ZAINI BIN ABDULLAH

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023)

137 BANGUNAN IPSI

1

Sub Tajuk 1. Pengenalan: Pendidikan dan kurikulum sebagai ilmu guru 2. Pendidikan: 2.1 Konsep dan definisi pendidikan 2.2 Hakikat pendidikan 2.3 Jenis pendidikan 2.4 Matlamat pendidikan 3. Pengurusan kurikulum bilik darjah: 3.1 Konsep dan definisi kurikulum 3.2 Prinsip pengurusan kurikulum 3.3 Dimensi dan fungsi kurikulum 4. Hubungkait antara matlamat pendidikan dan pengurusan kurikulum bilik darjah.
ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 2

Hasil Pembelajaran
Setelah mempelajari tajuk ini, pelajar dapat; 1. Menjelaskan konsep dan definisi pendidikan 2. Membandingkan konsep dan definisi pendidikan dari perspektif barat dan Islam 3. Menjelaskan konsep dan definisi kurikulum dan kurikulum bilik darjah 4. Menganalisis hubungkait antara pendidikan dan kurikulum bilik darjah.

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023)

3

1. PENGENALAN: Asas Ilmu Profesional Keguruan
Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan yang berkaitan tentang:  Pelajar  Pedagogi  Kurikulum  Konten-pedagogi  Kandungan mata pelajaran  Konteks pendidikan di Malaysia  Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia
(Pedagogical Content Knowledge – Shulman, L.S. )
ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 4

2.1 Konsep Pendidikan Pendidikan = Education Education = Latin: e’ex + (keluar) vs ducereduc (memimpin) latihan (educare) Pendidikan = Didikan (educere) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 5 . PENDIDIKAN 2.

PENDIDIKAN (education) Belajar untuk keterampilan Belajar untuk belajar DIDIK (educere) u llm Be rt e ru s an LATIH (educare) Kem ahi ra n Te rba tas ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 6 .

n ko e MASYARAKAT Potensi mi o NEGARA + Sejahtera + Warisan pol itik INDIVIDU Pengembangan Potensi so s ia l Warisan Kebudayaan si isa bal glo KELUARGA Sejahtera alam sekitar Keamanan keselamatan Kebebasan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) ilmu 7 .Pendidikan ialah…….

menjadi insan terdidik. satu kehidupan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 8 . Dimensi Bukan Instrumentalis mempunyai matlamat implisit. untuk mencapai sesuatu keperluan.Konsep Pendidikan Dimensi Instrumentalis cara untuk capai matlamat. untuk sesuatu fungsi dan untuk manusia berfungsi. mesti bersesuaian dengan kehidupan manusia di dalam masyarakat.

i.2. ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 9 . Athens : Pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara. ii. berdisiplin.2.1 Idea Klasik Greek Usaha kerajaan untuk membentuk generasi seterusnya.2 Definisi Pendidikan 2. taat pemimpin dan cintakan tanah air. Sparta : Pendidikan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani.

“Pendidikan sebagai latihan jasmani dan rohani bagi mencapai kecantikan kesempurnaan pekerti. – 399 S.M.” (Plato: 427 S. Pendidikan ialah usaha “Pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran. Pendidikan ialah latihan.M.M.” (Socrates: 470 S.2 Definisi Pendidikan: Barat i.2.2.M. – 347 S.) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 10 .) ii.

) iv.” (Aristotle: 384 S.M. jasmani. Pendidikan ialah proses “Pendidikan sebagai proses membentuk kecenderungan asasi yang berupa kepercayaan dan perasaan terhadap alam sejagat dan sesama manusia.M.” (John Dewey: 1933) 11 ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) . Pendidikan juga suatu proses bagi mengatur dan menambah pengetahuan yang dimiliki supaya dapat hidup dengan lebih selamat. – 322 S.iii. Pendidikan ialah sistem “Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual. kerohanian dan emosi.

” (Stuart Mill) vi. latihan dan indoktrinasi. Pendidikan berlaku melalui tunjukajar.v. Pendidikan ialah penambahan ilmu “Pendidikan ialah untuk menambahkan ilmu untuk menghampirkan diri dengan kesempurnaan fitrah dan memahami daya usaha yang terdapat pada bakat dan watak seseorang. Pendidikan ialah mendidik “Pendidikan ialah mendidik iaitu memimpin keluar.” (Ducasse) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 12 .

2.3 Konsep & Pengertian Pendidikan Dalam Islam Tarbiah (Mengasuh/ Memelihara/ membaiki) MAKHLUK Ta’dib (Mendidik/ membentuk adab & akhlak Ta’lim (Pengajaran) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 13 .2.

Menginsafi v.” (Surah Fatir:28) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 14 . Mempunyai kesedaran iii.Dalam Islam. tarbiah.Menghayati iv. ta’dib dan ta’lim bergabung untuk melahirkan insan terdidik: i. Berilmu ii. Beramal “Hanya yang takut kepada Allah dari hambahamba-Nya ialah ulama.

sosial) supaya dapat mengabdi diri kepada Allah”.Pengertian Pendidikan Dari Perspektif Tokoh Islam i. berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang sempurna. jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia berkebudayaan tinggi. (Al-Jamali) ii. akhlak. rohani. akal. Pendidikan sebagai pembentukan sikap ‘Pendidikan sebagai membentuk tabiat dan sikap manusia dalam pelbagai aspek kehidupan (jasmani.” (khursid Ahmad) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 15 . Pendidikan sebagai suatu latihan insaniah ‘Pendidikan sebagai latihan aqliah.

Pendidikan sebagai pemindahkan “Pendidikan ialah memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada individu melalui berbagai proses dan cara bagi melahirkan manusia yang bertanggungjawab & berbakti kepada Allah.iii. (Hasan Langgulung) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 16 .

2 Apakah Hakikat Pendidikan? Usaha + Proses: interaksi pendidik dan pelajar.2. masyarakat dan negara. penambahan ilmu yang berterusan. pembinaan warganegara yang cemerlang ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 17 . pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran perubahan persekitaran. melengkapkan pemikiran. keluarga. meningkatkan kualiti kehidupan individu.

SMK. pengiktirafan PENDIDIKAN Formal Cth: SK. Rekabentuk 2. Penilaian 6. Pengajaran 3. jahitan. MRSM Informal Cth: Adab. ternakan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 18 .2. Pembelajaran 4. tutur kata Non Formal Cth: Kursus masakan. Organisasi 5.3 Jenis Pendidikan Perbandingan: 1.

Matlamat Pendidikan (UNESCO) • • • • Learning to know Learning to do Learning to be Learning to live together Pembangunan Insan Pembangunan Masyarakat Pembangunan Negara ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 19 .

KESAN PENDIDIKAN: M A L A Y S I A WARGANEGARA YANG BAIK Dimensi Instrumental Berupaya memberi sumbangan kepada kesejahteraan & kemakmuran  keluarga  masyarakat  negara Dimensi Interinksik  Percaya & patuh kepada Tuhan  Berilmu  Berketerampilan  Berakhlak  Bertanggungjawab  Sejahtera diri ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 20 .

Kurikulum meliputi segala pembelajaran: SEKOLAH (Terancang) BILIK DARJAH (Terancang) Umum Khusus ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 21 .Kurikulum SEKOLAH (Terancang & tidak dirancang) Zais (1996).

ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 22 .

BILIK DARJAH? Bilik Darjah Konvensional VS Bilik Darjah Maya Apa perbezaannya? Fizikal Pengoperasian Peranan guru Implikasi ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 23 .

masing-masing mempunyai interpretasi sendiri ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 24 .Kepelbagaian Definisi Kurikulum Goodlad(1973): Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined) Tiada kata sepakat tentang sempadan ilmunya Olivia(1992) membuat analogi pengertian kurikulum dengan sekumpulan orang buta dengan gajah.

Kurikulum sbg hasil 5. Kurikulum sbg rancangan 3. Hasil pembelajaran yang dicapai 5. Kurikulum sebagai sistem PENJELASAN 1.Pengertian Dan Dimensi Kurikulum KURIKULUM: Program pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan DIMENSI 1. Proses p & p yang dilaksanakan 4. bertoleransi untuk mencapai tujuan 25 ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) . Perancangan pembelajaran 3. Buah fikiran bersifat konseptual 2. Komponen yang saling mempengaruhi. Kurikulum sbg proses 4. berinteraksi. Kurikulum sbg idea 2.

Domain Kurikulum Olivia. (1996) Isi kandungan Apa yang diajar Suatu set bahan Satu set mata pelajaran Suatu urutan kursus-kursus Program-program pengajian Kurikulum bilik darjah ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 26 .

Tujuan.Ornstein & Hunkins (2009): 1. dan objektif 2. matlamat. Pelaksanaan kurikulum 5. Penilaian kurikulum ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 27 . Reka bentuk kurikulum 3. Perkembangan kurikulum 4.

Apakah tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah? 2. Bagaimanakah pengalaman pendidikan ini dapat dikendalikan dengan berkesan? 4.Prinsip Kurikulum Bilik Darjah Tyler (1945) 1. Apakah pengalaman pendidikan yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? 3. Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pendidikan ini dapat dinilai? ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) Matlamat Isi kandungan Kaedah Penilaian 28 .

.curriculum it self is a construct or concept. Kurikulum sebagai idea Kurikulum ialah sekumpulan idea yang menjadi panduan dalam pengembangan kurikulum berikutnya.Dimensi Kurikulum i. (Olivia. a verbalization of an extremely complex idea or set of idea”. “…. 1977) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 29 .

isi. a) “…..The planned and guided learning experiences and intended learning outcome formulated through the systematic reconstruction of knowledge and experiences of the school. A curriculum is a plan for learning: therefore. bahan dan cara yang digunakan untuk menyelenggarakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. 1962) b) “….” (Tanner & Tanner. what is known about learning process and the development of the invidual has bearing on the shaping of curriculum” (Taba.ii.. for learner’s continuous and will full growth in personal-social competence. 1975) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 30 . Kurikulum Sebagai Perancangan Perancangan dan cara mentadbir matlamat.

1953) iv. 1962) ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 31 . Kurikulum Sebagai Aktiviti Aktiviti guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. “All of the activities that are provided for student by school constituttes its curriculum. Kurikulum Sebagai Hasil Kurikulum itu sangat menekankan hasil yang akan dicapai menepati apa yang dirancang yang menjadi tujuan kurikulum tersebut. “….” (Alberty.iii.” (Johnson.a structured series of intended learning outcome.

terancang dan berurutan Seperti yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Dan Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks.Jenis Kurikulum Bilik Darjah 1. Matlamat (goal) ii. Kurikulum Formal Kurikulum yang tersurat (manifested curriculum) Boleh dilihat. Objektif iii. Struktur/ susunan pengajaran ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 32 . tersedia. Kurikulum formal berfokus kepada: i. Kandungan iv.

sikap dan tingkah laku ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 33 . yang melibatkan perasaan. Kurikulum Tidak Formal Kurikulum tersembunyi/ tersirat (hidden curriculum) Melibatkan human variables yang tidak dapat dikawal/dirancang sebelumnya Melibatkan interaksi sosial-psikologikal antara pelajar dan guru.2.

PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH PEMINDAHAN vs PEMBINAAN Ilmu Kemahiran Nilai PENDIDIK     PELAJAR ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 34 .

Pengurusan Ideal iii.Kategori Keberkesanan Pengurusan BD Pengajaran & Pembelajaran Pengajaran Pembelajaran i. Berkesan iv. Kurang Berkesan Pembelajaran Pengajaran Pengajaran Pembelajaran ii. Tidak Berkesan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 35 .

2. 4. Negara Institusi Bidang Kajian Operasional 1. 4. 3. 2. 3. matlamat umum. FOKUS PENGURUSAN Kebijaksanaan pokok. kompetensi asas Struktur kurikulum dan panduan pelaksanaan Program pembelajaran setiap bidang kajian/mata pelajaran Program pembelajaran unit-unit pelajaran yang lebih kecil ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 36 .PERINGKAT PENGURUSAN KURIKULUM PERINGKAT 1.

Orientasi Humanistik 3. Mengembangkan keperibadian. Orientasi Teknologi selesaikan masalah dalam masyarakat 2. emosi/perasaan 4. Mengembangkan kemampuan 4. Mengembangkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu 2. Mengembangkan perilaku / kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 37 .Orientasi Kurikulum Bilik Darjah ORIENTASI PENJELASAN 1. sikap. Orientasi Akademik 1. Orientasi Rekonstruks Sosial 3.

PERKARA Analisis keperluan dan persiapan dokumen kurikulum Pelaksanaan sebenar kurikulum di bilik darjah. 2. 3. Perancangan Implementasi Penilaian 1. 3.Tahap Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah TAHAP 1. Penilaian bagi keperluan pembaikan atau perubahan kurikulum ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 38 . 2.

Diferensiasi 6. Diagnostik 4. Integrasi Fungsi Kurikulum Bilik Darjah 2.1. Penyediaan 5. Penyesuaian ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 39 . Pemilihan 3.

Theory Practice Who will bridge the gap between theory and practice ? TEACHERS BUT HOW?????!! KNOW IT UNDERSTAND IT APPRECIATE IT BE SERIOUS ABOUT IT BE PROACTIVE ACTIVELY INVOLVED THINGS WILL CHANGE FOR THE BETTER Teachers Might Contribute And Influence Policy Making !!! ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 40 .

Bandingkan konsep dan pengertian pendidikan dari perspektif barat dan Islam.PERBINCANGAN 1. Pengurusan kurikulum bilik darjah sangat bergantung kepada faktor manusia. Bincangkan. Pada pandangan anda apakah hubungkait di antara pengurusan kurikulum bilik darjah dengan matlamat pendidikan. Bahaskan pendapat tersebut. 2. “Pendidikan ialah suatu proses”. 4. ZAINI ABDULLAH (KPF 5023) 41 . 3. Goodlad (1973) menyatakan Kurikulum merupakan satu bidang yang sukar ditakrifkan(ill-defined). Berikan pendapat anda. 5.