KEJOHANAN BOLA TAMPAR WANITA HARI SISWI UPM 2011 “SISWI PRIHATIN, BERILMU DAN BERBAKTI” UNIVERSITI PUTRA

MALAYSIA SYARAT-SYARAT AM
1.0 NAMA 1.1 KEJOHANAN BOLA TAMPAR WANITA OBJEKTIF 2.1 Melahirkan semangat kesukanan dan semangat berpasukan di kalangan ahli pasukan. 2.2 Meningkatkan mutu dan kemahiran pasukan yang bertanding. 2.3 Meningkatkan tahap keyakinan diri pemain dan jati diri. 2.4 Menyedarkan pelajar-pelajar tentang kepentingan amalan gaya hidup yang sihat menerusi bersukan. 2.5 Menjana potensi individu guru pelatih supaya mereka lebih berminat dan bermotivasi untuk mencapai sesuatu kecemerlangan. 2.6 Menyediakan ruang interaksi bagi mahasiswi dari universiti yang berlainan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. TARIKH 3.1 15hb dan 16hb Januari 2011 iaitu hari Sabtu dan Ahad WAKTU 4.1 8.30 pagi – 6.30 petang

2.0

3.0

4.0

5.0

TEMPAT 5.1 Gelanggang Bola Tampar KOSSAS, Kolej KOSSAS, Universiti Putra Malaysia 5.2 Gelanggang Bola Tampar, Jabatan Pengajian Sukan ANJURAN 6.1 Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Sebelas bersama-sama Pihak Pengurusan Kolej Sebelas dan Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej-Kolej Kediaman dengan kerjasama Majlis Kepimpinan & Latihan Universiti-Universiti Putra Malaysia. PENYERTAAN DAN MAKLUMAT PESERTA 7.1 Peserta terdiri terdiri daripada pelajar kolej-kolej kediaman Universiti Putra Malaysia dan daripada universiti-universiti lain di Malaysia serta orang luar

6.0

7.0

7.2 8.0

Setiap kolej wajib menghantar 1 pasukan.

KATEGORI 8.1 Kategori wanita 10 orang peserta dan seorang pengurus. i. 6 orang peserta utama ii. 4 orang peserta simpanan PENDAFTARAN 9.1 Bilangan maksimum penyertaan pemain bagi setiap pasukan adalah 10 orang. 9.2 Pendaftaran pemain hendaklah menggunakan borang khas iaitu & Borang Daftar Pasukan Bola Tampar. 9.3 Pihak Jawatankuasa Pengelola pertandingan berhak membatalkan mana-mana pasukan yang melanggar atau tidak mematuhi syarat-syarat di atas. SISTEM PERTANDINGAN 10.1 Sistem pertandingan ini dijalankan secara kalah mati sekiranya jumlah pasukan yang menyertai kejohanan ini melebihi 20. 10.2 Sistem pertandingan ini dijalankan secara liga sepusingan sekiranya jumlah pasukan yang menyertai kejohanan ini tidak melebihi 20. HADIAH 11.1 Hadiah akan diberikan kepada Johan, Naib Johan dan tempat Ketiga. 11.2 Pemenang akan diberitahu selepas pertandingan. PENGADIL 12.1 Keputusan pangadil adalah muktamad dan segala perubahan adalah mengikut budi bicara pengadil. SUSUNAN PERTANDINGAN 13.1 Giliran i. Undian / cabutan untuk menentukan giliran akan dibuat oleh pihak penganjur sebaik sahaja tarikh pendaftaran tamat. ii. Undi giliran setiap pasukan tidak boleh ditukar. 13.2 Menarik Diri i. Setiap pasukan tidak dibenarkan menarik diri dari sebarang perlawanan. Jika ianya berlaku, pasukan berkenaan adalah dianggap menarik diri dari keseluruhan pertandingan dan tidak dibenarkan menyertai pertandingan seterusnya.

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

KOD PAKAIAN 14.1 Setiap pasukan hendaklah memakai pakaian yang bersesuaian.

15.0

BANTAHAN 15.1 Sebarang bantahan dan rayuan mengenai pengelolaan dan keputusan pertandingan tidak akan dilayan. 15.2 Semua keputusan yang dibuat oleh Urusetia dan Hakim adalah muktamad. MAKLUMAT AM 16.1 Pihak Jawatankuasa Pengelola tidak akan bertanggungjawab dan tidak boleh didakwa atas sebarang kecederaan atau kemalangan sebelum, semasa dan selepas pertandingan. 16.2 Sekiranya berlaku kecederaan, pengsan atau pitam di kalangan peserta semasa pertandingan diadakan, pertandingan tersebut hendaklah diteruskan dengan menggunakan peserta simpanan. Pertandingan boleh dimulakan semula atau diteruskan dari masa diberhentikan mengikut budi bicara Ketua Hakim. 16.3 Pihak Urusetia adalah bertanggungjawab dan berkuasa menambah serta memutuskan sebarang perkara yang tidak dinyatakan di dalam peraturan ini. 16.4 Keputusan Jawatankuasa Pengelola adalah muktamad di dalam segala keraguan mengenai peraturan pertandingan yang telah ditetapkan. 16.5 Jawatankuasa Pengelola Kejohanan mempunyai hak untuk mengambil sebarang keputusan jika timbul kemusykilan dalam kejohanan ini seandainya tidak dinyatakan dalam peraturan pertandingan dan keputusan adalah muktamad. 16.6 Pihak Jawatankuasa Pengelola Kejohanan berhak meminda sebarang undangundang kejohanan jika perlu. 16.7 Setiap perlawanan akan dijalankan mengikut masa yang telah dijadualkan, tetapi Jawatankuasa Pengelola kejohanan berhak meminda susulan atau tarikh/masa jika perlu. TENTATIF KEJOHANAN 17.1 Rujuk ”Lampiran 1” BORANG PENYERTAAN 18.1 Rujuk ”Lampiran2”

16.0

. 17.0

18.0

LAMPIRAN 1 TENTATIF KEJOHANAN Sistem Kalah Mati Contoh: Bilangan pasukan penyertaan-32 pasukan SABTU : 15 Januari 2011 7.30 pagi 8.00 pagi 12.30 tengah hari 2.00 petang 4.30 petang : Ketibaan peserta : Peringkat awal bermula : Rehat : Sambungan peringkat awal : Bersurai

Jadual Kejohanan 15 Januari 2011 Peringkat Masa Peringkat 8.00pg Awal hingga 12.30ptg 2.00ptg hingga 6.30ptg

Gelanggang 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

Gelanggang 2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

AHAD : 16 Januari 2011 7.30 pagi 8.00 pagi 12.30 tengah hari 2.00 petang 4.00 petang 5.30 petang 6.30 petang 7.00 petang Peringkat Peringkat Top 16 Masa 8.00pg hingga 12.30 pg : Ketibaan peserta : Kejohanan peringkat Top16 bermula. : Rehat : Kejohanan Peringkat Suku Akhir : Kejohanan Peringkat Separuh Akhir : Kejohanan Peringkat Akhir : Pengumuman Pemenang dan Penyampaian Hadiah : Bersurai Gelanggang 1 A* A** A*** A**** Peringkat Suku Akhir 2.00ptg hingga 3.30 ptg 4.00ptg hingga 5.00ptg 5.30ptg hingga 6.30ptg A/C* A/C*** A/B/C/D* C* C** C*** C**** B/D* B/D*** A/B/C/D*** Gelanggang 2 B* B** B*** B**** A/C** A/C**** A/B/C/D** D* D** D*** D**** B/D** B/D**** A/B/C/D****

Peringkat Separuh Akhir Peringkat Akhir

Pemenang Peringkat Separuh Akhir Gelanggangt 1 vs Gelanggang 2

Sistem Liga Sepusingan

Contoh : Bilangan pasukan penyertaan- 16 pasukan 7.30 pagi 8.00 pagi 12.30 tengah hari 2.00 petang 4.30 petang : Ketibaan peserta : Peringkat Awal bermula : Rehat : Sambungan Peringkat Awal : Bersurai

Sabtu : 15 Januari 2011 Kumpulan A A1 A2 A3 A4 Kumpulan B B1 B2 B3 B4 Kumpulan C C1 C2 C3 C4 Kumpulan D D1 D2 D3 D4

Peringkat Peringkat Awal

Masa 8.00pg hingga 12.30ptg

2.00ptg hingga 6.30ptg

Gelanggang 1 A1 A2 A3 A4 A1 A3 A2 A4 A1 A4 A2 A3 C1 C2 C3 C4 C1 C3 C2 C4 C1 C4 C2 C3

Gelanggang 2 B1 B2 B3 B4 B1 B3 B2 B4 B1 B4 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D1 D3 D2 D4 D1 D4 D2 D3

Ahad : 16 Januari 2011 8.30 pagi 9.00 pagi : Ketibaan peserta : Kejohanan Peringkat Suku Akhir

12.0 tengah hari 2.00 petang 3.30 petang 4.30 petang 6.00 petang 6.30 petang Peringkat Peringkat Suku Akhir Masa

: Rehat : Kejohanan Peringkat Separuh Akhir : Rehat : Kejohanan Peringkat Akhir : Pengumuman pemenang dan penyampaian hadiah : Bersurai

Gelanggang 1 A* A** A*/B** B** B* C*/D** C* C** A**/B*

Gelanggang 2 D** D* C**/D*

9.00pg hingga 12.00ptg 2.00ptg hingga 3.30ptg 4.30ptg hingga 6.00ptg

Peringkat Separuh Akhir Peringkat Akhir

Pemenang Peringkat Separuh Akhir Gelanggang 1 vs Gelanggang 2

LAMPIRAN 2 BORANG PENYERTAAN KEJOHANAN BOLA TAMPAR UNIVERSITI HARI SISWI UPM 2011 Tarikh akhir penyerahan borang : 11 Januari 2011 (Selasa) Borang ini perlu: i) email kepada fizahsobri@yahoo.com atau ii) faks kepada: Urusetia Kejohanan Futsal Universiti Kolej Sebelas Universiti Putra Malaysia No. faks: 03-89467404 (U/P: Cik Norhafizah bt Sobri – 017-2022830) Cik, Berikut adalah senarai nama peserta dari: Kolej/Universiti: Nama Kumpulan: Nama Pengurus Pasukan : No. Tel. Pengurus Pasukan : BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA NO. TELEFON I/C

Pengesahan Tandatangan

:

Nama pengurus pasukan: