Anda di halaman 1dari 18

KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

KAD LAPORAN PRESTASI MURID


TINGKATAN 1 – 5

PENILAIAN
AMALI [TINGKATAN 1 – 5]
& DUA WAKTU TAMBAHAN [TINGKATAN 1- 3]

NAMA:……………………………………………… KAD PENGENALAN ..........................

NAMA SEKOLAH TAHUN TING. NAMA GURU T.TANGAN

.......................................

BIL PERKARA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP


1 2 3 4 5 6
1 JAWI
2 AMALI
3 HAFAZAN
4 BUDAYA ILMU
5 TILAWAH AL-QURAN

T. TANGAN PENGETUA

……………………………………….
NAMA PENGETUA : TARIKH:……………………

COP SEKOLAH
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

GAMBAR
UKURAN
PASPORT

BIODATA PELAJAR
NAMA :…………………………………………………………………………….

NO KAD PENGENALAN : ……………………………………………….

TARIKH LAHIR : ……………………………………………

TEMPAT LAHIR : …………………………………………….

BIL KEMASUKAN SEKOLAH : ……………………………………………

TARIKH MASUK SEKOLAH SEKARANG : ……………………………..

NAMA SEKOLAH TERAKHIR :…………………………………………..

NAMA BAPA / PENJAGA : …………………………………………………………….

PEKERJAAN : ……………………………………………………..

ALAMAT RUMAH :
………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

KEBOLEHAN / BAKAT :
1. ………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………

Penyertaan Dalam MTQ Di peringkat Sekolah /Zon / Daerah / Negeri :

BIDANG PERINGKAT PENCAPAIAN


TILAWAH
SYARAHAN
HAFAZAN
LAIN-LAIN
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam ialah satu usaha untuk


menyampaikan ilmu kemahiran dan
penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran
dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap,
kemahiran, keperibadian dan pandangan
hidup hamba Allah yang mempunyai
tanggungjawab untuk membangunkan diri,
masyarakat, alam sekitar dan Negara
kearah mencapai kebaikan di dunia dan
kesejahteraan di akhirat.
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

SMK.................................................................... NAMA MURID:....................................................................

TINGKATAN 1 TAHUN : ...................................


TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Rukun Wuduk
02 Sunat-sunat Wuduk
03 Perkar-perkara makruh ketika ber wuduk
04 Perkara-perkara yang membatalkan wuduk
05 Doa selepas wuduk
06 Solat Fardhu (lafaz niat solat)
07 Solat Fardhu (Takbiratul Ihram)
08 Solat Fardhu (Doa Iftitah)
09 Solat Fardhu (Rukun Qauli)
10 Solat Fardhu (Rukun Qauli - bacaan Tahiyat Awal)
11 Solat Fardhu (bacaan dalam ruku’.iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud)
12 Solat Fardhu (doa qunut)
13 Solat Fardhu (rukun fi’li)
14 Sunat-sunat dalam solat (Sunat Ab’ad)
15 Sunat-sunat dalam solat (Sunat Ha’iah)

TANDATANGAN GURU:.............................................

TINGKATAN 2 TAHUN : ...................................


TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Solat Fardhu (Rukun Qauli)
02 Solat Fardhu (Rukun Qalbi)
03 Solat Fardhu (Rukun Fekli)
04 Bacaan Tasbih dalam rukuk
05 Bacaan Tasbih dalam iktidal
06 Bacaan Tasbih semasa sujud
07 Bacaan duduk antara dua sujud
08 Doa iftitah
09 Bacaan Tahiyat
10 Bacaan Qunut
11 Sujud sahwi
12 Sujud Tilawah
13 Tempat-tempat disunatkan sujud tilawah
14 Sujud Syukur
15 Solat ketika sakit
16 Cara solat sambil duduk
17 Cara solat sambil baring mengereng
18 Cara solat baring menelentang
19 Doa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat
20 Doa ketika menerima sedekah
21 Doa masuk tandas
22 Doa keluar tandas

TANDATANGAN GURU:.............................................

TINGKATAN 3 TAHUN : ...................................


TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Solat jenazah
02 Solat jenazah lelaki
03 Solat jenazah perempuan
04 Solat jenazah kanak-kanak lelaki
05 Solat jenazah kanak-kanak perempuan
06 Solat sunat tahiyatul masjid
07 Solat sunat dhuha
08 Solat sunat tarawih
09 Solat sunat hari raya
10 Solat sunat hajat
11 Doa penerang hati
12 Doa menghadap cermin

TANDATANGAN GURU:.............................................
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

SMK.................................................................... NAMA MURID:....................................................................

TINGKATAN 4 TAHUN : ...................................

TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Solat sunat Istikharah
02 Solat sunat tahajjud
03 Solat sunat gerhana matahari
04 Solat sunat Tasbih
05 Solat sunat ihram
06 Bacaan wiirid dan pengertian
07 Doa ketika menziarahi orang sakit
08 Doa supaya terpelihara dari sebarang bahaya

TANDATANGAN GURU:..............................

TINGKATAN 5 TAHUN : ...................................

TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Doa selepas solat – pujian kepada Allah dan selawat ke atas Nabi
02 Terjemahan doa pujian atas Nabi Muhammada saw - selepas solat
03 Doa ke atas ibubapa
04 Terjemahan doa ke atas ibubapa
05 Doa ampun dosa
06 Terjemahan Doa ampun dosa .
07 Doa keselamatan dunia dan akhirat
08 Terjemahan Doa keselamatan dunia dan akhirat
09 Doa keselamatan
10 Terjemahan Doa keselamtan
11 Doa memohon rahmat dari Allah swt
12 Terjemahan Doa memohon rahmat dari Allah swt
13 Doa Nabi Adam a.s
14 Terjemahan Doa Nabi Adam
15 Doa Kebahagiaan Dna dan Akhirat Nabi a.s
16 Terjemahan Doa Kebahagiaan Dna dan Akhirat Nabi a.s
17 Doa ketika guruh dan terjemahannya
18 Doa mohon rahmat dan petunjuk dan terjemahannya
19 Doa pelindungan dunia akhirat dan terjemahannya
20 Doa di tempat jual beli dan terjemahnnya
21 Doa perlindungan dari sumpah palsu dan terjemahnnya
22 Doa memohon pemeliharaan sewaktu musafir dan terjemahannya
23 Doa perlindungan dan terjemahannaya

TANDATANGAN GURU:..............................

Ulasan Guru:...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ..................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................................

Tahap Pencapaian: 1 2 3 4 5 6
TANDATANGAN GURU:..............................
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

BIDANG 1 : AMALI

SMK.................................................................... NAMA MURID:....................................................................

TINGKATAN 1 : ................................... TAHUN ...................................


TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Rukun Wuduk
02 Sunat-sunat Wuduk
03 Perkar-perkara makruh ketika ber wuduk
04 Perkara-perkara yang membatalkan wuduk
05 Doa selepas wuduk
06 Solat Fardhu (lafaz niat solat)
07 Solat Fardhu (Takbiratul Ihram)
08 Solat Fardhu (Doa Iftitah)
09 Solat Fardhu (Rukun Qauli)
10 Solat Fardhu (Rukun Qauli - bacaan Tahiyat Awal)
11 Solat Fardhu (bacaan dalam ruku’.iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud)
12 Solat Fardhu (doa qunut)
13 Solat Fardhu (rukun fi’li)
14 Sunat-sunat dalam solat (Sunat Ab’ad)
15 Sunat-sunat dalam solat (Sunat Ha’iah)

TANDATANGAN GURU:.............................................

TINGKATAN 2 :.............................. TAHUN :........................................


TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Solat Fardhu (Rukun Qauli)
02 Solat Fardhu (Rukun Qalbi)
03 Solat Fardhu (Rukun Fekli)
04 Bacaan Tasbih dalam rukuk
05 Bacaan Tasbih dalam iktidal
06 Bacaan Tasbih semasa sujud
07 Bacaan duduk antara dua sujud
08 Doa iftitah
09 Bacaan Tahiyat
10 Bacaan Qunut
11 Sujud sahwi
12 Sujud Tilawah
13 Tempat-tempat disunatkan sujud tilawah
14 Sujud Syukur
15 Solat ketika sakit
16 Cara solat sambil duduk
17 Cara solat sambil baring mengereng
18 Cara solat baring menelentang
19 Doa memohon kebahagiaan dunia dan akhirat
20 Doa ketika menerima sedekah
21 Doa masuk tandas
22 Doa keluar tandas

TANDATANGAN GURU:.............................................

TINGKATAN 3 : ....................................... TAHUN : ..........................................


TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Solat jenazah
02 Solat jenazah lelaki
03 Solat jenazah perempuan
04 Solat jenazah kanak-kanak lelaki
05 Solat jenazah kanak-kanak perempuan
06 Solat sunat tahiyatul masjid
07 Solat sunat dhuha
08 Solat sunat tarawih
09 Solat sunat hari raya
10 Solat sunat hajat
11 Doa penerang hati
12 Doa menghadap cermin

TANDATANGAN GURU:.............................................
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

SMK.................................................................... NAMA MURID:....................................................................

TINGKATAN 4: ............................... TAHUN : ...........................

TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Solat sunat Istikharah
02 Solat sunat tahajjud
03 Solat sunat gerhana matahari
04 Solat sunat Tasbih
05 Solat sunat ihram
06 Bacaan wiirid dan pengertian
07 Doa ketika menziarahi orang sakit
08 Doa supaya terpelihara dari sebarang bahaya

TANDATANGAN GURU:..............................

TINGKATAN 5 : ......................... TAHUN : ....................................

TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Doa selepas solat – pujian kepada Allah dan selawat ke atas Nabi
02 Terjemahan doa pujian atas Nabi Muhammada saw - selepas solat
03 Doa ke atas ibubapa
04 Terjemahan doa ke atas ibubapa
05 Doa ampun dosa
06 Terjemahan Doa ampun dosa .
07 Doa keselamatan dunia dan akhirat
08 Terjemahan Doa keselamatan dunia dan akhirat
09 Doa keselamatan
10 Terjemahan Doa keselamtan
11 Doa memohon rahmat dari Allah swt
12 Terjemahan Doa memohon rahmat dari Allah swt
13 Doa Nabi Adam a.s
14 Terjemahan Doa Nabi Adam
15 Doa Kebahagiaan Dna dan Akhirat Nabi a.s
16 Terjemahan Doa Kebahagiaan Dna dan Akhirat Nabi a.s
17 Doa ketika guruh dan terjemahannya
18 Doa mohon rahmat dan petunjuk dan terjemahannya
19 Doa pelindungan dunia akhirat dan terjemahannya
20 Doa di tempat jual beli dan terjemahnnya
21 Doa perlindungan dari sumpah palsu dan terjemahnnya
22 Doa memohon pemeliharaan sewaktu musafir dan terjemahannya
23 Doa perlindungan dan terjemahannaya

TANDATANGAN GURU:..............................

Ulasan Guru:...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................................

Tahap Pencapaian: 1 2 3 4 5 6
TANDATANGAN GURU:..............................
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

BIDANG 2 : HAFAZAN

SMK.................................................................... NAMA MURID:............................................................

TINGKATAN 1 : ..................................... TAHUN ...................................

TAHAP
BIL TAJUK 1 2 3 4 5 6

01 Surah Al-Baqarah : Ayat 1-5


02 Surah Al-Baqarah : Ayat 201
03 Surah Al- Baqarah : Ayat 255
04 Surah Al-Baqarah : Ayat 256
05 Surah Al-Baqarah : Ayat 284
06 Surah Al-Baqarah : Ayat 285
07 Surah Al-Baqarah : Ayat 286

TANDATANGAN GURU:.............................................

TINGKATAN 2 : ..................................... TAHUN : ...................................

TAHAP
BIL TAJUK 1 2 3 4 5 6

01 Surah Ali Imran: Ayat 8


02 Surah Ali Imran: Ayat 18
03 Surah Ali Imran: Ayat 26
04 Surah Ali Imran: Ayat 27

TANDATANGAN GURU:.............................................

TINGKATAN 3 :....................................... TAHUN : ...................................

TAHAP
BIL TAJUK 1 2 3 4 5 6
01 Surah Al-A’raf : Ayat 23
02 Surah al-Jumuah : Ayat 9
03 Surah al-Jumuah : Ayat 10

TANDATANGAN GURU:.............................................
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

TINGKATAN 4 :....................................... TAHUN : ...................................

TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Surah al-An’am: Ayat 162
02 Surah al-An’am : Ayat 163
03 Surah al-Mu’minun : Ayat 1
04 Surah al-Mu’minun : Ayat 2
05 Surah al-Mu’minun : Ayat 3
06 Surah al-Mu’minun : Ayat 4
07 Surah al-Mu’minun : Ayat 5
08 Surah al-Mu’minun : Ayat 6
09 Surah al-Mu’minun : Ayat 7
10 Surah al-Mu’minun : Ayat 9
11 Surah al-Mu’minun : Ayat 10 – 11
12 Surah al-Mu’minun : Ayat 12 - 13
13 Surah Luqman ayat : Ayat 114 - 15
14 Surah Luqman ayat : Ayat 16 -17
15 Surah Luqman ayat : Ayat 18 -19

TANDATANGAN GURU:...............................................

TINGKATAN 5:....................................... TAHUN : ...................................

TAHAP
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
01 Surah at-Taubah: Ayat 128
02 Surah at-Taubah ayat 129
03 Surah al-Nur : Ayat 35
04 Surah al-Hasyr :Ayat 21
05 Surah al-Hasyr :Ayat 22
06 Surah al-Hasyr :Ayat 23
07 Surah al-Hasyr :Ayat 24

TANDATANGAN GURU:................................................

Ulasan Guru:......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ....................................

.............................................................................................. ..................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................

Tahap Pencapaian: 1 2 3 4 5 6
TANDATANGAN GURU:..............................
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

BIDANG 3 : BUDAYA ILMU

Sekolah : …………………………………………………………………………………
Ting. Satu : .......................
Nama : ........................................................... Ting. Dua : ......................
Ting. Tiga : ......................
No. K/Pengenalan : ...........................................................
TAHAP TAHAP TAHAP
TAJUK TING.
TAJUK TING.SATU TAJUK TING. DUA
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 TIGA 1 2 3 4 5 6
BIL

BIL

BIL
Kebersihan. Konsep Bersyukur. Sains Dalam
kehidupan.
A. Konsep A..Pengertian A. Konsep sains
kebersihan rohani & bersyukur. bersumberkan Al-
jasmani. B. Ciri-ciri orang Quran.
B. Hikmah menjaga bersyukur. B. Dalil naqli
kebersihan C. Kepentingan (Surah Yasin : 37)
bersyukur. C.Tokoh saintis
Islam.
1 1 1
D.Contoh-contoh
teori sains.
E.Kepentingan
sains.
F.Keburukan
dalam
penyalahgunaan
sains.

Kepentingan Menjaga maruah Diri. Wasatiah.


Berakidah.
A. Konsep maruah A. Terjemahan
A. Lafaz Syahadah. diri. dalil naqli surah
B. Konsep B. Kepentingan al-Araf : 31
Syahadah. menjaga maruah B. Contoh
C. .Dalil naqli diri. wasatiah.
konsep C. Ciri-ciri orang C. Wasatiah
syahadah. yang bermaruah dalam
2 2 2
D. Alam barzakh. dan tidak perbelanjaan.
E. Alam Akhirat. bermaruah diri.
F. Konsep ihsan D. Keburukan tidak
bermaruah.
E. Faktor-faktor
yang
menyebabkan
gejala tidak
bermaruah

Kepentingan Ilmu. Infak Keunggulan


Islam.
A. Konsep A. Pengertian
ilmu fardu infak. A. Konsep
ain dan B. Cara-cara Islam satu
fardu berinfak cara hidup
kifayah. masa. yang
B. Dalil naqli C. Cara-cara sempurna.
Surah Al- berinfak B. Dalil naqli
Alaq. harta surah al-
C. Ciri-ciri D. Kelebihan Imran : 19
orang yang berinfak C. Ciri-ciri
3 berilmu. 3 konsep infak. 3 keunggula
E. Cara-cara n Islam.
berinfak D. Maksud
tenaga dan dalil naqli
buah fikiran. surah al-
F. Kepentingan Imran : 19
infak. E. Kelebihan
agama
Islam.
F. Perbandin
gan agama
Islam
dengan
agama lain
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

TAHAP TAHAP TAHAP


TAJUK TING.
TAJUK TING.SATU TAJUK TING. DUA
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 TIGA 1 2 3 4 5 6
BIL

BIL

BIL
Mencontohi Komunikasi Hiburan Menurut
Keperibadian Dan Berkesan. Islam.
Kepimpinan
Rasulullah. A. Konsep A. Konsep
A. Kepentinga komunikasi hiburan
n berkesan. menurut
memahami B. Cara Islam.
Sirah komunikasi B. Contoh-
Rasulullah. berkesan. contoh
B. Sejarah C. Perbezaan hiburan
perjuangan komunikasi menurut
Rasulullah. berkesan Islam.
C. Ciri-ciri dengan A. Dalil-dalil
keperibadia komunikasi naqli.
4 4 4
n tidak B. Terjemaha
Rasulullah. berkesan. n dalil naqli
D. Akibat (hadis
komunikasi Muslim).
tidak C. Batas-
berkesan. batas
E. Kepentingan hiburan
komunikasi yang
berkesan. dibenarkan
Islam.
D. Kesan
mementing
kan
hiburan.

Disiplin Kendiri. Riadah


A. Konsep
disiplin A. Konsep
kendiri. riadah.
B. Ciri-ciri B. Adab-adab
5 orang yang 5 beriadah.
berdisiplin. C. Kepentinga
C. Kelebihan n
dan beriadah.
Kepentinga
n disiplin
kendiri.

Kepentingan
Beribadat.

A. Konsep
6
ibadat.
B. Pembahagi
an ibadat
khusus dan
umum.

Ulasan Penilai : Ulasan Penilai : Ulasan Penilai :

Tandatangan Penilai: Tandatangan Murid : Tandatangan Penilai: Tandatangan Murid : Tandatangan Tandatangan Murid :
Penilai:

.................................... ..................................... .................................. ...................................... .............................. ...............................


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

BIDANG 4 : PAFA

SMK...........................................................

NAMA .........................................................................................

TAHAP NO.KOD TAJUK PENCAPAIAN TARIKH T.T GURU

1 MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAT L1.1 L1.2

L2.1 L2.2
2 RUKUN ISLAM
L2.3

L3.1 L3.2
TINGKATAN 1

3 RUKUN IMAN
L3.3 L3.4

L4.1 L4.2
4 BERISTINJAK
L4.3

L5.1 L5.2
MEMBERSIHKAN ANGGOTA BADAN,
5
PAKAIAN DAN TEMPAT DARIPADA NAJIS
L5.3

6 CARA BERWUDUK A6.1 L6.2

7 TAYAMMUM A7.1

8 CARA MANDI WAJIB L8.1 L8.2

L/A9.1 A9.2

9 AZAN DAN IQAMAT A9.3 A9.4

A9.5
TINGKATAN 2

L10.1.1 L10.1.2

L10.1.3 L1O.1.4

L10.1.5 L10.1.6

L10.1.7 L10.1.8
10 AMALI SOLAT FARDU
L10.1.9 L10.1.10

L10.1.11 L10.1.12

A10.2
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

L11.1 L11.2
11 SOLAT JENAZAH
A11.3

L12.1 L11.2
12 PUASA
A12.3

L13.1 L13.2
13 ADAB TERHADAP IBUBAPA
L13.3 L13.4
TINGKATAN 3

L15.1 L15.2

15 IHSAN L15.3 L15.4

L15.5

L16.1 L16.2
16 KEWAJIPAN MENUTUP AURAT
L16.3

L17.1 L17.2
17 BATAS PERGAULAN DALAM ISLAM
L17.3

Hak Cipta JAPIM 2008

Tingkatan 1 : ............................... Tahun :.......................................................

Tandatangan Guru : ........................................


Nama Guru : .......................................................
Tarikh :.......................................................

Tingkatan 2 : ............................... Tahun :.......................................................

Tandatangan Guru : ........................................


Nama Guru : .......................................................
Tarikh :.......................................................

Tingkatan 3 : ............................... Tahun :.......................................................

Tandatangan Guru : ........................................


Nama Guru : .......................................................
Tarikh :.......................................................
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

SMK..........................................................................

NAMA ...........................................................................................

TAHAP NO.KOD TAJUK PENCAPAIAN TARIKH T.T GURU

MENGUCAP DUA KALIMAH


1 L1.1 L1.2
SYAHADAT

L2.1 L2.2
2 RUKUN ISLAM
L2.3

L3.1 L3.2
3 RUKUN IMAN
L3.3 L3.4
T I N G K A T A N

L4.1 L4.2
4 BERISTINJAK
L4.3

MEMBERSIHKAN ANGGOTA L5.1 L5.2


5 BADAN, PAKAIAN DAN
TEMPAT DARIPADA NAJIS L5.3
4

6 CARA BERWUDUK
A6.1 L6.2

7 TAYAMUM A7.1

8 CARA MANDI WAJIB L8.1 L8.2

L/A9.1 A9.2

A9.3 A9.4
9 AZAN DAN IQAMAT

A9.5

L10.1.1 L10.1.2

L10.1.3 L1O.1.4

L10.1.5 L10.1.6

L10.1.7 L10.1.8

AMALI SOLAT FARDU L10.1.9 L10.1.10

L10.1.11 L10.1.12
10
A10.2
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

L11.1 L11.2
11 SOLAT JENAZAH
A11.3

L12.1 L11.2
12 PUASA
A12.3
T I N G K A T A N

L13.1 L13.2
13 ADAB TERHADAP IBUBAPA
L13.3 L13.4

L14.1 L14.2

14 PERKAHWINAN L14.3 L14.4


5

L14.5 L14.6

L15.1 L15.2

15 IHSAN L15.3 L15.4

L15.5

L16.1 L16.2
KEWAJIPAN MENUTUP
16
AURAT
L16.3

BATAS PERGAULAN DALAM L17.1 L17.2


17
ISLAM
L17.3

Tingkatan 4 : ............................... Tahun :.......................................................

Tandatangan Guru : ........................................

Nama Guru : .......................................................

Tarikh :.......................................................

Tingkatan 5 : ............................... Tahun :.......................................................

Tandatangan Guru : ........................................

Nama Guru : .......................................................

Tarikh :.......................................................
KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

BIDANG 4 : JAWI

SMK....................................................................

NAMA MURID:............................................................

TINGKATAN 1...............................

TINGKATAN 2................................

TINGKATAN 3...............................

TINGKATAN 4...............................

TINGKATAN 5...............................

TAHAP PENGUASAAN
BIL TAJUK
1 2 3 4 5 6
1. Huruf-huruf Tunggal
2. Satu Suku Kata Terbuka
3. Satu Suku Kata Tertutup
4. Perkataan Suku Kata Terbuka
5. Perkataan Suku Kata Terbuka dan Terbuka
6. Perkataan Suku Kata Terbuka dan Tertutup
7. Perkataan Suku Kata Tertutup dan Terbuka
8. Perkataan Suku Kata Tertutup dan Tertutup
9. Hukum ‫( د ر ل و غ‬dua suku kata pola َ‫) اَ ا‬
10. Hukum ‫( د ر ل و غ س ي‬dua suku kata pola َ‫) ا ُ ا‬
11. Hukum ‫ ض & ك‬di akhir perkataan
Penggunaan huruf:
i) ‫ت&ة‬
ii) ‫ه&ح‬
12. iii) ‫ص‬ /‫س‬/‫ث‬

iv) ‫& ق‬ ‫ك‬


v) ‫ج&ض‬
13. Perkataan Berakhir dengan ‘ RAMA’
14. Kaedah Diftong
Homograf (sama maksud) :
i) Biasa
15. ii) Hakiki

iii) Hakiki Berimbuhan


KAD LAPORAN PRETASI PAFA & AMALI

Kedudukan " ‫ " ء‬:


i) Di bawah huruf ‫ا‬
ii) Di atas huruf ‫ا‬
16. iii) Tiga per empat huruf

iv) Setara
v) Di tengah (ada rumah)
Kata Ulang :
17. i) Seirama
ii) Berirama
Rangkai Kata :
i) Setara
18. ii) Simpulan Bahasa

iii) Majmuk
Imbuhan :
19. i) Awalan (me, men, mem, meng, meny, pe, pen, pem, peng, peny)
ii) Akhiran (an)
20. Perkataan tiga suku kata atau lebih (suku kata awal َ‫)ا‬
Perkataan satu suku kata tertutup :
i) Bahasa Arab
21. ii) Bermula huruf w / ‫و‬
iii) Bebas
Perkataan Pinjaman Bahasa Inggeris :
22. i) Satu Suku Kata
ii)Dua Suku Kata ke Atas
23. Perkataan Pinjaman Bahasa Arab
Akronim :
i) Bahasa Melayu
24. ii) Bahasa Inggeris

iii) Boleh dieja

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 1 .................................... TAHUN...................................

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 2 .................................... TAHUN....................................

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 3 .................................... TAHUN...................................

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 4 .................................... TAHUN...................................

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 5 .................................... TAHUN...................................


KAD PRESTASI AMALI INDIVIDU

PANDUAN UNTUK GURU

1. Pelaksanaan Penilaian amali dan dua waktu tambahan


mempunyai 6 tahap.
2. Tahap paling tinggi ialah 6 dan yang terendah ialah 1.
3. Tahap yang telah ditetapkan tidak boleh diubah.
4. Tahap 1 bermula dari 0 (tidak mengetahui) kepada 1
(mengetahui) sesuatu secara asas. (rujuk penjelasan
tahap).
5. Penilaian ini adalah dalam bahagian :
 Budaya ilmu
 Amali solat
 Tilawah Al-Quran
 Jawi
 Hafazan
6. Setiap bahagian mempunyai tahap penilaian yang berbeza
mengikut kesesuaian bahagian tersebut.
7. Rekod tahap penguasaan ini akan digunakan dari tingkatan
1 hingga tingkatan 5.