Anda di halaman 1dari 2

Program Training of Trainers (TOT)

Kolej Komuniti (Culinary / Food & Beverage)


HTC in Asia, 20 – 28 Julai 2010

Salam 1Malaysia! Kami memohon jasa baik pihak Tuan/Puan untuk mendapat maklumbalas tentang
Program Training of Trainers (TOT) – Culinary / Food & Beverage. Sila berikan maklumbalas
terperinci kerana maklumbalas Tuan/Puan akan membantu mencapai keberkesanan program ini.
Segala kerjasama Tuan/Puan amatlah kami hargai!

1) Adakah cara pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sesuai untuk anda? Sila tandakan (X)
( ) Ya
( ) Tidak
Sila beri penjelasan jawapan anda :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) Apakah yang anda gemari tentang cara pengajaran dan pembelajaran ini?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3) Apakah yang tidak anda gemari tentang cara pengajaran dan pembelajaran ini?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) Sebelum ini, apakah yang anda harap dapat diterima dari program ini untuk tujuan pegajaran
dan pembelajaran kelas anda bila kembali ke Kolej kelak?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Sila lihat muka sebelah


5) Bagaimanakah cara pengajaran dan pembelajaran program ini boleh diperbaiki?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6) Sila isikan nama Trainer anda yang berkenaan.


Gredkan mereka berdasarkan skala 1 – 5. (Sila bulatkan 1 untuk Amat Lemah, 2 untuk Lemah, 3
untuk Sederhana, 4 untuk Baik dan 5 untuk Sangat Baik).

a. _________________________________________ 1 2 3 4 5

b. _________________________________________ 1 2 3 4 5

c. _________________________________________ 1 2 3 4 5

Nama Peserta : _____________________________________________________________

Bidang : Culinary / Food & Beverage

Kolej Komuniti : _____________________________________________________________

Sila kembalikan borang maklumbalas ini kepada pihak Urusetia sebelum jam 1.00 tengah hari,
25 Julai 2010. Terima kasih!

Anda mungkin juga menyukai