Anda di halaman 1dari 16

Bahagian A : Soalan Objektif

1 Idea yang dihasilkan adalah berasaskan…


A lakaran projek
B idea kretif
C penyelesaian masalah
D pembentangan hasil kerja

2 Aspek pertama untuk suatu projek reka cipta adalah…

A nilai
B sikap
C idea
D kretiviti

3 Antara proses mereka cipta yang berikut yang manakah langkah yang paling awal
dilakukan ?
A Membina projek
B Menyatakan masalah
C Penyelesaian masalah
D Cetusan idea

Soalan 4 berdasarkan pernyataan di bawah.

• Mengandungi maklumat lengkap berkaitan dengan projek reka cipta.


• Disediakan oleh pereka cipta.
• Mengandungi jadua kerja

4 Penyataan di atas adalah berkaitan dengan...


A Idea reka cipta
B Penyataan masalah
C Lukisan projek
D Manual

2
5 Antara komponen di bawah, yang manakah perlu dipasang mengikut kekutuban yang
betul?
I Transistor
II Perintang boleh laras
III Perintang tetap
IV Kapasitor berkutub

A I dan II
B I dan IV
C II dan IV
D IIdan IV

6 Keupayaan kapasitor menyimpan cas elektrik disukat dengan menggunakan unit…


A watt
B farad
C kilogram
D ohm

Simbol diatas menunjukkan…


A perintang boleh laras
B L.E.D
C suis

3
8 Untuk membengkok kaki L.E.D, alatan tangan apakah yang sesuai digunakan?
A Pena ujian
B Penjalur wayar
C Playar muncung tirus
D Playar gabung

Soalan 9 berdasarkan gambar rajah di bawah

I II

III IV

9 Apabila Kai menuruni bukit dibelakang rumahnya, dia mendapati kelajuan basikalnya
tidak boleh diperlahankan. Bahagian manakah pada basikalnya yang berkemungkinan
rosak?
A I
B II
C III
D IV

10 Tayar basikal yang telah haus, tidak selamat digunakan kerana…


A tayar mungkin tercabut daripada rim
B sukar untuk mengayuh basikal dalam keadaan yang licin
C daya cengkamannya kurang dan basikal mungkin terbalik
D tayar boleh menyebabkan rim rosak dan terhenti dengan serta merta

4
Soalan 11 dan 12 berdasarkan gambar rajah di bawah.

11

Apakah tujuan tiub tayar basikal direndamkan di dalam air seperti gambar rajah di atas?

A Mengesan kebocoran pada tiub


B Menambahkan kekuatan tiub
C Memberikan kuasa cengkaman pada tiub
D Memasukkan angin dan air dalam tiub

12 Apakah alatan tangan yang sesuai digunakan untuk mengeluarkan tiub seperti di atas
daripada tayar basikal?
A Sepana gabung
B Pengumpil tayar
C Sepana hujung terbuka
D Tukul bongkol bulat

Soalan 13 berdasarkan gambar rajah di bawah.

13 Apakah fungsi alatan tangan dalam gambar rajah dalam proses membaik pulih komponen
pada basikal?

A Mengeluarkan tiub dan rim


B Menarik kabel brek
C Melonggar dan mengetatkan nat
D Mengikis karat

5
14 Alatan kemasan yang dapat mencantikkan permukaan kayu adalah…
A gris
B syelek
C tepung penyumbat
D glu

15 Penyataan manakah yang benar tentang kerja-kerja menyenggara dan membaik pulih.
A Menyenggara dan baik pulih dilakukan untuk mengekalkan tahap kesempurnaan
sesuatu perkakas.
B Menyenggara dan baik pulih hendaklah dilakukan setiap masa.
C Menyenggara dan baik pulih adalah untuk mengelakkan sebarang kemalangan.
D Menyenggara dan baik pulih adalah untuk memastikan perkakas sentiasa cantik.

16 Jika terdapat karat pada mesin mudah milik Encik Kuhen, apakah alat yang boleh
digunakan untuk membuang karat tersebut?
A Kertas las
B Gris
C Minyak
D Glu

17 Mata jahitan yang manakah bukan jenis jahitan hiasan?


A Jahitan rantai
B Jahitan jelujur kasar
C Jahitan insang pari
D Jahitan silang pangkah

6
Soalan 18 berdasarkan pernyataan di bawah

18 Alatan ini dapat digunakan untuk menyematkan artikel sebelum dijahit.

Alatan yang dinyatakan di atas ialah…


A pin baju
B jarum peniti
C jarum tangan
D pin keselamatan

19 Namakan jahitan yang digunakan untuk memulakan dan mengakhiri jahitan insang pari?
A Jahitan kia
B Jahitan sembat
C Jahitan jelujur halus
D Jahitan rantai

Soalan 20 berdasakan gambar rajah di bawah

20 Jahitan silang pangkah adalah sejenis …


A jahitan tepi
B jahitan butang
C jahitan sulaman asas
D Jahitan mesin

7
21 Apakah yang perlu dilakukan jika kain terlalu panjang atau tidak sesuai dengan ukuran?
A kelim pada bahagian yang tidak diperlukan
B tampal dengan kain lain
C gunting bahagian yang tidak dikehendaki
D hias dengan renda

22 Kenal pasti langkah yang betul dalam menyediakan artikel sarung kusyen.
I Sediakan pola asas artikel sarung kusyen
II Hias artikel denganjahitan insang pari
III Sediakan fabrik mengikut saiz pola
IV Susun pola pada fabrik dan sematkan dengan jarum peniti

A I, II, III dan IV


B I, III, IV dan II
C II, IV, I dan III
D I,II, IV dan III

Soalan 23 dan 24 berdasarkan gambar rajah di bawah

23 Namakan alatan tangan dalam gambar rajah di atas.


A Serampang tangan
B Pencakar
C Cangkul
D Sudip tangan

8
24 Berikut adalah benar tentang kegunaan alatan tangan di atas kecuali
A digunakan untuk menggembur tanah
B mengubah anak benih
C membuat lubang pada batas
D merumput

25 Manakah antara yang berikut adalah agen penyakit bagi tanaman sayuran?
A Tikus
B Kulat
C Siput babi
D Ulat bulu

26 Manakah antara aktiviti penjagaan tanaman sayuran yang berikut perlu dilakukan setiap
hari?
A Menyiram
B Menggembur
C Merumput
D Membaja

27 Antara yang berikut, manakah kumpulan sayuran jenis buah?


A Keledek, petola, terung dan cili
B Petola, peria, terung dan cili
C Kangkung, sawi, kacang panjang dan sengkuang
D Keladi dan sawi

28 Berapakah nisbah campuran medium yang betul bagi tujuan penanaman di dalam bekas
atau pasu?

A 2:1:1
B 2:4:6
C 7:3:2
D 5:4:3

9
Soalan 29 berdasarkan pernyataan di bawah.

Sayur-sayuran harus sampai tempoh matang sebelum boleh dipetik untuk


dimakan atau dijual.

29 Pilih tempoh matang mengikut jenis sayuran yang betul.

Jenis sayuran Tempoh matang


A Bayam 22-25 hari
B Kangkung 22-30 hari
C Sawi hijau 21-35 hari
D Cili 10-15 hari

30 Sayur bayam dipungut dengan cara …

A memotong
B memetik
C menggali
D mencabut

31 Susun aktiviti-aktiviti menanam sayuran di batas dengan betul

I memungut hasil
II membina batas
III menyemai biji benih
IV membuat penjagaan

A III, II, I dan IV


B I, III, II dan IV
C II, III, IV dan I
D I, II, III dan IV

10
32 Setelah memetik hasil tanamannya, Pak Abu akan membersihkan terlebih dahulu
sayurannya sebelum dihantar ke pasar untuk dijual. Mengapakah langkah ini perlu
sebelum sayuran dijual atau dimakan?
A Memastikan tiada ulat atau serangga di dalam sayur
B Untuk menambahkan rasa enak pada sayuran
C Untuk memastikan baja kimia yang digunakan hilang
D Untuk menambahkan saiz sayuran

33 Antara komponen berikut, komponen manakah yang terkandung dalam baja organik?
I Tahi ayam
II Kalium
III Tahi lembu
IV Fosforus

A I, II dan III
B II, III dan IV
C I dan III sahaja
D Semua di atas

34 Berikut adalah bahan yang sesuai digunakan sebagai sungkupan kecuali…


A atap zink
B jerami padi
C pelepah kelapa
D plastik

35 Salah satu cara untuk mengurangkan risiko dalam peniagaan adalah melalui…

A faedah
B saham
C insurans
D keuntungan

11
36 Manakah antara barangan tersebut boleh dijual secara komisen?
I Kuih muih
II makanan berbungkus
III Bahan bacaan
IV tiket atau kupon

A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

37 Hitung jumlah komisen yang diterima oleh Sofea apabila hasil daripada jualan 30 botol jus
mangga berharga RM12.00 dengan kadar komisen sebanyak 15 %

A RM 1.80
B RM 180.00
C RM 18.00

38 Pihak berkuasa telah merampas VCD dan DVD cetak rompak yang dijual oleh peniaga X.
Risiko yang dialami oleh peniaga X adalah kerana…
A menjalankan perniagaan yang menyalahi undang-undang
B mengamalkan sikap tidak jujur dan tidak amanah
C perancangan perniagaan yang tidak sempurna
D lokasi yang tidak sesuai

12
39 Sebagai pengguna yang bijak, apakah hak-hak yang boleh dipraktikkan?
I Memilih barangan yang bermutu
II Menukar barangan yang rosak dan tidak berfungsi
III Menuntut ganti rugi
IV mendapatkan maklumat

A I, II dan III
B II, III dan IV
C I, III dan IV
D Semua di atas

40 Pilih jenis perniagaan yang mempunyai risiko yang rendah


I Menjual surat khabar secara komisen
II Menjual kuih yang dibuat sendiri
III Menjual DVD cetak rompak
IV Menjual kereta

A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D I dan IV

( 40 markah )

13
Bahagian B : Soalan Subjektif

A. Padankan kata-kata di bawah ini dengan keterangan yang betul.

1
kretif Idea luar biasa

2 Reka cipta Lakaran sesuatu objek

3 Lukisan kerja Proses mengumpulkan, merekodkan, dan


menyimpan maklumat reka cipta.

4
Buku idea Buku catatan maklumat dan aktiviti reka
cipta.
5
Pendokumentasian Usaha menyusun bahan secara terancang bagi
menghasilkan produk baru.

( 5 markah )

B. Lukiskan simbol bagi komponen elektronik di bawah.

Diod pemancar cahaya (LED)


1

Perintang tetap
2

Perintang boleh laras


3

Buzer
4

( 4 markah )

14
C. Namakan jenis jahitan asas di bawah.

( 2 markah )

15
D. Hitungkan jumlah jualan dan jumlah komisen yang diperolehi oleh peniaga di bawah.

Butiran barang jualan Jumlah jualan Jumlah komisen

1. Maggi Mee
• Harga sebungkus : 80 sen
• Jumlah bekalan : 60 bungkus
• Komisen : 10 sen sebungkus
• Baki : 3 bungkus

2. Komik Dora Emon


• Harga senaskah : RM 1.50
• Jumlah bekalan : 140 senaskah
• Komisen : 10% senaskah
• Baki : 10 naskah

( 2 markah )

E. Labelkan bahagian-bahagian basikal yang berikut dengan betul

( 5 markah )

16
F. Isikan pilihan jawapan yang betul pada ruang yang diberi.

1 Aktiviti ini diadakan selepas tapak penanaman sayur dibersihkan.

2 Baja oganik dan baja fosfat digunakan untuk aktiviti ini bertujuan untuk membekalkan
baja tertentu pada tanah.

3 Tujuan melakukan aktiviti ini ialah melindungi permukaan batas daripada hakisan dan
mencegah pertumbuhan rumpai.

4 Aktiviti ini dilakukan untuk mengurangkan kandungan asid dalam tanah sebelum batas
dibina.

Merumput Meletak sungkupan

Membaja asas Menggembur tanah

Membina batas

( 2 markah )
KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh , Disemak oleh, Diluluskan oleh,

…………………. …………………… ……………………..


Nur Mohd Iqwan Ms. Sulochana Dewi Ms. Kang Wai Kee
Guru Subjek Exam Unit Deputy Principal(Academic)

Tandatangan Penjaga : _____________________

Tarikh : _____________________

Sila kembalikan kertas ujian ini kepada guru subjek selewat-lewatnya pada 3.11.2010

17

Anda mungkin juga menyukai