KOD TOPIK BK 1/9

PENGAJIAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING BK1 PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING BK1.1 BK1.1.1 BK1.1.2 BK1.2 BK1.2.1 BK1.2.2 BK1.2.3 BK1.2.4 BK1.3 BK1.3.1 BK1.3.2 BK1.3.3 BK1.3.4 BK1.4 BK1.4.1 BK1.4.2 BK1.4.3 BK1.4.4 BK1.4.5 BK1.4.6 BK1.5 BK1.5.1 BK1.5.2 BK1.5.3 BK1.6 BK1.6.1 BK1.6.2 BK1.6.3 BK1.6.4 BK1.6.5 BK1.6.6 BK1.6.7 Latar Belakang dan Rasional Bimbingan Dan Kaunseling Sejarah perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Rasional bimbingan dan kaunseling Falsafah Bimbingan dan Kaunseling Definisi bagi konsep Bimbingan dan Kaunseling Falsafah bimbingan dan kaunseling Tujuan bimbingan dan kaunseling Prinsip bimbingan dan kaunseling Pendekatan Bimbingan dan Kaunseling Perkembangan Pencegahan Pemulihan Krisis Bimbingan dan Kaunseling Dari Perspektif Islam Konsep ‘Agama Itu Nasihat’ Matlamat bimbingan Konsep manusia Konsep masalah dan penyelesaian masalah Strategi bimbingan Ciri-ciri pembimbing mengikut pandangan Islam Etika dan Perundangan Dalam Kaunseling Takrif Etika Kod Etika Kaunselor PERKAMA Akta Kaunselor 1998 Ciri-ciri Kaunselor Berkesan Hormat menghormati Penerimaan tanpa syarat Empati Kongruen Kejeleketan Ketulenan Keprihatinan kepemimpinan

1

3 BK2.2 BK2.3.2.9.9 BK1.2 BK1.3 BK2.2.3 BK2 BK2.2 BK2.7.1 BK2.8 BK1.5 BK2.KOD TOPIK BK 2/9 BK1.1 BK2.3.2.2 BK2.7.1 BK2.1.3 BK2.2.2. Masalah Dan Keperluan Remaja Masa Kini Peranan Guru dalam membantu menangani isu.1.7 BK1.2 TEORI-TEORI KAUNSELING Asas Kepentingan Teori Pengenalan teori kaunseling Kepentingan teori kaunseling Fungsi teori kaunseling Jenis-jenis dan Pengaplikasian Teori Kaunseling Teori Psikoanalisis Pemusatan Perorangan Teori Rasional Emotif Tingkahlaku (REBT) Teori Analisis Transaksional Teori Tingkahlaku Hubungan Teori dengan Peranan Guru Kaunseling Perbezaan teori Implikasi teori kepada peranan guru bimbingan 2 . masalah dan keperluan pelajar Guru biasa Guru kelas Guru kaunseling BK1.4 BK2.1 BK2.9.1 BK1.2 Perkembangan Remaja Teori Perkembangan Remaja: Faktor Mempengaruhi Pembentukan Identiti Remaja (baka dan persekitaran) Isu.1 BK1.9.1.

14 BK3.5.5.6.12 BK3.3 BK3.6.4.5 BK3.11 BK3.4.4.5.5.2 BK3.2 BK3.4.4 KAUNSELING INDIVIDU Pengenalan Kaunseling Individu Definisi Matlamat Objektif Ciri-ciri Dalam Proses Kaunseling Komunikasi Asas Jenis komunikasi Kemahiran Asas Kaunseling Membina hubungan Memberi perhatian Mendengar secara aktif Dorongan minimum Pendedahan kendiri Menyoal Menyemak persepsi Parafrasa Refleksi Kesenyapan Konfrontasi Meminta penjelasan Membuat interpretasi Merumus Fasa Kaunseling Individu Membina hubungan Penerokaan Kenal pasti masalah Pemilihan strategi Mengambil tindakan Penamatan Susulan / rujukan Halangan kaunseling Psikologikal Fizikal Sosial Persekitaran 3 .1 BK3.6 BK3.4.4.4.1.1 BK3.4.3 BK3.3.4 BK3.13 BK3.9 BK3.4.4.KOD TOPIK BK 3/9 BK3 BK3.10 BK3.2 BK3.1 BK3.6 BK3.4.4.5.2 BK3.3 BK3.1.7 BK3.6.8 BK3.1 BK3.5 BK3.1.4 BK3.1 BK3.5.5 BK3.6.4.1 BK3.3 BK3.2 BK3.7 BK3.4 BK3.3 BK3.4.5.6 BK3.

6.1.5.3 BK4.5.7 KAUNSELING KELOMPOK Pengenalan Asas Bimbingan dan Kaunseling Kelompok Kelompok Jenis-jenis kelompok Jenis kaunseling kelompok Kelebihan dan kelemahan kaunseling kelompok Halangan Dalam Kaunseling kelompok Kepemimpinan Dalam Kaunseling Kelompok Peranan pemimpin kaunseling kelompok Gaya kepemimpinan Ciri-ciri pemimpin kaunseling kelompok Keahlian Dalam Kaunseling Kelompok Pemilihan ahli kelompok berstruktur dan tidak berstruktur Tingkah laku ahli kelompok yang menggalakkan perkembangan kelompok Tingkah laku menghalang perkembangan kelompok Kemahiran Pemudahcaraan Kemahiran pemudahcaraan kaunseling kelompok Fasa-fasa Kaunseling Kelompok Fasa pengenalan / orientasi Fasa konflik Fasa bersepadu / integrasi Fasa kejayaan Fasa penamatan Faktor-faktor Keberkesanan Kaunseling Kelompok Kondusif / terapeutik Kemahiran pemudahcaraan Pendedahan kendiri Ketulenan ahli Kemahiran Personhood Keterlibatan Keterbukaan ahli 4 .6.5 BK4.5 BK4.1 BK4.6 BK4.5 BK4.3 BK4.2.6.5 BK4.4 BK4.1 BK4.3 BK4.1.2.2 BK4.2 BK4.1 BK4.2.1.6.6.2 BK4.2 BK4.3.5.1 BK4.3.1 BK4.4 BK4.3 BK4.1.2 BK4.5.3 BK4.6 BK4.3 BK4.6.1 BK4.1.KOD TOPIK BK 4/9 BK4 BK4.3.1 BK4.4 BK4.4.2 BK4.5.4 BK4.6.

6.2 BK5.2.2 BK5.1 BK5.5.6.1 BK5.2 BK5.3.2.3 BK5.3 BK5.4 BK5.2.7.7.1.2 BK5.5 BK5.1 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengenalan kepada Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Konsep Rasional Objektif Kepentingan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Fungsi dan peranan Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Penubuhan jawatankuasa Penyediaan kertas kerja (termasuk anggaran perbelanjaan) Penyediaan bilik bimbingan dan kaunseling Penyediaan laporan Jenis Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Inventori Perkhidmatan Pengumpulan dan Penyebaran Maklumat: Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Perkhidmatan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Dadah Konsultasi dan Rujukan Perkhidmatan Konferens Dengan Ahli Keluarga / Penjaga Sistem Fail.1 BK5.4 BK5.3.KOD TOPIK BK 5/9 BK5 BK5. Rekod dan Dokumentasi Bidang tugas guru kaunseling di sekolah menengah Perancangan Program Bimbingan dan Kaunseling Kajian keperluan murid Perancangan program bimbingan dan kaunseling Latihan menyediakan perancangan program tahunan bimbingan dan kaunseling di sekolah (contoh: Carta Gantt) Penyelidikan Dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Definisi Penyelidikan Tujuan Penyelidikan Jenis Penyelidikan Penilaian dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Jenis-jenis penilaian Kaedah penilaian Membuat laporan BK5.2.7 BK5.7 BK5.6 BK5.5 BK5.7.3 BK5.5 BK5.1 BK5.2 BK5.6 BK5.3.1.6.1.3 BK5.2 BK5.1.4 BK5.3.3 BK5.3 5 .3.4 BK5.5.1 BK5.3 BK5.3.2 BK5.5.3.1.1 BK5.

2.3 BK6.4 BK6.1 BK6.2.4 BK6.2 BK6.4.4 BK6.2 BK6.1 BK6.3 BK6.1 BK6.1.3.4.3 PENGURUSAN PEMBANGUNAN DIRI Jenis-Jenis Masalah Pelajar Di Sekolah akademik psikologi sosial kerjaya Jenis-Jenis Bimbingan Di Sekolah Menengah Akademik Peribadi Sosial Kerjaya Bimbingan Untuk Masyarakat Pendidikan keibubapaan Kemahiran Komunikasi Pentadbiran Inventori Pemilihan inventori Pentadbiran dan penganalisisan inventori Aplikasi dapatan inventori (6.2 BK6.3.1.1.3.2) untuk membimbing pelajar 6 .3 BK6.1.1 BK6.2.1 BK6.4.2 BK6.2 BK6.KOD TOPIK BK 6/9 BK6 BK6.2.

3 BK7.1 BK7.4 BK7.3.3 BK7.2 BK7.1.4. buku.2.3.2 BK7.3 BK7.2.1.3. buku panduan Proses pengumpulan maklumat Proses penyebaran maklumat Peluang-peluang pelajaran dan latihan Kaunseling Kerjaya Definisi kaunseling kerjaya Langkah pelaksanaan kaunseling kerjaya 7 .3.4 BK7.3.1.1 BK7.2 BK7.2.3 BK7.4 BK7.KOD TOPIK BK 7/9 BK7 BK7.1 BK7.1 BK7.2 PENDIDIKAN KERJAYA Pengenalan Kepada Bimbingan Kerjaya Definisi konsep Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya Rasional Bimbingan Kerjaya Teori Perkembangan Kerjaya Super Roe Ginzberg Holland Maklumat Pekerjaan Dan Hubungannya Dengan Pemilihan Kerjaya Konsep: Bentuk-bentuk maklumat cth: risalah.2 BK7.4.5 BK7.1 BK7.2.

1 BK8.1 BK8.2 BK8.2.3.1.5 BK8.3.2 BK8.3.2.3 BK8.5 BK8.2.3 BK8.3.2 BK8.3.2.1.3.KOD TOPIK BK 8/9 BK8 BK8.7 PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH Pengenalan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Dadah Latar Belakang Konsep dadah Jenis-jenis dadah dan tanda-tanda penyalahgunaannya Masalah Penagihan Dadah Faktor penagihan dadah Jenis-jenis dadah yang disalahgunakan dan kesannya Statistik penagih dadah di Malaysia Simptom-simptom penyalahgunaan dadah Kesan penagihan dadah kepada pelajar Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Dadah Pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah menerusi Kepemimpinan pentadbir sekolah dan guru Budaya sekolah yang sihat Iklim sekolah Peranan ibu bapa Peranan kerajaan Peranan masyarakat 8 .2.2 BK8.3 BK8.1 BK8.1 BK8.4 BK8.6 BK8.4 BK8.3.3 BK8.1.

2 BK9.4 BK9.2 BK9.6 KAUNSELING PELBAGAI BUDAYA Model Kaunseling Pelbagai Budaya pendekatan kaunseling pelbagai budaya peranan kaunselor pelbagai budaya Budaya Dan Etnik Definisi budaya Kepelbagaian budaya di Malaysia Definisi etnik Perbezaan etnik dan ras Kelompok Etnik Kelompok orang Asli Kelompok etnik Melayu Kelompok etnik Cina Kelompok etnik India Kelompok etnik peribumi Sabah Kelompok etnik peribumi Sarawak Ciri-ciri kaunselor pelbagai budaya Amalan Dalam Kaunseling Silang Budaya Teori Kemahiran Teknik Halangan Dalam Kaunseling Pelbagai Budaya 9 .4 BK9.5.3 BK9.1 BK9.3.3.1.5.3 BK9.1 BK9.3 BK9.1.2 BK9.1 BK9.5 BK9.3.KOD TOPIK BK 9/9 BK 9 BK9.3.5.6 BK9.4 BK9.3 BK9.2.2 BK9.2.2 BK9.3.2.1 BK9.5 BK9.1 BK9.3.2.