RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TINGKATAN SATU 2011

PENGGAL 1
MINGGU/TAJUK
TEMA 1: HARI PERTAMA DI SEKOLAH MENENGAH KARANGAN KEPERIHALAN [Estetik dan Interpersonal] CERPEN KASUT KELOPAK JANTUNG Sinopsis Watak & Perwatakan, Gaya bahasa, Latar [Estetik dan Interpersonal]

OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 1 (3 JAN -7 JAN 2011)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menghasilkan pendahuluan karangan jenis keperihalan. FU : 12.1, 12.2 Aras 1 (iv), Aras 3 (i) FS : 2.1 Aras 1 (1) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyatakan sinopsis dan menghuraikan watak, perwatakan, gaya bahasa, dan latar dalam cerpen. FU: 11.2 Aras 1 (ii) FS: 2.5 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata nama khas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Tanggungjawab, kasih sayang, berdikari KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Nama Khas

CATATAN/BBB
BBB: Keratan akhbar, poster kempen kebersihan, kertas edaran/lembaran kerja

PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA : Alam Sekitar [Maklumat dan Interpersonal]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 7.1, 7.2, 7.3 Aras 1 (iii, iv, v) FS : 8.1, 8.7 Aras 1 (I, ii), Aras 2 (i)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Tanggungjawab, keadilan, kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), Kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), Belajar cara belajar (BCB). SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Baik hati, keadilan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis, menjana idea), Kajian Masa Depan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, sejar Nilai: Hemah tinggi, keberanian, baik hati KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), BCB

BBB: Diari, Buku Teks Sastera, Kalendar

BBB: Bahan edaran (Petikan Cerpen)

CERPEN TEMPANG Sinopsis Plot Tema & Persoalan Latar [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan plot, latar dan mengemukakan tema dan persoalan dalam cerpen. FU : 10.4 Aras 2 (I, iii) FS : 12.4 Aras 1 (iv)

BBB : Buku Teks Sastera, Kamus, Lembaran Kerja

1

MINGGU/TAJUK
TEMA 2: BERHEMAH SEMASA BERBELANJA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] CERPEN TUKANG LAMA Sinopsis Gaya Bahasa Latar Plot [Maklumat dan Estetik] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Estetik dan Maklumat]

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 2 (10 JAN-14 JAN 2011)
SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama

CATATAN/BBB
BBB: Kertas Edaran

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. FU : 7.1 Aras 1 (vi), (viii) FS : 12.2, 12.3, 12.4 Aras 1 (iv)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik Nilai: Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (meng klasifikasikan)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Makmal ZNF. FU : 11.2 Aras 3 (ii) FS : 9.1 Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Tunjuk

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, ICT & Sains Komputer Nilai: Berdikari, kasih sayang, tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (banding beza), kajian masa depan, ICT

BBB: Buku Teks Sastera, Lembaran Kerja, Kamus

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam cerpen. FU : 7.1, 7.2, 7.5 Aras 1 (iv, viii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Diri

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea,menyusun mengikut keutamaan), BCB,pembelajaran kontekstual. SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tanya PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan & Kesusasteraan Nilai: keberanian, hemah tinggi, kesyukuran KBT: Kemahiran Berfikir, Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal), Kontekstual

BBB: Bahan edaran (Petikan cerpen)

CERPEN YURAN Sinopsis Watak & Perwatakan Nilai & Pengajaran Tema & persoalan [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan empat nilai dan pengajaran daripada Cerpen Hadiah. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

BBB : Buku Teks Sastera

2

3 Aras 1 (i). murid dapat menyatakan jenis dan cirri-ciri sebuah pantun. 12. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). Radio.MINGGU 3 (17 JAN-21 JAN 2011) TEMA 3: MUTIARA HITAM DARI SABAH KARANGAN GAMBARAN [Estetik dan Maklumatl] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. FU : 12. naturalis) BBB: Radio Kaset. (ii) SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tempat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Menghargai orang lain KBT: Kemahiran Berfikir (menyusun mengikut keutamaan) BBB: Gambar. Kamus 3 . 8.2.6 Aras 2 (iii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tak Tentu CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. FU : 12. FU : 10.membuat kesimpulan. Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik.4 Aras 1 (i). sejarah Nilai: Kasih sayang. murid dapat menjawab pemahaman puisi berdasarkan Teks Puisi Tradisional. naturalis). Semangat Kemasyaratan KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). Buku Teks Sastera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2 Aras 2 (ii) FS : 12. Menghargai. Muzik. mereka cipta).5 Aras 1 (iii) FS : 12. Interpersonal SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Televisyen MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PENGENALAN PANTUN Jenis pantun Ciri Pantun [Estetik dan Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI TRADISIONAL PANTUN DUA KERAT(NASIHAT) [Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 11. murid dapat menyusun isi karangan mengikut keutamaan. Syair Nilai: Rasional. Aras 2 (ii) FS : 8. Lembaran Kerja. Kecerdasan pelbagai (verbal languistik. SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kerajinan. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan ciri-ciri dalam sebuah syair.2 Aras 1 (iii) BBB : Lembaran Kerja.4 Aras 2 (ii) FS : 7.

FU : 10. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik.1 Aras 2 (i . menilai).1 Aras 2 (i) BBB: Lembaran Kerja.2 Aras 1 . murid dapat menyampaikan maklumat pantun dan syair.3. Pendidikan Nilai: Baik hati. 12. SISTEM BAHASA: Frasa Kerja CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. Kamus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyaratan Nilai: Keinsafan.6 Aras 3 (iii) FS : 8. FS : 12.MINGGU 4 (24 JAN-28 JAN 2011) TEMA 4 : MANISNYA SENYUMANMU KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GRAF BAR [Maklumat dan Estetik] PUISI TRADISIONAL MAKSUD PANTUN DUA KERAT DAN SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 11. Buku Teks Sastera BBB: Keratan edaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Lembaran Kerja. kerjasama KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (AGAMA) Isi Gaya Bahasa [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis isi pantun dan penggunaan gaya bahasa dalam pantun. pembelajaran kontekstual. pembelajaran kontruktivisme BBB: Radio Kaset. BCB.7 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Tak Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kasih Sayang KBT: Kemahiran berfikir (menilai. murid dapat menjawab soalan pemahaman prosa tradisional. membuat inferens. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Kerja Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.(ii) FS : 3. naturalis). membuat urutan). BCB 4 . menghargai ilmu KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis).ii).2. 12.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Kesyukuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus).5 Aras 3 (iii) FS : 1.3 Aras 2 (ii) MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kajian Masa Depan. FU : 10. FU : 7.

2 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan teR««. Pembelajaran Kontekstual. CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 5 .3 Aras 2 (ii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (TEKA-TEKI) Pengukuhan Gaya Bahasa Pantun 2 Kerat Pantun 4 Kerat (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menganalisis)..5 Aras FS : 11.1.MINGGU 5(31 JAN-4 FEB 2011) TEMA 4: MANISNYA SENYUMANMU PENULISAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI (Maklumat) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM ISU SOSIAL ² Vandalisme (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Pembelajaran Konstruktisme SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan beR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesederhanaan. naturalis).4 Aras 3 (ii) FS : 1.1 Aras (ii) FS : 9.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Diri Pertama dan Kedua PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Persahabatan/kekeluargaan KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata kerja Pasif Diri Ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran berfikir (mengumpullkan & mengkelas. murid dapat membanding beza aspek gaya bahasa dalam puisi. FU : 10. BCB.2 Aras 1 (i). murid dapat menjawab soalan pemahaman petikan umum. FU : 9. FU : 10. murid dapat menulis surat tidak rasmi kepada sahabat/ibu dan bapa. 9. menjana idea. Pembelajaran Kontekstual BBB: Contoh Surat Tidak Rasmi BBB: Bahan edaran/Petikan Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (BERJIMAT CERMAT) Nilai dan Pengajaran (Estetik / Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menulis 4 nilai dan pengajaran berdasarkan puisi. ketaatan KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea). (iii) FS : 8.4 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. PENGISIAN KURIKULUM: : Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kebijaksanaan KBT: Kemahiran Berfikir (membanding dan membezakan). FU : 10. Kecerdasan Pelbagai (Kinestetik. Interpersonal).

BCB. kinestetik.1 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² waktu dan jarak BBB: Petikan pemahaman Pengurusan Grafik/ Lisan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.Aras 3 (i) BBB: Kertas Edaran Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik MINGGU 7 (14 FEB-18 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PUISI SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIAH (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1.4 Aras 1 (iv).MINGGU 6 (7 FEB-11 FEB 2011) TEMA 5: KOMPUTER DALAM KEHIDUPAN PEMAHAMAN PROSA DRAMA : SURAT UNTUK INA (Estetik/Maklumat) PROSA TRADISIONAL PENGENALAN Ciri-ciri (Estetik/Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.6 Aras 1 (iii. Kesyukuran. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal). BCB. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membuat gambaran mental). Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. 12.2 Aras 2 (ii) FS : 9. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan Pelbagai (verbal ² linguistik. TMK. FU : 10. FU : 7.4 Aras 1 (v) FS : 7. menganalisis. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri prosa tradisional.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif.v) FS : 12. Kemasyarakatan Nilai: Berhemah tinggi. FU : 12.2. Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² warna dan bentuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Semangat Kemasyarakatan. murid dapat menjawab soalan pemahaman drama. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. Naturalis) CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 6 . SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² ukuran PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir.2 Aras 1 (ii) FS : 1.sifat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Rasional. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza. Sejarah Nilai: Menghargai. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (mencirikan). Tanggungjawab.Aras 2 (ii). 12. 7.3.2 Aras 1 (iii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Maklumat dan Estetik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyampaikan/deklamasi sajak dengan intonasi yang sesuai. Interpersonal) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL TAJUL MULUK Sinopsis (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menuliskan semua sinopsis teks prosa tradisional yang dipelajari. BBB: Teks Pengurusan Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10. FU : 12.1 Aras 1 (i) FS : 1. mereka cipta).4 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² cara PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.

murid dapat menghasilkan skrip berdasarkan teks prosa dan melakonkannya. kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza).Tempat (Estetik/Maklumat) KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.5 Aras 3 (ii) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL LATAR .pancaindera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Mematuhi Peraturan KBT: Kontekstual. murid dapat menulis surat kiriman rasmi: memohon cuti.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea. Kecerdasan Pelbagai (verbal .2 Aras 1 (i). 9. Rasional. visual ruang. BCB.4 Aras 1 (ii) FS : 9. Naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif . Menghargai. Sejarah Nilai: Menghargai. kinestetik.1. BCB SISTEM BAHASA: Kata Hubung Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. sampingan) (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.6 Aras 1 (vi) FS : 2. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Hubung Pancangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama. BCB. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Inferens). murid dapat membuat perbandingan watak utama dan watak sampingan dalam prosa tradisional yang dipelajari. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal.linguistik). verbal ² linguistik).4 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif . Sejarah Nilai: Kerjasama. FU : 10. BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Petikan Pemahaman PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama & sampingan) (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan Pelbagai (muzik. FU : 10. menghargai. Kemahiran Komunikasi dan Teknologi Makumat (ICT) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik KARANGAN SURAT RASMI Surat Permohonan Cuti (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Tanggungjawab. FU : 10.4 Aras 2 (i) FS : 9. FU : 12. (iii) BBB: Contoh Surat Kiriman Rasmi : Permohonan MINGGU 8 (21 FEB-25 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PROSA TRADISIONAL (Maklumat/Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menulis latar masa dan latar tempat dalam karya.6 Aras 1 (vii) FS : 8.6 Aras 1 (vi) FS : 1.perasaan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.Masa . FU : 8. Sejarah Nilai: Tanggungjawab. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (membandingbeza). BCB SISTEM BAHASA: Kata Pembenar CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Kertas edaran 7 . murid dapat membandingkan watak utama dan watak sampingan. mereka cipta).

4 Aras 1 (iv). (iv) FS : 1. (ii) BBB: Radio dan kaset (rakaman perbualan). Aras 2 (i) BBB: Radio dan Kaset (rakaman ucapan).2. 12.4 Aras 2 (iii) FS : 2. (iii) FS : 7. sejarah Nilai: Patriotik.1 Aras 2 (i). murid dapat menuliskan urutan peristiwa teks prosa tradisional yang dipelajari. Aras 3 (i) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pertanian Nilai: Menghargai KBT: Kajian Masa Depan Pengurusan grafik Kamus Dewan MINGGU 9 ULANGKAJI PELAJARAN (31 FEB -4 MAC 2011) MINGGU 10 PENILAIAN FORMATIF /UJIAN 1 ( 7 MAC-11 MAC 2011) MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 12 MAC-20 MAC 2011) MINGGU 12 ( 21 MAC ² 25 MAC 2011) TEMA 7: WIRA BANGSA PROSA TRADISIONAL Plot (Urutan peristiwa) (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL BUDI BAIK SEORANG BAPA Tema dan Persoalan (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BCB. nasional.2 Aras 1 (iv).2. 5. Aras 2 (ii). murid dapat menjawab soalan pemahaman. murid dapat menyata kan tema dan persoalan teks prosa tradisional yang dipelajari. kertas edaran dan contoh perbualan 8 .1 Aras 1 (i). 4.3. murid dapat menyampaikan ucapan dengan lancar. FU : 7. Kemasyarakatan Nilai: Kasih sayang. kecerdasan pelbagai (naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Tanya PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Kebudayaan Nilai: Bangga KBT: Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik) SISTEM BAHASA: Kata Perintah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Hormat menghormati KBT: Kontekstual BBB: Penyusun Grafik KARANGAN : UCAPAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.yang diberi.1 Aras 1 (i). Keratan akhbar (contoh ucapan) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PERBUALAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3.3 Aras 2(i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 10. FU : 9.3 Aras 3 (i. 12.6 Aras 2(i) FS : 8.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Kata Seru PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 10. hemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea). (Maklumat dan Estetik) FU : 7.. BBB: Kertas edaran : isi tempat kosong Rakaman satu peristiwa OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. iii) FS : 12. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan). Aras 2 (i).

MINGGU/TAJUK TEMA 8 : IBU NEGARA MALAYSIA PROSA TRADISIONAL TEMA DAN PERSOALAN (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL GAYA BAHASA .1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Penguat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. interpersonal) SISTEM BAHASA: Kata Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Keadilan KBT: Kajian Masa Depan BBB: Kad-kad imbasan Rakaman: contoh gaya bahasa MERUMUSKAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (ii).4 Aras 2(iii) FS : 2. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. FU : 8. nasional. sejarah Nilai: Patriotik.Diksi .2 Aras 1 (ii) FS : 9.2. ii. Kecerdasan Pelbagai (interpersonal) CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menuliskan tema dan persoalan teks prosa taradisional. iv). murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa dalam teks prosa tradisional. FU : 11. FU : 7. ii) FS : 12. kecerdasan pelbagai (verbal lingusistik.4 Aras 1 (iv). Aras 2 (i) FS : 8. bahasa Nilai: Kerjasama.1 Aras 1 (i ) .8 Aras 1 (i.Ayat (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 13 (28 MAC ² 1 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Kata Bantu PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengelas. (ii) BBB: Kertas Edaran : pelan PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : CERPEN SISTEM BAHASA: Kata Penegas (partikel) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Ketekunan KBT: Kontekstual BBB: Kad-kad imbasan (susunan peristiwa) 9 . menganalisis) . kerajinan. 12.3. 12. FU : 10. 7.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar /dibaca. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan). Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (i.

(iv) FS : 11.MINGGU 14 ( 4 APRIL -8 APRIL 2011) TEMA 9 : INDAHNYA BUMI KENYALANG PROSA TRADISIONAL GYA BAHASA Diksi Ayat (Estetik dan maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis penggunaan diksi dan ayat dalam teks. Hemah Tinggi KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis). FU : 7. kecerdasan pelbagai (interpersonal. SISTEM BAHASA: Kata Sendi Nama PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai: Gigih KBT: ICT CATATAN/BBB BBB: Kertas (pembentangan) Sebak KARANGAN FAKTA (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Nilai: Keberanian.2 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Bahasa indah/puitis PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( mengintepretasi. Kebersihan fizikal & mental KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. pembelajaran masteri. (iii). Aras 3(ii) FS : 4.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kecerdasan Pelbagai (verbal. BBB: Rakaman contoh gaya bahasa MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL NILAI DAN PENGAJARAN (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman.1 Aras 1 (i) Aras 3 (i) BBB: Risalah. 7. FU : 11.5 Aras 1 (i) .2 Aras 1 (ii) FS : 9.2 Aras 1 (ii) FS : 9. murid dapat menghasilkan 5 nilai dan pengajaran berdasarkan teks. interpersonal). Akhbar PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI MODEN Sajak (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis). FU : 11. lingusistik.1.1 Aras 1 (iii) .2. mentafsir) BBB: Rakaman deklamasi sajak Kertas edaran 10 .1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. menilai). bahasa Nilai: Kebebasan. murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber. 7. FU : 7. Majalah.

iv). iii) Aras 2 (i) . murid dapat menyenaraikan ciri-ciri novel dan biodata penulis. interpersonal. 12. (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Sandang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Keadilan. Aras 3 (iii) FS : 12.1 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7.8 Aras 1 (i .1 Aras 1 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 8. FS : 10. Aras 2 (i) FS : 8. SISTEM BAHASA: Kata Keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat merumus kan carta aliran berdasarkan bahan yang diberi. FU : 7. ICT.4 Aras 1 (iv) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) BBB: Kertas edaran: Carta aliran MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kegigihan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan).4 Aras 1 (i. Pembelajaran Masteri.1 Aras 1 (i ) .Ciri-ciri novel Penulis (mewakili zaman) (Estetik dan Maklumat) NOVEL SINOPSIS (Estetik dan Interpersonal) FU : 1.1. Aras 1 (iii) .2.3 . semangat kemasyarakatan. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (mencirik an). Mentafsir) BBB: Gambar penulis Carta : Ciri novel BBB: Penyusun Grafik MERUMUSKAN CARTA ALIRAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Nilai: Kasih sayang.1 . murid dapat menyampaikan sinopsis novel dengan menggunakan ayat yang gramatis. FU : 7. kejujuran KBT: Kajian Masa Depan CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik 11 . Sejarah Nilai: Menghargai. Kecerdasan Pelbagai (verbal. ii.3 Aras 1 (iv) FS : 10.MINGGU 15 ( 11 APRIL-15 APRIL 2011) TEMA 10 : LIMA LANGKAWI NOVEL PENGENALAN NOVEL . SISTEM BAHASA: Kata Arah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar/ dibaca. lingusistik. naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Bilangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis. 12.

murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. FU : 7.1. iv.4 Aras 2 (iii) FS : 7.4 Aras 1 (ii). naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 10. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran (petikan penyakit berbahaya) 12 .3 Aras 1 (iii. kertas edaran NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. buku teks sastera. kertas edaran/lembaran kerja NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] BBB: Lembaran kerja. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.MINGGU 16 (18 APRIL-22 APRIL 2011) TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN RENCANA [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 2 (iii) FS : 7. Aras 2 (iii) FS : 9.2 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. 7.2. ii). murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. 8.5 Aras 1 (ii) BBB: Buku teks. murid dapat menghasilkan karangan jenis rencana dengan format yang betul. 8. menjana idea).2. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. v) FS : 8. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA Kesihatan ² Penyakit Berbahaya [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Teknologi Maklumat dan Komunikasi BBB: Petikan akhbar.1. FU : 10. Kajian Masa Depan.7 Aras 1 (I. FU : 8.5 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab KBT: Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.

1.2. 8. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. menganalisa). intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. verbal linguistik. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. Aras 2 (i dan ii).7 Aras 1 (I. ii). Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Awalan Pe«. murid dapat menyata kan watak utama dan watak sampingan dalam novel. FU : 8.MINGGU/TAJUK TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [ Maklumat dan Estetik] NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN .8 Aras 1 (i). Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. verbal linguistik. (ii) FS : 12. murid dapat berbincang tentang sifat-sifat dan gambaran watak dalam novel.29 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata Nama ² Pengimbuhan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Ketekunan KBT: Kajian Masa Depan.5. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Prihatin KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. kinestetik. kegigihan KBT: Kemahiran interpersonal (verbal linguistik ) dan kajian masa sepan CATATAN/BBB BBB: Petikan akhbar. FU : 7. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. v) FS : 8. kertas edaran(carta aliran yang berkaitan dengan ekonomi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran dan lembaran kerja 13 . menganalisa) SISTEM BAHASA: Awalan peR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kesetiaan. 7. buku teks sastera. 8.Watak Utama .Watak Sampingan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 17 ( 25 APRIL. 12. 7. kinestetik.7. FU : 2.3.4 Aras 1 (iv).2.6 Aras 1 (vi) FS : 1. FU : 10. iv. tanggungjawab KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.3 Aras 1 (iii. SISTEM BAHASA: Awalan PeN«.. 12.4 Aras 1 (ii) FS : 10.1. dan kertas edaran NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN Sifat watak Bagaimana watak itu digambarkan {Estetik dan Interpersonal} OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.6 Aras 1 (ii dan iv) BBB: Buku teks dan lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : DRAMA Hang Tuah Lima Bersaudara [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (v) BBB: Lembaran kerja. sejarah Nilai: Kegigihan.

ii). FS : 1. radio. konstruktivisme CATATAN/BBB BBB: kertas edaran. SISTEM BAHASA: Akhiran «. buku teks Raja Muda 14 .6 Aras 1 (i). murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.1. 8. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir.Binaan plot .Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] NOVEL PLOT .6 Aras 1 (i). v) FS : 8. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan kesihatan Nilai: Kebersihan KBT: Kecerdasan Pelbagai BBB: Petikan akhbar.2. berhemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir. Aras 3 (i) FS : 9. 7. lembaran kerja. 7. FS : 1. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan Se«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. iv. lembaran kerja.7 Aras 1 (I.MINGGU 18 (2 ME1-6 MEI 2011) TEMA 12 : PAHLAWAN PERKASA CERAMAH [Interpersonal dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kaset dan televisyen MINGGU/TAJUK NOVEL PLOT . FU : 7.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10. FU : 2. buku teks sastera BBB: kertas edaran.3 Aras 1 (iii.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. buku teks sastera BBB: Bahan edaran . agama Nilai: Kasih sayang.2.. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL HIKAYAT MAHAKARMA OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. sejarah Nilai: Kasih sayang. FU : 10. sejarah Nilai: Kasih sayang. Konstruktivisme.1.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Awalan Ke«. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. kertas edaran. murid dapat menyampaikan ceramah dengan fasih. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.Binaan plot .1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Apitan Pe««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah.

2. 7.. aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. buyku teks MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 2 (i). 7. murid dapat menghuraikan gaya bahasa dan simpulan bahasa yang terdapat dalam novel.6 Aras 1 (vii) FS : 7. Konstruktivisme.el««. (ii) FS : 7. murid dapat menghasilkan sinopsis cerpen. dan««.4 Aras 1 (i). ii). kecerdasan pelbagai (verbal luinguistik) BBB: Rakaman petikan cerita 15 . 10.7 Aras 1 (I.2 Aras 1 (i). PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kemasyarakatan. lembaran kerja.. sejarah Nilai: Kesyukuran.2.. sejarah Nilai: Simpati. Menghargai KBT: Kemahiran Berfikir (mengumpul dan mengelas). FU : 10. Kecerdasan Pelbagai (kinestetik .1 Aras 1 (vii). FU : 7.3 Aras 1 (iii. v) FS : 8. insaf KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Apitan PeN««.em««. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: sisipan«.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. 8. naturalis) BBB: Kertas edaran( graf garis yang berkaitan dengan sains) BBB: Kertas edaran. 12. (ii) FS : 12. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. 8. iv. 12. FU : 10. lembaran kerja.. murid dapat memerihalkan latar dalam novel. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir CATATAN/BBB BBB: Kertas edaran. verbal linguistik SISTEM BAHASA: Apitan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1. buku teks MINGGU 20 (16 MEI -20 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN SINOPSIS CERPEN OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Awalan Juru««. Aras 3 (ii) BBB: Kertas edaran.6 Aras 1 (iii). buku teks OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3.«er««. lembaran kerja.MINGGU 19 (9 MEI-13 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] NOVEL GAYA BAHASA -simpulan bahasa -dialek -peribahasa -penggunaan bahasa asing -fungsi penggunaan bahasa asing [Estetik] NOVEL LATAR -latar masa -latar tempat -latar masyarakat [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1.1.3 Aras 1 (iii) FS : 10. FU : 11. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. meringkas.3. FU : 8.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sai ns Nilai: Hemah Tinggi KBT: Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Apitan peR««. 8.

SISTEM BAHASA: Rangkaian kata khusus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. konstruktivisme dan KMD.NOVEL NILAI DAN PENGAJARAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7.vii) FS : 8. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata bebas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Teknologi maklumat Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan) KTM dan komunikasi.5 Aras 1 (i. kertas edaran. pembelajaran kontekstual BBB: Buku teks. kamus CERPEN SEPUCUK SURAT DARIPADA KAWAN Sinopsis Tema & Persoalan Gaya bahasa Nilai [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. ii.2 Aras 3 (i) BBB: Buku teks dan lembaran kerja meringkas).27MEI 2011) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI-12 JUN 2011) 16 . MINGGU 21 MINGGU 22 & 23 PENILAIAN SUMATIF 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI.8 Aras 1 (iii).iii) BBB: Buku teks.4 Aras 1 (iii) FS : 8.4 Aras 2 (iii) FS : 11. FU : 10. Aras 3 (ii.7 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Pemajmukan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. naturalis). lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA PENGARANG [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyata kan tema dan persoalan cerpen. semangat tolong menolong KBT: Kemahiran berfikir (merumus. FU : 10. agama Nilai: Tabah. sejarah Nilai: Patriotisme.iii. moral. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (membuat kaitan dan perhubungan) Kecerdasan pelbagai (intrapersonal. murid dapat menyatakan empat pengajaran daripada novel yang dibaca.

2. intrapersonal). kamus. 8.3. pembelajaran masteri CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar(iklan perdagangan) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kemahiran berfikir (mentafsir dan menginterpretasi) SISTEM BAHASA: penggandaan . 7. kerjasama KBT: Kontekstual.7 Aras 1 (i). Aras 2 (i).2. FU : 10. 12. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Penggandaan . (iii) FS : 12. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. kamus dan lembaran kerja 17 . murid dapat mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai.4 Aras 2 (ii). murid dapat menyatakan ciri-ciri sajak dan menuliskan biodata pengarang sajak yang dipelajari.4 Aras 1 (v) FS : 7. 7.6 Aras 1 (i).5 Aras 1 (v) FS : 1. kamus dan lembaran kerja BBB: Buku teks sastera.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. bahasa Nilai: Menghargai. FU : 10.penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. lembaran kerja dan gambar pengarang BBB: Buku teks. SISTEM BAHASA: penggandaan .1 Aras 2 (i) SAJAK PENGENALAN SAJAK Ciri sajak Biodata [Estetik &Maklumat] SAJAK PENGENALAN SAJAK Nada [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 8. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan. (ii).4.separa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Patriotik. BBB: Petikan cerpen. Aras 3 (I) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. (ii).1. 10. ketekunan KBT: Kemahiran berfikir (menilai) kecerdasan pelbagai (kinestetik. visual ruang.1 Aras 1 (iv) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 24( 13 JUN-18 JUN 2011) SISTEM BAHASA: Simpulan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (mengenal pasti sebab dan akibat). pembelajaran masteri. (iv) FS : 10.1.PENGGAL 2 MINGGU/TAJUK TEMA 13: INTERNET JARINGAN MAKLUMAT KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Maklumat] FU : 7. menyusun mengikut keutamaan).berentak dan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab. 8.

1. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Patriotik. Aras 3 (I) BBB: Rakaman perbahasan ala parlimen SAJAK ASAP Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. pengurusan grafik/lisan OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 2 (ii) FS : 2.4 Aras 2 (I. FU : 10. ketas edaran/lembaran kerja MINGGU/TAJUK SAJAK KIAN KITA LUPA MAKSUD SAJAK Baris-rangkap keseluruhan [Estetik & Maklumat] KARANGAN PERBAHASAN [Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. 2. kebersihan KBT: Kemahiran berfikir (meramal) kontekstual BBB: Kamus sastera. Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. FU : 12. FU : 2.3 Aras 1 (ii) FS : 3.MINGGU 25 (20 JUN. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesyukuran . interpersonal) BBB: Kamus sastera.1. naturalis. (ii) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan).3.kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis). FU : 12. naturalis..5 Aras 2 (ii) FS : 7. ii).1 Aras 1 (i). pengurusan grafik/lisan.1 Aras 1 (ii) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Kasih sayang. antologi 18 . murid dapat menyata kan maksud dalam baris dan rangkap sajak yang dipelajari.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan beR«. 2. 3. Aras 3 (i) FS : 2. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik. murid dapat mengenal pasti tema dan persoalan dalam sajak yang dikaji.24 JUN 2011) TEMA 14:TAMAN NEGARA MULU PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3. jati diri KBT: Kemahiran berfikir (membuat perkaitan dan perhubungan) kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan meN«« CATATAN/BBB BBB: Kamus sastera. interpersonal) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan teR«.2 Aras 1 (iv). 12. murid dapat menjalan kan satu perbahasan ala parlimen.

menganalisis. menganalisis).4 Aras 1 (i).an CATATAN/BBB BBB: Kamus. membuat inferens.MINGGU 26(27 JUN-1 JULAI 2011) TEMA 15:BELIA HARAPAN NEGARA SAJAK Gaya bahasa .. Kecerdasan pelbagai (naturalis.kan· PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesihatan. lembaran kerja OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Perulangan . lembaran kerja MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL [Maklumat dan Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. interpersonal) BBB: Buku teks sastera..5 Aras 1 (vi) FS : 12.2 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan Kata Kerja ² awalan ´di ´«. Aras 2 (i.2 Aras 1 (ii) FS : 1. FU : 7. pembelajaran kontekstual. murid dapat menyatakan 4 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya.Anafora . ICT Nilai: Bekerjasama. iv) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (merumus.1 Aras 3 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: akhiran «««i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa Nilai: Menghargai KBT: KB (mengelaskan.3 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: akhiran ¶«. BCB BBB: Buku teks sastera.. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mngelas. FU : 7. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.Inversi [Estetik & Interpersonal] SAJAK LEBAH DAN MADU Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. petikan prosa tradisional KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GAMBAR TUNGGAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. meringkas). murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarka n bahan yang diberi. kecerdasan pelbagai (naturalis) BCB SISTEM BAHASA: apitan beR««. BBB: Gambar tunggal (pencemaran alam) 19 . FU : 11. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. mengkategorikan). murid dapat mengungkapkan gaya bahasa dalam sajak.1 Aras 3 (iii) FS : 10. FU : 10.4 Aras 1 (iii) FS : 1.

bahan pengurusan grafik.4 Aras 1 (v) FS : 8. PENGEMBARAAN MISTERI KARANGAN PERBINCANGAN [Interpersonal & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. rasional KBT: Kemahiran berfikir (mengesan kecenderungan pendapat.4 Aras 1 (v) FS : 8.1 Aras 1 (i). semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. Belajar cara belajar.2 Aras 1 (i).2 Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Apitan di«.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. mencirikan. (ii) FS : 9.Ciri drama [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. BBB: Keratan akhbar. MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM . FU : 10. FU : 10.MINGGU 27 ( 4 JULAI-8 JULAI 2011) TEMA 16. bahan pengurusan grafik 20 . Kemahiran Berfikir (menjana idea.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Apitan beR«kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar / Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan rencana pengarang yang diberi. kecerdasan pelbagai (interpersonal. bahan pengurusan grafik. merumus). DRAMA CIRI-CIRI DRAMA [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menganalisis) SISTEM BAHASA: Apitan meN«. Belajar cara belajar.2 Aras 1 (i). murid dapat menghasilkan karangan jenis perbincangan. geografi Nilai: Tanggungjawab. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. rasional KBT: Kontekstual. gambar berkaitan alam sekitar. tanggungjawab.4 Aras 2 (i) FS : 5. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dikaji.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan Teknologi. (ii) BBB: Teks sastera. SISTEM BAHASA: Apitan meN«. DRAMA PENGENALAN DRAMA . mengenal pasti sebab akibat). FU : 2. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dipelajari. intrapersonal). (ii) BBB: Teks sastera . merumus).Rencana pengarang [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 9. CATATAN/BBB BBB: Bahan edaran. Bahan pengurusan grafik. BCB. mencirikan.

kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata kerja dan pemajmukan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. FU : 8. sejarah Nilai: Patriotik. FU : 7.3 Aras 2 (iii) BBB: Kertas edaran.. DRAMA ARAH KE MANA Sinopsis [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. «er«) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral. Berfikir (menjana idea. murid dapat menyata kan biodata pengarang drama yang dipelajari. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. mengesan kecenderungan pendapat).1 Aras 3 (iii) FS : 9. menjana idea). BBB: Teks sastera. bahan pengurusan grafik / lisan. mengenal pasti kenyataan benar dan palsu). bahan pengurusan grafik. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran. rasional. Berfikir (mengenal pasti sebab akibat. keinsafan KBT: Kem.. tanggungjawab KBT: Kem. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Kontekstual BBB: Bahan edaran ² jadual.5 Aras 2 (iii) FS : 11. Berfikir (menilai. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. murid dapat menulis kan sinopsis drama yang dikaji. bahan pengurusan grafik. SISTEM BAHASA: Apitan ke«. FU : 9. kesyukuran. statistik Nilai: Tanggungjawab.. Moral Nilai: Keyakinan.5 Aras 2 (ii) FS : 2.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kecerdasan pelbagai (interpersonal.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan cerpen yang diberi. menghargai KBT: Kem.4 Aras 1 (v) FS : 2. agama Nilai: Kasih sayang.MINGGU 28 (11 JULAI-15JULAI 2011) TEMA: 17 PULAU PERCUTIAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN JADUAL [Maklumat & Interpersonal] DRAMA BIODATA PENGARANG [Estetik & Maklumat] FU : 12.el. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM CERPEN [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. «em«. bahasa Nilai: Patriotik. murid dapat menghasilkan karangan jenis pendapat. Berfikir (membanding beza. MINGGU/TAJUK TEMA 18: ALAM WARISAN KITA KARANGAN PENDAPAT [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 29(18 JULAI-22 JULAI 2011) SISTEM BAHASA: Penggandaan penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan..5 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. membuat kesimpulan). Berfikir ( menyusun atur.1 Aras 2 (ii) FS : 9.1 Aras 3 (i) BBB: Kertas sebak.2 Aras 1 (ii) 21 . menjana idea). FU : 10. Bahan pengurusan grafik. SISTEM BAHASA: Apitan di«. pen marker. Belajar cara belajar SISTEM BAHASA: Sisipan ( .. kejujuran. bahan pengurusan grafik. Kajian masa depan. berdikari KBT: Kem.

permulaan b. mengkategorikan). (iv) BBB: Kertas edaran. murid dapat menyatakan tema dan persoalan yang dikaji. FU : 10.1 Aras 3 (i).GRAF [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kertas edaran / lembaran kerja. (ii) SISTEM BAHASA: Penggandaan serentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Agama Nilai: Kasih sayang . Statistik Nilai: Rasional. bahan pengurusan grafik 22 .SAJAK JANGAN Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. DRAMA PLOT a. pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi. BBB: Teks sastera. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. peleraian [Estetik & Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM SAJAK [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kertas edaran.5 Aras 3 (i) FS : 10. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan.4 Aras 1 (iv). mengumpulkan.6 Aras 1 (vi) FS : 2. kertas sebak. perkembngan c. menjana idea). keberanian KBT: Kemahiran Berfikir (mengesan kecondongan pendapat.1 Aras 1 (iii). Aras 2 (iii) FS : 3.6 Aras 2 (i) FS : 8. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak yang diberi. BCB. MINGGU 30 (25 JULAI-29 JULAI 2011) TEMA 19: BELIAN KAYU BERNILAI KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN . pen. SISTEM BAHASA: Penggandaan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Rasional. FU : 9. FU : 7. menyusun atur). Belajar cara belajar. murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam drama yang dipelajari. BCB. membanding beza). marker.1 Aras 1 (ii) BBB: Teks sastera. FU : 10.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata adjektif. kontekstual. kertas edaran. Bahasa Nilai: Tanggungjawab. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengkategorikan. Kecerdasan pelbagai (logic matematik) BBB: Keratan akhbar. bahan pengurusan grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Ketekunan. bahan pengurusan grafik DRAMA NILAI DAN PENGJARAN [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menyelesaikan masalah. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Apitan se« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. «el«« dan «. keberanian.2 Aras 1 (iv. bahan pengurusan grafik PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PROSA TRADISIONAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. bahasa Nilai: Semangat kemasyarakatan. murid dapat menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama.1 Aras 3 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan teR« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (membanding dan membeza. semangat kemasyarakatan. keadilan KBT: Kemahiran Berfikir (mengenal pasti sebab akibat. membuat kesimpulan). membuat kesimpulan). Belajar cara belajar. murid dapat memahami dan menyatakan maksud kata yang sukar berdasarkan konteks. v) FS : 1. MINGGU 31 (1 OGOS-5 OGOS 2011) TEMA 20: JELAPANG PADI KITA PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. mencerakin. kecerdasan pelbagai (interpersonal. 23 .4 Aras 3 (ii) FS : 2. kamus.MINGGU/TAJUK DRAMA MENDUNG HITAM BERALIH JUGA Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10. agama Nilai: Baik hati. murid dapat menyata kan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. Kecerdasan pelbagai (interpersonal. tanggungjawab KBT: Konstruktivisme. FU : 7. kertas edaran (soalan pemahaman).4 Aras 1 (vi) FS : 10. menjana idea).4 Aras 3 (ii) FS : 2. bahasa Nilai: Patriotik. kemahiran berfikir.2 Aras 2 (i) BBB: Kertas edaran. FU : 9.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif ² sisipan «em«.er««. BBB: Keratan akhbar berkaitan sukan. FU : 10. KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. SISTEM BAHASA: Awalan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Teks sastera.1 Aras 3 (ii) BBB: Teks sastera. lembaran kerja.. kasih sayang. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan prosa tradisional yang diberi. bahan pengurusan grafik / lisan.

pendidikan. Aras 2 (ii).6 Aras 1 (i). 12. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi. 10.1. murid dapat menyatakan watak dan perwatakan dalam cerpen Pak Usu.4 Aras 1 (i). FU : 11.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pemajmukan ² kata adjektif majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Pembelajaran kontekstual. skrip lakonan.(iv).berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Hemah tinggi KBT: Kecerdasan pelbagai (kinestetik) BBB: Rakaman temu bual. 8.4.watak dan perwatakan FS1..4.(ii).1. kontekstual. SAJAK DIARI LAMA (Estetik dan Interpersonal) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Hormat -menghormati KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea).2 Aras 1 (i) BBB: Rakaman temu bual.3 Aras 1 (iii)(iv) Aras 2 (i) Aras 3 (i) FS : 5. KBT: Kecerdasan pelbagai.Sudut pandangan FS2. buku teks sastera. Nilai: Kasih sayang. KARANGAN TEMU BUAL (Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 5.MINGGU/TAJUK DRAMA Persoalan dan Pemikiran (Estetik Dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. Aras 3 (i) FS : 2.Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. intrpersonal. murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa yang digunakan dalam sajak.berentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kasih sayang. menganalisis).3 Aras 1 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . murid dapat menyata kan persoalan dan pemikiran. interpersonal (naturalis). «wati. 24 .(iii).4 Aras 1 (i).3. bahasa Nilai: Menghargai alam sekitar. 7.penuh CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. berdikari. ««nita PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesussasteraan. kecerdasan pelbagai (intrapersonal). FU : 7. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) Sistem Bahasa: penggandaan kata adjektif . murid dapat melakonkan simulasi mendapatkan barangan / perkhidmatan.3 Aras 2 (ii) BBB: Buku teks sastera.(iv) FS : 1.tata« dan pra PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.. FU : 7. FU : 10. helaian senarai kosa kata dan soalan pemahaman. MINGGU 32(8 OGOS-12 OGOS 2011) TEMA 21: SUMBER MINERAL RINGKASAN SUMBER ALAM SEKITAR (Maklumat dan Estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. lembaran kerja. SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit ² awalan maha.3 Aras 1 (iii). CERPEN TRAUMA EMBAH FU.wan.Nilai (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang betul..4 Aras 1 (ii.(v) FS : 1. «man.2. kesyukuran. BBB: Bahan edaran (petikan berkaitan alam sekitar) BBB: Edaran petikan cerpen. 6. intrapersonal SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit akhiran .7 Aras 3 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 2 (iii) FS : 8. 7. FU : 10. SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . FU : 6. skrip lakonan. 7. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan.2.. iii) FS : 12. belajar cara belajar.1. 6.

7. 10. lembaran kerja MINGGU 33(15 OGOS-19 OGOS 2011) TEMA 22: TUKANG EMAS KARANGAN SKRIP DRAMA (Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menulis skrip drama bertemakan simpati.3 Aras 2 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. foto« dan tele«. dan auto PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. murid dapat menyatakan 4 persamaan dan 4 perbezaan watak dan perwatakan cerpen. pendidikan Nilai: Ikhlas.4 Aras 1 (i) FS : 7.2. BBB: Teks sastera. sastera Nilai: Patriotisme KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal. 3 (i) SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan kilo. anti.4 Aras 1 (i). poli. ICT. kesusasteraan Nilai: Rajin. kesusasteraan Nilai: Kerjasama. 1. mili«. FU : 12. BCB.1 Aras 1 (iii) BBB: Teks sastera..3. SISTEM BAHASA: FN + FS PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. metafora PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa. FU : 7.6 Aras 1 (iv). 25 . CATATAN/BBB BBB: Teks sastera. Maklumat) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan perbandingan tema dan 4 perbezaan persoalan kesemua cerpen. semangat kemasyarakatan. rasional KBT: Kemahiran berfikir (banding beza). PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK : DIARI LAMA Nilai dan Pengajaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8. Aras 2 (ii) FS : 7. FU : 1. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Simpati KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik) SISTEM BAHASA: sinkope. lembaran kerja. menghargai. KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengkelas). kemahiran belajar cara belajar. lembaran kerja.2 Aras 1 (iv) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK SASTERA (watak) (Estetik. BBB: Petikan sajak. FU : 12..1 Aras 2(i) FS : 8.1.1.3 Aras 1(I).2 Aras 1 (i) FS : 1.BCB.5 Aras 1 (v). aras 2 (I) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan pro.MINGGU/TAJUK CERPEN BIODATA PENGRANG (maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran..(ii) FS : 8. linguistik) SISTEM BAHASA: Ayat Inti atau Ayat Dasar ² FN + FN PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. BBB: Rakaman drama radio / televisyen. murid dapat menyatakan biodata pengarang kesemua cerpen yang dikaji. lembaran kerja.. keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (banding -beza). murid dapat melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami puisi FU : 10.

. 7. bahasa Nilai: Berdikari. bahasa Nilai: Berdikari.iii) FS : 12.4 Aras 1 (ii. bahasa Nilai: Kejujuran. murid dapat meringkaskan petikan yang diberikan.MINGGU/TAJUK MINGGU 34 OBJEKTIF / FU / FS PENILAIAN FORMATIF 3/UJIAN 3 MINGGU 35 (27 OGOS-4SEPTEMBER 2011) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN (22 OGOS-26 OGOS 2011) CATATAN/BBB MINGGU 36 (5 SEPTEMBER-9 SEP 2011) TEMA 23: SASTERA TRADISIONAL WARISAN BUDAYA RINGKASAN Sumber pendidikan:Sains dan teknologi (Makluma dan estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat dan Estetik) FU : 7.(v) FS : 1. keyakinan. kemahiran berfikir (menyelesaikan masalah). keyakinan.3 Aras 1 (i) BBB: Buku teks. tanggungjawab. BBB: Edaran. 7. FU : 10. intrapersonal) BBB: Petikan prosa tradisional.(iii). KBT: Kemahiran berfikir ( membuat urutan. murid da pat menyatakan tema dan persoalan cerpen yang hendak dikarang.2. naturalis. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Ayat Seruan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesuasteraan.4 Aras 1 (v) CERPEN Mengarang ² Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. murid dapat mengetahui perkataan Bahasa Melayu lama / istana dan memahami petikan. menjana idea). CERPEN MengarangMembina jalinan peristiwa dengan menerapkan aspek sastera.2. 26 . (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.(iv). murid dapat membina jalinan peristiwa cerpen yang hendak dikarang. kecerdasan pelbagai (kenestetik. BBB: Buku teks cerpen.(petikan berkaitan sains dan teknologi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. lembaran kerja. lembaran kerja. 7.4 Aras 1 (i).3. SISTEM BAHASA: FN + FK ² Kata kerja tak transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. SISTEM BAHASA: FN + FK kata kerja transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.2 Aras 2 (i) FS : 7.4 Aras 2 (iii) FS : 7.4 Aras 1(i) 2(ii) 3(I) SISTEM BAHASA: FN + FA PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan teknologi Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran teknologi aklumat dan komunikasi. naturalis. kamus. lembaran kerja. Kecerdasan pelbagai ( kenestatik. FU : 10. tanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai verbal-linguistik. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (membuat urutan.1.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menjana idea). FU : 7.

MINGGU 38(19 SEP-23 SEP 2011) TEMA 25: PARLIMEN NEGARA KITA PEMAHAMAN ( DRAMA MASYARAKAT ) ( Maklumat dan Estetik ) MERINGKASKAN PETIKAN SUMBER SOSIAL (MASALAH DISIPLIN ATAU REMAJA) ( Maklumat dan Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 ( 11 ). murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan petikan yang diberi . 8. 7.1 .1 . murid dapat menghasilkan karangan berdasarkan tajuk yang diberi.4 Aras 1 ( 11 .6 Aras 1 ( 1 .3 .1 . SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² suruhan dan silaan PENGISIAN KURIKULUM: BBB : Kertas edaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . 111 ) FS : 8.4 Aras 1 ( 11 ) ( 111 ) FS : 12.2 Aras 1 ( 11 ) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat Tanya biasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan mode Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kajian masa dean .1 Aras 1 ( 111 ) . SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan . Risalah KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN SUMBER KESIHATAN ( Berkaitan dengan salah satu penyakit ) ( Maklumat & ( Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . FU : 7. Aras 3 (1) BBB : Bahan edaran ( Petikan yang berkaitan dengan penyakit ) . Kad Tugasan 27 . murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber.2 . KBT: Kajian masa depan.MINGGU 37 (12 SEP-16 SEP 2011) TEMA 24: JASAMU DALAM INGATAN KARANGAN FAKTA ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . Aras 3 ( 1 ) FS : 4. 7.1 Aras ( 1 ) .ayat Tanya songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains Nilai: Kebersihan fizikal dan mental. Risalah MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN ( PENYAKIT ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BBB : Contoh Karangan. diri kedua dan diri ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kebersihan fizikal dan mental. Aras 2 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat berita songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Semangat kemasyrakatan KBT: Pembelajaran Konstektual SISTEM BAHASA: Ayat pasif ² diri pertama .2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) ( V111 ) FS : 12. 12. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi . KBT: Pembelajaran Kostektual. 11 ).3 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) FS : 12. Kad tugasan BBB : Bahan edaran ( petikan berkaitan dengan masalah disiplin remaja ) PENULISAN PERTANIAN MODEN OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. Aras 3 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains + Teknologi Nilai: Hemah tinggi . keadilan KBT: Konstruktivisme BBB : Keratan akhbar.1 . 12. FU : 7. Nilai: Kasih sayang.4 Aras 2 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 . CATATAN/BBB BBB : Kertas edaran. 7. murid dapat menjawab soalan pemahaman yang diberi .4 Aras 1 (1). FU : 7.1 . FU : 7. 7. 7. FU : 7.

( Interpersonal ) LISAN ( PERUBATAN TRADISIONAL ) ( Maklumat & Interpersonal) FU : 1. Aras 3 (ii) FS : 2.4 Aras 1 (1.4 Aras 1 (11. ( 11 ) Objektif: Pada akhir pelajaran. 1.2. Petikan.111) FS : 12. keyakinan KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik. murid dapat menyampaikan syarahan dengan intonasi dan sebutan yang betul. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi .1 Aras 1 ( 11 ) . Aras 2 (11).1. SISTEM BAHASA: Ayat Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi .3. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Keratan akhbar BBB : Buku teks. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik CATATAN/BBB BBB : Keratan akhbar (petikan puisi tradisional ).12. SISTEM BAHASA: Ayat Berpenerang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi . 7. Kaset.1 .relatif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan Tradisional Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik. Kad Tugasan MINGGU 40(3 OKTOBER-7 OKT 20110 TEMA 26: ANGKASA LEPAS KARANGAN PERBUALAN TELEFON. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Pancangan . OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.(Maklumat dan Estetik) FU : 7. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk .2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ).2 Aras 3 ( 1 ) FS : 9. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan iklan yang diberi.4 Aras 1 (111) FS : 12.2 Aras 1 ( 1 ) . 7.4 Aras 1 ( 1 ) . kesyukuran.1 .2 Aras 1 ( ii ).12.7.komplemen dan keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa BBB : Telefon mainan. Televisyen KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (IKLAN) (Maklumat/estetik) BBB : Keratan Akhbar. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM (Maklumat & Estetik) BBB : Keratan akhbar ( petikan puisi tradisional ). SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Psikologi Nilai: Hemah tinggi .1.2. Gambar.1 Aras 1 ( 1 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1V) Ilmu: Pertanian Nilai: Kesyukuran KBT: Kajian masa depan MINGGU/TAJUK TEMA 26: ANGKASA LEPAS PEMAHAMAN UMUM : PUISI TRADISIONAL (Maklumat / Estetik) KARANGAN ( SYARAHAN / PIDATO ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 39(26 SEP-30 SEP 2011) SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² larangan dan permintaan. Kad tugasan. FU : 2. murid dapat menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan.3 Aras 1 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (1) BBB : Radio. Kad tugasan. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12. FU : 6. 9. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . Aras 2 ( 11 ) . PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual. Aras 2 ( 11 ) FS : 5. 12.1 . murid dapat melengkapkan borang pesanan melalui perbualan telefon. FU : 7. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik. FU : 7.4 Aras 1 (1). 28 . kesyukuran.

Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.3 Aras 1 ( 11 ) Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual. MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU 41 42 43 44 45 46 47 ULANGKAJI PELAJARAN (10 OKTOBER-14 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(17 OKTOBER-21 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(24 OKTOBER-28 OKTOBER 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (1 NOV-4 NOV 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(7 NOV-11 NOV 2011) PEMULANGAN BUKU TEKS DAN PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (14 NOV -18 NOV 2011) CUTI AKHIR TAHUN (19 NOV-1 JAN 2012) 29 .FU : 7.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ).1 . 7.