Anda di halaman 1dari 1

BORANG KELOMPOK

PENILAIAN PERKARA ASAS FARDHU AIN ( PAFA )

SEKOLAH :

KELAS : TAHUN :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16
BIL NAMA
1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3 13.4 15.1 15.2 15.3 16.1 16.2 16.3

Nama Guru Kelas :

Anda mungkin juga menyukai