RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TINGKATAN SATU 2011

PENGGAL 1
MINGGU/TAJUK
TEMA 1: HARI PERTAMA DI SEKOLAH MENENGAH KARANGAN KEPERIHALAN [Estetik dan Interpersonal] CERPEN KASUT KELOPAK JANTUNG Sinopsis Watak & Perwatakan, Gaya bahasa, Latar [Estetik dan Interpersonal]

OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 1 (3 JAN -7 JAN 2011)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menghasilkan pendahuluan karangan jenis keperihalan. FU : 12.1, 12.2 Aras 1 (iv), Aras 3 (i) FS : 2.1 Aras 1 (1) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyatakan sinopsis dan menghuraikan watak, perwatakan, gaya bahasa, dan latar dalam cerpen. FU: 11.2 Aras 1 (ii) FS: 2.5 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata nama khas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Tanggungjawab, kasih sayang, berdikari KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Nama Khas

CATATAN/BBB
BBB: Keratan akhbar, poster kempen kebersihan, kertas edaran/lembaran kerja

PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA : Alam Sekitar [Maklumat dan Interpersonal]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 7.1, 7.2, 7.3 Aras 1 (iii, iv, v) FS : 8.1, 8.7 Aras 1 (I, ii), Aras 2 (i)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Tanggungjawab, keadilan, kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), Kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), Belajar cara belajar (BCB). SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Baik hati, keadilan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis, menjana idea), Kajian Masa Depan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, sejar Nilai: Hemah tinggi, keberanian, baik hati KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), BCB

BBB: Diari, Buku Teks Sastera, Kalendar

BBB: Bahan edaran (Petikan Cerpen)

CERPEN TEMPANG Sinopsis Plot Tema & Persoalan Latar [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan plot, latar dan mengemukakan tema dan persoalan dalam cerpen. FU : 10.4 Aras 2 (I, iii) FS : 12.4 Aras 1 (iv)

BBB : Buku Teks Sastera, Kamus, Lembaran Kerja

1

MINGGU/TAJUK
TEMA 2: BERHEMAH SEMASA BERBELANJA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] CERPEN TUKANG LAMA Sinopsis Gaya Bahasa Latar Plot [Maklumat dan Estetik] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Estetik dan Maklumat]

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 2 (10 JAN-14 JAN 2011)
SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama

CATATAN/BBB
BBB: Kertas Edaran

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. FU : 7.1 Aras 1 (vi), (viii) FS : 12.2, 12.3, 12.4 Aras 1 (iv)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik Nilai: Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (meng klasifikasikan)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Makmal ZNF. FU : 11.2 Aras 3 (ii) FS : 9.1 Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Tunjuk

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, ICT & Sains Komputer Nilai: Berdikari, kasih sayang, tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (banding beza), kajian masa depan, ICT

BBB: Buku Teks Sastera, Lembaran Kerja, Kamus

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam cerpen. FU : 7.1, 7.2, 7.5 Aras 1 (iv, viii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Diri

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea,menyusun mengikut keutamaan), BCB,pembelajaran kontekstual. SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tanya PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan & Kesusasteraan Nilai: keberanian, hemah tinggi, kesyukuran KBT: Kemahiran Berfikir, Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal), Kontekstual

BBB: Bahan edaran (Petikan cerpen)

CERPEN YURAN Sinopsis Watak & Perwatakan Nilai & Pengajaran Tema & persoalan [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan empat nilai dan pengajaran daripada Cerpen Hadiah. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

BBB : Buku Teks Sastera

2

kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. FU : 12. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan ciri-ciri dalam sebuah syair. Radio.2. FU : 10.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab pemahaman puisi berdasarkan Teks Puisi Tradisional. murid dapat menyusun isi karangan mengikut keutamaan. 12.5 Aras 1 (iii) FS : 12. Lembaran Kerja.4 Aras 1 (i). FU : 12. (ii) SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tempat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Menghargai orang lain KBT: Kemahiran Berfikir (menyusun mengikut keutamaan) BBB: Gambar. Televisyen MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PENGENALAN PANTUN Jenis pantun Ciri Pantun [Estetik dan Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI TRADISIONAL PANTUN DUA KERAT(NASIHAT) [Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.MINGGU 3 (17 JAN-21 JAN 2011) TEMA 3: MUTIARA HITAM DARI SABAH KARANGAN GAMBARAN [Estetik dan Maklumatl] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Menghargai.6 Aras 2 (iii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tak Tentu CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. Kamus 3 . Muzik. sejarah Nilai: Kasih sayang. Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). Buku Teks Sastera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. naturalis) BBB: Radio Kaset. 8. naturalis). Interpersonal SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.membuat kesimpulan.3 Aras 1 (i). mereka cipta). FU : 11.4 Aras 2 (ii) FS : 7. Aras 2 (ii) FS : 8. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. Syair Nilai: Rasional. Semangat Kemasyaratan KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). murid dapat menyatakan jenis dan cirri-ciri sebuah pantun. Kecerdasan pelbagai (verbal languistik. SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kerajinan.2.2 Aras 2 (ii) FS : 12.2 Aras 1 (iii) BBB : Lembaran Kerja.

FU : 11.2 Aras 1 . menilai). Buku Teks Sastera BBB: Keratan edaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.(ii) FS : 3.ii). kerjasama KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan. 12. Pendidikan Nilai: Baik hati.7 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Tak Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kasih Sayang KBT: Kemahiran berfikir (menilai. Lembaran Kerja. Kamus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyaratan Nilai: Keinsafan.3. BCB.MINGGU 4 (24 JAN-28 JAN 2011) TEMA 4 : MANISNYA SENYUMANMU KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GRAF BAR [Maklumat dan Estetik] PUISI TRADISIONAL MAKSUD PANTUN DUA KERAT DAN SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyampaikan maklumat pantun dan syair. BCB 4 .2. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (AGAMA) Isi Gaya Bahasa [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis isi pantun dan penggunaan gaya bahasa dalam pantun. SISTEM BAHASA: Frasa Kerja CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset.1 Aras 2 (i) BBB: Lembaran Kerja. Kajian Masa Depan. murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi.5 Aras 3 (iii) FS : 1. FU : 10. menghargai ilmu KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis). 12. murid dapat menjawab soalan pemahaman prosa tradisional. naturalis). pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Kerja Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. FU : 7. membuat inferens. membuat urutan). FU : 10.6 Aras 3 (iii) FS : 8.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Kesyukuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus). pembelajaran kontruktivisme BBB: Radio Kaset. pembelajaran kontekstual.1 Aras 2 (i .3 Aras 2 (ii) MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FS : 12.

menjana idea.. FU : 9.2 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan teR««. Kecerdasan Pelbagai (Kinestetik. murid dapat membanding beza aspek gaya bahasa dalam puisi. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. FU : 10. Interpersonal). Pembelajaran Kontekstual BBB: Contoh Surat Tidak Rasmi BBB: Bahan edaran/Petikan Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (BERJIMAT CERMAT) Nilai dan Pengajaran (Estetik / Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 2 (ii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (TEKA-TEKI) Pengukuhan Gaya Bahasa Pantun 2 Kerat Pantun 4 Kerat (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BCB.5 Aras FS : 11. murid dapat menulis 4 nilai dan pengajaran berdasarkan puisi. CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 5 . naturalis). FU : 10.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Diri Pertama dan Kedua PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Persahabatan/kekeluargaan KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata kerja Pasif Diri Ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran berfikir (mengumpullkan & mengkelas. (iii) FS : 8. FU : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman petikan umum.4 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (i).MINGGU 5(31 JAN-4 FEB 2011) TEMA 4: MANISNYA SENYUMANMU PENULISAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI (Maklumat) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM ISU SOSIAL ² Vandalisme (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. ketaatan KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea).1. Pembelajaran Konstruktisme SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan beR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesederhanaan. 9.1 Aras (ii) FS : 9. murid dapat menulis surat tidak rasmi kepada sahabat/ibu dan bapa. PENGISIAN KURIKULUM: : Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kebijaksanaan KBT: Kemahiran Berfikir (membanding dan membezakan). Pembelajaran Kontekstual.4 Aras 3 (ii) FS : 1. menganalisis).

FU : 12. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri prosa tradisional.1 Aras 1 (i) FS : 1.2. menganalisis. Naturalis) CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 6 .v) FS : 12. murid dapat menuliskan semua sinopsis teks prosa tradisional yang dipelajari.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif. 12. Sejarah Nilai: Menghargai. Interpersonal) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL TAJUL MULUK Sinopsis (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal.2 Aras 2 (ii) FS : 9.4 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² cara PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2 Aras 1 (iii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Maklumat dan Estetik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10.3. mereka cipta). Kemasyarakatan Nilai: Berhemah tinggi. BCB.1.Aras 2 (ii). Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (mencirikan). kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza. SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² ukuran PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membuat gambaran mental). BBB: Teks Pengurusan Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.sifat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Rasional.MINGGU 6 (7 FEB-11 FEB 2011) TEMA 5: KOMPUTER DALAM KEHIDUPAN PEMAHAMAN PROSA DRAMA : SURAT UNTUK INA (Estetik/Maklumat) PROSA TRADISIONAL PENGENALAN Ciri-ciri (Estetik/Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kesyukuran. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal).2 Aras 1 (ii) FS : 1.Aras 3 (i) BBB: Kertas Edaran Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik MINGGU 7 (14 FEB-18 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PUISI SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIAH (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. FU : 7. murid dapat menyampaikan/deklamasi sajak dengan intonasi yang sesuai. BCB. 7.4 Aras 1 (v) FS : 7. FU : 12. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² warna dan bentuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Semangat Kemasyarakatan. kinestetik.4 Aras 1 (iv).6 Aras 1 (iii. TMK.1 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² waktu dan jarak BBB: Petikan pemahaman Pengurusan Grafik/ Lisan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. murid dapat menjawab soalan pemahaman drama. FU : 10. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan Pelbagai (verbal ² linguistik. Tanggungjawab.

4 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif .3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea. murid dapat menulis surat kiriman rasmi: memohon cuti.Masa .Tempat (Estetik/Maklumat) KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Tanggungjawab. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Hubung Pancangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. verbal ² linguistik). BCB. visual ruang. BCB SISTEM BAHASA: Kata Pembenar CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Kertas edaran 7 . Naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif .6 Aras 1 (vi) FS : 1. murid dapat membandingkan watak utama dan watak sampingan. BCB SISTEM BAHASA: Kata Hubung Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.4 Aras 2 (i) FS : 9. FU : 8.2 Aras 1 (i).1.4 Aras 1 (ii) FS : 9. Menghargai. FU : 10. (iii) BBB: Contoh Surat Kiriman Rasmi : Permohonan MINGGU 8 (21 FEB-25 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PROSA TRADISIONAL (Maklumat/Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Petikan Pemahaman PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama & sampingan) (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menghargai.6 Aras 1 (vi) FS : 2. mereka cipta). FU : 12. FU : 10. Sejarah Nilai: Menghargai. Rasional.perasaan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (membandingbeza). kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza). kinestetik. sampingan) (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama. FU : 10. BCB. murid dapat membuat perbandingan watak utama dan watak sampingan dalam prosa tradisional yang dipelajari.pancaindera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Mematuhi Peraturan KBT: Kontekstual. murid dapat menulis latar masa dan latar tempat dalam karya. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Inferens). Kecerdasan Pelbagai (muzik.6 Aras 1 (vii) FS : 8.5 Aras 3 (ii) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL LATAR . Sejarah Nilai: Kerjasama. 9. murid dapat menghasilkan skrip berdasarkan teks prosa dan melakonkannya. Sejarah Nilai: Tanggungjawab. Kecerdasan Pelbagai (verbal .linguistik). Kemahiran Komunikasi dan Teknologi Makumat (ICT) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik KARANGAN SURAT RASMI Surat Permohonan Cuti (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

3. Aras 2 (i).. nasional. (iii) FS : 7.4 Aras 2 (iii) FS : 2.2. hemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea).3 Aras 2(i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kertas edaran dan contoh perbualan 8 . (ii) BBB: Radio dan kaset (rakaman perbualan).2 Aras 1 (iv). BBB: Kertas edaran : isi tempat kosong Rakaman satu peristiwa OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. (Maklumat dan Estetik) FU : 7. FU : 7.4 Aras 1 (iv). sejarah Nilai: Patriotik.yang diberi. Aras 2 (ii). 12. FU : 10. FU : 9. murid dapat menjawab soalan pemahaman. iii) FS : 12. murid dapat menyampaikan ucapan dengan lancar. (iv) FS : 1. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan).1 Aras 1 (i). 5. BCB.3 Aras 3 (i. murid dapat menuliskan urutan peristiwa teks prosa tradisional yang dipelajari. 12. Keratan akhbar (contoh ucapan) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PERBUALAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Kata Seru PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat menyata kan tema dan persoalan teks prosa tradisional yang dipelajari. FU : 10. 4.6 Aras 2(i) FS : 8. Aras 3 (i) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pertanian Nilai: Menghargai KBT: Kajian Masa Depan Pengurusan grafik Kamus Dewan MINGGU 9 ULANGKAJI PELAJARAN (31 FEB -4 MAC 2011) MINGGU 10 PENILAIAN FORMATIF /UJIAN 1 ( 7 MAC-11 MAC 2011) MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 12 MAC-20 MAC 2011) MINGGU 12 ( 21 MAC ² 25 MAC 2011) TEMA 7: WIRA BANGSA PROSA TRADISIONAL Plot (Urutan peristiwa) (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL BUDI BAIK SEORANG BAPA Tema dan Persoalan (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 2 (i).2.1 Aras 1 (i). kecerdasan pelbagai (naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Tanya PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Kebudayaan Nilai: Bangga KBT: Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik) SISTEM BAHASA: Kata Perintah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Hormat menghormati KBT: Kontekstual BBB: Penyusun Grafik KARANGAN : UCAPAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kemasyarakatan Nilai: Kasih sayang. Aras 2 (i) BBB: Radio dan Kaset (rakaman ucapan).3.

Diksi . Kecerdasan Pelbagai (interpersonal) CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menuliskan tema dan persoalan teks prosa taradisional.1.2. interpersonal) SISTEM BAHASA: Kata Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Keadilan KBT: Kajian Masa Depan BBB: Kad-kad imbasan Rakaman: contoh gaya bahasa MERUMUSKAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kecerdasan pelbagai (verbal lingusistik. Aras 2 (i) FS : 8.4 Aras 1 (i.2 Aras 1 (ii) FS : 9. FU : 10.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengelas. (ii) BBB: Kertas Edaran : pelan PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : CERPEN SISTEM BAHASA: Kata Penegas (partikel) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Ketekunan KBT: Kontekstual BBB: Kad-kad imbasan (susunan peristiwa) 9 .4 Aras 1 (iv). 12. kerajinan. FU : 7. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 2(iii) FS : 2.MINGGU/TAJUK TEMA 8 : IBU NEGARA MALAYSIA PROSA TRADISIONAL TEMA DAN PERSOALAN (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL GAYA BAHASA . ii. FU : 8. 7. bahasa Nilai: Kerjasama. murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa dalam teks prosa tradisional. 12. menganalisis) .8 Aras 1 (i. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.3. sejarah Nilai: Patriotik.1 Aras 1 (i ) . murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar /dibaca.Ayat (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 13 (28 MAC ² 1 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Kata Bantu PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. ii) FS : 12. FU : 11. Aras 2 (ii). iv).1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Penguat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan). nasional.

1.5 Aras 1 (i) .1 Aras 1 (i) Aras 3 (i) BBB: Risalah. pembelajaran masteri. FU : 7. Kecerdasan Pelbagai (verbal.2. bahasa Nilai: Kebebasan. murid dapat menjawab soalan pemahaman.1 Aras 1 (iii) . menilai). mentafsir) BBB: Rakaman deklamasi sajak Kertas edaran 10 .2 Aras 1 (ii) FS : 9. Aras 3(ii) FS : 4. kecerdasan pelbagai (interpersonal. Kebersihan fizikal & mental KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. Akhbar PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI MODEN Sajak (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. interpersonal). Majalah. murid dapat menghasilkan 5 nilai dan pengajaran berdasarkan teks.2 Aras 1 (ii) FS : 9.1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. lingusistik. (iii). Nilai: Keberanian. murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber. FU : 7.MINGGU 14 ( 4 APRIL -8 APRIL 2011) TEMA 9 : INDAHNYA BUMI KENYALANG PROSA TRADISIONAL GYA BAHASA Diksi Ayat (Estetik dan maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis penggunaan diksi dan ayat dalam teks. SISTEM BAHASA: Kata Sendi Nama PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai: Gigih KBT: ICT CATATAN/BBB BBB: Kertas (pembentangan) Sebak KARANGAN FAKTA (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 11. (iv) FS : 11. 7. naturalis). Hemah Tinggi KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis). BBB: Rakaman contoh gaya bahasa MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL NILAI DAN PENGAJARAN (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 11.2 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Bahasa indah/puitis PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( mengintepretasi.

4 Aras 1 (iv) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) BBB: Kertas edaran: Carta aliran MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. interpersonal. lingusistik. iii) Aras 2 (i) . Aras 2 (i) FS : 8. FU : 7.3 .2. Kecerdasan Pelbagai (verbal. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (mencirik an). kegigihan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan). (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Sandang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Keadilan. semangat kemasyarakatan. ii.3 Aras 1 (iv) FS : 10. Nilai: Kasih sayang. naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Bilangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis. kejujuran KBT: Kajian Masa Depan CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik 11 . Aras 3 (iii) FS : 12. 12.1 Aras 1 (i ) . Sejarah Nilai: Menghargai.Ciri-ciri novel Penulis (mewakili zaman) (Estetik dan Maklumat) NOVEL SINOPSIS (Estetik dan Interpersonal) FU : 1. iv).4 Aras 1 (i. ICT. FS : 10. SISTEM BAHASA: Kata Arah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri novel dan biodata penulis.1 Aras 1 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Pembelajaran Masteri. 7. SISTEM BAHASA: Kata Keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 8. murid dapat menyampaikan sinopsis novel dengan menggunakan ayat yang gramatis.1.MINGGU 15 ( 11 APRIL-15 APRIL 2011) TEMA 10 : LIMA LANGKAWI NOVEL PENGENALAN NOVEL . Mentafsir) BBB: Gambar penulis Carta : Ciri novel BBB: Penyusun Grafik MERUMUSKAN CARTA ALIRAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.8 Aras 1 (i .1 . Aras 1 (iii) . murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar/ dibaca. murid dapat merumus kan carta aliran berdasarkan bahan yang diberi. 12. FU : 7.

1. buku teks sastera. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. murid dapat menghasilkan karangan jenis rencana dengan format yang betul. 7.MINGGU 16 (18 APRIL-22 APRIL 2011) TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN RENCANA [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. Kajian Masa Depan.4 Aras 2 (iii) FS : 7.3 Aras 1 (iii. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. kertas edaran NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran (petikan penyakit berbahaya) 12 . menjana idea). ii).2.1. FU : 10. FU : 10. kertas edaran/lembaran kerja NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] BBB: Lembaran kerja. FU : 8. Aras 2 (iii) FS : 9. v) FS : 8.5 Aras 1 (ii) BBB: Buku teks.4 Aras 2 (iii) FS : 7. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.2 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. 8. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.5 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab KBT: Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 7. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. 7. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA Kesihatan ² Penyakit Berbahaya [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. 8.2.4 Aras 1 (ii). iv. Teknologi Maklumat dan Komunikasi BBB: Petikan akhbar.7 Aras 1 (I.

kinestetik.4 Aras 1 (ii) FS : 10. FU : 2. 8.7 Aras 1 (I.8 Aras 1 (i). FU : 7.MINGGU/TAJUK TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [ Maklumat dan Estetik] NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN .1. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Prihatin KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. menganalisa). murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. 7.5. menganalisa) SISTEM BAHASA: Awalan peR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kesetiaan. verbal linguistik.29 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata Nama ² Pengimbuhan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Ketekunan KBT: Kajian Masa Depan. kegigihan KBT: Kemahiran interpersonal (verbal linguistik ) dan kajian masa sepan CATATAN/BBB BBB: Petikan akhbar. murid dapat berbincang tentang sifat-sifat dan gambaran watak dalam novel. iv. FU : 10. (ii) FS : 12. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. 12. SISTEM BAHASA: Awalan PeN«. sejarah Nilai: Kegigihan.7. verbal linguistik. tanggungjawab KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.. kinestetik.2 Aras 1 (v) BBB: Lembaran kerja. Aras 2 (i dan ii). ii). murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.2. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. 8. buku teks sastera. FU : 8. murid dapat menyata kan watak utama dan watak sampingan dalam novel.6 Aras 1 (vi) FS : 1. kertas edaran(carta aliran yang berkaitan dengan ekonomi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Watak Sampingan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 17 ( 25 APRIL. 7. v) FS : 8.1. dan kertas edaran NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN Sifat watak Bagaimana watak itu digambarkan {Estetik dan Interpersonal} OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (iv).6 Aras 1 (ii dan iv) BBB: Buku teks dan lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : DRAMA Hang Tuah Lima Bersaudara [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran dan lembaran kerja 13 . 8.3.Watak Utama .2.3 Aras 1 (iii. Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Awalan Pe«. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. 12.

lembaran kerja.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. Aras 3 (i) FS : 9. Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Apitan Pe««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. v) FS : 8. FU : 2. FU : 10. ii). berhemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir. iv.6 Aras 1 (i). konstruktivisme CATATAN/BBB BBB: kertas edaran. sejarah Nilai: Kasih sayang.3 Aras 1 (iii. radio.7 Aras 1 (I. buku teks Raja Muda 14 . Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan Se«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Konstruktivisme. FU : 10.Binaan plot .1.Binaan plot . agama Nilai: Kasih sayang.2.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Awalan Ke«. 8. FU : 7. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan kesihatan Nilai: Kebersihan KBT: Kecerdasan Pelbagai BBB: Petikan akhbar. kaset dan televisyen MINGGU/TAJUK NOVEL PLOT .1. sejarah Nilai: Kasih sayang. buku teks sastera BBB: kertas edaran. SISTEM BAHASA: Akhiran «.2.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] NOVEL PLOT . buku teks sastera BBB: Bahan edaran .MINGGU 18 (2 ME1-6 MEI 2011) TEMA 12 : PAHLAWAN PERKASA CERAMAH [Interpersonal dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL HIKAYAT MAHAKARMA OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. murid dapat menyampaikan ceramah dengan fasih. lembaran kerja. kertas edaran.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.. FS : 1.6 Aras 1 (i). murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir. FS : 1. 7. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.

buku teks OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. lembaran kerja. murid dapat memerihalkan latar dalam novel.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sai ns Nilai: Hemah Tinggi KBT: Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Apitan peR««. FU : 7. Kecerdasan Pelbagai (kinestetik .6 Aras 1 (iii). murid dapat menghuraikan gaya bahasa dan simpulan bahasa yang terdapat dalam novel. FU : 10.4 Aras 1 (i). buyku teks MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2.3. buku teks MINGGU 20 (16 MEI -20 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN SINOPSIS CERPEN OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir CATATAN/BBB BBB: Kertas edaran. naturalis) BBB: Kertas edaran( graf garis yang berkaitan dengan sains) BBB: Kertas edaran. kecerdasan pelbagai (verbal luinguistik) BBB: Rakaman petikan cerita 15 . 12. meringkas. Konstruktivisme.1. lembaran kerja. aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Awalan Juru««..1. FU : 10. Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Apitan PeN««. Aras 3 (ii) BBB: Kertas edaran. sejarah Nilai: Kesyukuran.el««. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kemasyarakatan. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: sisipan«. 12.6 Aras 1 (vii) FS : 7.1 Aras 1 (vii). dan««.3.2 Aras 1 (i). 10. (ii) FS : 7.«er««. 7. 8. v) FS : 8. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. lembaran kerja. ii).MINGGU 19 (9 MEI-13 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] NOVEL GAYA BAHASA -simpulan bahasa -dialek -peribahasa -penggunaan bahasa asing -fungsi penggunaan bahasa asing [Estetik] NOVEL LATAR -latar masa -latar tempat -latar masyarakat [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. iv. 8.em««.3 Aras 1 (iii.. sejarah Nilai: Simpati. FU : 8. 7.2. 8.1.3 Aras 1 (iii) FS : 10..an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. insaf KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. (ii) FS : 12.2.7 Aras 1 (I.4 Aras 2 (i). verbal linguistik SISTEM BAHASA: Apitan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat menghasilkan sinopsis cerpen. Menghargai KBT: Kemahiran Berfikir (mengumpul dan mengelas). FU : 11.

Aras 3 (ii. kamus CERPEN SEPUCUK SURAT DARIPADA KAWAN Sinopsis Tema & Persoalan Gaya bahasa Nilai [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. kertas edaran.NOVEL NILAI DAN PENGAJARAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. konstruktivisme dan KMD. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata bebas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Teknologi maklumat Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan) KTM dan komunikasi.iii. murid dapat menyata kan tema dan persoalan cerpen.iii) BBB: Buku teks. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata khusus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. FU : 10. agama Nilai: Tabah. pembelajaran kontekstual BBB: Buku teks. MINGGU 21 MINGGU 22 & 23 PENILAIAN SUMATIF 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI.4 Aras 2 (iii) FS : 11.5 Aras 1 (i.vii) FS : 8. naturalis). lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA PENGARANG [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (membuat kaitan dan perhubungan) Kecerdasan pelbagai (intrapersonal. FU : 7.7 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Pemajmukan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2 Aras 3 (i) BBB: Buku teks dan lembaran kerja meringkas). sejarah Nilai: Patriotisme. ii.4 Aras 1 (iii) FS : 8. FU : 10. murid dapat menyatakan empat pengajaran daripada novel yang dibaca.27MEI 2011) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI-12 JUN 2011) 16 .8 Aras 1 (iii). moral. semangat tolong menolong KBT: Kemahiran berfikir (merumus.

(iii) FS : 12.6 Aras 1 (i).3. 10. 8. 7. 8. murid dapat menyatakan ciri-ciri sajak dan menuliskan biodata pengarang sajak yang dipelajari. (iv) FS : 10.2. BBB: Petikan cerpen. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 10. kamus dan lembaran kerja 17 . (ii). (ii).PENGGAL 2 MINGGU/TAJUK TEMA 13: INTERNET JARINGAN MAKLUMAT KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Maklumat] FU : 7.1.4 Aras 1 (v) FS : 7. Aras 2 (i). pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Penggandaan . kemahiran berfikir (mentafsir dan menginterpretasi) SISTEM BAHASA: penggandaan .1 Aras 1 (iv) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 24( 13 JUN-18 JUN 2011) SISTEM BAHASA: Simpulan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (mengenal pasti sebab dan akibat). FU : 8.4. murid dapat mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. SISTEM BAHASA: penggandaan .4 Aras 2 (ii).1. kamus dan lembaran kerja BBB: Buku teks sastera. FU : 10. bahasa Nilai: Menghargai. visual ruang.5 Aras 1 (v) FS : 1. 7. intrapersonal). pembelajaran masteri CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar(iklan perdagangan) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.separa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Patriotik. kerjasama KBT: Kontekstual.berentak dan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab.1 Aras 2 (i) SAJAK PENGENALAN SAJAK Ciri sajak Biodata [Estetik &Maklumat] SAJAK PENGENALAN SAJAK Nada [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (I) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.7 Aras 1 (i).penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. 12. lembaran kerja dan gambar pengarang BBB: Buku teks. kamus. pembelajaran masteri. menyusun mengikut keutamaan). ketekunan KBT: Kemahiran berfikir (menilai) kecerdasan pelbagai (kinestetik.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Patriotik. FU : 12. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). 12.3.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan beR«. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. interpersonal) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan teR«. ii).1 Aras 1 (ii) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Kasih sayang.1 Aras 1 (i).kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis). antologi 18 .24 JUN 2011) TEMA 14:TAMAN NEGARA MULU PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (i) FS : 2. (ii) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. 2. pengurusan grafik/lisan OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyata kan maksud dalam baris dan rangkap sajak yang dipelajari. naturalis. 2. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesyukuran .MINGGU 25 (20 JUN. Aras 3 (I) BBB: Rakaman perbahasan ala parlimen SAJAK ASAP Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 3. jati diri KBT: Kemahiran berfikir (membuat perkaitan dan perhubungan) kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan meN«« CATATAN/BBB BBB: Kamus sastera. murid dapat menjalan kan satu perbahasan ala parlimen. FU : 10.3.2 Aras 1 (iv). ketas edaran/lembaran kerja MINGGU/TAJUK SAJAK KIAN KITA LUPA MAKSUD SAJAK Baris-rangkap keseluruhan [Estetik & Maklumat] KARANGAN PERBAHASAN [Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 2. pengurusan grafik/lisan.1. naturalis.5 Aras 2 (ii) FS : 7. interpersonal) BBB: Kamus sastera.1 Aras 2 (ii) FS : 2. FU : 12..1. Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. murid dapat mengenal pasti tema dan persoalan dalam sajak yang dikaji. kebersihan KBT: Kemahiran berfikir (meramal) kontekstual BBB: Kamus sastera.4 Aras 2 (I.3 Aras 1 (ii) FS : 3.

pembelajaran kontekstual. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.1 Aras 3 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: akhiran «««i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa Nilai: Menghargai KBT: KB (mengelaskan. FU : 7. BBB: Gambar tunggal (pencemaran alam) 19 . lembaran kerja MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL [Maklumat dan Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarka n bahan yang diberi. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. mengkategorikan). iv) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (merumus.5 Aras 1 (vi) FS : 12.MINGGU 26(27 JUN-1 JULAI 2011) TEMA 15:BELIA HARAPAN NEGARA SAJAK Gaya bahasa ..Inversi [Estetik & Interpersonal] SAJAK LEBAH DAN MADU Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BCB BBB: Buku teks sastera. kecerdasan pelbagai (naturalis) BCB SISTEM BAHASA: apitan beR««.Anafora .3 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: akhiran ¶«.1 Aras 3 (iii) FS : 10. murid dapat menyatakan 4 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya.. menganalisis).Perulangan .2 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan Kata Kerja ² awalan ´di ´«. membuat inferens. meringkas). FU : 11.kan· PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesihatan. lembaran kerja OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (i). ICT Nilai: Bekerjasama. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mngelas.4 Aras 1 (iii) FS : 1..an CATATAN/BBB BBB: Kamus.2 Aras 1 (ii) FS : 1. menganalisis. Aras 2 (i. petikan prosa tradisional KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GAMBAR TUNGGAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan pelbagai (naturalis. FU : 7. FU : 10. murid dapat mengungkapkan gaya bahasa dalam sajak. interpersonal) BBB: Buku teks sastera.

2 Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Apitan di«. intrapersonal).4 Aras 1 (v) FS : 8. BCB. tanggungjawab. menganalisis) SISTEM BAHASA: Apitan meN«. BBB: Keratan akhbar.MINGGU 27 ( 4 JULAI-8 JULAI 2011) TEMA 16. mencirikan. gambar berkaitan alam sekitar. rasional KBT: Kontekstual. mencirikan. FU : 2. FU : 9. CATATAN/BBB BBB: Bahan edaran. (ii) BBB: Teks sastera.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. rasional KBT: Kemahiran berfikir (mengesan kecenderungan pendapat. mengenal pasti sebab akibat). Kemahiran Berfikir (menjana idea. FU : 10. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan.2 Aras 1 (i). bahan pengurusan grafik.2 Aras 1 (i). SISTEM BAHASA: Apitan meN«. (ii) BBB: Teks sastera .1 Aras 1 (i).kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan Teknologi. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dipelajari. (ii) FS : 9.4 Aras 2 (i) FS : 5. FU : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan rencana pengarang yang diberi. merumus). DRAMA CIRI-CIRI DRAMA [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. geografi Nilai: Tanggungjawab. merumus). murid dapat menghasilkan karangan jenis perbincangan.4 Aras 1 (v) FS : 8. Belajar cara belajar. bahan pengurusan grafik 20 . Bahan pengurusan grafik. MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM . kecerdasan pelbagai (interpersonal. PENGEMBARAAN MISTERI KARANGAN PERBINCANGAN [Interpersonal & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. DRAMA PENGENALAN DRAMA . Belajar cara belajar. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dikaji. bahan pengurusan grafik.Rencana pengarang [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Apitan beR«kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar / Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama.Ciri drama [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan.

intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. SISTEM BAHASA: Apitan ke«. Berfikir (mengenal pasti sebab akibat.5 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 3 (iii) FS : 9.5 Aras 2 (iii) FS : 11.Kontekstual BBB: Bahan edaran ² jadual.3 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (ii) 21 . statistik Nilai: Tanggungjawab.MINGGU 28 (11 JULAI-15JULAI 2011) TEMA: 17 PULAU PERCUTIAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN JADUAL [Maklumat & Interpersonal] DRAMA BIODATA PENGARANG [Estetik & Maklumat] FU : 12. bahan pengurusan grafik..1 Aras 3 (i) BBB: Kertas sebak. FU : 8.. Berfikir ( menyusun atur. Kajian masa depan. MINGGU/TAJUK TEMA 18: ALAM WARISAN KITA KARANGAN PENDAPAT [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 29(18 JULAI-22 JULAI 2011) SISTEM BAHASA: Penggandaan penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan.5 Aras 2 (ii) FS : 2. FU : 9. «er«) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral. Bahan pengurusan grafik. DRAMA ARAH KE MANA Sinopsis [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 2 (iii) BBB: Kertas edaran. bahan pengurusan grafik.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik. menghargai KBT: Kem. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM CERPEN [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. murid dapat menghasilkan karangan jenis pendapat. FU : 10. sejarah Nilai: Patriotik. bahan pengurusan grafik / lisan. FU : 7. «em«. Moral Nilai: Keyakinan. bahan pengurusan grafik. murid dapat menyata kan biodata pengarang drama yang dipelajari. bahasa Nilai: Patriotik. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran.1 Aras 2 (ii) FS : 9. membuat kesimpulan). Belajar cara belajar SISTEM BAHASA: Sisipan ( . Berfikir (membanding beza. keinsafan KBT: Kem. pen marker. murid dapat menulis kan sinopsis drama yang dikaji. SISTEM BAHASA: Apitan di«.. rasional.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kecerdasan pelbagai (interpersonal. mengenal pasti kenyataan benar dan palsu). kesyukuran. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kejujuran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan cerpen yang diberi.4 Aras 1 (v) FS : 2. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata kerja dan pemajmukan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan.. Berfikir (menilai. berdikari KBT: Kem. menjana idea). Berfikir (menjana idea. BBB: Teks sastera. agama Nilai: Kasih sayang.el. tanggungjawab KBT: Kem. menjana idea). mengesan kecenderungan pendapat).

Kecerdasan pelbagai (logic matematik) BBB: Keratan akhbar.5 Aras 3 (i) FS : 10.4 Aras 1 (iv). BBB: Teks sastera. DRAMA PLOT a. kertas edaran. FU : 9. FU : 10. Belajar cara belajar. murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam drama yang dipelajari. SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. peleraian [Estetik & Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM SAJAK [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. BCB. FU : 7. mengumpulkan. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengkategorikan.SAJAK JANGAN Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. membanding beza).1 Aras 1 (iii). bahan pengurusan grafik 22 . murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak yang diberi. BCB. Aras 2 (iii) FS : 3. kertas edaran / lembaran kerja.1 Aras 3 (i). murid dapat menyatakan tema dan persoalan yang dikaji.6 Aras 1 (vi) FS : 2. perkembngan c.1 Aras 1 (ii) BBB: Teks sastera. pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi. keberanian KBT: Kemahiran Berfikir (mengesan kecondongan pendapat. permulaan b. Statistik Nilai: Rasional. kontekstual. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. Bahasa Nilai: Tanggungjawab. MINGGU 30 (25 JULAI-29 JULAI 2011) TEMA 19: BELIAN KAYU BERNILAI KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN . marker.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata adjektif. (ii) SISTEM BAHASA: Penggandaan serentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Agama Nilai: Kasih sayang . kertas edaran. kertas sebak. (iv) BBB: Kertas edaran. FU : 10. menyusun atur). bahan pengurusan grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan.GRAF [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. mengkategorikan).6 Aras 2 (i) FS : 8. SISTEM BAHASA: Penggandaan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Rasional. menjana idea). pen.

mencerakin.er««. semangat kemasyarakatan.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif ² sisipan «em«. membuat kesimpulan).4 Aras 3 (ii) FS : 2. kemahiran berfikir.1 Aras 3 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan teR« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral. bahan pengurusan grafik / lisan.4 Aras 1 (vi) FS : 10. MINGGU 31 (1 OGOS-5 OGOS 2011) TEMA 20: JELAPANG PADI KITA PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. agama Nilai: Baik hati. bahan pengurusan grafik PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PROSA TRADISIONAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 2. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (membanding dan membeza. bahan pengurusan grafik DRAMA NILAI DAN PENGJARAN [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7. SISTEM BAHASA: Awalan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2 Aras 1 (iv.2 Aras 2 (i) BBB: Kertas edaran. v) FS : 1. kertas edaran (soalan pemahaman). BBB: Keratan akhbar berkaitan sukan. lembaran kerja. keberanian. KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Teks sastera. Belajar cara belajar. keadilan KBT: Kemahiran Berfikir (mengenal pasti sebab akibat.. FU : 10. «el«« dan «.1 Aras 3 (ii) BBB: Teks sastera. murid dapat menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. 23 . kecerdasan pelbagai (interpersonal. bahasa Nilai: Semangat kemasyarakatan. murid dapat memahami dan menyatakan maksud kata yang sukar berdasarkan konteks. membuat kesimpulan). PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Ketekunan. murid dapat menyata kan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan prosa tradisional yang diberi. FU : 9. Kecerdasan pelbagai (interpersonal. menyelesaikan masalah. menjana idea). bahasa Nilai: Patriotik. kamus. tanggungjawab KBT: Konstruktivisme.MINGGU/TAJUK DRAMA MENDUNG HITAM BERALIH JUGA Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Apitan se« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kasih sayang.

(ii).4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pemajmukan ² kata adjektif majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Pembelajaran kontekstual. intrapersonal SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit akhiran . SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit ² awalan maha. murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa yang digunakan dalam sajak.penuh CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. 6.wan. Aras 2 (ii). belajar cara belajar. 7. FU : 10. iii) FS : 12.3 Aras 1 (iii)(iv) Aras 2 (i) Aras 3 (i) FS : 5.. «wati. 7. Aras 3 (i) FS : 2. lembaran kerja.2. murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang betul.MINGGU/TAJUK DRAMA Persoalan dan Pemikiran (Estetik Dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. KARANGAN TEMU BUAL (Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Sudut pandangan FS2.4.7 Aras 3 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (i). kontekstual. 8.4.Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. interpersonal (naturalis).3 Aras 1 (iii).(iii).3.(v) FS : 1.1.3 Aras 1 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . berdikari.. FU : 10.4 Aras 1 (i). kecerdasan pelbagai (intrapersonal).Nilai (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.tata« dan pra PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.2 Aras 1 (i) BBB: Rakaman temu bual. murid dapat melakonkan simulasi mendapatkan barangan / perkhidmatan. SAJAK DIARI LAMA (Estetik dan Interpersonal) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Hormat -menghormati KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea). murid dapat menyatakan watak dan perwatakan dalam cerpen Pak Usu. MINGGU 32(8 OGOS-12 OGOS 2011) TEMA 21: SUMBER MINERAL RINGKASAN SUMBER ALAM SEKITAR (Maklumat dan Estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2.3 Aras 2 (ii) BBB: Buku teks sastera. 7. FU : 7. intrpersonal. buku teks sastera. helaian senarai kosa kata dan soalan pemahaman.(iv) FS : 1. skrip lakonan.1. kesyukuran. 5. FU : 6.watak dan perwatakan FS1. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi.berentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kasih sayang. SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . KBT: Kecerdasan pelbagai. murid dapat menyata kan persoalan dan pemikiran. 6. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) Sistem Bahasa: penggandaan kata adjektif . 10. skrip lakonan. CERPEN TRAUMA EMBAH FU. FU : 7.4 Aras 2 (iii) FS : 8. BBB: Bahan edaran (petikan berkaitan alam sekitar) BBB: Edaran petikan cerpen.6 Aras 1 (i).berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Hemah tinggi KBT: Kecerdasan pelbagai (kinestetik) BBB: Rakaman temu bual. ««nita PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesussasteraan. menganalisis).2. 24 . bahasa Nilai: Menghargai alam sekitar. FU : 11.. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. 12.1.4 Aras 1 (ii. pendidikan.. Nilai: Kasih sayang. «man.(iv).

10. linguistik) SISTEM BAHASA: Ayat Inti atau Ayat Dasar ² FN + FN PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. ICT. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Simpati KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik) SISTEM BAHASA: sinkope. anti.2 Aras 1 (i) FS : 1. mili«. FU : 7.2 Aras 1 (iv) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK SASTERA (watak) (Estetik. lembaran kerja. murid dapat menyatakan biodata pengarang kesemua cerpen yang dikaji. semangat kemasyarakatan. kesusasteraan Nilai: Kerjasama. BCB. lembaran kerja MINGGU 33(15 OGOS-19 OGOS 2011) TEMA 22: TUKANG EMAS KARANGAN SKRIP DRAMA (Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. poli. metafora PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa. lembaran kerja. murid dapat melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami puisi FU : 10.2.4 Aras 1 (i). murid dapat menyatakan 4 persamaan dan 4 perbezaan watak dan perwatakan cerpen. aras 2 (I) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan pro. lembaran kerja.MINGGU/TAJUK CERPEN BIODATA PENGRANG (maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 1(I). sastera Nilai: Patriotisme KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal. BBB: Petikan sajak.1..3.1 Aras 2(i) FS : 8. 25 . KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengkelas).6 Aras 1 (iv).4 Aras 1 (i) FS : 7. Aras 2 (ii) FS : 7. FU : 1.1 Aras 1 (iii) BBB: Teks sastera. menghargai. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK : DIARI LAMA Nilai dan Pengajaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kesusasteraan Nilai: Rajin. SISTEM BAHASA: FN + FS PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah.1. 3 (i) SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan kilo. dan auto PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. BBB: Teks sastera. FU : 12. murid dapat menyatakan perbandingan tema dan 4 perbezaan persoalan kesemua cerpen. CATATAN/BBB BBB: Teks sastera. pendidikan Nilai: Ikhlas. keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (banding -beza). FU : 12.. 1. BBB: Rakaman drama radio / televisyen. kemahiran belajar cara belajar. 8. 7. rasional KBT: Kemahiran berfikir (banding beza).5 Aras 1 (v).3 Aras 2 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Maklumat) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.. murid dapat menulis skrip drama bertemakan simpati..(ii) FS : 8. foto« dan tele«.BCB.

4 Aras 2 (iii) FS : 7.2.iii) FS : 12.(iv). SISTEM BAHASA: FN + FK kata kerja transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. SISTEM BAHASA: FN + FK ² Kata kerja tak transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. BBB: Buku teks cerpen. menjana idea). 7. 12. CERPEN MengarangMembina jalinan peristiwa dengan menerapkan aspek sastera. intrapersonal) BBB: Petikan prosa tradisional.(petikan berkaitan sains dan teknologi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kecerdasan pelbagai (kenestetik. bahasa Nilai: Berdikari.3 Aras 1 (i) BBB: Buku teks. 7.4 Aras 1 (v) CERPEN Mengarang ² Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kamus. KBT: Kemahiran berfikir ( membuat urutan.1. FU : 7.MINGGU/TAJUK MINGGU 34 OBJEKTIF / FU / FS PENILAIAN FORMATIF 3/UJIAN 3 MINGGU 35 (27 OGOS-4SEPTEMBER 2011) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN (22 OGOS-26 OGOS 2011) CATATAN/BBB MINGGU 36 (5 SEPTEMBER-9 SEP 2011) TEMA 23: SASTERA TRADISIONAL WARISAN BUDAYA RINGKASAN Sumber pendidikan:Sains dan teknologi (Makluma dan estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat dan Estetik) FU : 7.4 Aras 1 (i). 26 . lembaran kerja..4 Aras 1 (ii. bahasa Nilai: Kejujuran. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Ayat Seruan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesuasteraan. keyakinan. murid dapat membina jalinan peristiwa cerpen yang hendak dikarang. Kecerdasan pelbagai ( kenestatik. BBB: Edaran. lembaran kerja. lembaran kerja.3.(v) FS : 1. 7. bahasa Nilai: Berdikari. murid dapat meringkaskan petikan yang diberikan. tanggungjawab. kemahiran berfikir (menyelesaikan masalah). tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (membuat urutan.(iii). murid dapat mengetahui perkataan Bahasa Melayu lama / istana dan memahami petikan. tanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai verbal-linguistik. murid da pat menyatakan tema dan persoalan cerpen yang hendak dikarang. menjana idea). (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1(i) 2(ii) 3(I) SISTEM BAHASA: FN + FA PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan teknologi Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran teknologi aklumat dan komunikasi.2. naturalis. keyakinan.2 Aras 2 (i) FS : 7. naturalis. FU : 10.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10.

4 Aras 1 ( 11 ) ( 111 ) FS : 12.MINGGU 37 (12 SEP-16 SEP 2011) TEMA 24: JASAMU DALAM INGATAN KARANGAN FAKTA ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . FU : 7. Aras 3 ( 1 ) FS : 4. Kad tugasan BBB : Bahan edaran ( petikan berkaitan dengan masalah disiplin remaja ) PENULISAN PERTANIAN MODEN OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. 111 ) FS : 8.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) ( V111 ) FS : 12. Nilai: Kasih sayang. CATATAN/BBB BBB : Kertas edaran. FU : 7. KBT: Pembelajaran Kostektual. 7. FU : 7. murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber. 11 ).4 Aras 1 ( 11 .ayat Tanya songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains Nilai: Kebersihan fizikal dan mental.2 . MINGGU 38(19 SEP-23 SEP 2011) TEMA 25: PARLIMEN NEGARA KITA PEMAHAMAN ( DRAMA MASYARAKAT ) ( Maklumat dan Estetik ) MERINGKASKAN PETIKAN SUMBER SOSIAL (MASALAH DISIPLIN ATAU REMAJA) ( Maklumat dan Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 ( 111 ) . Risalah KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN SUMBER KESIHATAN ( Berkaitan dengan salah satu penyakit ) ( Maklumat & ( Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . FU : 7.2 Aras 1 ( 11 ) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat Tanya biasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan mode Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kajian masa dean . murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan petikan yang diberi . Aras 2 ( 11 ). SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² suruhan dan silaan PENGISIAN KURIKULUM: BBB : Kertas edaran. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi . murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi .1 Aras ( 1 ) . Kad Tugasan 27 . diri kedua dan diri ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kebersihan fizikal dan mental. murid dapat menjawab soalan pemahaman yang diberi .2 . 12. murid dapat menghasilkan karangan berdasarkan tajuk yang diberi. FU : 7.1 .1 .1 . KBT: Kajian masa depan.1 . SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan .6 Aras 1 ( 1 . BBB : Contoh Karangan. 7. 7.1 . 8. 7. Aras 3 (1) BBB : Bahan edaran ( Petikan yang berkaitan dengan penyakit ) . 7. Risalah MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN ( PENYAKIT ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) FS : 12.4 Aras 1 (1).4 Aras 2 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains + Teknologi Nilai: Hemah tinggi . 12. Aras 2 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat berita songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Semangat kemasyrakatan KBT: Pembelajaran Konstektual SISTEM BAHASA: Ayat pasif ² diri pertama . keadilan KBT: Konstruktivisme BBB : Keratan akhbar.3 .

9. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk .2 Aras 1 ( ii ). PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual.1 . SISTEM BAHASA: Ayat Berpenerang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi . FU : 7. Aras 3 (ii) FS : 2. FU : 2. kesyukuran. 7. Kad Tugasan MINGGU 40(3 OKTOBER-7 OKT 20110 TEMA 26: ANGKASA LEPAS KARANGAN PERBUALAN TELEFON. Keratan akhbar BBB : Buku teks. 12. kesyukuran.3.12. 1. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan iklan yang diberi.1V) Ilmu: Pertanian Nilai: Kesyukuran KBT: Kajian masa depan MINGGU/TAJUK TEMA 26: ANGKASA LEPAS PEMAHAMAN UMUM : PUISI TRADISIONAL (Maklumat / Estetik) KARANGAN ( SYARAHAN / PIDATO ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 39(26 SEP-30 SEP 2011) SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² larangan dan permintaan.111) FS : 12.1. murid dapat melengkapkan borang pesanan melalui perbualan telefon. murid dapat menyampaikan syarahan dengan intonasi dan sebutan yang betul. SISTEM BAHASA: Ayat Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi . Aras 2 ( 11 ) . Kad tugasan.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ).2 Aras 1 ( 1 ) . Kaset. keyakinan KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik.4 Aras 1 (11.komplemen dan keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa BBB : Telefon mainan.1 . FU : 7. Gambar. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Psikologi Nilai: Hemah tinggi .1. Aras 3 (1) BBB : Radio. FU : 6.3 Aras 1 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Petikan. 28 . Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik.4 Aras 1 (111) FS : 12. Aras 2 ( 11 ) FS : 5. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi .(Maklumat dan Estetik) FU : 7.2 Aras 3 ( 1 ) FS : 9. Aras 2 (11).1 .1 Aras 1 ( 1 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 ( 11 ) .12. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM (Maklumat & Estetik) BBB : Keratan akhbar ( petikan puisi tradisional ). Televisyen KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (IKLAN) (Maklumat/estetik) BBB : Keratan Akhbar.7.4 Aras 1 (1. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (1).2. murid dapat menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Pancangan .relatif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan Tradisional Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik.4 Aras 1 ( 1 ) .2. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik CATATAN/BBB BBB : Keratan akhbar (petikan puisi tradisional ). Kad tugasan. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. ( 11 ) Objektif: Pada akhir pelajaran. ( Interpersonal ) LISAN ( PERUBATAN TRADISIONAL ) ( Maklumat & Interpersonal) FU : 1. 7.

MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU 41 42 43 44 45 46 47 ULANGKAJI PELAJARAN (10 OKTOBER-14 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(17 OKTOBER-21 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(24 OKTOBER-28 OKTOBER 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (1 NOV-4 NOV 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(7 NOV-11 NOV 2011) PEMULANGAN BUKU TEKS DAN PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (14 NOV -18 NOV 2011) CUTI AKHIR TAHUN (19 NOV-1 JAN 2012) 29 . Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.FU : 7.3 Aras 1 ( 11 ) Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual.1 . 7.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful