RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TINGKATAN SATU 2011

PENGGAL 1
MINGGU/TAJUK
TEMA 1: HARI PERTAMA DI SEKOLAH MENENGAH KARANGAN KEPERIHALAN [Estetik dan Interpersonal] CERPEN KASUT KELOPAK JANTUNG Sinopsis Watak & Perwatakan, Gaya bahasa, Latar [Estetik dan Interpersonal]

OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 1 (3 JAN -7 JAN 2011)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menghasilkan pendahuluan karangan jenis keperihalan. FU : 12.1, 12.2 Aras 1 (iv), Aras 3 (i) FS : 2.1 Aras 1 (1) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyatakan sinopsis dan menghuraikan watak, perwatakan, gaya bahasa, dan latar dalam cerpen. FU: 11.2 Aras 1 (ii) FS: 2.5 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata nama khas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Tanggungjawab, kasih sayang, berdikari KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Nama Khas

CATATAN/BBB
BBB: Keratan akhbar, poster kempen kebersihan, kertas edaran/lembaran kerja

PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA : Alam Sekitar [Maklumat dan Interpersonal]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 7.1, 7.2, 7.3 Aras 1 (iii, iv, v) FS : 8.1, 8.7 Aras 1 (I, ii), Aras 2 (i)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Tanggungjawab, keadilan, kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), Kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), Belajar cara belajar (BCB). SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Baik hati, keadilan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis, menjana idea), Kajian Masa Depan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, sejar Nilai: Hemah tinggi, keberanian, baik hati KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), BCB

BBB: Diari, Buku Teks Sastera, Kalendar

BBB: Bahan edaran (Petikan Cerpen)

CERPEN TEMPANG Sinopsis Plot Tema & Persoalan Latar [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan plot, latar dan mengemukakan tema dan persoalan dalam cerpen. FU : 10.4 Aras 2 (I, iii) FS : 12.4 Aras 1 (iv)

BBB : Buku Teks Sastera, Kamus, Lembaran Kerja

1

MINGGU/TAJUK
TEMA 2: BERHEMAH SEMASA BERBELANJA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] CERPEN TUKANG LAMA Sinopsis Gaya Bahasa Latar Plot [Maklumat dan Estetik] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Estetik dan Maklumat]

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 2 (10 JAN-14 JAN 2011)
SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama

CATATAN/BBB
BBB: Kertas Edaran

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. FU : 7.1 Aras 1 (vi), (viii) FS : 12.2, 12.3, 12.4 Aras 1 (iv)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik Nilai: Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (meng klasifikasikan)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Makmal ZNF. FU : 11.2 Aras 3 (ii) FS : 9.1 Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Tunjuk

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, ICT & Sains Komputer Nilai: Berdikari, kasih sayang, tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (banding beza), kajian masa depan, ICT

BBB: Buku Teks Sastera, Lembaran Kerja, Kamus

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam cerpen. FU : 7.1, 7.2, 7.5 Aras 1 (iv, viii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Diri

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea,menyusun mengikut keutamaan), BCB,pembelajaran kontekstual. SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tanya PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan & Kesusasteraan Nilai: keberanian, hemah tinggi, kesyukuran KBT: Kemahiran Berfikir, Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal), Kontekstual

BBB: Bahan edaran (Petikan cerpen)

CERPEN YURAN Sinopsis Watak & Perwatakan Nilai & Pengajaran Tema & persoalan [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan empat nilai dan pengajaran daripada Cerpen Hadiah. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

BBB : Buku Teks Sastera

2

murid dapat menjawab pemahaman puisi berdasarkan Teks Puisi Tradisional. Muzik. Aras 2 (ii) FS : 8. 8. sejarah Nilai: Kasih sayang.4 Aras 2 (ii) FS : 7.membuat kesimpulan. Lembaran Kerja. naturalis). murid dapat menyatakan jenis dan cirri-ciri sebuah pantun. Semangat Kemasyaratan KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). murid dapat menyusun isi karangan mengikut keutamaan. FU : 10. SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kerajinan. Kecerdasan pelbagai (verbal languistik.4 Aras 1 (i).2 Aras 2 (ii) FS : 12. Televisyen MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PENGENALAN PANTUN Jenis pantun Ciri Pantun [Estetik dan Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI TRADISIONAL PANTUN DUA KERAT(NASIHAT) [Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Interpersonal SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Syair Nilai: Rasional.3 Aras 1 (i).6 Aras 2 (iii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tak Tentu CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis.2 Aras 1 (iii) BBB : Lembaran Kerja. 12. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan).1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik. Kamus 3 .2. naturalis) BBB: Radio Kaset. Radio. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan ciri-ciri dalam sebuah syair. mereka cipta). Buku Teks Sastera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 12. Menghargai. (ii) SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tempat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Menghargai orang lain KBT: Kemahiran Berfikir (menyusun mengikut keutamaan) BBB: Gambar.5 Aras 1 (iii) FS : 12. FU : 11.MINGGU 3 (17 JAN-21 JAN 2011) TEMA 3: MUTIARA HITAM DARI SABAH KARANGAN GAMBARAN [Estetik dan Maklumatl] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. FU : 12.

pembelajaran kontekstual. FU : 11. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Kerja Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat menjawab soalan pemahaman prosa tradisional. FU : 10.3 Aras 2 (ii) MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 2 (i) BBB: Lembaran Kerja.ii). menghargai ilmu KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis). BCB. Kamus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyaratan Nilai: Keinsafan.6 Aras 3 (iii) FS : 8.2. Kajian Masa Depan.MINGGU 4 (24 JAN-28 JAN 2011) TEMA 4 : MANISNYA SENYUMANMU KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GRAF BAR [Maklumat dan Estetik] PUISI TRADISIONAL MAKSUD PANTUN DUA KERAT DAN SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. membuat urutan).4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Kesyukuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus). Pendidikan Nilai: Baik hati.(ii) FS : 3.1 Aras 2 (i . FU : 7. Lembaran Kerja. FS : 12. BCB 4 . membuat inferens. 12. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (AGAMA) Isi Gaya Bahasa [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis isi pantun dan penggunaan gaya bahasa dalam pantun. SISTEM BAHASA: Frasa Kerja CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. Buku Teks Sastera BBB: Keratan edaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik.7 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Tak Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kasih Sayang KBT: Kemahiran berfikir (menilai. naturalis). 12. murid dapat menyampaikan maklumat pantun dan syair. kerjasama KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan.2 Aras 1 . murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. menilai).3. FU : 10. pembelajaran kontruktivisme BBB: Radio Kaset.5 Aras 3 (iii) FS : 1.

FU : 10. CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 5 .2 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan teR««. FU : 9.3 Aras 2 (ii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (TEKA-TEKI) Pengukuhan Gaya Bahasa Pantun 2 Kerat Pantun 4 Kerat (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras (ii) FS : 9. PENGISIAN KURIKULUM: : Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kebijaksanaan KBT: Kemahiran Berfikir (membanding dan membezakan). Pembelajaran Kontekstual BBB: Contoh Surat Tidak Rasmi BBB: Bahan edaran/Petikan Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (BERJIMAT CERMAT) Nilai dan Pengajaran (Estetik / Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (i).MINGGU 5(31 JAN-4 FEB 2011) TEMA 4: MANISNYA SENYUMANMU PENULISAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI (Maklumat) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM ISU SOSIAL ² Vandalisme (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Pembelajaran Konstruktisme SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan beR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesederhanaan. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 1. murid dapat menulis surat tidak rasmi kepada sahabat/ibu dan bapa. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. Kecerdasan Pelbagai (Kinestetik. murid dapat membanding beza aspek gaya bahasa dalam puisi. Interpersonal). 9.4 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menjana idea. murid dapat menulis 4 nilai dan pengajaran berdasarkan puisi. naturalis). (iii) FS : 8..5 Aras FS : 11. Pembelajaran Kontekstual.1. menganalisis). murid dapat menjawab soalan pemahaman petikan umum. ketaatan KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea). FU : 10.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Diri Pertama dan Kedua PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Persahabatan/kekeluargaan KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata kerja Pasif Diri Ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran berfikir (mengumpullkan & mengkelas. BCB.

4 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² cara PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Sejarah Nilai: Menghargai. BBB: Teks Pengurusan Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menuliskan semua sinopsis teks prosa tradisional yang dipelajari.v) FS : 12. Naturalis) CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 6 .2 Aras 1 (iii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Maklumat dan Estetik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 12. murid dapat menyampaikan/deklamasi sajak dengan intonasi yang sesuai.Aras 3 (i) BBB: Kertas Edaran Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik MINGGU 7 (14 FEB-18 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PUISI SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIAH (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² ukuran PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir. murid dapat menjawab soalan pemahaman drama. Kemasyarakatan Nilai: Berhemah tinggi. FU : 10. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. BCB. 7.2 Aras 2 (ii) FS : 9. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal).4 Aras 1 (v) FS : 7.Aras 2 (ii).1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif. Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² warna dan bentuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Semangat Kemasyarakatan.sifat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Rasional. mereka cipta).2. BCB. TMK. 12.4 Aras 1 (iv). bertanggungjawab KBT: Kecerdasan Pelbagai (verbal ² linguistik.1. kinestetik. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (mencirikan). Kesyukuran.MINGGU 6 (7 FEB-11 FEB 2011) TEMA 5: KOMPUTER DALAM KEHIDUPAN PEMAHAMAN PROSA DRAMA : SURAT UNTUK INA (Estetik/Maklumat) PROSA TRADISIONAL PENGENALAN Ciri-ciri (Estetik/Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri prosa tradisional. 12. FU : 12. menganalisis. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal.3. FU : 10.1 Aras 1 (i) FS : 1. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membuat gambaran mental). Tanggungjawab. FU : 7.2 Aras 1 (ii) FS : 1. Interpersonal) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL TAJUL MULUK Sinopsis (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.6 Aras 1 (iii.1 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² waktu dan jarak BBB: Petikan pemahaman Pengurusan Grafik/ Lisan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.

mereka cipta). BCB. Kecerdasan Pelbagai (muzik. BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Petikan Pemahaman PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama & sampingan) (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif . BCB.4 Aras 2 (i) FS : 9.linguistik). Sejarah Nilai: Menghargai. BCB SISTEM BAHASA: Kata Pembenar CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Kertas edaran 7 . FU : 12.6 Aras 1 (vi) FS : 2. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. murid dapat menulis latar masa dan latar tempat dalam karya. murid dapat menghasilkan skrip berdasarkan teks prosa dan melakonkannya. FU : 8. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Hubung Pancangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 10. Naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif .3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea. BCB SISTEM BAHASA: Kata Hubung Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza). FU : 10. Kecerdasan Pelbagai (verbal .6 Aras 1 (vi) FS : 1.pancaindera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Mematuhi Peraturan KBT: Kontekstual.perasaan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat menulis surat kiriman rasmi: memohon cuti. murid dapat membuat perbandingan watak utama dan watak sampingan dalam prosa tradisional yang dipelajari. (iii) BBB: Contoh Surat Kiriman Rasmi : Permohonan MINGGU 8 (21 FEB-25 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PROSA TRADISIONAL (Maklumat/Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. sampingan) (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.5 Aras 3 (ii) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL LATAR .6 Aras 1 (vii) FS : 8. Tanggungjawab.Masa .2 Aras 1 (i). kinestetik. Sejarah Nilai: Kerjasama.Tempat (Estetik/Maklumat) KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 9. Menghargai. murid dapat membandingkan watak utama dan watak sampingan.1. FU : 10. Rasional. Sejarah Nilai: Tanggungjawab.4 Aras 1 (ii) FS : 9. Kemahiran Komunikasi dan Teknologi Makumat (ICT) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik KARANGAN SURAT RASMI Surat Permohonan Cuti (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menghargai. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Inferens).1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (membandingbeza). verbal ² linguistik).PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama. visual ruang.

BCB.2.3. FU : 9.1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Kata Seru PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.4 Aras 1 (iv). Aras 3 (i) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pertanian Nilai: Menghargai KBT: Kajian Masa Depan Pengurusan grafik Kamus Dewan MINGGU 9 ULANGKAJI PELAJARAN (31 FEB -4 MAC 2011) MINGGU 10 PENILAIAN FORMATIF /UJIAN 1 ( 7 MAC-11 MAC 2011) MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 12 MAC-20 MAC 2011) MINGGU 12 ( 21 MAC ² 25 MAC 2011) TEMA 7: WIRA BANGSA PROSA TRADISIONAL Plot (Urutan peristiwa) (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL BUDI BAIK SEORANG BAPA Tema dan Persoalan (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (i) BBB: Radio dan Kaset (rakaman ucapan). (iii) FS : 7. nasional. (Maklumat dan Estetik) FU : 7. FU : 10. 5.4 Aras 2 (iii) FS : 2. iii) FS : 12. hemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea).2.6 Aras 2(i) FS : 8. Kemasyarakatan Nilai: Kasih sayang. 12.. FU : 10.3 Aras 2(i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2 Aras 1 (iv). semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan).1 Aras 1 (i).1 Aras 2 (i). Keratan akhbar (contoh ucapan) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PERBUALAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.yang diberi. Aras 2 (i). murid dapat menuliskan urutan peristiwa teks prosa tradisional yang dipelajari. 4.1 Aras 1 (i). murid dapat menyata kan tema dan persoalan teks prosa tradisional yang dipelajari. FU : 7. kecerdasan pelbagai (naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Tanya PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Kebudayaan Nilai: Bangga KBT: Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik) SISTEM BAHASA: Kata Perintah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Hormat menghormati KBT: Kontekstual BBB: Penyusun Grafik KARANGAN : UCAPAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kertas edaran dan contoh perbualan 8 . BBB: Kertas edaran : isi tempat kosong Rakaman satu peristiwa OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (ii). sejarah Nilai: Patriotik. murid dapat menyampaikan ucapan dengan lancar. (ii) BBB: Radio dan kaset (rakaman perbualan). (iv) FS : 1.3. murid dapat menjawab soalan pemahaman. 12.3 Aras 3 (i.

interpersonal) SISTEM BAHASA: Kata Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Keadilan KBT: Kajian Masa Depan BBB: Kad-kad imbasan Rakaman: contoh gaya bahasa MERUMUSKAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7.4 Aras 1 (i.3.2. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengelas. Kecerdasan Pelbagai (interpersonal) CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menuliskan tema dan persoalan teks prosa taradisional. bahasa Nilai: Kerjasama. FU : 8. sejarah Nilai: Patriotik. (ii) BBB: Kertas Edaran : pelan PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : CERPEN SISTEM BAHASA: Kata Penegas (partikel) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Ketekunan KBT: Kontekstual BBB: Kad-kad imbasan (susunan peristiwa) 9 .4 Aras 2(iii) FS : 2.2 Aras 1 (ii) FS : 9.Ayat (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 13 (28 MAC ² 1 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Kata Bantu PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.Diksi . semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan).8 Aras 1 (i.MINGGU/TAJUK TEMA 8 : IBU NEGARA MALAYSIA PROSA TRADISIONAL TEMA DAN PERSOALAN (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL GAYA BAHASA . murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar /dibaca. FU : 11. FU : 7. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. ii. menganalisis) .1. Aras 2 (i) FS : 8. iv). nasional. 12. kerajinan. ii) FS : 12.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (i ) . kecerdasan pelbagai (verbal lingusistik.4 Aras 1 (iv). Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (ii). 12.1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Penguat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa dalam teks prosa tradisional. FU : 10.

FU : 11.1 Aras 1 (i) Aras 3 (i) BBB: Risalah. murid dapat menjawab soalan pemahaman. menilai). 7. 7.MINGGU 14 ( 4 APRIL -8 APRIL 2011) TEMA 9 : INDAHNYA BUMI KENYALANG PROSA TRADISIONAL GYA BAHASA Diksi Ayat (Estetik dan maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis penggunaan diksi dan ayat dalam teks. Aras 3(ii) FS : 4.1 Aras 1 (iii) . FU : 7. Majalah. Nilai: Keberanian. naturalis). Hemah Tinggi KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis). lingusistik. (iii). (iv) FS : 11. FU : 7. BBB: Rakaman contoh gaya bahasa MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL NILAI DAN PENGAJARAN (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. mentafsir) BBB: Rakaman deklamasi sajak Kertas edaran 10 .2 Aras 1 (ii) FS : 9. Akhbar PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI MODEN Sajak (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. bahasa Nilai: Kebebasan.2 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Bahasa indah/puitis PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( mengintepretasi.5 Aras 1 (i) . interpersonal). pembelajaran masteri. murid dapat menghasilkan 5 nilai dan pengajaran berdasarkan teks. FU : 11. Kebersihan fizikal & mental KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea.2. murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber.1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. SISTEM BAHASA: Kata Sendi Nama PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai: Gigih KBT: ICT CATATAN/BBB BBB: Kertas (pembentangan) Sebak KARANGAN FAKTA (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1. Kecerdasan Pelbagai (verbal. kecerdasan pelbagai (interpersonal.2 Aras 1 (ii) FS : 9.

kegigihan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan). FS : 10. Pembelajaran Masteri. SISTEM BAHASA: Kata Keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar/ dibaca. Kecerdasan Pelbagai (verbal. Sejarah Nilai: Menghargai. kejujuran KBT: Kajian Masa Depan CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik 11 . iii) Aras 2 (i) .Ciri-ciri novel Penulis (mewakili zaman) (Estetik dan Maklumat) NOVEL SINOPSIS (Estetik dan Interpersonal) FU : 1. lingusistik.3 Aras 1 (iv) FS : 10. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri novel dan biodata penulis.MINGGU 15 ( 11 APRIL-15 APRIL 2011) TEMA 10 : LIMA LANGKAWI NOVEL PENGENALAN NOVEL . interpersonal. Aras 3 (iii) FS : 12. FU : 7. FU : 7. Nilai: Kasih sayang.8 Aras 1 (i . semangat kemasyarakatan.2. Aras 1 (iii) . Aras 2 (i) FS : 8. murid dapat menyampaikan sinopsis novel dengan menggunakan ayat yang gramatis. ii. naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Bilangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis.1 Aras 1 (i ) . iv). murid dapat merumus kan carta aliran berdasarkan bahan yang diberi.4 Aras 1 (i. 12. ICT.3 .4 Aras 1 (iv) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) BBB: Kertas edaran: Carta aliran MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. SISTEM BAHASA: Kata Arah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1 Aras 1 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (mencirik an). Mentafsir) BBB: Gambar penulis Carta : Ciri novel BBB: Penyusun Grafik MERUMUSKAN CARTA ALIRAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1. FU : 8. (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Sandang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Keadilan.1 . 7.

2 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. menjana idea).3 Aras 1 (iii. kertas edaran NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 2 (iii) FS : 7. FU : 8.5 Aras 1 (ii) BBB: Buku teks. 7. iv. 8.5 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab KBT: Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.2.4 Aras 2 (iii) FS : 7. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. v) FS : 8. FU : 7. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA Kesihatan ² Penyakit Berbahaya [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. ii). Aras 2 (iii) FS : 9.2. 7.1. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 10.MINGGU 16 (18 APRIL-22 APRIL 2011) TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN RENCANA [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menghasilkan karangan jenis rencana dengan format yang betul. buku teks sastera. 8. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran (petikan penyakit berbahaya) 12 .7 Aras 1 (I. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.4 Aras 1 (ii). Kajian Masa Depan.1. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. FU : 10. kertas edaran/lembaran kerja NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] BBB: Lembaran kerja. Teknologi Maklumat dan Komunikasi BBB: Petikan akhbar.

.2. dan kertas edaran NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN Sifat watak Bagaimana watak itu digambarkan {Estetik dan Interpersonal} OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12.4 Aras 1 (ii) FS : 10. tanggungjawab KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. iv.Watak Utama . murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 10. FU : 8. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. 12. 8. FU : 2. FU : 7. v) FS : 8. murid dapat berbincang tentang sifat-sifat dan gambaran watak dalam novel.8 Aras 1 (i).7 Aras 1 (I.2 Aras 1 (v) BBB: Lembaran kerja.3 Aras 1 (iii.6 Aras 1 (vi) FS : 1.29 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata Nama ² Pengimbuhan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Ketekunan KBT: Kajian Masa Depan. sejarah Nilai: Kegigihan. SISTEM BAHASA: Awalan PeN«. murid dapat menyata kan watak utama dan watak sampingan dalam novel. kegigihan KBT: Kemahiran interpersonal (verbal linguistik ) dan kajian masa sepan CATATAN/BBB BBB: Petikan akhbar. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Awalan Pe«. menganalisa). 7. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran dan lembaran kerja 13 . 8. menganalisa) SISTEM BAHASA: Awalan peR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kesetiaan.1. kinestetik.6 Aras 1 (ii dan iv) BBB: Buku teks dan lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : DRAMA Hang Tuah Lima Bersaudara [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.7. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kertas edaran(carta aliran yang berkaitan dengan ekonomi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.MINGGU/TAJUK TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [ Maklumat dan Estetik] NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN .5. Aras 2 (i dan ii). verbal linguistik. 7.3.2. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. verbal linguistik.1. ii).4 Aras 1 (iv). 8. buku teks sastera. kinestetik. (ii) FS : 12. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Prihatin KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.Watak Sampingan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 17 ( 25 APRIL.

kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir. konstruktivisme CATATAN/BBB BBB: kertas edaran.1.2. kertas edaran. sejarah Nilai: Kasih sayang.Binaan plot . FU : 10.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 10. Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Apitan Pe««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.1. kaset dan televisyen MINGGU/TAJUK NOVEL PLOT . buku teks sastera BBB: Bahan edaran . agama Nilai: Kasih sayang. ii). 8. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir. 7. sejarah Nilai: Kasih sayang. v) FS : 8.2.6 Aras 1 (i). 7. radio.3 Aras 1 (iii. murid dapat menyampaikan ceramah dengan fasih.Binaan plot . FU : 7.6 Aras 1 (i).1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. FS : 1.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL HIKAYAT MAHAKARMA OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran..4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Awalan Ke«. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan kesihatan Nilai: Kebersihan KBT: Kecerdasan Pelbagai BBB: Petikan akhbar. berhemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir. buku teks Raja Muda 14 . FU : 2. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FS : 1. buku teks sastera BBB: kertas edaran.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] NOVEL PLOT . Aras 3 (i) FS : 9. iv.7 Aras 1 (I. lembaran kerja.MINGGU 18 (2 ME1-6 MEI 2011) TEMA 12 : PAHLAWAN PERKASA CERAMAH [Interpersonal dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. lembaran kerja.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Konstruktivisme. SISTEM BAHASA: Akhiran «. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan Se«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.

10. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kemasyarakatan. murid dapat menghuraikan gaya bahasa dan simpulan bahasa yang terdapat dalam novel.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sai ns Nilai: Hemah Tinggi KBT: Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Apitan peR««.1 Aras 1 (vii). FU : 10.em««.3 Aras 1 (iii.3. lembaran kerja. FU : 8. Aras 3 (ii) BBB: Kertas edaran. verbal linguistik SISTEM BAHASA: Apitan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.4 Aras 2 (i). lembaran kerja. Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Apitan PeN««. FU : 10.2 Aras 1 (i). Konstruktivisme.7 Aras 1 (I.el««.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: sisipan«. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.. dan««. insaf KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. sejarah Nilai: Kesyukuran.. meringkas. murid dapat menghasilkan sinopsis cerpen.3 Aras 1 (iii) FS : 10. aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Awalan Juru««.3.6 Aras 1 (iii). (ii) FS : 7. buyku teks MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus. 8. Menghargai KBT: Kemahiran Berfikir (mengumpul dan mengelas). 7. murid dapat memerihalkan latar dalam novel. ii). (ii) FS : 12. buku teks MINGGU 20 (16 MEI -20 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN SINOPSIS CERPEN OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis) BBB: Kertas edaran( graf garis yang berkaitan dengan sains) BBB: Kertas edaran.2. FU : 7.MINGGU 19 (9 MEI-13 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] NOVEL GAYA BAHASA -simpulan bahasa -dialek -peribahasa -penggunaan bahasa asing -fungsi penggunaan bahasa asing [Estetik] NOVEL LATAR -latar masa -latar tempat -latar masyarakat [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. iv. FU : 11. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir CATATAN/BBB BBB: Kertas edaran. 7.4 Aras 1 (i). kecerdasan pelbagai (verbal luinguistik) BBB: Rakaman petikan cerita 15 .1. sejarah Nilai: Simpati. v) FS : 8. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. 8. lembaran kerja.«er««.1.2.6 Aras 1 (vii) FS : 7.1. Kecerdasan Pelbagai (kinestetik . 12. 12. buku teks OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran..2.

kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (membuat kaitan dan perhubungan) Kecerdasan pelbagai (intrapersonal.27MEI 2011) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI-12 JUN 2011) 16 . sejarah Nilai: Patriotisme. moral.NOVEL NILAI DAN PENGAJARAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan empat pengajaran daripada novel yang dibaca. FU : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.7 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Pemajmukan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. naturalis).2 Aras 3 (i) BBB: Buku teks dan lembaran kerja meringkas). lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA PENGARANG [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. semangat tolong menolong KBT: Kemahiran berfikir (merumus.5 Aras 1 (i. konstruktivisme dan KMD. murid dapat menyata kan tema dan persoalan cerpen. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata bebas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Teknologi maklumat Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan) KTM dan komunikasi. MINGGU 21 MINGGU 22 & 23 PENILAIAN SUMATIF 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI.iii) BBB: Buku teks.4 Aras 2 (iii) FS : 11. kertas edaran.iii.8 Aras 1 (iii). Aras 3 (ii. ii.4 Aras 1 (iii) FS : 8.vii) FS : 8. pembelajaran kontekstual BBB: Buku teks. agama Nilai: Tabah. kamus CERPEN SEPUCUK SURAT DARIPADA KAWAN Sinopsis Tema & Persoalan Gaya bahasa Nilai [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata khusus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. FU : 10. FU : 7.

4 Aras 2 (ii). Aras 3 (I) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. SISTEM BAHASA: penggandaan .4. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.1 Aras 1 (iv) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 24( 13 JUN-18 JUN 2011) SISTEM BAHASA: Simpulan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (mengenal pasti sebab dan akibat). intrapersonal). 10.PENGGAL 2 MINGGU/TAJUK TEMA 13: INTERNET JARINGAN MAKLUMAT KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Maklumat] FU : 7.1. BBB: Petikan cerpen. (ii). murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. murid dapat menyatakan ciri-ciri sajak dan menuliskan biodata pengarang sajak yang dipelajari. murid dapat mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai.separa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Patriotik. pembelajaran masteri. 8.5 Aras 1 (v) FS : 1. FU : 10. bahasa Nilai: Menghargai.berentak dan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab.4 Aras 1 (v) FS : 7.3. kemahiran berfikir (mentafsir dan menginterpretasi) SISTEM BAHASA: penggandaan .1 Aras 2 (i) SAJAK PENGENALAN SAJAK Ciri sajak Biodata [Estetik &Maklumat] SAJAK PENGENALAN SAJAK Nada [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. FU : 10. (ii). 7. ketekunan KBT: Kemahiran berfikir (menilai) kecerdasan pelbagai (kinestetik. 12. (iv) FS : 10.2.1.7 Aras 1 (i). FU : 8.2. visual ruang.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Penggandaan . lembaran kerja dan gambar pengarang BBB: Buku teks. kamus. pembelajaran masteri CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar(iklan perdagangan) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menyusun mengikut keutamaan). kerjasama KBT: Kontekstual. 8.penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. kamus dan lembaran kerja 17 . kamus dan lembaran kerja BBB: Buku teks sastera. (iii) FS : 12. Aras 2 (i).6 Aras 1 (i).

pengurusan grafik/lisan OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. interpersonal) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan teR«. Aras 3 (I) BBB: Rakaman perbahasan ala parlimen SAJAK ASAP Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 2 (ii) FS : 2. murid dapat menyata kan maksud dalam baris dan rangkap sajak yang dipelajari. Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. murid dapat mengenal pasti tema dan persoalan dalam sajak yang dikaji.24 JUN 2011) TEMA 14:TAMAN NEGARA MULU PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. interpersonal) BBB: Kamus sastera. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesyukuran . ketas edaran/lembaran kerja MINGGU/TAJUK SAJAK KIAN KITA LUPA MAKSUD SAJAK Baris-rangkap keseluruhan [Estetik & Maklumat] KARANGAN PERBAHASAN [Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.5 Aras 2 (ii) FS : 7.kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis). 2. 12. 3. FU : 2.1 Aras 1 (i).MINGGU 25 (20 JUN.. (ii) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. FU : 10. kebersihan KBT: Kemahiran berfikir (meramal) kontekstual BBB: Kamus sastera. antologi 18 .3 Aras 1 (ii) FS : 3. 2. pengurusan grafik/lisan. Aras 3 (i) FS : 2.3.3.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan beR«.2 Aras 1 (iv).1 Aras 1 (ii) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Kasih sayang. murid dapat menjalan kan satu perbahasan ala parlimen.1. naturalis.1.4 Aras 2 (I. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. naturalis. ii). FU : 12. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Patriotik. FU : 12. jati diri KBT: Kemahiran berfikir (membuat perkaitan dan perhubungan) kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan meN«« CATATAN/BBB BBB: Kamus sastera. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan).

murid dapat menyatakan 4 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya. lembaran kerja OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. lembaran kerja MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL [Maklumat dan Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menganalisis. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mngelas.1 Aras 3 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: akhiran «««i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa Nilai: Menghargai KBT: KB (mengelaskan. membuat inferens.. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarka n bahan yang diberi.3 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: akhiran ¶«.2 Aras 1 (ii) FS : 1.Perulangan .1 Aras 3 (iii) FS : 10.. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 10. petikan prosa tradisional KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GAMBAR TUNGGAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. meringkas). interpersonal) BBB: Buku teks sastera. BCB BBB: Buku teks sastera.. mengkategorikan). murid dapat mengungkapkan gaya bahasa dalam sajak.4 Aras 1 (iii) FS : 1.MINGGU 26(27 JUN-1 JULAI 2011) TEMA 15:BELIA HARAPAN NEGARA SAJAK Gaya bahasa . menganalisis). pembelajaran kontekstual. Kecerdasan pelbagai (naturalis.Inversi [Estetik & Interpersonal] SAJAK LEBAH DAN MADU Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. iv) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (merumus.4 Aras 1 (i).kan· PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesihatan. FU : 7. ICT Nilai: Bekerjasama. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. Aras 2 (i.an CATATAN/BBB BBB: Kamus.5 Aras 1 (vi) FS : 12. BBB: Gambar tunggal (pencemaran alam) 19 .Anafora .2 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan Kata Kerja ² awalan ´di ´«. FU : 11. FU : 7. kecerdasan pelbagai (naturalis) BCB SISTEM BAHASA: apitan beR««.

geografi Nilai: Tanggungjawab. Kemahiran Berfikir (menjana idea. murid dapat menghasilkan karangan jenis perbincangan.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan Teknologi.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Apitan beR«kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar / Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dikaji. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dipelajari. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan rencana pengarang yang diberi.MINGGU 27 ( 4 JULAI-8 JULAI 2011) TEMA 16.2 Aras 1 (i). semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. FU : 10. bahan pengurusan grafik.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. rasional KBT: Kemahiran berfikir (mengesan kecenderungan pendapat. kecerdasan pelbagai (interpersonal. Bahan pengurusan grafik. SISTEM BAHASA: Apitan meN«. BCB. FU : 2.4 Aras 1 (v) FS : 8. CATATAN/BBB BBB: Bahan edaran. DRAMA PENGENALAN DRAMA . intrapersonal).4 Aras 2 (i) FS : 5. (ii) BBB: Teks sastera. Belajar cara belajar. tanggungjawab. merumus). rasional KBT: Kontekstual. (ii) FS : 9. bahan pengurusan grafik. DRAMA CIRI-CIRI DRAMA [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Belajar cara belajar. (ii) BBB: Teks sastera . merumus). BBB: Keratan akhbar.4 Aras 1 (v) FS : 8. FU : 9. PENGEMBARAAN MISTERI KARANGAN PERBINCANGAN [Interpersonal & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Apitan di«.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik.Rencana pengarang [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. mengenal pasti sebab akibat). semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. gambar berkaitan alam sekitar.Ciri drama [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. mencirikan.2 Aras 1 (i).1 Aras 1 (i). FU : 10. menganalisis) SISTEM BAHASA: Apitan meN«. MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM . bahan pengurusan grafik 20 . mencirikan.

an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 7.2 Aras 1 (ii) 21 .1 Aras 3 (iii) FS : 9. bahan pengurusan grafik. Moral Nilai: Keyakinan. menjana idea). MINGGU/TAJUK TEMA 18: ALAM WARISAN KITA KARANGAN PENDAPAT [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 29(18 JULAI-22 JULAI 2011) SISTEM BAHASA: Penggandaan penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan. bahan pengurusan grafik. Berfikir (menilai. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. murid dapat menyata kan biodata pengarang drama yang dipelajari. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM CERPEN [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menulis kan sinopsis drama yang dikaji..Kontekstual BBB: Bahan edaran ² jadual. DRAMA ARAH KE MANA Sinopsis [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan cerpen yang diberi. kesyukuran. membuat kesimpulan).. Berfikir (membanding beza. bahan pengurusan grafik. bahan pengurusan grafik / lisan. FU : 10. bahasa Nilai: Patriotik. sejarah Nilai: Patriotik. FU : 9.3 Aras 2 (iii) BBB: Kertas edaran.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik. agama Nilai: Kasih sayang. tanggungjawab KBT: Kem. mengenal pasti kenyataan benar dan palsu). murid dapat menghasilkan karangan jenis pendapat.. Bahan pengurusan grafik. SISTEM BAHASA: Apitan ke«. Berfikir (menjana idea. keinsafan KBT: Kem.4 Aras 1 (v) FS : 2. menjana idea). FU : 8. Kajian masa depan. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran. «em«. berdikari KBT: Kem. kejujuran. menghargai KBT: Kem.5 Aras 2 (ii) FS : 2. rasional. Belajar cara belajar SISTEM BAHASA: Sisipan ( .. Kecerdasan pelbagai (interpersonal.1 Aras 2 (ii) FS : 9. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.5 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.el. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.3 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. statistik Nilai: Tanggungjawab. Berfikir ( menyusun atur. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata kerja dan pemajmukan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. Berfikir (mengenal pasti sebab akibat.MINGGU 28 (11 JULAI-15JULAI 2011) TEMA: 17 PULAU PERCUTIAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN JADUAL [Maklumat & Interpersonal] DRAMA BIODATA PENGARANG [Estetik & Maklumat] FU : 12. SISTEM BAHASA: Apitan di«. pen marker.5 Aras 2 (iii) FS : 11. mengesan kecenderungan pendapat).1 Aras 3 (i) BBB: Kertas sebak. BBB: Teks sastera. «er«) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral..

Statistik Nilai: Rasional. mengkategorikan). murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak yang diberi. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengkategorikan. FU : 9.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata adjektif. peleraian [Estetik & Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM SAJAK [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan pelbagai (logic matematik) BBB: Keratan akhbar. SISTEM BAHASA: Penggandaan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Rasional. MINGGU 30 (25 JULAI-29 JULAI 2011) TEMA 19: BELIAN KAYU BERNILAI KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN . (iv) BBB: Kertas edaran.6 Aras 1 (vi) FS : 2.1 Aras 1 (iii). BCB. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. kertas sebak. FU : 10. perkembngan c. (ii) SISTEM BAHASA: Penggandaan serentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Agama Nilai: Kasih sayang . murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam drama yang dipelajari. DRAMA PLOT a. bahan pengurusan grafik 22 .4 Aras 1 (iv). BCB.SAJAK JANGAN Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kontekstual. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. BBB: Teks sastera. membanding beza).6 Aras 2 (i) FS : 8.5 Aras 3 (i) FS : 10. kertas edaran / lembaran kerja. Aras 2 (iii) FS : 3. murid dapat menyatakan tema dan persoalan yang dikaji. permulaan b. menjana idea). mengumpulkan. pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi. SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. menyusun atur). pen. kertas edaran. kertas edaran.1 Aras 1 (ii) BBB: Teks sastera. Bahasa Nilai: Tanggungjawab.GRAF [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7. marker. FU : 10. bahan pengurusan grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Belajar cara belajar.1 Aras 3 (i). keberanian KBT: Kemahiran Berfikir (mengesan kecondongan pendapat.

kasih sayang. bahasa Nilai: Patriotik. FU : 10. FU : 9.. kamus. 23 .1 Aras 3 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan teR« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral. kecerdasan pelbagai (interpersonal. kertas edaran (soalan pemahaman). membuat kesimpulan).4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif ² sisipan «em«. «el«« dan «. bahan pengurusan grafik PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PROSA TRADISIONAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 3 (ii) BBB: Teks sastera.4 Aras 1 (vi) FS : 10. v) FS : 1.er««. Kecerdasan pelbagai (interpersonal. agama Nilai: Baik hati. murid dapat memahami dan menyatakan maksud kata yang sukar berdasarkan konteks. keberanian. murid dapat menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. lembaran kerja.2 Aras 2 (i) BBB: Kertas edaran.2 Aras 1 (iv. murid dapat menyata kan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. menjana idea).4 Aras 3 (ii) FS : 2. kemahiran berfikir. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan prosa tradisional yang diberi. menyelesaikan masalah. FU : 10. KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (membanding dan membeza. SISTEM BAHASA: Awalan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Apitan se« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. bahan pengurusan grafik / lisan. bahasa Nilai: Semangat kemasyarakatan. BBB: Keratan akhbar berkaitan sukan. mencerakin. membuat kesimpulan). PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Ketekunan. tanggungjawab KBT: Konstruktivisme. FU : 7. Belajar cara belajar.MINGGU/TAJUK DRAMA MENDUNG HITAM BERALIH JUGA Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Teks sastera.4 Aras 3 (ii) FS : 2. MINGGU 31 (1 OGOS-5 OGOS 2011) TEMA 20: JELAPANG PADI KITA PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. semangat kemasyarakatan. bahan pengurusan grafik DRAMA NILAI DAN PENGJARAN [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. keadilan KBT: Kemahiran Berfikir (mengenal pasti sebab akibat.

. «wati. Aras 3 (i) FS : 2.6 Aras 1 (i). pendidikan. belajar cara belajar. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi. skrip lakonan.2 Aras 1 (i) BBB: Rakaman temu bual. interpersonal (naturalis). FU : 10. «man. FU : 10. kontekstual. KARANGAN TEMU BUAL (Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 6. 10. murid dapat menyatakan watak dan perwatakan dalam cerpen Pak Usu. kesyukuran.3 Aras 1 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif .4 Aras 1 (i).wan.(iv). berdikari. intrapersonal SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit akhiran . Aras 2 (ii). murid dapat menyata kan persoalan dan pemikiran. 6. SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan.3 Aras 1 (iii).4.Sudut pandangan FS2. KBT: Kecerdasan pelbagai.4 Aras 1 (i). helaian senarai kosa kata dan soalan pemahaman. murid dapat melakonkan simulasi mendapatkan barangan / perkhidmatan. murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa yang digunakan dalam sajak. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) Sistem Bahasa: penggandaan kata adjektif .(iv) FS : 1. 6. menganalisis). Nilai: Kasih sayang.4 Aras 1 (ii. MINGGU 32(8 OGOS-12 OGOS 2011) TEMA 21: SUMBER MINERAL RINGKASAN SUMBER ALAM SEKITAR (Maklumat dan Estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 24 .. ««nita PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesussasteraan.1.Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.berentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kasih sayang. skrip lakonan. SAJAK DIARI LAMA (Estetik dan Interpersonal) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Hormat -menghormati KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea). 8.MINGGU/TAJUK DRAMA Persoalan dan Pemikiran (Estetik Dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.(iii). FU : 7. lembaran kerja.2.penuh CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar.tata« dan pra PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.watak dan perwatakan FS1. 7.3 Aras 2 (ii) BBB: Buku teks sastera.(v) FS : 1. BBB: Bahan edaran (petikan berkaitan alam sekitar) BBB: Edaran petikan cerpen.2. iii) FS : 12. CERPEN TRAUMA EMBAH FU. kecerdasan pelbagai (intrapersonal).1.1. 7. SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit ² awalan maha.4.2. 12.7 Aras 3 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7. intrpersonal. murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang betul. buku teks sastera. bahasa Nilai: Menghargai alam sekitar.(ii). 7.3.Nilai (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 5.4 Aras 2 (iii) FS : 8.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pemajmukan ² kata adjektif majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Pembelajaran kontekstual.. FU : 11.berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Hemah tinggi KBT: Kecerdasan pelbagai (kinestetik) BBB: Rakaman temu bual..3 Aras 1 (iii)(iv) Aras 2 (i) Aras 3 (i) FS : 5.

kemahiran belajar cara belajar.BCB. keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (banding -beza). CATATAN/BBB BBB: Teks sastera. murid dapat melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami puisi FU : 10. rasional KBT: Kemahiran berfikir (banding beza). sastera Nilai: Patriotisme KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal. SISTEM BAHASA: FN + FS PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. foto« dan tele«.1 Aras 2(i) FS : 8. murid dapat menulis skrip drama bertemakan simpati. 1. Maklumat) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.MINGGU/TAJUK CERPEN BIODATA PENGRANG (maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. anti.. FU : 12. lembaran kerja. dan auto PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. Aras 2 (ii) FS : 7. FU : 12.3 Aras 2 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BBB: Petikan sajak.2.5 Aras 1 (v). BBB: Teks sastera.(ii) FS : 8. BCB. poli. lembaran kerja MINGGU 33(15 OGOS-19 OGOS 2011) TEMA 22: TUKANG EMAS KARANGAN SKRIP DRAMA (Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8.4 Aras 1 (i) FS : 7.4 Aras 1 (i).2 Aras 1 (i) FS : 1..1. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Simpati KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik) SISTEM BAHASA: sinkope..3. kesusasteraan Nilai: Rajin. pendidikan Nilai: Ikhlas. KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengkelas). PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK : DIARI LAMA Nilai dan Pengajaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. semangat kemasyarakatan. FU : 1. murid dapat menyatakan 4 persamaan dan 4 perbezaan watak dan perwatakan cerpen. metafora PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa. 3 (i) SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan kilo. lembaran kerja. menghargai.1.6 Aras 1 (iv). BBB: Rakaman drama radio / televisyen.1 Aras 1 (iii) BBB: Teks sastera. aras 2 (I) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan pro. linguistik) SISTEM BAHASA: Ayat Inti atau Ayat Dasar ² FN + FN PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. 7.. kesusasteraan Nilai: Kerjasama. 10. ICT. FU : 7. lembaran kerja. murid dapat menyatakan perbandingan tema dan 4 perbezaan persoalan kesemua cerpen.3 Aras 1(I).2 Aras 1 (iv) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK SASTERA (watak) (Estetik. 25 . mili«. murid dapat menyatakan biodata pengarang kesemua cerpen yang dikaji.

kamus. 7. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Ayat Seruan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesuasteraan. menjana idea). kecerdasan pelbagai (kenestetik. FU : 10.4 Aras 1 (i). lembaran kerja. SISTEM BAHASA: FN + FK kata kerja transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.2 Aras 2 (i) FS : 7. Kecerdasan pelbagai ( kenestatik.2.(petikan berkaitan sains dan teknologi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis. murid dapat mengetahui perkataan Bahasa Melayu lama / istana dan memahami petikan.3. FU : 10. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (membuat urutan.iii) FS : 12. keyakinan. keyakinan.4 Aras 1(i) 2(ii) 3(I) SISTEM BAHASA: FN + FA PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan teknologi Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran teknologi aklumat dan komunikasi. bahasa Nilai: Kejujuran. murid dapat membina jalinan peristiwa cerpen yang hendak dikarang. lembaran kerja. (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. lembaran kerja. murid dapat meringkaskan petikan yang diberikan.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid da pat menyatakan tema dan persoalan cerpen yang hendak dikarang. bahasa Nilai: Berdikari.(v) FS : 1. kemahiran berfikir (menyelesaikan masalah). KBT: Kemahiran berfikir ( membuat urutan.(iv). BBB: Edaran.MINGGU/TAJUK MINGGU 34 OBJEKTIF / FU / FS PENILAIAN FORMATIF 3/UJIAN 3 MINGGU 35 (27 OGOS-4SEPTEMBER 2011) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN (22 OGOS-26 OGOS 2011) CATATAN/BBB MINGGU 36 (5 SEPTEMBER-9 SEP 2011) TEMA 23: SASTERA TRADISIONAL WARISAN BUDAYA RINGKASAN Sumber pendidikan:Sains dan teknologi (Makluma dan estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat dan Estetik) FU : 7. BBB: Buku teks cerpen. tanggungjawab. bahasa Nilai: Berdikari. FU : 7.2..4 Aras 1 (v) CERPEN Mengarang ² Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. CERPEN MengarangMembina jalinan peristiwa dengan menerapkan aspek sastera. menjana idea).(iii). intrapersonal) BBB: Petikan prosa tradisional.4 Aras 1 (ii. 26 .3 Aras 1 (i) BBB: Buku teks.1. 7. tanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai verbal-linguistik. SISTEM BAHASA: FN + FK ² Kata kerja tak transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.4 Aras 2 (iii) FS : 7. naturalis.

FU : 7. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi . 7. FU : 7. Aras 3 ( 1 ) FS : 4. SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan .1 . 7.1 . 12. murid dapat menjawab soalan pemahaman yang diberi . SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² suruhan dan silaan PENGISIAN KURIKULUM: BBB : Kertas edaran. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan petikan yang diberi . keadilan KBT: Konstruktivisme BBB : Keratan akhbar. diri kedua dan diri ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kebersihan fizikal dan mental. Aras 3 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains + Teknologi Nilai: Hemah tinggi .6 Aras 1 ( 1 . Aras 3 (1) BBB : Bahan edaran ( Petikan yang berkaitan dengan penyakit ) . 7.2 . MINGGU 38(19 SEP-23 SEP 2011) TEMA 25: PARLIMEN NEGARA KITA PEMAHAMAN ( DRAMA MASYARAKAT ) ( Maklumat dan Estetik ) MERINGKASKAN PETIKAN SUMBER SOSIAL (MASALAH DISIPLIN ATAU REMAJA) ( Maklumat dan Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 . FU : 7. KBT: Kajian masa depan.2 Aras 1 ( 11 ) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat Tanya biasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan mode Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kajian masa dean . KBT: Pembelajaran Kostektual. 111 ) FS : 8.4 Aras 1 ( 11 ) ( 111 ) FS : 12.1 Aras 1 ( 111 ) .4 Aras 1 (1). Risalah KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN SUMBER KESIHATAN ( Berkaitan dengan salah satu penyakit ) ( Maklumat & ( Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . Aras 2 ( 11 ). Risalah MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN ( PENYAKIT ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi .1 Aras ( 1 ) . murid dapat menghasilkan karangan berdasarkan tajuk yang diberi.MINGGU 37 (12 SEP-16 SEP 2011) TEMA 24: JASAMU DALAM INGATAN KARANGAN FAKTA ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran .ayat Tanya songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains Nilai: Kebersihan fizikal dan mental. Kad tugasan BBB : Bahan edaran ( petikan berkaitan dengan masalah disiplin remaja ) PENULISAN PERTANIAN MODEN OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran.1 .3 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) FS : 12.2 .1 . 12.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) ( V111 ) FS : 12. BBB : Contoh Karangan. Aras 2 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat berita songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Semangat kemasyrakatan KBT: Pembelajaran Konstektual SISTEM BAHASA: Ayat pasif ² diri pertama . FU : 7. 7. Kad Tugasan 27 . 8.4 Aras 2 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. CATATAN/BBB BBB : Kertas edaran. FU : 7. Nilai: Kasih sayang.1 .4 Aras 1 ( 11 . murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber. 11 ).

(Maklumat dan Estetik) FU : 7. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik. FU : 2. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Keratan akhbar BBB : Buku teks. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik CATATAN/BBB BBB : Keratan akhbar (petikan puisi tradisional ).1.1 . Aras 3 (1) BBB : Radio. ( 11 ) Objektif: Pada akhir pelajaran.relatif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan Tradisional Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik. FU : 7. ( Interpersonal ) LISAN ( PERUBATAN TRADISIONAL ) ( Maklumat & Interpersonal) FU : 1. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM (Maklumat & Estetik) BBB : Keratan akhbar ( petikan puisi tradisional ). keyakinan KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ). OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.komplemen dan keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa BBB : Telefon mainan. SISTEM BAHASA: Ayat Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi . kesyukuran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi .12. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan iklan yang diberi.2 Aras 3 ( 1 ) FS : 9. Petikan.4 Aras 1 (1). 9.7.1 . 7.2 Aras 1 ( 1 ) . Aras 3 (ii) FS : 2. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk .2 Aras 1 ( ii ).12.4 Aras 1 (11. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.1 Aras 1 ( 1 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 1. murid dapat melengkapkan borang pesanan melalui perbualan telefon.3. Kad tugasan.4 Aras 1 ( 1 ) . Televisyen KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (IKLAN) (Maklumat/estetik) BBB : Keratan Akhbar.4 Aras 1 (1.1 .3 Aras 1 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi .1 Aras 1 ( 11 ) . murid dapat menyampaikan syarahan dengan intonasi dan sebutan yang betul. Aras 2 ( 11 ) .4 Aras 1 (111) FS : 12. kesyukuran. FU : 6. 28 . SISTEM BAHASA: Ayat Berpenerang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi . 7. 12. Kaset.2. Gambar. Aras 2 ( 11 ) FS : 5. Kad Tugasan MINGGU 40(3 OKTOBER-7 OKT 20110 TEMA 26: ANGKASA LEPAS KARANGAN PERBUALAN TELEFON.111) FS : 12. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Psikologi Nilai: Hemah tinggi .1. Aras 2 (11). Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kad tugasan. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Pancangan .1V) Ilmu: Pertanian Nilai: Kesyukuran KBT: Kajian masa depan MINGGU/TAJUK TEMA 26: ANGKASA LEPAS PEMAHAMAN UMUM : PUISI TRADISIONAL (Maklumat / Estetik) KARANGAN ( SYARAHAN / PIDATO ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 39(26 SEP-30 SEP 2011) SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² larangan dan permintaan.2. FU : 7.

1 . MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU 41 42 43 44 45 46 47 ULANGKAJI PELAJARAN (10 OKTOBER-14 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(17 OKTOBER-21 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(24 OKTOBER-28 OKTOBER 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (1 NOV-4 NOV 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(7 NOV-11 NOV 2011) PEMULANGAN BUKU TEKS DAN PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (14 NOV -18 NOV 2011) CUTI AKHIR TAHUN (19 NOV-1 JAN 2012) 29 .3 Aras 1 ( 11 ) Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual. 7. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ).FU : 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful