RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TINGKATAN SATU 2011

PENGGAL 1
MINGGU/TAJUK
TEMA 1: HARI PERTAMA DI SEKOLAH MENENGAH KARANGAN KEPERIHALAN [Estetik dan Interpersonal] CERPEN KASUT KELOPAK JANTUNG Sinopsis Watak & Perwatakan, Gaya bahasa, Latar [Estetik dan Interpersonal]

OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 1 (3 JAN -7 JAN 2011)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menghasilkan pendahuluan karangan jenis keperihalan. FU : 12.1, 12.2 Aras 1 (iv), Aras 3 (i) FS : 2.1 Aras 1 (1) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyatakan sinopsis dan menghuraikan watak, perwatakan, gaya bahasa, dan latar dalam cerpen. FU: 11.2 Aras 1 (ii) FS: 2.5 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata nama khas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Tanggungjawab, kasih sayang, berdikari KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Nama Khas

CATATAN/BBB
BBB: Keratan akhbar, poster kempen kebersihan, kertas edaran/lembaran kerja

PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA : Alam Sekitar [Maklumat dan Interpersonal]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 7.1, 7.2, 7.3 Aras 1 (iii, iv, v) FS : 8.1, 8.7 Aras 1 (I, ii), Aras 2 (i)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Tanggungjawab, keadilan, kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), Kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), Belajar cara belajar (BCB). SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Baik hati, keadilan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis, menjana idea), Kajian Masa Depan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, sejar Nilai: Hemah tinggi, keberanian, baik hati KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), BCB

BBB: Diari, Buku Teks Sastera, Kalendar

BBB: Bahan edaran (Petikan Cerpen)

CERPEN TEMPANG Sinopsis Plot Tema & Persoalan Latar [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan plot, latar dan mengemukakan tema dan persoalan dalam cerpen. FU : 10.4 Aras 2 (I, iii) FS : 12.4 Aras 1 (iv)

BBB : Buku Teks Sastera, Kamus, Lembaran Kerja

1

MINGGU/TAJUK
TEMA 2: BERHEMAH SEMASA BERBELANJA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] CERPEN TUKANG LAMA Sinopsis Gaya Bahasa Latar Plot [Maklumat dan Estetik] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Estetik dan Maklumat]

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 2 (10 JAN-14 JAN 2011)
SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama

CATATAN/BBB
BBB: Kertas Edaran

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. FU : 7.1 Aras 1 (vi), (viii) FS : 12.2, 12.3, 12.4 Aras 1 (iv)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik Nilai: Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (meng klasifikasikan)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Makmal ZNF. FU : 11.2 Aras 3 (ii) FS : 9.1 Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Tunjuk

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, ICT & Sains Komputer Nilai: Berdikari, kasih sayang, tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (banding beza), kajian masa depan, ICT

BBB: Buku Teks Sastera, Lembaran Kerja, Kamus

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam cerpen. FU : 7.1, 7.2, 7.5 Aras 1 (iv, viii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Diri

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea,menyusun mengikut keutamaan), BCB,pembelajaran kontekstual. SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tanya PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan & Kesusasteraan Nilai: keberanian, hemah tinggi, kesyukuran KBT: Kemahiran Berfikir, Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal), Kontekstual

BBB: Bahan edaran (Petikan cerpen)

CERPEN YURAN Sinopsis Watak & Perwatakan Nilai & Pengajaran Tema & persoalan [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan empat nilai dan pengajaran daripada Cerpen Hadiah. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

BBB : Buku Teks Sastera

2

Semangat Kemasyaratan KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). FU : 12. murid dapat menyusun isi karangan mengikut keutamaan.2. naturalis) BBB: Radio Kaset. Buku Teks Sastera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik.2 Aras 1 (iii) BBB : Lembaran Kerja. Kamus 3 . Syair Nilai: Rasional.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.MINGGU 3 (17 JAN-21 JAN 2011) TEMA 3: MUTIARA HITAM DARI SABAH KARANGAN GAMBARAN [Estetik dan Maklumatl] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10.3 Aras 1 (i). 8.4 Aras 1 (i). Menghargai. murid dapat menyatakan jenis dan cirri-ciri sebuah pantun. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis.5 Aras 1 (iii) FS : 12. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). Kecerdasan pelbagai (verbal languistik.membuat kesimpulan. 12.4 Aras 2 (ii) FS : 7. Televisyen MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PENGENALAN PANTUN Jenis pantun Ciri Pantun [Estetik dan Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI TRADISIONAL PANTUN DUA KERAT(NASIHAT) [Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis). murid dapat menjawab pemahaman puisi berdasarkan Teks Puisi Tradisional. sejarah Nilai: Kasih sayang. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik.2 Aras 2 (ii) FS : 12. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan ciri-ciri dalam sebuah syair. FU : 11.6 Aras 2 (iii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tak Tentu CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. Muzik. Radio. FU : 12. SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kerajinan. Aras 2 (ii) FS : 8. Interpersonal SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. (ii) SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tempat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Menghargai orang lain KBT: Kemahiran Berfikir (menyusun mengikut keutamaan) BBB: Gambar. mereka cipta).2. Lembaran Kerja.

membuat urutan). FU : 11. FU : 7. Pendidikan Nilai: Baik hati. Kajian Masa Depan. naturalis).ii). FU : 10. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (AGAMA) Isi Gaya Bahasa [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis isi pantun dan penggunaan gaya bahasa dalam pantun. 12.MINGGU 4 (24 JAN-28 JAN 2011) TEMA 4 : MANISNYA SENYUMANMU KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GRAF BAR [Maklumat dan Estetik] PUISI TRADISIONAL MAKSUD PANTUN DUA KERAT DAN SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman prosa tradisional. kerjasama KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan.2.(ii) FS : 3. murid dapat menyampaikan maklumat pantun dan syair. FS : 12. menilai). BCB 4 . menghargai ilmu KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis). Buku Teks Sastera BBB: Keratan edaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. pembelajaran kontekstual. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Kerja Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.6 Aras 3 (iii) FS : 8. SISTEM BAHASA: Frasa Kerja CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. BCB. pembelajaran kontruktivisme BBB: Radio Kaset.1 Aras 2 (i . membuat inferens.7 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Tak Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kasih Sayang KBT: Kemahiran berfikir (menilai.2 Aras 1 . kecerdasan pelbagai (verbal linguistik.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Kesyukuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus).3 Aras 2 (ii) MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. FU : 10.1 Aras 2 (i) BBB: Lembaran Kerja.3. Lembaran Kerja. Kamus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyaratan Nilai: Keinsafan.5 Aras 3 (iii) FS : 1.

naturalis). FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 1. FU : 10. menganalisis).2 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan teR««.MINGGU 5(31 JAN-4 FEB 2011) TEMA 4: MANISNYA SENYUMANMU PENULISAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI (Maklumat) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM ISU SOSIAL ² Vandalisme (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. PENGISIAN KURIKULUM: : Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kebijaksanaan KBT: Kemahiran Berfikir (membanding dan membezakan).1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Diri Pertama dan Kedua PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Persahabatan/kekeluargaan KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata kerja Pasif Diri Ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran berfikir (mengumpullkan & mengkelas.1 Aras (ii) FS : 9. FU : 9.3 Aras 2 (ii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (TEKA-TEKI) Pengukuhan Gaya Bahasa Pantun 2 Kerat Pantun 4 Kerat (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 9. Pembelajaran Konstruktisme SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan beR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesederhanaan. murid dapat menulis surat tidak rasmi kepada sahabat/ibu dan bapa. Interpersonal). CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 5 . murid dapat menjawab soalan pemahaman petikan umum. (iii) FS : 8.4 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1. Pembelajaran Kontekstual BBB: Contoh Surat Tidak Rasmi BBB: Bahan edaran/Petikan Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (BERJIMAT CERMAT) Nilai dan Pengajaran (Estetik / Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (i). murid dapat membanding beza aspek gaya bahasa dalam puisi. menjana idea. Pembelajaran Kontekstual. ketaatan KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea).. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. Kecerdasan Pelbagai (Kinestetik. FU : 10. BCB.5 Aras FS : 11. murid dapat menulis 4 nilai dan pengajaran berdasarkan puisi.

menganalisis.Aras 2 (ii). FU : 7. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal). Kemasyarakatan Nilai: Berhemah tinggi.v) FS : 12. Kesyukuran. murid dapat menyampaikan/deklamasi sajak dengan intonasi yang sesuai.4 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² cara PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. 12. BCB.3. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membuat gambaran mental).MINGGU 6 (7 FEB-11 FEB 2011) TEMA 5: KOMPUTER DALAM KEHIDUPAN PEMAHAMAN PROSA DRAMA : SURAT UNTUK INA (Estetik/Maklumat) PROSA TRADISIONAL PENGENALAN Ciri-ciri (Estetik/Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.2. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza.2 Aras 1 (iii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Maklumat dan Estetik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (mencirikan).1 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² waktu dan jarak BBB: Petikan pemahaman Pengurusan Grafik/ Lisan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. 12. Interpersonal) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL TAJUL MULUK Sinopsis (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman drama. TMK. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² ukuran PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir. FU : 10. BCB. BBB: Teks Pengurusan Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1. Sejarah Nilai: Menghargai. Tanggungjawab.2 Aras 2 (ii) FS : 9.1 Aras 1 (i) FS : 1. FU : 12. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan Pelbagai (verbal ² linguistik. mereka cipta).2 Aras 1 (ii) FS : 1. 7.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif. FU : 10. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri prosa tradisional.4 Aras 1 (iv).6 Aras 1 (iii.Aras 3 (i) BBB: Kertas Edaran Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik MINGGU 7 (14 FEB-18 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PUISI SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIAH (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 12. murid dapat menuliskan semua sinopsis teks prosa tradisional yang dipelajari.4 Aras 1 (v) FS : 7. Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² warna dan bentuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Semangat Kemasyarakatan.sifat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Rasional. Naturalis) CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 6 . kinestetik.

linguistik). Kecerdasan Pelbagai (muzik. murid dapat membandingkan watak utama dan watak sampingan. visual ruang. murid dapat menghasilkan skrip berdasarkan teks prosa dan melakonkannya.Tempat (Estetik/Maklumat) KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Masa .perasaan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.pancaindera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Mematuhi Peraturan KBT: Kontekstual. Rasional. Naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif .1.6 Aras 1 (vi) FS : 1. Kemahiran Komunikasi dan Teknologi Makumat (ICT) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik KARANGAN SURAT RASMI Surat Permohonan Cuti (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif .2 Aras 1 (i). FU : 10.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat membuat perbandingan watak utama dan watak sampingan dalam prosa tradisional yang dipelajari. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Hubung Pancangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 8. Sejarah Nilai: Tanggungjawab.4 Aras 1 (ii) FS : 9. FU : 12. sampingan) (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menghargai. Menghargai. Sejarah Nilai: Menghargai.PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama. BCB SISTEM BAHASA: Kata Hubung Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (membandingbeza). (iii) BBB: Contoh Surat Kiriman Rasmi : Permohonan MINGGU 8 (21 FEB-25 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PROSA TRADISIONAL (Maklumat/Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. FU : 10.6 Aras 1 (vi) FS : 2.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea. kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza). murid dapat menulis latar masa dan latar tempat dalam karya. BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Petikan Pemahaman PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama & sampingan) (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. mereka cipta). BCB.4 Aras 2 (i) FS : 9.5 Aras 3 (ii) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL LATAR . Kecerdasan Pelbagai (verbal . Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Inferens). murid dapat menulis surat kiriman rasmi: memohon cuti. Sejarah Nilai: Kerjasama. FU : 10. 9. verbal ² linguistik). BCB SISTEM BAHASA: Kata Pembenar CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Kertas edaran 7 .6 Aras 1 (vii) FS : 8. kinestetik. BCB. Tanggungjawab.

3 Aras 3 (i.3.3. (iv) FS : 1. 12.1 Aras 1 (i)..1 Aras 1 (i). FU : 10. sejarah Nilai: Patriotik.yang diberi. hemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea). (iii) FS : 7. Keratan akhbar (contoh ucapan) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PERBUALAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (i) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pertanian Nilai: Menghargai KBT: Kajian Masa Depan Pengurusan grafik Kamus Dewan MINGGU 9 ULANGKAJI PELAJARAN (31 FEB -4 MAC 2011) MINGGU 10 PENILAIAN FORMATIF /UJIAN 1 ( 7 MAC-11 MAC 2011) MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 12 MAC-20 MAC 2011) MINGGU 12 ( 21 MAC ² 25 MAC 2011) TEMA 7: WIRA BANGSA PROSA TRADISIONAL Plot (Urutan peristiwa) (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL BUDI BAIK SEORANG BAPA Tema dan Persoalan (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kecerdasan pelbagai (naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Tanya PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Kebudayaan Nilai: Bangga KBT: Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik) SISTEM BAHASA: Kata Perintah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Hormat menghormati KBT: Kontekstual BBB: Penyusun Grafik KARANGAN : UCAPAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 5. iii) FS : 12. Kemasyarakatan Nilai: Kasih sayang. murid dapat menyampaikan ucapan dengan lancar. BBB: Kertas edaran : isi tempat kosong Rakaman satu peristiwa OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 9.2.2 Aras 1 (iv).4 Aras 2 (iii) FS : 2. Aras 2 (ii). (ii) BBB: Radio dan kaset (rakaman perbualan). 12. murid dapat menyata kan tema dan persoalan teks prosa tradisional yang dipelajari.1 Aras 2 (i).4 Aras 1 (iv).1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Kata Seru PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Aras 2 (i) BBB: Radio dan Kaset (rakaman ucapan). semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan). nasional. murid dapat menuliskan urutan peristiwa teks prosa tradisional yang dipelajari.6 Aras 2(i) FS : 8.2. kertas edaran dan contoh perbualan 8 . (Maklumat dan Estetik) FU : 7. BCB. Aras 2 (i). murid dapat menjawab soalan pemahaman. FU : 7. 4. FU : 10.3 Aras 2(i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.

1 Aras 1 (i ) .2. Aras 2 (ii). interpersonal) SISTEM BAHASA: Kata Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Keadilan KBT: Kajian Masa Depan BBB: Kad-kad imbasan Rakaman: contoh gaya bahasa MERUMUSKAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan). nasional. murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa dalam teks prosa tradisional. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengelas.4 Aras 1 (i.2 Aras 1 (ii) FS : 9. kerajinan.1. 7. 12. murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar /dibaca.Ayat (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 13 (28 MAC ² 1 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Kata Bantu PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. menganalisis) .1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.MINGGU/TAJUK TEMA 8 : IBU NEGARA MALAYSIA PROSA TRADISIONAL TEMA DAN PERSOALAN (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL GAYA BAHASA . ii. (ii) BBB: Kertas Edaran : pelan PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : CERPEN SISTEM BAHASA: Kata Penegas (partikel) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Ketekunan KBT: Kontekstual BBB: Kad-kad imbasan (susunan peristiwa) 9 .8 Aras 1 (i. bahasa Nilai: Kerjasama. Aras 2 (i) FS : 8.Diksi . iv). 12. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. FU : 11. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. sejarah Nilai: Patriotik. ii) FS : 12.4 Aras 2(iii) FS : 2. FU : 8.3. FU : 10.1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Penguat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 7. kecerdasan pelbagai (verbal lingusistik.4 Aras 1 (iv). Kecerdasan Pelbagai (interpersonal) CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menuliskan tema dan persoalan teks prosa taradisional.

Majalah.2. FU : 11.1 Aras 1 (i) Aras 3 (i) BBB: Risalah. pembelajaran masteri. BBB: Rakaman contoh gaya bahasa MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL NILAI DAN PENGAJARAN (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan Pelbagai (verbal. FU : 7. SISTEM BAHASA: Kata Sendi Nama PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai: Gigih KBT: ICT CATATAN/BBB BBB: Kertas (pembentangan) Sebak KARANGAN FAKTA (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. (iii). Aras 3(ii) FS : 4.2 Aras 1 (ii) FS : 9. mentafsir) BBB: Rakaman deklamasi sajak Kertas edaran 10 . murid dapat menghasilkan 5 nilai dan pengajaran berdasarkan teks. lingusistik. murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber. murid dapat menjawab soalan pemahaman. Nilai: Keberanian.5 Aras 1 (i) . menilai).1 Aras 1 (iii) . Akhbar PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI MODEN Sajak (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kecerdasan pelbagai (interpersonal.MINGGU 14 ( 4 APRIL -8 APRIL 2011) TEMA 9 : INDAHNYA BUMI KENYALANG PROSA TRADISIONAL GYA BAHASA Diksi Ayat (Estetik dan maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis penggunaan diksi dan ayat dalam teks. (iv) FS : 11.1.2 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Bahasa indah/puitis PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( mengintepretasi. bahasa Nilai: Kebebasan. FU : 11. FU : 7.2 Aras 1 (ii) FS : 9. Kebersihan fizikal & mental KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Hemah Tinggi KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis). naturalis).1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. 7. interpersonal).

murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar/ dibaca. (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Sandang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Keadilan. Pembelajaran Masteri.4 Aras 1 (iv) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) BBB: Kertas edaran: Carta aliran MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7.1 . ii. SISTEM BAHASA: Kata Keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.3 . Sejarah Nilai: Menghargai. interpersonal. naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Bilangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis.1 Aras 1 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. FS : 10.8 Aras 1 (i . Aras 1 (iii) .1 Aras 1 (i ) . Aras 2 (i) FS : 8. Mentafsir) BBB: Gambar penulis Carta : Ciri novel BBB: Penyusun Grafik MERUMUSKAN CARTA ALIRAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. iv).Ciri-ciri novel Penulis (mewakili zaman) (Estetik dan Maklumat) NOVEL SINOPSIS (Estetik dan Interpersonal) FU : 1. Kecerdasan Pelbagai (verbal. SISTEM BAHASA: Kata Arah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat merumus kan carta aliran berdasarkan bahan yang diberi. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (mencirik an). murid dapat menyenaraikan ciri-ciri novel dan biodata penulis. FU : 7. FU : 8. 7. ICT. lingusistik.MINGGU 15 ( 11 APRIL-15 APRIL 2011) TEMA 10 : LIMA LANGKAWI NOVEL PENGENALAN NOVEL .1. Nilai: Kasih sayang. iii) Aras 2 (i) . kegigihan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan).3 Aras 1 (iv) FS : 10.4 Aras 1 (i. kejujuran KBT: Kajian Masa Depan CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik 11 .2. semangat kemasyarakatan. 12. Aras 3 (iii) FS : 12. murid dapat menyampaikan sinopsis novel dengan menggunakan ayat yang gramatis.

MINGGU 16 (18 APRIL-22 APRIL 2011) TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN RENCANA [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. kertas edaran NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7. Teknologi Maklumat dan Komunikasi BBB: Petikan akhbar.5 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab KBT: Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.7 Aras 1 (I. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. kertas edaran/lembaran kerja NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] BBB: Lembaran kerja. FU : 8. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA Kesihatan ² Penyakit Berbahaya [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1. 7. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2.5 Aras 1 (ii) BBB: Buku teks. ii).4 Aras 1 (ii). sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis.4 Aras 2 (iii) FS : 7. v) FS : 8.2 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. FU : 10.3 Aras 1 (iii.4 Aras 2 (iii) FS : 7. iv. 8. 7.2. 8. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran (petikan penyakit berbahaya) 12 . buku teks sastera. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. menjana idea). murid dapat menghasilkan karangan jenis rencana dengan format yang betul. Kajian Masa Depan. FU : 10. Aras 2 (iii) FS : 9.1.

2 Aras 1 (v) BBB: Lembaran kerja.Watak Sampingan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 17 ( 25 APRIL. buku teks sastera.29 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata Nama ² Pengimbuhan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Ketekunan KBT: Kajian Masa Depan. kinestetik.Watak Utama . murid dapat menyata kan watak utama dan watak sampingan dalam novel.1. FU : 8. kegigihan KBT: Kemahiran interpersonal (verbal linguistik ) dan kajian masa sepan CATATAN/BBB BBB: Petikan akhbar. menganalisa) SISTEM BAHASA: Awalan peR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kesetiaan. FU : 7. murid dapat berbincang tentang sifat-sifat dan gambaran watak dalam novel.7 Aras 1 (I.2.2. kertas edaran(carta aliran yang berkaitan dengan ekonomi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8.8 Aras 1 (i). FU : 10. verbal linguistik. Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Awalan Pe«. 8. 7. kinestetik. menganalisa). sejarah Nilai: Kegigihan. Aras 2 (i dan ii).4 Aras 1 (ii) FS : 10. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.3. iv.6 Aras 1 (vi) FS : 1. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Prihatin KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.. (ii) FS : 12. SISTEM BAHASA: Awalan PeN«. v) FS : 8. ii). tanggungjawab KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.MINGGU/TAJUK TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [ Maklumat dan Estetik] NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN .6 Aras 1 (ii dan iv) BBB: Buku teks dan lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : DRAMA Hang Tuah Lima Bersaudara [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8.5. dan kertas edaran NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN Sifat watak Bagaimana watak itu digambarkan {Estetik dan Interpersonal} OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. 12. 7. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 2. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.1. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran dan lembaran kerja 13 .3 Aras 1 (iii. 12.4 Aras 1 (iv). intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. verbal linguistik.7. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. konstruktivisme CATATAN/BBB BBB: kertas edaran. v) FS : 8. murid dapat menyampaikan ceramah dengan fasih. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.MINGGU 18 (2 ME1-6 MEI 2011) TEMA 12 : PAHLAWAN PERKASA CERAMAH [Interpersonal dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10.3 Aras 1 (iii.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Awalan Ke«.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.Binaan plot . radio. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan Se«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 10. ii). 7.7 Aras 1 (I.1.6 Aras 1 (i). kertas edaran. FS : 1. Aras 3 (i) FS : 9. berhemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir.2. FU : 2. FU : 7.2. SISTEM BAHASA: Akhiran «. buku teks Raja Muda 14 . sejarah Nilai: Kasih sayang.Binaan plot . buku teks sastera BBB: kertas edaran.1. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. agama Nilai: Kasih sayang. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir. buku teks sastera BBB: Bahan edaran .Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL HIKAYAT MAHAKARMA OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. lembaran kerja. kaset dan televisyen MINGGU/TAJUK NOVEL PLOT . Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Apitan Pe««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. lembaran kerja. iv. 7. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan kesihatan Nilai: Kebersihan KBT: Kecerdasan Pelbagai BBB: Petikan akhbar. FS : 1. Konstruktivisme.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] NOVEL PLOT .6 Aras 1 (i). 8.. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir. sejarah Nilai: Kasih sayang.

buyku teks MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. lembaran kerja. ii).1.1 Aras 1 (vii).. meringkas.«er««.el««. FU : 10. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. buku teks OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Konstruktivisme. FU : 11. murid dapat menghasilkan sinopsis cerpen. Menghargai KBT: Kemahiran Berfikir (mengumpul dan mengelas). verbal linguistik SISTEM BAHASA: Apitan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.. 12.6 Aras 1 (vii) FS : 7. dan««. v) FS : 8.3. Kecerdasan Pelbagai (kinestetik .an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sai ns Nilai: Hemah Tinggi KBT: Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Apitan peR««.7 Aras 1 (I. Aras 3 (ii) BBB: Kertas edaran. 7. 8.4 Aras 1 (i). murid dapat menghuraikan gaya bahasa dan simpulan bahasa yang terdapat dalam novel. Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Apitan PeN««. FU : 10. lembaran kerja. aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. buku teks MINGGU 20 (16 MEI -20 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN SINOPSIS CERPEN OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: sisipan«.em««.MINGGU 19 (9 MEI-13 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] NOVEL GAYA BAHASA -simpulan bahasa -dialek -peribahasa -penggunaan bahasa asing -fungsi penggunaan bahasa asing [Estetik] NOVEL LATAR -latar masa -latar tempat -latar masyarakat [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 1 (iii) FS : 10. 12.3 Aras 1 (iii.. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir CATATAN/BBB BBB: Kertas edaran.2. kecerdasan pelbagai (verbal luinguistik) BBB: Rakaman petikan cerita 15 .2. murid dapat memerihalkan latar dalam novel.1. 8. sejarah Nilai: Simpati. naturalis) BBB: Kertas edaran( graf garis yang berkaitan dengan sains) BBB: Kertas edaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Awalan Juru««.6 Aras 1 (iii).an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. (ii) FS : 12.1.3.. 7. lembaran kerja. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kemasyarakatan. FU : 7.4 Aras 2 (i). 8. 10. insaf KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.2 Aras 1 (i). iv. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus. (ii) FS : 7. FU : 8. sejarah Nilai: Kesyukuran.

2 Aras 3 (i) BBB: Buku teks dan lembaran kerja meringkas). lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA PENGARANG [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. sejarah Nilai: Patriotisme. FU : 7.7 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Pemajmukan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. agama Nilai: Tabah. murid dapat menyatakan empat pengajaran daripada novel yang dibaca.27MEI 2011) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI-12 JUN 2011) 16 . moral.iii. pembelajaran kontekstual BBB: Buku teks.5 Aras 1 (i. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. ii.8 Aras 1 (iii). murid dapat menyata kan tema dan persoalan cerpen. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (membuat kaitan dan perhubungan) Kecerdasan pelbagai (intrapersonal.iii) BBB: Buku teks. Aras 3 (ii. kertas edaran. naturalis).4 Aras 1 (iii) FS : 8. FU : 10. MINGGU 21 MINGGU 22 & 23 PENILAIAN SUMATIF 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI. FU : 10.vii) FS : 8.NOVEL NILAI DAN PENGAJARAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. konstruktivisme dan KMD. kamus CERPEN SEPUCUK SURAT DARIPADA KAWAN Sinopsis Tema & Persoalan Gaya bahasa Nilai [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 2 (iii) FS : 11. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata bebas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Teknologi maklumat Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan) KTM dan komunikasi. semangat tolong menolong KBT: Kemahiran berfikir (merumus. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata khusus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah.

separa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Patriotik. kerjasama KBT: Kontekstual. FU : 8. murid dapat mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai.1 Aras 1 (iv) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 24( 13 JUN-18 JUN 2011) SISTEM BAHASA: Simpulan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (mengenal pasti sebab dan akibat). (iv) FS : 10. FU : 10. BBB: Petikan cerpen.1. 8.4.berentak dan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab.3. kamus dan lembaran kerja 17 .2.1.5 Aras 1 (v) FS : 1.7 Aras 1 (i). murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. (iii) FS : 12. SISTEM BAHASA: penggandaan .4 Aras 1 (v) FS : 7. kemahiran berfikir (mentafsir dan menginterpretasi) SISTEM BAHASA: penggandaan . (ii). bahasa Nilai: Menghargai. intrapersonal). 10. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan. pembelajaran masteri CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar(iklan perdagangan) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kamus dan lembaran kerja BBB: Buku teks sastera. Aras 2 (i). kamus.penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. visual ruang. Aras 3 (I) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10. (ii). 8. pembelajaran masteri. 7. 12. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Penggandaan .1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. ketekunan KBT: Kemahiran berfikir (menilai) kecerdasan pelbagai (kinestetik.1 Aras 2 (i) SAJAK PENGENALAN SAJAK Ciri sajak Biodata [Estetik &Maklumat] SAJAK PENGENALAN SAJAK Nada [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. menyusun mengikut keutamaan).4 Aras 2 (ii). murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.6 Aras 1 (i).PENGGAL 2 MINGGU/TAJUK TEMA 13: INTERNET JARINGAN MAKLUMAT KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Maklumat] FU : 7. lembaran kerja dan gambar pengarang BBB: Buku teks. murid dapat menyatakan ciri-ciri sajak dan menuliskan biodata pengarang sajak yang dipelajari.

murid dapat menyata kan maksud dalam baris dan rangkap sajak yang dipelajari. pengurusan grafik/lisan. 2. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesyukuran ..MINGGU 25 (20 JUN. murid dapat mengenal pasti tema dan persoalan dalam sajak yang dikaji. interpersonal) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan teR«.1. antologi 18 . kebersihan KBT: Kemahiran berfikir (meramal) kontekstual BBB: Kamus sastera. ketas edaran/lembaran kerja MINGGU/TAJUK SAJAK KIAN KITA LUPA MAKSUD SAJAK Baris-rangkap keseluruhan [Estetik & Maklumat] KARANGAN PERBAHASAN [Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.2 Aras 1 (iv). jati diri KBT: Kemahiran berfikir (membuat perkaitan dan perhubungan) kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan meN«« CATATAN/BBB BBB: Kamus sastera.3 Aras 1 (ii) FS : 3. Aras 3 (i) FS : 2. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan).24 JUN 2011) TEMA 14:TAMAN NEGARA MULU PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (I) BBB: Rakaman perbahasan ala parlimen SAJAK ASAP Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12.3.1 Aras 1 (ii) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Kasih sayang. ii). (ii) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama.kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis). Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik.1 Aras 1 (i). FU : 12. naturalis.1 Aras 2 (ii) FS : 2. 3.3. naturalis.5 Aras 2 (ii) FS : 7.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan beR«. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik.4 Aras 2 (I. interpersonal) BBB: Kamus sastera. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Patriotik. FU : 12. FU : 10. murid dapat menjalan kan satu perbahasan ala parlimen. FU : 2. pengurusan grafik/lisan OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1. 2.

Anafora .kan· PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesihatan. membuat inferens. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarka n bahan yang diberi. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea.an CATATAN/BBB BBB: Kamus.3 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: akhiran ¶«. kecerdasan pelbagai (naturalis) BCB SISTEM BAHASA: apitan beR««. mengkategorikan).1 Aras 3 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: akhiran «««i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa Nilai: Menghargai KBT: KB (mengelaskan.MINGGU 26(27 JUN-1 JULAI 2011) TEMA 15:BELIA HARAPAN NEGARA SAJAK Gaya bahasa .Perulangan . murid dapat mengungkapkan gaya bahasa dalam sajak. BBB: Gambar tunggal (pencemaran alam) 19 . menganalisis. petikan prosa tradisional KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GAMBAR TUNGGAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 3 (iii) FS : 10. FU : 7. murid dapat menyatakan 4 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya. meringkas)..2 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan Kata Kerja ² awalan ´di ´«.4 Aras 1 (i). FU : 10. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mngelas.2 Aras 1 (ii) FS : 1. lembaran kerja MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL [Maklumat dan Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menganalisis). pembelajaran kontekstual. iv) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (merumus. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.5 Aras 1 (vi) FS : 12. FU : 11.4 Aras 1 (iii) FS : 1..Inversi [Estetik & Interpersonal] SAJAK LEBAH DAN MADU Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 2 (i. BCB BBB: Buku teks sastera. interpersonal) BBB: Buku teks sastera. ICT Nilai: Bekerjasama. Kecerdasan pelbagai (naturalis.. FU : 7. lembaran kerja OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

DRAMA CIRI-CIRI DRAMA [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. bahan pengurusan grafik 20 . (ii) BBB: Teks sastera .i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. Kemahiran Berfikir (menjana idea. SISTEM BAHASA: Apitan meN«. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. mencirikan. BBB: Keratan akhbar. geografi Nilai: Tanggungjawab.4 Aras 1 (v) FS : 8. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan Teknologi.4 Aras 2 (i) FS : 5. FU : 9.MINGGU 27 ( 4 JULAI-8 JULAI 2011) TEMA 16. merumus). (ii) FS : 9. tanggungjawab. intrapersonal). bahan pengurusan grafik. FU : 2. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dipelajari.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan rencana pengarang yang diberi.1 Aras 1 (i). murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dikaji. murid dapat menghasilkan karangan jenis perbincangan. rasional KBT: Kontekstual.Ciri drama [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. PENGEMBARAAN MISTERI KARANGAN PERBINCANGAN [Interpersonal & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. bahan pengurusan grafik. menganalisis) SISTEM BAHASA: Apitan meN«. kecerdasan pelbagai (interpersonal. CATATAN/BBB BBB: Bahan edaran. DRAMA PENGENALAN DRAMA .2 Aras 1 (i). rasional KBT: Kemahiran berfikir (mengesan kecenderungan pendapat. mencirikan. BCB.Rencana pengarang [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (i). (ii) BBB: Teks sastera. Belajar cara belajar. merumus). FU : 10. mengenal pasti sebab akibat). Belajar cara belajar.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Apitan beR«kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar / Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM .4 Aras 1 (v) FS : 8. Bahan pengurusan grafik.2 Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Apitan di«. gambar berkaitan alam sekitar. FU : 10.

DRAMA ARAH KE MANA Sinopsis [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.. Berfikir (menilai.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik. sejarah Nilai: Patriotik. Bahan pengurusan grafik. «em«.5 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 2 (ii) FS : 9. agama Nilai: Kasih sayang. mengesan kecenderungan pendapat). menghargai KBT: Kem. menjana idea). FU : 10. tanggungjawab KBT: Kem. FU : 8. Berfikir (mengenal pasti sebab akibat. bahasa Nilai: Patriotik. keinsafan KBT: Kem. pen marker.. Kajian masa depan. berdikari KBT: Kem. murid dapat menghasilkan karangan jenis pendapat.Kontekstual BBB: Bahan edaran ² jadual. bahan pengurusan grafik. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Belajar cara belajar SISTEM BAHASA: Sisipan ( . SISTEM BAHASA: Apitan di«.3 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran.2 Aras 1 (ii) 21 . bahan pengurusan grafik.5 Aras 2 (ii) FS : 2.5 Aras 2 (iii) FS : 11.MINGGU 28 (11 JULAI-15JULAI 2011) TEMA: 17 PULAU PERCUTIAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN JADUAL [Maklumat & Interpersonal] DRAMA BIODATA PENGARANG [Estetik & Maklumat] FU : 12. bahan pengurusan grafik / lisan.el. Berfikir (menjana idea. murid dapat menulis kan sinopsis drama yang dikaji. Moral Nilai: Keyakinan. Berfikir (membanding beza. FU : 7. murid dapat menyata kan biodata pengarang drama yang dipelajari. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. kesyukuran. kejujuran.3 Aras 2 (iii) BBB: Kertas edaran.. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM CERPEN [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. rasional. statistik Nilai: Tanggungjawab. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan cerpen yang diberi. SISTEM BAHASA: Apitan ke«. Berfikir ( menyusun atur. FU : 9.1 Aras 3 (iii) FS : 9. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata kerja dan pemajmukan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. BBB: Teks sastera.. menjana idea). mengenal pasti kenyataan benar dan palsu). bahan pengurusan grafik. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.4 Aras 1 (v) FS : 2.1 Aras 3 (i) BBB: Kertas sebak. Kecerdasan pelbagai (interpersonal.. MINGGU/TAJUK TEMA 18: ALAM WARISAN KITA KARANGAN PENDAPAT [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 29(18 JULAI-22 JULAI 2011) SISTEM BAHASA: Penggandaan penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan. membuat kesimpulan). «er«) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral.

DRAMA PLOT a. mengkategorikan). marker. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak yang diberi. pen. Belajar cara belajar.6 Aras 2 (i) FS : 8. BCB. Aras 2 (iii) FS : 3.4 Aras 1 (iv). (ii) SISTEM BAHASA: Penggandaan serentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Agama Nilai: Kasih sayang .1 Aras 1 (iii). mengumpulkan. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan.5 Aras 3 (i) FS : 10. Statistik Nilai: Rasional. MINGGU 30 (25 JULAI-29 JULAI 2011) TEMA 19: BELIAN KAYU BERNILAI KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN . membanding beza). peleraian [Estetik & Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM SAJAK [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.SAJAK JANGAN Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BCB. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. menjana idea). kertas edaran. FU : 10. SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. FU : 9. BBB: Teks sastera. kertas edaran / lembaran kerja. FU : 7. Bahasa Nilai: Tanggungjawab. murid dapat menyatakan tema dan persoalan yang dikaji. kertas edaran. keberanian KBT: Kemahiran Berfikir (mengesan kecondongan pendapat. SISTEM BAHASA: Penggandaan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Rasional. perkembngan c. menyusun atur). permulaan b. murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam drama yang dipelajari. bahan pengurusan grafik 22 .6 Aras 1 (vi) FS : 2. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengkategorikan. Kecerdasan pelbagai (logic matematik) BBB: Keratan akhbar.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata adjektif. FU : 10. pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi. kontekstual. kertas sebak. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.GRAF [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (ii) BBB: Teks sastera. bahan pengurusan grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 3 (i). (iv) BBB: Kertas edaran.

lembaran kerja. bahan pengurusan grafik PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PROSA TRADISIONAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. keadilan KBT: Kemahiran Berfikir (mengenal pasti sebab akibat. «el«« dan «.2 Aras 2 (i) BBB: Kertas edaran.MINGGU/TAJUK DRAMA MENDUNG HITAM BERALIH JUGA Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan pelbagai (interpersonal. kecerdasan pelbagai (interpersonal.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif ² sisipan «em«.1 Aras 3 (ii) BBB: Teks sastera. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Apitan se« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.er««. FU : 10. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Ketekunan. BBB: Keratan akhbar berkaitan sukan. menjana idea). kemahiran berfikir. semangat kemasyarakatan. bahan pengurusan grafik DRAMA NILAI DAN PENGJARAN [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 23 . membuat kesimpulan).4 Aras 3 (ii) FS : 2. v) FS : 1.1 Aras 3 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan teR« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral.2 Aras 1 (iv. MINGGU 31 (1 OGOS-5 OGOS 2011) TEMA 20: JELAPANG PADI KITA PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan prosa tradisional yang diberi..4 Aras 3 (ii) FS : 2. KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. mencerakin. FU : 10. tanggungjawab KBT: Konstruktivisme. Belajar cara belajar. murid dapat menyata kan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. bahasa Nilai: Semangat kemasyarakatan. keberanian. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (membanding dan membeza. membuat kesimpulan). bahasa Nilai: Patriotik. menyelesaikan masalah.4 Aras 1 (vi) FS : 10. FU : 9. murid dapat memahami dan menyatakan maksud kata yang sukar berdasarkan konteks. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Teks sastera. FU : 7. bahan pengurusan grafik / lisan. SISTEM BAHASA: Awalan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kertas edaran (soalan pemahaman). agama Nilai: Baik hati. murid dapat menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. kasih sayang. kamus.

Nilai: Kasih sayang. murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa yang digunakan dalam sajak. SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif .. murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang betul. FU : 10. «man. 7. lembaran kerja. 12.berentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kasih sayang.MINGGU/TAJUK DRAMA Persoalan dan Pemikiran (Estetik Dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8. murid dapat menyatakan watak dan perwatakan dalam cerpen Pak Usu.1. skrip lakonan. intrapersonal SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit akhiran .2. KARANGAN TEMU BUAL (Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. interpersonal (naturalis). FU : 10. murid dapat menyata kan persoalan dan pemikiran.4. 5.6 Aras 1 (i).berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Hemah tinggi KBT: Kecerdasan pelbagai (kinestetik) BBB: Rakaman temu bual. SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit ² awalan maha. 6.(iii). bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. 7. «wati. FU : 11.tata« dan pra PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. belajar cara belajar. menganalisis).(v) FS : 1. ««nita PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesussasteraan. kontekstual.Sudut pandangan FS2. SAJAK DIARI LAMA (Estetik dan Interpersonal) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Hormat -menghormati KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea).Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. berdikari. kecerdasan pelbagai (intrapersonal).7 Aras 3 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 24 .2.3. Aras 2 (ii).wan. BBB: Bahan edaran (petikan berkaitan alam sekitar) BBB: Edaran petikan cerpen.3 Aras 2 (ii) BBB: Buku teks sastera. pendidikan.penuh CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. kesyukuran.(iv) FS : 1.4 Aras 1 (i).Nilai (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. CERPEN TRAUMA EMBAH FU. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) Sistem Bahasa: penggandaan kata adjektif . murid dapat melakonkan simulasi mendapatkan barangan / perkhidmatan. helaian senarai kosa kata dan soalan pemahaman. iii) FS : 12.watak dan perwatakan FS1.. Aras 3 (i) FS : 2. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi.. 10.4 Aras 2 (iii) FS : 8. intrpersonal.3 Aras 1 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . 6. buku teks sastera.1. FU : 7. FU : 6. FU : 7.4 Aras 1 (i).1. bahasa Nilai: Menghargai alam sekitar.(ii).4 Aras 1 (ii.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pemajmukan ² kata adjektif majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Pembelajaran kontekstual. skrip lakonan. KBT: Kecerdasan pelbagai.3 Aras 1 (iii).2 Aras 1 (i) BBB: Rakaman temu bual. 7.(iv). MINGGU 32(8 OGOS-12 OGOS 2011) TEMA 21: SUMBER MINERAL RINGKASAN SUMBER ALAM SEKITAR (Maklumat dan Estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran..4.3 Aras 1 (iii)(iv) Aras 2 (i) Aras 3 (i) FS : 5.2.

25 . anti. BBB: Teks sastera. poli.1 Aras 1 (iii) BBB: Teks sastera. sastera Nilai: Patriotisme KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal. semangat kemasyarakatan.4 Aras 1 (i). BBB: Petikan sajak. Maklumat) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.(ii) FS : 8. murid dapat menyatakan 4 persamaan dan 4 perbezaan watak dan perwatakan cerpen.4 Aras 1 (i) FS : 7.BCB. kesusasteraan Nilai: Kerjasama.. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK : DIARI LAMA Nilai dan Pengajaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. aras 2 (I) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan pro. CATATAN/BBB BBB: Teks sastera. keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (banding -beza). 3 (i) SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan kilo. linguistik) SISTEM BAHASA: Ayat Inti atau Ayat Dasar ² FN + FN PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1. 7. ICT. mili«. FU : 1.3. murid dapat menyatakan perbandingan tema dan 4 perbezaan persoalan kesemua cerpen.3 Aras 2 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7. rasional KBT: Kemahiran berfikir (banding beza).1. kesusasteraan Nilai: Rajin. menghargai. FU : 12.5 Aras 1 (v). lembaran kerja. metafora PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa.1 Aras 2(i) FS : 8.2 Aras 1 (i) FS : 1. murid dapat menyatakan biodata pengarang kesemua cerpen yang dikaji.. FU : 12. pendidikan Nilai: Ikhlas. BBB: Rakaman drama radio / televisyen. foto« dan tele«. 1.. KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengkelas). PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Simpati KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik) SISTEM BAHASA: sinkope. lembaran kerja. kemahiran belajar cara belajar. lembaran kerja. lembaran kerja MINGGU 33(15 OGOS-19 OGOS 2011) TEMA 22: TUKANG EMAS KARANGAN SKRIP DRAMA (Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.MINGGU/TAJUK CERPEN BIODATA PENGRANG (maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami puisi FU : 10. 8. BCB. murid dapat menulis skrip drama bertemakan simpati. Aras 2 (ii) FS : 7.2 Aras 1 (iv) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK SASTERA (watak) (Estetik.3 Aras 1(I).. 10. dan auto PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. SISTEM BAHASA: FN + FS PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah.6 Aras 1 (iv).2.

menjana idea). menjana idea). tanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai verbal-linguistik. murid dapat membina jalinan peristiwa cerpen yang hendak dikarang. SISTEM BAHASA: FN + FK ² Kata kerja tak transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. lembaran kerja.(iv).2. lembaran kerja.4 Aras 1 (i). naturalis. keyakinan.4 Aras 1 (ii. kecerdasan pelbagai (kenestetik. BBB: Edaran. 7.2 Aras 2 (i) FS : 7. kamus. murid da pat menyatakan tema dan persoalan cerpen yang hendak dikarang. keyakinan. 26 .4 Aras 1 (v) CERPEN Mengarang ² Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3. FU : 7. (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. intrapersonal) BBB: Petikan prosa tradisional. CERPEN MengarangMembina jalinan peristiwa dengan menerapkan aspek sastera. Kecerdasan pelbagai ( kenestatik. FU : 10.. murid dapat mengetahui perkataan Bahasa Melayu lama / istana dan memahami petikan.2. SISTEM BAHASA: FN + FK kata kerja transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.(v) FS : 1. 7. tanggungjawab.iii) FS : 12. 12.(iii).MINGGU/TAJUK MINGGU 34 OBJEKTIF / FU / FS PENILAIAN FORMATIF 3/UJIAN 3 MINGGU 35 (27 OGOS-4SEPTEMBER 2011) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN (22 OGOS-26 OGOS 2011) CATATAN/BBB MINGGU 36 (5 SEPTEMBER-9 SEP 2011) TEMA 23: SASTERA TRADISIONAL WARISAN BUDAYA RINGKASAN Sumber pendidikan:Sains dan teknologi (Makluma dan estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat dan Estetik) FU : 7. naturalis.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Ayat Seruan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesuasteraan.(petikan berkaitan sains dan teknologi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. KBT: Kemahiran berfikir ( membuat urutan. bahasa Nilai: Berdikari.1. BBB: Buku teks cerpen. bahasa Nilai: Berdikari.4 Aras 2 (iii) FS : 7. murid dapat meringkaskan petikan yang diberikan. 7. lembaran kerja. kemahiran berfikir (menyelesaikan masalah). bahasa Nilai: Kejujuran.3 Aras 1 (i) BBB: Buku teks. FU : 10. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (membuat urutan.4 Aras 1(i) 2(ii) 3(I) SISTEM BAHASA: FN + FA PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan teknologi Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran teknologi aklumat dan komunikasi.

1 . murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber. keadilan KBT: Konstruktivisme BBB : Keratan akhbar. FU : 7. Kad tugasan BBB : Bahan edaran ( petikan berkaitan dengan masalah disiplin remaja ) PENULISAN PERTANIAN MODEN OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. diri kedua dan diri ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kebersihan fizikal dan mental. Aras 3 (1) BBB : Bahan edaran ( Petikan yang berkaitan dengan penyakit ) .6 Aras 1 ( 1 . Risalah MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN ( PENYAKIT ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7. 7.1 .1 Aras ( 1 ) . 7. FU : 7. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan petikan yang diberi .4 Aras 1 ( 11 ) ( 111 ) FS : 12.4 Aras 1 ( 11 .2 . 7. SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan . BBB : Contoh Karangan.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) ( V111 ) FS : 12. MINGGU 38(19 SEP-23 SEP 2011) TEMA 25: PARLIMEN NEGARA KITA PEMAHAMAN ( DRAMA MASYARAKAT ) ( Maklumat dan Estetik ) MERINGKASKAN PETIKAN SUMBER SOSIAL (MASALAH DISIPLIN ATAU REMAJA) ( Maklumat dan Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7.3 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) FS : 12. Aras 2 ( 11 ). Aras 2 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat berita songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Semangat kemasyrakatan KBT: Pembelajaran Konstektual SISTEM BAHASA: Ayat pasif ² diri pertama . 7. 7.1 .MINGGU 37 (12 SEP-16 SEP 2011) TEMA 24: JASAMU DALAM INGATAN KARANGAN FAKTA ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . 12. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² suruhan dan silaan PENGISIAN KURIKULUM: BBB : Kertas edaran. Aras 3 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains + Teknologi Nilai: Hemah tinggi . Aras 3 ( 1 ) FS : 4. KBT: Pembelajaran Kostektual.2 .4 Aras 1 (1).1 . Nilai: Kasih sayang.1 . murid dapat menjawab soalan pemahaman yang diberi . 8. FU : 7. Kad Tugasan 27 .4 Aras 2 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi . 111 ) FS : 8.1 Aras 1 ( 111 ) .3 . murid dapat menghasilkan karangan berdasarkan tajuk yang diberi. CATATAN/BBB BBB : Kertas edaran.ayat Tanya songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains Nilai: Kebersihan fizikal dan mental. Risalah KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN SUMBER KESIHATAN ( Berkaitan dengan salah satu penyakit ) ( Maklumat & ( Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . 12.2 Aras 1 ( 11 ) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat Tanya biasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan mode Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kajian masa dean . 11 ). KBT: Kajian masa depan.

2 Aras 1 ( ii ). 1. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan iklan yang diberi. kesyukuran. Aras 2 ( 11 ) . Kaset. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Pancangan . murid dapat menyampaikan syarahan dengan intonasi dan sebutan yang betul. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 6.4 Aras 1 (1.komplemen dan keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa BBB : Telefon mainan. ( 11 ) Objektif: Pada akhir pelajaran. Gambar. 28 .111) FS : 12. murid dapat menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan. Aras 3 (ii) FS : 2. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk . 12.1 Aras 1 ( 1 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. Kad tugasan.2 Aras 3 ( 1 ) FS : 9. Televisyen KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (IKLAN) (Maklumat/estetik) BBB : Keratan Akhbar. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik.12. Kad Tugasan MINGGU 40(3 OKTOBER-7 OKT 20110 TEMA 26: ANGKASA LEPAS KARANGAN PERBUALAN TELEFON.3 Aras 1 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (1) BBB : Radio. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Psikologi Nilai: Hemah tinggi .1 . SISTEM BAHASA: Ayat Berpenerang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi . KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik CATATAN/BBB BBB : Keratan akhbar (petikan puisi tradisional ). 7. 7.7. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . Petikan.4 Aras 1 ( 1 ) . OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 . FU : 7. Aras 2 (11). Keratan akhbar BBB : Buku teks.4 Aras 1 (11. SISTEM BAHASA: Ayat Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi .12. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.3. keyakinan KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik.2.2 Aras 1 ( 1 ) .(Maklumat dan Estetik) FU : 7.1V) Ilmu: Pertanian Nilai: Kesyukuran KBT: Kajian masa depan MINGGU/TAJUK TEMA 26: ANGKASA LEPAS PEMAHAMAN UMUM : PUISI TRADISIONAL (Maklumat / Estetik) KARANGAN ( SYARAHAN / PIDATO ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 39(26 SEP-30 SEP 2011) SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² larangan dan permintaan. murid dapat melengkapkan borang pesanan melalui perbualan telefon. 9. Aras 2 ( 11 ) FS : 5.4 Aras 1 (1). ( Interpersonal ) LISAN ( PERUBATAN TRADISIONAL ) ( Maklumat & Interpersonal) FU : 1. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM (Maklumat & Estetik) BBB : Keratan akhbar ( petikan puisi tradisional ).relatif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan Tradisional Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual.1 Aras 1 ( 11 ) .1. kesyukuran.1.1 .4 Aras 1 (111) FS : 12.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ). Kad tugasan. FU : 7. FU : 2.

1 . 7.FU : 7.3 Aras 1 ( 11 ) Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ). MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU 41 42 43 44 45 46 47 ULANGKAJI PELAJARAN (10 OKTOBER-14 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(17 OKTOBER-21 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(24 OKTOBER-28 OKTOBER 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (1 NOV-4 NOV 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(7 NOV-11 NOV 2011) PEMULANGAN BUKU TEKS DAN PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (14 NOV -18 NOV 2011) CUTI AKHIR TAHUN (19 NOV-1 JAN 2012) 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful