Anda di halaman 1dari 6

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


( Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah )

Nama Kursus Terapi dalam Pendidikan Khas


(Therapy in Special Education)
Kod Kursus PKU 3109
Kredit 3 (1+2)
Jam Interaksi 75 jam
Bahasa
Pengantar Bahasa Melayu
Prasyarat Tiada
Semester Pertama / Kedua

Hasil 1. Menjelaskan keperluan terapi untuk perkembangan diri murid


Pembelajaran: -murid berkeperluan khas.

2. Menghuraikan kaedah terapi yang sesuai dengan masalah


murid .
3. Melaksanakan aktiviti terapi untuk meningkatkan pengetahuan
dan pengalaman pelajar.

4. Mengintegrasikan aktiviti-aktiviti terapi dalam pengajaran dan


pembelajaran.

Sinopsis Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas


kepada terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan
nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi
main dan terapi alternatif secara teori serta amali.

This course discusses the importance of physiotherapy, occupational


therapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro
therapy, expression art therapy, play therapy and alternative therapies to
the special needs students in theory and in practice.

49
Tajuk Kandungan Jam

1. Teori 3

Pengenalan kepada Terapi

 Definisi dan konsep terapi

 Keperluan terapi untuk murid-murid


berkeperluan khas
- Kesediaan untuk belajar dari segi mental,
fizikal, emosi dan sosialisasi
- Ketahanan diri untuk belajar / bekerja
dalam jangka masa yang lama
- Motivasi
- Membina konsep kendiri
- Merangsang pengaliran darah & oksigen

 Jenis-jenis terapi
- Terapi fisio
- Terapi cara kerja
- Terapi pertuturan
- Terapi muzik dan nyanyian
- Terapi seni visual
- Terapi hidro
- Terapi pergerakan kreatif
- Terapi main
- Terapi alternatif

2. Jenis-jenis Terapi : Fisio, Cara Kerja, Pertuturan 4

 Definisi dan konsep


 Kepentingan
 Perancangan aktiviti

3. Jenis-jenis Terapi : Muzik dan Nyanyian, Seni 4


Visual, Hidro

 Definisi dan konsep


 Kepentingan
 Perancangan aktiviti

4. Jenis-jenis Terapi : Pergerakan Kreatif, Permainan, 4


Alternatif

 Definisi dan konsep


 Kepentingan
 Perancangan aktiviti

50
Tajuk Kandungan Jam
Jumlah 15

Amali

1. Terapi Fisio 6

 Melawat ke pusat latihan terapi fisio


 Melaksanakan aktiviti terapi fisio terapi
- Dengan alat
- Tanpa alat

 Menggubahsuai alat dan aktiviti terapi fisio


 Melaksanakan aktiviti fisio dalam sukan dan
permainan

2. Terapi Cara Kerja 6

 Melakukan aktiviti terapi cara kerja yang


melibatkan pergerakan motor halus dan motor
kasar.
- dengan alatan
- tanpa alatan

 Menghasilkan peralatan terapi cara kerja yang


sesuai dengan kanak-kanak berkeperluan
khas melibatkan pergerakan motor halus ( Cth :
rantai manik) dan motor kasar (Cth : Blok yang
diperbuat dari kotak).

3. Terapi Pertuturan 6

 Membiasakan diri menggunakan peralatan


untuk aktiviti pertuturan
 Latihan menggunakan alat terapi pertuturan
 Menjalankan latihan yang melibatkan aktiviti
terapi pertuturan dengan alatan dan tanpa
alatan
 Melaksanakan perancangan pengajaran dan
pembelajaran yang melibatkan terapi
pertuturan

4. Terapi Muzik dan Nyanyian 6

 Latihan praktik terapi muzik dan nyanyian yang


melibatkan pergerakan anggota tubuh badan
 Mengenal dan membuat latihan
menggunakan / membunyikan alat-alat bunyian
 Latihan praktikal terapi muzik dan nyanyian
dengan menggunakan alat bunyian

51
Tajuk Kandungan Jam
 Merancang dan melaksanakan pengajaran
yang melibatkan terapi muzik dan nyanyian

5. Terapi Seni Visual 6

 Mengenalpasti dan membuat penelitian hasil


seni visual yang sesuai untuk kanak-kanak
berkeperluan khas
 Menghasilkan bahan seni visual yang sesuai
melalui aktiviti :

- Catan
- Reka bentuk
- Anyaman
- Kraftangan
- Pengubahsuaian alat dan aktiviti

 Merancang dan melaksankan aktiviti terapi seni


visual dalam pengajaran dan pembelajaran

6. Terapi Hidro 6

 Menjalankan latihan kemahiran aktiviti hidro


yang sesuai dengan kanak-kanak keperluan
khas seperti :

- Keselamatan di air
- Apungan
- Berenang
- Pernafasan

 Merancang dan melaksanakan aktiviti terapi


hidro dalam pengajaran dan pembelajaran

7. Terapi Pergerakan Kreatif 6

 Menjalankan latihan kemahiran aktiviti terapi


pergerakan kreatif yang sesuai dengan kanak-
kanak berkeperluan khas seperti :

- Gimrama
- Tarian moden
- Tarian tradisional
- Berkumpulan dan berpasangan

 Merancang dan melaksanakan aktiviti terapi


pergerakan kreatif dalam pengajaran dan
pembelajaran

52
Tajuk Kandungan Jam

8. Terapi Main 6

 Mempraktikkan jenis permainan yang sesuai


digunakan sebagai terapi untuk kanak-kanak
berkeperluan khas
- Jenis permainan ( dalam / luar )
- Dengan alat
- Tanpa alat
- Berkumpulan dan berpasangan

 Membina peralatan permainan yang sesuai


untuk aktiviti terapi main

 Merancang dan melaksanakan aktiviti terapi


main dalam pengajaran dan pembelajaran

9. Terapi Pasir 6

 Mempraktikkan latihan aktiviti permainan di


pasir yang sesuai dengan masalah murid
berkeperluan khas
- Membina istana pasir /sand castle
- Meramas pasir
- Menanam badan di pasir

 Membina peralatan aktiviti permainan pasir di


bilik darjah

 Merancang dan melaksanakan aktiviti terapi


pasir dalam pengajaran dan pembelajaran

10. Terapi Alternatif 6

 Menjalankan latihan kemahiran aktiviti terapi


alternatif yang sesuai dengan kanak-kanak
berkeperluan khas seperti :

- Terapi Aroma
- Terapi Herba
- Terapi Ozon
- Terapi “Floortime”
- Terapi Haiwan
- Snoozeland
- Lain-lain terapi

 Merancang dan melaksanakan aktiviti terapi


alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran

53
Tajuk Kandungan Jam

Jumlah 60
Jumlah Keseluruhan 75

Penilaian Kerja kursus 70%

Peperiksaan Akhir 30%

Rujukan Asas
Cattanach, A. (2001). Play therapy : Where the sky meets the
underworld. USA: Crisp Pub. Inc.

Schroder, D. (2005). Little windows in art therapy. London : Jessica


Kingsley Pub.

Scoh, A.S. & Fong, E. (2004). Body structure and functions.


(10 th, ed). Canada : Thompson

Rujukan Allen, J.W., Messon, J.R. Hill, D. W. & Dishman, R.K. (1999).
Tambahan Physical activity for health and fitness. Champaign, IL :
Human Kinetics.

Barth, K & Dietze, J. (2004). Learning swimming. Oxford : Meyer &


Meyer Sports.

Barth, K. & Sieber, A. (2005). Learning horseback riding. Missouri :


Meyer & Meyer Sports.

Roberts, T. (1998). Special needs in ordinary schools : Encouraging


expression arts in the primary curriculum. London : Cassell Edu. Ltd.

Ross, C. (1997). Something to draw on : Activities & interventions


using an art therapy approach. London : Jessica Kingsley

54

Anda mungkin juga menyukai