang diperdengarkan.2 Permainan alat perkusi 2.A.C . -membaca notasi. 22 PERSEPSI ESTETIK 1. -kecerdasan pelbagai.3 Ekspresi 1. F#.G.2 bermain rekoder secara muzikal -kemahiran bermain dan membaca notasi.menyanyi dan memainkan melodi mudah. -latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. tekstur.E.1 dinamik -lembut.2 Permainan alat perkusi 2.. tiupan.D. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -carta 19 b)memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi.3. rekoder. -membaca dan memainkan corak irama dan ostinato.18 PENGHARGAAN ESTETIK 4. menggunakan alat perkusi. -mendengar lagu dan menulis lambang dinamik pada lirik dan skor lagu yang mudah secara berpandu.3. -membaca dan menulis notasi muzik.bentuk. -menyatakan ciriciri bentuk lagu yang didengar.2 Improvisasi -pengalaman kreatif mengimprovisasi corak irama.Bb.2. -memainkan not-not -latihan penjarian berkaitan dengan penjarian tanpa dan dengan yang betul.4. PERSEPSI ESTETIK 1. < > 23 EKSPRESI KREATIF 3.1 lambang not muzik dan tanda rehat -kedudukan not pada baluk a)membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengarkan tekstur lagu yang didengar. -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -carta -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -rekoder -kibod -kecerdasan pelbagai -BCB -rekoder -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -alat perkusi -kibod . -membaca notasi not C. -konstruktivisme -alat perkusi -kibod -carta 20 ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik.2 memainkan alat perkusi -kemahiran bermain sambil membaca notasi.1 Nyanyian -memberi respon warna ton. PENGALAMAN MUZIKAL 2.B. -mengecam lagu AB dan ABA. 21 PENGALAMAN MUZIKAL 2.4 Sistem notasi 1.kuat. a)mengimprovisasi corak -membalas corak irama sepanjang dua bar irama yang diberi yang betul dari segi nilai not dengan dan meter.mud.

2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. -membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . -menggabungkan permainan kaunter melodi dengan melodi.24 PENGALAMAN MUZIKAL 2. -membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengar.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental c)mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru.bersemangat. -mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu.3 Ekspresi 1. -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod lembara n kerja 28 PENGALAMAN MUZIKAL 2.sedih. -membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 .2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental b)memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul. -kecerdasan pelbagai -P.dimainkan.Masteri -BCB -rekoder -kibod 25 PENGALAMAN MUZIKAL 2. -kecerdasan pelbagai -P.3.2 Permainan alat perkusi 2. -latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa.2 bermain rekoder secara muzikal c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau ARAS 2 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.3. a)menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengarkan dengan betul. 4 4 4 4 secara solo atau berkumpulan. 3 . -memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor.Masteri -BCB -rekoder -kibod 27 PERSEPSI ESTETIK 1. -menggabungkan permainan kaunter melodi dengan -kecerdasan pelbagai -P. takut. -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu .2 Mud riang. 4 4 4 4 secara solo atau berkumpulan.ce mas.tenang. -latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa. 3 .Masteri -BCB -rekoder -kibod 26 PENGALAMAN MUZIKAL 2.dinyanyik an. -memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.

mi.2. dengan lancar.so.mi.4 bentuk frasa 32 PENGALAMAN MUZIKAL 2. -menandakan seksyen-seksyen -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -rekoder -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -- -kaset -kibod -keratan lagu . ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu mendengar. -nyanyian solfa mengikut urutan kodaly la.so. 4 4 4 secara solo dan berkumpulan.2 Melodi -1. Mac. -membanding beza seksyen-seksyen dalam lagu.menya dengan betul berdasarkan nyikan dan empat buah lagu yang memainkan lagudiperdengarkan.so.mi la.5 Corak irama -rentak zapin 31 PERSEPSI ESTETIK 1.re -kecerdasan pelbagai -BCB -kibod -carta 30 PERSEPSI ESTETIK 1.1. Inang dan Zapin.Masri.2 Melodi 1. -memainkan rekoder mengikut frasa (rujuk HSP m/s 57) ARAS 3 -membaca dan Memainkan lagu melebihi memainkan lapan bar yang pelbagai corak pelbagai jenis lagu irama dalam pelbagai meter dalam meter 2 . ARAS 2 -mendengar dan Membanding beza frasa-frasa menyanyikan dalam lagu yang didengar pelbagai jenis lagu. -memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.2 Improvisasi -pengalaman kreatif mengimprovisasi melodi.re. lagu berbentuk AB dan ABA.betul dan 4 berekspresi. ABA la. dengan betul.2. -memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. melodi.muzik instrumental 29 EKSPRESI KREATIF 3.2 Permainan alat perkusi c)memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental 33 PERSEPSI ESTETIK 1. 3 .do a)mengecam lagu berentak -mendengar dan zapin daripada sekumpulan menyanyikan lagulagu yang didengar dengan lagu berentak betul. a)mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.4 bentuk -struktur AB .Waltz.

dan tanda isyarat.5 corak irama irama ostinato yang but dan memainkan -ostinato irama didengari dengan betul.keseimbangan.forte.1 lambang not muzik baluk dengan betul dan muzik pada baluk. trebel -memadankan istilah dengan maksud yang diberi.4.1 Irama Mengajuk semula corak mendengar.allegro. pantas -memainkan -kecerdasan pelbagai -BCB -kontekstual -konstruktivisme -kaset -VCD -carta -gambar -kecerdasan pelbagai -BCB -kaset -kibod -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kaset -kibod -rekoder -alat perkusi -kecerdasan pelbagai -konstruktivisme -BCB -kibod -skor lagu lembara n kerja -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -rekoder -skor lagu . PERSEPSI ESTETIK ARAS 2 1. -meneliti fungsi dengan betul bagi dua buah -membuat refleksi lagu masyarakat Malaysia tentang muzik yang diperdengarkan.3 Muzik masyarakat Membanding beza fungsi perayaan.2 tanda isyarat dan dan istilah dalam skor muzik n. PENGALAMAN MUZIKAL a)mengawal kesepaduan.kaitan.4 Sistem notasi Mengenal pasti tanda isyarat mengecam.menye 1.membuat latihan istilah dengan betul. pelbagai ostinato irama -memainkan ostinato irama dengan alat perkusi.l tanda isyarat. -menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia (rujuk HSP m/s 69) PERSEPSI ESTETIK ARAS 2 1.menyali 1. -menyanyikan 2.balu -menyatakan k.garis bar. suara serta bunyi dengan secara koordinasi. Malaysia muzik dan konsep muzik upacara. PENGHARGAAN ESTETIK ARAS 2 -fungsi lagu seperti 4.tanda yang diberi kromat.frasa.4. masyarakat Malaysia. menulis tandapiano.34 35 36 37 38 dalam lagu.klef maksud istilah. PERSEPSI ESTETIK ARAS 3 -membaca dan 1. egato -menyebut istilah staccato.tarian.garis tamat.1.4 Kriteria persembahan keseimbangan dan koordinasi pelbagai jenis lagu -kesepaduan. -etika persembahan muzik nyanyian dan -memainkan alat instrumental dengan muzik dengan bimbingan guru pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. baik semasa persembahan berkumpulan.andante.4 Sistem notasi b)mengecam semua pic pada menulis notasi 1.fermata/pause.

-kedudukan not pada baluk. -memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu. rekoder mengikut skor yang disediakan. ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.klef trebel ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. jenis not .forte.4 Sistem notasi 1.kaitan. 40 EKSPRESI KREATIF 3.2 tanda isyarat dan istilah piano. -menyebut istilah yang diberi -menyatakan maksud istilah.3 Reka cipta -pengalaman kreatif mereka cipta ostinato irama. 39 PERSEPSI ESTETIK 1.allegro. -memadankan istilah dengan maksud yang diberi. -kecerdasan pelbagai -BCB -konstruktivisme -kibod -carta -skor lagu -kecerdasan pelbagai -BCB -alat perkusi -kibod .frasa . tanda isyarat.garis bar.balu k.fermata/pause.tempo . -menganalisis skor dengan memberi fokus kepadabilangan bar .tanda kromat.l egato staccato. dinamik .garis tamat.andante.frasa.4.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->