Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia

Latar Belakang

Jawatan Kumpulan

Kriteria ke Jawatan Kumpulan

Pengurusan Pegawai Jawatan Kumpulan

DEFINISI JAWATAN KUMPULAN
y

Jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota berkenaan sementara menunggu penempatan yang sesuai.

LATAR BELAKANG
y Objektif:
y Memastikan proses P&P atau tugasan pejabat

berjalan lancar
y Membantu pesakit mendapat rawatan dan cuti

sakit berpanjangan

Cuti Tanpa Gaji Menjaga Anak
PP 15/2007

Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan
PP 29/2009

Cuti Tanpa Gaji Urusan Persendirian
P.A. Bab C

Kriteria Ke Jawatan Kumpulan

Sakit Berpanjangan melebihi 6 bulan

Berprestasi
Sakit Kusta, Tibi, Barah atau Penyakit setaraf

Rendah

Disyaki Melakukan Jenayah & Sedang Ditahan/Disiasat Pihak Berkuasa

Sakit Mental

Kriteria Ke Jawatan Kumpulan

Penempatan Atas Kepentingan Perkhidmatan

PERMOHONAN PERTUKARAN KE JAWATAN KUMPULAN
BORANG JK1 BORANG JK2 BORANG JK3 BORANG JK4 BORANG JK5

Masalah Kesihatan Masalah Sakit Jiwa Cuti Tanpa Gaji Prestasi Rendah
Disyaki Melakukan Jenayah Kepentingan perkhidmatan pendidikan

BORANG JK6

CARTA ALIR PERMOHONAN KE JAWATAN KUMPULAN
CARTA ALIR 1 CARTA ALIR 2 CARTA ALIR 3 CARTA ALIR

Masalah Kesihatan Sakit Mental Cuti tanpa gaji Prestasi rendah Disyaki Melakukan Jenayah Kepentingan Perkhidmatan Pendidikan

CARTA ALIR 5 CARTA ALIR 6

Ur s

r s t dbir

&

Penempatan Perkhidmatan

Persaraan

URUSAN PENEMPATAN/ PERTUKARAN
Surat Arahan Pertukaran akan dikeluarkan oleh KPM Pegawai akan ditempatkan di jabatan asal kecuali diarahkan sebaliknya. Ketua Jabatan (KJ) adalah KJ asal kecuali diarahkan sebaliknya Pegawai sakit digalakkan bertugas berdekatan dengan waris. Sekiranya perlu, permohonan pertukaran hendaklah dikemukakan kepada BPSM secara manual.

URUSAN PENEMPATAN/ PERTUKARAN
Pegawai perlu diberikan senarai tugas baru mengikut kesesuaian Sekiranya sesuai KJ boleh peraku keluar daripada Jawatan kumpulan Kes sakit: perakuan Pegawai Perubatan/ LP Kes Jenayah: Salinan dokumen berkaitan Kes Prestasi rendah : perakuan KJ CTG : Pegawai Lapor diri

URUSAN PERKHIDMATAN
i) Gaji Pegawai

Gaji pegawai dibayar menggunakan peruntukan BPSM. Urusan gaji dilaksanakan oleh JPN menggunakan waran peruntukan kecil BPSM Pergerakan Gaji Tahunan diuruskan oleh JPN

URUSAN PERKHIDMATAN
ii) Cuti

Cuti

Cuti Rehat Cuti Sakit, CS Barah, CS Lanjutan Tidak hadir bertugas tanpa cuti

C TI-C TI ATAS SEBAB PERUBATAN
y Ketua Jabatan boleh menerima sijil sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor/hospital swasta bagi cuti sakit yang tidak melebihi :y 15 hari (pesakit luar) y 180 hari (pesakit dalam/tinggal dalam wad) y dalam satu tahun kalendar.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006

Cuti Sakit, CS Lanjutan
Tempoh 90 hari 90 hari 25 hari (guru) /cuti rehat /cuti yang layak 90 hari Kuasa Melulus KJ (JPN) KT (KPM) KJ (JPN)

Kuasa Melulus
Catatan Bergaji penuh Bergaji penuh Bergaji penuh

Lembaga Perubatan hendaklah ditubuhkan KT (KPM) i. Separuh Gaji atau ii.Tanpa Gaji

Lembaga Perubatan hendaklah ditubuhkan 70 hari/95 hari hari/95 KT (KPM) i. Elaun bantuan = ½ gaji ii. Tanpa gaji

CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH MELULUS

KUASA

Ketua Jabatan luluskan cuti sakit tibi (12 bulan/ 360 hari)/ kusta/ barah(24 bulan/ 720 hari) gaji penuh. Sijil sakit diperlukan. Ket J t luluskan cuti ta bahan 25 hari (guru)/te poh cuti rehat ang dila aki (bukan guru).

Ket J t rujuk ke Le baga Perubatan dan ke ukakan keputusan ada harapan se buh ke BPSM, KPM

KSU Kementeri n luluskan cuti tibi (6 bulan) atau kusta/barah (12 bulan) secara separuh gaji
1/1 /2011

 

TOT ALOR SETAR 2006

16

Perintah Am 14 A Ba C
(a) Tiada gaji bagi tempoh tak hadir bekerja tanpa cuti Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.

1/1 /2011

TOT ALOR SETAR 2006

17

¡

URUSAN PERKHIDMATAN
ii) Perubatan

Peru atan

Rawatan Perubatan berkala Laporan Perubatan Lembaga Perubatan (P.A. Bab F perkara 19)

PENUBUHAN LEMBAGA PERUBATAN
i. ii. iii. iv. v. vi.

Didapati masih tidak sihat setelah menghabiskan semua cuti sakit biasanya. Pegawai perubatan berpendapat bahawa pegawai tiada harapan untuk sihat bagi menjalankan tugasnya. Cuti sakit melebihi 45 hari bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. Kesiuman otak atau kesihatan pegawai diragu-ragukan. Pegawai telah tercedera semasa bertugas. Disahkan mengidap penyakit tibi, kusta atau barah.

vii. Rawatan di luar negara.

URUSAN PERKHIDMATAN (P.P. BIL 23/2007)
PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH Tukar suasana kerja atau tanggungjawab Ikut kursus yang bersesuaian ujuk kaunselor ujuk akar kesi atan jika berkaitan

URUSAN PERSARAAN AKTA PENCEN 1980 (AKTA 227)

Persaraan Atas Se a Kesihatan

Persaraan De i Ke entin an Per hid atan A a

Persaraan Pilihan Sendiri

Bersara Atas Se a An ota Telah Dita at an De i Ke entin an A a

Persaraa Atas Se a Kesi ata

PP 1 /1 5 Perl era a e a a Per ata Ti a aji erset j a e a ai Tia a te er i ata / a r Pe ce a jara a a i er le i ter s

Persaraa De i Ke e ti a Per i ata A a

PP 23/2 7 Perl erset j a e a ai Tia a te er i ata / a r Pe ce a jara a a i er le i ter s

Persaraan Pilihan Sendiri

PP 10/1995 Pegawai Perlu Memohon Umur 40 dan ke atas Pencen akan dibayar pada umur 45 (P) 50 (L) atau umur persaraan

Bersara Atas Se a Anggota Telah itamatkan emi Kepentingan Awam

Satu bentuk hukuman Nilai pencen susut Kelulusan SBP YDPA

Dasar Penamatan Pegawai Awam
Ditamatkan perkhidmatan dibawah P.U.(A) 176/2005 Letak jawatan P.U.(A) 176 Wajib Atas Sebab Kesihatan

EXIT

Buang kerja Penghapusan jawatan Persaraan Paksa Penstrukturan semula organisasi Demi kepentingan awam Pilihan Memperoleh kewarganegaraan lain Maklumat palsu pelantikan Dengan kehendak Kerajaan Alasan kepentingan negara Demi kepentingan perkhidmatan awam

Dilantik untuk berkhidmat dalam pertubuhan