Anda di halaman 1dari 3

c  YYIklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang
pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa, untuk
mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau
bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. Sedangkan menurut Paul
Copley,Y

advertising is by and large seen as an art ± the art of persuasion ± and can be defined
as any paid for communication designed to inform and/ or persuade.

Dimana iklan adalah sebuah seni dari persuasi dan dapat didefinisikan sebagai desain
komunikasi yang dibiayai untuk meninformasikan dan atau membujuk. Dari beberapa
pengertian diatas, pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan
komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen u

Sejarah pengiklanan

Iklan merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan barangan, perkhidmatan,


peluang pekerjaan, inspirasi dan maklumat kepada yang ingin disampaikan.

Walaupun pengiklanan bukan saluran media massa tetapi sejarah dan


perkembanganya berkait rapat dengan sejarah dan perkembangan media massa.
Revolusi percetakan dan penciptaan alat cetak oleh Johannes Gutenberg pada 1440
merupakan peristiwa paling penting dalam permulaan kegiatan periklanan di dunia.

Revolusi dan penciptaan ini membolehkan penerbitan iklan massa dalam bentuk poster
bercetak, iklan akhbar, helaian dan bil. Iklan poster bercetak yang pertama diterbitkan
pada 1472. Sementara iklan akhbar yang pertama muncul di London pada 1625.
Akhbar-akhbar harian awal seperti Daily Courant, Revue, Examiner, Tatler dan S

Pada 1890, N.W. Ayer & Son di Philadelphia menawarkan perkhidmatannya kepada
para pengiklan sepertimana yang dilakukan oleh agensi-agensi periklanan masa kini.
Manakala majalah pertama yang menerbitkan iklan ialah Southern Messenger pada
Julai 1844. Pada 1848, Cyrus H.K. Curtis mengasaskan majalah Ladies Home Journal
yang begitu bergantung kepada iklan untuk membiayai kos penerbitannya.

Pada 1920, iklan radio mula disiarkan di Pittsburgh, Pennsylvania, manakala iklan TV
pertama kali disiarkan pada 1941. TV warna mula diperkenalkan pada 1955 dan iklan
TV menjadi semakin penting kerana keupayaan televisyen menarik para penonton di
rumah.
Pada 1890, N.W. Ayer & Son di Philadelphia menawarkan perkhidmatannya kepada
para pengiklan sepertimana yang dilakukan oleh agensi-agensi perikl

Dalam rangka memahami apa industri pengiklanan sekarang ini, akan sangat
membantu untuk menghargai mana telah datang dari. Anda boleh melihat laman GCSE
untuk maklumat lebih lanjut dan link.

Iklan sebagai bentuk diskrit ini umumnya sepakat untuk bermula dengan surat khabar,
pada abad ketujuh belas, yang meliputi baris atau iklan baris. Sederhana keterangan,
ditambah harga, produk dilayan tujuan mereka sehingga ke akhir abad kesembilan
belas, ketika kemajuan teknologi bererti bahawa ilustrasi culd ditambah pada iklan, dan
warna juga pilihan.

Sebuah kisah sukses pengiklanan awal adalah bahawa dari Pir Sabun. Thomas Barrat
berkahwin dengan sabun terkenal membuat keluarga dan menyedari bahawa mereka
perlu untuk lebih agresif mendorong produk mereka, jika mereka ingin bertahan
hidup.Ia mela

Sejarah Bubbles

Namun, tidak sampai munculnya biro iklan di bahagian akhir abad kesembilan belas
bahawa iklan menjadi sebuah institusi yang matang, dengan cara sendiri kerja, dan
dengan nilai-nilai sendiri kreatif. Badan-badan ini adalah respon terhadap pasaran yang
semakin ramai, di mana pengeluar telah menyedari bahawa promosi produk mereka
adalah penting jika mereka adalah untuk bertahan hidup. Mereka menjual diri sebagai
ahli dalam komunikasi untuk pelanggan mereka - yang kemudian dibiarkan untuk
mendapatkan dengan perniagaan perkilangan.

Perang Dunia I melihat beberapa kemajuan penting dalam pengiklanan sebagai


kerajaan di semua sisi digunakan sebagai propaganda iklan. Iklan yang digunakan
Inggeris sebagai propaganda untuk meyakinkan penduduk sendiri untuk melawan, dan
juga untuk memujuk Amerika untuk menyertai. Tidak seorang komentator politik yang
kurang dari Hitler menyimpulkan (dalam Mein Kampf) bahawa Jerman kalah perang
kerana kalah dalam perang propaganda: ia tidak melakukan kesalahan yang sama
ketika gilirannya. Salah satu konsekuensi lain dari Perang Dunia I adalah peningkatan
mekanisasi industri - dan kos maka peningkatan yang perlu dibayar untuk entah
bagaimana: maka keinginan untuk mencipta keperluan di pelanggan yang mendominasi
iklan mulai dari tahun 1920-an dan seterusnya.Iklan cepat mengambil keuntungan dari
media massa baru bahagian pertama abad kedua puluh, dengan menggunakan
pawagam, dan dalam tahap yang jauh lebih besar, radio untuk menghantar mesej
komersial. Anda boleh mendengar beberapa iklan radio awal di sini (RealPlayer req'd).
Ini mulai menunjukkan tanda-tanda bekerja secara berkesan di 1920-an tapi crash Wall
St menamatkan kemakmuran meluas, dan Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua
bererti bahawa itu tidak benar-benar sampai tahun 1950an bahawa pelanggan memiliki
pendapatan yang cukup1950-an tidak hanya membawa kemakmuran sesudah perang
kepada warga negara rata-rata tetapi mengenyangkan baru barang-barang bahan-
bahan yang perlu harus diciptakan. Paling tidak ini adalah televisyen. Dalam Amerika
dengan cepat menjadi milik pelanggan terpanas - rumah tidak boleh tanpa salah. Dan di
mana set pergi, para pengiklan diikuti, menumpahkan fantasi tentang kehidupan yang
lebih baik dengan membeli di permaidani dalam berjuta-juta rumah Amerika. Inggeris
dan Eropah, dengan siaran kerajaan dikawal, satu dekad atau lebih di belakang
Amerika dalam membolehkan stesen TV komersial untuk dibawa ke udara, dan tetap
mempunyai kawalan yang lebih ketat pada sponsor dan jumlah pengiklan kawalan
editorial boleh mempunyai dalam program. Ini adalah hasil daripada beberapa skandal
terkenal di Amerika Syarikat, di mana sponsor ikut campur dalam kandungan dan hasil
kuis untuk membuat produk mereka tampak, oleh persatuan, lebih seksi. Lihat Quiz
Show yang sangat baik (1994), diarahkan oleh Robert Redford yang berkaitan dengan
kekecewaan rakyat Amerika.Tidak senang dengan kompromi etika dari persembahan
tunggal-sponsor, NBC executive Sylvester Weaver datang dengan idea menjual tidak
menunjukkan secara keseluruhan untuk pengiklan, tetapi berasingan, blok kecil waktu
siaran. Beberapa pengiklan berbeza boleh membeli masa dalam satu acara, sehingga
kandungan acara akan bergerak keluar dari kawalan satu pengiklan - agak seperti
majalah cetak. Ini dikenali sebagai konsep majalah, atau iklan penyertaan, kerana
membolehkan pelbagai turun pengiklan untuk mengakses penonton yang menonton
acara TV tunggal.Jadi 'jeda iklan' seperti yang kita tahu itu lahir.