LATIHAN VOKASIONAL BERASASKAN SEKOLAH. HALA TUJU KERJAYA MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN.

Kama B. Shaffeei Med.( Sped.Ed.)UPSI,Bsc.Ed.(Sped.Ed.)UPSI, Sijil KDP14M Disleksia(MPIK),Sijil Perguruan(MPRM)

1

09/01/2011

Pengenalan

2

09/01/2011

Teori Kajian

3

09/01/2011

Model Vokasional
Model Vokasional dan Transisi Kerjaya Polloway, Patton dan Serna (2001)

4

09/01/2011

Kurikulum Vokasional
y Kurikulum Alternatif BPK,KPM. y Modul MPV (2007) y Sukatan MPV-SMVPK,Politeknik.

5

09/01/2011

Pelaksanaan Program Vokasional
y PPKI Menengah y Program Rintis y SMVPK y Politeknik

6

09/01/2011

Dapatan Kajian
y Soal selidik ² PPKI Menengah Selangor.(57 buah ) y Kandungan: A. Maklumat Asas PPKI.

B. Pelaksanan Kurikulum C. Penilaian Pencapaian D. Masalah yang dihadapi E. Cadangan Penambahbaikan

7

09/01/2011

Pencapaian Murid
y Penilaian Pencapaian Kemahiran Individu y Peperiksaan y Latihan Bekerja-transisi y Sijil Kemahiran

8

09/01/2011

Masalah yang dihadapi

9

09/01/2011

Cadangan Penambahbaikan

10

09/01/2011

Rumusan

11

09/01/2011