10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 ;1-22

)
1.Jangan mem uja berhala,berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu. 2.Jangan menyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sembarangan. 3.Kuduskanlah hari SABAT. 4.Jangan m embunuh . 5.Jangan m embunuh. 6.Jangan berzinah. 7.Jangan m encuri. 8.Jangan bersakasi dustatentang sesamamu. 9.Jangan ingin berbuat cabul. 10.Jangan m engingini m ilik sesam am u m anusia.

NAM A :OCA EKHA GITA BR TARIGAN NO.URUT:24 KELAS :VIc

1-22) 1. 10.Jangan berzinah.Jangan mem uja berhala.berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu. NAMA : NO.Jangan bersakasi dusta tentang sesam am u.Jangan ingin berbuat cabul. 6.Jangan m engingini m ilik sesam am u m anusia.Jangan m enyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sem barpngan.10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 .3. 7. 8.Horm atilah ayah dan ibu-m u 5.Jangan mem bunuh. 9.URUT : KELAS : . . 2.Jangan m encuri.Kuduskanlah hari SABAT 4.

Jangan mem bunuh.Jangan mengingini m ilik sesamamu m anusia.Jangan ingin berbuat cabul. 10.berbaktilah kepada-KU sajadan cintailah AKU lebih dari segala sesuatu.Jangan mem uja berhala.Horm atilah ayah dan ibu-m u 5.URUT : KELAS : .Jangan bersakasi dustatentang sesamamu.10 PERINTAH ALLAH (ULANGAN 5 .Jangan mencuri. 2. 3. 4.1-22) 1.Jangan m enyebut nam a TUHAN ALLAH-MU dengan sem barangan. 9.Jangan berzinah 7.Kuduskanlah hari SABAT. 6. NAMA : NO. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful