Anda di halaman 1dari 69

M

TEMA:

Oleh
FAKHRUR RAZI
Tigkatan 6 Atas Adil
SMK Batu Kikir (Model
Khas)
2010
1
Soalan 1

Hasilkan sebuah karya yang bertemakan ‘Dunia


Teknologi Digital dan Nilai
Kemanusiaan”.Persembahan karya hendaklah
dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi
(3D).hasil karya hendaklah menggunakan bahan
yang sesuai dengan tema.

2
BAB 1: PERMASALAHAN TEMA

3
Permasalahan tema yang saya kaji adalah isu penderaan kanak-kanak
yang semakin berleluasa kini. Isu penderaan kanak-kanak relevan
dengan isu nilai kemanusiaan yang semakin hari semakin tipis dalam
kalangan masyarakat kita.

Kontradiksi kepada nilai kemanusiaan adalah ‘teknologi digital’. Sikap


kebergantungan manusia terhadap mesin-mesin adalah rentetan
daripada desakan material dalam kehidupan kini. Segala-gala yang kita
lakukan bergantung kepada teknologi sehingga nilai-nilai kemanusiaan
semakin terhakis.

Ibu dan bapa sibuk mengejar material hingga terlupa kepada anak-anak
kecil yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang. Bukan sesuatu
yang pelik lagi apabila anak-anak kecil di rumah kini dipantau oleh
CCTV; alat teknologi digital..

4
Bagi menghasilkan karya bertemakan ‘Teknologi Digital dan Nilai
Kemanusiaan’ saya memilih untuk menghasilkan arca. Perkataan arca
atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai sculpture berasal daripada
bahasa latin iaitu sculpere, bermakna satu proses mengukir, melarik ,
mencungkil dan menguris. Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga
dimensi di mana permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari
pelbagai sudut. Selalunya arca dapat dilihat di galeri, taman permainan,
dan tempat – tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium
dan Tugu Peringatan.

1. Arca adalah bentuk dalam susunan tiga dimensi (3D) untuk dikaji dan

dinikmati nilai estetikanya.


2. Arca tidak sama dengan seni tampak yang lain kerana ciri - ciri
3Dnya.
3. Walaupun arca merupakan karya seni yang sealiran dengan seni
bina, hiasan dalaman, dan reka bentuk pentas, tetapi arca terdapat
keistimewaannya yang tersendiri.
4. Terdapat dua jenis bentuk arca iaitu arca bentuk berfungsi dan arca
bentuk estetika.
5. Arca bentuk berfungsi merupakan barangan 3D yang boleh digunakan
di samping ciri-ciri estetikanya. 5
.
6. Terdapat juga arca berfungsi yang hanya digunakan untuk
upacara keagamaan dan kebudayaan. Contohnya patung dan
topeng kaum Jah Hut dan Mah Meri yang digunakan sebagai alat
untuk berhubung dengan roh dan semangat.

7. Arca berfungsi dalam bentuk patung atau stupa juga banyak


didapati pada bangunan tokong, kuil, dan gereja.

8. Suku kaum Iban, Kenyah, Kelabit, Penan, Kajang, Melanau,


dan Bidayuh di Sarawak menghasilkan arca ukiran kayu bentuk
tradisional dengan ciri-ciri tradisional untuk digunakan pada
sesuatu upacara adat istiadat yang tertentu.

6
9. Arca bentuk estetika tidak mempunyai fungsi khas tetapi
merupakan bentuk ciptaan pelukis hanya untuk dihayati dari aspek
estetikanya sahaja.
10. Arca jenis ini biasanya dipamerkan di galeri.
11. Bentuk arca estetika bebas, boleh berbentuk realistik atau
abstrak, terpulang kepada kebijaksanaan dan pilihan pengarca
yang menciptanya.
12. Pelbagai bahan dan teknik boleh digunakan.
13. Arca yg paling awal dijumpai merupakan arca ukiran daripada
gading, tulang, tanduk dan tanah liat. Arca - arca ini dihasilkan
oleh orang Aurignacian dan Magdalenian pada kira-kira 8000 SM.
14. Zaman tamadun - tamadun lama seperti Mesir, Yunani,
Mesopotamia, China, dan India turut menghasilkan beraneka jenis
arca dengan menggunakan bahan - bahan yang berlainan.
15. Pada zaman itu, benda -benda dibina dalam bentuk figura
manusia dan haiwan kerana fungsinya sebagai lambang yang
berkaitan dengan sistem kepercayaan dan keagamaan.
..

7
.16. Michelangelo Buonarroti (1475-1564), merupakan pengarca
Itali yang teragung pada Zaman Pembaharuan (Renaissance) di
Eropah. Antara ciptaannya yang paling masyhur iaitu David.

17. Pengarca masyhur yang mula membina arca dalam bentuk


abstrak pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua ialah seorang
berbangsa Inggeris bernama Henry Moore dan Alberto Giaeometti,
seorang warganegara Switzerland (190l-1966).

18. Selepas Perang Dunia Kedua, bahan yang digunakan untuk


menghasilkan arca telah beralih daripada bahan tradisional seperti
batu marmar, kayu, gangsa, dan sebagainya ke bahan plastik,
nilon, fabrik, dan bahan - bahan buangan lain.

19. Di samping teknik luakan, binaan dan tambahan, teknik acuan,


pateri, jahitan, gam, asemblaj, dan sebagainya turut digunakan.

8
.20. Terdapat juga arca yang bergerak dan berlampu kesan
penggabungan kuasa elektrik dalam gubahan.

21. Arca tidak berkembang dengan meluas di Malaysia seperti


catan.

22. Pengarca yang membina arca estetika moden hanya muncul


pada sekitar tahun 1960-an.

23. Antara pengarca tempatan yang terkenal ialah Anthony Lau,


Latiff Mohidin, Syed Ahmad Jamal, dan Lee Kian Seng.

24. Laman Asean yang terletak berhampiran dengan Tugu


Peringatan Kuala Lumpur merupakan sebuah taman arca yang
teristimewa di Malaysia.
..

9
25. Di situ kita dapat menyaksikan enam buah karya arca hasil
kreativiti pengarca - pengarca dari Indonesia, Filipina, Brunei
Darussalam, Thailand, Singapura, dan Malaysia.

26. Kini, arca telah menjadi karya seni yang kian popular.

27. Arca sering dipamerkan di ruang legar hotel, kawasan


bangunan institusi atau pertubuhan, bulatan simpang empat,
taman rekreasi, taman kanak-kanak, kawasan peranginan, dan
ruang yang sentiasa dikunjungi orang ramai.

http://akalseni.blogspot.com/2009/06/arca.html
..

10
PENGARUH KARYA:

Bagi menghasilkan karya akhir, saya telah


membuat kajian terhadap aliran/gaya senilukis
beberapa pengarca terkenal. Saya tertarik dengan
karya-karya Henry Moore yang membawa Aliran
‘Modern Art” . Antara karya beliau yang terkenal
adalah ‘Mother and Child’ dan ‘Reclining Figures’.

Pengarca dari Malaysia pula saya tumpukan


kepada karya-karya Bayu Utomo Radjikin, seorang
ekspressionist. Karya arca beliau yang terkenal
adalah ‘Lang Kacang’ . Saya tertarik dengan teknik
arca beliau yang menggunakan media campuran.

11
PENGARUH KARYA: HENRY MOORE

‘mother and child’

‘Family Group’
12
PENGARUH KARYA: BAYU UTOMO RADJIKIN

Lang Kacang
Bayu Utomo Radjikin

Nationality: Malaysian.
Year: 1991.
Medium: Mixed media.
13
BAB 2: KAJIAN SUMBER ILHAM

14
Untuk Lakaran Kajian Sumber Ilham, saya mula
mendapatkaan artikel-artikel berkaitan dengan penderaan
kanak-kanak (rujuk LAMPIRAN) . Gambar-gambar dari
artikel tersebut, saya lukis semula sebagai lakaran
sumber ilham saya.

Seterusnya, saya membuat lukisan kajian terhadap ciri-


ciri dan jenis-jenis CCTV yang terdapat di dalam
pasaran.

15
16
17
lai kemanusiaan, filem-filem animasi seperti ini dapat mengangkat persoalan-persoalan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai satu potret yang juju

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
BAB3: KAJIAN
PERKEMBANGAN IDEA

28
3.1: OLAHAN MOTIF

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3.2 : KAJIAN
MEDIA DAN TEKNIK

39
40
41
Teknik yang dipilih
42
3.3
KAJIAN WARNA

43
44
Warna yang dipilh
45
3.4: LAKARAN
ARCA SEBENAR

46
47
48
BAB 4: PROSES PENGHASILAN

KARYA AKHIR

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
LAMPIRAN DAN SUMBER
MAKLUMAT

61
62
63
64
65
66
67
BIBILOGRAFI
 
Asas Kebudayaan dan Kesenian Melayu, UKM, Bangi (2008)
 
Baharudin Md Arus, 1996. Katlog Pameran Seni Arca: Persoalan
Tradisi dan
Pemodenan. Kuala Lumpur: Balai Seni Lukis Negara.
Ismail Zain, 1980,  Seni dan Imajan, Kuala Lumpur: Muzium Seni
Negara
Malaysia
 
Mencari Imej Malaysia Dialog Sastera, Seni Rupa, Seni
Bina,Yayasan Kesenian Perak.(1998)
 

68
BIBILOGRAFI
 
 
Ragans.R, 2000, Art Talk, USA: Glencoe/McGraw-Hill
 
Syed Ahmad Jamal,  1992. Rupa dan Jiwa, Dewan Bahasa Dan
Pustaka. K.L
 
T.K.Sabapathy, 1976, Katlog pameran, A View Of Modern Sculpture
In Malaysia,     
Kuala Lumpur: National Art Gallery.

69

Anda mungkin juga menyukai