Anda di halaman 1dari 150

PERIBAHASA

Ada air, adalah ikan. Ada negeri tentulah ada rakyatnya. (Peribahasa lain yang
sama makna: Ada padang, ada belalang).
Ada aku dipandang hadap, tiada aku Kasih sayang hanya waktu berhadapan saja, setelah
dipandang belakang. berjauhan lalu dilupakan.
Ada angin, ada pokoknya Segala sesuatu mestilah ada asal mulanya.
Ada bangkai, adalah hering. Ada perempuan jahat, adalah lelaki jahat yang
mengunjunginya. hering = burung pemakan bangkai.
Ada batang, cendawan tumbuh. Tiap-tiap negeri ada undang-undang dan adat resamnya
masing-masing. (Bandingkan dengan: Ada batang mati,
adalah cendawan tumbuh).
Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh. Di mana juga kita tinggal, akan ada rezeki kita.
Ada beras, taruh dalam padi. Rahsia hendaklah disimpan baik-baik. (Peribahasa lain yang
sama makna: Taruh beras dalam padi).
Ada biduk, serempu pula. Tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. (Bandingkan
dengan: a. Ada sampan hendak berenang, b. Ada sirih
hendak makan sepah, c. Ada tangga hendak memanjat
tiang). serempu = sejenis sampan.
Ada bukit, ada paya. Ada baik, ada jahat; ada miskin, ada kaya.
Ada gula, ada semut. Di tempat orang mudah mendapat rezeki, banyaklah orang
berkumpul. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi
masak, adalah pipit).
Ada hari, ada nasi. Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Ada nyawa ada rezeki, b. Ada
umur ada rezeki).
Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas. Perbuatan jahat itu sewaktu-waktu akan mendapat balasan
juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada ubi ada
batas, ada masa boleh balas).
Ada jarum hendaklah ada benangnya. Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Ada laut, ada perampok, b. Ada ulam
hendaklah ada sambalnya).
Ada kerak, ada nasi. Tiap-tiap suatu kejadian itu tentu ada bekasnya.
Ada laut, ada perampok. Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Ada jarum hendaklah ada benangnya, b.
Ada ulam hendaklah ada sambalnya).
Ada nasi (= bernasi) di balik kerak. Masih ada sesuatu yang belum diselesaikan atau belum
diperhatikan. (Bandingkan dengan: Tidak bernasi di balik
kerak).
Ada nyawa ada rezeki. Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Ada hari, ada nasi, b. Ada umur
ada rezeki).
Ada padang, ada belalangnya. Ada negeri tentulah ada rakyatnya. (Peribahasa lain yang
sama makna: Ada air, adalah ikan).
Ada padi masak, adalah pipit. Di tempat orang mudah mendapat rezeki, banyaklah orang
berkumpul. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada gula,
ada semut).
Ada padi, segala menjadi. Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya
mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna:
Beremas kemas, berpadi menjadi).
Ada padi semua kerja jadi, ada beras semua Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya
kerja deras. mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada
padi, segala menjadi).
Ada pasang surutnya. Untung dan malang tidak tetap.
Ada persembahan ada kurnia. Berbuat baik dibalas baik.
Ada rotan, ada duri. Dalam kesenangan tentu ada kesusahannya.
Ada rupa, ada harga. Harga barang menurut rupanya (= keadaannya).
Ada sampan hendak berenang. Sengaja bersusah payah. (Bandingkan dengan: Ada biduk,
serempu pula).
Barang yang dihajati telah ada tetapi belum tentu dapat
Ada seperti tampaknya apung-apung.
diambil atau dipakai.
Ada yang baik, hendakkan yang buruk. (Bandingkan
Ada sirih hendak makan sepah. dengan: a. Ada biduk, serempu pula, b. Ada sampan
hendak berenang, c. Ada tangga hendak memanjat tiang).
Berbuat sesuatu dengan tidak menurut aturan. (Bandingkan
Ada tangga hendak memanjat tiang. dengan: a. Ada biduk, serempu pula, b. Ada sampan
hendak berenang, c. Ada sirih hendak makan sepah).
Ada wang abang saya, tak ada wang abang
Kasih sayang hanya kerana memandang harta benda.
payah.
Kasih sayang hanya kerana memandang harta benda.
Ada wang abang sayang, tak ada wang
(Peribahasa lain yang sama makna: Ada wang abang saya,
abang melayang.
tak ada wang abang payah).
Perbuatan jahat itu sewaktu-waktu akan mendapat balasan
Ada ubi ada batas, ada masa boleh balas. juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada hujan ada
panas, ada hari boleh balas).
Berbuat baik dibalas baik, berbuat jahat dibalas jahat; tiap-
Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. tiap aksi ada reaksinya. (Bandingkan dengan: Ada hujan
ada panas, ada hari boleh balas).
Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu
Ada udang di balik batu. perbuatan, perkataan dan sebagainya. (Peribahasa lain
yang sama makna: Berlurah di balik pendakian).
Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang
Ada ulam hendaklah ada sambalnya. sama makna: a. Ada jarum hendaklah ada benangnya, b.
Ada laut, ada perampok).
Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa
Ada umur ada rezeki. lain yang sama makna: a. Ada hari, ada nasi, b. Ada nyawa
ada rezeki).
Seorang jahat tentu akan berbuat jahat, kalau ada
Adakah buaya menolak bangkai?
kesempatan.
Orang cerdik tidak guna diberi nasihat; musuh tidak perlu
Adakah duri dipertajam?
diberi pertolongan.
Adapun kata ada pangkalnya. Tiap-tiap suatu itu ada asal usulnya.
Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan
Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. adat dan syarak. (Peribahasa lain yang sama makna: Adat
bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah).
Adat bersendi syarak, syarak bersendi Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan
kitabullah. adat dan syarak. kitabullah = Quran.
Adat bernegeri memagar negeri; adat
Tidak mementingkan diri sendiri.
berkampung memagar kampung.
Segala pekerjaan harus dilakukan menurut peraturan yang
Adat bertentu, bilang beratur. sudah ada. (Bandingkan dengan: Adat diisi, lembaga
dituang).
Tiap-tiap orang yang akan membicarakan hal adat
sesebuah negeri hendaklah dengan benar-benar
Adat di atas tumbuh, pusaka di atas tempat.
mengetahui asal usul adat itu supaya terhindar daripada
kekeliruan dan salah faham.
Adat diisi, janji dilabuh. Adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati.
Mengerjakan sesuatu hendaklah menurut apa yang telah
Adat diisi, lembaga dituang. diadatkan. (Bandingkan dengan: Adat bertentu, bilang
beratur).
Adat yang baik, kalau diikuti, akan mengangkat darjat orang
Adat dipakai baru, kain dipakai usang. yang mengikutinya itu, kerana kalau adat dipakai selalu
maka barulah tampaknya.
Yang baik dibalas dengan yang baik dan yang buruk dibalas
Adat dunia balas-membalas, syariat palu-
dengan yang buruk; manusia yang hidup mestilah
memalu.
bertolong-tolongan antara satu sama lain.
Orang yang berkuasa kerap kali menyalahgunakan
Adat gajah terdorong.
kekuasaannya.
Adat juara kalah menang. Tiap-tiap usaha ada laba ruginya.
Adat lama pusaka usang. Adat yang tak berubah-ubah sejak zaman-berzaman.
Orang yang berpangkat atau berpengaruh biasanya menjadi
Adat lurah timbunan sarap.
tempat tumpuan orang mengadukan halnya.
Adat yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan dan tidak
Adat memakai, syarak mengata. selaras dengan keadaan masa tidaklah guna dipertahankan,
kerana adat harus takluk kepada hukum syarak.
Orang hidup harus menanggung berbagai-bagai percubaan
Adat muda menanggung rindu.
(senang, susah, sakit dan sebagainya).
Adat orang mengail, kalau ikan terlepas Usaha yang besar kalau tidak berhasil, tidaklah
tentulah besar. mendatangkan malu.
Adat pasang berturun naik. Apa jua pun benda di dunia ini tak tetap keadaannya.
Adat itu sebutan yang besar, tetapi boleh diperlonggarkan,
Adat penuh ke atas, syarak penuh ke
sedangkan hukum Tuhan tidak boleh diubah-ubah dan
bawah.
orang mesti mematuhinya.
Adat periuk berkerak, adat lesung
Tiap-tiap usaha memerlukan ketabahan dan kerajinan.
berdedak.
Adat hidup ialah bantu-membantu, yang kaya membantu
Adat pulau limburan pasang. yang miskin dan yang berilmu membantu yang bodoh, yang
berkuasa melindungi yang lemah.
Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang Segala perbuatan ada adat dan peraturannya masing-
betung. masing. betung = sebangsa buluh besar.
Orang yang berpangkat atau berpengaruh biasanya menjadi
tempat tumpuan orang mengadukan halnya. (Peribahasa
Adat teluk timbunan kapal (= kapar).
lain yang sama makna: Adat lurah timbunan sarap). kapar =
kayuan yang hanyut di sungai dan sebagainya.
Orang tua-tua terpaksalah menahan (menderita) berbagai-
bagai godaan yang tak menyenangkan hati kerana
Adat tua menahan ragam.
perbuatan anak cucunya yang tiada berjalan di atas
kebenaran.
Adat kebiasaan merupakan undang-undang yang berlaku
dalam pergaulan dan hukum-hukum agama merupakan
Adat yang kawi, syarak yang lazim. undang-undang negeri yang berjalan seiring. (Bandingkan
dengan: Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah).
kawi = kuat, sakti.
Adat dapat menuju kerendahan dan tidak sanggup
menghadapi pergolakan masa, tetapi syarak menuju
Adat yang menurun, syarak yang mendaki. ketinggian dan dapat mengatasi segala gerakan yang
menentangnya. (Bandingkan dengan: Adat penuh ke atas,
syarak penuh ke bawah).
Agak-agak bertutur malam hari. Mesti selalu beringat-ingat ketika memperkatakan sesuatu.
Agak lebih daripada agih. Banyak bicara, sedikit kerja.
Terlampau murah hati atau suka memberi, hingga
Agih-agih kungkang.
menderita kesusahan sendiri. kungkang = kera kecil.
Kebesaran sudah hilang, tetapi keangkuhannya masih ada
Agung susut, pongah masih.
juga. agung = besar; pongah = angkuh.
Air beriak tanda tak dalam. Banyak bercakap tanda tiada berilmu.
Saudara dan sahabat berpecah-belah apabila timbul
Air besar, batu bersibak.
perselisihan besar. sibak = cerai, menepi.
Air besar sampan tak hanyut. Maksud tidak tercapai.
Sesuatu itu, meskipun sedikit, akan menurut asalnya juga.
Air cucuran atap, jatuhnya kepelimbahan.
pelimbahan = tempat air yang kotor.
Air dalam, berenang (= berkumbah); air Sesuaikanlah perbelanjaan menurut keadaan penghasilan
dangkal, bercebok. kita. kumbah = mencuci dalam air.
Air dalam karang menonggok, setanggi
Usaha yang berhasil baik. menonggok = melonggok,
campur kemenyan, gula tertumpah pada
menimbun.
kanji.
Hidup yang tenang dan tenteram. terenang = tempat air
Air dalam terenang.
daripada tanah liat.
Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh
Air dicencang tiada putus.
perselisihan.
Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. (Peribahasa lain
Air di daun keladi (= talas). yang sama makna: a. Bagai air titik ke batu, b. Kalis bagai
air di daun keladi).
Air didih menganak sungai. Hiburan yang sangat mewah.
Sangat berhati-hati mengeluarkan wang. (Peribahasa lain
Air digenggam tiada tiris.
yang sama makna: Sebagai kepiting batu).
Sangat sedih, sehingga tidak enak makan dan minum.
Air diminum sembiluan.
sembiluan = rasa pedih seperti dihiris dengan sembilu.
Sangat sedih, sehingga tidak enak makan dan minum.
Air diminum terasa duri, nasi dimakan
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Air diminum
terasa sekam.
sembiluan, b. Tidur tak lelap, makan tak kenyang).
Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh
Air ditetak tiadakan putus. perselisihan. (Peribahasa lain yang sama makna: Air
dicencang tiada putus).
Sesuatu itu, meskipun sedikit, akan menurut asalnya juga.
Air di tulang bumbungan, turunnya ke cucur
(Peribahasa lain yang sama makna: Air cucuran atap,
atap.
jatuhnya kepelimbahan).
Orang yang pendiam itu biasanya berilmu dan dapat
melakukan pekerjaan yang besar-besar. (Peribahasa lain
Air gedang menghanyutkan.
yang sama makna: Air tenang menghanyutkan). gedang =
besar.
Air jernih, ikannya jinak. Negeri yang aman dan teratur, rakyatnya berbudi bahasa.
Air keruh, limbat keluar. Negeri yang huru-hara, orang jahat mencari keuntungan.
Penghasilan tidak cukup; habis bulan habis gaji. tohor =
Air lalu kubangan tohor.
dangkal, kering.
Kemegahan dan kemewahan tidak payah diheboh-
Air laut hijau siapa celup?
hebohkan.
Air mata jatuh ke dalam. Berdukacita dengan diam-diam.
Berdukacita dengan diam-diam. (Peribahasa lain yang sama
Air mata jatuh ke perut.
makna: Air mata jatuh ke dalam).
Orang pemboros berbelanja tanpa perhitungan. ranai =
Air mudik sungai, semua teluk diranai.
jalani (boleh jadi ranahi).
Hendaklah patuh kepada undang-undang negeri yang kita
Air orang disauk, ranting orang dipatah, diami. (Peribahasa lain yang sama makna: Haruslah air
adat orang diturut. disauk, dan ranting dipatah; lama hidup banyak merasa,
jauh berjalan banyak dilihat).
Air pun ada pasang surutnya, takkan
Nasib manusia tidak dapat ditentukan.
pasang selalu dan surut senantiasa.
Air sama air menjadi satu, sampah ke tepi Jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara,
juga. apabila mereka berbaik kembali, kita akan tersisih ke tepi.
Membesar-besarkan perkara yang kecil. (Peribahasa lain
Air setitik dilautkan, tanah seketul
yang sama makna: Sekepal menjadi gunung, setitik menjadi
digunungkan.
laut).
Air surut kapar hilir bersama, air pasang ia Di dalam usaha yang tidak menguntungkan, diajak
tersangkut. bersama-sama, dan apabila usaha itu berhasil, ditinggalkan.
Kebaikan dibalas dengan kejahatan. (Bandingkan dengan:
Air susu dibalas dengan air tuba.
Air tuba dibalas dengan air susu).
Air tawar secawan dituangkan ke dalam
Pertolongan yang sedikit tidak dapat meringankan beban
laut, takkan dapat menghilangkan
kesengsaraan yang besar.
masinnya.
Orang yang pendiam itu biasanya berilmu dan dapat
Air tenang menghanyutkan. melakukan pekerjaan yang besar-besar. (Peribahasa lain
yang sama makna: Air gedang menghanyutkan).
Kejahatan dibalas dengan kebaikan. (Bandingkan dengan:
Air tuba dibalas dengan air susu.
Air susu dibalas dengan air tuba).
Segala sesuatu berlaku dengan adil dan benar. sayak =
Air yang jernih, sayak yang landai.
tempurung kelapa.
Air yang keruh-keruh kerak, alamat buaya di Daripada perkataan dapat dimaklumi niat di dalam hati.
hulunya. keruh-keruh kerak = tiada jernih.
Air yang tenang, jangan disangka tiada
Orang yang diam jangan disangka pengecut.
berbuaya.
Akal akar berpulas tak patah. Orang yang pandai, takkan mudah kalah dalam perdebatan.
Akal labah-labah; di gua buruk suka Orang jahat yang suka menipu orang. merakut = memasang
merakut. jaring.
Akal sebagai makan nasi lecek. Fikiran seperti anak-anak.
Akal tak sekali datang, runding (= fikiran) Segala sesuatu tidak selesai sekali gus melainkan beransur-
tak sekali tiba. ansur.
Akan dijadikan tabuh, singkat; akan Ilmu pengetahuan yang serba tanggung. (Biasa juga: Untuk
dijadikan gendang, berlebih. tabuh singkat untuk gendang panjang).
Akan memikul tiada berbahu, akan Tiada berdaya mengerjakan sesuatu pekerjaan, kerana
menjunjung kepala luncung. tiada berilmu atau tidak berwang. luncung = lancip.
Akan mengaji, surat 'lah hilang; akan
Dalam keadaan yang serba salah.
bertanya, guru 'lah mati.
Hadiah kepada orang yang berjasa. (Peribahasa lain yang
Akan pembasuh kaki (= tangan).
sama makna: Jadi alas cakap).
Dalam keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang
Akan surut, air 'lah besar; akan lalu, jalan
sama makna: Akan mengaji, surat 'lah hilang; akan
'lah semak.
bertanya, guru 'lah mati). surut = undur.
Akar terjumbai tempat siamang berpegang Daripada keterangan, orang dapat mengetahui salah atau
(= bergantung), dahan mengajur tempat benarnya perbuatan seseorang. jumbai = rumbai; menegun
tupai menegun. = berhenti sebentar.
Akik disangka batu. Sesuatu yang menghina. akik = sebangsa batu berwarna.
Aku alah engkaulah menang. Tidak mahu mengaku kalah.
Orang bodoh yang tak mahu mengakui kekalahannya.
Aku alah, engkau tak menang.
(Bandingkan dengan: Aku alah engkaulah menang).
Aku nampak olah (= olak), kelibatmu sudah Kerana tingkah laku, maksudnya ketahuan. olah = tingkah
kutahu. laku; kelibat = tabiat.
Apabila telah biasa melakukannya, maka tiada terasa lagi
Alah bisa, oleh (= kerana, tegal) biasa.
kesukarannya; pengalaman praktis lebih baik daripada teori.
Kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang
Alah di rumpun betung.
kalah.
Orang yang lama dialahkan oleh orang yang baru. benalu =
Alah limau oleh benalu.
tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pohon lain.
Alah mahu, bertimbang enggan; cungkil Tidak menepati janji dan menentang balik orang yang
merih akan pembayar. diberinya janji itu. merih = pembuluh nafas.
Barang yang baik memang mahal, tetapi dapat lama
Alah membeli, menang memakai.
dipakai.
Alah menang tak tahu, bersorak boleh. Tidak berpihak ke mana-mana dalam sesuatu perlawanan.
Biar bagaimanapun diharapkan, kalau bukan hak tidaklah
Alah pinta dibuat sempena.
diperoleh.
Biarpun kalah, tetapi masih tetap tinggi juga cakapnya.
Alah sabung, menang sorak. (Bandingkan dengan: Biar alah sabung, asalkan menang
sorak).
Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. alang
Alang berjawab, tepuk berbalas.
= pemberian, hadiah.
Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat.
Alang dijawat, tepuk dibalas. (Peribahasa lain yang sama makna: Alang berjawab, tepuk
berbalas). jawat = terima.
Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. alang-alang =
Alang-alang berdakwat, biarlah hitam.
tanggung-tanggung.
Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Alang-alang berdakwat, biarlah
Alang-alang berminyak, biar licin.
hitam, b. Mati-mati berdakwat biar hitam, c. Mati-mati
berminyak biar licin, d. Mati-mati mandi biar basah).
Alang-alang menyeluk pekasam, biar Kalau sudah terlanjur jahat, biarlah diperoleh hasil
sampai ke pangkal lengan. daripadanya.
Alangkan baik (= elok) berbini tua, perut Orang beristeri tua biasanya beroleh kesenangan kerana
kenyang pengajaran (= pemanja) datang. disayangi oleh isterinya.
Orangnya alim (banyak ilmu) tetapi dia sendiri tidak
Alim bagai katak di tepi air.
mendapat faedah daripada ilmunya itu.
Hanya orang yang alim saja yang boleh membuat hukum
Alim biasa menghukum syarak.
syarak.
Alpa negeri alah, sia-sia hutang tumbuh. Alpa dan lalai mengakibatkan bencana.
Tak mungkin dilakukan; pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa
Alu pencungkil duri.
lain yang sama makna: Seperti antan pencungkil duri).
Alur bertempuh, jalan berturut. Dilakukan menurut adat yang biasa.
Amak berlela, amak berupa. Banyak tabiat, banyak olehnya. amak = terlalu banyak.
Ambil pati, buangkan ampas. Yang baik dipakai, yang tak baik dibuang.
Sesuatu yang baik disangka buruk, hanya kerana melihat
Amra disangka kedondong. rupanya sama dengan yang buruk. amra = sebangsa
mangga.
Orang yang tidak berilmu tidaklah mungkin mendapat
Anak anjing takkan menjadi anak musang kedudukan baik. (Bandingkan dengan: a. Anak harimau
jebat. takkan menjadi anak kambing, b. Anak kambing takkan
menjadi anak harimau).
Anak ayam kebasahan bulu. Gelisah resah; menjijikkan.
Sengaja mencari bahaya (kesukaran dan sebagainya).
Anak badak dihambat-hambat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mengusik anjing
tidur, b. Menjolok sarang tabuan).
Anak baik, menantu molek. Sangat berbahagia.
Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan
orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak di
Anak dipangku dilepaskan, beruk di hutan
riba diletakkan, kera di hutan disusui, b. Anak kera di hutan
disusukan.
disusui, anak sendiri di rumah kebuluran, c. Anak monyet di
hutan disusui, anak sendiri di rumah kekeringan).
Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan
orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak di
Anak di riba diletakkan, kera di hutan pangku dilepaskan, beruk di hutan disusukan, b. Anak kera
disusui. di hutan disusui, anak sendiri di rumah kebuluran, c. Anak
monyet di hutan disusui, anak sendiri di rumah kekeringan,
d. Laki pulang kelaparan, dagang lalu ditanakkan).
Anak harimau diajar makan daging. Orang yang zalim diberi perangsang untuk membuat aniaya.
Anak harimau jangan diajak bertampar, Jangan mencari musuh dengan orang yang lebih kuat dan
ingat-ingat kukunya. lebih persediaan alat senjatanya.
Anak harimau jangan dibela pelihara. Jangan berbuat baik dengan orang yang suka berbuat jahat.
Orang yang berani takkan penakut. (Bandingkan dengan: a.
Anak harimau takkan menjadi anak
Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat, b. Anak
kambing.
kambing takkan menjadi anak harimau).
Anak ikan dimakan ikan, tahu makan tahu Jikalau tahu membuat sesuatu kerja, hendaklah tahu
simpan. menyimpan rahsianya.
Orang yang pengecut tetap pengecut. (Bandingkan dengan:
Anak kambing takkan menjadi anak
a. Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat, b. Anak
harimau.
harimau takkan menjadi anak kambing).
Kaum keluarga sendiri dilebihkan daripada orang asing,
Anak kandung ditimang-timang, anak tiri atau rakyat sendiri lebih diutamakan daripada orang
ditengking-tengking. dagang. (Peribahasa lain yang sama makna: Anak sendiri
disayang, anak tiri dibengkeng).
Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan
orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak
Anak kera di hutan disusui, anak sendiri di dipangku dilepaskan, beruk di hutan disusukan, b. Anak di
rumah kebuluran. riba diletakkan, kera di hutan disusui, c. Anak monyet di
hutan disusui, anak sendiri di rumah kekeringan, d. Laki
pulang kelaparan, dagang lalu ditanakkan).
Anak kera hendak diajar memanjat. Hendak mengajar orang yang sudah ahli.
Orang miskin menjadi kaya, atau rakyat biasa menjabat
Anak kucing menjadi harimau.
pangkat tinggi dalam pemerintahan.
Anak muda yang riang gembira. bulu kasap = bulu yang
Anak kuda bulu kasap.
tidak licin.
Anak kunci jahat, peti derhaka. Suami yang jahat, lambat-laun akan ditentang oleh isterinya.
Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan
orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak
Anak monyet di hutan disusui, anak sendiri dipangku dilepaskan, beruk di hutan disusukan, b. Anak di
di rumah kekeringan. riba diletakkan, kera di hutan disusui, c. Anak kera di hutan
disusui, anak sendiri di rumah kebuluran, d. Laki pulang
kelaparan, dagang lalu ditanakkan).
Anak orang, anak orang juga. Kalau bukan hak kita tidaklah ada gunanya.
Kaum keluarga sendiri dilebihkan daripada orang asing,
Anak sendiri disayang, anak tiri atau rakyat sendiri lebih diutamakan daripada orang
dibengkeng. dagang. (Peribahasa lain yang sama makna: Anak kandung
ditimang-timang, anak tiri ditengking-tengking).
Sangat berbahagia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Anak seorang, menantu malim.
Anak baik, menantu molek). malim = ahli agama.
Mempunyai barang hanya sebuah saja. penaka = boleh
Anak seorang, penaka tidak.
dipandang sebagai; semisal, seumpama.
Anak sungai lagi berubah, inikan pula hati Pendirian yang tidak tetap. (Peribahasa lain yang sama
orang. makna: Bagai pancang digoncang arus).
Sesuatu hal yang banyak halangannya; kemahuan ada
Angan lalu, faham tertumbuk.
tetapi tidak berdaya.
Angan-angan menerawang langit. Selalu mencita-citakan segala sesuatu yang tinggi.
Besusah hati kerana memikirkan perkara yang bukan-
Angan-angan mengikat tubuh.
bukan.
Angguk enggan, geleng ia. Lain di mulut, lain di hati.
Angguk enggan, geleng mahu, unjuk tidak Lain di mulut, lain di hati. (Peribahasa lain yang sama
diberikan. makna: Angguk bukan, geleng ia).
Anggup-anggip bagai rumput di tengah
Hidup yang serba susah. anggup-anggip = terkulai-kulai.
jalan.
Angin berputar, ombak bersabung. Perkara yang amat sulit.
Angin bersiru, kami tahu. Sudah tahu akan niat seseorang. bersiru = beralih tujuan.
Perkara yang amat sulit. (Peribahasa lain yang sama
Angin bersiru, ombak bersabung.
makna: Angin berputar, ombak bersabung).
Angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat Berita-berita yang buruk tak dapat disembunyikan, kelak
digenggam. akan tersiar juga.
Berpenat-penat mengerjakan pekerjaan orang yang tinggal
Angkat batang keluar cacing gelang-gelang. terbengkalai, tetapi suatu faedah pun tidak diperoleh
daripadanya.
Baik rupanya, tetapi buruk sikapnya. (Ejekan kepada orang
Angkuh terbawa, tampan tertinggal.
yang suka bersolek).
Menderita kesusahan kerana kematian atau kehilangan
Angus (hangus) tiada berapi, karam tiada
kekasih. (Peribahasa lain yang sama makna: Hanya tiada
berair.
berapi, sejuk tiada berair).
Pergi atau menghindar kerana malu dan sebagainya.
Anjing bercawat ekor. (Bandingkan dengan: Sepuluh jung [= kapal] masuk
pelabuhan, anjing bercawat ekor juga).
Orang yang biasa berbuat jahat, sekali-sekala teringat juga
Anjing biasa makan tahi, jika tak makan akan mengulangnya lagi. (Peribahasa lain yang sama
mencium ada juga. makna: Kalau anjing biasa makan tahi, tak makan hidu ada
juga).
Orang yang biasa berbuat jahat, sekali-sekala teringat juga
akan mengulangnya lagi. (Peribahasa lain yang sama
Anjing dengan tahi, tidak makan atau
makna: a. Anjing biasa makan tahi, jika tak makan mencium
menjilat, tetapi mencium ada juga.
ada juga, b. Kalau anjing biasa makan tahi, tak makan hidu
ada juga).
Anjing diberi makan nasi takkan kenyang. Sia-sia memberi basihat yang baik kepada orang jahat.
Anjing ditepuk menjungkit ekor. Orang hina apabila dihormati, sombonglah jadinya.
Bertemu lawan yang sepadan; berani sama berani, keras
Anjing galak, babi berani.
sama keras.
Anjing itu, kalau dipukul sekalipun,
Orang yang tamak, sekalipun dikata-katai, namun ia tidak
berulang juga ia ke tempat bangkai yang
akan malu.
banyak tulang.
Orang jahat, biarpun diberi kesenangan, namun kalau
mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan
Anjing itu, meskipun dirantai dengan rantai jahatnya itu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Arang
emas, nescaya berulang-ulang juga ia ke itu, jika dibasuh dengan air mawar sekalipun, tiada akan
tempat najis. putih, b. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun, takkan
putih bulunya, c. Habis air setelaga, arang dibasuh tak
putih).
Anjing kepada orang, raja kepada kita. Buruk baik anak sendiri juga.
Orang baik yang dicela oleh orang jahat, tentu tidak akan
Anjing menyalak bukit, takkan runtuh.
binasa kebaikannya.
Orang lemah (hina) mencuba hendak melawan orang yang
Anjing menyalak di ekor (= dipanjat) gajah.
berkuasa, tentulah perbuatannya itu sia-sia saja.
Mendapat kesusahan besar sehingga tak tentu tingkah
Anjing terpanggang ekor. lakunya, meminta pertolongan ke sana ke mari. (Peribahasa
lain yang sama makna: Bagai anjing tersepit di pagar).
Sesuatu yang hina dan tiada berguna. (Bandingkan dengan:
Anjing tiada bercawat ekor.
Anjing bercawat ekor).
Anjur surut bak bertanam. Tipu muslimat dalam melakukan pekerjaan.
Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat
(darjat, pangkat ataupun kedudukan) dengannya.
Antah berkumpul sama antah, beras
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Burung pipit sama
bersama beras.
enggang, mana boleh sama terbang, b. Yang enggang
sama enggang juga, yang pipit sama pipit juga).
Antan patah, lesung hilang. Kemalangan yang bertimpa-timpa.
Antara dua tengah tiga. Sakit hampir mati.
Apa boleh buat, nasi sedap menjadi tawar. Susah hati dapat mengubah perangai seseorang.
Apa boleh buat, sakit menimpa sesal
Sudah terlanjur, tak dapat diubah lagi.
terlambat.
Apa digaduhkan: pengayuh sama di tangan, Tidak takut menghadapi lawan apabila sama-sama
perahu sama di air. mempunyai kebolehan.
Apa guna bunga ditanam, jika tidak diberi
Apa guna anak perempuan, jika tidak diberi bersuami.
kumbang menyerinya.
Tidak berfaedah menunjukkan kepandaian kepada orang-
Apa gunanya bulan terang di dalam hutan, orang yang tidak dapat menghargainya. (Peribahasa lain
jikalau di dalam negeri betapa baiknya. yang sama makna: a. Meragakan pakaian cantik kepada si
buta, b. Meragakan suara kepada si pekak).
Tidak berfaedah menunjukkan kepandaian kepada orang-
orang yang tidak dapat menghargainya. (Peribahasa lain
yang sama makna: Apa gunanya bulan terang di dalam
Apa gunanya merak mengigal di hutan.
hutan, jikalau di dalam negeri betapa baiknya). (Bandingkan
dengan: Seperti merak mengigal di hutan). mengigal =
menegakkan dan membentangkan bulu ekor.
Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi
yang sukar ialah yang mengerjakannya. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Apa peduli pada kukuran, nyiur juga
yang akan habis, b. Enggang apa kepada enggang; orang
Apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa. apa kepada orang, c. Gar-gar, kata gelegar, rasuk juga yang
menahannya, d. Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang
binasa, e. Mata memandang apa yang hendak sakit, bahu
yang memikul timpa perasaan, f. Mata tahu memandang
saja, bahu juga yang tahu beratnya).
Apa kurang pada belida, sisik ada tulang
Cukup mempunyai segala yang diperlukan.
pun ada.
Apa payahnya menawakkan (= menaupkan) Mudah menyebut, tetapi susah mengerjakannya.
bibir atas bawah. menawakkan = menggerakkan.
Apa payahnya menggoyangkan lidah saja. Banyak janji tetapi tidak ditepati.
Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi
yang sukar ialah yang mengerjakannya. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Apa kepada kukur, nyiur juga yang
binasa, b. Enggang apa kepada enggang; orang apa
Apa peduli pada kukuran, nyiur juga yang
kepada orang, c. Gar-gar, kata gelegar, rasuk juga yang
akan habis.
menahannya, d. Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang
binasa, e. Mata memandang apa yang hendak sakit, bahu
yang memikul timpa perasaan, f. Mata tahu memandang
saja, bahu juga yang tahu beratnya).
Apa sakit berbini janda, anak tiri boleh
Alasan yang berlawanan dengan maksud yang sebenarnya.
disuruh.
Hasil sesuatu pekerjaan itu menurut ukuran usaha yang kita
Apa tampangnya, itulah tumbuhnya.
kerjakan. tampang = benih.
Apabila orang miskin menghendaki wang,
Hasil yang berlawanan dengan keinginan; lain yang dihajati
dia mendapat anak; apabila orang kaya
lain yang diperoleh.
menghendaki anak, dia mendapat wang.
Apabila tumbuh-nyiur itu patah, tumbuh- Ganti yang hilang mestilah yang sama pula. tumbuh-nyiur =
nyiur juga akan gantinya. tunas bibit kelapa.
Kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain, kerana
Apakah gunanya kemenyan disimpan kalau disimpan ia akan hilang begitu saja. (Peribahasa lain
sebesar tungku, kalau tidak dibakar. yang sama makna: Kemenyan sebesar lutut jika tiada
dibakar manakan berbau).
Apakah gunanya memasang dian di tengah Perkara yang sudah diketahui orang tak perlu diterangkan
hari, jika malam alangkah baiknya. lagi.
Apalagi sawa, ia berkehendakkan ayamlah! Orang yang suka mencari barang-barang yang digemarinya.
Apalagilah, pemakan berulam bertemu
Orang yang bertemu dengan barang kesukaannya.
pucuk!
Api dengan air, alangkah bezanya. Jahat dengan baik amat jauh bezanya.
Api itu, tatkala kecil menjadi kawan, apabila Kejahatan yang sedikit itu hendaklah lekas diperbaiki
besar menjadi lawan. supaya jangan sampai melarat.
Api kecil baik dipadam. Basmilah kejahatan itu semasa ia kecil lagi.
Perbuatan jahat atau rindu dendam yang tersembunyi.
Api makan sekam (= dedak). (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti api makan [=
dalam] sekam).
Semangat yang hidup selama-lamanya. kunjung = segera,
Api nan tak kunjung padam.
lekas.
Perkara yang telah putus, tetapi ditimbulkan kembali.
Api padam puntung berasap.
puntung = sisa kayu api yang dibakar.
Api padam puntung hanyut, kami tidak di
Cerita yang sudah tamat; benar-benar sudah selesai.
situ lagi.
Apung di tengah lautan; dipukul ombak,
Orang dagang yang melarat hidupnya.
sekejap ke tengah sekejap ke tepi.
Ara tak bergetah. Suatu perkara yang mustahil.
Arang di dahi (= di kening, di muka). Mendapat malu.
Arang habis besi binasa. Pekerjaan yang sia-sia.
Pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Arang habis binasa, tukang hembus penat a. Arang habis besi binasa, b. Pelabur habis, Palembang tak
saja. alah, c. Penat tukang menempa, besi binasa senjata tak
jadi).
Orang jahat, biarpun diberi kesenangan, namun kalau
mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan
jahatnya itu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anjing
Arang itu, jika dibasuh dengan air mawar itu, meskipun dirantai dengan rantai emas, nescaya
sekalipun, tiada akan putih. berulang-ulang juga ia ke tempat najis, b. Burung gagak itu
jika dimandikan dengan air mawar sekalipun, tiada akan
menjadi putih bulunya, c. Gagak dimandikan tujuh kali
sehari pun, takkan putih bulunya).
Asal ada kecil pun pada. Kalau tak ada banyak, sedikit pun cukup juga.
Asal ayam hendak ke lesung, asal itik
Tabiat orang tak mungkin berubah.
hendak ke pelimbahan.
Tabiat orang tak mungkin berubah. (Peribahasa lain yang
Asal ayam pulang ke lumbung, asal itik
sama makna: Asal ayam hendak ke lesung, asal itik hendak
pulang ke pelimbahan.
ke pelimbahan).
Tidak memilih (pekerjaan, makanan, perempuan dan
Asal berinsang ikanlah.
sebagainya).
Asal berisi tembolok senang hati. Sudah cukup makan dan pakai maka senanglah hati.
Asal besi pengapak kayu, asal emas Darjat seseorang dapat ditentukan pada sifat perangainya.
menjadi penduk. penduk = salut sarung keris.
Sesuatu usaha tentu ada hasilnya. tugal = melubangi tanah
Asal ditugal, adalah benih.
kebun dengan kayu akan tempat menanam benih.
Untung-untungan; kalau bernasib baik tentu selamat, kalau
Asal sabut terapung, asal besi tenggelam.
bernasib malang tentu jatuh.
Asal selamat ke seberang, biar bergantung Sangat perlu akan pertolongan, betapa pun jua pertolongan
di ekor buaya. itu akan diterimanya.
Tidak memilih (pekerjaan, makanan, perempuan dan
Asal terbang burunglah, asal berinsang
sebagainya). (Peribahasa lain yang sama makna: Asal
ikanlah.
berinsang ikanlah).
Perempuan dan lelaki, kalau sudah jodoh, bertemu juga
Asam di darat ikan di laut, bertemu dalam
akhirnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Garam di
belanga juga.
laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga juga).
Tak akan tercapai maksudnya, kalau tak mahu berusaha.
Asyik memangku tangan, mati dalam
(Peribahasa lain yang sama makna: Jika tidak dipecah
angan-angan.
ruyung, di mana boleh mendapat sagu).
Atap rumbia perabung upih, rumah besar
Barang yang baik dicampurkan dengan barang yang buruk.
berdinding papan.
Aur ditanam betung tumbuh. Mendapat laba banyak dengan modal yang sedikit.
Aus telunjuk mencolek garam. Hidup dalam kemiskinan.
Ditimpa kemalangan yang tak dapat diatasi lagi. usai =
Awak alah gelanggang usai.
lengang.
Awak hendak hilir, ia telah hanyut. Cita-cita yang telah didahului oleh orang lain.
Awak kecil makan hendak banyak, sayap Mengangan-angankan sesuatu yang tidak sepadan dengan
singkat terbang hendak tinggi. kesanggupan diri sendiri.
Awak kurus daging menimbun. Orang kaya yang berpura-pura miskin.
Awak tikus, hendak menampar kepala
Melakukan sesuatu yang mustahil.
kucing.
Awak menangis diberi pisang. Bujukan (pujukan) yang tepat.
Awak rendah sangkutan tinggi. Besar belanja daripada pendapatan.
Orang kaya yang berpura-pura miskin. (Peribahasa lain
Awak sakit daging menimbun.
yang sama makna: Awak kurus daging menimbun).
Dirinya sendiri yang bersalah (kerana kemalangan,
Awak yang celaka, orang yang diumpat. kecelakaan, kekalahan dan sebagainya), orang lain pula
yang disesalkan.
Awak yang payah membelah ruyung, orang Orang lain yang bersusah payah, orang lain pula yang
lain yang beroleh sagunya. mendapat faedahnya. ruyung = batang pohon enau.
Sebelum membuat sesuatu pekerjaan hendaklah difikirkan
Awal dibuat, akhir diingat.
masak-masak supaya selamat pekerjaan itu.
Orang yang tak berhati-hati lakukan pekerjaannya (yang
Awal dikenal akhir tidak, alamat badan akan
baiknya saja yang diingat) tentulah akhirnya akan menyesal
rosak.
dan kecewa.
Ayam baru belajar berkokok. Baru cukup umur.
Tiap-tiap yang lemah harus mendapat bantuan dan
Ayam berinduk, sirih berjunjung.
perlindungan.
Ayam berlaga sekandang. Berkelahi dengan orang serumah.
Ayam beroga itu, kalau diberi makan di
Bagaimana senangnya di negeri asing, ingat juga kita akan
pinggan emas sekalipun ke hutan juga
negeri sendiri. ayam beroga = ayam hutan.
perginya.
Ayam bertelur di atas padi. Hidup senang dan mewah.
Sangat menderita kesusahan meskipun bergaji besar
(beristerikan atau bersuamikan orang kaya) atau hidup
Ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan.
miskin di negara yang kaya dan makmur. (Biasa juga: Ayam
di kepuk mati kelaparan).
Ayam dapat, musang dapat. Pencuri tertangkap, barang-barangnya pun tidak hilang.
Ayam ditambat disambar elang, padi di Malang sekali; nasib yang buruk. (Bandingkan dengan:
tangan tumbuh lalang. Bagai ayam disambar elang).
Kejahatan (perkara dan sebagainya) yang dilakukan di
dalam sulit, sukar diketahui. (Biasa juga: Ayam putih
Ayam hitam terbang malam bertali ijuk, terbang siang, hinggap ke rimba dalam, bertali ijuk
bertambang tanduk, hinggap di kebun bertambang tanduk; atau Ayam hitam terbang malam,
rimbun. hinggap pada pohon mempelam; atau Ayam hitam terbang
malam, berdebas bunyinya). tambang = pancang untuk
mengikatkan tali ayam.
Ayam itik, raja pada tempatnya. Tiap-tiap orang ahli dalam urusannya masing-masing.
Ayam menang, kampuh (= kampung) Keberuntungan yang tidak ada faedahnya. kampuh = kain
tergadai. selimut yang dirangkap daripada tiga helai kain.
Ayam pulang ke pautan. Sudah pada tempatnya.
Perkara yang nyata mudah ketahuan. (Biasa juga: Ayam
Ayam putih terbang siang, hinggap di putih terbang siang, hinggap di kayu merasi, bertali benang
halaman, terang kepada mata orang bertambang tulang; atau Ayam putih terbang siang, bertali
banyak. benang bertambang tulang, hinggap di kayu meranting).
merasi (merarasi) = kayu yang gugur semua daunnnya.
Ayam seekor bertambang dua. Gadis seorang, dua bujang yang ingin.
Ayam sudah patah, kalau-kalau dapat Orang yang telah jatuh melarat itu mungkin akan berubah
menikam. nasibnya.
Ayam tak patuk, itik tak sudu. Keadaan orang yang hina dalam masyarakat.
Kejahatan yang tidak mendatangkan hasil, melainkan malu
Ayam terlepas, tangan bau tahi.
semata-mata.
Kejahatan yang tidak mendatangkan hasil, melainkan malu
Ayam terlepas, tangan tercirit. semata-mata. (Peribahasa lain yang sama makna: Ayam
terlepas, tangan bau tahi).
Ayam tidur senang di dalam reban, musang
Tidak senang melihat kebahagiaan orang.
yang susah beredar sekeliling.
Ayam yang tangkas di gelanggang. Orang yang pandai berkata-kata di dalam majlis.

Menyama-nyamai orang berpangkat tinggi (kaya dan


Babi merasa gulai.
sebagainya). merasa gulai = mencuba masin pedas gulai.
Bacang dibungkus tentu baunya keluar Menyimpan rahsia yang telah diketahui umum. (Peribahasa
juga. lain yang sama makna: Menyimpan embacang masak).
Kiasan kepada orang yang membuang anaknya sendiri
Badak makan anak.
kerana takut malu dan sebagainya.
Badan bersaudara; emas perak tiada
Bagaimana sekalipun orang berkasih-kasihan, tetapi
bersaudara; kasih saudara sama ada, kasih
dengan mudah juga dapat diceraikan, kerana orang lebih
bapa menokok harta yang ada, kasih ibu
mengutamakan harta-benda.
sama rata; kasih sahabat sama binasa.
Badan boleh dimiliki, hati tiada boleh Walaupun orang-orang lemah itu di bawah kuasa orang
dimiliki. kuat, tetapi hatinya bebas lepas.
Badan sudah dua senyawa. Sudah sehidup semati.
Tidak tetap pendirian; selalu berubah-ubah. (Bandingkan
Bagai air daun talas (= keladi).
dengan: Air di daun keladi [= talas]).
Berusaha untuk mencari ilmu dengan tidak berhenti-henti;
Bagai air mencari jenisnya.
usaha dengan tidak mengenal jerih payah.
Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. (Peribahasa lain
Bagai air titik ke batu.
yang sama makna: Air di daun keladi [= talas]).
Lemah dan lesu tanpa penyakit. andam = anak rambut di
Bagai anak dara mabuk andam.
dahi.
Bagai anak dara sudah berlaki. Anak perempuan yang tiada malu, pemalas dan pengotor.
Bagai anak nangui. Banyak sekali. nangui = babi kecil yang banyak anaknya.
Bagai anak sepat ketohoran. Berbaring dan bermalas-malas saja di rumah orang lain.
Bagai anjing beranak enam. Kurus sekali.
Orang yang sangat benci oleh masyarakat. (Peribahasa lain
Bagai anjing buruk kepala.
yang sama makna: Seperti anjing kepala busuk).
Sangat gembira; sangat gembira; sangat sombong. denai =
Bagai anjing melintang denai.
jejak binatang besar di hutan.
Mendapat kesusahan besar sehingga tak tentu tingkah
Bagai anjing tersepit di pagar. lakunya, meminta pertolongan ke sana ke mari. (Peribahasa
lain yang sama makna: Anjing terpanggang ekor).
Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau
diperdekatkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
kucing dengan panggang [= balur], b. Pantang elang
Bagai api dengan rabuk.
dengan ayam, lambat-laun disambarnya juga, c. Sepantun
elang dengan ayam, lambat-laun disambar juga, d. Seperti
rabuk dengan api).
Tidak terus berjalan ke tempat tujuan, tetapi singgah-
Bagai ara hanyut.
singgah di jalan.
Bagai aur bergantung ke tebing, bagai Satu sama lain bertolong-tolongan. (Bandingkan dengan:
tebing bergantung ke aur. Sebagai aur dengan tebing).
Bagai aur di atas bukit. Menyerahkan diri kepada nasib.
Orang yang tak pernah masuk majlis. lampok = onggok padi
Bagai ayam dibawa ke lampok.
sesudah disabit; limpap.
Pucat dan kuning kerana menghidap penyakit; sangat
Bagai ayam dimakan (= kena) tungau.
gelisah kelakuannya.
Mati tanpa sakit. (Bandingkan dengan: Ayam ditambat
Bagai ayam disambar elang.
disambar elang, padi di tangan tumbuh lalang).
Tidak dapat berbuat apa-apa; bingung. kena kepala = kena
Bagai ayam kena kepala.
lempar.
Seseorang mendapat kesusahan dan orang lain serba salah
Bagai ayam lepas bertaji.
untuk menolongnya.
Bagai ayam mabuk tahi. Pucat lesi dan tidak berdaya sebab sakit dan kurang darah.
Peri keelokan, merah muka seseorang. mengarang telur =
Bagai ayam mengarang telur.
hampir bertelur.
Peri keelokan, merah muka seseorang. (Peribahasa lain
Bagai ayam mengeram telur.
yang sama makna: Bagai ayam mengarang telur).
Bagai ayam naik ke surau. Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa.
Bagai ayam si tombong, kokok berderai- Seseorang yang cakapnya tinggi tetapi keluarganya dalam
derai, ekor bergelimang tahi. kemelaratan. tombong = sombong.
Bagai ayam yang terkecundang. Sangat ketakutan. kecundang = kalah.
Orang yang gemar dipuji. bajak = perompak; wangkang =
Bagai bajak wangkang makan diangkat. perahu besar; bajak wangkang = tenggala yang selalu mesti
diangkat-angkat waktu menggunakannya.
Bagai balak terendam. Orang gemuk yang malas bergerak.
Bagai belacan dikerat dua: yang pergi Perkara yang mendatangkan aib kepada kedua-dua belah
busuk, yang tinggal hanyir. pihak.
Bagai beliung dengan asahan. Tidak pernah berpisah.
Cepat sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Bagai belut digetir (= diketil) ekor. Pantasnya seperti kilat, b. Seperti kilat pantasnya). digetir =
dicubit.
Bagai belut diregang. Tinggi dan kurus.
Bagai berkain tiga hasta. Serba tak cukup (miskin).
Bagai bersahabat dengan ular bisa. Berkawan dengan orang yang jahat.
Seruan yang tidak diendahkan orang. (Peribahasa lain yang
Bagai berseru di padang pasir. sama makna: a. Seperti berseru di tengah padang, b.
Seperti memekik di tengah padang luas).
Bagai bersumur di tepi rawa. Orang yang selalu cemburu.
Bagai bertanak di kuali. Terlalu murah hati sehingga binasa kerananya.
Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa.
Bagai bertandang ke rumah janda. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ayam naik ke
surau).
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam
keadaan yang serba salah. (Bandingkan dengan: Lalu
hangus, surut layu). (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Bagai memegang buah kepantangan beruk; ditelan mati
Bagai bertemu (= makan) buah si emak, diludahkan mati bapa, b. Bak membelah kepayang
malakamo; dimakan mati bapa, tidak muda: dimakan mabuk, dicampak sayang, c. Digenggam
dimakan mati ibu. takut mati, dilepaskan takut terbang, d. Dikatakan mati
emak, tak dikatakan mati bapa, e. Dimakan mati emak,
diluahkan mati bapa, f. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh,
nak dibunuh sayang, g. Seperti Kur'an [Quran] buruk: dibaca
tak boleh dipersebarangan dosa).
Cinta kasih yang tidak berbalas. (Peribahasa lain yang
Bagai bertepuk sebelah tangan.
sama makna: Tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi).
Menggeliang-geliut (kerana kesakitan dan sebagainya). ipuh
Bagai beruk kena ipuh.
= racun.
Bagai berumah di tepi tebing. Selalu dalam kekhuatiran.
Bagai besi dengan penempa. Orang lemah di bawah kuasa orang kuat.
Lelaki yang suka pergi ke tempat perempuan jahat.
Bagai biawak mengulangi bangkai. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing
mengulangi bangkai).
Bercakap dalam keadaan tergopoh-gopoh. buah keras =
Bagai buah keras di dalam sekul. kemiri; sekul = mangkuk yang diperbuat daripada
tempurung kelapa.
Bagai budak menyapu ingus. Beroleh malu dalam sesuatu majlis.
Kecantikan wajah seseorang wanita. (Peribahasa lain yang
Bagai bulan empat belas.
sama makna: a. Serupa bulan penuh, b. Serupa burak).
Bagai bulan penuh mengambang di kaki Perempuan cantik yang keluar dari rumahnya kerana
awan. hendak berjalan.
Bagai buntal kembung. Bodoh dan sombong.
Bagai bunyi cempedak jatuh. Bunyi jatuh yang kuat.
Bagai bunyi orang dikoyak harimau. Berteriak-teriak atau melolong dengan kuat.
Bagai bunyi perempuan di air. Ramai (= riuh) sekali. di air = di tempat mandi.
Banyak cakapnya dan sebagainya kerana mendapat
Bagai bunyi siamang kenyang. kesenangan. (Bandingkan dengan: Bagai siamang kurang
kayu).
Perempuan yang suka berpergian, bertandang dan
Bagai cacing gila. sebagainya. cacing gila = cacing yang berputar-putar bila
disentuh.
Tidak tenang, selalu gelisah (kerana susah, malu dan
sebagainya). (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Bagai cacing kena air panas.
Melanting-lanting bagai cacing kepanasan, b. Seperti cacing
kepanasan).
Sesuai benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Bagai cembul dapat tutupnya. dulang dengan tudung saji, b. Cembul dengan tutupnya, c.
Seperti telap dengan tudungnya).
Bagai dakwat dengan kertas. Tak pernah bercerai; sangat cocok.
Pandai menyembunyikan rahsia. dekan = ulat yang makan
Bagai dekan di bawah pangkal buluh.
buluh.
Pekerjaan atau kejadian yang payah benar hendak
Bagai denai gajah lalu.
disembunyikan.
Bagai diikat dengan sehasta tali. Dalam keadaan yang sangat terbatas.
Bagai dihiris dengan sembilu. Pedih sekali rasa hatinya.
Dingin sejuk sekujur badan kerana mendengar khabar atau
Bagai dirahap kain basah.
melihat kejadian yang sedih dan ngeri. rahap = bungkus.
Dialahkan oleh orang yang bodoh. (Peribahasa lain yang
Bagai ditembak petus tunggal. sama makna: Dientak [hentak] alu luncung). putus tunggal =
petir yang sangat keras bunyinya.
Sangat marah. (Biasa juga: Bak termakan lemang mentah).
Bagai diurap dengan daun katang-katang. katang-katang = sebangsa tumbuh-tumbuhan di tepi laut,
getahnya sangat menggatalkan.
Sesuai benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Bagai dulang dengan tudung saji. cembul dapat tutupnya, b. Cembul dengan tutupnya, c.
Seperti telap dengan tudungnya).
Bagai duri dalam daging. Sesuatu hal yang selalu terasa tidak menyenangkan hati.
Bagai emak mandul baru beranak. Girang yang amat sangat; kasih sayang yang terlalu amat.
Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang
Bagai empedu lekat di hati.
berkasih-kasihan).
Bagai enau di dalam belukar, melepaskan
Tiada semuafakat dalam sesuatu perbincangan.
pucuk masing-masing.
Bagai gadis jolong menumbuk. Rajin dan bersungguh-sungguh.
Bagai gagak menggonggong telur. Perempuan hodoh berpakaian bagus.
Bagai galah dijual. Terlalu miskin; kalah judi. galah = tombak atau lembing.
Bagai galah di tengah arus. Menggigil keras; selalu berkeluh-kesah.
Bagai gelegar buluh. Bercakap besar. gelegar = bunyi bergemuruh.
Bagai gelombang dua belas. Kehebatan langkah seseorang pendekar.
Orang yang melarat hanya mengharap bantuan orang.
Bagai geluk tinggal di air.
geluk = timba daripada tempurung kelapa.
Bagai gembala diberi keris. Pemberian yang tidak berfaedah.
Bagai getah dibawa ke semak. Perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya.
Hendak menghilangkan kejahatan dirinya, tetapi kebaikan
Bagai gulai lengkitang.
yang ada padanya pun lenyap pula. lengkitang = siput.
Bagai hantu makan dedak. Bersungut-sungut dengan tiada tentu sebabnya.
Bagai harimau beranak muda. Orang perempuan yang terlalu bengis.
Tidak tetap keadaannya, kerana sakit atau susah. tuar =
Bagai haruan di dalam tuar.
lukah.
Anak-anak yang subur tubuhnya, lekas besar dan tinggi;
orang-orang yang mengutip hasil daripada pekerjaan-
Bagai ikan lampam di ulak jamban.
pekerjaan maksiat. (Peribahasa lain yang sama makna:
Merayap-rayap seperti kangkung di ulak jamban).
Bercerai untuk selama-lamanya. ilak = ukuran untuk
Bagai ilak bercerai dengan benang.
menentukan lebar kain yang akan ditenun.
Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang
Bagai inai dengan kuku. berkasih-kasihan). (Peribahasa lain yang sama makna:
Bagai empedu lekat di hati).
Berjalan lambat dan lamban (perempuan atau orang yang
Bagai itik pulang petang.
gemuk).
Bagai jempuk kesiangan hari. Kebingungan; termenung-menung.
Bagai jawi belang puntung: didahulukan dia Orang bodoh yang tidak dapat diajak berunding. belang
menyepak, dikemudiankan dia menanduk. puntung = merah kehitam-hitaman; jawi = lembu.
Menurut dengan tidak membantah. keluan = tali yang
Bagai jawi ditarik keluan.
dicucukkan pada hidung (lembu dan kerbau).
Bagai jawi makan, dimamah dulu baru Tiap-tiap perbuatan itu dirundingkan masak-masak sebelum
ditelan. dikerjakan.
Bagai jawi terkurung siang. Sangat gelisah kerana tidak bebas.
Orang bodoh yang sombong, tiada sedar dirinya dibodohi
orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Hidung sudah
Bagai jelongak kerbau rampung.
rampung diatur orang). jelongak = selalu menengadah;
rampung = rosak cuping hidungnya.
Bagai kacang direbus satu. Melonjak-lonjak kegirangan kerana mendapat untung.
Bagai kacang direndang. Bunyi suara yang tak putus-putus.
Bagai kain menunjukkan corak bangsanya. Rupa dan gaya seseorang menunjukkan asal usulnya.
Bagai kambing dalam biduk. Sangat ketakutan.
Bagai kambing dijunjung. Jerit pekik orang yang penakut.
Bagai kambing dihalau (= diseret) ke air. Orang yang enggan mengerjakan sesuatu pekerjaan.
Orang yang enggan mengerjakan sesuatu pekerjaan.
Bagai kambing dimandikan pagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kambing dihalau
[= diseret ke air]).
Bagai kambing harga dua kupang. Tingkah lakunya seperti anak-anak.
Memilih makanan dengan sesuka hati. parak = ladang,
Bagai kambing lepas ke parak.
kebun.
Bagai kambing menanduk bukit; tanduk
Pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian.
patah bukit tak runtuh.
Tidak pada tempatnya; kurang cukup alat (= kepandaian)
untuk mengerjakan sesuatu. (Peribahasa lain yang sama
Bagai kapak naik cerana.
makna: Seperti kapak naik pemidangan [= peminangan]).
cerana = tempat sirih.
Bagai kayu lempung, ditebuk kumbang Orang yang lemah, mudah dianiaya oleh orang yang
tembus-menembus. berkuasa. kayu lempung = kayu ringan dan lunak.
Bagai keli kena ketuk. Bersungut-sungut dengan tiada tentu hujung pangkalnya.
Bagai kelip-kelip terbang malam. Rahsia yang tiada dapat disembunyikan.
Ramai-ramai berkerumun; suka hidup beramai-ramai. bebar
Bagai keluang bebar petang.
= terbang.
Gadis yang tak mahu bersuami. sentung pelalai = semacam
Bagai kena sentung pelali. guna-guna yang menyebabkan perempuan tiada beroleh
jodoh.
Mendapat sesuatu yang tak dapat dipergunakan.
(Peribahasa lain yang sama makna: Kera dapat bunga).
Bagai kera diberi kaca.
(Bandingkan dengan: Memberi bunga kepada kera
[monyet]).
Hidup dalam kemelaratan. kerakap = sebangsa sirih tetapi
Bagai kerakap tumbuh di batu (= atas batu).
tidak dimakan orang.
Orang yang sudah terkenal kejahatannya. (Peribahasa lain
Bagai kerbau runcing tanduk. yang sama makna: Kerbau [= lembu] tanduk panjang, tiada
menanduk pun dikata orang menanduk juga).
Tercengang-cengang kehairanan. (Peribahasa lain yang
Bagai kerbau terkejut oleh gong.
sama makna: Seperti rusa masuk kampung).
Bagai kilat senja, bagai petir tunggal. Ketangkasan sikap dan kuat bunyi suaranya.
Tidak berharga lagi. kinantan = putih belaka (ayam, kuda,
Bagai kinantan hilang taji.
dan sebagainya).
Kehebatan rupa seseorang. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai kucing main daun, b. Bagai tupai bergelut,
Bagai kuau mengigal (= menyesar).
c. Seperti elang menyongsong angin). kuau = sejenis
burung; menyesar = menguak.
Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau
diperdekatkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
api dengan rabuk, b. Pantang elang dengan ayam, lambat-
Bagai kucing dengan panggang (= balur).
laun disambarnya juga, c. Sepantun elang dengan ayam,
lambat-laun disambar juga, d. Seperti rabuk dengan api).
balur = dendang.
Bagai kucing dibawakan lidi. Sangat ketakutan.
Bagai kucing kehilangan anak. Kehilangan akal; bingung.
Bagai kucing lepas senja. Sukar dicari; merasa senang.
Kehebatan rupa seseorang. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai kuau mengigal [= menyesar], b. Bagai tupai
Bagai kucing main daun.
bergelut, c. Berbelok kucing main daun, d. Seperti elang
menyongsong angin).
Yang dikehendaki tiada tercapai sedang alat (= syarat) yang
digunakan untuk mencapai maksudnya itu pun hilang juga.
Bagai kucing menjemput api.
(Peribahasa lain yang sama makna: Yang dijolok tiada
jatuh, penjolok tinggal di atas).
Bagai kucing takut akan balur. Lelaki yang takut kepada perempuan.
Hidup senang dan mewah. (Peribahasa lain yang sama
Bagai kucing tidur di bantai. makna: Ayam bertelur di atas padi). bantai = daging
binatang yang disembelih.
Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang
Bagai kuku dengan isi (= daging). berkasih-kasihan). (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Bagai empedu lekat di hati, b. Bagai inai dengan kuku).
Amat cepat; terlepas daripada sengsara. (Biasa juga:
Bagaimana kumbang putus tali.
Kambing putus tali).
Bagai lalat cari puru. Membuat sesuatu pekerjaan dengan cepat dan ghairah.
Bagai langau mengerumuni bangkai. Orang ramai yang riuh-rendah bunyinya.
Bagai lebah menghimpun madu. Sangat rajin.
Bagai lepat dengan daun. Sangat sesuai.
Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang
berkasih-kasihan). (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Bagai lesung dengan antan.
Bagai empedu lekat di hati, b. Bagai inai dengan kuku, c.
Bagai kuku dengan isi [= daging]).
Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil; berat
Bagai limau masam sebelah.
sebelah.
Bagai lobak di pemerunan, bagai kacang Anak-anak yang subur tubuhnya, lekas besar dan tinggi.
tengah dua bulan. pemerunan = tempat membakar sampah.
Selalu hendak makan saja, tak ada kenyang-kenyangnya.
Bagai lukah, tak penuh air.
(Biasa juga: Macam lukah, tak kenyang-kenyang oleh air).
Bagaimana acuan begitulah kuihnya;
Anak menurut baka bapanya; sesuatu itu menurut asalnya.
bagaimana contoh begitulah gubahannya.
Bagaimana bunyi gendang, begitulah Bagaimana perintah, begitulah yang diturut; bagaimana aksi
tarinya. begitulah reaksinya.
Bagaimana ditanam, begitulah dituai. Berbuat jahat dibalas jahat; berbuat baik dibalas baik.
Selalu pergi bertamu ke rumah orang dengan tiada tentu
Bagaimana hari takkan hujan, katak betung
saat ketikanya, tentulah perbuatan itu mendatangkan syak
dalam telaga berteriak selalu.
wasangka pada orang banyak.
Bagaimana pohon tiada akan tumbang Orang yang bersahabat dengan orang jahat akhirnya akan
dipanah halilintar, baluhan kulit ada di ikut terlibat juga dalam kejahatannya. baluhan = batang
batangnya. yang sudah berlubang seperti gendang.
Anak menurut baka bapanya; sesuatu itu menurut asalnya.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagaimana acuan
Bagaimana rupa begitulah bayangnya.
begitulah kuihnya; bagaimana contoh begitulah
gubahannya, b. Bapa burik anaknya tentu rintik).
Bagaimana perintah, begitulah yang diturut; bagaimana aksi
Bagaimana tepuk begitulah tarinya. begitulah reaksinya. (Peribahasa lain yang sama makna:
Bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya).
Bagaimana tidak kumbang jinak terbang
Bagaimana pemuda-pemuda tidak berulang-alik di dekat
beredar, jika tidak kerana bunga kembang
rumah, jika tidak kerana perawan cantik ada di situ.
di taman.
Bagaimana tidak menggigit telunjuk, Hairan melihat orang yang berketurunan baik-baik
melihat air hujan turun keruh. berkelakuan tidak senonoh.
Bagai melepaskan batuk di tangga. Membuat sesuatu kerja tetapi tidak sampai selesai.
Bagai melihat asam. Ingin sekali.
Bagai melihat ulat. Sangat benci.
Bagai melompati pagar tiga hasta: akan Sesuatu keadaan yang menyebabkan serba salah.
dilompati rendah, akan dilangkahi tinggi. (Peribahasa lain yang sama makna: Mandi dalam cupak).
Bagai melulur bersitungging. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan terpaksa.
Bagai melulus baju sempit, bagai terbuang Berasa senang kerana terlepas daripada kesukaran.
kesisipan. kesisipan = kemasukan duri dalam daging.
Pemberian yang tidak sesuai dengan tempatnya. melulutkan
Bagai melulutkan jebat pada kerbau. = menggosok tubuh dengan pelutut; jebat = sebangsa
kasturi.
Bagai memakai baju pinjaman. Tidak pada tempatnya, sehingga canggung kelihatannya.
Pendirian yang berat sebelah. (Peribahasa lain yang sama
Bagai membelah betung.
makna: Memijakkan betung sebelah).
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam
keadaan yang seba salah. (Peribahasa lain yang sama
Bagai memegang buah kepantangan beruk; makna: a. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo;
ditelan mati emak, diludahkan mati bapa. dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu, b. Seperti
Kur'an [Quran] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan
dosa).
Bagai menambah gelang bini. Pemberian yang tak kelihatan.
Tak dapat diberi ajaran atau nasihat. limas = takir; pesuk =
Bagai menampung air dengan limas pesuk.
berlubang.
Bagaimana menanti arah hanyut. Mengharap sesuatu yang belum tentu.
Bagai mencari belalang di atas akar. Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia.
Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang
Bagai mencari kutu di dalam ijuk.
sama makna: Bagai mencari belalang di atas akar).
Bagai mencencang air. Melakukan pekerjaan yang tidak ada faedahnya.
Bagai mendapat cincin ijuk. Mendapat barang yang tidak berguna.
Bagai menelan mestika embun. Mendengar nasihat yang baik.
Bagai mengail kucing hanyut. Perbuatan yang sia-sia.
Menyuruh orang yang enggan melakukan pekerjaan.
Bagai mengangkut batu di bencah.
bencah = paya.
Bagai mengatai tunggak (= tunggul). Memberi nasihat kepada seseorang yang tiada menjawab.
Sangat susah hendak menyatukan orang-orang yang
Bagai mengepal pasir kering.
berbagai-bagai fikirannya.
Bagai menggelikan induk ayam. Memberanikan orang penakut.
Bagai menghela rambut dalam tepung:
Pekerjaan yang sulit yang harus dikerjakan dengan hati-hati
rambut jangan putus, tepung jangan
sekali.
terserak.
Pekerjaan yang sulit yang harus dikerjakan dengan hati-hati
sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Bagai menghela tali jala: rasa tegang menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus,
dikendurkan, rasa kendur ditegangkan. tepung jangan terserak, b. Tali jangan putus, kaitan jangan
serkah). (Bandingkan dengan: Ular biar mati, tanah jangan
lekuk, buluh jangan pukah).
Pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Bagai menghitung bulu kambing.
Membandarkan air ke bukit).
Bagai menjaga permata intan ketika dicanai. Kasih sayang yang tidak ada taranya.
Melawat sesuatu tempat tetapi hanya sebentar saja; orang
Bagai menjenguk jerat sial.
yang gemar berjalan-jalan.
Perkhabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang
Bagai menumbuk padi hampa. sebenarnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Indah
khabar daripada rupa).
Bagai menunjukkan ilmu kepada orang
Melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya.
menetek.
Pekerjaan yang ringan, tetapi sukar melakukannya.
Bagai menyandang galas tiga. (Peribahasa lain yang sama makna: Menyandang lukah
tiga). galas tiga = tiga bungkus dagangan.
Barang pinjaman yang dipakai dengan sekehendak hati
Bagai menyesah kain dapat.
saja. menyesah = memukul.
Melakukan pekerjaan yang sulit. (Peribahasa lain yang
Bagai menyukat anak ayam, masuk empat
sama makna: a. Menggantang anak ayam, b. Menggantang
keluar lima.
asap, mengukir langit).
Melakukan pekerjaan yang sulit. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Bagai menyukat anak ayam, masuk empat
Bagai menyukat belut hidup.
keluar lima, b. Menggantang anak ayam, c. Menggantang
asap, mengukir langit).
Bagai meramas biji cempedak. Menghadapi orang yang pandai berdolak-dalik.
Mendengar nasihat yang baik. (Peribahasa lain yang sama
Bagai mestika embun.
makna: Bagai menelan mestika embun).
Bagai murai dicabut ekor. Perempuan yang suka bercakap banyak.
Bagai nakhoda kasap: hujung hilang, Mengeluarkan belanja dengan tidak tentu dalam sesuatu
pangkal lesap. pekerjaan.
Bagai nangka masak gugur. Jatuhnya orang yang gemuk.
Bagai nangka masak menyesak sarungnya. Rupa seseorang yang tambun.
Bagai ombak purus. Suara riuh-rendah.
Bekerja hanya kalau diperintah. (Bandingkan dengan:
Bagai pahat, tidak ditukul tidak makan.
Seperti pahat dengan penukul).
Bagai panas mengandung hujan. Tertawa dalam kesusahan.
Pendirian yang tidak tetap. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Anak sungai lagi berubah, inikan pula hati orang,
Bagai pancang digoncang arus. b. Baling-baling di atas bukit, c. Hati bagai baling-baling, d.
Sebagai pimping di lereng bukit, e. Seperti panji-panji dituip
angin).
Bagai parang buruk, tali sabut tiada
Tidak berkuasa melakukan pekerjaan kerana terlalu lemah.
tergolok.
Tidak berseri-seri lagi. (Bandingkan dengan: Lampu
Bagai pelita kehabisan minyak.
kekurangan minyak).
Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil; berat
Bagai perahu karam sebelah. sebelah. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai limau
masam sebelah).
Gembira kerana mendapat barang kesukaannya.
Bagai perempuan bunting bertemu
(Peribahasa lain yang sama makna: Bagai si mandul
idamannya.
mendapat anak).
Bagai perempuan membawa perut. Orang yang buncit perutnya.
Suara yang tidak merdu. perian = tabung bambu untuk
Bagai perian pecah.
membawa air.
Bagai pintu tak berpasak, perahu tak
Sesuatu yang membahayakan.
berkemudi.
Bagai pucuk (enau) dilancarkan (=
Amat cepat.
diluncurkan).
Bagai pucuk pisang didiang. Lemah sekali; tiada berdaya.
Jatuhnya orang yang gemuk. (Peribahasa lain yang sama
Bagai punggur rebah.
makna: Bagai nangka masak gugur). punggur = tunggul.
Bagai puyu di air jernih. Senang hidupnya.
Bagai puyuh laga. Percakapan yang tak pernah habis.
Bagai rambut dibelah tujuh (= seribu) Sedikit (= kecil) sekali.
Bagai rasa batang pisang. Tubuh seseorang yang terlalu dingin.
Bagai rotan, asal berinsang dicucuk belaka. Tiada memilih (makanan atau perbuatan).
Bagai rupa tokak dibasuh. Sangat buruk. tokak = kudis besar.
Sangat buruk. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai
Bagai rupa tungkahan.
rupa tokak dibasuh). tungkahan = kayu landasan di dapur.
Bagai sambau di tengah jalan. Keadaan yang tidak tetap (sakit atau hidup melarat).
Keadaan yang tidak tetap (sakit atau hidup melarat).
Bagai sambau di pintu kandang. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai sambau di
tengah jalan).
Kasih sayang yang boleh ditinggal-tinggalkan, sesuatu yang
Bagai sayang kaki pada terompah.
digunakan pada waktu perlu saja.
Bagai semut penghimpun melukut. Orang yang rajin bekerja.
Bagai sepatung mandi. Sebentar amat.
Bagai serangkak tertimbakan. Berjalan miring. serangkak (sirangkak) = ketam kecil.
Sangat susah hati kerana kekurangan barang-barang
Bagai siamang kurang kayu. keperluan. (Bandingkan dengan: Bagai bunyi siamang
kenyang).
Bagai si buta pergi bergajah. Pekerjaan yang sia-sia. bergajah = menangkap gajah.
Bagai si kudung beroleh cincin. Beroleh keuntungan tetapi tidak dapat merasainya.
Pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Bagai si kudung pergi berbelut.
Bagai si buta pergi bergajah). berbelut = menangkap belut.
Bagai si lumpuh hendak merantau. Ingin melakukan pekerjaan yang mustahil.
Gembira kerana mendapat barang kesukaannya.
Bagai si mandul mendapat anak. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai perempuan
bunting bertemu idamannya).
Bagai si pekak tertanya-tanya. Sangat ingin mendengar khabar.
Bagai sumpit dihentakkan. Orang yang gemuk dan lembam.
Sangat padan; bersetujuan benar. sakar = gula; tengguli =
Bagai susu dengan sakar, dibuat tengguli.
air gula.
Bagai tabut keling: di luar berkilat di dalam
Baik di luar tetapi jahat hatinya.
berongga.
Bagai tagar di Pulau Sembilan. Cakap terlalu tinggi dan sombong. tagar = guruh, guntur.
Bagai tanah pelempar balam; kalau mujur
Usaha yang tidak bersungguh-sungguh.
tiba di balam, kalau tidak surut ke tanah.
Bagai tanduk bersendi gading. Tidak sepadan.
Sangat susah hendak menyatukan orang-orang yang
Bagai tanduk diberkas. berbagai-bagai fikirannya. (Peribahasa lain yang sama
makna: Bagai mengepal pasir kering).
Anak angkat yang boleh diperlakukan sesuka hati oleh ibu
Bagai tekukur mengikut kata.
atau bapa angkatnya.
Bagai tembilang bagai penggali; begitu Yang diganti sama dengan yang hilang. tembilang = alat
yang hilang begitu pengganti. penggali lubang.
Bagai terung terantuk ke dinding. Datang berkunjung sebentar saja.
Sangat gelisah. (Peribahasa lain yang sama makna:
Bagai tidur di atas miang.
Terpijak bara hangat).
Bagai tikus membaiki labu. Hendak membetulkan barang yang tiada diketahui.
Bagai timun dendang: di luar merah di
Mulut manis hati busuk.
dalam pahit.
Bagai tokak lekat di kening. Malu yang tak dapat disembunyikan.
Bagai tulang dalam rongkongan. Sangat musykil.
Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. (Peribahasa lain
Bagai tulisan di atas air. yang sama makna: Air di daun keladi [= talas], b. Bagai air
titik ke batu).
Berbuat pekerjaan cabul (terutama pada orang yang
Bagai toman makan anak. seharusnya mesti diperlindungi). toman = sebangsa ikan
sungai.
Bagai tunggul dihias. Rupa yang buruk.
Sesuatu yang tidak tetap (lekas berubah, rosak dan
Bagai tuntung jarum dilaga.
sebagainya). tuntung = hujung yang runcing.
Kehebatan rupa seseorang. (Peribahasa lain yang sama
Bagai tupai bergelut. makna: Bagai kuau mengigal [= menyesar], b. Bagai kucing
main daun).
Bagai udang bertahi di kepala. Orang yang sentiasa berhutang.
Sangat terpikat kepada kekasih. legundi = sejenis
Bagai ular dengan legundi (= lenggundi).
tumbuhan.
Bagai ulat nangka terhempas ke batu. Tidak serik.
Orang yang suka berpakaian bagus tetapi bukan miliknya
Bagai umang-umang.
sendiri. umang-umang = ketam di laut.
Tinggal berserah kepada nasib saja, daya upaya sudah
Bagai wau putus teraju. tiada lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Laksana
layang-layang putus teraju, b. Layang-layang putus talinya).
Bagai padi, hendakkan dedak; bagi laki (= Orang yang suka menolak sesuatu pemberian yang baik,
suami), hendakkan gendak. dan gemar berbuat pekerjaan buruk.
Baik buruk adat kelakuan orang menunjukkan tinggi rendah
Bahasa dan bangsa itu tidak dijual beli.
keturunannya (asal usulnya).
Baik buruk adat kelakuan orang menunjukkan tinggi rendah
Bahasa menunjukkan bangsa. keturunannya (asal usulnya). (Peribahasa lain yang sama
makna: Bahasa dan bangsa itu tidak dijual beli).
Perselisihan sesama sendiri hilang apabila berlaku sesuatu
Bahaya tumbuh, sengketa habis.
malapetaka.
Bahu memikul, hati menyokong. Dengan sukarela, tidak dengan dipaksa.
Sementara belum ada yang lebih baik, maka yang kurang
baik pun baiklah dipakai dulu. (Peribahasa lain yang sama
Baik berjagung-jagung, sementara padi
makna: a. Sementara menanti padi masak, berjagung-
belum masak.
jagunglah dulu, b. Sementara mendapat rotan, akar-akar
pun jadilah).
Baik membawa resmi ayam betina, supaya Lebih baik merendahkan diri, supaya selamat dalam hidup.
tidak ada bencana. resmi = sifat.
Baik membawa resmi padi, daripada
Tidak sombong; rendah diri.
membawa resmi lalang.
Kemalangan yang datangnya silih berganti. banteng =
Bajak patah, banteng terambau.
lembu; terambau = masuk jurang.
Bajak selalu di tanah yang lembut. Orang yang lemah selalu menderita.
Bajak sudah terdorong ke bencah. Sudah tak dapat ditarik kembali.
Orang yang berbuat baik kepada kita dengan harta kita
Baji dahan membelah dahan.
sendiri.
Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil; berat
sebelah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai limau
Bak ajung berat sebelah.
masam sebelah, b. Bagai perahu karam sebelah). ajung =
jung, sebangsa kapal.
Ketika menderita merendah diri meminta tolong, terlepas
daripada kesusahan, meninggikan diri kembali. (Peribahasa
Bak anjing tersepit.
lain yang sama makna: a. Anjing terpanggang ekor, b. Bagai
anjing tersepit di pagar).
Bak cetus api. Sangat cepat.
Bak mandi di air kiambang, pelak lepas Benda yang diperoleh, meskipun berguna, tetapi kemudian
gatal pun datang. mendatangkan kesusahan. pelak = panas, gerah.
Bak manik putus tali (= pengarang). Air mata yang bercucuran.
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam
keadaan yang seba salah. (Peribahasa lain yang sama
Bak membelah kepayang muda: dimakan makna: a. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo:
mabuk, dicampak sayang. dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu, b. Bagai
memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak,
diludahkan mati bapa).
Bak menanti orang dulu, bak melalah orang
Melakukan sesuatu yang sia-sia. melalah = mengejar.
kudian.
Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam
hal yang tidak baik. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Bak nyiru bak tampian, bak guru bak anak
Guru kencing berdiri, murid kencing berlarian, b. Kalau guru
sasian.
makan berdiri, maka muridnya makan berlari). anak sasian
= murid.
Congkak di tengah jalan tetapi rumah tangganya tidak
Bak orang gombang di lebuh.
sempurna. gombang = elok; lebuh = jalan raya.
Melakukan sesuatu pekerjaan kerana dipaksa. (Peribahasa
Bak pinang dianduh, putus tali dia berdiri. lain yang sama makna: Terbit air kerana dipercik, terbit
minyak kerana dikempa). dianduh = ditarik dengan tali.
Bak rasa di liang lahad. Dalam kesempitan. lahad = lubang kubur.
Bak ras kuda pula kukuran. Orang miskin melakukan dirinya seperti orang kaya.
Orang miskin melakukan dirinya seperti orang kaya.
Bak rasa ubi pula gadung. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak rasa kuda pula
kukuran). gadung = ubi hutan.
Bak tengguli ditukar cuka. Pertukaran yang amat bertentangan.
Kesilapan pada mula-mulanya merosakkan pekerjaan
Bakal lesung tak dapat dijadikan balok.
seterusnya.
Bakar air hendakkan abu. Pekerjaan yang sia-sia.
Bakar tak berapi. Cinta tidak dengan sebenarnya; cinta dengan diam-diam.
Tidak disangka sedikit jua; maksud jahat yang tersembunyi;
Bakar tak berbau.
tidak percaya.
Bakar tiada hangus. Sangat degil.
Pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Bakarlah air ambil abunya.
Bakar air hendakkan abu).
Bala lalu dibawa singgah. Sengaja mencari kesusahan.
Balam dengan ketitiran. Selalu bertengkar. ketitiran = merbuk, perkutut.
Balam dua sesangkar. Seorang perempuan dicintai oleh dua orang lelaki.
Balik belakang lain bicara. Mungkir janji.
Pendirian yang tidak tetap. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai pancang digoncang arus, b. Hati bagai
Baling-baling di atas bukit.
baling-baling, c. Sebagai pimping di lereng bukit, d. Seperti
panji-panji ditiup angin). baling-baling = penunjuk angin.
Bandar terbuka dagangan murah, badan
Sudah terlambat.
sudah tua.
Lelaki tua beristerikan perempuan muda. bandot = kambing
Bandot tua makan lalap muda.
jantan; lalap = ulam, daun muda.
Bangau, bangau, minta aku leher; badak,
Iri hati kerana melihat kelebihan seseorang.
badak minta aku daging.
Bangkai gajah bolehkah ditutup dengan
Kejahatan yang besar tidak dapat disembunyikan.
nyiru?
Bangkai gajah busuk di hutan hendak Keburukan orang hendak ditutup, keburukan sendiri
ditanam, pekung di kaki sendiri dibiarkan dibiarkan terdedah. pekung = tokak; meroyak = merambat
meroyak. ke kiri ke kanan.
Bangsar balur liat. Orang yang degil. balur = kulit keras.
Bangsa bermuka papan. Tidak bermalu.
Bangsa teling tipis. Orang yang lekas marah.
Orang bodoh yang tak tahu akan kekurangan dirinya.
Bangsat tak tahu disukarnya.
bangsat = miskin.
Banyak air sedikit minyak, minyak juga di Kedudukan yang tidak sama antara orang biasa dengan
atas. orang yang berpangkat.
Banyak habis, sedikit sedang. Tentang membelanjakan wang.
Banyak pengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna:
Banyak makan garam.
Tahu di asin garam).
Banyak tukang di mata dan di mulut, sedikit Pandai berkata-kata saja tetapi tidak pandai
tukang di tangan. mengerjakannya.
Tiap-tiap orang mempunyai pendapat (kemahuan) sendiri-
Banyak udang banyak garam, banyak orang sendiri; makin banyak orang makin banyak pula pendapat
banyak ragam. dan kemahuannya. (Biasa juga: Ramai beragam, rimbun
menyelara).
Anak menurut baka bapanya; sesuatu itu menurut asalnya.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagaimana acuan
Bapa burik anaknya tentu rintik.
begitulah kuihnya; bagaimana contoh begitulah
gubahannya, b. Bagaimana rupa begitulah bayangnya).
Barang di mana pun pantat periuk itu hitam
Di mana pun juga kesalahan tetap kesalahan.
juga.
Barang siapa berani mengamang, tak dapat Berani berkata, tentulah berani berbuat. mengamang =
tidak berani melawan juga. menakut-nakuti.
Barang siapa menggali lubang, dialah yang Siapa yang mencari jalan hendak menjatuhkan orang, maka
akan terperosok ke dalamnya dulu. dia sendiri kelak akan mendapat kesusahan.
Siapa yang berasa bila disindir maka dialah yang bersalah.
Barang siapa yang berketuk, ialah yang
(Peribahasa lain yang sama makna: Siapa berkotek, siapa
bertelur.
bertelur).
Menderita kemalangan sehingga barang yang sudah dimiliki
Barang tergenggam jatuh terlepas.
hilang.
Janji hendaklah ditepati. (Peribahasa lain yang sama
Barang yang dikata, itulah kota.
makna: Siapa yang berkata harus berkota).
Barang yang jauh hendak dicekau, tangan
Keinginan terlalu amat, tetapi tidak ada daya upaya.
pendek dihubung tak sampai.
Baru belajar duduk, lepang sudah hendak Belum lagi cukup umur sudah hendak berlagak seperti
memanjat tiang. orang tua-tua. lepang = sejenis pohon.
Baru bertatih hendak berlari, tersembam. Membuat pekerjaan yang lebih daripada yang tersanggup.
Baru bertunas sudah dipetik, masakan
Belum banyak untungnya sudah belanja besar-besaran.
boleh hidup.
Baru hendak memulai sesuatu sudah mendapat
Baru dianjur, sudah tertarung.
kemalangan.
Belum banyak untungnya sudah belanja besar-besaran.
Baru hendak bertunas sudah dipetik, lama-
(Peribahasa lain yang sama makna: Baru bertunas sudah
lama matilah pokok.
dipetik, masakan boleh hidup).
Basah kuyup mandi peluh, tanam padi Berpenat lelah membuat sesuatu pekerjaan tetapi hasilnya
lalang yang tumbuh. sia-sia belaka.
Berharapkan sesuatu benda daripada orang yang bakhil,
Basuh tangan petap abu. tentulah mustahil. petap = mengeringkan sesudah dibasahi;
tekap.
Batang jangan dibongkar-bongkar, takutkan
cacing di bawahnya berlingkar; lain rotan Nasib tiap-tiap orang serupa saja, Cuma derajat (darjat) dan
lain akar, walaupun sama boleh dibuat kedudukannya saja yang berlainan.
lekar.
Perempuan janda yang lebih cantik daripada semasa
Batik Semarang, makin dicuci makin terang.
gadisnya.
Orang yang tidak mempunyai perasaan takut. sanding =
Batu bulat tak bersanding.
dekat, damping.
Batu direbus masakan empuk. Orang bodoh tak dapat diberi ajaran.
Walaupun kelihatannya lemah tetapi sukar
Batu hitam tak bersanding. mengalahkannya. (Bandingkan dengan: Batu bulat tak
bersanding).
Batu kecil berguling naik, batu besar Orang biasa menjadi mulia kerana harta; orang mulia
berguling turun. menjadi hina sebab tiada berharta.
Perkataan yang lemak manis dapat menawan hati yang
Batu pun empuk, jangankan hati manusia.
keras.
Batu yang keras air pelekuknya; hati yang Orang yang keras hati dapat dipujuk dengan perkataan
keras lidah pelembutnya. yang lemah-lembut.
Batu yang selalu bergolek di dalam sungai Orang yang mahir dalam undang-undang, biasanya jarang
itu tiada dihinggapi lumut. terkena tipu.
Batu yang selalu bergolek itu tak dilekati Orang yang suka berpindah-pindah pekerjaan itu tidak
lumut. mungkin mencapai kemajuan dalam hidupnya.
Bau busuk tidak berbangkai. Celaan (fitnah dan sebagainya) yang tidak benar.
Bau cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun,
Belum cukup umur sudah hendak beristeri.
sudah hendak berumah tangga.
Harum sekali, terutama tentang perempuan muda yang
Bau malaikat terhempas.
memakai wangi-wangian.
Baunya setahun pelayaran. Amat busuk sekali.
Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat makin
Bawa resmi padi, makin berisi makin merendah diri. (Bandingkan dengan: Seperti buah padi,
tunduk. makin berisi makin rendah; jangan seperti lalang, makin
lama makin tinggi).
Bayan di tangan habis terlepas. Nasib yang malang.
Bayang-bayang disangka tubuh. Mengharapkan sesuatu yang belum pasti.
Berpadanan dengan tenaga; yang lahir serupa dengan yang
Bayang-bayang sepanjang badan (= tubuh).
batin.
Bayang-bayang tidak sepanjang badan. Berbuat sesuatu melebihi kemampuan sendiri.
Tanggungan yang sangat berat. senggulung = kain (sabut
Beban berat senggulung batu. dan sebagainya) yang digulung dan ditaruh di kepala untuk
mengganjal barang yang dijunjung.
Beban sudah di pintu. Anak gadis yang sudah besar.
Bekas tertarung lagi terkenang, apa pula
Tiada pernah lupa.
hubungan nyawa.
Belah dada lihatlah hati. Berkata benar.
Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguh-
Belakang parang lagi kalau diasah nescaya sungguh, nescaya akan menjadi pandai juga. (Peribahasa
tajam. lain yang sama makna: a. Lekuk batu dititik air selalu, b.
Punggung lading kalau diasah, lama-lama tajam juga).
Belalang dapat menuai. Mendapat keuntungan tidak dengan sengaja.
Belalang disangka elang. Tiada pernah melihat sesuatu yang lebih.
Orang bodoh (= hina) hendak berlaku sebagai orang besar
Belalang hendak menjadi elang. (= pandai-pandai). (Bandingkan dengan: Di tempat tiada
'lang, kata belalang: akulah 'lang!).
Orang yang berhak tidak mengambil berat, sebaliknya orang
Belanga kurang, periuk yang melebih-lebih.
lain pula yang bersusah payah.
Berbuat sesuatu atas belanja orang lain. atas angin =
Belayar atas angin.
jurusan dari mana angin datang.
Belayar bernakhoda, berjalan dengan yang Segala pekerjaan, baik dikerjakan dengan pimpinan orang
tua, berkata dengan yang pandai. yang telah berpengalaman.
Belayar ke (di) pulau kapuk. Tidur.
Belayar mengadang (= menentang, menuju)
Tiap-tiap perbuatan (pekerjaan) mestilah ada tujuannya.
pulau.
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Berkayuh sambil
bertimba, b. Berkayuh sambil ke hilir, c. Ke sungai sambil
mandi, d. Merapat sambil berlayar, berlayar sambil
Belayar sambil memapan, merapat sambil
memapan, e. Sambil berdendang, biduk hilir, f. Sambil
belayar.
berdiang, nasi masak, g. Sambil menyelam minum air, h.
Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar, i. Sekali
merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau). memapan =
memasang papan untuk dinding, lantai dan sebagainya.
Beliung yang besar hayun, kecil makannya. Besar cakap tetapi hasilnya sedikit.
Belukar sudah menjadi rimba. Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi.
Belum beranak sudah berbesan. Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya.
Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya.
Belum beranak sudah ditimang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belum beranak
sudah berbesan, b. Belum menetas sudah dibilang).
Belum bergigi hendak mengunyah. Hendak melakukan sesuatu tetapi alat syaratnya belum ada.
Belum bergigi sudah hendak menggigit. Belum berkuasa sudah berangan-angan untuk menindas.
Belum berkilat sudah berkilau, bulan
Perkara yang sudah terang. sangkap = genap, cukup.
sangkap tiga puluh.
Belum berkuasa sudah berangan-angan untuk menindas.
Belum berkuku hendak mencubit (=
(Peribahasa lain yang sama makna: Belum bergigi sudah
menggaruk).
hendak menggigit).
Belum bertaji hendak berkokok. Belum berilmu sudah hendak menyombong.
Belum betul membilang jari, sudah hendak
Hendak berlagak seperti orang tua-tua.
berkuasa sendiri.
Baru hendak memulai sesuatu sudah mendapat
kemalangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Baru
Belum diajun sudah tertarung.
dianjur, sudah tertarung). ajun = maksud hendak (berbuat,
berjalan dan sebagainya).
Belum dipanjat asap kemenyan. Belum kahwin.
Belum disuruh sudah pergi, belum
Orang yang arif dan rajin.
dipanggil sudah datang.
Belum ditumbuk belumlah bengkak. Apabila sudah berbudi barulah ada tanda balas.
Belum memperoleh sesuatu yang dikehendaki, sudah
Belum duduk berlunjur dulu. bergirang hati lebih dulu. (Biasa juga: Belum duduk telah
berlunjur atau sudah mengunjur atau hendak berlunjur).
Hendak berlagak seperti orang tua-tua. (Peribahasa lain
Belum lepas tali uri sudah hendak bangkit
yang sama makna: Belum betul membilang jari, sudah
berdiri.
hendak berkuasa sendiri). uri = tembuni.
Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya.
Belum menetas sudah dibilang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belum beranak
sudah berbesan, b. Belum beranak sudah ditimang).
Hendak berlagak seperti orang tua-tua. (Peribahasa lain
Belum pandai membuang hingus sudah yang sama makna: a. Belum betul membilang jari, sudah
hendak berjuang lidah. hendak berkuasa sendiri, b. Belum lepas tali uri sudah
hendak bangkit berdiri).
Belum sekuku. Amat sedikit.
Belum tahu di masin garam. Belum ada pengalaman.
Belum ada pengalaman. (Peribahasa lain yang sama
Belum tahu di pedas lada.
makna: Belum tahu di masin garam).
Belum tahu laba rugi. Belum tahu baik buruk.
Belum tahu lagi, ayam sedang berlaga (=
Belum ada keputusan.
disabung).
Belum tegak hendak berlari. Melakukan sesuatu tidak menurut aturan yang biasa.
Belum ada keputusan. (Peribahasa lain yang sama makna:
Belum tentu hilir mudiknya.
Belum tahu lagi, ayam sedang berlaga [= disabung]).
Belum ada keputusan. (Peribahasa lain yang sama makna:
Belum tentu hitam putihnya. a. Belum tahu lagi, ayam sedang berlaga [= disabung], b.
Belum tentu hilir mudiknya).
Belum ada keputusan. (Peribahasa lain yang sama makna:
Belum tentu si upik si buyungnya. a. Belum tahu lagi, ayam sedang berlaga [= disabung], b.
Belum tentu hilir mudiknya, c. Belum tentu hitam putihnya).
Belum tuarang panjang, buah sengkuang Khabar angin yang dilebih-lebihkan. tuarang = musim
sebesar betis. kemarau.
Belut jatuh ke lumpur. Senang sekali.
Sepandai-pandai orang, ada kalanya salah juga.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Ikan yang di dalam
lautan yang besar-besar sekalipun, termasuk juga ke dalam
Belut kena ranjau (= getah).
pukat, b. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali gawal [=
terjatuh] juga, c. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan
sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga).
Kembali ke asalnya. (Peribahasa lain yang sama makna:
Belut pulang ke lumpur. Misai pulang ke bibir). Bandingkan dengan: Belut jatuh ke
lumpur).
Menceritakan kelebihan diri sendiri; tidak dapat diperlakukan
dengan sesuka hati. (Biasa juga: Nak bembam bukan
Bembam bukan terung.
terung). bembam (membembam) = membakar di dalam abu
panas.
Jangan mencabuli rumah tangga orang. benang arang =
Benang arang orang jangan dipijak.
benang yang dipakai tukang kayu untuk menggaris.
Benang bercerai-cerai bukannya kain, dek
rapat tetal tenunan kain, jarum pun tidak Ketangguhan bersatu padu. tetal = padat; telus = celus.
menelusnya.
Sebab takut akan bahaya yang kecil keuntungan yang besar
Benci akan mencit seekor, rengkiang
dibuangkan. mencit = tikus; rengkiang = lumbung; sunu =
disunu.
bakar.
Bengkok batang bengkoklah bayangnya. Mengikut ajaran yang salah.
Berair kerongkongan. Mendapat rezeki. kerongkongan = pembuluh nafas.
Menuruti kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama
Beraja di hati, bersultan di mata. makna: a. Bersultan di mata, beraja di hati, b. Nafsu-nafsi,
raja di mata sultan di hati).
Menurut kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama
Beraja di mata, bersultan di hati. makna: a. Beraja di hati, bersultan di mata, b. Nafsu-nafsi,
raja di mata sultan di hati).
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke
Supaya mendapat kesenangan kelak, harus berani
tepian; bersakit-sakit dulu, bersenang-
bersusah payah dahulu.
senang kemudian.
Beralih kain di balik rumah; beralih cakap di
Tidak menepati janji.
balik lidah.
Beranak kandung, beranak tiri: ada bersudu
Sikap yang tidak adil.
daun labu, ada bersudu daun lalang.
Mendapat kesusahan (kecelakaan dan sebagainya) kerana
Beranak tiada berbidan.
salahnya sendiri.
Berani hilang tak hilang, berani mati tak
Siapa yang berani akhirnya akan menang juga.
mati.
Berani kerana benar, takut kerana salah. Bertindak kerana berada di pihak yang benar.
Berani menjual berani membeli, berani Barang siapa berani menganjurkan, harus berani
pegang berani tanggung. mengerjakannya.
Berani senduk pengedang, air hangat Berani dengan membuta tuli. senduk pengedang = senduk
direnanginya. pencedok air panas dari periuk.
Berapa berat mata memandang, berat juga Berapa susah kita melihat kesusahan orang lain, terlebih
bahu memikul. susah juga orang yang menderita kesusahan itu.
Berapa panjang lunjur, begitulah panjang
Berbuat sesuatu hendaklah menurut kesanggupan diri sendiri.
selimut.
Berbuat sesuatu hendaklah menurut kesanggupan diri sendiri.
Berapa panjang sarung begitulah kerisnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Berapa panjang lunjur,
begitulah panjang selimut).
Berapalah besar dan dalam laut Kalzum,
Hati manusia tak dapat diduga.
besar dan dalam lagilah dada manusia.
Berapalah tajam pisau parang, tajamlah lagi
Mulut itu lebih tajam daripada senjata.
mulut manusia.
Berarak ke tebing. Selalu merasa khuatir. berarak = berjalan.
Berarak tidak berlari. Bekerja bersama-sama yang menggirangkan hati.
Kerja yang dipaksa biar berapa ringan sekalipun akan terasa
Berat beban yang sedikit dek hati sakit.
berat juga.
Pekerjaan yang dilakukan dengan enggan akan terasalah
Berat hati beratlah tulang.
beratnya.
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Suka duka sama-sama ditanggung.
Baik buruk sama-sama dipikul; bekerja gotong-royong.
Berat sepikul, ringan sejinjing. (Peribahasa lain yang sama makna: Ringan sama menjinjing,
berat sama memikul).
Perkara yang sudah diputuskan, kemudian ditimbulkan
Berbalik-balik bagai kuda tercirit.
kembali.
Sanak saudara, bila jauh selalu terkenang tetapi bila dekat
Berbaur bagaikan muntah, bercerai
selalu bertengkar. (Peribahasa lain yang sama makna: Jauh
bagaikan demam.
bau bunga, dekat bau tahi [= kencing]).
Jika terlalu karib mudahlah timbul perselisihan. (Bandingkan
Berbaur pangkal perceraian.
dengan: Berdua mendatangkan perbantahan).
Kehebatan rupa seseorang. (Peribahasa lain yang sama
Berbelok kucing main daun. makna: a. Bagai kuau mengigal [= menyesar], b. Bagai kucing
main daun).
Berbenak ke empu kaki. Tidak peduli baik atau jahat.
Jika mengerjakan sesuatu hendaklah dimulai dari permulaan.
(Peribahasa lain yang sama makna: Mengaji daripada alif,
Berbilang dari esa, mengaji dari alif.
membilang daripada esa; sakit bermula, mati bersebab, hujan
berpokok, kata berpangkal).
Berbisik kedengaran, berimbau
Jarak yang sangat dekat.
kelampauan.
Berbuat di alang tahun, belayar di luar Mengerjakan sesuatu bukan pada waktunya. alang = tengah-
musim. tengah; berbuat = maksudnya: turun ke sawah atau ke ladang.
Berbuat kerja seperti Mak Judai. Selalu membengkalaikan pekerjaannya.
Seseorang yang bekerja setengah jalan kerana malas atau
Berbuat kerja seperti yajud wa majud. kerana kesibukannya. yajud wa majud = suku bangsa yang
akan membinasakan dunia apabila telah hampir kiamat.
Seseorang yang beroleh bencana kerana menggahkan
Berbudi bagai pisang lebat.
dirinya. berbudi = maksudnya: mengggahkan diri.
Berbukit di balik pendakian. Kesusahan yang silih berganti.
Sangat benci. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai
Berbulu mata melihat.
melihat ulat).
Berbunga sama berbunga: yang lain
Mengandung tetapi selalu keguguran.
berbuah, dia tidak.
Berbunyi batu berbunyilah dia. Tidak dapat berkata-kata kerana tembelangnya sudah pecah.
Bercabang bagai lidah biawak. Tidak dapat dipercayai barang katanya.
Bercabik kulit belumlah tentu, bercabik kain
Belum dapat diharap dengan kerja yang susah-susah.
bolehlah.
Memperkatakan sesuatu hal orang lain hendaklah berhati-hati.
Bercakap memandang-mandang, silap lidah
(Bandingkan dengan: Berkata siang melihat-lihat, berkata
jiwa hilang.
malam mendengar-dengar).
Bercampur dengan orang pemaling, Bercampur dengan orang jahat, lama-kelamaan kita akan
sekurang-kurangnya jadi pencecak. menjadi jahat pula. cecak = copet.
Bercermin di air keruh. Mencontohi perbuatan yang kurang baik.
Bercintakan geliga di mulut naga. Mengharapkan sesuatu yang mustahil.
Mendapat kesusahan (kecelakaan) kerana takut akan sesuatu
Berdenah tidak, terpeluk sarang tabuhan.
yang sebenarnya tidak patut ditakutkan. tabuhan = tebuan.
Orang yang terlalu marah serta berteriak-teriak, biasanya
Berdengking si tua memekik, mustahil akan
tidak sampai mempergunakan tangan akan memukul. si tua =
menggigit jema.
harimau; jema = orang.
Tidak memperolehi pertolongan daripada saudara sendiri,
ketika dalam kesusahan, kerana ia juga dalam keadaan yang
Berdiang di abu dingin.
serupa; tidak mendapat suguhan waktu bertamu di rumah
orang lain.
Berdikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Cermat.
Sama setaraf. (Peribahasa lain yang sama makna: Duduk
Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
sama rendah, berdiri [= tegak] sama tinggi).
Tidak mungkin timbul perselisihan kalau hanya seorang diri.
Berdua mendatangkan perbantahan.
(Bandingkan dengan: Berbaur pangkal perceraian).
Berdua terkunci, bertiga terbuka. Rahsia hanya dapat disimpan di antara dua orang saja.
Berkelahi merebutkan sesuatu barang: barangannya tak
Berebut temiang hanyut, tangan luka,
dapat, badan luka-luka. (Biasa juga: Merebut temiang belah).
temiang tak dapat.
temiang = sebangsa buluh tipis.
Dua golongan yang lahirnya selalu berselisih tetapi batinnya
Berek-berek laga siang, malam sekelelapan. semuafakat. berek-berek = burung yang suka berkawan-
berkawan; sekelelapan = tidur bersama-sama.
Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya
Beremas kemas, berpadi menjadi. mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi
segala menjadi).
Berendam di tempayan pekasam. Duduk berleka di rumah perempuan jahat.
Berendam sesayak air, berpaut sejengkal
Hidup dalam kemelaratan.
tali.
Berenyai bak hujan pagi. Bekerja atau bercakap lambat-lambat.
Bergalah ke hilir tertawa buaya, bersuluh di
Membuat pekerjaan yang sia-sia.
bulan terang tertawa harimau.
Bergantung (di) rambut sehelai. Dalam keadaan yang sangat berbahaya.
Dalam keadaan yang sangat berbahaya. (Peribahasa lain
Bergantung di hujung kuku.
yang sama makna: Bergantung [di] rambut sehelai).
Bergantung pada akar lapuk. Berharapan kepada orang yang tak berkuasa.
Menyandarkan hidupnya pada orang (jabatan, pekerjaan dan
Bergantung pada tali rapuh.
sebagainya) yang kurang kuat atau tidak tetap.
Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang
Bergantung sehasta tali.
telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak.
Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang
Bergantung tidak bertali. telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak. (Peribahasa
lain yang sama makna: Bergantung sehasta tali).
Bergedang air orang. Pekerjaan yang memberi untung kepada orang lain.
Bergelanggang di mata orang banyak. Terang atau nyata sekali.
Bergurindam di tengah rimba. Menunjukkan kepandaian di depan orang yang bodoh.
Berguru kepalang ajar, bagai bunga Pelajaran yang tiada sempurna dituntut, tiadalah akan
kembang tak jadi. mendatangkan faedah.
Berhadap kasih mesra, balik belakang lain
Tidak teguh janji.
bicara.
Minta pertimbangan (keadilan dan sebagainya) kepada orang
Berhakim kepada beruk.
yang tamak, nescaya akan merugi.
Berhambakan tangan, bersaksikan mata, Berfikirlah dulu dengan masak-masak sebelum membuat
berhakimkan hati. sesuatu perkara.
Bermuafakat mencari penyelesaian yang baik dengan setulus-
Berhampar lapik, berlicin daun. tulus hati, tidak ada menyembunyikan perasaan-perasaan
yang buruk.
Tiap-tiap sesuatu hendaklah pada tempatnya. di atas rupa =
Berharga di atas rupa, bercupak di atas
melihat rupa; bercupak di atas tumbuh = adat diisi apabila
tumbuh.
sesuatu mengenai adat itu terjadi.
Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang pandai (= rajin)
Berhanyut ke hilir mengepit kemudi sajalah.
maka tidaklah payah diawasi terlalu sangat.
Berhati baja, berurat kawat. Tabah dan keras hati.
Berhubung kerana hendak panjang,
Perhubungan kekeluargaan melalui perkahwinan.
berkampuh kerana hendak lebar.
Beriak tanda tak dalam, bergoncang tanda
Orang yang sombong, besar cakap tidak berisi.
tak penuh.
Orang yang masih membuat perhubungan dengan jandanya
ialah suatu perbuatan yang dicerca oleh orang ramai. dokoh =
Berinduk semang kepada janda, bagai
perhiasan leher; induk semang = perempuan yang punya
dokoh tali anjing.
rumah tempat orang menumpang; orang yang memberi
pekerjaan.
Berjalan dari pintu belakang. Tidak jujur, tidak menurut aturan yang sah.
Berjalan jauh banyak dilihat. Banyak pengalaman kalau bepergian ke mana-mana.
Berjalan peliharakan kaki, berkata Hendaklah selalu beingat-ingat dalam melakukan sesuatu
peliharakan lidah. pekerjaan.
Berjalan sampai ke batas, belayar sampai Sesuatu usaha hendaklah dikerjakan sampai selesai. (Biasa
ke pulau. juga: Bertenun sampai ke bunjainya).
Hendaklah selalu beingat-ingat dalam melakukan sesuatu
Berjalan selangkah menghadap surut, pekerjaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjalan
berkata sepatah difikirkan. peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah). menghadap surut
= menengok ke belakang.
Berjarak serasa hilang, bercerai serasa
Sangat rindu; sangat berkasih-kasihan.
mati.
Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing;
menurut aturan yang lazim. (Peribahasa lain yang sama
Berjanjang naik, bertangga turun.
makna: a. Naik dari janjang, turun dari tangga, b. Naik di
janjang di tangga, c. Naik tak bertangga, turun tak berpintu).
Berjual pisang kepada monyet. Berjual dengan memberi hutang.
Tidak berasa puas dengan sesuatu yang telah diperoleh. lesi
Berjumpa dengan putih, terlesi sangat.
(lesih) = terlalu putih.
Kemiskinan yang amat sangat. (Biasa juga: Berkain tiga
Berkain tak cukup sebelit pinggang.
hasta).
Berkandilkan bulan. Tidak mempunyai rumah tempat tinggal.
Berkata-kata dengan lutut. Berkata-kata dengan orang yang bodoh.
Jika hendak membicarakan sesuatu, harus berhati-hati jangan
Berkata siang melihat-lihat, berkata malam
sampai menyinggung perasaan orang. (Bandingkan dengan:
mendengar-dengar.
Bercakap memandang-mandang, silap lidah jiwa hilang).
Meminta sesuatu hendaklah pada tempatnya. (Peribahasa
Berkaul kepada (= ke tempat) keramat. lain yang sama makna: Merajuk kepada yang kasih. Manja
kepada yang sayang, berkaul kepada yang keramat).
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil
memapan, merapat sambil belayar, b. Merapat sambil
berlayar, berlayar sambil memapan, c. Sambil berdendang,
Berkayuh sambil bertimba.
biduk hilir, d. Sambil berdiang, nasi masak, e. Sambil
menyelam minum air, f. Sekali membuka pura, dua tiga
hutang terbayar, g. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau
terlampau).
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
Berkayuh sambil ke hilir. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkayuh sambil
bertimba).
Berkayuh sampan bocor. Kehidupan yang sangat melarat.
Berkelahi dalam kepuk. Sesuatu perkara yang sulit diselesaikan (susah dan sukar).
Berkelahi di dalam mimpi. Berlelah-lelah dengan sia-sia saja.
Berkelahi dengan orang tak berambut. Berselisih dengan orang yang kurang sempurna akalnya.
Memperbantahkan sesuatu yang tidak penting atau yang
Berkelahi di ekor alahan.
sudah diselesaikan. alahan = bekas alur sungai, bendungan.
Orang berkelahi atau bertengkar yang akhirnya berbaik
Berkelahi di hujung batang, berbaik di kembali. (Bandingkan dengan: Biduk lalu kiambang bertaut).
pangkal batang. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali perahu lalu, sekali
kiambang berkuak).
Fikirkan masak-masak, sebelum berbuat sesuatu supaya
Berkelahi dulu pendapatan, berkelahi
jangan menyesal. (Peribahasa lain yang sama makna: Sesal
kemudian kerugian.
dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna).
Berkelahi seperti labah-labah dalam gelas. Perkelahian yang sangat hebat di tempat yang sangat sempit.
Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. (Peribahasa lain
Berkelambukan gua.
yang sama makna: Berkandilkan bulan).
Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya,
Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan.
orang sebawahannya dan sebagainya).
Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya,
Berkemudi ke rusuk. orang sebawahannya dan sebagainya). (Peribahasa lain yang
sama makna: Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan).
Berkepanjangan bagai agam. Perbuatan atau perkataan yang tidak ada hujungnya.
Bertindak keras tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk
Berkeras tidak berkeris.
mempertahankan dirinya.
Berkerbau seperempat ekor, berkandang
Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya.
sebagai orang.
Berkering air liur. Nasihat yang sia-sia.
Orang bodoh suka menunjukkan kerja yang dibuatnya, tetapi
Berketak ayam di darat, bersenyap-senyap
orang yang bijaksana membuat kerja hanya dengan diam-
mutiara di laut.
diam saja.
Berketak ayam mandul; orang berketak ia Orang yang bernasib malang, walau bagaimanapun meniru
berketak, orang bertelur ia tidak. orang lain, tetapi nasibnya tetap tidak berubah.
Berketak ayam, tahu akan bertelur atau Orang yang bijaksana itu, apabila mendengar orang bercakap,
tidak. tahu ia benar atau bohong, berilmu atau tidak.
Bersuka-ria dan bermegah-megah kerana mengharapkan
Berketak dulu sebelum bertelur. keuntungan daripada sesuatu pekerjaan yang belum
dilakukan.
Anak-anak atau orang bodoh yang turut merundingkan
Berketuk ayam dalam telur.
sesuatu perkara yang tidak diketahuinya.
Memajukan keterangan dan sebagainya sesudah perkara
Berketuk (= berkotek) di luar sangkar,
diputuskan. (Bandingkan dengan: Rumah sudah tukul [=
bertanam di luar pagar.
pahat] berbunyi).
Berkokok di luar gelanggang, bila ke tengah Bercakap besar di belakang tetapi bila berhadapan mengaku
menyusup di bawah kelengkang. kalah.
Berkotakan (= berkubukan, bernegerikan)
Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.
betis.
Berkuah air mata. Selalu menderita susah.
Berkuah sama menghirup, bersambal sama
Persahabatan yang sangat karib.
mencolek.
Membahagi-bahagikan harta pencarian kerana bercerai atau
Berkuak pedang, berbelah buluh.
putus persaudaraan.
Berkubu sebelum alah. Berjaga-jaga sebelum mendapat kesusahan.
Perempuan yang buruk kelakuannya. anak semang = orang
Berlaki anak semang.
gajian.
Persahabatan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama
Berlapik seketiduran, sebantal sekalang
makna: Berkuah sama menghirup, bersambal sama
hulu.
mencolek).
Berlidah di lidah orang. Hanya menurut apa yang dikatakan orang.
Berlindung di balik telunjuk. Rahsia yang tak dapat disembunyikan.
Persahabatan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama
Berlompat sama jatuh, menyorok sama
makna: a. Berkuah sama menghirup, bersambal sama
membongkok.
mencolek, b. Berlapik seketiduran, sebantal sekalang hulu).
Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu
Berlurah di balik pendakian. perbuatan, perkataan dan sebagainya. (Peribahasa lain yang
sama makna: Ada udang [= berudang] di balik batu).
Bermain air basah, bermain api letur, Tiap-tiap perbuatan atau pekerjaan akan meninggalkan
bermain pisau luka. akibatnya.
Bermain-main dengan kerbau, dilontarnya
Berkawan dengan orang bodoh, tentu menanggung kerugian.
muka dengan ekornya.
Tiada menaruh perhatian kepada apa yang dilihat dan
Bermata mata kayu, bertelinga telinga kuali.
didengar.
Selalu mengandung tetapi tidak pernah mendapat anak
Bermayang-mayang menjadi mumbang.
kerana keguguran atau anaknya itu mati.
Bermimpi mendapat emas, takkan membuat Menasihati supaya membuat perdamaian dalam sesuatu
pura; bermimpi mendapat padi, takkan perselisihan, pandanglah perselisihan itu seperti mimpi yang
membuat lumbung. tak dapat diterima sebagai suatu kenyataan.
Janganlah kepalang tanggung dalam melakukan sesuatu
Berminyak biar lecah (= licin).
pekerjaan.
Berminyak tak licin. Setengah-setengah tidak sampai selesai.
Hanya menurut apa yang dikatakan orang. (Peribahasa lain
Bermulut di mulut orang.
yang sama makna: Berlidah di lidah orang).
Lebih percaya kepada pendapat orang lain daripada
Bernafas keluar badan.
pendapatnya sendiri.
Berniaga buluh kasap, hujung hilang
Membuat pekerjaan yang sia-sia.
pangkal lesap.
Berniaga di hujung lidah. Orang pandai yang tak jujur, suka menipu dan sebagainya.
Beroja berpegang ekor. Kepercayaan yang setengah hati. beroja = menggalaki.
Beroleh (= mendapat) hidung panjang. Mendapat malu.
Beroleh lumpur di tempat yang kering. Mendapat kesusahan yang tidak tersangka-sangka.
Beroleh sehasta hendak sedepa. Diberi sedikit lalu hendak minta banyak.
Berpatah arang berkerat rotan. Memutukan tali persahabatan (persaudaraan).
Berpaut sehasta tali. Tidak dapat berbuat sekehendak hati.
Belum putus perkaranya; belum diberi surat cerai (tentang
Berpaut tidak bertali.
perempuan yang minta cerai).
Berpesan berturuti, harap ada percaya Mempercayai sesuatu kepada seseorang tetapi tidak dengan
tidak. sepenuh hati.
Berpindah ke balik papan. Meninggal dunia.
Berpusing-pusing seperti baling-baling. Kehidupan yang tiada tetap.
Berputik dulu baru berbunga, buahnya
Perempuan yang hamil sebelum kahwin.
jarang dimakan beruk (= monyet).
Apabila jahat, lama-kelamaan kita akan menjadi jahat pula.
Bersahabat dengan juara, selilit benang
benang bulang = benang pengikat taji ke kaki ayam yang akan
bulang tahu juga.
disabung.
Minta pertimbangan kepada orang yang bodoh; sahabat atau
Bersaksi ke lutut.
sanak saudara dijadikan saksi.
Perempuan yang belum bersuami, tetapi sudah mengandung.
Bersalai tidak berapi.
salai = dipanaskan atau dikeringkan.
Bersandar di batang rengas, gatallah Orang yang berhampiran dengan raja atau orang besar yang
badan. zalim, akhirnya ia sendiri mendapat kesusahan.
Bersandar di lemang hangat. Berlindung kepada orang yang zalim, binasalah akhirnya.
Sangat rindu; sangat berkasih-kasihan. (Peribahasa lain yang
Bersarak serasa hilang, bercerai serasa
sama makna: Berjarak serasa hilang, bercerai serasa mati).
mati.
sarak = pisah.
Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya.
Bersawah seperempat piring, ke sawah
(Peribahasa lain yang sama makna: Berkerbau seperempat
sama dengan orang.
ekor, berkandang sebagai orang).
Bersawah sepiring tidak, 'kan tempat Kemiskinan yang amat sangat. sepasin = binatang yang akan
sepasin bertanya. menjadi sepatung.
Berseleleran bagai getah di lalang. Percakapan atau pembicaraan yang tidak keruan.
Serba tak cukup (miskin). (Peribahasa lain yang sama makna:
Berselimut kain cukin; ditutup kepala kaki a. Bagai berkain tiga hasta, b. Kain panjang empat, ditarik ke
terbuka, ditutup kaki kepala terdedah. atas ke bawah tak sampai). cukin = kain basahan atau kain
kecil penutup dada waktu makan.
Tidak leluasa (kerana kemiskinan, kepicikan wang dan
Bersesak bagai ular tidur.
sebagainya).
Bersesak berundur-undur, hendak lari malu, Berpura-pura melawan, meskipun kesanggupan sudah tidak
hendak menghambat tak lalu. ada lagi.
Bersesalan bagai Batak lari. Tuduh-menuduh sama sendiri.
Bersihkan halaman sendiri dulu, baru Betulkan diri sendiri dulu baru boleh membetulkan diri orang
bersihkan halaman orang. lain.
Menunjukkan kelebihan kepada orang yang tidak dapat
Bersilat kepada si buta. menghargainya. (Peribahasa lain yang sama makna:
Meragakan pakaian cantik kepada si buta).
Bersilemah tak patah. Lemah tetapi liat.
Bersimalang bersimujur. Untung-untungan; mengadu untung.
Bersisih antah dengan beras. Tersisih orang miskin daripada orang kaya.
Bertemu dengan lawan yang sepadan. (Peribahasa lain yang
Bersua baji dengan matan.
sama makna: Tahan baji oleh kelidai). matan = teras.
Sangat sesuai (kerana sefaham atau setujuan). sangkal =
Bersua beliung dengan sangkal.
tangkai beliung.
Bersukat darah, bertimbang daging. Melawan sampai mati.
Bersukat sama paras, bertimbang sama Sama setaraf. (Peribahasa lain yang sama makna: Berdiri
berat. sama tinggi, duduk sama rendah).
Menuruti kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama
Bersultan di mata, beraja di hati. makna: a. Beraja di hati, bersultan di mata, b. Beraja di mata,
bersultan di hati, c. Nafsu-nafsi, raja di mata sultan di hati).
Perbuatan yang pandir, bertanya tentang sesuatu yang sudah
Bersuluh menjemput (= minta) api.
diketahui; mensia-siakan tenaga dan wang.
Perbuatan yang pandir, bertanya tentang sesuatu yang sudah
diketahui; mensia-siakan tenaga dan wang. (Peribahasa lain
Bersuluh tengah hari.
yang sama makna: a. Bersuluh menjemput [= minta] api, b.
Lagi terang lagi bersuluh).
Bersunting bunga keduduk: berdiri tak
Suami isteri yang tidak sama derajat (darjat) keturunannya.
sama tinggi, duduk tak sama rendah.
Bersurih bak sepasin, berjejak bak berkik, Kejahatan yang telah cukup bukti dan keterangannya. surih =
berbau bak embacang. garis; berkik = burung.
Bertali boleh diheret, bertampuk boleh Perjanjian yang tidak dapat dimungkiri lagi kerana ada bukti
dijinjing. yang dapat dipegang.
Orang miskin yang beroleh kekayaan dan yang hanya
Bertambah gemuk tubuh babi itu,
mementingkan dirinya saja dan tak hendak memandang orang
bertambah kecil lagi matanya.
lain lagi.
Tentang kawan yang datang bukan untuk membantu,
Bertambah semakin kurang.
melainkan untuk menambah kesusahan.
Bertampar biar sama bercincin, bertendang
Mencari lawan biarlah dengan orang yang sepadan dengan
biar sama bersepatu, bercakar biar sama
kita. canggai = kuku buatan.
bercangggai.
Perjanjian yang tidak dapat dimungkiri lagi kerana ada bukti
Bertampuk bertangkai. yang dapat dipegang. (Peribahasa lain yang sama makna:
Bertali boleh diheret, bertampuk boleh dijinjing).
Mengeluarkan perkataan yang manis-manis (untuk membujuk
Bertanam tebu di bibir.
dan sebagainya).
Bertanam tebu di mulut, bertanam halia (=
Mulut manis, hati busuk.
peria) di hati.
Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa.
Bertandang ke surau. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai ayam naik ke
surau, b. Bagai bertandang ke rumah janda).
Bertandang membawa lapik. Bertamu tetapi membawa bekalan sendiri.
Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing;
Bertangga naik, berjanjang turun. menurut aturan yang lazim. (Peribahasa lain yang sama
makna: Berjanjang naik, bertangga turun).
Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing;
menurut aturan yang lazim. (Peribahasa lain yang sama
Bertanjak baru bertinjau.
makna: a. Berjanjang naik, bertangga turun, b. Bertangga
naik, berjanjang turun).
Bertanya supaya tahu, berjalan supaya Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah dengan usul periksa
sampai. dan sampai selesai.
Berteduh di bawah betung. Mendapat pertolongan yang tidak memadai.
Bertegang urat leher, berkeras buku lidah. Tidak mahu mengalah.
Berteguran dulu maka berkenalan, mendaki Setelah merasa kesusahan hidup barulah bekerja dengan
dulu maka tahu lelah. bersungguh-sungguh.
Perintah yang tidak sama atau tidak tetap. telau = belang yang
Bertelau-telau seperti panas di belukar.
berwarna lebih muda.
Dua orang berselisih tentang wang atau harta, orang lain
Bertelingkah antan di lesung, ayam juga
(orang tengah) juga yang mendapat untung. bertelingkah =
yang kenyang.
berselisih.
Bertelingkah bagai antan di lesung. Berselisih faham di antara orang yang sama satu pekerjaan.
Bertemu dengan lawan yang sepadan. (Peribahasa lain yang
Bertemu beliung dengan ruyung.
sama makna: Bersua baji dengan matan).
Bertemu birah dengan keladi. Bertemu lelaki dan perempuan yang sama jahatnya.
Bertemu bukit di tepi telaga. Mendapat rezeki.
Sama-sama pandai dan sama-sama kuat. mura = ular yang
Bertemu mura dengan tedung.
sangat bisa.
Sesuai, seimbang; lelaki perempuan yang sudah memang
Bertemu ruas dengan buku.
jodohnya.
Bertemu dengan lawan yang sepadan. (Peribahasa lain yang
Bertemu teras dengan beliung. sama makna: a. Bersua baji dengan matan, b. Bertemu
beliung dengan ruyung).
Bertepuk sebelah tangan, bersiul sambil
Cinta kasih yang hanya datang daripada sebelah pihak saja.
menganga.
Kelihatan di luar bagus (kaya dan sebagainya), tetapi
Berteras keluar bagai pimping.
sebenarnya sangat melarat.
Berteras ke hujung dahan. Suami yang tunduk di bawah perintah isterinya.
Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. (Peribahasa lain
Bertilam pasir. yang sama makna: a. Berkandilkan bulan, b. Berkelambukan
gua).
Bertimbang tunai. Menjawab dengan tepat.
Jika kehendak orang kita turut, tak dapat tidak kehendak kita
Bertitah lalu, sembah berlaku.
pun akan diturut juga.
Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Berkandilkan bulan, b. Berkelambukan
Bertiraikan banir.
gua, c. Bertilam pasir). banir = akar yang tumbuh pada
pangkal pohon.
Bertongkat senduk (= tempurung). Orang yang sangat tua.
Bertongkat tebu. Berjalan bersama-sama isterinya atau kekasihnya.
Bertukar beruk dengan cigak, mengimbuh Yang lama sama dengan yang baru. cigak = kera; imbuh =
dengan kera. tambahan.
Bertukar jiwa dengan semangat. Sedang berkasih-kasihan.
Jangan terburu-buru melakukan sesuatu pekerjaan, cukupkan
Bertumpu dulu barulah melompat.
dulu persediaannya.
Segala perselisihan kecil dan besar hendaklah diselesaikan
Bertunggul ditarah, kesat diempelas. dengan seadil-adilnya. empelas = pohon yang daunnya
kasap.
Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Berkerbau seperempat
Bertunjang kayu ara, bertunjang pula mali-
ekor, berkandang sebagai orang, b. Bersawah seperempat
mali.
piring, ke sawah sama dengan orang). mali-mali = sebangsa
tumbuhan yang mempunyai tunjang juga.
Bertungkus-lumus biarlah di dapur, sifatkan
seperti telunjuk dengan kapur; arang jangan Perselisihan sama sendiri janganlah dibawa ke tengah, carilah
dibuat pupur, banyaklah ayam kelak datang jalan untuk menyelesaikannya dengan baik.
melumpur.
Beruang bagai durian, bernabu bagai Keluarga atau sahabat handai yang sudah terpisah jauh.
cempedak. ruang = alur; nabu = isi yang menempel pada bijinya.
Beruk berjumpa pisang masak setandan. Orang tamak yang memperoleh keuntungan dengan mudah.
Berulas tangan dan lidah. Mendapat bantuan tenaga dan nasihat.
Sangat benci. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai
Berulat mata melihat.
melihat ulat).
Berunding dengan tunggul (= tungkahan). Memberi nasihat kepada orang yang hanya diam saja.
Sangat marah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Beruras katang-katang. diurap dengan daun katang-katang, b. Dilumas dengan daun
katang-katang). beruras = dilumas.
Besar berudu di kubangan, besar buaya di Tiap-tiap orang mulia dan besar pada tempatnya masing-
lautan. masing.
Hutang itu walau sedikit sekalipun berat juga bagi orang yang
Besar, besar gunung dipandang; kecil, kecil
menanggungnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil
hutang disandang.
gunung dipandang, besar hutang disandang).
Besar, besar istana raja; kecil, kecil pondok Walau bagaimanapun senang di rumah besar kepunyaan
sendiri. orang, tidaklah sama dengan kesenangan di rumah sendiri.
Orang bodoh yang banyak bualnya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Macam daun terap: bunyinya degah-deguh,
Besar bungkus tak berisi.
degah-deguh jatuh ke bawah, b. Tong kosong berbunyi
nyaring).
Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan
Besar diambak, tinggi dianjung. dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. (Peribahasa lain yang
sama makna: Subur kerana dipupuk, besar kerana diambak).
Besar di bawah pisang goyangan, besar di Besar dengan didikan yang sederhana saja; belum ada
bawah tebu berlengkar. pengalaman.
Besar hendak melanda, panjang hendak Sesudah berkuasa lalu hendak bermaharajalela. lindih =
melindih. tindih.
Besar ikan hendaklah besar umpannya. Tiap sesuatu hendaklah dipadankan dengan tarafnya.
Makin tinggi pangkat atau makin besar perniagaannya, makin
Besar kapal besar gelombang.
banyak pula tanggungjawabnya.
Banyak penghasilan, banyak pula belanjanya. (Peribahasa
Besar kayu besar bahannya.
lain yang sama makna: Gedang kayu, gedang dahannya).
Besar pasak daripada tiang, besar sendal
Belanja lebih besar daripada pendapatan.
daripada gelegar.
Banyak penghasilan, banyak pula belanjanya. (Peribahasa
Besar periuk besar kerak. lain yang sama makna: a. Besar kayu besar bahannya, b.
Gedang kayu, gedang dahannya).
Belanja lebih besar daripada pendapatan. (Peribahasa lain
Besar senggulung daripada beban. yang sama makna: Besar pasak daripada tiang, besar sendal
daripada gelegar).
Belanja lebih besar daripada pendapatan. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Besar pasak daripada tiang, besar
Besar suap daripada mulut.
sendal daripada gelegar, b. Besar senggulung daripada
beban).
Besar tak boleh disangka bapa, kecil tak
Kelebihan atau kepandaian itu menjadi milik orang banyak.
boleh disangka anak.
Tiap sesuatu hendaklah dipadankan dengan tarafnya.
Besar umpan besar ikannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar ikan hendaklah
besar umpannya).
Besi baik dibajai (= diringgiti). Barang baik, diperbaiki lagi. ringgit = rigi-rigi.
Besi baik tiada berkarat. Budi baik tidak dilupakan.
Pada lahirnya kelihatan lemah tetapi sebenarnya tidak dapat
dipengaruhi atau dipermain-mainkan. (Peribahasa lain yang
Besi lemah tak patah.
sama makna: Lemah liat kayu akar, dilentur boleh dipatah tak
dapat).
Orang yang biasa jahat itu, biarpun kelihatan baik, tetapi
Betapapun lurus paku, hujungnya
hatinya masih jahat juga. (Lihat juga: Lurus-lurus ekor anjing,
berbentuk juga.
walau bagaimanapun ada juga bengkoknya). paku = pakis.
Betik sudah gentas. Tiada dapat menghasilkan apa-apa lagi. gentas = habis.
Orang yang biasa jahat itu, biarpun kelihatan baik, tetapi
hatinya masih jahat juga. (Peribahasa lain yang sama makna:
Betul, betul ekor anjing; walau
a. Betapapun lurus paku, hujungnya berbentuk juga, b. Lurus-
bagaimanapun ada juga bengkoknya.
lurus ekor anjing, walau bagaimanapun ada juga
bengkoknya).
Betung bulat tak bersegi, pipit jantan tak Anak bujang atau anak dagang yang bebas berjalan ke mana-
bersarang. mana saja.
Betung ditanam aur tumbuh. Mengharap untung, kiranya mendapat rugi.
Suami isteri yang hampir bercerai; perkara yang hampir putus.
Biang menanti tembuk.
biang = hampir tembus.
Biar harta habis, asalkan hati puas. (Bandingkan dengan: Alah
Biar alah sabung, asalkan menang sorak.
sabung, menang sorak).
Biar badan penat asalkan hati suka. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan rela hati.
Fikirkan masak-masak, sebelum berbuat sesuatu supaya
Biar berkelahi dulu, jangan berkelahi jangan menyesal. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
kemudian. Berkelahi dulu pendapatan, berkelahi kemudian kerugian, b.
Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna).
Biar bernasib duri, jika terbuang pun tidak
mengapa; jangan bernasib kayu, walau Lebih baik miskin daripada kaya menanggung hutang.
banyak berguna sekalipun.
Lebih baik mati daripada menanggung malu. (Peribahasa lain
Biar berputih tulang, jangan berputih mata. yang sama makna: Lebih baik berputih tulang daripada
berputih mata).
Biar, biar naik ke mata. Kecewa. biar = cacing kecil dalam perut.
Biar buruk kain dipakai, asal pandai
Budi bahasa yang baik.
mengambil hati.
Biar bekerja bersusah payah asal yang dimaksudkan tercapai.
Biar dahi berluluk, asal tanduk mengena.
berluluk = berlumpur.
Biar genting jangan putus. Biar rugi sedikit jangan rugi banyak.
Lebih baik mendengar dan menurut ajaran yang membawa
Biar jadi telinga tempayan, jangan jadi
kepada kebaikan daripada mendengar dan menurut ajaran
telinga kuali.
yang membawa kepada kesusahan.
Biar jatuh terletak, jangan jatuh terhentak (= Lebih baik menarik diri lebih dulu daripada diberhentikan
terhempas). dengan tidak hormat.
Biar kena tampar dengan jari yang Jikalau tersalah dalam sesuatu perkara, biarlah dihukum oleh
bercincin daripada kena jentik dengan orang yang berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu,
tangan yang berkudis. daripada dianiaya oleh orang kecil yang tak tahu apa-apa.
Biar kurang garang asal lebih gaya. Menunjuk-nunjukkan diri sekalipun penakut.
Biar lambat asal selamat, tak lari gunung Membuat sesuatu perkara hendaklah dengan cermat dan hati-
dikejar. hati.
Membuat sesuatu perkara hendaklah dengan cermat dan hati-
Biar lambat laga, asal menang. hati. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar lambat asal
selamat, tak lari gunung dikejar).
Biar alah sesudah melawan, daripada alah kerana melarikan
Biar luka di dada, jangan luka di belakang.
diri.
Biar mati anak jangan mati adat. Adat yang tidak boleh dilanggar.
Lebih baik mati daripada merosakkan nama baik. (Peribahasa
Biar mati berkapankan kain cindai, jangan
lain yang sama makna: Mati berkapan cindai). kadut = kain
kain kadut.
karung.
Alah di tangan orang yang kuat lebih baik daripada alah di
Biar mati ditangkap harimau, jangan mati
tangan orang lemah. (Bandingkan dengan: Biar luka di dada,
digigit anjing.
jangan luka di belakang).
Mati di tempat yang mulia kerana membuat kebaikan lebih
Biar mati seperti kutu, jangan mati seperti baik daripada mati di tempat yang hina kerana membuat
tuma. kejahatan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kutu mati di
atas kepala, tuma mati di tepi kain).
Biar mengerjakan pekerjaan yang kurang baik martabatnya
Biar menyelodok ke bawah rumah, asal
asalkan mendapat rezeki yang halal. menyelodok =
mendapat telur ayam.
merangkak.
Lebih baik rosak sedikit asal jangan rosak semuanya;
sebelum sesuatu kemelaratan itu menjadi besar baiklah
diusahakan untuk menghindarkannya. (Peribahasa lain yang
sama makna: Biar miring asal jangan tertelungkup; atau Biar
Biar merangkak jangan menjalar.
rebah jangan roboh, atau Biar serpih jangan tumbang; atau
Biar sipi asal jangan tepat [= sesat]; atau Biar terletak asal
jangan terhempas; atau Biar terselar jangan terbakar hangus;
atau Biar terteleng asal jangan tertungkup).
Biar miskin asal cerdik, terlawan juga orang
Kepintaran itu melebihi kekayaan.
kaya.
Biar nasi terbuang asal jangan periuk Kesukaran waktu melahirkan anak; biar mati anak, asal
pecah. ibunya selamat.
Biar pecah di mulut, jangan pecah di perut. Menyimpan rahsia.
Biar pecah perut, bumi merekah. Keputusan yang tegas.
Biar penat badan asalkan hati suka. Mengerjakan sesuatu dengan suka hati.
Biar sakit dulu senang kemudian. Biarlah bersusah-susah dulu asalkan senang kemudian hari.
Hendaklah selalu berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu
Biar salah kain, jangan salah mulut.
perkataan.
Biar senget jangan tertiarap. Lebih baik menderita rugi sedikit daripada rugi banyak.
Lebih baik rosak sedikit asal jangan rosak semuanya;
sebelum sesuatu kemelaratan itu menjadi besar baiklah
Biar titik, jangan tumpah. diusahakan untuk menghindarkannya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Biar merangkak jangan menjalar, b. Biar
senget jangan tertiarap).
Maksud biar tercapai, kerugian jangan ada. (Peribahasa lain
Biar ular mati, kayu tiada patah. yang sama makna: Ikan biar dapat, serampang jangan
pukah).
Biarlah mati di mata pedang, janganlah mati Biarlah binasa kerana mempertahankan kehormatan daripada
kena tendang. binasa dalam kehinaan.
Biarlah terjual nyawa, jangan terjual nama. Tidak takutkan mati jika pada jalan yang benar.
Hendaklah selalu berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu
Biarlah tersalah kain, janganlah tersalah
perkataan. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar salah
cakap.
kain, jangan salah mulut).
Biarpun kucing naik haji, pulangnya
Pembawaan yang tidak dapat diubah.
mengeong juga.
Biarpun setandan bagai kerambil, namun Meskipun bersaudara, namun keadaan masing-masing tetap
untung berlain-lain. berlain-lain.
Kejahatan diri sendiri janganlah diukur dengan kejahatan
Biasa di sayak dibawa ke dulang, biasa
orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Ukur baju di
kepada awak dibawa kepada orang.
badan sendiri).
Biawak kudung masuk kampung. Orang jahat yang dikenal ramai.
Bicarakan rumput di halaman orang, di
Cacat-cela orang lain tampak, cacat-cela sendiri tidak
halaman sendiri rumput sampai di kaki
kelihatan.
tangga.
Biduk kalau tidak berkemudi, bagaimana ia Suatu pekerjaan yang dikerjakan tanpa ilmu, tentu tidak akan
akan laju. sampai kepada yang dimaksudkan.
Dua pihak yang berselisih akan berbaik kembali bila
pengacum telah tersingkir. (Bandingkan dengan: Berkelahi di
Biduk lalu kiambang bertaut. hujung batang, berbaik di pangkal batang). (Peribahasa lain
yang sama makna: Sekali perahu lalu, sekali kiambang
berkuak).
Biduk pecah nakhoda mati, anak buah Apabila perusahaan yang besar mengalami kerugian maka
bercerai-berai. pekerja-pekerjanya pun bercerai-berai.
Perempuan yang menduakan suami; suatu pekerjaan dua
Biduk satu nakhoda dua.
kepalanya.
Biduk tiris menanti karam. Sudah tak tertolong lagi.
Tiada berdaya akan mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana
Biduk upih pengayuh bilah.
kekurangan alat.
Bila 'dah merah: kunyit salahkan kapur, Apabila telah berlaku sesuatu kejadian yang tidak baik, maka
kapur salahkan kunyit. satu sama lain salah menyalahkan.
Bila kucing tidak bergigi, tikus berani Apabila orang yang ditakuti sudah tidak berkuasa lagi, maka
melompat tinggi. orang-orang pun berleluasalah melakukan sekehendak hati.
Bila berkehendakkan sesuatu maka selalu orang berlemah
Bila meminta: lembut gigi daripada lidah.
lembut dan merendahkan diri.
Bila pula biawak duduk? Pertanyaan untuk sesuatu yang mustahil.
Mengajar binatang dengan pukulan, mengajar manusia
Binatang tahan palu, manusia tahan kias.
dengan kiasan atau sindiran.
Bingung makanan si cerdik, orang tidur Orang yang bodoh itu menjadi mangsa penipuan orang yang
makanan si jaga. cerdik.
Bingung tak dapat diajar, cerdik tak dapat
Berlagak pandai dan tiada mahu menurut bicara orang.
diikuti.
Orang-orang yang sukar diajak muafakat. tengkar = bantah,
Bingung tengkar, cerdik begar.
cekcok; begar = susah, keras.
Cacat-cela orang lain tampak, cacat-cela sendiri tidak
Bintang di langit boleh dibilang, tetapi kelihatan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bicarakan
arang di mukanya tak sedar. rumput di halaman orang, di halaman sendiri rumput sampai
di kaki tangga).
Bodoh-bodoh sepat, tak makan pancing Biarpun bodoh, dapat juga memilih mana yang baik dan mana
emas. yang buruk.
Berlagak pandai dan tiada mahu menurut bicara orang.
Bodoh tak dapat diajar, pandai tak dapat
(Peribahasa lain yang sama makna: Bingung tak dapat diajar,
mengajar.
cerdik tak dapat diikuti).
Bolehkan digabus sebelum diasah? Sesuatu pelajaran hendaklah dimulai dari permulaan.
Bolehkah matahari hendak dilindungi
Kebenaran itu tak dapat disembunyikan.
dengan nyiru?
Orang perempuan mencari suami; ibu bapa mengemukakan
Bomoh mencari orang sakit.
anak gadisnya.
Orang banyak yang menurut arahan pemimpinnya. bondong =
Bondong air bondong ikan.
kelompok, tompok.
Buah kedempung, di luar berisi di dalam
Orang yang sombong banyak cakapnya.
kosong.
Buah macang dimakan kelarah, di luar baik Orang perempuan yang sudah rosak, hanya di luar saja yang
busuk di dalam. kelihatannya baik.
Buah masak merah belum tentu manis
Orang yang elok rupanya itu belum tentu perangainya baik.
rasanya.
Buah masak tergantung tinggi: akan dijolok
Tiada berdaya untuk mencapai (mengerjakan) sesuatu cita-
penggalah singkat, akan ditingkat
cita yang tinggi atau pekerjaan yang sulit.
batangnya licin.
Buah peria itu kalau ditanam di atas sakar,
dibaja dengan madu, disiram dengan Orang yang jahat perangainya, tak dapat diperbaiki lagi,
manisan, dan diletakkan di atas tebu, biarpun dihiasai dengan pangkat dan kekayaan.
apabila masak pahit juga.
Perkataan yang manis-manis mengandungi maksud yang
Buah yang manis berulat di dalamnya.
buruk.
Menyelimuti kelakuan jahat dengan perbuatan yang baik atau
Buaian diayun anak dicubit.
tutur kata yang manis.
Menyelimuti kelakuan jahat dengan perbuatan yang baik atau
Buaian pun digoncang, anak pun dicubit. tutur kata yang manis. (Peribahasa lain yang sama makna:
Buaian diayun anak dicubit.)
Menceraikan isteri yang jahat, kemudian kahwin dengan
Buang daun keladi, berselimut daun birah. perempuan yang lebih jahat lagi; meninggalkan sesuatu yang
buruk, mendapat yang buruk pula.
Buang yang jahat ambil yang baik; memulai penghidupan
Buangkan yang keruh, ambil yang jernih.
yang baru.
Menceraikan isteri yang jahat, kemudian kahwin dengan
perempuan yang lebih jahat lagi; meninggalkan sesuatu yang
Buang kuali ambil belanga.
buruk, mendapat yang buruk pula. (Peribahasa lain yang
sama makna: Buang daun keladi, berselimut daun birah).
Jika hendak membuat pekerjaan yang baik, janganlah
Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan
berlebih-lebihan sehingga tidak pada tempatnya, dan
sekali.
pekerjaan yang jahat hendaklah dihindarkan sama sekali.
Buat nasi tambah. Penambahan nafkah yang telah ada.
Buaya setanjung makan tak habis
Terlalu gemuk (tentang orang).
(Sarawak).
Melawan kehendak orang yang lebih berkuasa daripadanya.
Bubu duduk, jiwaku hilang.
bubu = lukah.
Budak-budak makan pisang. Masih mentah dalam segala hal.
Sesuatu yang tak dapat dihalang-halangi. (Peribahasa lain
Bujur lalu, lintang patah.
yang sama makna: Yang terbujur lalu, yang terlindung patah).
Buka kulit, ambil (= tampak) isi. Pembicaraan atau perundingan secara berterus terang.
Buka mata pasang telinga, tutup mulut Sesuatu perkara yang tidak ada sangkut-paut dengan kita,
simpan di hati. boleh juga dilihat dan didengar, tetapi jangan dicampuri mulut.
Bukan air muara yang ditimba, tetapi sudah
Perkhabaran yang benar.
disauk dari hulunya.
Tidak dapat diperdayakan dengan mudah. (Peribahasa lain
Bukan budak-budak makan pisang.
yang sama makna: Budak-budak makan pisang).
Bukan perkara atau kesalahan kecil yang dibesar-besarkan.
Bukan kudis dibuat pekung.
(Bandingkan dengan: Kudis menjadi tokak).
Bukan mati kerana Allah, melainkan kerana
Mendapat kecelakaan kerana banyak tingkah atau akalnya.
olah.
Bukan tanah menjadi padi. Bukan tempatnya untuk berbuat baik.
Kebenaran yang sudah terang dan nyata, tidak saja
Bukannya bersuluh batang pisang,
disaksikan oleh orang-orang biasa, tetapi juga oleh orang-
bersuluh bulan matahari.
orang yang berkuasa.
Bukannya diam penggali berkarat,
Diam yang ada gunanya.
melainkan diam ubi berisi.
Sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak
Bukannya diretak panas.
diperkatakan orang.
Bukit jadi paya, paya jadi bukit. Orang kaya menjadi miskin dan orang miskin menjadi kaya.
Bukit 'lah tinggi, lurah 'lah dalam. Teramat tua dan daif.
Persahabatan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama
Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. makna: Berkuah sama menghirup, bersambal sama
mencolek).
Bukit sudah menjadi busut. Orang berpangkat telah diturunkan pangkatnya.
Bulan dipagar bintang. Cocok segala-galanya.
Bulan jatuh di ribaannya. Beruntung besar.
Lelaki yang merindukan seorang perempuan, dan perempuan
Bulan mengambang dikandung awan.
itu telah diambil oleh orang lain.
Bulan naik matahari naik. Mendapat untung dan bahagia di kiri kanan.
Orang pandai yang memperlihatkan kepandaiannya kepada
Bulan terang dalam rimba.
orang-orang yang tak dapat menghargai kepandaiannya itu.
Beruntung besar. (Peribahasa lain yang sama makna: Bulan
Bulan turun ke ribaannya.
jatuh di ribaannya).
Bulan terang paksa baik; payang ke laut, Dalam masa kemakmuran semua orang berlumba-lumba
balok pun ke laut juga. mencari keuntungan.
Bulang sali kacak sama, tinggal lagi mujur Sama kuat sama teguh dalam pertandingan, alah menang
malang. bergantung pada nasib saja. sali = teguh.
Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh Untuk melakukan sesuatu pekerjaan supaya selamat maka
muafakat. hendaklah berunding dulu.
Persatuan yang kukuh atau keputusan yang dicapai dengan
Bulat bagai air dalam pembuluh.
kata muafakat.
Kelihatannya baik tetapi di dalam atau keadaan yang
Bulat bersegi, bersanding melukai. sebenarnya jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Masak
di luar mentah di dalam).
Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan,
Bulat segiling, pecak setapik.
b. Pipih [= pecak] boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan).
pecak = pipih.
Bulat waris mengadakan buapak, bulat Kata sepakat waktu mengangkat datuk lembaga. buapak =
buapak mengadakan lembaga. kependekan daripada ibu dan bapa.
Bumi mana yang tidak kena hujan? Tiap-tiap orang ada kalanya berbuat salah.
Seseorang yang gemar akan hak seseorang, tetapi benci
Bunga dipetik, perdu ditendang.
kepada tuannya.
Bunga dipersunting akhirnya akan layu. Sesuatu yang dipakai itu akan buruk kesudahannya.
Bunga kembang menanti layu. Kecantikan dan keelokan seorang perempuan tiada kekal.
Seseorang yang mulanya menurut kehendak kita, tetapi
Bunga kembang berbalik kuncup.
kemudiannya ia ingkar.
Tiap-tiap yang hidup akan mati dengan tidak memandang
Bunga gugur putik pun gugur. umur. (Peribahasa lain yang sama makna: Mumbang jatuh [=
runtuh], kelapa jatuh [= runtuh]).
Bunga layu kembang semula. Orang tua yang bersolek seperti orang muda.
Bunga raya kembang pagi. Muka yang merah padam kerana terlalu marah.
Bunga tengah kembang di taman, baunya
Kecantikan seorang gadis yang telah gah ke mana-mana.
merebak ke mana-mana.
Tak ada yang tak ada cacatnya. (Peribahasa lain yang sama
Bunga yang harum itu ada juga durinya. makna: a. Tak ada elok yang tidak bercacat, b. Tak ada
gading yang tak retak).
Orang tua yang bersolek seperti orang muda. (Peribahasa lain
Bunga yang layu balik kembang.
yang sama makna: Bunga layu kembang semula).
Bunga yang layu tidak diseri oleh kumbang. Perawan tua tidak dipinang orang.
Seseorang yang gemar akan hak seseorang, tetapi benci
Bunganya dipersunting, pangkalnya
kepada tuannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bunga
diberaki.
dipetik, perdu ditendang).
Keutamaan sifat seseorang dapat diuji dan dicuba. genap =
Bungkal genap menahan cuba, emas baik
cukup timbangannya; bungkal (bungkalan) = anak timbangan,
menahan uji.
ukuran berat emas.
Bungkal sehasta (= sejengkal) tidak
Orang bodoh yang keras kepala. terkedang = terluruskan.
terkedang.
Bungkalan yang betul. Keputusan yang betul.
Angkuh dan sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat.
Bungkuk (bongkok) baru betul. (Peribahasa lain yang sama makna: Buta baru celik [=
melihat]).
Sekalipun demikian sungguhnya membuat sesuatu pekerjaan
Bungkuk (bongkok) 'duk (=dek)
namun salah dan silap itu tak dapat dielakkan. mengelarai =
menganyam, silap (= sesat) mengelarai.
menganyam.
Bungkuk (bongkok) kali hendak mengena (=
Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri.
mendapat).
Harta perserikatan dibahagi sebagaimana mestinya apabila
suami isteri atau orang yang berkongsi bercerai. (Peribahasa
Buntar dikeping, suarang diagih.
lain yang sama makna: Suarang diagih, sekutu dibelah).
buntar = bulat; suarang = harta milik.
Tak tahu akan kekurangan dirinya. buntat = batu kapur yang
Buntat hendak jadi gemala.
terdapat dalam empedu (hempedu).
Ramai (= riuh) sekali. (Peribahasa lain yang sama makna:
Bunyi Cina karam.
Bagai bunyi perempuan di air).
Bunyi percakapan yang lemah antara kedengaran dengan
Bunyi semacam kumbang menyeri bunga.
tiada.
Buruk dibuang dengan rundingan, baik Tiap-tiap kejadian buruk dapat diselesaikan bila kedua belah
ditarik dengan muafakat. pihak bersedia untuk berunding atau bermesyuarat.
Keburukan, kerugian atau kesusahan hendak ditanggung
Buruk dikembang pada orang, elok dipilih
bersama-sama, tetapi kelabaan atau keuntungan dimakan
sama seorang.
seorang diri.
Buruk, buruk kayu gaharu, dibakar berbau Orang yang setia itu walau miskin sekalipun namanya tetap
juga. disebut orang.
Diri sendiri yang kurang pandai, orang lain yang disalahkan.
Buruk muka cermin dibelah. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada tahu menari,
dikatakan lantai jungkang-jungkit).
Tak mahu lagi menginjak rumah isterinya atau tempat bekerja
Buruk perahu buruk pangkalan.
yang telah ditinggalkan.
Orang bodoh atau miskin yang tiada tahu akan kekurangan
Buruk tak tahu akan hinanya.
dirinya.
Burung gagak itu jika dimandikan dengan
Orang yang sudah biasa jahat itu biar bagaimanapun
air mawar sekalipun, tiada akan menjadi
dinasihatkan namun tabiatnya tidak dapat dirubah.
putih bulunya.
Burung hantu kesiangan. Tak dapat berbuat apa-apa kerana kehabisan daya.
Persahabatan atau perjodohan yang tidak sepadan tidak akan
selamat; tiap-tiap orang mesti mencari golongannya sendiri,
Burung pipit sama enggang, mana boleh
barulah sempurna. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
sama terbang.
Antah berkumpul sama antah, beras bersama beras, b. Yang
enggang sama enggang juga, yang pipit sama pipit juga).
Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi
diperoleh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ikan lagi di
Burung terbang dipipiskan lada.
laut, lada garam sudah di sengkalan, b. Rusa di hutan, kancah
sudah dijerang). pipis = giling.
Burung yang liar jangan dilepaskan; khabar Jangan percaya akan sesuatu yang kita belum tahu dengan
yang mustahil jangan didengarkan. sahnya.
Busuk berbau, jatuh berdebuk. Perbuatan yang buruk lambat-laun akan ketahuan juga.
Busuk, busuk embacang. Kelihatan bodoh, sebenarnya pandai.
Bagaimana sekalipun kejahatan saudara atau keluarga itu,
Busuk daging dikincah, dimakan; busuk tiada sampai hati menyalahkannya seperti kita menyalahkan
ikan, dibuang. orang lain. kincah = mengirai cucian dalam air,
membersihkan.
Orang bodoh atau miskin yang tiada tahu akan kekurangan
Busuk yang tak tahu dibaunya. dirinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Buruk tak tahu
akan hinanya).
Busut juga ditimbun oleh anai-anai. Orang kaya juga yang bertambah kaya.
Angkuh dan sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat.
Buta baru celik (= melihat). (Peribahasa lain yang sama makna: Bungkuk [bongkok] baru
betul).
Buta kehilangan tongkat. Menghadapi keadaan yang sukar.

Cacing hendak menjadi naga. Orang kecil hendak menyama-nyamai orang besar-besar.
Anak orang bangsawan diperisteri oleh orang kebanyakan;
Cacing menelan naga. orang yang berkuasa dapat dialahkan oleh orang yang lemah.
(Bandingkan dengan: Seekor cacing menelan naga).
Cacing menjadi ular naga. Orang hina menjadi orang mulia.
Perkara sudah selesai, barulah terdengar keterangan atau
Cakak sudah, silat teringat.
sungutan. cakak = kelahi.
Cakapnya saja yang besar tetapi tidak ada satu pun pekerjaan
Cakap berdegar-degar, tahi tersangkut di
yang dilakukan olehnya. (Biasa juga: Cakap berdegar-degar,
gelegar.
tumit di keting).
Cakap berlauk-lauk makan dengan sambal
Cakapnya seperti orang kaya, padahal miskin.
lada.
Berlebih-lebihan daripada hal yang sebenarnya. (Peribahasa
Cakapan sejengkel dibawa sehasta.
lain yang sama makna: Sejengkal menjadi sehasta).
Dipakai untuk sementara waktu saja, sementara belum ada
Calak-calak ganti asah, menanti tukang
yang lebih baik; sekadar untuk mencukupi keperluan saja.
belum datang.
calak-calak = lampas.
Campak baju nampak kurap. Mendedahkan keburukan diri sendiri.
Campak baju nampak kurap seperti anak Orang-orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya
kacang hantu. ataupun kehormatan orang lain di jalan-jalan raya.
Campak bunga dibalas dengan campak
Kebaikan dibalas dengan kejahatan.
tahi.
Canggung seperti antan dicungkilkan duri
Melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan sepatutnya.
(= gigi).
Cari umbut kena buku. Mencari yang baik, mendapat yang buruk.
Carik-carik bulu ayam, lama-lama Perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan berbaik
bercantum juga. kembali.
Besar bualannya dan suka membuka rahsia orang. cekarau =
Cekarau besar liang.
sebangsa tumbuhan di air yang besar lubang batangnya.
Biarpun kikir namun harta akan habis juga akhirnya atau
Cekel berhabis, lapuk berteduh.
hilang percuma saja. cekel = kikir, pelit.
Belum dewasa sudah hendak melawan orang tua; belum ada
Cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. pengalaman. (Bandingkan dengan: Bau cekur jerangau ada
lagi di ubun-ubun, sudah hendak berumah tangga).
Belum dewasa sudah hendak melawan orang tua; belum ada
Cekur jerangau belum habis lagi. pengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna: Cekur
jerangau ada lagi di ubun-ubun).
Celaka ayam, padi masak makan ke hutan. Nasib yang malang.
Celaka tiga belas. Malang sekali.
Sesuai benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Cembul dengan tutupnya. cembul dapat tutupnya, b. Bagai dulang dengan tudung saji, c.
Seperti telap dengan tudungnya).
Orang kecil hendak menyama-nyamai orang besar-besar.
Cemperling nak jadi bayu. (Peribahasa lain yang sama makna: Cacing hendak menjadi
naga). bayu = sejenis burung asmara dalam dongengan.
Perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan berbaik
Cencang air tidak putus, pancung abu tak
kembali. (Peribahasa lain yang sama makna: Carik-carik bulu
berbekas.
ayam, lama-lama bercantum juga).
Sekali jalan, dua tiga pekerjaan selesai. geragai = pengait
Cencang dua segeragai.
untuk menangkap buaya.
Cencang putus, biang tembuk. Putusan yang mengikat.
Kesalahan yang tiada disengajakan, tetapi mendatangkan
Cencang terdadik jadi ukir.
kebaikan. terdadek = tersesat.
Cencaru makan petang. Pekerjaan yang lambat mendatangkan hasil yang baik.
Cengkeling bagai ular dipukul (= dipalu). Geliang-geliut kerana kesakitan. cengkeling = berbelit-belit.
Cepat kaki ringan tangan. Rajin dan giat.
Jika kurang fikir atau kurang hemat dalam sesuatu perbuatan,
Cepat tangan terjembakan, cepat kaki
maka tangan dan kaki serta mulut dapat menimbulkan
terlangkahkan, cepat mulut terkatakan.
kesusahan.
Cerdik bagai ekor kerbau. Melakukan sesuatu pekerjaan yang merugikan diri sendiri.
Biarpun cerdik atau bodoh orang besar-besar itu tetapi orang
Cerdik elang, bingung sikikih; lamun murai
kecil-kecil juga yang selalu menanggung rugi. sikikih =
terkecoh juga.
sebangsa enggang, kecil sedikit.
Cerdik perempuan meleburkan, saudagar Menuruti orang yang belum panjang fikirannya itu acap kali
muda menghutangkan. mendatangkan kesusahan.
Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan)
Cermat masa banyak, jimat masa sedikit.
sesuatu.
Cik puan melangkah ular tak lepas. Gerak-geri perempuan yang lemah lembut.
Gadis yang elok dan hartawan takkan sejodoh dengan orang
Cincin emas takkan tampan bermata kaca.
yang miskin dan hodoh.
Cium tapak tangan, berbaukah atau tidak? Lihat diri sendiri terlebih dulu sebelum mencela orang lain.
Memberi pertolongan (kewangan, fikiran dan sebagainya)
Condong ditumpil, lemah dianduh. kepada orang-orang yang di dalam kesusahan. ditumpil =
ditunjang.
Tiap-tiap orang lebih suka kepada keluarganya sendiri
Condong puar ke uratnya, condong
daripada kepada orang lain. puar = tumbuhan-tumbuhan
manusia kepada bangsanya.
hutan.
Condong yang akan menimpa. Perbuatan yang sangat membahayakan.
Condong yang akan menongkat, rebah yang Pemimpin yang akan membantu atau menjaga rakyatnya jika
akan menegakkan. ada kesusahan yang menimpa rakyatnya itu.
Corak kain mengikut kehendak Undang-undang sesebuah negeri itu menurut keadaan
penenunnya. pemerintahnya; pengetahuan murid menurut ajaran gurunya.
Cuba-cuba menanam mumbang, jika Kerjakan terus walaupun kurang berharga, barangkali ada
tumbuhan sunting (= suri, turus) negeri. juga hasilnya kelak.
Cubit paha kanan, paha kiri pun merasa Jika seseorang itu menyusahkan kaum keluarganya sendiri
juga. maka ia pun akan merasa susah juga.
Pandang pada diri sendiri dulu, sebelum memandang pada
Cubit paha sendiri dulu, baru cubit paha
orang lain. (Bandingkan dengan: Cium tapak tangan,
orang lain.
berbaukah atau tidak?).
Keadilan hukum baru bisa (boleh) diperoleh apabila sudah
Cupak berkeesaan.
cukup keterangan atau pemeriksaannya.
Cupak sudah tertegak, suri sudah Telah lama adat berdiri tentang tiap-tiap pekerjaan. suri =
terkembang (=terentang). pemidangan pada perkakas tenun.
Cupak tegak yang diisi. Aturan yang masih tetap berlakulah yang diturut.

Dada manusia tidak dapat diselam. Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga.
Cerita daripada orang lain yang diceritakannya. dagangan
Dagangan bersambut yang dijualnya.
bersambut = barang amanah.
Dahan pembaji batang. Menggunakan harta benda tuannya.
Dalam berselam, dangkal berjingkat. Penghasilan yang sedikit itu dipada-padakan.
Dalam dua tengah tiga. Tidak jujur.
Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga.
Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa
(Peribahasa lain yang sama makna: Dada manusia tidak
tahu.
dapat diselam).
Lahirnya dia menerima dengan baik, tetapi hatinya sendiri
Dalam menunduk dia menyonggeng.
membantah. songgeng (menyonggeng) = tonggeng.
Penghasilan yang sedikit itu dipada-padakan. (Peribahasa lain
Dalam menyelam, cetek bertimba.
yang sama makna: Dalam berselam, dangkal berjingkat).
Dalam sudah keajukan, dangkal sudah Telah diketahui benar-benar tujuan atau maksud seseorang.
keseberangan. ajuk = duga.
Dalam rumah membuat rumah. Mencari keuntungan atas ongkos orang lain.
Dapat dihitung (= dibilang) dengan jari. Sangat sedikit.
Dapat durian runtuh. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah.
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah.
Dapat harta karun.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh, b.
Kura-kura kakinya tiada basah, c. Mendapat pisang terkubak).
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah.
Dapat harta timbul. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh, b.
Dapat harta karun, c. Dapat kijang teruit, d. Dapat tebu rebah).
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh, b.
Dapat kijang teruit. Dapat harta karun, c. Dapat harta timbul, d. Dapat tebu
rebah). teruit = tersangkut kaki atau tanduk pada akar atau
belukar.
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh, b.
Dapat tebu rebah.
Dapat harta karun, c. Dapat harta timbul, d. Dapat kijang
teruit).
Dapur tidak berasap. Terlalu miskin.
Darah setampuk pinang. Belum berpengalaman.
Dari ajung (= jung) turun ke sampan. Diturunkan pangkat.
Dari jauh diangkat telunjuk, kalau dekat
Umpat dan caci kerana kelakuan yang tidak senonoh.
diangkat mata.
Menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil, jatuh
Dari lecah, lari ke duri. dalam kesukaran yang lebih besar. (Peribahasa lain yang
sama makna: Takut akan lumpur, lari ke duri).
Daripada cempedak baiklah nangka,
Sedikit pun cukuplah daripada tiada langsung.
daripada tidak baiklah ada.
Lebih baik mati daripada menanggung malu. (Peribahasa lain
Daripada hidup bercermin bangkai, lebih
yang sama makna: Biar berputih tulang, jangan berputih
baik mati berkalang tanah.
mata).
Lebih baik mati daripada menanggung malu. (Peribahasa lain
Daripada hidup bergelumang (= berlumur) yang sama makna: a. Biar berputih tulang, jangan berputih
tahi, baik mati bertimbun bunga. mata, b. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati
berkalang tanah).
Daripada segenggam jadi segantang. Bernasib baik.
Menceraikan isteri yang jahat, kemudian kahwin dengan
perempuan yang lebih jahat lagi; meninggalkan sesuatu yang
Dari semak ke belukar. buruk, mendapat yang buruk pula. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Buang daun keladi, berselimut dauh birah, b.
Buang kuali ambil belanga).
Dari telaga yang jernih, tak akan mengalir Daripada sifat yang mulia, tak akan lahir budi bahasa yang
air yang keruh. kasar.
Dari telaga yang keruh, tak akan mengalir Daripada tabiat yang jahat tak akan lahir budi bahasa yang
air yang jernih. baik.
Datang nampak muka, pergi nampak Datang dengan baik, pergi pun harus dengan baik pula; orang
belakang. yang datang atau pergi hendaklah memberitahu.
Datang seperti ribut, pergi seperti semut. Tentang penyakit.
Datang tak berjemput, pulang tak berhantar. Tetamu yang tidak penting.
Datang dengan baik, pergi pun harus dengan baik pula; orang
yang datang atau pergi hendaklah memberitahu. (Peribahasa
Datang tampak muka, pulang tampak
lain yang sama makna: Datang nampak muka, pergi nampak
punggung.
belakang). (Bandingkan dengan: Hinggap mencengkam
[dahan], terbang menumpu [dahan]).
Datang tiada dijemput, dihalau dia berpaut, Tentang penyakit. Peribahasa lain yang sama makna: Datang
salah hemat kita diangkut. seperti ribut, pergi seperti semut).
Datar bak lantai papan, licin bak dinding
Keputusan yang sangat adil.
cermin.
Daun dapat dilayangkan, getah jatuh ke Tiada sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada
perdu juga. anak saudara.
Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. (Peribahasa lain
Daun keladi dimandikan.
yang sama makna: a. Air di daun keladi [= talas], b. Bagai air
titik ke batu, c. Kalis bagai air di daun keladi).
Tiada sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada
Daun 'lah melayang, buah jatuh ke perdu
anak saudara. (Peribahasa lain yang sama makna: Daun
juga.
dapat dilayangkan, getah jatuh ke perdu juga).
Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya.
Daun mengenalkan pohonnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebab buah dikenal
pohonnya).
Daun nipah dikatakan daun labu. Kalau segan bertanya tentulah timbul salah faham.
Orang yang tiada berbudi pekerti jika banyak pengetahuannya
Daunnya jatuh melayang, buahnya jatuh ke
sekalipun, akan ketahuan juga; yang berguna tinggal yang tak
pangkal juga.
berguna terbuang.
Perselisihan antara kaum keluarga atau suami isteri yang
Degar-degar merapati. makin merapatkan perhubungan. degar-degar = bunyi kayu
dipukul.
Dek sukar berkampuh ijuk, nan adat diturut Adat yang tak boleh ditinggalkan, walaupun hidup melarat.
juga. berkampuh ijuk = bertudung atau berselimut ijuk.
Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan
Dekat dapat ditunjal, jauh dapat ditunjuk.
kebenarannya.
Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk
Dekat tak tercapai, jauh tak berantara.
mengambilnya.
Perempuan hodoh berpakaian bagus. (Peribahasa lain yang
Dendang menggonggong telur.
sama makna: Bagai gagak menggonggong telur).
Dengan kartu terbuka. Dengan terus terang.
Dengar cakap enggang, makan buah Sesuatu pekerjaan itu hendaklah difikirkan sendiri masak-
beluluk; dengar cakap orang, terjun masuk masak sebelum dikerjakan dan jangan sekali-kali mendengar
lubuk. cakap orang.
Dengarkan cerita burung, anak dipangku Kerana mendengarkan manis tutur kata orang, pekerjaan
dilepaskan. sendiri disia-siakan.
Pekerjaan yang terburu-buru itu kelak akan mendatangkan
Deras datang dalam kena.
kerugian.
Deras seperti anak panah. Terlalu cepat.
Destar habis, kopiah luluh. Menderita kemalangan terus-menerus.
Dialas bagai memengat. Berkata dengan cukup alasan. memengat = memasak pengat.
Diam di laut, masin tidak; diam di bandar Tidak menghiraukan segala perubahan terutama perubahan-
tak meniru. perubahan yang baik.
Musuh yang pendiam jangan dipermudah-mudahkan. lepu =
Diam-diam lepu.
ikan laut.
Diam-diam ubi berisi, diam besi (= penggali) Pendiam tetapi berfikir atau banyak pengetahuan; bekerja
berkarat. dengan diam-diam.
Diam penggali berkarat. Ilmu yang disimpan saja lama-kelamaan akan hilang.

Dian sebatang dinyalakan hujung Orang yang membazir tak dapat tiada akan menghadapi
pangkalnya, teraba-teraba sudahnya. kesusahan.
Keputusan yang tidak dapat diubah-ubah lagi. dianjak =
Dianjak layu, dibubut (= dianggur) mati. dipindahkan; dianggur = dikerat (cabang) untuk ditanam,
dibubut = dicabut.
Dianjung seperti payung, diambak seperti
Orang yang sangat dimuliakan. dianjung = diangkat ke atas.
kasur.
Perempuan yang tidak dipelihara oleh suaminya, tapi tidak
Diapit tidak bersanggit, ditambat tidak
pula diceraikannya; hidup di luar nikah. sanggit = geser,
bertali.
gosok.
Keputusan yang tidak dapat diubah-ubah lagi. (Peribahasa
Diasak (= pindah) layu, dicabut mati. lain yang sama makna: Dianjak layu, dibubut [= dianggur]
mati).
Dibakar tak hangus, direndam tak basah. Sangat berkuasa; tak mudah dikalahkan.
Dibalik-balik bagai memanggang. Difikirkan masak-masak.
Dibalun sebalun kuku, dibuka selebar alam. Alam rohani yang tak berbatas. balun = gulung.
Di bawah ketiak orang. Di bawah kekuasaan orang.
Seseorang yang mendapat kehinaan, merasa dirinya rendah
Di bawah lancung nan tiris.
sekali. di bawah lancung = di bawah barang yang palsu.
Seseorang yang mendapat kehinaan, merasa dirinya rendah
Di bawah lantai nan tiris. sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: Di bawah lancung
nan tiris).
Di belakang ia menendang kita, bila di
Menghadapi seseorang yang kita kasihi, yang menyebabkan
depan ia mengeting kita, jika di tengah ia
kita menjadi serba-salah. mengeting = memotong urat keting.
berpusing ligat pula.
Dibenarkan duduk di serambi, hendak Diberi sedikit, lalu hendak minta banyak. (Peribahasa lain
bermaharajalela di tengah rumah. yang sama makna: Seperti Belanda minta tanah).
Diberi bahu, hendak kepala. Perihal anak yang dimanjakan.
Diberi berkuku hendak mencengkam. Diberi kekuasaan sedikit lalu hendak berbuat sesuka hati.
Diberi berpadang luas. Diberi kebebasan sepenuh-penuhnya.
Diberi kebebasan sepenuh-penuhnya. (Peribahasa lain yang
Diberi bertali panjang.
sama makna: Diberi berpadang luas).
Diberi sedikit, lalu hendak minta banyak. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Dibenarkan duduk di serambi, hendak
Diberi betis hendak paha.
bermaharajalela di tengah rumah, b. Seperti Belanda minta
tanah).
Diberi sedikit, lalu hendak minta banyak. (Peribahasa lain
Diberi sejengkal hendak sehasta, diberi yang sama makna: a. Dibenarkan duduk di serambi, hendak
sehasta hendak sedepa. bermaharajalela di tengah rumah, b. Seperti Belanda minta
tanah).
Lahirnya saja untung, tetapi yang sebenarnya rugi. dipapar =
Dibilang genap, dipapar ganjil.
dibentang.
Dibuang yang keruh, diambil yang
Yang buruk dibuang, yang baik diambil (dipakai).
jernihnya.
Dilakukan dengan maksud baik, tetapi diterima orang dengan
Dibuat kerana Allah, menjadi murka Allah.
curiga.
Dicari cempedak di bawah kerambil. Mencari tidak pada tempatnya. kerambil = kelapa.
Dicecah orang bagai garam. Perempuan yang baru saja kahwin lalu bercerai.
Dicocok orang hidungnya. Menurut saja.
Dicukur-cukur rambut, tumbuh juga semula. Tabiat jahat lambat-laun akan berbalik semula.
Didenda dengan emas yang habis, Didenda atau dihukum hanya dengan syaratnya saja kerana
dipancung dengan pedang yang hilang. mencari perdamaian.
Didengar ada, dipakai tidak. Nasihat yang sia-sia.

Didukung disangka orang sakit, kiranya


Menolong orang tidak pada tempatnya.
orang kekenyangan.
Mendului membuat sesuatu pekerjaan itu kadang-kadang
Didului bak melanting babi.
berhasil baik. melanting = melempar.
Dielakkan harimau, gajah tentu dengan
londarnya; dielakkan untung, tak tentu Nasib yang tidak dapat ditentukan. londar = denai.
londarnya.
Dialahkan oleh orang yang bodoh. (Peribahasa lain yang
Dientak (hentak) alu luncung. sama makna: Bagai ditembak petus tunggal). luncung = lancip
tetapi tidak runcing di hujungnya.
Dientak (hentak) tak masuk, diumpil tak
Sangat degil.
bergerak.
Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang
telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak. (Peribahasa
Digantung tidak bertali.
lain yang sama makna: a. Bergantung sehasta tali, b.
Bergantung tidak bertali).
Digantung tinggi, dibuang jauh. Tidak berkuasa sedikit jua; lemah sekali.
Digantungkan tinggi, digalikan dalam. Perjanjian yang diperbuat dengan syarat-syarat yang teguh.
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam
keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo:
dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu, b. Bagai
Digenggam takut mati, dilepaskan takut memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak,
terbang. diludahkan mati bapa, c. Bak membelah kepayang muda:
dimakan mabuk, dicampak sayang, d. Dikatakan mati emak,
tak dikatakan mati bapa, e. Dimakan mati emak, diluahkan
mati bapa, f. Seperti Kur'an [Quan] buruk: dibaca tak boleh
dipersebarangan dosa).
Digenggam tiada tiris. Sangat berhemat dan hati-hati dalam mengeluarkan wang.
Dihujani kering, dijemur basah. Berbuat sesuatu pekerjaan yang menyusahkan orang lain.
Kalau asalnya tidak baik maka kesudahannya pun tentu tidak
Di hulu keruh di hilir pun tentu keruh juga.
baik juga.
Diidam seperti babi lemak. Dendam yang tak habis. diidam = menaruh dendam.
Diimbau berbunyi, dilihat bersua. Kebenaran yang tak dapat dibantah. diimbau = dipanggil.
Diindang ditampi teras, dipilih antah satu- Jika hendak mencari isteri, menantu atau pegawai hendaklah
satu. diusul periksa betul-betul jangan tersalah pilih.
Keadaan yang serba salah, terutama dalam menghadapi
orang bodoh; diajak berunding tak tentu fikirannya, tak diajak
Diiringkan menyepak, dikemudiankan
ia marah. (Bandingkan dengan: Di belakang ia menendang
menanduk.
kita, bila di depan ia mengeting kita, jika di tengah ia
berpusing ligat pula).
Dijemba-jemba bagai bersiang, dihela surut Mengatur-atur sesuatu supaya baik. bersiang = membersih-
bagai bertanam. bersihkan.
Dijual sayak, dibeli tempurung. Yang baru tidak berbeza daripada yang lama.
Dijunjung merekah kepala, dipikul meruntuh
Perintah atau hukuman yang sangat berat dan keras.
bahu.
Orang yang menyangka dirinya telah cukup kuat (tentang
Dikacak betis sudah bak betis, dikacak wang atau akal) sehingga tidak perlu meminta bantuan
lengan sudah bak lengan. daripada orang lain lagi; angkuh dan sombong. dikacak =
dipegang.
Memegahkan harta milik dan kebolehannya, tetapi harta milik
Dikatakan berhuma lebar, sesapan di
dan kebolehannya itu tidak seberapa. sesapan = semak
halaman.
belukar.

Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam


keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo:
dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu, b. Bagai
Dikatakan mati emak, tak dikatakan mati memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak,
bapa. diludahkan mati bapa, c. Bak membelah kepayang muda:
dimakan mabuk, dicampak sayang, d. Digenggam takut mati,
dilepaskan takut terbang, e. Dimakan mati emak, diluahkan
mati bapa, f. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh, nak dibunuh
sayang).
Dikati sama berat, diuji sama merah. Pangkat atau kedudukan yang sama.
Dikembar seperti benang. Perempuan yang menduakan suaminya.
Dikerkah dia menampar pipi, dibakar dia Tidak mahu mendiamkan diri terhadap perlakuan yang tidak
melilit puntung. baik.
Dikulum menjadi manikam, dimuntahkan (=
Diam itu lebih baik daripada berkata-kata.
diludahkan) menjadi sekam.
Membuat sesuatu pekerjaan tanpa pengetahuan adalah sia-
Dikunyah patah gigi, ditelan sembelit.
sia saja.
Dilahir serupa tidak, dibatin menggunting Hidup dalam pura-pura; pada lahirnya tidak suka tetapi
angin. batinnya ingin mendapat lebih banyak lagi.
Dilambai tak nampak, diseru tak dengar. Tiada mahu mendengar nasihat orang.
Kekuatan di laut bergantung kepada angkatan perang,
Di laut angkatan, di darat kerapatan.
kekuatan di darat bergantung kepada persatuan.
Dilelar timba ke perigi; tak sekali, sekali Sesuatu perbuatan yang tak baik itu jika diulang maka lambat-
pecah juga. laun jahat juga padahnya. lelar = berulang-ulang.
Asyikkan sesuatu yang tidak ada gunanya. (Peribahasa lain
Dilengah (= dimabuk) beruk berayun. yang sama makna: Dirintang siamang berbuai). (Bandingkan
dengan: Mabuk kerana beruk berayun).
Lahirnya saja untung, tetapi yang sebenarnya rugi.
Dilihat galas berlaba, dihitung pokok
(Peribahasa lain yang sama makna: Dibilang genap, dipapar
termakan.
ganjil).
Dilihat si pulut, ditanak berderai. Kelihatan seperti orang kaya, tetapi yang sebenarnya miskin.
Di luar bagai madu, di dalam bagai empedu. Lahirnya baik, batinnya jahat.
Lahirnya baik, batinnya jahat. (Peribahasa lain yang sama
Di luar berkilat di dalam berongga.
makna: Di luar bagai madu, di dalam bagai empedu).
Lahirnya baik, batinnya jahat. (Peribahasa lain yang sama
Di luar merah di dalam pahit. makna: a. Di luar bagai madu, di dalam bagai empedu, b. Di
luar berkilat di dalam berongga).
Sangat marah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Dilumas dengan daun katang-katang. diurap dengan daun katang-katang, b. Beruras katang-
katang).
Di lurah air yang besar, di bukit orang yang
Orang yang tiada bersalah menerima hukuman.
hanyut.
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam
keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo:
dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu, b. Bagai
memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak,
Dimakan mati emak, diluahkan mati bapa.
diludahkan mati bapa, c. Bak membelah kepayang muda:
dimakan mabuk, dicampak sayang, d. Digenggam takut mati,
dilepaskan takut terbang, e. Dikatakan mati emak, tak
dikatakan mati bapa, f. Seperti Kur'an [Quan] buruk: dibaca
tak boleh dipersebarangan dosa).

Di lurah maka hendak angin, di bukit maka


Berkehendakkan sesuatu tidak pada tempatnya.
hendak air.
Dimakan kapang habis berlubang. Menderita penyakit kelamin. kapang = sejenis teritip.
Di mana api padam, di situlah (= di sanalah)
puntung tercampak; di mana periuk pecah, Di mana mati di situlah dikuburkan.
di situlah tembikar tinggal.
Di mana batang terguling, di situ cendawan
Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan.
tumbuh.
Di mana buah masak, di situ burung banyak Di mana banyak kesenangan, di situ pula banyak orang
tampil. datang.
Di mana bumi (= tanah) dipijak, di sana (= di
Hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami.
situ) langit dijunjung.
Di mana bunga kembang, di situ kumbang Di mana ada gadis, di situ ada anak-anak muda. (Bandingkan
banyak. dengan: Bagaimana tidak kumbang jinak terbang beredar, jika
tidak kerana bunga kembang di taman).
Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan. (Peribahasa
Di mana kapak jatuh, di situ baji makan. lain yang sama makna: Di mana batang terguling, di situ
cendawan tumbuh).
Tempat yang tidak dijaga baik-baik, di situlah pencuri datang;
Di mana kayu bengkok, di sanalah musang
siapa lengah akan mendapat bencana; orang yang bodoh
meniti.
mudah kena tipu.
Di mana perintah yang baik, di situ rakyat hidup rukun dan
Di mana kelintung berbunyi, di situ kerbau
damai; negeri yang aman, ramai penduduknya. kelintung
tinggal diam.
(kelentong) = genta kayu.
Di mana mati di situlah dikuburkan. (Peribahasa lain yang
sama makna: Di mana api padam, di situlah [= di sanalah]
Di mana lalang habis, di situ api padam.
puntung tercampak; di mana periuk pecah, di situlah tembikar
tinggal).
Di mana makan di situ berak. Berbuat jahat di tempat mencari rezeki.
Hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami.
Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. (Peribahasa lain yang sama makna: Di mana bumi [= tanah]
dipijak, di sana [= di situ] langit dijunjung).
Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan. (Peribahasa
Di mana tembilang terentak, di situ lain yang sama makna: a. Di mana batang terguling, di situ
cendawan tumbuh. cendawan tumbuh, b. Di mana kapak jatuh, di situ baji
makan).
Di mana tempat kutu hendak makan kalau
Menghabiskan harta ibu bapa atau harta majikan.
tidak di atas kepala.
Jika terjadi suatu perkara atau perselisihan, hendaklah
Di mana tumbuh, di situ disiang.
diperiksa dan diselesaikan di situ juga.
Di manakah berteras kayu mahang. Sesuatu yang mustahil tak usah diharapkan sangat.
Pujian yang tidak ada ertinya; pertolongan yang tidak
Dimandikan dengan air segeluk.
mencukupi.
Yang diberi berlainan daripada yang diminta. tembarau =
Diminta tebu diberi tembarau.
gelagah, temerau.
Persatuan yang kukuh. bulakan = pancaran air yang menjadi
Di mudik sebulakan, di hilir semuara.
air tergenang.
Kejadian yang sudah cukup buktinya. retas = toreh dengan
Dinding teretas, tangga terpasang.
senjata tajam.
Di padang orang berlari-lari; di padang Orang yang hanya suka makan atau menerima hak orang lain,
sendiri berjengket-jengket. tetapi hak sendiri disimpan atau disembunyikan.
Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk
Dipandang dekat, dicapai tak boleh. mengambilnya. (Peribahasa lain yang sama: Dekat tak
tercapai, jauh tak berantara).

Dipanggang tiada hangus. Selamat dalam menempuh berbagai-bagai percubaan.


Orang yang menyangka dirinya telah cukup kuat (tentang
wang atau akal) sehingga tidak perlu meminta bantuan
Dipegang lengan sudah bak lengan,
daripada orang lain lagi; angkuh dan sombong. (Peribahasa
dipegang betis sudah bak betis.
lain yang sama makna: Dikacak betis sudah bak betis,
dikacak lengan sudah bak lengan).
Membelanjakan wang dengan boros dan akhirnya hidup
Diperbesar isap (hisap), hitam bibir.
melarat.
Kalau mata pencarian sudah bertambah, hendaklah dijaga
Diperluas parak, tidak disiangi.
dengan baik-baik.
Dipujuk dia menangis, ditendang dia
Kelakuan yang tidak senonoh.
tertawa.
Dipukul lutut sakit, direngkuh siku ngilu. Keadaan yang serba salah.
Keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama
Diraih siku ngilu, direngkuh lutut sakit.
makna: Dipukul lutut sakit, direngkuh siku ngilu).
Diratapi langau hijau. Anak dagang yang mati di rantau orang.
Berani di rumah sendiri, tetapi takut di tempat orang. melegas
Di reban sendiri melegas, di reban orang
(ligas) = berlari dengan mengangkat kaki kanan (seperti
meromok.
kuda); meromok = duduk meringkuk.
Direbus tak empuk. Sangat sukar dikalahkan.
Sangat sukar dikalahkan. (Peribahasa lain yang sama makna:
Direndam tak basah.
Direbus tak empuk).
Asyikkan sesuatu yang tidak ada gunanya. (Peribahasa lain
Dirintang siamang berbuai.
yang sama makna: Dilengah [= dimabuk] beruk berayun).
Di rumah sendiri dapur tak berabu, ke
Suka bertandang dan makan di rumah orang.
rumah teman pergi berpasak seribu.
Dihalau keluar dari sesuatu majlis keramaian kerana dibenci
Disambut dengan penyapu tak bersimpai.
orang.
Disangka panas sampai ke petang, kiranya Disangka akan baik atau mulia selama-lamanya, tetapi tiba-
hujan tengah hari. tiba ditimpa bahaya, sehingga jatuh melarat.
Disangka tiada akan mengaram, ombak Mendapat bahaya kerana memandang ringan akan perkara
yang kecil diabaikan. (bahaya) yang kecil.
Disangkakan bedena timbul, terpeluk Orang tamak yang tiada tahu membezakan yang baik dengan
bangkai babi bengkak hanyut. yang buruk.
Disangkakan langit itu rendah: dipandang Sesuatu pekerjaan hendaklah dicuba membuatnya lebih dulu
dekat, dicapai tak dapat. sebelum dikatakan mudah atau susah.
Diselidiki dan diperiksa dengan saksama sehingga bertemu.
Disigai sampai ke langit.
(Bandingkan dengan: Tinggi disigai, besar ditebang).
Diasingkan daripada yang lain kerana tidak disukai; tidak
Disisih bagai antah.
boleh ikut campur kerana miskin.
Disuruh dituruti, berserah sekehendak hati. Harap-harap percaya tidak.
Disuruh pergi dipanggil datang, bekerja
Patuh menurut perintah.
kerana perintah, berhenti kerana tegah.
Ditakik getah di daun. Hidup melarat.
Ditakik bagai berendang, disepakkan bagai
Pemberian gelaran yang tidak ada ertinya.
berayam.
Ditambat tidak bertali. Hidup di luar nikah.
Ditanaknya semua berasnya. Semua kepandaiannya diperlihatkan sekali gus.
Ditanam tebu di telinga, berkembang bunga
Gembira oleh kerana mendengar pujian.
raya di muka.
Ditangkap buaya, nampak riaknya; Sifat malas seseorang tak dapat dilihat sebelum disuruh
ditangkap malas tak bertanda. membuat sesuatu kerja.
Orang bodoh, yang tidak mahu menurut bicara orang.
(Bandingkan dengan: a. Di belakang ia menendang kita, bila
Ditarik ia menanduk, digiring ia menyepak.
di depan ia mengeting kita, jika di tengah ia berpusing ligat
pula, b. Diiringkan menyepak, dikemudiankan menanduk)

Ditatang di anak lidah. Sangat kasih akan anak isterinya.


Diperlakukan dengan sangat hati-hati. (Peribahasa lain yang
Ditating bagai minyak penuh.
sama makna: Menating minyak penuh).
Ditebuk (= dikerbuk) tikus (= tupai). Sudah hilang gadisnya.
Ditelan tak sengkang. Semuanya berjalan dengan lancar.
Ditembak dengan peluru petunang. Perundingan yang berhasil baik.
Orang yang mengaku dirinya pandai atau mempunyai
Di tempat tiada 'lang, kata belalang: akulah kelebihan, apabila diketahuinya di tempat itu tidak ada orang
'lang! yang pandai. (Peribahasa lain yang sama makna: Belalang
hendak menjadi elang).
Ditempuh nyamuk terbalik, ditindih lalat tak
Terlalu lemah.
dapat bangkit.
Ditentang langit, langit; ditentang bumi, Tidak ada tempat bergantung, melarat sekali.
bumi.
Ditetak belah dipalu belah, tembikar juga Walau diseksa atau disakiti sekalipun, namun kesudahannya
akan jadinya. menjadi mayat juga.
Ditiarapkan tiada keluar, ditelentangkan
Menghadapi perkara yang sangat sulit.
tiada masuk.
Kemalangan yang tak dapat dielakkan; tak dapat melepaskan
Ditindih yang berat, dililit yang panjang.
diri daripada kekuasaan orang.
Dititik belah, dipalu belah (= datar). Sesuatu kerosakan yang tak dapat diperbaiki lagi.
Ditolak tak tumbang. Pendirian yang teguh; orang yang banyak harta.
Dituba sajakah ikan, dijala dijaring
Tidak malu melakukan kejahatan.
bukankah ikan?
Hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh hati untuk
Ditumbuk dikisar barulah lumat.
memperoleh sesuatu barang yang dikehendaki.
Diturutkan gatal tiba ke tulang. Jika diturut kehendak hawa nafsu, akhirnya jadi binasa.
Diuji sama merah, ditahil (= dikati) sama
Sudah sepadan benar.
berat.
Diuji timbang lebih sesaga. Perbezaan yang sangat kecil.
Di waktu garuda alah oleh ular. Kiasan kepada waktu yang telah lalu; zaman dulu kala.
Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Satu
nyawa dua badan, b. Sejiwa dua tubuh, c. Sekain sebaju,
Dua badan senyawa. sebantal sekalang hulu, setikar seketiduran, d. Selapik
seketiduran, sebantal sekalang hulu, e. Selauk senasi, f.
Seperti dua senyawa, g. Setikar seketiduran).
Dua ekor gajah berjuang, seekor kancil mati Orang kecil yang mencampuri pergaduhan antara orang
tersepit di tengah. besar-besar akhirnya ia sendiri yang binasa.
Dua kali dua empat. Sama saja.
Mencari orang yang sama setaraf dalam sesuatu majlis.
Duduk berkelompok, tegak berpusu.
berpusu = berduyun-duyun, berkumpul.
Duduk berkisar, tegak berpaling. Memungkiri apa yang telah dikatakan dulu.
Duduk berkurung siang malam. Orang yang tak keluar-keluar dari rumahnya.
Duduk dalam duri yang banyak, bersandar
Hidup yang serba salah, kerana menghadapi bencana.
di batang rengas.
Duduk dengan cupak dan gantang. Ketua yang adil.
Duduk dengan sukatan. Orang yang kaya.
Selalu dalam kekhuatiran. ambung-ambung taji = tumbuh-
Duduk di ambung-ambung taji.
tumbuhan berduri.
Perempuan berkurung di dalam rumah, tetapi kejahatannya
Duduk di dalam tabir langit-langit, berbau
telah tersiar ke mana-mana. tabir langit-langit = tabir tenda;
tembelang.
tembelang = telur busuk.
Duduk meraut ranjau, tegak meninjau jarak. Selalu bekerja tidak berhenti-henti.

Duduk sama rendah, berdiri (= tegak) sama Sama setaraf. (Peribahasa lain yang sama makna: Berdiri
tinggi. sama tinggi, duduk sama rendah).
Duduk sehamparan, tegak sepematang. Dua orang yang sama darjatnya di dalam adat.
Duduk seorang bersempit-sempit, duduk Buah fikiran yang diperoleh di dalam sesuatu perundingan itu
banyak (= bersama) berlapang-lapang. lebih baik daripada buah fikiran kita sendirian saja.
Duduk seperti kucing, melompat seperti
Orang pendiam yang tangkas bekerja dan berfikir.
harimau.
Dulu bajak daripada jawi. Bekerja dengan tidak menurut peraturan.
Dulu besi, sekarang timah. Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya.
Dulu buah daripada bunga; dulu duduk Beranggapan sudah memiliki sesuatu barang yang belum
daripada cangkung. tentu diperoleh.
Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya.
Dulu intan, sekarang jadi batu buatan.
(Peribahasa lain yang sama makna: Dulu besi, sekarang
timah).
Dulu parang, sekarang besi. Sudah rosak, tidak dapat dipakai lagi.
Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya.
Dulu permata intan, sekarang batu Belanda. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dulu besi, sekarang
timah, b. Dulu intan, sekarang jadi batu buatan).
Dulu rampak rimbun daun, kini 'lah sangat Dulu kaya dan cantik, kini papa dan buruk. raras = gugur,
merarasi. luruh.
Menggembar-gemburkan sesuatu yang belum terjadi. tohok =
Dulu sorak, kemudian tohok.
campak buang yang diberi bertali.
Dulu timah, sekarang besi. Orang kecil memperoleh pangkat tinggi.
Dulukan yang dulu merasa garam. Mengutamakan orang tua-tua di dalam sesuatu pekerjaan.
Mahu bersukaria, tidak mahu merugi. (Peribahasa lain yang
Dunia diadang, saku-saku dijahit.
sama makna: Muda diajun, kikir diperbuat).
Duri di hutan siapa pertajam. Kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya.
Orang yang lemah itu tidak berdaya untuk melawan orang
Durian dengan mentimun, menggolek
yang berkuasa, kerana baik, salah ataupun benar dia juga
rosak, kena golek binasa.
yang menanggung kerugian.
Jika orang yang kuat dan khianat berhimpun dengan orang
Durian seambung dengan timun.
lemah dan baik, nescaya binasalah yang lemah dan baik itu.

Orang yang memang jahat itu tidak dapat diajar, sekali-sekala


Ekor anjing berapa pun dilurut (akan dia)
ia hendak berbuat jahat juga. (Bandingkan dengan: Seperti
tiada juga betul.
hendak meluruskan ekor beruk).
Elang terbang mengawan, agas hendak Orang miskin yang hendak meniru-niru perbuatan orang-
mengawan juga. orang kaya.
Elok arak di hari panas. Orang yang bersukacita sebab maksudnya sampai.
Orang yang baik bahasanya jadi kesayangan orang selagi
Elok basa 'kan bekal hidup, elok budi bekal
hidup, sesudah mati jadi kenang-kenangan. basa = tegur
mati.
sapa.
Elok buruk dan busuk hanyir. Kesenangan dan kesusahan selalu beriringan.
Elok kata dalam muafakat, buruk kata di Apa yang hendak dikerjakan baik dibicarakan dulu dengan
luar muafakat. kaum keluarga dan sebagainya supaya pekerjaan itu selamat.
Bersuka hati haruslah pada tempatnya atau pada waktunya
Elok lenggang di tempat datar.
yang patut.
Tampaknya bagus, tetapi sebenarnya masih belum baik. palut
Elok palut pengebat kurang.
= balut, bungkus; kebat = ikat.
Harta-benda harus disimpan baik-baik di tempatnya masing-
Emas berpeti, kerbau berkandang. masing supaya selamat. (Peribahasa lain yang sama makna:
Kerbau berkandung, emas berpura).

Embacang buruk kulit. Kelihatannya tidak baik tetapi yang sebenarnya baik sekali.
Embun di hujung rumput. Tiada kekal.
Empang sampai ke seberang, dinding Perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi; aturan yang tak
sampai ke langit. dapat diubah. empang = bendungan.
Empat gasal, lima genap; dikendur Tutur kata orang yang bijaksana selalu tersembunyi
berdentang-dentang, ditegang berjela-jela. maksudnya. gasal = ganjil.
Kesempurnaan yang diperoleh daripada empat orang: orang
Empat sudah bersimpul satu. yang berilmu, orang yang berakal, orang yang mahir dan
orang yang rajin.
Enak lauk dikunyah-kunyah, enak kata
Nasihat yang baik perlu diulang-ulang menyebutnya.
diulang-ulang.
Enau mencari (= memanjat) sigai. Perempuan mencari lelaki.
Satu pekerjaan yang dikepalai oleh dua orang; seorang
Enau sebatang dua sigainya.
perempuan yang menduakan suaminya.
Enggan seribu daya, mahu sepatah kata. Kalau tak suka biasanya banyak alasannya.
Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi yang
sukar ialah yang mengerjakannya. (Peribahasa lain yang
Enggang apa kepada enggang; orang apa
sama makna: a. Apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa, b.
kepada orang.
Apa peduli pada kukuran, nyiur juga yang akan habis, c.
Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa).
Enggang lalu atal jatuh, anak raja (mati) Lain yang bersalah, lain yang menerima hukuman. atal = buah
ditimpanya. kayu makanan enggang.
Enggang lalu ranting patah. Sebab yang secara kebetulan meninggalkan akibatnya.
Engkau belum mencapai pengayuh, aku Tujuan telah lebih dulu diketahui hanya dengan melihat
telah sampai seberang. tingkah laku atau bicaranya saja.
Entimun bongkok. Tidak masuk hitungan dalam pergaulan.
Berusaha dengan keazaman yang bersungguh-sungguh dan
Esa hilang, dua terbilang. tidak takut menanggung risikonya. (Peribahasa lain yang
sama makna: Pertama hilang, kedua terbilang).

Ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi sesuatu hal.


Gabak di hulu tanda akan hujan, cewang di
(Peribahasa lain yang sama makna: Nampak gabak di hulu).
langit tanda akan panas.
gabak = redup.
Gadai terdorong ke (pada) Cina. Telah terlanjur, tidak dapat dicabut atau ditarik kembali.
Gadai terdorong ke pajak, sehari sebulan Perbuatan yang terlanjur, sekalipun sedikit akibatnya sama
juga. juga dengan yang besar.
Raja-raja (orang besar-besar) yang telah turun derajatnya
Gading pada gajah yang sudah keluar itu (darjatnya), tak mungkin mencapai kembali martabatnya itu;
bolehkah dimasukkan pula? sesuatu yang sudah ditetapkan (undang-undang, keputusan
dan sebagainya) tiadalah dapat diubah lagi.
Rupanya hodoh tetapi suaranya merdu dan baik budi
Gagak bersuara murai.
bahasanya.
Orang jahat, biarpun diberi kesenangan, namun kalau
mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan
Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun, jahatnya itu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anjing itu,
takkan putih bulunya. meskipun dirantai dengan rantai emas, nescaya berulang-
ulang juga ia ke tempat najis, b. Arang itu, jika dibasuh
dengan air mawar sekalipun, tiada akan putih).
Orang besar yang berlaku kurang adil kepada orang kecil,
Gagak lalu punggur rebah.
kerana mahu memperlihatkan kekuasaannya.
Gaharu dibakar kemenyan berbau. Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai orang.

Gajah berak besar, kancil (= pelanduk) pun Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya), akhirnya
hendak berak besar, akhirnya mati diri sendiri binasa. kebebangan = tertahan; tidak dapat terus
kebebangan. keluar; juga terbebang.
Gajah bergajah-gajah, pelanduk mati
Kalau raja-raja berselisih, rakyat mendapat susah.
tersepit.
Gajah berhati, kuman pun berhati juga. Kaya dan miskin sama-sama berfikiran dan bernafsu.
Kalau raja-raja berselisih, rakyat mendapat susah.
Gajah berjuang sama gajah, pelanduk (= (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah bergajah-gajah,
kancil) mati di tengah-tengah. pelanduk mati tersepit). (Bandingkan dengan: Dua ekor gajah
berjuang, seekor kancil mati tersepit di tengah).
Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah;
Gajah dialahkan oleh pelanduk. perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang
kebanyakan.
Gajah dipandang seperti kuman. Terlalu marah.
Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah;
perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang
Gajah ditelan ular lidi. kebanyakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah
dialahkan oleh pelanduk, b. Gajah mati dicatuk katak, c. Mati
dicatuk katak).
Orang besar-besar itu ada waktunya akan kehilangan
kebesarannya; nasib tidak dapat ditentukan. (Peribahasa lain
Gajah empat kaki lagi tersaruk.
yang sama makna: Sedangkan gajah yang besar dan berkaki
empat lagi tersandung). tersaruk = tersandung.
Kejahatan orang besar dan orang yang lebih kuat daripada
Gajah harimau di hutan hendak diburu,
kita hendak dibasmi, kejahatan anak buah sendiri di rumah
pijat-pijat di bantal tak dapat dihapuskan.
tiada dapat di atasi.
Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya), akhirnya
Gajah hendak berak besar, kita pun hendak diri sendiri binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah
berak besar juga. berak besar, kancil [= pelanduk] pun hendak berak besar,
akhirnya mati kebebangan).
Mengerjakan sesuatu yang besar, tetapi melupakan hal-hal
Gajah lalu dibeli, kusa tidak terbeli. yang kecil-kecil yang perlu untuk menyelesaikan yang besar
itu. kusa = besi penghalau gajah.
Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya), akhirnya
diri sendiri binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah
Gajah lalu kumpai layu.
berak besar, kancil [=pelanduk] pun hendak berak besar,
akhirnya mati kebebangan). kumpai = sebangsa rumput layu.
Gajah masuk kampung, kalau kayu (= Orang yang berkuasa dapat berbuat sekehendak hatinya
pohon) tak tumbang, rumput layu juga. dalam lingkungan orang lemah (orang kecil).
Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah;
perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang
Gajah mati dicatuk katak. kebanyakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah
dialahkan oleh pelanduk, b. Gajah ditelan ular lidi, c. Mati
dicatuk katak).
Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Harimau mati kerana belangnya, b.
Gajah mati kerana gadingnya. Kasturi mati kerana baunya, c. Mati kuang kerana bunyi, d.
Mati rusa kerana jejak, mati kuau kerana bunyi, e. Mati rusa
kerana tanduknya).
Gajah mati meninggalkan tulang, harimau
Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat
mati meninggalkan belang, manusia mati
meninggalkan nama jahat.
meninggalkan nama.
Gajah mati, tulang setimbun. Orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya.

Daripada mengharapkan sesuatu yang besar yang tak


Gajah memamah aris, baik diikat kera kecil mungkin didapati, lebih baik terima saja yang sedikit yang
yang memakan buah kayu. sudah ada di dalam tangan. aris = getah kayu yang sudah
beku.
Anak muda yang menjadi pesuruh orang, kerana pujian-
Gajah pengangkut lada, kuda pelejang
pujian. (Bandingkan dengan: Kuda pelejang bukit). lejang =
bukit.
melompat serta lari.
Gajah rompong belalai. Raja yang tiada berkuasa.
Kalau raja-raja berselisih, rakyat mendapat susah.
Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah bergajah-gajah,
di tengah-tengah. pelanduk mati tersepit, b. Gajah berjuang sama gajah,
pelanduk [= kancil] mati di tengah-tengah).
Sesuatu pekerjaan dikepalai oleh dua orang; dua orang lelaki
Gajah seekor gembala dua. mencintai seorang perempuan. (Peribahasa lain yang sama
makna: Enau sebatang dua sigainya).
Berbuat sesuatu yang kurang baik oleh kerana kelebihannya.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Kuat gajah terdorong,
Gajah terdorong kerana gadingnya, harimau
kuat harimau terlompat-lompat, b. Terdorong gajah kerana
terlompat kerana belangnya.
besarnya). (Bandingkan dengan: Gajah mati kerana
gadingnya).
Orang besar-besar bertamu ke rumah orang miskin, sehingga
Gajah terum di tengah rumah. menyusahkan orang yang menerimanya itu. terum = duduk,
dikatakan hanya tentang gajah.
Galas habis senggulung tandas, lamun Perniagaan yang tidak menguntungkan; pekerjaan yang sia-
dihitung rugi juga. sia.
Telah terlanjur, tidak dapat dicabut atau ditarik kembali.
Galas terdorong kepada Cina. (Peribahasa lain yang sama makna: Gadai terdorong ke
[pada] Cina).
Gali lubang menutup lubang. Meminjam wang untuk membayar hutang.
Gamak-gamak seperti menyambal. Hanya dengan cuba-cuba atau kira-kira saja.
Ganti hidup berkeredaan, ganti mati Mencari ganti seseorang ketua harus dengan muafakat. reda
berkebulatan. = rela, senang hati.
Isteri yang ditinggalkan suaminya tanpa diceraikan dan tanpa
Gantung tak bertali, salai tak berapi. nafkah hidupnya. (Bandingkan dengan: a. Bergantung
sehasta tali, b. Bergantung tidak bertali).
Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi yang
sukar ialah yang mengerjakannya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa, b.
Gar-gar, kata gelegar, rasuk juga yang
Apa peduli pada kukuran, nyiur juga yang akan habis, c.
menahannya.
Enggang apa kepada enggang; orang apa kepada orang, d.
Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa). gelegar =
balok tempat memakukan lantai papan.
Garam dikulum tak hancur. Orang yang pandai menyimpan rahsia.
Perempuan dan lelaki, kalau sudah jodoh, bertemu juga
Garam di laut, asam di gunung, bertemu
akhirnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Asam di darat
dalam belanga juga.
ikan di laut, bertemu dalam belanga juga).
Garam jatuh di air. Nasihat yang diterima dengan baik.
Orang yang hina yang meninggal tidak dihiraukan orang
Garam tumpah apakah (= pada) tempatnya?
sangat.
Barang yang diperoleh tidak seimbang dengan yang
Garuda diburu layang-layang yang dapat.
diinginkan.
Gaya saja, rasanya wallah. Rupanya saja yang elok, tetapi budi pekertinya buruk.
Serangan ditangkis, kata dijawab; baik dibalas dengan baik,
Gayung bersambut, kata berjawab.
jahat dibalas dengan jahat. gayung = pukulan.

Gayung tua, gayung memutus. Perkataan orang tua biasanya tepat.


Gedang gerundang di kubangan, gedang Tiap-tiap orang besar (mulia) di tempatnya masing-masing.
ikan raya di lautan. gerundang = berudu.
Banyak penghasilan, banyak pula belanjanya. (Peribahasa
Gedang kayu, gedang dahannya.
lain yang sama makna: Besar kayu besar bahannya).
Memegahkan diri sendiri dengan kelebihan yang sebenarnya
Gedang sebagai dilambuk-lambuk, tinggi
tidak ada. (Bandingkan dengan: Besar diambak, tinggi
sebagai dijunjung.
dianjung).
Orang yang meniru-niru perbuatan orang lain kerana
Gelagah boreh rambutan, orang berbunga mengharapkan keuntungan, tetapi perbuatannya itu sia-sia
dia berbunga, orang berbuah dia tidak. belaka. (Bandingkan dengan: Berbunga sama berbunga: yang
lain berbuah, dia tidak). gelagah boreh = rambutan jantan.
Gelang di tangan orang yang hendak
dirampas tidak dapat, cincin di jari sendiri Orang yang dengki dan tamak itu selalu mendapat kerugian.
terlucut hilang.
Cinta kasih mestilah datang daripada kedua-dua belah pihak.
Gelang tidak laga sebentuk, laga keduanya.
Bandingkan dengan: Bagai bertepuk sebelah tangan).
Geleng seperti si patung kenyang. Berjalan melonjak-lonjak kerana sombongnya.
Gemuk membuang lemak, cerdik Sesudah kaya atau berpangkat tidak mahu menolong atau
membuang kawan. bergaul dengan keluarganya.
Menunjukkan gagah kepada orang terpaksalah mengeluarkan
Geneng di tengah lebuh, tahan galah wang untuk menolong ataupun untuk perjamuan makan
bersijingkat; geneng di tengah medan minum. (Bandingkan dengan: Hendak kaya berdikit-dikit,
(gelanggang), tahan taruh di ayam kuyu. hendak tuah [= mulia] bertabur urai, hendak berani berlawan
ramai). geneng = gagah.
Membuat sesuatu pekerjaan yang susah, hendaklah sabar
Genggam bara api biar sampai jadi arang.
sehingga mencapai kejayaannya.
Genggam-genggam bara, terasa hangat Melakukan sesuatu pekerjaan dengan setengah-setengah
dilepaskan. hati, terasa sukar, lalu ditinggalkan.
Orang yang masih bagus berpakaian dan gaya congkaknya,
Genta saja yang berbunyi, kuda sudah dek tetapi wangnya tiada lagi atau berpenyakitan. dek gerindin =
gerindin. kena sebangsa penyakit yang biasa menyerang kuda,
badannya gementar macam kedinginan.
Genting menanti putus, biang menanti Suami isteri yang hampir bercerai; perkara yang hampir putus.
tembuk. (Peribahasa lain yang sama makna: Biang menanti tembuk).
Perkara yang sudah putus dan tidak dapat diubah lagi, suami
Genting putus, biang tembuk.
isteri yang sudah bercerai.
Untung baik luka saja; untung tak baik, mati. geruh = sial,
Geruh luka ajal mati.
malang.
Geruh menempuh dalam tubuh. Nasib buruk yang mempengaruhi diri.
Geruh tak berbunyi, malang tak berbau. Kemalangan terjadi tanpa diketahui.
Kemalangan terjadi tanpa diketahui. (Peribahasa lain yang
Geruh tak mencium bau.
sama makna: Geruh tak berbunyi, malang tak berbau).
Gerundang, tinggallah di kubangan! Jangan mencampuri pekerjaan orang lain!
Getah meleleh ke pangkal, daun melayang
Anak sendiri lebih dikasihi daripada anak saudara.
jauh.
Getah terbangkit (= diangkat) kuaran tiba. Perhitungan yang salah. kuaran = burung kuak-kuak.
Tak dapat membencikan anak isteri atau keluarga yang buruk
Getikkan puru di bibir.
kelakuannya. getik = menggetil.
Sesuatu bahaya hendaklah dihindarkan selagi kecil agar
Getu sementara lagi bintik.
jangan sampai menimbulkan malapetaka.
Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak
Gigi dengan lidah ada kalanya bergigit juga.
saudara dan sahabat handai.
Keinginan datang sesudah tak ada kesempatan lagi.
Gigi tanggal, rawan murah. (Peribahasa lain yang sama makna: Mata telah rabun, bandar
pun terbuka; gigi telah gugur, tebu pun menjadi).

Keinginan datang sesudah tak ada kesempatan lagi.


Gigi telah gugur, tebu pun menjadi. (Peribahasa lain yang sama makna: Gigi tanggal, rawan
murah).
Mengangan-angankan sesuatu yang mustahil. abun-abun =
Gila di abun-abun.
angan-angan.
Gombak gemilang kutu banyak, bibir hitam Bersih dan cantik di luar, tetapi hatinya busuk. gombak =
gigi kotor. rambut.
Gulai sedap nasi mentah, nasi sedap gulai
Perbuatan yang tidak sempurna.
mentah.
Perbuatan (perkataan) yang berlebih-lebihan akhirnya akan
Gulai terlampau serai maung rasanya.
menjadi sia-sia.
Guna-guna alu, sesudah menumbuk Digunakan sewaktu ada perlunya, setelah itu ditinggalkan.
dicampakkan.
Bersusah hati terhadap wanita yang sudah menjadi isteri
Gundahkan buah dimakan burung.
orang.
Biasanya orang yang sudah kaya juga yang mendapat untung
Gunung juga yang dilejang panas. atau bertambah kekayaannya; orang yang telah biasa berbuat
kejahatan, tentu dituduh bila terjadi kejahatan.
Gunung yang tinggi akan runtuh, jika setiap Biar bagaimana sekalipun banyaknya harta, akan habis juga
hari digali. jika selalu diboroskan dan tiada ditambah-tambah.
Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal
Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. yang tidak baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak nyiru
bak tampian, bak guru bak anak sasian).

Adat dapat diubah atau ditiadakan oleh muafakat, dengan


Habis adat kerana kerelaan.
persetujuan atau perdamaian.
Orang jahat, biarpun diberi kesenangan, namun kalau
mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan
jahatnya itu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anjing itu,
Habis air setelaga, arang dibasuh tak putih. meskipun dirantai dengan rantai emas, nescaya berulang-
ulang juga ia ke tempat najis, b. Arang itu, jika dibasuh
dengan air mawar sekalipun, tiada akan putih, c. Gagak
dimandikan tujuh kali sehari pun, takkan putih bulunya).
Berserah diri kepada Tuhan sesudah habis semua ikhtiar.
Habis akal baru tawakal.
tawakal = berserah diri kepada Tuhan.
Mula-mula berunding dengan baik, tetapi kalau tidak dapat
Habis beralur maka beralu-alu. juga mencapai persetujuan barulah kekuatan tenaga diadu.
beralur = berunding.
Adat yang dilanggar sedikit demi sedikit itu akhirnya akan
Habis cupak dari pelelehan.
dilanggar semua sekali. pelelehan (leleh) = tiris, bocor.
Sesuatu yang kurang menyenangkan itu akan hilang, apabila
Habis geli oleh geletek, habis rasa (= bisa)
telah menjadi kebiasaan. (Bandingkan dengan: Alah bisa, oleh
oleh biasa.
[= kerana, tegal] biasa).
Apabila sudah tidak ada orang yang akan diperintah, maka diri
Habis hulubalang bersiak. sendirilah yang harus mengerjakannya. siak = orang yang
hidup miskin kerana Allah.
Habis kapak berganti beliung. Sangat rajin bekerja.
Habis kuman disembelih hendak memberi Menyusahkan orang kecil kerana hendak menyenangkan
makan gajah. orang besar-besar.
Digunakan sewaktu ada perlunya saja, setelah itu
Habis manis sepah dibuang. ditinggalkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Guna-guna
alu, sesudah menumbuk dicampakkan).

Sesuatu kesukaran akan hilang apabila sudah menjadi


Habis miang kerana bergeser. kebiasaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Habis geli
oleh geletek, habis rasa [= bisa] oleh biasa).
Tabiat seseorang yang jahat, sangat sukar hendak diubah.
Habis minyak sepasu, ekor anjing diurut
(Peribahasa lain yang sama makna: Ekor anjing berapa pun
tiada akan lurus.
diulurut [akan dia] tiada juga betul).
Habis tenggang dan (= dengan) kelakar. Tidak berdaya lagi.
Perbuatan dan usaha yang mendatangkan rugi. kerong-
Habis umpan kerong-kerong tak dapat.
kerong = ikan laut.
Hancur badan dikandung tanah, budi baik Budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang walaupun
terkenang juga. sudah mati.
Hangat-hangat tahi (= cirit) ayam. Tidak bersungguh-sungguh.
Orang jahat, biarpun diberi kesenangan, namun kalau
mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan
jahatnya itu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anjing itu,
Hangat tiada berapi, sejuk tiada berair. meskipun dirantai dengan rantai emas, nescaya berulang-
ulang juga ia ke tempat najis, b. Arang itu, jika dibasuh
dengan air mawar sekalipun, tiada akan putih, c. Gagak
dimandikan tujuh kali sehari pun, takkan putih bulunya).
Hang tak kurang sanggul, aku tak kurang Hilang satu ada lagi ganti yang lain (tentang lelaki dan
tengkolok. perempuan).
Hanya air dingin yang dapat memadamkan Kata-kata yang lemah-lembut saja yang dapat mendinginkan
api. hati yang sedang marah.
Hanyut dipintasi, lulus diselami, hilang
Menolong seseorang yang ditimpa kesusahan.
dicari.
Harap hati hendak peluk gunung, apa akal Kehendak hati terlalu besar sehingga tiada upaya untuk
(= daya) tangan tak sampai. mencapainya.
Segala harta-benda habis dibelanjakan, kerana hendak hidup
Harap hendak melonjak, kopiah pesuk.
mewah.
Segala harta-benda habis dibelanjakan, kerana hendak hidup
Harap hendak meraup, tidak boleh
mewah. (Peribahasa lain yang sama makna: Harap hendak
menggenggam.
melonjak, kopiah pesuk). meraup = mencedok dengan tangan.
Harap ke mulut besar cakap, kerja suatu tak
Cakapnya saja yang besar tetapi buktinya tidak ada.
boleh cekap.
Harap lenggang serdadu, destar teleng, Gaya saja yang gagah, tetapi tidak berwang. lenggang
belanja kurang. serdadu = sikap yang gagah.
Harapkan anak, buta mata sebelah; Dalam membuat sesuatu pekerjaan, janganlah diharapkan
harapkan teman, buta keduanya. kepada orang lain; walaupun kepada anak sendiri.
Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum
Harapkan burung terbang tinggi, punai di
tentu diperoleh, keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti,
tangan dilepaskan.
dilepaskan.
Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum
tentu diperoleh, keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti,
dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harapkan
Harapkan guruh (= guntur) di langit, air
burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan, b. Kura-
tempayan ditumpahkan.
kura di kaki ditinggalkan, burung terbang dikejar, c. Kura-kura
di kaki ditinggalkan, penyu di pantai dikejar, d. Pelanduk yang
dekat ditinggalkan, rusa yang jauh yang dikejar).
Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum
tentu diperoleh, keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti,
Harapkan kuning kuah kambeh, cangkuk dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harapkan
terubuk ditinggalkan. burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan, b.
Harapkan guruh [= guntur] di langit, air tempayan
ditumpahkan). kambeh = peria; cangkuk = pekasam.

Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum


tentu diperoleh, keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti,
dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harapkan
Harapkan si untung menggamit, kain di
burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan, b.
badan didedahkan.
Harapkan guruh [= guntur] di langit, air tempayan
ditumpahkan, c. Harapkan kuning kuah kambeh, cangkuk
terubuk ditinggalkan).
Harapkan si untut menggamit, kain koyak Percaya kepada orang yang sangat malas. untut = orang yang
diupahkan. sembab kedua-dua kakinya kerana sakit.
Hari baik (= pagi) dibuang-buang, hari buruk Masa yang baik dibiarkan lalu, kemudian tergopoh-gopoh
(= petang) dikejar-kejar. mengejar waktu yang sudah sempit.
Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul.
Hari guruh takkan hujan. (Peribahasa lain yang sama makna: Harimau bertempek tak
[kan] makan orang).
Mengharapkan sesuatu keuntungan; sangkaan yang tidak
Hari ini patutlah redup (= panas keras).
baik.
Hari ini sedang panas panjang, kacang
Orang miskin jadi kaya, lupa akan dirinya.
telah lupakan kulitnya.
Yang dapat diusahakan hari ini janganlah ditangguhkan
Hari ini terlebih baik daripada besok.
sampai besok.
Hari tak selamanya panas. Untung dan malang silih berganti.
Hari tidak siang saja. Tidak selamanya senang terus-menerus.
Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul.
Harimau bertempek tak (kan) makan orang.
(Peribahasa lain yang sama makna: Hari guruh takkan hujan).
Harimau ditakuti sebab giginya. Orang besar-besar itu ditakuti kerana kekuasaannya.
Harimau hendak menghilangkan jejaknya. Orang jahat hendak menyembunyikan kejahatannya.
Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya. (Peribahasa lain
Harimau mati kerana belangnya. yang sama makna: a. Gajah mati dicatuk katak, b. Kasturi
mati kerana baunya, c. Mati kuang kerana bunyi).
Harimau mati meninggalkan belang, gajah
Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat
mati meninggalkan daging, manusia mati
meninggalkan nama jahat.
meninggalkan nama.
Harimau memperlihatkan kukunya. Orang yang memperlihatkan kekuasaannya.
Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul.
Harimau mengaum takkan menangkap. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hari guruh takkan
hujan, b. Harimau bertempek tak [kan] makan orang).
Orang yang memperlihatkan kekuasaannya. (Peribahasa lain
Harimau menunjukkan belangnya.
yang sama makna: Harimau memperlihatkan kukunya).
Harimau menyorokkan kuku. Orang yang menyembunyikan kelebihannya.
Harimau puntung kena penjara, pelanduk Ada masanya kesusahan orang besar lagi berkuasa itu
kecil menolakkan mara. ditolong oleh orang yang lemah dan kecil.
Harimau tidak merendahkan dirinya untuk Orang besar yang tidak mahu bertindak dengan tindakan-
menangkap cicak sebagai mangsanya. tindakan yang merendahkan tarafnya.
Harta orang hendak digalas. Orang yang mahu mengambil harta orang lain.
Orang yang mahu mengambil harta orang lain. (Peribahasa
Harta orang hendak dikebas.
lain yang sama makna: Harta orang hendak digalas).
Harta pulang ke tuan (= empunya). Sudah pada tempatnya.
Harum menghilangkan bau. Keburukan telah dilindungi oleh kebaikan.
Jasa yang dipuji-puji, tetapi jasa itu diperoleh dengan jalan
Harum semerbak mengandung mala.
yang curang. mala = air bangkai yang telah busuk.
Haruslah air disauk, dan ranting dipatah; Orang yang merantau haruslah menurut adat kebiasaan
lama hidup banyak merasa, jauh berjalan tempat yang didiaminya. (Peribahasa lain yang sama makna:
banyak dilihat. Air orang disauk, ranting orang dipatah, adat orang diturut).

Pendirian yang tidak tetap. (Peribahasa lain yang sama


makna: a. Bagai pancang digoncang arus, b. Baling-baling di
Hati bagai baling-baling.
atas bukit, c. Sebagai pimping di lereng bukit, d. Seperti panji-
panji ditiup angin).
Hati bagai pelepah, jantung bagai jantung
Orang yang tidak ada perasaan.
pisang.
Hati bak serangkak dibungkus. Sangat berharap-harap akan mendapat sesuatu yang diingini.
Hati gajah sama dilapah, hati kuman (= Pembahagian yang sama rata; banyak sama-sama banyak,
tuma) sama dicecah. sedikit sama-sama sedikit.
Ingin mengerjakan sesuatu tetapi tidak berdaya kerana kurang
Hati gatal mata digaruk.
ilmu dan tidak cekap.
Hati hendak semua jadi. Jika ada kemahuan, semua dapat dikerjakan.
Hati orang yang bodoh itu di mulutnya, dan
Orang bodoh berbicara tanpa perhitungan, orang pandai
lidah orang yang cerdik itu di belakang
berfikir sebelum berkata-kata.
hatinya.
Hati yang ringan meringankan beban yang Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan nescaya
berat. menjadi mudah.
Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan nescaya
Hati yang suka peringan beban. menjadi mudah. (Peribahasa lain yang sama makna: Hati
yang ringan meringankan beban yang berat).
Hawa pantang kerendahan, nafsu pantang
Hawa nafsu tiada mahu kalah daripada orang lain.
kekurangan.
Hemat dan cermat mendatangkan kesenangan, boros dan
Hemat pangkal kaya, sia-sia hutang tambah.
membazir mendatangkan kesukaran.
Hempas tulang berisi perut. Rajin bekerja (berusaha) mudah mendapat rezeki.
Hempas tulang tak berbalas jasa. Berpenat telah tetapi tidak ada hasilnya.
Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. (Peribahasa
Hendak air pancuran terbit. lain yang sama makna: a. Hendak ulam, pucuk menjulai, b.
Pucuk dicita ulam tiba).
Hendak belajar berenang dapatkan itik, Hendak mengetahui sesuatu perkara bertanyalah kepada
hendak belajar memanjat dapatkan tupai. orang yang ahli dalam perkara itu.
Hendak bersunting bunga mala. Hendak beristeri perempuan tua.
Hendak bersunting bunga yang belum
diseri kumbang Hendak harum terlalu Hendak beristeri anak gadis.
hangit..
Kerana hendak menunjukkan kemegahan, rela berhutang
Hendak bertanduk kepala dipahat. atau berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan bencana
kepada diri sendiri.
Hendak dimasukkan ke dalam sumpit tak Sesuatu yang tidak sempurna menyebabkan keadaan menjadi
maut; ke dalam keranjang longgar. sukar.
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam
keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo:
dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu, b. Bagai
Hendak ditelan termengkelan, hendak
memegang buah kepantangan beruk; ditelan mati emak,
diludah tiada keluar.
diludahkan mati bapa, c. Bak membelah kepayang muda:
dimakan mabuk, dicampak sayang, d. Digenggam takut mati,
dilepaskan takut terbang, e. Dimakan mati emak, diluahkan
mati bapa). termengkelan = tersangkut dalam kerongkongan.
Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya. (Peribahasa lain
yang sama makna: Hendak terbang tiada bersayap).
Hendak hinggap tiada berkaki
(Bandingkan dengan: Sampan ada pengayuh tidak).

Hendak kaya berdikit-dikit, hendak tuah (=


Hemat tangga kekayaan, murah hati tangga tuah, banyak
mulia) bertabur urai, hendak berani
lawan mendatangkan berani.
berlawan ramai.
Hendak kerja golok Keling, hendak makan
Malas bekerja tetapi banyak makan
parang punting.
Keadaan yang serba salah pada orang yang telah diberi
Hendak mara bedil bertinak, hendak undur pangkat; hendak memelihara tarafnya tiada cukup wangnya,
gelar telah besar. hendak undur malu kerana pangkatnya sudah tinggi. bertinak
= tak putus-putus datang, bertubi-tubi; mara = maju.
Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat
Hendak masak langsung hangus. malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak harum
terlalu langit, b. Terlampau panggang jadi hangus).
Ingin membuat sesuatu pekerjaan tetapi tidak berdaya kerana
Hendak melangkah kaki pendek, hendak
kekurangan wang dan alat. (Bandingkan dengan: Hati gatal
mencapai tangan tak sampai.
mata digaruk).
Sukar untuk mengubah kelakuan yang sudah menjadi tabiat.
Hendak meluruskan ekor anjing. (Bandingkan dengan: Ekor anjing berapa pun dilurut [akan
dia] tiada juga betul).
Hendak memadam api tengah menyala,
Orang yang sedang marah malah diapi-apikan pula.
disiramkan minyak pula ke atasnya.
Hendak memikat balam, balam jugalah Hendak mencari orang pandai, maka orang yang pandai
penunggunya. pulalah yang tahu mencarinya
Hendak menangguk ikan, tertangguk akan
Hendakkan laba, rugi yang diperoleh.
batang.
Hendak mendapat pisang terkupas. Inginkan kesenangan tetapi malas berusaha.
Hendak menebang merebahkan, hendak Hendak berbuat sesuka hati saja, tanpa memikirkan sesuatu
mencencang memutuskan. yang lain.
Hendak kahwin dengan perempuan yang masih dalam
Hendak mengayuhkan perahu tertambat.
edahnya.
Membuat pekerjaan yang sukar. (Bandingkan dengan: Bagai
Hendak mengepal pasir kering.
mengepal pasir kering).
Hendak berusaha tetapi alat syaratnya tiada ada. (Bandingkan
Hendak menggaruk tidak berkuku.
dengan: Hati gatal mata digaruk).
Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat
Hendak panjang terlalu, patah. malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak harum
terlalu hangit, b. Hendak masak langsung hangus).
Hendak pergi berotan jangan takut Hendak membuat sesuatu pekerjaan yang besar, janganlah
onaknya. takut menghadapi percubaan.
Hendak seribu daya, tak hendak seribu
Tiap-tiap ada kemahuan, tentu ada jalan.
upaya.
Hendak singa di tengah padang lagi, Lebih baik berdepan dengan musuh besar di tempat terang
daripada ular di dalam rumput. daripada musuh kecil di dalam sulit.
Hendak sombong berbini banyak, hendak Kerana hendak memperlihatkan ketinggian diri, maka hidup
megah berlawan lebih. dalam kesukaran.
Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya. (Peribahasa lain
Hendak terbang tiada bersayap.
yang sama makna: Hendak hinggap tiada berkaki).
Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat
malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak harum
Hendak tinggi terlalu, jatuh.
terlalu hangit, b. Hendak masak langsung hangus, c. Hendak
panjang terlalu, patah).
Hendak ucok (= damai) dilawan damai, Bersedia menghadapi segala kemungkinan. ucok = berunding
hendak perang giling peluru. mencari jalan damai.
Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. (Peribahasa
Hendak ulam, pucuk menjulai. lain yang sama makna: a. Hendak air pancuran terbit, b.
Pucuk dicita ulam tiba).

Hendakkan laba, rugi yang diperoleh. (Peribahasa lain yang


Hendak untung menjadi buntung. sama makna: Hendak menangguk ikan, tertangguk akan
batang).
Hendakkan halus, genting; genting putus Perbuatan yang melebihi batasnya tentu tidak selamat dan
sudahnya. akhirnya akan mendatangkan kerugian.
Hendaklah seperti tembikar, pecah satu Hendaklah hidup dalam muafakat; senang sama-sama
pecah semuanya. senang, susah sama-sama susah.
Hendak(nya) saja yang besar, masuknya tak
Banyak cakap, tetapi buktinya sedikit sekali.
(se)berapa.
Kasih sayang yang pura-pura saja; menyembunyikan
Hidung dicium, pipi digigit.
perbuatan jahat dengan perbuatan baik.
Hidung sudah rampung diatur orang. Orang bodoh yang sombong, tiada sedar dirinya dibodohi
orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai jelongak
kerbau rampung).
Hidung tak mancung, pipi tersorong- Suka ikut campur dalam urusan orang lain; menonjol-
sorong. nonjolkan diri.
Hidup dikandung adat, mati dikandung Selama masih hidup, mestilah menurut aturan-aturan yang
tanah. berlaku, sudah mati terserahlah kepada hukum Tuhan.
Hidup di hujung gurun orang. Hidup melarat.
Hidup dua muara. Hidup dengan dua macam pencarian.
Hidup kayu berbuah, hidup manusia biar Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan
berjasa (= berfaedah). untuk masyarakat.
Hidup sandar-menyandar umpama aur Suami isteri yang berkasih-kasih; sahabat yang setia dan
dengan tebing. bertolong-tolongan.
Hidup segan mati tak mahu (= embuh). Hidup melarat (miskin atau selalu sakit-sakit).
Hidup tidak kerana doa, mati tidak kerana Berusahalah dengan tenaga dan fikiran sendiri, dan jangan
sumpah. mengharapkan sangat pertolongan orang lain.
Adat kebiasaan boleh diubah asalkan ada persetujuan orang
Hilang adat tegal muafakat.
banyak.
Apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka
Hilang bahasa lenyap bangsa. lambat-laun hilanglah bangsa itu; hilang budi bahasa hilang
derajat (darjat) diri.
Hilang bini boleh dicari, hilang budi badan
Akal yang jahat dapat mendatangkan kecelakaan kepada diri.
celaka.
Hilang dicari, terapung direnangi, terbenam Memeriksa dengan teliti; menolong seorang dalam
diselami. kesusahan.
Walaupun tempat tinggal berjauhan tetapi selalulah ingat di
Hilang di mata di hati jangan.
dalam hati.
Kejahatan akan hilang jahatnya apabila tiap-tiap orang ikut
Hilang ikan dalam kerabu.
mengerjakannya. kerabu = sejenis makanan.
Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah), orang lain
pula yang mendapat pujian. (Peribahasa lain yang sama
Hilang jasa beliung, timbul jasa rimbas. makna: a. Kerbau punya susu, sapi punya nama, b. Kerbau
sakit, sapi beroleh nama). rimbas = perkakas untuk penarah
kayu.
Telah mendapat kesenangan sesudah menderita kesusahan.
Hilang kabus, teduh hujan. (Peribahasa lain yang sama makna: Terang kabut, teduh
hujan).
Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari. Kebaikan hilang kerana kejahatan sedikit.
Kepandaian atau kebesaran sudah tak kelihatan lagi apabila
Hilang kilat dalam kilau. bercampur dengan orang pandai-pandai atau orang besar-
besar. (Bandingkan dengan: Hilang ikan dalam kerabu).
Hilang kepala kura-kura ditelan oleh Orang hina tetapi berilmu dan bijaksana tetap akan dihormati
dadanya. orang.

Perempuan yang bercerai daripada suaminya yang hina


Hilang pelanduk berganti kijang emas.
kemudian kahwin dengan seorang lelaki yang mulia.
Lebih banyak ongkos perkara daripada harga barang-barang
Hilang penjahit berkerbau-kerbau.
yang diperkarakan.
Orang yang tidak berharta (berwang) kurang dihargai orang.
Hilang rona kerana penyakit, hilang bangsa
(Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau tiada rial di
tidak berwang.
pinggang, saudara yang rapat menjadi renggang).
Tampak kejahatannya, sesudah terbuka rahsianya. sepuh =
Hilang sepuh nampak senam.
sadur; senam = warna yang asal.
Hilang tak tentu rimbanya. Hilang tidak berbekas.
Perbuatan (baik dan jahat) orang yang terlebih dulu itu telah
Hilang tapak tukul, timbul tapak canai. hilang, kerana dilindungi oleh perbuatan orang yang
kemudiannya. tukul = pemukul kecil; canai = asah.
Hilang tentu rimbanya, mati tentu kuburnya. Sesuatu hal atau perkara yang sudah tentu kesudahannya.
Tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan kalau tidak
Hilang tukul hilanglah pahat.
berteman.
Hilir malam mudik tak singgah, daun nipah
Malas berusaha tentulah susah; segan bertanya sesat jalan.
dikatakan daun labu.
Hal yang terjadi dengan tiba-tiba (kemalangan dan
Hinggap bak langau, titik bak hujan.
sebagainya).
Jika merantau hendaklah mencari keluarga atau kawan
kenalan tempat menumpangkan diri. (Bandingkan dengan: a.
Hinggap mencengkam (dahan), terbang Datang nampak muka, pergi nampak belakang, b. Datang
menumpu (dahan). tampak muka, pulang tampak punggung). (Peribahasa lain
yang sama makna: Terbang bertumpu, hinggap
mencengkam).
Hal yang terjadi dengan tiba-tiba (kemalangan dan
Hinggap saja bagai langau. sebagainya). Peribahasa lain yang sama makna: Hinggap bak
langau, titik bak hujan).
Menumpang, kemudian merosakkan tempat tumpangannya
Hinggap seperti benalu.
itu. benalu = pasilan.
Hitam bagai buntut (= pantat) belanga. Perihal keburukan sifat seseorang.
Hitam dikatakan putih, putih dikatakan Yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk;
hitam. berdusta.
Hitam gagak tiada siapa yang mencelupnya. Orang yang berbuat jahat dengan kehendaknya sendiri.
Yang buruk lebih mahal harganya daripada yang cantik. bendi
Hitam-hitam bendi, putih-putih sadah.
= kereta kuda; sadah = kapur.
Yang hina tetap hina walaupun elok rupanya, yang mulia itu
Hitam-hitam gajah, putih-putih udang kepai. tetap mulia walaupun hodoh rupanya. udang kepai = udang
kecil untuk dibuat belacan.
Hitam-hitam gula Jawa. Biarpun hitam tetapi manis.
Yang buruk lebih mahal harganya daripada yang cantik.
Hitam-hitam kereta api, putih-putih kapur
Peribahasa lain yang sama makna: Hitam-hitam bendi, putih-
sirih.
putih sadah).
Hitam mata itu takkan boleh bercerai Orang yang sedang berkasih-kasihan tak dapat dipisahkan
dengan putihnya. satu sama lain.
Hitam tahan tempa, putih tahan sesah. Dapat diuji, tentang keasliannya; tetap tidak berubah.
Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga, Barang yang buruk tetapi berguna, disimpan; barang yang
putih-putih hampas kelapa dibuang. cantik tetapi tidak berguna, dibuang.
Hujan berbalik ke langit. Orang berkuasa minta pertolongan kepada orang yang lemah.
Hujan berpohon, panas berasal. Segala sesuatu tentu ada sebab-musababnya.
Hujan emas di negeri orang, hujan batu (=
Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang,
keris lembing) di negeri sendiri, baik juga di
namun negeri sendiri juga yang lebih baik.
negeri sendiri.

Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang,


namun negeri sendiri juga yang lebih baik. (Peribahasa lain
Hujan emas perak di negeri orang; hujan
yang sama makna: a. Hujan emas di negeri orang, hujan batu
keris lembing di negeri kita; baik juga di
[= keris lembing] di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri,
negeri kita.
b. Hujan keris lembing di negeri kita, hujan emas perak di
negeri oang; baik juga di negeri kita).
Hujan jatuh ke pasir. Berbuat baik tidak pada tempatnya.
Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang,
namun negeri sendiri juga yang lebih baik. (Peribahasa lain
Hujan keris lembing di negeri kita, hujan
yang sama makna: a. Hujan emas di negeri orang, hujan batu
emas perak di negeri orang; baik juga di
[= keris lembing] di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri,
negeri kita.
b. Hujan emas perak di negeri orang; hujan keris lembing di
negeri kita).
Hujan menimpa bumi. Tiada dapat melepaskan diri daripada perintah orang-orang
yang berkuasa.
Hujan panas permainan hari, senang susah Dalam hidup manusia ada kalanya senang dan ada kalanya
permainan hidup. susah.
Hujan tak sekali jatuh, simpai tak sekali Keuntungan dan bahagia tidak datang sekali gus. simpai =
erat. gelang-gelang daripada rotan.
Hujan, tempat berteduh; panas, tempat Orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang-orang
berlindung. yang mendapat kesusahan.
Kelihatannya baik, teta[I di dalam hatinya jahat. (Peribahasa
Hujung lurus, pangkal berkait. lain yang sama makna: a. Lurus bagai piarit, b. Telunjuk lurus,
kelingking berkait).
Hukum berdiri dengan sakti, adat berdiri Undang-undang agama kuat dengan keterangan-keterangan
dengan tanda. lisan, undang-undang adat kuat dengan tanda-tanda bukti.
Hukum yang rata, adat yang datar. Sesuatu yang sama baiknya.
Hulu malang pangkal celaka. Permulaan segala bencana.
Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam
Hulu mujur pandai bertengkar, hulu baik
pergaulan, selalu selamat dan disukai orang. hulu mujur =
pandai memakai.
pangkat untung.
Harta-benda (kaum keluarga) baik jauh ataupun dekat,
Hutan jauh diulangi, hutan dekat dikendana.
hendaklah selalu dijaga. kendana = dijaga, diamat-amati.

Iba akan kacang sebuah, tak jadi Kerana sayang akan perkara yang sedikit, tak tercapai apa
memengat. yang dimaksudkan.
Ibarat ayam: tiada mengais tiada makan. Sangat miskin.
Ibarat beban, belum lepas daripada bahu (= Belum lepas daripada tanggungan (anak lelaki atau anak
kepala). perempuan).
Suatu pekerjaan yang sudah hampir selesai, atau rundingan
yang hampir mencapai kata sepakat. (Bandingkan dengan:
Ibarat beban sudah ke tepi.
Mayat sudah di tepi kubur). ke tepi = maksudnya: sudah di
pintu, akan dibawa turun.
Perempuan yang dikasihi sementara muda, tetapi setelah tua
Ibarat bunga: sedap dipakai layu dibuang.
lalu diceraikan. sedap = maksudnya: segar.
Ibarat burung: mata lepas badan terkurung. Tidak ada kemerdekaan.
Perkataan manis selalu berisi semu di dalamnya. semu = tipu,
Ibarat burung: mulut manis jangan dipakai.
khianat.
Ibarat dawat (dakwat) dengan kertas: bila
Suami isteri yang berkasih-kasihan.
boleh renggang terlepas.
Ibarat gasing: berpaku tetap berpusing, tak Lelaki yang sudah beristeri, biar bagaimanapun ia berjalan
berpaku merayau. namun ia tetap akan kembali ke rumahnya juga.
Kesalahan atau keburukan tidak dapat disembunyikan. selisik
Ibarat kutu, boleh diselisik.
= diraba-raba dengan jari di dalam rambut.
Ibarat negeri berubah rasam; ibarat tahun Orang yang tidak tetap kedudukannya. rasam = adat,
berubah musim. kebiasaan.
Rakyat jelata terpaksa menurut perubahan pada tiap-tiap kali
Ibarat pasir: sekali air dalam sekali berubah. pemerintahan bertukar. (Bandingkan dengan: Sekali air besar,
sekali tepian beranjak [= beralih]).
Kaum keluarga ikut bersimpati atas kecelakaan yang
Ibarat perahu takkan karam sebelah.
menimpa kerabatnya.
Ibarat rumput yang sudah kering, ditimpa
Orang melarat mendapat pertolongan.
hujan segar kembali.
Ijuk sebelembang, tali di situ keluan di situ. Pencarian yang tiada memadai. sebelembang = seberkas.
Maksud biar tercapai, kerugian jangan ada. (Peribahasa lain
Ikan biar dapat, serampang jangan pukah. yang sama makna: Biar ular mati, kayu tiada patah).
serampang = tempuling; pukah = bengkok, patah.
Ikan dalam keroncong. Tiada tertolong lagi (Tentang: Orang yang telah tertangkap).
keroncong = bilik-bilik bubu sebelah dalam.
Ikan digulai sudah melompat. Nasib yang malang.
Ikan di hulu tuba di hilir. Perbuatan yang sia-sia.
Nasib yang malang. (Peribahasa lain yang sama makna: Ikan
Ikan di kuali, habis melompat.
digulai sudah melompat).
Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi
Ikan lagi di laut, lada garam sudah di diperoleh. (Peribahasa lain yang sama makna: Burung
sengkalan. terbang dipipiskan lada). sengkalan = pengisar rempah-
rempah.
Ikan pulang ke lubuk. Telah kembali ke tempat asalnya.
Kerana yang sedikit rosak yang banyak. tajau = tempayan
Ikan seekor rosakkan ikan setajau.
besar dibuat daripada tanah berlapis sejenis proselin.
Kerana yang sedikit rosak yang banyak. (Peribahasa lain yang
Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor. sama makna: a. Ikan seekor rosakkan ikan setajau, b. Sebab
nila setitik, rosak susu [= santan] sebelanga). kambu = bakul.
Ikan tergantung, kucing tunggu. Mengharapkan untuk memperoleh barang yang diingini.
Sangat cepat menangkap maksud perkataan orang: tindakan
Ikan terkilat (= terkilap) jala tiba.
yang cepat.
Sepandai-pandai orang, ada kalanya salah juga. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Belut kena ranjau [= getah], b.
Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar
Sepandai-pandai tupai melompat, sekali gawal [= terjatuh]
sekalipun, termasuk juga ke dalam pukat.
juga, c. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun,
termasuk ke dalam pukat juga).
Ikannya belum dapat, airnya sudah keruh. Perbuatan (= tindakan) yang tidak bijaksana.
Perangai yang sudah jadi tabiat sukar sekali mengubahnya.
Ikat boleh diubah, takuk bagaimana
takuk = luka pada pohon, misalnya pada pohon kelapa tempat
mengubahnya?
berpijak naik ke atas.
Untuk mencapai sesuatu maksud mestilah berusaha, berhasil
Ikhtiar menjalani, untung menyudahi.
atau tidaknya, terserah kepada nasib.
Ikut hakim memiat daging: sakit di awak Sesuatu perintah hendaklah dilakukan dengan adil. memiat
sakitlah orang. (piat) = memiuh ke kiri ke kanan.
Ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut mata Orang yang mengikutkan hawa nafsunya, tentu akan celaka
leta. akhirnya.
Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat makin merendah
Ilmu padi, makin berisi makin runduk. diri. (Peribahasa lain yang sama makna: Bawa resmi padi,
makin berisi makin tunduk).

Usaha yang tak dapat diambil hasilnya kerana terjadi


Inai tertepung, kuku tanggal.
kemalangan. tertepung = sudah digiling.
Perkhabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang
Indah khabar daripada rupa. sebenarnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai
menumbuk padi hampa).
Ingat ranting yang akan melenting, dahan
Hendaklah selalu beringat tentang segala bahaya dan
yang akan mencocok, duri yang akan
rintangan ketika melakukan sesuatu pekerjaan.
mengait.
Ingat sebelum kena, jimat (= hemat) Selalu waspada dan hati-hati; harus berusaha, jangan sampai
sebelum habis. terlambat.
Orang yang sedang berkuasa hendaklah berhati-hati
Ingat-ingat yang di atas, yang di bawah menjalankan kewajipannya, jangan sampai menyusahkan
akan menimpa. orang-orang kecil, yang sewaktu-waktu mungkin akan
menentang kerana kelakuannya yang tidak baik itu.
Ingin di buah manggis hutan, masak ranum
Inginkan sesuatu yang sudah diperoleh.
tergantung tinggi.
Ingin hati memandang (= melihat) pulau, Ingin hendak berbuat sesuatu pekerjaan, tetapi alatnya tidak
sampan ada pengayuh tidak. cukup.
Ini hari orang, besok hari kita. Malang dan malapetaka itu tak dapat ditentukan (nasihat
supaya beringat-ingat)
Intan berlian jangan dipijakkan. Untung bahagia jangan dielakkan.
Memberikan sesuatu (barang, nasihat) kepada orang yang
Intan dikalungkan di leher anjing.
tidak mahu atau bukan pada tempatnya.
Intan disangkakan batu kelikir. Tidak mengetahui harga (keadaan) yang sebenarnya.
Kebenaran akan ternyata juga, walapun disembunyikan;
Intan itu jika terbenam di pelimbahan
orang yang baik akan ketahuan juga walaupun hidupnya
sekalipun, tiada akan hilang cahayanya.
melarat.
Biarpun berketurunan baik, kalau tidak berpelajaran atau
Intan salah serudinya. membuat kelakuan yang buruk, nescaya jahat dan hina juga
jadinya. serudi = canai.
Isi dada bekal berjalan. Kalau ada ilmu ke mana pergi mudah rezeki.
Isi lemak dapat ke orang, tulang bulu
Kita yang berusaha, orang lain yang senang.
pulang ke kita.
Itik berenang dalam air (= di laut) mati Menderita kesusahan meskipun banyak wang atau
kehausan. berpangkat tinggi. (Biasa juga: Itik di air mati kehausan).
Itik bertaji. Sangat penakut, tetapi sombong.
Itik diajar berenang. Membuat pekerjaan yang sia-sia.
Itik dimandikan takkan basah. Orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran.
Itik mendapat air. Memperoleh sesuatu yan sangat digemarinya.
Itik tak sudu, ayam tak patuk. Tersisih daripada pergaulan kerana kemiskinan.
Jadi air mandi. Sudah jadi kebiasaan.
Hadiah kepada orang yang berjasa. (Peribahasa lain yang
Jadi alas cakap.
sama makna: Akan pembasuh kaki [= tangan]).
Orang lelaki yang suka kahwin di sana sini dan bersenang-
Jadi bapa kuda.
senang di rumah isterinya, tanpa membuat sesuatu pekerjaan.
Orang yang sangat diharapkan pertolongannya dan segala
Jadi bumi langit.
nasihatnya dituruti.
Orang yang menjadi harapan raja atau orang besar-besar.
Jadi dinding lasak peti manian. lasak = masuk, muat, isi; peti manian = tempat simpanan
pakaian dan barang-barang yang berharga.
Jadi kuda beban. Orang suruhan.
Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi
Jadi penghubung kaki tangan.
pertolongan.

Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi


Jadi penghubung mata telinga. pertolongan. (Peribahasa lain yang sama makna: Jadi
penghubung kaki tangan).
Orang yang menyampaikan pesan seseorang dalam suatu
Jadi penghubung hujung lidah (= mulut).
perundingan atau peralatan.
Perundingan atau perdebatan yang berputar-putar di situ-situ
Jadi teluk ulakan air.
saja.
Jahit sudah, kelindan putus. Habis (= selesai) sama sekali. kelindan = benang pada jarum.
Adat istiadat dalam suatu negeri telah diubah oleh orang asing
Jalan diasak orang lalu, cupak dipepat
yang tinggal di dalam negeri itu. diasak = dipindahkan; orang
orang menggalas.
lalu = peladang; pepat = rata, dipangkas.
Jalan di tepi-tepi, benang arang orang Hendaklah selalu bersopan santun (bila merantau ke negeri
jangan dipijak. orang).
Jalan mati lagi dicuba, inikan pula jalan
Orang yang berani dan tidak memilih perbuatannya.
binasa.
Adat (= aturan) yang belum berubah-ubah. titian = jambatan
Jalan raya titian batu.
kecil.
Jambatan emas. Jalan mencapai bahagia.
Janda belum berlaki. Gadis yang sudah ditinggalkan oleh lelaki yang menjadi
kekasihnya.
Janda berhias. Janda yang belum beranak.
Orang yang hina tidak patut berjodoh dengan orang
Jangan bagai babi merasa gulai.
bangsawan. Bandingkan dengan: Babi merasa gulai).
Jangan bagai orang berjudi: menang mua, Membuat pekerjaan yang sudah ada celanya, nescaya
alah hendak berbela. merugikan semata-mata. mua = melampau.
Jangan bagai orang patah selera, banyak Pura-pura tidak mahu, tetapi dalam hati suka sekali. patah
makan. selera = tak bernafsu makan.
Makin kaya (berilmu) makin sombong. (Bandingkan dengan:
Jangan bawa resmi jagung: makin berisi
a. Baik membawa resmi padi, daripada membawa resmi
makin jegang (= tegak).
lalang, b. Bawa resmi padi, makin berisi makin tunduk).
Jangan bercermin di air keruh. Jangan mengikut tauladan (teladan) yang buruk.
Janganlah berkelahi kerana memperebutkan sesuatu yang
Jangan berebutkan tembikar pecah.
tidak ada gunanya.
Jangan berkemudi di haluan. Jangan terlalu sangat mengikut kata isteri.
Tidak usah mencari perlindungan pada orang besar yang
Jangan bersandar di batang rengas.
jahat.
Tidak ada faedahnya mencari perlindungan pada orang yang
Jangan bersandar di punggur.
sudah tidak ada lagi kekuasaannya.
Orang yang menyangka dirinya bijak selalu mendapat
Jangan bijak terpijak, biarlah bodoh
kehinaan; tetapi orang bodoh yang suka bertanya selalu
bersuluh.
beroleh kejayaan.
Jangan buat kerbau tanduk panjang. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain.
Jangan digembirakan anak orang yang berkuasa berbuat
Jangan diajar anak harimau makan daging. zalim. (Bandingkan dengan: Anak harimau diajar makan
daging).
Tidak usah diajar orang yang sudah tahu. dadih = air susu
Jangan diajar orang tua makan dadih.
kerbau yang dikentalkan.
Tidak usah diajar orang yang sudah tahu. (Peribahasa lain
Jangan diajar orang tua makan kerak.
yang sama makna: Jangan diajar orang tua makan dadih).
Jangan dicatuk dengan yang tajam, Menasihati seseorang hendaklah dengan sabar dan berulang-
dicencang dengan yang majal. ulang.
Jangan diperlelarkan timba ke perigi, kalau Perbuatan yang jahat jangan dibiasakan. (Bandingkan
tak putus genting. dengan: Dilelar timba ke perigi; tak sekali, sekali pecah juga).
Jangan difikirkan air pasang saja. Janganlah mengharapkan nasib yang baik sentiasa.

Jangan difikirkan bengkok tebu itu bengkok Nasihat yang baik tidak memandang orang yang
pula manisnya. mengatakannya.
Nasihat yang baik tidak memandang orang yang
Jangan difikirkan kalau tebu itu bengkok,
mengatakannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan
manisnya itu pun bengkok juga.
difikirkan bengkok tebu itu bengkok pula manisnya.).
Jangan dipermudah-mudahkan orang yang lemah, terkadang-
Jangan disangkakan ikan lais-lais tiada
kadang ia dapat menyusahkan orang kuat. ikan lais-lais =
menyengat.
sebangsa ikan kecil.
Hendaklah selalu ingat dan hati-hati, jangan terpedaya
Jangan ditentang matahari condong, takut
dengan sesuatu yang elok; jangan dicari kemarahan orang
terturut jalan tak berintis.
yang berkuasa.
Jangan kamu sangka: kapal api besi itu pun Jangan disangka sesuatu yang kuat dan teguh akan kekal
masuk guri juga. terus tidak binasa. guri = sebangsa buyung.
Jangan mengeji (mencela) ibu bapa atau saudara mara
Jangan meludah ke langit.
sendiri.
Jangan menderhaka kepada negeri atau pemerintah kerana
Jangan memanah ke langit.
yang serupa itu akan membinasakan diri sendiri.
Jangan memangku ayam jantan, baik
Rezeki yang halal itu lebih baik daripada rezeki yang haram.
memangku ayam betina.
Jangan memberi bunga kepada monyet. Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya.
Jangan membuat baik, memberi itik bertaji; Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya.
membuat jahat, sampai ayam dikerat (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan memberi bunga
susuhnya. kepada monyet).
Jangan memijak benang arang orang. Jangan mencabul kehormatan rumah tangga orang.
Jangan menggerak ular tidur. Bahaya jangan dicari-cari.
Jangan menghulurkan hulu keris ke tangan Jangan menyerahkan kuasa kapada orang, nescaya kita
orang. dibinasakannya.
Jangan menjadi seperti kacang lupakan Jangan kita lupa akan asal keturunan kita atau akan orang
kulit atau ulat lupakan daun. yang telah berbudi kepada kita.
Bahaya jangan dicari-cari. (Peribahasa lain yang sama
Jangan menggegai sempada di bawah
makna: Jangan menggerak ular tidur). menggegai =
batang.
mengusik; sempada = ketam.
Jangan menumbuk di periuk, bertanak di Jangan berbuat sesuatu pekerjaan yang menyalahi
lesung. kebiasaan.
Jangan menyuruh kapak menyelam beliung. Jangan memberi kepercayaan kepada orang yang tidak setia.
Bahaya jangan dicari-cari. (Peribahasa lain yang sama
Jangan merempuh sarang lebah. makna: a. Jangan menggerak ular tidur, b. Jangan menggegai
sempada di bawah batang).
Perselisihan (perkara) yang sudah selesai itu jangan diungkit-
Jangan puntung berasap jua.
ungkit lagi.
Jangan sampai sesat barat: sepuluh kali Sesuatu pekerjaan (perkara) hendaklah diperiksa dulu buruk
diukur, sekali dikerat. baiknya sebelum dikerjakan.
Jangan sangat pemilih, takut terkena buku Kerjakanlah sesuatu pekerjaan itu dengan tekun dan sabar
buluh (kelak). tanpa dolak-dalik.
Jangan seperti si buta mematah tongkat. Jangan bermusuh dengan orang yang menolong kita.
Jangan sudah terperosok, baru hendak
Sesudah mendapat kecelakaan baru hendak beringat-ingat.
membaiki lantai.
Jangan berbuat angkara pada tempat kita menumpang;
Jangan tercirit di periuk.
jangan berbuat jahat kepada orang yang telah menolong kita.
Tidak dapat diajar; degil. jangat = kulit binatang atau manusia
Jangan liat kurang panggang.
di sini dimaksudkan kepada kulit kerbau atau lembu.
Janji sampai, sukatan penuh. Sudah sampai ajal.
Janjian antah tidak ceruh. Nasib yang malang.

Orang yang mencela orang lain, padahal dia sendiri pun ada
Jaras dikatakan raga jarang. celanya juga; orang yang tiada ilmu kerap kali salah pilih.
jaras = raga yang jarang anyamannya.
Orang yang mencela orang lain, padahal dia sendiri pun ada
celanya juga; orang yang tiada ilmu kerap kali salah pilih.
Jaras katanya raga jarang.
(Peribahasa lain yang sama makna: Jaras dikatakan raga
jarang).
Jari kudung dimasukkan cincin. Berbuat sesuatu tidak pada tempatnya.
Perhitungan yang salah. (Peribahasa lain yang sama makna:
Jaring berbangkit kuaran tiba.
Getah terbangkit [= diangkat] kuaran tiba.
Tipu muslihat yang sangat halus. (Peribahasa lain yang sama
Jarum halus kelindan sutera.
makna: Jerat halus kelindan sutera).
Jatuh berkait. Memperoleh sesuatu kerana diminta.
Memperoleh sesuatu kerana diminta. (Peribahasa lain yang
Jatuh berjolok.
sama makna: Jatuh berkait).
Beruntung kerana mendapat pangkat, isteri yang kaya dan
Jatuh di atas tilam.
sebagainya.
Jatuh dihimpit tangga. Mendapat kesusahan silih berganti.
Jatuh tidak berkait (= berjolok). Membuat sesuatu tanpa diminta.
Sanak saudara, bila jauh selalu terkenang tetapi bila dekat
Jauh bau bunga, dekat bau tahi (= kencing). selalu bertengkar. (Peribahasa lain yang sama makna:
Berbaur bagaikan muntah, bercerai bagaikan demam).
Jauh boleh ditunjukkan, dekat boleh Kebenaran sesuatu perkataan yang diucapkan boleh diuji,
dikakukkan. kerana ada tanda dan buktinya. dikakuk = dipegang.
Jauh berjalan banyak pemandangan, lama
Banyak pengalaman.
hidup banyak dirasa.
Jauh dari mata jauhlah dari hati. Hilang kasih sesudah berjauhan tempat.
Meskipun telah jauh berpisah, tetapi tidak lupa pada yang
Jauh di mata, dekat di hati.
ditinggalkan. (Biasa juga; Jauh di mata, di hati jangan).
Jauh menyalak kuat, dekat mencawat ekor. Bercakap besar di belakang-belakang saja.
Jauh panggang dari api. Jawapan atau sindiran yang tidak tepat.
Jauhari juga yang mengenal manikam. Orang yang bijaksana juga yang mengetahui keelokan ilmu.
Jejak dapat dihilangkan, belang bagaimana Kesan perbuatan jahat dapat dihilangkan, tetapi tabiat tak
hendak dihilangkan? dapat dihilangkan dengan mudah.
Berbuat sesuatu barang yang tidak diketahui, akhirnya akan
Jejak selut kaki terbenam.
mengecewakan. selut = lumpur.
Jejaknya keruh. Asal usulnya sejak mula sudah kurang baik.
Jelatang di hulu air. Perkara yang selalu menyusahkan.
Baru saja dagangan dibuka, telah banyak orang datang
Jemur terkekar ayam tiba.
membeli. terkekar = terkembang.
Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan lebih baik diperiksa
Jenguk pandang tindai-tindai; usul-usul, dan diselidiki dulu, supaya selamat dan sempurna pekerjaan
asal-asal, jangan ditinggalkan. itu. tindai-tindai = lihat dengan perhatian yang saksama kalau-
kalau ada yang salah.
Tipu muslihat yang sangat halus. (Peribahasa lain yang sama
Jerat halus kelindan sutera.
makna: Jarum halus kelindan sutera).
Jerat semata bunda kandung. Anak seorang yang sangat disayangi dan dimanjakan.
Jerat serupa jerami. Tipu daya yang tersembunyi di dalam kesukaan.
Jerat tiada lupa akan balam, tetapi balam Sudah lupa akan bahaya, tetapi sebenarnya bahaya masih
lupa akan jerat. tetap mengancam. balam = burung tekukur.
Suka menolong kerana ingin mendapat pertolongan pula;
Jerih menentang boleh, rugi menentang berani bersusah payah tentu akan mendapat keuntungan.
laba. (Peribahasa lain yang sama makna: Rugi menentang laba,
jerih menentang boleh).

Jika ada padi berhampalah; jika ada hati Siapa merasa tersindir, dialah yang berbuat sebagai yang
berasalah. disindirkan itu.
Siapa merasa tersindir, dialah yang berbuat sebagai yang
Jika ada padi, tentu ada hampanya; jika ada
disindirkan itu. (Peribahasa lain yang sama makna: Jika ada
hati tentu terasa.
padi berhampalah; jika ada hati berasalah).
Jika baik ada cacatnya. Tidak ada yang sempurna benar.
Jika berjumbai tempat bergantung. Tanda yang dapat dijadikan punca penyelidikan.
Jika berpuluh-puluh kali batang beralih (= Walaupun orang besar-besar silih berganti datang dan
bertindih), cacing di bawah juga. perginya, namun rakyat tetap seperti itu juga.
Perempuan yang baik budi pekertinya, walau sudah tua (rupa
Jika bunga tak hendak dipersunting, boleh hodoh), boleh juga menjadi ketua rumah. raksi = bau-bauan
dibuat peraksi kain. yang harum; peraksi = bunga-bungaan dan sebagainya untuk
mengharumkan.
Jika cerdik teman berunding, jika bodoh
Sahabat yang tulus ikhlas dan suka membantu.
disuruh diarah.
Jika diturut hati yang geram, hilang takut Sebacul-bacul orang apabila telah marah akan menjadi
timbul berani. berani.
Jika hati tak suka, madu diminum serasa
Menunjukkan kebencian.
cuka.
Jika hendak hidup rukun, berilah layanan yang baik kepada
Jika hendak bertanam sayur buangkanlah
anak isteri sendiri. (Bandingkan dengan: Jikalau kasihkan
rumput.
padi, buanglah rumput).
Jika kepalanya ular, takkan ekornya belut. Yang jahat itu tetap jahat.
Jika kerbau dipegang orang talinya, jika
Janji mesti ditepati.
manusia dipegang mulutnya.
Jika memelihara ayam, musang jangan
Jika ada anak isteri terutama sekali anak gadis, janganlah
dijinakkan; setidak-tidaknya bertempiaran
dibiarkan orang lelaki yang jahat datang bertamu ke rumah.
kelak.
Jika menebang menuju pangkal, jika Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah dengan maksud dan
melanting menuju tangkai. tujuannya.
Jika pandai menggunting, hendaklah pandai Sesuatu pekerjaan yang sudah dimulai janganlah dibiarkan
menjahitnya. terbengkalai.
Jika salah sebatang dicabut, salah
Hukuman haruslah dijatuhkan menurut besar kecil kesalahan
serumpun dibongkar, salah separuh
yang dilakukan. rambah = membabat, menebangi.
dirambah.
Jika sengaja hendak bercekak pinggang,
tinggallah rebana beralih ke gelanggang; Kalau sengaja mencari perselisihan maka hancurlah
tak tahu pipit tak tahu enggang, yang rapat kerukunan hidup yang aman dan damai.
kelak menjadi renggang.
Jika tak kena-kena membangkit balak
Jika tak pandai menyuruh orang malas bekerja, maka makin
terendam di lumpur, makin dalam ia
rosaklah pekerjaan itu.
terbenam.
Untuk menyampaikan maksudnya, maka segala daya upaya
Jika tak lalu dandang di air, di gurun
akan dilakukan. dandang = sebangsa perahu; tanjakan =
dirangkakkan (= ditanjakkan).
pendakian.
Jika terjamah benda bertuan, alamat nyawa Orang yang mengganggu rumah tangga orang lain tak dapat
akan melayang. tiada akan menerima akibatnya.
Jika tiada tersapu arang di muka, baiklah
Lebih baik mati daripada hidup menanggung malu.
mati daripada hidup.
Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan
bersusah payah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Asyik
Jika tidak dipecah ruyung, di mana boleh memangku tangan, mati dalam angan-angan, b. Kurang sisik,
mencapat sagu. tinggal lidi di buku; kurang selidik, tinggal kaji di guru, c.
Pengayuh sayang dibasahkan, sampan takkan sampai ke
seberang).

Jika yang baik diperbuat bersilang cerana Perbuatan baik apabila dikerjakan dapat pujian di mana-
datang, jika yang buruk diperbuat bersilang mana, perbuatan buruk apabila dikerjakan dapat celaan kanan
telunjuk bibir. dan kiri.
Jikalau beranak ikut kata bidan. Turutlah nasihat orang yang lebih ahli daripada kita.
Jikalau dari mula sudah kusut maka sukarlah untuk
Jikalau di hulu airnya keruh, tak dapat tidak menyelesaikan; kalau sudah biasa jahat maka jahat juga
di hilirnya keruh juga. kesudahannya. (Bandingkan dengan: Di hulu keruh di hilir pun
tentu keruh juga).
Jikalau intan itu biar keluar dari mulut Perkataan yang baik biarpun keluar dari mulut siapa juga,
anjing sekalipun, bernama intan juga. tetap baik.
Jikalau kerana sebuah dusun maka binasa Jikalau kerana seorang maka kerukunan hidup terganggu
negeri, haruslah dusun itu dibuangkan. maka singkirkanlah orang itu.
Jika kasih akan anak isteri, berhentilah daripada mengasihi
orang lain. (Bandingkan dengan: a. Jika hendak bertanam
Jikalau kasihkan padi, buanglah rumput.
sayur buangkanlah rumput, b. Kasihkan padi buangkan
rumput-rumput).
Jikalau kita duduk di atas ciau emas Jika hati tiada suka, walau bagaimanapun senangnya, masih
sekalipun, namun hati tiada senang juga. berdukacita juga. ciau atau ciu = tilam tempat duduk.
Jikalau menampi jangan tumpah padinya. Memilih sesuatu benda hendaklah berhati-hati jangan sampai
terbuang benda yang berguna.
Jikalau tiada dapat dibaiki, jangan pula
Jangan rosakkan (mencela) perkara yang tidak kita ketahui.
dipecahkan.
Orang yang tidak berharta (berwang) kurang dihargai orang.
Jikalau tiada rial di pinggang, saudara yang
(Peribahasa lain yang sama makna: Hilang rona kerana
rapat menjadi renggang.
penyakit, hilang bangsa tidak berwang).
Jikalau tidak berada-ada (= ada berada-ada,
Tentu ada sebab-sebabnya (sesuatu yang tersembunyi),
ada mengada), masakan tempua bersarang
maka sesuatu itu terjadi demikian.
rendah.
Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh
Jikalau ular menyusur akar, tiada hilang martabatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak akan
bisanya. hilang bisa ular yang menyusur di bawah akar, b. Ular
menyusur akar).
Jirus bagai bulan akan habis. Modal yang makin lama makin susut. jirus = tirus.
Senantiasa dalam kecemasan kerana nasibnya yang tidak
Jiwa bergantung di hujung rambut.
tentu.
Perempuan yang sudah melakukan kejahatan dalam diam-
Juadah sudah dijilat cicak.
diam.
Dapat ganti yang lebih berharga lagi. mastuli = kain tebal yang
Jual sutera beli mastuli.
amat mahal harganya.
Jika ada kerusuhan tentu ada orang yang mendapat
Jung pecah, yu yang kenyang. keuntungan daripada kerusuhan itu; kerugian bagi seseorang,
keuntungan bagi yang lain.
Khabar jauh dengar-dengarkan, khabar Tiap-tiap khabar yang diterima hendaklah diselidik dengan
dekat fikir-fikirkan. saksama supaya jangan tertipu.
Kaduk kena baja. Orang yang tidak berguna, tetapi amat lama hidupnya.
Kaduk naik junjung. Orang hina merasa dirinya mulia.
Berbuat sesuatu tidak dengan memikirkan bekalan, modal dan
Kali sebentuk, umpannya seekor, sekali
sebagainya sehingga akhirnya mendapat kesusahan dan
putus sehari berhanyut.
kecewa.
Kain basah kering di pinggang. Sangat miskin.
Orang yang bertabiat jahat walaupun diperbaiki, sekali-sekala
Kain dalam acar dikutip dicuci, hendak
akan berbuat jahat juga. acar = tempat membuang kotoran;
masuk ke longkang juga.
longkang = limbahan; selokan.
Kain dalam lipatan. Perempuan yang melakukan kejahatan di dalam diam-diam.

Kain dibakar tiada berbau. Kemiskinan yang amat sangat.


Kain ditangkap maka duduk. Kemiskinan yang amat sangat.
Kain jadi basahan. Jatuh melarat.
Kain kasah di atas duri. Dalam sikratulmaut. kasah (kasa) = kain putih yang halus.
Kain lama dicampak buang, kain baru pula Menceraikan isteri kerana sudah jemu, kemudian beristeri lain
dicari. pula; buang kawan lama cari kawan baru.
Serba tak cukup (miskin). (Peribahasa lain yang sama makna:
Kain panjang empat, ditarik ke atas ke
a. Bagai berkain tiga hasta, b. Berselimut kain cukin; ditutup
bawah tak sampai.
kepala kaki terbuka, ditutup kaki kepala terdedah).
Kain pendinding miang, wang pendinding Segala sesuatu hendaklah digunakan pada tempatnya,
malu. supaya dapat mengambil faedah daripada benda-benda itu.
Kain rabak tegal dek lenggang awak, baju Orang yang suka bermegah-megah akhirnya mencelakakan
rabik tegal dek lenggok awak, kopiah pesuk dan merugikan diri sendiri. rabak = koyak panjang atau lebar;
tegal dek lonjak awak. rabik = sobek di tepi, cabik-cabik; pesuk = lekuk.
Kain sehelai berganti-ganti. Suami isteri yang miskin.
Mengalami kerugian atau kecurian. peminggang = lambung
Kain sehelai peminggang habis.
perahu.
Kain sehelai sepinggang habis. Mengalami kerugian atau kecurian. (Peribahasa lain yang
sama makna: Kain sehelai peminggang habis).
Kain tak bertepi. Kemiskinan yang amat sangat.
Kain tersangkut kain tinggal. Tergesa-gesa melarikan diri.
Kais pagi makan pagi, kais petang makan
Orang miskin yang harus bekerja setiap masa.
petang.
Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam, selalu sibuk.
Kaki naik, kepala turun. (Peribahasa lain yang sama makna: Kepala ke bawah, kaki ke
atas).
Kaki pekuk lenggang ke perut. Orang yang buruk dan bodoh. pekuk = bengkok.
Kaki sudah terlangkahkan, tangan sudah
Telah terlanjur.
terjembakan.
Kaki terdorong badan merasa; lidah Segala janji harus ditepati, bila berbuat sesuatu, harus berani
terdorong emas padahnya. menanggung akibatnya.
Segala janji harus ditepati, bila berbuat sesuatu, harus berani
Kaki tertarung inai padahannya, mulut menanggung akibatnya. (Peribahasa lain yang sama makna:
terdorong emas padahannya. Kaki terdorong badan merasa; lidah terdorong emas
padahnya).
Maksudnya hendak memperelok, tetapi semakin buruk
Kaki untut dipakaikan gelang.
jadinya.
Kalah atau menang dalam sesuatu pertengkaran tak akan
Kalah jadi abu, menang jadi arang.
menguntungkan kepada pihak mana pun juga.
Kalau ada asap, tentu ada api. Tiap-tiap sesuatu ada asal mulanya.
Kalau ada beremas, hidup; tiada beremas, Akan senanglah hidup seseorang kalau ada pencariannya
mati. yang tetap.
Kalau alang-kepalang biarlah jangan. Melakukan sesuatu pekerjaan biarlah sampai selesai.
Orang yang biasa berbuat jahat, sekali-sekala teringat juga
Kalau anjing biasa makan tahi, tak makan
akan mengulangnya lagi. (Peribahasa lain yang sama makna:
hidu ada juga.
Anjing biasa makan tahi, jika tak makan mencium ada juga).
Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut Yang baik itu biar di mana pun tempatnya akan tetap baik
menjadi pulau. juga.
Kalau baik buat tauladan (teladan), kalau
Ambillah yang baik dan buangkan yang jahat.
tak baik buat sempadan.
Kalau baik disebut orang; kalau jahat, Perbuatan yang baik akan disebut baik, perbuatan yang jahat
jahatlah. akan disebut jahat.
Kalau bangkai galikan kuburnya, kalau Pertimbangan tentang buruk baiknya sesuatu itu hendaklah
hidup sediakan buaiannya. diperbuat sesudah kejadiannya berlaku.

Pilihlah kawan daripada golongan sendiri. babat = pasang,


Kalau bersahabat cari sama babat.
suku, golongan.
Kalau bertangkai boleh dijinjingkan. Bukti yang dapat dipakai sebagai punca sesuatu penyelidikan.
Kalau bertunas diganggut kambing. Nasib yang malang. ganggut = ragut, renggut.
Pendapatan yang sedikit kalau diboroskan tentulah
Kalau boros lekas kerugian.
menyusahkan akhirnya.
Kalau bukan rezeki, di mulut lari ke luar. Rezeki (harta) yang belum dapat ditentukan.
Kalau bunga bukan (= tidak) sekuntum. Lelaki ataupun perempuan bukan seorang di atas dunia ini.
Kalau dibalun sebalun kuku, kalau digumpal Alam rohani yang tak terbatas. (Peribahasa lain yang sama
segumpal tanah. makna: Dibalun sebalun kuku, dibuka selebar alam).
Kalau di bawah melompat, kalau di atas
Pandai menyesuaikan diri dengan keadaan setempat.
menyusup.
Biasanya sesuatu pertolongan kepada seseorang itu jarang
Kalau dicampak bunga takkan dibalas tahi.
akan dibalas dengan kejahatan.
Sesuatu perselisihan dalam kalangan keluarga, usahlah dicari
Kalau digali tanah berbingkah, tanah
siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi carilah jalan
berderai yang akan bertemu.
untuk menyelesaikannya dengan baik.
Kalau dipanggil dia menyahut, bila dilihat Jawab yang benar dan tepat.
dia bersuara.
Kalau dipujuk makin menyebal, kalau Kelakuan yang tidak ada tempatnya; sifat yang sangat
dimarah baru tertawa. bertentangan.
Kalau gajah hendaklah dipandang
Hendaklah diusul periksa dengan saksama tentang sesuatu
gadingnya, kalau harimau hendaklah
perkara itu sebelum dibuat kesimpulan.
dipandang belangnya.
Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal
Kalau guru makan berdiri, maka muridnya yang tidak baik. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bak
makan berlari. nyiru bak tampian, bak guru bak anak sasian, b. Guru kencing
berdiri, murid kencing berlari).
Dalam keadaan sulit sanak saudara akan tetap berdekatan
Kalau getah meleleh, kalau daun melayang.
dengan kita, tetapi orang lain akan meninggalkan kita.
Kalau ibu kaya anak jadi puteri, kalau anak
Perbezaan antara kesayangan ibu dengan kesayangan anak.
kaya ibu jadi budak.
Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan Jika pengetahuan hanya sedikit saja, janganlah hendak
hendak diduga. melawan orang-orang yang lebih banyak pengetahuannya.
Kalau kahwin ke Batubara, kalau mati ke
Perihal orang yang mencari yang enak dan senang saja.
Melaka.
Kalau kena tampar biarlah dengan tangan Kalau berbuat salah biarlah dihukum oleh orang yang
yang pakai cincin, kalau kena tendang berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu, jangan
biarlah dengan kaki yang pakai kasut. dianiaya oleh orang-orang kecil dan tak tahu apa-apa.
Sangatlah sukar untuk menghadapi manusia kerana tiap-tiap
Kalau kerbau sekawan dapat dikawali, orang berlainan pendapatnya. (Peribahasa lain yang sama
manusia seorang tiada dapat dimaklumi. makna: Kerbau sekandang dapat digembalakan, manusia
seorang tiada terjaga).
Kalau dibuka rahsianya, tentu mendapat malu. budu =
Kalau kubuka tempayan budu, barulah tahu.
pekasam ikan kecil-kecil.
Kalau kucing keluar tanduk barulah ayam
Perkara yang mustahil.
boleh bersusu.
Kalau kucing tiada bermisai, takkan ditakuti Orang besar yang sudah dipecat dari jabatannya tiada
tikus lagi. disegani orang lagi.
Lelaki ataupun perempuan bukan seorang di atas dunia ini.
Kalau kumbang bukan seekor, kalau bunga
(Peribahasa lain yang sama makna: Kalau bunga bukan [=
bukan sekaki.
tidak] sekuntum.
Bila beroleh kesenangan, diam saja; tetapi bila menderita
Kalau laba bercikun-cikun, buruk diberitahu
susah berkeluh kesah atau minta tolong pada orang lain.
orang.
bercikun-cikun = bersembunyi-sembunyi.

Kalau langit hendak menimpa bumi, Orang kecil tidak dapat mengelakkan diri daripada perintah
bolehkah ditahan dengan telunjuk. orang besar-besar.
Kalau berbuat salah biarlah dihukum oleh orang yang
berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu, jangan
Kalau menyeberang sungai biarlah ditelan
dianiaya oleh orang-orang kecil dan tak tahu apa-apa.
oleh ibunya, tetapi janganlah dipagut oleh
(Peribahasa lain yang sama makna: Kalau kena tampar
ikan kecil.
biarlah dengan tangan yang pakai cincin, kalau kena tendang
biarlah dengan kaki yang pakai kasut).
Kalau pandai mencencang akar, mati lalu ke Orang yang pandai dapat mengalahkan musuhnya hanya
pucuknya. dengan sekali pukul saja.
Pandai menyimpan rahsia. (Bandingkan dengan: Pandai
Kalau pandai makan, pandai simpan.
makan tak pandai simpan).
Sekalipun kurang alat perkakasnya, tetapi kalau orang pandai
Kalau pandai menggulai, badar pun menjadi
maka dapat juga ia mengerjakan sesuatu itu dengan sebaik-
tenggiri.
baiknya.
Kalau pandai meniti buih, selamat badan
Orang yang pandai membawa diri, tentulah selamat hidupnya.
sampai ke seberang.
Kalau panjang beri beruas, kalau pendek Sesuatu pekerjaan itu hendaklah dikerjakan menurut
beri berbuku. aturannya yang semestinya.
Kalau sama tinggi kayu di rimba, di mana Kalau sekalian manusia sama tinggi pangkatnya, nescaya
angin akan lalu. sukarlah hidup ini jadinya.
Untuk menyatakan kebenaran sesuatu perkara. kundur = labu
Kalau seperti kundur labu, boleh dibelah.
besar.
Kalau sesangkar sekalipun, yang bayan itu Manusia itu tetap berbeza, sekalipun berasal daripada satu
bayan juga; serindit, serindit juga. keluarga.
Kalau Si Tua (harimau) menunjukkan
Orang yang lemah berhadapan dengan orang yang kuat, tentu
belangnya, 'lah tentu kambing
akan kalah akhirnya. bertanggungan = menderita.
bertanggungan.
Kalau sumpit tak berisi, mana boleh
Kalau perut tidak diisi tentu tidak dapat melakukan pekerjaan.
ditegakkan.
Kalau tak ada angin, masakan pokok
Kalau terjadi sesuatu hal tentu ada sebab-sebabnya.
bergoyang.
Kalau tak ada api, masakan ada asap. Jika tidak bersalah masakan dituduh orang.
Jika tak ada daya upaya maka terimalah nasib. mereka =
Kalau tak ada berlela, baiklah mereka.
mencari akal.
Kalau tak berduit (= berwang), ke mana
Orang yang tidak berwang selalu melarat hidupnya.
pergi tercuit-cuit (= terbuang).
Orang yang miskin dan lemah tidak usahlah banyak
Kalau tak bermeriam, baiklah diam.
berangan-angan.
Kalau tak ada kulit bercerailah (= rerak) Orang yang sangat kurus. rerak = rosak berpisah-pisah,
tulang. berantakan.
Sesuatu pekerjaan kalau dikerjakan oleh orang yang tidak
tahu, nescaya akan rosaklah pekerjaan itu. (Bandingkan
Kalau tak pandai menggelamai, bercirit
dengan: Tidak mudah menggelamai, kurang haru cirit
kambinglah kelak, dikunyah patah gigi,
kambingan, terlampau haru berlantingan). gelamai = dodol,
ditelan sembelit.
kuih; cirit = biji-biji kecil dan keras yang terjadi kerana kurang
jaga waktu mengacau dodol itu; cirit kambing = tahi kambing.
Jika barang yang diinginkan tidak diperolehi maka hilanglah
Kalau tak sir berdegak, sir melayang. daya upaya. tak sir = tak indah, tak mahu (Kelantan);
berdegak = bunyi seperti menelan air atau bunyi jantung.
Kalau tak takut akan mati, tak sedunia
Berperang dan menyabung merupakan pekerjaan yang amat
perang; kalau tak takut akan alah, tak
berbahaya tetapi digemari orang.
sedunia sabung.

Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatu


Kalau takut dilimbur pasang, jangan pekerjaan yang sukar-sukar. (Peribahasa lain yang sama
berumah di tepi pantai (= laut). makna: Lamun takut dilanggar batang, jangan duduk di kepala
pulau).
Kalau tiada emas sepiak, kerja di mana Orang yang miskin dan lemah tentulah tidak berdaya untuk
boleh jadi. memenuhi maksud hatinya. sepiak = seketip, sedikit.
Kalau tidak ada pencarian yang tetap, maka kehidupan
Kalau tiada padi sebarang kerja tak jadi.
menjadi susah.
Kalau tidak ada senapang, baik berjalan
Jika tiada bersenjata atau bertenaga baiklah mengalah.
lapang.
Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. (Peribahasa lain
Kalis bagai air di daun keladi. yang sama makna: Air di daun keladi [= talas], b. Bagai air titik
ke batu). kalis = tidak berbekas.
Kambing di parak panjang janggutnya, hati Orang yang enggan bila disuruh, banyaklah helah dan dalih
enggan banyak jawabnya. untuk melepaskan dirinya.
Kambing menyusui anak harimau, besar dia Akibat yang akan diterima kalau menolong orang jahat dalam
dipatahkan tengkuknya. kesusahan.
Kapak tak boleh membelah kayu, kalau Penganiayaan itu berlaku kerana ada orang yang menjadi
bukan kayu pula yang menjadi hulunya. biang keladinya.
Kapak menelan beliung. Yang baik ditukar dengan yang buruk.
Kapal besar ditunda jongkong. Orang yang berkuasa menurut perintah orang bawahan.
Suatu pekerjaan yang dikepalai dua orang, alamatlah akan
Kapal satu nakhoda dua.
rosak pekerjaan itu.
Kapuk segaul dengan kapas, bezanya Orang mulia dengan orang hina walaupun serupa keadaannya
takkan lepas. namun bezanya ketara juga.
Kapur di hujung telunjuk. Tidak dapat menolong sanak saudara.
Karam berdua basah seorang. Dua orang berbuat salah, seorang saja yang kena hukum.
Kalau susah dalam negeri sendiri, dapat juga diminta bantuan
Karam di darat ada juga tinggal tungku pada sanak saudara, tetapi kalau susah di rantau orang
lekar, karam di laut habis sekali. hilanglah akal bicara. lekar = penyangga (lapik) kuali diperbuat
daripada rotan atau lidi.
Karam di laut boleh ditimba, karam di hati
Kesedihan kerana kematian kekasih.
bilakan sudah.
Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya
Karam Kampar oleh Kuantan. atau orang yang dikasihinya. (Peribahasa lain yang sama
makna: Rosak anak oleh menantu).
Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya
atau orang yang dikasihinya. (Peribahasa lain yang sama
Karam sambal oleh belacan.
makna: a. Karam Kampar oleh Kuantan, b. Rosak anak oleh
menantu).
Karam tidak berair. Mendapat bencana dengan tidak bersebab.
Kerana cenderawasih, merak mas (emas)
Sesudah mendapat kekasih baru, kekasih lama dilepaskan.
dilepaskan.
Orang kaya dapat mencapai apa saja maksud hatinya.
Kerana emas memas, kerana padi menjadi.
memas = cermat, bagus.
Orang yang menurutkan hawa nafsunya, akhirnya akan
Kerana mata buta, kerana hati mati.
binasa.
Kerana mendengar bunyi. Terpedaya kerana mendengar berita baik saja.
Kerana mulut badan binasa. Mendapat kecelakaan kerana perkataannya.
Mendapat kecelakaan kerana perkataannya. (Peribahasa lain
Kerana mulut kepala terpenggal.
yang sama makna: Kerana mulut badan binasa).
Mendapat celaka kerana berkawan dengan orang jahat, atau
Kerana pijat-pijat mati tuma.
kerana kesalahan orang lain.

Kerana sabut tebal, tempurungnya pun Orang yang banyak kaum keluarga dan sahabat handainya
menjadi kebal. selamatlah hidupnya.
Kasih bapa sepanjang jalan, kasih anak Cinta kasih anak kepada bapa tidak seimbang dengan cinta
sepanjang penggalan. kasih bapa kepada anak. penggalan = potongan.
Kasih itu roh (= semangat) yang buta. Kasih tidak memilih yang baik atau yang cantik saja.
Kasih saudara sama ada, kasih bapa Kasih yang sama beradalah kasih yang sempurna, sebab biar
menokok harta, kasih ibu sama rata, kasih bagaimanapun kasih seseorang itu akan kawannya namun
sahabat sama binasa. kerana harta akan bercerai juga akhirnya.
Kasih sepantun tulisan pinggan. Kasih yang tak hilang-hilang.
Kasih tidak bersekutu dengan bijak. Apabila hati telah kasih, maka hilanglah cacat-celanya.
Kasihan yang tidak pada tempatnya. (Peribahasa lain yang
Kasihan gajah berusung.
sama makna: Menangiskan gajah berusung).
Anak yang dimanjakan akan rosak dan isteri yang diuliti selalu
Kasihkan anak tangan-tangankan; kasihkan
akan mendatangkan kedukacitaan. uliti = menyanyikan
bini tinggal-tinggalkan.
sampai tidur.
Jika kasihan anak isteri, hendaklah berhenti daripada
Kasihkan padi buangkan rumput-rumput. mengasihi perempuan lain. (Peribahasa lain yang sama
makna: Jikalau kasihkan padi, buanglah rumput).
Kasihkan pinang sebatang daripada aur Lebih sayang kepada orang lain daripada kaum keluarga
serumpun. sendiri.
Kasihan yang tidak pada tempatnya. (Peribahasa lain yang
Kasihkan raja di atas usungan. sama makna: a. Kasihan gajah berusung, b. Menangiskan
gajah berusung).
Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Gajah mati kerana gadingnya, b.
Kasturi mati kerana baunya. Harimau mati kerana belangnya, c. Mati kuang kerana bunyi,
d. Mati rusa kerana jejak, mati kuau kerana bunyi, e. Mati rusa
kerana tanduknya). kasturi = tikus kecil yang harum baunya.
Serangan ditangkis, kata dijawab; baik dibalas dengan baik,
Kata berjawab, gayung bersambut. jahat dibalas dengan jahat. (Peribahasa lain yang sama
makna: Gayung bersambut, kata berjawab).
Kata biarlah kota. Janji hendaklah ditepati.
Kata dulu bertepati, kata kemudian Janji hendaklah ditetapi. (Peribahasa lain yang sama makna:
berceraian (= bercari). Kata biarlah kota).
Orang yang memburukkan orang lain, sedangkan ia sendiri
Kata periuk belanga hitam. pun buruk juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kuali
mengatakan belanga hitam, b. Periuk mengumpat belanga).
Urusan yang mengenai diri orang perseorangan bolehlah
Kata seorang dibulati, kata bersama
diurus dengannya sendiri, tetapi urusan yang mengenai umum
diperiakan.
hendaklah dilakukan dengan muafakat.
Kata tidak dipegangnya, janji tidak
Orang yang suka mungkir janji.
ditepatinya.
Kata yang benar ditidakkan, rahmat Tuhan
Tidak mahu mengakui kebenaran. rahmat = belas kasihan.
dilarikan.
Katak di bawah tempurung. Sangat picik pengetahuannya.
Katak ditimpa kemarau. Berkeluh kesah dengan tidak keruan.
Katak hendak jadi lembu. Hendak meniru-niru kelakuan (perbuatan) orang besar.
Katak menggigit telunjuk, melihatkan ular Orang jahat yang sudah berubah jadi baik, namun orang
sudah menjadi belut. masih curiga juga.
Katib (khatib) lalu katib (khatib) mati, bilal
Tempat yang berbahaya.
lalu bilal mati.
Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. (Peribahasa lain
Kawin (kahwin) naik basuh kaki saja.
yang sama makna: Naik ke rumah bercuti kaki saja).
Kayu bengkok, masakan lurus
Orang yang bercakap bohong tentu tidak dapat dipercayai.
bayangannya!

Kayu besar di tengah padang, tempat


bernaung kepanasan, tempat berlindung
Pemimpin yang menjadi tempat rakyat mengadukan nasibnya.
kehujanan, uratnya tempat bersila,
batangnya tempat bersandar.
Kayu bongkok kura-kura pun boleh Orang yang sudah bersalah itu ada-ada saja orang yang
memanjat. menambah-nambahkan kesalahannya.
Kayu buruk tiada bercendawan, lumut
Orang yang sudah tua sangat mudah dihinggapi penyakit.
tumbuh.
Kayu dikatakan batu, langit hendak dicapai
Orang yang tidak sempurna akal fikirannya.
dengan tangan.
Kayu yang banyak akarnya, tak takutkan
Orang yang banyak kawan tidak takut akan susah.
ribut.
Orang yang banyak kawan tidak takut akan susah.
Kayu yang berakar tunjang tak endahkan
(Peribahasa lain yang sama makna: Kayu yang banyak
ribut.
akarnya, tak takutkan ribut). tunjang = akar yang di atas tanah.
Orang yang kaya juga yang bertambah kekayaannya. sakat =
Kayu yang besar jugalah yang bersakat.
bendalu, pasilan.
Kayu mati berpunggur, manusia mati biar
Hidup manusia hendaklah meninggalkan jasa yang baik.
bernama.
Apabila orang besar-besar hilang kebesarannya maka orang
Kayu yang tumbang itu, kura-kura pun
kecil pun berani mencercanya. (Bandingkan dengan: Kayu
hendak memanjatnya.
bongkok kura-kura pun boleh memanjat).
Ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak
Sumpah orang yang bersalah: biarlah dia serta kaumnya
berurat, di tengah-tengah digerek (= dilarik)
binasa semuanya. gerek = berlubang-lubang.
kumbang.
Kebakaran janggut. Kebingungan tidak keruan.
Kebanyakan halilintar kurang hujan. Cakap saja yang besar, tetapi hasilnya tidak ada.
Kebenaran di hujung lidah. Tidak ada keadilan.
Ke bukit sama didaki, ke laut sama
direnangi; adat tiada bertukar, rahsia tidak Perhubungan yang sangat karib, tidak dapat diceraikan.
berubah.
Orang yang memang berani takkan jadi pengecut. kecambah
Kecambah kayu ara takkan jadi pulut-pulut.
= tumbuhan kecil.
Kecek anak Melaka. Cakap tinggi tetapi tidak berisi.
Percakapan yang berleler, sehingga susah untuk difahami
Kecek bagai bunyi merendang kacang.
maksudnya.
Cakap yang tak berkeputusan. (Peribahasa lain yang sama
Kecek bagai ketiak ular.
makna: Seperti ketiak ular).
Anak pada masa kecilnya menyukakan hati tetapi apabila
Kecil anak besar onak. sudah besar keraplah pula ia mendatangkan kesusahan
kepada ibu bapanya.
Kecil api menjadi kawan, besar ia menjadi
Kejahatan yang sedikit jangan dibiarkan menjadi besar.
lawan.
Kecil bahan besar penimpanya. Belanja lebih banyak daripada penghasilan.
Kecil dikandung ibu, besar dikandung adat, Orang hidup hendaklah pandai menyesuaikan diri dengan
mati dikandung tanah. keadaan di sekelilingnya.
Hutang itu walau sedikit sekalipun berat juga bagi orang yang
Kecil gunung dipandang, besar hutang
menanggungnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar,
disandang.
besar gunung dipandang; kecil, kecil hutang disandang).
Pengetahuan dan kelebihan itu bukan tertentu kepada orang
Kecil jangan (= tak boleh) di sangka anak, tua-tua saja, selalu juga terdapat pada orang muda-muda.
besar jangan (= tak boleh) disangka bapa. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar tak boleh disangka
bapa, kecil tak boleh disangka anak).

Ingin mendapat sebanyak-banyaknya; sangat berbesar hati.


Kecil tapak tangan, nyiru ditadahkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kurang luas tapak
tangan, nyiru saya tampungkan).
Kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa,
Kebiasaan sejak kecil, menjadi tabiat yang sukar diubah.
sudah tua terubah tidak.
Dengan usaha yang sedikit dapat menghasilkan pekerjaan
Kecil umpan besar ikan.
yang besar.
Tiap-tiap suatu pekerjaan yang besar dan berat jika diansur-
Kecil hutang diansur, habis hutang dibayar. ansur mengerjakannya nescaya akan berkurang, apa lagi
kalau dapat disudahkan sekali gus.
Meskipun kecil tetapi berani. (Peribahasa lain yang sama
Kecil-kecil anak harimau. makna: a. Kecil-kecil cabai rawit, b. Kecil-kecil cili Melaka, c.
Kecil-kecil lada api, besar-besar limau abung).
Anak pada masa kecilnya menyukakan hati tetapi apabila
sudah besar keraplah pula ia mendatangkan kesusahan
Kecil-kecil anak sudah besar menjadi onak.
kepada ibu bapanya. (Peribahasa lain yang sama makna:
Kecil anak besar onak).
Kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas Walaupun orang itu kecil tetapi dapat juga ia mengalahkan
yang besar. orang besar.
Meskipun kecil tetapi berani. (Peribahasa lain yang sama
Kecil-kecil cabai rawit.
makna: Kecil-kecil anak harimau).
Meskipun kecil tetapi berani. (Peribahasa lain yang sama
Kecil-kecil cili Melaka.
makna: a. Kecil-kecil anak harimau, b. Kecil-kecil cabai rawit).
Meskipun kecil tetapi berani. (Peribahasa lain yang sama
Kecil-kecil lada api, besar-besar limau makna: a. Kecil-kecil anak harimau, b. Kecil-kecil cabai rawit,
abung. c. Kecil-kecil cili Melaka). limau abung = sebangsa limau
besar.
Barang sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya janganlah
Kecil-kecil pun api.
dibiarkan walaupun sedikit.
Sama jahat. kecubung = sebangsa tumbuhan, bijinya
Kecubung berulam ganja.
memabukkan.
Ke dalam sumpit tak muat, ke dalam Orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.
ambung longgar. ambung = keranjang.
Ke gunung emas pasir baiduri, ke padang
Bagaimana sekalipun jauh dagang merantau, ke negeri yang
zamrud habis diedari; terbang bangau
besar-besar, melihat tempat yang indah-indah, kesudahannya
sepanjang hari, ke tasik juga akhirnya
pulang juga ia ke tanahairnya sendiri.
dicari.
Ke gunung tak dapat angin. Gagal untuk mendapat keuntungan.
Kehendak kucinglah bertemu dengan
Orang yang bertemu dengan barang yang digemarinya.
panggan.
Ke hilir kena kutuk sultan, ke mudik kena
Orang yang serba salah kerana melanggar perjanjian.
kutuk raja.
Tak dapat terhindar daripada bahaya. tengkalak = lukah yang
Ke hulu kena bubu, ke hilir kena tengkalak.
panjang.
Pujian kepada perempuan yang cantik. kejap = kerling, kedip,
Kejap (= kerling) bagai pelitakan padam.
kelip.
Keladi muda, muda buahnya; menurut hati
Orang muda sangat mudah panas darahnya.
muda, berkelahi sudahnya.
Kelalaian menjemput pencuri. Kerana kelalaian maka kerugian.
Kelam bagai malam dua puluh tujuh. Sesuatu hal atau perkara yang gelap sama sekali.
Sesuatu perkara atau perkataan yang kurang terang
Kelam disigi, lekung ditinjau. hendaklah diselidiki dan diperiksa dengan saksama sebelum
dibuat sesuatu keputusan. sigi = suluh, obor; lekung = lekuk.
Ke langit tak sampai, ke bumi tak nyata (=
Pekerjaan yang tanggung-tanggung atau terbengkalai.
tak terjejak).

Gadis yang sudah kehilangan daranya. (Peribahasa lain yang


Kelapa ditebuk tupai.
sama makna: Labu dikerbuk tikus).
Kelapa muda tak berminyak. Orang muda yang belum ada pengalaman.
Orang yang ramai anak cucunya, dikasihi oleh kaum
Kelapa tebal sabut, terhempas ke batu tak kerabatnya, suka tolong-menolong, maka selamatlah
pecah, dibuang ke laut tak tenggelam. hidupnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerana sabut
tebal, tempurungnya pun menjadi kebal).
Sesuatu pekerjaan yang sudah salah dari permulaannya.
Kelarai sesat taja.
kelarai = corak anyaman; taja = permulaan.
Ke laut meracik ikan, tersenyum siput; ke Perbuatan yang dilakukan dengan tidak menurut aturan akan
hutan memancing punai, tertawa badak. jadi tertawaan orang ramai. racik = jerat.
Kelebihan ikan radai, kelebihan manusia Tiap-tiap sesuatu ada dengan kelebihannya masing-masing.
akal. radai = sirip.
Keledai (keldai) hendak dijadikan kuda. Orang bodoh hendak dipandang (dijadikan) orang pandai.
Terlalu gemar akan sesuatu perkara sehingga rela
Kelekati memanjat peran, sebelum mati
mengorbankan diri sendiri. kelekati = kelekatu; peran = balok
belum jeran.
yang menyambung tiang rumah. jeran = jera.
Kelakatu hendak terbang ke langit. Menghendaki sesuatu yang mustahil.
Keli dua selubang. Seorang perempuan yang mempunyai kekasih dua orang.
Kelik-kelik dalam baju. Musuh dalam selimut. kelik-kelik = semut yang berbisa.
Dikecewakan oleh orang yang diharapkan. kelimpanan =
Kelimpanan mata dek pengelan. kelilipan; mata kemasukan debu atau sebagainya; pengelan =
galah buat menjolok buah-buahan.
Kelip-kelip terbang malam. Hendak menyembunyikan rahsia yang tidak dapat ditutup.
Keluar tak mengganjilkan, masuk tak Orang yang tidak berharga dalam masyarakat. (Peribahasa
menggenapkan. lain yang sama makna: Masuk tak genap, keluar tak ganjil).
Kemewahan ataupun kekayaan tidak selamanya membawa
Keluh (kesah) tidur di kasur, berkeruh di
kebahagiaan; sebaliknya, hidup miskin ada kalanya memberi
lapik penjemuran.
kesenangan. Berkeruh = mendengkur.
Keluk paku asam (= kacang) belimbing; Anak dan kemanakan haruslah sama-sama dididik dan
anak dipangku kemanakan dibimbing. dipimpin.
Sesuatu pekerjaan akan menjadi sempurna apabila dikerjakan
Kemahiran itu sebaik-baik guru.
oleh orang yang ahli.
Ke mana angin yang deras, ke situ
Pendirian yang tidak tetap.
condongnya.
Ke mana condong, ke mana rebah. Sudah dilakukan menurut adat yang biasa.
Pekerjaan yang selalu mendatangkan kerugian atau
Ke mana dialih, lesung berdedak juga. kesusahan, biar di mana pun dikerjakan nescaya akan
merugikan dan menyusahkan juga.
Selalu menurutkan kehendak orang yang berkuasa, tidak
Ke mana kelok lilin, ke sana kelok loyang.
dapat mengambil keputusan sendiri.
Ke mana tumpah kuah, kalau tidak ke nasi. Sesuatu itu akan kembali ke asalnya meskipun sedikit.
Kemarau setahun rosak oleh hujan sepagi. Kebaikan yang banyak hilang kerana kesalahan yang sedikit.
Kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain, kerana
Kemenyan sebesar lutut jika tiada dibakar kalau disimpan ia akan hilang begitu saja. (Peribahasa lain
manakan berbau. yang sama makna: Apakah gunanya kemenyan disimpan
sebesar tungku, kalau tidak dibakar).
Kemiri jatuh ke pangkalnya. Beroleh tempat yang sepatutnya; kembali ke tempat asalnya.
Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya,
Kemudi di haluan, bergilir ke rusuk. orang sebawahannya dan sebagainya). (Peribahasa lain yang
sama makna: Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan).
Kemudi patah perahu tembuk. Kemalangan yang silih berganti.
Ke mudik tentu hulunya, ke hilir tentu
Sesuatu pekerjaan (perjalanan) haruslah ada ketentuannya.
muaranya.

Terlibat dalam urusan orang lain; mendapat kecelakaan


kerana kesalahan orang lain. (Peribahasa lain yang sama
Kena kecipak orang berbelut. makna: Lalang yang terbakar, sicerek menumpang mati).
kecipak = gerak tangan ketika merenggutkan belut yang
tertangkap dilubangnya.
Kena luluk kandang kering. Mendapat kesusahan tidak pada tempatnya.
Kena parang bermata dua. Sangat menyakitkan perasaan hati.
Kena pukul di punggung (= di pantat), gigi
Sindiran (jawapan) yang tepat.
habis tanggal.
Kena-kena seperti santan bergula, tak kena- Suatu perbuatan (perkataan) itu kalau bersalahan tafsirannya,
kena bagai antan pukul kepala. jadi melarat; jika benar, jadi kebajikan.
Kenal dadanya, tak kenal mukanya (= Orang alim atau orang pandai dikenal orang hanya dengan
rupanya). membaca buku-buku karangannya saja.
Pentadbiran yang kurang baik, kalau lemah menyebabkan
Kendur mengusut, tegang memutus.
kekacauan dan kalau keras menimbulkan kerusuhan.
Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam, selalu sibuk.
Kepala ke bawah, kaki ke atas.
(Peribahasa lain yang sama makna: Kaki naik, kepala turun).
Perempuan yang membuat kejahatan ketika suaminya lengah.
Kepala rebah mata melayang, bantal
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Mata kejam, bantal
bangkit main wayang.
membuat ragam, b. Mata tidur, bantal berjaga).
Kepala sama berbulu (= hitam), pendapat (=
Lain orang, lain fikirannya.
hati) berlain-lain.
Kepala tersangkut dengan kulit babi. Mendapat malu besar.
Kepala yu, ekor babi. Suka berpura-pura atau bermuka dua.
Mendapat sesuatu yang tak dapat dipergunakan. (Peribahasa
Kera dapat bunga. lain yang sama makna: Bagai kera diberi kaca). (Bandingkan
dengan: a. Memberi bunga kepada kera [monyet]).
Kera (= monyet) kena belacan. Sangat gelisah.
Kerana lotong terlalu makan, tupai dijulai Orang besar-besar yang bersuka-ria, orang kecil-kecil yang
timpa perasaan. gembira berlebih-lebihan. lotong (lutung) = kera hitam.
Kera memanjat pohon, kura-kura pun Hendak meniru-niru membuat pekerjaan yang mustahil dapat
hendak memanjat pula. dilakukan olehnya.
Barang siapa yang berbuat salah, ialah yang mula-mula
Kera menegurkan tahinya.
memperkatakan kesalahan itu.
Kera menjadi monyet. Tiada bezanya.
Kepala negeri yang cerdik lagi hartawan, (Biasa juga:
Kerambil tumbuh di matanya.
Dikiaskan kepada perempuan cantik yang kuyu matanya).
Kerap sang berudu hendak berenang di laut Menghendaki sesuatu yang mustahil diperoleh atau terjadi.
lebar, awak masih juga di kubangan. berudu = anak katak yang masih sebagai ikan.
Keras bagai batu, tinggi bagai langit. Tiada mahu menurut perintah; keras kepala.
Keras ditakik, lunak disudu. Perintah haruslah dilakukan dengan segala kebijaksanaan.
Telah putus sama sekali; perselisihan yang tak dapat
Kerat rotan, patah arang.
didamaikan lagi.
Harta-benda harus disimpan baik-baik di tempatnya masing-
Kerbau kandang, emas berpura. masing supaya selamat. (Peribahasa lain yang sama makna:
Emas berpeti, kerbau berkandang).
Orang besar-besar kuat kerana kekuasaannya dan rakyat
Kerbau bertanduk, rotan beronak.
kuat kerana persatuannya.
Kerbau (= lembu) diberi berpelana, kuda Melakukan sesuatu dengan tidak menurut keadaan yang
diberi berpasangan. sebenarnya.
Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia Janji yang sudah diucapkan mestilah ditepati, kerana harga
dipegang pada katanya. manusia terletak pada janjinya itu.
Kerbau jangan dimaling orang, ayam jangan Anak dan isteri hendaklah dijaga dengan baik-baik. dimusangi
dimusangi. = dimakan musang.

Siapa yang bersalah mesti dihukum setimpal dengan


Kerbau menanduk, kerbau pergi.
kesalahannya.
Orang yang berbolak-balik fikirannya atau yang tiada tetap
Kerbau pembulang tali.
hatinya. membulang = mengikat tali ke kepala.
Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah), orang lain
Kerbau punya susu, sapi punya nama. pula yang mendapat pujian. (Peribahasa lain yang sama
makna: Hilang jasa beliung, timbul jasa rimbas).
Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah), orang lain
pula yang mendapat pujian. (Peribahasa lain yang sama
Kerbau sakit, sapi beroleh nama.
makna: a. Hilang jasa beliung, timbul jasa rimbas, b. Kerbau
punya susu, sapi punya nama).
Kerbau sekawan boleh dikandang, manusia seorang tiada
Kerbau sekandang dapat digembalakan, terkawal. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau kerbau
manusia seorang tiada terjaga. sekawan dapat dikawali, manusia seorang tiada dapat
dimaklumi).
Kerbau (= lembu) tanduk panjang, tiada
Orang yang sudah terkenal kejahatannya. (Peribahasa lain
menanduk pun dikata orang menanduk
yang sama makna: Bagai kerbau runcing tanduk).
juga.
Orang miskin yang harus bekerja setiap masa. (Peribahasa
Kering pengayuh di tangan, kering wang di
lain yang sama makna: Kais pagi makan pagi, kais petang
pinggang.
makan petang).
Setelah harta ibu bapanya habis, anak-anak pun menjauhkan
Kering tempayan, cebok pun jauhlah.
diri.
Keris panjang berkeluk, ke mana bawa ke Orang yang dapat digunakan untuk sebarang maksud; anak
mana olok. muda yang 'dimakan' pakaian.
Keris pedang (= lembing) tiada tajam, lebih
Kata-kata lebih tajam daripada senjata.
tajam mulut manusia.
Keris tersisip di dinding, pedang tajam
Perbuatan yang pandir.
dalam sarungnya.
Kerja baik dirundingkan, waktu kemalangan dibantu beramai-
Kerja baik berimbauan, datang buruk (=
ramai. berhamburan = maksudnya datang dalam peribahasa
malang) berhamburan.
ini.
Kerja raja dijunjung, kerja kita (= sendiri) Menyambilkan pekerjaan sendiri ketika mengerjakan
dikelek. pekerjaan orang lain. dikelek = dibawa di bawah ketiak.
Kerja sebarang hebat, kasih sebarang
Bekerja dengan tidak menurut peraturan.
tempat.
Kerja apa pun suka, kepada siapa pun kasih. (Bandingkan
Kerja sebarang hubah, kasih sebarang
dengan: Kerja sebarang hebat, kasih sebarang tempat).
tempat.
hubah = suka.
Ancaman daripada orang yang pengecut. kerosok = bunyi di
Kerosok ular di rumpun bambu.
daun-daun kering kerana dilalui binatang atau lain-lain.
Lemah tetapi dapat mendatangkan bahaya. pimping =
Kesat daun pimping.
sebangsa gelagah yang batangnya tiada berongga.
Orang miskin serta tidak berilmu tiada berguna di antara
Kesat-kesat daun pimping, kalau kesat
orang banyak, tetapi kalau ada perangai yang baik, ada juga
daun labu boleh dicelur.
faedahnya. celur = celup ke dalam air mendidih.
Ke sawah tidak berluluk, ke ladang tidak
Memperoleh keuntungan tidak dengan bersusah payah.
berarang.
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil
Ke sungai sambil mandi.
memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil
bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir).
Ketam (= kepiting) menyuruhkan anaknya Orang yang memberi nasihat, tetapi dia sendiri tidak
berjalan betul. melakukan sebagai yang dinasihatkannya itu.

Ke tengah boleh, ke tepi pun boleh. Orang yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan.
Ketika ada jangan dimakan, telah habis (=
Berhemat cermat dalam penghidupan.
tiada) maka dimakan.
Ketika gagak putih, bangau hitam. Kiasan pada zaman yang sudah silam.
Sesuatu perkara yang akan diperiksa hendaklah ada buktinya.
Kicang-kecoh ciak. (Peribahasa lain yang sama makna: Samun sakal berdarah
tangan). kicang-kecoh = tipu daya; ciak = dakwa.
Kijang jika ditambat dengan rantai emas
Orang dagang, biar bagaimana senangnya di negeri asing,
sekalipun, bila terlepas ke hutan juga
ingat juga ia akan negeri asalnya.
larinya.
Terlalu degil atau terlalu kikir; orang yang kuat atau berkuasa.
Kikir pari belulang kering, direndam tujuh
kikir = besi baja beringgit atau belulang pari untuk melicinkan
hari tak basah.
kayu.
Mendapat celaka kerana kesalahan sendiri. kilangan = apitan
Kilangan patah awak itulah menghimpitnya.
tebu.
Kilat beliung sudah di kaki, kilat pisau
Orang yang bijaksana dengan mudah menangkap hujung kata
sudah ke tangan, kilat cermin sudah ke
atau kias seseorang.
muka.
Dalam tutur kata atau tingkah laku tercantum maksud yang
Kilat di dalam kilau, kabus di dalam hujan.
lain.
Kini gatal besok digaruk. Pertolongan yang terlambat datang.
Kita baru mencapai pengayuh, orang sudah
Orang yang bijaksana selalu lebih dulu mencapai maksudnya.
tiba ke seberang.
Kita membawa jarum, dia menyambut Kita menunjuk jalan supaya bersatu padu, dia berikhtiar
dengan gunting. supaya berpecah belah.
Kita semua (= sekalian) mati, tetapi kubur Masing-masing orang dengan pembawaan dan cara hidupnya
masing-masing. yang tersendiri, meskipun berkaum keluarga.
Beroleh sesuatu yang sia-sia kerana tidak dapat
Kodok dapat bunga sekuntum. mempergunakannya. (Bandingkan dengan: a. Bagai kera
diberi kaca, b. Kera dapat bunga).
Seseorang yang cakapnya tinggi tetapi keluarganya dalam
Kokok berderai-derai, ekor bergelumang kemelaratan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ayam
tahi. si tombong, kokok berderai-derai, ekor bergelimang tahi).
bergelumang = kotor berlumur.
Korek lubang ulat. Sengaja mencari perselisihan.
Apa yang tiada baik dan yang buruk hendaklah dibuang atau
Kotor dicuci, berabu dijentik.
dilupakan saja.
Koyak baju mahu ukur badan. Merosakkan sesuatu yang hendak disempurnakan.
Koyak tak berbunyi. Melakukan sesuatu yang kurang baik, tidak diketahui orang.
Bersama-sama dalam senang dan susah. (Peribahasa lain
Kuah sama dihirup, sambal sama dicolek.
yang sama makna: Laba sama dibagi, rugi sama diterjuni).
Kuah tertunggang ke nasi, nasi akan
Perkahwinan antara kaum keluarga sendiri.
dimakan juga.
Anak yang dikahwinkan dengan kemanakan; sesuatu yang
Kuah tumpah (= tertuang) ke nasi.
sudah sewajarnya.
Orang yang memburukkan orang lain, sedangkan ia sendiri
Kuali mengatakan belanga hitam. pun buruk juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kata
periuk belanga hitam, b. Periuk mengumpat belanga).
Kuat akar kerana tunjang, kuat tunjang Kelebihan seseorang itu kerana suka muafakat satu sama
kerana akar. lain.
Kekuatan sebuah kerajaan kerana orang besar-besarnya,
Kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat
kekuatan orang besar-besar kerana rakyatnya yang bersatu
akar kerana tanah.
padu.

Kuat burung kerana sayap; kuat ikan kerana Merasa kuat (berkuasa) kerana ada kelebihannya; tiap-tiap
radai. orang sedikit banyak ada kuasanya.
Orang besar-besar yang membuat kesalahan kerana
kekuasaannya. (Bandingkan dengan: Gajah mati kerana
Kuat gajah terdorong, kuat harimau
gadingnya). (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah
terlompat-lompat.
terdorong kerana gadingnya, harimau terlompat kerana
belangnya).
Merasa kuat (berkuasa) kerana ada kelebihannya; tiap-tiap
Kuat ikan kerana radai, kuat burung kerana orang sedikit banyak ada kuasanya. (Peribahasa lain yang
sayap, kuat ketam kerana sepit. sama makna: Kuat burung kerana sayap; kuat ikan kerana
radai).
Kekuatan persatuan terletak pada anggota-anggotanya yang
Kuat lilit kerana simpulnya.
bersatu padu.
Orang kuat dalam sesuatu perkara, kerana ada yang
Kuat sepit kerana kempa.
menolong atau menyokongnya di belakang. kempa = apitan.
Kuat tertawa koyak bibir. Bersuka-sukaan yang akhirnya mendatangkan kesusahan.
Kubur kata mari, rumah kata nanti. Orang yang sudah lanjut usianya.
Apabila ada orang yang ditakuti, maka diamlah orang yang
Kucing lalu, tikus tiada berdecit lagi.
sedang berbuat bising.
Kucing melompat, orang terkejut daripada Kesusahan atau kesukaan orang lain, yang berkesan sampai
tidurnya, ayam berkokok hari pun siang. kepada kita.
Kuda itu kuda juga, keldai itu keldai juga. Tiap-tiap suatu itu akan kembali kepada asalnya.
Orang yang menjadi kakitangan orang lain. (Bandingkan
Kuda pelejang bukit.
dengan: Gajah pengangkut lada, kuda pelejang bukit).
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam
keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo:
dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu, b. Bagai
Kuda tua: diperkerjakan tak boleh, nak
memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak,
dibunuh sayang.
diludahkan mati bapa, c. Digenggam takut mati, dilepaskan
takut terbang, d. Dikatakan mati emak, tak dikatakan mati
bapa, e. Seperti Kur'an [Quran] buruk: dibaca tak boleh
dipersebarangan dosa).
Kuda yang baik tak bercerai daripada
Orang yang rajin senantiasa disuruh orang.
pelananya.
Kuda yang pantas tiada berkehendakkan Orang yang rajin dan pandai berbuat pekerjaan tak perlu
cemeti. diawasi.
Perkara kecil menjadi besar. (Bandingkan dengan: Bukan
Kudis menjadi tokak.
kudis dibuat pekung).
Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi yang
sukar ialah yang mengerjakannya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa, b.
Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang Apa peduli pada kukuran, nyiur juga yang akan habis, c.
binasa. Enggang apa kepada enggang; orang apa kepada orang, d.
Mata memandang apa yang hendak sakit, bahu yang memikul
timpa perasaan, e. Mata tahu memandang saja, bahu juga
yang tahu beratnya).
Orang yang lemah-lembut gerak gerinya. (Biasa juga: Kulai-
Kulai-balai bagai petai sisa pengait (=
balai bagai senduk didukung). kulai-balai = tergantung lemah,
dikait).
terayun-ayun.
Kulit hitam orang tengok, tulang putih siapa Orang yang pada lahirnya kelihatan jahat, tetapi niat di hatinya
jenguk. baik tidak seorang pun yang tahu.

Kesalahan orang lain, biar pun kecil, tampak; tetapi kesalahan


sendiri tidak disedari. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Kuman di seberang lautan tampak, gajah di
Langit dapat dilukis, sudut kambut diserayakan, b. Seekor
pelupuk mata tiada tampak.
kuman di negeri China dapat dilihat, tetapi gajah bertenggek
di batang hidung tiada sedar).
Perkara kecil menjadi besar. (Peribahasa lain yang sama
Kuman menjadi barah (= pekung).
makna: Kudis menjadi tokak).
Kumbang terbang tak bersaing. Terlalu cepat.
Kundur tidak melata pergi, labu tidak melata Persetujuan atau persahabatan harus datang daripada kedua-
mari. dua belah pihak.
Mudah dihasut atau dipujuk. (Bandingkan dengan: Tak kuning
Kuning oleh kunyit, hitam oleh arang.
oleh kunyit, tak putih oleh kapur).
Orang bodoh yang tidak dapat melepaskan dirinya daripada
Kura-kura di atas dahan.
kesusahan.
Kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak
Bertanya sesuatu yang sudah diketahui.
tahu.
Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum
tentu diperoleh, keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti,
Kura-kura di kaki ditinggalkan, burung
dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harapkan
terbang dikejar.
burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan, b.
Harapkan guruh [= guntur] di langit, air tempayan
ditumpahkan, c. Harapkan kuning kuah kambeh, cangkuk
terubuk ditinggalkan, d. Harapkan si untung menggamit, kain
di badan didedahkan).
Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum
tentu diperoleh, keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti,
dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harapkan
burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan, b.
Kura-kura di kaki ditinggalkan, penyu di
Harapkan guruh [= guntur] di langit, air tempayan
pantai dikejar.
ditumpahkan, c. Harapkan kuning kuah kambeh, cangkuk
terubuk ditinggalkan, d. Harapkan si untung menggamit, kain
di badan didedahkan, e. Kura-kura di kaki ditinggalkan,
burung terbang dikejar).
Kura-kura (hendak) memanjat kayu. Berbuat sesuatu yang mustahil.
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh, b.
Kura-kura kakinya tiada basah.
Dapat harta karun, c. Dapat harta timbul, d. Dapat kijang
teruit, e. Dapat tebu rebah).
Berbuat sesuatu yang mustahil. (Peribahasa lain yang sama
Kura-kura pandai kerabat kayu.
makna: Kura-kura [hendak] memanjat kayu. kerabat = panjat.
Kurang-kurang bubur, lebih-lebih sudu (= Perkara kecil menjadi besar kerana banyak dipercakapkan
sudu yang lebih). orang; pengetahuan sedikit tetapi terlalu besar cakapnya.
Kurang budi teraba-raba, tidak ilmu suluh Orang yang kurang siasat di dalam sesuatu perkara, akhirnya
padam. akan mendapat kesusahan.
Kurang kerat, rengkuh yang lebih. Usaha tiada seberapa hanya cakap saja yang lebih.
Ingin mendapat sebanyak-banyaknya; sangat berbesar hati.
Kurang luas tapak tangan, nyiru saya
(Peribahasa lain yang sama makna: Kecil tapak tangan, nyiru
tampungkan.
ditadahkan).
Kurang sesayat (= seiris) sebelanga. Hampir cukup bilangan; sedikit saja yang kurang.
Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan
bersusah payah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Jika
Kurang sisik, tinggal lidi di buku; selidik, tidak dipecah ruyung, di mana boleh mendapat sagu, b.
tinggal kaji di guru. Pengayuh sayang dibasahkan, sampan takkan sampai ke
seberang). sisik = menyisik, membuang sisik; di guru = pada
guru.

Kalau kurang hati-hati mungkin mendapat kerugian atau


Kurang taksir hilang laba.
bahaya.
Kurang tambah menambah, senteng bilai- Bertolong-tolongan dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan.
membilai. senteng = kurang cukup; bilai = sambung.
Kurus kering seperti bayang; siapa pun
Kurus sekali kerana sakit.
tiada menaruh sayang.
Kusut diselesaikan, keruh diperjernih. Segala perselisihan hendaklah didamaikan.
Kusut di hujung dengan pangkal, kerana Seluruh pekerjaan menjadi rosak, kerana sejak mula lagi
salah memulai. sudah salah.
Pembicaraan yang sudah melentur kian ke mari, hendaklah
Kusut di hujung, lari (= bawa) ke pangkal.
segera kembali ke pokok masalah.
Biar mati di tempat yang mulia kerana membuat pekerjaan
Kutu mati di atas kepala, tuma mati di tepi yang baik, daripada mati di tempat yang hina kerana
kain. melakukan pekerjaan jahat. (Peribahasa lain yang sama
makna: Biar mati seperti kutu, jangan mati seperti tuma).
Persahabatan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama
Laba sama dibagi, rugi sama diterjuni. makna: a. Berkuah sama menghirup, bersambal sama
mencolek, b. Kuah sama dihirup, sambal sama dicolek).
Laba tertinggal, harta lingkap. Laba tidak diperoleh, modalnya lenyap pula.
Gadis yang sudah kehilangan daranya. (Peribahasa lain yang
Labu dikerbuk tikus.
sama makna: Kelapa ditebuk tupai).
Ladang yang berpunya. Perempuan yang sudah kahwin.
Selalu mahu menerima pemberian, tetapi segan memberi.
Lading tajam sebelah.
lading = sebangsa perang.
Lading tak tahu akan majalnya. Tidak insaf akan keadaan dirinya. majal = tumpul, tidak tajam.
Lagak Padang, omong Betawi. Cakap besar, tetapi tiada berisi.
Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang
sama makna: a.Sudah basah kehujanan, b. Sudah dieban,
Lagi jatuh ditimpa tangga. dibela pula, c. Sudah hamba diperhamba pula, d. Sudah jatuh
ditimpa tangga, e. Sudah kering terjemur pula, sudah garing
kena ramas pula).
Lagi lauk lagi nasi. Makin kaya, makin banyak sahabatnya.
Lagi lebai lagi berjanggut. Berilmu dan berbudi.
Makin diberi, makin banyak lagi yang diminta. (Peribahasa lain
Lagi murah, lagi ditawar.
yang sama makna: Makin murah, makin menawar).
Lagi teduh lagi berkajang. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya.
Perbuatan yang pandir, bertanya tentang sesuatu yang sudah
diketahui; mensia-siakan tenaga dan wang. (Peribahasa lain
Lagi terang lagi bersuluh.
yang sama makna: a. Bersuluh menjemput [= minta] api, b.
Bersuluh tengah hari).
Makin kaya, makin banyak sahabatnya. (Peribahasa lain yang
Lagi tongkat lagi senjata.
sama makna: Lagi lauk lagi nasi).
Lah baris nan berpahat, 'lah jalan nan
Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya.
berturut.
Lah karam maka bertimba. Setelah mendapat celaka baru ingat.
Lah panas hari, kacang lupa akan kulitnya. Orang yang tiada ingat akan asalnya setelah menjadi kaya.
Lah ke tengah makan api. Perselisihan yang telah mendalam, maka susah didamaikan.
Lah sesak alam tempat diam, tak berbumi Mendapat malu besar, sehingga tak ada tempat untuk
tempat tegak. menyembunyikan muka.
Orang miskin setelah mendapat kebahagiaan lupa kepada
Lah tampak jalan tempat lalu, lupa batu
bahaya yang mungkin mencelakakan dirinya. menarung =
akan menarung.
menyentuh, menyerandung.
Orang lain yang bersalah, orang lain pula yang menanggung
Lain bengkak lain bernanah. akibatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Meletup di
sana, di sini bunyinya).

Jawab yang bersalahan dengan pertanyaan. (Peribahasa lain


Lain biduk lain digalang. yang sama makna: Lain sakit lain diubat, lain luka lain
dibebat). galang = penyangga, landasan.
Lain di mulut, lain di hati. Yang dikatakan berlainan dengan yang di dalam hati.
Lain diniat lain ditakdir, lain diacah lain
Yang diperoleh lain daripada yang dikehendaki.
yang jadi.
Masing-masing orang dengan kesukaannya. (Peribahasa lain
Lain dulang lain kaki, lain orang lain hati.
yang sama makna: Lain orang, lain pendapat).
Lain galang, lain perahu yang disorong. Berlainan perbuatan daripada tujuannya.
Lain gatal lain digaruk. Lain soal lain jawabnya.
Adat negeri selalu berlain-lainan. (Peribahasa lain yang sama
Lain lubuk, lain ikannya.
makna: Lain padang lain belalang).
Lain yang disindir lain yang merasa hati; lain yang berbuat
Lain luka lain menyiuk, lain sakit lain
salah lain pula yang merasa susah. menyiuk (siuk) = menarik
mengaduh.
nafas kerana sakit.
Lain mangkuk lain cawan. Tidak sama pembawaan dan kesukaan.
Masing-masing orang dengan kesukaannya. (Peribahasa lain
Lain orang, lain pendapat.
yang sama makna: Lain dulang lain kaki, lain orang lain hati).
Lain orang yang makan nangka, lain orang Orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang
yang kena getah. dituduh. (Bandingkan dengan: Seorang makan cempedak [=
nangka], semua kena getahnya).
Lain orang memperanakkan, lain orang Balasan yang tidak pada tempatnya; lain orang yang berbuat
dipanggil bapa. baik lain orang pula yang mendapat penghargaan.
Adat negeri selalu berlain-lainan. (Peribahasa lain yang sama
Lain padang lain belalang.
makna: Lain lubuk, lain ikannya).
Jawab yang bersalahan dengan pertanyaan. (Peribahasa lain
Lain sakit lain diubat, lain luka lain dibebat.
yang sama makna: Lain biduk lain digalang).
Lain teringat lain disebut; bertukar angguk Perbuatan yang bertentangan dengan perkataan. ilallah =
dengan ilallah. hujung kalimat lailahailallah.
Orang lain yang melakukan kesalahan, orang lain pula yang
Lain yang bengkak, lain yang bernanah; lain dituduh. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain orang yang
yang untut, lain yang mengisut. makan nangka, lain orang yang kena getah). (Bandingkan
dengan: Lain luka lain menyiuk, lain sakit lain mengaduh).
Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan
orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak
Laki pulang kelaparan, dagang lalu dipangku dilepaskan, beruk di hutan disusukan, b. Anak di
ditanakkan. riba diletakkan, kera di hutan disusui, c. Anak kera di hutan
disusui, anak sendiri di rumah kebuluran, d. Anak monyet di
hutan disusui, anak sendiri di rumah kekeringan).
Laksana antah lemukut (= melukut), lapar Sesuatu yang tiada berharga dan kurang baik, tetapi kalau
sangat baru berguna. sudah kekurangan akan berguna juga.
Laksana apung dipermainkan gelombang. Hidup melarat di negeri asing.
Laksana apung di tengah laut; dipukul Hidup melarat di negeri asing. (Peribahasa lain yang sama
ombak jatuh ke tepi. makna: Laksana apung dipermainkan gelombang).
Laksana barang derham, sedia ada suratan Pekerjaan mulia yang telah dilakukan dengan pujian istimewa.
Istanbul. derham = wang, Istanbul = kota di negeri Turki.
Laksana barang yang disadur. Tak tahan uji. sadur = lapis tipis pada logam yang lain, sepuh.
Laksana batang manau, seribu kali embat
Sangat kuat dan teguh. embat = pukul; manau = rotan besar.
haram tak putus.
Sesuatu yang makin lama dipakai, makin baik. lasam =
Laksana batik lasam.
keluaran Lasam, suatu tempat di Jawa.
Laksana binatang umang-umang di mana
Orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain.
sarang udang di situ tempat menumpang.
Laksana buah bemban, masak jatuh ke
Menghilangkan diri.
lumpur.

Laksana buah masak lum, dihinggut perdu Orang tua yang sudah uzur sewaktu-waktu mungkin
luruh sendiri. mendapat sakit berat. lum = ranum.
Laksana bunga dedap, sungguh merah
Orang yang elok dan tampan tetapi berbudi bahasa.
berbau tidak.
Laksana buntal kembung, perut buncit di Orang yang tiada berpengetahuan, hanya cakapnya saja yang
dalamnya kosong. besar.
Laksana burung diam dalam sangkar. Orang yang terikat hidupnya.
Laksana cempedak mambung, pulur saja
Perempuan gemuk yang tidak disukai orang.
jual tak laku.
Laksana golok kayu, ditetakkan tak makan, Pengetahuan yang tidak sempurna, sehingga tidak
dijual tak laku. mendatangkan faedah sedikit jua pun.
Laksana janda baru bangun tidur. Perempuan yang benar-benar cantik.
Terlalu kikir. jauk (sauk) = jaring kecil yang diberi bertangkai
Laksana jauk penjauk yang kerap.
untuk menangkap ikan.
Laksana jentayu menantikan hujan. Sangat rindu. jentayu = burung garuda yang besar.
Senantiasa menurut perkataan orang; kanak-kanak yang
Laksana kain (= benang) putih.
masih kecil.
Laksana kain tiga hasta. Serba tanggung.
Laksana kasihkan bunga seceper, terbuang Terlalu menghiraukan yang banyak, yang sedikit hilang di
bunga sekaki. tangan. ceper = piring dan sebagainya yang tidak jeluk; sekaki
= sekuntum.
Laksana katak di harung ular. Lari bercempera dengan suara riuh rendah kerana ketakutan.
Laksana kedidi: sedikit hujan banyak
Suka membesar-besarkan perkara yang kecil.
bermain.
Laksana kedidi: di mana pantai tercunggit-
Orang yang tidak tahu membawa diri.
cunggit (= terjengit-jengit).
Laksana kerbau: di mana rumput hijau di Tidak mengendahkan bahaya, kerana melihat barang yang
sana menerkam. digemarinya.
Laksana kumbang menyeri bunga, Lelaki yang mempermain-mainkan perempuan, ia pergi
kumbang pun terbang bunga pun layu. perempuan itu pun merana.
Pebuatan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Laksana layang-layang melawan angin.
Wau melawan angin).
Tinggal berserah kepada nasib saja, daya upaya sudah tiada
Laksana layang-layang putus teraju. lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai wau putus
teraju, b. Layang-layang putus talinya).
Laksana layang-layang salah teraju. Anak-anak muda yang menurut jalan yang salah.
Laksana lembu dogol (= dungkul), tak boleh Orang yang suka menggertak (mengancam) tetapi tidak
ditanduk hanya (= cuma) disondol. berbahaya. dogol = tidak bertanduk.
Laksana lembu kasi: galak saja tiada
Orang yang besar tubuh tetapi penakut.
melawan.
Bagi orang yang berada benda-benda yang sedikit itu tidaklah
Laksana lemping terbuang. berguna tetapi bagi orang yang miskin sangatlah besar
ertinya. lemping = sejenis kuih.
Laksana mencari sungai yang tiada
Berpenat lelah dengan sia-sia saja.
berhulu.
Orang yang sudah berpakaian cantik, tetapi duduk di dalam
Laksana pencalang tersarat, tiada ke timur
rumah saja. pencalang = perahu besar untuk memuat barang-
tiada ke barat.
barang dagangan.
Laksana pohon kayu tiada berbuah. Ilmu yang tiada diamalkan.
Orang yang tidak pernah keluar jauh dari tempat
Laksana sampan pukat.
kediamannya.
Laksana sebuku gaharu, sukat dibakar
Baru memperlihatkan keunggulannya bila perlu.
makin berbau.

Laksana taji dibentuk. Kening yang elok.


Laksana terung bertunang ikan kering. Sangat sesuai.
Terlibat dalam urusan orang lain; mendapat kecelakaan
Lalang yang terbakar, sicerek menumpang kerana kesalahan orang lain. (Peribahasa lain yang sama
mati. makna: Kena kecipak orang berbelut). sicerek = sebangsa
tumbuhan yang biasa tumbuh dalam lalang.
Lalat langau mengerumuni bangkai. Orang lelaki yang berhimpun di rumah perempuan jahat.
Lalat memanglah mencari puru. Lelaki yang jahat memang mencari perempuan jahat.
Keadaan yang serba salah, diperbuat salah tak diperbuat pun
salah. (Bandingkan dengan: Bagai bertemu [= makan] buah si
Lalu hangus, surut layu. malakamo: dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu).
(Peribahasa lain yang sama makna: Bagai memegang buah
kepantangan beruk: ditelan mati emak, diludahkan mati bapa).
Apabila usaha yang pertama telah berhasil, maka usaha yang
Lalu penjahit, lalu kelindan. berikutnya pun akan tercapai juga. (Peribahasa lain yang
sama makna: Lulus [= lalu] jarum, lulus [= lalu] kelindan).
Lambat laga asalkan menang. Biar lambat asalkan maksud tercapai.
Lampai bagai pimping di lereng, lemah Puji-pujian terhadap perempuan yang bagus potongan
bagai lenggundi muda. tubuhnya.
Dalam keadaan payah. (Bandingkan dengan: Bagai pelita
Lampu kekurangan minyak.
kehabisan minyak).
Lamun ada ubi, ubi; tiada ubi, gadung Jika terpaksa, barang yang kurang baik pun dapat digunakan
jadilah. juga.
Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatu
pekerjaan yang sukar-sukar. (Peribahasa lain yang sama
Lamun takut dilanggar batang, jangan
makna: Kalau takut dilimbur pasang, jangan berumah di tepi
duduk di kepala pulau.
pantai [= laut]). kepala pulau = tepi sungai yang menghadap
mudik, tempat batang-batang tersangkut apabila air bah.
Kepandaian atau kemahiran didapat kerana selalu berlatih.
Lancar kaji kerana diulang, pasar jalan
(Peribahasa lain yang sama makna: Pasar jalan kerana
kerana diturut.
diturut, lancar kaji kerana diulang). pasar = licin, mati rumput.
Lang pungguk lang berikan, tidur siang
Pencuri yang tidur waktu siang, dan berjaga waktu malam.
berjaga malam.
Kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap. (Peribahasa lain
Langau di ekor kerbau, debu di atas yang sama makna: a. Mengebat tidak erat, memancung tidak
tunggul. putus, b. Seperti abu di atas tunggul, datang angin terbanglah
ia).
Langit akan disigai, tebat akan disiar. Ingin berbuat sesuatu yang mustahil.
Fikiran yang menurut hawa nafsu akhirnya membawa kepada
Langit berkelikir, bumi bertemberang;
kehinaan. berkelikir = bergelang-gelang rotan; temberang =
salah-salah fikir menjadi hamba orang.
tali temali di perahu.
Kesalahan orang lain, biar pun kecil, tampak; tetapi kesalahan
sendiri tidak disedari. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata
Langit dapat dilukis, sudut kambut
tiada tampak, b. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat,
diserayakan.
tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar). kambut
= sebangsa bakul; diserayakan = dimintakan pertolongan
orang lain.
Langit menimpa kepala, bumi memegang
Hidup yang serba salah kerana melanggar perintah negeri.
kaki.
Langit menyungkup kepala. Sesuatu yang tidak dapat diatasi lagi.
Langit runtuh, bumi cair. Segala harapan sudah musnah.
Segala harapan sudah musnah. (Peribahasa lain yang sama
Langit runtuh, bumi telah terban.
makna: Langit runtuh, bumi cair). terban = runtuh.

Langit yang tinggi hendak ditampar, bumi Berhajat kepada pangkat yang tinggi sedangkan pangkat
yang dipijak tak dapat dicapai. rendah pun tidak ada.
Langkah yang telah terlangkahkan. Sesuatu yang sudah dimulai melakukannya.
Suatu perkara yang mustahil. langkas = luruh kerana
Langkas buah papaya.
terlampau masak.
Mempercakapkan sesuatu rahsia hendaklah beringat-ingat.
(Bandingkan dengan: a. Bercakap memandang-mandang,
Lantai dan dinding bertelinga belaka.
silap lidah jiwa hilang, b. Berkata siang melihat-lihat, berkata
malam mendengar-dengar).
Lapuk-lapuk diganti, usang-usang dibarui. Adat atau peraturan yang tak baik diganti atau diperbaiki.
Beristeri atau bersuami hanya seorang saja, tidak bercerai-
Lapuk oleh kain sehelai.
cerai dan tidak diduakan.
Laut budi tepian akal (= ilmu). Orang cerdik pandai atau cendekiawan.
Orang pandai datang mengajarkan ilmu yang berguna kepada
Laut datang memunggah mutiara.
kita.
Laut ditembak, darat kena. Beroleh sesuatu yang tidak dihajatkan.
Harta yang banyak sekalipun akan habis, jika selalu
Laut ditimba akan kering. dibelanjakan. (Peribahasa lain yang sama makna: Gunung
yang tinggi akan runtuh, jika setiap hari digali).
Perkataan yang manis yang keluar dari mulut orang yang baik
Laut madu berpantaikan sakar (= gula).
rupa.
Laut mana yang tak berombak, bumi mana
Segala usaha tetap ada kesukaran atau bahayanya.
yang tak ditimpa hujan.
Orang besar yang baik dan murah hati tiada menolak
Laut tidak membuang sungai, rimba tidak
permintaan atau pertolongan yang diminta daripadanya. latah
membuang latah.
= sampah (daun-daun dan sebagainya) di bawah pohon.
Lautan dapat diduga, hati manusia siapakah
Hati manusia tiada siapa yang mengetahuinya.
cakap (= dapat) menduganya.
Lautan yang dalam sudah diselami, ini pula Orang yang pernah membuat sesuatu pekerjaan besar tiada
air dalam terenang. khuatir menghadapi pekerjaan yang kecil.
Negeri yang jauh sudah dilawati dan diambil tahu, tetapi hal
rumah tangga sendiri tiada diperiksa bagaimana keadaannya.
(Bandingkan dengan: a. Kuman di seberang lautan tampak,
Lautan yang dalam sudah diselam rata,
gajah di pelupuk mata tiada tampak, b. Langit dapat dilukis,
buyung di dapur tak tahu apa isinya.
sudut kambut diserayakan, c. Seekor kuman di negeri China
dapat dilihat, tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada
sedar).
Bergurau senda yang akhirnya membawa kepada
Lawak-lawak main, bunga tahi.
pergaduhan.
Tinggal berserah kepada nasib saja, daya upaya sudah tiada
Layang-layang putus talinya. lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai wau putus
teraju, b. Laksana layang-layang putus teraju).
Layar menimpa tiang. Kawan menjadi lawan.
Layu bunga digenggam, layu rumput di
Akan menyatakan kematian seorang pembesar negeri.
halaman.
Lebai berjanggut kambing pun berjanggut Pakaian dan rupanya boleh jadi sama tetapi kedudukannya
juga. lain-lain.
Lebih baik mati daripada menanggung malu. (Peribahasa lain
Lebih baik berputih tulang daripada
yang sama makna: Biar berputih tulang, jangan berputih
berputih mata.
mata).
Lebih baik seekor singa di padang yang Lebih baik musuh besar di dalam terang daripada musuh kecil
luas, daripada seekor ular di dalam rumput. di dalam sulit.
Lebih berharga mutiara sebutir daripada Lebih baik bersahabat dengan orang baik seorang daripada
pasir sepantai. dengan orang jahat sekawan.

Lebih pucuk, lebih pelepah? Mana baik kawan lama dengan kawan baru? (Satu kiasan).
Lebuh sempit kuda penyepak, jalan licin Kesulitan (kesusahan) dalam melakukan sesuatu pekerjaan
tebing berkelok. jika tidak berilmu.
Seorang lelaki yang kahwin tanpa ada tanggungjawab,
Lecah di kaki.
melainkan sebagai orang menumpang saja.
Leka di kerak jarang, kuku habis perut tak
Membuat pekerjaan yang merugikan. leka = asyik, lalai.
kenyang, burung terbang dipipiskan lada.
Leka senantiasa di lipatan sanggul; fikiran Gilakan seorang perempuan sehingga lupa akan makan dan
singkat akal pun tumpul. minum.
Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguh-
sungguh, nescaya akan menjadi pandai juga. (Peribahasa lain
Lekuk batu dititik air selalu. yang sama makna: a. Belakang parang lagi kalau diasah
nescaya tajam, b. Punggung lading kalau diasah, lama-lama
tajam juga).
Perbuatan yang dilakukan kerana nafsu akhirnya akan
Lelar makan di upih, lagi putih lagi dikeruk.
mendatangkan bencana dan penyesalan.
Orang yang lemah-lembut lakunya tetapi susah hendak
Lemah-lembut lintah, melekat payah lucut.
melepaskan sesuatu yang telah diperolehnya.
Lemah-lembut santan berlada. Perkataan yang lemak manis tetapi berisi sindiran yang
pedas.
Pada lahirnya kelihatan lemah tetapi sebenarnya tidak dapat
Lemah liat kayu akar, dilentur boleh dipatah
dipengaruhi atau dipermain-mainkan. (Peribahasa lain yang
tak dapat.
sama makna: Besi lemah tak patah).
Lemah melapis condong menopang. Tolong-menolong satu sama lain.
Lemah (= lunak) tersudu, keras tak tertakik. Orang yang teguh pendiriannya. takik = toreh pada kayu.
Sikap yang bijaksana, dalam mengeluarkan sesuatu perintah.
Lembah diraih, pantai dititi.
raih = tarik.
Sesuatu nasihat itu hendaklah difikirkan masak-masak buruk
Lemak manis jangan ditelan, pahit jangan
baiknya, sedangkan kecaman janganlah pula ditolak mentah-
dimuntahkan.
mentah.
Lemak manis pada dialah, pahit maung
Orang yang hanya suka dipuji, tetapi tak suka dikritik.
pada orang.
Lemak penyelar daging. Memboroskan harta benda tuannya. penyelar = penggoreng.
Orang yang tiada melawan jangan diusik, nanti dia melawan
Lembu dogol jangan dibalun.
bersungguh-sungguh.
Lempar bunga dibalas lempar tahi. Kebaikan dibalas dengan kejahatan.
Lempar(kan) batu sembunyi(kan) tangan. Berbuat jahat kepada orang, lalu pura-pura tidak tahu.
Lemukut di tepi gantang. Sesuatu yang tidak dihargakan sangat.
Lengan bagai lilin dituang. Lengan yang cantik.
Lenggang bagai sirih jatuh, tak tahu di
Orang yang tidak sedarkan kekurangan dirinya.
tampuk layu.
Lenggang lenggok bagai cupak hanyut. Gaya langkah yang lemah-lembut.
Gaya langkah yang lemah-lembut. (Peribahasa lain yang
Lenggang patah sembilan.
sama makna: Lenggang lenggok bagai cupak hanyut).
Lengkuas di tepi kandang, tekak (= tegak) Tiap-tiap yang salah haruslah menerima hukuman yang
puas badan menyandang. setimpal.
Kahwin dengan saudara atau keluarga isteri yang sudah
Lepas bantal berganti tikar.
meninggal.
Orang jahat yang sudah tidak dapat menyembunyikan
Lepas kaki leher terjerat.
kejahatannya lagi.
Yang diharapkan tak dapat, sedang apa yang telah ada,
Lepas putih hitam tak dapat. hilang. (Peribahasa lain yang sama makna: Putih dikejar,
hitam tak dapat).

Habis kesusahan timbullah kesenangan. paksa =


Lepas topan (taufan) paksa baik.
kesempatan, waktu.
Lesung mencari antan (= alu). Perempuan mencari lelaki.
Lewat di manis, masam; lewat di harum,
Hilang yang baik, timbul yang jahat.
busuk.
Licin bagai basuh perahu. Menderita kerugian.
Licin bagai belut. Tidak mudah ditipu atau ditangkap.
Licin kerana minyak berminta, elok kerana
Gagah atau angkuh kerana harta orang lain. selang = pinjam.
kain berselang.
Lidah bercabang. Selalu berubah-ubah, tidak dapat dipercayai.
Selalu berubah-ubah, tidak dapat dipercayai. (Peribahasa lain
Lidah biawak.
yang sama makna: Lidah bercabang).
Tidak dapat membantah sesuatu permintaan orang kerana
Lidah terganjal.
telah berhutang budi dan sebagainya.
Tidak dapat membantah sesuatu permintaan orang kerana
Lidah terkalang. telah berhutang budi dan sebagainya. (Peribahasa lain yang
sama makna: Lidah terganjal).
Lidah tidak bertulang. Mudah berjanji tetapi mudah pula mengubah janjinya itu.
Lidah tidak bertulang, salah petik jiwa Orang yang mendapat kemalangan kerana tiada tahu
hilang. menjaga tutur katanya. petik = gerak lidah.
Perkataannya diturut, permintaannya diterima. (Biasa juga:
Lidahnya masin.
Garamnya yang masin).
Lihat anak pandang menantu. Menganggap orang lain sama saja dengan dirinya sendiri.
Limau masak sebelah, perahu karam Hukuman yang berat sebelah kerana memandang orang,
sekerat. kedudukan dan sebagainya.
Linggi diserang, Riau yang alah. Menyerah tanpa berjuang.
Berpura-pura menerima kebenaran, padahal sedikit pun tidak
Longgar sendat, lapang bertukul. dimasukkan ke dalam ingatannya. (Bandingkan dengan:
Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri).
Lonjak sebagai labu dibenam. Sombong, angkuh.
Lubuk akal lautan (= tepian) ilmu (= budi). Sangat luas dan banyak pengetahuan.
Lubuk dalam si kitang-kitang yang Masing-masing orang itu dengan daerahnya sendiri-sendiri.
empunya. kilang -kilang = sejenis ikan laut.
Lubuk (men)jadi pantai, pantai (men)jadi Nasib manusia tiada tetap, ada masanya orang kaya menjadi
lubuk. miskin dan orang miskin menjadi kaya.
Luka di tangan dapat diubat (= tampak Kesedihan atau kesusahan hanya seorang sajalah yang dapat
berdarah), luka di hati siapa tahu? merasainya.
Orang yang berselisih itu meskipun sudah berdamai tetapi
Luka sudah hilang, parutnya tinggal juga.
kenangan-kenangannya masih teringat juga.
Luka tangan kerana berebutkan tembikar
Mendapat bahaya kerana berebutkan perempuan jahat.
pecah.
Apabila usaha yang pertama telah berhasil, maka usaha yang
Lulus (= lalu) jarum, lulus (= lalu) kelindan. berikutnya pun akan tercapai juga. (Peribahasa lain yang
sama makna: Lalu penjahit, lalu kelindan). lulus = masuk
Hati lapang dan lega; sangat suka. tabuh perhatian = tabuh
Lulus tabuh perhatian.
untuk maklumat.
Orang yang menderita sengsara, tetapi tidak ada yang mahu
Lulus tidak berselam, hilang tidak bercari.
menolong. lulus = maksudnya terbenam dalam air.
Yang menurut dilakukan dengan lemah lembut, sedang yang
melawan harus dikerasi. (Bandingkan dengan: a. Keras
Lunak disudu, keras ditakik.
ditakik, lunak disudu, b. Lemah [lunak] tersudu, keras tak
tertakik).
Lunak gigi daripada lidah. Merendahkan diri; bersikap lemah-lembut.

Kurang hati-hati mengakibatkan kerugian. lelap = tidur;


Lupa ketinggalan, terlelap kemalingan.
kemalingan = kecurian.
Lupa mengingatkan, terlelap menjagakan. Ingat mengingatkan antara orang yang bersahabat.
Lupak (men)jadi perigi (= telaga). Orang miskin menjadi orang kaya.
Lurah dituruni, bukit didaki. Gigih; tak mengenal lelah; azam yang kuat.
Lurah juga diturut air, bukit juga dilejang Orang yang berpengaruh juga yang mendapat penghormatan
panas. dan orang yang biasa jahat pula yang selalu dituduh.
Lurah tidak terturuni, bukit tidak terdaki. Teramat tua dan daif.
Luruh upih pergam datang; suruh putih
Lain yang dihajatkan lain yang diperoleh.
hitam datang.
Kelihatannya baik, tetapi di dalam hatinya jahat. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Telunjuk lurus, kelingking berkait, b.
Lurus bagai parit.
Ujung [hujung] lurus, pangkal berkait). piarit = serampang,
seruit.
Orang yang sudah biasa berbuat jahat itu sekali-sekali akan
berbalik juga hatinya hendak berbuat jahat. (Lihat juga: a.
Lurus-lurus ekor anjing, walau
Betapapun lurus paku, hujungnya berbentuk juga, b. Betul,
bagaimanapun ada juga bengkoknya.
betul ekor anjing; walau bagaimanapun ada juga
bengkoknya).
Pemerintahan dalam sesuatu negara itu haruslah adil,
Lurus lubang lurus penjolok. walaupun keras hukumannya. penjolok = galah untuk
menjolok.
Lurus sebagai sumpitan. Lurus hati benar.
Lurus-lurus sumpitan. Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri.
Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri.
Lurus sumpitan hendak mengena.
(Peribahasa lain yang sama makna: Lurus-lurus sumpitan).
Kesudahan bagi orang yang mencari kehidupan itu ialah
Lutung (lotong) kekah kumput jarinya;
kesenangan. kumput = rompang, kudung; kekah = kerkah,
kembung sengal kentut jadinya.
menggigit, memakan.
Naga ditelan ular lidi. Anak orang bangsawan kahwin dengan orang kebanyakan.
Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mudah. (Peribahasa
Naik basuh kaki saja.
lain yang sama makna: Tak payah basuh kaki tangan).
Membuat sesuatu pekerjaan menurut aturannya. janjang =
Naik dari janjang, turun dari tangga.
jenjang.
Membuat sesuatu pekerjaan menurut aturannya. (Peribahasa
Naik di janjang, turun di tangga.
lain yang sama makna: Naik dari janjang, turun dari tangga).
Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. (Peribahasa lain
Naik ke rumah bercuci kaki saja.
yang sama makna: Kawin [kahwin] naik basuh kaki saja).
Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat, tetapi
Naik melompat, turun terjun.
hendak jatuh mudah sekali.
Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat, tetapi
Naik membilang anak tangga turun
hendak jatuh mudah sekali. (Peribahasa lain yang sama
selangkah jejaklah ke bumi.
makna: Naik melompat, turun terjun).
Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat, tetapi
hendak jatuh mudah sekali. (Peribahasa lain yang sama
Naik seperti semut, turun seperti ribut.
makna: a. Naik melompat, turun terjun, b. Naik membilang
anak tangga, turun selangkah jejaklah ke bumi).
Naik tak bertangga, turun tak berpintu. Melakukan sesuatu perbuatan yang salah.
Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing;
Naik tangga dari bawah. menurut aturan yang lazim. (Peribahasa lain yang sama
makna: Berjanjang naik, bertangga turun).
Nak ditelan termengkelan, nak diludah tak
Dalam keadaan yang serba salah.
keluar.
Nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur
Jimat dan cermat tangga kekayaan, murah hati tangga tuah.
urai.

Nak menangguk ikan, tertangguk ke batang. Hendak laba, langsung jadi rugi.
Nak tahu jahat orang tanyakan kepada
Kejahatan dapat diketahui daripada musuh, kebaikan dapat
seterusnya, nak tahukan baik orang
diketahui daripada sahabat.
tanyakan kepada sahabatnya.
Ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi sesuatu hal.
Nampak gabak di hulu. (Peribahasa lain yang sama makna: Gabak di hulu tanda akan
hujan, cewang di langit tanda akan panas).
Pada rupa muka atau gerak gerinya tahulah kita akan
Nampak kulitnya tahulah isinya.
sifatnya.
Nan berat tidak terpikul, nan ringan tidak
Sudah terlalu tua tidak terturutkan lagi ke hilir ke mudik.
terjinjing.
Kaum keluarga itu sekalipun sudah berjauhan tetapi
Nan berseluk urat, nan berjumbai akar, nan
perhubungan masih tetap ada. seluk = lilit, belit; lambai =
berlambai pucuk.
berayun-ayun turun naik.
Nan dekat panggilan tiba, nan jauh Adat panggil memanggil; yang dekat dipanggil dengan mulut,
kulangsing lepas. yang jauh-jauh dikirimi surat. kulangsing = sirih pemanggil.
Nan digalikan dalam, nan digantungkan
Sesuatu perkara yang sudah ada keputusannya.
tinggi.
Nan dimaksud sampai, nan diamal pecah. Sudah tercapai apa-apa yang dicita-citakan. amal = idaman,
cita-cita.
Nan jauh telah berjemput, nan hampir telah
Tentang jemputan (undangan) yang sudah sempurna.
tiba.
Nan jauh tak terjelang, nan dekat tak
Sudah terlalu uzur.
tertandangi.
Orang yang kaya juga yang bertambah-tambah kekayaannya.
Nan lurah (= rendah) juga diturut air. (Bandingkan dengan: Lurah juga diturut air, bukit juga dilejang
panas).
Nan pekak pelepas bedil, nan buta Tiap-tiap orang itu ada dengan gunanya; simbol
pengembus lesung, nan bisu penggera persatupaduan yang kukuh. penggera = orang yang
ayam, nan lumpur penghuni rumah. menyergah, menggertak.
Menuruti kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Beraja di hati, bersultan di mata, b. Bersultan di
Nafsu-nafsu, raja di mata sultan di hati.
mata, beraja di hati). nafsu = keinginan hati; nafsi =
mementingkan diri sendiri.
Nafsu tidak bertepi. Keinginan hati manusia tidak ada batasnya.
Putus kasih oleh sebab telah lama atau kerana perselisihan;
Nasi basi penolak nafsu.
orang tua yang melarat hidupnya.
Nasi disaji pula digaduhkan, padi di ladang Belanja yang sedikit yang digaduhkan, sedangkan belanja
dilanyak gajah tidak disusahkan. yang besar tidak dihiraukan.
Sahabat yang sudah kentara budi pekertinya yang kurang
Nasi habis budi bersua.
baik; baru teringat akan sahabat setelah dalam kesusahan.
Nasi masak periuk pecah. Hukuman yang sudah putus tak dapat dibanding (diapel) lagi.
Nasi sama ditanak, kerak dimakan seorang. Kerja sama-sama dilakukan, keuntungan diambil seorang diri.
Nasi sedap gulai mentah, gulai sedap nasi
Pekerjaan yang tidak sempurna.
mentah.
Sudah terlanjur, tak dapat diubah lagi. (Peribahasa lain yang
Nasi sudah menjadi bubur.
sama makna: Apa boleh buat, sakit menimpa sesal terlambat).
Cermat melakukan sesuatu pekerjaan. Biasa dijadikan
Nasi tak dingin, pinggan tak retak.
gurindam; engkau tak ingin, aku tak hendak.
Nasi tersaji di lutut. Keuntungan yang diperoleh dengan mudah.
Tidak dapat merasainya, meskipun sudah diperoleh; belum
Nasi tersenduk tidak termakan.
menjadi rezeki.
Terlalu banyak membuat kebajikan sehingga merosakkan diri
Nasib penyapu, banyak jasa turun darjat.
sendiri.

Negeri besar, rumah besar, berapa pun Orang kaya yang murah hati, biarpun banyak orang yang
panjang perian takkan terantuk. meminta pertolongan tiadalah ia akan jadi miskin.
Neraca berbatu intan. Hukuman yang seadil-adilnya.
Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah.
Neraca palingan Allah, mata palingan setan.
(Biasa juga: Teraju palingan tali, manusia palingan Tuhan).
Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah.
Neraca palingan bungkal, hati palingan (Peribahasa lain yang sama makna: a. Neraca palingan Allah,
Tuhan. mata palingan setan, b. Teraju palingan angin, hati palingan
Tuhan).
Neraca yang palingan, bungkal yang piawai. Hakim yang sangat adil. piawai = pandai, cakap.
Niat di hati hendak memeluk gunung, sudah Berhajat kepada sesuatu yang baik, tiba-tiba yang buruk pula
terpeluk biawak celaka (= sial). diperoleh.
Niat hati hendak memancing ikan, tak mahu
Mahu mendapat keuntungan tetapi tidak mahu berugi.
membuang umpan.
Niat hati hendak memancing temenung,
Lain yang dihajati, lain yang diperoleh.
sudah terpancing ikan setoka.
Lain yang dihajati, lain yang diperoleh. (Peribahasa lain yang
Niat hati nak getah bayan, sudah tergetah
sama makna: Niat hati hendak memancing temenung, sudah
burung serindit.
terpancing ikan setoka).
Ingin akan sesuatu yang besar tetapi tidak berdaya
Niat hati nak peluk gunung, apakan daya mencapainya, kerana kekurangan alat. (Peribahasa lain yang
tangan tak sampai. sama makna: Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan
tak sampai).
Nibung bangsai bertaruk muda. Orang tua yang berlagak muda. bangsai = rapuh dan buruk.
Nikah maharaja bumi (= Boma). Nikah tanpa belanja.
Mendapat celaka kerana kesalahan orang lain. pirik =
Nyamuk lepas pijat-pijat kena pirik.
memipis, menumbuk lumat-lumat.
Menaruh dendam kepada orang yang berbuat jahat, meskipun
Nyamuk mati, gatal tak lepas.
yang jahat itu sudah dihukum.
Nyawa bergantung di hujung kuku (=
Dalam keadaan yang sangat berbahaya.
rambut).
Walaupun anak-anak itu daripada seibu sebapa tetapi
Nyiur setandan tetapi berlain-lain jadinya.
tabiatnya jauh berbeza.
Obat jauh penyakit hampir. Dalam kesusahan, sukar mendapat pertolongan.
Obat jerih pelarai demam. Anak atau barang yang disayangi.
Ombak membanting sendirinya. Marah yang sia-sia.
Ombak yang kecil jangan diabaikan (= Perkara kecil yang dapat mendatangkan bahaya, jangan
ditidakkan). dianggap mudah atau jangan disia-siakan.
Ombaknya kedengaran, pasirnya tidak
Khabarnya telah kedengaran, tetapi buktinya belum ada.
kelihatan.
Orang baru kaya jangan dihutangi, orang
Perbuatan yang tidak mendatangkan faedah.
lepas nikah jangan ditandangi.
Orang berbudi kita berbahasa, orang Tiap-tiap pemberian orang hendaklah dibalas dengan
memberi kita merasa. pemberian; kita harus tahu berterima kasih.
Orang berdendang di pentasnya, orang
Orang berkuasa di rumahnya masing-masing.
beraja di hatinya.
Orang bergayung sama pandai, sama bak
Sama-sama ahli; sama-sama pendekar. kundi = biji saga.
kundi atas dulang.
Pekerjaan yang tidak tetap, selalu mendatangkan kerugian.
Orang bini-binian, beranak tak boleh
(Peribahasa lain yang sama makna: Orang pindah-pindahan,
disuruh.
bertanam tak boleh dimakan).
Orang buta diberi bersuluh. Melakukan perbuatan yang sia-sia.
Orang haus diberi air. Memperoleh apa yang diingininya.
Orang yang suka berbantah dan berlainan faham daripada
Orang itu empat gasal, lima genap.
orang banyak.

Orang karam di laut, aku karam di darat. Mendapat kesusahan tidak pada tempatnya.
Orang hartawan yang selalu terbuka tangannya membantu
Orang kaya suka dimakan, orang elok (=
orang yang melarat, orang muda perhiasan dunia (untuk puji-
muda) selendang dunia.
pujian).
Memperoleh apa yang diingininya. (Peribahasa lain yang
Orang lapar diberi nasi. sama makna: a. Orang haus diberi air, b. Orang mengantuk
disorongkan bantal).
Mendului orang menyorakkan sesuatu kejahatan, supaya
Orang maling berteriak maling.
kejahatannya tidak ketahuan.
Orang mandi berselam, awak mandi Orang mendapat keuntungan besar, kita mendapat
bertimba. keuntungan sedikit.
Orang mati meninggalkan nama, harimau Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat
mati meninggalkan belangnya. meninggalkan nama jahat.
Orang memegang kerbau pada talinya,
Manusia dihormati kerana kejujurannya.
memegang manusia pada katanya.
Orang mencubit, kita menampar. Berlainan perbuatan tetapi akibatnya sama merasa.
Orang menebus berpadang senang, orang Sesuatu yang menjadi milik kita dapat dibagikan mengikut
diberi beroleh saja. sekehendak hati.
Memperoleh apa yang diingininya. (Peribahasa lain yang
Orang mengantuk disorongkan bantal. sama makna: a. Orang haus diberi air, b. Orang lapar diberi
nasi).
Orang penggamang mati jatuh, orang Siapa yang tidak mempunyai keberanian, akan gagallah
pendingin mati hanyut. usahanya. gamang = berasa takut.
Pekerjaan yang tidak tetap, selalu mendatangkan kerugian.
Orang pindah-pindahan, bertanam tak boleh
(Peribahasa lain yang sama makna: Orang bini-binian,
dimakan.
beranak tak boleh disuruh).
Orang sukar baru kaya. Sombong.
Orang terpegang pada hulunya, awak
Dalam perjanjian, syarat-syarat orang lebih kuat daripada kita.
terpegang pada matanya.
Mengajar orang yang telah pandai. (Peribahasa lain yang
Orang tua diajar makan pisang. sama makna: a. Memperjuali orang Cina penjahit, b. Mengajar
buaya berenang, c. Mengajar limau berduri).
Orang tua jangan diperut seperti rotan, Orang yang bijak tidak perlu diajar lagi, kerana ia tahu sendiri.
dululah dia merasa garam. diperut = digulung kecil-kecil.
Orang yang menunggu perigi itu, bilakah ia Orang yang berhampiran dengan orang yang berilmu lambat-
mati dahaga? laun akan berilmu juga.
Orang yang puru gatal tubuhnya, nescaya Sesuatu perbuatan yang jahat itu lambat-laun akan ternampak
menggaru juga kerjanya. juga kepada orang.
Orang yang selancaran alu, atap yang
Perkauman yang dekat menurut adat.
berjahit, bendul bertekan.
Orang miskin berlaku seperti orang kaya; mengharapkan yang
Pacat hendak menjadi ular.
bukan-bukan.
Pada sangka pohon beringin, kiranya Pada sangka beristeri (bersuami) orang kaya, kiranya beristeri
tersandar di punggur lapuk. (bersuami) orang miskin.
Padam menyala tarik puntung. Di mana mati, di situlah ditanam.
Padang perahu di lautan, padang hati di
Fikirkan masak-masak sebelum berbuat sesuatu.
fikiran.
Padi dikebat dengan daunnya. Anak dikahwinkan dengan kemanakan.
Padi masak, jagung mengupih. Keuntungan yang berlipat ganda. mengupih = sudah tua.
Padi rebah, paksa tekukurlah. Mendapat keuntungan tanpa berusah payah.
Pada sama tumbuh dengan siangan, adat
Adat berdiri kerana ada sebabnya.
sama tumbuh dengan sengketa.

Padi sekepuk hampa, emas seperti loyang, Kelihatan kaya (pandai) sebenarnya miskin (bodoh); bernasib
kerbau sekandang jalang. malang. kepuk = lumbung padi; jalang = liar.
Padi selumbung dimakan orang banyak. Fikiran isteri daripada seorang suami yang beristeri dua tiga.
Keluarga yang hidupnya beruntung dan berbahagia. bernas =
Padi setangkai bernas semuanya.
berisi penuh.
Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Pancing makan umpan, b. Sokong
Pagar makan padi (= tanaman).
membawa rebah, c. Telunjuk mencocok [= merosok,
menikam] mata, d. Tongkat membawa rebah).
Pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.
Pahamnya (fahamnya) bagai getah cair. Pendirian yang tidak tetap.
Perjanjian hendaklah dibuat dengan syarat-syarat yang terang
Pahit dulu, manis kemudian. dan tegas; supaya jangan timbul perselisihan di kemudian
hari.
Paksa tekukur padi rebah, paksa tikus Mendapat keuntungan tanpa bersusah payah. (Peribahasa
lengkiang terbuka. lain yang sama makna: Padi rebah, paksa tekukurlah.
Paku sebatang, kuat bunyi tukulnya bertalu-
Bercakap besar tetapi bukti kerja tidak ada.
talu.
Panas setahun dihapuskan oleh hujan Kebaikan hilang kerana kejahatan yang sedikit. (Peribahasa
sehari. lain yang sama makna: Hilang kemarau setahun oleh hujan
sehari).
Kebaikan hilang kerana kejahatan yang sedikit. (Peribahasa
Panas setahun hujan sehari, liput tanjung lain yang sama makna: a. Hilang kemarau setahun oleh hujan
dengan pulau. sehari, b. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari). liput
= genang.
Sesuatu yang baik tidak akan tetap selamanya. (Bandingkan
Panas tidak sampai ke petang. dengan: Disangka panas sampai ke petang, kiranya hujan
tengah hari).
Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Pagar makan padi [= tanaman], b.
Pancing makan umpan.
Sokong membawa rebah, c. Telunjuk mencocok [= merosok,
menikam] mata, d. Tongkat membawa rebah).
Memuji-muji kerana ada sesuatu maksud; pandai berpura-
Pandai berminyak air. pura; pandai menggunakan sesuatu yang sebenarnya kurang
baik.
Tak pandai menyimpan rahsia. (Bandingkan dengan: Kalau
Pandai makan tak pandai simpan.
pandai makan, pandai simpan).
Sesuatu yang diperoleh dengan kepintaran terasa usaha yang
Pandai mencuri terasa mendapat, tak
benar, dan sesuatu yang diperoleh dengan jalan menipu
pandai mendapat terasa mencuri.
terasa didapat dengan curian.
Pandai mengambil otak di dalam kepala,
Pandai berkata-kata; arif bijaksana.
tiada diketahui oleh tuan tubuh.
Pandai menyelam air dangkal. Pandai membawa diri.
Hanya pandai memperbaiki kesalahan orang lain, tetapi tak
Pandai seperti pisau raut: bongkok orang
dapat memperbaiki kesalahan diri sendiri. (Peribahasa lain
dapat dibetulkan (= dilepaskan), bongkok
yang sama makna: Seperti pisau raut: bengkok orang dapat
diri sendiri tinggal kekal.
dibetulkan, bengkok sendiri tak dapat dibetulkan).
Pandang jauh dilayangkan, pandang dekat Menyelidiki sesuatu perkara dengan saksama. tukik = arah ke
ditukikkan. bawah.
Orang yang akan dijadikan wakil dalam sesuatu perkara
Pandang-pandang orang dijadikan ganti hendaklah dipilih dengan saksama, kerana kalau orang itu
tubuh; pertama tegak, kedua roboh. baik dan setia, selamatlah, tetapi kalau orang itu jahat dan
tidak jujur, binasalah.

Melakukan sesuatu pekerjaan yang melebihi kesanggupan


sendiri akhirnya akan mendatangkan kebinasaan. pesak =
Panjang langkah koyak pesak seluar, tinggi
secarik kain yang bentuknya sebagai baji yang ditambahkan
loncat tembuk ubun-ubun.
pada selangkangan celana atau depan celana atau di bawah
ketiak baju.
Panjang langkah, singkat permintaan. Telah sampai ajalnya.
Pangku tangan cerut perut. Malas bekerja tak dapat makan.
Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau
diperdekatkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Pantang elang dengan ayam, lambat-laun
api dengan rabuk, b. Sepantun elang dengan ayam, lambat-
disambarnya juga.
laun disambar juga, c. Seperti rabuk dengan api). pantang =
sesuatu yang terlarang.
Pantang kutu dicukur, pantang manusia Bercakap -cakap haruslah hemat dan cermat, jangan sampai
dihinakan. melukai hati orang lain; tiap-tiap orang mempunyai harga diri.
Tidak mahu mundur sebelum maksud tercapai. (Peribahasa
Pantang patah di tengah.
lain yang sama makna: Sebelum tercapai pantang surut).
Orang yang degil tidak mahu menurut nasihat orang. si tegang
Pantang si tegang dibawa mengetul.
= orang yang keras kepala; mengetul = melipatkan, seperti
meringkuk waktu tidur.
Pantangan penghulu menyingsingkan Orang yang berakal budi, tidak mudah terdorong oleh hawa
lengan. nafsu.
Pantas seperti lipas. Cepat bekerja.
Kecepatan tangan seseorang yang merampas atau mencuri
Pantas seperti tangan beruk (= monyet).
barang orang.
Cepat sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Pantasnya seperti kilat.
belut digetir [= diketil] ekor, b. Seperti kilat pantasnya).
Jagalah diri sendiri atau kaum keluarga saja, jangan
Parak awak sajalah siangi.
dihiraukan hal orang lain.
Parang gabus menjadi parang besi. Orang yang lemah menjadi orang yang kuat (berkuasa).
Terlalu mudah mencela; mengeluarkan kata-kata tanpa
Pasang masuk muara.
pertimbangan.
Pasang pelita dilanggar tikus. Kegembiraan hilang oleh kerana satu kejadian yang kecil.
Perintah yang tak dapat dielakkan lagi. pasangan = kuk;
Pasangan tiba di kodok.
kodok = tengkuk.
Pasangan jerat sembilan mata, pelanduk Bergotong-royong mengerjakan sesuatu usaha yang berat
terjerat terkial-kial, mata satu (pisau) tetapi yang mendapat faedahnya hanya seorang saja. terkial-
penyudahnya. kial = bergerak sekuat-kuatnya.
Kepandaian atau kemahiran didapat kerana selalu berlatih.
Pasar jalan kerana diturut, lancar kaji
(Peribahasa lain yang sama makna: Lancar kaji kerana
kerana diulang.
diulang, pasar jalan kerana diturut).
Patah batu hatinya. Hilang sama sekali kemahuannya.
Terus berusaha dengan tiada putus harap. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Patah kepala bertongkat paruh, patah
Patah dihubung, hilang diganti.
paruh bertelekan, b. Patah sayap bertongkat paruh, c. Patah
tongkat berjermang [= bertelekan]).
Mendapat kemalangan dalam usaha; pekerjaan terhalang
Patah kandar (gandar) di tengah jalan.
kerana kematian.
Sudah tak ada harapan lagi. bam = kayu papan balok
Patah kemudi dengan (e)bamnya.
tumpuan kemudi.
Rakyat yang kehilangan pemimpin akan kucar-kacirlah
Patah kemudi perahu hanyut.
jadinya.
Terus berusaha dengan tiada putus harap. (Peribahasa lain
Patah kepala bertongkat paruh, patah paruh yang sama makna: a. Patah dihubung, hilang diganti, b. Patah
bertelekan. sayap bertongkat paruh, c. Patah tongkat berjermang [=
bertelekan]).

Patah lidah alamat ('kan) kalah, patah keris Apabila alat-alat sudah tidak ada lagi maka alamat tidak
alamat ('kan) mati. selesailah pekerjaan itu.
Terus berusaha dengan tiada putus harap. (Peribahasa lain
Patah sayap bertongkat paruh. yang sama makna: a. Patah dihubung, hilang diganti, b. Patah
kepala bertongkat paruh, patah paruh bertelekan).
Terus berusaha dengan tiada putus harap. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Patah dihubung, hilang diganti, b. Patah
Patah tongkat berjermang (= bertelekan). kepala bertongkat paruh, patah paruh bertelekan, c. Patah
sayap bertongkat paruh). jermang = kayu pendek untuk
menopang perahu.
Patah tumbuh, hilang berganti. Terus menerus ada gantinya.
Payah umpama memelihara diri dalam
Menghadapi musuh yang banyak.
sarang lebah.
Kejadian yang tak baik, kemudian menjadi besar kerana
Pecah bunyi (= tepi), buruk berita.
diceritakan orang ke sana ke mari. pecah tepi = pecah sedikit.
Hilang seorang, masih ada orang lain yang akan
Pecah buyung, tempayan ada.
menggantinya.
Sesuatu yang tak dapat diperbaiki lagi; mencerita malu yang
Pecah kapi, putus suai.
amat sangat. kapi = kerek, takal; suai = tali penarik, tali kapi.
Pecah menanti sebab, retak menanti belah. Sesuatu yang sudah pasti akan berlaku.
Pecah periuk nasinya. Hilang mata pencariannya.
Hilang seorang, masih ada orang lain yang akan
Pecah tempayan, buyung ada. menggantinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Pecah
buyung, tempayan ada).
Pecah tempayan pekasam, muka
Mendapat malu besar kerana kejahatan telah diketahui orang.
berconteng arang.
Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama
Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh
makna: a. Bulat segiling, pecak setapik, b. Pilih [= pecak]
digulingkan.
boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan).
Pejatian awak, kepantangan orang. Kesukaan awak, kebencian orang. pejatian = kesukaan.
Pejatian balam padi rebah. Sesuatu yang sangat diinginkan.
Pekak pembakar meriam. Sesuatu yang mendapat tempat yang sesuai.
Pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
a. Arang habis besi binasa, b. Arang habis binasa, tukang
Pelabur habis, Palembang tak alah. hembus penat saja, c. Penat tukang menempa, besi binasa
senjata tak jadi). pelabur = rangsum, catu makanan atau
wang.
Dalam ketakutan; sangat gelisah. cerang = tempat yang
Pelanduk di cerang rimba. terang (sudah ditebang atau sedikit pohon-pohonnya) di
dalam rimba.
Dalam ketakutan; sangat gelisah. (Peribahasa lain yang sama
Pelanduk di dalam cerang.
makna: Pelanduk di cerang rimba).
Dua orang yang serupa benar. (Peribahasa lain yang sama
Pelanduk dua serupa. makna: a. Salin [= sesalin] tak tumpah, b. Seperti peluru dua
setuangan).
Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum
tentu diperoleh, keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti,
dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harapkan
burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan, b.
Pelanduk yang dekat ditinggalkan, rusa
Harapkan guruh [= guntur] di langit, air tempayan
yang jauh
ditumpahkan, c. Harapkan kuning kuah kambeh, cangkuk
yang dikejar.
terubuk ditinggalkan, d. Harapkan si untung menggamit, kain
di badan didedahkan, e. Kura-kura di kaki ditinggalkan,
burung terbang dikejar, f. Kura-kura di kaki ditinggalkan,
penyu di pantai dikejar).

Pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tidak


Bahaya yang sentiasa mengancam.
melupakan pelanduk.
Pelepah bawah luruh, pelepah atas jangan Hendaklah insaf bahawa sekalian yang hidup itu akan mati
gelak. juga.
Perempuan yang menduakan suaminya. (Peribahasa lain
Pelesit dua sejinjang.
yang sama makna: Perahu satu nakhoda dua).
Pelita kehabisan minyak. Berwajah muram kerana kedukacitaan.
Wang ringgit dapat memecahkan segala rahsia yang sulit-
Peluru perak pemecah kubu yang kuat.
sulit. peluru perak = wang ringgit.
Hadiah yang diberikan kepada seseorang yang telah
Pembasuh tangan bidan.
menolong melepaskan sesuatu pekerjaan yang besar.
Pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Penat tukang menempa, besi binasa senjata
a. Arang habis besi binasa, b. Arang habis binasa, tukang
tak jadi.
hembus penat saja, c. Pelabur habis, Palembang tak alah).
Pencuri dalam selimut. Musuh yang tiada diketahui.
Dapat menyesuaikan sesuatu perkara menurut kemahuan
Pendek dihubung, panjang dikerat.
hati.
Pendekar elak jauh. Orang yang amat berhati-hati.
Pendusta berdiri tiada berkaki. Tiap-tiap yang dusta itu lambat laun akan terbuka juga
rahsianya.
Pengayuh sama di tangan, perahu sama di Tak usah takut-takut, kerana sama-sama mempunyai
air. kekuatan dan alat syaratnya.
Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan
bersusah payah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Jika
Pengayuh sayang dibasahkan, sampan
tidak dipecah ruyung, di mana boleh mendapat sagu, b.
takkan sampai ke seberang.
Kurang sisik, tinggal lidi di buku; kurang selidik, tinggal kaji di
guru).
Lelaki yang berbuat jahat secara rahsia dengan perempuan,
Penghisap candu gelap.
akhirnya akan ketahuan juga.
Penghulu disanjung dengan adatnya, orang Memuji orang hendaklah dengan pujian yang wajar,
alim disanjung dengan hajinya, orang muda mengambil hati orang hendaklah dengan perkara-perkara
disanjung dengan manjanya. yang disukainya.
Lebih banyak ongkos perkara daripada harga barang-barang
Penjahit hilang di tiga hari dengan kerbau. yang diperkarakan. (Peribahasa lain yang sama makna:
Hilang penjahit berkerbau-kerbau).
Penuh sudah bagai menggantang. Penuh benar-benar.
Sesuatu yang tidak pada tempatnya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Perahu papan bermuat intan, b. Permata
Penyapu diikat sutera.
lekat di pangkur, c. Seperti penyapu bersimpati dengan
benang sutera, d. Seperti sapu diikat dengan benang sutera).
Keuntungan yang diperoleh orang kaya sedikit pun tidak
Penyu bertelur beratus-ratus banyaknya,
menjadi sebutan orang, tetapi keuntungan yang diperoleh
senyap; ayam bertelur sebutir saja hingar
orang miskin walaupun sedikit riuhlah orang
sekampung.
memperkatakannya. hingar = bising, gempar.
Keuntungan yang diperoleh orang kaya sedikit pun tidak
menjadi sebutan orang, tetapi keuntungan yang diperoleh
Penyu itu bertelur beribu-ribu, seorang pun
orang miskin walaupun sedikit riuhlah orang
tidak tahu; ayam bertelur sebiji, pecah
memperkatakannya. (Peribahasa lain yang sama makna:
khabar sekampung.
Penyu bertelur beratus-ratus banyaknya, senyap; ayam
bertelur sebutir saja hingar sekampung).
Baik pada lahirnya, tetapi hatinya jahat. (Peribahasa lain yang
Pepat di luar, pancung (= rancung) di
sama makna: Putih di luar, kuning di dalam). pancung =
dalam.
bersegi runcing.

Perahu bertambatan, dagang bertepatan. Melakukan sesuatu hendaklah sesuai dengan tempatnya.
Sesuatu yang tidak pada tempatnya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Penyapu diikat sutera, b. Permata lekat di
Perahu papan bermuat intan.
pangkur, c. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera,
d. Seperti sapu diikat dengan benang sutera).
Perempuan yang menduakan suaminya. (Peribahasa lain
Perahu satu nakhoda dua.
yang sama makna: Pelesit dua sejinjang).
Kita boleh berusaha tetapi Tuhan yang menentukan kalah
Perang bermalaikat, sabung berjuara.
menang.
Percakapan sejengkal dibawa sehasta. Perkhabaran yang sedikit ditambah-tambah.
Percaya pada anak, buta mata sebelah; Tiap-tiap suatu pekerjaan itu janganlah sangat diharapkan
percaya pada orang lain buta mata kepada orang lain mengerjakannya, kita sendiri jugalah yang
keduanya. mesti memeriksanya.
Perempuan itu selalu dalam bahaya kerana kelemahannya.
Perempuan melangkahi ular tiada lepas.
(Bandingkan dengan: Melangkahi ular).
Perempuan serasan, lelaki pemalu. Pegangan hidup yang tidak serupa. serasan = seperasaan.
Tidak kalah dan tidak menang. berempap = berjudi dengan
Pergi berempap, pulang eban. melemparkan wang ke atas; eban = heban (membanting
dengan kedua belah tangan).
Pergi ke pulau batu digalas. Sengaja mencari kesusahan.
Pergi ke telaga terlupa membawa timba, Jalan-jalan mendapat keuntungan ada, tetapi kerana lalai
timba yang dicari dapat yang tiada bertali. maka keuntungan itu hilang begitu saja.
Pergi dengan modal yang sedikit, balik dengan keuntungan
Pergi lempeng balik lepat.
yang banyak. lempeng = penganan yang tipis dan pipih.
Pergi lepat balik lempeng. Pergi dengan modal yang banyak, balik dengan kerugian.
Perempuan yang mencari lelaki. (Bandingkan dengan:
Perigi mencari timba.
Rumput mencari kuda).
Orang yang memburukkan orang lain, sedangkan ia sendiri
Periuk mengumpat belanga. pun buruk juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kata
periuk belanga hitam, b. Kuali mengatakan belanga hitam).
Menyindir dan menyombongkan diri. mengekor = macam
Perkataan mengekor itik jantan.
ekor.
Permaisuri raja berurap-urapan, lipas di Orang miskin yang ingin menyamai perbuatan orang kaya-
dinding timpa perasaan. kaya. berurap-urapan = berlumas dengan bau-bauan.
Permata dibalas dengan senjata. Kebaikan dibalas dengan kejahatan.
Sesuatu yang tidak pada tempatnya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Penyapu diikat sutera, b. Perahu papan
Permata lekat di pangkur.
bermuat intan, c. Seperti penyapu bersimpai dengan benang
sutera, d. Seperti sapu diikat dengan benang sutera).
Berusaha dengan keazaman yang bersungguh-sungguh dan
Pertama hilang, kedua terbilang. tidak takut menanggung risikonya. (Peribahasa lain yang
sama makna: Esa hilang, dua terbilang).
Saudagar yang besar perniagaannya, entah modal sendiri,
Perut besar, entah anak entah tahi.
ataupun modal pinjaman.
Perut buncit lama-kelamaan (= lama-lama) Alamat bahawa sesuatu perkara akan terjadi. busung =
menjadi busung. gembung atau bengkak besar kerana penyakit.
Perut kenyang lapar tak hilang, minum
Hidup dalam kemiskinan.
sejuk haus tak lepas.
Perut kosong, dibuat gulai. Keinginan timbul bila dalam kekurangan.
Perut panjang sejengkal. Merasa tidak senang.
Perut kosong penggilap otak. Lapar menyebabkan orang berfikir.
Perut tiada bertelinga. Sia-sia memberi nasihat kepada orang yang lapar.
Pesan dituruti, petaruh dimalami (=
Harap ada percaya tidak. berhunyi = berhuni.
berhunyikan), berserah berkehendak hati.

Pesan tak berturuti, petaruh tak


Percaya dengan sepenuh hati.
berhunyikan.
Peti yang berisikan emas perak itu tiada Pengetahuan tidak mudah dihamburkan di mana-mana saja.
dilelehkan orang. dilelehkan = dibocorkan.
Orang kecil hendak menjadi orang besar. (Bandingkan
Pijak-pijat hendak menjadi kura-kura.
dengan: Pacat hendak menjadi ular).
Pijat-pijat telah menjadi kura-kura. Orang bodoh dan hina telah menjadi cerdik dan mulia.
Pikir (fikir) itu pelita hati. Fikiran suluh kebenaran.
Kerana terlampau sangat menghendaki yang baik, akhirnya
Pilih-pilih ruas (= tebu), terpilih pada buku
mendapat yang buruk. (Peribahasa lain yang sama makna:
(= dilabu muda).
Memilih sangat, terpilih buku).
Fikirkan habis-habis sebelum berbuat sesuatu. saring = tidak
Pilin telinga saring-saring.
longgar.
Pinang pulang ke tampuk. Sudah pada tempatnya; sudah cocok benar.
Perempuan yang sudah berumur, tetapi kelakuannya masih
Pinang tua merah ekor.
seperti gadis.
Suami isteri, kaum keluarga, sahabat handai, ada kalanya
Pinggan dengan mangkuk, salah sedikit berselisih juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
hendak terantuk. Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi, b. Senduk dan periuk
lagi berantuk, c. Senduk dengan belanga lagi berlaga).
Perempuan gemuk yang besar pinggangnya. ketiding = bakul
Pinggang rampin bagai ketiding.
besar tempat beras dan sebagainya.
Meminjamkan wang kepada orang besar, akhirnya rugi
Pinjam kayu ara.
percuma. (kayu ara semboyan kebesaran).
Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama
Pipih (= pecak) boleh dilayangkan, bulat
makna: a. Bulat segiling, pecak setapik, b. Pecak boleh
boleh digulingkan.
dilayangkan, bulat boleh digulingkan).
Pipit berperang dengan garuda. Orang kecil melawan orang besar-besar.
Pipit bukan seekor, jagung bukan sebatang. Menolak tuduhan tentang sesuatu kejahatan.
Pipit hendak jadi enggang. Ingin melakukan sesuatu yang melebihi kesanggupan.
Orang hina (miskin) meminang anak orang mulia (kaya);
Pipit meminang anak enggang.
sesuatu yang aneh.
Pipit itu, pipit jugalah lawannya. Tiap-tiap sesuatu itu menurut tarafnya masing-masing.
Pipit pekak makan berhujan. Sangat rajin.
Serba salah jika berurusan dengan orang yang degil: jika
Pipit tuli makan berhujan, tak ditahan
dibiarkan jadi rosak, jika ditegur tiada diikuti; serba salah di
(dihalau) padi habis, hendak (= bila) dihalau
dalam sesuatu pekerjaan yang sulit, dikerjakan berbahaya, tak
kain basah.
dikerjakan berbahaya.
Pipit yang makan padi, merbah terbawa Seorang mendapat kesenangan, orang lain menanggung
rendong. akibatnya. terbawa rendong = terbawa-bawa.
Pisang ditanam tak berjantung. Usaha yang sia-sia.
Pisang mas di luar, onak di dalamnya. Mulut manis yang berisi tipu muslihat.
Pisang masak separak. Keluarga yang senang dan berbahagia hidupnya.
Pisang sesikat gulai sebelanga, tanda
Suka bertolong-tolongan satu sama lain.
muafakat bersama-sama.
Pisau bongkok melukakan sarungnya. Mengkhianati orang yang melindunginya.
Pisau tiada berbaja, makin dikilir bertambah Orang yang tiada berilmu makin kaya makin sombong. baja =
tumpul. besi keras; kilir = gosok, asah.
Pitis habis keinginan tiba. Keinginan datang bukan pada tempatnya. pitis = wang.
Keadaan yang serba salah; keinginan ada tetapi tenaga tidak
Pitis sekupang genap hendak membeli
kesampaian. sekupang = sepuluh sen; kancah berkerawang =
kancah berkerawang, nuri pandai berkata.
kawah berukir.
Pohon yang besar juga yang dinaiki sakat. Orang yang kaya juga yang bertambah kekayaannya.

Berbuat kurang baik terhadap kaum keluarga maka kita


Potong hidung rosak muka.
sendiri akan mendapat malu juga.
Pucat lesi bagai ayam kena lengit. Orang yang lemah dan pusat. lengit = penyakit.
Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. (Peribahasa
Pucuk dicita ulam tiba. lain yang sama makna: a. Hendak air pancuran terbit, b.
Hendak ulam, pucuk menjulai).
Pucuk leban gading gajah, bekerja segan Malas bekerja, tetapi banyak makan. leban = sebangsa
makan gagah. pohon.
Pucuk layu disiram (= ditimpa) hujan. Setelah menderita barulah mendapat kesenangan.
Usaha yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Pukat terlabuh, ikan tak dapat.
Pisang ditanam tak bergantung).
Mengata-ngatai orang, tetapi sebenarnya perkataannya itu
Pukul anak sindir menantu.
ditujukan kepada orang lain.
Pukul anjing, tak pandang mata tuannya. Orang yang terdesak hilang takutnya.
Berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun
Pukul anjing tengok-tengok tuannya.
ketika mengatakan sesuatu supaya badan selamat.
Pulai berpangkat naik, manusia berpangkat Manusia mati mestilah meninggalkan nama dan perbuatan
turun. yang baik.
Pulang ke kandang. Pulang ke asal.
Punggung dipukul, gigi habis tanggal. Lain yang disindir, lain yang merasa.
Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguh-
Punggung lading kalau diasah, lama-lama sungguh, nescaya akan menjadi pandai juga. (Peribahasa lain
tajam juga. yang sama makna: a. Belakang parang lagi kalau diasah
nescaya tajam, b. Lekuk batu dititik air selalu).
Apabila orang tempat berlindung jatuh miskin (kalah dan
Punggur rebah, belatuk menumpang mati. sebagainya), maka orang-orang yang berlindung atau anak
buahnya pun akan mendapat bencana juga.
Puntung sekerat, penyiar rimba. Orang yang banyak anaknya. siar = bakar.
Menjadi tempat tumpuan atau menjadi pusat berbagai-bagai
Pusat jala pumpunan ikan.
hal. pumpunan = tempat berkumpul.
Yang diharapkan tak dapat, sedang apa yang telah ada,
Putih dikejar, hitam tak dapat. hilang. (Peribahasa lain yang sama makna: Lepas putih hitam
tak dapat).
Baik pada lahirnya, tetapi hatinya jahat. (Peribahasa lain yang
Putih di luar, kuning di dalam.
sama makna: Pepat di luar, pancung [= rancung] di dalam).
Putih kapas boleh dilihat, putih hati Kejujuran seseorang hanya dapat dilihat pada tingkah laku
berkeadaan. atau perangainya saja.
Putih mata kerana memandang. Menanggung rindu.
Putih mengandung awan, kelambaja
Sesuatu yang belum pasti. kelambaja = awan hitam.
mengandung hujan.
Putih seperti kapas dibusar. Putih bersih; amat putih. busar = busur.
Putih tulang dikandung tanah, budi yang Budi bahasa yang baik akan tetap dikenang orang, walaupun
baik dikenang juga. kita telah lama meninggal dunia.
Putik mendului bunga, buahnya mabuk
Perempuan yang hamil sebelum nikah.
dimakan.
Putus benang boleh dihubung, putus arang Persahabatan atau perkahwinan yang sudah putus sama
bercerai lalu. sekali hingga tidak dapat diperbaiki lagi.
Putus gayung di belebas, putus kata di Putusan yang berdasarkan kepada pokok pembicaraan.
pangkalnya (= di mulutnya). belebas = bilah daripada kayu dipakai sebagai perisai.
Putus kelikir, rampung hidung. Perselisihan yang tidak dapat diperdamaikan lagi.
Persahabatan atau perkahwinan yang sudah putus sama
Putus tali boleh disambung, patah arang sekali hingga tidak dapat diperbaiki lagi. (Peribahasa lain yang
mudah (= putus) sekali. sama makna: Putus benang boleh dihubung, putus arang
bercerai lalu).

Putus tali keluan, putus keluan rampung Perselisihan yang tidak dapat diperdamaikan lagi. (Peribahasa
hidung. lain yang sama makna: Putus kelikir, rampung hidung).
Putus tali tempat bergantung, terban tanah Kehilangan orang tempat menumpang hidup kerana, sudah
tempat berpijak. jauh berpisah atau sudah meninggal.
Putus timba tinggal tali, putus tali tinggal Perempuan yang kematian suaminya atau seseorang yang
timba. berpisah daripada sahabat yang diharapkan olehnya.
Perkara kecil yang akan menimbulkan bencana yang lebih
Raga menanti pecah. besar. (Peribahasa lain yang sama makna: Retak menanti [=
mencari, tanda akan] belah [= pecah]).
Raja adil raja disembah, raja tak adil (=
Raja yang adil disayangi dan raja yang tak adil dilawan.
zalim) raja disanggah.
Rajin bekerja mudah belanja. Orang yang rajin bekerja tentulah hidupnya senang.
Rambut bapanya sudah pindah ke Orang muda yang sudah pandai seperti orang tua-tua; orang
kepalanya (sendiri). muda yang tahu segala buruk dan baik.
Rambut sama hitam, hati masing-masing
Tiap-tiap orang itu berlainan pendapatnya.
berlainan.
Rambut sudah dua macam (= warnanya). Orang yang sudah setengah umur.
Rambut sudah dua macam, lagi juga Orang tua atau setengah umur berkelakuan seperti orang
berbanyak ragam. muda-muda.
Pencarian tambahan selain daripada gaji. ranap pertulang =
Ranap pertulang, ijuk penebal.
ranap disangga; ijuk penebal = ijuk untuk penebal.
Rantai besi dimakan bubuk. Cerita yang tak masuk di akal.
Rantau jauh diulangi, rantau dekat
Ketua yang selalu menjagai anak buahnya jauh dan dekat.
dikendana.
Rantau jauh tidak terulang, rantau dekat
Terlalu tua sehingga tidak terturutkan lagi.
tidak terkendanai.
Rasa pedih cuping telinga. Marah.
Rasa tak mengapa hidung dikeluani. Orang yang membiarkan dirinya diperbodohi orang.
Rasa termengkelan di hati. Merasa musykil.
Rasam air ke air, rasam minyak ke minyak. Mencari atau kembali kepada golongannya masing-masing.
Orang yang bersangkutan berdiam diri, sedang orang luar ikut
Rebung tak miang, bemban pula miang.
campur.
Rebung tidak jauh dari rumpun. Tabiat anak tak akan jauh berbeza dengan orang tuanya.
Tak mudah dikalahkan. (Peribahasa lain yang sama makna:
Rebus tak empuk.
Rendam tak basah).
Sekalian perkara baru boleh diputuskan sesudah cukup bukti
Rebut rampas bertanda-beti.
dan keterangan. tanda-beti = tanda bukti.
Redup atau panas keras. Untung-untungan.
Rembes dipalit, titik ditampung. Biar sedikit sekalipun diterima juga.
Berbuat sesuatu atau menghadapi seseorang hendaklah
Rendah bilang-bilang disuruki (=
menurut peraturan yang lazim. bilang-bilang = gelang, sejenis
diseluduki), tinggi kayu ara dilangkahi.
tumbuhan yang rendah.
Rentak sedegam, langkah sepijak. Seia-sekata; semuafakat. degam = bunyi gemuruh.
Retak batu. Perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi.
Sesuatu yang sudah pasti akan berlaku. (Peribahasa lain
Retak menanti (= mencari, tanda akan)
yang sama makna: a. Pecah menanti sebab, retak menanti
belah (= pecah).
belah, b. Raga menanti pecah).
Perbuatan yang sudah melampaui batas. (Peribahasa lain
yang sama makna: Sumbing melalui [= meluaki], retak
Retak melampaui tara (= garis). melampaui tara [= garis]). tara = kayu yang diberi berpaku
akan pembuat garis pada kayu; melampaui cara = melampaui
garis.
Retak pertujuh. Hati yang sangat rindu.

Retak-retak bulu ayam. Perselisihan yang mudah didapatkan.


Rezeki elang tak akan dapat dimakan oleh
Rezeki seseorang tidak akan dapat direbut oleh yang lain.
musang (= burung pipit).
Rindu akan jadi batasnya, maka manis tidak Pergaulan yang terlalu mesra, kerap kali berakhir dengan
jadi cuka. dendam kesumat.
Ringan mulut berat punggung. Malas meninggalkan tempat duduk.
Baik buruk sama-sama dipikul; bekerja gotong-royong.
Ringan sama menjinjing, berat sama
(Peribahasa lain yang sama makna: Berat sepikul, ringan
memikul.
sejinjing).
Yang rajin bekerja banyak mendapat rezeki. (lawannya: Berat
Ringan tulang berat perut.
tulang, ringan perut).
Bercakap yang tidak ketentuan buah tuturnya. gigil =
Riuh gigil seperti Cina kayuh.
bergoncang, gementar keras.
Bercakap yang tidak ketentuan buah tuturnya. (Peribahasa
Riuh seperti Cina karam.
lain yang sama makna: Riuh gigil seperti Cina kayuh).
Roda yang berpaling, kuda sudah Lahirnya saja kelihatan senang tetapi yang sebenarnya
digerindin. sangat melarat.
Rongkongan menghadap hilir. Sukar mendapat rezeki.
Rongkongan menghadap mudik. Mudah mendapat rezeki.
Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya
Rosak anak oleh menantu.
atau orang yang dikasihinya. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Karam Kampar oleh Kuantan, b. Karam sambal
oleh belacan).
Menjadi celaka kerana perbuatan (kawan, kaum dan
Rosak bawang ditimpa jambak.
sebagainya) sendiri.
Pekerjaan gagal kerana kurang hati-hati waktu melakukannya.
Rosak tapai kerana ragi.
ragi = bahan atau zat untuk membuat tapai.
Suka menolong kerana ingin mendapat pertolongan pula;
Rugi menentang laba, jerih menentang berani bersusah payah tentu akan mendapat keuntungan.
boleh. (Peribahasa lain yang sama makna: Jerih menentang boleh,
rugi menentang laba).
Rumah buruk disapu cat. Perempuan tua yang suka bersolek.
Rumah gedang bersendi perak. Bangsawan lagi kaya.
Perempuan yang tidak membawa bahagia kepada suaminya.
Rumah gedang ketirisan.
ketirisan = kebocoran.
Rumah (= tempat kediaman) mana yang
Tak ada sesuatu yang tak ada cacatnya.
tidak bersampah.
Rumah sudah tukang berbunuh (=
Hukuman yang tak dapat dibanding (apel) lagi.
dibunuh).
Mengemukakan keterangan dan saksi sesudah perkara
diputuskan; mencela (bersungut) tentang sesuatu yang sudah
Rumah sudah tukul (= pahat) berbunyi.
siap dikerjakan. (Bandingkan dengan: Berketuk [= berkotek] di
luar sangkar, bertanam di luar pagar).
Apabila terjadi sesuatu kesusahan di dalam negeri, maka isi
Rumah terbakar tikus habis lari (= keluar). negeri itu pun mengungsi ke tempat lain. mengungsi = pergi
menyelamatkan diri ke tempat yang aman.
Rumah tinggal sarang hantu, orang bujang Orang yang tinggal sendirian senantiasa menjadi tumpuan
sarang fitnah. percakapan.
Perempuan yang mencari lelaki. (Peribahasa lain yang sama
Rumput mencari kuda.
makna: Perigi mencari timba).
Sudah terkenal jahatnya. bangkah kening = dahinya
Runcing tanduk bangkah kening.
berbelang, tanda jahat.
Runcing telunjuk memalit sambal lada. Hidup miskin dan melarat.

Rupa harimau hati tikus. Rupa saja yang hebat dan garang, tetapi pengecut.
Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi
diperoleh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Burung
Rusa di hutan, kancah sudah dijerang.
terbang dipipiskan lada, b. Ikan lagi di laut, lada garam sudah
di sengkalan).
Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah payah.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh, b.
Rusa dijumpai tiada dikejar. Dapat harta karun, c. Dapat harta timbul, d. Dapat kijang
teruit, e. Dapat tebu rebah, f. Kura-kura kakinya tiada basah,
g. Mendapat pisang terkubak).
Rusa ditembak, kijang yang kena. Lain yang dituju lain pula yang didapat.
Sabar penghilang penat, tekun pembawa
Orang yang sabar akan berhasil usahanya.
dekat.
Sabung selepas hari petang, tak dapat
Untung-untungan; berserah kepada nasib.
menuntut balas lagi.
Orang yang pada lahirnya tidak suka, tetapi hatinya suka
Sakit kepala panjang rambut, patah selera
sekali. (Bandingkan dengan: Jangan bagai orang patah
banyak makan.
selera, banyak makan).
Sakit pandan tidak tahukan duri, sakitnya
Orang yang tidak tahu akan dirinya sendiri.
badan tidak tahukan diri.
Sakit perut, baru tahu di liang lantai. Sesudah mendapat kesusahan baru ingat apa yang perlu.
Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Sama-sama ikut bertanggungjawab.
Segala perbuatan jahat harus mendapat hukuman yang
Salah bunuh memberi balas, salah cencang setimpal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mencencang
memberi pampas. memampas, membunuh membangun, b. Merebut merampas,
membunuh membangun).
Segala perbuatan jahat harus mendapat hukuman yang
setimpal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mencencang
Salah cencang memberi pampas, salah
memampas, membunuh membangun, b. Merebut merampas,
bunuh membangun.
membunuh membangun, c. Salah bunuh memberi balas,
salah cencang memberi pampas).
Tiap-tiap pekerjaan hendaklah dilakukan dengan sewajarnya,
Salah cotok melantingkan.
yang salah hendaklah dibetulkan.
Salah cotok terkudung paruh, salah telan Melakukan pekerjaan yang salah tak dapat tiada akan
belah perut. menerima akibatnya.
Kalau kurang hati-hati dalam sesuatu pekerjaan, mungkin
Salah gelogok hulu malang, pandai mencelakakan diri. Tetapi kalau pandai dan hati-hati, biar sulit
bertenggang hulu baik. sekalipun akan diperoleh faedahnya. salah gelogok = kerja
terburu-buru; bertenggang = mengira-ngira; memikirkan.
Salah makan memuntahkan, salah tarik
Jika salah dalam sesuatu pekerjaan hendaklah segera
mengembalikan, salah langkah surut
diperbaiki kesalahan itu.
kembali.
Sedangkan waktu muda sudah malas, apatah lagi waktu tua;
Salangkan (= sedangkan) bah kapar tak
sedangkan waktu makmur tidak senang, apalagi waktu susah.
hanyut, inikan pula kemarau panjang.
salang = selang, sedang.
Suami isteri, kaum keluarga, sahabat handai, ada kalanya
berselisih juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi. Pinggan dengan mangkuk, salah sedikit hendak terantuk, b.
Senduk dan periuk lagi berantuk, c. Senduk dengan belanga
lagi berlaga).
Salangkan tak hujan becak, inikan pula Sedangkan tidak melakukan kejahatan telah dituduh, apatah
hujan. pula kalau benar-benar melakukannya.
Dua orang yang serupa benar. (Peribahasa lain yang sama
Salin (= sesalin) tak tumpah. makna: a. Pelanduk dua serupa, b. Seperti peluru dua
setuangan).

Sama juga kain basahan sehelai, timah Benda yang tiada berharga tiada berapa diendahkan orang,
sesuku, kalau tak timah pergi terasa kecuali oleh orang yang benar-benar berkehendakkan benda
mendapat. itu.
Sama lebur sama binasa. Seia-sekata.
Sama menjulur sama menjalar, lain belut Dua orang yang sama rupa dan perjalanannya tetapi budi
lain ular. pekertinya berlainan.
Sama naik bak gelombang, sama turun bak Dua kejadian yang sama keadaannya. kapecong = buah
kapecong. pucung, kepayang.
Orang yang sama-sama terlibat dalam suatu hal yang
Sama seperahu. membimbangkan, jika berlaku sesuatu kesusahan maka
kesemuanya menanggung akibat.
Perempuan yang baru saja kahwin, sudah diceraikan oleh
Sama turun dengan malim.
suaminya.
Sambang penuh jala terletak, laut kering Usaha yang berhasil dengan baik sekali. sambang =
ikan mengempas. keruntung ikan.
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil
Sambil berdendang, biduk hilir. memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil
bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Merapat sambil
berlayar, berlayar sambil memapan).
Sambil berdiang, nasi masak. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil
memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil
bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Sambil berdendang,
biduk hilir, e. Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar,
f. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau).
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil
memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil
Sambil menyelam minum air. bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Sambil berdendang,
biduk hilir, e. Sambil berdiang, nasi masak, f. Sekali membuka
pura, dua tiga hutang terbayar, g. Sekali merengkuh dayung,
dua tiga pulau terlampau).
Sambil menyeruduk (= menyuruk) galas
Sambil bersenang-senang, tetapi tujuan tak dilupakan.
lalu.
Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi.
(Peribahasa lain yang sama makna: Utang [hutang] samir
Samir tak habis, kajang pula. belum selesai, hutang kajang tumbuh pula). samir = daun
nipah yang dikeringkan dipakai untuk menutup muatan:
kajang = sebangsa tikar.
Sampah itu di tepi juga. Orang yang hina (miskin) sering kali tidak diendahkan orang.
Sampah jangan ditendang disepak. Orang-orang yang miskin jangan dihinakan.
Masuk ke negeri orang dengan nama yang baik, tetapi pulang
Sampai bersalam, pulang berterajang.
dengan nama yang jahat.
Hendak melakukan sesuatu, tetapi tidak lengkap alat
Sampan ada pengayuh tidak. syaratnya. (Bandingkan dengan: Hendak hinggap tiada
berkaki).
Sesuatu perkara yang akan diperiksa hendaklah ada buktinya.
Samun sakal berdarah tangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kicang-kecoh ciak).
samun sakal = merampas dan menganiaya.
Lelaki yang menanti isterinya dengan rumah yang bagus serta
Sangkar emas, tenggeran suasa.
cukup alat perkakasnya.
Santan dibalas dengan tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan.
Santan ke pasu, ampas pun ke tanah. Sesudah tak berguna lalu dibuang.

Santan masuk ke pasu, ampasnya tumpah Sesudah tak berguna lalu dibuang. (Peribahasa lain yang
ke tanah. sama makna: Santan ke pasu, ampas pun ke tanah).
Sapu tangan menali ayam. Kemiskinan yang amat sangat.
Jangan sengaja mencari kesusahan. (Bandingkan dengan: a.
Sarang tabuhan jangan dijolok.
Mengusik anjing tidur, b. Menjolok sarang tabuan).
Sarang unam dimasuki ketam, menjadi Menyamarkan diri kerana sesuatu muslihat; orang yang suka
umang-umang. menggunakan hak milik orang lain. unam = sejenis siput.
Sarap sehelai dituilkan, batu sebuah
Menyelidiki dan memeriksa sesuatu dengan teliti. tuil = buang.
digulingkan.
Kebaikan hendaklah dibalas dengan kebaikan. sariat (syari'at)
Sariat palu memalu, hakikat balas = aturan agama, di sini dimaksudkan kepada perbuatan;
membalas. hakikat = kebenaran, yang sebenarnya jadi pendorong
perbuatan.
Seorang yang dikata-katai sekalian yang mendengar ikut
Satu ditetak, sepuluh rebah.
merasa.
Seorang yang dikata-katai sekalian yang mendengar ikut
Satu dijentik, sepuluh rebah. merasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Satu ditetak,
sepuluh rebah).
Satu hadap bagai kukuran. Orang yang hanya pandai mengerjakan satu pekerjaan saja.
Satu juga gendang berbunyi. Selalu sama saja.
Satu nyawa dua badan. Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua
badan senyawa, b. Sejiwa dua tubuh, c. Sekain sebaju,
sebantal sekalang hulu, setikar seketiduran, d. Selapik
seketiduran, sebantal sekalang hulu, e. Selauk senasi, f.
Seperti dua senyawa, g. Setikar seketiduran).
Satu pintu kalau tertutup, sepuluh pintu lagi Sesuatu perkara yang tak dapat dirahsiakan lagi; berbagai-
terbuka. bagai macam jalan dan usaha mencari rezeki.
Satu sangkar dua burung. Dua orang perempuan yang menyukai seorang lelaki.
Hidup dengan usaha sendiri tanpa meminta pertolongan
Sauk (= menyauk) air mandikan diri.
orang lain.
Sawah berpermatang (= berpiring), ladang Segala apa pun harus ada batasnya. bintalak = batas sebuah
berbintalak. ladang dengan ladang yang lain.
Sawah luas tahan tua, rumah gedang tahan Orang yang meminjam wang, wajib ada orang yang
tonggak. menjaminnya.
Saya anak saudara, dia anak kandung, lebihlah dia daripada
Saya getah daun, dia getah batang.
saya.
Sayang anak badak tampung, cucu konon Orang yang mengaku dirinya keturunan baik-baik. badak
badak raya. tampung = tenuk.
Sayang buah kepayang, dimakan mabuk Keadaan yang serba salah dalam menghadapi kekasih atau
dibuang sayang. isteri yang curang.
Sayang bunga layu di pohon. Gadis yang tidak bersuami sampai tua.
Sayang di anak dilecuti, sayang di negeri Sayangkan anak dimarahi, sayangkan negeri, pergi merantau
ditinggalkan. ke negeri lain.
Sayang garam sececah, busuk kerbau Kerana takut rugi sedikit, akhirnya jadi rugi banyak. sececah =
seekor. sepalit.
Sayang rugi membeli tali timba, air setitik Kerana takut rugi pekerjaan tidak jadi atau keuntungan tidak
tak dapat. dapat.
Sayangkan kain, buangkan baju; sayangkan
Isteri yang mencari kekasih lain.
lain, buangkan aku.
Si bodoh yang kikir takut akan rugi yang sedikit, tetapi tidak
Sayangkan titik, tak sayangkan tumpah.
kira akan rugi yang banyak.
Sayap singkat, terbang hendak jauh (= Hendak membuat sesuatu pekerjaan yang melebihi
tinggi). kekuasaannya.

Anggaran belanja yang secukup-cukupnya. sealak-alak =


Sealak-alak beras akan penyaram.
secukupnya; penyaram = semacam kuih.
Sebab bahasa menunjukkan bangsa. Budi bahasa yang halus menunjukkan bangsa yang baik.
Sebab berkelahi dengan perigi, akhirnya Kerana melawan perintah (menentang) orang yang berkuasa
mati dahaga. akhirnya mendapat kesusahan.
Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya.
Sebab buah dikenal pohonnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Daun mengenalkan
pohonnya).
Sebab budi boleh kedapatan. Tingkah laku juga yang menyebabkan seseorang itu binasa.
Sebab kasih akan bunga setangkai, dibuang Kerana sayang pada seorang saja, disia-siakan keluarga yang
bunga seceper. banyak.
Sebab mulut leher terjerat. Kecelakaan yang timbul kerana percakapan.
Sebab mutiara sebiji, lautan yang dalam Orang yang berilmu itu biar di manapun ia tinggal tetap dicari
diselam orang. orang.
Kerana kejahatan yang sedikit, semua kebaikan menjadi
Sebab nila setitik, rosak susu (= santan) rosak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ikan seekor
sebelanga. rosakkan ikan setajau, b. Ikan sekambu rosak oleh ikan
seekor).
Sebab pulut santan binasa, sebab mulut
Percakapan yang kasar kerap kali mencelakakan diri sendiri.
badan binasa.
Sebagai anak-anai bubus. Keluar beramai-ramai, berduyun-duyun. bubus = keluar
banyak bersama-sama.
Sepadan benar; akan bertemu juga akhirnya, (tentang lelaki
Sebagai asam dengan garam. dan perempuan yang memang jodohnya). (Peribahasa lain
yang sama makna: Sebagai garam dengan asam).
Suami isteri yang sangat berkasih-kasihan; persahabatan
yang sangat karib. (Bandingkan dengan: Bagai aur
Sebagai aur dengan tebing. bergantung ke tebing, bagai tebing bergantung ke aur).
(Peribahasa lain yang sama makna: Sepantun kasau dengan
bubungan).
Sebagai ayam diasak malam. Tidak ada daya upaya lagi. diasak = didesak.
Mengamuk dengan membabi-buta. ketaton = kena luka
Sebagai banteng ketaton.
(bahasa Jawa).
Sebagai bisul hampir memecah. Menghadapi kesulitan yang hampir dapat diatasi.
Sebagai bujang baru (= jolong) berkeris. Sangat sombong.
Sebagai bumi dengan langit. Sangat jauh bezanya.
Sebagai cendawan dibasuh (= disesah). Pucat lesi.
Sebagai di kayangan. Merasa senang pada suatu tempat yang indah.
Merasa aman dan tenteram. bako = sekalian keluarga
Sebagai di rumah induk bako.
daripada pihak bapa.
Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya.
Sebagai durian, pangsa menunjukkan
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Daun mengenalkan
bangsa.
pohonnya, b. Sebab buah dikenal pohonnya).
Sepadan benar; akan bertemu juga akhirnya, (tentang lelaki
Sebagai garam dengan asam. dan perempuan yang memang jodohnya). (Peribahasa lain
yang sama makna: Sebagai asam dengan garam).
Sebagai kapal patah kemudi. Hilang pedoman.
Sebagai si bisu berasian (= bermimpi),
Tak dapat mengatakan meskipun tahu atau mengerti.
terasa ada terkatakan tidak.
Sebagai tali berlembar empat, sebagai Suatu perkara yang sudah sempurna hasilnya kerana telah
tungku sejerangan. dirundingkan dengan baik sebelum mengerjakannya.
Sebagai terpijak batu hangat. Sangat gelisah, tidak dapat tenang.
Sangat banyak hutangnya. Si Jibun = orang yang suka
Sebanyak hutang si Jibun.
berhutang di sana sini.

Tak akan mati sebelum sampai waktunya yang ditentukan


Sebelum ajal berpantang mati.
oleh Tuhan.
Sebelum hujan petir berpalu, kilat Menceritakan dengan angkuh tentang sesuatu pekerjaan yang
bersabungan. belum dikerjakan.
Sebelum sampai ke api, tentu bahangnya Sesuatu bahaya besar biasanya didului dengan tanda-tanda
dulu terasa. dan alamatnya.
Tidak mahu mundur sebelum maksud tercapai. (Peribahasa
Sebelum tercapai pantang surut.
lain yang sama makna: Pantang patah di tengah).
Perangai (perkataan) yang baik atau jahat menunjukkan
Seberapa panjang sarung, begitulah
sedikit banyaknya ilmu seseorang. sarung = sarung keris atau
panjang matanya.
sarung pisau.
Kitalah yang menanggung nafkah keluarga sendiri, orang lain
Seberat-berat beban, di atas kepala juga.
hanya sekadar melihat saja.
Seberat-berat beban, laba jangan Meskipun terpaksa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang
ditinggalkan. berat namun keuntungan jangan dilepaskan.
Seberat-berat kayu, terapung juga dalam Fikiran seseorang itu biar bagaimanapun teguhnya dapat juga
air. dihasut.
Perkara yang nampaknya saja mudah, tetapi sukar
Sebesar-besar bumi ditampar tak kena.
menyelesaikannya.
Sebesar-besar gajah di rimba, dapat juga ke Muslihat dapat mengalahkan kekuatan, kekayaan atau
tangan manusia. kemuliaan.
Sebuah lesung seekor ayam jantannya (= Bagi tiap-tiap kaum ada seorang pemimpin yang akan
gedangnya). memimpinnya.
Kaum kerabat yang berbuat salah, dibela dan dibersihkan
Sebusuk-busuk daging dikincah, dimakan
namanya daripada kesalahan itu, tetapi kalau orang lain
juga; seharum-harum tulang, dibuang.
didiamkan saja. kincah (mengincah) = membersihkan.
Sebusuk-busuk lauk, kalau dibasuh enak
Sebesar-besar perselisihan dapat diperdamaikan.
juga.
Sejahat-jahat kaum keluarga (sanak saudara), kalau salah
Sebusuk-busuk telunjuk, telunjuk juga
seorang di antaranya dihinakan, maka semuanya akan ikut
pencolek tahi mata.
membela (mempertahankannya).
Seciap bak ayam, sedencing bak besi. Seia-sekata dalam semua pekerjaan.
Secubit tiada dapat menjadi segenggam. Tak dapat mengubah nasib yang sudah ditentukan.
Masa kecillah diajar dan dididik, jangan ditunggu sampai
Sedang rebung baik dipatah, jadi buluh sudah besar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Masa lagi
melepuh jari. rebunglah hendak dilentur, jangan dinantikan sampai menjadi
aur, b. Melentur biarlah waktu rebung).
Orang besar-besar itu ada waktunya akan kehilangan
Sedangkan gajah yang besar dan berkaki kebesarannya; nasib tidak dapat ditentukan. (Peribahasa lain
empat lagi tersandung. yang sama makna: Gajah empat kaki lagi tersaruk).
tersandung = terserandung, tersaruk.
Waktu lagi kaya tidak pernah berderma, apalagi waktu miskin.
Sedangkan pucuk lagi tak merah, konon
selara = bulu halus-halus seperti miang pada tumbuh-
pula selaranya.
tumbuhan.
Sedap dulu, pahit kemudian. Bersenang-senang dulu, dan akhirnya mendapat kesusahan.
Sedatar saja lurah dengan bukit. Tidak membeza-bezakan orang kaya dengan orang miskin.
Sedepa jalan ke muka, setelempap jalan ke Berusaha dengan tekad yang bulat; segala sesuatu selalu
belakang. difikirkan untung ruginya. setelempap = selebar tapak tangan.
Sedepa tanduk yang datang sejengkal
tanduk yang menanti; payah juga yang Kesukaran berdagang ke negeri asing.
datang.
Sedia payung (= berpayung) sebelum hujan. Berjaga-jaga dulu sebelum mendapat sesuatu bencana.

Kecelakaan kecil membawa akibat yang besar; pengetahuan


Sedikit hujan banyak yang basah.
sedikit tetapi cakap besar.
Orang pemalas lebih suka bersolek daripada bersusah payah.
Sedikit kerja, banyak berantun.
berantun = bersolek, berhias.
Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga.
Sedikit-sedikit tekun, lama-lama menjadi
(Peribahasa lain yang sama makna: Sehari selembar benang,
bukit.
lama-lama jadi sehelai kain).
Seduit dibelah tujuh, sirih sehelai dicabik-
Bersatu hati; sangat sedikit atau sangat miskin.
cabik.
Seekor ayam tak berkokok, hari tak Orang yang pandai bukan seorang, sesuatu perkara itu akan
siangkah? terus berlaku walaupun ada seorang yang tidak menyukainya.
Orang yang berkuasa dapat dialahkan oleh orang yang lemah.
Seekor cacing menelan naga.
(Bandingkan dengan: Cacing menelan naga).
Seekor kerbau berkubang, sekandang kena
Seorang yang berbuat salah, semuanya terbawa-bawa.
luluknya.
Seorang yang berbuat salah, semuanya terbawa-bawa.
Seekor kerbau membawa lumpur, segala (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seekor kerbau
kerbau dikatakan membawa lumpur juga. berkubang, sekandang kena luluknya, b. Seruas tebu yang
berulat, sebatangnya dibuang).
Seekor kerbau membawa lumpur, habis Seorang yang berbuat salah, semuanya terbawa-bawa.
mercik merata-rata. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seekor kerbau
berkubang, sekandang kena luluknya, b. Seekor kerbau
membawa lumpur, segala kerbau dikatakan membawa lumpur
juga, c. Seruas tebu yang berulat, sebatangnya dibuang).
Seorang yang berbuat salah, semuanya terbawa-bawa.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Seekor kerbau
berkubang, sekandang kena luluknya, b. Seekor kerbau
Seekor kerbau membawa lumpur,
membawa lumpur, segala kerbau dikatakan membawa lumpur
semuanya terpalit.
juga, c. Seekor kerbau membawa lumpur, habis mercik
merata-rata, d. Seruas tebu yang berulat, sebatangnya
dibuang).
Kesalahan orang lain, biar pun kecil, tampak; tetapi kesalahan
Seekor kuman di negeri China dapat dilihat, sendiri tidak disedari. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
tetapi gajah bertenggek di batang hidung Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata
tiada sedar. tiada tampak, b. Langit dapat dilukis, sudut kambut
diserayakan).
Seelok-elok makan peluru meriam. Jaraknya sesuatu tempat menurut ukuran zaman dulu.
Seembus (sehembus) naik, seembus
Sudah satu-satu nafasnya.
(sehembus) turun.
Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Malu bertanya sesat di
Segan bergalah, hanyut serantau.
jalan, malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut, b. Malu
makan, perut lapar).
Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Malu bertanya sesat di
Segan (= malu) berkayuh, perahu hanyut.
jalan, malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut, b. Segan
bergalah, hanyut serantau).
Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Malu bertanya sesat di
Segan bertanya sesat jalan. jalan, malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut, b. Segan
bergalah, hanyut serantau, c. Segan [= malu] berkayuh,
perahu hanyut).
Segan menggerak lingkar. Terlalu malas.
Selagi perempuan itu muda dan cantik dicintai dan disayangi,
Segar dipakai layu dibuang.
tetapi setelah tua ditinggalkan.

Setelah pekerjaan selesai baru teringat akan apa-apa yang


Sehabis kelahi teringat silat.
baik untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
Sehabis rabuk, sehabis putaran. Kerja selesai wang pun habis. putaran = pemantik api.
Orang muda yang sudah kahwin dianggap sudah masuk
Sehari kahwin, sehari tua; sehari beranak,
golongan tua (fikiran dan kelakuan), pada waktu dapat anak
sehari gila.
gembiralah ia seperti gila.
Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga.
Sehari selembar benang, lama-lama jadi
(Peribahasa lain yang sama makna: Sedikit-sedikit tekun,
sehelai kain.
lama-lama menjadi bukit).
Seia-sekata; sehina semalu. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Sekebat bagai sirih, b. Seliang bagai tebu,
Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. serumpun bagai serai, c. Serangkap bak lembing, serumpun
bak serai, d. Serumpun bagai serai, selubang [= seliang] bagai
tebu).
Seiring bertukar jalan, sekandang tidak
Meskipun maksudnya sama tetapi caranya berlainan.
sebau, seia bertukar sebut.
Berlebih-lebihan daripada hal yang sebenar. (Peribahasa lain
Sejengkal menjadi sehasta.
yang sama makna: Cakapan sejengkal dibawa sehasta).
Sebaik-baik usaha kalau dikerjakan dengan hati yang tidak
Sejernih-jernih air, kalau melalui pembuluh
ikhlas atau berasal daripada pokok yang tidak halal tentu akan
yang kotor, tentu kotor juga.
membawa kepada kerugian.
Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua
badan senyawa, b. Satu nyawa dua badan, c. Selapik
Sejiwa dua tubuh.
seketiduran, sebantal sekalang hulu, d. Selauk senasi, e.
Seperti dua senyawa, f. Setikar seketiduran).
Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua
badan senyawa, b. Satu nyawa dua badan, c. Sejiwa dua
Sekain sebaju, sebantal sekalang hulu,
tubuh, d. Selapik seketiduran, sebantal sekalang hulu, e.
setikar seketiduran.
Selauk senasi, f. Seperti dua senyawa, g. Setikar
seketiduran).
Apabila pembesar atau pemerintahan berganti, maka
Sekali air besar, sekali tepian beranjak (=
peraturan-peraturannya pun akan berubah juga. (Bandingkan
beralih).
dengan: Ibarat pasir: sekali air dalam sekali berubah).
Sekali bekas kena, dua kali bekas tahu, tiga
Sekali terkena tipu, kedua kali sudah tahu.
kali baru jera.
Orang yang telah pernah menderita kesusahan (kecelakaan),
Sekali dipatuk ular, tali pun ditakutkannya maka berhati-hatilah ia dalam semua gerak-gerinya.
juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali tersengat, selalu
beringat).
Sekali terkena tipu, kedua kali sudah tahu. (Peribahasa lain
Sekali jalan terkena, dua kali jalan tahu, tiga
yang sama makna: Sekali bekas kena, dua kali bekas tahu,
kali jalan jera.
tiga kali baru jera).
Sekali lancung keujian, seumur hidup orang Sekali ketahuan kelakuan yang tak baik, selama hidup orang
tak percaya. tidak percaya lagi.
Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil
memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil
Sekali membuka pura, dua tiga hutang
bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Merapat sambil
terbayar.
berlayar, berlayar sambil memapan, e. Sambil berdendang,
biduk hilir, f. Sambil berdiang, nasi masak, g. Sambil
menyelam minum air). pura = pundi-pundi tempat wang.
Dua pihak yang berselisih akan berbaik kembali bila
Sekali perahu lalu, sekali kiambang
pengacum telah tersingkir. (Peribahasa lain yang sama
berkuak.
makna: Biduk lalu kiambang bertaut).

Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.


(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil
memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil
Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau
bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Merapat sambil
terlampau.
berlayar, berlayar sambil memapan, e. Sambil berdendang,
biduk hilir, f. Sambil berdiang, nasi masak, g. Sambil
menyelam minum air). rengkuh = menarik kuat-kuat.
Orang yang telah pernah menderita kesusahan (kecelakaan),
maka berhati-hatilah ia dalam semua gerak-gerinya.
Sekali tersengat, selalu beringat.
(Peribahasa lain yang sama makna: Sekali dipatuk ular, tali
pun ditakutkannya juga).
Sekalilah si buta kehilangan tongkat. Selalu berhati-hati setelah sekali menghadapi kesukaran.
Tiada akan merugikan sedikit juga, jika daripada yang banyak
Sekam menjadi hampa berat.
itu hilang sedikit.
Bersesuaian antara pekerjaan dengan orang yang
Sekatalah jengkal dengan jari.
membuatnya.
Seia-sekata; sehina semalu. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, b. Seliang
Sekebat bagai sirih. bagai tebu, serumpun bagai serai, c. Serangkap bak lembing,
serumpun bak serai, d. Serumpun bagai serai, selubang [=
seliang] bagai tebu.
Membesar-besarkan perkara yang kecil. (Peribahasa lain
Sekepal menjadi gunung, setitik menjadi
yang sama makna: Air setitik dilautkan, tanah seketul
laut.
digunungkan).
Tidak tentu pihak mana yang diikuti; orang yang munafik.
Sekerat ular, sekerat belut.
(Peribahasa lain yang sama makna: Ular berkepala dua).
Sekudung limbat, sekudung lintah. Fikiran yang tiada tetap: sebentar begini, sebentar begitu.
Selama air hilir, selama gagak hitam. Tidak berubah-ubah, tetap selama-lamanya.
Sebentar saja; suatu perbuatan yang lekas sekali selesainya.
Selama capung cebok.
(Biasa juga: Selama sepatung mandi). capung = sepatung.
Selama enggang mengeram. Lama sekali.
Selama hayat dikandung badan. Selama masih hidup.
Selangkas betik berbuah. Waktu yang singkat.
Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua
Selapik seketiduran, sebantal sekalang badan senyawa, b. Satu nyawa dua badan, c. Sejiwa dua
hulu. tubuh, d. Sekain sebaju, sebantal sekalang hulu, setikar
seketiduran, e. Setikar seketiduran).
Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua
badan senyawa, b. Satu nyawa dua badan, c. Sejiwa dua
Selauk senasi.
tubuh, d. Sekain sebaju, sebantal sekalang hulu, setikar
seketiduran, e. Setikar seketiduran).
Sesuatu pekerjaan jika dilakukan dengan bersungguh-
Selembab-lembab (= selemau-lemau)
sungguh lambat-laun berhasil juga. lemau = lembab, lembut
puntung di dapur, ditiup menyala juga.
atau lemah.
Selera bagai cetus api. Sangat rakus.
Selera bagai taji, tulang bagai kanji. Orang yang bodoh dan malas bekerja, tetapi banyak makan.
Seletus bedil berbunyi, mencebur ikan Ucapan pemimpin yang menggemparkan orang di mana-
dalam laut, berkokok ayam dalam hutan. mana.
Seia-sekata; sehina semalu. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, b.
Seliang bagai tebu, serumpun bagai serai. Sekebat bagai sirih, c. Serangkap bak lembing, serumpun bak
serai, d. Serumpun bagai serai, selubang [= seliang] bagai
tebu).

Seligi tajam bertimbal, tak hujung pangkal Orang yang mempunyai dua pencarian; pendirian yang
mengena. bertentangan. seligi = tombak yang dilemparkan.
Menghadapi bahaya maut (perempuan yang susah bersalin
Selompat hidup, selompat mati.
atau orang yang sakit berat).
Seluas dada tuma. Sangat sempit.
Seludang menolak mayang. Menyombongkan diri.
Betapa pun tinggi kemuliaan seseorang itu kalau sekali telah
Semahal-mahal gading, kalau patah tiada
berbuat jahat akan turunlah derajatnya (darjatnya), tak
berharga.
dipedulikan orang lagi.
Semak-semak disiangi, rimbun-rimbun Sesuatu benda hendaklah dijaga dan dipelihara dengan baik-
ditutuh. baik. ditutuh = dipotong cabangnya.
Semalam di bawah nyiur pinang orang, kata
Hendaklah menurut adat istiadat di negeri yang kita tumpangi.
orang diturut.
Semanis-manis gula berpasir juga, sepahit- Pujuk rayu yang berisi tipu muslihat; perkataan yang keras
pahit jadam menjadi ubat. tetapi mengandung nasihat.
Sembahyang diberi berwaktu, janji diberi Sesuatu pekerjaan hendaklah ditentukan waktunya, supaya
berketika. selamat dan sempurna.
Sembahyang mencari akal, rukuk mencari
Rupanya salih, tetapi hatinya amat jahat; munafik.
kira-kira.
Sembelih ayam dengan pisau, sembelih
Manusia harus diperlakukan dengan lemah lembut.
orang dengan kapas.
Berpura-pura tidak mahu tahu akan perkara-perkara yang
Sembunyi-sembunyi puyuh. benar-benar akan terjadi; mencuba menutup-nutup perbuatan
jahat yang sudah diketahui orang.
Berpura-pura tidak mahu tahu akan perkara-perkara yang
Sembunyi-sembunyi tuma; kepala tersorok benar-benar akan terjadi; mencuba menutup-nutup perbuatan
ekor kelihatan. jahat yang sudah diketahui orang. (Peribahasa lain yang sama
makna: Sembunyi-sembunyi puyuh).
Sementara belum ada yang lebih baik, maka yang kurang baik
Sementara menanti padi masak, berjagung-
pun baiklah dipakai dulu. (Peribahasa lain yang sama makna:
jagunglah dulu.
Baik berjagung-jagung, sementara padi belum masak).
Sementara belum ada yang lebih baik, maka yang kurang baik
Sementara mendapat rotan, akar-akar pun pun baiklah dipakai dulu. (Peribahasa lain yang sama makna:
jadilah. a. Baik berjagung-jagung, sementara padi belum masak, b.
Sementara menanti pada masak, berjagung-jgunglah dulu).
Sementara menyorok ekor habis. Orang yang malang nasibnya.
Sempit bertelempu, lega berlunjur. Sesuaikanlah belanja dengan penghasilan. telempu = timpuh.
Di negeri yang sukar pencarian, penduduknya rajin-rajin; di
Sempit lalu, longgar ditokok.
negeri yang makmur, penduduknya malas.
Perjalanan seorang perempuan yang baik, tidak terlampau
Semut dipijak tak mati, antan dilanda patah lambat dan tidak pula terlampau cepat, tetapi kuat dan tetap.
tiga. (Peribahasa lain yang sama makna: Semut terpijak tidak mati,
alu tertarung patah tiga).
Orang yang kelihatannya lemah-lembut, tetapi terlalu keras
Semut dipijak tidak mati, gajah diarung
tutur bahasanya. (Bandingkan dengan: Semut dipijak tak mati,
bergelimpangan.
antan dilanda patah tiga). arung = rempuh.
Semut gatal nak gonggong gunung,
Sesuatu yang mustahil dilakukan.
bagaimana dunia takkan sunyi.
Semut mati di gula. Manusia tersemu dengan pujuk rayu.
Perjalanan seorang perempuan yang baik, tidak terlampau
Semut terpijak tidak mati, alu tertarung lambat dan tidak pula terlampau cepat, tetapi kuat dan tetap.
patah tiga. (Peribahasa lain yang sama makna: Semut dipijak tak mati,
antan dilanda patah tiga).
Banyak janji tetapi tidak ditepati; banyak bicara, tetapi tak ada
Senduk besar tak mengenyang.
buktinya.

Senduk berdegar-degar, nasi habis budi Membuat pekerjaan yang kurang baik, akhirnya akan
dapat. mendapat malu.
Suami isteri, kaum keluarga, sahabat handai, ada kalanya
berselisih juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Senduk dan periuk lagi berantuk.
Pinggan dengan mangkuk, salah sedikit hendak terantuk, b.
Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi).
Suami isteri, kaum keluarga, sahabat handai, ada kalanya
berselisih juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Senduk dengan belanga lagi berlaga. Pinggan dengan mangkuk, salah sedikit hendak terantuk, b.
Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi, c. Senduk dan periuk
lagi berantuk).
Berbuat sesuatu dengan maksud untuk mencelakakan orang
Senjata makan tuan.
tetapi berbalik mengenai diri sendiri.
Yang kurang ditambah, yang pendek disambung. bilai = ulas,
Senteng dibilai, singkat diulas.
sambung; diulas = disambung.
Seorang budi-budian, seorang tabung
Dua orang yang berlainan sifatnya.
seruas.
Kalau seorang berbuat salah, maka kaum keluarganya akan
Seorang cecak, semuanya merasa pedih.
turut merasa malu. cecak = cubit.
Seorang makan cempedak (= nangka), Seorang berbuat salah, semuanya dianggap bersalah juga;
semua kena getahnya. seorang mendapat kesenangan, orang lain mendapat
kesusahannya. (Bandingkan dengan: Lain orang yang makan
nangka, lain orang kena getah).
Orang yang cerdik membuat kejahatan di dalam diam, tiada
Seorang mencubit seorang menampar,
yang tahu; si bodoh melakukan kejahatan di dalam terang,
yang menampar jugalah disalahkan.
terus disalahkan.
Kadang-kadang nasihat yang pedas mendatangkan faedah
Sepahit-pahit mambu, kelatnya menjadi
daripada pujian-pujian yang mulia. mambu (semambu) =
obat (ubat).
sebangsa rotan airnya pahit.
Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Alang-lang berdakwat, biarlah hitam, b.
Sepala-pala mandi, biarlah basah. Alang-alang berminyak, biar licin, c. Mati-mati berdakwat biar
hitam, d. Mati-mati berminyak biar licin, e. Mati-mati mandi
biar basah). sepala-pala = jika hendak atau terpaksa.
Sepandai-pandai membungkus, yang busuk Perbuatan yang kurang baik, sekalipun dirahsiakan, akan
berbau juga. diketahui orang juga.
Sepandai-pandai mencencang, landasan Yang mengerjakan pesta kahwinlah yang banyak
juga yang habis. menanggung rugi.
Sepandai-pandai orang, ada kalanya salah juga. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Belut kena ranjau [= getah], b. Ikan
Sepandai-pandai tupai melompat, sekali yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun, termasuk
gawal (= terjatuh) juga. juga ke dalam pukat, c. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan
sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga). gawal = berbuat
kesalahan.
Sepanjang-panjang lorong masih panjang
Cakap orang dapat dilakukan dengan sesuka hati.
mulut.
Sepanjang-panjang tali berhujung juga. Biar berapa lama juga hidup, akhirnya akan mati juga.
Sepanjang-panjang tali, sekenyang-
Tidak ada daya upaya lagi.
kenyang banteng.
Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau
diperdekatkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Sepantun elang dengan ayam, lambat-laun
api dengan rabuk, b. Pantang elang dengan ayam, lambat-
disambar juga.
laun disambarnya juga, c. Seperti rabuk dengan api).
sepantun = seperti, serupa.

Cakap orang dapat dilakukan dengan sesuka hati.


Sepanjang-panjang tali, tidak sepanjang
(Peribahasa lain yang sama makna: Sepanjang-panjang
mulut manusia.
lorong masih panjang mulut).
Suami isteri yang sangat berkasih-kasihan; persahabatan
Sepantun kasau dengan bubungan. yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna:
Sebagai aur dengan tebing).
Mendapat untung dengan tidak disengajakan. (Peribahasa
Sepasin dapat bersiang.
lain yang sama makna: Mendapat badar tertimbakan).
Kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap, sewaktu-waktu
Seperti abu di atas tunggul, datang angin
dapat dipecat dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama
terbanglah dia.
makna: Langau di ekor kerbau, debu di atas tunggul).
Barang yang mudah diperoleh kerana murah atau kerana
Seperti air basuh tangan.
sudah biasa.
Seperti air dalam kolam. Orang yang tenang sikap dan tingkah lakunya.
Seperti air dalam talam. Negeri yang aman sentosa.
Seperti anai-anai makan kayu. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tekun dan rajin.
Kesusahan kerana bercerai dengan sahabat yang karib;
Seperti anak ayam kehilangan induk (= ibu).
rakyat yang kehilangan pemimpin.
Seperti anjing berebut tulang. Orang tamak memperebutkan harta.
Kesukaan yang tidak pada tempatnya kerana bertemu dengan
Seperti anjing berjumpa (= dapat) pasir.
barang yang digemarinya.
Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah.
Seperti anjing beroleh bangkai. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti buaya bertemu
bangkai hanyut).
Seperti anjing dengan kucing. Selalu bertengkar.
Kecewa dan takut. kedahuluan = didului oleh harimau waktu
Seperti anjing kedahuluan.
mengejar perburuan.
Orang yang sangat dibenci oleh masyarakat. (Peribahasa lain
Seperti anjing kepala busuk.
yang sama makna: Bagai anjing buruk kepala).
Seperti anjing lapar mendapat tulang,
Bantuan yang diperoleh tepat pada waktunya.
daging segumpal dan sekeping apam.
Seperti anjing makan masak mentah. Orang yang gelojoh tiada memilih baik ataupun jahat.
Seperti anjing menggonggong bangkai. Lelaki jahat yang membawa perempuan jahat.
Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah.
Seperti anjing menggonggong tulang. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing beroleh
bangkai).
Lelaki yang suka pergi ke tempat perempuan jahat.
Seperti anjing mengulangi bangkai. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai biawak mengulangi
bangkai).
Seperti anjing mengunyah tulang. Selalu bersungut-sungut.
Seperti antah lemukut, berguna dilapar Barang yang tidak berharga tetapi dalam keadaan terdesak
perut. terpaksa digunakan juga.
Tak mungkin dilakukan; pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa
Seperti antan pencungkil duri.
lain yang sama makna: Alu pencungkil duri).
Seperti api dengan asap. Pertalian yang tak dapat dipisahkan.
Perbuatan jahat atau rindu dendam yang tersembunyi.
Seperti api makan (= dalam) sekam. (Peribahasa lain yang sama makna: Api makan sekam [=
dedak]).
Seperti api memakan lalang kering, tiada
Marabahaya yang tak dapat ditolak.
dapat dipadamkan lagi.
Pekerjaan atau perkara yang sukar diselesaikan kerana sudah
Seperti aur ditarik songsang.
salah jalan.
Seperti ayam berak kapur. Rupa pucat kerana menghidap penyakit.
Seperti ayam gadis bertelur. Mengerjakan sesuatu pekerjaan terhenti-henti.

Seperti ayam: kais pagi makan pagi, kais Hidup melarat: kerja pagi-pagi untuk makan pagi, kerja petang
petang makan petang. untuk makan petang.
Hidup melarat: kerja pagi-pagi untuk makan pagi, kerja petang
untuk makan petang. (Peribahasa lain yang sama makna:
Seperti ayam makan rumput.
Seperti ayam: kais pagi makan pagi, kais petang makan
petang).
Menghukum anak: bukan untuk menyiksa, tetapi untuk
Seperti ayam patuk (= mematuk) anaknya.
memperbaiki kelakuan anak itu.
Seperti ayam termakan rambut. Bunyi nafas yang sesak.
Seperti badak terentak. Orang tambun dan hodoh.
Seperti bangau kasihkan kerbau. Bersahabat kerana ada kepentingan diri sendiri.
Seperti bangsi buluh perindu. Suara yang lemah lembut dan merdu.
Seperti batang mengkudu, dulu buah
Menyangka telah dapat memiliki sesuatu yang belum pasti.
daripada bunga.
Amat banyak. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti
Seperti batu di pulau.
kersik di pulau).
Seperti batu jatuh ke lubuk. Hilang lenyap.
Diberi sedikit, lalu hendak minta banyak. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Dibenarkan duduk di serambi, hendak
Seperti Belanda minta tanah.
bermaharajalela di tengah rumah, b. Diberi betis hendak paha,
c. Diberi sejengkal hendak sehasta, diberi sehasta hendak
sedepa).
Seperti beliung besar ayun, kecil makannya. Besar cerita daripada perbuatan.
Seperti benang putih. Menurut tanpa membantah.
Seperti benih baik di tanah subur. Berbuat baik kepada orang yang tahu membalasnya.
Orang yang sebentar-sebentar menengok dan menunjukkan
Seperti beranak besar hidung.
barang yang baru diperolehnya.
Seperti beras lembab: dijual tak laku,
Sesuatu yang tiada berharga dan kurang baik.
ditanak tak muai.
Pergaduhan dengan sebab makanan atau keuntungan yang
Seperti berebut kelongkong kelapa.
sedikit. kelongkong = buah nyiur yang masih muda.
Seperti berselimut kain sehasta. Pertolongan yang tiada memadai.
Meminta pertolongan tetapi siapa yang mengendahkannya.
Seperti berseru di tengah padang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai berseru di
padang pasir, b. Seperti memekik di tengah padang luas).
Seperti bertih direndang. Berdetusan tiada berhenti-hentinya.
Kehidupan yang tidak tenteram, senantiasa diganggu orang.
Seperti beting dipalu ombak.
beting = gosong panjang di muara sungai.
Seperti biawak, masakan hilang kesatnya. Orang-orang yang rendah budi pekerti tentu bahasanya kasar.
Seperti biduk dikayuh hilir. Mengerjakan pekerjaan yang sangat digemarinya.
Seperti birah dengan keladi. Tidak ada bezanya; hampir sama saja.
Seperti birah tidak berurat. Orang yang pemalas, di mana duduk di situ berbaring.
Seperti birah tumbuh di tepi lesung. Anak-anak yang lekas subur.
Seperti bisai makan sepinggan. Sesuatu yang sangat patut dan sesuai. bisai = elok, bagus.
Orang yang berilmu selalu merendahkan diri, sedangkan
Seperti buah padi, makin berisi makin
orang yang bodoh apabila beroleh sedikit kelebihan
rendah; jangan seperti lalang, makin lama
bertambah sombonglah ia. (Bandingkan dengan: Bawa resmi
makin tinggi.
padi, makin berisi makin tunduk).
Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah.
Seperti buaya bertemu bangkai hanyut. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing beroleh
bangkai).
Seperti bujuk lepas dari bubu. Menghilang dengan cepat. bujuk = ikan haruan.
Seperti buku gaharu. Orang yang memperlihatkan keunggulannya apabila perlu.

Seperti bulan dengan matahari. Sudah sepadan benar.


Memeluk kekasih dengan asyik sekali. rahu = ular naga yang
Seperti bulan dimakan rahu.
dipercayai menyebabkan gerhana bulan (matahari).
Seperti bulan kesiangan hari. Muka yang sangat pucat.
Seperti buluh perindu ditiup angin tatkala
Suara yang sangat merdu.
dinihari.
Seperti bunga raya kembang pagi. Muka yang merah padam kerana marah.
Seperti bunyi gung pecah. Suara yang tidak sedap didengar.
Seperti bunyi gung tertangkup. Kata-kata yang tidak jelas.
Walaupun telah keluar negeri, tetapi tidak berubah,
Seperti burung gagak pulang ke benua.
keadaannya sama saja.
Seperti cacing di pelimbah. Hina dan keji.
Tidak tenang, selalu gelisah (kerana susah, malu dan
sebagainya). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Seperti cacing kepanasan.
cacing kena air panas, b. Melanting-lanting bagai cacing
kepanasan).
Seperti cebok (= gayung) dengan tempayan. Ibu bapa menghimpunkan harta, anaknya menghabiskan.
Orang yang rakus. kaper = kupu-kupu kecil yang terbang
Seperti cicak makan kaper.
malam.
Beroleh malu dalam suatu majlis kerana kesalahan sendiri;
Seperti cicak makan kapur.
bersenang hati; gembira.
Seperti cicak kering. Rupa orang di dalam sakit (kurus).
Cocok segala-galanya; jodoh yang sesuai benar. (Peribahasa
Seperti cincin dengan permata. lain yang sama makna: Setumbuk bagai gelang, sejodoh
bagai cincin).
Seperti daun delima dengan bunganya. Hidup yang tiada berguna.
Seperti daun kering ditiup angin di tengah
Hidup melarat, terkatung-katung kian ke mari.
padang.
Seperti dedalu api hinggap ke pohon kayu:
Orang yang jahat (khianat) apabila berhimpun dengan orang
hinggap ke batang, batangnya mati;
baik-baik, nescaya binasalah orang baik-baik itu.
hinggap ke ranting, rantingnya patah.
Seperti delima merekah. Mulut dan gigi yang bagus.
Orang yang terlalu ingin berbuat sesuatu pekerjaan, terutama
Seperti denak mencari lawan.
di dalam sesuatu pertandingan. denak = burung pemikat.
Seperti dicanai rupanya. Keelokan sesuatu benda.
Seperti dijilat lebai. Licin tandus; habis sama sekali.
Seperti disalak anjing bertuah. Tak dapat ditolak (bertangguh) lagi.
Seperti ditempuh gajah lalu. Pekerjaan atau kejadian yang tak dapat disembunyikan.
Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua
badan senyawa, b. Satu nyawa dua badan, c. Sejiwa dua
Seperti dua senyawa. tubuh, d. Sekain sebaju, sebantal sekalang hulu, setikar
seketiduran, e. Selapik seketiduran, sebantal sekalang hulu, f.
Selauk senasi, g. Setikar seketiduran).
Seperti duduk dalam duri. Sangat gelisah.
Sepeti duri sebatang terbuang. Orang miskin yang tiada diendahkan orang.
Kehebatan rupa seseorang. (Peribahasa lain yang sama
Seperti elang menyongsong angin.
makna: Bagai kuau mengigal [= menyesar]).
Seperti emas baru disepuh. Keelokan seseorang perempuan.
Seperti emas yang sudah tersepuh. Paras yang elok.
Seperti embun di atas daun. Niat yang selalu berubah-ubah.
Seperti embun di hujung rumput. Kasih sayang yang lekas hilang.
Rupa yang bersih dan licin. dilarik = dilicinkan dengan bindu
Seperti gading dilarik.
dan sebagainya.

Seperti gadis jolong bersubang, bujang Sangat sombong kerana kekayaan (kemuliaan) yang baru
jolong berkeris. diperolehnya.
Seperti gadis sudah berlaki. Anak perawan yang pemalas dan pengotor.
Seperti gajah berpaling. Kepayahan orang yang gemuk berpusing ke belakang.
Sesuatu hal yang menjadi gangguan. sengkala = pasung kaki
Seperti gajah dengan sengkalanya.
atau tangan.
Orang yang berkuasa dapat berbuat sekehendak hatinya
Seperti gajah masuk kampung.
terhadap orang yang lemah (orang kecil).
Seperti gajah putih ditambat. Seseorang yang merugikan orang yang memeliharanya.
Seperti gajah rompong belalai. Raja yang kehilangan kekuasaannya.
Dua orang yang bersaudara, tetapi berlainan kemahuan dan
Seperti garuk dengan sisir.
tabiatnya.
Seperti gemi berjodoh dengan ikan. Pertemuan yang sangat sesuai. gemi = sejenis ikan, kemi.
Seperti gergaji dua mata. Mencari keuntungan daripada kedua belah pihak.
Perhubungan yang amat mesra (tentang persahabatan dan
Seperti gerup dengan sisir. sebagainya). gerup = suatu alat tenun, tempat meletakkan
sisir.
Seperti gula di dalam mulut. Pekerjaan yang sangat mudah; sesuatu yang sudah dikuasai.
Membalas dendam ataupun berbuat sesuatu dengan diam-
Seperti gunting makan dihujung.
diam, dan perlahan-lahan tetapi berhasil.
Seperti halilintar membelah bumi. Bunyi (tempikan) yang sangat kuat. (Peribahasa lain yang
sama makna: Seperti kiamat bunyinya).
Marah bercampur takut kerana bahaya yang menimpanya.
Seperti harimau kena kucing pekak.
kucing pekak = perangkap besi.
Seperti harimau lepas tangkap. Marah dan bengis.
Seperti harimau menyembunyikan kukunya. Orang yang menyembunyikan kelebihannya.
Sangat sukar menasihati orang yang degil. (Bandingkan
Seperti hendak meluruskan ekor beruk. dengan: Ekor anjing berapa pun dilurut [akan dia] tiada juga
betul).
Tiadalah akan sempurna pekerjaan yang diperbuat dengan
Seperti hendak menepung tiada berberas. tiada cukup syarat. (Peribahasa lain yang sama makna:
Menepung tiada berberas).
Tentang perhubungan lelaki dan perempuan yang sama-sama
Seperti hulam (ulam) dengan sambal.
jahat.
Seperti ikan dalam belat. Berasak-asak.
Seperti ikan kena tuba. Sudah tidak berdaya lagi.
Seperti ilmu padi hampa, makin lama makin Orang sombong, cakapnya saja yang besar tetapi buktinya
mencongak. tidak ada.
Seperti itik mendengar guntur. Mengharapkan keuntungan yang belum tentu diperoleh.
Seperti janggut pulang ke dagu. Memang sudah pada tempatnya.
Seperti kaca terhempas ke batu. Hati yang hancur kerana dukacita.
Seperti kaduk kena air tahi. Berkembang biak dan lama hidup.
Seperti kain buruk dibakar tak berbau. Kemiskinan yang amat sangat.
Suatu perkara yang terlalu sukar menyelesaikannya; harus
Seperti kain kasa di atas duri.
sabar dan hati-hati.
Seperti kambing dengan harimau. Orang yang lemah melawan orang yang kuat; sangat takut.
Kesakitan yang amat sangat; dalam keadaan yang amat
Seperti kambing dikuliti hidup-hidup.
sukar.
Seperti kancah ditawar. Ternganga dan terdiam saja tak dapat berkata apa-apa.
Orang malas disuruh mengajak orang yang malas pula
Seperti kapak menyelam beliung.
bekerja.
Tidak pada tempatnya; kurang cukup alat (= kepandaian)
Seperti kapak naik pemidangan (= untuk mengerjakan sesuatu. (Peribahasa lain yang sama
peminangan). makna: Bagai kapak naik cerana). pemidangan (peminangan)
= tempat sirih.

Seperti kapal tiga tiang. Gaya perjalanan seorang perempuan yang amat menarik.
Seperti kapal dibusur. Putih sekali.
Seperti kapas dimakan api. Kebinasaan yang sangat cepat.
Seperti katak di bawah tempurung. Amat picik pengetahuannya.
Seperti katak, sedikit hujan banyak
Orang yang malas, uzur sedikit dikatakan banyak.
bermain.
Menceritakan berlebih-lebihan daripada keadaan yang
Seperti kecek ular.
sebenarnya.
Seperti kelekatu masuk api. Tiada peduli akan bahaya maut.
Seperti kelopak pandan. Keelokan seorang perempuan.
Pasangan kekasih (suami isteri) yang tak dapat dipisahkan.
Seperti kemi lekat di ikan. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti gemi berjodoh
dengan ikan).
Sakit hati kerana disindir. (Peribahasa lain yang sama makna:
Seperti kena pedang bermata dua.
Kena parang bermata dua).
Terdiam tak dapat berkata-kata. pembungkam = hikmat cuca
Seperti kena pembungkam. yang membuat orang bingung dan tiada dapat membuka
mulut.
Seperti kera sumbang. Takut hendak bercampur dengan orang. sumbang = salah.
Tiada puas dengan apa yang diperolehnya dan
Seperti keranjang bobos.
berkehendakkan lebih banyak lagi.
Seperti kerbau dicocok (= diatur) hidung. Orang bodoh yang selalu menurut kemahuan orang.
Marah bapa akan anaknya itu tiada sampai membahayakan.
Seperti kerbau menanduk anak, dengan
(Peribahasa lain yang sama makna: Seperti ayam patuk [=
kaparan tanduk, bukan dengan hujungnya.
mematuk] anaknya).
Seperti kerbau tersepit leher: dihela tanduk
Terdorong melakukan sesuatu pekerjaan yang salah, tidak
sudah panjang, dilalukan badan sudah
mungkin menarik diri lagi.
besar.
Seperti keris yang tak payah diasami lagi. Sudah mahir dan tidak payah ditunjuk ajar lagi.
Seperti keroncor dengan belangkas. Persahabatan yang karib. keroncor = ketam besar jantan.
Cakap yang tak berkeputusan. (Peribahasa lain yang sama
Seperti kersik di pulau.
makna: Kecek bagai ketiak ular).
Cakap yang tak berkeputusan. (Peribahasa lain yang sama
Seperti ketiak ular.
makna: Kecek bagai ketiak ular).
Bunyi (tempikan) yang sangat kuat. (Peribahasa lain yang
Seperti kiamat bunyinya.
sama makna: Seperti halilintar membelah bumi).
Bercerai sebentar, lalu berkumpul kembali. (Bandingkan
Seperti kiambang dilempar.
dengan: Biduk lalu kiambang bertaut).
Seperti kijang lepas ke rimba. Pulang ke tempatnya: sukar dicari.
Cepat sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Seperti kilat pantasnya.
belut digetir [= diketil] ekor, b. Pantas seperti kilat).
Berkeluh kesah tak tentu sebab. (Peribahasa lain yang sama
Seperti kodok ditimpa kemarau. makna: a. Seperti kucing biang, b. Seperti kucing keguguran
anak).
Seperti kotek ayam mandul. Maksudnya saja yang banyak, tetapi suatu pun tak jadi.
Seperti kuang (= kuar) memekik di puncak Orang yang sedang bercinta dengan kekasihnya, perempuan
gunung. yang bercakap dengan suara yang kuat.
Terpusing-pusing tiada tentu arah. (Peribahasa lain yang
Seperti kucing berakkan rambut.
sama makna: Seperti lalat buta).
Berkeluh kesah tak tentu sebab. (Peribahasa lain yang sama
Seperti kucing biang. makna: Seperti kodok ditimpa kemarau). biang = induk atau
gatal.
Seperti di atas titian. Dalam kebimbangan.

Berkeluh kesah tak tentu sebab. (Peribahasa lain yang sama


Seperti kucing keguguran anak. makna: a. Seperti kodok ditimpa kemarau, b. Seperti kucing
biang).
Seperti kucing menyembunyikan kuku, Orang jahat yang berpura-pura baik sementara belum
terlihat panggang berubahlah laku. bertemu dengan barang yang disukainya.
Seperti kuda kencing di papan. Percakapan yang tiada tentu hujung pangkalnya.
Seperti kuda lepas dari pingitan. Sangat bergembira, sebab bebas daripada kongkongan.
Seperti kura-kura telentang. Orang sakit yang terbaring dengan tiada berdaya.
Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit; dalam
keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo:
dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu, b. Bagai
Seperti Kur'an (Quran) buruk: dibaca tak
memegang buah kepantangan beruk; ditelan mati emak,
boleh dipersebarangan dosa.
diludahkan mati bapa, c. Digenggam takut mati, dilepaskan
takut terbang, d. Dikatakan mati emak, tak dikatakan mati
bapa, e. Dimakan mati emak, diluahkan mati bapa, f. Kuda
tua: diperkerjakan tak boleh, nak dibunuh sayang).
Seperti kutu di dalam ijuk. Pandai menyembunyikan dirinya.
Seperti labah-labah cinta (= kasih sayang)
Kasih sayang yang tak dapat dipisahkan.
kepada telurnya.
Seperti labu dibenam. Sangat congkak.
Terpusing-pusing tiada tentu arah. (Peribahasa lain yang
Seperti lalat buta.
sama makna: Seperti kucing berakkan rambut).
Seperti langit dengan bumi. Banyak sekali bezanya.
Seperti lebah: mulut bawa madu, pantat Seorang perempuan yang elok parasnya dan manis tutur
bawa sengat. katanya, tetapi kelakuannya jahat.
Seperti lilin baru digelek. Benda yang lembut elok dan licin.
Seperti lima belas dengan tengah dua
Sama saja.
puluh.
Mempunyai kelebihan daripada yang lain (kepandaian atau
Seperti limau masak seulas.
kekayaan).
Membungakan wang dengan bunga yang terlalu mahal;
Seperti lintah menghisap darah. menipu dengan cara yang lemah lembut. (Peribahasa lain
yang sama makna: Seperti pacat melompat).
Seperti lipas kudung. Selalu bergerak dengan cepat; selalu sibuk bekerja.
Berjalan dengan langkah yang gagah kerana suka atau
Seperti lonjak alu penumbuk padi.
sombong.
Seperti lotong meniti batang kayu. Tidak menghiraukan keadaan di sekelilingnya.
Seperti lurus-lurus telunjuk. Mengikut sesuatu ajaran hanya sebentar saja.
Orang yang lebih pengetahuan selalu menjadi pemimpin
Seperti lut dengan marakah.
orang ramai. lut = batu duga.
Seperti mayat ditegakkan. Pucat dan tidak berdaya.
Seperti melukut di tepi gantang, keluar tidak Tidak berharga dalam masyarakat; tidak dapat menolong dan
mengurangi, masuk tidak memenuhi. sebagainya. melukut = lemukut.
Bersikap bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu masalah.
Seperti memalu ular dalam benih: ular biar
(Peribahasa lain yang sama makna: Menarik rambut di dalam
mati, benih jangan rosak.
tepung).
Seruan yang tidak diendahkan orang. (Peribahasa lain yang
Seperti memekik di tengah padang luas. sama makna: a. Bagai berseru di padang pasir, b. Seperti
berseru di tengah padang).
Seperti meminta susu kepada ayam. Meminta nasihat bukan pada tempatnya.
Seperti meminum air bercacing. Melakukan pekerjaan yang bertentang dengan kehendak hati.
Seperti membubul jala buruk. Penat yang sia-sia. membubul = memperbaiki jala dan pukat.

Mencuba mengalahkan musuh yang cerdik, akhirnya kitalah


Seperti menangkap ular di ekornya.
yang binasa.
Seperti menanti orang dulu, mengejar orang
Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak ada hasilnya.
kemudian.
Seperti menukul paku lemah. Kepayahan mengajar orang yang malas.
Seperti mendapat gagak putih. Perolehan yang bertuah.
Seperti menendang landak. Menganiaya orang kecil, yang kemudian merosakkan kita.
Orang yang malas dan bodoh tidak akan sempurna
Seperti mengerat dengan gunting galir. pekerjaannya. gunting galir = gunting yang tidak ketat
kuncinya.
Seperti mengilang manau. Sangat sukar.
Orang yang lemah melawan orang yang kuat; perlawanan
Seperti mentimun dengan durian.
yang tidak sebanding.
Menunjukkan pengetahuannya kepada orang-orang yang
Seperti merak mengigal di hutan. bodoh. (Bandingkan dengan: Apa gunanya merak mengigal di
hutan).
Seperti mestika gamat. Sangat elok.
Seperti negeri dialahkan garuda. Negeri (kampung) yang sunyi senyap.
Seperti ombak membanting diri. Berkeluh-kesah.
Seperti orang berak di tengah jalan. Terlalu pemalu.
Seperti orang kecabaian. Sangat gelisah. kecabaian = berasa panas pada mulut
(tangan dan sebagainya) kerana kena cabai.
Seperti orang mati: jika tiada orang Orang yang sangat daif, segala sesuatu mengharapkan
mengangkat, bilakah bergerak. pertolongan orang.
Seperti orang pemakan candu, dengan
Perbuatan yang sudah dibiasakan, jarang dapat ditinggalkan.
candu sampai mati.
Seperti orang tertikamkan kawan. Diam termenung; berhati walang.
Seperti pacat kenyang. Sehabis makan di rumah orang, lalu pergi.
Membungakan wang dengan bunga yang mahal. (Peribahasa
Seperti pacat melompat.
lain yang sama makna: Seperti lintah menghisap darah).
Satu sama lain bantu-membantu. (Bandingkan dengan: Bagai
Seperti pahat dengan penukul.
pahat, tidak ditukul tidak makan).
Pendirian yang tidak tetap. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Bagai pancang digoncang arus, b. Baling-baling di
Seperti panji-panji ditiup angin.
atas bukit, c. Hati bagai baling-baling, d. Sebagai pimping di
lereng bukit).
Suka membuat kejahatan kepada orang, tetapi diri sendiri
Seperti parang timah.
juga yang binasa.
Menarik keuntungan daripada kedua belah pihak. (Peribahasa
Seperti parang (= pisau) mata dua.
lain yang sama makna: Seperti pedang bermata dua).
Seperti paruh dengan kepak. Dua golongan yang berlainan tetapi bekerjasama.
Tidak boleh membenarkan perbuatan (perkataan) orang-
Seperti pasir di tepi pantai, (tatkala) air orang yang berkuasa ketika ia sedang marah, tunggulah dulu
timpas bolehlah dibahagikan. sampai reda kemarahannya. timpas = air surut yang
serendah-rendahnya.
Menarik keuntungan daripada kedua belah pihak. (Peribahasa
Seperti pedang bermata dua.
lain yang sama makna: Seperti parang [= pisau] mata dua).
Seperti pelanduk terlepas dari jerat. Terlepas daripada sengsara; kecepatan sesuatu.
Seperti pelita: membakar diri menerangkan
Mengorbankan diri untuk kesenangan orang lain.
orang.
Dua orang yang serupa benar. (Peribahasa lain yang sama
Seperti peluru dua setuangan. makna: a. Pelanduk dua serupa, b. Salin [= sesalin] tak
tumpah).
Perempuan yang berjalan keluar dari rumahnya, hebat dan
Seperti penjajap berpaling hendak hilir.
menarik. penjajap = kapal perang orang Melayu.

Sesuatu yang tidak pada tempatnya. (Peribahasa lain yang


Seperti penyapu bersimpai dengan benang sama makna: a. Penyapu diikat sutera, b. Perahu papan
sutera. bermuat intan, c. Permata lekat di pangkur, d. Seperti sapu
diikat dengan benang sutera).
Perempuan terpelajar bersuamikan lelaki yang rendah budi
Seperti permata baik tak kena ikatannya.
pekertinya.
Orang bangsawan yang tidak berpengetahuan dan tiada tahu
Seperti permata salah serudi.
sopan santun.
Seperti pikat kehilangan mata. Bingung tak tentu arah. pikat = sebangsa lalat besar.
Serupa benar. (Peribahasa lain yang sama makna: Salin [=
Seperti pinang dibelah dua.
sesalin] tak tumpah, b. Seperti peluru dua setuangan).
Hendak meniru orang besar-besar atau orang kaya-kaya,
Seperti pipit menelan jagung.
akhirnya susah sendiri.
Seperti pisau raut: bengkok orang dapat
Hendak laba, langsung jadi rugi. (Peribahasa lain yang sama
dibetulkan, bengkok sendiri tak dapat
makna: Nak menangguk ikan, tertangguk ke batang).
dibetulkan.
Sanggup menderita kesusahan dengan sabar, dan apabila
Seperti pohon bambu (= buluh) ditiup angin.
kesusahan telah berlalu, menegakkan kepalanya semula.
Seperti pohon beringin ditiup angin. Menentang kekerasan orang tanpa berlemah lembut.
Berlari lekas-lekas kerana ketakutan. polong = hantu; sembur
Seperti polong kena sembur.
= jampi.
Seperti pucuk dengan pelepah. Sama darajatnya (darjatnya).
Seperti pucuk pohon ru; ke mana ditiup Tidak tahu berfikir sendiri, senantiasa mengikut kemahuan
angin ke situlah melentur. orang lain.
Kedudukan (keadaan) yang tidak terjamin, sebentar-sebentar
Seperti pucuk ru, ke bawah tidak berurat, di dapat berubah. (Bandingkan dengan: Ke atas tidak berpucuk,
tengah-tengah dilarik (= digerek) kumbang. ke bawah tidak berurat, di tengah-tengah digerek (= dilarik)
kumbang.
Seperti pungguk merindukan bulan. Dalam percintaan (lelaki merindukan perempuan).
Seperti puyuh, mahu yang betina daripada
Suami yang hanya mengharapkan pencarian isterinya.
yang jantan.
Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau
diperdekatkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Seperti rabuk dengan api. api dengan rabuk, b. Pantang elang dengan ayam, lambat-
laun disambarnya juga, c. Sepantun elang dengan ayam,
lambat-laun disambar juga).
Seperti raja dengan menteri. Seia-sekata dalam semua perkara.
Seperti rusa kena tambat. Tidak tetap duduknya.
Tercengang-cengang kehairanan. (Peribahasa lain yang sama
Seperti rusa masuk kampung.
makna: Bagai kerbau terkejut oleh gong).
Seperti saga di atas talam. Selalu berubah.
Seperti sampah hanyut. Orang miskin yang hidup melarat.
Suka turut campur tangan dalam urusan orang lain, walaupun
Seperti sang genap: ada orang adalah dia.
tidak disukai.
Seperti santan dengan tengguli (= gula). Sangat sesuai; sepadan benar.
Sesuatu yang tidak pada tempatnya. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Penyapu diikat sutera, b. Perahu papan
Seperti sapu diikat dengan benang sutera.
bermuat intan, c. Permata lekat di pangkur, d. Seperti
penyapu bersimpai dengan benang sutera).
Seperti sayur dengan rumput. Banyak bezanya; berlainan benar.
Bermuka dua; mendua hati; munafik. (Peribahasa lain yang
Seperti sekelat muka dua. sama makna: a. Seperti yu kia-kia: kepala yu ekor pari, b.
Talam dua muka). sekelat = kain tenun daripada bulu domba.
Seperti sengkalan tak sudah. Sesuatu benda yang amat buruk kelihatannya.

Seperti sepatung menjilat air. Datang dan kemudian pergi lagi.


Seperti si buta berbini cantik, si kudung
beroleh cincin, si bisu bercakap dan si tuli Beroleh keuntungan tetapi tidak dapat merasainya.
mendengar.
Seperti si buta mendapat tongkat,
Menjadi sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat.
dipukulkan buta-tuli.
Seperti si mandul baru beranak. Sangat kasih akan seseorang.
Seperti sumpit abu ditegakkan. Orang gemuk, pendek dan lembam.
Seperti sutera dalam lukisan. Sesuatu yang baik beroleh tempat yang baik pula.
Seperti tabuhan di dalam tukil. Gema suara yang kurang jelas hujung pangkalnya.
Seperti tebu, airnya dimakan (= ditelan), Dipilih yang baik dan dibuang yang buruk; gadis yang sudah
ampasnya dibuang. dirosaki dan ditinggalkan.
Seseorang yang memperoleh sesuatu yang disukainya maka
Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah,
sukarlah hendak dilepaskannya. (Bandingkan dengan: Tebu
payah akan keluar.
masuk di mulut gajah).
Seperti tekek di rumah tinggal (= di rumah
Amat daif. tekek = tokek.
kosong).
Sesuai benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai
Seperti telap dengan tudungnya. cembul dapat tutupnya, b. Bagai dulang dengan tudung saji, c.
Cembul dengan tutupnya). telap (telepa) = tempat bau-bauan.
Seperti telinga kuali. Tiada mahu mendengar nasihat orang.
Seperti telinga lintah. Tajam pendengaran.
Bersatu hati. (Peribahasa lain yang sama makna: Telur
Seperti telur dua sebandung, pecah satu
sesangkak, pecah satu pecah semua). sebandung =
pecah keduanya.
serangkai.
Berserak-serak, tidak keruan. tembatu = buah yang keras
Seperti tembatu dibelah.
seperti buah nipah.
Seperti tempayan bocor. Orang yang tidak dapat menyimpan rahsia.
Bercakap dengan berterus-terang. tempong = pelempar; jih =
Seperti tempong menuju jih.
tanda.
Orang yang lemah dalam tangan orang yang berkuasa.
Seperti tepung di tangan pengadun.
pengadun = pembuat kuih.
Bekerja sendirian, tetapi riuh bunyinya. tetaguk = burung
Seperti tetaguk di rumah tinggal.
pungguk.
Seperti tikus jatuh di beras. Suka dan senang sekali.
Kecewa kerana tidak tercapai maksudnya. roman = sekam
Seperti tikus masuk roman.
padi, bekas tangkai-tangkai padi kering.
Seperti tikus masuk kapur (= tepung). Memakai bedak tidak keruan.
Seperti timba buruk. Orang tua yang melarat hidupnya.
Seperti udang direbus. Orang yang bermuka merah.
Seperti ular dikutik ekor. Marah yang amat sangat; bergerak cepat.
Seperti ular kena palu (= bedal, pukul). Menggeliang-geliut kerana terlalu marah.
Seperti ulat lupakan daun. Melupakan kebaikan orang kepadanya.
Seperti unta menyerahkan diri. Menyerah dan menurut.
Seperti upih jatuh. Yang tua mati dulu daripada yang muda.
Bermuka dua; mendua hati; munafik. (Peribahasa lain yang
Seperti yu kia-kia: kepala yu ekor pari. sama makna: a. Seperti sekelat muka dua, b. Talam dua
muka).
Sepesan anak beranak, anaknya beranak (=
Lekas sekali berkembang biak. sepesan = lipan.
menggigit) pula.
Biarpun banyak menerima pertolongan orang pada waktu
Sepuluh batang bertindih, yang di bawah
peralatan kahwin tetapi yang menanggung kerugian ialah
juga yang luluh = terhimpit.
orang yang mengadakannya.

Sepuluh bintang, bertabur, bolehkah sama Seorang kekasih tak dapat diganti dengan orang lain, walau
dengan bulan yang satu. berapa banyak sekalipun.
Sepuluh jung (= kapal) masuk pelabuhan, Tidak mengendahkan perubahan dan kemajuan. (Bandingkan
anjing bercawat ekor juga. dengan: Anjing bercawat ekor).
Sepuluh kali ukur, sekali kerat. Berfikir masak-masak sebelum berbuat sesuatu.
Seia-sekata; sehina semalu. (Peribahasa lain yang sama
makna: a. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, b.
Serangkap bak lembing, serumpun bak
Sekebat bagai sirih, c. Seliang bagai tebu, serumpun bagai
serai.
serai, d. Serumpun bagai serai, selubang [= seliang] bagai
tebu).
Dalam kesempitan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak
Serasa di liang lahad.
rasa di liang lahad).
Orang jahat menyamar sebagai orang baik-baik. (Peribahasa
Serigala berbulu domba.
lain yang sama makna: Musang berbulu ayam).
Serigala dengan buah anggur. Mencela sesuatu yang tak dapat diperolehnya.
Apabila orang yang ditakuti datang, diamlah orang yang
Serta lalu kucing, tikus tidak berdecit lagi.
membuat bising.
Seorang yang berbuat salah, semuanya terbawa-bawa.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Seekor kerbau
Seruas tebu yang berulat, sebatangnya
berkubang, sekandang kena luluknya, b. Seekor kerbau
dibuang.
membawa lumpur, segala kerbau dikatakan membawa lumpur
juga, c. Seekor kerbau membawa lumpur, habis mercik
merata-rata, d. Seekor kerbau membawa lumpur, semuanya
terpalit).
Seruas tebu yang berulat, seruas Siapa yang berbuat salah, dialah yang dihukum. (Bandingkan
dibuangkan. dengan: Seruas tebu yang berulat, sebatangnya dibuang).
Seia-sekata; sehina semalu. (Peribahasa lain yang sama
Serumpun bagai serai, selubang (= seliang) makna: a. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, b.
bagai tebu. Sekebat bagai sirih, c. Seliang bagai tebu, serumpun bagai
serai, d. Serangkap bak lembing, serumpun bak serai).
Kecantikan wajah seseorang wanita. (Peribahasa lain yang
Serupa bulan penuh.
sama makna: Bagai bulan empat belas).
Kecantikan wajah seseorang wanita. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Bagai bulan empat belas, b. Serupa bulan
Serupa burak.
penuh). burak = sebangsa haiwan ghaib, bertubuh binatang,
bersayap seperti burung, berkepala sebagai manusia.
Fikirkan masak-masak, sebelum berbuat sesuatu supaya
Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian
jangan menyesal. (Peribahasa lain yang sama makna:
tiada berguna.
Berkelahi dulu pendapatan, berkelahi kemudian kerugian).
Kalau dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat,
Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal.
hendaklah diselidiki kembali pokok persoalannya dari semula.
Sesat surut, terlangkah kembali. Memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.
Setali tiga wang. Sama saja; tidak lebih dan tidak kurang.
Setapak jangan lalu, setapak jangan surut. Pendirian yang tetap.
Setengah bagai bunyi enggang, setengah
Pendapat yang bermacam-macam.
bagai bunyi kuau.
Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua
badan senyawa, b. Satu nyawa dua badan, c. Sejiwa dua
Setikar seketiduran. tubuh, d. Sekain sebaju, sebantal sekalang hulu, setikar
seketiduran, e. Selapik seketiduran, sebantal sekalang hulu, f.
Selauk senasi, g. Seperti dua senyawa).
Setinggi-tinggi melanting, jatuhnya ke tanah Pangkat dan martabat yang tinggi tidak akan kekal, sewaktu-
juga. waktu akan hilang juga.

Selalu kembali ke tempat asalnya. (Peribahasa lain yang


Setinggi-tinggi melambung surutnya ke
sama makna: Sebagaimana tangan di lenggang, ke ketiak
tanah juga.
juga lekatnya).
Selalu kembali ke tempat asalnya. (Peribahasa lain yang
Setinggi-tinggi terbang bangau, hinggap di sama makna: a. Sebagaimana tangan di lenggang, ke ketiak
belakang kerbau juga. juga lekatnya, b. Setinggi-tinggi melambung surutnya ke tanah
juga).
Setumbuk bagai gelang, sejodoh bagai Cocok segala-galanya; jodoh yang sesuai benar. (Peribahasa
cincin. lain yang sama makna: Seperti cincin dengan permata).
Setumpuk lalu, sebondong surut. Seia-sekata.
Seukur berbaur, bertopang bercerai. Kalau seia-sekata, kekal; kalau berselisih faham, bercerai.
Seumpama bunga di gaung batu, taruk kaca Gadis yang cantik, terjaga dengan baik dan tak mudah
tangkainya embun. didekati.
Seumpama telur sesarang, dierami Anak-anak yang mendapat jagaan yang sempurna daripada
induknya. orang tuanya.
Jika seseorang anggota keluarga mendapat aniaya maka
Seutas rotan ditarik, bergegar hutan
marahlah sekalian kaum keluarganya dan sekalian sahabat
belukar; riuh bunyi kera dan lotong.
handainya.
Siang bagai hari, terang bagai bulan. Kesalahan yang sudah nyata sekali.
Sangat melarat dan miskin, tiada mempunyai rumah tangga.
Siang berpanas, malam berembun.
(Peribahasa lain yang sama makna: Malam berselimut
embun, siang bertudung awan).
Siang menjadi angan-angan, malam
Tak pernah dilupakan.
menjadi buah mimpi.
Siapa yang dulu bersuara, dialah yang mengerjakan apa yang
Siapa berkotek, siapa bertelur. disuarakannya itu. (Peribahasa lain yang sama makna:
Barang siapa yang berketuk, ialah yang bertelur).
Siapa cepat boleh dulu, siapa kemudian Orang yang cepatlah yang selalu mendapat keuntungan yang
putih mata. baik dan orang lambat senantiasa berhampa tangan.
Orang yang pandai berkata-kata, meskipun bersalah,
Siapa cerdik tinggi naik, siapa calak
dipercayai orang jua. calak = banyak cakap; berhitung =
menang berhitung.
berunding.
Siapa gatal dialah menggaruk. Siapa yang berkehendak, dialah yang harus berbuat.
Siapa lu, siapa gua. Hidup bernafsi-nafsi.
Yang merasa tersindir, dialah yang berbuat pekerjaan yang
Siapa luka siapa menyiuk, siapa sakit siapa disindirkan itu; yang berbuat salah akan merasa. (Peribahasa
mengaduh. lain yang sama makna: a. Barang siapa yang berketuk, ialah
yang bertelur, b. Siapa berkotek, siapa bertelur).
Yang merasa tersindir, dialah yang berbuat pekerjaan yang
Siapa makan cabai (= lada), ialah berasa disindirkan itu; yang berbuat salah akan merasa. (Peribahasa
pedas (= kepedasan). lain yang sama makna: Siapa luka siapa menyiuk, siapa sakit
siapa mengaduh).
Siapa makan nangka, maka kena getahnya. Siapa yang bersalah, harus dihukum.
Siapa yang hendak beroleh keuntungan dialah yang harus
Siapa melejang, siapa patah.
menanggung rugi.
Orang yang bersalah biasanya tidak mahu mengakui
Siapa mengaku berak di tengah jalan?
kesalahannya.
Siapa menjala, siapa terjun. Siapa yang berkehendak sesuatu, harus berusaha.
Yang merasa tersindir, dialah yang berbuat pekerjaan yang
disindirkan itu; yang berbuat salah akan merasa. (Peribahasa
Siapa sakit, siapa menyiuk. lain yang sama makna: a. Siapa luka siapa menyiuk, siapa
sakit siapa mengaduh, b. Siapa makan cabai [= lada], ialah
berasa pedas [= kepedasan]).

Janji hendaklah ditepati. (Peribahasa lain yang sama makna:


Siapa yang berkata harus berkota.
Barang yang dikata, itulah kota).
Tiap-tiap perkara dapat diputuskan kalau sudah cukup bukti
Siar bakar berpuntung suluh.
dan keterangannya.
Si bisu sesat di kaki (= dijalan), si
Orang yang suka berdusta akhirnya celaka sendiri.
pembohong sesat di lidahnya.
Si bodoh hendak melepaskan jerat di kaki, Jika tidak pandai melepaskan diri daripada bahaya yang kecil
terjerat leher. maka mungkin terlibat ke dalam bahaya yang lebih besar.
Semuanya harus bekerja kerana kemiskinan; tidak dapat
Si bongsu pengindang antah.
dimanjakan. pengindang = penampi.
Si buta membilang bintang di langit. Membuat pekerjaan yang sia-sia.
Si cebol hendak mencapai bulan (= Menginginkan sesuatu yang mustahil tercapai. Si cebol =
bintang). orang pendek.
Perkara yang satu ada sangkut-pautnya dengan perkara yang
Sigai dua segeragai.
lain.
Si jimbam hendak hilir. Sangat lambat (bekerja, bergerak dan sebagainya).
Si kutuk beras basah, ditampi tak Orang yang tidak berharga dalam masyarakat, di sana sini
berlayang, diindang tak berantah, disingkirkan orang. Si kutuk = sebenarnya sekutuk. Satu kutuk
hujungnya tidak disudu oleh itik. sama dengan 4 genggam.
Tidak tetap pada sesuatu pekerjaan atau di suatu tempat. si
Si lalar si lalai.
latar = berjalan tak tentu arah.
Silang berpangkal, kerja berjunjung. Dalam tiap-tiap pekerjaan mestilah ada yang dituakan.
Silang berpangkal kerakap berjumpa Dalam tiap-tiap pekerjaan mestilah ada yang dituakan.
junjung. (Peribahasa lain yang sama makna: Silang berpangkal, kerja
berjunjung).
Memperkatakan sesuatu perkara (rahsia dan sebagainya),
Silap cakap kena radak, hilang jiwa
hendaklah hati-hati benar, sebab buruk padahnya. radak =
percuma saja.
tusuk dengan lembing.
Silap mata, pecah kepala. Kalau kurang hati-hati tentu akan mendapat bencana.
Silih berganti bagai ombak di tepi pantai. Kehidupan yang tiada tetap.
Pembicaraan atau perundingan secara berterus terang.
Singkap daun, ambil isi (= buah). (Peribahasa lain yang sama makna: Buka kulit, ambil [=
tampak] isi).
Yang kurang hendaklah ditambah, sedangkan yang lebih
Singkat diulas, panjang dikerat.
hendaklah dikurangi.
Tiap-tiap orang akan mati apabila telah sampai ajalnya dan
Singkat tidak terulas, panjang tidak terkerat.
kalau belum ajal berpantang mati.
Siput memuji buntut. Suka memuji diri sendiri.
Sesuatu dakwaan hendaklah dengan keterangan dan bukti
Sir bagai berpuntung suluh.
yang cukup.
Si rabun memimpin si buta. Diri sendiri belum terurus, hendak mengurus orang lain pula.
Sirih naik, junjungan naik. Mendapat untung dan bahagia silih berganti.
Baru hendak mendapat kesenangan, tiba-tiba mendapat
Sirih naik, junjungan patah.
bencana pula.
Sirih pulang ke gagangnya. Kembali ke tempatnya.
Mendapat orang yang dicintai dengan tak payah berusaha;
Sirih berlipat datang sendiri.
beroleh keuntungan dengan mudah.
Situ (= di situ-situ) juga gendang berbunyi. Sama saja, tak berubah (tentang perundingan).
Si untut juga yang berkutil. Orang kaya juga yang bertambah-tambah kekayaannya.
Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. (Peribahasa
Sokong membawa rebah.
lain yang sama makna: Pagar makan padi [= tanaman]).
Sepupu yang berasal daripada satu keturunan. suak = teluk
Suak, sungai satu air.
kecil.

Harta perserikatan dibahagi sebagaimana mestinya apabila


Suarang diagih, sekutu dibelah. suami isteri atau orang yang berkongsi bercerai. (Peribahasa
lain yang sama makna: Buntar dikeping, suarang diagih).
Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan
Subur kerana dipupuk, besar kerana
dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. (Peribahasa lain yang
diambak.
sama makna: Besar diambak, tinggi dianjung).
Dulu dikeji, sekarang dipuji. (Bandingkan dengan: Sudah
Sudah arang-arang, hendak minyak pula.
diludah dijilat kembali [= balik]).
Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga, b. Sudah hamba
Sudah basah kehujanan. diperhambakan pula, c. Sudah jatuh ditimpa tangga, d. Sudah
kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula, e.
Terjatuh dihimpit janjang).
Sudah berkata satu. Tidak berubah daripada yang telah diucapkan.
Sudah bergulung lapik (= tikar) saja. Sangat miskin, tiada pakaian untuk dipakai.
Sesudah suatu perselisihan diselesaikan, timbul pula
Sudah bertarah, berdongkol pula.
perselisihan yang lain.
Sudah bertongkat tempurung, tak terangkat
Sudah tua sekali.
pelupuk matanya lagi.
Sudah beruban baru berguam. Orang tua yang tingkah lakunya seperti orang muda.
Sudah biasa makan kerak. Sudah biasa mengalami kesukaran hidup.
Sudah bongkok jangan menyerangguh. Sesuatu perkara yang buruk jangan diperbesar-besarkan.
Sudah calit, jangan palit. Kalau sudah sendiri berbuat jahat jangan dibawa-bawa pula
orang lain.
Sudah dahaga sampai pula telaga kering. Kesusahan yang tidak ada batasnya.
Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak Kerana sudah mendapat yang lebih baik, yang lama atau
berguna lagi. yang kurang baik dibuang.
Kerana sudah mendapat yang lebih baik, yang lama atau
yang kurang baik dibuang. (Peribahasa lain yang sama
Sudah dapat gubah dikarang, bunga sekaki
makna: a. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna
dicampak buang.
lagi, b. Telah dapat gading bertuah, terbuang tanduk kerbau
mati). gubah dikarang = bunga=bunga yang dikarang.
Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga, b. Sudah basah
kehujanan, c. Sudah hamba diperhamba pula, d. Sudah jatuh
Sudah dieban, dihela pula.
ditimpa tangga, e. Sudah kering terjemur pula, sudah garing
kena ramas pula, f. Terjatuh dihimpit janjang). dieban =
dihempas, dilempar.
Dua kali kena tipu. dikecek = diperdayakan oleh cakap;
Sudah dikecek, dikecong pula.
dikecong = ditipu.
Memuji kembali yang sudah dicela; yang sudah dibuang
Sudah diludah dijilat kembali (= balik). dipungut kembali. (Bandingkan dengan: Sudah arang-arang,
hendak minyak pula).
Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu
Pura-pura tidak tahu.
bertanya pula.
Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga, b. Sudah basah
Sudah hamba diperhamba pula. kehujanan, c. Sudah dieban, dihela pula, d. Sudah jatuh
ditimpa tangga, e. Sudah kering terjemur pula, sudah garing
kena ramas pula, f. Terjatuh dihimpit janjang).
Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga, b. Sudah basah
Sudah jatuh ditimpa tangga. kehujanan, c. Sudah hamba diperhamba pula, d. Sudah
kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula, e.
Terjatuh dihimpit janjang).

Sudah jadi abu arang. Rosak sama sekali.


Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah kecurian baru
Sudah kalah baru berkubu. mengunci pintu, b. Sudah lulus maka hendak melantai, c.
Sudah terantuk baru tengadah, d. Teperlus maka hendak
menutup lubang).
Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah kalah baru
Sudah kecurian baru mengunci pintu. berkubur, b. Sudah lulus maka hendak melantai, c. Sudah
terantuk baru tengadah, d. Teperlus maka hendak menutup
lubang).
Sudah kenyang makan kerak. Sudah banyak pengalaman.
Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang
Sudah kering terjemur pula, sudah garing sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga, b. Sudah basah
kena ramas pula. kehujanan, c. Sudah hamba diperhamba pula, d. Sudah jatuh
ditimpa tangga, e. Terjatuh dihimpit janjang).
Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah kalah baru
Sudah lulus maka hendak melantai. berkubu, b. Sudah kecurian baru mengunci pintu, c. Sudah
terantuk baru tengadah, d. Teperlus maka hendak menutup
lubang). melantai = memasang lantai.
Melakukan pekerjaan dengan tidak menurut aturan. bismillah
Sudah makan bismillah.
= mulai dengan nama Allah.
Sudah masuk ke dalam mulut harimau. Tiada dapat ditolong lagi.
Sudah mati kutu. Sudah tidak bertenaga lagi; tak dapat berbuat apa-apa lagi.
Sudah memakai adat. Dikatakan kepada pemuda yang sudah beristeri.
Sudah mengguncang (menggoncang) girik-
Tua renta. girik-girik = gobek sirih.
girik.
Tak berhenti-hentinya bekerja; menderita kesusahan yang tak
Sudah mengilang membajak pula. habis-habis. mengilang = menggilang tebu untuk diambil
airnya.
Baru ada belas kasihan sesudah menderita kesusahan.
Sudah merasa maka (= baru) santun.
santun = baik budi bahasa.
Sudah panas berbaju pula. Kesulitan yang bertambah-tambah.
Sudah patah yang bertaji. Orang yang disegani sudah tidak ada.
Sudah tidak ada cacat-celanya lagi (pekerjaan atau perbuatan
Sudah seasam segaramnya.
yang sempurna).
Orang melarat yang sudah baik penghidupannya. beragi =
Sudah tahu di kain beragi.
berbunga.
Orang melarat yang sudah baik penghidupannya. (Peribahasa
Sudah tahu di tepi kain.
lain yang sama makna: Sudah tahu di kain beragi).
Sudah tahu kurang baik diperbuat juga; penyesalan yang tak
Sudah tahu peria pahit.
berfaedah.
Tingkah laku seseorang yang jahat yang sudah mulai
Sudah tampak kaki ular.
diketahui.
Sudah tangan bertuah, mumbang ditanam Seseorang yang bernasib baik, apa saja yang dilakukan
tumbuh juga. olehnya berhasil belaka.
Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Sudah jatuh ditimpa tangga, b. Sudah kalah
Sudah terantuk baru tengadah. baru berkubu, c. Sudah kecurian baru mengunci pintu, d.
Sudah kering terjemur pula, sudah garing kena ramas pula, e.
Sudah lulus maka hendak melantai).
Sudah tercium baunya. Rahsia atau kejahatannya sudah mulai diketahui.
Sudah terdorong kepada kukur, tinggallah
Sudah mendengar bujukan jahat maka rosak binasalah kita.
tempurung saja.

Sudah terlalu hilir malam, apa hendak Perbuatan salah yang sudah terlanjur, tak dapat disesalkan
dikata lagi. lagi.
Sudah terpijak benang arang, hitamlah Kalau sudah melanggar undang-undang maka terimalah
tapak. ganjarannya.
Sudah tidak tersudu oleh angsa, baru Barang yang tiada berguna kepada orang kaya (besar),
diberikan kepada itik. barulah diberikan kepada orang miskin (hina dan sebagainya).
Sudah tinggal nadi saja. Sakit berat.
Sudah tinggi dijulang pula. Sudah tinggi pangkat dipermuliakan pula.
Sudah tua daripada kakak, sudah cerdik Sudah merasa dirinya telah pintar. mamak = abang atau adik
daripada mamak. lelaki ibu.
Sudah tujuh duduk berjanda, sembilan Orang yang sudah terlalu tua, tetapi mahu beristeri atau
beranak tiri, tercecah uban di gigi. bersuami juga.
Sudu-sudu di tepi jalan (dipanjat kena Orang yang cerdik atau pendekar yang tak dapat dikalahkan.
durinya, disinggung kena rabasnya, ditakik sudu-sudu = tumbuhan sebangsa lidah buaya; rabas = air
kena getahnya). hujan yang ada pada daunnya.
Sukakan gaharu kerana baunya, sukakan Sukakan kepada sesuatu itu kerana faedah yang dapat
guru kerana ilmunya. diperoleh daripadanya.
Sukakan pengetahuan yang baik hendaklah disebarkan
Sukakan kemenyan, dibakar.
seluas-luasnya.
Sukar kaji pada orang alim, sukar wang Orang pandai-pandai memutuskan sesuatu perkara sesudah
pada orang kaya. mempertimbangkannya dalam-dalam; orang kaya
mengeluarkan wang kalau ternyata ada untungnya.
Suku tak boleh dianjak, malu tak boleh Kerukunan hidup orang-orang yang sekaum ialah yang seia-
diagih. sekata, sehina-semalu.
Tingkah laku yang tiada baik menimbulkan anggapan yang
Sumbang di mata, binasa hati.
jahat.
Sumbang mata memandang itik bertaji, Sangatlah ganjil memandang sesuatu perkara yang dilakukan
ayam berkerat susuh. tidak dengan sewajarnya.
Sumbing melalui (= meluaki), retak Perbuatan yang sudah melampaui batas. (Peribahasa lain
melampaui tara (= garis). yang sama makna: Retak melampaui tara [= garis]).
Berhutang membayar; salah dihukum. titik dan kimpal =
Sumbing menitik, patah mengimpal.
tempa.
Orang bodoh yang berlagak seperti orang pandai-pandai;
Sumpit penuh tidak berisi.
orang miskin yang berbuat seperti orang kaya.
Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki; hasil yang
Sumur digali air terbit.
diperoleh dengan serta-merta.
Sumur (di)tepi jalan, siapa haus boleh
Perempuan lacur.
minum.
Sungai tak tentu gaungnya. Tak tentu asal usulnya.
Sungguh berjanggut, tiada berjubah. Keadaan yang melebihi kenyataan yang sebenarnya.
Sungguh bersubang tidak berdara. Wanita yang berpakaian elok, tetapi buruk kelakuannya.
Sungguh dioja, dipegang ekor. Harap-harap percaya tidak.
Sungguh kawat yang dibentuk, ikan ditebat Tipu muslihat yang tersembunyi untuk mencari keuntungan
yang diadang. diri sendiri.
Sungguhpun batang merdeka, ingat pucuk Sesuatu pekerjaan hendaklah dikaji dengan masak-masak
akan terempas. dari mula sampai ke akhirnya supaya selamat dan sempurna.
Sungguhpun lemak santan, akhirnya basi
Orang muda yang cantik itu akhirnya akan tua juga.
juga.
Sungguhpun putarwali itu raja segala Sungguhpun segala pengajaran yang baik itu berguna, tetapi
penawar, tetapi pada kebanyakan selera ia kebanyakan orang memandang rencah dan menyia-
hamba segala makanan. nyiakannya, tiada hendak menerimanya. putarwali = seruntun.
Pekerjaan yang tidak berfaedah baik dikerjakan ataupun tidak.
Sungkal tak berbalik, unggun padam bara.
sungkal = pengunjam tenggala.

Supaya tahu akan pedas lada, supaya tahu


Ajaran supaya tahu akan susah hidup.
akan masin garam.
Surat atas batu, tidak akan pupus-pupus. Sesuatu adat yang kekal. surat = kitab.
Malas bekerja tetapi banyak makan. (Peribahasa lain yang
Suruh kerja golok Keling, suruh makan
sama makna: Hendak kerja golok Keling, hendak makan
parang puting.
parang punting).
Suruh putih, hitam datang. Lain yang diingini, lain yang diperoleh.
Susu di dada tak dapat dielakkan. Nasib yang tak dapat ditolak.
Syak fasik, yakin salih; batu jadi juadah. Dengan yakin maksud tercapai. fasik = jahat; salih = alim.
Syarak yang mengata, adat yang memaksa. Syarak dan adat tidak dapat dipisahkan.
Tabuhan meminang anak labah-labah. Mencari jodoh yang tidak sepadan.
Membuang-buang wang, waktu dan tenaga dengan sia-sia.
Tabur bijan ke tasik.
(Peribahasa lain yang sama makna: Menabur bijan ke tasik).
Bertemu dengan lawan yang sepadan. (Peribahasa lain yang
Tahan baji oleh kelidai. sama makna: Bersua baji dengan matan). kelidai = sebangsa
kayu yang susah dibelah.
Hendak mencelakakan orang, tetapi diri sendiri yang
Tahan jerat sorong kepala.
mendapat celaka.
Tahan racik burung tak masuk, burung Orang yang biasa bercampur dengan orang-orang yang
biasa makan di tangan. berakal, susahlah hendak dipengapakan dia.
Tahu di angin berkisar. Tahu akan perubahan hati seseorang.
Tahu di angin turun naik. Tahu akan alamat tentang sesuatu peristiwa yang bakal
terjadi.
Banyak pengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna:
Tahu di asin garam.
Banyak makan garam).
Tahu di dalam lubuk. Tahu benar akan selok-belok sesuatu perkara.
Tahu gadung itu mabuk, mengapa diratah- Sengaja mencari perselisihan, kemudian menyesalkan diri
ratah? sendiri.
Pandai menyimpan rahsia. (Peribahasa lain yang sama
Tahu makan, tahu simpan.
makna: Kalau pandai makan, pandai simpan).
Tajam lidah manusia melebihi tuntung Mulut manusia dapat membinasakan diri sendiri atau orang
keris. lain lebih lekas daripada senjata.
Tajam pisau kerana diasah. Jadi pintar (berani) kerana selalu diajar (diasuh).
Tak ada yang tak ada cacatnya. (Peribahasa lain yang sama
Tak ada elok yang tidak bercacat.
makna: Bunga yang harum itu ada juga durinya).
Tak ada yang tak ada cacatnya. (Peribahasa lain yang sama
Tak ada gading yang tak retak. makna: a. Bunga yang harum itu ada juga durinya, b. Tak ada
elok yang tidak bercacat).
Tak ada gunung yang tinggi yang tak dapat
Tidak ada usaha yang tak dapat dikerjakan, asal saja ada
didaki, tak ada lurah yang dalam yang tak
kemahuan yang keras.
dapat dituruni.
Tak ada guruh pada orang pekak, tak ada
Kias dan sindiran tidak ada ertinya bagi orang yang bodoh.
kilat pada orang buta.
Pekerjaan-pekerjaan yang besar dan sukar tak akan dapat
Tak ada itik yang bertengger.
dilakukan oleh orang yang tidak berilmu.
Tak ada kubangan yang tak ada kodok. Tidak ada negeri yang tidak ada perempuan jahat.
Tak ada kusut yang tak selesai, tak ada
Sekalian perselisihan besar dan kecil dapat didamaikan.
keruh yang tak jernih.
Tak ada lalat langau. Tak ada orang.
Tak ada padi yang bernas setangkai. Tak ada suatu apa pun yang sempurna semuanya.
Segala uaha tetap ada kesukaran atau bahayanya.
Tak ada laut yang tidak berombak. (Peribahasa lain yang sama makna: Laut mana yang tak
berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan).
Tak ada ribut masakan daun bergoyang. Sesuatu itu terjadi dengan sebab musababnya.

Segala daya upaya akan dilakukan, untuk menyampaikan


Tak air, hujan ditampung (= peluh diurut).
maksudnya.
Segala daya upaya akan dilakukan, untuk menyampaikan
maksudnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak air,
hujan ditampung [= peluh diurut], b.Tak beras antah dikisik, c.
Tak air talang dipancung; peluh diurut,
Tak emas bungkal diasah, tak ada kayu tangga dibelah, d.
hujan ditampung.
Tak mara berdayung; bergalah; patah galah bercemat,
sesudahnya sampai juga ke hulu). talang = sebangsa buluh
yang banyak berisi air.
Orang yang sedang berahi akan perempuan hilang segan dan
Tak akan aib kucing biang.
malunya.
Tak akan berwap nasi dingin. Orang yang tidak berilmu tidak mungkin mengajar orang lain.
Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh
Tak akan hilang bisa ular yang menyusur di martabatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Jikalau
bawah akar. ular menyusur akar, tiada hilang bisanya, b. Ular menyusur
akar).
Tidak akan berdaya seseorang itu berbuat lebih daripada
Tak akan lebih jengkal daripada jari.
kesanggupannya.
Tak akan terlawan buaya menyelam. Orang bodoh tak dapat melawan orang pandai.
Tak basah parut pipit. Air yang sangat sedikit.
Mendapat susah kerana mencampuri urusan orang lain.
Tak beban, batu digalas. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada beban dicari [=
mencari] beban).
Segala daya upaya akan dilakukan, untuk menyampaikan
maksudnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak air,
hujan ditampung [= peluh diurut], b. Tak air talang dipancung;
Tak beras antah dikisik. peluh diurut, hujan ditampung, c. Tak emas bungkal diasah,
tak ada kayu tangga dibelah, d. Tak mara berdayung;
bergalah; patah galah bercemat, sesudahnya sampai juga ke
hulu). dikisik = ditumbuk perlahan-lahan.
Tak berasak lenggang dari ketiak. Tak berubah-ubah, masih tetap seperti yang lama juga.
Tak berberas akan ditanak. Tidak ada kepandaian yang akan dipertunjukkan.
Tak berkain sehelai benang. Hidup melarat.
Tak berkelipat perut. Tak tahu menyimpan rahsia.
Tak (ber)pucuk di atas enau. Sangat sombong, memandang rendah kepada orang lain.
Tak berudang di balik batu, tak berorang di
Tidak ada maksud yang tersembunyi.
balik aku.
Tak boleh bertemu roma. Suka berselisih dan bertengkar.
Jangan rosakkan (mencela) perkara yang tidak kita ketahui.
Tak boleh dibaiki, jangan dipecahkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau tiada dapat
dibaiki, jangan pula dipecahkan).
Tak (boleh) tanduk telinga dipulas. Asal dapat membalas dendam, apa saja dilakukan.
Kalau berhampiran dengan orang besar-besar atau orang
Tak dahaga si penunggu telaga. berilmu maka sedikit banyaknya akan mendapat pertolongan
atau pengetahuan.
Berbuat sesuatu sebelum sampai waktunya. tak dan = tak
Tak dan gesek biola hendak menari dulu.
sempat.
Tak dapat berjalan tegak, mengingsut- Jika tidak dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan besar sekali
ingsut (engsot-engsot) sampai juga. gus maka kerjakanlah dengan perlahan-lahan.
Sesuatu rahsia itu jika tidak mungkin didapat dengan
Tak dapat didamak, dipikat. kekerasan, hendaklah dengan cara yang lemah lembut.
didamak = disumpit; dipikat = dijebak.
Tak dapat melangkah batang, menyusup ke
Dengan muslihat, orang yang kuat dapat dialahkan.
bawahnya lepas jugalah.

Segala daya upaya akan dilakukan, untuk menyampaikan


maksudnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak air,
Tak emas bungkal diasah, tak ada kayu hujan ditampung [= peluh diurut], b. Tak air talang dipancung;
tangga dibelah. peluh diurut, hujan ditampung, c. Tak beras antah dikisik, d.
Tak mara berdayung; bergalah; patah galah bercemat,
sesudahnya sampai juga ke hulu).
Tak gerun beliung memandang kampas Orang yang kecil tetapi pintar tidak takut akan lawan yang
besar tersergam tinggi. besar. kampas = sejenis pohon kayu yang besar dan keras.
Tak hilang cahaya manikam, oleh jatuh ke Orang yang baik-baik itu biar miskin sekalipun, akan kelihatan
limbahan sekalipun. juga perangai dan kelakuannya yang baik.
Sedangkan pekerjaan yang senang lagi tidak sanggup
Tak hujan lagi lecah, inikan pula hujan.
dikerjakan, apatah pula pekerjaan yang susah.
Takkan ada katak beranakkan ular. Orang yang pengecut takkan menjadi orang yang berani.
Takkan bernanah sebelum bengkak. Tidak mungkin dihukum kalau belum melakukan kesalahan.
Takkan boleh bersiul sambil meminum air. Melakukan pekerjaan yang mustahil.
Tiada hina atau cela mengerjakan sesuatu pekerjaan yang
Takkan bongkok sebab menyuruk. dipandang rendah, kerana menyelamatkan diri ataupun
menyampaikan maksud yang baik.
Hendaklah diselidiki sesuatu perkara itu dengan saksama
Takkan cempedak berbau nangka.
lebih dulu sebelum mempercayai percakapan orang.
Takkan dua kali orang tua kehilangan Sekali merugi (tertipu dan sebagainya) tentu jera dan berhati-
tongkat. hati. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan pisang
berbuah dua kali).
Takkan harimau makan anaknya. Marah bapa kepada anaknya, tidak akan sampai membunuh.
Takkan lari gunung dikejar, hilang kabut
Sesuatu yang sudah pasti.
tampaklah dia.
Takkan lebih pucuk daripada pelepah rapat Perkataan orang besar-besar lebih dipercayai oleh orang
ke batang. atasan daripada perkataan rakyat biasa.
Takkan pasang selalu, di mana surut
Hidup di dunia adakalanya senang dan adakalanya susah.
senantiasa.
Sekali merugi (tertipu dan sebagainya) tentu jera dan berhati-
Takkan pisang berbuah dua kali. hati. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan dua kali
orang tua kehilangan tongkat).
Tidak akan terganggu seseorang yang cekap itu melakukan
Takkan rintang rusa oleh tanduknya. pekerjaannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada
akan rintang kerbau oleh tanduknya).
Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang banyak itu
Tak(kan) sebab ayam seekor mengetahui
tidak akan terganggu kalau hanya seorang saja yang tidak
hari siang.
suka.
Takkan serik luka dimakan tajak, esok lusa Kesukaran tidak pernah menghalangi orang untuk berusaha
ke bendang juga. mencari nafkah hidupnya. serik = jera.
Hendaklah berusaha sendiri untuk mencapai kemuliaan dalam
Tak kaya oleh emas pembawa, tak gadis
hidup, jangan mengharapkan sangat kepada bantuan orang.
oleh kain berselang.
emas pembawa = harta pemberian.
Dalam keadaan yang serba sukar, segala apa pun diperbuat
Tak kayu jenjang dikeping.
untuk mengatasinya.
Tak kelih mahu tengok. Hanya mahu hasilnya saja, tetapi enggan berusaha.
Tak kena tepuk dengan tarinya. Lain yang ditanya lain yang dijawab.
Tak keruh laut oleh ikan, tak runtuh gunung Adat yang mutlak tidak akan berubah oleh faham (fikiran,
oleh kabut. aturan dan sebagainya) yang baru.
Tak kuning oleh kunyit, tak putih oleh Tak mudah dihasut atau dipuji; keras hati. (Bandingkan
kapur. dengan: Kuning oleh kunyit, hitam oleh arang).
Di tempat yang tiada orang pandai, si bodoh mengaku dirinya
pandai. (Peribahasa lain yang sama makna: Di tempat tiada
Tak lang, si pungguk menjadi lang.
'lang, kata belalang: akulah 'lang!). (Bandingkan dengan:
Tinggilah pohon kenduduk di tengah padang).

Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh.
Adat yang tidak berubah; sesuatu yang tetap utuh.
Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh
(Peribahasa lain yang sama makna: Tak lapuk di hujan, tak
hujan.
lekang di panas).
Segala daya upaya akan dilakukan, untuk menyampaikan
maksudnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak air,
hujan ditampung [= peluh diurut], b. Tak air talang dipancung;
Tak mara berdayung; bergalah; patah galah
peluh diurut, hujan ditampung, c. Tak beras antah dikisik, d.
bercemat, sesudahnya sampai juga ke hulu.
Tak emas bungkal diasah, tak ada kayu tangga dibelah).
bercemat = menarik perahu dengan tali yang diikatkan kepada
perahu itu.
Tak mahu koyak kulit, koyak kain mahu Hanya mahu berkorban dengan harta benda saja, tetapi tidak
juga. mahu mengorbankan diri.
Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mudah. (Peribahasa
Tak payah basuh kaki tangan.
lain yang sama makna: Naik basuh kaki saja).
Tak pernah masuk gelanggang bergung. Tercengang-cengang.
Kasih kepada anak sendiri tak sama dengan kasih kepada
Tak sama getah daun dengan getah batang. anak saudara. (Bandingkan dengan: Saya getah daun, dia
getah batang).
Tak sungguh getah daun, yang sebenarnya Sejahat-jahat saudara kandung sendiri, terlebih baik daripada
getah batang juga. kaum kerabat yang lain.
Tak sungguh seluang melaut, akhirnya balik Tidak betah merantau, akhirnya balik semula ke kampungnya.
ke tepi juga. seluang = sebangsa ikan air tawar.
Tak tahu akan kain lagi. Menderita sakit payah.
Tak tahu akan siput empuk. Orang yang terlalu bodoh.
Tak tahu dibungkuk (dibongkok) tidur. Tidak sedar akan kekurangan diri sendiri.
Melupai budi baik orang; tak berterima kasih kepada kebaikan
Tak tahu membalas guna.
orang.
Tidak mahu mengaku kebodohan diri sendiri. (Peribahasa lain
Tak tahu menganyam, pandan disalahkan.
yang sama makna: Buruk muka cermin dibelah).
Belum ada keputusannya; maksudnya tidak jelas.
Tak tentu hilir mudiknya.
(Bandingkan dengan: Tidak mengetahui hulu hilirnya).
Tak tentu kepala ekornya. Tak keruan hujung pangkalnya.
Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang Orang mengatakan tentang sesuatu perkara itu tentulah ada
tak kata. sebabnya.
Tak usah bimbang, gula di dalam mulut, bila Barang yang sudah ada di dalam tangan, bila suka boleh
hendak telan, telan. digunakan.
Tak usah diajar anak buaya berenang. Orang yang sudah tahu tak perlu diajar.
Tak usah hinggut, tiada tercabut. Pendirian yang kukuh, tak mudah berganjak walaupun diugut.
Orang yang sudah tahu tak perlu diajar. (Peribahasa lain yang
Tak usah itik diajar berenang.
sama makna: Tak diajar anak buaya berenang).
Takut akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. (Bandingkan
Takut akan bayang-bayang.
dengan: Takutkan bayang-bayangnya sendiri).
Kerana takutkan rugi sedikit, lalu menderita kerugian banyak.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Takut akan mayat
Takut akan hantu, lari ke pandam.
terpeluk bangkai, b. Takut di hantu, terpeluk ke bangkai, c.
Takut titik lalu tumpah). pandam = pekuburan.
Menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil, jatuh
Takut akan lumpur, lari ke duri. dalam kesukaran yang lebih besar. (Peribahasa lain yang
sama makna: Dari lecah, lari ke duri).
Kerana takutkan rugi sedikit, lalu menderita kerugian banyak.
Takut akan mayat terpeluk bangkai. (Peribahasa lain yang sama makna: Takut akan hantu, lari ke
pandam).

Kerana takutkan rugi sedikit, lalu menderita kerugian banyak.


(Peribahasa lain yang sama makna: a. Takut akan hantu, lari
Takut di hantu, terpeluk ke bangkai.
ke pandam, b. Takut akan mayat terpeluk bangkai, c. Takut
titik lalu tumpah).
Rasa takut kerana perbuatannya yang salah. (Bandingkan
Takutkan bayang-bayangnya sendiri.
dengan: Takut akan bayang-bayang).
Takutkan bahaya yang kecil, keuntungan yang besar
Takutkan tuma dibuangkan kain.
dilepaskan.
Takut melakukan pekerjaan yang belum pernah diperbuat
Takut mengikut jalan tak beretas.
orang.
Kerana takut kepada orang yang berkuasa, lalu takut pula
Takut pada ular, terkejut pada bengkarung.
kepada keluarganya.
Kerana takutkan rugi sedikit, lalu menderita kerugian banyak.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Takut akan hantu, lari
Takut titik lalu tumpah.
ke pandam, b. Takut akan mayat terpeluk bangkai, c. Takut di
hantu, terpeluk ke bangkai).
Bermuka dua; mendua hati; munafik. (Peribahasa lain yang
Talam dua muka. sama makna: a. Seperti sekelat muka dua, b. Seperti yu kia-
kia: kepala yu ekor pari).
Tali di dalam bungkusan, digerek tikus apa Gadis dalam pingitan, telah melakukan perbuatan sumbang
gunanya. dengan diam-diam.
Tali jangan putus, kaitan jangan serkah. Menyelesaikan sesuatu perkara (sengketa) hendaklah dengan
seadil-adilnya, sehingga kedua-dua belah pihak berpuas hati.
(Bandingkan dengan: a. Bagai menghela rambut dalam
tepung: rambut jangan putus, tepung jangan terserak, b.
Bagai menghela tali jala: rasa tegang dikendurkan, rasa
kendur ditegangkan).
Anak muda yang berbuat sekehendak hatinya, kerana orang
Tali putus keluan putus.
yang menjaganya sudah tidak ada lagi.
Tali terentang tidak putus, sangkutan
Pertalian keluarga kerana perhubungan perkahwinan.
tergantung tidak rekah.
Tali yang tiga lembar itu, tak suang-suang
Bersatu teguh, bercerai runtuh. tak suang-suang = tak mudah.
putus.
Perolehan yang tidak mencukupi menyebabkan berbuat kerja-
Tamak hilang malu, loba dapat kebiasaan.
kerja yang terhina.
Tambah air, tambah sagu. Bertambah kerja bertambah pula upahnya.
Mengetahui bahawa seseorang itu tidak dapat berbuat apa-
Tampak duri takkan mengait. apa kerana bodoh atau penakut. (Peribahasa lain yang sama
makna: Tampak ranggas takkan meleting).
Seseorang yang diperlakukan dengan sekehendak hati,
Tampak ijuk tak bersagar, lurah tak berbatu.
kerana tidak ada kaum kerabatnya yang disegani orang.
Mengetahui bahawa seseorang itu tidak dapat berbuat apa-
apa kerana bodoh atau penakut. (Peribahasa lain yang sama
Tampak ranggas takkan meleting.
makna: Tampak duri takkan mengait). ranggas = ranting kayu
mati.
Tampan sudah, langgam terbawa. Sudah tidak ada cacat celanya; segala-galanya baik.
Tanah lembab (= lembah) kandungan air,
Tiap-tiap suatu sebab itu akan diikuti oleh sebab yang lain.
kayu bengkok titian kera.
Tanam cempedak, tumbuh nangka. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki.
Tanam lalang tak akan tumbuh padi. Kejahatan yang diperbuat, kejahatan pula balasnya.
Tanam padi tumbuh lalang, ayam ditambat
Nasib yang malang.
disambar elang.
Tanam tiada berbenih, tumbuh tiada
Anak yang dilahirkan di luar nikah.
bermata.

Tidak dapat menghindarkan diri daripada tugas kewajipan


Tanduk di kepala tak dapat digelengkan.
(pekerjaan) yang sudah ditentukan.
Tangan bagai lipas kudung. Gerak tangan yang cepat.
Tangan kanan jangan percaya tangan kiri; Jangan terlalu percaya kepada sahabat, kerap kali sahabat
luka tangan kanan oleh tangan kiri. pula yang mencelakakan kita.
Tangan mencencang (= memetik, menetak),
Yang bersalahlah yang menerima hukuman.
bahu memikul.
Tangan penat memerah, pasu mendapat Orang lain yang bersusah payah, orang lain yang merasa
santannya. nikmatnya.
Mendapat kerugian kerana perbuatan anggota keluarga yang
Tangan yang celaka kerja jatuh.
tidak bertanggungjawab.
Tangguk kedap orang Kelang. Terlalu kikir. kedap = rapat.
Suami isteri yang kekal sampai tua. lerak = rosak bercerai-
Tangguk lerak dengan bingkainya.
berai.
Tangguk rapat, keruntung bobos. Suami pandai mencari wang, isterinya pemboros.
Tarik muka dua belas. Kecewa.
Tarik puntung padamlah bara. Berbuat sesuka hati kerana sudah tidak ada bahaya lagi.
Mempercayakan rahsia kepada orang yang bodoh atau
Taruh air di atas daun keladi.
pengecut.
Rahsia hendaklah disimpan baik-baik. (Peribahasa lain yang
Taruh beras dalam padi.
sama makna: Ada beras, taruh dalam padi).
Tatang di anak lidah. Terlalu kasih akan anak isterinya.
Tebal kulit muka. Orang yang tidak tahu malu.
Tebas buluh serumpun. Merosakkan kaum kerabat kerana perbuatan yang tidak baik.
Tebu ditanam takkan peria yang tumbuh. Berbuat baik, tentu kebaikan juga yang dibalas.
Binasa sama sekali (tak dapat ditolong lagi). (Bandingkan
Tebu masuk di mulut gajah. dengan: Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah, payah akan
keluar).
Disukai oleh seorang, dibenci oleh yang lain. (Bandingkan
Tebu pada awak, peria pada teman.
dengan: Tuah anjing, celaka kuda).
Tebu seruas berulat pula. Anak hanya seorang, buruk pula perangainya.
Anak gadis seorang, setelah kahwin beranak banyak pula.
Tebu setuntung jadi separak.
setuntung = sepotong kecil.
Pemberian yang sedikit kepada orang yang kaya tentu tiada
Tebu setuntung masuk geraham gajah.
terasa olehnya.
Orang yang sungguh-sungguh baik tidak akan berkelakuan
Tebu takkan pahit rasanya.
jahat.
Tegak berpaling, duduk berkisar. Janji yang tidak ditepati.
Tegak pada yang datar. Berani kerana benar; sikap yang adil.
Tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Sama setaraf (tentang derajat (darjat) dan sebagainya).
Tegak sebagai alif. Tegak lurus.
Kelihatannya seperti orang pandai, tetapi tidak senonoh
Tegak seroman-roman, duduk serupa-rupa.
kelakuannya. roman = rupa.
Tegang berjela-jela, kendur berdenting- Pemerintahan yang baik ialah di dalam keras ada lunaknya
denting. dan di dalam lunak ada kerasnya.
Menyelesaikan sesuatu perselisihan, hendaklah dinantikan
Tegang dinanti kendur, keras dinanti lunak.
waktu kedua-dua belah pihak sudah reda kemarahannya.
Tegang tidak, kendur tidak. Perhubungan yang tidak terikat dan memaksa.
Perempuan yang membawa untung dan bahagia kepada
Telaga di bawah gunung.
suaminya.
Kemakmuran habis orang-orang dagang pun pulanglah ke
Telaga kering hilanglah timba.
negeri masing-masing.
Telaga mencari timba. Perempuan yang mencari lelaki.
Telah berasap hidungnya. Sudah mendapat kesenangan setelah lama menderita.

Telah berbau bagai embacang. Rahsia yang sudah diketahui orang; perkara yang sudah jelas.
Tindakan yang sudah terlambat. (Peribahasa lain yang sama
Telah busuk maka dipeda.
makna: Telah jauh maka dipanggil). dipeda = diasinkan.
Kerana sudah mendapat yang lebih baik, yang lama atau
yang kurang baik dibuang. (Peribahasa lain yang sama
Telah dapat gading bertuah, terbuang
makna: a. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna
tanduk kerbau mati.
lagi, b. Sudah dapat gubah dikarang, bunga sekaki dicampak
buang).
Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, fikirkan dulu masak-
Telah dijual maka dibeli.
masak buruk baiknya.
Telah habis maka dimakan. Berhemat cermatlah dalam semua perkara.
Telah jadi indarus. Kalah berjudi.
Tindakan yang sudah terlambat. (Peribahasa lain yang sama
Telah jauh maka dipanggil.
makna: Telah busuk maka dipeda).
Telah ke tengah makan api. Perselisihan yang hebat.
Setelah pekerjaan selesai baru teringat bagaimana yang baik
Telah lulus maka diselam.
untuk mengerjakannya.
Telah mati yang bergading. Telah meninggal orang yang berkuasa.
Telah menggoncang girik. Tua renta.
Telah menyelam lautan yang dalam-dalam. Banyak pengalaman.
Telah meraba-raba tepi kain. Orang yang sedang sakit payah.
Sudah habis kesabarannya. (Peribahasa lain yang sama
Telah penuh sebagai bersukat.
makna: Menyukat penuh sudah).
Teleng bagi cupak hanyut. Berjalan melonjak-lonjak kerana suka atau sombong.
Orang yang seia-sekata dalam pergaulan. (Peribahasa lain
Telentang sama menadah embun, tertiarap
yang sama makna: Tertungkup sama termakan tanah,
bersama memakan pasir.
tertelentang sama terminum air).
Telinga bagai telinga rawah. Tidak mengendahkan nasihat atau tegur ajar orang.
Telinga rabit dipasangi subang. Tidak pada tempat yang selayaknya.
Sesuatu hal yang tidak patut dipatutkan, akhirnya jadi
Telinga rabit, pasang subang di kaki.
tertawaan orang ramai.
Telinga terbakar muka menyala. Lekas marah kerana mendengar sindiran atau kecaman.
Orang yang pemurah kerap kali menjadi tempat tumpuan
Telinga yang lembut, itulah yang kerap
orang meminjam; orang yang penurut selalu menjadi kuda-
dipulas.
kuda orang yang kuat dan berkuasa. pulas = pilin.
Teluknya dalam, rantaunya sakti. Tidak mudah dialahkan.
Kelihatannya baik, tetapi di dalam hatinya jahat. (Peribahasa
Telunjuk lurus, kelingking berkait. lain yang sama makna: a. Hujung lurus, pangkal berkait, b.
Lurus basai piarit, c. Ujung [hujung] lurus, pangkal berkait).
Dikhianati oleh orang kepercayaan sendiri. (Peribahasa lain
Telunjuk mencocok (= merosok, menikam) yang sama makna: a. Pagar makan padi [= tanaman], b.
mata. Pancing makan umpan, c. Sokong membawa rebah, d.
Tongkat membawa rebah).
Telur di hujung tanduk. Dalam keadaan bahaya; serba sulit.
Telur hari ini, lebih baik daripada anak ayam
Pendapatan hari ini lebih baik daripada pendapatan besok.
besok.
Telur mengatakan lepang tak pandai duduk. Tidak sedar akan kekurangan diri sendiri.
Bersatu hati. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti telur
Telur sesangkak, pecah satu pecah semua.
dua sebandung, pecah satu pecah keduanya).
Tembaga menunjukkan senam, besi Baik orang mahupun barang mempunyai tanda-tanda atau
menunjukkan karat, keris menunjukkan sifat-sifatnya yang menunjukkan baik atau buruknya. pamur =
pamur, manikam menunjukkan cahaya. baja putih.
Tembak yang beralamat, tujuan yang Segala sesuatu yang diucapkan atau dikerjakan, ada tujuan
bermaksud. dan maksudnya.

Tempang gajah berjalan, dek sepuntung Bencana kecil yang didiamkan dapat menyebabkan
duri di tapak kakinya. kesusahan yang besar.
Jangan berbuat angkara di tempat mencari makan atau di
Tempat makan jangan diberaki.
tempat menumpang.
Tempayan tertiarap di air. Orang yang tak dapat diberi nasihat.
Tempayan yang penuh itu tidak berkocak
Orang yang berilmu tidak suka bermegah-megahkan dirinya.
airnya.
Baru hendak merasa senang, tiba-tiba datang pula kesusahan
Tengah makan putus suap.
lain.
Tengok jenguk pandang-pandang, jangan Jangan mudah menghina atau merendahkan orang kecil
sampai landak ditendang! kerana ada waktunya ia akan melawan atau melebihi kita.
Tentang lubuk lepas tuba, tentang ikan akan Kemahuan atau pertanyaan hendaklah tepat pada waktu dan
mati. tempatnya.
Tentang mata dengan mata. Berhadap-hadapan.
Tenung-tenung Pak Belalang. Asal menerka atau meramalkan saja.
Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah kalah baru
Teperlus maka hendak menutup lubang. berkubu, b. Sudah kecurian baru mengunci pintu, c. Sudah
lulus maka hendak melantai, c. Sudah terantuk baru
tengadah).
Tepuk berbalas, alang berjawab. Jahat dibalas dengan jahat, baik dibalas dengan baik.
Sesuatu pekerjaan yang akan kita lakukan hendaklah
Tepuk dada tanya selera.
difikirkan baik-baik menurut keyakinan kita sendiri.
Tak akan mendapat nama baik kalau melawan orang yang
Tepuk nyamuk menjadi daki. lemah. (Peribahasa lain yang sama makna: Menepak nyamuk
menjadi daki).
Cinta kasih yang tidak berbalas. (Peribahasa lain yang sama
Tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi.
makna: Bagai bertepuk sebelah tangan).
Tepung kena ragi. Pertemuan yang sangat mesra; pekerjaan yang lancar.
Tepungnya ia mahu, kuihnya pun ia mahu. Diberi sedikit hendak banyak.
Terajar pada banteng pincang. Tak ada gunanya mengajar orang yang keras kepala.
Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Neraca palingan Allah,
Teraju palingan angin, hati palingan Tuhan.
mata palingan setan, b. Neraca palingan bungkal, hati
palingan Tuhan).
Teralang-alang (= terguling-guling) bagai Kemusykilan yang tak dapat dilahirkan (selalu teringat dan
sampah dalam mata. terasa dalam hati).
Rosak anak muda kerana melihat perempuan muda yang
Terambau kerbau kerana rumput muda.
elok.
Telah mendapat kesenangan sesudah menderita kesusahan.
Terang kabut, teduh hujan. (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang kabus, teduh
hujan).
Terang-terang daun kacang. Baru mulai mengerti sesuatu.
Teranggit-anggit seperti rumput di pintu. Kehidupan yang miskin.
Terapung sama hanyut, terendam sama
Persahabatan yang setia, sehidup semati.
basah (= lulus sama terbenam).
Terapung tak hanyut, terendam tak basah. Belum ada sesuatu ketentuan (tentang perundingan).
Penduduk peribumi akan tetap tinggal di negerinya,
sedangkan orang-orang asing akan meninggalkannya; orang
Teras terunjam, gubal melayang.
yang baik budi bahasanya akan dimuliakan walaupun tidak
berharta. gubal = kayu yang lunak, antara kulit dengan teras.
Terbakar kampung kelihatan asap, terbakar
Kesusahan yang tidak diketahui oleh orang lain.
hati siapa tahu.
Terbalik kalang. Pendapat yang berlawanan.

Terban bumi tempat berpijak. Putus harapan kerana kehilangan tempat bergantung.
Jika merantau hendaklah mencari keluarga atau kawan
kenalan tempat menumpangkan diri. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Hinggap mencengkam [dahan], terbang
Terbang bertumpu, hinggap mencengkam.
menumpu [dahan]). (Bandingkan dengan: a. Datang nampak
muka, pergi nampak belakang, b. Datang tampak muka,
pulang tampak punggung).
Terbang burung, berinsang ikan. Tidak banyak memilih.
Melakukan sesuatu pekerjaan kerana dipaksa. (Peribahasa
Terbit air kerana dipercik, terbit minyak
lain yang sama makna: Bak pinang dianduh, putus tali dia
kerana dikempa.
berdiri).
Kepada orang yang banyak bercakap tidak boleh
Terbuka mulut, terpancut keluar hati.
dipercayakan sesuatu rahsia.
Orang yang disangka berani (pandai dan sebagainya), rupa-
Terbulang ayam betina.
rupanya tidak.
Tiada berguna mempercakapkan orang yang jahat, sebab ia
Tercabut lidah mati.
tetap juga dengan kejahatannya.
Tercacak bagai lembing tergadai. Tertegun kehairanan; diam termenung.
Jika orang dihinakan atau mendapat bencana, keluarga atau
Tercencang puar, bergerak andilau. kaumnya akan merasa tersinggung atau merasa gusar juga.
andilau = sama dengan puar tetapi lebih besar.
Tercocok hidung. Membeli barang yang buruk dengan harga mahal; tertipu.
Berbuat sesuatu yang kurang baik oleh kerana kelebihannya.
Terdorong gajah kerana besarnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah terdorong kerana
gadingnya, harimau terlompat kerana belangnya.
Terdorong kaki badan merasa, terdorong Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah hati-hati; janji wajib
lidah emas padahnya. ditepati.
Terendam sama basah, terampai sama
Sangat karib.
kering.
Terentak ruas ke buku. Hilang akal, tidak ada daya upaya lagi.
Tergerenyeng-gerenyeng bagai anjing disua
Menepi-nepi kerana hendak lari, sebab ketakutan.
antan.
Orang yang berkuasa dan zalim, tidak dapat orang kecil
Tergeser kena miangnya, terlanggar kena bersalah sedikit kepadanya. (Bandingkan dengan: Sudu-sudu
rabasnya. di tepi jalan [dipanjat kena durinya, disinggung kena rabasnya,
ditakik kena getahnya]).
Tergigit lidah. Tidak tahu malu; tidak mengendahkan celaan orang.
Tergising-gising seperti anak tiada diakui. Orang yang sangat manja kepada majikannya.
Tergolek di nan datar. Mendapat bahaya yang tidak pada tempatnya.
Terhengit-hengit bagai rumput di tengah Kehidupan yang melarat dan miskin; telah lama sakit.
jalan, mati segan hidup tak mahu. terhengit-hengit = merana.
Terikat kaki tangan. Sudah tidak berkuasa lagi.
Terimbau pada orang yang akan datang, Menyuruh seseorang mengerjakan pekerjaan yang
tersuruh pada orang yang akan pergi. disukainya.
Terimpit (terhimpit) hendak di atas, Tidak mahu bertanggungjawab terhadap kesalahan yang
terkurung hendak di luar. diperbuatnya; mahu melepaskan diri daripada kerugian.
Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga, b. Sudah basah
Terjatuh dihimpit janjang. kehujanan, c. Sudah hamba diperhamba pula, d. Sudah jatuh
ditimpa tangga, e. Sudah kering terjemur pula, sudah garing
kena ramas pula).
Terjerit-jerit bagai babi kena sembelih. Menjerit ketakutan.
Terjerit-jerit seperti kucing biang. Perempuan yang bercakap-cakap terlalu keras.
Apa-apa yang hendak disuruhkan kepada orang lain,
Terjual terbeli.
hendaknya dapat pula dilakukan sendiri.

Ada sesuatu yang akan dikemukakan; sesuatu yang terasa


Terkalang di mata, terasa di hati.
dalam hati.
Terkatung-katung macam biduk patah
Hidup melarat di negeri orang.
kemudi.
Tergopoh-gopoh dengan tidak keruan. (Bandingkan dengan:
Terkejar-kejar bagai kucing jatuh anak.
Seperti kucing keguguran anak).
Kerana terlalu memilih-milih, akhirnya mendapat sesuatu yang
Terkena buku buluh.
buruk.
Ketika untung bersuka-ria, waktu rugi marah-marah.
Terkena pada ikan bersorak, terkena pada
(Peribahasa lain yang sama makna: Tersaukkan ikan, suka;
batang, masam.
tersaukkan batang, masam).
Terkesut-kesut bagai anak tidak diakui. Kemalu-maluan. terkesut-kesut = susah dan ketakutan.
Terkilap-kilap bagai katak disemburi. Orang yang diam saja dalam sesuatu perbincangan.
Terkilat ikan dalam air, (aku) sudah tahu
Sangat pandai dan awas dalam menangkap perkataan orang.
jantan betina.
Terlalu (= terlampau) cepat jadi lambat. Pekerjaan yang tergesa-gesa sering kali tidak selamat.
Hendaklah bersikap sederhana dan hati-hati dalam segala hal
Terlampau duka terurah buntil, terlampau
(baik waktu duka mahupun waktu suka). urah = bongkar, urai;
suka terurah rahsia.
buntil = kantung daripada kain.
Kerana terlalu diperbagus, akhirnya menjadi buruk. kadang (=
Terlampau dikadang, mentah.
mengadang) mengeringkan air nasi.
Terlampau lurus, kurus; terlampau cerdik Hendaklah pandai membawa diri dalam pergaulan. kedik =
terkedik. lentuk ke belakang.
Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat
Terlampau panggang jadi hangus. malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak harum
terlalu hangit, b. Hendak masak langsung hangus).
Terlangsung perahu boleh balik, Sebelum mengeluarkan perkataan hendaklah difikirkan lebih
terlangsung cakap tak boleh balik. dulu, sebab kalau sudah terlanjur tak dapat ditarik kembali.
Terlayang-layang bagai bulu sehelai. Hidup melarat tanpa tempat perlindungan.
Terhindar daripada suatu kemalangan, masuk ke dalam
Terlepas dari mulut buaya, masuk ke mulut
kemalangan yang lebih besar lagi; lepas daripada suatu
harimau.
ketakutan, datang ketakutan yang lain pula.
Perempuan yang bernasib malang, bercerai daripada suami
Terlepas daripada babi gemuk, terpeluk
hartawan yang hina dan kahwin dengan seorang hamba yang
anjing kurap.
miskin.
Perempuan yang bernasib malang, bercerai daripada suami
Terlepas daripada rahang harimau, hartawan yang hina dan kahwin dengan seorang hamba yang
termasuk ke dalam rahang buaya. miskin. (Peribahasa lain yang sama makna: Terlepas daripada
babi gemuk, terpeluk anjing kurap).
Terlindung oleh sanggul. Suami yang selalu menurut kata isterinya.
Terloncat-loncat bagai ulat pinang. Sangat gelisah.
Termakan (di)cirit berendang. Di bawah kuasa isteri. cirit = ampas.
Termakan di sadah. Sangat kesal hati kerana tertipu.
Termasuk ke dalam belukar onak. Terlibat dalam kesukaran dan tidak dapat melepaskan diri.
Ternak bergembala, parak berpagar. Harta milik harus dijaga, lebih-lebih lagi anak gadis.
Ternanti-nanti bagai berlakikan raja. Berhajat kepada orang yang tidak berkehendak kepadanya.
Terpasang jerat halus. Terkena tipu muslihat.
Terpaut bertali, tertambang berlantak. Terikat oleh adat.
Terpecah peluh di muka. Sangat malu.
Kecewa dalam suatu cita-cita atau pekerjaan; mencampuri
Terpegang di abu hangat.
sesuatu yang menyusahkan saja.
Terpelanting memilihi, terserak Kewajiban ketualah memelihara hak milik anak buahnya dan
mengampungkan. mengumpulkan mereka yang bercerai-berai.
Sangat gelisah. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai
Terpijak bara hangat.
tidur di atas miang).

Terpijak benang arang, hitam tapak. Berbuat jahat, jahat balasannya.


Terpijak di tanah kapur, putih tapak; terpijak Perbuatan baik, baiklah akibatnya; perbuatan jahat, jahatlah
di tanah arang, hitam tapak. akibatnya.
Tersabung akan induk ayam (= akan itik). Tidak tepat dengan dugaan semula; kecewa.
Ketika untung bersuka-ria, waktu rugi marah-marah.
Tersaukkan ikan, suka; tersaukkan batang,
(Peribahasa lain yang sama makna: Terkena pada ikan
masam.
bersorak, terkena pada batang, masam).
Terselamat daripada bahaya besar. terseberang = dapat
Terseberang pada air besar.
menyeberang.
Tersendeng-sendeng bagai sepat di bawah Orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang
mengkuang. besar dan mulia. tersendeng = tersenget-senget.
Orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang
besar dan mulia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Tersenget-senget bagai katung di bawah
Tersendeng-sendeng bagai sepat di bawah mengkuang).
reba.
katung = sebangsa penyu; reba = ranting daripada dahan
kering yang bertompok-tompok bekas ditebas.
Tersesak (= terdesak) padang ke rimba (=
Habis akal bicara sehingga tidak ada daya upaya lagi.
ke tebing).
Tersinggung lebih bak kena. Lekas merasa hati.
Tertanam di biji hampa. Usaha yang sia-sia.
Tertangguk pada ikan dikeruntungkan, Buruk atau baik diterima saja setelah dimuafakati beramai-
tertangguk pada ular dikeruntungkan juga. ramai. keruntung = keranjang untuk menyimpan ikan.
Berlawan atau bersaingan dengan orang yang lebih berani
Tertangkap di ikan kalang. (pandai, kaya dan sebagainya). Ikan kalang = keli atau ikan
lele.
Tertarung kaki boleh diinai, tertarung hati Hati yang tersinggung kerana perkataan yang tajam susah
susah ubatnya. mengubatinya.
Ahli waris yang bersenang hati dalam masa berkabung kerana
Tertawa dalam perkabungan.
akan mendapat harta pusaka.
Tertelentang berisi air, tertiarap berisi
Terlalu miskin, tidak ada daya upaya.
tanah.
Menolong seseorang dalam kesusahan; memeriksa sesuatu
Tertimbun dikais, terbenam diselam.
dengan teliti.
Kaum kerabat yang telah jauh tidaklah berapa kuat pada
Tertukik jejak mendaki, tersendorong jejak
tuntutan hak waris. tertukik = tertakik; tersendorong =
menurun.
tergelincir ke muka.
Kalau bertemu jalan buntu atau kesukaran dalam sesuatu
Tertumbuk biduk dikelokkan, tertumbuk
perundingan, hendaklah berusaha dengan saksama untuk
kata difikiri.
mengatasinya.
Tertumpang di biduk hilir. Pekerjaan atau rundingan yang lekas selesai.
Ikut serta dalam usaha yang merugikan atau ikut jalan yang
Tertumpang di biduk tiris.
sesat.
Tertungging bagai kodok dalam lubang. Orang miskin yang jatuh dalam kesusahan.
Orang yang seia-sekata dalam pergaulan. (Peribahasa lain
Tertungkup sama termakan tanah,
yang sama makna: Telentang sama tertiarap bersama
tertelentang sama terminum air.
memakan pasir).
Terung buah bergantung, lobak buah Ada orang yang menampakkan kekayaannya dan ada pula
berlindung. orang yang menyembunyikannya.
Tidak akan licin katak puru, jika senantiasa Orang yang memang hodoh, betapa pun diberi perhiasan,
berhujan sekalipun. namun tiada juga akan menjadi elok.
Tidak akan terganggu seseorang yang cekap itu melakukan
Tiada akan rintang kerbau oleh tanduknya. pekerjaannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan
rintang rusa oleh tanduknya).

Mendapat susah kerana mencampuri urusan orang lain.


Tiada beban dicari (= mencari) beban.
(Peribahasa lain yang sama makna: Tak beban, batu digalas).
Tiada berbau telunjuk saya. Cerita atau perkhabaran yang tidak dapat dipercayai.
Tiada berbulu lagi. Tiada punya apa-apa lagi.
Tiada berorang di air. Anak perempuan yang belum bersuami tetapi sudah rosak.
Anak perempuan yang belum bersuami tetapi sudah rosak.
Tiada berorang di rumah.
(Peribahasa lain yang sama makna: Tiada berorang di air).
Apabila seseorang mendapat kecelakaan, tentu kaum
Tiada biduk karam sebelah.
keluarganya akan ikut menolong.
Tiada buruk yang tak elok. Tidak ada perselisihan yang tak dapat diselesaikan.
Tiada mungkin seorang perempuan bersuami sampai dua
Tiada dapat dua keris di dalam satu sarung.
orang dalam satu waktu.
Tiada dibawa orang sehilir semudik. Tersisih daripada pergaulan.
Janganlah bebas menceritakan rahsia diri sendiri kepada
Tiada elok yang tak buruk. orang, kerana selama baik mesti akan datang waktu
bermusuhan.
Tiada hilang martabat seorang yang mulia kerana
Tiada hilang bisa ular dek menyusur akar.
merendahkan diri.
Tabiat manusia tidak pernah puas dengan nikmat yang
Tiada lukah yang kenyang oleh air.
diperolehnya.
Tidak dapat menolong famili yang susah kerana diri sendiri
Tiada membesarkan air.
tidak kecukupan.
Meskipun telah berdamai tetapi masih belum baik juga pada
Tiada patah yang tak tempang.
hatinya.
Tiada raja menolak sembah. Tidak ada orang yang tak suka dihormati.
Tiada rotan, akar pun berguna (= jadi). Kalau tiada yang baik, maka yang kurang baik pun boleh juga.
Tiada sakit makan ubat. Menyusahkan diri sendiri.
Tiada merasa ada melakukan sesuatu perbuatan yang kurang
Tiada tahu antah terkunyah.
patut.
Diri sendiri yang kurang pandai, orang lain yang disalahkan.
Tiada tahu menari, dikatakan lantai
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Buruk muka cermin
jungkang-jungkit.
dibelah, b. Tak tahu menganyam, pandan disalahkan).
Tiada takut akan antah. Tidak takut kepada siapa jua pun.
Sihat dan kuat meskipun usianya telah lanjut. asai = binatang
Tiada telap oleh asai.
kecil yang memakan kayu.
Tiada terbawa sekam segantang. Sangat lemah; tidak berdaya.
Tiada terbuangkan tahi mata dengan empu Aib sanak saudara kita tentu kita ikut memikulnya, takkan
kaki. dapat dipikul oleh orang lain.
Kehendak orang yang berkuasa tidak tertahankan oleh orang
Tiada terempang peluru oleh lalang.
yang lemah.
Tiada terjilat oleh anjing. Perbuatan yang sangat tercela.
Tiada terkajang batu di pulau. Tiada terlayan kehendak orang ramai.
Tiada terlerai kerbau berlaga dengan Tidak dapat menceraikan orang yang sedang berkasih
janjang. sayang.
Orang yang bertuah tiada dapat dialahkan dengan
Tiada tertikam tuah oleh berani.
keberanian.
Tiang pandak hendak menyamai tiang Hendak meniru-niru orang besar-besar atau orang kaya-kaya,
panjang. akhirnya diri sendiri yang binasa.
Pekerjaan yang jahat itu lambat-laun akan diketahui orang
Tiap-tiap busuk itu meruap juga.
juga.

Orang yang berperkara (berbicara di mahkamah), tiap kali


Tiap gila tiap berkongkong; tiap mandi tiap
perkara dimajukan tiap kali dibayar wang mejanya. kongkong
bergosok.
= kayu belenggu orang gila.
Tiba di perut dikempiskan, tiba di mata
Perbuatan (= sikap) yang tidak adil.
dipicingkan, tiba di dada dibusungkan.
Sudah pada tempatnya, sudah kena benar. jeriau = kayu yang
Tiba di rusuk menjeriau.
dipasang melintang pada kasau.
Biasanya kalau ada perselisihan orang berpihak pada kaum
Tidak ada orang menggaruk keluar badan.
keluarganya (partinya dan sebagainya).
Tidak ada pendekar yang tak bulus, tak ada Meskipun pandai ada kalanya salah (keliru) juga. bulus =
juara yang tak kalah. kena.
Tidak berasak tunas dari tunggul. Tidak berpindah-pindah, tetap di situ-situ juga.
Tidak berat diampu. Tidak perlu ribut-ribu tentang kerja yang tak penting.
Tidak habis-habis disebut. berengsot = berpindah perlahan-
Tidak berengsot dari bibir.
lahan.
Tidak berluluk mengambil cekarau. Mendapat untung tidak dengan bersusah payah.
Tidak ada yang ketinggalan (sudah selesai, sudah
Tidak bernasi di balik kerak. diperlihatkan dan sebagainya). (Bandingkan dengan: Ada nasi
[= bernasi] di balik kerak).
Tidak berperut lipat. Kurang pertimbangan atau kurang fikiran.
Tidak bertohor kaki (= kain). Selalu sibuk bekerja.
Tidak dapat diungkit dengan besi hangat. Dua orang yang amat berkasih-kasihan yang tak dapat
dipisahkan.
Orang yang tersisih daripada pergaulan (kerana sombong,
Tidak dibawa orang sejambar semakan.
kelakuan yang buruk).
Sesuatu pekerjaan yang telah dikerjakan dengan selamat dari
Tidak dihambat akar, dihambat dahan.
mula sampai ke akhirnya. hambat = empang, tahan.
Kekayaan (kemuliaan, persahabatan) sewaktu-waktu akan
Tidak kekal bunga dikarang.
hilang.
Orang yang berhajat itulah yang mesti pergi kepada orang
Tidaklah telaga mendapatkan timba.
yang dihajatinya.
Tidak makan benang. Tidak masuk akal; tidak benar.
Tidak manusia nan tidak gawal. Salah dan sikap adalah sifat manusia.
Tidak masuk buku. Tidak termasuk dalam hitungan (= perkiraan).
Tidak mengenang pasang surut. Tiada mengingat akan kesusahan pada hari tua.
Tidak mengetahui hujung pangkalnya. (Peribahasa lain yang
Tidak mengetahui hulu hilirnya.
sama makna: Tak tentu hilir mudiknya).
Tidak menghangat mendingin. Tidak ambil pusing.
Tidak mudah melakukan suatu pekerjaan, kalau tidak hati-hati
Tidak mudah menggelamai, kurang haru
tentu tidak sempurna. (Bandingkan dengan: Kalau tak pandai
cirit kambingan, terlampau haru
menggelamai, bercirit kambinglah kelak, dikunyah patah gigi,
berlantingan.
ditelan sembelit).
Tidak ada perhubungan keluarga walaupun dulunya kelihatan
Tidak resan kunyit, resan serai. sebagai satu keluarga (orang-orang yang berselisih). resan =
rasa dengan lidah.
Orang bangsawan dengan orang biasa tidak sama derajatnya
Tidak sama air hujan dengan air telaga.
(darjatnya).
Tidak tahu dibasabasi. Tidak tahu adat.
Tidak tahu dikeluani orang. Orang yang tidak insaf dirinya telah diperbodohi orang.
Tidak tentu kalang tumpuan, tidak tentu Orang yang sedang marah, tidak membezakan orang,
kalang batang. melainkan semua dimarahinya.
Tidak tentu kepala ekor. Terlalu tambun.
Tidak tentu titik komanya. Perkataan yang tidak tentu hujung pangkalnya.

Perselisihan atau perkara yang sangat sukar


Tidak terindang dedak basah.
menyelesaikannya.
Tidak terindang dedak, berbiak lagi. Tidak berdaya lagi, sudah lemah benar. berbiak = basah.
Tidak berdaya lagi, sudah lemah benar. berbiak = basah.
Tidak terkayuhkan lagi biduk hilir. (Peribahasa lain yang sama makna: Tidak terindang dedak,
berbiak lagi).
Tidak umpat yang membunuh, tidak puji Apa yang difikirkan baik terus kerjakan; jangan dihiraukan
yang mengenyang. umpat dan puji orang.
Tidak akan miskin orang hartawan yang berderma. usak =
Tidak usak kerbau oleh penyembelihan.
kurang; penyembelihan = daging upah.
Tidur di kasur. Mendapat kesenangan; beristeri orang kaya.
Tidur diperkalang, berjalan dipertongkat. Ilmu yang tidak lupa diamalkan siang dan malam.
Orang yang bersusah hati (gelisah), kerana sangat banyak
yang difikirkannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Air
Tidur tak lelap, makan tak kenyang.
diminum sembiluan, b. Air diminum terasa duri, nasi dimakan
terasa sekam).
Sesuatu perbuatan itu memadailah dengan tiga perbandingan
Tiga sudah berdiri habis.
iaitu: ilmu, akal, dan mahir.
Timbangan berat sebelah. Tidak adil.
Timur beralih ke sebelah barat. Lelaki menurut perintah perempuan.
Tinggal di tabung dituntungkan, tinggal di Telah mengajarkan semua ilmu yang ada dalam dadanya.
aweh dikiraikan. tuntung = tunggang.
Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun
Tinggal gigi dengan lidah saja.
kerana kecurian.
Kurus kering. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tinggal
Tinggal jangat pemalut tulang. kulit pemalut tulang, b. Tinggal tulang dengan kulit). jangat =
kulit luar.
Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun
Tinggal kain sehelai sepinggang. kerana kecurian. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Tinggal gigi dengan lidah saja, b. Tinggal kelopak salak).
Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun
kerana kecurian. (Peribahasa lain yang sama makna: a.
Tinggal kelopak salak.
Tinggal gigi dengan lidah saja, b. Tinggal kain sehelai
sepinggang).
Kurus kering. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tinggal
Tinggal kulit pemalut tulang.
kulit pemalut tulang, b. Tinggal tulang dengan kulit).
Kurus kering. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tinggal
Tinggal tulang dengan kulit.
jangat pemalut tulang, b. Tinggal kulit pemalut tulang).
Tabiat yang aneh atau keganjilan seseorang itu ada
Tinggi banir tempat berlindung.
faedahnya.
Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan
dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. (Peribahasa lain yang
Tinggi dianjung, besar dilambuk.
sama makna: Besar diambak, tinggi dianjung). dilambuk =
digembur.
Tinggi disigai, besar ditebang. Menyesuaikan diri dengan keadaan.
Diselidiki dan diperiksa dengan saksama sehingga bertemu.
Tinggi disusupi, rendah dilangkahi.
(Peribahasa lain yang sama makna: Disigai sampai ke langit).
Tinggi duduk daripada cangkung. Besar belanja daripada hasil pencarian.
Tinggi duduk daripada tegak. Sesuatu yang tiada menurut aturan.
Banyak cakap, tetapi tidak ada buktinya; sombong.
Tinggi gelepur, rendah laga. (Peribahasa lain yang sama makna: Tinggi kelepur, rendah
tikam). gelepur = melompat menyerang kelepur.
Tiap-tiap suatu mesti ada yang berlawanan untuk dapat
Tinggi kerana ada yang rendah.
dibezakan.

Melakukan atau mengerjakan sesuatu hendaklah menurut


Tinggi kayu ara dilangkahi, rendah bilang-
keadaannya yang wajar, meskipun kadang-kadang ganjil pada
bilang diseluduki.
perasaan.
Banyak cakap, tetapi tidak ada buktinya; sombong.
Tinggi kelepur, rendah tikam. (Peribahasa lain yang sama makna: Tinggi gelepur, rendah
laga).
Tinggi terbawa oleh ruasnya. Orang yang tubuhnya saja besar, tetapi masih bodoh.
Dalam kalangan orang-orang bodoh, orang yang
Tinggilah pohon kenduduk di tengah berpengetahuan sedikit akan mengakui dirinya pandai
padang. daripada yang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak
lang, si pungguk menjadi lang).
Tingkalak menghadap mudik, lukah
Memang sudah begitu adatnya sejak dulu. tingkalak = bubu.
menghadap hilir.
Tipu Aceh, gurindam Barus. Tipu muslihat untuk mencapai kemenangan.
Jika kehendak orang kita turut, tak dapat tidak kehendak kita
Titah lalu, sembah berlaku. pun akan diturut juga. (Peribahasa lain yang sama makna:
Bertitah lalu, sembah berlaku).
Orang pengantara yang menolong mencarikan keuntungan
Titian air, polong asap.
dan sebagainya.
Jangan percaya benar kepada janji, kerana janji biasa
Titian biasa lapuk, janji biasa mungkir.
dimungkiri.
Pemberian orang atau penghasilan biar betapa sedikit
Titik ditampung, meresap dipalit.
sekalipun akan diterima juga.
Tohok raja tiada dapat dielak(kan). Kehendak orang yang berkuasa sukar menolaknya.
Orang yang berkuasa mudah mencelakakan orang yang di
Tohok tunggang ke baruh (= ke bawah).
bawah perintahnya.
Tiap-tiap kerja atau rundingan hendaklah diselesaikan satu-
Tohor-tohor sealahan. satu dulu, sebelum pindah mengerjakan atau merundingkan
yang lain.
Tolak tangga berayun kaki, peluk tubuh
Membuang kehidupan yang sudah senang.
mengajar diri.
Orang bodoh yang banyak bual-bualnya. (Peribahasa lain
yang sama makna: a. Besar bungkus tak berisi, b. Macam
Tong kosong berbunyi nyaring.
daun terap: bunyinya degah-deguh, degah-deguh jatuh ke
bawah).
Tonggak dalam air boleh diraba, tetapi air di Perkataan dapat didengar dan diketahui, tetapi isi hati tiada
dalam tonggak tidak teraba. siapa yang dapat mengetahuinya.
Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Pagar makan padi [= tanaman], b.
Tongkat membawa rebah.
Pancing makan umpan, c. Sokong membawa rebah, d.
Telunjuk mencocok [= merosok, menikam] mata).
Makin tua makin banyak pengalaman; orang tua yang
Tua-tua keladi, makin tua makin jadi.
kemuda-mudaan.
Tua-tua kelapa, makin tua berminyak. Meskipun tua, tetapi baik (lebih enak dan sebagainya).
Sesudah menderita kecelakaan, baru berikhtiar atau
Tua-tua penyakit, muda ubat; sesudah berunding hendak melepaskan diri daripada kecelakaan itu.
tersepit baru tahu akan sifat. (Peribahasa lain yang sama makna: Sudah kalah baru
berkubu).
Hanya tua sedikit saja (biasa dipakai untuk merendahkan diri
Tua-tua telur ayam.
dalam percakapan).
Tua-tua terung asam, makin tua selera
Orang tua yang kemuda-mudaan.
makin tajam.
Tua-tua tupai tak tidur atas tanah. Orang tua yang senantiasa riang gembira hidupnya.
Bahagia pada yang satu, celaka pada yang lain. (Bandingkan
Tuah anjing, celaka kuda.
dengan: Tebu pada awak, peria pada teman).

Tuah kerbau gemuk, tuah lombong berisi, Keunggulan kerbau kerana gemuknya, keunggulan lombong
tuah manusia semuafakat. kerana isinya, keunggulan manusia kerana muafakatnya.
Tuah melambung tinggi, celaka menimpa Mendapat kemalangan silih berganti. (Peribahasa lain yang
badan. sama makna: Untung melambung, malang menimpa).
Mendapat kemalangan silih berganti. (Peribahasa lain yang
Tuah sebesar bukit, celaka sebesar gunung. sama makna: Tuah melambung tinggi, celaka menimpa
badan).
Tuah yang disembah, junjung yang
Pemimpin atau ketua yang dikut perintahnya.
dipanjat.
Nasib yang malang, waktu maksud yang kedua diperoleh,
barang yang sudah di tangan pula hilang. (Peribahasa lain
Tuak terbeli, tunjang hilang.
yang sama makna: Malang celaka Raja Genggang, tuak
terbeli tunjang hilang).
Tuan belum berhawadaba lagi saya sudah Lebih dulu mengetahui maksud seseorang. hawadaba = aliran
tahu. udara, bau yang dibawa udara.
Tuba habis (= binasa), ikan tak dapat. Pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah.
Tujuh kali pindah jadi papa. Pekerjaan yang tiada tetap akan mendatangkan kerugian.
Tukang tidak membuang kayu. Orang yang cerdik selalu berhemat dalam segala perkara.
Tumbuh di tanah yang gembur. Anak gadis daripada keluarga yang mewah-mewah.
Segala kewajipan menurut adat sudah dikerjakan, sehingga
Tumbuh pada alur sudah diturut; tumbuh
tidak ada yang ketinggalan lagi. alur = maksudnya aturan;
pada jalan sudah ditempuh.
ditempuh = dijalani.
Tunggang hilang berani mati. Tiada gentar menjalankan kewajipan, terutama untuk
membela bangsa dan negara.
Siapa yang tetap hati (berani mati dan sebagainya), akan
Tunggang hilang, tak hilang.
mencapai maksudnya.
Perempuan yang hodoh kalau dihiasi tentu akan cantik juga
Tunggul itu kalau dipakaikan, elok juga.
kelihatannya.
Tunggul kayu kalau ditarah pelicin, diikut Pengajaran yang baik lambat-laun dapat juga memperbaiki
juga, jangankan manusia. orang.
Perempuan yang hodoh kalau dihiasi tentu akan cantik juga
Tunggul kayu kalau ditarah pelicin; elok
kelihatannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Tunggul itu
juga.
kalau dipakaikan, elok juga).
Tunggul terbakar di tengah huma. Rupa yang hitam.
Barang yang dibeli hendaklah dibayar. pepatih (patil) = rimbas
Turun ijuk turun pepatil.
(beliung) kecil.
Turut hati yang geram, hilang takut tinggal
Kerana marah hilang takut.
berani.
Orang yang menurutkan kemahuan hawa nafsunya, akhirnya
Turutkan rasa binasa, turutkan hati mati.
akan binasa.
Berhutang untuk membayar hutang. (Peribahasa lain yang
Tutup lubang, gali lubang.
sama makna: Menggali lubang, menutup lubang).
Tutup lutut, terbuka pusat; lepas kaki, leher Kesalahan yang terlalu banyak sudah tak dapat
terjerat. disembunyikan lagi, lambat-laun akan ketahuan juga.
Ubur-ubur airnya hitam. Orang yang jahat nyata pada kelakuan dan perkataannya.
Ucap habis niat sampai. Hasil yang diperoleh dengan segera.
Udang hendak mengatai ikan. Tak insaf akan kekurangan diri sendiri.
Tidak tenteram (gelisah, susah dan sebagainya). (Biasa juga:
Udang merentak dalam tangguk.
Udang dalam tangguk).
Tak insaf akan kekurangan diri sendiri. (Peribahasa lain yang
Udang tak tahu di bongkoknya.
sama makna: Udang hendak mengatai ikan).
Ugut-ugut beruk saja. Menunjukkan berani pada orang yang takut padanya.
Berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri; perempuan
Uir-uir minta getah. yang memikat hati lelaki. uir-uir = sebangsa belalang atau
jengkerik yang biasa berbunyi di dalam rimba.

Kelihatannya baik, tetapi di dalam hatinya jahat. (Peribahasa


Ujung (hujung) lurus, pangkal berkait. lain yang sama makna: a. Lurus bagai piarit, b. Telunjuk lurus,
kelingking berkait).
Kejahatan diri sendiri janganlah diukur dengan kejahatan
Ukur baju di badan sendiri. orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Biasa di sayak
dibawa ke dulang, biasa kepada awak dibawa kepada orang).
Ukur mata dengan telinga. Menurut penglihatan dan pendengaran.
Ulam mencari sambal. Perempuan yang mencari lelaki.
Ular bercampur dengan belut, tak akan Orang yang jahat, jika bergaul dengan orang yang baik-baik
hilang bisanya. tiada akan berubah tabiatnya.
Tidak tentu pihak mana yang diikuti; orang yang munafik.
Ular berkepala dua. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekerat ular, sekerat
belut).
Orang jahat yang menyamarkan diri dalam kumpulan orang
Ular berlingkar di gulungan tikar.
baik-baik.
Menyelesaikan sesuatu perkara (= menghukum,
memperdamaikan) hendaklah dengan adil, sehingga kedua-
dua belah pihak merasa puas hati. (Peribahasa lain yang
sama makna: a. Menarik rambut di dalam tepung, b. Seperti
Ular biar mati, tanah jangan lekuk, buluh
memalu ular dalam benih: ular biar mati, benih jangan rosak).
jangan pukah.
(Bandingkan dengan: a. Bagai menghela rambut dalam
tepung: rambut jangan putus, tepung jangan terserak, b.
Bagai menghela tali jala: rasa tegang dikendurkan, rasa
kendur ditegangkan).
Ular bukan, ikan pun bukan. Tidak dapat ditentukan baik atau buruknya.
Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh
Ular menyusur akar. martabatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau ular
menyusur akar, tiada hilang bisanya).
Ular telan babi, cacing yang bengkak perut. Iri hati melihat keberuntungan orang lain.
Ulat dalam batu pun hidup juga. Orang yang rajin berusaha tidak akan mati kelaparan.
Ulat lupakan daun. Lupa akan budi baik orang.
Orang yang tamak dan gelojoh tidak memilih (keji atau
Umpama anjing makan muntahnya.
terlarang) apa yang akan diperbuatnya.
Umpama ayam menetaskan telur itik, Perangai atau kelakuan baka tiada siapa yang dapat
anaknya itu ke air juga. mengubahnya.
Umpama Belanda kesiangan. Orang yang bertingkah laku seperti orang putih.
Umpama bilah atau lidi yang terselat pada
Seseorang itu betapa pun bodoh atau bebalnya, pada suatu
dinding, dapat juga diambil akan pencungkil
waktu ada juga gunanya. selat = sisip, selit.
gigi atau pencungkil telinga.
Sesuatu yang amat disayangi tetapi merosakkan.
Umpama buah kepayang, dimakan mabuk
(Bandingkan dengan: Bagai bertemu [= makan] buah si
di buang sayang.
malakamo: dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu).
Umpama bunga, sedap dipakai, layu
Kasih sayang sementara disukai, sudah bosan lalu dibuang.
dibuang.
Umpama burung di dalam sangkar, mata
Anak gadis dalam pingitan.
lepas badan terkurung.
Umpama burung, tumpang beramai dengan
Orang dagang yang mencari hiburan di negeri asing.
kawan yang banyak.
Umpama jari di tangan, ada bercincin ada
Hukuman yang kurang adil.
tidak.
Umpama kambing kecil: merentak tidak
memutus tali, berantuk tidak melembang Orang yang tidak dihiraukan kerana tiada berkuasa apa-apa.
bumi.

Mendapat kecelakaan kerana memperlihatkan


keunggulannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah
Umpama kasturi, kerana baunya hilang
mati kerana gadingnya, b. Kasturi mati kerana baunya, c. Mati
nyawanya.
kuang kerana bunyi, d. Mati rusa kerana jejak, mati kuau
kerana bunyi, e. Mati rusa kerana tanduknya).
Umpama kayu buruk: buruk di panas, reput
Nasib malang yang tak dapat dielakkan lagi.
di hujan.
Umpama kayu lempung, belum ditolak Orang yang bodoh dan penakut mudah menurut kehendak
condong sendiri. orang lain.
Umpama kiambang di air, akar tidak jejak di
Tidak tetap pada suatu tempat.
bumi.
Umpama lanyau di air, sebarang tertadung Perbuatan yang jahat, kalau dikerjakan tentu diterima
menjadikan daki. akibatnya. lanyau = lumpur; tadung = sandung.
Umpama lembu dogol, tak boleh menanduk Melawan (= bekerja) bersungguh-sungguh tanpa sesuatu
cuma menyondol. syarat.
Umpama memerah nyiur, santan diambil Mendengar nasihat orang, pilihlah yang baik dan buanglah
hampas dibuang. yang buruk.
Umpama minyak setitik, di laut sekalipun
Orang yang baik biar di mana sekalipun akan dimuliakan juga.
timbul jua.
Umpama orang memelihara dirinya dalam
Mempertahankan diri di tengah-tengah musuh.
sarang lebah.
Umpama pisau di tangan kanan, timun di Orang lemah dalam kekuasaan orang yang berkuasa, tidak
tangan kiri. berdaya untuk melawan.
Umpama pucuk dan umbut, tiada lauk baru Kalau tak ada yang baik, yang kurang baik pun dipakai juga.
dibaham.
Umpama semut mempersembahkan paha Pemberian yang tidak ada ertinya. (Bandingkan dengan:
belalang kepada raja. Memberi garam kepada laut).
Umpama sirih, menjalar dulu kemudian
Tiap-tiap pekerjaan hendaklah dikerjakan mengikut aturannya.
melilit, barulah memanjat ke pucuk junjung.
Umpan habis, ikan tak kena (= dapat). Usaha yang sia-sia dan mendatangkan kerugian.
Umpan habis pancing putus, punca terlepas Usaha yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. (Peribahasa
daripada tangan. lain yang sama makna: Umpan habis, ikan tak kena [= dapat]).
Umpan seumpan, kail sebentuk. Melakukan sesuatu usaha tanpa persediaan yang cukup.
Umur setahun jagung, darah setampuk
Belum berpengalaman.
pinang.
Unjuk yang tidak diberikan. Menjanjikan sesuatu, tetapi hanya perkataan saja.
Serba tanggung. kait = bengkok, lentuk hujungnya; unjur =
Untuk bajak kait, untuk cangkul unjur.
terentang.
Ada kekayaan, tetapi tidak bahagia hidupnya; murah
Untung ada tuah tiada.
rezekinya tetapi selalu habis saja.
Untung bagai untung kapas. Orang yang banyak penanggungannya.
Mendapat kemalangan silih berganti. (Peribahasa lain yang
Untung melambung, malang menimpa. sama makna: Tuah melambung tinggi, celaka menimpa
badan).
Untung-untungan dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang
Untung sabut timbul, untung batu
berbahaya dan sebagainya; tidak ada orang yang dapat
tenggelam.
menghindari nasibnya.
Untung sebagai roda pedati. Nasib manusia berputar-putar turun dan naik.
Untut bertambah kulitnya. Orang kaya bertambah kaya (kerana keuntungan baru).
Upah bidan pun tak terbayar. Anak-anak nakal yang menyusahkan ibu bapanya.
Tidak mendatangkan hasil sedikit juga, melainkan kerugian
Upah lalu, bandar tak masuk.
semata-mata.
Upas berulam racun. Perbuatan jahat yang tindih bertindih.
Usahlah dipermain-mainkan dengan sanjungan yang berlebih-
Usahlah teman dimandikan pagi.
lebihan.

Kebiasaan lama yang baik sudah dilupai orang dihidupkan


Usang dibarui, lapuk dikajangi.
kembali, mana-mana yang kurang baik diperbaiki.
Usul-usul; asal-asal; asal jangan
Mengerjakan sesuatu hendaklah dengan hati-hati.
ditinggalkan.
Usul menunjukkan asal. Sifat kelakuan seseorang itu menunjukkan asal keturunannya.
Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis,
Utang (hutang) biduk belum langsai, utang
kajang pula, b. Utang [hutang] samir belum selesai, hutang
(hutang) pengayuh datang pula.
kajang tumbuh pula, c. Utang [hutang] tembilang belum
langsai, utang [hutang] tajak tiba pula).
Utang (hutang) emas dapat (= boleh) Budi baik orang haruslah diingat selama-lamanya, kerana budi
dibayar, utang (hutang) budi dibawa mati. bahasa tak dapat dibayar dengan wang.
Utang (hutang) (= pinjam) kayu ara. Hutang yang tak mungkin terbayar.
Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis,
Utang (hutang) samir belum selesai, hutang
kajang pula, b. Utang [hutang] biduk belum langsai, utang
kajang tumbuh pula.
[hutang] pengayuh datang pula, c. Utang [hutang] tembilang
belum langsai, utang [hutang] tajak tiba pula).
Utang (hutang) sebelit (selilit) pinggang. Sangat banyak hutangnya.
Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi.
(Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis,
Utang (hutang) tembilang belum langsai,
kajang pula, b. Utang [hutang] biduk belum langsai, utang
utang (hutang) tajak bila pula.
[hutang] pengayuh datang pula, c. Utang [hutang] samir belum
selesai, hutang kajang tumbuh pula).
Utang (hutang) tiap helai bulu. Sangat banyak hutangnya. (Peribahasa lain yang sama
makna: Utang [hutang] sebelit [selilit] pinggang).
Walau disepuh emas lancung, kilat tembaga Bagaimana sekalipun diajar orang, yang biadab kelihatan juga
tampak juga. perangainya yang kurang baik.
Sepandai-pandai orang, ada kalanya salah juga. (Peribahasa
lain yang sama makna: a. Belut kena ranjau [= getah], b. Ikan
Walau ikan diam di dalam tujuh lautan
yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun, termasuk
sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga.
juga ke dalam pukat, c. Sepandai-pandai tupai melompat,
sekali gawal [= terjatuh] juga).
Walaupun ada umpan, belum tentu ada Sesuatu pekerjaan itu walaupun telah ada persediaan yang
ikan. cukup tetapi belum tentu akan berhasil dengan baik.
Perbuatan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna:
Wau melawan angin.
Laksana layang-layang melawan angin).
Wayang kepadaman damar. Keadaan kacau yang terjadi dengan tiba-tiba.
Ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Mudah berjanji, tetapi sukar menepatinya.
Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa
Yang berbaris yang berpahat, yang
lain yang sama makna: 'Lah baris nan berpahat, 'lah jalan nan
bertakuk yang bertebang.
berturut).
Orang yang berkuasalah tempat orang mengharapkan
Yang berpayung yang ditembak.
pertolongan. ditembak = dituju.
Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa
Yang bertakuk yang ditebang, yang lain yang sama makna: a. 'Lah baris nan berpahat, 'lah jalan
bergaris yang dipahat. nan berturut, b. Yang berbaris yang berpahat, yang bertakuk
yang bertebang).
Orang yang menjamin orang yang berhutang acap kali
Yang berhutang terjerat di kaki, yang
terpaksa membayar hutang tersebut kerana yang dijamin tidak
menjamin terjerat di leher.
dapat membayarnya ataupun melarikan diri.
Orang yang bodoh itu menjadi mangsa penipuan orang yang
Yang bingung makanan yang cerdik, yang
cerdik. (Peribahasa lain yang sama makna: Bingung makanan
tidur makanan yang jaga.
si cerdik, orang tidur makanan si jaga).

Yang bulat datang bergolek, yang pipih Orang yang bertuah mendapat keuntungan dari mana-mana
datang melayang. saja.
Yang bungkuk (bongkok) juga dimakan Yang bersalah juga yang akan menanggung dosanya
sarung. (menerima hukumannya).
Yang buntal kutil mengutil, yang jerung
Yang miskin hidup berpekin, yang kaya boros berbelanja.
luluh meluluh.
Yang dikehendaki tiada tercapai sedang alat (= syarat) yang
Yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di digunakan untuk mencapai maksudnya itu pun hilang juga.
atas. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kucing menjemput
api).
Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong Keuntungan yang diharapkan tak didapati, sedangkan yang
berciciran. telah ada hilang pula.
Yang dimakan rasa, yang dilihat rupa, yang Tiap-tiap suatu pekerjaan itu hendaklah dengan sempurna
didengar bunyi. baik pada rupa, pendengaran dan perasaan.
Yang disangka tidak menjadi, yang diam Orang lain yang berikhtiar, orang lain pula yang memungut
boleh ke dia. hasilnya.
Yang disuruh tenggelam, yang menyuruh Orang malas disuruh mengawasi orang yang lebih malas,
pun tenggelam. akhirnya sia-sia belaka.
Yang dulu mendapat, yang kemudian Orang yang rajinlah yang selalu beruntung daripada orang
ketinggalan. yang malas.
Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat,
pangkat ataupun kedudukan) dengannya. (Peribahasa lain
Yang enggang sama enggang juga, yang
yang sama makna: a. Antah berkumpul sama antah, beras
pipit sama pipit juga.
bersama beras, b. Burung pipit sama enggang, mana boleh
sama terbang, c. Yang pipit sama pipit, yang enggang, sama
enggang).
Yang hampa biar terbang, yang bernas biar Yang tak berguna biarlah hilang, dan yang baik-baik biarlah
tinggal. tinggal.
Yang hidup sesarkan mati. Tiap-tiap suatu itu ada batasnya dan ada pula penggantinya.
Perbuatan atau kelakuan menunjukkan sifat atau perasaan
Yang lahir memperlihatkan yang batin.
yang tersembunyi.
Yang memberi tangan di atas, yang Biasanya orang yang memberilah yang tinggi cakapnya
menerima (= meminta) tangan di bawah. daripada orang yang menerima.
Yang menanti padang tak berumput, yang Orang yang lapar meminta pertolongan kepada orang yang
mendatang kurus kedut-kedut. melarat.
Yang berbuat salah harus menerima hukuman. (Bandingkan
Yang mencencang memampas.
dengan: Mencencang memampas, membunuh membangun).
Yang merah saga, yang kurik kundi; yang Biarpun rupa elok dan kacak, tetapi kalau budi bahasa buruk,
indah bahasa, yang baik budi. maka akan hina juga pada pandangan masyarakat.
Yang ombak itu ombak juga, yang air itu air Orang kaya itu kaya juga dengan kikir dan tamaknya; orang
juga. miskin itu miskin juga dengan melarat dan sebagainya.
Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat,
pangkat ataupun kedudukan) dengannya. (Peribahasa lain
Yang pipit sama pipit, yang enggang, sama yang sama makna: a. Antah berkumpul sama antah, beras
enggang. bersama beras, b. Burung pipit sama enggang, mana boleh
sama terbang, c. Yang enggang sama enggang juga, yang
pipit sama pipit juga).
Yang rebah ditindih. Yang sudah miskin bertambah miskin.
Yang rendah terpendek sangat, yang tinggi
Tidak pernah merasa puas dengan sesuatu perolehan.
terunjur sangat.
Yang secupak (= sesukat) takkan jadi
Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi.
segantang.
Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. (Peribahasa lain yang
Yang sehasta takkan jadi sedepa. sama makna: a. Yang secupak [= sesukat] takkan jadi
segantang, b. Yang sejengkal tidak dapat jadi sedepa).

Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. (Peribahasa lain yang


Yang sejengkal tidak dapat jadi sedepa. sama makna: a. Yang secupak [= sesukat] takkan jadi
segantang, b. Yang sehasta takkan jadi sedepa).
Yang seorang memeram batu, yang Perbezaan pendirian; seorang boleh menanti seorang lagi
seorang memeram pisang. tidak.
Dengan perkataan yang lemah lembut dapat diselesaikan
Yang tajam tumpul, yang bisa tawar.
segala sengketa.
Orang kaya dimuliakan dihormati, sedangkan orang miskin
Yang tegak disokong, yang lemah ditopang.
dibantu dan ditolong.
Orang yang sudah kuat (kaya, baik dan sebagainya) dibantu,
Yang teguh disokong, yang rebah (=
sedangkan orang yang lemah (miskin dan sebagainya)
rendah) ditindih.
diperas.
Sesuatu yang tak dapat dihalang-halangi. (Peribahasa lain
Yang terbujur lalu, yang terlintang patah.
yang sama makna: Bujur lalu, lintang patah).
Yang tinggi tampak jauh, yang dekat jolong Dalam sesuatu usaha pemimpinlah yang bertanggungjawab
bersua. dan dialah pula yang akan dipuji atau dicela.
Yang untut lain, yang mengensot lain. Yang salah lain, yang kena hukum lain.
Segala sesuatu (peraturan, hukum dan sebagainya)
Zaman beralih, musim bertukar.
hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman.
Zaman Tuk Nadur berkajang kain. Zaman yang telah lalu; sudah lama sekali.
Zaman yang telah lalu; sudah lama sekali. (Peribahasa lain
Zaman puntung berasap.
yang sama makna: Zaman Tuk Nadur berkajang kain).