Anda di halaman 1dari 10
SMK KELAPA SAWIT PERANCANGAN STRATEGIK (2011 — 2013) BIDANG: TEKNIK & VOKASIONAL — PERDAGANGAN ANALISA PERSEKITARAN (KLAP) MATA PELAJARAN PERDAGANGAN KEKUATAN KELEMAHAN Sekolah mempunyai bilangan guru yang cukup dan berpengalaman. pasukan bidang Teknik & Vokasional dan panitia seta pengurusan sekolah yang berkaliber dan sentiasa inginkan kecemerlangan dalam akademik. Sebahagian besar pelajar berpotensi dari segi kesungguhan diri dan berminat’ untuk belajar mata _pelajaran Perdagangan, Ramai guru yang bersemangat dan muda untuk melaksanakan segala program yang dirancang, Peruntukan wang dari kerajaan banyak membantu dain membeli pelbagai keperluan Bantu mengajar bagi peningkatan kualiti P & P. Pencerapan oleh pihak pentadbir sekolah yang dilakukan dapat memberi input baru dalam P & P. Murid-murid tidak menguasat kemahiran belajar dan bermotivasi rendah, Gangguan masa instruksional dikalangan guru dengan pelbagai tugas yang diarahkan oleh Jabatan. Murid tidak dapat memberikan tumpuan semasa P & P dijalankan kerana tidur kepenatan ekoran membuat kerja sampingan terutama pelajar cina Penguasaan Bahasa Melayu yang lemah di kalangan pelajar bukan melayu menyebabkan mereka tidak dapat memahami kehendak soalan dan seterusnya tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Pelajar tidak berminat untuk belajar dengan melihat kepada kadar kehadiran yang tidak memberangsangkan. Malah Menganggap datang ke sekolah hanya untuk mendapat sijil berhenti sahaja atau dipaksa untuk ke sekolah, PELUANG "ANCAMAN Kerjasama dengan panitia daerah dalam merancang dan melaksanakan program bagi meningkatkan prestasi mata pelajaran Perdagangan. Kerjasama kaunsclor sekolah dalam merancang program intensif seperti kelas tambahan semasa cuti dan teknik menjawab soalan diberikan kepada pelajar. Mendapat sokongan PIBG. Kursus perkembangan staf di peringkat sekolah dan daerah, Kurang Komitmen di Kalangan ibu bapa dalam membantu meningkatkan prestasi anak-anak mereka. Latar belakang keluarga yang mempunyai sosio-ekonomi yang rendah dan kurang pendidikan menyebabkan ramai murid-murid terlibat dalam kerja sambilan bagi mencari duit poket merka sendiri Peluang kerja sambilan yang banyak memberi peluang kepada mereka untuk bekerja selepas pulang dari sekolah menyebabkan murid Kurang memberi tumpuan ketika proses P & P di sekolah. PERANCANGAN STRATEGIK (TAHUN 2011 - 2013) BIDANG : TEKNIK & VOKASIONAL (PERDAGANGAN) Sasaran Prestasi pnkator 5 rencapaian Isu Masalah Matlamat Strategi Tov] OTT) OTT OTT ETRY PPR (%) | (%) | (%) | (%) | (%) Kurang Murid-murid Meningkatkan | Meningkatkan | 13.56 | 50. 55 60 % kelulusan menguasai tidak memahami_ | kemahiran kemahiran murid dalam SPM kemahiran kehendak soalan | mencatat isi-isi | mencatatisi-isi mencatat isiisi | yang diberikan | penting dan penting dan penting dan semasa ‘menjawab soalan_ | menjawab soalan teknik menjawab Perdagangan yang betul peperiksaan ‘mengikut skema pemarkahan yang tepat mengikut teknik yang betul. PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011 BIDANG : TEKNIK & VOKASIONAL (PERDAGANGAN) Isu: Kurang menguasai kemahiran meneatat isi-isi penting dan teknik menjawab Perdagangan yang betul. Tndikator kos/ | Tov | oT! | ETR Bil. Program Objektif Tanggungjawab | Tempoh | cisier | (ey | (eo) | (%) Peneapaian 1 | Mari menghatal — | Memberi penekanan | Guru mata Februari | Peruntukan | 13.56 | 50 % tulus dalam bab 1: Asas kepada | asas kepada pelajaran hingga | panitia ujian dan Perdagangan perdagangan kepada | Perdagangan September peperiksaan muri 2 | Teknik Menjawab | Mendedahkan murid | Guru mata April& | Peruntukan | 13.56 | 45 % tulus dalam Kertas 2 kepada teknik pelajaran Ogos | panitia ujian dan mengenal soalan dan Perdagangan peperiksaan menjawab dengan tepat Penceramah luar dijemput 3. | Bengkel Murid menghafal | Guru mata April, | Peruntukan | 13.56 | 50 % tulus dalam perdagangan bersiri | fakta dan pelajaran Julai & — | panitia ujian dan mengaplikasi dalam | Perdagangan Ogos peperiksaan jawapan mengikut format yang betul PELAN OPERASI 2011 BIDANG : TEKNIK & VOKASIONAL (PERDAGANGAN) Isu: Kurang menguasai kemahiran meneatat isi-isi penting dan teknik menjawab Perdagangan yang betul. Nama Projek: Mari menghafal bab 1 : Asas kepada Perdagangan Objektif: Memiberi penekanan asas Kepada perdagangan kepada marid Tempoh: Februari hingga September Kumpulan Sasaran Pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek Perdagangan. Guru Terlib: Guru mata pelajaran Perdagangan Proses Kerja: Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktivitt Penilaian dan maklum balas Laporan Program Kekangan: Perlu menggunakan sedikit masa 10- 15 minit sebelum memulakan p & p berikutnya. Pemantauan: Dilakukan dari masa ke semasa sepanjang tempoh pelaksanaan oleh Ketua Panitia dan Ketua Bidang Penilaian: Keputusan peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan SPM Penambahbaikan: Guru akan memberikan soalan bab tersebut sebulan sekali bagi menilai tahap penguasaan hatalan mereka. PELAN OPERASI 2011 BIDANG : TEKNIK & VOKASIONAL (PERDAGANGAN) Isu: Kurang menguasai kemahiran meneatat isi-isi penting dan teknik menjawab Perdagangan yang betul. Nama Projek: Teknik Menjawab Kertas 2 Objektif: Mendedahkan murid kepada teknik mengenal soalan dan menjawab dengan tepat Tempoh: ‘April dan Ogos Kumpulan Sasaran Pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek Perdagangan. Guru Terlib: Guru mata pelajaran Perdi ngan Penceramah Ivar yang berpengalaman Proses Kerja: Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktiviti Penilaian dan maklum balas Laporan Program Kekanga Murid-murid tidak menguasai Kemahiran belajar dan bermotivasi rendah Pemantauan: Dilakukan dari masa ke semasa sepanjang tempoh pelaksanaan oleh Ketua Panitia dan Ketua Bidang Penilaian: Keputusan peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan SPM Penambahbaikan: Guru menyediakan beberapa soalan setiap hari untuk dijawab oleh muridimurid setiap Kali sebelum ‘memulakan P&P. Isu Kurang menguasai kemahiran meneatat isi-isi penting dan teknik menjawab Perdagangan yang betu PELAN OPERASI 2011 BIDANG : TEKNIK & VOKASIONAL (PERDAGANGAN) Nama Projek: Bengkel Perdagangan Bersirt Objektif: Murid menghafal fakta dan mengaplikasi dalam jawapan mengikut format yang betul Tempoh: ‘April, Julai dan Ogos Kumpulan Sasara Pelajar tingkatan 4 dan 5 yai nengambil subjek Perdagangan. Guru Terlibat: Guru mata pelajaran Perdagangan Proses Kerja: Menyediakan kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktivitt Penilaian dan maklum balas Laporan Program Kekangan: Kehadiran murid Kurang memberangsangkan, Pemantauan: Dilakukan dari masa ke semasa sepanjang tempoh pelaksanaan oleh Ketua Panitia dan Ketua Bidang Penilaian: Keputusan peperiksaan pertengahan tahun dan percubaan SPM Penambahbaikan: Guru menyediakan peta minda dan meminta pelajar melukis semula peta minda tersebut di dalam buku nota. Ini kerana peta minda lebih mudah difahami oleh murid-murid. PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011 BIDANG : TEKNIK & VOKASIONAL (PERDAGANGAN) Isu: Kurang menguasai kemahiran meneatat isi-isi penting dan teknik menjawab Perdagangan yang betul. Tndikator kos/ | Tov | oT! | ETR Bil. Program Objektif Tanggungjawad | Tempoh | coor | (ay | (em) | (em | Pencapaian KPI) 1 | Minggu Menggalakkan murid | Guru mata April | Peruntukan | 13.56 | 50 % tulus dalam Perdagangan mempelajari mata | pelajaran panitia ujian dan pelajaran Perdagangan peperiksaan Perdagangan. ‘Sumbangan PIBG. PELAN OPERASI 2011 BIDANG : TEKNIK & VOKASIONAL (PERDAGANGAN) Isu: Kurang menguasai kemahiran meneatat isi-isi penting dan teknik menjawab Perdagangan yang betul. Nama Projek: Minggu Pera: ngan Objektif: Menggalakkan marid mempelajari mata pelajaran Perdagangan Tempoh: ‘April Kumpulan Sasara Pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek Perda mngan, Guru Terlibat: Guru mata pelajaran Perdagangan Proses Kerja: Menyediakan Kertas cadangan Mesyuarat Pelaksanaan aktivitt Penilaian dan maklum balas Laporan Program Kekangan: Proses pengurusan program sepanjang minggu Perdagangan tersebut agak rumit dan memerlukan Tebih usaha dan kerjasama guru Pemantauan: Dilakukan sepanjang minggu Perdagangan oleh Ketua Panitia dan Ketwa Bidang Penilaian: Melalui penglibatan murid sepanjang aktivit djalankan oleh Ketua Panitia dan Ketua Bidang, Penambahbaikan: Semua guru perdagangan perlu mendapatkan Kerjasama daripada pihak sekolah dan jemputan Tuar bagi ‘memeriahkan minggu tersebut