Anda di halaman 1dari 1

Laporan Aminuddin Baki

 Laporan Aminuddin Baki pada tahun 1965 mula member layanan yang lebih
bersesuaian dengan kebolehan yang berbeza dalam kalangan pelajar.
 Iaitu untuk menampung kebolehan dan bakat yang berbeza dalam kalangan
pelajar. Malangnya, laporan Aminuddin Baki tidak mencapai objektif yang
dirancang dengan sepenuhnya kerana kekurangan guru yang mempunyai
kemahiran dalam bidang mata pelajaran elektif dan juga kurangnya
infratruktur seperti peralatan dan bahan pengajaran.
 Juga terdapat kurang kesinambungan dalam pengajaran kemahiran dari
sekolah menengah, rendah ke sekolah menengah atas.

Contoh :

 Pelajar yang mempelajari pertanian semasa sekolah menengah rendah tidak


dapat meneruskan pelajaran mereka dalam bidang yang sama di sekolah
menengah atas kerana kekurangan sekolah pertanian di peringkat itu.
 Maka, mereka terpaksa mengikuti aliran mata pelajaran teknik di Sekolah
Teknik. Ini membawa kepada kurang tenaga profesional dalam bidang
pertanian.