Anda di halaman 1dari 2

MODUL ESEI BAHAGIAN A DAN B

PENGENALAN/INTRO (1 perenggan)

- Definisi/konsep/maksud, petikan, latar belakang/sejarah, peribahasa, lirik lagu, isu


semasa.

- Anggaran 50 patah perkataan

- 4/5 ayat

- ayat akhir, merujuk kepada tajuk

IDEA/ISI (4 Idea, 4 Perenggan)

- Anggaran 50 patah perkataan

- 4/5 ayat

- Formula perenggan
IDEA UTAMA (IU)
+
HURAIAN-HURAIAN Tentang IU (HU1, HU2, HU3)
+
CONTOH (CT)
+
KESIMPULAN PERENGGAN (KP) Rujuk kepada tajuk

KESIMPULAN/PENUTUP (1 Perenggan)

- Anggaran 50 patah perkataan

- 4/5 ayat

- Rumusan terhadap tajuk dan harapan pada masa akan datang dalam konteks isu.
Pelbagai faktor dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kadar kes juvana
di negara kita pada masa ini. Usaha perlu dilakukan untuk membendung gejala ini.
Huraikan.

Pengenalan/Intro

Isu Semasa Peningkatan kadar kes juvana di negara kita pada masa ini
(2 ayat) semakin serius. Bilangan remaja yang terlibat dalam jenayah
terus meningkat pada zaman ini.

Merujuk Tajuk Terdapat pelbagai faktor telah dikenal pasti menyumbang


(2 ayat) kepada peningkatan kadar kes juvana. Langkah-langkah
tertentu perlu diambil bagi membendung gejala ini.

Idea/Isi

Idea Utama Para ibu bapa serta pihak sekolah harus memberi DIDIKAN
(DIDIKAN) HU 1 agama dan moral kepada golongan remaja.
HU 2
HU 3 Walaupun kita berada dalam zaman sains dan teknologi yang
moden, namun ajaran moral dan agama yang diwarisi turun-
temurun tidak boleh dilupai.

Hu 4 dan HU 5 Didikan ini dapat mematangkan fikiran golongan remaja serta


melahirkan insan yang berakhlak.

Kesimpulan Oleh itu, penyerapan ajaran moral dan agama dalam sistem
Perenggan pendidikan dapat membendung kes juvana.

Kesimpulan/Penutup

Rumusan Kesimpulannya, masalah peningkatan kadar kes juvana tidak


harus dipandang remeh sebab masalah ini melibatkan golongan
remaja. Usaha yang wajar perlu dilaksanakan dengan segera
Harapan bagi menyelamatkan masa hadapan golongan remaja.

Harapan Hal ini disebabkan para remaja adalah pemimpin dan tonggak
negara pada masa hadapan.