RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TINGKATAN SATU 2011

PENGGAL 1
MINGGU/TAJUK
TEMA 1: HARI PERTAMA DI SEKOLAH MENENGAH KARANGAN KEPERIHALAN [Estetik dan Interpersonal] CERPEN KASUT KELOPAK JANTUNG Sinopsis Watak & Perwatakan, Gaya bahasa, Latar [Estetik dan Interpersonal]

OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 1 (3 JAN -7 JAN 2011)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menghasilkan pendahuluan karangan jenis keperihalan. FU : 12.1, 12.2 Aras 1 (iv), Aras 3 (i) FS : 2.1 Aras 1 (1) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyatakan sinopsis dan menghuraikan watak, perwatakan, gaya bahasa, dan latar dalam cerpen. FU: 11.2 Aras 1 (ii) FS: 2.5 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata nama khas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Tanggungjawab, kasih sayang, berdikari KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Nama Khas

CATATAN/BBB
BBB: Keratan akhbar, poster kempen kebersihan, kertas edaran/lembaran kerja

PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA : Alam Sekitar [Maklumat dan Interpersonal]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 7.1, 7.2, 7.3 Aras 1 (iii, iv, v) FS : 8.1, 8.7 Aras 1 (I, ii), Aras 2 (i)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Tanggungjawab, keadilan, kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), Kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), Belajar cara belajar (BCB). SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Baik hati, keadilan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis, menjana idea), Kajian Masa Depan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, sejar Nilai: Hemah tinggi, keberanian, baik hati KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), BCB

BBB: Diari, Buku Teks Sastera, Kalendar

BBB: Bahan edaran (Petikan Cerpen)

CERPEN TEMPANG Sinopsis Plot Tema & Persoalan Latar [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan plot, latar dan mengemukakan tema dan persoalan dalam cerpen. FU : 10.4 Aras 2 (I, iii) FS : 12.4 Aras 1 (iv)

BBB : Buku Teks Sastera, Kamus, Lembaran Kerja

1

MINGGU/TAJUK
TEMA 2: BERHEMAH SEMASA BERBELANJA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] CERPEN TUKANG LAMA Sinopsis Gaya Bahasa Latar Plot [Maklumat dan Estetik] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Estetik dan Maklumat]

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 2 (10 JAN-14 JAN 2011)
SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama

CATATAN/BBB
BBB: Kertas Edaran

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. FU : 7.1 Aras 1 (vi), (viii) FS : 12.2, 12.3, 12.4 Aras 1 (iv)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik Nilai: Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (meng klasifikasikan)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Makmal ZNF. FU : 11.2 Aras 3 (ii) FS : 9.1 Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Tunjuk

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, ICT & Sains Komputer Nilai: Berdikari, kasih sayang, tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (banding beza), kajian masa depan, ICT

BBB: Buku Teks Sastera, Lembaran Kerja, Kamus

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam cerpen. FU : 7.1, 7.2, 7.5 Aras 1 (iv, viii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Diri

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea,menyusun mengikut keutamaan), BCB,pembelajaran kontekstual. SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tanya PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan & Kesusasteraan Nilai: keberanian, hemah tinggi, kesyukuran KBT: Kemahiran Berfikir, Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal), Kontekstual

BBB: Bahan edaran (Petikan cerpen)

CERPEN YURAN Sinopsis Watak & Perwatakan Nilai & Pengajaran Tema & persoalan [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan empat nilai dan pengajaran daripada Cerpen Hadiah. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

BBB : Buku Teks Sastera

2

FU : 11. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. Syair Nilai: Rasional. (ii) SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tempat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Menghargai orang lain KBT: Kemahiran Berfikir (menyusun mengikut keutamaan) BBB: Gambar. murid dapat menyusun isi karangan mengikut keutamaan. sejarah Nilai: Kasih sayang.2 Aras 2 (ii) FS : 12.2 Aras 1 (iii) BBB : Lembaran Kerja. Televisyen MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PENGENALAN PANTUN Jenis pantun Ciri Pantun [Estetik dan Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI TRADISIONAL PANTUN DUA KERAT(NASIHAT) [Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.6 Aras 2 (iii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tak Tentu CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. Radio. Menghargai. Kamus 3 . tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). Lembaran Kerja. naturalis). Buku Teks Sastera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kecerdasan pelbagai (verbal languistik. Semangat Kemasyaratan KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). 12. Aras 2 (ii) FS : 8. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. Interpersonal SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik. murid dapat menyatakan jenis dan cirri-ciri sebuah pantun.5 Aras 1 (iii) FS : 12.3 Aras 1 (i).2. FU : 10.4 Aras 2 (ii) FS : 7.2.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis) BBB: Radio Kaset.membuat kesimpulan.MINGGU 3 (17 JAN-21 JAN 2011) TEMA 3: MUTIARA HITAM DARI SABAH KARANGAN GAMBARAN [Estetik dan Maklumatl] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 12. 8.4 Aras 1 (i). murid dapat menjawab pemahaman puisi berdasarkan Teks Puisi Tradisional. FU : 12. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan ciri-ciri dalam sebuah syair. SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kerajinan. Muzik. mereka cipta).

MINGGU 4 (24 JAN-28 JAN 2011) TEMA 4 : MANISNYA SENYUMANMU KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GRAF BAR [Maklumat dan Estetik] PUISI TRADISIONAL MAKSUD PANTUN DUA KERAT DAN SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Kesyukuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus).6 Aras 3 (iii) FS : 8. FS : 12. membuat inferens. murid dapat menyampaikan maklumat pantun dan syair. FU : 7. menilai). membuat urutan). Pendidikan Nilai: Baik hati. murid dapat menjawab soalan pemahaman prosa tradisional. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi.ii).1 Aras 2 (i . BCB 4 . BCB.2 Aras 1 . Lembaran Kerja.1 Aras 2 (i) BBB: Lembaran Kerja. Kamus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyaratan Nilai: Keinsafan. naturalis).(ii) FS : 3.3. FU : 10. pembelajaran kontekstual. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Kerja Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.7 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Tak Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kasih Sayang KBT: Kemahiran berfikir (menilai. 12. Buku Teks Sastera BBB: Keratan edaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kerjasama KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan. SISTEM BAHASA: Frasa Kerja CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (AGAMA) Isi Gaya Bahasa [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis isi pantun dan penggunaan gaya bahasa dalam pantun. 12. FU : 11. FU : 10.5 Aras 3 (iii) FS : 1.3 Aras 2 (ii) MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. menghargai ilmu KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis). Kajian Masa Depan. pembelajaran kontruktivisme BBB: Radio Kaset.

Pembelajaran Kontekstual BBB: Contoh Surat Tidak Rasmi BBB: Bahan edaran/Petikan Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (BERJIMAT CERMAT) Nilai dan Pengajaran (Estetik / Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Pembelajaran Kontekstual.1 Aras (ii) FS : 9. FU : 10. murid dapat menulis surat tidak rasmi kepada sahabat/ibu dan bapa.3 Aras 2 (ii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (TEKA-TEKI) Pengukuhan Gaya Bahasa Pantun 2 Kerat Pantun 4 Kerat (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menulis 4 nilai dan pengajaran berdasarkan puisi.. ketaatan KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea).1. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. menganalisis). Pembelajaran Konstruktisme SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan beR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesederhanaan. Interpersonal). CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 5 . murid dapat membanding beza aspek gaya bahasa dalam puisi. menjana idea.5 Aras FS : 11. FU : 10. Kecerdasan Pelbagai (Kinestetik. BCB. (iii) FS : 8. naturalis).4 Aras 3 (ii) FS : 1. PENGISIAN KURIKULUM: : Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kebijaksanaan KBT: Kemahiran Berfikir (membanding dan membezakan).2 Aras 1 (i). 9.MINGGU 5(31 JAN-4 FEB 2011) TEMA 4: MANISNYA SENYUMANMU PENULISAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI (Maklumat) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM ISU SOSIAL ² Vandalisme (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Diri Pertama dan Kedua PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Persahabatan/kekeluargaan KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata kerja Pasif Diri Ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran berfikir (mengumpullkan & mengkelas.2 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan teR««. FU : 9. FU : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman petikan umum.

Aras 2 (ii).1 Aras 1 (i) FS : 1.6 Aras 1 (iii.2 Aras 1 (ii) FS : 1. BCB.1.MINGGU 6 (7 FEB-11 FEB 2011) TEMA 5: KOMPUTER DALAM KEHIDUPAN PEMAHAMAN PROSA DRAMA : SURAT UNTUK INA (Estetik/Maklumat) PROSA TRADISIONAL PENGENALAN Ciri-ciri (Estetik/Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kinestetik. murid dapat menyampaikan/deklamasi sajak dengan intonasi yang sesuai. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan Pelbagai (verbal ² linguistik. FU : 10.2.4 Aras 1 (v) FS : 7. 12. murid dapat menuliskan semua sinopsis teks prosa tradisional yang dipelajari. FU : 7. mereka cipta).Aras 3 (i) BBB: Kertas Edaran Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik MINGGU 7 (14 FEB-18 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PUISI SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIAH (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membuat gambaran mental). Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² warna dan bentuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Semangat Kemasyarakatan. menganalisis. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (mencirikan). murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. FU : 12. Kemasyarakatan Nilai: Berhemah tinggi.v) FS : 12. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri prosa tradisional.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif. Tanggungjawab. murid dapat menjawab soalan pemahaman drama.4 Aras 1 (iv). Kesyukuran.2 Aras 1 (iii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Maklumat dan Estetik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3. FU : 12. SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² ukuran PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal). 7. Naturalis) CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 6 . Sejarah Nilai: Menghargai.sifat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Rasional.4 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² cara PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. BBB: Teks Pengurusan Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. FU : 10. Interpersonal) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL TAJUL MULUK Sinopsis (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. TMK. 12.1 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² waktu dan jarak BBB: Petikan pemahaman Pengurusan Grafik/ Lisan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.2 Aras 2 (ii) FS : 9. BCB.

Masa . Tanggungjawab. BCB SISTEM BAHASA: Kata Hubung Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. sampingan) (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.6 Aras 1 (vii) FS : 8.pancaindera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Mematuhi Peraturan KBT: Kontekstual. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. Sejarah Nilai: Tanggungjawab.PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama. Kecerdasan Pelbagai (verbal . FU : 8. Menghargai.4 Aras 1 (ii) FS : 9. kinestetik.perasaan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. BCB. murid dapat menulis latar masa dan latar tempat dalam karya. Kemahiran Komunikasi dan Teknologi Makumat (ICT) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik KARANGAN SURAT RASMI Surat Permohonan Cuti (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menghasilkan skrip berdasarkan teks prosa dan melakonkannya. menghargai.6 Aras 1 (vi) FS : 1. mereka cipta). murid dapat membuat perbandingan watak utama dan watak sampingan dalam prosa tradisional yang dipelajari.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea. BCB SISTEM BAHASA: Kata Pembenar CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Kertas edaran 7 . BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Petikan Pemahaman PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama & sampingan) (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.5 Aras 3 (ii) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL LATAR . verbal ² linguistik). Sejarah Nilai: Kerjasama. FU : 10. BCB.2 Aras 1 (i). Kecerdasan Pelbagai (muzik. FU : 10.4 Aras 2 (i) FS : 9. kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza). Naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif . visual ruang. FU : 12. 9. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Inferens). Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (membandingbeza). murid dapat menulis surat kiriman rasmi: memohon cuti. Rasional.4 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif . Sejarah Nilai: Menghargai. (iii) BBB: Contoh Surat Kiriman Rasmi : Permohonan MINGGU 8 (21 FEB-25 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PROSA TRADISIONAL (Maklumat/Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Hubung Pancangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.6 Aras 1 (vi) FS : 2.Tempat (Estetik/Maklumat) KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10.linguistik). murid dapat membandingkan watak utama dan watak sampingan.1.

Aras 2 (i).6 Aras 2(i) FS : 8.4 Aras 1 (iv). BCB.3.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Kata Seru PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.3. nasional.2 Aras 1 (iv). kecerdasan pelbagai (naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Tanya PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Kebudayaan Nilai: Bangga KBT: Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik) SISTEM BAHASA: Kata Perintah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Hormat menghormati KBT: Kontekstual BBB: Penyusun Grafik KARANGAN : UCAPAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 2 (iii) FS : 2. 12. murid dapat menyata kan tema dan persoalan teks prosa tradisional yang dipelajari. hemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea).1 Aras 2 (i). Aras 2 (i) BBB: Radio dan Kaset (rakaman ucapan). 12. Aras 3 (i) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pertanian Nilai: Menghargai KBT: Kajian Masa Depan Pengurusan grafik Kamus Dewan MINGGU 9 ULANGKAJI PELAJARAN (31 FEB -4 MAC 2011) MINGGU 10 PENILAIAN FORMATIF /UJIAN 1 ( 7 MAC-11 MAC 2011) MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 12 MAC-20 MAC 2011) MINGGU 12 ( 21 MAC ² 25 MAC 2011) TEMA 7: WIRA BANGSA PROSA TRADISIONAL Plot (Urutan peristiwa) (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL BUDI BAIK SEORANG BAPA Tema dan Persoalan (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. (iii) FS : 7. iii) FS : 12. murid dapat menyampaikan ucapan dengan lancar. BBB: Kertas edaran : isi tempat kosong Rakaman satu peristiwa OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10. sejarah Nilai: Patriotik. FU : 10. FU : 7.1 Aras 1 (i).yang diberi. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan).3 Aras 2(i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Keratan akhbar (contoh ucapan) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PERBUALAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (ii). FU : 9. murid dapat menuliskan urutan peristiwa teks prosa tradisional yang dipelajari.2. murid dapat menjawab soalan pemahaman. (Maklumat dan Estetik) FU : 7.3 Aras 3 (i. (ii) BBB: Radio dan kaset (rakaman perbualan).. kertas edaran dan contoh perbualan 8 . (iv) FS : 1.1 Aras 1 (i). Kemasyarakatan Nilai: Kasih sayang. 5. 4.2.

semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan). murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa dalam teks prosa tradisional. menganalisis) . murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.MINGGU/TAJUK TEMA 8 : IBU NEGARA MALAYSIA PROSA TRADISIONAL TEMA DAN PERSOALAN (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL GAYA BAHASA .1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (i ) . semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengelas. kecerdasan pelbagai (verbal lingusistik.Diksi . kerajinan. Aras 2 (i) FS : 8. FU : 8. FU : 7.2. nasional.3. murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar /dibaca.4 Aras 1 (i. bahasa Nilai: Kerjasama. FU : 11. ii) FS : 12.4 Aras 2(iii) FS : 2.4 Aras 1 (iv). ii. Aras 2 (ii). 7.Ayat (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 13 (28 MAC ² 1 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Kata Bantu PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. interpersonal) SISTEM BAHASA: Kata Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Keadilan KBT: Kajian Masa Depan BBB: Kad-kad imbasan Rakaman: contoh gaya bahasa MERUMUSKAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. iv). Kecerdasan Pelbagai (interpersonal) CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menuliskan tema dan persoalan teks prosa taradisional. (ii) BBB: Kertas Edaran : pelan PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : CERPEN SISTEM BAHASA: Kata Penegas (partikel) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Ketekunan KBT: Kontekstual BBB: Kad-kad imbasan (susunan peristiwa) 9 .8 Aras 1 (i.1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Penguat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1.2 Aras 1 (ii) FS : 9. sejarah Nilai: Patriotik. 12. FU : 10.

2 Aras 1 (ii) FS : 9. Aras 3(ii) FS : 4. Kecerdasan Pelbagai (verbal. FU : 11.1 Aras 1 (iii) . 7. BBB: Rakaman contoh gaya bahasa MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL NILAI DAN PENGAJARAN (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. pembelajaran masteri. lingusistik. naturalis). bahasa Nilai: Kebebasan. Hemah Tinggi KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis). 7. kecerdasan pelbagai (interpersonal.1.5 Aras 1 (i) . (iv) FS : 11. murid dapat menjawab soalan pemahaman. FU : 7. Majalah.2 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Bahasa indah/puitis PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( mengintepretasi. FU : 11.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Akhbar PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI MODEN Sajak (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7.2 Aras 1 (ii) FS : 9. SISTEM BAHASA: Kata Sendi Nama PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai: Gigih KBT: ICT CATATAN/BBB BBB: Kertas (pembentangan) Sebak KARANGAN FAKTA (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Nilai: Keberanian.1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. interpersonal). murid dapat menghasilkan 5 nilai dan pengajaran berdasarkan teks. (iii). Kebersihan fizikal & mental KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea.MINGGU 14 ( 4 APRIL -8 APRIL 2011) TEMA 9 : INDAHNYA BUMI KENYALANG PROSA TRADISIONAL GYA BAHASA Diksi Ayat (Estetik dan maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis penggunaan diksi dan ayat dalam teks.1 Aras 1 (i) Aras 3 (i) BBB: Risalah. murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber.2. menilai). mentafsir) BBB: Rakaman deklamasi sajak Kertas edaran 10 .

1. 12. naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Bilangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis.2. kejujuran KBT: Kajian Masa Depan CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik 11 . 12. Kecerdasan Pelbagai (verbal. FU : 7.1 Aras 1 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (iv) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) BBB: Kertas edaran: Carta aliran MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 . SISTEM BAHASA: Kata Arah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1 .1 Aras 1 (i ) . FU : 7.1 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Pembelajaran Masteri. Nilai: Kasih sayang. lingusistik. FS : 10.3 Aras 1 (iv) FS : 10. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri novel dan biodata penulis. FU : 8. Aras 3 (iii) FS : 12.8 Aras 1 (i . ICT. murid dapat menyampaikan sinopsis novel dengan menggunakan ayat yang gramatis. murid dapat merumus kan carta aliran berdasarkan bahan yang diberi. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (mencirik an).4 Aras 1 (i. iv).Ciri-ciri novel Penulis (mewakili zaman) (Estetik dan Maklumat) NOVEL SINOPSIS (Estetik dan Interpersonal) FU : 1. kegigihan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan).MINGGU 15 ( 11 APRIL-15 APRIL 2011) TEMA 10 : LIMA LANGKAWI NOVEL PENGENALAN NOVEL . 7. Aras 1 (iii) . (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Sandang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Keadilan. iii) Aras 2 (i) . murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar/ dibaca. semangat kemasyarakatan. Sejarah Nilai: Menghargai. SISTEM BAHASA: Kata Keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. interpersonal. Aras 2 (i) FS : 8. Mentafsir) BBB: Gambar penulis Carta : Ciri novel BBB: Penyusun Grafik MERUMUSKAN CARTA ALIRAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. ii.

5 Aras 1 (ii) BBB: Buku teks.1. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. 8. 7. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.1. 8.4 Aras 2 (iii) FS : 7.3 Aras 1 (iii.4 Aras 1 (ii). menjana idea).7 Aras 1 (I. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA Kesihatan ² Penyakit Berbahaya [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. FU : 10. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran (petikan penyakit berbahaya) 12 . sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. Teknologi Maklumat dan Komunikasi BBB: Petikan akhbar.2. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kertas edaran NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7.MINGGU 16 (18 APRIL-22 APRIL 2011) TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN RENCANA [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. iv. murid dapat menghasilkan karangan jenis rencana dengan format yang betul. Aras 2 (iii) FS : 9. ii). FU : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.5 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab KBT: Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kertas edaran/lembaran kerja NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] BBB: Lembaran kerja. FU : 8. 7.2 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran.4 Aras 2 (iii) FS : 7. buku teks sastera. Kajian Masa Depan. v) FS : 8.2.

tanggungjawab KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. v) FS : 8. kertas edaran(carta aliran yang berkaitan dengan ekonomi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. dan kertas edaran NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN Sifat watak Bagaimana watak itu digambarkan {Estetik dan Interpersonal} OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1. Aras 2 (i dan ii). intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3. Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Awalan Pe«. (ii) FS : 12.2.. FU : 10.7. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. 8. SISTEM BAHASA: Awalan PeN«.5. menganalisa) SISTEM BAHASA: Awalan peR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kesetiaan. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Prihatin KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. ii). FU : 2. kegigihan KBT: Kemahiran interpersonal (verbal linguistik ) dan kajian masa sepan CATATAN/BBB BBB: Petikan akhbar. 12. 12. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.8 Aras 1 (i).4 Aras 1 (ii) FS : 10.3 Aras 1 (iii.2 Aras 1 (v) BBB: Lembaran kerja. kinestetik.Watak Sampingan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 17 ( 25 APRIL. FU : 7. 7. verbal linguistik. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran dan lembaran kerja 13 . menganalisa). 7. kinestetik. iv.4 Aras 1 (iv). verbal linguistik. murid dapat menyata kan watak utama dan watak sampingan dalam novel.29 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata Nama ² Pengimbuhan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Ketekunan KBT: Kajian Masa Depan. murid dapat berbincang tentang sifat-sifat dan gambaran watak dalam novel. sejarah Nilai: Kegigihan.7 Aras 1 (I.MINGGU/TAJUK TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [ Maklumat dan Estetik] NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN .6 Aras 1 (ii dan iv) BBB: Buku teks dan lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : DRAMA Hang Tuah Lima Bersaudara [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. buku teks sastera. 8.6 Aras 1 (vi) FS : 1. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan.Watak Utama . 8.1. FU : 8.

murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. FU : 2. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan kesihatan Nilai: Kebersihan KBT: Kecerdasan Pelbagai BBB: Petikan akhbar.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL HIKAYAT MAHAKARMA OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Binaan plot . 7. FS : 1. konstruktivisme CATATAN/BBB BBB: kertas edaran. Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Apitan Pe««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. ii). iv.3 Aras 1 (iii. sejarah Nilai: Kasih sayang. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir.1. FU : 10. buku teks sastera BBB: kertas edaran. 8. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.2.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Konstruktivisme. sejarah Nilai: Kasih sayang.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. v) FS : 8. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir.7 Aras 1 (I. FS : 1.6 Aras 1 (i). agama Nilai: Kasih sayang. FU : 10. radio. buku teks sastera BBB: Bahan edaran . Aras 3 (i) FS : 9. lembaran kerja.MINGGU 18 (2 ME1-6 MEI 2011) TEMA 12 : PAHLAWAN PERKASA CERAMAH [Interpersonal dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] NOVEL PLOT . murid dapat menyampaikan ceramah dengan fasih. SISTEM BAHASA: Akhiran «.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Awalan Ke«. lembaran kerja. berhemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir.Binaan plot . buku teks Raja Muda 14 . kaset dan televisyen MINGGU/TAJUK NOVEL PLOT .6 Aras 1 (i).1. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan Se«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2. kertas edaran. 7..

iv.em««.7 Aras 1 (I. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus. v) FS : 8. (ii) FS : 12.3.1 Aras 1 (vii).1.2. 10. 8. FU : 10.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Awalan Juru««. Aras 3 (ii) BBB: Kertas edaran..«er««..MINGGU 19 (9 MEI-13 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] NOVEL GAYA BAHASA -simpulan bahasa -dialek -peribahasa -penggunaan bahasa asing -fungsi penggunaan bahasa asing [Estetik] NOVEL LATAR -latar masa -latar tempat -latar masyarakat [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis) BBB: Kertas edaran( graf garis yang berkaitan dengan sains) BBB: Kertas edaran. FU : 11. lembaran kerja. FU : 10. FU : 7..3 Aras 1 (iii) FS : 10. sejarah Nilai: Simpati. Konstruktivisme.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kecerdasan Pelbagai (kinestetik . PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kemasyarakatan.1. ii). insaf KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. buyku teks MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. (ii) FS : 7. murid dapat menghuraikan gaya bahasa dan simpulan bahasa yang terdapat dalam novel. kecerdasan pelbagai (verbal luinguistik) BBB: Rakaman petikan cerita 15 . lembaran kerja. lembaran kerja. verbal linguistik SISTEM BAHASA: Apitan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sai ns Nilai: Hemah Tinggi KBT: Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Apitan peR««. 12.el««. 8.. 7.6 Aras 1 (vii) FS : 7.3 Aras 1 (iii. 7. Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Apitan PeN««.2. dan««. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. 8. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir CATATAN/BBB BBB: Kertas edaran. buku teks OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1. aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. buku teks MINGGU 20 (16 MEI -20 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN SINOPSIS CERPEN OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: sisipan«.4 Aras 1 (i). FU : 8.4 Aras 2 (i). sejarah Nilai: Kesyukuran. murid dapat memerihalkan latar dalam novel. murid dapat menghasilkan sinopsis cerpen. meringkas.2. Menghargai KBT: Kemahiran Berfikir (mengumpul dan mengelas).6 Aras 1 (iii). 12.2 Aras 1 (i).

7 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Pemajmukan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (membuat kaitan dan perhubungan) Kecerdasan pelbagai (intrapersonal.iii. FU : 7. murid dapat menyatakan empat pengajaran daripada novel yang dibaca. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata khusus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. naturalis). kamus CERPEN SEPUCUK SURAT DARIPADA KAWAN Sinopsis Tema & Persoalan Gaya bahasa Nilai [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (iii) FS : 8. murid dapat menyata kan tema dan persoalan cerpen.2 Aras 3 (i) BBB: Buku teks dan lembaran kerja meringkas). kertas edaran. konstruktivisme dan KMD.8 Aras 1 (iii).4 Aras 2 (iii) FS : 11.iii) BBB: Buku teks. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA PENGARANG [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (ii. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata bebas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Teknologi maklumat Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan) KTM dan komunikasi.27MEI 2011) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI-12 JUN 2011) 16 . semangat tolong menolong KBT: Kemahiran berfikir (merumus.NOVEL NILAI DAN PENGAJARAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. MINGGU 21 MINGGU 22 & 23 PENILAIAN SUMATIF 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI. agama Nilai: Tabah. FU : 10.5 Aras 1 (i. moral. FU : 10. sejarah Nilai: Patriotisme. pembelajaran kontekstual BBB: Buku teks.vii) FS : 8. ii.

murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.6 Aras 1 (i).3. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan.1 Aras 1 (iv) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 24( 13 JUN-18 JUN 2011) SISTEM BAHASA: Simpulan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (mengenal pasti sebab dan akibat). menyusun mengikut keutamaan). 7.separa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Patriotik.5 Aras 1 (v) FS : 1. (ii). SISTEM BAHASA: penggandaan . FU : 10. BBB: Petikan cerpen. murid dapat mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai. (iii) FS : 12. kemahiran berfikir (mentafsir dan menginterpretasi) SISTEM BAHASA: penggandaan . 7. 10. Aras 3 (I) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. (iv) FS : 10. 8. pembelajaran masteri.PENGGAL 2 MINGGU/TAJUK TEMA 13: INTERNET JARINGAN MAKLUMAT KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Maklumat] FU : 7.1 Aras 2 (i) SAJAK PENGENALAN SAJAK Ciri sajak Biodata [Estetik &Maklumat] SAJAK PENGENALAN SAJAK Nada [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Penggandaan . lembaran kerja dan gambar pengarang BBB: Buku teks.penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.2. 12. bahasa Nilai: Menghargai. ketekunan KBT: Kemahiran berfikir (menilai) kecerdasan pelbagai (kinestetik. Aras 2 (i). intrapersonal).berentak dan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab.1.2. kamus dan lembaran kerja BBB: Buku teks sastera.1. kamus dan lembaran kerja 17 . visual ruang. FU : 8. kerjasama KBT: Kontekstual. kamus.7 Aras 1 (i).4. FU : 10. 8. (ii).4 Aras 1 (v) FS : 7.4 Aras 2 (ii). murid dapat menyatakan ciri-ciri sajak dan menuliskan biodata pengarang sajak yang dipelajari. pembelajaran masteri CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar(iklan perdagangan) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

(ii) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama.MINGGU 25 (20 JUN.2 Aras 1 (iv). jati diri KBT: Kemahiran berfikir (membuat perkaitan dan perhubungan) kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan meN«« CATATAN/BBB BBB: Kamus sastera. murid dapat menyata kan maksud dalam baris dan rangkap sajak yang dipelajari.1 Aras 1 (i). Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. FU : 10. antologi 18 . FU : 12. FU : 12. murid dapat mengenal pasti tema dan persoalan dalam sajak yang dikaji.3.kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis).4 Aras 2 (I. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesyukuran . FU : 2. pengurusan grafik/lisan. naturalis. interpersonal) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan teR«. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik. 12. 2. pengurusan grafik/lisan OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Patriotik.1. Aras 3 (I) BBB: Rakaman perbahasan ala parlimen SAJAK ASAP Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. ketas edaran/lembaran kerja MINGGU/TAJUK SAJAK KIAN KITA LUPA MAKSUD SAJAK Baris-rangkap keseluruhan [Estetik & Maklumat] KARANGAN PERBAHASAN [Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1.3.5 Aras 2 (ii) FS : 7. Aras 3 (i) FS : 2.1 Aras 1 (ii) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Kasih sayang.1 Aras 2 (ii) FS : 2.24 JUN 2011) TEMA 14:TAMAN NEGARA MULU PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjalan kan satu perbahasan ala parlimen.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan beR«. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. naturalis. ii).3 Aras 1 (ii) FS : 3. 2. 3.. kebersihan KBT: Kemahiran berfikir (meramal) kontekstual BBB: Kamus sastera. interpersonal) BBB: Kamus sastera.

an CATATAN/BBB BBB: Kamus. FU : 7. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mngelas.Perulangan .. BCB BBB: Buku teks sastera. murid dapat mengungkapkan gaya bahasa dalam sajak.3 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: akhiran ¶«. pembelajaran kontekstual. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarka n bahan yang diberi. FU : 7. Kecerdasan pelbagai (naturalis.1 Aras 3 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: akhiran «««i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa Nilai: Menghargai KBT: KB (mengelaskan. iv) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (merumus. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. menganalisis.Inversi [Estetik & Interpersonal] SAJAK LEBAH DAN MADU Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran..4 Aras 1 (iii) FS : 1. membuat inferens. lembaran kerja MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL [Maklumat dan Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. interpersonal) BBB: Buku teks sastera. meringkas). BBB: Gambar tunggal (pencemaran alam) 19 . ICT Nilai: Bekerjasama. menganalisis).kan· PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesihatan. FU : 11.MINGGU 26(27 JUN-1 JULAI 2011) TEMA 15:BELIA HARAPAN NEGARA SAJAK Gaya bahasa . lembaran kerja OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Anafora . FU : 10. kecerdasan pelbagai (naturalis) BCB SISTEM BAHASA: apitan beR««.2 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan Kata Kerja ² awalan ´di ´«. Aras 2 (i.1 Aras 3 (iii) FS : 10. petikan prosa tradisional KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GAMBAR TUNGGAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea.4 Aras 1 (i).2 Aras 1 (ii) FS : 1. mengkategorikan)..5 Aras 1 (vi) FS : 12. murid dapat menyatakan 4 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya.

4 Aras 2 (i) FS : 5. BBB: Keratan akhbar. PENGEMBARAAN MISTERI KARANGAN PERBINCANGAN [Interpersonal & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Rencana pengarang [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. merumus). DRAMA CIRI-CIRI DRAMA [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. (ii) BBB: Teks sastera . merumus).2 Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Apitan di«. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dikaji. Belajar cara belajar. murid dapat menghasilkan karangan jenis perbincangan. MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM .Ciri drama [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. geografi Nilai: Tanggungjawab. intrapersonal). FU : 9. (ii) BBB: Teks sastera. bahan pengurusan grafik 20 . murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan rencana pengarang yang diberi. kecerdasan pelbagai (interpersonal. BCB. mencirikan. rasional KBT: Kontekstual. rasional KBT: Kemahiran berfikir (mengesan kecenderungan pendapat. tanggungjawab. menganalisis) SISTEM BAHASA: Apitan meN«. FU : 2. SISTEM BAHASA: Apitan meN«. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Apitan beR«kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar / Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. bahan pengurusan grafik.MINGGU 27 ( 4 JULAI-8 JULAI 2011) TEMA 16.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan Teknologi.1 Aras 1 (i). mencirikan. FU : 10. Kemahiran Berfikir (menjana idea.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. CATATAN/BBB BBB: Bahan edaran. bahan pengurusan grafik.2 Aras 1 (i).kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. mengenal pasti sebab akibat). (ii) FS : 9.2 Aras 1 (i).4 Aras 1 (v) FS : 8. FU : 10. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dipelajari. DRAMA PENGENALAN DRAMA . Belajar cara belajar. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. Bahan pengurusan grafik.4 Aras 1 (v) FS : 8. gambar berkaitan alam sekitar.

sejarah Nilai: Patriotik. Berfikir (menjana idea.5 Aras 2 (iii) FS : 11. FU : 9. menjana idea). bahan pengurusan grafik.4 Aras 1 (v) FS : 2. Berfikir (membanding beza.1 Aras 3 (iii) FS : 9. Bahan pengurusan grafik. bahasa Nilai: Patriotik. bahan pengurusan grafik. FU : 10.5 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.el.. menghargai KBT: Kem. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan cerpen yang diberi. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. menjana idea). Moral Nilai: Keyakinan. «em«. Kajian masa depan. keinsafan KBT: Kem.. bahan pengurusan grafik. FU : 7. kejujuran. DRAMA ARAH KE MANA Sinopsis [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. MINGGU/TAJUK TEMA 18: ALAM WARISAN KITA KARANGAN PENDAPAT [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 29(18 JULAI-22 JULAI 2011) SISTEM BAHASA: Penggandaan penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan. murid dapat menulis kan sinopsis drama yang dikaji.1 Aras 3 (i) BBB: Kertas sebak. agama Nilai: Kasih sayang.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan... murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.Kontekstual BBB: Bahan edaran ² jadual. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM CERPEN [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kesyukuran. Berfikir (mengenal pasti sebab akibat. «er«) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral.2 Aras 1 (ii) 21 . SISTEM BAHASA: Apitan ke«.3 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan pelbagai (interpersonal.3 Aras 2 (iii) BBB: Kertas edaran. Berfikir ( menyusun atur. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata kerja dan pemajmukan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan.1 Aras 2 (ii) FS : 9.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik. murid dapat menghasilkan karangan jenis pendapat. mengenal pasti kenyataan benar dan palsu). tanggungjawab KBT: Kem. murid dapat menyata kan biodata pengarang drama yang dipelajari. membuat kesimpulan). semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran. SISTEM BAHASA: Apitan di«. Belajar cara belajar SISTEM BAHASA: Sisipan ( . Berfikir (menilai. BBB: Teks sastera. rasional. FU : 8. bahan pengurusan grafik / lisan.MINGGU 28 (11 JULAI-15JULAI 2011) TEMA: 17 PULAU PERCUTIAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN JADUAL [Maklumat & Interpersonal] DRAMA BIODATA PENGARANG [Estetik & Maklumat] FU : 12.. berdikari KBT: Kem. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. statistik Nilai: Tanggungjawab.5 Aras 2 (ii) FS : 2. pen marker. mengesan kecenderungan pendapat).

permulaan b. Statistik Nilai: Rasional. keberanian KBT: Kemahiran Berfikir (mengesan kecondongan pendapat. (iv) BBB: Kertas edaran. membanding beza). SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. murid dapat menyatakan tema dan persoalan yang dikaji. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengkategorikan. BCB. mengkategorikan). (ii) SISTEM BAHASA: Penggandaan serentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Agama Nilai: Kasih sayang .1 Aras 3 (i). perkembngan c. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. BCB. SISTEM BAHASA: Penggandaan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Rasional.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata adjektif. kontekstual. marker. kertas edaran.6 Aras 1 (vi) FS : 2. BBB: Teks sastera. menyusun atur). kertas edaran / lembaran kerja. kertas edaran. FU : 7. FU : 10.6 Aras 2 (i) FS : 8.1 Aras 1 (ii) BBB: Teks sastera. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. MINGGU 30 (25 JULAI-29 JULAI 2011) TEMA 19: BELIAN KAYU BERNILAI KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN . kertas sebak.5 Aras 3 (i) FS : 10.1 Aras 1 (iii). bahan pengurusan grafik 22 . Bahasa Nilai: Tanggungjawab. menjana idea). DRAMA PLOT a. murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam drama yang dipelajari. Aras 2 (iii) FS : 3. pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi. Kecerdasan pelbagai (logic matematik) BBB: Keratan akhbar.SAJAK JANGAN Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. bahan pengurusan grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10. FU : 9.4 Aras 1 (iv).GRAF [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. mengumpulkan. Belajar cara belajar. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak yang diberi. pen. peleraian [Estetik & Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM SAJAK [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

mencerakin. FU : 10. Kecerdasan pelbagai (interpersonal. FU : 7. membuat kesimpulan).1 Aras 3 (ii) BBB: Teks sastera.1 Aras 3 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan teR« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral. bahasa Nilai: Patriotik. bahan pengurusan grafik DRAMA NILAI DAN PENGJARAN [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. MINGGU 31 (1 OGOS-5 OGOS 2011) TEMA 20: JELAPANG PADI KITA PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. membuat kesimpulan). 23 .2 Aras 1 (iv. SISTEM BAHASA: Awalan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. agama Nilai: Baik hati. bahan pengurusan grafik / lisan. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (membanding dan membeza. lembaran kerja.2 Aras 2 (i) BBB: Kertas edaran. FU : 9. murid dapat menyata kan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. kasih sayang. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Teks sastera.4 Aras 1 (vi) FS : 10. menyelesaikan masalah. KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. BBB: Keratan akhbar berkaitan sukan. «el«« dan «. keadilan KBT: Kemahiran Berfikir (mengenal pasti sebab akibat. keberanian. bahasa Nilai: Semangat kemasyarakatan. tanggungjawab KBT: Konstruktivisme. murid dapat memahami dan menyatakan maksud kata yang sukar berdasarkan konteks. v) FS : 1. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Ketekunan.4 Aras 3 (ii) FS : 2. bahan pengurusan grafik PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PROSA TRADISIONAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kecerdasan pelbagai (interpersonal.MINGGU/TAJUK DRAMA MENDUNG HITAM BERALIH JUGA Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. semangat kemasyarakatan. murid dapat menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. kertas edaran (soalan pemahaman). murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan prosa tradisional yang diberi.er««. kamus. kemahiran berfikir. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Apitan se« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Belajar cara belajar.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif ² sisipan «em«. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 2.. menjana idea).

murid dapat menyatakan watak dan perwatakan dalam cerpen Pak Usu. lembaran kerja. FU : 10.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pemajmukan ² kata adjektif majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Pembelajaran kontekstual. FU : 6. SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit ² awalan maha. bahasa Nilai: Menghargai alam sekitar.4.MINGGU/TAJUK DRAMA Persoalan dan Pemikiran (Estetik Dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (ii.(v) FS : 1. FU : 11. 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang betul. MINGGU 32(8 OGOS-12 OGOS 2011) TEMA 21: SUMBER MINERAL RINGKASAN SUMBER ALAM SEKITAR (Maklumat dan Estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. berdikari. «wati.3 Aras 1 (iii)(iv) Aras 2 (i) Aras 3 (i) FS : 5. 6.. iii) FS : 12. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi.. Aras 3 (i) FS : 2. 5. Aras 2 (ii).2 Aras 1 (i) BBB: Rakaman temu bual. FU : 7. murid dapat melakonkan simulasi mendapatkan barangan / perkhidmatan.6 Aras 1 (i). 7.watak dan perwatakan FS1. 7. 8.1. SAJAK DIARI LAMA (Estetik dan Interpersonal) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Hormat -menghormati KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea). bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan.4 Aras 2 (iii) FS : 8.2. KBT: Kecerdasan pelbagai. interpersonal (naturalis)..2.3. buku teks sastera.4 Aras 1 (i). bertanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) Sistem Bahasa: penggandaan kata adjektif . helaian senarai kosa kata dan soalan pemahaman.Nilai (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BBB: Bahan edaran (petikan berkaitan alam sekitar) BBB: Edaran petikan cerpen.4.2. menganalisis). murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa yang digunakan dalam sajak.3 Aras 1 (iii).(ii).wan..(iv). «man. intrapersonal SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit akhiran . kecerdasan pelbagai (intrapersonal).3 Aras 2 (ii) BBB: Buku teks sastera.1.3 Aras 1 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . murid dapat menyata kan persoalan dan pemikiran. 6. kesyukuran. pendidikan. FU : 10. skrip lakonan.berentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kasih sayang. KARANGAN TEMU BUAL (Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.(iii). 24 .Sudut pandangan FS2. SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif .(iv) FS : 1. skrip lakonan. ««nita PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesussasteraan.berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Hemah tinggi KBT: Kecerdasan pelbagai (kinestetik) BBB: Rakaman temu bual. 7.4 Aras 1 (i). 12. Nilai: Kasih sayang.tata« dan pra PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.7 Aras 3 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. intrpersonal. FU : 7. CERPEN TRAUMA EMBAH FU. kontekstual.1.penuh CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar.Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. belajar cara belajar.

metafora PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa.4 Aras 1 (i). KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengkelas). ICT.4 Aras 1 (i) FS : 7. murid dapat melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami puisi FU : 10. BBB: Petikan sajak. CATATAN/BBB BBB: Teks sastera. kemahiran belajar cara belajar. kesusasteraan Nilai: Kerjasama. 3 (i) SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan kilo. murid dapat menulis skrip drama bertemakan simpati. FU : 12. FU : 12. mili«. lembaran kerja. kesusasteraan Nilai: Rajin. 1. semangat kemasyarakatan.1 Aras 1 (iii) BBB: Teks sastera. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK : DIARI LAMA Nilai dan Pengajaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (i) FS : 1.5 Aras 1 (v). BCB. Maklumat) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 1. 10. murid dapat menyatakan perbandingan tema dan 4 perbezaan persoalan kesemua cerpen.3.BCB.3 Aras 1(I).1.3 Aras 2 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (iv) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK SASTERA (watak) (Estetik. murid dapat menyatakan biodata pengarang kesemua cerpen yang dikaji. lembaran kerja. 7. aras 2 (I) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan pro. Aras 2 (ii) FS : 7. keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (banding -beza).6 Aras 1 (iv). rasional KBT: Kemahiran berfikir (banding beza). SISTEM BAHASA: FN + FS PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah.1. linguistik) SISTEM BAHASA: Ayat Inti atau Ayat Dasar ² FN + FN PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.(ii) FS : 8.2. murid dapat menyatakan 4 persamaan dan 4 perbezaan watak dan perwatakan cerpen.. BBB: Teks sastera. 25 . poli. sastera Nilai: Patriotisme KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal. foto« dan tele«. anti. dan auto PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. menghargai. lembaran kerja MINGGU 33(15 OGOS-19 OGOS 2011) TEMA 22: TUKANG EMAS KARANGAN SKRIP DRAMA (Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Simpati KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik) SISTEM BAHASA: sinkope.1 Aras 2(i) FS : 8. FU : 7. pendidikan Nilai: Ikhlas.. BBB: Rakaman drama radio / televisyen.. lembaran kerja.MINGGU/TAJUK CERPEN BIODATA PENGRANG (maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran..

(iii). 7. murid dapat membina jalinan peristiwa cerpen yang hendak dikarang.iii) FS : 12. 7. SISTEM BAHASA: FN + FK kata kerja transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. tanggungjawab. 12.(v) FS : 1..1. lembaran kerja. murid dapat mengetahui perkataan Bahasa Melayu lama / istana dan memahami petikan. keyakinan. intrapersonal) BBB: Petikan prosa tradisional. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (membuat urutan. CERPEN MengarangMembina jalinan peristiwa dengan menerapkan aspek sastera.(iv).4 Aras 1 (v) CERPEN Mengarang ² Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis. murid dapat meringkaskan petikan yang diberikan. BBB: Edaran. lembaran kerja. FU : 7.MINGGU/TAJUK MINGGU 34 OBJEKTIF / FU / FS PENILAIAN FORMATIF 3/UJIAN 3 MINGGU 35 (27 OGOS-4SEPTEMBER 2011) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN (22 OGOS-26 OGOS 2011) CATATAN/BBB MINGGU 36 (5 SEPTEMBER-9 SEP 2011) TEMA 23: SASTERA TRADISIONAL WARISAN BUDAYA RINGKASAN Sumber pendidikan:Sains dan teknologi (Makluma dan estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat dan Estetik) FU : 7. FU : 10. FU : 10. menjana idea). 26 . kecerdasan pelbagai (kenestetik. lembaran kerja.4 Aras 1 (ii. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Ayat Seruan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesuasteraan. menjana idea).4 Aras 1 (i).2 Aras 2 (i) FS : 7. kemahiran berfikir (menyelesaikan masalah).3. kamus. BBB: Buku teks cerpen. SISTEM BAHASA: FN + FK ² Kata kerja tak transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.4 Aras 2 (iii) FS : 7. tanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai verbal-linguistik.4 Aras 1(i) 2(ii) 3(I) SISTEM BAHASA: FN + FA PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan teknologi Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran teknologi aklumat dan komunikasi.3 Aras 1 (i) BBB: Buku teks. bahasa Nilai: Kejujuran.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis. bahasa Nilai: Berdikari. (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid da pat menyatakan tema dan persoalan cerpen yang hendak dikarang. bahasa Nilai: Berdikari.2.(petikan berkaitan sains dan teknologi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan pelbagai ( kenestatik. keyakinan. 7.2. KBT: Kemahiran berfikir ( membuat urutan.

2 . diri kedua dan diri ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kebersihan fizikal dan mental. KBT: Pembelajaran Kostektual.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) ( V111 ) FS : 12. Risalah MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN ( PENYAKIT ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. keadilan KBT: Konstruktivisme BBB : Keratan akhbar. Kad tugasan BBB : Bahan edaran ( petikan berkaitan dengan masalah disiplin remaja ) PENULISAN PERTANIAN MODEN OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran.2 . 7. 7. 111 ) FS : 8. 12.3 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) FS : 12. FU : 7.4 Aras 1 ( 11 ) ( 111 ) FS : 12.1 . Kad Tugasan 27 . Aras 2 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat berita songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Semangat kemasyrakatan KBT: Pembelajaran Konstektual SISTEM BAHASA: Ayat pasif ² diri pertama . FU : 7.1 .MINGGU 37 (12 SEP-16 SEP 2011) TEMA 24: JASAMU DALAM INGATAN KARANGAN FAKTA ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . 7.4 Aras 2 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (1) BBB : Bahan edaran ( Petikan yang berkaitan dengan penyakit ) . murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . 7. FU : 7.3 . murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan petikan yang diberi .ayat Tanya songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains Nilai: Kebersihan fizikal dan mental. FU : 7. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi . SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan .1 . FU : 7. murid dapat menjawab soalan pemahaman yang diberi . Aras 3 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains + Teknologi Nilai: Hemah tinggi . Risalah KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN SUMBER KESIHATAN ( Berkaitan dengan salah satu penyakit ) ( Maklumat & ( Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . CATATAN/BBB BBB : Kertas edaran.4 Aras 1 (1). MINGGU 38(19 SEP-23 SEP 2011) TEMA 25: PARLIMEN NEGARA KITA PEMAHAMAN ( DRAMA MASYARAKAT ) ( Maklumat dan Estetik ) MERINGKASKAN PETIKAN SUMBER SOSIAL (MASALAH DISIPLIN ATAU REMAJA) ( Maklumat dan Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber.6 Aras 1 ( 1 .2 Aras 1 ( 11 ) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat Tanya biasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan mode Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kajian masa dean .4 Aras 1 ( 11 . KBT: Kajian masa depan. BBB : Contoh Karangan. 11 ). Nilai: Kasih sayang.1 Aras 1 ( 111 ) . SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² suruhan dan silaan PENGISIAN KURIKULUM: BBB : Kertas edaran. 8. 12.1 .1 . 7. murid dapat menghasilkan karangan berdasarkan tajuk yang diberi. Aras 3 ( 1 ) FS : 4.1 Aras ( 1 ) . Aras 2 ( 11 ).

SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Psikologi Nilai: Hemah tinggi . 28 .1.7. Aras 3 (ii) FS : 2.1 Aras 1 ( 1 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7.1 . KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik CATATAN/BBB BBB : Keratan akhbar (petikan puisi tradisional ). murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi .12. SISTEM BAHASA: Ayat Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi . 12.3. Kad tugasan. 7.4 Aras 1 (11. SISTEM BAHASA: Ayat Berpenerang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi .3 Aras 1 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2.1V) Ilmu: Pertanian Nilai: Kesyukuran KBT: Kajian masa depan MINGGU/TAJUK TEMA 26: ANGKASA LEPAS PEMAHAMAN UMUM : PUISI TRADISIONAL (Maklumat / Estetik) KARANGAN ( SYARAHAN / PIDATO ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 39(26 SEP-30 SEP 2011) SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² larangan dan permintaan. kesyukuran. Kad Tugasan MINGGU 40(3 OKTOBER-7 OKT 20110 TEMA 26: ANGKASA LEPAS KARANGAN PERBUALAN TELEFON. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan iklan yang diberi.2 Aras 1 ( ii ).2 Aras 3 ( 1 ) FS : 9.1 . SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Pancangan . KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik. 7. kesyukuran.12. Aras 2 ( 11 ) FS : 5.4 Aras 1 (1. Televisyen KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (IKLAN) (Maklumat/estetik) BBB : Keratan Akhbar. murid dapat melengkapkan borang pesanan melalui perbualan telefon.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ). ( 11 ) Objektif: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (1).4 Aras 1 (111) FS : 12. Kad tugasan. 1.relatif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan Tradisional Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk . Kaset. Aras 3 (1) BBB : Radio. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.111) FS : 12. FU : 7. FU : 2. Petikan. Gambar.4 Aras 1 ( 1 ) .(Maklumat dan Estetik) FU : 7. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . murid dapat menyampaikan syarahan dengan intonasi dan sebutan yang betul. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual.2. Keratan akhbar BBB : Buku teks. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.1 .1.komplemen dan keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa BBB : Telefon mainan.2 Aras 1 ( 1 ) . OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (11). FU : 6. keyakinan KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 9.1 Aras 1 ( 11 ) . murid dapat menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM (Maklumat & Estetik) BBB : Keratan akhbar ( petikan puisi tradisional ). ( Interpersonal ) LISAN ( PERUBATAN TRADISIONAL ) ( Maklumat & Interpersonal) FU : 1. Aras 2 ( 11 ) .

7. MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU 41 42 43 44 45 46 47 ULANGKAJI PELAJARAN (10 OKTOBER-14 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(17 OKTOBER-21 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(24 OKTOBER-28 OKTOBER 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (1 NOV-4 NOV 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(7 NOV-11 NOV 2011) PEMULANGAN BUKU TEKS DAN PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (14 NOV -18 NOV 2011) CUTI AKHIR TAHUN (19 NOV-1 JAN 2012) 29 .FU : 7.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ).3 Aras 1 ( 11 ) Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual.1 . Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful