RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TINGKATAN SATU 2011

PENGGAL 1
MINGGU/TAJUK
TEMA 1: HARI PERTAMA DI SEKOLAH MENENGAH KARANGAN KEPERIHALAN [Estetik dan Interpersonal] CERPEN KASUT KELOPAK JANTUNG Sinopsis Watak & Perwatakan, Gaya bahasa, Latar [Estetik dan Interpersonal]

OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 1 (3 JAN -7 JAN 2011)
OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menghasilkan pendahuluan karangan jenis keperihalan. FU : 12.1, 12.2 Aras 1 (iv), Aras 3 (i) FS : 2.1 Aras 1 (1) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyatakan sinopsis dan menghuraikan watak, perwatakan, gaya bahasa, dan latar dalam cerpen. FU: 11.2 Aras 1 (ii) FS: 2.5 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata nama khas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Tanggungjawab, kasih sayang, berdikari KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Nama Khas

CATATAN/BBB
BBB: Keratan akhbar, poster kempen kebersihan, kertas edaran/lembaran kerja

PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA : Alam Sekitar [Maklumat dan Interpersonal]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 7.1, 7.2, 7.3 Aras 1 (iii, iv, v) FS : 8.1, 8.7 Aras 1 (I, ii), Aras 2 (i)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Tanggungjawab, keadilan, kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), Kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), Belajar cara belajar (BCB). SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Baik hati, keadilan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis, menjana idea), Kajian Masa Depan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi SISTEM BAHASA: Kata Nama Am PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, sejar Nilai: Hemah tinggi, keberanian, baik hati KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan, menganalisis), kecerdasan pelbagai (interpersonal, naturalis), BCB

BBB: Diari, Buku Teks Sastera, Kalendar

BBB: Bahan edaran (Petikan Cerpen)

CERPEN TEMPANG Sinopsis Plot Tema & Persoalan Latar [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan plot, latar dan mengemukakan tema dan persoalan dalam cerpen. FU : 10.4 Aras 2 (I, iii) FS : 12.4 Aras 1 (iv)

BBB : Buku Teks Sastera, Kamus, Lembaran Kerja

1

MINGGU/TAJUK
TEMA 2: BERHEMAH SEMASA BERBELANJA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] CERPEN TUKANG LAMA Sinopsis Gaya Bahasa Latar Plot [Maklumat dan Estetik] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Estetik dan Maklumat]

OBJEKTIF / FU / FS

PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 2 (10 JAN-14 JAN 2011)
SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama

CATATAN/BBB
BBB: Kertas Edaran

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi. FU : 7.1 Aras 1 (vi), (viii) FS : 12.2, 12.3, 12.4 Aras 1 (iv)

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik Nilai: Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (meng klasifikasikan)

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan contoh-contoh gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Makmal ZNF. FU : 11.2 Aras 3 (ii) FS : 9.1 Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Tunjuk

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan, ICT & Sains Komputer Nilai: Berdikari, kasih sayang, tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (banding beza), kajian masa depan, ICT

BBB: Buku Teks Sastera, Lembaran Kerja, Kamus

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran, murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam cerpen. FU : 7.1, 7.2, 7.5 Aras 1 (iv, viii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

SISTEM BAHASA:

Kata Ganti Nama Diri

PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea,menyusun mengikut keutamaan), BCB,pembelajaran kontekstual. SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tanya PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan & Kesusasteraan Nilai: keberanian, hemah tinggi, kesyukuran KBT: Kemahiran Berfikir, Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal), Kontekstual

BBB: Bahan edaran (Petikan cerpen)

CERPEN YURAN Sinopsis Watak & Perwatakan Nilai & Pengajaran Tema & persoalan [Estetik]

OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan empat nilai dan pengajaran daripada Cerpen Hadiah. FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 12.4 Aras 2 (ii)

BBB : Buku Teks Sastera

2

Interpersonal SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Aras 2 (ii) FS : 8. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menyatakan ciri-ciri dalam sebuah syair. Lembaran Kerja. (ii) SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tempat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Menghargai orang lain KBT: Kemahiran Berfikir (menyusun mengikut keutamaan) BBB: Gambar. naturalis).2.2 Aras 2 (ii) FS : 12. Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan).6 Aras 2 (iii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Ganti Nama Tak Tentu CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. mereka cipta). Radio. Kecerdasan pelbagai (verbal languistik. Buku Teks Sastera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat menyatakan jenis dan cirri-ciri sebuah pantun. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. SISTEM BAHASA: Frasa Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kerajinan. FU : 11. 8. sejarah Nilai: Kasih sayang.2 Aras 1 (iii) BBB : Lembaran Kerja. Syair Nilai: Rasional.MINGGU 3 (17 JAN-21 JAN 2011) TEMA 3: MUTIARA HITAM DARI SABAH KARANGAN GAMBARAN [Estetik dan Maklumatl] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (i). FU : 10. FU : 12. naturalis) BBB: Radio Kaset.5 Aras 1 (iii) FS : 12.3 Aras 1 (i).membuat kesimpulan.2.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. Televisyen MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PENGENALAN PANTUN Jenis pantun Ciri Pantun [Estetik dan Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI TRADISIONAL PANTUN DUA KERAT(NASIHAT) [Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 12. Semangat Kemasyaratan KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). Menghargai. Kamus 3 . murid dapat menyusun isi karangan mengikut keutamaan. murid dapat menjawab pemahaman puisi berdasarkan Teks Puisi Tradisional.4 Aras 2 (ii) FS : 7. Muzik.

ii). murid dapat menyenaraikan tiga isi penting berdasarkan bahan yang diberi.(ii) FS : 3. Kamus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyaratan Nilai: Keinsafan. SISTEM BAHASA: Frasa Kerja CATATAN/BBB BBB: Radio Kaset. FU : 10. Lembaran Kerja PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (AGAMA) Isi Gaya Bahasa [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis isi pantun dan penggunaan gaya bahasa dalam pantun. kerjasama KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan. murid dapat menyampaikan maklumat pantun dan syair. 12.7 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Tak Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kasih Sayang KBT: Kemahiran berfikir (menilai.2 Aras 1 . murid dapat menjawab soalan pemahaman prosa tradisional. FU : 11. naturalis). BCB.1 Aras 2 (i . pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Kata Kerja Transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. pembelajaran kontruktivisme BBB: Radio Kaset.6 Aras 3 (iii) FS : 8.MINGGU 4 (24 JAN-28 JAN 2011) TEMA 4 : MANISNYA SENYUMANMU KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GRAF BAR [Maklumat dan Estetik] PUISI TRADISIONAL MAKSUD PANTUN DUA KERAT DAN SYAIR KEMANGKATAN SULTAN SULAIMAN [Estetik dan Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menghargai ilmu KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis).5 Aras 3 (iii) FS : 1. FS : 12. FU : 10. Kajian Masa Depan. Buku Teks Sastera BBB: Keratan edaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. membuat urutan). Pendidikan Nilai: Baik hati.1 Aras 2 (i) BBB: Lembaran Kerja. pembelajaran kontekstual.3. membuat inferens.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Kesyukuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus). menilai). BCB 4 . FU : 7.2. 12.3 Aras 2 (ii) MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL [Estetik dan Maklumat] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. Lembaran Kerja.

3 Aras 2 (ii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik MINGGU/TAJUK PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (TEKA-TEKI) Pengukuhan Gaya Bahasa Pantun 2 Kerat Pantun 4 Kerat (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.5 Aras FS : 11. FU : 9. FU : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman petikan umum. murid dapat menulis 4 nilai dan pengajaran berdasarkan puisi.1 Aras (ii) FS : 9. menjana idea. menganalisis).1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Diri Pertama dan Kedua PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Persahabatan/kekeluargaan KBT: Kontekstual SISTEM BAHASA: Kata kerja Pasif Diri Ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran berfikir (mengumpullkan & mengkelas. Pembelajaran Konstruktisme SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan beR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesederhanaan. BCB.2 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Kerja Pasif Awalan teR««. Pembelajaran Kontekstual BBB: Contoh Surat Tidak Rasmi BBB: Bahan edaran/Petikan Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik PUISI TRADISIONAL PANTUN EMPAT KERAT (BERJIMAT CERMAT) Nilai dan Pengajaran (Estetik / Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis). FU : 10. (iii) FS : 8. Kecerdasan Pelbagai (Kinestetik.4 Aras 3 (ii) FS : 1.2 Aras 1 (i). ketaatan KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea). murid dapat membanding beza aspek gaya bahasa dalam puisi.1. Pembelajaran Kontekstual..MINGGU 5(31 JAN-4 FEB 2011) TEMA 4: MANISNYA SENYUMANMU PENULISAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI (Maklumat) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM ISU SOSIAL ² Vandalisme (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Interpersonal).4 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. murid dapat menulis surat tidak rasmi kepada sahabat/ibu dan bapa. 9. PENGISIAN KURIKULUM: : Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kebijaksanaan KBT: Kemahiran Berfikir (membanding dan membezakan). CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 5 .

murid dapat menuliskan semua sinopsis teks prosa tradisional yang dipelajari.1 Aras 1 (i) FS : 1.3. Tanggungjawab. BCB.4 Aras 1 (v) FS : 7. FU : 12. TMK.Aras 2 (ii). bertanggungjawab KBT: Kecerdasan Pelbagai (verbal ² linguistik.2 Aras 1 (ii) FS : 1. 12. 12. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri prosa tradisional. FU : 10. mereka cipta). SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² ukuran PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir. 7. BBB: Teks Pengurusan Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Naturalis) CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik 6 .6 Aras 1 (iii. murid dapat menjawab soalan pemahaman drama. murid dapat menyampaikan/deklamasi sajak dengan intonasi yang sesuai. Interpersonal) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL TAJUL MULUK Sinopsis (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² waktu dan jarak BBB: Petikan pemahaman Pengurusan Grafik/ Lisan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.Aras 3 (i) BBB: Kertas Edaran Pengurusan Lisan Pengurusan Grafik MINGGU 7 (14 FEB-18 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PUISI SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIAH (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membuat gambaran mental). Sejarah Nilai: Menghargai. menganalisis.MINGGU 6 (7 FEB-11 FEB 2011) TEMA 5: KOMPUTER DALAM KEHIDUPAN PEMAHAMAN PROSA DRAMA : SURAT UNTUK INA (Estetik/Maklumat) PROSA TRADISIONAL PENGENALAN Ciri-ciri (Estetik/Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Kesyukuran.2 Aras 2 (ii) FS : 9. FU : 10. Kemasyarakatan Nilai: Berhemah tinggi. FU : 7. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. FU : 12.1.4 Aras 2 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² cara PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (mencirikan). kinestetik.2 Aras 1 (iii) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Maklumat dan Estetik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BCB.1 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif.2. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal).sifat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Rasional.v) FS : 12.4 Aras 1 (iv). Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Kata Adjektif ² warna dan bentuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Semangat Kemasyarakatan.

FU : 10. Kecerdasan Pelbagai (verbal . BCB SISTEM BAHASA: Kata Hubung Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Petikan Pemahaman PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama & sampingan) (Estetik/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Tanggungjawab. FU : 10.1.6 Aras 1 (vii) FS : 8.4 Aras 2 (i) FS : 9.5 Aras 3 (ii) MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL LATAR .PROSA TRADISIONAL WATAK DAN PERWATAKAN (utama. verbal ² linguistik).6 Aras 1 (vi) FS : 1. murid dapat menghasilkan skrip berdasarkan teks prosa dan melakonkannya.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Nilai: KBT: Kemahiran Berfikir (menjana idea. Naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif . FU : 12. kinestetik. sampingan) (Estetika/Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menulis latar masa dan latar tempat dalam karya. murid dapat membuat perbandingan watak utama dan watak sampingan dalam prosa tradisional yang dipelajari.2 Aras 1 (i).linguistik). menghargai. 9. Kecerdasan Pelbagai (Interpersonal. murid dapat membandingkan watak utama dan watak sampingan.Masa . FU : 8.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menulis surat kiriman rasmi: memohon cuti. Kemahiran Komunikasi dan Teknologi Makumat (ICT) BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong Pengurusan Grafik KARANGAN SURAT RASMI Surat Permohonan Cuti (Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (ii) FS : 9. BCB SISTEM BAHASA: Kata Pembenar CATATAN/BBB BBB: Teks Antologi Pengurusan Lisan Kertas Majong BBB: Kertas edaran 7 . murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Hubung Pancangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. visual ruang. Kecerdasan Pelbagai (muzik.pancaindera PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Mematuhi Peraturan KBT: Kontekstual. Sejarah Nilai: Tanggungjawab. BCB.6 Aras 1 (vi) FS : 2. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (membandingbeza).perasaan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Sejarah Nilai: Menghargai.4 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Kata Adjektif . mereka cipta). kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir (membanding beza). (iii) BBB: Contoh Surat Kiriman Rasmi : Permohonan MINGGU 8 (21 FEB-25 FEB 2011) TEMA 6: REMAJA BERWAWASAN PEMAHAMAN PROSA TRADISIONAL (Maklumat/Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Sejarah Nilai: Kerjasama. FU : 10. Rasional. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Inferens). Menghargai. BCB.Tempat (Estetik/Maklumat) KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

FU : 10. FU : 7. murid dapat menyata kan tema dan persoalan teks prosa tradisional yang dipelajari. 4. BBB: Kertas edaran : isi tempat kosong Rakaman satu peristiwa OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. (Maklumat dan Estetik) FU : 7. (ii) BBB: Radio dan kaset (rakaman perbualan).1 Aras 1 (i).1 Aras 1 (i).4 Aras 2 (iii) FS : 2.yang diberi.2. 12. (iii) FS : 7. Kemasyarakatan Nilai: Kasih sayang. Aras 2 (i).3 Aras 2(i) SISTEM BAHASA: Kata Tugas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat menjawab soalan pemahaman. Aras 2 (ii). BCB.3 Aras 3 (i. kecerdasan pelbagai (naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Tanya PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Kebudayaan Nilai: Bangga KBT: Kecerdasan Pelbagai (Verbal Linguistik) SISTEM BAHASA: Kata Perintah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Komunikasi Nilai: Hormat menghormati KBT: Kontekstual BBB: Penyusun Grafik KARANGAN : UCAPAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2 Aras 1 (iv).1 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Kata Seru PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. 12. FU : 10.2.1 Aras 2 (i). Aras 2 (i) BBB: Radio dan Kaset (rakaman ucapan).3. murid dapat menuliskan urutan peristiwa teks prosa tradisional yang dipelajari. sejarah Nilai: Patriotik.. Keratan akhbar (contoh ucapan) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PERBUALAN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 9. nasional. (iv) FS : 1. hemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea). iii) FS : 12. kertas edaran dan contoh perbualan 8 . 5.3.4 Aras 1 (iv). Aras 3 (i) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pertanian Nilai: Menghargai KBT: Kajian Masa Depan Pengurusan grafik Kamus Dewan MINGGU 9 ULANGKAJI PELAJARAN (31 FEB -4 MAC 2011) MINGGU 10 PENILAIAN FORMATIF /UJIAN 1 ( 7 MAC-11 MAC 2011) MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 12 MAC-20 MAC 2011) MINGGU 12 ( 21 MAC ² 25 MAC 2011) TEMA 7: WIRA BANGSA PROSA TRADISIONAL Plot (Urutan peristiwa) (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL BUDI BAIK SEORANG BAPA Tema dan Persoalan (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyampaikan ucapan dengan lancar.6 Aras 2(i) FS : 8. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan).

12.4 Aras 1 (i.1. sejarah Nilai: Patriotik.4 Aras 2(iii) FS : 2. FU : 10.1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Penguat PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2 Aras 1 (ii) FS : 9. bahasa Nilai: Kerjasama. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.MINGGU/TAJUK TEMA 8 : IBU NEGARA MALAYSIA PROSA TRADISIONAL TEMA DAN PERSOALAN (Estetik dan maklumat) PROSA TRADISIONAL GAYA BAHASA . murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa dalam teks prosa tradisional. Aras 2 (i) FS : 8. menganalisis) . Aras 2 (ii). 7. (ii) BBB: Kertas Edaran : pelan PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : CERPEN SISTEM BAHASA: Kata Penegas (partikel) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Ketekunan KBT: Kontekstual BBB: Kad-kad imbasan (susunan peristiwa) 9 . iv). FU : 7.8 Aras 1 (i.Ayat (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 13 (28 MAC ² 1 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Kata Bantu PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. FU : 8. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengelas. ii. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3. ii) FS : 12. semangat Kemasyarakatan KBT: Kemahiran Berfikir (membuat urutan). murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar /dibaca. 12. Kecerdasan Pelbagai (interpersonal) CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menuliskan tema dan persoalan teks prosa taradisional.4 Aras 1 (iv). FU : 11. kerajinan. nasional.Diksi . kecerdasan pelbagai (verbal lingusistik.2.1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (i ) . interpersonal) SISTEM BAHASA: Kata Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi Nilai: Keadilan KBT: Kajian Masa Depan BBB: Kad-kad imbasan Rakaman: contoh gaya bahasa MERUMUSKAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.

FU : 7. 7. 7. Hemah Tinggi KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis). Kecerdasan Pelbagai (verbal. pembelajaran masteri. Nilai: Keberanian. BBB: Rakaman contoh gaya bahasa MINGGU/TAJUK PROSA TRADISIONAL NILAI DAN PENGAJARAN (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3(ii) FS : 4. mentafsir) BBB: Rakaman deklamasi sajak Kertas edaran 10 . bahasa Nilai: Kebebasan.1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Pemeri PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.2 Aras 2 (i) SISTEM BAHASA: Bahasa indah/puitis PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir ( mengintepretasi. kecerdasan pelbagai (interpersonal.2 Aras 1 (ii) FS : 9. FU : 11. (iv) FS : 11. SISTEM BAHASA: Kata Sendi Nama PENGISIAN KURIKULUM:: Ilmu: Sains dan Teknologi Nilai: Gigih KBT: ICT CATATAN/BBB BBB: Kertas (pembentangan) Sebak KARANGAN FAKTA (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 11. Akhbar PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PUISI MODEN Sajak (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Kata Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.5 Aras 1 (i) . menilai). Kebersihan fizikal & mental KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. interpersonal). FU : 7.MINGGU 14 ( 4 APRIL -8 APRIL 2011) TEMA 9 : INDAHNYA BUMI KENYALANG PROSA TRADISIONAL GYA BAHASA Diksi Ayat (Estetik dan maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran murid dapat menganalisis penggunaan diksi dan ayat dalam teks. Majalah.1 Aras 1 (i) Aras 3 (i) BBB: Risalah. murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber. naturalis). (iii).2.1. murid dapat menghasilkan 5 nilai dan pengajaran berdasarkan teks.1 Aras 1 (iii) . lingusistik. murid dapat menjawab soalan pemahaman.2 Aras 1 (ii) FS : 9.

1 .1 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. ii. FU : 7. 7. 12. murid dapat menyenaraikan ciri-ciri novel dan biodata penulis. FU : 7. Pembelajaran Masteri. Nilai: Kasih sayang.2. iii) Aras 2 (i) . Aras 1 (iii) . Aras 3 (iii) FS : 12. murid dapat menyampaikan sinopsis novel dengan menggunakan ayat yang gramatis. murid dapat melakar lembaran grafik untuk menyusun maklumat yang didengar/ dibaca.Ciri-ciri novel Penulis (mewakili zaman) (Estetik dan Maklumat) NOVEL SINOPSIS (Estetik dan Interpersonal) FU : 1.3 Aras 1 (iv) FS : 10. lingusistik.3 . SISTEM BAHASA: Kata Arah PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. ICT. kegigihan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan).4 Aras 1 (iv) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) BBB: Kertas edaran: Carta aliran MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. naturalis) SISTEM BAHASA: Kata Bilangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (menganalisis. interpersonal. murid dapat merumus kan carta aliran berdasarkan bahan yang diberi.1. Aras 2 (i) FS : 8. semangat kemasyarakatan. Patriotik KBT: Kemahiran Berfikir (mencirik an).1 Aras 1 (i ) .8 Aras 1 (i . 12. SISTEM BAHASA: Kata Keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.MINGGU 15 ( 11 APRIL-15 APRIL 2011) TEMA 10 : LIMA LANGKAWI NOVEL PENGENALAN NOVEL . iv).4 Aras 1 (i.1 Aras 1 (v) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FS : 10. kejujuran KBT: Kajian Masa Depan CATATAN/BBB BBB: Penyusun Grafik 11 . Mentafsir) BBB: Gambar penulis Carta : Ciri novel BBB: Penyusun Grafik MERUMUSKAN CARTA ALIRAN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Sejarah Nilai: Menghargai. Kecerdasan Pelbagai (verbal. (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Kata Sandang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Keadilan. FU : 8.

FU : 7.2.4 Aras 2 (iii) FS : 7. 8.1. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran (petikan penyakit berbahaya) 12 . FU : 10. naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis. kertas edaran/lembaran kerja NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] BBB: Lembaran kerja. FU : 8.7 Aras 1 (I.2. 7. iv. 7.5 Aras 1 (ii) BBB: Buku teks. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.4 Aras 1 (ii). buku teks sastera.MINGGU 16 (18 APRIL-22 APRIL 2011) TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN RENCANA [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 1 (iii. ii). naturalis) SISTEM BAHASA: Frasa Adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. murid dapat menghasilkan karangan jenis rencana dengan format yang betul. sejarah Nilai: Kegigihan KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. 8. kertas edaran NOVEL TEMA DAN PERSOALAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut.2 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA Kesihatan ² Penyakit Berbahaya [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4 Aras 2 (iii) FS : 7.5 Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab KBT: Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA: Penanda Wacana PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. Kajian Masa Depan. Aras 2 (iii) FS : 9.1. v) FS : 8. menjana idea). FU : 10. Teknologi Maklumat dan Komunikasi BBB: Petikan akhbar.

iv. ii).29 APRIL 2011) SISTEM BAHASA: Pembentukan Kata Nama ² Pengimbuhan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Ketekunan KBT: Kajian Masa Depan. verbal linguistik. Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Awalan Pe«. 8.2. 8.6 Aras 1 (ii dan iv) BBB: Buku teks dan lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : DRAMA Hang Tuah Lima Bersaudara [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. buku teks sastera.1. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. murid dapat menyata kan watak utama dan watak sampingan dalam novel.3.2 Aras 1 (v) BBB: Lembaran kerja. murid dapat berbincang tentang sifat-sifat dan gambaran watak dalam novel. 7. FU : 8. v) FS : 8. 8.2.7. sejarah Nilai: Kegigihan. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi.3 Aras 1 (iii. kinestetik.1.4 Aras 1 (ii) FS : 10. dan kertas edaran NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN Sifat watak Bagaimana watak itu digambarkan {Estetik dan Interpersonal} OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.8 Aras 1 (i). Aras 2 (i) BBB: Bahan edaran dan lembaran kerja 13 . kinestetik. verbal linguistik.7 Aras 1 (I. Aras 2 (i dan ii). 7..Watak Utama . Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. intrapersonel) kemahiran berfikir (mencirikan. menganalisa) SISTEM BAHASA: Awalan peR«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kesetiaan. tanggungjawab KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. (ii) FS : 12.MINGGU/TAJUK TEMA 11: SUKAN MEMANAH KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [ Maklumat dan Estetik] NOVEL WATAK DAN PERWATAKAN . FU : 7. FU : 10.Watak Sampingan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 17 ( 25 APRIL. 12. FU : 2. SISTEM BAHASA: Awalan PeN«. kegigihan KBT: Kemahiran interpersonal (verbal linguistik ) dan kajian masa sepan CATATAN/BBB BBB: Petikan akhbar. kertas edaran(carta aliran yang berkaitan dengan ekonomi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. 12. menganalisa). PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.5. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Prihatin KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal.4 Aras 1 (iv).6 Aras 1 (vi) FS : 1.

kaset dan televisyen MINGGU/TAJUK NOVEL PLOT . 7.Binaan plot . sejarah Nilai: Kasih sayang. SISTEM BAHASA: Akhiran «. murid dapat menyampaikan ceramah dengan fasih. iv. Aras 3 (i) FS : 9..1. buku teks sastera BBB: kertas edaran.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1. v) FS : 8.3 Aras 1 (iii. sejarah Nilai: Kasih sayang.7 Aras 1 (I. Konstruktivisme SISTEM BAHASA: Apitan Pe««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. kertas edaran. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan Se«« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. ii).2. berhemah tinggi KBT: Kemahiran berfikir. lembaran kerja. murid dapat menyatakan tema dan persoalan dalam novel tersebut. FU : 7.2. 7. FU : 10. kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir. konstruktivisme CATATAN/BBB BBB: kertas edaran.MINGGU 18 (2 ME1-6 MEI 2011) TEMA 12 : PAHLAWAN PERKASA CERAMAH [Interpersonal dan Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. radio. 8. FU : 10.1 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] NOVEL PLOT . murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.Jalinan plot [Estetik dan Interpersonal] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM : PROSA TRADISIONAL HIKAYAT MAHAKARMA OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FS : 1.4 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Awalan Ke«. agama Nilai: Kasih sayang. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan kesihatan Nilai: Kebersihan KBT: Kecerdasan Pelbagai BBB: Petikan akhbar. FS : 1. FU : 2.6 Aras 1 (i). Konstruktivisme.6 Aras 1 (i). buku teks sastera BBB: Bahan edaran .Binaan plot . lembaran kerja. buku teks Raja Muda 14 . kejujuran KBT: Kemahiran Berfikir.

3 Aras 1 (iii. iv. (ii) FS : 12.em««.. 8..3.3 Aras 1 (iii) FS : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. FU : 10. FU : 11. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera Nilai: Kemasyarakatan.MINGGU 19 (9 MEI-13 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat dan Estetik] NOVEL GAYA BAHASA -simpulan bahasa -dialek -peribahasa -penggunaan bahasa asing -fungsi penggunaan bahasa asing [Estetik] NOVEL LATAR -latar masa -latar tempat -latar masyarakat [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sai ns Nilai: Hemah Tinggi KBT: Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA: Apitan peR««. FU : 10. buku teks MINGGU 20 (16 MEI -20 MEI 2011) TEMA 12: PAHLAWAN PERKASA KARANGAN SINOPSIS CERPEN OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1.1. sejarah Nilai: Kesyukuran.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. lembaran kerja. 12. Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Apitan PeN««. kecerdasan pelbagai (verbal luinguistik) BBB: Rakaman petikan cerita 15 . 8. 7. Menghargai KBT: Kemahiran Berfikir (mengumpul dan mengelas).4 Aras 1 (i). Konstruktivisme. buku teks OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8. Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: sisipan«.. ii). PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir CATATAN/BBB BBB: Kertas edaran. meringkas. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. lembaran kerja. aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.6 Aras 1 (iii). murid dapat menghasilkan sinopsis cerpen. Kecerdasan Pelbagai (kinestetik .1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Awalan Juru««.el««.2 Aras 1 (i). FU : 8.2. FU : 7.6 Aras 1 (vii) FS : 7. insaf KBT: Kemahiran Kecerdasan pelbagai (interpersonal. sejarah Nilai: Simpati. v) FS : 8. naturalis) BBB: Kertas edaran( graf garis yang berkaitan dengan sains) BBB: Kertas edaran. 12. murid dapat memerihalkan latar dalam novel.2.2.1 Aras 1 (vii)..3. buyku teks MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.7 Aras 1 (I. murid dapat menghuraikan gaya bahasa dan simpulan bahasa yang terdapat dalam novel. dan««.«er««. Aras 3 (ii) BBB: Kertas edaran. kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (merumus.4 Aras 2 (i). verbal linguistik SISTEM BAHASA: Apitan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. 7. lembaran kerja. 10.1. (ii) FS : 7.

4 Aras 2 (iii) FS : 11.5 Aras 1 (i. Aras 3 (ii.iii) BBB: Buku teks.27MEI 2011) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI-12 JUN 2011) 16 .2 Aras 3 (i) BBB: Buku teks dan lembaran kerja meringkas). FU : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. sejarah Nilai: Patriotisme.iii. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata khusus PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah.vii) FS : 8. naturalis). lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: RENCANA PENGARANG [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7.NOVEL NILAI DAN PENGAJARAN [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.7 Aras 3 (iii) SISTEM BAHASA: Pemajmukan Kata Nama PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. kertas edaran. moral. ii. semangat tolong menolong KBT: Kemahiran berfikir (merumus. SISTEM BAHASA: Rangkaian kata bebas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Teknologi maklumat Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran berfikir (membuat kesimpulan) KTM dan komunikasi. murid dapat menyata kan tema dan persoalan cerpen.4 Aras 1 (iii) FS : 8. kamus CERPEN SEPUCUK SURAT DARIPADA KAWAN Sinopsis Tema & Persoalan Gaya bahasa Nilai [Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. agama Nilai: Tabah. MINGGU 21 MINGGU 22 & 23 PENILAIAN SUMATIF 1 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI. murid dapat menyatakan empat pengajaran daripada novel yang dibaca. FU : 10. pembelajaran kontekstual BBB: Buku teks. konstruktivisme dan KMD.8 Aras 1 (iii). kejujuran KBT: Kemahiran berfikir (membuat kaitan dan perhubungan) Kecerdasan pelbagai (intrapersonal.

pembelajaran masteri CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar(iklan perdagangan) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. menyusun mengikut keutamaan). kerjasama KBT: Kontekstual.2. FU : 10. lembaran kerja dan gambar pengarang BBB: Buku teks.penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. 10. Aras 3 (I) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1. 7.separa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Patriotik. bahasa Nilai: Menghargai. kemahiran berfikir (mentafsir dan menginterpretasi) SISTEM BAHASA: penggandaan . kamus dan lembaran kerja BBB: Buku teks sastera.1 Aras 2 (i) SAJAK PENGENALAN SAJAK Ciri sajak Biodata [Estetik &Maklumat] SAJAK PENGENALAN SAJAK Nada [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. murid dapat mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai. keberanian KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan.6 Aras 1 (i). murid dapat menyatakan ciri-ciri sajak dan menuliskan biodata pengarang sajak yang dipelajari. Aras 2 (i). murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. SISTEM BAHASA: penggandaan .4.4 Aras 2 (ii). 8. intrapersonal). pembelajaran masteri. (iv) FS : 10. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. pembelajaran kontekstual SISTEM BAHASA: Penggandaan . 12.4 Aras 1 (v) FS : 7.3. kamus. kamus dan lembaran kerja 17 .1 Aras 1 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 8.7 Aras 1 (i). 7. (ii). BBB: Petikan cerpen. (iii) FS : 12.berentak dan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Tanggungjawab. visual ruang. ketekunan KBT: Kemahiran berfikir (menilai) kecerdasan pelbagai (kinestetik. (ii).1 Aras 1 (iv) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 24( 13 JUN-18 JUN 2011) SISTEM BAHASA: Simpulan Bahasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (mengenal pasti sebab dan akibat).5 Aras 1 (v) FS : 1.PENGGAL 2 MINGGU/TAJUK TEMA 13: INTERNET JARINGAN MAKLUMAT KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN [Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN [Maklumat] FU : 7. FU : 8.1. FU : 10.

1.1. antologi 18 . Aras 3 (I) BBB: Rakaman perbahasan ala parlimen SAJAK ASAP Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 2. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (mencirikan). ketas edaran/lembaran kerja MINGGU/TAJUK SAJAK KIAN KITA LUPA MAKSUD SAJAK Baris-rangkap keseluruhan [Estetik & Maklumat] KARANGAN PERBAHASAN [Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 1 (i). Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik. 12. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan Nilai: Kesyukuran . jati diri KBT: Kemahiran berfikir (membuat perkaitan dan perhubungan) kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan meN«« CATATAN/BBB BBB: Kamus sastera. pengurusan grafik/lisan OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 10. naturalis. FU : 12. interpersonal) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan teR«. kebersihan KBT: Kemahiran berfikir (meramal) kontekstual BBB: Kamus sastera. 2. FU : 2. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik. murid dapat menjalan kan satu perbahasan ala parlimen..3. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Patriotik.3 Aras 1 (ii) FS : 3. ii).24 JUN 2011) TEMA 14:TAMAN NEGARA MULU PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK [Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Aras 3 (i) FS : 2.4 Aras 2 (I. interpersonal) BBB: Kamus sastera. (ii) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. murid dapat menyata kan maksud dalam baris dan rangkap sajak yang dipelajari.kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menganalisis).3.5 Aras 2 (ii) FS : 7.1 Aras 1 (ii) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Kasih sayang.MINGGU 25 (20 JUN. naturalis. pengurusan grafik/lisan. FU : 12.1 Aras 2 (ii) FS : 2. murid dapat mengenal pasti tema dan persoalan dalam sajak yang dikaji.2 Aras 1 (iv).1 Aras 1 (iv) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata kerja ² awalan beR«. 3. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi.

.4 Aras 1 (i). petikan prosa tradisional KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN GAMBAR TUNGGAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Anafora . menganalisis.kan· PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesihatan. FU : 10.2 Aras 1 (iv) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan Kata Kerja ² awalan ´di ´«. kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea. ICT Nilai: Bekerjasama. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarka n bahan yang diberi.3 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: akhiran ¶«. murid dapat menyatakan 4 nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya.4 Aras 1 (iii) FS : 1. BCB BBB: Buku teks sastera.MINGGU 26(27 JUN-1 JULAI 2011) TEMA 15:BELIA HARAPAN NEGARA SAJAK Gaya bahasa . kecerdasan pelbagai (naturalis) BCB SISTEM BAHASA: apitan beR««. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Kasih sayang KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mngelas. FU : 7.2 Aras 1 (ii) FS : 1. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi. BBB: Gambar tunggal (pencemaran alam) 19 . Aras 2 (i. interpersonal) BBB: Buku teks sastera.Perulangan . mengkategorikan).an CATATAN/BBB BBB: Kamus. FU : 11..5 Aras 1 (vi) FS : 12. murid dapat mengungkapkan gaya bahasa dalam sajak. menganalisis). Kecerdasan pelbagai (naturalis.Inversi [Estetik & Interpersonal] SAJAK LEBAH DAN MADU Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 7. pembelajaran kontekstual. iv) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (merumus. lembaran kerja OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. lembaran kerja MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL [Maklumat dan Estetik] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. meringkas). membuat inferens..1 Aras 3 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: akhiran «««i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa Nilai: Menghargai KBT: KB (mengelaskan.1 Aras 3 (iii) FS : 10.

DRAMA PENGENALAN DRAMA . mencirikan. mengenal pasti sebab akibat). PENGEMBARAAN MISTERI KARANGAN PERBINCANGAN [Interpersonal & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Belajar cara belajar.kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik. Belajar cara belajar. DRAMA CIRI-CIRI DRAMA [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. (ii) FS : 9. geografi Nilai: Tanggungjawab. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dipelajari.Rencana pengarang [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BCB. FU : 10.MINGGU 27 ( 4 JULAI-8 JULAI 2011) TEMA 16. bahan pengurusan grafik.2 Aras 1 (i).kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan Teknologi.4 Aras 1 (v) FS : 8. FU : 10. intrapersonal).2 Aras 2 (i) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Apitan di«. merumus). SISTEM BAHASA: Apitan meN«.1 Aras 1 (i) SISTEM BAHASA: Apitan beR«kan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar / Kemasyarakatan Nilai: Kerjasama. FU : 2. rasional KBT: Kemahiran berfikir (mengesan kecenderungan pendapat. menganalisis) SISTEM BAHASA: Apitan meN«.1 Aras 1 (i). gambar berkaitan alam sekitar. murid dapat menyatakan ciri-ciri drama yang dikaji. bahan pengurusan grafik. Bahan pengurusan grafik.2 Aras 1 (i). semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. BBB: Keratan akhbar. bahan pengurusan grafik 20 . tanggungjawab. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan rencana pengarang yang diberi. rasional KBT: Kontekstual. MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN PETIKAN UMUM . kecerdasan pelbagai (interpersonal. murid dapat menghasilkan karangan jenis perbincangan. Kemahiran Berfikir (menjana idea.Ciri drama [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. merumus). FU : 9.4 Aras 1 (v) FS : 8. CATATAN/BBB BBB: Bahan edaran.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Patriotik.4 Aras 2 (i) FS : 5. mencirikan. (ii) BBB: Teks sastera . semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan. (ii) BBB: Teks sastera.

menjana idea). mengenal pasti kenyataan benar dan palsu). mengesan kecenderungan pendapat). murid dapat menulis kan sinopsis drama yang dikaji. menjana idea). Berfikir (menilai. bahan pengurusan grafik. tanggungjawab KBT: Kem... «er«) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral. BBB: Teks sastera. bahan pengurusan grafik. rasional. murid dapat menghasilkan karangan jenis pendapat. bahan pengurusan grafik. menghargai KBT: Kem.5 Aras 2 (iii) FS : 11. FU : 8. «em«.i PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Matematik. MINGGU/TAJUK TEMA 18: ALAM WARISAN KITA KARANGAN PENDAPAT [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 29(18 JULAI-22 JULAI 2011) SISTEM BAHASA: Penggandaan penuh PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Pendidikan.1 Aras 3 (iii) FS : 9.3 Aras 1 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. keinsafan KBT: Kem. Kajian masa depan. membuat kesimpulan). bahasa Nilai: Patriotik. kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata kerja dan pemajmukan kata kerja PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan. Berfikir (membanding beza. Bahan pengurusan grafik.5 Aras 2 (ii) FS : 2.. sejarah Nilai: Patriotik. Berfikir (mengenal pasti sebab akibat. Belajar cara belajar SISTEM BAHASA: Sisipan ( . PEMAHAMAN PETIKAN UMUM CERPEN [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. SISTEM BAHASA: Apitan ke«.MINGGU 28 (11 JULAI-15JULAI 2011) TEMA: 17 PULAU PERCUTIAN KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN JADUAL [Maklumat & Interpersonal] DRAMA BIODATA PENGARANG [Estetik & Maklumat] FU : 12.. bahan pengurusan grafik / lisan. FU : 10. SISTEM BAHASA: Apitan di«. kejujuran. semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Kontekstual BBB: Bahan edaran ² jadual. Kecerdasan pelbagai (interpersonal. FU : 7. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. Berfikir (menjana idea. DRAMA ARAH KE MANA Sinopsis [Estetik & Maklumat] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Moral Nilai: Keyakinan. Berfikir ( menyusun atur. statistik Nilai: Tanggungjawab. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan cerpen yang diberi. murid dapat menyata kan biodata pengarang drama yang dipelajari. kesyukuran.1 Aras 3 (i) BBB: Kertas sebak..4 Aras 1 (v) FS : 2.an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.1 Aras 2 (ii) FS : 9. berdikari KBT: Kem. pen marker.el.3 Aras 2 (iii) BBB: Kertas edaran.5 Aras 2 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. agama Nilai: Kasih sayang. FU : 9.2 Aras 1 (ii) 21 . intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar.

BCB. FU : 7.1 Aras 3 (i). kertas edaran. (ii) SISTEM BAHASA: Penggandaan serentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Agama Nilai: Kasih sayang . peleraian [Estetik & Maklumat] PEMAHAMAN PETIKAN UMUM SAJAK [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. FU : 9. Bahasa Nilai: Tanggungjawab. tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. bahan pengurusan grafik 22 . pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Geografi.6 Aras 2 (i) FS : 8.3 Aras 3 (i) SISTEM BAHASA: Pembentukan kata adjektif. SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusteraan.6 Aras 1 (vi) FS : 2. mengumpulkan.4 Aras 1 (iv). Belajar cara belajar. menyusun atur). tanggungjawab KBT: Kemahiran Berfikir (mengkelaskan. kertas edaran / lembaran kerja. murid dapat menyatakan tema dan persoalan yang dikaji. Kecerdasan pelbagai (logic matematik) BBB: Keratan akhbar. SISTEM BAHASA: Penggandaan berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Rasional. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan bahan yang diberi. keberanian KBT: Kemahiran Berfikir (mengesan kecondongan pendapat. kontekstual. BBB: Teks sastera. Statistik Nilai: Rasional. murid dapat menyusun urutan peristiwa dalam drama yang dipelajari. menjana idea). perkembngan c. kertas edaran. Aras 2 (iii) FS : 3.1 Aras 1 (iii). semangat kemasyarakatan KBT: Kemahiran berfikir (mengkategorikan. FU : 10. bahan pengurusan grafik OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak yang diberi.GRAF [Maklumat & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. DRAMA PLOT a.SAJAK JANGAN Tema dan Persoalan [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. permulaan b. (iv) BBB: Kertas edaran. BCB.5 Aras 3 (i) FS : 10. pen.1 Aras 1 (ii) BBB: Teks sastera. FU : 10. membanding beza). marker. MINGGU 30 (25 JULAI-29 JULAI 2011) TEMA 19: BELIAN KAYU BERNILAI KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN . kertas sebak. mengkategorikan).

murid dapat memahami dan menyatakan maksud kata yang sukar berdasarkan konteks. 23 . kerajinan KBT: Kemahiran berfikir (membanding dan membeza. Belajar cara belajar. bahasa Nilai: Patriotik. semangat kemasyarakatan.4 Aras 3 (ii) FS : 2. BBB: Keratan akhbar berkaitan sukan.. murid dapat menyata kan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama.er««. bahan pengurusan grafik PEMAHAMAN PETIKAN UMUM PROSA TRADISIONAL [Maklumat & Estetik] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kecerdasan pelbagai (interpersonal. bahan pengurusan grafik DRAMA NILAI DAN PENGJARAN [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.1 Aras 3 (ii) BBB: Teks sastera.MINGGU/TAJUK DRAMA MENDUNG HITAM BERALIH JUGA Nilai dan Pengajaran [Estetik & Interpersonal] OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. mencerakin. agama Nilai: Baik hati. keberanian. intrapersonal) CATATAN/BBB BBB: Teks sastera. MINGGU 31 (1 OGOS-5 OGOS 2011) TEMA 20: JELAPANG PADI KITA PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. kemahiran berfikir. bahasa Nilai: Semangat kemasyarakatan. menyelesaikan masalah. kamus.4 Aras 1 (vi) FS : 10. keadilan KBT: Kemahiran Berfikir (mengenal pasti sebab akibat. v) FS : 1. SISTEM BAHASA: Awalan ke««an PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pengimbuhan kata adjektif ² sisipan «em«. FU : 9. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan prosa tradisional yang diberi. Kecerdasan pelbagai (interpersonal.1 Aras 3 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Awalan teR« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Moral. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sukan Nilai: Ketekunan. menjana idea). FU : 10.4 Aras 3 (ii) FS : 2. tanggungjawab KBT: Konstruktivisme. lembaran kerja.2 Aras 2 (i) BBB: Kertas edaran. FU : 7. «el«« dan «. membuat kesimpulan). bahan pengurusan grafik / lisan. murid dapat menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam drama. kasih sayang.2 Aras 1 (iv. FU : 10. kertas edaran (soalan pemahaman). membuat kesimpulan). intrapersonal) SISTEM BAHASA: Apitan se« PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea.

MINGGU 32(8 OGOS-12 OGOS 2011) TEMA 21: SUMBER MINERAL RINGKASAN SUMBER ALAM SEKITAR (Maklumat dan Estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: CERPEN (Maklumat dan Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3. pendidikan.tata« dan pra PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera.. murid dapat menyata kan persoalan dan pemikiran.watak dan perwatakan FS1. menganalisis).Nilai (Estetik dan Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.Sudut pandangan FS2. interpersonal (naturalis). iii) FS : 12. KARANGAN TEMU BUAL (Interpersonal) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 6.3 Aras 1 (iii). 7. skrip lakonan. «man.berentak PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah Nilai: Kasih sayang. Nilai: Kasih sayang. KBT: Kecerdasan pelbagai.2.2 Aras 1 (i) BBB: Rakaman temu bual.(iv) FS : 1. murid dapat menyatakan contoh gaya bahasa yang digunakan dalam sajak. murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang betul. 10.. 5. intrapersonal SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit akhiran . belajar cara belajar.. kecerdasan pelbagai (intrapersonal).1. CERPEN TRAUMA EMBAH FU. 7.4.7 Aras 3 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.4. 24 .(v) FS : 1.2. «wati. BBB: Bahan edaran (petikan berkaitan alam sekitar) BBB: Edaran petikan cerpen. 6.wan. SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . Aras 2 (ii). bahasa Nilai: Menghargai alam sekitar. murid dapat menyatakan watak dan perwatakan dalam cerpen Pak Usu. FU : 7.2. helaian senarai kosa kata dan soalan pemahaman. Aras 3 (i) FS : 2. FU : 6. SISTEM BAHASA: Imbuhan Sanskrit ² awalan maha. FU : 10. SAJAK DIARI LAMA (Estetik dan Interpersonal) PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kekeluargaan Nilai: Hormat -menghormati KBT: Kemahiran berfikir (menjana idea).Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 1 (ii) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: penggandaan kata adjektif . ««nita PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesussasteraan. intrpersonal. buku teks sastera.penuh CATATAN/BBB BBB: Keratan akhbar. bertanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal-linguistik) Sistem Bahasa: penggandaan kata adjektif .3 Aras 2 (ii) BBB: Buku teks sastera.3 Aras 1 (iii)(iv) Aras 2 (i) Aras 3 (i) FS : 5.4 Aras 1 (v) SISTEM BAHASA: Pemajmukan ² kata adjektif majmuk PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Alam sekitar Nilai: Tanggungjawab KBT: Pembelajaran kontekstual.berimbuhan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perdagangan Nilai: Hemah tinggi KBT: Kecerdasan pelbagai (kinestetik) BBB: Rakaman temu bual. kesyukuran. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi. 7. FU : 7. 12.MINGGU/TAJUK DRAMA Persoalan dan Pemikiran (Estetik Dan Maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. berdikari. bertanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (menyusun mengikut keutamaan.4 Aras 1 (i). kontekstual. lembaran kerja.(iv).4 Aras 1 (ii.1. FU : 10. skrip lakonan. 8.(ii). murid dapat melakonkan simulasi mendapatkan barangan / perkhidmatan..1.(iii).4 Aras 1 (i).6 Aras 1 (i). FU : 11.4 Aras 2 (iii) FS : 8.

murid dapat melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami puisi FU : 10. kesusasteraan Nilai: Kerjasama. BBB: Petikan sajak. Aras 2 (ii) FS : 7. rasional KBT: Kemahiran berfikir (banding beza). aras 2 (I) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan pro.1 Aras 1 (iii) BBB: Teks sastera. 1. semangat kemasyarakatan. kesusasteraan Nilai: Rajin. 10.. ICT. FU : 12. lembaran kerja.2 Aras 1 (iv) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK SASTERA (watak) (Estetik. pendidikan Nilai: Ikhlas.1. FU : 7. keyakinan KBT: Kemahiran berfikir (banding -beza).6 Aras 1 (iv).4 Aras 1 (i). anti.. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Simpati KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal linguistik) SISTEM BAHASA: sinkope.2. BCB. poli..BCB. BBB: Rakaman drama radio / televisyen. 8. menghargai. metafora PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Bahasa. 25 . foto« dan tele«. SISTEM BAHASA: FN + FS PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah.5 Aras 1 (v). dan auto PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sejarah. FU : 12. 3 (i) SISTEM BAHASA: Imbuhan Inggeris ² awalan kilo. murid dapat menyatakan 4 persamaan dan 4 perbezaan watak dan perwatakan cerpen. PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: SAJAK : DIARI LAMA Nilai dan Pengajaran OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. sastera Nilai: Patriotisme KBT: Kecerdasan pelbagai (verbal. CATATAN/BBB BBB: Teks sastera.1 Aras 2(i) FS : 8. murid dapat menyatakan biodata pengarang kesemua cerpen yang dikaji.MINGGU/TAJUK CERPEN BIODATA PENGRANG (maklumat) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.3 Aras 2 (ii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. murid dapat menyatakan perbandingan tema dan 4 perbezaan persoalan kesemua cerpen. lembaran kerja.(ii) FS : 8. lembaran kerja.3. kemahiran belajar cara belajar. linguistik) SISTEM BAHASA: Ayat Inti atau Ayat Dasar ² FN + FN PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan. mili«..2 Aras 1 (i) FS : 1. FU : 1. 7.4 Aras 1 (i) FS : 7. Maklumat) CERPEN PERBANDINGAN ASPEK Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. KBT: Kemahiran berfikir (mengumpul dan mengkelas).3 Aras 1(I). lembaran kerja MINGGU 33(15 OGOS-19 OGOS 2011) TEMA 22: TUKANG EMAS KARANGAN SKRIP DRAMA (Estetik) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. BBB: Teks sastera. murid dapat menulis skrip drama bertemakan simpati.1.

kamus.1. menjana idea). FU : 10.iii) FS : 12. 12.2. (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. bahasa Nilai: Berdikari. kemahiran berfikir (menyelesaikan masalah). FU : 10. murid dapat meringkaskan petikan yang diberikan.3 Aras 1 (i) BBB: Buku teks. BBB: Buku teks cerpen. CERPEN MengarangMembina jalinan peristiwa dengan menerapkan aspek sastera.4 Aras 1 (i).3. KBT: Kemahiran berfikir ( membuat urutan. 7. intrapersonal) SISTEM BAHASA: Ayat Seruan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesuasteraan. 7. lembaran kerja. tanggungjawab KBT: Kecerdasan pelbagai verbal-linguistik. 26 .4 Aras 2 (iii) FS : 7. BBB: Edaran. lembaran kerja.2 Aras 2 (i) FS : 7. menjana idea).4 Aras 1 (v) CERPEN Mengarang ² Tema dan persoalan (Estetik dan Maklumat) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.(iv). murid dapat membina jalinan peristiwa cerpen yang hendak dikarang. tanggungjawab KBT: Kemahiran berfikir (membuat urutan. SISTEM BAHASA: FN + FK kata kerja transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sastera. keyakinan. intrapersonal) BBB: Petikan prosa tradisional.MINGGU/TAJUK MINGGU 34 OBJEKTIF / FU / FS PENILAIAN FORMATIF 3/UJIAN 3 MINGGU 35 (27 OGOS-4SEPTEMBER 2011) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN (22 OGOS-26 OGOS 2011) CATATAN/BBB MINGGU 36 (5 SEPTEMBER-9 SEP 2011) TEMA 23: SASTERA TRADISIONAL WARISAN BUDAYA RINGKASAN Sumber pendidikan:Sains dan teknologi (Makluma dan estetik) PEMAHAMAN PETIKAN UMUM: PROSA TRADISIONAL (Maklumat dan Estetik) FU : 7. 7. murid dapat mengetahui perkataan Bahasa Melayu lama / istana dan memahami petikan. bahasa Nilai: Kejujuran. bahasa Nilai: Berdikari.1 Aras 1 (iii) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2.4 Aras 1(i) 2(ii) 3(I) SISTEM BAHASA: FN + FA PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains dan teknologi Nilai: Keyakinan KBT: Kemahiran teknologi aklumat dan komunikasi. keyakinan. naturalis. Kecerdasan pelbagai ( kenestatik. SISTEM BAHASA: FN + FK ² Kata kerja tak transitif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan.(petikan berkaitan sains dan teknologi) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.(v) FS : 1.4 Aras 1 (ii. tanggungjawab. naturalis. FU : 7.. lembaran kerja. kecerdasan pelbagai (kenestetik. murid da pat menyatakan tema dan persoalan cerpen yang hendak dikarang.(iii).

2 .4 Aras 1 ( 11 ) ( 111 ) FS : 12.1 Aras 1 ( 111 ) . 111 ) FS : 8. SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² suruhan dan silaan PENGISIAN KURIKULUM: BBB : Kertas edaran. KBT: Kajian masa depan. murid dapat meringkaskan petikan yang diberi . Nilai: Kasih sayang.1 Aras ( 1 ) .4 Aras 1 (1). FU : 7. FU : 7. 7.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) ( V111 ) FS : 12. Aras 2 ( 11 ). Kad Tugasan 27 . FU : 7.4 Aras 2 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. diri kedua dan diri ketiga PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kebersihan fizikal dan mental.MINGGU 37 (12 SEP-16 SEP 2011) TEMA 24: JASAMU DALAM INGATAN KARANGAN FAKTA ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . Risalah KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN SUMBER KESIHATAN ( Berkaitan dengan salah satu penyakit ) ( Maklumat & ( Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran . FU : 7. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi .4 Aras 1 ( 11 . Risalah MINGGU/TAJUK PEMAHAMAN ( PENYAKIT ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 11 ). murid dapat menghasilkan karangan berdasarkan tajuk yang diberi. Aras 3 (1) BBB : Bahan edaran ( Petikan yang berkaitan dengan penyakit ) .6 Aras 1 ( 1 . Aras 3 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Penegas PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains + Teknologi Nilai: Hemah tinggi .2 Aras 1 ( 11 ) PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat Tanya biasa PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan mode Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kajian masa dean . Aras 3 ( 1 ) FS : 4. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan petikan yang diberi . murid dapat menyenaraikan maklumat daripada pelbagai sumber. 12. Aras 2 ( 1 ) SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan ² ayat berita songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraan Nilai: Semangat kemasyrakatan KBT: Pembelajaran Konstektual SISTEM BAHASA: Ayat pasif ² diri pertama . murid dapat menjawab soalan pemahaman yang diberi . 7.1 .1 . Kad tugasan BBB : Bahan edaran ( petikan berkaitan dengan masalah disiplin remaja ) PENULISAN PERTANIAN MODEN OBJEKTIF: Pada akhir pembelajaran. keadilan KBT: Konstruktivisme BBB : Keratan akhbar. 7.1 . KBT: Pembelajaran Kostektual.ayat Tanya songsang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains Nilai: Kebersihan fizikal dan mental.1 . SISTEM BAHASA: Ayat Terbitan . BBB : Contoh Karangan. CATATAN/BBB BBB : Kertas edaran. 8.3 .3 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ) FS : 12. MINGGU 38(19 SEP-23 SEP 2011) TEMA 25: PARLIMEN NEGARA KITA PEMAHAMAN ( DRAMA MASYARAKAT ) ( Maklumat dan Estetik ) MERINGKASKAN PETIKAN SUMBER SOSIAL (MASALAH DISIPLIN ATAU REMAJA) ( Maklumat dan Estetik ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 12. 7.2 .1 . FU : 7. 7.

2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ). kesyukuran. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk . PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual.1 . OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. Televisyen KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN (IKLAN) (Maklumat/estetik) BBB : Keratan Akhbar. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik. Kad Tugasan MINGGU 40(3 OKTOBER-7 OKT 20110 TEMA 26: ANGKASA LEPAS KARANGAN PERBUALAN TELEFON. ( 11 ) Objektif: Pada akhir pelajaran.4 Aras 1 (1). Kaset.4 Aras 1 (111) FS : 12. ( Interpersonal ) LISAN ( PERUBATAN TRADISIONAL ) ( Maklumat & Interpersonal) FU : 1.4 Aras 1 ( 1 ) . 7. FU : 6.12. murid dapat menyampaikan syarahan dengan intonasi dan sebutan yang betul. murid dapat menyenaraikan tiga isi berdasarkan iklan yang diberi. Kad tugasan. FU : 2.2 Aras 3 ( 1 ) FS : 9. FU : 7.3. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12. SISTEM BAHASA: Ayat Berpenerang PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi .1. lembaran kerja PEMAHAMAN PETIKAN UMUM (Maklumat & Estetik) BBB : Keratan akhbar ( petikan puisi tradisional ). Petikan. 1.4 Aras 1 (1.(Maklumat dan Estetik) FU : 7. Aras 3 (1) BBB : Radio. murid dapat melengkapkan borang pesanan melalui perbualan telefon.3 Aras 1 ( 11 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.12.relatif PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Perubatan Tradisional Nilai: Kebersihan fizikal dan mental KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik.1V) Ilmu: Pertanian Nilai: Kesyukuran KBT: Kajian masa depan MINGGU/TAJUK TEMA 26: ANGKASA LEPAS PEMAHAMAN UMUM : PUISI TRADISIONAL (Maklumat / Estetik) KARANGAN ( SYARAHAN / PIDATO ) ( Maklumat & Interpersonal ) OBJEKTIF / FU / FS PENYERAPAN DAN PENGGABUNGJALINAN MINGGU 39(26 SEP-30 SEP 2011) SISTEM BAHASA: Ayat Perintah ² larangan dan permintaan. OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. Keratan akhbar BBB : Buku teks. kesyukuran. Gambar. Kad tugasan.1 Aras 1 ( 11 ) .4 Aras 1 (11.2 Aras 1 ( 1 ) .7.1. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Gabungan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Psikologi Nilai: Hemah tinggi . Aras 2 (11).1 .1 Aras 1 ( 1 ) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran. 7. KBT: Kecerdasan Pelbagai : Logik matematik CATATAN/BBB BBB : Keratan akhbar (petikan puisi tradisional ). murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . 28 .1 . FU : 7. 12. Aras 2 ( 11 ) FS : 5. keyakinan KBT: Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistik.komplemen dan keterangan PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Kesusasteraa BBB : Telefon mainan. Aras 3 (ii) FS : 2. murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan yang diberi . Aras 2 ( 11 ) .111) FS : 12. Aras 3 (i) OBJEKTIF: Pada akhir pelajaran.2. SISTEM BAHASA: Ayat Majmuk Pancangan . SISTEM BAHASA: Ayat Nafi PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Ekonomi Nilai: Berdedikasi . 9.2 Aras 1 ( ii ). murid dapat menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan.

MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU MINGGU 41 42 43 44 45 46 47 ULANGKAJI PELAJARAN (10 OKTOBER-14 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(17 OKTOBER-21 OKTOBER 2011) ULANGKAJI PELAJARAN(24 OKTOBER-28 OKTOBER 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (1 NOV-4 NOV 2011) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN(7 NOV-11 NOV 2011) PEMULANGAN BUKU TEKS DAN PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (14 NOV -18 NOV 2011) CUTI AKHIR TAHUN (19 NOV-1 JAN 2012) 29 .3 Aras 1 ( 11 ) Nilai: Patrioti KBT: Pembelajaran Konstektual. Aras 2 ( 1 ) ( 11 ) FS : 12.FU : 7.1 . 7.2 Aras 1 ( 1 ) ( 11 ) ( 111 ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful